BERGEN KOMMUNE by fjwuxn

VIEWS: 1,592 PAGES: 18

									BERGEN KOMMUNE
Byutvikling/Plan- og miljøetaten

                                          Notat
                            Saksnr.:        200311945-912
                            Saksbehandler:         NIHO
                            Emnekode:          BBY-1122

Til:  Byrådsavdeling for miljø

Fra:  Plan og miljøetaten

Dato:  9. mai 2007


Liste over høringsinnspill

Vedlagt dette notatet er tatt inn liste over høringsinnspill til kommuneplanens arealdel 2006 –
2017. Høringen ble gjennomført 7. desember 2006 – 1. februar 2007.
LISTE OVER HØRINGSINNSPILL
Innspill merket med rødt er kommet senere enn 1.mars, og er ikke omtalt i vedlegget.

Dok DOK.DATO Beskrivelse                   Fra/Til
.
 881 28.03.2007 Uttalelse til høring av bestemmelser om   Fylkesmannen i
         beregning av tomteutnyttelse.        Hordaland Miljøvernavd
 880 26.03.2007 Båndlegging av Grimseidholmen        Knut Rusti-Jørgensen
         (Kommuneplanens arealdel 2006-2017)
 879 27.03.2007 Angående Søre Fagerdalen som        Norconsult AS
         utbyggingsområde gnr 123 på Laksevåg
 878 26.03.2007 Protest mot gravplass i Banuren gnr 148   Rune Vange, Mount Eagle
         bnr 232                   western club m. fl.
 877 12.03.2007 Høringsuttalelse vedrørende eiendom gnr   Håkon Hagebø Hauge
         296 bnr 1 i Arna
 875 21.03.2007 Merknader vedrørende eiendom gnr 191    Advokatfirmaet Gjesdahl
         bnr 15 i Åsane               & Co ANS
 874 30.01.2007 Vedr. fyllplass for avgravingsmasser    Norske anleggsgartnere,
         (oversendt fra bystyrets kontor)      region Vest
 873 15.03.2007 Merknader vedrørende eiendom gnr 95     Tryggve Salbu
         bnr 23, Fana
 872 30.01.2007 Vedr. kyststi langs Fanafjorden :      Hordnes Vel v/Jorun
         Mjølkevika - Buvika             Essèn
 870 13.03.2007 Bærekraftregnskapet for           Regionrådet Bergen og
         Bergensregionen               Omland
 868 13.03.2007 Innspill angående eiendom Gnr 117 bnr    Bømlo Hus AS
         2, Fana
 867 12.03.2007 Merknader ang eiendom gnr 113 bnr 2,    Karstein Birkeland
         Nedre Birkeland, Ytrebygda
 866 06.03.2007 Merknader vedrørende eiendom gnr 35     Unni Søreide Hoff m. fl.
         bnr 2 Søreide, Ytrebygda
 864 11.02.2007 Anmodning om planmateriell ang.       Ivar M. Aakre
         eiendom gnr 301 bnr 7
 863 07.03.2007 Boligområdet Mathopen - Hetlevikåsen,    Byrådsavd. byutvikling ->
         sikringssone m.m.              Plan- og miljøetaten
 861 22.02.2007 Merknader, p.v.a. Leif Vidar Hitland,    Artec arkitekter og
         vedr. gnr. 181, bnr. 1, Hitland i Åsane   ingeniører mnpa
 860 01.03.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Hordaland Fylkeskomm,
         2006 - 2017 (2025)             Kommunesamarbeid
 859 22.02.2007 Uttalelse vedr. planene i området      Florvåg Bruk bolig
         Fagerdalen 123, bnr. 7 og 32, Banuren
         gnr. 148 bnr. 232, Lerkeskogen gnr. 153,
         bnr. 4 og Tellevik gnr. 176, bnr. 2
 857 26.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Osterøy kommune, Plan
         2006 - 2017 (2025)             og teknisk forvaltning
 856 23.02.2007 Merknader. Kommuneplanens arealdel     Rolls-Royce Marine AS
         2006 - 2017 (2025)
 854 29.12.2006 Søknad om område for bane til radiostyrt  Bergen RC Bil Klubb
         bil - på Eikås Motorsenter
 853 16.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Avinor Bergen Lufthavn


                     2 av 18
        2006 - 2017 (2025)
852 12.02.2007 Merknader fra forurensningsforum     Forurensningsforum
851 12.02.2007 Kopi av felles høringsuttalelse fra    Velforeningene i Ytre
        Velforeningene i ytre Sandviken      Sandviken v/ Mortensen
850 12.02.2007 Strandsonen i Indre Dolvik og Ringvei   Søreide Områdeutvalg ->
        Vest.                   Aksjonsgruppen for
                             Sjøfronten
849 15.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel   Fjell kommune
        2006 - 2017 (2025)
848 09.02.2007 Gnr 81 bnr 11 Fana - Osvegen 240     Advokatfirmaet Harris
847 13.02.2007 Innspill til kommuneplanens arealdel   Jon H. Gjerde
        2006-2017 (2025)
846 15.02.2007 Uttalelse og innsigelse          Fylkesmannen i
                             Hordaland Miljøvernavd
845 14.02.2007 Uttalelse ang Forsvarets         Forsvarsbygg
        arealbruksinteresser mht båndlagt
        område Haakonsvern og Flesland
844 14.02.2007 Uttale til Kommuneplanens arealdel    Lindås Kommune
        2006 - 2017 (2025)            arealplan
843 14.02.2007 Innspill ang. behov for modellflyområde  Bergen Modellflyklubb v/
                             Einar Brandt
842 12.02.2007 Uttalelse og invitasjon til samarbeid og Velforeningene i Ytre
        befaring                 Sandviken v/ Mortensen
841 12.02.2007 Innspill ang eiendom Sælen i       Birte Sælen m. fl.
        Fyllingsdalen, gnr 22 bnr 19
840 12.02.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel FAU Liland Skole
        2006 - 2017 (2025)
839 13.02.2007 Merknader ang. div. eiendommer      Fana, Arna & Åsane
                            Bondelag
838 07.02.2007 Merknader ang. eiendom Råstøl i     Advokatfirma DLA Piper
        Ytrebygda, gnr 119 bnr 3 på vegne av   Norway DA
        klient Raa m. fl.
836 13.02.2007 Høringsuttalelse             Byggesak og priv. planer
834 13.02.2007 Uttalelse fra samferdselsetaten     Samferdselsetaten
833 29.01.2007 Merknader ang. eiendom Fana gnr 93    Forum Arkitekter AS
        bnr 199 på vegne av Siri Dale Steffensen
832 01.02.2007 Merknader angående foreslått gravplass i Mona Rygg m.fl
        Banuren, gnr 148 bnr 232
831 08.02.2007 Varsel om innsigelse           Fiskeridirektoratet Region
                            Vest
830 08.02.2007 Foreløpig uttalelse til Kommuneplanens Norges Miljøvernforbund
        arealdel 2006 - 2017 (2025)
828 08.02.2007 Uttalelse til Kommuneplanens arealdel Norges vassdrags- og
        2006 - 2017 (2025)            energidirektorat
827 05.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel Aksla Tomtelag BA
        2006 - 2017 (2025)
826 08.02.2007 Foreløpig uttalelse til kommuneplanens Norges Miljøvernforbund
        arealdel 2006 - 2017 (2025)
824 31.01.2007 Kopi av brev til Riksantikvaren vedr.  Laksevåg Kulturhistoriske
        mulig rasering av lokalmiljø og     Forening
        kulturminner i Gravdal


                    3 av 18
823 31.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel    Rune Fanastølen Tuft
        2006 - 2017 (2025) ang. gnr. 96, bnr. 43
821 29.01.2007 Innspill ang. eiendom Middagshaugen,    Sameiet Espeland gård v/
        Espeland, Arna gnr 289 bnr 19        Stig Vaular
819 07.02.2007 Helsevernetatens uttalelse         Helsevernetaten
818 05.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Fylkesmannen i
        2006 - 2017 (2025)             Hordaland Landbruksavd
817 01.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Jernbaneverket
        2006 - 2017 (2025)
816 06.02.2007 Innspill ang. Grimen            PlanA ANS arkitektur og
                              samfunnplanlegging
815 31.01.2007 Ang. gnr. 186, bnr. 2, Tertnes - klage på  Erstad & Lekven Bergen
        manglende oppfølging av planforslaget.   AS
814 02.02.2007 Revidert uttalelse til kommuneplanens    Bergen FrP
        arealdel 2006 - 2017 (2025)         bystyregruppen
813 01.02.2007 Innspill til kommuneplanens arealdel    Bergen Økologiske
        2006 - 2017 (2025)             Landsby BA
812 01.02.2007 Merknader ang. gnr. 33, bnr. 8,       Eimod Hope
        Hammersland
810 01.02.2007 Merknader ang. gnr. 124, bnr. 1, Gamle   Straume Rådgivning AS
        Mathopsveien
808 01.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Naturvernforbundet i
        2006 - 2017 (2025)             Hordaland
807 31.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel    Bror Harris
        2006 - 2017 (2025) ang. Bønesholmen
806 01.02.2007 Merknader til Kommuneplanens arealdel    Idrettsrådet i Bergen
        2006 - 2017 (2025)
805 01.02.2007 Uttalelse ang. eiendommen gnr 118 bnr    Advokatfirmaet Harris
        3, Skeie i Ytrebygda p.v.a klienter
804 29.01.2007 Merknader. Kommuneplanens arealdel     Menighetsrådets
        2006 - 2017 (2025)             arbeidsgruppe for
                              Gravplass v/Skodvin
803 30.01.2007 Merknader. Kommuneplanens arealdel     Gerhard Berge - Søreide
        2006 - 2017 (2025)             Sokneråd
802 01.02.2007 Uttalelse ang. eiendommer i Arna gnr    Advokatfirmaet Harris
        294 bnr 2, 107, 217 og gnr 295 bnr 8
        m.fl på vegne av eier Gjertrud Lohne
801 01.02.2007 Uttalelse til Kommuneplanens arealdel    Bjørgvin bispedømeråd
        2006 - 2017 (2025)
800 31.01.2007 Innspill ang. eiendom Håkonshella sør,   Kompas AS
        Laksevåg gnr 129 bnr 4
799 31.01.2007 Merknader ang. eiendommen gnr 297      Kåre J. Borge
        bnr 13 i Arna
798 01.02.2007 Merknader ang. eiendom i Fana, gnr 93    Einar og Anny E.
        bnr 10                   Vassenden
797 31.01.2007 Innspill angående parkeringsplasser     Bildeleringen BA
796 31.01.2007 Merknader ang. gnr. 35, bnr. 64, 127    Ann Karin Birkeland
        Søreide
794 01.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Kilde Akustikk
        2006 - 2017 (2025) - støy
793 31.01.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Bystyregruppen Bergen


                    4 av 18
         2006 - 2017 (2025)              FrP
791 31.01.2007  Uttalelse fra - sykle til jobben- aksjonen  Svein Heggelund
         Arna- Bergen
790 31.01.2007  Merknader ang. området ved Hopsvika,     Håkon J. Grimstad
         Ytre Hope
789 30.01.2007  Merknader ang. områdene i og rundt      Brennhaugen og Omegn
         Fantoft Stavkirke              Vel v/Thorvald Jakobsen
788 31.01.2007  Innspill ang. forslag til barnehageareal i  Sameiet Espeland gård
         Moldalia, Espeland
787 31.01.2007  Merknader ang. gnr. 6, bnr. 46 og 147  Hildegard Øvsthus - Brit
                             og Kari Øvsthus
786 31.01.2007 Merknader ang. område Vikaleitet gnr.   For Gerd A. Larsen - V.
        95, bnr. 2                W. Hegnes
785 31.01.2007 Merknader ang. næringsområdet       Arkitektgruppen Cubus
        Hegreneset / Sandviken          AS
784 29.01.2007 Merknader til Kommuneplanens arealdel Områdeutvalget for
        2006 - 2017 (2025)            Søreide v/Anna F.Carlsen
783 01.02.2007 Merknader ang. Kanalveien 51 og 53    Kanalveien 51 KS
782 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 48, bnr. 2 mfl.    Helge T. Nøkling ->
        Smørås                  Lars K. Nøkling
781 30.01.2007 Merknader ang. gnr. 187, bnr. 2, Åsane  Gisle M. Gjellestad
780 31.01.2007 Merknader ang. gnr. 36, bnr. 49      Marianne og Jacob
                             Laading
779 31.01.2007 Merknader ang. fortetting i Skjold    Bergen og Omegn
        Borettslag                Boligbyggelag
778 31.01.2007 Merknader ang. fortetting i Vestre    Bergen og Omegn
        Sælemyr borettslag            Boligbyggelag
777 31.01.2007 Merknader ang. BOB's planlagte      Bergen og Omegn
        utbygging i Hesjaholtet          Boligbyggelag
776 31.01.2007 Merknader ang. BOB`s planlagte      Bergen og Omegn
        utbygging i Sørås BL           Boligbyggelag
775 31.01.2007 Uttalelse ang. E16 Arnatunnelen      Bergen Næringsråd
774 31.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel Hilde Martinussen
        2006 - 2017 (2025)
773 01.02.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel Steinar Moen
        2006 - 2017 (2025) ang. Litleåsvegen
772 30.01.2007 Merknader ang. båndlagte strandområder Furevikens venner v/Elin
        under pkt. 7.2              Borgen
771 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 36, bnr. 1, Søreide Asplan Viak Bergen AS
770 31.01.2007 Merknad ang. Fana - Smørås øst, Storlia Rambøll Norge AS
        / Kuhammeren / Larsaberget /
        Småkråkåsen, gnr. 47 bnr. 1 m.fl., gnr.
        48, bnr. 1 m.fl. gnr. 50, bnr. 4 m.fl
769 29.01.2007 Merknad ang. gnr. 85, bnr. 1, Kismul   Asplan Viak Bergen AS
768 30.01.2007 Uttalelse p.v.a. Algaard AS ang.     Opus Bergen AS
        innpassing av næring ved Håvardstun i
        Ytrebygda gnr. 116, bnr. 3
767 31.01.2007 Merknader p.v.a. eierne av gnr. 50, bnr. Advokatfirmaet Harris
        120 ang. bnr. 17, Birkelandsbotn 14
766 31.01.2007 Merknader p.v.a. Silje Ingelin Sæterstøl, Advokatfirmaet Harris
        deleier av gnr. 196, bnr. 3


                     5 av 18
765 01.02.2007 Merknader p.v.a. Edgar Stordal og Harry    Advokatfirmaet Harris
        Stordal eier av gnr. 122, bnr. 3, 613, 614,
        329, 594
764 01.02.2007 Innsigelse til kommuneplanens arealdel     Kystverket Vest
        2006 - 2017 (2025)
763 01.02.2007 Uttalelse p.v.a. Sameiet Breistein, eier av  Advokatfirmaet Harris
        gnr. 170, bnr. 112 m.fl. Breisteinlid
762 31.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel     Rolf Olsen AS
        2006 - 2017 (2025)
761 01.02.2007 Merknader ang. Grimseidholmen         Knut Rusti-Jørgensen
760 28.01.2007 Merknader ang. gnr. 174, bnr. 1 Hordvik    Bergen Nord Ride- og
                               Kjøreklubb v/Anita
                               Jensen
759 31.01.2007 Merknader ang. Slettebakken syd        Knausen Nabofellesskap
                               v/Steinar Birkeland
758 01.02.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel     Syklistenes Landsforening
        2006 - 2017 (2025)               i Hordaland
757 30.01.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel     Bergen og Omland
        2006 - 2017 (2025)               Havnevesen
756 31.01.2007 Klage ang. gnr. 38, bnr. 42 og 43,       Morten Fredrik Hoff
        Søvikneset 132
755 31.01.2007 Klage ang. gnr. 123, bnr. 13, Grønntuen    Morten Fredrik Hoff
754 31.01.2007 Uttalelse med innsigelse til forsvarets    John Ravnanger
        grenselinjer i Mathopen
753 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 48, bnr. 2, 47, 1     Sven Arne Lilletvedt
        mfl. Smørås
752 31.01.2007 Uttalelse p.v.a. Sameiet Breistein, eier av  Advokatfirmaet Harris
        gnr. 170, bnr. 4, 23 og 207
751 31.01.2007 Uttalelse p.v.a. eierne av gnr. 182, bnr. 2,  Advokatfirmaet Harris
        4 og 8, Mjølkeråen
750 29.01.2007 Innspill p.v.a. eierne av eiendommene     Terje J. Ledahl AS
        gnr. 129, bnr. 477 og 2
749 01.02.2007 Merknader ang. Åsane, Vågsbotn /        Rambøll Norge AS
        Birkeland, del av gnr. 203, bnr. 2 m.fl.
748 30.01.2007 Uttalelse p.v.a. Inger Marie Beck og      Advokatfirmaet Harris
        Lennart Meyer Beck, gnr. 209, bnr. 181
747 27.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel     Nesttunvassdragets
        2006 - 2017 (2025)               Venner v/Atle Grimstad
746 25.01.2007 Innspill ang. I/K/L 12, gnr. 32, bnr. 12,   Opus Bergen AS
        Hope
745 29.01.2007 Merknader p.v.a. H.J. Sundseth Johansen    Advokatfirmaet Harris
        m.fl., eier av gnr. 28, bnr. 11, 17, 78
744 01.02.2007 Merknader ang. gnr. 138, bnr. 46        Conkrete AS
        v/Kiplevannet
743 31.01.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel     Bergen Næringsråd
        2006 - 2017 (2025)
742 01.02.2007 Merknader p.v.a. eier av gnr. 166, bnr.    Advokatfirmaet Harris
        1323, Nordre Starefoss gård
741 31.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel     Sameiet Midtungården,
        2006 - 2017 (2025)               Midtunlia 19-39 E
740 31.01.2007 Merknader ang. gnr. 98, bnr. 35, 54, 78,    Hans Fredrik Kaland


                     6 av 18
         Hordnes
739 02.02.2007  Innspill til kommuneplanens arealdel    Mona Rygg
         2006 - 2017 (2025) ang. ridebane
738 29.01.2007  Merknader ang. gnr. 111, bnr. 32,      Bolig Invest AS
         Blomsterdalen
737 01.02.2007  Merknader p.v.a. eier av gnr. 294, bnr. 2  Advokatfirmaet Harris
         mfl. og gnr. 295, bnr. 8 mfl., Lone
736 31.01.2007  Merknader til kommuneplanens arealdel    Coop Eiendom Vest
         2006 - 2017 (2025) ang. plan 18450000
735 02.02.2007  Merknader til kommuneplanens arealdel    Nina Lokøen Knudsen
         2006 - 2017 (2025) ang. Ytrebygda
734 31.01.2007  Merknader ang. gnr. 182, bnr. 4,      Knut Eide
         Mjølkeråen
733 31.01.2007  Merknader ang. gnr. 22, bnr. 39      NCC Bolig AS
732 31.01.2007  Merknader ang. Nedre Birkeland      Gunnar Knudsen
                              Rosendahl
731 30.01.2007  Merknader ang. Nordåsvannet og rosport Hordaland Rokrets ->
                              Bergen Roklubb / Fana
                              Roklubb / Idrettsrådet i
                              Bergen
730 31.01.2007  Merknader til kommuneplanens arealdel Liland skole FAU
         2006 - 2017 (2025) ang. Liland skole
729 01.02.2007  Merknader ang. utvidelse av Flesland   Knut Angerman m.fl.
         flyplass
728 01.02.2007  Merknader p.v.a. Dekken Eiendom AS    Link Signatur
         ang. Borgen park, gnr. 107, bnr. 452
727 29.01.2007  Merknader til kommuneplanens arealdel Statens Vegvesen, Region
         2006 - 2017 (2025)            Vest
726 30.01.2007  Innspill ang. Myklestad gård, gnr. 113,  Skranevatnet skole
         bnr. 3
724 01.02.2007  Merknader ang. utvidelse av byggesonen Stiftelsen Bergen
         på gnr. 163, bnr. 490           Diakonissehjem
722 30.01.2007  Merknader fra eierne av gnr. 125, bnr. 1 Lars T. Sætre
         og 3 og gnr. 126, bnr. 2
721 31.01.2007  Merknader p.v.a. Tor Bru og Jan H.    Advokatfirmaet Harris
         Bentzon Stiftelse ang. gnr. 40, bnr. 528
720 31.01.2007  Merknader ang. omdisponering av deler Thorstein Haukeland
         av gnr. 294, bnr. 6
719 31.01.2007  Uttalelse ang. Søreide gnr. 35, bnr. 3 og Terje Søreide m.fl.
         4
718 31.01.2007  Merknader ang. gnr. 187, bnr. 1, Haukdal Erik Haukedal
717 30.01.2007  Merknader ang. gnr. 89, bnr. 32 Øvre   Wenche Haga
         Titlestad
716 01.02.2007  Uttalelse til kommuneplanens arealdel   Bergen Turlag
         2006 - 2017 (2025)
714 31.01.2007  Uttalelse til kommuneplanens arealdel   Bergen Kirkelige
         2006 - 2017 (2025)            Fellesråd, Kirkevergen
713 30.01.2007  Innspill ang. arealbruk for tidligere   Opus Bergen AS
         Vestlandsheimen, Breistein
712 31.01.2007  Merknader p.v.a. Park Design Eiendom Advokatfirmaet Harris
         AS ang. gnr. 107, bnr. 389 m.fl.


                     7 av 18
710 30.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel    Asplan Viak Bergen AS
        2006 - 2017 (2025)
709 27.01.2007 Innspill ang. Nesttunbrekken 95 og 97,    Backer Holding AS
        gnr. 42, bnr. 819, 844
708 27.01.2007 Innspill ang. Stamsneset Næringspark     Backer Holding AS
707 31.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel    John Birger Myklestad
        2006 - 2017 (2025) ang. gnr. 113, bnr. 3
706 31.01.2007 Innspill ang. gnr. 295, bnr. 70, utvidet   IL FRI - hovedlaget
        idrettsplass Espeland            v/Randi Haugen Bysheim
705 30.01.2007 Uttalelse vedr Åsane gnr 202 bnr 1, 3, 6   Straume Rådgiving AS
704 31.01.2007 Merknader ang. forslag om etablering av   Hallstein Aadland
        rullebane II på Flesland
703 30.01.2007 Innspill vedr Glasskarlia i Åsane gnr    Straume Rådgiving AS
        209 bnr 31 og 500
702 01.02.2007 Merknader p.v.a. eier av gnr. 114, bnr. 5,  Advokatfirmaet Harris
        Blomsterdalen
701 30.01.2007 Merknader p.v.a. grunneiere til indre    Advokatkontoret Fløien
        Sædal, gnr. 7, bnr. 2 og 3
700 31.01.2007 Merknad på vegne av G. Aasgaard AS,     Advokatfirmaet Gjesdahl
        Breistein i Åsane gnr 170 bnr 2       & Co ANS
699 31.01.2007 Uttalelse vedr Søvikneset i Ytrebygda    Sivilarkitekt Leif Lund
        gnr 38 bnr 5, 8, 9 m.fl           AS
698 23.01.2007 Merknad på vegne av Ole Bull Eiendom     Arkitektgruppen Cubus
        gnr 187 bnr 334               AS
697 23.01.2007 Merknad på vegne av Ole Bull Eiendom     Arkitektgruppen Cubus
        Festeråsdalen, Kjøkkelvik gnr 143 bnr 1   AS
        og 794
696 23.01.2007 Merknad på vegne av Ole Bull Eiendom,    Arkitektgruppen Cubus
        Skåleviksveien Kjøkkelvik gnr 143 bnr    AS
        1
695 29.01.2007 Merknader p.v.a. sameiet           Advokatfirmaet Gjesdahl
        Loddefjord/Hetlevik v/ Hendrik Fasmer    & Co ANS
        Loddefjord gnr 124 bnr 1
694 31.01.2007 Uttalelse til Kommuneplanens arealdel    Bergen Tomteselskap
        2006 - 2017 (2025)
693 29.01.2007 Uttalelse om utvikling av helhetlig plan   Jægersminde velforening
        for Ytre Sandviken              m.fl
692 30.01.2007 Uttalelse til høring. Kommuneplanens     Regionrådet Bergen og
        arealdel 2006 - 2017 (2025)         omland
691 23.01.2007 Merknad med forslag om utvidelse av     Fana Golfklubb
        Fana golfbane
690 01.02.2007 Innspill ang. Litleåsvegen, Åsane      Steinar Moen
689 31.01.2007 Uttalelse ang. gnr. 20 bnr. 222, 233     Ivar Johan Takvam
688 30.01.2007 Merknader vedr. strekning Mjølkevika-    Sigrun Øvsthus m.fl
        Buvika
687 28.01.2007 Uttalelse vedr Åsane bydel, Hitland gnr   Sivilarkitekt Leif Lund
        181 bnr 5                  AS
686 31.01.2007 Merknad vedr. gnr 176 bnr 33 Tellevik i   Siv.ing. Vidar Mjøs
        Åsane.
685 31.01.2007 Uttalelse på vegne av klienter ang.     Advokatfirmaet Harris
        eiendommen gnr 81 bnr 1, Fana.


                    8 av 18
684 31.01.2007 Merknad vedrørende regulering av Ytre   Siv.ing. Vidar Mjøs
        Arna gnr 302 bnr 13.
683 31.01.2007 Uttalelse. Kommuneplanens arealdel     Transportbedriftenes
        2006 - 2017 (2025)             Landsforening Hordaland
682 31.01.2007 Merknader vedr. deler av gnr 176      Siv.ing. Vidar Mjøs
        Tellevik i Åsane
681 29.01.2007 Protest til Kommuneplanens arealdel    Gro Janicke Rygg
        2006 - 2017 (2025) ang gnr 148 bnr 232
680 31.01.2007 Merknader til Kommuneplanens arealdel   Sameiget 302 -> 1, 12
        2006 - 2017 (2025) Ytre-Arna-marka     m.fl v/ Vidar Mjøs
679 31.01.2007 Merknad vedrørende boligområder langs   Fortunen AS
        Hardangerveien
678 29.01.2007 Merknader vedrørende Brurås gård i     Svein Brurås
        Åsane gnr 200 bnr 1
677 30.01.2007 Innspill vedr Rideanlegg på Unneland i   Wenche Unneland
        Arna gnr 292 bnr 19-70
676 31.01.2007 Merknader vedrørende forlag til      FAU Samdal skole v/
        Kommuneplanens arealdel          Kjersti Haukeland
675 30.01.2007 Uttalelse til Kommuneplanens arealdel   Origo Arkitektgruppe AS
        2006 - 2017 (2025)
674 26.01.2007 Uttalelse vedr Øvre og nedre Titlestad   Fana Arna Åsane
                             bondelag
673 28.01.2007 Uttalelse til Kommuneplanens arealdel   FAU ved Midtun Skole
        2006 - 2017 (2025)
672 31.01.2007 Merknad til ny arealdel i         Advokatene Helgesen &
        kommuneplanen. Gnr 89 bnr 241, 242     Haugland
671 29.01.2007 Innsigelser mot planforslag.        Blomsterdalen barnehage
        Kommuneplanens arealdel
670 30.01.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel.   Vestlandske
        Offentlig høring              Boligbyggelag
669 28.01.2007 Merknader til Kommuneplanens arealdel   Midtunvegen Velforening
        2006 - 2017 (2025)             v/ B.K. Ø. Nilssen
668 28.01.2007 Merknader vedr Åsane gnr 209 bnr 101,   Liv Kari Knutsen m.fl
        297 og 470
667 31.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel   Arkitektur -> Landskap /
        2006 - 2017 (2025) ang. Solheimsvannet   Design Fortunen AS
666 31.01.2007 Merknader ang. gnr. 202, bnr. 1, 3 og 6,  NCC Bolig AS
        Åsane
665 30.01.2007 Uttalelse ang. idrettsanlegg Hordvik    FK Bergen Nord v/Erik
                             Skorve
664 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 35, bnr. 2 og 688,   Skanska Bolig AS
        på Søreide
663 31.01.2007 Uttalelse ang. Mynteviken / Espeland    Opus Bergen AS
662 31.01.2007 Tillegg til innspill ang. Haukåsskogen   Opus Bergen AS
661 30.01.2007 Innspill ang. område avsatt til      Opus Bergen AS
        deponi/masseuttak på Breistein
660 01.02.2007 Innspill ang. foreslått ny gravplass på  Opus Bergen AS
        Lyngbø
659 30.01.2007 Søknad om båndlegging for regulering til  Bergen Hanggliding og
        idrettsanlegg - område for paraglider og  Paragliding Klubb
        hangglider samt tilkomstvei ved


                   9 av 18
        Tverrmeisa i Fana
658 01.02.2007 Merknader ang. trafikk Fjellsiden Nord    Stølestrøkenes
                              Velforening v/Rita Grøtte
657 31.01.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Maritimt Forum
        2006 - 2017 (2025)              Bergensregionen
656 31.01.2007 Merknader p.v.a. AGA             Advokatfirmaet Kyrre
        Eiendomsselskap, eier av gnr. 54, bnr.    ANS
        18, Totlandsveien 102
655 30.01.2007 Merknad ang. gnr. 109, bnr. 7, Flesland   Sameiet Karl Flesland
                              v/Marit Flesland Nielsen
654 30.01.2007 Merknad vedr gnr. 8, bnr. 24 Sandal i    Sameiet 8 -> 24 Sandalen
        Fana                     v/Steinar Solheim
653 30.01.2007 Innspill ang. Hope / Ytrebygda        Peder M. Hope
652 20.01.2007 Merknader ang. gnr. 105, bnr. 17, Milde   Kåre Christophersen ->
                              Olaug Christophersen
651 29.01.2007 Merknader ang. idrettslag i Ytrebygda    Idrettslaget Gneist,
                              Orienteringsgruppen
650 30.01.2007 Innspill til kommuneplanens arealdel     Ketil og Kari M. Molvik
        2006 - 2017 (2025) ang. gnr. 82, bnr. 54
649 31.01.2007 Merknad til kommuneplanens arealdel     Lars Kaland
        2006 - 2017 (2025) ang. Kaland gård
648 24.01.2007 Innspill ang. område på Flaktveit gnr.    Opus Bergen AS
        207, bnr. 1 og gnr. 203, bnr. 74
647 28.01.2007 Vedr. søknad om dispensasjon fra       Donna Jones
        byggestoppen på Grimstadholmen
646 31.01.2007 Merknad p.v.a. eier av gnr. 33, bnr. 77 i  Advokatfirmaet Judicium
        Dolviken                   DA
644 29.01.2007 Merknader p.v.a. eier av gnr. 187, bnr. 4,  Solvang Consulting AS
        Åsane
643 29.01.2007 Merknader p.v.a. Johannes Eikås, ang.    Solvang Consulting AS
        gnr. 202, bnr. 2, Åsane
642 29.01.2007 Merknader p.v.a. eier av gnr. 197, bnr. 2,  Solvang Consulting AS
        Åsane
641 24.01.2007 Merknader vedr. planarbeid for gårdene    Torlaug Smørås
        Smørås, Lilletvedt og Kirkebirkeland.
640 30.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel    Arild Johan Sæterdal ->
        2006 - 2017 (2025) ang. Smøråsområdet    Jostein Smørås
639 31.01.2007 Merknader p.v.a. Briksdalen Eiendom     NEAS AS
        AS ang. arealer for arealkrevende handel
638 31.01.2007 Merknader ang. forslag om tilbakeføring   Norsk Motor Klubb
        av område for motorsport           Bergen
637 31.01.2007 Innspill til kommuneplanens arealdel     Norconsult AS Bergen
        2006 - 2017 (2025) ang. Nedbergelien
636 31.01.2007 Merknader ang. gnr. 295, bnr. 6, Lone /   Advokatfirmaet
        Haukeland i Arna               Wesenberg, Komnæs &
                              Sætre ANS
634 31.01.2007 Merknader ang. eiendommen gnr. 121,     Beate og Egil Lassen
        bnr. 21 i Fana
633 30.01.2007 Merknader ang. eiendommene gnr. 110,     Sigmund Lønningen
        bnr. 15 og 22
632 30.01.2007 Innspill p.v.a. Helga Årbakke m.fl. ang.   Opticonsult AS


                    10 av 18
        gnr. 93, bnr. 5, 7, 15, 16 m.fl. Krokeide i
        Fana
631 30.01.2007 Innspill p.v.a. eierne av gnr. 123, bnr. 7,  Norconsult AS Bergen
        32, 117 og 201 ang. Fagerdalen
629 30.01.2007 Merknader ang. gangsti fra Nordåsveien    Bjørn J. Arntzen
        til Tunesflaten. Opprettelse av friområde
        på gnr. 120, bnr. 44
628 30.01.2007 Merknader ang. gnr. 186, bnr. 1295,      Monsamarken Vel -
        Tertnes                    Tertnes Kvinne- og
                               Familielag
627 30.01.2007 Merknader ang. gnr. 25, bnr. 5 i       Knut Fyllingen m.fl.
        Fyllingsdalen
626 30.01.2007 Merknader ang. gnr. 188, bnr. 1 i Åsane    Stein Siversen
625 30.01.2007 Merknader ang. gnr. 119, bnr. 3, Rå i     Advokatfirma DLA Piper
        Fana                     Norway DA
624 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 119, bnr. 3, Rå i     Asplan Viak Bergen AS
        Fana
623 29.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel     Stein Erik Aase
        2006 - 2017 (2025) ang. Hopsvika
622 30.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel     Taxisentralen i Bergen
        2006 - 2017 (2025)
621 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 33, bnr. 10,       SE-Arkitektur AS
        Hammarslandgrenda
620 28.01.2007 Merknader ang. område av gnr. 34, bnr.    Kjell Dolvik
        236 og 248 i Fana
619 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 299, bnr. 6, Arna     Arna Tomteselskap AS
618 30.01.2007 Merknader ang. gnr. 298, bnr. 1, 2 , Arna   Nistad Utbygging AS
        Tippen, Espeland - ny massetipp
617 22.01.2007 Merknader ang. gnr. 170, bnr. 33,       Siv.ing Rakner AS
        Breisteinsvegen 222
616 25.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel     Siv.ing Rakner AS
        2006 - 2017 (2025) ang. Skagevegen
615 29.01.2007 Merknader ang. gnr. 93, bnr. 199,       Forum Arkitekter AS
        Svartefjorden p.v.a. Siren Dale
        Steffensen
614 25.01.2007 Innspill p.v.a. Rolf Mostraum ang. deler   Opticonsult AS
        av gnr. 170, bnr. 20, Breistein i Åsane
613 26.01.2007 Merknader ang. gnr. 174, bnr. 3, Hordvik   Ingeborg Fagerbakke
612 29.01.2007 Merknad ang. veiforslag A, øvre linje     Apeltun Vel mfl.
        med lang tunnel mot Fanav. / Rådal
611 30.01.2007 Merknad ang. gnr. 174, bnr. 23, Hordvik    Arvid Hordvik
610 30.01.2007 Merknad ang. boligområde gnr. 203, bnr.    Rambøll Norge AS
        3, Langerinden øst
609 30.01.2007 Merknad ang. boligområde gnr. 202, bnr.    Rambøll Norge AS
        8, Eikås / Stemhøyen
608 30.01.2007 Merknad ang. næringsområde Midtun       Rambøll Norge AS
        gnr. 43, bnr. 41, 87 og gnr. 46, bnr. 84
        m.fl. Stortorget
607 30.01.2007 Uttalelse ang. Myrdal, Åsane idretts- og   Opus Bergen AS
        fritidspark
606 30.01.2007 Merknader ang. gnr. 107, bnr. 17, del av   Arkitektkontoret ABO AS


                    11 av 18
         bnr. 21, 24 m.fl. Langaneset
605 29.01.2007  Merknader ang. gnr. 7, bnr. 2 og 133,   Arkitektkontoret ABO AS
         Indre Sædal
604 29.01.2007  Merknader ang. gnr. 302, bnr. 1, 12, 14,  Ytre Arne gard v/Arne
         15 og 17, Ytre Arne i Arna         Storlid
603 22.01.2007  Merknader ang. gnr. 185, bnr. 67, 744,   Dag Schouw-Hansen
         745, Morvik
602 31.01.2007  Merknader ang. gnr. 108, bnr. 1 og 164,  Bergen Rideklubb
         Sletteneset i Fana             v/Norodd Løvås
601 29.01.2007  Merknader ang. gnr. 170, bnr. 33 m.fl.   Advokat Vidar Broder
         Breistein                 Lund AS
600 31.01.2007  Søknad om endring av plan for gang og   Rune Torkildsen
         sykkelveg tracè i kommunedelplan for
         Mildehalvøya
599 22.01.2007  Merknader ang. gnr. 93, bnr. 260,     Bente Krokeide Schouw-
         Krokeide                  Hansen
598 30.01.2007  Merknader ang. Laksevåg, gnr. 125, bnr.  Norvald Vikne -> Berit
         119, Mathopen               Vikne
597 29.01.2007  Merknader ang. gnr. 209, bnr. 116 og    Vigdis Meyer og Tore A.
         276                    Valvatne
596 30.01.2007  Uttalelse ang. Mildevegen 99, gnr. 102,  Opus Bergen AS
         bnr. 92
595 29.01.2007  Uttalelse ang. Dyngelandsåsen (B24)    Opus Bergen AS
594 29.01.2007  Uttalelse ang. Haukåsrinden boligomr,   Opus Bergen AS
         gnr. 170, bnr. 4, Breistein i Åsane
593 30.01.2007  Merknader ang. forsvarets grenselinje i  Opus Bergen AS
         Hetlevikåsen
592 30.01.2007  Merknader ang. området Møllendal og    Fløen Vel v/Aida Karin
         Mølleneset                 Tengren Hansen
591 13.01.2007  Merknader ang. utvidelse av areal for   Stiftelsen Motivasjon &
         Eikås motorsenter             Mestring
590 30.01.2007  Merknader ang. gnr. 201, bnr. 32,     Tollak Hjelmervik
         Hetlebakkveien 97
589 29.01.2007  Merknader ang. Hordvik gamle skole     Astrid Øien Halsnes
588 29.01.2007  Merknader til kommuneplanens arealdel   Signe og Frank Kaland
         2006 - 2017 (2025) ang. gnr. 129, bnr. 1
587 29.01.2007  Merknader til kommuneplanens arealdel   Heldal`s Gjerdefabrikk
         2006 - 2017 (2025) ang. gnr. 93, bnr. 81  AS
586 29.01.2007  Innspill vedr gnr. 33, bnr. 7 og 139    Per Alvern
585 25.01.2007  Merknader ang. gnr. 96, bnr. 216, 217   Trude Lethun Birkelund
584 30.01.2007  Merknader vedrørende eventuell       Fredrik & Monica Nilsen
         avsetting av Harafjell til boligformål.
583 30.01.2007  Merknader ang. gnr. 47, bnr. 108 på    Mariann Hovland
         Lilletvedt i Fana
582 30.01.2007  Merknader ang. gnr. 34, bnr. 418      Geir Bjørnsen
581 30.01.2007  Merknader til Kommuneplanens arealdel   Egil Ytrearne
         2006 - 2017 (2025)
580 29.01.2007  Innspill til Kommuneplanens arealdel    Øvsttun Velforening
         2006 - 2017 (2025)             v/Oddrun Hallås
579 30.01.2007  Merknader på vegne av eier av gnr 96,   Opak AS
         bnr 327


                    12 av 18
578 29.01.2007 Kommentar ang. arealbruk ved Fana      Arbeidsgruppen for Fana
        kulturpark                 kulturpark v/Per Barsnes
577 30.01.2007 Innspill boligområde på østsiden av     Sameiet Espeland Gård c -
        Middagshaugen, Espeland           > o Stig Vaular
576 27.01.2007 Innspill ang. vestsiden av Espelandsåsen  Sameiet Espeland Gård c -
                              > o Stig Vaular
575 29.01.2007 Merknad vedrørende gnr 148 bnr 232     Florvaag Bruk AS
        Banuren.
574 29.01.2007 Vedrørende Kommuneplanens arealdel     Florvaag Bruk AS
        2006 - 2017 (2025) Åsane gnr 176 bnr 2
573 29.01.2007 Merknad vedr. Lea-parken på Solhaug     Geir Håland
        Minde
572 27.01.2007 Uttalelse til Kommuneplanens arealdel    Arbeidsgruppen for
        2006 - 2017 (2025)             Samdal skole v/ Ove
                              Haugland
571 29.01.2007 Høringsuttalelse til Kommuneplanens     BKK Varme AS
        arealdel 2006 - 2017 (2025)
570 29.01.2007 Innspill ang. Fana gnr 42 bnr 40, 151,   Rambøll Norge AS
        171 Kloppedalsveien 59
569 28.01.2007 Merknader ang. Åsane gnr. 196, bnr. 1    Steinar Sæterstøl
568 29.01.2007 Innspill p.v.a. Veronicha Gran ang.     AS Arkiton
        Kolstien gnr. 161, bnr. 1276
567 29.01.2007 Merknader vedr Fana gnr 48 bnr 3 og     Egil Helland Smørås
        204 Storlien
566 30.12.2006 Merknader. Kommuneplanens arealdel     Kjersti Hansen Bruland
        2006 - 2017 (2025)
565 26.01.2007 Innspill vedr Laksevåg gnr 149 bnr 5 og   Rambøll Norge AS
        29 Nygårdslien
564 25.01.2007 Merknader til Kommuneplanens arealdel    Trygve Krokeide
        2006 - 2017 (2025) Fana gnr 93 bnr 5
563 27.01.2007 Merknader til Kommuneplanens arealdel    May E. Børresen
        2006 - 2017 (2025)
562 31.01.2007 Høring av bestemmelser om beregning     Hordaland
        av tomteutnyttelse.             Fylkeskommune
561 24.01.2007 Innspill angående retningslinjer for    Opus Bergen AS
        byggeområder og boligområder
560 25.01.2007 Innspill ang. Skjoldnes i Fana gnr 40 bnr  Opus Bergen AS
        55
559 24.01.2007 Innspill til Kommuneplanens arealdel    Opus Bergen AS
        2006 - 2017 (2025) ang område I/K/L 2
558 25.01.2007 Innspill angående Haukåsskogen       Opus Bergen AS
557 24.01.2007 Innspill ang. foreslåtte bestemmelser for  Opus Bergen AS
        lokalsentra
556 24.01.2007 Innspill ang bestemmelser for støy     Opus Bergen AS
555 24.01.2007 Innspill ang. bestemmelser for LNF-     Opus Bergen AS
        områder
554 29.01.2007 Innspill ang. Søreide gnr 34 bnr 5, 6, 7  Opus Bergen AS
553 24.01.2007 Innspill ang. utvidelse av Eikås      Opus Bergen AS
        motorsportssenter
552 25.01.2007 Uttalelse - Kommuneplanens arealdel     Statsbygg
        2006 - 2017 (2025)


                    13 av 18
551 26.01.2007 Uttalelse vedr Laksevåg, Harafjellet gnr   Stor-Bergen
        130 bnr 1                  Boligbyggelag
550 28.01.2007 Ad. merknad til Kommuneplanens        Unni Vågstøl
        arealdel 2006 - 2017 (2025)
549 23.01.2007 Merknader på vegne av Ove E. Monsen.     Advokatfirmaet Gjesdahl
        Åsane gnr 187 bnr 2             & Co ANS
548 29.01.2007 Uttalelse til kommuneplan 2006 - 2017    BKK NETT AS
        (2025)
547 28.01.2007 Kommentarer vedr Arna gnr 283        Sameiet Tunes v/ Ellen
                              Johanne Thunes
546 23.01.2007 Uttalelse til offentlig høring. Myklestad  Hordaland Bondelag
        gard.
545 28.01.2007 Merknader til Kommuneplanens arealdel    Svein Botnevik m.fl
        og kommende Kystsoneplan
544 25.01.2007 Uttalelse Kommuneplanens arealdel      Kongelig Norsk
        2006 - 2017 (2025)              Båtforbund Region Vest
543 24.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel    Søreide lokalhistoriske
        2006 - 2017 Gravplass på Søreide       forum
542 29.01.2007 Merknad til forslag om plassering av     Ytrebygda Kyrkjelag v/
        gravplass i Ytrebygda            Arvid Grostøl
541 24.01.2007 Merknader til kommuneplanens arealdel    Margoth A. Aase m.fl
        2006 - 2017. Fana gnr 43
540 29.01.2007 Merknad Kommuneplanens arealdel       Arkitektkontoret ABO AS
        2006 - 2017 (2025)
539 26.01.2007 Opprettholdelse av innspill til       Håkon Birkeland
        kommuneplanens arealdel
538 28.01.2007 Merknader vedr Hordvilk i Åsane gnr     Erling Hordvik m. fl
        175
537 25.01.2007 Uttalelse p.v.a Florvaag Bruk Bolig as.   Advokatfirmaet
        Gravdal i Laksevåg gnr 148 bnr 232      Wesenberg, Komnæs &
                              Sætre ANS
536 08.01.2007 Myklestad gårds innsigelser mot       Bodil Myklestad -> Jan
        planforslag                 Askeland
535 25.01.2007 Uttalelse - Kommuneplanens arealdel     Bergens Skog- og
        2006 - 2017 (2025)              Træplantingsselskap
533 16.01.2007 Innspill p.v.a. eier av gnr. 8, bnr. 10 i  Byggholt AS
        Sandalen
532 04.01.2007 Innspill p.v.a. eier av gnr. 107, bnr. 33,  Byggholt AS
        Helge Krohnheim
531 25.01.2007 Merknader - Kommuneplanens          Gunnar Gjellestad
        arealdel 2006 - 2017 (2025)
530 25.01.2007 Merknad p.v.a. Byggefirma Nilsen og     Rambøll Norge AS
        Andersen vedr. Johan Berentsensvei 65
529 25.01.2007 Innsigelser mot kommunedelplan for      Ytrebygda skole
        Ytrebygda - Myklestad gård
528 28.01.2007 Merknader - kommuneplanens arealdel     Svein Botnevik
        2006 - 2017 (2025)
527 26.01.2007 Merknader - kommuneplanens arealdel     Hellen Skoles
        2006 - 2017 (2025)              Foreldrearbeidsutvalg
526 24.01.2007 Innlegg etter møte forum for         Ingeleiv Monsen,
        velforeninger                Områdeutvalget i Søreide


                    14 av 18
525 30.01.2007 Høringsinnspill byrådsavd for oppvekst   Byrådsavdeling for oppve
524 26.01.2007 Merknad vedr kontoreiendommen Jacob     A -> S Fredtun v/
        Kjødesvei 15 og boligeiendommen Jacob    Henning Horn
        Kjødesvei 17.
523 24.01.2007 Protest mot Kirkebygg, Ytrebygda gnr    Gudveig og Gerhard
        113 bnr 7 og 72               Skadal
522 25.01.2007 Merknader og spørsmål. Sandviken og     Anders Lyngstad
        Fjellsiden Nord
521 22.01.2007 Merknad til planarbeid kommuneplanens    Minde Prosjekt AS
        arealdel. Repelen i Fana
520 26.01.2007 Uttalelse til varsel om offentlig høring.  Helse og Omsorg
        Kommuneplanens arealdel
519 23.01.2007 Innspill til revisjon av kommuneplanens   Opticonsult AS
        arealdel. Dolvik. gnr 34 bnr 4
518 24.01.2007 Merknader til høringsforslaget. Arna, gnr  Arkitektkontoret ABO AS
        294 bnr 6
517 15.01.2007 Innspill vedr Paradis, gnr 12 bnr 40    Byggholt AS
516 24.01.2007 Klage/innspill vedr Haukås i Åsane     PLUSS Ingeniør &
                              Eiendomsfirma AS
515 22.01.2007 Høringsuttalelse. Fagerdalen, Laksevåg,   Byggholt AS
        gnr 123 bnr 11,84,135,159,160 m.fl
514 22.01.2007 Merknad til kommuneplanens arealdel -    Rambøll Norge AS
        Kirkebukten, Laksevåg
513 25.01.2007 Merknader vedr gnr 182 bnr 11        Boligsenteret Bergen as
512 26.01.2007 Merknader fra grunneiere i Ytre Hordvik.  Hans Hordvik m. fl
        Gnr 175
511 25.01.2007 Meknader vedr Ytrebygda gnr 113 bnr     Mona Skjelvik og Eivind
        126                     Aune
510 22.01.2007 Høringsuttalelse fra Fjøsanger hovedgård  Johan Langes Minde/ J.
                              Langes mfl legat
509 25.01.2007 Uttalelse til høringsutkast         Kanadaskogens Venner
508 24.01.2007 Uttalelse til kommuneplanens arealdel    Idrettslaget Gneist
507 24.01.2007 Merknad til ny arealdel i          Trude Lethun Birkelund
        kommuneplanen 2005-2017
506 19.01.2007 Innspill vedr Inndalsveien - gnr 159 bnr  Byggholt AS
        453,455,456 m. fl
504 12.03.2007 Byantikvarens innspill ved offentlig    Byantikvaren
        høring av planforslaget.
503 02.02.2007 Høringsuttalelse fra Vann- og        Vann- og avløpsetaten
        avløpsetaten
502 22.01.2007 Merknader - Kommuneplanens arealdel     Nils Tore Gram Økland
        2006 - 2017 (2025)
501 23.01.2007 Vedr. fremtidig arealbruk av området i   Terje Mikkelsen
        Krohnegården ved foten av Løvstakken    Krohnegården
                              Miljøforening
500 24.01.2007 Merknader p.v.a. Else Meyer vedr. gnr.   Riss Landskap AS
        119, bnr. 148
499 22.01.2007 Merknader vedr. Fagerdalen, Laksevåg,    Florvaag Bruk Bolig AS
        gnr. 123, bnr. 7, 32
498 23.01.2007 Merknader p.v.a. Liseth Eiendom AS     Advokatfirmaet
        vedr. gnr. 102, bnr. 92           Wesenberg, Komnæs &


                    15 av 18
                             Sætre ANS
497 19.01.2007 Innspill vedr. den gamle kirkevegen fra  Fana Prosteembete
        Kirkebirkeland til Fana over Smørås,
        Nøttveit og Titlestad
496 05.02.2007 Uttalelse fra Grønn etat.         Grønn etat
495 23.01.2007 Merknader vedrørende planlagt       Grete L. Jørgensen
        godsterminal i Arna
494 23.01.2007 Merknader . Ådland i Fana, gnr 112 bnr   Riss Landskap AS
        5
493 19.01.2007 Merknader på vegne av grunneiere i     Advokatfirmaet
        Fagerdalen, Laksevåg bydel         Wesenberg, Komnæs &
                             Sætre ANS
492 15.01.2007 Innspill vedr Skogbruk, friluftsliv og   Jan-Ole Skage
        skogbilveier - Ytrebygda bydel
490 22.01.2007 Merknader på vegne av Elna Gulowsen    Advokatene Laxau,
        gnr 142 bnr 2               Mundal & Kvinnsland
489 22.01.2007 Merknader til kart datert 24.11.06     Joachim Schröder
        Turvei Mjølkevika -Hordnesvågen
488 21.01.2007 Ønske om samlokalisering av havn og    Nor-Cargo AS
        jernbaneterminal.
487 18.01.2007 Forslag til nytenkning innen        Aker Kværner v/Knut
        kontorstruktur for firma etablert på    Olsen
        Sandsli og Kokstad
486 18.01.2007 Merknader vedr. gnr. 47, bnr. 3, 4 og 5  Advokatfirmaet
                             Wesenberg, Komnæs &
                             Sætre ANS
485 17.01.2007 Uttalelse - kommuneplanens arealdel l   Bergenomr. interkomm.
        2006 - 2017 (2025)             Renovasjonsselskap
484 13.01.2007 Merknader vedr. gnr. 174, bnr. 1      Magnus Hordvik
483 15.01.2007 Innspill til forslaget vedr.        Liland skole
        kommunedelplan for Ytrebygda
482 19.01.2007 Merknader vedr. gnr. 298, bnr. 6      Janus Holding AS
480 16.01.2007 Merknad til kommuneplanens arealdel -   Gerd Helen Solberg
        gnr. 8, bnr. 10, 87, Sandalsveien 17
479 17.01.2007 Merknad vedr gnr. 120, bnr. 5,       Skanska Bolig AS
        Fagerheim gård
476 09.01.2007 Forslag vedr. Laksevåg, gnr. 139, bnr.   Alvøen Gård v/Didrik
        152, Harafjellet, Godvik          Fasmer
475 11.01.2007 Innspill til rullering av kommuneplanens  Rambøll Norge AS
        arealdel - del av gnr. 119, bnr. 34
473 24.01.2007 Uttalelse fra Bergen brannvesen      Bergen Brannvesen
472 09.01.2007 Uttalelse. Forholdet til marine      Bergen Sjøfartsmuseum
        kulturminner.
471 14.12.2006 Tur-/ ski vei fra Flaktveithallen til   Flaktveit Idrettsklubb
        Haugland.
469 08.01.2007 Uttalelse til offentlig høring.      Bergvesenet
468 01.01.2007 Merknader til ny kommuneplan.       Tove Thorsen
463 07.12.2006 Merknader til ny kommuneplan.       Tove Thorsen
461 07.04.2006 Vedr. planlegging av turvei på       Sigrun Øvsthus m.fl.
        strekningen Mjølkevika - Bruvika
460 19.12.2006 Merknader ang. feil navnebruk.       Jostein og Kari Aadland


                   16 av 18
458  14.12.2006  Merknader til kommuneplanens arealdel    Terje Dalland
456  04.12.2006  Innspill til kommuneplanens arealdel     Børe Norland
455  08.12.2006  Stadfesting av motteke skriv.        Fjell Kommune
448  04.12.2006  Merknader til kommuneplanens arealdel    Lasse og Vigdis Hauger
          vedr. Knappentjernet i Fyllingsdalen
441 23.10.2006   Vedrørende privat reguleringsplan for    Terje Søreide
          gnr 35 bnr 4 m.fl.
435 16.11.2006   Spørsmål om LNF-grense -           Stiftelsen Bergen
          reguleringsplan for utvidelse av       Diakonissehjem
          Haraldsplass Diakonale Sykehus
433 13.11.2006   Bergen og Omegn Boligbyggelags planer    Kanadaskogens venner
          for utbygging i Kanadaskogen
431 31.08.2006   Vedr. plan for Espeland området       Torunn Økland
430 26.10.2006   Lokaliering av arealkrevende         Idrettsetaten
          idrettsanlegg.
429 26.10.2006   Tilleggsuttalelse til høringsutkast for   Bergen Næringsråd
          kommuneplanens arealdel
428 25.10.2006   Merknad vedr gnr. 197, bnr. 4 og 1,     Gunnar Hammerstad
          Almås, gnr. 173, bnr. 4 og 5, Hordvik
427 19.09.2006   Kopi av brev til Opus Bergen ang.      Norsk Motorklubb Bergen
          utarbeidelse av privat reguleringsplan for
          gnr 202 bnr 6, Haukås Næringspark del
          2, Åsane bydel
423 12.10.2006   Innspill til kommuneplanens arealdel -    Bergen og Omegn
          Hesjaholtet, revidert områdeanalyse     Boligbyggelag
422 26.09.2006   Merknadervedr gnr. 46, 50 og 54 Fana -    Vogt & Wiig
          Fv 183 Totlandsvegen             Advokatfirma AS
421 11.09.2006   Anmodning om møte p.v.a Nesttun       Vogt & Wiig
          Uldvarefabrikk. Fana. gnr. 46, 50 og 54   Advokatfirma
420 02.05.2006   Merknader p.v.a. Nesttun Uldvare-      Vogt & Wiig
          fabrikk AS. Fana. gnr. 46, 50 og 54     Advokatfirma
419 02.10.2006   Forslag til sikringssone - Haakonsvern    Forsvarsbygg
418 04.10.2006   Innspill til kommuneplanarbeidet vedr.    Opus Bergen AS
          gnr. 199, bnr. 128 m.fl.
415 29.09.2006   Vedr. nåværende og fremtidig bruk gnr.    Inge Horpedal
          29, bnr. 1, Røstafjellet, Fyllingsdalen
414 29.09.2006   Forslag til disponering av område nord    Bergen og Omegn
          for Hesjaholtveien              Boligbyggelag
413 25.09.2006   Innspill vedrørende Tennebekk -       Bergen Kirkelige
          rullering av kommuneplanens arealdel     Fellesråd
410 11.09.2006   Overs. kopi av planforslag for        Siv.ing. Rakner AS
          Skagevegen boligomr, gnr. 115, bnr. 77
409 13.09.2006   Forslag til igangsetting av regulerings-   Arkitektkontoret Eik AS
          arbeid for Laksevåg, gnr. 126, bnr. 1
408 07.09.2006   Vedr. eiendommen Åsane, gnr. 178, bnr.    Per H. Bentzon
          9
405 04.09.2006   Spørsmål vedr. eiendommene gnr. 110,     Sigmund Lønningen
          bnr. 15 og 22 - Kommuneplanens
          arealdel
403 28.08.2006   Innspill til kommuneplanen - vedr. gnr.   Neas AS
          119, bnr. 22, Fanaveien 200


                     17 av 18
18 av 18

								
To top