Elaborarea strategica a intreprinderii in cadrul unei pieti concurentiale_Teza de Licenta by charmingstars

VIEWS: 168 PAGES: 3

									  Elaborarea strategică a intreprinderii in cadrul unei pieti concurentiale,
                Teză de licenţă, 90pag.


                      Cuprins

Introducere 2
Capitolul I. Aspecte teoretice privind strategia întreprinderii 5
1.1. Evoluţia şi definirea strategiei 5
1.2. Premise şi tipuri de strategii în mediul concurenţial 10
1.3. Particularităţi ale aplicării managementului strategic în întreprinderile mici şi mijlocii
    18

Capitolul II.Diagnosticul economico-financiar al S.A” CARMEZ”        24
2.1. Istoricul apariţiei şi caracteristica generală a întreprinderii S.A.”CARMEZ “  24
2.2 Analiza economico-financiară al întreprinderii S.A.” CARMEZ”       26
2.3. Structura organizatorică a S.A. „Carmez”      53

Capitolul III. Elaborarea strategică în S.A."CARMEZ“    63
3.1. Principii şi metode de elaborare a strategiei  63
3.2.Instrumente utilizate la intreprindere  66
3.2. Dignosticarea strategică a mediului intern şi extern  69

Capitolul IV. Proiect privind elaborarea strategiei de activitate a SA “CARMEZ ”   79
Concluzii şi propuneri    84
Biliografie  87
Anexe 90
                       Introducere
    Actualitatea temei. Întreprinderile au devenit o realitate prin ponderea pe care o deţin în
economia multor ţări, ..........
   Prin diagnosticarea unei întreprinderi în vederea evaluării, se urmăreşte cunoaşterea tuturor
laturilor activităţii acesteia, respectiv juridică, operaţională, resurse umane, economico-
financiară etc., precum şi a punctelor forte şi punctelor slabe corespunzătoare fiecăruia.
                        Biliografie

    I.Acte normative
1.  Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr. 206-XVI din
   07.07.2006. Monitorul Oficial nr. 126-130/605 din 11.08.2006
2.  Legea R.M. Cu privire la antreprenoriat si întreprinderi Nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu
   privire la antreprenoriat si întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92. Monitor nr.2/33 din
   28.02.1994


    II.Literatura de specialitate
3.   Ansoff I., Strategie du developpement de l’entreprise, Les Editions d’Organisation, Paris ,
    1989
4.   Ansoff I., McDonnell E.J, Implanting Strategic Management, Prentice-Hall, New York,
    1990
5.   Bâgu C, Deac V, Strategia firmei, Editura Eficient, Bucureşti, 2000
6.   Băcanu B., Management strategic, Editura Teora, Bucureşti, 1997
7.   Băileşteanu Gh., Diagnostic, risc şi eficienţă în afaceri, Ediţia a II-a, 1997
8.   Băileşteanu Gh., Diagnosticul şi evaluarea firmei, Editura Mirton, Timişoara, 1994
9.   Bărbulescu C., Sistemele strategice ale întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 1999
10.  Ciobanu I., Management strategic, Editura. Polirom, Iaşi, 1998
11.  Dan V., Strategii şi structuri industriale competitive, Editura All Educaţional, Bucureşti,
    1997
12.  Dinu E, Strategia firmei. Teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 2000

								
To top