PENDIDIKAN TINGGI SEJAGAT AMALAN SEMASA DAN PERSPEKTIF by thu16555

VIEWS: 0 PAGES: 4

									                                  PENDIDIKAN TINGGI SEJAGAT:
14-16 December 2009  •  Parkroyal Hotel, Penang, Malaysia

                               AMALAN SEMASA DAN PERSPEKTIF MASA DEPAN

                                      13 – 16 Disember 2009
                                  Hotel Parkroyal, Pulau Pinang, Malaysia
             Latar Belakang dan Rasional

             Pembangunan serantau yang semakin pesat bukan sekadar meliputi isu-isu perkembangan
             ekonomi dan keselamatan serantau, malah telah berkembang dalam penyepaduan
             pendidikan tinggi serantau.    Blok serantau seperti Kesatuan Eropah (EU), Perjanjian
             Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
             (ASEAN) dan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), telah berusaha ke arah menggalakkan
             serta melestarikan penyepaduan pendidikan tinggi dalam kalangan negara serantau. Usaha
             penyepaduan tersebut termasuklah memiawaikan kelayakan akademik, menyokong
             pendidikan tinggi melalui identiti serantau, menggalakkan kerjasama antara institusi serantau
             serta menyediakan peron (platform) ke arah mengharmonikan pendidikan tinggi. Yang
             menariknya, pengharmonian pendidikan tinggi dalam konteks negara membangun masih
             berpaksikan model barat.

             Universiti dan institusi pendidikan tinggi turut membina rangkaian formal secara berkumpulan
             mahupun bersekutu. Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL),
             Association of Commonwealth Universities (ACU), Association of African Universities (AAU),
             European Universities Association (EUA), dan International Association of Universities (IAU)
             adalah antara institusi bersekutu terkemuka yang menjalin usaha sama untuk memajukan
             pendidikan tinggi.

             Memandangkan terdapat banyak persamaan mengenai inisiatif yang dilakukan oleh
             pelbagai pihak di semua rantau untuk menggalakkan pembangunan pendidikan tinggi
             melalui peron yang sama (yang lebih cenderung terhadap model barat), maka
             perbincangan tentang kepraktisan dan kewajaran negara-negara Asia dan Afrika untuk
             mengorak langkah yang sama adalah tepat pada masanya. Kemelesetan ekonomi sejagat
             yang sedang berlaku telah mewujudkan satu lagi latar belakang dan konteks yang menarik
             untuk dianalisis dan difikirkan terhadap kesesuaian model barat dalam pembangunan sistem
             pendidikan tinggi di Asia dan Afrika.

             Berlatarbelakangkan kemelesetan ekonomi sejagat yang sedang berlaku, adalah perlu untuk
             membuat analisis yang mendalam terhadap pendidikan tinggi sejagat secara menyeluruh.
             Tidak dinafikan bahawa krisis ekonomi memberi kesan kepada pendidikan tinggi sejagat. Oleh
             itu, adalah penting untuk kita membincangkan hala tuju pendidikan tinggi yang berubah
             akibat peristiwa sejagat yang sedang berlaku. Kita juga perlu memahami kesannya terhadap
             pendidikan tinggi sejagat akibat daripada pembangunan masa kini, dalam usaha
             menyediakan diri kita untuk menghadapi cabaran mendatang. Yang menariknya, sistem
             pendidikan tinggi dan/atau institusi yang pelbagai telah memberi reaksi yang berbeza
             terhadap kemelesetan ekonomi sejagat. Hal ini akan memberikan gambaran tentang masa
             depan pendidikan tinggi dalam sistem yang berbeza. Oleh itu, adalah penting untuk kita
             membincangkan tentang masa depan pendidikan tinggi sejagat dalam konteks senario
             yang bakal wujud.

             Kemelesetan ekonomi telah memberi kesan kepada sistem pendidikan tinggi dan universiti di
             seantero dunia. Dari segi kewangan, aktiviti pasaran semakin berkurangan, yang akhirnya
             menjejaskan pendapatan negara di serata dunia. Hal ini telah memaksa kerajaan mengawal
             perbelanjaan termasuklah untuk pembangunan pendidikan tinggi. Perkara ini akan
             menimbulkan kesan yang ketara terhadap perkembangan pendidikan tinggi sejagat pada


                                           1
masa hadapan, sekurang-kurangnya pada waktu ini sehingga krisis ekonomi reda. Adalah
penting untuk memahami keadaan ekonomi sejagat pada masa ini kerana jelas bahawa
keadaan yang sedang berlaku akan mempengaruhi keadaannya pada masa hadapan. Kita
tidak mampu menyangkal bahawa walaupun tumpuan utama pendidikan tinggi adalah
terhadap pendidikan, namun aspek ekonomi masih memainkan peranan penting dalam
perkembangan serta kelestarian pembangunannya.

Setakat yang kita faham tentang keadaan semasa dan kesannya terhadap masa depan
pendidikan tinggi, maka kita perlu mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk
menampan krisis ekonomi yang sedang berlaku. Langkah ini amat penting dalam konteks
pendidikan tinggi di Asia dan Afrika. Sesetengah langkah mungkin tidak dapat dilaksanakan,
namun kita harus merintis satu pelan tindakan yang mampu untuk menampan kemelesetan
ekonomi.   Oleh yang demikian, kita perlu memahami isu-isu sejagat yang akan
mempengaruhi pendidikan tinggi dalam sektor awam dan sektor swasta pada abad ke-21. Di
sinilah letaknya hala tuju pendidikan tinggi untuk memantapkan, mengembang dan
membangunkan sistem pendidikan tinggi.


Subtema

Forum ini bertujuan untuk meneliti isu-isu semasa dan masa depan, dengan memfokuskan
kepada subtema berikut:

  1. Penyatuan dan Pengharmonian Pendidikan Tinggi – Satu Model Sesuai untuk Semua?
   • Kepelbagaian model Pendidikan Tinggi, sama ada semasa atau kebelakangan ini
   • Amalan semasa dalam pengharmonian serantau sistem Pendidikan Tinggi
   • Isu-isu dan cabaran dalam usaha sama Pendidikan Tinggi serantau

  2. Pendidikan Tinggi dalam Dunia Persaingan Sejagat – Dari Komoditi Perdagangan ke
   Komoditi Persaingan
   • Wajarkah Pengajian Tinggi dijadikan Komoditi Perdagangan?
   • Pengantarabangsaan Pengajian Tinggi: Adakah ia satu kegagalan?
   • Kedudukan dan tanda aras sejagat Institusi Pengajian Tinggi: Siapa yang
     Mendapat Manfaat?

  3. Pengajian Tinggi dalam Era Pergolakan Kewangan dan Ekonomi Sejagat
   • Kesan daripada krisis ekonomi dalam sektor Pengajian Tinggi: Biasiswa,
     Pendaftaran Pelajar, Kualiti dan sebagainya
   • Adakah Pengajian Tinggi di Negara-negara sebelah Selatan turut terjejas sama
     seperti di Negara-negara sebelah Utara? Apakah yang akan memberi kesan
     kepada perkembangan dan pembangunan negara?
   • Bagaimanakah cara untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut?      Adakah
     terdapat cara-cara untuk bekerjasama antara Pengajian Tinggi di Negara Utara-
     Selatan?

  4. Senario Masa Depan Pengajian Tinggi
    • Pengajian Tinggi menyediakan keperluan tempatan atau sejagat, atau kedua-
     duanya?
    • Model pilihan lain untuk masa depan Pengajian Tinggi
    • Menyemai nilai dan kewajipan kepada kemanusiaan untuk masa depan
     Pengajian Tinggi
                      2
Pendekatan

GHEF2009 akan membincangkan semua subtema di atas dari perspektif sejagat dan
serantau. Oleh itu, kami akan menganjurkan beberapa sesi pleno dan/atau panel
perbincangan berdasarkan (1) perspektif sejagat (2) perspektif serantau dan (3) perspektif
perbandingan antara kedua-duanya.


Penyertaan

Forum Pendidikan Tinggi Sejagat (GHEF2009) bakal menemukan para sarjana, penggubal
dasar, penyelidik, ahli akademik dan pentadir untuk meninjau, menganalisis, berbincang dan
berbahas tentang pelbagai isu berkaitan pendidikan tinggi sejagat dalam konteks negara
Selatan-Selatan. Secara khususnya, GHEF2009 akan memberi tumpuan terhadap tema
Pendidikan Tinggi Sejagat di samping meninjau serta mengkaji mengenai faedah dan
cabarannya. Pada masa yang sama, forum ini juga akan merangka hala tuju untuk
meningkatkan serta membangunkan sistem pendidikan tinggi.


Tarikh-Tarikh Penting

 Penyerahan Abstract               15 Julai 2009
 Maklum balas mengenai penerimaan abstrak     31 Julai 2009
 Penyerahan Kertas Kerja Lengkap          31 Ogos 2009
 Tarikh Tutup Penyertaan             15 November 2009Yuran Penyertaan

       Kategori              Pendaftaran Awal      Pendaftaran
                       (sebelum 15 Sept 2009)   (15 Sept – 15 Nov 2009)
Tempatan   Peserta            RM 800.00          RM900.00
       Kumpulan (3 dan ke atas dari  RM700.00 setiap peserta
       organisasi yang sama)
       Pelajar*            RM 300.00
Luar     Peserta            USD 800.00         USD 900.00
Negara
       Kumpulan (3 dan ke atas dari  USD 700.00 setiap peserta
       organisasi yang sama)
       Pelajar*            USD 300.00

* Sila hantar salinan ID pelajar bersama-sama Borang Penyertaan.


Yuran Penyertaan merangkumi bahan-bahan persidangan, empat kali tea-break, tiga kali
makan tengahari dan sekali makan malam.

•  Pembayaran untuk Pendaftaran Early Bird perlu dijelaskan sebelum 15 SEPTEMBER 2009.
•  Bayaran penuh perlu dijelaskan pada atau sebelum 15 NOVEMBER 2009.
•  Tarikh tutup penyertaan ialah pada 15 NOVEMBER 2009.
                       3
Terma dan Syarat-Syarat Pembayaran

  1. Pendaftaran diutamakan kepada peserta yang mendaftar awal. Pembayaran
   kepada GHEF2009 perlu dibuat SECARA PENUH, tidak termasuk bayaran dan
   perkhidmatan bank. Kos-kos lain perlu ditanggung oleh peserta. Resit rasmi akan
   dikemukakan setelah bayaran penuh diterima.
  2. Borang pendaftaran dan pembayaran perlu dikemukakan kepada pihak urusetia
   sebelum 15 NOVEMBER 2009 untuk melicinkan pendaftaran. Pihak urusetia berhak
   untuk menolak penyertaan sekiranya bayaran tidak diterima. Wang tidak akan
   dikembalikan sekiranya terdapat pembatalan selepas 30 OKTOBER 2009. Walau
   bagaimanapun, peserta pengganti akan dipertimbangkan. Sila maklumkan kepada
   pihak Urusetia dengan kadar segera jika terdapat sebarang perubahan. Pihak
   Urusetia juga berhak untuk menukar tarikh dan tempat persidangan sekiranya perlu.
  3. Keputusan pihak urusetia berhubung persidangan ini adalah muktamad.


Cara Pembayaran

1. Pembayaran melalui bank dalam RM/USD atas nama “Bursar Universiti Sains Malaysia”


Nombor Akaun    070-20001054-716

Bank        BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD

Alamat      Service Centre, Universiti Sains Malaysia, Bangunan D12,
         11800 USM, Pulau Pinang

Telefon      04-660 4600

KOD SWIFT     BMMBMYKL

No. Rujukan    GHEF2009 serta nama peserta dan institusi2. Pembayaran Melalui Cek dalam RM/USD atas nama “Bendahari Universiti Sains Malaysia”
  Sila kemukakan cek berserta nama peserta, institusi dan bayaran untuk GHEF2009.Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami di: gheforum@usm.my atau ipptn@yahoo.com atau
layari laman web http://www.gheforum.usm.my

                 GHEF2009 Secretariat

           Institut Penyelidikan Pendidikan TInggi Negara
              Suite 109, Tingkat 1, Kompleks EUREKA
                  Universiti Sains Malaysia
                11800 Pulau Pinang, MALAYSIA

        Te;: 604-659 0534 / 653 3888 samb. 4090 Faks: 604-659 0532
             (8.30 pagi - 5.00 petang, Isnin -Jumaat)
        URL: http://www.usm.my/ipptn Email: ipptn@yahoo.com
                      4

								
To top