Docstoc

Vitiligo – lieba

Document Sample
Vitiligo – lieba Powered By Docstoc
					VITILIGO – LIEČBA

Khellin a UVA liečba
Khellin (Kelin, furanochromon rastlinného pôvodu) bol toho času používaný v liečbe angíny pectoris a astmy.
Dnes začína byť používaný na liečbu vitiliga. Khellin a UVA boli uvádzané ako rovnako efektívne ako je PUVA v
liečbe vitiliga. KUVA podľa informácíí nepodporuje phototoxic erythema asociovanu s psoralenom tak ako to
bolo vidieť pri použití PUVA. Toto vylepšenie umožnuje pacientom použiť KUVA doma.
Orálna dávka 50-100 mg je podaná pacientovi 2 hodiny pred ožarovaním. Dávka UV-A žiarenia závisí na
pacientovom kožnom type a je v rozsahu od 5 - 15 J/cm2. Nedávne štúdie uvádzajú zdvihnutie v pečeňových
enzýmoch u pacientov prímajúcich topický alebo orálny khellin. Pozri bylinu pakmínu visnaga.

Phenylalanine a UVA liečba
Niektorý výskumníci zaznamenali úspešnú aplikáciu a UV-A žiarenia na liečbu pacientov s vitiligom. L-
phenylalanine je prekurzor tyrosine (tyrozínu), substrát pre syntézu melanínu v prítomnosti tyrosinase. Liečba trvá
v rozmedzí 6-8 mesiacov.Pri použití umelého UVA žiarenia sa dávka žiarenia pohybuje v rozmedzí 2 - 12 J/cm2 v
závislosti na typu kože. Hormóny štítnej žlazy, ktoré hrajú rolu v takmer všetkých procesoch v tele tiež obsahujú
tyrosine ako časť ich štruktúry. Vitamín B6, kyselina listová a meď sú potrebné pre konverziu L-tyrozínu do
‘neurovysielačov’. Liečba - 50mg/kg telesnej váhy alebo 100mg/kg denne DL Phenylalanine + topická aplikácia
10% phenylalanine gelu + expozícia na slnku 30 minút medzi 11:00 a 3:00PM.. Orálna dávka sa podáva 45min
pred expozíciou a topická aplikácia gelu je 15min pred exp.. Je možná rapídna úplná repigmentácia tváre bez
nežiadúcich účinkov.

Minoxidil + PUVA (psoralen+UVA)
2% minoxidil roztokom sa natierajú postihnuté miesta

Cistín + slnečná liečba
Pri nízkych koncentráciach plazmy cistínu a cystinuria sa doporučuje vyskúšať použitie kombinácie orálneho
cistínu a slnečnej terapie pre pacientov postihnutých vitiligom.

Melagenina Plus + IR *)
Placentárny extrakt. Vyrába sa na Kube. Používa sa v kombinácii s IR ožarovaním. Liečba trvá niekoľko rokov
a výsledky sú zatiaľ rozporuplné.

Helioterapia
Trisoralen a slnko (helioterapia) je forma fotochemoterapie.
Predpis Trisoralen-u na začiatku je v dávkach 0.3mg/kg s počiatočnou expozíciou na slnku v dĺžke trvania 15
minút, ideálne každý deň v rovnakom čase. Liek je podávaný 2 - 4 hodiny pred expozíciou na slnku.
Nasledujúce expozície na slnku sa inkrementujú o 5 minut na každú nasledujúcu liečbu, kým sa koža stane mierne
erythematous (začervenaná). Dávka trisoralenu a doba expozície na slnku je monitorovaná a a nastavená na
individálnom základe, závislom na stupni erythematous odpovedi.
Liečba je podávaná dva až 3 krát týždenne, ale nie v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. Je nutné chániť oči pred
slnkom od času expozície až do západu slnka nasledujúceho dňa. Táto ochrana je nutná proti riziku šedého zákalu.

Liečba použitím kyseliny listovej a B12
Výskum vykonaný v 92 roku vo Švédsku bol realizovaný za predpokladu orálneho prímu kyseliny listovej
kombinovanou s vitamínom B12. Zaznamenané boli celkom dobré výsledky a neboli pozorované žiadne vedľajšie
účinky na organizmus. Bola podávaná dávka 1 mg vitamínu B12 a 5 mg kyseliny listovej dvakrát denne a liečba
trvala od 3 mesiacov so šiestich. Úspešnosť liečby bola 52%.
V ďalšej štúdii bola použitá ešte vitamínová podpora. Liečba vysokými dávkami kyseliny listovej (1-10mg na deň)
popri vitamíne C (1g za deň) a IM vitamínové injekcie B12 (1000mcg každé 2 týždne). Zlepšenia nastali po 3
mesiacoch avšak kompletná repigmentácia vyžaduje aspoň 1 až 2 roky pri pokračujúcej liečbe.

Liečba pomocou D vitamínu
V kombinácii topickej aplikácie farmaceutickej formy vitamínu D zvanej calcipotriol s expozíciou na slnku
možeme dosiahnuť stimuláciu repigmentácie detí s vitiligom. V nepotrvrdednej štúdii deti aplikovali denne krém
obsahujúci calcipotriol a následne boli exponované sami na slnku na 10-15 minút nasledujúceho dňa. Po 11
mesiacoch sa objavila kompletná repigmentácia na 55% percenách detí, mierna rep. sa objavila v 22% a malá
alebo žiadna 22% prípadov. Nikto neobjavil nové ložiská vitiliga na deťoch. Prvý príznak repigmentácie sa
objavil za 6-12 týždňov u väčšiny detí. Všetci pacienti krém dobre znášali, približne 17% detí sa mierne sťažovalo
na prechodné zcitlivenie kože. Calcipotriol je liek na lekársky predpis a jeho užívanie sa musí realizovať jedine
pod dozorom lekára. Nie je známe či vitamín D má nejaký konkrétny efekt na vitligo.

Betain HCl
V jednej novšej štúdii bolo uverejnené, že nedostatok žalúdočnej kyseliny je v asociácii s vitliligom. Príjem
zriedenej kyseliny chlorovodíkovej AC ukázal stupňovitú repigmentáciu kože (po jednom roku alebo viac).
Kyselina chlorovodíková alebo jej modernejšia verzia betain HCl môže byť braná len pod lekárskym dohľadom.

PABA a vitamín B-komplex
Iná najnovšia štúdia opisuje požívanie PABA (Kyselina paraaminobenzoová). Zahrňa trvalé používanie 100mg
PABy tri alebo štytikrát denne popri užívaní injekčnej formy PABy . PABA sa kríži so sulfátovými drogami
(trieda antibiotík) a tak nemala by sa brať keď užívame uvedené lieky.

Kortikosteroidy
Podkožné a topické kortikosteroidy boli použité pri liečbe vitiliga so zmiešanými výsledkami. ... triamcinoloni
acetonamidum (Kenalog 10, Kenalog 40, Triamcinolon) za 5 týždnov dosiahol 90%-tnej repigmentácie v 30 z 52
liečených makúl. Bola prítomná atrofia u polovice lézíí. Topická terapia používa betamethasone valerate a
clobetasol propionate a bola úspešná v repigmentácii niektorých pacientov.
Postup -
Kortikosteroidový krém je aplikovaný na depigmentovanú oblasť raz denne po dobu 3 až 4 mesiacov
Terapia pokračuje ak sa začne vyskytovať repigmentácia. Ak nie sú viditeľné známky repigmentácie do 3
mesiacov, liečba sa preruší. Použitie steroidov je sprevádzané nežiadúcimi účinkami. Lekári môžu predpísať
imunomodulátory, denne sa stiedajúce na pozvolne povolenú redukciu v steroidovej dávke. Tým je daná možnosť
redukovať množstvo nežiadúcich účinkov asociovaných s vysokou dávkou steroidov.

Fotochemoterapia s využitím psoralenu
Orálna alebo topická fotochemoterapia (alebo obidve) sa používajú pri liečbe vitiliga.
Mechanizmus -
Melanocyty môžu migrovať do depigmentovanej kože buď zo styčnej pigmentovanej kože (melanocyty migrujú
okolo 2 - 3 mmm do depigmentovanej kože) a z vlasoveho folikulu, veľmi dôležitého zdroja.
Absenicia vlasových folikulov v depigmentovaných miestach (len holá koža) ako napr. na predlaktí alebo nohách
zapríčiňuje stratu liečebného efektu repigmentácie. Použitie PUVA neprináša výraznejší úspech pri liečbe
uvedených lokalít.
 U dětí do 5 let při malém fokálním vitiligu (do 5 % povrchu) kortikosteroidy, u segmentového vitiliga počkat s
terapií a u rozsáhlého vitiligo vulgaris kortikosteroidy a UVA nebo UVB (311 nm) nebo topicky PUVA. U dětí
nad 5 let a event. u dospělých: při fokálním vitiligu opět kortikosteroidy a UVA, nebo UVB (311 nm), topicky
PUVA, u dětí nad 12 let orální PUVA, event. miništěp (vždy jen u stabilizovaného onemocnění). U segmentového
vitiliga transplantace, pokud jsou děti starší osmi let. Při rozsáhlém vitiligo vulgaris UVB (311 nm), nebo orální
PUVA. U dospělých pak na rtech, prsních bradavkách a na penisu miništěp, nebo mikropigmentace a u
rezistentních depigmentační terapie.
PUVA (tj. psoralen a UVA) mohou pravděpodobně stimulovat k proliferaci zbývající melanocyty ve skvrně,
nemohou však vyvolat jejich imigraci z okolí. Někdy byla popsána i trvalá repigmentace skvrn. Zmíněnou orální
PUVA se rozumí podávání psoralenu (např. u nás methoxsalenu) a následně přesné dávkování záření UVA. Léčba
se provádí asi dvakrát třikrát týdně a první efekty repigmentace se dají očekávat asi po třiceti čtyřiceti výkonech.
Je důležité dodržovat ochranu očí proti slunci po každém výkonu a dodržovat přísně kontraindikace orální PUVA.
Topická aplikace psoralenu a UVA má výhody ve snížení vedlejších nežádoucích projevů. Hyperpigmentaci okolí
skvrn lze zabránit a pokud se to nepodaří, hyperpigmentace bývá jen dočasná. Podle některých srovnávacích studií
má léčba samotným UVB (311 nm) výhody oproti topické PUVA údajně ve větší rychlosti pigmentace a v
nepřítomnosti fototoxických projevů.
Z kortikosteroidů jsou užívány lokálně např. betamethason (jako 17 valerát), který má v dermatologii široké
využití na neinfekční ekzémy různého původu, psoriázu, jako antipruriginosum aj. Jiným kortikosteroidním
externem s podobným využitím je clobetasoli propionas. Oba se mají dávat jen na omezené plochy kůže a pacient
musí být kontrolován se zřetelem na možný vznik teleangiektasií, atrofií nebo strií. Poměrně povzbudivé zprávy
jsou o repigmentačním účinku triamcinoloni acetonamidum (údajně za 5 týdnů dosáhne 90 % pacientů 60 % ní
repigmentace depigmentovaných makul). Bývá přítomna atrofie u poloviny lézí.
U dospělých s velkým rozsahem vitiliga, zvláště v obličeji, se pokoušejí někteří dermatologové o depigmentaci
zbytku kůže melanocytotoxickými látkami. Jde o dlouhodobý proces s vedlejšími nežádoucími efekty a jeho
výsledky jsou ireverzibilní. Pacienti jsou pak velmi citliví ke slunečnímu záření. Součástí péče o nemocné je tudíž
i dobrá ochrana kůže proti popáleninám sluncem i proti zvyšování barevného kontrastu mezi normální a
depigmentovanou plochou. Terapia môže byť tiež kúpeľná PUVA a namáčacia PUVA.
Prvotná dávka UVA je 0.12 - 0.25 J/cm2, týždenne sa inkrementuje o 0.12-0.25J/cm2.

UVA - 311-400nm - 4.8% slnečného žiarenia
UVB - 261-310nm - 0.2-0.02% slnečného žiarenia

Klinické štúdie ukazujú vrchol liečebného efektu UVB 295-313nm, vlnové dĺžky pod 300nm môžu spôsobiť
erythém.
!Hoci UVB svetlo je lepšie než UVA a stimuluje zmenu v pigmente v normálnej koži, syntetické UVB svetlo bolo
problematické vzhľadom k povrchnému kožnému preniknutiu. Kým UVA nie je veľmi efektívne v uvedení
dlhodobej zmeny farby kože, prenikne hlbšie do vitiligovanej kože než UVB, kde môže dosiahnuť bunky
produkujúce pigment avšak je nemožné dosiahnuť repigmentáciu z depigmentovanej oblasti. (August,2000,
stretnutie v Nashville). UVA žiarenie zapríčiňuje rýchle ale prechodné zafarbenie normálne pigmentovanej kože,
zvyšovanie množstva existujúceho melanínu, na druhej strane však nepôsobí na melanocyty a preto je nemožné
dosiahnuť podpory produkcie nového melanínu potrebného pre repigmentáciu miest s vitiligom. Pri nevhodnom
pobyte na slnku UVA lúče môžu dosiahnuť druhú vrstvu kože (dermis) a takto zapríčiniť svetelné kožné
poškodenie známe ako photoanging (stárnutie kože).

Riešenie:
Laserová metóda
Nielenže excimer laser (pravdepodobne sa jedná o rozmietací laser) odovzdáva UVB žiarenie čo stimuluje
produkciu pigmentu buniek, ale hlboké preniknutie laseru dovoľuje dosiahnuť svetlu niektoré prežívajúce bunky
produkujúce pigment vo vitiligovanej oblasti.
Ako uvádza nedávna štúdia v [4] 57% miest napadnutých vitiligom bolo liečených s výsledkom, že sa dosiahla
čiastočná alebo kompletná repigmentácia uvedených miest už za 2 týždne.

Ratok®Derm
Produkcia svetla sa uskutočňuje cez 3-4 mm priemer, svetlo je zaostrené na veľmi limitovanú kožnú plochu
nepresahujúcu 7.06-12.5mm2. Úspešnosť pri liečbe sa pohybuje okolo 70%.Generátor UV svetla (vysokotlaková
kremenná banka) je charakterizovný schopnosťou generovať UVB svetlo s vysokou hodnotou intenzity (s
vlnovou dĺžkou od 280-315nm). Maximálna nastaviteľná intenzita je 0.2J/cm2. Množstvo žiarenia, ktoré prijíma
povrch kože počas tejto Ratok terapie je približne 10.000.000 krát menšie než počas klasickej UV terapie.

V súčastnosti má najnádejnejší efekt svetloliečba ultrafialovým svetlom (zdroje 311 nm UVB hlavne, a metóda
PUVA), event. v kombinácii s miestnou liečbou kortikoidmi (hormonálne masti a krémy Betacorton,
Triamcinolon, RetinA*)). Podporne je možné užívať celkovo vitamíny : betakarotény = provitamíny A, vitamín
B12, kyselinu listovú, C vitamín (pozri nižšie). Úspešnosť pri liečbe je asi 70%.Výsledky ukazujú, že riziko
rakoviny kože je pri PUVA liečbe vyššie než pri UV-B liečbe, pretože UV-B stimuluje viacej nápravu
oxidatívneho poškodenia DNA.

Doping
Acidum Folicum 2mg dvakrát denne, vitamín C (500mg dvakrat denne - pred raňajkami a pred obedom), vitamín
B12 (1ml intramuskulárne podávaný každé dva týždne), PABA - Kyselina paraaminobenzoová (100mg dvakrát
denne), Silikátový komplex (1 tab), viamín B5 (30 mg v troch denných dávkach), vitamin B komplex, vitamin
A/Betakarotén (10.000-15.000 iu), Vitamín E (800 iu), Ľubovník bodkovaný topicky a orálne, zinok a selén.


NOVINKY V LIEČBE

Protopic Imunomodulator *)
Protopic sa celom úspešne začína používať na liečbu pacientov postihnutých vitiligom a ukazuje znateľný úspech
pre mnohých ľudí. Topické imunomodulátory pozmenia imúnnu odpoveď v koži tak, že imunny systém nevidí
pigmentové bunky ako chudzie, alebo nie je mu dovolené napadnúť ich. Klinické štúdie sú teraz pri tom ako určiť
najlepšiu cestu používania tohto produktu, účinnosti tohto produktu v liečení vitiliga a či sa dosahujú lepšie
výsledky v spojení s UV ožarovaním.
.FDA schválila Protopic (Tacrolimus) bezsteroidovú masť pre ekzémy. Protopic je nový v novej triede liečiv
zvané topické imunomodulátory, alebo TIM-y, vyvynutých vo viac než 40 ročnej liečbe ekzémov. Protopic je tiež
testovaný pre použitie liečby vitiliga a iných kožných chorôb.

Pseudocatalase krém *)
Tím z Brandordskej univerzity Schallreuter-Wood má identifikovaný prírodný koenzým tetrahydrobiopterin ako
kontrolný faktor pigmentácie.
Pseudocatalase krém dosiahne úspešný efekt len u 60% pacientov, ale ak sa použije liečba s použitím kalcia
stúpne úspešnosť na 95%. Je efektívny pri repigmentácii postihnutých miest na tvári a rukách.
Predchádzajúce štúdie majú indikovanú vysokú úroveň oxidative stress a malú úroveň epidermal catalase v koži
pacientov s vitiligom. Pseudocatalase zabraňuje oxidative stress vo vitiligovanej koži.
Pacienti aplikujú pseudocatalase krém dvakrát denne a sú následne exponovaný na slnku alebo ožarovaný
úzkopásmovým UVB žiarením dvakrát týždenne. Pseudocatalase redukuje epidermálny peroxid vodíka vo
vitiligovanej koži za 2 minúty a rýchlosťou 15 krát vyššou než je prírodný catalase. Tiež dochádza k prevencii
vaculoation melanocytov a keratinocytes a zvyšuje sa počet funkčných melanocytov v príslušnej pokožke.

Peptide cure for vitiligo patches found
CALCUTTA: To wipe off unsightly white patches of vitiligo, scientists here have found a cure extracted from bioactive peptides found
inside the human body. Cellular biochemists at the Indian Institute of Chemical Biology (IICB) have developed an extract containing a
host of bioactive molecules. When applied to the patches, it could gradually tone down their stark whiteness to skin texture, head of the
research team Dr Ranjan Bhadra said. Working on laboratory mice, a team of scientists of the institute's cellular biochemistry laboratory
found that cellular growth, migration of these cells and pigmentation of melanocyte cells (cells responsible for pigmentation) were key
factors for pigment recovery in white patches of vitiligo. "The activity of any such substance rendering these changes determines the
efficacy of a therapy for this skin depigmentation disease affecting over one per cent of population world-wide," Bhadra said. The team
searched for two key peptides -- ET-1 and ACTH -- in a prototype human placental extract intended to be used as vitiligo therapy. "These
two known peptide modulators of melanocyte activity along with 28 more peptides in an alcoholic solution worked wonders on older
black mice whose hair had turned grey due to depigmentation," he said. The therapy has obtained a US patent and is awaiting one from
the UK, he added. The team used the combination extract on black mouse, whose hair had turned grey due to old age. The hair was
clipped off and on application of the extract, the rodents grew jet black and silky hair. "The growth of hair is correlated to pigment
formation or melanogenesis which in turn influences the pigmentation of the skin," Bhadra said while explaining the logic behind
their study. "The peptide fraction of the placental extract showed much higher modulation of melanocyte activity compared to the
expected response of the ET-1 and ACTH, suggesting the presence of other components (peptides)," he said about the mechanism of
action of the biomolecules. These other components or peptides either act synergistically with ET-1 and ACTH or function as regulator of
melanocyte activity, he said. Human toxicity trials on vitiligo patients at the Calcutta Medical College also proved successful, Bhadra
said. Phase two trials will soon be carried out.

STRAVA

Osvojiť si čisto vegetariánsky životný štýl (obmedziť mäso, mliekárenské výrobky alebo vajcia). Vitiligo je
charakterizované ako autoimúnne ochorenie. Redukciou množstva nasýteného tuku plávajúcom dookola v cievach
je ľahšie pre telesný imúnny systém identifikovať ‚dobré a zlé’ bunky.
Dôležité je prímať veľa vláknin a horčiny. Zvyšovať treba percento konzumovaného surového a nespracovaného
jedla. Pri konzumácii množstva ovocia a zeleniny zvyšuje telo prívod anti-oxidantov, ktoré dokážu pomôcť
odstrániť voľné radikály. Tie tiež redukuje nasýtený tuk, čiže dosiahneme prívod väčšieho množstva kyslíka do
tkanív.

Psoralen
Je možné využiť rasliny ktoré vyvolavajú fotosenzibilitu:
najmä - Hypericum perforatum, Ľubovník bodkovaný.–d. 450 mg./0.3-0.5% hypericin alebo Ammi majus/visnaga.
Objednat je si ho možné pod názvom - St. Johns Wort (www.hypericum.com)


                  Latinský názov: Ammi visnaga
                  Všeobecný názov: Pakmín visnaga
                  Užívaná časť: užívajú sa celé semienka, suché a dobre zrelé
                  Známe aktívne zložky: Kumariny, Furanochromony (psoraleny) – Khellin – Visnagin,
                  Visdadine – antialergický nosič, visnadin, mastný olej.
                  Medicínske využitie: Liečba vitiliga, poruchy prekrvovania, koronárne krče, angina
                  pectoris, astma, bronchiale, migréna, závrate atď.Extrakt z pakmínu visnaga môže byť
užitočný v repigmentácii kože s vitiligom.
Ako účinkuje: Khellin, aktívna zložka pracuje ako drogy psoralenu – stimulujú repigmentáciu kože zvyšovaním
citlivosti ostávajúcich buniek obsahujúcich pigment (melanocytov) k slnku..
Je ho možné voľne dostať v Poľsku .

Výroba tinktúry [1]: Materiál sa rozomele na jemný prášok, ktorý sa zmieša s polovičným množstvom liehu. Množsvo liehu sa stanoví
z množstva sušenej masy a to celkom 10 dielov liehu 90% na jeden diel sušenej masy. Všetok prášok sa naskôr zmieša s 5-timi dielmi
liehu 90% (päťnásobok hmotnosti prášku) a nechá sa vylúhovať 2 dni. Zmes je vhodné často premiešanať. Pokiaľ to nejde musíme
nechať vylúhovať 4 dni. Až potom sa doleje zbytok vstupnej hmotnosti liehu, tzn. 5 dielov (5-násobok hmotnosti prášku). Celé sa to na
14 dní odstaví, potom sa tinktúra zleje a zbytok sa vylisuje. Obe tekutiny sa zmiešajú a prefiltrujú. Odporúča sa nechať usadiť kaly a číru
tekutinu naskôr odsať. Dostaneme prvotnú tinktúru, ktorú môžeme užívať orálne. Tinktúra sa ďalej môže riediť až na 1:100 (jeden diel
základnej tinktúry + 99 dielikov liehu 30%) a použiť je ju možné topicky. Riedenie liehu (etanolu, napr. zo 60% na 30%) sa realizuije
destilovanou vodou zakúpenou v lekárni

          Latinský názov: Ammi majus
          Anglicky: Bishop’s flower, Ladies Lace
          Všeobecný názov: Pakmín väčší (parasca)
          Užívaná časť: Plody
          Známe aktívne zložky: - účinná látka - Methoxsalen USP (8-MOP) furokumariny –
          bergapten (5-MOP) , xanthotoxin, imperatorin, isopimpinelin, flavonové glykosidy a mastný
          olej. Najviac ich obsahuje zelený plod a najmenej koreň.
Medicínske využitie: Extrakty z plodov sa aplikujú na kožu a osvedčujú sa pri liečbe vitiligo.
Ako účinkuje: Terapeuticky pozoruhodný je relatívne jedovatý xanthotoxin, ktorým je možné dosiahnuť
repigmentáciu pokožky pri strate pigmentu. Zvyšuje tvorbu melanínu v koži pri expozícii na UV svetle.
Výsev: 5 g na 1000 rostlin, nebo 15 g na 100 metrů čtverečních
Termín: IV - V, ve studeném skleníku od I
Místo: přímý výsev
41Teplota: 15 - 18 st. C k
Doba klíčení: 10 - 14 dní
Teplota pro další kult. : 8 - 12 st. C (ve skleníku)
Kultivační doba: 4 měsíce
Semená rastlín je možné objednať na: cerny@cernyseed.cz cena za 2 g 23,10 Kč objednacie číslo je 5410.

Výroba tinktúry [1]: Zrelé semeno, dobre usušené sa pomelie a naloží do ¼ výšky pohára a zaleje sa liehom 90% doplna. Dostaneme
základnú tinktúru, ktorá sa užíva orálne. Potom vezmeme jeden diel tejto základnej tinktúry + 9 dielov liehu 50% a dostaneme potenciu,
ktorú je možné použiť topicky na potieranie. Na potieranie sa odporúča riedenie až 1:1000 (jeden diel tinktúry + 999 dielov liehu 50%).
Podľa [2] sa používajú pri liečbe extrakty z plodov.

         Latinský názov: Hypericum perforatum
         Anglicky: St John's Wort (Johanniskraut)
         Všeobecný názov: Ľubovník bodkovaný
         Užívaná čať: Nadzemné časti
         Známe aktívne zložky: Fotodynamicky pôsobiaci pigment hypericin, flavony, hyperin,
         glykosidy, quercetrin, éterický olej, chlorín a triesloviny.
         Účinky: Antidepressant , antiviral/antiretroviral , diuretic, antineoplastic
         Medicínske využitie: HIV, Hepatitída B a C, herpes, depresie, úzkosť, stres, hnačka, ischias,
         bolesti hlavy.
Ako účinkuje: Výskum poukázal na potenciálnu aktivitu proti retrovírusom (HIV) a virusom (Hepatititídy B, C
nie A), herpes-rodina vírusov, chrípka, togaviruses. Xanthones inhibitujú Mono-amine oxidase (MAO) enzýmový
systém.
Dávka: 1:2 vysokostupňový tekutý extrakt 0.75-2ml tds
Liečba: Výsledná esencia = Hypericum perforatum (H/G) 40mL Silybum marianum 40mL Taraxacum officinale
40mL Hydrastis canadensis (Vodilka kanadská) 20mL Larrea mexicana 30mL Euphrasia officinalis/rostkoviana
(Očianka rostkovova) 30mL
Dávka: 7mL esencie vo vode pred jedlom.
Flavony sú triedou vodorozpustných rastlinných pigmentov. Hypericin, pigmentová molekula s fotodynamickou
aktivitou má dramatickú antivírusovú aktivitu hlavne v prítomnosti svetla.
Zber: 6, 7, 8 mesiac, najlepšie okolo 10 hod. ráno.

Výroba tinktúry z ľubovníka [1]: Po vylisovaní šťavy sa táto uloží na chladnom mieste. Do rozmelenenej
masy sa pridá lieh 90% v množstve, ktoré sa rovná jednej polovici hmotnosti vylisovanej šťavy. Masa sa
musí dobre premiešať a potom sa pridá lieh 90% v pomere 2 váhové diely na jeden diel vylisovanej šťavy-
Zmiešanú masu s liehom odstavíme na 8-14 dní a denne ju pretrepávame. Po stanovenej dobe zlejeme
esenciu uloženú na chladnom mieste s onou masou dokopy, dobre premiešame a na niekoľko hodín
odstavíme. Potom odsajeme číru tekutinu lebo zaneseným filtrom zle preteká a zbytok prefiltrujeme.
Dostaneme základnú tinktúru.
Pre prípravu prvej esencie D1 (1:10) sa berú 3 diely esencie a 7 dielov (hmotnostne) liehu 60%. Na
prípravu ďalšej esencie sa berú 3 diely esencie a 97 dielov liehu 30%. Ďalšie esencie sa používajú – 1:1000,
1:10000, 1:10E6
Podľa [2] sa ľubovníkový olej pripraví maceráciou 100g čerstvej rozrezanej vňate vo 250g ľanového oleja alebo olivového prípadne
slnečnicového. Fľaša s olejom a drogou sa vystaví asi na 14 dní na slnko. V tej dobe je nutné obsah občasne pretrepať. Macerát je
výluhom drogy za studena. Drogy sa prelejú šálkou vody a ponechajú sa 3-12 hodín niekedy i niekoľko dní stáť pri občasnom pomiešaní
pri izbovej teplote 15-20C.Rastliny, ktoré vyvolávajú phytophotodermatitise (fotosenzibilitu) -

Všeobecný názov               Latinsky                   Trieda
Figovník                  Ficus carica                 Moraceae
Paštrnák siaty               Pastinaca sativa               Umbelliferae
Bedrovník lomikameňový           Pimpinella saxifraga             Umbelliferae
Bedrovník väčší               Pimpinella major               Umbelliferae
                      Heracleum sphondylium             Umbelliferae
Záhradný paštrnák              Heracleum gigantum              Umbelliferae
Pastrnák                  Pastinaca sativa               Umbelliferae
Boľševník                  Heracleum mantegazzianum
Fenikel obyčajný              Foeniculum vulgare              Umbelliferae
Kôpor                    Anethum graveolens              Umbelliferae
Petžlen                   Peucedanum oreoselium             Umbelliferae
Mrkva                    Daucus carota                 Umbelliferae
Mrkva siata                 Daucus sativa                 Umbelliferae
                      Peucedanum ostruthium             Umbelliferae
Zeler                    Apium graveolens               Umbelliferae
Pakmín visnaga               Ammi visnaga                 Umbelliferae
Pakmín väčší                Ammi majus                  Umbelliferae
Angelika                  Angelica species               Umbelliferae
Ruta voňavá                 Ruta graveolens                Rutaceae
                      Dictamus albus                Rutaceae
                      Citrus bergamia                Rutaceae
                      Dictamus fraxinella              Rutaceae
                      Citrus aurantiom               Rutaceae
                      Citrus aurantifolia              Rutaceae
Perzská lipa                Citrus aurantifolia, var.           Rutaceae
(Tahitian, Bearss)             Swingle
                      Renunculus species              Renunculaceae
Horčica čierna               Brassica species               Cruciferae
                      Sinapsis arevensis
Pupenec roľný                Convolvolus arevensis             Convolvulaceae
Repík lekársky               Agrimnony eupatoria              Rosaceae
Myší chvost                 Achillaea millefolium             Compositae
                      Chenopodium species              Chenopodiaceae
                      Psoralea corylifolia             Leguminosae
Ľubovník bodkovaný             Hypericum perforatum             Hypericaceae

 Druh L.        Účinná látka pre nás
 Psoralea corylifolia  Psoralen
 Ammi majus       Xanthotoxin (antipsoriatic)
 Ammi visnaga      Khellin (antiasthmatic)
 Picrorrhiza kurroa   Kuskin, cinnamic acid, vanillic acid, apocyanin (choleretic, laxative)
 Hypericum spp     Hypericin (antiretroviral)


Piccrorrhiza
pomáha liečiť autoimunne ochorenia ako napr. psoriasis a vitiligo. Bol pozorovaný priaznivý účinok Auyrvedic
byliny zvanej tiež Piccrorrhiza kurroa pri liečbe pacientov s vitiligom.
Dávka: medzi 400 a 1.500 mg uzavretého prášku na deň.
Zohnať je ju možné tu (www.sequentialhealing.com).


Latinský názov Picrorrhiza kurroa
Všeobecný názov Katuka
Užívaná časť Koreň
Známe aktívne zložky - Iridoid glycosides (picrosides I, II, III a kutkoside) Cucurbitacin glycosides (horčina
koreňa)
Pôsobenie: Hepatoprotecive, antiinflammatory, anti allergic, immunostimulant, horkého typu , choleretic.
Medicínske využitie: lieči vírus Hepatitídy B, akútne a chronické infekcie, autoimúnne ochorenia, astmu, vitiligo
Ako účinkuje: Odstraňuje voľné radikály (antioxidant). Podporí všetky aspekty imunity (T lymphocytes, B
lymphocytes) a phagocytes. Zvyšuje syntézu proteínu v pečeni.
Dávkovanie: 1:2 tekutý extrakt 0.3 – 1.4mL tds
Upozornenie: Vysoké dávky môžu zapríčiniť hnačku, plynatosť, pnutie, kožné vyrážky.

Táto ayurvedic bylina sa nachádza v západných Himalájach od Kašmíru v Indii do Sikkimu.

Štúdie poukázali na nedostatok kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku, enzým prísady pri zúžitkovaní potravy
a zneškodnení škodlivých baktéríí v žalúdku. Homeopatikum -Capsicum Annuum 9CH (CH je delenie
centezimálne Hahnemann) – sú to nasiaknuté guličky mliečneho cukru paprikou, je to vlastne Paprika ročná
(pálivy typ), účinná látka – Capsaicin a pomáha odstrániť zníženú kyslosť (hypochlorhydria). Tiež je možné
úžívať nasledovné byliny –

             Latinský názov: Taraxacum officinale
             Všeobecný názov: Púpava lekárska
             Užívaná časť: Koreň
             Známe aktívne zložky: Horčina - taraxacin, pentacyklické steroidy - taraxasterol,
             taraxarol, inulin, vitamíny A,B,C,D, minerály – vápnik, draslík
             Pôsobenie: horká, mierne laxatívna, hepatická, cholagogue.
             Medicínke využitie: Hepatitis, závada pečene, žltačka, dyspepsia . lenivá pečeň, kožné
             problémy, bolesti hlavy . Choroba žlčového mechúra, žlčové kamene. Anorexia nervosa.
             Zápcha . Artritída
Ako účinkuje: Zvyšuje sekréciu žlče a tak podporuje vlastnú čistiaciu a reparačnú chopnosť pečene. Podporuje
zažívacie sekrécie a chuť do jedla – čo vedie k zlepšeniu trávenia, absorbcie a asymilácie živín. Zvyšuje
elimináciu toxínov cez pečeň a obličky. Pôsobí na tvorbu žalúdočných kyselín.
Dávka 1:2 tekutý extrakt 1-2mL tds

Výroba esencie [1]: Korene dobre rozmixujeme v mixéri a vylisujeme šťavu. Tú potom zmiešame s liehom o koncentrácii 90%
v pomere 1:1 hmotnostne. Zmes sa dobre premieša a nechá sa 3 dni stát v uzavretej nádobe. Potom sa prefiltruje. Dostávame základnú
tinktúru. Základná tinktúra sa riedi liehom (hmotnostne) v pomere 2 diely základnej tinktúry na 8 dielov liehu 45%. Zmes je vhodné
pretrepať.
Podľa [2] sa používajú dve čajové lyžičky rezanej drogy na dve šálky vody.

                 Latinský názov: Silybum marianum, Carduus marianus
                 Všeobecný názov: Silybum mariánske
                 Užívaná časť: Semená
                 Známe aktívne zložky: Flavonolignanty známe ako silymarin. Silymarin
                 obsahuje silybin, silydiamin a silychristin . Flavonoidy (quercetin)
                 Pôsobenie: Hepatoprotective, hepatic trophorestorative, antioxidant, choleretic.
                 Medicínske využitie: Všetky typy hepatidídy, akútne, infekčné, chronické.
                 Cirhoza pečene. Tučná degenerácia pečene. Toxické poškodenie pečene.
                 Ako účinkuje: Stabilizuje a chráni bunkovú membránu hepatocytov. Zlepšuje
regeneráciu pečeneňových buniek (zvyšuje syntézu proteínu). Zlepšuje detoxifikáciu a sekrečné funkcie pečene.
Napráva glukatiónový deficit. ‘Zmetie” voľné radikály.(antioxidant)
Dávka: 1:1 tekutý extrakt 1.5 – 3mL tds

Podľa [2] sa odporúča užívať vnútorne v prášku 4-5 krát denne jedna čajová lyžička alebo v náleve 2-3 krát denne jedna čajová lyžička
rozmačkaného semena na šálku vody.

Kyselina listová
Je dôležitá pre zdravú kožu a nervový systém. Obnovuje poškodenú DNA. Potravinové zdroje sú
- ďatelinové výhonky, marhuľa, avokádo, špargľa, fazuľa (klíčky a celá fazuľa), červená repa, brokolica,
ananásový melon, kaleráb, citrusové ovocie, uhorka, hrach, soja, špenát, pšeničné klíčky a lístie.
S B12 je potrebná pre syntézu DNA.

Potravinové enzýmy
Ak je konzumované jedlo tepelne spracované je už do značnej miery zbavené enzýmov. Účelom týchto enzýmov
je pomôcť výberu jedla, ktoré konzumujeme. Potraviny, ktoré obsahujú catalase (katalázu) sú napr. grepy, mango,
cukrová trstina, mrkva. Kataláza katalyzuje nasledovnú reakciu: 2H2O2      2H2O + O2.
Kataláza používa peroxid vodíka na oxidáciu toxínov ako Fenoly, Kyselina mravčia, Formaldehydy a alkoholy.
H2O2 je výkonný oxidačný agent a je potenciálne škodlivý pre bunky.
Hoci zvieracia pečeň je často používaná ako zdroj katalázy pre labolatorne experimenty, môžeme nájsť katalázu
v mnohých rastlinných druhoch. Je možné ľahko zistiť prítomnosť katalázy v rastlinách použitím 3% peroxidu
vodíka a pokvapkaním malých plôch rastliny s odstrihnutými okrajmi v poháriku. Vývin bubliniek (kyslík O2) je
indikátorom kataláznej aktivity. Rastliny, ktoré nemajú množstvo hodnoty katalázy obyčajne majú vysokú
hodnotu príbuzného enzýmu zvaného peroxidáza. Peroxidáza brzdí peroxid vodíka použitím elektronového
donoru, ktorý oxiduje v procese. Katalázne smery pracujú najlepšie vo vyšších koncentráciách peroxidu vodíka
zatiaľ čo peroxidáza je veľmi výkonná v nižších koncentráciách peroxidu vodíka. Rastliny obsahujú jednu z dvoch
katalázu alebo peroxidázu, ktoré zbrzdia peroxid vodíka.
 Ak prebytok peroxidu vodíka v koži je dôvodom brzdenia melanínu alebo inaktivácie melanocytov potom
rastliny môžu byť nápomocné pri ochrane týchto buniek. Cukrová trstina napr. obsahuje tyrosinase, enzým
dôležitý v produkcii melanínu. K likvidácii tohto enzýmu dochádza pri tepelnom spracovaní trstiny pri teplote
väčšej ako 120 stupňov Farenheita.
Phenylalanine
L-phenylalanine može byť konvertovaný (cez oddelenú cestu) na phenylethylamine, substanciu ktorá sa vyskytuje
prirodzene v mozgu a prejavuje sa zdvihnutím nálady. Dr. Wood a prof..Sch. vyslovili hypotézu, že (6R)-L-erytho
5,6,7,8 tetrahydrobiopterin (6BH4) prostredníctvom regulácie phenylalanine hydroxylase (PAH) a tyrozináznej
činnosti je kľúčom, rýchlolimitujúcim faktorom v kontrole melanogenézy.
 Phenylalanine môže zničiť mozgové bunky. Vysoké hladiny Phenylalaninu sa používajú na liečbu fenylkonútrie
u detí. Môže nastať vážne poškodenie mozgu. Keď prímame aspartame v zásade prímame phenylalaninine.
Phenylalanine pomáha telu vyrábať tyrosine (tyrozín), ktorý je nevyhnutný v produkcii pigmentu. Zdroje
obsahujúce tyrozín: mliečne výrobky, ryby, pšenica, ovos a ďalšie. Deprimovaný ľudia môžu mať malú úroveň
tyrozínu.

Acidophilus
Sulfátové antibiotiká blokujú telesnú schopnosť spracovania kyseliny listovej. Kyselina listová je dôležitá živina
pre zdravú kožu a je zainteresovaná v produkcii melanínu. Pre tieto príčiny ak užívame uvedené antibiotiká je
vhodné užívať acidophilus capsules.

Tiež je dôležité zabezpečiť čistý vzduch a piť čistú vodu (bez chlóru) tzn. namontovať karbónový filter.
Chlór okrem iného zabíja užitočné baktérie v zažívacom ústrojenstve. Veľmi vysokovýkonné antibiotiká sú
použité v mlekárenskom a mäsovom priemysle -> sú to sulfátovo založené antibiotiká (konzervácia mäsa
a mliečnych výrobkov).Výskum poukázal, že nizkotučná diéta môže znížiť pravdepodobnosť rakoviny kože.

Silikátový komplex
Silikát z bylín, Calcium, Magnesium, Zinok, Bor, Betain HCl. Užíva sa 1 kapsula denne.


VITAMÍNY A MINERÁLY NAPOMÁHAJÚCE PRI LIEČBE VITILIGA
Vitamín C
Nejzákladnější vitamín, chemicky název kyselina askorobová, který pokrývá asi 3/4 celé naší potřeby vitamínů. Základní denní
doporučená dávka se pohybuje okolo 80 mg, ale velmi záleží na prostředí a okolnostech, ve kterých se člověk vyskytuje. V některých
případech se tedy spotřeba z 80mg může vyhoupnout až na 500 mg, nebo dokonce až na tisíce miligramů, např. v epidemiích a v době
chřipek je preventivní dávka 200 mg, při náznacích nemoci zhruba 1 gram. Obecně více vitamínu C potřebují především alkoholici,
kuřáci (3x viac), lidé kteří často užívají aspirin, nebo antikoncepční protředky. Dále vitamín C nachází uplatnění při stresu, šoku, hněvu a
vzteku. V takovém případě může dojít ke spálení až 3 gramů vitamínu C. Vitamín C, jako jeden z mnoha, pomáhá při regulaci
metabolismu cholesterolu. Nedostatek vitamínu C se projevuje např. začervenanými žilkami na spodní straně jazyka, nebo krvácením z
dásní při čištění zubů.
Nejvýznamnějším zdrojem vitamínu C jsou u nás šípky, petržlenová vnať, černý rybíz, jahody, pomeranč, chren nebo paprika.
Ovoce má obecně vitamínu C málo, např. jablka nemají vitamín C vůbec.

Vitamín A
Vitamín A se vyskytuje v živočišných zdrojích, nebo jako beta karoten, který je provitamínem A z rostlinných zdrojů (Vitamín A z rostl.
zdrojů je asi 2x slabší než vitamín A z živočišných produktů) Denní spotřeba vitamínu A se, tak jako u jiných vitamínů, uvádí v tzv.
mezinárodních jednotkách IU, hodnota se pohybuje okolo 5000 IU. V ojedinělých případech lze hovořit až o spotřebě 10000 IU (např.
těžce pracující, kulturisti, sportovci) Přebytek vitamínu A je toxický. Nejběžnějším projevem přebytku může být např. praskání a
krvácení rtů, podrážděnost. Nedostatek se naopak nejčastěji projevuje v podobě šerosleposti, u dětí dochází ke zbrždění růstu a vývoje.
Nejlepšími zdroji jsou: pečienka, žloutky, máslo, sýry. Mezi potraviny s obsahem provitamínu patří mrkev, petržlenová vnať,
jeřabina, paprika, špenát.

Vitamín E
Dodává energii a chuť do života. Vitamín E se nesnáší se železem. Většina norem udává denní potřebu vitamínu od 15 do 30 mg.
Vitamín E se rozpouští pouze v tucích, je odolný vůči kyselinám, zásadám a i vyšším teplotám, tedy vařením se neničí. Vitamín E se
vyskytuje ve všech listových zeleninách, v rostlinných olejích. Nejlepšími zdroji jsou: kukuřice, vejce, chléb, máslo, sýry, hrách a
fazole. Z olejů jsou nejlepšími zdroji kukuřičný olej, olej z obilních klíčků a sójový olej.

Vitamín D
Nejbohatším zdrojem je působení ultrafialových paprsků. Doporučená denní potřeba vitamínu D je zhruba 400 IU pro dospělého člověka,

B5 Kyselina pantothenová
Kyselina pantotenová se řadí mezi vitamíny komplexu B. Stejně jako většina těchto vitamínů se účastní přeměny cukrů, tuků a bílkovin v
lidském těle. Její nedostatek je vzácný, protože je široce rozšířena v potravě. Vyšší dávky jsou podávány při poruchách kůže, kdy
přispívají k hojení. Denní doporučená dávka pro dospělé a mladistvé = 4-7 mg

B6 Pyridoxin
Pyridoxin je jedním z hlavních činitelů v metabolismu aminokyselin a při tvorbě proteinů. Významný je rovněž pro krvetvorbu a funkci
nervového systému. Jeho nedostatek, který je u zdravého člověka poměrně vzácný se projevuje anemií (chudokrevnost), poruchami
hybnosti a čití (brnění, mrazení v končetinách), záněty v ústech, zapomnětlivostí, nebo např. cukáním víček.
Denní doporučená dávka se pohybuje okolo 2 mg. Tak jako u ostatních vitamínů skupiny B, je důležitým zdrojem pyridoxinu droždí,
brambory, fazole, vepřové maso, vejce. Dále např. banán, zelí, mrkev, ořechy, kuřata a ryby.

B12 Kobalamin
Vitamin B12 je nezbytný pro tvorbu červených krvinek a fungování intaktnosti nervového systému. Jeho nedostatek vede k anémiím
(chudokrevnost), problémům se zažíváním a poruchám hybnosti a čití (brnění, mrazení v končetinách). Denní potřeba je uváděna okolo 5
mcg (1 miligram = 10 milicentigramů). Nedostatek vitamínu B 12 způsobuje většinou zároveň i nedostatek vitamínu B1.
Nejlepším zdrojem jsou pečienka, a dále droždí. Doporučeje se sníst játra (pečienku) alespoň jednou za týden.
Biotin
Je nutný pro dobrý stav pokožky. Jeho denní potřeba je běžně kolem 300 mcg, ovšem zejména při větších opařeninách, jeho potřeba
roste. Nedostatek tohoto vitamínu snižuje odolnost vůči chorobám.
Kyselina paraaminobenzoová (PABA)
Je dôležitá pre zdravú funkciu kože! PABA je časťou molekuly kyseliny listovej. Produkt sa volá DMAE-H3 a vyrába ho Twin-Labs,
ďalej je to Gero Vita GH3 .
V tekutej forme je ju možné aplikovať na depigmentované miesta. Kontakt: morganhealth@excite.com a stojí 5.98 $.

Kyselina listová (acidum folicum, vitamín B 9)
Kyselina listová je nezbytná pro tvorbu červených krvinek (spolu s vitamínem B12) a fungování intaktnosti nervového systému. Její
nedostatek vede k anémiím (chudokrevnost), problémům se zažíváním a poruchám hybnosti a čití (brnění, mrazení v končetinách).
Denní doporučená dávka pro dospělé a mladistvé = 150-2000 mikrogramů. Dalej nedostatok tejto kyseliny u pacientov s vitiligom
spôsobije nespavosť a depresie. Najv. hodnotu folátu má pivovarnícke droždie, kuracia pečienka, hov. Pečienka, pom. džús.
Zinok
Zinek je důležitý pro celkový vývoj jedince, růst vlasů, udržování struktury kůže. Jeho nedostatek obvykle vede k zhoršení vidění v noci,
snížení citlivosti chuti a čichu a ke snížení obranyschopnosti proti infekcím. Často je doporučován jako prevence nachlazení, tedy nákaz
viry. Přesto, že posiluje obranyschopnost, důkazy o tom, že podávání léků by pomohlo předejít infekčním onemocněním jsou slabé
Selén
Selén se spolu s vitaminem E účastní antioxidačních pochodů v těle. Je součástí důležitých enzymů, které se účastní na vychytávání
volných radikálů v krvi a dalších tkáních. Jeho nedostatek se může projevit jako ztráta elasticity kůže, lámavost nehtů, svalová ochablost,
problémy se srdcem.


JE ZNÁMA PRÍČINA VITILIGA?
Nie je presne známa, rolu hrajú biochemické a nervové vplyvy. Tiež imunitný
systém vytvára protilátky proti vlastným pigmentotvorným bunkám. Často sa
zisťujú údaje o dedičnosti, niekedy autoimunitné choroby, ako sú ochorenia
štítnej žlazy, cukrovka, ďalej chudokrvnosť, nedostatok sekrécie žalúdočných
kyselín. Ochorenia sa totiž často objavujú po pôsobení stresu, infekcie,
telesnej chorobe, v tehotenstve, spálení po slnení alebo po inej forme
kožného poranenia.

Vitamíny v krvi        Normálny Rozsah
Vitamin B12          205-700 PG/ML
Plasma Folate (acid.folic.)  2-10 NG/ML
RBC Folate          140-340 NG/ML
Vitamin A           25-70 UG %
Vitamin E           0.6-1.4 MG %
Vitamin C           0.2-1.5 MG %
Vitamin B-6 A/C        1.0-1.89 A/C
Thiamin B1 A/C        1.0-1.23 A/C
Karotén            79-237 UG %

Vitiligo je určitou skladačkou – na úspešnú liečbu je potrebných niekoľko
faktorov a to je strava, psychická pohoda a vhodný výber liečebného postupu.
Čo sa týka stravy nie je vhodné používať ocot, sódu, prášok do prečiva,
vanilkový cukor, petol, vegetu, konzervované potraviny, alkohol a pod.
Text vznikol s potreby podať stručný prehľad o liečebných metódach vitiliga.
Mal by tiež priniesť určité rozjasnenie do komplikovanej problematiky. Je
možné, že pri konverzii textu som sa dopustil určitých chýb a preto budem
rád, keď mi napíšete na majkoa@centrum.cz .
Liečba vyžaduje komplex liečebných postupov a prostriedkov. Tento komplexný
postup liečbu urýchli a zefektívni. Liečba by mala posilniť a stimulovať
organizmus natoľko aby sa vyliečil sám. Bolo poukázané na nedostatok živín
a kyslíka v krvi a podľa prof.Ding Xinfu sa vitiligo stratí, keď je krv v
poriadku. Z kamuflážnych prostiedkov sa osvedčil hlavne – MELASYN *) –
vodostály a pre melanín prijateľný. Text nie je orientovaný nejakým spôsobom
na homeopatiu, ale mal by skôr poukázať aj na možné alternatívne riešenie
problematiky. Nie sú uvedené detailne rozpísané niektoré liečebné postupy –
skôr sú zaujímavé ponúkané možnosti liečby vitliga.

*) – NEDOVÁŽA  SA DO SR

POUŽITÁ LITERATÚRA: [1] J.JANČA – Praktická homeopatie
          [2] J.Korbelár a kol.- Naše rostliny v lékarství
          [3] Thurzová a kol. – Malý atlas liečivých rastlín
          [4] Americká akadémia dermatológie (www.aad.org)
          Bohaté zdroje siete internet (www.puritan.com atď.)

Niektoré možnosti liečebných postupov, ktoré som našiel:
1) 600mg Hypericum perforatum      2) 2000ug B12 (orálne)
koncentrát                  2000ug kyselina listová
  2000ug B12 (orálne)           1g vitamínu C
  2000ug Kyselina listová         DMAE-H3 (tekutá PABA)
  300mg Silybum marianum          400mg Silybum maria


3)  vitamíny C 1g, B5 3x30mg, B6 2x20mg, E (200mg)
   intramuskulárne B12 (1000ug raz za 14 dní)
   Kyselina listová 2mg
   PABA 2x100mg
   Silibum marianum 300mg
   Hypericum perforatum 450mg
   Pobyt na slnku
Istý človek písal, že                 sa mu vitiligo prestalo rozširovať keď prestal užívať
mliečne výrobky.
B12, acidum folicum, PABA, picrorrhiza kurroa, ľubovník bodkovaný, horčina
LINKY NA VITILIGO
Vyhľadávacie servery na vitiligo                       NVFI SUMMER 1996 Newsletter
Open Directory                                EC Number 1.11.1.6 CATALASE
Health Canada                                Vitiligo at About.Com
Snap.com                                   Matrix Dermatology Resources
Topické Kortikosteroidy                           V.I.P. - the Vitiligo Information Pages
Merck-Medco Services                             JP's Site
Lieky                                    HealthCentral.com
Trisoralen
                                       American Academy of Dermatology
Health Partners: Dermatologic (Skin) Medications
                                       Amjo Corp's Health Products Division
Vitamíny/Doplnky/Iné/ Masti                         Cascade Biologics
Twinlab DMAE-H3
                                       De Pase(vitiligo-products.it)
Vitamin Express
                                       Delasco: Vitiligo Products
Healthness Natural Foods, Inc.
                                       Dr. Vijay Jobanputra's Online
Advanced Nutrition™, Inc.
                                       Mediconsult Vitiligo
Ounce of Prevention Nutrition Shoppe
                                       National Institute of Skin Diseases
Osobné stránky
                                       National Vitiligo Foundation, Inc.
Poem: My Vitiligo
                                       New Zealand Dermatological Society (dermnet.org.nz)
Wanakee's Vitiligo
                                       Micropigmentation Devices, Inc.
Eric Ficker
Home treatment                                Micropigmentation

                                       Ratok Therapy
Homeopatia
                                       SkinStore.Com
Dr. Vijay Jobanputra's Online
                                       The Skin Site (capederm.com)
Dr. J.R.Krishnamoorthy
                                       The Vitiligo Society UK
Homoeopathy India Foundation
                                       Virtual Hospital
The Original Neem Company
                                       Vitiligo Operative Treatment
The National Center for Homeopathy
                                       Department of Dermatology, Uppsala University, SWEDEN
Fototerapia
                                       Vitiligo Solution, Inc.
Amjo Corp's Health Products Division
                                       Vitiligo Support
UVB 311 nm for Vitiligo (skindex.com)
                                       The American Vitiligo Research Foundation, Inc.
National Biological Corporation
Photo Therapeutix                              Lekári
D.S.C. NET PIETRASANTA
AC&M –                                    Wayne T. McCormack, Ph.D.

Pseudocatalase                                Mats J. Olsson, Research Scientist and Vitiligo Specialist.

Pseudocatalase                                Dermatologists listed at AAD
The DermFinder® database at galderma.com  GALDERMA LABORATORIES, INC

Odborné informácie             Nutrition Discounters - Colortration
Dermatology Online Journal         Colortration by Primary Color Found. - Covermark
The American Medical Society        Skin Store.Com Covermark Cosmetics
Dermatology Times of Canada        COVERMARK COSMETICS -Dermablend
AMA Journal –dôležitý zdroj informácíí   Makeupmania.com
Dôležité informácie nielen o vitiligu
                      Delasco: Vitiligo Product 2

Kamuflážne prostiedky           Skin Store.Com
Delasco: vitiligo product 1

ICN Pharmaceuticals, Incorporated.     majkoa@centrum.cz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5554
posted:5/6/2010
language:Slovak
pages:12