Dyslexiebeleid op de KSG by pengxuebo

VIEWS: 145 PAGES: 16

									 Dyslexie en dyscalculie
  in het examenjaar


-Wat zijn de faciliteiten?
-Wanneer zijn ze nodig?
- Hulpmiddelen op maat
    Informatieavond Examenfaciliteiten  1
  Aanvraag hulpmiddelen bij
   CSE (examen mei 2010)
 Alle aanvragen voor speciale hulpmiddelen
 worden door ons secretariaat aangevraagd
 vóór 1 november.
 Speciale hulpmiddelen zijn:
 - vergrotingen examens.
 - daisy-roms (voor het voorlezen van
 examens).
 Definitieve aanvraag vóór 15 maart 2010!
       Informatieavond Examenfaciliteiten  2
    Cito kijk- en luistertoets

 Voor Engels, Frans en Duits (mavo ook Ne).
 Eind januari/begin februari 2010.
 In apart lokaal.
 Lastig bij dyslexie: leestempo.
 Aanpassing:
   extra lange pauzes (meer tijd om tussendoor te lezen).
   vergrote teksten.          Informatieavond Examenfaciliteiten     3
   Tijdens Centraal Examen
      mei/juni 2010

Mogelijkheden (algemeen):
 Vergroot exemplaar, naast normaal formaat
 (grotere tafel).
 Extra tijd (half uur extra per examen).
 Dyscalculie: extra tijd bij rekenvakken (wi,
 ec en na).
        Informatieavond Examenfaciliteiten  4
     Examen met daisy
Bijzondere hulpmiddelen:
 Voor leerling die baat heeft bij voorlezen
 (snelheid en accuraatheid van lezen wordt
 vergroot).
 Kan bij alle examens gebruikt worden
 (advies: vraag zoveel mogelijk aan).
 Moet in dyslexieverklaring staan of extra
 aantekening van deskundige.
        Informatieavond Examenfaciliteiten  5
            Daisy
-  Examen wordt voorgelezen.
-  Per examen een aparte cd (opgeven voor
  welk vak).
-  Laptop en headset van school.
-  Van tevoren oefenen met deze examens
  (klassikaal op 1 en 8 maart 2010 lokaal 211)
-  Individueel advies kan ook eerder.
         Informatieavond Examenfaciliteiten  6
    Examens 2e tijdvak
 Voorlezen van herexamens gaat zonder
 Daisy.
 Dan gebruik je het voorleesprogramma
 Claroread. Hier moet je wel mee om kunnen
 gaan!
 Alle leerlingen die daisy aanvragen voor het
 examen, moeten ook oefenen met
 Claroread.
        Informatieavond Examenfaciliteiten  7
Schoolexamen Nederlands en
     Engels
(wordt standaard gedaan in computerlokaal)
Brief of betoog op laptop/computer maken,
 met spellingcorrector.
Voordeel:
 - minder spellingfouten!
 - meer overzicht.
 - makkelijker corrigeren/veranderen.
 - beter leesbaar.
 - sneller klaar.
        Informatieavond Examenfaciliteiten  8
  Schoolexamens voor laten
       lezen
  Je kunt ook schoolexamens (in Word) voor
  laten lezen met Claroread. Dit kan voor
  vrijwel alle vakken, in alle talen.
  Dit is voor leerlingen die veel baat hebben
  bij voorlezen, als ze een toets maken die
  niet op daisyrom staat.
  Info bij S. van Die (oefenen!).

         Informatieavond Examenfaciliteiten  9
       Regelkaarten
 Voor Engels, Duits en Frans zijn er
 grammaticakaarten te koop (à € 5,50 per
 stuk).
 Voor Nederlands is er een spellingkaart.
 Deze kaarten mogen door dyslectische
 leerlingen gebruikt worden bij SE-toetsen
 (vooral ook handig bij brieven en opstel).

        Informatieavond Examenfaciliteiten  10
Schoolexamen en dyscalculie

  Bij de schoolexamens (wi, ec en na) mag je
  extra tijd , een vergroting van de toets en
  een formuleschrift gebruiken.
         Informatieavond Examenfaciliteiten  11
   Individueel laptopgebruik.
  Als je naast een aantal toetsen voor Engels
  en Nederlands gebruik wilt maken van een
  laptop voor tekstverwerken, dan moet je een
  laptop van school reserveren.
  Ook doorgeven aan H. Engbers (mavo) of
  S. van Die (h/v), omdat je een usb-stick
  nodig hebt om je document op te slaan.
  Maak een afspraak.
        Informatieavond Examenfaciliteiten  12
        Let op:
 Je bent zelf verantwoordelijk voor het
laptopgebruik e.d. Zorg dus zelf dat je op
 tijd aanvraagt en weet hoe alles werkt!

 Dit geldt ook voor de examens in mei.
 Wij willen je hier graag bij helpen.


     Informatieavond Examenfaciliteiten  13
   Hulp bij invullen formulier
 Opmaandag 26 oktober 2009
 - Mavo: in lokaal H17 (Mw. Engbers)

-Havo/Vwo: in lokaal 211 (Mw. van
 Die)


      Informatieavond Examenfaciliteiten  14
     Vervolgopleiding
    “Studeren met dyslexie” van Nel
         Hofmeester
Tips:
- Zoek dyslexiecoach op (coördinator studie
en handicap).
- Recht op 1 jaar extra studiefinanciering
 bij studievertraging door handicap.
       Informatieavond Examenfaciliteiten  15
    Contact op school:
- Dyslexiebegeleiding:
 H. Engbers (h.engbers@ksg-apeldoorn.nl)
 S. van Die (s.vandie@ksg-apeldoorn.nl)
- Dyscalculiebegeleiding: A. te Dorsthorst
 (a.tedorsthorst@ksg-apeldoorn.nl)
- Ouderwerkgroep Dyslexie KSG voor vragen
 en problemen.

       Informatieavond Examenfaciliteiten  16

								
To top