Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Panduan Temuduga by ismailf1

VIEWS: 874 PAGES: 2

Tips-tips untuk menghadapi temuduga bekerja yang ingin dikongsikan secara percuma.

More Info
									    Panduan Temuduga Bekerja             yang ditawarkan. Boleh dikatakan sebagai jawapan
                             yang kurang cerdik.
   Ada beberapa istilah baru yang muncul, mungkin
                               Sepatutnya, jika anda ditemuduga bekerja dan
ianya sesuatu yang asing bagi kita. Istilah “Cemerlang
                             majikan anda bertanyakan tentang identiti anda, anda
atas kertas” adalah istilah baru yang dicop kepada
                             seharusnya menjawab, nama anda, latar belakang
mahasiswa/i universiti yang mendapat gred terbaik
                             akademik anda, minat anda tentang kerjaya yang anda
dan cemerlang. Saya juga pernah mendengar lecturer
                             bakal ceburi ini. Penekanan diberikan kepada diri
saya yang pernah bekerja sebagai Project Manager
                             anda dan persekitaran pekerjaan. Panel ingin melihat
dan Senior Engineer berkata, “Our first class owner
                             adakah jika anda diambil bekerja mampu menjalankan
(student Malaysia) tak boleh pakai!!!” Ini sesuatu
                             kerja-kerja yang diberikan? Jika dilihat dari
yang malang, semuanya cemerlang TETAPI hanya di
                             pengenalan sahaja sudah melalut, macam mana ingin
atas kertas. Inilah masalah yang dihadapi oleh calon
                             diambil bekerja?
temuduga lepasan universiti.
                               Jika anda pernah bekerja sebelum ini di mana-
  Mereka mempunyai skill dan knowledge di dalam
                             mana syarikat, walaupun sebagai seorang cashier.
bidang mereka namun tidak pada communication skill,
                             Ingat!! Anda akan mendapat kredit apabila anda
emotional dan tips menjawab soalan temuduga.
                             memberitahu kepada panel bahawa pengalaman
Untuk menjadikan diri anda tidak termasuk dikalangan
                             bekerja sebelum ini dapat membantu anda untuk
orang-orang yang gagal temuduga, di sini saya
                             bekerja dengan jawatan yang akan ditawarkan.
senaraikan (semampu saya) tips-tips ketika
menghadapi/membuat persiapan untuk temuduga.        Tahap kedua
Semoga bermanfaat!!
                              Calon akan dinilai dari segi
  Bentuk temuduga
                              1. Pengetahuan am dan akademik
  Biasanya panel temuduga atau mana-mana         2. Cara presentation dan body language, mata
syarikat yang akan mengadakan 2 tahap sesi soal        dan pergerakan tangan
jawab bersama calon. Setiap tahap memiliki kadar skill   3. Keyakinan ketika bercakap
yang berbeza.                        4. Tahap kedinamikan ketika menjawab
                              5. Minat terhadap kerjaya
  Tahap pertama
                               Pengalaman saya ketika ditemuduga dahulu,
  Soalan yang biasa diutarakan oleh panel adalah
                             biasanya panel akan menguji pengetahuan am selain
seperti “Please introduce your self” atau “sila
                             daripada akademik. Sudah pasti yang menjadi syarat
perkenalkan diri anda”.
                             nombor 1 adalah akademik kerana itu anda berjaya
  Jawapan yang biasa dijawab oleh calon adalah     ditemuduga. Namun, jika anda tidak memiliki
seperti, “Nama saya...berasal dari....anak yang     pengetahuan tentang isu-isu semasa lebih-lebih lagi
ke...sudah berkahwin...hobi saya..bla..bla..blaa..    yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon, ini akan
                             membuatkan panel menolak anda. Mereka inginkan
  Inilah antara jawapan yang diberikan oleh calon   orang yang berilmu di mana sahaja mereka berada
kepada panel. Dan anda perlu tahu bahawa, anda      dan bukan hanya ilmu di atas kertas.
sedang ditemuduga untuk bekerja bukannya untuk
berkenalan mencari rakan kenalan. Jawapan yang        Ilmu memainkan peranan yang penting kerana
diberikan oleh calon tadi boleh membawa kepada      ianya akan mempengaruhi keyakinan dan cara anda
faktor-faktor calon DITOLAK dari mendapat jawatan    bercakap. Orang yang yakin secara tidak langsung
                             mampu mengawal body language mereka ketika
menjawab soalan-soalan walaupun ianya bertalu-talu.
Kadang-kadang, ada sesetengah panel yang sengaja
mengajukan soalan provokasi untuk melihat kadar
intelektual dan juga keyakinan anda. Jadi, anda perlu
tenang dan jawab dengan penuh keyakinan.

  Soalan-soalan provokasi seperti, “anda tidak layak
untuk jawatan ini” biasanya untuk menguji tahap
kedinamikan calon dan sudah pasti panel ingin melihat
anda berusaha meyakinkan mereka untuk menerima
anda bekerja. Memek muka, ekspresi wajah,
senyuman memainkan peranan untuk menunjukkan
personaliti anda. Sebagai seorang majikan, mereka
inginkan orang yang mempunyai wawasan yang
cemerlang untuk diri mereka dan syarikat. Ini semua
boleh dilihat dari personaliti anda.

  Dan jawapan-jawapan yang menarik minat panel
untuk menjadikan anda sebagai salah seorang pekerja
mereka cukup menunjukkan minat anda kepada
kerjaya tersebut. Contohnya, jika anda memilih untuk
bekerja di sesebuah kilang elektronik dan anda telah
pun mengkaji terlebih dahulu latar belakang kilang
seperti bagaimana ianya beroperasi, jenis mesin yang
digunakan, kepakaran yang diperlukan untuk
mengendalikan mesin dan anda nyatakan bahawa
anda mampu mengendalikan dan bersedia belajar,
sekali lagi kredit diberikan kepada anda.

   Oleh itu, untuk menjadi manusia yang berjaya
ditemuduga anda perlukan pengetahuan tentang
kemampuan diri anda (contohnya minat kepada
kerjaya) dan juga persekitaran kerjaya. Semua ini
dapat membantu anda. Apa-apa yang saya nyatakan
tadi adalah serba sedikit tips yang dapat memberikan
idea kepada kita untuk bersedia ditemuduga. Apatah
lagi kita akan menghadapi alam pekerjaan, jadi saya
kongsikan tips ini dengan anda.

  Untuk mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh
layari website ini Temuduga Kerja

 Semoga Mesej ini dapat disampaikan kepada
 kawan-kawan, sahabat handai dan kenalan anda.
 Semoga ini menjadi manfaat buat diri kita semua.

								
To top