Docstoc

NGO in BiH - scsrcomba

Document Sample
NGO in BiH - scsrcomba Powered By Docstoc
					NGO_id  NGO - Bosnian
   1  Abraham-U.G. za medureligijski mirotvorni rad
   2  Accija protiv SIDE
   3  Akcija protiv mina Bihac
   4  Napredna omaldinska alternativa RS
   5  Napredna omaldinska alternativa RS
   6  ADRA-Agencija za pomoæ i razvoj-Banja Luka
   7  Agencij za razvojne progame
   8  Agencij za razvojne progame
   9  Agencija za pomoc izbjeglicama
   10  Agencija za pomoc izbjeglicama
   11  Agencija za pomoc izbjeglicama
   12  Album- U.G. za univerzalizaciju kulture
   13  Aldi- U.G. za lokalne razvojne inicijative
   14  Sve zvjezde
   15  ALTER ART- H.O.
   16  Alternative- Forum zena Kakanj
   17  AMADE- BiH
   18  Ambrosia- U.G. za akciju u kulturi
   19  Angelina- udruzenje zena Milici
   20  Anima, udruţenje ţena Goraţde
   21  Ruka spasa- U.G.
   22  Klub umjetnickih dusa
   23  Leptir
   24  Drusvo za razvoj Tuzla
   25  Udruzenje za zaposljavanje obnovu I razvoj
   26  Udruţenje za psihosocijalnu pomoæ "Novi put"-Bihaæ
   27  Asocijacija arhitekata Sarajevo
   28  Udruzenje zena Bosnjakinja Petrovac
   29  U.G. civilnih zrtava rata Maglaj
   30  U.G. civilnih zrtava rata kantona Sarajevo
   31  Udruţenje graðana "Sreæa djENi" - Kakanj
   32  U.G. za zastitu ljudskih prava
   33  Udruţenje graðana za zaštitu ljudskih prava - Mostar
   34  U.G. demobilisanih vojnka
   35  U.G. ostecenog sluha
   36  U.G. ostecenog sluha Srednje-Bosanskog kantona zupanije sredisnja Bosna
   37  Udruţenje civilnih ţrtava rata- Goraţde
   38  Pokret potrosaca RS
   39  Udruzenje Ceha Republike Srpske 'Ceska Beseda'
   40  Udruzenje Ceha Republike Srpske 'Ceska Beseda'
   41  Udruzenje Ceha Republike Srpske 'Ceska Beseda'
   42  Udruzenje Ceha Republike Srpske 'Ceska Beseda'
   43  Udruzenje defendologa RS
   44  Udruzenje raseljenih lica Srebrenica
   45  Udruzenje iseljenih Srba Srednje Bosne
   46  Udruzenje paraplegics
   47  Udruţenje paraplegièara i oboljelih od djeèije paralize-Goraţde
   48  Savez paraplegicara, oboljelih od djecije paralize ostalih tjelesnih invalida RS
   49  Savez paraplegicara, oboljelih od djecije paralize ostalih tjelesnih invalida RS
   50  Savez paraplegicara, oboljelih od djecije paralize ostalih tjelesnih invalida RS
   51  Savez paraplegicara, oboljelih od djecije paralize ostalih tjelesnih invalida RS
 52  Savez paraplegicara, oboljelih od djecije paralize ostalih tjelesnih invalida RS
 53  Udruzenje paraplegics, oboljelih od djecije paralize I ostalih vidnih tjelesnih invalidnosti
 54  Opsinsko udruzenje penzionera Zvornik
 55  U.G. penzionera opstine Tuzla
 56  Udruţenje graðana oboljelih od cerebralne djeèije paralize-Goraţde
 57  Savez distroficara RS
 58  Savez distroficara RS
 59  Savez distroficara RS
 60  Udruzenje izbjeglica I raseljenih lica Modrica
 61  Udruzenje izbjeglih I raseljenih lica SAROS
 62  Udruzenje izbjeglih I raseljenih 'Sveti Sava' Rudo
 63  Udruzenje izbjeglica I raseljenih lica Vlasenica
 64  Udruzenje izbjeglih I raseljenih lica Zvornik
 65  U.G. povratnika u Banja Luku
 66  Udruzenje Roma RS Bjeljina
 67  Odred izvidaca '22 April'
 68  Odred izvidaca 'Sveti Nikola' Petrovo
 69  Kolo srpskih sestara 'Carica Milica' Zvornik
 70  Društvo sportskih ribolovaca - Livno
 71  Savez studenata ekonomskog fakulteta
 72  Savez studenata tehnoloskog fakulteta
 73  Udruzenje slijepih I slabovidnih Sarajevo
 74  Udruzenje slijepih I slabovidnih Sarajevo
 75  Savez slijepih RS
 76  Savez slijepih RS
 77  Savez slijepih RS
 78  Savez slijepih RS
 79  Savez slijepih RS
 80  Savez slijepih RS
 81  Savez slijepih RS
 82  Savez slijepih RS
 83  Savez slijepih RS
 84  Savez slijepih RS
 85  Savez slijepih RS
 86  Savez slijepih RS
 87  Savez slijepih RS
 88  Savez slijepih RS
 89  Savez gluvih I nagluvih RS
 90  Savez gluvih I nagluvih RS
 91  Savez gluvih I nagluvih RS
 92  Savez gluvih I nagluvih RS
 93  Savez gluvih I nagluvih RS
 94  Savez gluvih I nagluvih RS
 95  Asocijacija misionara plemenitosti "Fatma"- Goraţde
 96  Udruţenje mješovitih brakova-Kakanj
 97  Udruzenje studenata sa posebnim potrebama I volontera
 98  Udruţenje ţena "Staroviteţanke"- Stari Vitez
 99  Udruţenje ţena "Ţepèanka" Ţepèe
100  Udruzene zena Banja Luka
101  Savez zena grada Banja Luka
102  Udruzenje zena Opstine Sipovo
103  Udruga zena Ravne-Brcko
104  Udruzenje zena Tuzle
105  Drusvo pisaca BiH
106  Udruţenje ţena Republike Srpske Opštinski odbor- Novi Grad
107  Atletski klub"Veleţ"-Nevesinje
108  Atletski klub"Visoènik"-Han Pijesak
109  Budi moj prijatelj
110  BETA - Bosanska asocijacija za okolišne tehnologije - Sarajevo
111  Bona Vita- viktimolosko drustvo RS
112  Bosnia and Herzegovina Medinal Student's Association
113  Bosnia and Herzegovina Medinal Student's Association
114  Bosanski kulturni centar
115  Bosanska familija- BOSFAM-udruţenje ţena Tuzla
116  MI_BOSPO, mikrokreditna organizacija za ţene, Tuzla
117  Bozur- udruzenje zena Brcko
118  Brcko Brcacima- U.G. povratnika grada Brckog
119  Hleb zivota- hriscansko humanitarno udruzenje
120  Buducnost- U.G
121  Caritas Biskupije Banja Luka
122  Caritas Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo
123  Castra Otvoreni kulturni centar
124  Centar za afirmaciju ljudskih prava I sloboda
125  Centar za gradansku saradnju Travnik
126  Mladi istraživači Banja Luke
127  Centar za gradansku suradnju Orasje
128  Centri civilnih inicijativa Tuzla
129  Centar za civilno drustvo
130  Demokratski centar "Nove Nade" Visegrad
131  Centar za unapredenje ljudskih prava demokracije
132  Centar za informisanje I podrsku nevladinih organizacija
133  Centar za pravnu pomoc zenama- Zenica
134  Centar za prirodnjacke studije
135  Centar za prirodnjacke studije
136  Centar za nenasilnu akciju
137  Centar za religijski dijalog
138  Centar za religijski dijalog
139  Centar za samopouzdanje-Sarajevo
140  Centar za ţrtve torture
141  Centri civilnih inicijativa Banja Luka
142  Centri civilnih inicijativa Mostar
143  Šahovski klub "Vitez" - Vitez
144  Šahovski klub"Ţeljeznica" - Trnovo
145  DjEca prije svega"-DPS-Mostar
146  Djeèiji konzulat - Vitez
147  Djecija ambasada BiH Tesanj
148  Djecije igraonice- humanitarna udruga Busovaca
149  Krug 99- asocijacija nezavisnih intelektualaca
150  Krug- omladinska organizacija
151  Gradanski forum Banja Luka
152  Udruţenje graðana "Djeèiji konzulat" Doboj-Istok
153  Udruţenje graðana Dervente i Bos.Broda-Sarajevo
154  Citizen's Initiative Banja Luka
155  Gradanski glas
156  Gradanski glas
157  Gradanski glas
158  Gradanski glas
159  Gradska organizacija slijepih i slabovidnih lica- Srpsko Sarajevo
160  Udruţenje graðana "Nahla"- Zenica
161  Klub "Ţeljeznièar-Sanus" - Prijedor
162  Klub specijalnih sportova Bakovici
163  Racunarski centar Prijedor
164  Corridor- Organizacija za psihosocijalnu I humanitarnu pomoc
165  Hrvatsko-katolicko dobrotvorno drustvo Gracanica
166  Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" - Podruţnica Kupres
167  Udruţenje logoraša, politiĉkih zatvorenika i ratnih zarobljenika
168  Radnicko kulturno-umjetnicko drustvo 'Dr. Mladen Stojanovic'
169  Plesni klub "Laban" - Vitez
170  Demokratija-Organizovanje-Napredak
171  Demokratsko vijece Bosnjaka DVB
172  Demokratska inicijativa sarajevskih Srba
173  Demokratski omladinski centar
174  Demokratski omladinski centar
175  Demokratski omladinski centar
176  Demokratski omladinski centar
177  Udruzenje 'Desanka Maksimovic'
178  Dobrotvor- srpsko dobrotvorno drustvo Prijedor
179  Dobrotvor- srpsko dobrotvorno drustvo Sarajevo
180  Duga- humanitarna organizacija Banja Luka
181  Ekolosko drustvo 'Drina' Visegrad
182  Ekoloski pokret- Travnik
183  Ekoloski pokret 2001
184  Eko- ekoloski pokret Banja Luka
185  Ekoloski pokret Zelenkovac
187  Edukativna, sportska I kulturna inicijativa mladih
188  Ekološko udruţenje "Bistrica"-Livno
189  Ekološki klub -Pale
190  Empatija- H.O. Zenica
191  Enterprise Development Agency
192  Savez za esperanto RS
193  Savez za esperanto RS
194  Savez za esperanto RS
195  Savez za esperanto RS
196  Savez za esperanto RS
197  Savez za esperanto RS
198  Evropska asocijacija eksperata investitora 'Nucleus Center'
199  Oci u Oci
200  Federalna ţena Gornji Vakuf-Uskoplje
201  Federalna Zena
202  Femina- udruzenje zena Semberije
203  Fenix- centar za inovativnu njegu savjetovanje
204  Prvi osmeh
205  Fudbalski klub "Romanija"-Pale
206  Fudbalski klub "Vojkoviæi"-Ilidţa
207  Forma F za sigurnu budućnost ţene-Mostar
208  Forum za pitanja prava I polozaja invalida RS
209  Forum graðana Zenice - Zenica
210  Udruţenje graðana "Forum Zenièana"-Zenica
211  Forum gradana Tuzle
212  Forum zena Gracanica
213  Fondacija "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu" - Sarajevo
214  UG Bona Fides
215  Futura Plus
216  Genesis Project
217  GETO- udruzenje nezavisnih stvaralaca
218  Zlatna jesen
219  Zlatna jesen
220  Zlatna jesen
221  Zlatna jesen
222  Gracija- udruzenje zena Rudo
223  Rukometni klub "Vitez"-Stari Vitez
224  Helsinki Parlament Gradjana - Banja Luka
225  Helsinki Citizens Assembly - Sarajevo
226  Helsinki Citizens Assembly - Tuzla
227  Helsinski komitet za ljudska prava u BiH
228  Helsinski komitet za ljudska prava u BiH
229  Helsinski komitet za ljudska prava u RS
230  Biro za ljudska prava Bijeljina
231  Biro za ljudska prava Tuzla
232  Dobrotvorno udruţenje graðana "Klas" - Posušje
233  Dobrotvorno humanitarno drustvo 'Vasa Pelagic'
234  Humanitarna organizacija "Bosnia saliniana Medica" - BSM - Tuzla
235  Humanitarna organizacija CARITAS zenièkih ţupa - Zenica
236  Humanitarna organizacija za unapreðenje kulture, vaspitanja i obrazovanja-"KVO"
237  Humanitarna organizacija za pomoæ školskoj djENi "Cvijet mladosti"-Gornji Vakuf
238  Humanitarna organizacija "Crveni polumjesEN" Opština Graèanica
239  Udruţenje graðana Lovaèko društvo "Srndaæ"-Graèanica
240  Idea Udruţenje graðana Banja Luka
241  Ideja, demokratija, investicija, subvencija- Lukavica
242  Ideja, demokratija, investicija, subvencija- Trebinje
243  Ideja, demokratija, investicija, subvencija - Trebinje
244  Ideja, demokratija, investicija, subvencija- Visegrad
245  Nezavisni biro za razvoj Modrica-Gracanica
246  Nezavisni biro za razvoj Modrica-Gracanica
247  Nezavisni biro za razvoj Modrica-Gracanica
248  Nezavisni biro za izbjeglice
249  Independent- nevladina ustanova za zastitu ljudskih prava
250  Nezavisni radio 'TNT' Travnik
251  Nezavisna unija profesionalnih novinara BiH - Sarajevo
252  U.M.Glasnici Nade
253  Centar informativno- pravne pomoci Zvornik
254  Institut za viktimologiju
255  Intermedia Productions
256  Internacionalna asocijacija mladih
257  Internacionalna liga humanista
258  International Lex- Centar za ljudska prava
259  International Lex- Centar za ljudska prava
260  International Lex- Centar za ljudska prava
261  International Lex- Centar za ljudska prava
262  International Lex- Centar za ljudska prava
263  International Lex- Centar za ljudska prava
264  Internacionalni multireligijski i interkulturni centar
265  Medunarodni centar za mir
266
267  Iskra- Udruzenje zena
268  Iustitia
269  Izvor- Knezevski ekoloski pokret
270  Job 22
271  Kakanjke - UZOK
272  Kastel Fest RS
273  Katarina- udruga zena Fojnica
274  Klub 15-100
275  Znanje, zdravlje, pomoc
276  Korona - kulturno prosvetno udruzenje
277  Kosis - Humanitarno drustvo
278  Krajška suza- H.O. Sanski Most
279  Planinarsko društvo "Kuk" - Novi Travnik
280  La Benevolencija- kulturno prosvjetno I humanitarno drustvo
281  La Benevolencija- kulturno prosvjetno I humanitarno drustvo
282  La Mondo- gradsko esperanto drustvo
283  Lara - organizacija zena Bijeljina
284  Liga za zastitu privatne svojine I ljudskih prava Trebinje
285  Liga zena glasaca RS
286  Djelujmo kroz sport
287  Zivot ide dalje
288  Mali princ
289  Udruţenje pravnika -Livno
290  Li-Woman- udruzenje zena- Livno
291  Lokalna Association of Economic Development
292  Lokalni forum obnove I razvoje
293  LOK Sarajevo
294  LOK Sarajevo
295  LOK Sarajevo
296  LOK Sarajevo
297  LOK Sarajevo
298  Lotos- zastita mentalnog zdravlja Zenica
299  Lotos- informativni centar za osobe sa invaliditetom Tuzla
300  Lotosice- Udruzenje zena sa invaliditetom
301  Luna- udruzenje mladih Rudo
302  Mali Grad link - udruga zena
303  Mali privrednik- U.G.
304  Mali privrednik- U.G.
305  Mali privrednik- U.G.
306  Mali privrednik- U.G.
307  Mali privrednik- U.G.
308  Media Plan- drustvo za obnovu I razvoj media
309  Media Plan- drustvo za obnovu I razvoj media
310  Medica- U.G. Zenica
311  Medicinsko humanitarno društvo - Sarajevo
312  Mega-Herz- H.U.G. Prijedor
313  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
314  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
315  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
316  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
317  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
318  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
319  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
320  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
321  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
322  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
323  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
324  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
325  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
326  Merhamet- muslimansko dobrotvorno drustvo
327  Milicanin- U.G.
328  Centar za uklanjanje mina Bosne I Hercegovine
329  Centar za uklanjanje mina Bosne I Hercegovine
330  Centar za uklanjanje mina Bosne I Hercegovine
331  Centar za uklanjanje mina Bosne I Hercegovine
332  Centar za uklanjanje mina Bosne I Hercegovine
333  Centar za uklanjanje mina Bosne I Hercegovine
334  Udruţenje graðana mješovitih brakova Zenice, Kaknja i Zavidoviæa - Zenica
335  Mogucnost Ostvarenja Stabilne Tolerancije
336  Struga-Peći Bosansko Grahovo
337  Mostar mirovni projekt
338  Majke hendikepirane djece, udruţenje graĊana Tuzla
339  Majke Srebrenice I Podrinja- U.G.
340  Pokret zena Sarajevo
341  Pokret zena Sarajevo
342  Pokret zena Sarajevo
343  Pokret zena Sarajevo
344  Pokret zena Sarajevo
345  Opstinska organizacija saveza slijepih I slabovidnih lica Zvornik
346  Opæinska organizacija Crvenog kriţa-Glamoè
347  Moj Prijatelj- U.G.
348  Biro za ljudska prava Bijeljina
349  Nada- udruzenje zena Bijeljina
350  Nada- udruzenje zena Derventa
351  Nada- udruzenje zena Prijedor
352  New Bosnia Fund
353  New Bosnia Fund
354  Fokus-Bijeljina
355  Ekstra magazin- Bijeljina
356  NVO Fondacija BiH
357  NGO Krajina
358  NGO Krajina
359  NGO Krajina
360  NGO Krajina
361  NGO Krajina
362  NGO Krajina
363  Oaza- psihosocijalna podrska u zivotnim krizama
364  Pruzene ruka
365  Ured Ombudsmana za ljudska prava za BiH
366  Ured Ombudsmana za ljudska prava za BiH
367  Otvoreno društvo "Behar" - Stari Vitez
368  Republicka oragnizacija porodica zarobljenih I poginulih boraca I nestalih civila RS
369  Organizacija studenata "Hajrudin Zimeri" - Zenica
370  Gradska organizatcija slijepih- Sokolac
371  Orhideja- udruzenje zena Travnik
372  Orion- drustvo gradana
373  Nasa Djeca BiH
374  Nasa Djeca BiH
375  Nasa Djeca BiH
376  Nasa buducnost- U.G.
377  P.E.N. Center BiH
378  Društvo "Feniks" - Banja Luka
379  Pliva- U.G. Sipovo
380  Privrednik- Srpsko privredno drustvo
381  Pro et Contra
382  Pro Tempore
383  Napredak- U.G. Sipovo
384  Napredak- hrvatsko kulturno drustvo
385  Protector- U.G.
386  Kraljica Katarina- udruzenje zena
387  Radio Beta Zenica
388  Radio Democatic Initiative of Sarajevo Serbs
389  Crveni polumjesEN"-Banoviæi
390  Opæinska organizacija Crvenog kriţa - Kupres
391  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
392  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
393  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
394  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
395  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
396  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
397  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
398  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
399  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
400  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
401  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
402  Crveni kriz Federacija Bosne I Hercegovine
403  Opæinska organizacija Crvenog kriţa -Tomislavgrad
404  Obnova- H.O. Mrkonjic Grad
405  Rom- U.G. Zivinice
406  Udruţenje Roma-Politièka i human.org. "Braæa Romi"-Sarajevo
407  Ruhama- H.O.
408  Ruhama- H.O.
409  SAFAX- Novinska agencija
410  SAFAX- Novinska agencija
411  Sanus- udruzenje Prijedor
412  Sarajevo Hospice
413  Srpsko graðansko vijeæe-Mostar
414  Srpsko graðansko vijeæe-Goraţde
415  Srpski intelektualni forum Zvornik
416  Izjjeglicki servisi za povratak- H.O.
417  Shelter Agency
418  Sinergija Banja Luka
419  Sinergija Banja Luka
420  Sinergija Banja Luka
421  SIP- H.O.
422  Sloga- U.G. Srbac
423  Društveni klub "Doboj 92"
424  Solidarnost za jug
425  Solidarnost- U.G. za ljudska prava, obnovu I razvoj
426  Sinovi Drine- savez ratnih vojnih invalida Bosansko-podrinjskog kantona
427  Sinovi Drine- savez ratnih vojnih invalida Bosansko-podrinjskog kantona
428  SOS- U.G. za sprijecavanje okrutnosti nad zivotinjama
429  Srcem- U.G. za pomoc djeci I mladezi
430  Udruzenje grastana Srebrenica 99
431  Standard- U.G. Srbac
432  Stella- U.G. samohranih roditelja
433  Korak- U.G. Kozarska Dubica
434  Stope nade"-Centar Livno
435  Studentska udruga Sveuèilišta u Mostaru-SUSM
436  Sumejja"-Gorazde
437  Sindikat nezaposlenih radnika RS
438  ULUPU BiH - Sarajevo
439  URBFORUM-Forum urbanog razvoja-Sarajevo
440  Narodna tehnika-Savez org. za teh. kulturu BiH-Sarajevo
441  Srpsko graðansko vijeæe BiH - Sarajevo
442  Teatar "Farsa"
443  Danas za bolje sutra
444  Topli dom- U.G. Ilidza
445  Tuzlanska agencija za lokalne razvojne inicijative
446  Unac- udruzenje povratnika
447  Savez Udruţenja prognanih Banja Luke /Zenica
448  Savez opštinskih udruţenja graðana"Bosansko Podrinje"-Sarajevo
449  Savez udruţenja boraca narodnooslobodilaèkog antifašistièkog rata BiH - Sarajevo
450  Udruzenje boraca veterana
451  Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana"-Tuzla
452  Udruzene Zene Banja Luka
453  Urban Koncept- udruzenje mladih
454  J.O.B. Udruţenje boraca veterana-Graèanica
455  Vidra- zenska akcija
456  Vive Zene, udruţenje ţena Tuzla
457  Odbojkaški klub "Vitez"-Vitez
458  Put nade- H.O. Banja Luka
459  Zena 47- U.G.
460  Udruţenje ţena "Vita" Slatina-Laktaši
461  Zena danas- udruga zena Novi Travnik I Gornji Vakuf
462  Zena- organizacija zena Sipovo
463  Udruţenje ţena "Turbeèanka"
464  Zena BiH "Srcem do mira" - Sanski Most
465  Zena zenama
466  Zene za zene u BiH
467  Zene Mostara
468  Z:Z:BEHAR
469  Zene sa Une- U.G. Bihac
470  Zena BiH
471  Zene Srebrenica- U.G. Tuzla
472  Udruţenje ţena Republike Srpske - Opštinski odbor Gradiška - UŢRS
473  Udruzenje zena opstine Celinac
474  Udruţenje graðana "Kakanjke"-UŢOK - Kakanj
475  Forum ţena-Kakanj
476
477  Omladinski savez Teslic
478  Omladinski centar- Gornji Vakuf/Uskoplje
479  Omladinski klub 'Sava' Gradiska
480  Omladinski klub 96-Gornji Vakuf-Uskoplje
481  Omladinski komunikativni centar
482  Forum mladih -Kakanj
483  Dom mladih- Sanski Most
484  Dom mladih- Zenica
485  Omladinski informativni centar
486  Pozoriste mladih 'Anastasja'
487  Pozoriste mladih 'Dis'
488  Zar- centar za zena Sarajevo
489  Zar- Unija zenskih asocijacija BiH
490  Zavicajno vrelo
491  Zemlja djece- Humanitarno U.G.
492  Zena 21
493  Narodna tehnika Banja Luka
494  Zdravo da ste
495  Zdravo da ste
496  Zdravo da ste
497  Zdravo za ste
498  Zdravo za ste
499  Zdravo za ste
500  Domaæa humanitarna organizacija "Kosovo" - Sarajevo
501  Društvo "Unski smaragdi" - Bihaæ
502  Društvo djelatnika dramskih umjetnosti "Toto" - Sarajevo
503  Ekološka udruga "Stari hrast" - Novi Travnik
504  Fudbalski klub "Partizan"
505  Javno preduzeæe za odrţavanje stamenih zgrada i stanova-"Zen-stan"-Zenica
506  KDB "Preporod"-Vitez
507  Knjiţevna zadruga "Jovan Duèiæ"-Trebinje
508  Košarkaški klub "Mladost"-Rogatica
509  KUD "Mladost"- Pale
510  Lovaèka organizacija "Hrušèica"-Vitez
511  Lovaèko društvo "Glasinac"-Sokolac
512  NGO "OFFERED HAND"-Srbac
513  Odbojkaški klub -Ljubinje
514  Organizacija porodica šehida i poginulih boraca-Vitez
515  Planinarsko društvo "Cincar"- Livno
516  Pokret gorana-Rogatica
517  Pozorište "Slovo"-Trebinje
518  Savez udruţenja logoraša BiH - Sarajevo
519  Smuèarski klub "Romanija"-Pale
520  Sportsko ribarsko društvo "Drina"-Zvornik
521  Udruga slijepih i slabovidnih osoba Herceg - bosanske ţupanije - Livno
522  Udruţenje prognanih Srba iz bivše jugoslovenske republike Hrvatske- Banja Luka
523  Udruţenje graðana "Benefit"
524  Unija RVI "Zenica 92"
525  Vatrogasno društvo Vitez- Stari Vitez
526  Vijeæe kongresa bošnjaèkih intelektualaca-Mostar
527  Udruţenje ţena Bošnjakinja "Sumejja"-Mostar
528  Udruţenje ţena Republike Srpske - Opštinski odbor Prijedor
529  Savez Sindikata Republike Srpske Doboj
530  Udruţenje slijepih i slabovidnih Istoène Hercegovine - Bileæa
531  Udruţenje pèelara -Trebinje
532  Udruţenje prognanih-izbjeglih graðana Opštine Bosansko Grahovo-Banja Luka
533  Udruţenje prognanih-izbjeglih graðana Opštine Sanski Most - Banja Luka
534  Udruţenje protjeranih graðana Opštine Drvar-Banja Luka
535  Udruţenje raseljenih i izbjeglih graðana Šipovo - Zenica
536  Udruţenje saveza penzionera Opštine Stari Vitez - Stari Vitez
537  Udruţenje slijepih i slabovidnih graðana Kantona Goraţde
538  Udruţenje likovnih i primjenjenih umjetnika-Sokolac
539  Udruţenje logoraša, poliièkih zatvorenika i ratnih zarobljenika - Bihaæ
540  Udruţenje omladine "San"- Gornji Vakuf
541  Udruţenje graðana Nogometni klub "Vitez"- Stari Vitez
542  Udruţenje graðana oboljelih od distrofije-Tuzla
543  Udruţenje graðana ošteæenog sluha - Goraţde
544  Udruţenje graðana ošteæenog sluha Opštine Graèanica
545  Udruţenje graðana PD "Jovica Kosanoviæ "-Vitez
546  Udruţenje graðana Planinarsko društvo "Goran"-Gornji Vakuf
547  Udruţenje graðana porijeklom iz Rudog "Lim"-Sarajevo
548  Udruţenje graðana Press centar "Vitez" - Stari Vitez
549  Udruţenje graðana raseljenih lica Opæine Busovaèa - Zenica
550  Udruţenje graðana ratnih vojnih invalida-Vitez
551  Ada Debeljaci Vrbanja 2001
552  Agencija za razvoj preduzeca, BL
553  Altaris -Vratite nam osmijeh
554  Altius
555  Amica-prijateljice
556  Asocijacija za interkulturne aktivnosti I spasavanje nasljeda BiH
557
558  Benefit-Mikrokredina organizacija
559  Benefit-Mikrokredina organizacija
560  Benefit-Mikrokredina organizacija
561  Benefit-Mikrokredina organizacija
562  Benefit-Mikrokredina organizacija
563  Benefit-Mikrokredina organizacija
564  Benefit-Mikrokredina organizacija
565  Benefit-Mikrokredina organizacija
566  Benefit-Mikrokredina organizacija
567  Benefit-Mikrokredina organizacija
568  Benefit-Mikrokredina organizacija
569  Benefit-Mikrokredina organizacija
570  Belfest
571  Bicikilisticki klub, Banja Luka
572  Biser Internacional, udruţenje ţena -Sarajevo
573  Biser, udruţenje ţena Travnik
574  Biser
575  Bosanke rukotvorine
576  Bosanski savjet za pomoc-mikrokreditna organizacija Tuzla
577  Bosanski savjet za pomoc
578  Budimo Aktivni
579  Budimo Aktivni
580  Bošnjaĉko Udruţenje graĊana porodica nestalih osoba MOSTOVI Bosanska Krupa
581  Udruţenje odvedenih i nestalih Bugojanaca
582  Udruţenje roditelja i porodica zarobljenih i nestalih osoba Općine Prozor
583  Udruga za traţenje poginulih i nestalih Hrvata Središnje Bosne Srednjobosanski Pravednik
584  Udruţenje graĊana za nestale iz Hadţića
585  Udruţenje graĊana Ţene Podrinja
586  Udruţenje graĊana porodica poginulih pripadnika TO, civilnih ţrtava rata i nestalih lica Općine Kljuĉ
587  Hercegovaĉki soko
588  Udruţenje zarobljenih i nestalih Bošnjaka Neretvanskog Kantona
589  Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu Odţak
590  Udruţenje obitelji zatoĉenih i nestalih Hrvatskih branitelja Ţupanije Posavske, Orašje
591  Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu Orašje
592  Mostovi prijateljstva
593  Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom Ratu Ravne-Brĉko
594  Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom Ratu Domaljevac /Šamac/
595  Udruţenje Prijedorĉanki Izvor
596  Udruţenje porodica nestalih Višegrad 92
597  Udruţenje graĊana Pokret majki enklava Srebrenice i Ţepe
598  Organizacija porodica poginulih i nestalih osoba Vrbanja Kotor Varoš
599  Udruţenje porodica zarobljenih i nestalih Općine Zvornik
600  Udruţenje graĊana Srebrenica 99
601  Savez bošnjaĉkih udruţenja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini
602  Savez bošnjaĉkih udruţenja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini
603  Savez bošnjaĉkih udruţenja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini
604  Savez bošnjaĉkih udruţenja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini
605  Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Opštine Bratunac
606  Organizacija Porodica šehida, poginulih boraca i nestalih lica Općine Vitez
607  Udruţenje graĊana Majke Srebrenice i Podrinja
608  Udruţenje porodica nestalih Općine Vogošća
609  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
610  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
611  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
612  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
613  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
614  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
615  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
616  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
617  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
618  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
619  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
620  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
621  Republiĉka organizacija zarobljenih boraca i nestalih lica Republike Srpske
622  Republiĉki odbor/udruţenje porodica zarobljenih boraca Banja Luka
623  Udruţenje porodica zarobljenih i poginulih boraca Republike Srpske Opština Bijeljina
624  Opštinska organizacija zarobljenih, poginulih i nestalih civila opštine Brĉko
625  Gradska organizacija porodica zarobljenih boraca Derventa
626  Gradski odbor porodica zarobljenih boraca Doboj
627  Gradska organizacija porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Modriĉa
628  Republiĉka organizacija porodica zarobljenih boraca i nestalih civila mrkonjić Grad
629  Udruţenje porodica zarobljenih i nestalih civila sa podruĉja Hercegovine
630  Gradski odbor/organizacija porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Novi Grad
631  Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor
632  Gradsko udruţenje porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Šipovo
633  Organizacija za traţenje zarobljenih i nestalih lica Srpski Brod
634  Gradski odbor/udruţenja porodica zarobljenih i nestalih civila Srpsko Sarajevo
635  Udruţenje porodica nestalih lica Višegrad
636  Opštinska organizacija porodica ZAROBLJENIH I NESTALIH Opština Zvornik
637  Udruţenje graĊana Srebrenica 99
638  ADL- Barcelona-Sarajevo
639  Amica Educa, udruţenje ţena Tuzla
640  Amila, udruţenje ţena Kljuĉ
641  Anima, Donj Vakuf
642  Astra, udruţenje ţena Bijeljina
643  Bolje Sutra, udruţenje ţena Glamoĉ
644  Boţur-udruţenje ţena- Ĉelinac
645  Brezanke, udruţenje ţena Breza
646  Budućnost, udruţenje graĊana Modriĉa
647  Centar za ţene Breza
648  Centar ţivota- Konjic
649  Dijete i majka, udruţenje ţena- Zavidovići
650  DOM (Dolina ostaje moja), udruţenje ţena- Nevesinje
651  EHO, humanitarna organizacija Ljubuški
652  Forum ţena- Bratunac
653  Forum ţena Tešanj
654  Horizont, humanitarna organizacija Tuzla
655  Hrvatska ţena, udruga ţena-Tuzla
656  Interaktiv, udruţenje ţena Bijeljina
657  Izvor-Mostar
658  Koraci nade, udruţenje ţena Mostar
659  Koraci nade, Udruţenje ţena, Nevesinje
660  Liga ţena glasaĉa u Federaciji BiH, udruţenje ţena-Sarajevo
661  Naš most, udruţenje ţena , Zenica
662  Oaza, organizacija ţena-Trebinje
663  Prijateljica, humanitarno društvo-Tuzla
664  Sabina Jamaković, forum ţena-Olovo
665  Sekcija Ţena Logorašica, savez udruţenja logoraša- Sarajevo
666  Snaga ţene-humanitarna organizacija-Tuzla
667  Sumejja, udruţenje graĊana, Travnik
668  Sunce-udruţenje graĊana pomagaĉa u zajednici Bugojno
669  Svjetlija budućnost ţene- Velika Kladuša
670  Udruţenje ţena opštine Ĉelinac-Ĉelinac
671  Udruţenje ţena-Tomislavgrad, GraĊansko udruţenje ţena Duvanjke
672  Udruţenje ţena- Tuzla
673  Vesta , humanitarna organizacija-tuzla
674  Vita-Laktaši
675  Zdravlje, udruţenje ţena-Srbinje/Foĉa
676  Ţar- Centar za ţene -Sarajevo
677  Ţelja-udruţenjeţena-Srebrenica
678  Ţena Danas-Novi Travnik
679  Centar za razvojne inicijative
680  Ţene ţenama, udruţenje ţena, Sarajevo
681  Ţene za ţene International, udruţenje ţena, Sarajevo
682  Ţene za Evropu, udruţenje graĊana Mostar
683  Ţene nemile, udruţenje ţena - Zenica
684  Ţena Ţeni, udruţenje za unapreĊenje statusa ţena- Zavidovići
685  Udruţenje ţena i porodica- Gradiška
686  Caritas biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
687  Caritas biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
688  Caritas biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
689  Carpe Diem
690  Centar studentske inicijative
691  Centar za graĊansku suradnju Gradaĉac
692  Centar za informisanje i podršku osobama sa onesposobljenjem
693  Centar za integraciju osoba sa onesposobljenjem
694  Centar za internacionalnu NVO saradnju
695  Cenatr za prirodnjaĉke studije
696  Centar za socijalni rad, Novi Travnik
697  Crveni krst Republike Srpske
698  D@dalos, Udruţenje za mirovno-pedagoški rad sarajevo
699  DIA, Novi Grad
700  Dijakom
701  Drina, Srebrenica
702  Društvo bosansko-poljskog prijateljstva
703  Društvo za ljekovito bilje Republike Srpske
704  Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Banja Luka
705  Društvo za pomoć mentalno retardiranim licima, prijedor
706  Duga
707  Mreţa za ekonomski razvoj
708  Ekologika-ekološko društvo
709  Ekološko udruţenje mladih-EKO
710  Entrepreneurship and job association LINK
711  Esperanstsko društvo, Teslić
712  Forum socijaldemokratske inicijative
713  Gemma-plesni klub
714  Gradska organizacija Crvenog krsta, Banja Luka
715  Hilfswerk Austria
716  Hilfswerk Austria
717  Hilfswerk Austria
718  Hilfswerk Austria
719  Hilfswerk Austria
720  Hilfswerk Austria
721  Hilfswerk Austria
722  Ideja
723  IGMAN 92-odred izviĊaĉa, Hrasnica
724  Drina, Srebrenica
725  Crveni krst Republike Srpske
726  Crveni krst Republike Srpske
727  Crveni krst Republike Srpske
728  Crveni krst Republike Srpske
729  Crveni krst Republike Srpske
730  Crveni krst Republike Srpske
731  Crveni krst Republike Srpske
732  Crveni krst Republike Srpske
733  Internews, BiH
734  Javor, odred izviĊaĉa, Vlasenica
735  Leptir-udruţenje roditelja hendikepirane djece, Srebrenica
738  Lira, Novi Grad
737  LOKmicro-mikrokreditna organizacija
738  Maja Kravica, Bratunac-udruţenje ţena
739  MeĊuopćinski savez slijepih i slabovidnih Trebinje -Ljubinje
740  MeĊuopćinsko udruţenje slijepih i slabovidnih, Bijeljina
741  Centar za građanske akcije
742  Mirna Luka-partner of Pax Christi
743  Mirovna akcija humanista
744  Moja zemlja, Sarajevo
745  Most-udruţenje ţena Višegrad
746  Multidisciplinarno društvo za unapreĊenje mentalnog i socijalnog zdravlja
747  Nansen dijalog centar, Banja Luka
748  Nansen dijalog centar, Mostar
749  Nansen dijalog centar, Sarajevo
750  Naprijed, Šipovo
751  Neprofitni centar za trening i informacije
752  Nešto više
753  Nove Nade- demokratski centar- Bihać
754  Odred izviĊaĉa Semberija
755  Omladinska informativna agencija BiH
756  Omladinski centar Svjetionik
757  Organ za razvoj kreativnih aktivnosti mladih
758  Piramida, Mostar
759  Pomozimo djeci
760  Prijateljice Tuzla
761  Priroda-udruţenje ţena
762  Pruţena ruka, Srbac
763  Prvi osmijeh
764  Sara-udruţenje mladih ţena
765  Savez invalida rada općine Doboj
766  Savez izviĊaĉa kantona Sarajevo
767  Savez izviĊaĉa Republike Srpske
768  Savez udruţenja slijepih graĊana Tuzlanskog kantona
769  SOS telefon 1209
770  Sportsko ribolovno društvo , Ilidţa
771  Stope znanja-ţenski centar za edukativne i sportsko-rekreativne aktivnosti
772  Sumejja Ţivinice
773  Sunce-Pale- Udruţenje za pomoţ djeci i omladini sa posebnim potrebama
774  Svjetski Univerzitetski servis Bosne i Hercegovine
775  Udruţenje graĊana i povratnika, Kostajnica
776  Udruţenje graĊana oboljelih od epilepsije
777  Udruţenje graĊana povratnika u kanton Sarajevo
778  Žene za žene International
779  Udruţenje inţinjera općine Banovići
780  Udruţenje izbjeglih i raseljenih graĊana, Bosanska/Kozarska Dubica
781  Udruţenje izbornih zvaniĉnika u Bosni i Hercegovini
782  Udruţenje nezavisne omladine
783  Udruţenje paraplegiĉara, Brĉko Distrikt
784  Udruţenje paraplegiĉara, oboljelih od djeĉije paralize i ostalih invalida regije, Doboj
785  Udruţenje Potrošaĉa u Bosni i Hercegovini
786  Udruţenje slijepih i slabovidnih bosansko-podrinjskog kantona
787  Unija civilnih ţratava rata, kanton sarajevo
788  West Point
789  You and me
790  Zdravo komšija-udruţenje graĊana povratnika
791  Zdravo-mikrokreditna organizacija
792  Zora-organizacija ţena, Milići
793  Ţivot je lijep-omladinska organizacija
794  21 vijek, Kozarska Dubica
795  Dom kulture Srebrenica
796  Udruţenje mladih ţena Sara
797  Crveni Krst Srebrenica
798  Omladinska organizacija Drina Skelani
799  Dobrotvorno društvo Merhamet
800  Tae Kwon Do Klub Guber Srebrenica
801  Forum graĊana srebrenice
802  NVO Silverna
803  Centar za demokratizaciju Nove Nade
804  Udruţenje multipleks skleroze
805  Srebrenica 99
806  Centar za socijalni rad, Novi Travnik
807  Srebrenicke majke
808  Srebrenica danas sutra
809  Udruţenje poljoprivrednih proizvoĊaĉa Drina PobuĊe
810  Udruţenje graĊana PobuĊe
811  Omladinsko udruţenje Sunshine
812  Sportsko ribolovno društvo Drina
813  Udruţenje ţena podrinje
814  Profesionalna vatrogasna jedinica
815  Udruţenje boraca Bratunac
816  Obdanište radost
817  Centar za socijalni rad
818  Omladinska organizacija Odisej
819  Udruţenje ţena Golub Fakovići
820  Udruţenje poljoprivrednih proizvoĊaĉa
821  Udruţenje penzionera opštine Bratunac
822  Novi Farmer
823  JODP Kulturno, sportski i rekreativni centar
824  Centar za socijalni rad Milići
825  Obdanište poletarac
826  Udruţenje poljoprivrednih proizvoĊaĉa UDRĈ Raševo
827  Opštinsko udruţenje farmera Milići
828  Crveni krst Milići
829  Sportsko društvo Boksit Milići
830  Udruţenje poljoprivrednih proizvoĊaĉa Milići
831  Društvo tehniĉkih sportova na vodi "Kanjon" Konjic
832  Udruţenje graĊana za pruţanje pravne pomoći " Sjeverna Hercegovina"
833  Omladinski klub "Pod istim suncem"
834  Ekološko društvo "Zeleni- Neretva" Konjic, Ul.Treći mart bb
835  Udruţenje Logorša opštine Konjic
836  Klub Borilaĉkih vještina "Konjic"
837  UDRUŢENJE LOGORAŠA OPĆINE JABLANICA
838  Tavla klub Konjic
839  Lovaĉko društvo " Makljen"
840  Udruţenje logoraša opštine Prozor
841  Lovaĉka organizacija "Tetrijeb " Jablanica
842  Lovaĉko društvo Neretvica Buturović Polje
843  Udruţenje graĊana tavla klub jablanica
844  Fudbalski klub "Konjic"
845  Udruţenje ţena Konjic
846  Odred izviĊeĉa "Neretva"
847  Karate klub "Gazija"
848  Udruţenje graĊana civilnih ţrtava Jablanica
849  Udruţenje graĊana šahovski klub "Igman"
850  Udruţenje ratnih vojnih invalida općine Jablanica
851  Sportski savez opštine Jablanica
852  Amatersko pozorište "Neretva" Konjic
853  Udruţenje ratnih vojnih invalida općine Konjic
854  Košarkaški klub "Konjic"
855  Ţenski rukometni klub "Izgradnja" Konjic
856  Udruţenje graĊana sportskih ribolovaca "Glavatica", Jablanica
857  Vatrogasno društvo Jablanica
858  Rukometni klub "Igman"
859  Organizacija porodica šehida i poginulih boraca opštine Jablanica
860  Udruţenje graĊana planinarsko smuĉarsko drušvo "Vilinac" Jablanica
861  "Nada Više", Konjic
862  Prijatelji BiH, Konjic
863  Udruţenje graĊana civilnih ţrtava rata Konjic
864  Klub radioamatera "Jablanica"
865  Ekološko društvo "eko Neretva " Jablanica
866  Lovaĉko društvo 2Goraĉa" Šćipe, prozor
867  Kulturno-prosvjetno društvo "Svjetlost" Konjic
868  Društvo tehniĉkih sportova na mirnim vodama "As" Konjic
869  Odbojkaški klub invalida "Havarija" Konjic
870  Centar za prava djeteta Konjic
871  Udruţenje ţena " Konjiĉanke"
872  39. Klub dizaĉa tegova "Konjic"
873  Vokalni ansambl "Rezonanca", Konjic
874  Udruţenje graĊana penzionera Konjic
875  Udruţenje graĊana Roma Konjic
876  Radio klub "Prenj" Konjic
877  Udruţenje penzionera Jablanica
878  Udruţenje ţena " Fatima zećo-Mima" Jablanica
879  Udruţenje boraca narodnooslobodilaĉkog antifašistiĉkog rata Konjic
880  Udruţenje graĊana poljoprivrednih proizvoĊaĉa; Bjelimići-Odţaci
881  Lovaĉko društvo "Koznik" Konjic
882  Udruţenje samostalnih privrednika opštine konjic
883  Sportsko društvo "Polet" Jablanica
884  Fudbalski klub " Tribina" jablanica
885  Udruţenje graĊana penzionera Prozor
886  Udruga pĉelara "Maslaĉak" Prozor-Rama
887  Kulturno i športsko i gospodarsko društvo "Provita" Doljani
888  Udruga ţena " Iskre ţivota " Prozor-Rama
889  Dobrovoljno vatrogasno društvo Rama
890  Kinološka udruga 2 Vran"
891  Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
892  Lovaĉko društvo Baćina Doljani- Jablanica
893  Sportsko ribolovno društvo Rama
894  Lovaĉko društvo Vepar Prozor-Rama
895  Hrvatski šahovski klub " Napredak"
896  Udruga udovica i hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu HB podruţnica Jablanica
897  Udruga roditelja i udovica hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu Prozor- Rama
898  Ekološko društvo "Rama"
899  Športsko ribolovno društvo Doljani
900  Udruga mladih Fokus
901  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo Doljani
902  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo- Uzdol
903  Hrvatsko kulturno društvo Klis
904  Hrvatski muški košarkaški klub Rama
905  Hrvatski ţenski košarkaški klub rama
906  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo Gornja Rama
907  Sportski klub Neretva
908  Planinarsko društvo idovac
909  Udruga umirovljenika Prozor_Rama, Udruţenje penzionera Prozor- Rama
910  Hrvatski nogometni klub Rama
911  Šahovski klub Osmica
912  Udruţenje graĊana za proizvodnju mlijeka i mesa Farmer
913  Organizacija sportskih ribolovaca u Konjicu
914  Kinološki klub Tornjak-Rama
915  Udruţenje za zaštitu kulturnog nasljeĊa konjic
916  Košarkaški klub jablanica-Granit
917  Tavla klub "Stara ćuprija" Konjic
918  Udruţenje organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Konjic
919  Udruga Tocida Rama
920  Pĉelarsko društvo Bagrem
921  Udruţenje graĊana dijabetiĉara Dijabetes
922  Auto-moto klub Sunce
923  Kulturno-športsko društvo Zaviĉaj
924  Udruţenje samostalnih privrednika
925  Udruţenje za pomoć povratnicima Bošnjacima Makljen
926  Udruţenje graĊana lovaĉko društvo kozijak
927  Kulturno-umjetniĉko društvo neretva
928  Humanitarna organizacija Iskre ţivota 2001
929  Humanitarna organizacija kuća mira Franjevaĉkog samostana Rama-Šćit
930  Pĉelarsko društvo roj
931  Crveni kriţ jablanica
932  Crveni kriţ općine Konjic
933  Crveni kriţ Prozor-Rama
934  Udruţenje slijepih i slabovidnih graĊana općina konjic i jablanica
935  Udruga roditelja djece s posebnim potrebama " Djeca Nade"
936  Udruţenje ratnih vojnih invalida općina Ĉapljina
937  Lovaĉko društvo Kamenjarka Stolac
938  Udruţenje logoraša opštine Stolac
939  Udruţenje logoraša opštine Ĉapljina
940  Tarantula Stolac
941  U.G.Novo Vrijeme Stolac
942  Udruţenje samostalnih privrednika Stolac
943  Sportsko društvo Iskra Bregava Stolac
944  Udruţenje poljoprivrednih proizvoĊaĉa Dubrave-Neretva Ĉapljina
945  Odred izviĊaĉa Stolac
946  Udruţenje graĊana fudbalski klub Iskra-Bregava
947  Auto klub stolac
948  Hrvatski šahovski klub Mate Boban
949  Udruga dragovoljava i veterana Domovinskog rata HR HB
950  Hrvatsko katoliĉko pogrebno društvo Ĉapljina
951  Hrvatski radio klub Stolac
952  Umjetniĉka kolonija Neum
953  Matica hrvatska Neum
954  Lovaĉka udruga Jadran
955  Boćarski klub Ĉitluk Studio 3
956  Sportska ribolovna udruga Vrutak Hutovo
957  Udruga udovica hrvatskih branitelja poginulih u domovinskom ratu- podruţnica Ĉapljina
958  Nogometni klub Brotnjo Ĉitluk
959  MeĊuopćinska udruga slijepih osoba Ĉapljina
960  Hrvatski teniski klub Ĉapljina
961  Hrvatski nogometni klub Lipanjske zore Doamnovići- Ĉapljina
962  Lovaĉko društvo Lisac
963  Lovaĉko društvo Golub
964  Auto klub Ĉapljina
965  Tenis klub MeĊugorje
966  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo Zora Struge-Gorica Ĉapljina
967  Bedem Ljubavi
968  Udruga graĊana Dom Ĉapljina
969  Vatrogasno društvo Ĉitluk
970  Hrvatski radio klub Ĉitluk
971  Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
972  Hrvatsko kultuurno-umjetniĉko društvo- Ĉapljina
973  Športsko ribolovno društvo Bjelave Ĉapljina
974  Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Stolac
975  Hrvatski košarkaški klub Brotnjo ĉitluk
976  Športski savez Brotnja
977  Sindikat srednje škole Stolac
978  Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Neum
979  Dobrovoljno vatrogasno društvo Stolac
980  Boćerski klub Draĉevo ĉapljina
981  Športsko ribolovno društvo Bregava Stolac
982  Hrvatsko kulturno- umjetniĉko društvo Brotnjo
983  Ţenski hercegovaĉki košarkaški klub Brotnjo '94
984  Društvo vodiĉa za hodoĉasnike u ţupi MeĊugorje, Ĉitluk
985  Hrvatski radio klub Ĉapljina
986  Udruga obitelji hrvatskih branitelja H-B poginulih u domovinskom ratu- podruţnica Ĉitluk
987  Hrvatski vaterpolski klub Jadran Neum
988  Hrvatska udruga politiĉkih zatvorenika Ĉapljina
 989  Moto klub Ero Ĉitluk
 990  Udruga Roditelja i udovica hrvatskih branitelja poginulih u domovinskom ratu Stolac
 991  Nogometni klub Gošk Gabela- Ĉapljina
 992  Zajednica kraljice mira- potpuno tvoji po Mariji k isusu
 993  Hrvatski nogometni klub neum
 994  Hrvatsko kulturno umjetniĉko društvo Seljaĉka sloga
 995  Matica hrvatska Ĉitluk
 996  Karate klub Hercegovina
 997  Hrvatski košarkaški klub Ĉapljina
 998  Karate klub Ĉapljina
 999  Hrvatski nogometni klub " Dubrave Stolac, M.Z.
1000  Hrvatski rukometni klub Ĉapljina
1001  Udruga hrvatske domovinske vojske 1941-1945 za HNŢ podruţnica Ĉapljina
1002  Udruga hrvatske domovinske vojske 1941-1945 za HNŢ podruţnica Ĉitluk
1003  Hrvatski boćarski klub Neum
1004  Hrvatski nogometni klub Croatia , Gnjilišta
1005  Hrvatski radio klub Neum
1006  Udruga umirovljenika općine Ĉapljina
1007  Lovaĉko društvo geleb, Ĉapljina
1008  Udruga hrvatske domovinske vojske 1941-1945 za HNŢ podruţnica Stolac
1009  Nogometni klub Neretva Ĉeljevo-Ĉapljina
1010  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo Gabela Polje
1011  Nogometni klub MeĊugorje- Veterani
1012  Društvo prijatelja starina Hutovo
1013  Udruga graĊana Dupin
1014  Ţenski rukometni klub MeĊugorje
1015  Matica hrvatska Stolac
1016  Udruga pĉelara Pĉela
1017  Udruga geĊana Cvit
1018  Hrvatski nogometni klub Sloga Trebiţat
1019  Udruga mladih Korak po Korak
1020  Udruga Informativni centar Mir
1021  Nogometni klub Circle
1022  Rukometni klub MeĊugorje
1023  Kinološka udruga Brotnjo
1024  Udruga umirovljenika Stolac
1025  Matica Hrvatska Ĉapljina
1026  Klub uzgajivaĉa golubova pismonoša Dobar let 2000
1027  Ekološka udruga Lijepa naša
1028  Full contact Sensei
1029  Udruga hrvatskih vojnih invalida domovisnkog rata Ĉitluk
1030  Udruga vinara i vinogradara Hercegovine
1031  Udruga pĉelara Broćanska kadulja
1032  Plivaĉki klub Mala Luka
1033  Hrvatski odbojkaški klub Ĉapljina
1034  Vatrogasno društvo Neum
1035  Udruga graĊana Neretvanska Ĉitluk
1036  Hrvatski košarkaški klub stolac
1037  Kuglaĉki klub MeĊugorje-Matanovi dvori
1038  Sportsko društvo Hrašanjka
1039  Udruga graĊana Domobran 92
1040  Stoţerna udruga za zaštitu identiteta i hrvatskih nacionalnih interesa (za HNŢ) Ĉapljina
1041  Udruga ĉuvara povijesti Diluntum Trebinja
1042  Udruga " Stoţer za oĉuvanje identiteta i opstojnosti Hrvata Stolac"
1043  Auto moto karating meĊugorje
1044  Udruga za opravku škole Gradina Krehin Gradac Blizanci-ĉitluk
1045  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo Dubrave Aladinići- Stolac
1046  Nezavisni sindikat zaposlenika SOKO IPV Ĉitluk
1047  Udruga ţena Meri stolac
1048  Nezavisni sindikat zaposlenika TGA Stolac
1049  Hrvatsko društvo politiĉkih zatvorenika Ĉitluk
1050  Udruţenje graĊana Poĉitelj
1051  Udruga umirovljenika Neum
1052  Centar za mlade Modra rijeka
1053  Šahovski klub iskra
1054  Udruga pĉelara Kadulja
1055  Udruţenje prijatelja prirode Moĉvara 92
1056  Udruţenje povratnika Srba
1057  Tavla klub Nota
1058  Speleološla udruga Vjetrenica-Popovo polje
1059  Udruţenje povratnika Ivanica
1060  Udruţenje Slovo Gorĉina
1061  Udruţenje Daţd
1062  Kinološko društvo Ĉapljina
1063  Udruţenje organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Ĉapljina
1064  Ţenski rukometni klub Iskra
1065  Udruga Srba povratnika iz Stoca
1066  Udruga povratnika iz Konjica
1067  Kulturno umjetniĉko društvo Humski glas
1068  Humanitarna organizacija Dobroĉinitelj, Bijakovići, Ĉitluk
1069  Crveni kriţ općine Stolac
1070  Crveni kriţ općine Ĉitluk
1071  Crveni kriţ općine Ĉapljina
1072  Crveni kriţ općine Ravno
1073  Udruţenje organizacija porodica šehida i poginulih boraca općina Stolac
1074  Teniski klub stolac
1075  Boćarski Klub Brotnjo Ĉitluk
1076  Udruţenje graĊana oboljelih od šećerne bolesti
1077  Mostarski teatar mladih Mostar
1078  Agencija za traţenje nestalih osoba Mostar
1079  Odred izviĊaĉa "Neretva"
1080  Udruţenje graĊana za zaštitu i unapreĊenja okoline Oaza, Mostar
1081  Udruţenje logoraša općine Mostar- Stari grad
1082  Savez udruţenja logoraša Hercegovaĉko-Neretvanskog kantona Mostar
1083  Ansambl nacionalnih i internacionalnih igara i pjesama MO_ART
1084  Odred izviĊaĉa Stari grad Mostar
1085  Udruţenje graĊana za obnovu spomenika palim borcima i šehidima na platou Podveleţja Mostar
1086  Udruţenje boraca Bosnae-zelene beretke
1087  Društvo za zaštitu i uzgoj ptica Mostar
1088  Jedinstvena otganizacija boraca općine Mostar-Sjever
1089  Udruţenje graĊana vozaĉa instruktora u HNK Mostar
1090  Udruţenje Mostarskih izbjeglica iz Norveške
1091  Udruţenje graĊana " Mostovi" za slobodu i razvoj djece i omladine
1092  Jedinstvena organizacija boraca opštine Mostar Stari grad
1093  Udruţenje graĊana vatrogasno društvo Mostar
1094  Jedinstvena organizacija boraca opštine Mostar Jugoistok
1095  Udruţenje za povratak graĊana Bošnjaka u Mostar zapad
1096  Lovaĉko društvo "Divojaracc"
1097  Udruţenje boraca narodnooslobodilaĉkog antifašistiĉkog rata Mostar
1098  Udruţenje raĉunovoĊa i revizora Hercegovine Mostar
1099  Udruţenje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama " SUNCE" Mostar
1100  Udruţenja graĊana Albanaca za Hercegovinu Adem Jašar Mostar
1101  Jedinstvena organizacija boraca Mostar-Jug
1102  Udruţenje proganjanih i rastjeranih Mostaraca
1103  Udruţenje slijepih i slabovidnih graĊana Mostar
1104  Udruţenje graĊana penzionera Mostar
1105  Udruţenje graĊana civilnih ţrtava rata Mostar
1106  Udruţenje graĊana ratnih vojnih invalida Mostar Stari grad
1107  Asocijacija studenata studentskog doma Mostar
1108  Planinarsko društvo Prenj Mostar
1109  Ţenski poslovni klub Mostar
1110  Klub potrošaĉa Mostar
1111  Prijatelji Neretve
1112  Udruţenje graĊana oštećenog sluha
1113  Udruţenje za masovnu fiziĉku kulturu općine Mostar Stari grad
1114  Ţene Ortiješa
1115  Udruţenje ratnih vojnih invalida općine Mostar Sjever
1116  Kantonalni-ţupanijski savez Pĉelara Nistar
1117  Udruţenje graĊana daktilografa, operatera i drugih birotehniĉkih radnika
1118  Udruţenje omladine Aperion
1119  Udruţenje studenata Gaudeamus
1120  Sportsko društvo invalida Nostar Stari grad
1121  Udruţenje studenata pravnog fakulteta u Mostaru
1122  Sindikat policije u HNK
1123  Jedinstvena organizacija boraca Grada Mostara
1124  Udruţenje graĊana oboljelih od distrofije u HNK
1125  Centar za mir i multietniĉku suradnju u Mostaru
1126  Udruţenje povratnika Pijesci
1127  Organizacija studenata Univerziteta Dţemal Bijedić u Mostaru
1128  Udruţenje pedagoga tehniĉke kulture
1129  Ansambl nacionalnih i internacionalnih igara i pjesama Camarad Mostar
1130  Organizacija Algoritam Mostar
1131  Udruga studenata univerziteta Dţemal Bijedić u Mostaru USCR Hithad Hujdur Hujka
1132  Udruţenje Roma Neretva Mostar
1133  Kantonalni savez udruţenja boraca narodnooslobodilaĉkog antifašistiĉkog rata Mostar
1134  Sunĉana strana Mostar
1135  Komitet za organiziranje mostarskog interkulturalnog festivala
1136  Unija civilnih ţrtava rata u HNK Mostar
1137  Savez udruţenja graĊana penzionera u HNK Mostar
1138  Društveni omladinski centar Bijelo polje Mostar
1139  Rotary club Mostar
1140  Kantonalna organizacija demobilisanih boraca obrambenooslobodilaĉkog rata 1992-1995 Mostar
1141  Klub radioamatera Most Mostar
1142  Lovaĉko društvo Veleţ Podveleţje
1143  Kantonalni sabor ljekara Mostar
1144  Udruţenje graĊana Mostar sinfonietta
1145  Udruga/udruţenje invalida rada u HNK/Ţ
1146  Udruţenje graĊana Savez ratnih vojnih invalida u HNK
1147  Hrvatsko kinološko društvo Mostar
1148  Udruga neovisnog sindikata djelatnika javnog poduzeća Parkovi
1149  Udruga paraplegiĉara i oboljelih od djeĉje paralize
1150  Udruga umirovljenika Mostar
1151  Hrvatska ţena Mostar
1152  Ekološka udruga MOBIOS
1153  Lovaĉka udruga Jazavac
1154  Nezavisni sindikat zaposlenika kliniĉke bolnice Mostar
1155  Nezavisni sindikat uposlenika J.P. Vodovod
1156  Moto klub Neretva
1157  Udruga slijepih osoba Ţupanije Hercegovaĉko-neretvanske Mostar
1158  Udruga trgovaca Mostar
1159  Udruga primalja u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji
1160  Hercegovaĉko katoliĉko pogrebno društvo Ante Padovanskog Mostar
1161  Neovisni sindikat djelatnika gospodarske Banke d.d. Mostar i Mostarske gospodarske banke d.d. Mostar
1162  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo sv.Ante Cim
1163  Zajednica klubova lijeĉanih alkoholiĉara dr. Vladimir hudolin
1164  Europska medicinska studentska asocijacija Mostar
1165  Udruga sudaca Hercegovaĉko-neretvanske ţupanije
1166  Udruga graĊana BONUS
1167  Studentski odbor MI
1168  Pokret za obitelj i raĊanje zaĉete djece
1169  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo BRATOVŠTINA BRATA FRANJE
1170  Udruga graĊana Mali dioniĉar
1171  Udruga studenata ekonomskih i organizacijskih znanosti AISEC
1172  Nezavisni sindikat zaposlenika SOKO
1173  Ekološko udruţenje Lijepa naša Neretva Mostar
1174  Nezavisni sindikat zaposlenika Hercegovaĉke banke d.d. Mostar
1175  Hrvatsko kulturno-umjetniĉko društvo RODOĈ
1176  Ekološko društvo FOKUS
1177  Udruga raseljenih Hrvata povratnika u gradsku općinu Mostar-Stari grad
1178  Udruga roditelja djece s posebnim potrebama VEDRI OSMIJEH
1179  Bratovština Sv. Nikole Tavelića Buna
1180  Zajednica APOSTOLAT BOŢJE LJUBAVI
1181  Udruga za povratak prognanika DOM
1182  Udruga pedijatrijskih sestara u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji- kantonu Mostar
1183  Sindikat javnog poduzeća ţeljeznice Herceg-Bosne Mostar
1184  Nezavisni sindikat zaposlenika tekkstilne industrije d.o.o. Mostar
1185  Katoliĉko pogrebno društvo Buna za groblje Lakševine Buna
1186  Udruga graĊana DIJALOG Mostar
1187  Nezavisni sindikat zaposlenika AUTOPRIJEVOZ putniĉki promet d.o.o. Mostar
1188  Juvenilno dijabetiĉko društvo Mostar
1189  Udruga ţena Mali grad Mostar
1190  Hrvatsko kulturno društvo Napredak Potoci
1191  Mjeriteljsko-ispitivaĉko društvo HERCEG BOSNA MOSTAR- STARI GRAD
1192  Udruga graĊana oštećenog sluha SLUH
1193  Humanitarna organizacija DJEĈJE SUZE
1194  Raĉunarski klub VIRUS
1195  Udruga graĊana za pomoć djeci i mladeţi SRCEM Mostar
1196  Europeska asocijacija studenata prava Sveuĉilišta u Mostaru ELSA Mostar
1197  Hrvatsko kulturno društvo HUM
1198  Raĉunalni klub WEB Mostar
1199  Hrvatski radio klub Gordan Ostojić
1200  Hrvatska udruga pravnika u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji
1201  Udruga studenata medicinskog fakulteta Sveuĉilišta u Mostaru Klub zdravlja Mostar
1202  Hrvatsko društvo profesora i nastavnika njemaĉkog jezika u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji Mostar
1203  Agencija za razvoj poduzeća E.D.A. Mostar
1204  Nezavisni sindikat zaposlenika Aluminij d.d. Mostar
1205  Matica hrvatska Mostar
1206  Udruga ĉlanova rimokatoliĉkog groblja Boraĉa
1207  Udruţenje hrvatskih privatnih proizvoĊaĉa Prohum
1208  Lovaĉko društvo Jarebica
1209  Nezavisna studentska udruga Mostar
1210  Društvo Mostarske maţoretkinje Zrinski
1211  Udruga graĊana VIRIBUS UNITIS- zdruţenim snagama
1212  Udruga ţena Mila
1213  Udruga vozaĉa instruktora Mostar
1214  Studentska udruga Sveuĉilišta u Mostaru
1215  Sindikat uĉitelja u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji/ kantonu
1216  Hrvatski aero klub Mostar
1217  Hrvatsko kulturno društvo Mladost Polog Mostar
1218  Nezavisni sindikat zaposlenika ŢITOPROMETA d.d. Mostar
1219  Udruga dioniĉara Velmos
1220  Hrvatska glazba Mostar
1221  Zajednica graĊana njega bolesnih Hercegovina Mostar
1222  Ţenski lions klub Rondo
1223  Hrvatsko glazbeno-pjevaĉko društvo Hrvoje
1224  Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Mostar
1225  Hrvatski radio klub Škripara Sretnice
1226  Društvo za zaštitu i uzgoj ptica i ribica
1227  Udruga udovica hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu
1228  Hrvatsko kulturno društvo Napredak
1229  Udruga roditelja hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu Podruţnica Mostar
1230  Udruga za izgradnju ratom porušenih i pogorjelih objekata i infrastrukture RODOĈ I Mostar
1231  Plesni klub Step by Step Mostar
1232  Udruga hrvatske domovinske vojske 1941-1945 u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji
1233  Udruga graĊana za pomoć osobama s psihofoziĉkim teškoćama Mostar
1234  Molitveno-kulturna zajednica Sveta Barbara
1235  Lions klub Mostar
1236  Udruga civilnih ţrtava rata Grada Mostara
1237  Hrvatski klub Zahum
1238  Hrvatsko glazbeno-pjevaĉko društvo Klapa Mostar
1239  Udruga dragovoljavaca i veterana domovinskog rata HR H-B Mostar
1240  Dobrovoljno vatrogasno društvo Mostar
1241  Udruga graĊana NeroĊeno dijete Mostar
1242  Hrvatska ekološka udruga Buna
1243  Udruga graĊana oštećenih u eksloziji auto-bombe Mostar
1244  POKRET HRVATSKE KATOLIĈKE MLADEŢI
1245  Udruţenje graĊana sportski plesni klub ROMANTIK
1246  Sportski auto-moto klub Herc
1247  Udruga trgovaca na malo naftom i naftnim derivatima u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji
1248  Nezavisni sindikat radnika Merkur d.d. Mostar
1249  Udruga graĊana Mali dioniĉar projektant
1250  Udruţenje graĊana ţene za Europu
1251  Studentska udruga Carpe Diem- Iskoristi dan Mostar
1252  Savez izviĊaĉa Grada Mostara
1253  Sinikat srednjih škola u HNŢ
1254  Udruga ljubitelja Njemaĉkog ovĉara Mostar
1255  Sindikat zaposlenika Florami Buna Mostar
1256  Udruţenje graĊana Borba protiv mina
1257  Nezavisni sindikat sluţbenika tijela uprave i sudske vlasti u HNŢ/K
1258  Asocijacija mladih u Mostaru
1259  Hrvatska glazbena radionica Sequenca
1260  Nezavisni sindikat uposlenika Dom Zdravlja
1261  Nezavisni sindikat ACM SOKO
1262  Yoga klub Put svile
1263  Gradski savez udruga/udruţenja umirovljenika-penzionera Mostar
1264  Udruga Urbani pokret Mostar
1265  Nezavisni sindikat uposlenika u znanosti i visokoj naobrazbi Sveuĉilišta u Mostaru
1266  Hrvatsko društvo politiĉkih zatvorenika Mostar
1267  Hrvatsko društvo politiĉkih zatvorenika Hercegovina u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji
1268  Udruţenje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama
1269  Forum mladih grada Trebinja
1270  Ţenski centar
1271  Nukleus NVO
1272  Sonata NVO
1273  Udruţenje slijepih i slabovidnih lica
1274  Kolo srpskih sestara
1275  Savez izviĊaĉa
1276  Ciciban
1277  GraĊanski demokratski centar GDC
1278  HO EHO ljubuški
1279
1280
1281  Hrvatska ţena of Canton 8
1282
1283
1284
1285
1286
1287  Udruga graĊana Mali Dioniĉar Merkur
1288  Srpsko povjerenstvo i kulturno društvo Prosvjeta Mostar
1289  Odred izviĊaĉa Neretva
1290  Udruţenje logoraša Mostar
1291  Savjet mladih Bileća
1292  Srpsko graĊansko vijeće BiH- Pokret za ravnopravnost
1293  Udruţenje ţena Gracija
1294  Udruţenje graĊana Fin
1295  U.G.omladinski centar Preporod
1296  U.G.Osjeĉnica
1297  U.G.Kmeuša
1298  U.GraĊanki Grahovo
1299  U.G.Struga
1300  Ţena Podrina
1301  U ţena Antonija
1302  U.ratnih vojnih invalida Bugojno
1303  Demokratski centar Nove Nade
1304  Forum NVO Derventa
1305  Krug 92
1306  Mladi u akciji Most
1307  Dobojska asocijacija mladih
1308  U.studenata Nikola Tesla
1309  KUD Drvar
1310  RRS Izbjegliĉki servis za povratak
1311  U. GraĊanki Lasta
1312  Demokratski centar Nove Nade Foĉa Srbinje
1313  U. Povratnika Drina
1314  Regionalni odbor za povratak u jugositoĉnu Bosnu
1315  GAM Asocijacija mladih Gradiška
1316  Demokratski omladinski centar
1317  Asocijacija mladih iz Gruda
1318  Omladinski centar Han Pijesak
1319  Omladinski centar
1320  Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajce
1321  U. Ţena Viktorija 99
1322  U.ţena Kneţica
1323  HO ţena Prijateljice
1324  POUNJE
1325  U-Ţene Foĉa/Srbinje
1326  Demokratski Omladinski Centar Kostajnica
1327  U.G.Korak
1328  U.G.OKO
1329  Li-woman
1330  Koraci
1331  Evropsli humanizam ovdje
1332  No time to lose- omladinska organizacija
1333  U.ţena Maglajka
1334  MAM- Maglajska asocijacija mladih
1335  Omladinska organizacija Centar Mrkonjić Grad
1336  Centar za razvoj civilnog društva
1337  ESKIM Demokratski centar Mrkonjić Grad
1338  U.ţena Cicmanka
1339  Inicijativa graĊana Promatraĉka grupa Odţak
1340  CGSA-Centar za graĊansku suradnju i aktivnost
1341  U.mladih Odţaĉka mladost
1342  Suedost-Odţak
1343  Centar mladih Posušje
1344  HO Prozorka
1345  Omladinski centar Feniks
1346  U.Roma Kateacha
1347  U.ţena Aurora
1348  Omladinski centar Luĉa Sokolac
1349  U.G.nevladina organizacija Milenijum
1350  U.G.Brod za zaštitu imovinskih i ljudskih prava i sloboda
1351  Vrata Bosne
1352  U.G.Povratak Tešanj
1353  U.G.mladih Cormit
1354  Omladinska organizacija Krug
1355  Kap ljubavi
1356  UMR NOVA BOJA NOVINA
1357  Hrvatsko kulturno društvo Napredak
1358  U.G. Prijatelji Travnika
1359  U. Mladih Eduka
1360  Alternativni klub i scena Zoran Radmilović
1361  U. Izbjeglih i raseljenih Srba
1362  DOM VK-demokratska organizacija mladih Velika Kladuša
1363  Renesansa
1364  UG CDP
1365  Help Children
1366  ONIKS
1367  U.G.Centar za mlade
1368  Srpsko graĊansko vijeće BiH Pokret za ravnopravnost Zavidovići
1369  Centar za majke Plamen
1370  Ĉitaonica/Demokratski centar Zvornik
1371  UMZ Udruţenje mladih Zvornik
1372  EGO
1373  Klub mladih Sunce Zvornik
1374  CIPP Zvornik Centar informativno-pravne pomoći
1375  Udruţenje ţena Izvor Zvornik
1376  Središte za mladeţ Putokazi
1377  U.G.Osmijeh
1378  U. Mladih Otoka
1379  Centar mladih @ Livno
1380  U.G.Dar prirode
1381  Nevladina organizacija Most iz Orašja
1382  GraĊansko udruţenje Bošnjakinja Sumeja
1383  H.O.Prvi dan
1384  U.G.Petrovĉani
1385  U. Ratnih vojnih invalida
1386  DUH- Dervetansko udruţenje mladih
1387  U.G.Roma Gradiška
1388  U.G.Povratak Jajce
1389  U.ţena Donne Lovnice
1390  Suedost-Novi Grad
1391  U.mladih Otoka
1392  U.mladih Sunce
1393  Omladinski klub
1394  Udruga Nada
1395  U.ţena Ţelja
1396  Radio klub Teslić
1397  Suedost
1398  Srce Mladih
1399  U.ţena Viktorija
1400  U.G.Pazi sad- Watch out now
1401  Kaleidoskop
1402  Radio klub
1403  Omladinski kulturni centar
1404  U.Mladih Ĉosić Benjamin Beni
1405  Talija
1406  Savjet mladih Višegrad
1407  U. Za unapreĊenje statusa ţena Ţena ţeni podruţnica Vozuća
1408  Organizacija porodica Šehida i poginulih boraca Zambak
1409  U.G.Orlovik
1410  U.raseljenih lica
1411  U.G.bivših logoraša opštine Ţepĉe
1412  U.mladih Bonitet
1413  CIPP
1414  Bosanskohercegovaĉki ured za jednakost spolova
1415  Sumeja
1416  Centar za društvena istraţivanja
1417  IBHI
1418  Centar za promociju civilnog društva
1419  Human Rights Center
1420  Our Beautiful Ĉapljina
1421  OSF
1422  WHO
1423  Centar za rodna istraţivanja Medij Forum Bosna
1424  FONDEKO
1425  CEPRES
1426  IHRLG
1427  Balkan Human Rights Network
1428  The Young Researchers of Banja Luka
1429  Friedrich Ebert Stiftung
1430  ICI
1431  Udruženje žena majki
1432  OSF
1433  Independent
1434  CRS
1435  Lipa
1436  MPA group
1437  BHWI Foundation
1438  Fenix
1439  ICVA
1440  ECON
1441  Medjunarodni forum Bosna
1442  Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije
1443  3E
1444  CIPP
1445  DIJAKOM
1446  FAMILIJA
1447  FRIEDENSKRE 13 HALLE
1448  LIJEPO ŢENO
1449  MEDEX
1450  OSMIJEH
1451  PODRINE
1452  PONS
1453  SUEDOST
1454  UM Pale
1455  UZOR, Prnjavor
1456  Udruţenje mladih
1457  Amaterski radio-klub Feniks
1458  BASE
1459  Bios plus
1460  CARL LIVNO
1461  Centar za graĊansku suradnju
1462  CK TK
1463  CPCD Gradaĉac
1464  GEA
1465  HO Altruist
1466  HO Vrelo
1467  HOZ Prijateljica
1468  Hrvatska udruga Demokratska alternativa RAME
1469  Inicijativa 21
1470  Jedinstvena Organizacija mladih Jelah
1471  JOB Jajce
1472  JOB Kalesija
1473  KEP Knezevo
1474  Klub 15-100
1475  KORIJENI
1476  Krug Zena Brcko
1477  Lokalni omladinski savjet Trebinje
1478  LSN BiH
1479  MALI COVJEK
1480  Mladi Trnovo
1481  Mreza
1482  Neformalna grupa gradjana
1483  Nevladina humanitarna organizacija PRO TEMPORE
1484  NOM GRACIJA Višegrad
1485  NOVE NADE
1486  NVO FAMILIJA Sanski Most
1487  NVO Šansa
1488  NVO Ekonomskog fakulteta Brĉko
1489  O.I. Kojoti
1490  Omladinska organizacija
1491  Omladinska zadruga Sunce
1492  Omladinski Centar
1493  Omladinski Centar Zvornik
1494  Omladinski Klub
1495  Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Bugojno
1496  Organizacija ORVi
1497  Parlament mladih TEN
1498  RRS DRVAR
1499  Savez Studenata
1500  Sekcija Omladine
1501  Studentska organizacija VTS
1502  TERRA
1503  TOLERANCE
1504  Tuzlanska Amila Tuzla
1505  U.G. Klub 92
1506  Udruzenje za afirmaciju interesa omladine @lternativa
1507  Udruga gradjana Ideja
1508  Udruzenje gradjana Lasta
1509  Udruzenje izbjeglih i raseljenih lica
1510  Udruzenje izbjeglih i raseljenih lica Vlasenica
1511  Udruzenje izbjeglih i raseljenih Srbinje
1512  Udruzenje logorasa Cazin
1513  Udruzenje povratnika UNAC- sekcija zena IZVOR B.P.K.
1514  Udruzenje zena MOST Visegrad
1515  Udruzenje zena ANISA
1516  UG CIVILNE ZRTVE RATA
1517  UG DEMOKRATSKA INCIJATIVA
1518  UG DON
1519  UG FONDACIJA za obnovu i povratak
1520  UG SUADA DILBEROVIĆ
1521  UG ZAJEDNO VAREŠ
1522  UG Mladost
1523  UGNR DOBOJ
1524  Unija Studenata Univerziteta Bihać
1525  UNIVERZUM
1526  UŢ KRUPLJANKA
1527  UZ NOVA NADA
1528  VIKTORIJA
1529  Zdravo da ste
1530  Zena i porodica
1531  Zene to mogu
1532  Zene to mogu
1533  Zenski razvojni centar
1534  ABF-FGT Data Studio
1535  Access
1536
1537  BiH incijativa ţena
1538
1539
1540  Djeca Sarajeva
1541  Djeca-stubovi svijeta
1542  Fond Otvoreno društvo BiH
1543  Fondacija za kreativni razvoj
1544  UG civilnih ţrtava rata općine Kalesija
1545  Klub SAY YES
1546  Mediacentar Sarajevo
1547  Media Plan Institut
1548  Mladi most
1549  Multidisciplinarno društvo
1550  Otvoreni Centar Mustafa Novalic
1551
1552
1553  Studentski informativni centar
1554  Klub patriotske lige
1555  U:G: Radio klub Kladanj
1556  Kljuĉki biseri
1557  Forum graĊana Koraja
1558  Udruţenje graĊana Putevi mira, Kozarska Dubica
1559  Kupreški gorštak
1560  Udruţenje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Behar
1561  Srpsko graĊansko vijeće-Pokret za ravnopravnost
1562  Centar za ljudska prava Mostar
1563  Starimo zajedno
1564  P.D.Smolin
1565  NVO Dijalog
1566  FREE RADIO
1567  Udruţenje poštovalaca srpske i pravpslavne kulture i tradicije Zvono
1568  Centar za zaštitu prava manjina
1569  Udruţenje graĊana za povratak prognanika, odbjeglih i raseljenih lica Novo Selo
1570  Udruţenje ţena Teslić
1571  Udruţenje graĊamna Istina i pomirenje
1572  Bosansko hercegovaĉka ţenska incijativa
1573  Udruţenje za psiho-socijalni tretman Radost
1574  Udruţenje mladih Srpca
1575  Savez studenata FPM
1576  Udruţenje izbjeglih lica iz Hrvatske Potrošaĉ
1577  Razvojne incijative mladih
1578  Zajednica prognanih. Izbjeglih i raseljenih
1579  Udruţenje izbjeglih i raseljenih Srba OSTANAK
1580  Centralno bosanska agencija za ekonomski razvoj
1581  HO ţena Trnova
1582  Romski san T.K.
1583  U.G.SIN-SOL Tuzla
1584  U:G: Obrazovanje Budućnost mladih
1585  Umijeće ţivljenja
1586  H.O.BH_POVRATAK
1587  Centar za demokraciju i toleranciju
1588  Dom mladih Velika Kladuša
1589  U.G.Visoĉko prijateljstvo
1590  U.G.Sumejja
1591  Udruţenje graĊana povratnika
1582  Opštinska organizacija zarobljenih i poginulih
1583  Udruţenje intelektualne omladine
NGO- English                            DIR/CONTACT PERSON
Abraham                              Ljubinka Petrovic-Ziemer
Action Against AIDS                        Natasa Loncarevic
Action Against Mines - Bihac                    Hasan Besic
Advanced Youth Alternatives RS                   Milan Neso Alekic
Advanced Youth Alternatives RS
Adventist Development and Relief Agency - Banja Luka        Radivoje Kostadinoviæ
Agency for Development Programs                  Danica Berberovic
Agency for Development Programs
Agency for Refugee Assistance                   Jagoda Petrovic
Agency for Refugee Assistance
Agency for Refugee Assistance
Album - Association for the Universalisation of Culture     Ranko Milanovic
Aldi - Association of Citizens for Local Development InitiativesDemir Imamovic; Ratkovic Nijaz
All Stars                            Zorica Boskovic
ALTER ART                            Darko Saracevic
Alternative - Forum of Women Kakanj               Maksuma Topalovic, Nermina Zuli
AMADE - BiH                           Jean Materne
Ambrosia - Association for Cultural Activities         Igor Banjac
Angelina - Association of Women Milici             Ţeljka Lalović
Anima                              Hermina Đoković, Nagorka Bodiroga,
Arm of Salvation - Association of Citizens           Halid Kulenovic
Artistic Souls Club                       Slobodan Cockalo
                                Katanić Ţeljka
Association for Development Tuzla                Joachim Neunfinger
Association for Employment, Reconstruction and Development Borko Jelic
Association for Psychosocial Work "New Way" - Bihaæ       Dr Faruk Tabakoviæ
Association of Architects, Sarajevo               Namik Muftiæ, dipl. ing. arh.
Association of Bosniac Women Bosanski Petrovac         Dautovic Mejra
Association of Citizens - Civilian War Victims of Maglaj    Emira Agic
                                T
Association of Citizens - Civilian War Victims of Sarajevo Canton eskeredzic Muzafer/ Selman Sead
Association of Citizens "Happines to Children" - Kakanj     Majra Kuloviæ
Association of Citizens for Human Rights Protection       Amra Kazic
Association of Citizens for Human Rights ProtENtion - Mostar Amra Kaziæ
Association of Citizens of Demobilized Soldiers         Murat Rasidovic
Association of Citizens with Impaired Hearing          Salko Fetic
                                Canton
Association of Citizens with Impaired Hearing of Central Bosnia Skolska b.b.
Association of Civilian War Victims - Gorazde          Osmo Obarèanin
Association of Consumers RS                   Dragutin Boskovic
Association of Czechs of RS "Ceska Beseda"           Blaţenka Boĉek
Association of Czechs of RS "Ceska Beseda"
Association of Czechs of RS "Ceska Beseda"
Association of Czechs of RS "Ceska Beseda"
Association of Defendologists RS                Dusko Vejnovic
Association of Displaced Persons from Srebrenica        Milorad Marijanovic
Association of Displaced Serbs from Central Bosnia       Bozidar Skobic
Association of Paraplegics                   Ljiljana Rikic
                                Sadeta
Association of Paraplegics and Children Paralysis Sufferers - Gorazde Veliæ
Association of Paraplegics and Handicapped Persons of RS    Jovan Kuzmanovic
Association of Paraplegics and Handicapped Persons of RS
Association of Paraplegics and Handicapped Persons of RS
Association of Paraplegics and Handicapped Persons of RS
Association of Paraplegics and Handicapped Persons of RS
Association of Paraplegics, Persons with Paralyzed Children Brkic Anda
Association of Pensioners Muncipality Zvornik         Milosevic S.
Association of Pensioners of Tuzla Municipality        Meho Srabovic
Association of People with Cerebral Palsy - Goraţde      Zijad Hajdareviæ
Association of Persons Suffering from Muscular Dystrophy RS Zoran Dobras
Association of Persons Suffering from Muscular Dystrophy RS
Association of Persons Suffering from Muscular Dystrophy RS
Association of Refugees and Displaced Persons Modrica     Ranko Kitic
Association of Refugees and Displaced Persons SAROS      Stevan Janic/Sojka Sepur
Association of Refugees and Displaced Persons 'Sveti Sava' RudoRadomir Jagodic
Association of Refugees and Displaced Persons Vlasenica
Association of Refugees and Displaced Persons Zvornik     Dragan Bozovic
Association of Returnees to Banja Luka             Kemel Gunic
Association of Roma RS Bjeljina                Pasaga Beganovic
Association of Scouts "22 April"                Nikola Sodic
Association of Scouts "Sveti Nikola" Petrovo          Bosko Vasic
Association of Serb Sisters "Carica Milica" Zvornik      Simovic Dragica
Association of Sports Fishmen - Livno             Boţo Popoviæ
Association of Students of Economics Faculty          Tosic Z.
Association of Technilogical Faculty Students         Sasa Ilic
Association of the Blind and Partially Blind Persons Sarajevo Almas Kulovic
Association of the Blind and Partially Blind Persons Sarajevo
Association of the Blind RS                  Milan Pilipovic
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
Association of the Blind RS
                                of RS
Association of the Deaf and Partially Impaired Hearing Persons Nikola Dukic
Association of the Deaf and Partially Impaired Hearing Persons Dubravka Ostojić
                                of RS
Association of the Deaf and Partially Impaired Hearing Persons of RS
Association of the Deaf and Partially Impaired Hearing Persons Slobodan Vaskrsić
                                of RS
Association of the Deaf and Partially Impaired Hearing Persons of RS
Association of the Deaf and Partially Impaired Hearing Persons of RS
Association of the Missionaries of Nobility "Fatma"-Gorazde  Dr Edina Èengiæ
Association of The Mixed Marriages Kakanj           Marija Imamoviæ
Association of Volunteers and Students with Special Needs   Sead Klempić
Association of Women "Staroviteţanke"- Stari Vitez       Šemsa Bektaš
Association of Women "Ţepèanka" - Ţepèe            Fejziæ Araksija
Association of Women Banja Luka                Golubovic Nada
Association of Women from Banja Luka              Vinka Aleksic
Association of Women in Sipovo Municipality          Nada Mitric
Association of Women Ravne-Brcko                Janja Vidic
Association of Women Tuzla                 Mujesira Haman
Association of Writers BiH                 Zlatko Topcic
Association Women of Republic Srpska Municipality Board-NoviGordana Saviæ
                               Grad
Athletic Club "Veleţ" - Nevesinje              Ranko Saviæ
Athletic Club "Visoènik" - Han Pijesak            Milenko Neriæ
Be My Friend                        Nadzida Sljivo
                              Izet Avdagic; Esma Velagic-Habul
BETA - Bosnian Environmental Technologies Association - Sarajevo
Bona Vita- Association of Victimologists Doboj RS      Lilijana Miljanovic
Bosnia and Herzegovina Medical Student's Association    Mirza Muminovic
Bosnia and Herzegovina Medical Student's Association
Bosnian Cultural Center                   Zlata Imamovic
Bosnian Family                       Munira Beba Hadzic, Đevahira Parić
BOSPO - Bosnian Committee for Help             Neira Nalic; Slavica Bradvic
Bozur - Association of Women Brcko             Antonic Ljubica
Brcko Brcacima- Association of Returnees to Brcko      Enes Pasalic
Bread of Life - Christian Humanitarian Association     Darko Malesevic
Buducnost - Association of Citizens             Jelena Bajic
Caritas of the Diocese of Banja Luka            Miljenko Aniĉić
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo          Vlc. Stipo Knezevic
Castra                           Aleksandar Vuklisevic
Center for Affirmation of Human Rights and Liberties    Munib Sehic
Center for Citizens Cooperation Travnik           Edib Agic; Ţuna Šemsudin
                              Miodrag Dakić
Center for Civic Cooperation Orasje             Amira Hecimovic
Center for Civil Initiatives Tuzla             Zlatan Ohranovic
Center for Civil Society                  Mustafa Krilic
Center for Democracy "New Hopes" Visegrad          Gracanin Mila
Center for Human Rights and Democracy evelopment      Milivoj Gagro
Center for Information and Support for NGOs         Amra Pandzo-Djuric
Center for Legal Aid to Women                Berjana Aĉkar
Center for Natural Sciences                 Branislav Mihajlovic
Center for Natural Sciences
Center for Non-Violent Action
Center for Religious Dialogue                Vjekoslav Saje
Center for Religious Dialogue
Center for Self Reliance CSR-Sarajevo            Faruk Šabanović
Center for Victims of Torture                Sabina Popovic
Centers for Civil Initiatives                Igor Stojanovic
Centers for Civil Initiatives                Majda Stojanov
Chess Club "Vitez" - Vitez                 Mesud Burak
Chess Club "Ţeljeznica" - Trnovo              Predrag Laloviæ
Children Before Everything - DPS Mostar           Tajma Kurt
Children Consulate - Vitez                 Velida Burak
Children's Embassy BiH Tesanj                Ahmet Dizdarević
Children's Playrooms - Humanitarian Association Busovaca  Lucija Vujica
Circle 99- Association of Indepedant Intellectuals     Mirjana Malic
Circle- Youth Organization                 Dusko Ilic
Citizen Forum Banja Luka                  Branislav Kosic
Citizens' Association "Children Consulate" Doboj Istok   Ibrahim Škrebo
                              Rifat Mulabegoviæ
Citizens Association from Derventa and Bosanski Brod-Sarajevo
Citizens Initiative Banja Luka               Sinisa Simidzija
Citizen's Voice                       Dragan Prlja
       Citizen's Voice
       Citizen's Voice
       Citizen's Voice
       City Organization of Blind Persons - Serbs Sarajevo      Dragojla Veselin
       Civil Association "Nahla"-Sarajevo              Danira Spahiæ
       Club "Ţeljeznièar-Sanus" - Prijedor              Dragoljub Saviæ
       Club for Special Sports Bakovici               Ivo Markija
       Computer Center Prijedor                   Vladislav Mirkovic
                                      Indira
       Corridor- Organization for Psycho-social and Humanitarian AssistanceĈeĉo
       Croat-Catholic Humanitarian Association Gracanica       Ivan Nujic
       Croatian Cultural Association "Napredak" - Kupres       don Dominik Stojanoviæ
i ratnih zarobljenika                           Muharem Ibradţić
       Cultural -artistic Society "Dr. Mladen Stojanovic       Aleksic Nebojsa
       Dance Club "Laban" - Vitez                  Hidajet Šehiæ
       Democracy-Organizing-Progess                 Murisa Stankovic
       Democratic Council of Bosniacs                Enver Sutkovic
       Democratic Initiative of Sarajevo Serbs            Janjic Jovo
       Democratic Youth Center                    Danijela Injac
       Democratic Youth Center                    Danijela Injac
       Democratic Youth Center                    Danijela Injac
       Democratic Youth Center
       Desanka Maksimovic' Association                Svetlana Đurdevic
       Dobrotvor - Serb Humanitarian Association Prijedor      Gnjatic Slavko
       Dobrotvor - Serb Humanitarian Association Sarajevo      Bosiljka Botić
       Duga (Rainbow) - Women Help Victims of War          Galina Marjanovic, Maslić Gospava, Sanja Stupar
       Ecological Association "Drina" Visegrad            Nenad Lucic
       Ecological Movement - Travnik                 Dautovic Vildana
       Ecological Movement 2001                   Jukic Murharem
       Ecological Movement 'Eko' Banja Luka             Milos Stojakovic
       Ecological Movement Zelenkovac                Borislav Jankovic
       Educational, Sports, and Cultural Initiative of Youth     Sinisa Vucenovic
       Ekological Association "Bistrica" - Livno           Boţo Popoviæ
       Ekological Club - Pale                    Nikola Lazareviæ
       Empatija- Humanitarian Organization Zenica          Vahida Bijedic/Imamovic
       Enterprise Development Agency                 Zdravko Miovcic
       Esperanto Association of Republika Srpska           Mico Vrhovac
       Esperanto Association of Republika Srpska
       Esperanto Association of Republika Srpska
       Esperanto Association of Republika Srpska
       Esperanto Association of Republika Srpska
       Esperanto Association of Republika Srpska
       European Association of Experts and Investors "Nucleus Center"Zlatko Savanovic
       Face to Face Inter-Religious Service             Fra Ivo Markovic
       Federal Women - Gornji Vakuf-Uskoplje             Nermina Jukiæ
       Federalna Zena                        Nermina Jukic or Pavka Zuljevic
       Femina- Association of Women from Semberija          Milica Peric
       Fenix- Center for Innovative Care and Counselling       Adisa Hotic, Emina Šehić;Badnjevic Emira
       First Smile                          Nada Stojanac
       Football Club "Romanija" - Pale                Ţeljko Brèkalo
       Football Club "Vojkoviæi" - Ilidţa              Branislav Lubura
       Forma F                            Marijana Dinek, Mirjana Penava
       Forum for Legal Issues and Status of Invalids         Nikola Babic
Forum of Citizens of Zenica                 prim. Dr Muhedin Pojskiæ
Forum of Citizens -Zenica                  Fadil Imamoviæ
Forum of Tuzla Citizens                   Vehid Sehic
Forum of Women Gracanica                  Amira Bravic
FOUNDATION EDUCATION TO BUILD BiH - Sarajevo        Jovan Divjak
                              Jasmina Ivošević
Futura Plus                         Goran Spiric
Genesis Project                       Dijana Pejic
GETO- Association of Independent Artists          Dragan Vukovic
Golden Autumn                        Sanela Babic
Golden Autumn
Golden Autumn
Golden Autumn
Gracija- Association of Women Rudo                Desanka Perisic, Dušanka Kostić
Handball Team "Vitez"-Stari Vitez                Hasan Grabus
Helsinki Citizens Assembly - Banja Luka             Lidija Zivanovic
Helsinki Citizens Assembly - Sarajevo              Mirjana Malic
Helsinki Citizens Assembly - Tuzla                Miralem Tursinopvić
Helsinki Committee for Human Rights in BiH            Srdjan Dizdarevic; Ţivica Abadzic
Helsinki Committee for Human Rights in BiH
Helsinki Committee for Human Rights in RS            Branko Todorovic
Human Rights Office Bijeljina                  Predrag Maksimovic
Human Rights Office Tuzla                    Branka Rajner
Humanitarian Association of Citizens "Klas" - Posušje      Cvijeta Lonèar
Humanitarian Association 'Vasa Pelagic'             Balaban Spasoja
                                 Emir
Humanitarian Organisation "Bosnia saliniana Medica" - BSM - Tuzla Kabil
Humanitarian Organization CARITAS of the Zenica Parishes fra Stipan Radiæ - proèelnik
                                 Amir Softiæ
Humanitarian Organization for Culture, Education and Training Development-"KVO"
                                 Mahmutoviæ
Humanitarian Organization for Help to Pupil "Cvijet Mladosti" - Gornji Vakuf Tahir
Humanitarian organization Red crescent"-Gracanica        Hamzalija Okanoviæ
Hunting Association "Srndac"-Gracanica              Jusuf Mahmutoviæ
IDEA the Association of the Citizens - Banja Luka        Njeţiæ Aleksa
Idea, Democracy, Investment, Subvention- Lukavica        Predrag Strbac; Pejic Ljiljana
Idea, Democracy, Investment, Subvention- Trebinje        Milenko Grbic
Idea, Democracy, Investment, Subvention- Trebinje
Idea, Democracy, Investment, Subvention- Visegrad        Biljana Gracanin
Independent Bureau for Development Modrica-Gracanica       Smail Ibrahimpasic
Independent Bureau for Development Modrica-Gracanica       Glavna Ulica
Independent Bureau for Development Modrica-Gracanica
Independent Bureau for Refugees                 Salim Sarajilic
                                 Dragutin
Independent- Non-Governmental Institution for Human Rights Protection Zvonimir Cicak; Gordana Cicak
Independent Radio "TNT" Travnik                 Dino Lolic
Independent Union of Professional Journalist of B&H - SarajevoMehmed Haliloviæ
                                 Vladimir Krišto
Information and Legal Aid Center Zvornik
Institute of Victimology                     Bernard Jervis
Intermedia Productions                      Enes Huso Copra
International Association of Youth                Reso Kenan
International League of Humanists                Vojislav Konjigušić
International Lex - Center for Human Rights           Goran Bubic
International Lex - Center for Human Rights
International Lex - Center for Human Rights
International Lex - Center for Human Rights
International Lex - Center for Human Rights
International Lex - Center for Human Rights
International Multireligious and Intercultural Center     Marko Orsolic
International Peace Center                  Ibrahim Spahic
Inter-Religious Council
Iskra- Association of Women                  Cica Despotovic; Trivkovic Ruzica
Iustitia                           Amor Bukić; Mijadţević Vesna
Izvor- Ecological Movement                  Rosa Komljenović
Job 22                            Azra Bašić; Marica Bender
Kakanjke - UZOK                        Zecevic Munevera
Kastel Fest RS                        Novica Bogdanovic
Katarina- Association of Women Fojnica            Nada Susic-Sijercic
Klub 15-100                          Mira Ljubojevic
Knowledge, Health, Help                    Nusreta Ahmetovic
Korona - Cultural Association                 Valerij Gajic
Kosis - Humanitarian Association               Sasic Miroslav
Krajina Tear- Humanitarian Organization Sanski Most      Almira Selimovic
Kuk - Mountaineering Club - Novi Travnik           Ilija Kolar
                               Jakob Finci
La Benevolencija- Cultural, Educational, and Humanitarian Organization
La Benevolencija- Cultural, Educational, and Humanitarian Organization
La Mondo- Esperanto Organization               Ljubisa Preradovic
Lara - Organization of Women Bijeljina            Mara Radovanovic, Dragana Ilić, Maja Stanković
                               Nikola Sekulovic
League for the Protection of Property and Human Rights Trebinje
League of Women Voters- RS                  Natalija Petric
Let's Act Through Sport
Life Goes On                         Sead Karabegovic
Little Prince                         Bojan Savic
Livno Lawyers Association-Livno                Munib Šehiæ
Li-Woman- Association of Women                Emira Hodzic, Musić Eldina, Sena Baljak
Local Association of Economic Development           Darko Pavlovic
Local Forum for Reconstruction and Development        Slavnic Boro/E. Turalic
LOK Sarajevo                         Causevic Nusret
LOK Sarajevo
LOK Sarajevo
LOK Sarajevo
LOK Sarajevo
Lotos - Mental Health Protection Zenica            Aiša Hadzihalilovic
Lotos- Information Center for Persons with Disabilities Tuzla Suad Zahirovic
Lotosice - Association of Women with Disabilities       Enisa Bratanović
Luna- Association of Youth Rudo                Bojan Bajic, Milović Ivana
Mali Grad link - Association of Women             Vesna Trebovic, Dunja Artuković-Tadić
Mali Privrednik- Association of Citizens           Jovicic Slavko
Mali Privrednik- Association of Citizens
Mali Privrednik- Association of Citizens
Mali Privrednik- Association of Citizens
Mali Privrednik- Association of Citizens
Media Plan                          Zoran Udovicic
Media Plan                          Sunita Sukola
Medica Zenica                         Duska Andric-Ruzicic, Ajli Bajramovic, Mirha Pojskić; Marijana
Medical Human Society - Sarajevo               Muftiæ Dr Mirsad, prof.Dr N. Zjuzin
Mega-Herz- Humanitarian Association of Citizens Prijedor   Vukica Stanivukovic
Merhamet-Muslim Humanitarian Association           Edah Becirbegovic
Merhamet-Muslim Humanitarian Association           Lelić Edhem
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association           Faketa Avdić
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Merhamet-Muslim Humanitarian Association
Milicanin- Association of Citizens              Mladen Mimic
Mine Action Center BiH                    Filip Filipovic
Mine Action Center BiH
Mine Action Center BiH
Mine Action Center BiH
Mine Action Center BiH
Mine Action Center BiH
Mix Marriage Association - Zenica               Sonja Keško
Mogucnost Ostvarenja Stabilne Tolerancije           Sabiha Komnenic
                               Prša Ţeljka
Mostar Friedensprojekt                    Darija Loncar
Mothers of Handicapped Children Tuzla             Sajda Arnautovic
Mothers of Srebrenica and Podrinje - Association of Citizens Mustafic Ibran
Movement of Women Sarajevo                  Naila Beba Mahic
Movement of Women Sarajevo
Movement of Women Sarajevo
Movement of Women Sarajevo
Movement of Women Sarajevo
                                 Radenko
Municipal Organization of the Blind and Partially Blind Persons of Zvornik Jovanovic
Municipality Organization of Red Cross-Glamoc          Mr Ivo Kasapoviæ
My Friend- Association of Citizens                Mediha Selimovic-Dragas
Nada (Hope)                           Vanja Todorovic, Mara Radovanovic, Biljana Simeunovic
Nada- Association of Women Bijeljina               Valetenina Jelacic, Nović Mira
Nada- Association of Women Derventa               Miroslava Novic
Nada- Association of Women Prijedor               Rada Karajica; Dragica Ĉado
New Bosnia Fund                         Jasenka Perovic
New Bosnia Fund                         Biiljana Lucic
Newspaper "Fokus" - Bijeljina                  Milena Ristiæ
Newspaper Extra magazin - Bijeljina               Jovica I. Petkoviæ
NGO Foundation BiH                        Zoran Puljić
NGO Krajina                           Vlado Cvijic; Vasilije Zrnic
NGO Krajina
NGO Krajina
NGO Krajina
NGO Krajina
NGO Krajina
Oaza- Psycho-Social Support in Crises
Offered Hand                           Dragoljub Stankovic
Office of the Human Rights Ombudsperson for BiH         Gret Haller
Office of the Human Rights Ombudsperson for BiH
Open Society "Behar" - Stari Vitez                Mesud Burak; Zlotrb Avdulah
                                 Ostaja Trubajic
Organisation of the Families of Prisoners, Killed Soldiers and Missing Civilians RS
Organization of Student "Hajrudin Zimeri" - Zenica        Enes Varupa
Organization of the Blind                    Uzic Milomir
Orhideja- Association of Women Travnik              Senija Desanovic
Orion- Association of Citizens
Our Children- Humanitarian Organization Zenica          Gertruda Munitic; Zehra Salman
Our Children- Humanitarian Organization Zenica          Olgica Drinic
Our Children- Humanitarian Organization Zenica          Kata Jokic
Our Future- Association of Citizens               Dzogazovic Stevica
P.E.N. Center BiH                        Ferida Durakovic
Phoenix - Banja Luka                       Tatjana Popoviæ
Pliva- Association of Citizens of Sipovo             Duro Markovic
Privrednik- Serb Economic Association              Dudurovic Vojislav
Pro et Contra                          Brana Kolar
Pro Tempore                           Dragica Medic/Miroslava Jerinic-Dukic
Progress- Association of Citizens Sipovo             Zdravko Trivuncic
Progress- Croatian Cultural Society               Franjo Topic
Protector- Association of Citizens                Jezdimir Milosevic
Queen Katarina- Association of Women               Dragica Bojic
Radio Beta Zenica                        Enes Begicevic
Radio Democatic Initiative of Sarajevo Serbs           Zana Filipovic
Red Crescent - Banoviæi                     Dţafer Rahmanoviæ
Red Cross - Kupres                        Ivan Lozanèiæ
Red Cross of the Federation of BiH                Marinko Simunovic
Red Cross of the Federation of BiH
Red Cross of the Federation of BiH
Red Cross of the Federation of BiH
Red Cross of the Federation of BiH
Red Cross of the Federation of BiH
Red Cross of the Federation of BiH
Red Cross of the Federation of BiH
Red Cross or the Federation of BiH
Red Cross or the Federation of BiH
Red Cross or the Federation of BiH
Red Cross or the Federation of BiH
Red Cross Tomislavgrad                      Adela Škaro
Renewal- Humanitarian Organization Mrkonjic Grad         Brane Lazendic
Rom- Association of Citizens Zivinice              Muhamed Beganovic
Roma brothers                          Alija Abazi
Ruhama- Humanitarian Organization                Salem Rudic
Ruhama- Humanitarian Organization
SAFAX - News Agency                       Radenko Udovicic
SAFAX - News Agency
Sanus- Association Prijedor                   Mirjana Maksimovic
Sarajevo Hospice                         Stephanie Simmonds
Serb Civic Council of Mostar                   Ratko Pejanoviæ
Serb Civil Council-Gorazde                    Slavko Klisura
Serb Intellectual Forum Zvornik                 Pazin Vojin
Services for Returnees- Humanitarian Organization        Boris Delic, Nebojsa Joviĉić
Shelter Agency                          Slobodan Novakovic
Sinergija Banja Luka                       Bogdanovic Zeljko
Sinergija Banja Luka
Sinergija Banja Luka                       Bogdanovic Zeljko
SIP - Humanitarian Organization                 Dr. Zlatko Calkic
Sloga - Association of Citizens Srbac              Jovan Kasagic
Society club "Doboj 92"                     Aleksandar Šakota
Solidarity for the South                     Stanko Buha
                                 Capeta Blazenko
Solidarnost - Association of Citizens for Human Rights, Reconstruction and Development
Sons of Drina - Association of War Veterns Gorazda        Mujo Pestek
Sons of Drina - Association of War Veterns Gorazda
                                 Ivanisevic Beran Silva
SOS - Association of Citizens for the Prevention of Cruelty to Animals
Srcem - Association of Citizens for Aid to Children and Youth Miro Rozic
Srebrenica 99 - Association of Citizens             Vesna Mustorific and Meholjic Hakija
Standard - Association of Citizens Srbac             Vesna Pantelic
Stella - Association of Single Parents              Milena Batar
Step- Association of Citizens Kozarska Dubica          Branko Savić
Stope nade"-Center Livno                     Silvana Mrvelj
Student's Association of University in Mostar - SUSM       Josip Blaţeviæ
Sumejja"-Gorazade                        Munira Bašæelija
Syndicate of the Unemployed RS                  Milanko Strbac
                                 Slobodan Samardţiæ-Sam
The Association of Applied Artists and Designers of B&H - ULUPU - Sarajevo
The Forum for Sarajevo Urban Development - Sarajevo       Inicijativni odbor
                                 Selim
The people's technique-The Association of the Technical Culture B&HBerisaliæ
The Serb Civil Council of Bosnia-Herzegovina -Sarajevo      Dr Mirko Pejanoviæ
Theatre "Farsa"                         Mirsad Imamovic
Today for a Better Tomorrow                   Zoran Puljic
Topli dom - Association of Citizens Ilidza            Nikola Vujnovic
Tuzla Agency for Local Development Initiatives          Mevlida Kunosic-Vlajic
Unac- Association of Returnees                  Srdic Milorad
Union of Associations D. P. of Banja Luka            Ismet Guniæ
Union of Municipality Citizens ' Associations "Bosnian Podrinje" Hasan Baliæ
                                 - Sarajevo
Union of the Veterans National Liberation and Antifascist War ofSalih Osmanbegoviæ
                                 BiH
Union of War Veterns                       Beganovic Mehmedalija
Unique Veterans Organisation of TPK - Tuzla           Nusret Softiæ
United Women of Banja Luka                    Nada Golubovic or Lidija Zivanovic
Urban Concept- Association of Youth               Svetlana Jovicic, Saša Andušić
Vetarans Union - Gracanica                    Besim Durakoviæ
Vidra- Action of Women                      Aida Bogdan, Lucijabna Tomić
Vive Zene                            Jasna Zeĉević
Volleyball Club "Vitez"- Vitez                  Avdo Burak
Way of Hope- Humanitarian Organization Banja Luka        Toprek Slavica
Woman 47- Association of Citizens                Ivanka Markota
Woman Association "Vita" Slatina Laktaši             Biljana Kesiæ
Woman Today- Association of Women of Novi Travnik and Gornji Vakuf
Woman-Organization of Women Sipovo                Cumbo Staka
Women Association "Turbeèanka"                  Mirsada Ašèiæ
Women BH "With Heart to Peace"-Sanski Most            Emsuda Mujagić
Women for Women - Association of Citizens            Selma Hadzihalilovic
Women for Women in Bosnia                    Seida Saric
Women from Mostar                        Jelena Šotrić; Nada Bojcic
                                 Dţevad Ţdralović
       Women from Una- Association of Citizen's Bihac        Hatidţa Pecenkovic
       Women of BiH - Association Mostar               Azra Hasanbegovic/
       Women of Srebrenica- Association of Citizens Tuzla      Hajra Catic
       Women 's Association of Republika Srpska - Gradiška      Desanka Raðeviæ
       Women's Association of Celinac Municipality          Borka Kuzmanovic; Pavlovic Dragana
       Women's Association of Kakanj Municipal - Kakanj       Munevera Zeèeviæ
       Women's Forum of Kakanj Municipal               Hajrija-Lela Goga
       Women's Municipal Association "Bosniak Women"         Habiba Klonic
       Youth Association Teslic                   Kaluza Lucijano; Dunja Negric
       Youth Center- Gornji Vakuf/Uskoplje              Jasminka Drino-Kirlic
       Youth Club "Sava" Gradiska                  Amela Malkoc
       Youth Club 96 - Gornji Vakuf-Uskoplje             Edin Dediæ
       Youth Communication Center                  Ţeljko Pauković
       Youth Forum-Kakanj                      Izudin Neimarlija
       Youth House- Sanski Most                   Nidara Biscevic
       Youth House- Zenica                      Rankica Prosic-Juric
       Youth Information Center                   Tanja Neskovic
       Youth Theatre "Anastasja"                   Zarko Milivojac
       Youth Theatre "Dis"                      Novica Bogdanovic
       Zar- Center for Women Sarajevo                Nafa Dizdarevic
       Zar- Union of Women's Association in BiH           Adisa Zahiragic
       Zavicajno vrelo                        Vaso Bojanic
       Children of the Earth- Humanitarian Association of Citizens  Mirsada Joguncic
       Zena 21- Humanitarian Organization              Nurdzihana Djozic/
                                      Mladen Karic
                                      Jovan Savic, Nada Uletilovic
                                      Vinka Raković, Šerbić Mišo
                                      Kovaĉević Milja

                                      Blagoje Cerović
                                      Teodor Trifunović
vo" - Sarajevo                               Adem Beæireviæ
                                      Hazim Alagiæ
oto" - Sarajevo                              Dragan Marinkoviæ, dipl. glumac
                                      Ozrenka Fišiæ
                                      Rajko Gaæeša
h zgrada i stanova-"Zen-stan"-Zenica
                                      Fejzulah Bešo
                                      Radoslav Miloševiæ
                                      Tomislav Batiniæ
                                      Miloš Jovanoviæ
                                      Hakija Dţeliloviæ
                                      Milanko Prţulj
                                      Dragoljub Stankoviæ
                                      Duško Koziæ
                                      Sadik Trako
                                      Ivo Èeko
                                      Marko Tomoviæ
                                      Predrag Æuriæ
                                      Adil Mediæ
                                      Nenad Ristoviæ
                                      Marko Andriæ
g - bosanske ţupanije - Livno             Drago Krišto
ovenske republike Hrvatske- Banja Luka         Vlado Cvijiæ
                            Mira Nenadiæ
                            Jasmin Fejziæ
                            Sulejman Kalèo
                            Safet Krkiæ
                            Razija Tanović;Saja Ćorić
nski odbor Prijedor                  Milka Marinkoviæ
                            Vidaković Milenko
ercegovine - Bileæa                  Dušan Babiæ
                            Veselin Trapariæ
 pštine Bosansko Grahovo-Banja Luka          Slobodan Sabljiæ
 pštine Sanski Most - Banja Luka            Gojko Vokiæ
 rvar-Banja Luka                    Mile Marèeta
 ipovo - Zenica                    Dţevad Kudiæ
ari Vitez - Stari Vitez                Fahrudin Mujièiæ
Kantona Goraţde                    Rašid Borovac
                            Ljubomir Savèiæ
 i ratnih zarobljenika - Bihaæ             Safet Duraèkoviæ
                            Jasmina Pokviæ
z"- Stari Vitez                    Senad Bešiæ
                            Tahir Dizdareviæ
                            Fadil Salkoviæ
štine Graèanica                    Ismet Jalovièiæ
                            Beæir Varupa
Goran"-Gornji Vakuf                  Malik Karamustafiæ
Lim"-Sarajevo                     Hajran Karišik
                            Temudţin Tuco
e Busovaèa - Zenica                  Dţevad Mustajbegoviæ
                            Redţo Haskiæ
                            Gostmir Radic
                            Zdravko Miovcic
                            Zdenka Maric
                            Emira Mesanovic
                            Vesna Ivanovic, Vesna Jovanić
asavanje nasljeda BiH                 Mevlida Serdarevic
      Association for Truth and Reconciliation
                            Mira Nenadic
                            Vojislav
                            Zorana Nedic
                            Aida Daidizc, Eldina Mehić
                                      Dr. Hasija Hadţić

                                      Lejla Radoncic
organizacija Tuzla                             Nejra Nalić
                                      Slavica Bradvic
                                      Ismet Kapetanovic

                                        Zahida Ćirić-Museljić
       Bosniak Association of Citizen Families of Missing Persons MOSTOVI Bosanska Krupa
                                        Ivica Zelić
       Association of Families of Taken Away and Missing Persons From Bugojno
                                        Zlata Omanović
       Association of Parents and Families of Captured and Missing Persons from Prozor Municipaliy
                                        Fabijan Baraĉ
       Association for tracing of killed and missing Croats of Central Bosnia Righteous central Bosnia Men
       Association of Citizens For Missing from Hadţići         Lokvanĉić Samija, Karavdić Jasmina
       Association of Citizens Women of Podrinje             Ţeljka Hasić
                                        Magbula Civilian War
       Association of Citizens of Families of Fallen Territorial Defense Soldiers, Mešanović Victims and Missing Persons of Municipa
       Hercegovinian Eagle                        Zdravko Mikulić
                                        Sanja
       Association of Missing and Detained Bosniaks from Neretva Canton Mulaĉ
                                        Luca Jurkić
       Association of Families of Fallen and Missing Croatian Defenders from Homeland War Odţak
                                        Tunjo Stanić
       Association of Families of Captured and Missing Croatian Defenders of Posavina Canton, Orašje
                                        Marijan Marković
       Association of Families of Fallen and Missing Croatian Defenders from Homeland War Orašje
       Bridges of friendship                       Jasminka Kadirić, Jasminka Dedić
                                        Ruţa Simić
       Association of Families of Fallen and Missing Croatian Defenders from Homeland War Ravne-Brĉko
                                        Ana Jakobović
       Association of Families of Fallen and Missing Croatian Defenders from Homeland war Domaljevac/Šamac/
       Association of Women from Prijedor Izvor             Seida Karabašić, Fatima Fazlić
       Association of Families of Missing Persons Višegrad 92      Advija Ţiga
       Association of Citizens Mothers of Srebrenica and Ţepa Enclaves  Subašić Munira
                                        Alekić Semina, Avdić Munevera
       Association of Families of Killed and Missing Persons Vrbanja Kotor Varoš
                                        Ahmet
       Association of Families of captired and Missing of Municipality Zvornik Grahić, Hakija Smajlović
       Association of Citizens Srebrenica 99               Hakija Meholjić
                                        Ahmet Grahić
       Union of Boniak Associations of Families of Captured and Missing Persons in Bosnia and Herzegovina
                                        Hasić Ţeljka
       Union of Boniak Associations of Families of Captured and Missing Persons in Bosnia and Herzegovina
                                        Seida Karabašić
       Union of Boniak Associations of Families of Captured and Missing Persons in Bosnia and Herzegovina
                                        Alekić Semina
       Union of Boniak Associations of Families of Captured and Missing Persons in Bosnia and Herzegovina
                                        Sadik
       Organization of Families of Killed Solidiers of Municipality Bratunac Tihić
                                        of Vitez Minicipality
       Organization of Families of Fallen Soldiers and Missing PersonsSadik Trako
       Association of Citizens Mothers of Srebrenica and Podrinje    Ibran Mustafić
                                        Ramo
       Association of Families of Missing Persons of Municipality Vogošća Salkić
                                        Boro Persons of Kaurin
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Peulić,RadeRepublic Srpska
                                        Trifković Dobrinka
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Zimonjić Milorad
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Nedeljko Malešević
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Vlado Rodik
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Milan Kaurin
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Stevo Macura
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Rade Stjepanović
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Mirjana Simanić
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Premil Lazendić
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Vlado Petrović
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Marko Grabovac
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Dušan Gotovac
       Republican Organization of Killed and Detained Soldiers and Missing Persons of Republic Srpska
                                        Stanislav
       Republic Board/Association of Families of captured soldiers Banja Luka Brkić
                                        Dobrinka Trifković
       Association of families of captured and killed soldiers of RS Municipality Bijeljina
                                        Brĉko Zimonjić
       Municipal Association of captured, killed and missing civilians ofMiloradmunicipality
       City organization of families of captured soldiers Derventa    Nedeljko Malešević
       City Board of Families of Captured Soldiers Doboj         Vlado Petrović
                                        Premil Lazendić
       City Board Association of Families of captured soldiers and missing civilians Modriĉa
                                        Vojin Ĉavić
       Republic organization of families of captured soldiers and missing civilians Mrkonjić Grad
                                        Dušan Vujiĉić
       Association of Families of Captured and Missing Civilians from Hercegovina
                                        Radomir Stjepanović
       City Board/Association of Families of captured soldiers and missing civilians Novi Grad
                                        and missing
       Municipal organization of families of captured and killed soldiersStevo Macuracivilians Prijedorof the Blind and Partially Blind Pe
       City Association City Board of families of captured soldiers and missing civilians Šipovo
                                        Milan Kaurin
                                        Marko
       Organization for seeking for captured and missing persons Srpski BrodGrabovac
                                        Mirjana Simanić
       City Board/Association of families of captured soldiers and missing civilians Srpsko Sarajevo
       Association of Missing persons Višegrad              Milijana Bojić
                                        Dušan
       Association of Families of captured and missing Zvornik Municipality Gotovac
       Association of Citizens Srebrenica 99               Taib Pašić, Fatima Husejnović
                                        Jasminka Mujezinović, Selma Begić
       Friends- Humanitarian Association                 Suada Selimović
                                        Jagoda Varmaz
                                        Vesna Balagija, Fatima Opardija
                                        Biljana Ţivković, Azra Ibišević
                                        Dragica Srebro, Faketa Dţuk;Ana Gvero, Nurka Basic
                                        Tomka Vujiĉić
                                        Zrinka Topić
                                        Gordana Vidović, Biljana Đukić, Bajić Jelena
                                        Bojana Stanić
                                        Mirjana Guska, Vanesa Tirić
                                        Nisveta Topalović, Kadić Elvira
                                        Marija Belović
                                        Memnuna Malić, Štefica Galić, Mirela Mahić
                                        Stanojka Cana Tešić, Vesna Jovanović, Juliana Rafai
                                        Ruţa Vlajković, Saima Mulabdić
                                        Mira Vilušić, Jasminka Jukić
                                        Marica Vikić, Ljubica Stjenić
                                        Valentina Todorović, Aleksandra Letić
                                        Sonja Karaĉić
       Steps of Hope                           Eleonora Ćatić

enje ţena-Sarajevo                              Vildana Helić-Tuzla, Šida Jašarspahić-Zenica, Jadranka eror, S
                                       Safija Imamović
                                       Sneţana Grbić, Evelina Duĉić
                                       Jasmina Tadić Husanović, Altaira Krvavac
                                       Hasna Vatreš;Šemsa Karasalihović
a logoraša- Sarajevo                             Alisa Muratĉauš
                                       Dr. Branka Antić-Štauber
                                       Latifa meheljić, Raifa Alagić
ajednici Bugojno                               Olja Babić; Ismet Šehić
                                       Haseba Behrić, Bajrama Pehlić
                                       Borka Kuzmanović
o udruţenje ţena Duvanjke                           Senka Dizdar
                                       Mujesira Haman
                                       Amra Selešković Atlić, amna Ćilimković
                                       Biljana Kesić, Nada Banjac
                                       Milica Radović
                                       Amela Šatrović, Nafa Dizdarević, Nermina Baljević
                                   Olivera Stanić, Vuković Vera
                                   Hajrija Krnjić, Malina Kvasina
                                   SrĊan Milović
                                   Memnuna Zvizdić, Jadranka Miliĉević; Amera Avdibegović
                                   Razija Bošnjak, Divna Đokić, Seida Sarić
                                   Ţelja Grubešić, Antonela Banjac Maja Hadţić
                                   Izeta Šeper, AnĊelika Zukanović
                                   Senada Mešić
       Association for Advancement Status of Women "Woman to Woman" - Zavidovići
                                   Desanka Radović
                                   Bosiljko Raić


                                   Aladin Ormanović
                                   Zlatan Savić
                                   Nasir Nalić
a sa onesposobljenjem                         Belma Goralija
                                   Milja Jogunĉić
                                   Slavko Klisura
                                   Branislav Mihajlović
                                   Malina Kvasina
                                   Svanimir Đokić
ški rad sarajevo                           Haris Muhić
                                   Mladen Šumar, Branislav Dmitrašnović, Irina Stojaković
                                   Nada Tepić
                                   Zulfo Salihović
                                   Ramiz Alispahić
                                   Duška Dragić
azvijenim licima, Banja Luka                     Miroslav Stanović
licima, prijedor                           Milena Šljokavica
                                   Anka Izetbegović
       Economic cooperation network               Aida Vehabović-Ljuta
                                   Tripo Ninĉić
                                   Vesna Kuĉ
       Entrepreneurship and job association LINK        Amela Bećirović, Šarović Vladimir
                                   Gradimir Kragić
                                   Stanislav Ĉado
                                   Velibor Srdić
                                   Miroslav Vesić
                                   Suzana Jašarević
                                   Branka Hrţić, Draţenka Milovanović
                                   Sead-Đukanović- Bea
                                   Jukić Svetlana
       Internews BiH             Amir Ibrović
                          Trg srpskih boraca bb, Vlasenica
jece, Srebrenica                  Ţeljka Katanić
                          Vesna Petrić; Vesna Voţni
                          Nusret Ĉaušević
                          Nada Bukanović
Trebinje -Ljubinje                 Radojka Manović
dnih, Bijeljina                  Ankica Kajmaković
                          Slavko Klisura
                          Ajša Babaĉić, Orhan Fazlić
       Humanist peace action         Jezdimir Milošević
                          Nikola Babić
       Most Association of Women, Visegrad  Dubravka Kovaĉević
 mentalnog i socijalnog zdravlja          Esma Sarajlić
                          Draţen Tomljenović
                          Vladimir Marić
                          Ljulijeta Goranci-Brkić; Nebojsa Savija
                          Dţevad Kudić
                          Selma Rustempašić
                          Vernes Ćosić
                          Samir Halilović
                          Risto Sekulić
       Youth Information agency       Jan Zlatan Kulenović
       Youth centre Lighthouse        Rajko Macura
                          Zoran Vasić
                          Dunja Zaklan
                          Borislav Poluga
                          Jasminka Tadić Husanović
                          Ţeljana Pjevalica
                          Dragoljub Stanković
                          Nada Stojanac
                          Mladenka Bošković
                          Radomir Ćirković
                          Mirsad Đukanović
                          Jadranko Duraković
                          Sakib Arapĉić
                          Jagoda Savić
                          Nikola Babić
 i sportsko-rekreativne aktivnosti         Mirzeta Purić Keserović; Jasna Purić
                          Mejruša Nišić
omladini sa posebnim potrebama           Ljiljana Gluhović
       World University Service       Dino Mujkić
                          Advan Ragibović
                          Jasmin Halilović
                          Marko Krstić

                          Admir Softić
Bosanska/Kozarska Dubica              Cima Denac
                         Irena Hadţiabdić
                         Nemanja Dujić
                         Milorad Simikić
ĉije paralize i ostalih invalida regije, Doboj  Dragica Bekanović
                         Jean Materne
-podrinjskog kantona               Rašid Borovac
                         Senida Karović; Muzafer Teskeredţić
                         Vojislav Šerbula; Ţeljko Svjetlica
                         Igor Guska
                         Marijan Šekarić; Daliborka Milović
                         Jelica Galić
                         Rada Petković, Mladenka Petrović, Susic Branka
                         Aleksandar Đukanović
                         Namila Ćuralić, Namka Ćoralić
                         Nada Jovanović
                         Medić Stana
                         Mićo Pavlović
                         Dragić Glišić
                         Hadţić Husein
                         Neretljak Svetozar
                         Marinko Sekulić
                         Armin Glamoĉ
                         Slavica Leka
                         Milan Stjepanović
                         Slobodanka Iilić
                         Radovan Lugonja
                         Hatidza Mehmedović
                         Pašalić Magbula
                         Dedić Šaban
                         Mehmed Ĉeliković
                         Aleksandar petrović
                         Branko Filipović
                         Zejneba Sarajlić
                         Dragomir Krajišnik
                         Jovan Nikolić
                         Jadranka Magazin
                         Beruibak Ljubica
                         Cedo, Krajišnik Mladenka
                         Dragina RanĊelović
                         Milojko Vilotić
                         SrĊan Bošković
                         Milica Trisić
                         Dragan Prodanović
                         Vreta Dušanka
                         Milka Madţarević
                         Miladinović Stanko
                         Cvetković Milenko

                         Zoran Dţinkić
                         Dragomir Malikanović
                         Hadţiosmanović Muhdin, Salihamidţić Zijad
omoći " Sjeverna Hercegovina"          Begtašević Senad; Pandţa Emina
                Islamović Ozren,Halilhodţić Haris; Husein Rizvic
, Ul.Treći mart bb       Badţak Sulejman; Pandţa Edina
                Idrizović Enver, Ćosić Numan
                Rusmir Hadţihusejnović
                Tašić Senad, Škampo Nijaz
                Pirkić Hasan, Mulić Amir
                Emrić Alija
                Zeĉić Alija, kaltak Hamdija, Šabić Nurija
                Omeragić Enver, Manigoda Đoko
                Mustafić Halid
                Pelić Mirzo, Omeragić Enver
                Jusufbegović Ahmo, Šahinović Ibrahim
                Dţumhur Jasminka
                Šain Aida,Zahirović Emir, Klarić Jasmin
                Zahirović Šerif, Mešić semir
                Šljamo Alija, mešić Adem
                Hadţihuseinović Dţevada, Špago Ibrahim
                Haraĉić Hariz, Halihodţić Esad
                Nezirić Omer,Malović Rešad, Dţafić Jusuf
                Sarajlić Nusret, Gaĉanin Emir
                Kezo Ferid
                Mujan Ahmet, Buturović Sead
                Nimanović ismet,Šimunović Ivica
Glavatica", Jablanica     Teletović Esad, Cokoja Remzija, Zećo Enver
                Idrizović Safet, Dreţnjak Omer
                Macić Zulfo, Borić Omer, Talović Miralem
oraca opštine Jablanica    Mešić Nezir, Begić Đemka
o drušvo "Vilinac" Jablanica  Idrizović Safet, Salihagić Mirsad
                Todorović Lenka, Alikadić Asja
                Kadrović Atif, Fazlagić Edhem
                Tufekdţija Majda, Skalonja Behram
                Begović Salko, Ćesić Sead
                Ĉilić Idriz, Zahirović Hamdija, Rizvić Husein
                Hujdur Muharem, Ĉolak Sejid, Hero Juso
                Alibašić Elvir, Košpo Admin
ama "As" Konjic        Jablan Adem, Jablan Sabira
                Vahidin Gakić, Dţemal Mravović
                Radulović Sabina, Alagić Alma
                Stenek Ljubica, Maciić Jasminka
                Karkelja Dţafer,Dţumhur Sadik
                Hondţo Biljana, Smajlović Mira
                Pirkić Ibrahim, Alikadić Fatima
                Ahmetović Zuhdija
                Buturović BeĊet, Vuĉković Dušanka, Gaĉanin emir, Šain Rada
                Idrizović Avdo Sikimić Arsen
                Halebić Jasna
 antifašistiĉkog rata Konjic  Alikadić Muriz, Krgo Osman, Muftić Branko
oĊaĉa; Bjelimići-Odţaci    Trnka Ramo
                Avdibegović Dţafer
                Buturović BeĊhet, Alikadić Nihad
                Đelmo Zenaid
                Mustafa Redţić, Enes Dţino
                          Sinanagić Aida, Ĉajdin Adil
                          Ivan Brizar, Tomo Vukoja
 "Provita" Doljani                 Ivan Rogić, AnĊelko Rogić
                          Katica Budimir, Janja Milkota
                          Marinko Vidakušić,Ivan Petrović
                          Jozo Miliĉević, Nikica Dreţnjak
                          Milenko Dolić, Branko Šarĉević
                          Miroslav Biloš,Stipan Jurić
                          Mato AnĊelić, Stipo Ĉuljak
                          Jure Tadić, Ivo Zane
                          Stanko Ćurĉić, Mato Grbeš
nulih u Domovinskom ratu HB podruţnica Jablanica  Štefica Biloš, Ruţa Bradarić
elja poginulih u Domovinskom ratu Prozor- Rama   Marko Kudrić,Ante Kapĉević,Slavica Stojanović
                          Tomislav Bilić, Tomo Vukoja
                          Luka Marijanović, Slavko Rajić
                          Josip Tomiĉić, Drago Meter
                          Slavko Rajiĉ, Davor Ţarić
                          Biljana Glibo, Gusto Vlajĉić
                          Monika aAnĊelić, Zvonko Dragić,
                          Dragan Meter, Nikola Ćurić
                          Ante Lovrić
                          Mato Topić, Ankica Radić
                          Slato Senadin
                          Ivan Sabljo, Marija Zadro
uţenje penzionera Prozor- Rama           Ivo-Ico Biloš, Hadţira Krešo
                          Jerko Pavliĉević, Marko Bošnjak
                          Sokolović Sanin, Sokolović Halim
a i mesa Farmer                  Nusret Avdibegović
                          Besim Nikšić
                          Stipo Jelić, Branko Dijaković
                          Afan Hajduk,Zoran Krezić,Dţenan Kovaĉić
                          Amil Babić, Naser Ćorda
                          Buturović Rešad, Dizdarević Derviš
poginulih boraca općine Konjic           Hanić Fatima, Beha Emina
                          Ante Šarĉević, Tomislav Šarĉić
                          Klepo Mirsad
                          Sead Buturović, Salko Ţujo
                          Senad Munikoza, Hidajet Maksumić
                          Stjepan Đopa, Mirjana Kordić
                          Hilkmet Letuka, Edita Husrep
cima Makljen                    Zeid Hatić
                          Zijo Hadţić, Rešad Hadţić
                          Tafil Kevrić, Rasim Grcić
                          Katarina Budimir, Fatima Marić
jevaĉkog samostana Rama-Šćit            Mato Topić, Vunko Jelušić
                          Mujo Faladţić, Adem Hadţajalija
                          Zehra Šehić, Ibrahim Efiea
                          Alikadić Fatima, Jusuf Hondo
                          Ante Filipović
pćina konjic i jablanica              MrnĊić Muhamed, Sinanović Dţafer
ama " Djeca Nade"                 Delfa Jurĉić, Ankica Rozić
                          Bojĉić Alaga, Duraković Rusmir
                        Burić Mujo, Zećo Hajrudin
                        Bešo Halil, Tabaković Ćamil
                        Duraković Rusmir, šarić Hivzo
                        Pzuić Ale,Halil Elezović
                        Dizdar Azen, Junuzović Edin
                        Frenjo Salko
                        Haraĉić Emir, Burina Elmida
ubrave-Neretva Ĉapljina             Turajlić Dţemal
                        Ĉokljat Semir, Rizvanović Erol
                        Prndelj Suad, Dizdar Mehmed
                        Pavo Goluţa, Jusuf Elezović
                        Mladen Vego, Marinko Bender
skog rata HR HB                 Andrija Putica, Mato Brajković
                        Ţarko Sušić, Ivica Ivanković, Jozo Vego, Dragan Obradović
                        Miho Ivanković,Ivo Ćišija
                        Ivan Bender, Borka Dodik
                        Pero Pavlović, Josip Maslać
                        Ivica Baĉić
                        Stipe Martinović, Franjo Primorac
                        Nikola Konjevod , Ivica Obad
ulih u domovinskom ratu- podruţnica Ĉapljina  Spomenka Šimović, Jasna Karamatić, Elizabeta Bubalo
                        Ivan Medić
                        Ivan Perić
                        Zvonko Vasilj, Andro Jovanović
Doamnovići- Ĉapljina              Andija Perić, Ivica Merdţan
                        Ante Vuletić, Zoran Dţsmarija
                        Franjo Markota
                        Slavo Jelić, Jozo Martić
                        Ţarko Dodig, Anita Dodig
a Struge-Gorica Ĉapljina            Mario Kozina
                        Lenka Brišić, Cvita Lonĉar
                        Tomislav Tokmaĉija
                        Zoran Glamuzina, Ivan Ostojić
                        Mario Šetka, Slavko Brkić
                        Nedeljko Ćemeraš
                        Pehar Jozo
                        Damir Azinović,Drago Kriţanović
skog rata Stolac                Matan Pavlović, Draţenko Bošković
                        Ivan Barbarić,Mate Martinović,Mladen Ćorić
                        Ivan Primorac
                        Miro Šutalo, Ruţa Vujinović
skog rata Neum                 Miro Šutalo
                        Bruno Raguţ, Ivan Perić
                        Tomislav Bulum, Ilija Tomić
                        Marinko Rajiĉ, Marinko Šutalo
                        Borislav Šimović
                        Anica Nakić, Ţeljko Dugundţić, Mario Rozić
Ċugorje, Ĉitluk                 Lidija Vasilj, Draga Vidović, Jago Vasilj
                        Ivan Raguţ, Miroslav Nikše
ginulih u domovinskom ratu- podruţnica Ĉitluk  Lidija Šarac, Mate Arapović, Milena Luburić
                        Lazar Prkaĉin, Ivica Baĉić
                        Drago Dragiĉević, Jozo Sušić
                                Ivan Jurĉić, Franjo Primorac
telja poginulih u domovinskom ratu Stolac           Jozo Papac, Miro Kulaš
                                Milenko Soĉe, Pero Pavlović
                                Paula Jurĉić,Krešimir Bušić
                                Luka Prkaĉin,Đuro Obradović, Luka Šanje
                                Vladimir Dodig, Milenko Borovac
                                Andrija Stojić,Ivo Jekić
                                Franjo Primorac,Jakov Dugandţić
                                Nikola Primorac, Zdenko Vidić
                                Miroslav Martić
                                Ivo Dţakula, Ţeljko Babić
                                Mirko Pehar, Vladimir Boţić
1-1945 za HNŢ podruţnica Ĉapljina               Marko Primorac,Mladen Jakiša
1-1945 za HNŢ podruţnica Ĉitluk                Mirko Filipović,Mijo Vasilj
                                Andrija Krešić,Mirko Prović
                                Marko Pervan Mato Rajiĉ
                                Mato Sentić, Darko Putica
                                Miro Maslać, Jurica Jović
                                Jure Kvesić, Zdravko Pranjić
1-1945 za HNŢ podruţnica Stolac                Nikola Raguţ
                                Vidoje Martić,Jozor Đevenica
                                Jozo Radoš, Danijel Ilić
                                Mirko Dodig, Ivan Sivrić
                                Stanislav Vukorep, Mato Rajiĉ
                                Drago Matić,Ines Glavinić
                                Marijan Šego, Marijan Sivrić
                                Mladen Bošković
                                Spasoje Raguţ, Mile Pehar
                                Krešimir Šego, Miro Petrović, Mira Šego
                                Marko Ivanković, Milenko Borovac
                                Ivan Iliĉić
                                Miljenko Stojić, Marija Duganţić
                                Niko Dodig
                                Krešimir Pavlović, Perica Ostojić
                                Stipe Bulić, Marijan Ĉilić
                                Ivica Dţakula, Ivo Prkaĉin
                                Ante Brkić, Srećko Vidić, Marko Ivanković, Zdravko Rodin
                                Perica Dodig, Slavko Pavlović
       Ecological association "Our Beautiful Homeland"  Marinko Dalmatin,Đuro Vicković, Zdenka Jeliĉić
                                Dominik Lubina, Ţeljko Vego
nkog rata Ĉitluk                        Mladen Ševo, Zlatko Ćorić
                                Grgo Vasilj
                                Slavko Sušić,Kornelije Koridć
                                Ţeljko Stanković
                                Donko Jović,Ţarko Vrankić
                                Vicko Jogunica; Mato Matuško
                                Marinko Martinović, Ţeljko Petrović
                                Mirko Šuto, Miro Kulaš
                                Pero Vrliĉak, Andrija ostojić
                                Nikola Obradović
                                Tomislav Falak, Kruţan Šimović, Martin Soĉe
atskih nacionalnih interesa (za HNŢ) Ĉapljina         Jakov Šimović
                             Tomislav Batina, Ante Raguţ, Prkaĉi Franjo
 pstojnosti Hrvata Stolac"                Milenko Perić, Marinko Raiĉ
                             Kruno Kozina
Gradac Blizanci-ĉitluk                  Nedeljko Galić,, Tomo Planinić
brave Aladinići- Stolac                 Vinko Raguţ, Krešo Perutina
                             Ivan Dugandţić, Dominik Karaĉić, Ivanka Zelenika
                             Milenka Matić, Verica Milanović
                             Mario Goluţa, Stojan Bošković, Miro Šutalo
                             Rade Stoić, Mirko Filipović
                             Dţevad Ibrulj, Mustafa Alagić
                             Lazo Raiĉ, Miro Šimić
                             Anela Bevanda
                             Fadil Obradović,, Emir Haraĉić
                             Srećko Raiĉ, Mato Jogunica
                             Zdenka Jelĉić
                             Mladen Glibo, Dušanka Ćuk
                             Edin Premilovac , Mustafa Bešo
                             Ivo Luĉić, Andrija Luĉić
                             Sredanović Petar, Voloder Kasim
                             Alija Pirić Zlatko Hadţiomerović
                             Nedţad Zaklan, Amir Kadirbegović, Elezović Halil
                             Draţenko Pervan, Zdravko Pranić
 poginulih boraca općine Ĉapljina            Sabrija Grljavić, Nisveta Bucman
                             Kulukĉija Senahid, Šaran Halil
                             Slobodan Kurilić, Risto Vukosav
                             Đoko ĐorĊić, Luka Pologoš
                             Borka Dodig, Marija Đopa
 ijakovići, Ĉitluk                    Pero Vasilj, Ivan Ivanković
                             Slavko Babić, SlaĊana Raguţ
                             Ilko Prusina, Mladen Ĉilić
                             Jozo Vego, Anita Jović
                             Ante Vuletić, Ţeljka Burić
 poginulih boraca općina Stolac             Damira Veledar, Šaćira Penava
                             Mladen Bošković, Ivan Perić
                             Dobroslav Barać
                             Mehmed Sefić, Buturović Dţenana
                             Sead Đulić, Hadţimusić Almir, Kebo Kemal
                             Jelin Jusuf, Hebibović Almir, Kebo Kemal
                             Ĉolić Senad, Kurtović Aner
 ja okoline Oaza, Mostar                 Maksumić Esad, Obradović Asim
                             Sijerĉić Dţemil, Kosović Tahir
-Neretvanskog kantona Mostar               Ţujo Meho, Ćosić Numan
ara i pjesama MO_ART                   Kuduz Muhamed, Kozo Izet
                             Popovac Paula
 palim borcima i šehidima na platou Podveleţja Mostar  Pekušić Huso, Špago Dţemil
                             Mekić Mehmedalija
                             Kanje Muhamed, Prolić Mustafa
Mostar-Sjever                      Pinjić Pašan
                             Habota Ahmed
                             Ţujo Dragi, Kuduz Muhamed
 i razvoj djece i omladine                Milojević Ortiz Elias
Mostar Stari grad                    Eminagić saša, Obad Šefik
                           Konjhodţić Emir
Mostar Jugoistok                   Huskić Ibro, Iduz Avdo, Gološ Emir
 u Mostar zapad                    Dumpor Esad, Hasić Mujo, Vejzović Edin
                           Vricić Hajriduin, Nazdrajić Mujo
 antifašistiĉkog rata Mostar             Bijavića Alija, Zvonić Avdo, Hrvić Daniš
                           Herić Salih, MeĊedović Abdulah
 ebnim potrebama " SUNCE" Mostar           Munevera Razić, Pala Šejla
 vinu Adem Jašar Mostar                Ferid Salihi, Fadij Haljiti
                           Kajtaz Edin, Ljevo Mehmed
                           Milan Joviĉić, Enver Miĉijević
                           Memić Murat, Ćušić Safet
                           Spahić Hivzija, Buljko Omer, Bojĉić Alija
                           Rahimić Amra, Ĉehić Majda
Mostar Stari grad                   Tanović Dţenad, Zuhrić Šekib, Veledar Aldin
                           Kadribegović Amir, zuhrić Šekib, Veledar Aldin
                           Hujdur Mirsad, Efica Nedim
                           Hadţić Fadila, Šulentić Sonja
                           Fadila Hadţić
                           Kljako Osman, Pintul Sead
                           Miralem Ĉolakhodţić, Ahmed Karić
 ine Mostar Stari grad                Begović Jasmina Kazazić Senad
                           Krnjeušić Snjeţana, Medan Mirjana
                           Omanović Mustafa, Beglerović Ibrahim
                           Pajević Mustafa, Turudić Ivan, Halilović Munib
a i drugih birotehniĉkih radnika
                           Kurtović Aida, Marić Sanel
                           Kliĉić Haris
                           Milavić Asi, Dţiho Emir
                           Zilić Sulejman, Šiširak Fadil
                           Tojaga Suad
                           Zijad Mušić
                           Šahmanija Almir
                           Safet Oruĉević
                           Velija Rahimić, Nedeljko Andrić
mal Bijedić u Mostaru                 Elada Hasanagić, Vanda Milinić, Selimir Hidović
                           Sabrija Ćatović
ara i pjesama Camarad Mostar             Kemal Dedović
                           Ines Kajić
 edić u Mostaru USCR Hithad Hujdur Hujka       Abdulah Alagić
                           Haziri Ramadan, Supnaj Šemsi; Puvaĉa Zdravko
 nooslobodilaĉkog antifašistiĉkog rata Mostar     Bijavića Alija, Alikadić Muriz, Omer Maslo
                           Husein Oruĉević
 kulturalnog festivala                Kajić Denis, Ćoroć Kristina
                           Jugović Zuhdija, Bajramović Safet
                           Spahić Hivzija, Buljko Omer, Buturović Ferid
                           Murat Ćorić, Omerika Jasna, Irfan Ćorić
                           Edin Batalak
 raca obrambenooslobodilaĉkog rata 1992-1995 Mostar  Buĉuk salih, Šarić Edib
                           Oruĉević Nagib, Oruĉević Eman
                           Crno metrović Dţemal
                           Hajdarević Braco, Puzić Zoran
                           Ivan Vinković, Selma Vidimlić
                                 Vejzović Mirhad- Miro
valida u HNK                           Mehić Hamid, Beglerović Safet
                                 Ţeljko Dţidić, Smiljan Barišić
nog poduzeća Parkovi                       Toni Planinić, Dragan Milinković, Gordana Šarić
                                 Marko Ravlić, Miralem Selimović
                                 Ivan Marić
                                 Zdenka Tomić, Mara Jurković
                                 Marina Mihalj, Zdenka Mišković, Danijela Skoko
                                 Zdravko Jurić, Niko Šarić
                                 Predrag Pehar, Dragan Soldo, Ankica Puce
                                 Marko Filipović,Damir Arapović, Zdenka Bošnjak
                                 Ţeljko Martinović
aĉko-neretvanske Mostar                      Zdravko Cigić
                                 Drago Kvesić, Ankica Lovrić
nskoj ţupaniji                          Olivera Perić
o Ante Padovanskog Mostar                     Rajko Ćuţić, Josip Merdţo, Stjepan Pivić
Banke d.d. Mostar i Mostarske gospodarske banke d.d. Mostar    Vlado Bajto, Šima Ćorić
                                 Branko Raić, Luka Matić
r. Vladimir hudolin                        Sandra Jovanović, Nada Matović
                                 Goran Đuzel, Trina Krišto, Ivica Brizić
                                 Nada Dalipagić
                                 Vlatko Matošević
                                 Gigo Šarić, Snjeţana Marijanović
                                 Pavle Milić
ATOVŠTINA BRATA FRANJE                      Marko Stojĉić, Vjeko Lovrić
                                 Ivica Mrvelj, Ljubica Šunjić, Amra Kajtaz
cijskih znanosti AISEC                      Slaven Grizelj, Mario Mikulić, Dragan Boškovod
                                 Ante Ostojić, Ljilja Zeljko, Slava Glibić
      Ecological Association Our Beautiful Neretva Mostar  Milka Markota
aĉke banke d.d. Mostar                      Tomislav Bevanda, Blanka Martinović
                                 Ţeljko Ćorić, Mladen Vidović
                                 Krešimir Jolić, Irena Karlović
adsku općinu Mostar-Stari grad                  Dragan Matešković,Dragan stojiĉić, Marko Rozić
 ama VEDRI OSMIJEH                        Ivica Mikulić
                                 Nikola Puljić,Mile Vlašić
                                 Ljilja Đogić, Aida Slišković
                                 Zvonko Sesar, Ivan Soldo, Boţo Perić
aĉko-neretvanskoj ţupaniji- kantonu Mostar            Slavica Vidmar, Zdravka Tipurić
 eg-Bosne Mostar                         Jadranko Ostojić, Pero Pandţa
 ndustrije d.o.o. Mostar                     Zdravko Soldo, Milena Leĉić, Danijela Dragoje
 lje Lakševine Buna                        Nikola Leko, Milenko Blaţević, Vide Kulaš
                                 Josip Blaţević, Zvonimir Jukić, Ivan Vukoja
JEVOZ putniĉki promet d.o.o. Mostar                Marina Marić, Velimir Rikić, Zdenko Cvitković
                                 Manja Jurĉić, Ivana Šimić
                                 Zorica Ćorić, Ljerka Šandrk
                                 Ţeljko Zovko, Zdravko Orlović
BOSNA MOSTAR- STARI GRAD                     Dominik Šakić, Franjo Ĉarapina
                                 Ivan Zeljko, Davorka Cerovac
                                 Draţenka Puljić
                                 Goran Prusina, Olivera Prusina
 SRCEM Mostar                           Zdravko Ĉuljak, Jusuf Hadţiosmanović, Miro Rozić
veuĉilišta u Mostaru ELSA Mostar                 Marina Dodig, Vesna Boro
                               Goran Jurĉić
                               Dominko Vrljić, Sandra Vrljić
                               Vlado Ĉuljak, Zdravko Vuĉić
o-neretvanskoj ţupaniji                    Ĉastimir Mandarić
Sveuĉilišta u Mostaru Klub zdravlja Mostar          Ludvig Letica,Tina Krišto, Tanja Šimić, Goran Đuzel
jemaĉkog jezika u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji Mostar  Tihomir Marić, Ruţica Zeljko, Ivan Brkić
                               Ivan Markić, Teofil Patak
                               Vlado Ivanković, Miroslav Zelenika, Smiljan Matanović
                               Josip Muselimović
                               Franjo Beljo, Ivan Golemac, Gordana Marić
                               Stanko Jurić
                               Vlado Ĉuljak
                               Vjekoslav Kovaĉ, Ivica Lonĉar
                               Jadranka Puhalo, Nataša Puhalo
enim snagama                         Ivan Ševo, Ivan Lavrić, Tomilsav Pervan, Tomislav Jelić
                               Marija Glibo, Jadranka Zelenika
                               Boţidar Jurica, Draţenko Miletić
                               Ludvig Letica, Josip Blaţević, Zvonimir Jukić
nskoj ţupaniji/ kantonu                    Slavko Lauš
                               Ivan Pandţa
                               Milenko Zovko, Anka Raiĉ, Jure Ivanković
META d.d. Mostar                       Draţenko Marić, Damir Jurić
                               Ivan Tomić
                               Mario Oreĉ
govina Mostar                         Davor Pehar, Vladimir Buconjić, Jagoda Puljić
                               Dubravka Šimić, Gordana Maslov, Ivanka Galić
                               Stipe Marić, Josip Merdţo, Tomislav Zovko
 skog rata Mostar                       Ivica Kolobara, Dragan Lovrić, Mario Cvitković
                               Slaven Galić, Nikola Koţul
                               Toni Pehar, Krešimir Knezović
 ulih u Domovinskom ratu                   Marina Ćorić, Jasna Zlomislić, Mira Šunjić
                               Andrija Nikić,Franjo Ljubić, Tomilsav Zovko
 ulih u Domovinskom ratu Podruţnica Mostar          Stanko Barbarić, Zdenko Perić,Nikola Primorac
 gorjelih objekata i infrastrukture RODOĈ I Mostar      Berislav Babić
                               Nebojša Kovaĉebić, Dragica Bušić
1-1945 u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji          Vlado Kozina, Dinko Mandić
 ihofoziĉkim teškoćama Mostar                 AnĊelko Martinović, Srećko Knezović, Veronika Maksimović
                               Vlado Bošnjak, Luka Marić
                               Jadranko Prlić
                               Petar Koţul
                               Ţeljko Ţulj, Irena Martinović, Marinko Jovanović
                               Zdenko Bubaš, Nebojša Gvozdenović, Romanca Potur, Luka B
 nskog rata HR H-B Mostar                   Pretar Zelenuika, Marko Radić
                               Marinko Petrić
                               Miro Karaĉić, Sonja Karaĉić
                               Damir Brljević,Vide Kulaš, Biljana Sesar
o-bombe Mostar                        Krešo Soldo , Boško Kutleša
                               Ivan Ćosić, Mario Pandţa
                               Draţenko Primorac, Veso Vegar
                               Pero Gagro, Mate Soldo
m derivatima u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji       Milenko Bošković, Dragan Mišetić, Ivica dodig, Blaţe Krezić
                               Nikola Kvesić, Gojko Lukenda
                                      Ivana Mihalj, Amra Kajtaz
                                      Ţelja Grubišić, Jelena Šotrić, Delveta Blalalić, Murat Ćorić
                                      Bernard Mandić, Dragan Ćosić
                                      Adnan Ĉorda
                                      Josip Milić
                                      Draţen Dujmović,Mirko Marijanović, Ţeljko Cvitanović
                                      Mato Puljić, Radoslav Pandţa
                                      Habibija Aldin, Hajdarević Alen, Habibija Adnan
e i sudske vlasti u HNŢ/K                         Mirko Zelenika, Spomenka Ĉale
                                      Vedran Vujanović, Dejana Radulović, Anton Šarac
                                      Jasminka Kljuĉe
                                      Tihomir Ĉale, Zdenko Klarić, Valerija Soldo
                                      Ţarko Lonĉar, Damir Drmać, Valerija Soldo
                                      Boško Ostojić, Kaţimir Miliĉević
enika-penzionera Mostar                          Krešimir Markić, Omer Buljko, Erna Cipra, Hivzija Spahić
                                      Veselin Gatalo, Osvit Seferović, Manuel Martinović
 i visokoj naobrazbi Sveuĉilišta u Mostaru                 Vlado Prusina
                                      Ivan Kraljević, Zvonimir Mucić
ercegovina u Hercegovaĉko-neretvanskoj ţupaniji              Ivan Kraljević, Dragan Dragiĉević, Rade Stojić, Zvonimir Mucić
osebnim potrebama                             Mijat Sarović
                                      Jakšić Zoran
                                      Cicković Ljiljana
                                      Duĉić Petrica
                                      Janković Miholjka
                                      Dţelatović Jelka
                                      Odavić Jelena
                                      Ratković Nebojša
                                      Bakmaz Jovanka
                                      Ljerka Jurĉić; Olgica Grabovac
                                      Memnuna Mahić
       Association of pensioners of Canton 8 Posusje        Ivan Mihaljević,
       Association Eko-waterfalls Kravice              Ivan Mihaljević, Ante Matić
                                      Ljubica Medić
                                      Ivana registration
       Youth center Posusje, recently had Founding Assembly, in process of Rajić
       Youth club, Široki Brijeg                  Snjeţana Bošnjak
       Association of Youth Grude                  Slaven Glavaš
       Youth Council of Grude                    Draţen Barić, Robert Naletić
       Soil, water, air, NGO Široki Brijeg             Vlado Djolo
                                      Ljubica Šunjić, Marina Krezić
osvjeta Mostar                               Siniša Jokć, Predrag Erbez, Vesna Savić
                                      Ĉolić Senad, Kurtović Aner
                                      M. Tita 150
                                      Jeftović Sergej
avnopravnost                                Vekić Duško
                                      Novković Slavica
                                      Druţić Izmeta
                                      Hajder Eno
                                      Salupara Vlado
                                      Drago Stupar
                                      Zelić Danko, Milena Savić
                                      Ţeljka Prša
                                      Saraljić Zenjaba
              Vesna Kisić

              Decovski Nada
              Radanović Miodrag
              Sakota Aleksander
              Đukić Ljilja; Stijnić Aleksandar
              Jasek Toni
              Manja Donald
              Lukać Mira
              Joviĉić Nebojša
              Sabljić Ţivana, Karanovic Milana
              Ĉanĉar Vesna
              Petrović Nedeljko
              Petrović Nedeljko
              Šipka Branislav, Miro Slijepĉević
              Jeftić Nina
              Pezer Mario
              Vidović Saša
              Jeranović Irina
rodnih vrijednosti Jajce  Milak Enes
              PuĊa Mira; Kristina Zrile
              Zeĉević Stojanka; Marica Pavić
              Zukanović Ramiza
              Ademović
              Vidojević Mehada
              Palija Stanislav
              Savić Branko
              Isarković Dobrila; Pupavac Ljiljana
              Hodţić Emira; Milak Rusmira
              Ĉarĉija Dijana
              Marić Memnuna
              Marić Adis
              Nalić Jasna
              Delić Aladin
              Đurić Borislav
              Draţenko Nenad
              Vuĉenović Siniša
              Tutan Hasna
              Sejdić Sedika
              Ĉavić Valentina
              Mujkić Amela
              Ĉeliković Hasan
              Rajić Ivana
              Hadţić Hašija
              Fofić Mario
              Biberović Nijaz
              Dundić Jelena
              Dundić Jelena
              Lazić Dario
prava i sloboda      Plehandţić Meho
              Martić Nikola; Ilija Barisic
              Pejiĉić Svetozar
                            Alić Miralem
                            Numić Ermin;Salko Ajdinovic; Sunita Dizdar, Dunja Šišić
                            Raduš Fra Jozo
                            Ĉarapić Mirjana
                            Uzelać Ţelimir
                            Filipović Milan
                            Omer Mrakić
                            Stevović Blaţo/ Stevanovic
                            Jokanović Milinko
h Velika Kladuša                    Kerserović Kenan
                            Mihajlović Radmilo
                            Mirsada Ćulov
                            Poluga Bora
                            Ĉarapić Ana
                            Slipić Ibrahim
vnopravnost Zavidovići                 Kitić Branko
                            Dţamkić Senada
                            Vejnović Branko
                            Pejić Slaviša
                            Jokić Dušan, Dapanović Cvijan
                            Jovanović Vojin
      Information and Legal Aid Center Zvornik  Milena Savić
                            Ĉivĉić Dragica
                            Bulajić Miro
                            Mehić Senad
                            Omerćehajić Šeherzada
                            Brkić Sanjin
                            Mirić Vladimir
                            Ristanić Alma
                            Becrenja Nafija; Mersiha Lerić
                            Glavaš Dijana
                            Banjac Slavko
                            Ţivković Jelenko
                            Kneţević Goran
                            Mašić Saša
                            Kunić Asim
                            Šogolj Nefisa
                            Kušomović Mirdad
                            Muhagić Anil,

                            Bošnjak Snjeţana
                            Buhić Miljenko

                            Lavsević Branko
                            Suljić Afeda
                            Ahmed Ţeljković
                            Marković Ljiljana

                            Škrbo Enes
            Škobić Savo
            Kršmanović Duško
ni podruţnica Vozuća  Madţić Hanija
boraca Zambak     Taboković Nadţida
            Mulalošić saim
            Đurić Bogandan
            Šahinović Nurdehan


            Besima Borić

            Danilo Vukovic
            Darko Popovic
            Fadil Sero
            Dino Abazović
            Marinko Dalmatin
            Nada Ler Sofronić
            Nezahad Ruzdic
            Niman Moranjkić
            Prof.de.Dubravka Šoljan
            Samir Djug
            Sevima Sali Terzić
            Snjeţana Ivandić
            Viktor Bjelić
            Zoran Kulundjic
            Mevlida Ovuka
            Nada Kneţović
            Dobrila Govedarica

            Almir Kadic
            Indira Bundavica
            Sicancica Sanela
            Marijana Dinek
            Vahid Djulovic
            Dragan Kesic
            Natasa Zoric
            Krsto Mijanovic
            Zdravko Grebo; Nejra Nuna Ĉengić
            Valdet Peštalić
            Ţeljko Boţić
            Senka Jakupović
            Dr.Azra Pašalić
            Samir Agić
            Vlogo Jelena
            Almir Šabanović
            Brkić Mira

            Slavica Kokorus
            Danijela Ĉolaković
            Somardzija
            Borko Jelić
                           Srijemac Jovan
                           Samir Bekto
                           Drago Tadić
                           Nusreta Sitnić
        Center for Civic Cooperation Livno  Zulka Baljak
                           Melika Begitagić
                           Imširović Hajrudin
                           Dika Kurtagić
                           Dubravka Andrić
                           Balić Delveta
                           Vahida Sultić
                           Zoran Stojanović
                           Ruzmir Avdić
                           Ramić Almir
                           Ljilja Juric
                           Đerdovic Suhdin
                           Milovanovic Nebojsa
                           Sanjic Dragica
                           Anka Krstic
                           Mirzeta Arnautovic
                           Predrag Pujic
                           Alihodzic Adnan
                           Marica Tunjic
                           Šipovac Violeta
                           Damjan Vukovic
                           Arnautovic Branislav
                           Slavko Bugic
                           Mumalo Dusanka
                           Natasa Postolov
                           Senada Mehadzic
                           Vukodin Petar; Vreĉo Mladen
                           Dragan Jovanovic
                           Sitnica Srdjan
                           Sejmanovic Igor
                           Radmila Vukovic
                           Josip Krizanovic
                           Dragan Stakic
                           Muris Salkic
oraca Bugojno                    Nuhefendic Salko
                           Enver Behtas
                           Ibrahim Balic
                           Nebojsa Jovic
                           Jelena Mitrovic
                           Zoran Topic
                           Miso Medic
                           Emina Beslagic
                           Remza Braunović
                           Halima Hadzianić
                           Gordana Lukić
e @lternativa                    Emil Kovaĉević
                           Mira Hrgota Vlasić
                              Smilja Tadic
                              Ranko Motika
                              Kovacevic Branka
                              Murat Tahirovic
a IZVOR B.P.K.                       Slavica Bosnic
                              Miletić Bosa
                              Fatima Opardija
                              Admir Spahić
                              Miodrag Koĉar
                              Marić Murisa
                              Mirjana Vehabović
                              Hodzic Mirsada
                              Ismeta Gogić
                              Jadranka Koĉaz
                              Slavisa Lavic
                              Ermin Mahmutović
                              Dragan Vliĉić
                              Fajić Vasva
                              Snjezamna Draskic
                              Biljana Mijatovic
                              Grozda Savic
                              Ljepojevic Ljiljana
                              Petrovic Novka
                              Kosanovic Slavica
                              Fadila Hadzic


       Balkan Children and Youth Foundation
       Women's initiative BiH
       Community Centre Hrasnica
       Creativity Team
       Children of Sarajevo
       Children-pillars of the world
       Open Society Fund of Bosnia and Herzegovina
       Foundation for creative development
                              Hamdija Pejzić
       Multidisciplinary society
       Open centre M.N.
       Sarajevo Centre for Contemporary Arts
       SEEYN South East European Youth Network
       Student resource centre
                              Dţevad Tosunbegović
                              Fehim Mezetović
                              HaĊija Bajrić, Elbisa Hafizović
                              Uzeirović Nedţad
                              Ćima Zdenac
                              Ivica Lovrić
oj nevolji Behar                      Fadil Šiširak
                      Ratko Pejanović
                      Draţen Pandţa, Rebeka Kotlo
                      Jasna Jurišić
                      Ećo Zahir
                      Fatima Kararić
                      Borovĉanin Nenad
ne kulture i tradicije Zvono        Milenko Đujić
                      NeĊo Miliĉević
ka, odbjeglih i raseljenih lica Novo Selo  AnĊelka Bilić
                      Jovanović Miroslava, Bogdanović Tatjana
                      Hazim Kazić
                      Marijana Dinek
                      Joldić Ramiz
                      Veĉernović Bojan, Novaković dragan
                      Darko Kovaĉ
                      Slobodan Jurĉić
                      Đurica Mitar
                      Ivica Ćosić
                      Jokanović Milinko
                      Miroslav radoš
                      Regoje Milena
                      Mujić Ahmet
                      Đapo Hasib
                      Safija Skenderović
                      Sneţana Sarihodţić
                      Meša Pedić
                      Husein Murtić
                      Kenan Keserović
                      Karamehić Subhija
                      Jagodić Nihada
                      Hasan Grebić
                      Gotovac Dušan
                      Srabović Almir
ADDRESS                       TELEPHONE         FAX
Ul. Bistrick medresa 21               71-537-339         same
Solunska 21, Banja Luka               58-54-911         same
Nikole Tesle 7, Bihac                77-333-053         333-054
Vida Njezica 36                   58-832-648, 29-254     832-352
Karadordeva b.b.                  58-832-648         832-352
M. Rakiæa 11 i Grèka 19-Ured za projekte i razvoj  078/ 39- 054 i 49-456   078/ 39-054 i 49-456
Milana Radmana 10, Banja Luka            58-230-451         66-657
Kralja Alksandra, Prijedor             059-22-108
Sremska b.b., Bijeljina               56-402-745         402-698
Knez Ivo od Semberije bb, Bijeljina
Karadordeva 3, Brcko                057-25-144
M. Tita 56, Sarajevo                71-202-548         same
Panorama b.b., Gorazde               038-227-850        same
Gunduliceva 26, Banja Luka             58-34-514         same
Varos 34, Travnik; Školska 23            061-185-860;030-511-907 same
309 Brdske Brigade bb, 72240Kakanj         032-556-288        550-288
Obala Kulina Bana 39/II, Sarajevo          90-160-281         539-717
Turhanija 3, Sarajevo                90-134-588         071-202-548
Trg rudara bb,Milici, 75446 Vlasenica        056-740-678        740-678
Šukrije Kukavice 44, Goraţde; Trg branilaca bb                 same
                          038-224-019; 038-220-907; 228-680
Skendera Kulenovica 81, Banja Luka         58-211-479         same
Milana Budimira 140, Mrkonjic Grad         50-11-300         same
Dom kulture Banovici                056-385-080
Klosterska 19                    75-251-125, 251-025    251-025
Vida Njezica 4                   58-860-507         860-087
Dr Mladena Stojanoviæa 1              077/ 224-413        077/ 224-413
Kaptol 18, Collegium artisticum-Skenderija     071/ 670-115        071/ 670-115
Bosanska 1, Bosanski Petrovac            77-881-422, 881-773    881-422
A. Mahmutagica 17/3                 74-812-584         same
Marka Marulica 13, Sarajevo             71-652-558         651-515
Selima efendije Merdanoviæa             072 / 752 - 304      072 / 752 - 304
Alekse Santica 22                  036-580-201        same
Trg Ivana Krndelja 11 D               088 / 550-357,550-358   088/ 550-358
Seada Sofovica-Sofe 9                73-227-517         228-931
Kulina Bana 13                   75-230-485         same
Senad Mesinovic                   72-811-344         818-492
Zdravstvenih radnika 13a              073/ 221-445        073/ 221-445
Vidovdanska 43                   58-44-234, 40-029, 218-281 218-282
Srpska 2/II, Banja Luka               051- 217-483        212-295
Gertrude Stern, Prijedor              059-26-678
A. Santica 3, Prnjavor               058-860-650
11.novembra 9a, Srbac                058-841-233
Bana Lazarevica 11, Banja Luka           58-61-522, 38-599     47-097
                          56-187-714         185-778
KC 'Novo Zoranovo'                 73-681-517         same
Filipa Visnjica 24                 56-401-570         same
Ulica Zaima Dizdareviæa               073/ 222-822
Aleja SV.Save 32, Banja Luka            051-306-559        same
Jermenska 33, Bijeljina               056-401-570
Vuka Karadzica 3, Banja Luka            057-23-541
Solunskih dobrovoljaca 19, Doboj          054-33-476
Matije prote Nendovica 7, Prijedor        059-22-246
Matije Nenadovica F-13              59-22-246         22-216
Filipa Kljajica 5                55-584-522
Filipa Kljajica 22                75-252-553         same
43 Drinske brigade
Vidovdanska bb, Banja Luka            051-306-094        306-094
Nikole Pasica 65, Dodoj             054-42-119
Svetosavska b.b., Srbinje/Foca          052-575-536
Vase Pelagica                  54-881-476         880-200
Svetog Save b.b.                 55-186-711
                         058-783-204;058-784-182; 065-934-221
Trg slobode 14; Prvomajska 5; 73260 Rudo; Gornja obrvena bb         same
Drago Krco                    55-731-221
                         55-583-961, 329      583-329
Milosa Obilica 3                 051-213-097        same
Filipa Visnjica 190               56-472-453         same
Brace Cubrilovica b.b.              58-63-006, 63-424     63-424
Milovana Gajica b.b.               053-260-190        792-123
Brace Stefanovic                 55-588-622
Fra Eugena Matiæa 12 A              080/ 21-702
D. Obradovica 4, Brcko              76-205-054
Karakj BB, Zvornik                55-583-501, 584-700    587-299
Avdage Sahinagica 14               71-535-067         447-760
Zdravstvenih radnika 9a             73-221-445
Sime Matavulja 6                 58-230-952, 48-339     230-952
Kralja Aleksandra 29               53-401-651
Nusiceva b.b.                  56-401-651
Stevana Nemanje 12                54-833-139
Vojvode Misica 50                54-32-664
Centar za socijalni rad             59-40-286
Drage Lopara 23                 58-813-502
Zgrada elektrotehnickog fakulteta        51-672-196
Sime Solaje 10
Petra Preradovica 1               59-21-167
Svetosavska 11b                 52-576-122
Svetosavska 20                  53-24-874
Petra 1 Karadordevica 9             52-681-282
Bolnicka b.b.                  76-730-093
Jovana Ducica 32                 58-213-013         same
Nušićeva bb, Bijeljina              055-402-847        same
                         57-34-397
Nikole Pašića 48, Banja Luka           053-232-426        221-284
                         58-813-963
                         59-28-966
Maršala Tita 7                  073/ 224-259        073/ 224-259
Selim ef. Merdanoviæa 1             072/ 751-833        072/ 751-524
Univerzitetska 1                 035-283-173        same
Branilava starog Viteza bb            030-521-007;521-377    713-939
Salih-begova kuæa, Begov han
Novice Cerovica 28, Banja Luka          051-314-517; 305-720    same
Vidovdanska 47                  58-218-263         same
Rade Marijanca                  50-71-119         71-439
Sevnjaci b.b., Ravne-Brcko            57-745-005         same
Stari Grad                  75-252-533, 282-030    same
Kranjceviceva 24               71-443-514         same
Poljavnice 191                079 / 69-816        079 / 51-014
Kralja Petra 2                089/ 601-122
Ulica JNA bb                 071/ 873-429
Terezije bb; Dom mladih Skenderija      033/668-660        same
Stjepana Tomiæa 1               033-200226
Svetog Save 18                54-42-003, 24-870     34-980
Cekalusa 90, Sarajevo             71-663-743         203-670
Univerzitetska 1, Tuzla            075-213-928        same
Skolska 23                  030-511-907; 061-781-111  same
Fra Stjepana Matijevića 11, 75000 Tuzla    035-286-503        286-502
Mirze Delibašića 5, 75000 Tuzla        035-270-283, 252-448    same
Bogoljuba Kisica 13, Brcko          57-28-008
Gornji Rahic                 76-372-890         same
Kozarska 6, Prijedor             59-22-470         22-216
Vidovdanska 14, Modrica            53-811-610         same
 Kralja PetraI KaraĊorĊevića 125,Banja Luka  051-300-890;319-771    312-149
Pruscakova 13                 71-650-023, 650-024    471-241
Novice Cerovica 19              065/ 541-727        065/901-000
Sinjska b.b., Livno              034-203-816        same
Erika Brandisa 25               030-518-464;061-781-111  511-562
Mladena Stojanovića 2             051-320-960        same
Ugljarska 172a, Orasje            76-713-477         713-660
Fra Grge Martića 8., Tuzla          035-239-266; 265-640    239-266;265-640
Gornji Vakuf                 88-494-802         same
Pionirska 4                  058-682-009        same
Zagrebacka 16, Mostar             88-324-797         316-140
Ante Fijamenga 14B, Sarajevo         71-230-810         same
Mehmedalije Tarabara 15            032-402-049        same
Koste Majkica 1, Banja Luka          58-34-644         same
Mome Vidovica 13, Srbac            058-774-298
Radnicka 104                 033-212-919;267-880    212-919
Antuna Hangija 75               033-665-516        666-518
K. Alfonsa 32                 58-33-623         same
Ĉemaluša 1, Sarajevo             033-663-337        same
Safvet Bega Basagica 30, Sarajevo       033-446-254        same
Jovana Ducica 48               58-32-238, 41-009     32-238
Kalajdziceva 4                88-580-553         same
Stari Vitez bb                072/ 711-787        072/ 710-573
Draţe Mihajloviæa bb             071/ 860-276, 860-003   071/ 860-120
 BNR 23 d                   088/ 560-519, 560-277   088/560-519
Šoše Maţara                  072/ 710-118
Gazi Ferhadbega 2, Tesanj           032-650-541        same
N.S.Zrinski, Busovaca             72-732-066
Vrazova 1, Sarajevo              061-173-825        same
Rade Jovanica                 50-61-022         same
Jevrejska 87                 58-211-038, 31-604     211-038, 230-298
Brijesnica Mala                074/ 782-589, 780-454   074/ 780-416-opæina
Sutjeska 11                  071/ 612-984        071 / 664- 625
Kralja Alfonsa XIII 32, Banja Luka      58-33-623         same
Pave Radana 20                58-231-890         same
M. Obilica 81                    56-401-927          same
N. Pasica 2                     54-23-672           same
M. Obrenovica 7                   59-21-779           same
Toplièka cesta bb                  071/ 672-196
                           072 / 30-317         072 / 30 - 317
Stadion "Poljana", Miloša Obiliæa          079 / 21-483 i 22-699     079 / 22-030
Bakovici b.b., Fojnica                71-803-198          same
Nikole Pasica 4                   59-12-966           same
Mehmeda Spahe 1, Sarajevo              033-218-713          same
Sultan Mehmeda II Fatiha               75-786-368          same
Srednja škola "Kupres" ili Ţupni ured Otinovci - Kupres / 74 - 745 i 080 / 74 - 196080 / 74 - 100 i 080 / 74 - 196
                           080
Bosanska 4, 77000                  037-323-040
Kralja Petra I br., Prijedor             59-12-555           12-264
Viteška bb                      072/ 710-573 i 710- 803    072/ 710-573 i 710-803
Kozarska 6                      59-21-138           11-076
F. Visnijica 133, Bijeljina             055-211 378          same
Krste Hegedušića 8, Sarajevo-Ilidza         033-627-245          same
Karadordeva b.b.                   58-833-022          same
Sveith Vraca b.b.                  58-813-477          same
Milosa Obrenovica                  59-25-250                    -256
Kralja Petra I                    52-412-207          682-875. 412-118
Mladena Stojanovica 3, Kostajnica, Gimnazija     052-663-151          same
Ulica Kralja Petra I Karadjordjevica         052-235-004;213-754      same
Sibenska 5/I, Sarajevo                033-610-196          same
Kralja Petra I Karadordevica 88, Banja Luka     051-312-208, 307-866     307-866
Kozaracka b.b.                    52-680-027          681-881
Skolska b.b., Travnik                72-511-197          same
Pajic Polje                     70-265-486
D.D. Malica 3                    58-46-059           same
Zelenkovac, Mrkonjic Grad              50-78-559           same
Karadordeva 23, Mrkonijic Grad            50-11-174           same
Fra Eugena Matiæa12A                 080/ 21-702
Ekološki klub                    071/ 786-120, 783-602
Crkvice 20c                     72-38-781           418-436
Brace Podgornik b.b.                 58-230-241          same
Nikole Pašića 48, Banja Luka             051-347-186          same
Svetog Save 14/5, Bijeljina             056-472-795
Milka Tesica 6B, Brcko                057-21-397
Milka Simovica 3, Pale                051-785-012
Tome Atrica 6, Prijedor               059-21-769
Postanski fah 20, Teslic               054-735-573
Momcila Popovica 18                 58-33-168           same
Splitska 39                     71-442-468          same
Uskopaljska bb                    070 / 265 - 483        070 / 265 - 483
                           88-494-802          same
Gavrila Principa 4                  56-403-042          same
Prijedorska 1, 79260 Sanski Most; prvomajska 51 037-683-301            same
Ravnogorska 26                    58-37-875                    -876
Romanijska bb                    071/ 783-459         071/ 783-459
                           071/ 672-846
Alekse Šantića 28 A; Ulica Ivana Gorana Kovacica 036-580-124            same
Vojvode Stepe 5                   56-401-651          same, 43-066
Fra Ivana Jukiæa 1               072 / 417 - 441       072 / 22 - 896
Ulica fra Ivana Jukiæa 1            072/ 417-441        072/ 417-441
Turalibegova 5Hadţibakirbega Tuzlića 1, Tuzla  035-251-279, 252-127    same
Centar b.b.                   75-781-088, 788-021     788-021
Kaptol 18; kemala kapetanovića 17        033-710-580         710-581
Skendera Kulenovića br. 20           055-206-332
Sime Lozanića 36,Teslić             053-435-829/8; 065-583-284 same
Filipa Macure 1a                051-465-392         same
Slobodana Jovanovica 36             58-34-185
Pave Radana 20                 58-42-804, 231-469     same
Milosa Obilica 81                56-401-927         same
Nikole Pasica 2                 54-23-672          same
Petra preradovica 7               59-12-884          same
Rudo 73260                   058-783-373         712-268
Lašvanska bb                  072/ 712-496        072/ 712-423
Jevrejska 52,Banja Luka             051-358-479         same
Ante Fijamenga 14B, Sarajevo          71-230-811, 666-372     same
Hadţi Bakirbega Tuzlića 1            035-250-481         same
Ante Fijamenga 14B, Sarajevo          033-230-809/811,231-852 230-809,230-811
Alekse Santica 4, Mostar            088-551-518         551-134
Brace Gavric 6, Bijeljina            055-401-821, 472-851    same
Galac 19                    56-43-066
Fra S. Matijevica 3               75-250-504         same
Kralja Tomislava 5               088/ 681-038        088/ 681-038
Karadordeva 33                 58-832-499         same
Hotel "Tuzla"                                075/
                        075/ 251-525 i 252-462, 250-496 251-525 i 252-462, 250-496
Masarikova 66                  072 / 412 - 292       072 / 412 - 292
Keèina 42                    071 / 530-466 i 524-693
Prvi maj 3                   072/ 86-434
Hasiba Sumana bb                075/ 781-065        075/ 781-065
Office is placed in Hunting house.       075/ 786-465 i 788-394
 Kozarska 33                  078/ 15- 013        078/ 12-631
Bjelopoljska 162                057-678-272         same
29 Novembar 16, Hrupjela            53-23-161          same
Njegoseva 4, Gacko               53-65-519          64-932
Vojvode Stepe                  53-683-374
H.K. Gradascevica 134 A             56-819-460         same
                        56-380-225         same
Armije BiH                   56-784-148         same
VI Bataljona b.b                76-819-425         same
Fakultetska 1                  032-440-390; 440-391    440-391
Bosanska 21                   72-518-850         518-851
Obala Kulina bana 2 / III                          460-
                        071/ 545- 921, 668-109, 668-110 691
Kneza Branimira bb               063-375-030
Hotel Domavia, Srbrenica            055-186-902         same
Zmaja od Bosne 8                71-214-246         214-247
Dzemala Bijedica 4, Sarajevo          71-656-050         658-682
Branimira Durdeva 8, Sarajevo          71-210-942         same
Hamdije Cemerlica 27/II             033-230-825; 277-280             -826
B. Majstorovica 3, Banja Luka          051-218-828; 203-396
Srpskih oslobodilaca 46, Brcko         057-25-818         same
Svetog Save 24, Doboj              054-31-015         same
Cara Dusana b.b., Kotor Varos        058-880-639        same
J. Raskovica 11, Prijedor          059-24-196        same
Karadordeva 3, Teslic            054-736-420
Obala Kulina Bana 39            033-440-904        446-937
M. Tita 9a                 71-207-945, 207-948    663-626

Stevana Kranjica 15a            055-204-654
Milana Radmana 46              051-310-256, 310-257    same
Dujka Komljenovića, Skender Vakuf/Kneţevo  051-891-195        891-300
Husrefa Redzica 7, Sarajevo         033-443-604        same
Sehidska b.b., Kakanj            032-551-779;061-779-451 same
Cara Lazara 20, Banja Luka         58-65-215         same
Bakovici b.b.                030-803-199;803-198           -198
Cara Lazara 20               051-465-215        same
Boric 3                   035-280-036        same
S. Pandurevica 57, Banja Luka        58-59-257         31-984
Jevrejska 75, Banja Luka          58-44-767, 32-031, 58-148 37-339
Vahidbegova bb, 79 260 Sanski Most     037-685-516; 684-565    same
Ljudevita Gaja 33              087 / 791 - 549
Hamdije Kresevjakovica 59          033-663-472, 663-473    same
Trg Heroja 28                71-610-353         same
Postanski fah 335              58-38-348         same
Beogradska 38, 76300 Bijeljina       055-220-255        220-251
Carice Milice 18, Trebinje, Njegoseva bb  059-261-491        same
Novice Cerovica 28             58-36-328         same
                      71-467-240         same
Mihajla I Zivka Crnogorcevica 3       75-251-276         251-245
Jovana Ducica 100              58-230-574
Ulica Dinarina 14              080/ 23-816        080/ 23-816
Đaĉka 3, 80101 Livno            034-202-166; 201-587    201-033
Save Mrkalja 5               58-217-134         44-197
Viktora Bubnja b.b.             58-756-184, 230-298    756-634
Terezije b.b., Sarajevo                        4
                      71-442-931, 442-932, 442-93342-932
XI Hercegovacke bb., Konjic         088-725-560
Brace Trbonja 2, Mostar           088-552-356
Terezije b.b., Sarajevo           71-666-662
S. Radica 2/V, Zenica            072-419-237
Crkvice 60, Zenica             032-416-568, 402-454    416-568
Mihajla I Zivka Crngogorcevica 3      035-251-245, 251-476    same
Peje Markovica 14, Tuzla          035-281-309, 282-057    281-309
Voţda KaraĊorĊa 7; V.K.Petrovica 4     058-712-262        226-655
Gojka Vukovića br.3             88-322-006         same
Uzickog Korpusa 37, Višegrad        058-682-786        621-367
                      73-885-443
                      73-476-662
                      73-682-786
                      73-763-936
Patriotske lige 30             033-213-078, 206-542    same
Grcva 4                   78-213-442         58-43-524
Mokusnice 10                              same
                      032-404-784, 280-311; 401.380; 401-784
Trg solidarnosti bb             467 - 803         542 - 178
Pecani H-2-48                59-224-870         same
Bistrik 2                      71-534-609, 537-394    534-617, 663-836
Skendera Kulenovića 81                051-212.206
                           77-229-549, 224-709    same
Okrajci b.b.                     76-372-070         same
Kralja Aleksandra 15, Doboj             053-233-955        same
Ahmed Pase Budimlije b.b.              75-786-570         781-088
Kalajdzinica b.b.                  80-200-634
                           88-729-797         same
Azize Sacirbegovic 112                71-526-101         same
Kulina Bana                     80-52-206         same
                           72-818-178         same
Pere Cuskica 10                   75-252-327         same
Patriotske lige 30                  75-250-404
Aleja Sehida 19                   72-416-510, 418-895    same
Ustanicka 20                     056-740-706
Kasarna Marsala Tita                 71-667-310, 651-050    667-311, 209-763
Dunavska 1                      58-44-470         42-848
Prilaz Kombiteksu                  77-331-396         same
130b Mile Budaka                   88-310-663         322-588
Magistralni put b.b.                 51-787-035         same
Goli Brijeg 7a                    75-239-885         221-904
Školska 3 -Ski klub                 072-417-270        072-417-270
Miše Stupara 68, Banja Luka             051-357-312        same
Peći Bosansko Grahovo                063-375-448
Kneza M.V. Humskog 12                88-322-511         same
Krecanska 3                     035-282-347        same
Sakiba Zere 9, Vogosca                             5
                           71-210-269, 432-970, 432-49723-669
Gajev Trg 4/III                   033-444-270        same
M. Grnkica 3                     77-471-225
Zgoscanska 15                    72-751-779         same
Zeljeznicka 5                    88-726-184
Bistica b.b.                     71-825-458
Bracce Obradovica 1                 55-584-983         same
Kralja Tomislava                   080/ 72-402        080/ 72-402
Emerika Bluma 23                   71-440-035         same
c/o Helsinki Committee for HR            381-76-472-851, 471-480
                           privredne banke)
Brace Gavrica 6; Milovan Bijeloševića Bijelo bb ( kod053-333-610        same
Jovana Ducica 17                   053-831-856        same
Kralja Aleksanda 20                 052-214-757        same
Kevrin Potok 13/I                  71-214-795         same
                           73-681-078
Cara Uroša 55                    076/ 401-378 i 43-695   076/ 401-378
Laze Lazareviæa 8                  076/ 45-797        076/ 45-797
Olovska 42                      033-651-514        same
Kralja Petra 1, Derventa               053-334-216        same
Gavrila Principa 4                  56-403-042         same
Milana Cvijanovica b.b.               57-25-017         same
Porice b.b.                     70-251-722         same
Svetog Save 24                    54-32-771         same
Dubrave b.b.                     58-820-078         same
Cara Lazara 1                    58-63-852
Zdravka Celara b.b.                 58-840-133
Marsala Tita 7/II             71-666-006           666-007
Jovana Ducica 41             58-33-992           same
Travnièka bb               030-521-007
Vuka Karadzica 2, Banja Luka       58-32-163           same
Travnièka 1                               072
                     072 / 21 - 831 I 072 / 416 - 746 / 26 - 903
Vuka Kradzica 17             51-672-196                   -82
Potor Mahala               72-813-567           811-484
Bore Stankovic 13             58-34-817           same
Musala 5/I                033-442-464; 033-218-576 531-833
Bulevar Kralja Tvrtka 11A         032-418-768          same
                     75-233-898           233-898
Vojvode Stepe 160             59-25-657           same
Vrazova                  71-200-155           same
 Krajiških brigada 133-Tatjana Popoviæ  078/ 54-073, 334-22
Nikole Tesle 18              50-71-203           same
M. Stojanovica 2             58-231-166           same
Srpskih velikana 75, Prijedor       59-23-868           same
Dţ.Draţe 29, Doboj, Nikole Pašića 57   052-223-964; 053-221-284 221-284, 223-964
R.V. Putnika               50-71-254           71-450
Marsala Tita 56              71-472-349, 441-278      same
Buhotina 14                90-136-110           71-625-833
Omladinska 21               032-775-220
Kucukovici 2               72-415-241, 410-234      same
Semsudina Sarajilica 4, Sarajevo-Ilidza  71-628-297, 629-564      629-564
 Branilaca Banoviæa 66          075/ 875-066          075/ 875-066
Zagrebaèka bb               080 / 74 - 080         080 / 74 - 080
Titova 7, Sarajevo            033-269-930          200-148
A. Santica 13, Bihac           077-332-038          same
Nikole Subica Zrinskog, Mostar      088-313-329          same
Toliski put b.b., Orasje         076-754-876
Trampina 2, Sarajevo           071-664-426          same
Erika Brandisa b.b., Travnik       072-511-855          733-004
Dzafer mahala 15, Tuzla          075-251-603          same
Zaima Imamovica 27            73-221-128           same
Ivana Gundulica b.b.           88-662-181           same
Stjepana II Kotromanica b.b.       034-200-325          same
M. Tita 161                88-511-573           same
Masarikova 37               72-416-862           same
Pijaèna bb                080/ 52-247          080/ 52-247
Milana Budimira 74                            211-009
                     050-211-076; 211-079; 065-531-506
Durdevik                 75-772-372
Adema Buæe 286              071/ 214-787
Crkvice 20c                72-418-865           same
S. Efendica                72-752-903
Patriotske lige 30, Sarajevo       71-213-078, 206-542      same
                     058-43-524           same
Pecani B2/5                052232-828           232-828
Arapova 9                 71-534-412           same
Sjeverni logor bb-privremena adresa    088/ 560-140-privremeni br. 088/ 560-141-privremeni br.
Zdravstveni radnika bb          073/ 226-456          073/ 226-456
Svetog Save 148a, Zvornik         55-588-449           588-208
Blok S 24/2, Drvar            034-819-678          same
Franca Preserna 12               58-37-718          same
Jevrejska 54                  58-49-290          same
Kozarskih ustanika G-2             58-813-417
Prvomajska b.b.                58-840-873
Branilaca Sarajeva 15/IV, Sarajevo       71-676-101         same
Zdravka Ĉelara 18, Srbac            051-840-440         840-440
Kralja Petra I 20               074/ 32 - 771 i 074 - 21 424074/ 32 - 771
Luke Vukalovića 49, Trebinje          059-225-387; 065-904-270 same
Matije Gupca 10, Vares             71-845-854         same
43 Dub 12, Gorzade               73-223-748         same
Put zivota b.b., Sarajevo           071-445-651         same
Dzemala Bijedica 27/V, Sarajevo        71-529-472, 090-132-244   440-904
Hrvatske mladezi 1, Mostar           88-318-738         same
                        75-251-253
Prvomajska 113, Srbac             58-840-725         same
Kozarskih brigada, Gradiska          58-814-853         813-118
Davidov trg 1, Kozarska Dubica         052-410-120         same
Stjepana II Kotromaniæa bb           080/ 25-228
Trg hrvatskih velikana 1            088/ 310-778        088/ 320-885
Ulica 43. brigade               073/ 221-590, 222-379
Jovana Ducica 36                58-211-628         same
Terezije bb                  071/ 200-723
 Kaptol 18                   071/ 444-296        071/ 670-115
Štrosmajerova 1/ II              071/ 643-645, 212-330    071/ 470-029
Hamdije Kreševljakoviæa 3           071/ 666-962        071/ 666-962
Josipa Pancica 17, Sarajevo-Ilidza       061-160-109
Krste Hegedusica 68              71-469-304         same
Edhema e. Dţubura 51, Sarajevo-Ilidza     033-624-076         same
Obala Zmaja Bosne 10, Tuzla          035-250-045         239-147
BLOK S 56                   034-819-678         same
Sejmenska 12                  072 / 32 - 752       072 / 418 - 985
Titova 40- Interšped              071/ 668 - 668       071 / 471 - 467
Maršala Tita 9 a                664 - 637          664 - 637
Zanatski centar "Europa", Gracanica      75-787-731         same
Trg osloboðenja bb (zgrada Privredne komore)  075/ 232-981        075/ 232-981
Novice Cerovića 28, 78000 Banja Luka      051-341-845         same
Miloša Obilića 6a               058-683-007; 065-565-453 same
Zanatski centar "Europa"            075/ 786-996, 787-731    075/ 786-996, /787-731
Dr. Vojislava Djede Kecmanovića 27                     344-899
                        051-344-899; 303-685; 305-841
Alekse Šantića bb, 75000 Tuzla         035-251-286; 351-287    251-286
Stari Vitez                  072/ 710-933 i 710-573   072/ 710-573
Mise Stupara 24                58-42-706          same
Hrvatskih Gardijskih brigada F84 br.8/IV    034-819-681; 820-193    same
 Ured Slatina Laktaši             078/ 49-181         078/ 49-181
S. Tomasevica 24                030-526-198         same
Rade Marijanca                 50-71-138          71-223
Maršala Tita bb                072 / 818-846        072 / 811-612
Sanski Most- Kozarac; 17 VKB 7/3, 79 260    037-685-909         685-909
Harndije Cemerlica 25             71-524-353         same
Jukiceva 60                  71-206-611         same
M. Balorde 2, Mostar              036-550-945         same
Ţdralovići bb                 030-251-073; 061-250-841
Bihackih branilaca 7/I              037-310-885, 066-187-610 same
Trg Ivana Krndelja 3,Trg Ivana Krndelja 11    036-550-334; 550-339     550-334
Filipa Kljajica 38                75-251-498          same
Stevana Mokranjca bb               078 / 818-769 i 814-651   078 / 814-658
1 Krajiskog Proleterskog Bataljona        051-853-341         851-303
 Zgošæanska 15, 311. lahke brigade                      072/
                         072/ 751-483, 758-198, 750- 036 750-198
Zgošæanska bb                  072/ 751-524         072/ 751-524
                         75-787-647          786-047
Svetog Save b.b.                               431-812
                         065-915-898; 053-732-607; 065-657-865
Bratstva i jedinstva 10, Gornji Vakuf-Uskoplje  030-260-520         same
Karadordeva b.b.                 58-818-299
Save Kovaèeviæa bb, ured u sklopu UNOV-a     088/ 494-802         088/ 494-802
Maĉvanska 10                   051-430-070         461-442
 Zgošæanska bb                  072/ 775-218 i 751-794
Banjalucka 42                  037-681-563         same
Jalijski put 5                  72-24-122          same
Bulevar Denerala Draze Mihailovica 10      56-205-220          25-272
Vladete Radica 44                58-813-477
Pave Radana 20                  58-231-469          same
Alipasina 9/III                 033-205-010         same
Alipasina 9/III                 71-205-010          same
Stepe Stepanovica 75               58-61-392          63-024
Klosterska 15                  035-282-643         same
Obala Kulina Bana 24, Sarajevo          71-472-515          same or 205-949
Jovana Ducica 36                 033-213-020         213-547
Sime Matvulja 6, Banja Luka           051-216-440         216-441
Nikole Tesle 18, Derventa 74400; Jovana Duĉića                331-640
                         053-331-640 ; 832-423; 053-332-081
Brace Jugovica 8                 053-241-869         same
Vozda Karadorda 23                59-28-515, 27-182      same
Ul. Petra i Oslobodioca             056-741-245         same
Stevana Sindelica 2               053-610-819         same
Livanjska 3                   071 / 442 - 948       071 / 442 - 948
Ozimice 2, Blok 1 D - 2             077 / 333 - 130
Milana Preloga 5                 646 - 099 i 090 - 140 - 086 665 - 246
Stjepana Tomaševiæa                              072
                         072 / 791 - 807 - Ozrenka Fišiæ / 792 - 434 - P. Martinoviæ
                                       079
                         079 / 63 - 249 i 079 / 63 - 367 / 63 - 553
Fra Ivana Jukiæa 1                072/ 21-481 i 31-099     072-417-306
Travnièka bb, Otvoreno društvo "Behar"      072/ 710-573 - "Behar"    072/ 710-573
Kralja Petra I 44                089/ 720-040         089/ 20-040
                         073/ 475-037         073/ 475-037
Kulturno-umjetnièko društvo" Mladost"      071/ 783-337         071/ 783-337
Travnièka bb                   072/ 710-573
Kralja Petra I bb                071/ 869-130
Danka Mitrova bb                 078/ 840-251         078/ 841-000
Svetosavska 22                  089/ 621-328
                         072/ 710-573-"Behar"     072/ 710-573
                         080/ 23-350 i 23-542
Preobraţenjska bb                073/ 476-696         073/ 476-696
Dom kulture Trebinje               089/ 20-348         089/ 20-348
Saraèi 77                    071/ 210 / 301        071/ 210 / 301
Slaviše Vajnera Èièe 24             071/ 783-004         071/ 783-058
Svetog Save 2                  076/ 589-397         076/ 589-397
Stjepana II Kotromaniæa           080 / 200 - 630
Svetozara Markoviæa c            078-37-774       078-17-668
Toplièka cesta 42              071/ 671-239      071/ 671-359
Juraja Najdharta 1              072/ 412-911
Šoše Maţara bb
Univerzitet Dţemal Bijediæ-Maršala Tita bb  088/ 562-722
Potoci bb                  036-574-098;574-207
27. juna 9                  079 / 26-653      079 / 22-838
S.Sokolova br.1               053-241-776
Srpskih boraca 8               089/ 671-500
Kralja Petra I br.24             089/ 24-936
Kralja Petra I Karaðorðeviæa 103       078/ 17-573
 Srpska 32                  078/34-209, 69-176   078/ 69-176
Kralja Petra Karaðorðeviæa 103        078/ 34-767, 34-209
Kralja Tvrtka 17               072 / 412 - 560    072 / 412 - 560
Travnièka bb                 072/ 710-573
Zdravstvenih radnika 13 A          073/ 221-445      073/ 221-445
Danila Ðokiæa 17               071/ 869-668
 Bosanska 7                 077/ 226-392
Ulica Nikole Milisava
Travnièka bb, Otvoreno društvo "Behar"    072/ 711-910
Stari bunari 5 , Tuzla            035-251-531      same
Zaima Imamoviæa bb              073/ 224-015
Centar bb                  075/ 786-368
Šoše Maţara bb                072/ 711-005
office of PIO                070/ 86-699
Dţidţikovac 8                071/ 444-651
Šoše Maţara bb                072/ 713-533      072/ 710-573
ZAVNOBIH 39                 072 / 30 - 559     072 / 30- 559
                       072/ 727-155
Vida Njezica 21               051/ 429-115
Brace Podgornik b.b.             051/300-241      051/319-507
Karadjordjeva b.b.              057/ 671-829      671-829
Radiceva 8/3                 033/ 663-069      same
Svetosavska b.b., Srebrenica         056/385-679      same
Despica 2, Sarajevo             033/215-531      215-534
Ante Fiamenja 14b, Sarajevo         033/663-472      663-473
Vuka Karadzica 42a, Srpsko Sarajevo     057/671-359      340-290
Trebinjskih brigada 5            059/ 261-384      261-384
Dure Pucara bb                057/ 447-631
Krajiskih Boraca bb             058/416-864      416-864
Kilvaci bb                  059/602-521      602-521
Trg Nemanjica                059-621-656
Nemanija 2                  059/464-604
Srpskih Ratnika 151             057/226-176      226-176
Njegoseva 4
Jovana Jovanocia Zmaja            058-681-337      681-337
Cara Dusana                 059-371-320
Novo Naselje                 057-557-001
Ranka Sipke 30                051/315-505      315-505
Sanickhih Zetelaca 1             065/613-856      065/541-727
Kaptol 18, Sarajevo             033/264-730; 620-115  670-115
Ilhamijina 15/a, 72270 Travnik           030/616-868        518-648
Fadila Jahica Spanca                035/281-585        281-585
Omladinkskih radnih brigadad            035/282-554        283-608
Mirza Delibašić 15, Tuzla             035/256-424,252-488    281-607
Boric 3                      035/251-530
Trg Djece Dobrinje bb               033/467-240
Vozuca bb                     061/182-208
Mirsada Crnkića 1                 037-472-060
 Ciglana 70230 Bugojno               030-243-266        252-522
Vagnerovabb 70230 Bugojno             030-252-160, 244-462;242-373
Branitelja domovine bb Busovaĉa          030-707-210        same
Hadţeli 64, 71240Hadţići              033-422-150        same
Mala Aleja 14, Ilidţa, Sarajevo          033-621-534        same
Kulina bana 9, 79280 Kljuĉ             037-661-039        same
Ante Starĉevića 60, 88000 Mostar          036-315-177        323-417
88000 Mostar                    036-551-938        577-249
Odţak, 76290 Odţak                 031-761-014        same
Sportska 20 Donja Mahala 76274 Orašje       031-741-039        same
Orašje, 76270Orašje                031-772-453        same
Rizvanovići bb, 79000 Prijedor                        same
                          037-681-676,066-694-676; 065-601-681
Seonjaci 76000 Ravne-Brĉko             049-745-250        same
Domaljevac, Šamac, 76230 Šamac           031-791-078        same
Staniĉka bb, 79260 Sanski Most           037-681-676        same
Gradaĉaĉka 31, 71000 Sarajevo           033-231-220; 066-171010 same
Antuna Hangija 1/23 Trţni centar 71000 Sarajevo 033-214-794          same
Poturmahala 5/A 72270 Travnik           030-618-996        same
Mitra Trifunovića Uĉe bb,75000 Tuzla        035-283-141        same
Muftije Efendije Kurta 1 75000Tuzla        035-236-315        same
Mitra Trifunovića Uĉe 9 , 75000Tuzla        035-283-141        same
Mala Aleja 14a 71000Ilidţa, Sarajevo        033-621-534        same
Staniĉna bb, Sanski Most              037-681-676        same
Poturmahala 5/A, Travnik              030-612-206        same
Rudarska 400 75000Tuzla              035-282-060        same
                          Vitez
Branioca starog Viteza bb, (Vatrogasni Dom), 72250 030-521-017        same
Sakiba Ţere 9 71320 Vogošća            033-432-970        218-842
Jošaniĉaka 80 71320 Vogošća            033-460-878        431-486
Kralja Alfonsa br.11, 78000 Banja Luka       051-302163, 066-630-092 same
Nušićeva 9/10 76000 Bijeljina           055-407-486        same
Brĉko                       049-311-548        same
Derventa                      053-333-070        same
Talijanski bataljon 12/3, Banja Luka
Šipovo                       050-372-221        371-377
Rade Kondića 18 c , Prijedor            052-232-209        232-213
Jablaniĉka bb, Novi Grad              052-752-577        same
Topliĉka cesta 85, Srpsko Sarajevo
Tarevci 227, Modriĉa                053-884-259        same
Raška 158, Doboj                  053-752-161        same
Svetog Save 39, Srpski Brod            053-661-506        661-116
Kitovnice , Zvornik                056-592-420        210-819
Kralja Alfonsa 13. 78000 Banja Luka        051-307-276        same
Miloša Obilića 60, 75320 Bijeljina         055-472-546        407-486
Potoĉari 15 75300 Brĉko              049-311-548        same
Trive Vujića, 78400 derventa            053-629-922        same
Raška 158, 74000 Doboj               053-782-161        same
Tarevci br.227, 74220 Modriĉa            053-884-259        same
78260 Mrkonjić Grad                 050-211-303        same
Nemanjića bb, Neveseinje              059-601-937        same
Jablaniĉka 17, 78350 Novi Grad           052-752-577        same
Boška Buhe 6, 78300 Prijedor            052-211-507        232-213
78264 Šipovo                    050-372-221        same
Skele 6 74450 Srpski Brod              053-610-263        610-506
Topliĉka cesta 85, Srpsko Sarajevo         057-671-287
KaraĊorĊeva 9 73240 Višegrad            058-683-922        683-922
Kitovice 14, 75400 Zvornik             056-592-420        210-891
Alipašina 41, 71000 Sarajevo            033-202-911        same
BravaĊiluk bb, 71000 Sarajevo            033-236-899        same
Klosterska 13, 75000 Tuzla             035-248-910; 250-262    248-911
Oslobodilaca, 79285Kjluĉ-Sanica           037-671-184, 061-187-890
14.septembra bb, 70220 Donji Vakuf         030-201-538        201-538
Petrogradska 16, 76000 Bijeljina , Republika Srpska 055-205-514;055-242-367 209-978
Zrinjskih Frankopana 7 ,80230 Glamoĉ; Trg Dr. A. Kelave b.b.          same
                          034-272-557;034-272-479; 272-172
Babići, 78240 Ĉelinac                051-851-192; 853-026
Bosanskih namjesnika 74                            783.768;
                          032-783-768; 032-766-604;783-506 783-506
Vidovdanska 14, 74480 Modriĉa            053-811-610        055-810-200
Šehidska 14, 71370 Breza              032-783-767        same
Hersegovaĉka 66, Konjic               036-726-933; 729-269    726-299
Pinkasa Bandta bb, 72220 Zavidovići         032-873-727; 061-762-472 same
Đ.Jukšića 6, 88280, Nevesinje            059-601-138        same
Stube 20. 88320 Ljubuški              039-834-373        same
Svetog Save bb, 75420 Bratunac           056-882-143        same
Osmana Pobrića bb, 74260 Tešanj           032-651-300        same
Borić 3, 75000 Tuzla                035-251-530        same
Kazan mahala 12/2, 75000 Tuzla           035-237-171        same
Braće Gavrić 6, 76300 Bijeljina           055-203-011, 403-011    same
Rudarska 93, 88000 Mostar              036-326-953
Ante Starĉevića 32B, 88000 Mostar          036-314-226;310-190    310-190
88280 Nevesinje                   059-601-473
Bulevar Meše Selimovića 29/VI, 71000 Sarajevo    033-663-264        same
Potok 4 d, 72000 Zenica               032-407-086        same
Dom mladih, 89000 Trebinje, Nekarija Zotovića 5 059-270-931; 065-603-763; 065-650-960
                                        270-930
Slavka Miĉića 19/I                 035-245-210; 245-211; 245-212
H:K:Gradašĉevićeva bb 71340 Olovo          032-825-338; 032-825-822 825-439
Saraĉi 77, 71000 Srajevo              033-232-925        same
Slanac bb, 75000Tuzla                035-225-447        same
Kastel varoš 66, Travnik              030-511-779        511-758
Bosanska 32, 70230 Bugojno             030-251-998        same
Ibrahima Mrţuljaka bb, 77230 Velika Kladuša     037-771-858        same
I Krajiški proleterski bataljon 78240 Ĉelinac    051-851-178;851-010    851-303
Mijata Tomića bb, 80240 Tomislavgrad        034-353-847;352-265    same
Stari grad 9, 75000 Tuzla              035-282-030        same
Almira Herljevića 14, 75000 Tuzla          035-310-310;310-312    310-311
Slatina bb, 78253 Laktaši              051-788-180        same
Kralja Petra I Osobodioca Ĉajniće, 73300 Srbinje/Foĉa
                          058-885-231        886-253
Alipašina 9/3, 71000 Sarajevo            033-205-010        same
Skelanibb, 75436 Srebrenica            056-471-400        same
S.Tomaševića 24 A, 72290Novi Travnik, Patriotske lige 1, Novi Travnik     525-866
                          030-790-656; 793-408; 526-198
Stojana Kovaĉevića 27; Gacko            059-464-642; 065-535-299
Kuća ljudsakih prava, ante Fijamenga 14B, 71000 Sarajevo
                          033-613-589; 645-234    654-234
Dţemala Bijedića 172 C, 71000 Sarajevo       033-469-970, 469-971    same
Kralja Tomislava bb, 88000 Mostar         036-326-086        326-086
Doglodska 2 Nemila, 72000 Zenica          033-672-463
Narodni front 10, 72220 Zavidovići; Gazihusrebegova bb            876-278
                          032-871-892; 874-182; 032-871-982
Ivandanjska 1 78400 Gradiška            051-815-239; 066-522-684
Mehmed Bega Kapetanovića Ljubušaka br.6, Sarajevo 033-206-441; 206-442    206-668
Zagrebaĉka 5A Mostar                036-328-916:328-917    328-918
Prušĉakova 13, Sarajevo              033-650-023; 650-024    471-241
Bulevar Ktalja Tvrtka 14, Zenica          032-402-109        same
Hrasniĉka 12, Sarajevo               033-717-830; 761-830    717-831
H.K.Gradašĉevića bb                035-819-827        same
Kemal begova 13                  033-219-787        same
Kicelj 18                     035-283-618; 214-900    same
43. Drinske brigade bb, Goraţde          038-228-309        same
Koste Majkića 1                  051-214-145
Stjepana Tomaševića, Novi Travnik         030-791-826        739-408
Srpskih ratnika 1, Pale              057-226-728; 223-533/534 sane
Aleja lipa 57, Sarajevo              033-643-456; 715-600    715-601
Ograde BNO 32, Novi Grad              052-751-231; 757-070    same
Nikole Pašića 4, Prijedor; Vuka Karadzića 30 D   052-234-926; 232-249; 234-856
Bosne Srebrene 127, Tuzla             035-283-276        same
Zlatikuša 7, Sarajevo               033-440-260        same
Stepe Stepanovića 75, Banja Luka          051-463-024        same
Zdrave Korde 1 , Banja Luka            051-216-242
Kralja Aleksandra 6, Prijedor           052-212-557        same
Kalemova 34, Sarajevo; Zmaja od Bosne 38                   233-083
                          033-215-117; 232-590; 670-249
Ferhadija 13, Sarajevo               033-444-141; 444-912    same
Trg osloboĊenja 24, Derventa            053-334-213; 334-175    334-213
Ţivojina Mišića bb, Brĉko             049-205-607        same
X Hercegovaĉke udarne brigade/Kardinala stepinca 13, Mostar
                          036-326-867, 326-868    same
Ul. Kninska bb, Teslić               053-413-700        736-839
Petrea Koĉića 5, Banja Luka            051-319-410        319-413
Vojvode stepe stepanovića bb, Banja Luka      051-317-460        same
Mladena stojanovića bb, Banja Luka         051-301-065        same
Josipa Štaldera 8, Sarajevo            033-230-847; 230-849    230-849
Trg OsloboĊenja 24, Derventa            053-333.532        333-531
Tuzla, Filipa Kljajića 22             035-255-175        255-165
Trg Muhameda Kantardţića 3, Sarajevo        033-217-329        217-329
Cara Lazara, Sokolac                057-447-152        447-152
Ilijaš, 126 brigade 62               033-402-198        402-197
Sarajevo, Dţemala Bijedića 160           033-543-440        545-216
Kraljice Katarine 45, Mostar            036-329-373        331-235
Ibrahima Ljubovića 51, sarajevo          033-621-030        621-030
Srebrenica, Ţivojina Mišića 1           056-385-729        same
Milana Tepića 4, Banja Luka            051-213-482        same
Stevana SinĊelića 9                050-221-451        same
Sokolska 19                    055-471-534        same
Jevrejska bb, Srbinje               058-210-098        same
Svetosavska 49               052-410-090        same
Kralja Dragutina 60, Doboj         053-221-050        241-690
Sime Perića bb, Zvornik          056-210-760        same
Nemanjina 11, Trebinje           059-260-343        same
Skenderija 72, Sarajevo          033-667-113        220-425
SrĊan Milić                056-733-762        733-762
Srpskih Vladara 1             056-881-098
Miloša Obilića 3, Novi Grad                      756-445
                      052-756-445; 065-522-673; 065-680-027
Skenderija 13               033-442-931; 442-932    442-933
M:Z:Kravica                056-480-000        480-107
Vojvode S. Stepanovića, Trebinje      059-260-377
                      055-401-651        same
43. Drinske brigade bb, Goraţde      038-228-309
Gavrila Principa bb            051-466-794        466-794
Buhotina 14, Rakovica, Sarajevo      061-136-110; 033-404-848 404-848
Barska 5/I                 033-637-094        637-094
Vidivdanska 11, Višegrad          065-529-025        058-620-403
Ljubljanska 14               033-216-012        221-953
Skendera Kulenovića 16, Banja Luka     051-220-430; 220-431    215-891
Mile Budaka 123a              036-327-459        327-458
Radićeva 1/4; Ferhadija 14 a        033-268-090; 220-069    220-069
Branka Radiĉevića 13, Šipovo        050-321-089        372-404
Ţrtva fašizma 1              061-143-510        651-928
Dţemala Bijedića bb            033-710-650        710-651
Bihaćkih branilaca 7            037-311-534;061-764-850 same
Knez Ive od semberije 4          055-472-133        same
Branilaca grada 19/B            033-209-753        642-384
Prote Matije Nenadovića bb                      233-081
                      052-233-081; 240-400,401,402
dom kulture, Petrovo            053-260-001        260-001
Mladena Balorde 2, mostar         036-551-773/4       551-773
Svetog save 20               058-681-088        621-367
Klosterska 13, Tuzla; Slavka Micica 19/I               same
                      035-250-609; 250-495;035-245-210, 245-211, 245-212
SV.Save bb, Bratunac            056-881-662        same
Srbac                                 221-284, 223-964
                      053-223-964; 051-840-251; 065-524-398
Ravnogorska 26, Banja Luka         051-356-778        356-778
Srpskih vladara, Srebrenica        056-386-677        386-542
Nikole Pašića 57, Doboj          053-235-246
Mehmed Paše Sokolovića 2          033-445-822        same
Maţvanska 13                051-467-146        same
Stupine B-8 5/3              035-253-330        same
Bakarevića 5, Sarajevo                     1203 033-221-886
12 mart 3, Sarajevo            033-622-537        same
Sarajevska 66               037-772-885        same, 771-200
I Ulica Bezistan III            035-772-769        same
Magistralni put bb, Pale          057-224-856        same
Zmaja od Bosne bb                           same
                      033-200-070; 266-441;650-871
Svetosavska 82               052-663-265        663-930
Ante Babića 7/1              033-463-411; 061-218-774
Dţemala bijedića 160            033-545-014        545-387
Alija Hodţića 32              038-221-608        same
Podgorje 42                035-874-847        891-118
Svetosavska 8               052-410-683        same
Terezije 16, Sarajevo               033-250-807        205-801
Gandijeva 6, Srpsko Sarajevo            065-665-200        057-678-243
Mehmedagića 5, Brĉko Distrikt           049-223-541        same
Nikole Pašića 57, Doboj              053-221-284        221-284
Ante Fijamenga 14B, Sarajevo            061-812-684        033-539-717
Zdravstvenih radnika 9a              221-445          same
Marka Marulića 13                 033-652-558; 651-515    651-515
Kneza lazara bb, Novi Grad             065-653-633        052-756-517
Kolonija 40                    036-726-933        729-269
Muhidina Mašića Munje 40, Goraţde         038-220-563        same
Sime Matvulja 6, Banja Luka            033-216-441        216-440
Solunskih junaka bb, Milići                          same
                          056-741-307; 056-740-689; 740-706
Solunskih junaka bb, Milići            056-741-246        same
Vojvode Petra Bojovića 7              052-411-119        same
Srpskih Vladara DK                 056-386-235        386-677
Srpskih Vladara DK                 056-386-542        386-677
Grĉkogprijateljstva bb               056-385-501        same
Skelani bb                     063-838 72 16       0310851 968
                          061-146-673        056-387-528
Gorana Zekića bb                  056 387 168        385-788
Gorana Zekića bb                  061-732-005        056-385-320
Ţivojina Mišića 1                 056-385-746
Srpskih Vladara kula B; Srebreniĉkog odreda kula B 056-386-511        same
Srpskih Vladara DK                 056-386-520        same
Srpskih Vladara DK                 056-385-609
                          056-385-314
                          061-789-938
Svetosavska 69                   056-386-521
Bumice, PobuĊe                   061-725-638        056-881-180
PobuĊe, Bratunac                  061-789-524- Vahidin
Petrovdanska bb                  065-953-653        881-825
Gavrila Principa 1/II               056-887-048        881-790
Gavrila Principa                  056-885-092
Svetog Save bb, 75420 Bratunac           056-881-047
                          056-881-424        881-424
Dositeja Obradovića                056-881-060
Svetog save bb                   056-882-136
Svetog Save bb                   065-734-216; 056-885-473; 065-953-684
Fakovići                      00381-31-0856-479     6416-77-312
Mleĉva                       0310-853-111        0310-853-185
                          056-885-384        881-380
                          056-882-143
Nemanjina bb                    056-881-280
Jovana Duĉića bb                  056-740-643        740-195
Solunskih junaka bb, Milići            056-741-137
Raševo bb                     065-616-860
P:P.Njegoša 3                   056-740-222        740-222
Jovana Duĉića bb                  056-740-691        same
Dubniĉki Most bb                  056-741-281        740-479
Dubniĉki Most bb                  065-988-518        056-741-017
Ul. Safeta Mujića br 7
Ul.X Hercegovaĉke brigade
Trg osloboĊenja sp 32          036--753-475; 061-714-766
Trg osloboĊenja sp 32
Maršala Tita bb
Ul. Maksima Kujundţića br.52
Trg osloboĊenja bb
Maksima Kujundţića bb
Trg osloboĊenja bb
Trg osloboĊenja bb
Proleterskih brigada br.15
Buturoviĉ polje bb
Trg osloboĊenja bb
Gradski stadion SCR
Ulica Mostarska bb; Kolonija bb,88400  036-729-813
Omladinksa br 4
Sulje Ĉilića 24
Trg osloboĊenja bb
Maršala Tita b
Trg osloboĊenja bb
Pere Bilića 25
Varda bb
Maršala Tita bb
Maršala Tita 7
Kolonija bb
Pere Bilića bb
Trg osloboĊenja bb
kolonija broj 6
Ţeljezniĉka bb
Trg osloboĊenja bb
sarajevska br.13
Buturović polje br.5
Varda bb
ul. Gornja kolonija bb         036-752-310
ul. Trg osloboĊenja SP-32
Šćip bb
ul. Suhi Do bb
Ribići br.4/c
Maršala Tita bb
Omladinska br.4
Ţabnjak br.2
Omladinska br 3-A
Konjic Pleha bb
Varda 30 A
Ĉelbići broj 307            061-265-146
Maršala Tita 67A
Pere Bilića bb
Trg osloboĊenja bb           036-752-739

Bjelimići-Odţaci
Stara ĉaršija bb
Konjic, Kolonija
Ţeljezniĉka bb
Ţeljezniĉka bb
Kralja Tomislava 52
Splitska bb
Miloševac bb
Kralja Tomislava
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
HB podruţnica
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Doljani bb
Kralja Tomislava bb
Doljani bb
Uzdol bb
 Obrenovac bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Šćit bb
Pave AnĊelića 32
Kralja Tomislava br.3
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Ţeljezniĉka br. 1
Orašje broj 12
Stara Ĉaršija broj 11
Jaklići broj 69
Maršala Tita broj 65
Pere Bilića bb
Stara ĉaršija bb
Varda bb
Prozor Benz Lug bb
Trg osloboĊenja SP-32
Trg drţavnosti br.36
Ţeljezniĉka bb
Drecelj bb
Pere Bilića bb
 Kralja Tomislava bb
Ljuta bb
Trg oslpboĊenja bb
Kralja Tomislava bb
Šćit bb
X hercegovaĉke brigade bb
Proleterskih brigada bb
Kolonija bb
Kralja Tomislava bb
Varda broj 1/5
Kralja Tomislava bb
Šehitluci broj 2
Braće Brkića bb- Mostar
Trg Ivana Krndelja 1- Mostar
Ĉiĉe Miliĉevića 1, Mostar
Uzunovići bb
Ul. Ćuprija bb, Banovinska 9a    036-854-165
Ulica Hase Pitića bb
Vlatka Maĉeka bb
Domanovići bb
Hase Pitića bb
Silvija Strahimira Kranjĉevića bb
Humska ulica bb
Petra Krešimira IV bb
Zagrebaĉka bb
Trg Svetog Franje bb
Ulica hrvatskih branitelja bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Zagrebaĉka broj 49
Neretvanska ulica bb
Hutovo bb
Zagrebaĉka bb
Neretvanska ulica bb
Ante Starĉevića bb
Ante Starĉevića bb
Domanovići bb- Osnovna škola
Ravno bb
Lovaĉki dom bb
Zagrebaĉka broj 26
Krstine bb-MeĊugorje
Struge Gorica
Mala livada bb MeĊugorje
Ulica Gojka Šuška bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Petra Krešimira IV bb
Gojka Šuška bb
Gojka Šuška bb
Don Lazara Lazarevića bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Lazara Lazarevića bb
Primorska broj 5
Stjepan radića bb
Draĉevo bb
Hrvatskih branitelja bb
Trg ţrtava domovinskog rata bb
Kralja Tomislava bb
Gospin trg 1- MeĊugorje
Gojka Šuška 38
Rudarska bb
RuĊera Boškovića bb
Gojka Šuška bb
Podgrad Ĉitluk
RuĊera Boškovića bb
Podavala bb-Gabela
Bijakovići bb-Ĉitluk
Sunĉana obala bb
Trebiţat- Ĉapljina
Trg ţrtava domovinskog rata bb
Kralja Tomislava bb
Mate Bobana bb
Trg Kralja Tomislava
Crnići-Stolac
Mate Bobana (Športska dvorana)
Gojka Šuška 16
Duvanska bb
Zagrebaĉka bb
Stadion Karaootok- Gnjilišta-Ĉapljina
Neum bb
Trg Svetog Franje bb
Zagrebaĉka bb
Hrvatskih branitelja bb
Ĉeljevo bb
Gabela polje- Ĉapljina
Krstine bb, MeĊugorje
Hutovo bb
Sunĉana obala bb
Krstine bb
Kralja Tomislava bb
trebiţat bb
Krstine bb
Ĉapljina-trebiţat
Kralja Tomislava 42 b
MeĊugorje bb
Krstine bb
Krstine bb
Potpolje-Lovaĉki dom
Hrvatskih branitelja bb
Trg Svetog Franje-općina Ĉapljina
Trebiţat bb
Hrvatskih branitelja 38
Zagrebaĉka bb-Riva
Rudarska bb
Kralja Tomislava bb
Kralja Tomislava bb
Stjepana Radića bb
Mate Bobana bb
Zagrebaĉka bb
Krehin Gradac bb
Kneza Domagoja bb
 Krstine bb
Hrasno-Neum
Hrvatskih branitelja 29
Braće Radića broj 31
Trebinja bb
Hrvatskih branitelja bb
Krstine bb
Ţupni ured "Gradina 2 Krehin Gradac Blizanci"
Aladinići bb
Bare 1
Humska bb
Mihajla Viševića bb
Duvanska broj 1
Poĉitelj-Stari grad
Zagrebaĉka 49
Humska bb
Vlatka Maĉeka bb
Neretvanska bb
Gojka Šuška 45
Stolaĉka cesta broj 45
Banovinska bb
Trg Don Ivana Musića
Ivanica bb                   059-222-016
Don Lazara Lazarevića bb
Kneza Domagoja bb
Mate Bobana (Športski cantar)
Poĉitelj bb
Hrvatskih branitelja bb
Ćuprija bb
Orašje bb
Kralja Tomislava bb
Bijakovići bb-Ĉitluk
Hrvatskih branitelja bb
Kralja Tomislava 85
Gojka Šuška 38
Trg Ivana Musića bb
Humska bb
Hrvatskih branitelja bb
Sportska dvorana bb
Juţni logor bb, Mostar
Braće Fejića 65A
Braće Fejića bb
Kresina br. 2
Maršala Tita 53
Maršala Tita 150
ul. Maršala Tita 150
Adema Buća 54
Gojka Vukovića 2
Podveleţje bb
Braće Fejića bb
Ul. Maršala Tita 167
Potoci bb
USCR Mithad Hujdur Hujka
M. Tita 237
Ul.Husrefa Ćišića 9
Braće Fejića 19
Braće Fejića 4
Blagaj bb
Ul Fejića bb (Zgrada općine Mostar Stari grad)
Mostar Sjever Potoci bb
Alekse Šantića 11
Onešćukova 39
Juţni logor bb, Mostar              036-576-515
Hilme Hakala br 6
Braće Fejića 12

M. Tita 64
Salke Šestića 2
Telĉeva 2
Mithat Hujdur Hujka 21
Sjeverni logor bb
Adema Buća 17 a
Kneza Domagoja 116
Bulevar narodne revolucije 35
Adema Buća 17
Maršala tita 142
Midhat Hujdur Hujka bb
Ortiješ bb
Mostar Sjever Potoci bb
Potoci bb
Gojka Vukovića 69 a
Ulica VI br.4 Mostar
Ul. Adema Buća bb
Husnije Repca bb Hotel Ruţa
Univerzitet Dţemal Bijedić(Sjeverni logor)
Adema buća br.19
Braće Fejića bb
Onešćukova 39 c
Ul. Rade Bitange br 13
Pijesci bb
Sjeverni logor bb
USCR Mithad Hujdur Hujka
Alekse Šantića bb
Huse Maslića 6

Rudanova 7                    036-550-888
Osmana Đikića 8
Splitska 40
Lacina 69 a
trg Ivana Krndelja br. 2
Trg 1. Maj 21
Potoci bb                    036-574-098
 Ulica Mostarskog Bataljona 2 hotel Bristol
Ul. Braće Šarića 39b
Ul. Osmana Đikića 10
Podveleţje bb
Juţni logor bb, Mostar
Ul.Oruĉevića 10
Salke Šestića 2
Ul. Muje Pašovića 29
Ilićka ulica bb, Mostar-Jugozapad
Zagrebaĉka 2 Mostar Jugozapad
Ul.Dr. Ante Starĉevića 68
Kralja Zvonimira 22/P
Bleiburških ţrtava bb
Franjevaĉka 18
Kralja Tomislava 69
Kardinala Stepinca bb
Dr. Mile Budaka 106
Ul.fra Didaka Buntića bb
Ul. Kneza Višeslava 45
Biskupa Buconjića 32 B
Kardinala Stepinca bb
Franjevaĉka 16B
Ul Kralja Zvonimira bb
Cim bb Mostar
Ul. Splitska 34
Ulica Matice hrvatske bb
Ul.Ante Starĉevića 22
Ul. Kneza Trpimira 2
Ul. Matice hrvatske bb
Ul. Franjevaĉka 16
Ilići bb
Stjepana radića 14
Matice hrvatske bb
Rodoĉ bb
Ul.Blajburških ţrtava 35
Biskupa Ĉule bb
Rodoĉ bb
Ul Blajburških ţrtava 194
ul. A. Starĉevića 72
Vukodolska 43
Franjevaĉka kuća bb
Vukodolska 14
Vukovarska bb
Bijeli brijeg bb
Trg Ivana Krndelja 1- Mostar
Vukovarska br.1
Buna Mostar
Vokića i Lorkovića 89
Stjepana Radića 39
Bijeli brijeg bb
Zagrebaĉka 30
Vojno bb (Potoci)
Dubrovaĉka bb
Ul. Zrinski Frankopana 15
Rudarska ulica 269
Ante Starĉevića 50
Ulica hrvatske mladeţi bb
Matice hrvatske bb
Kralja Zvonimira 14
Biskupa Buconjića 32
Stjepana Radića 92
Stjepana Radića 3
Matice hrvatske bb
Kralja Tomislava 19 a
Nikole Šubića Zrinskog 11
Baćevići bb
Kralja Zvonimira 14
Potoci bb
Kralja Petra Krešimira IV br. 32
Akademika Ivana Zovke 15
Put za Raštane 53
Trg hrvatskih velikana bb
Franjevaĉka bb
Rudarska 15
Blajburških ţrtava 27
Trg hrvatskih velikana 1
Rudarska 87
Stjepana Radića 76 B
Polog bb
Braće Lorkovića bb
Bišće polje bb
Trg hrvatskih velikana bb
Hrvatske mladeţi 9
Kardinala Stepinca bb
Trg hrvatskih velikana
Kralja Tomislava 22 A
Sretnice bb
Ul. Dr. Pettra Rizza 3
Kralja Tomilsava 22 A
Kneza M.V.Humskog bb
Kralja Tomislava 22 A
Rodoĉ bb
 Trg hrvatskih velikana bb
 Kralja Zvonnimira bb
Ul. Fra Franje Miliĉevića
Rudarska bb
Kneza Domagoja bb
Zrinski Frankopana 15
Biskupa Buconjića 19
Trg hrvatskih velikana 1
ul. Nikole Šubića Zrinskog
Kneza Višeslava 75
Rudarska 93
Buna bb Mostar
M:Z:Avenija I Mostar
Ul. Sv. Leopolda Mandića 10
Trg hrvatskih velikana bb
Fra Didaka Buntića 109
Dubrovaĉka bb
Kralja Tomislava bb
Stjepana Radića 114
Kralja Tomislava bb
Stjepana Radića 84
Adema Buća Cernica 33
Kralja Tomislava 1
Cim Kovaĉevac 22
Buna bb
Lacina br. 69
Stjepana Radića 3
Blajburških ţrtava br.69 b
Kralja Tomislava broj 33
Hrvatskih branitelja bb
Rodoĉ bb
Vrapĉići bb
Kralja Zvonimira 17
Lacina 69A
Matice Hrvatske bb
Kralja Zvonimira bb
Kralja Tomislava broj 69
                    059-261-096
Luka Vukalovića 49           065-651-000, 059-225-387
Hrupjela 69              065-603-718
Luke Ćelovića 12            059-222-508; 065-849-959
Sjeverni logor bb           059-261-014; 221-424
                    059-260-377
                    059-223-293
                    065-577-245
                    059-221-307
Zrinskofrankopanska          039-835-060; 039-834-164;039-832-263; 832-101; 841-589
                    039-834-373
                    063-324-238
                    039-831-525
                    039-831-366
                    039-682-298
                    063-315-980
                    039-662-203
                    063-327-347; 063-375-960
Siroki Brijeg             063-329-601
Kralja Tomislava bb
Maršala Tita 178            036-552-905


Kralja Aleksandra bb          059-374-553; 065-800-827
Bosanska bb ( zgrada pošte II sprat)  037-882-359
Skendera Kulenovića          037--882-530; 061-767-812 same
Dţemala Bijedića 4           037-881-585
Bosanski Petrovac           061-239-175
Skendera Kulenovića 38         037-881-613; 882-359
Kmeuša bb               061-197-803
Osnovna škola; Kralja Tvrtka bb    063-332-294; 066-332-294;034-850-211
Peći bb                063-357-448; 063-354-594
Gavrila Principa bb          056-885-092
Sultana Ahmeda 71                030-242-407
Bosanka 51                   030-251-002
Ante Starĉevića bb               036-803-989
Trg OsloboĊenja 24               053-310-181
Kralja Petra 20                 053-221-424
Kolubarska bb                  065-587-110
                        065-684-873
Solunskih dobrovoljaca 35; 13          053-242-618
Soba 13a Zgrada općine             034-819-001
Kralja Tomislava 13               034-819-678
Hrvatskih branitelja 20             034-819-065; 034-819-682
Hotel Zelengora                 058-210-012
                        038-221-796
                        038-221-796
Ul.Kozarskih brigada              065-6620-947; 066-593-818
Svetih Vraća bb                 051-811-628;051-813-477;065-588-994
H.V. Hrvatinića bb               063-401-300
Srpska vojska bb                057-557-131;065-588-784
Livanska 48                   030-658-056
Svetog Luke 15                 030-656-717
Kralja Tomislava bb. Zavod za zapošljavanje   030-658-069
Kneţica bb                   052-436-201        436-239
Kostajnice bb                  036-755-223;061-194-655
Svetosavska 13/IV                052-663
                        058-576-306
Svetosavska bb                 052-663-144;065-523-079

Svetosavska bb                  065-603-331; 052-411-134;437-138
Đaĉko 3                     034-201-033; 202-166
Kralja Tvrtka bb                 034-203-454
Stube 20                     039-831-373        831-240
Stube 20                     039-831-373
Dom kulture , Sulejmana Omerovića 2       032-603-180
Dom kulture, Sulejmana Omerovića 2        032-603-103;061-758-298
Svetog Save 27                  050-212-781        211-745
                         050-214-001;065-621-753
Nikole Tesle 26/II                050-211-332;065-672-121 212-777
Hasana Brkića bb                 032-873-863
Omladinska 3                   031-762-627
Omladinska 3                   031-762-627
                    14-Apr-18 063-378-941
14 April bb                   031-762-067
Fra G. Matića bb                 039-682-298; 00385-91-586-92-37
Općinska zgrada , Kralja Tomislava        036-771-514        771-342
Kralja Tomislava bb               036-780-320;063-404-490
Biberović, nr Sapna               035-598-142
Dom kulture Sokolac, ul.Cara Lazara bb      057-448-407;057-447-377; 067-448-816
Dom kulture Sokolac, ul.Cara Lazara bb      057-448-407
Zdravka Ĉelara 6                 051-840-592
Dom sportova; Ul. Jovana Raskovica 6       053-610-933;053-612-132
Svetog Save 35                  053-610-722;00385-98-760-105
Simetrala 1/40                  032-651-397
Osmana Pobrića bb, 74260 Tešanj       032-653-954
Bega Kopĉića bb               034-353-742;034-353-847; 352-256
Samostan                   063-330-046
Ul.Seada Softovića 3             038-221-963
Bosanska 40                 030-511-419        511-301
Paša mahala 5                030-512-362;061-787-519 611-130
Donje krĉavine bb;Karaula          030-105-852;061-257-253
Dom mladih; Nemanjina 13           059-280-242;065-563-621
                       059-260-548
Trg Ahmeta Mrţljaka br 1           037-773-911;061-755-801
Ul.Uţiĉkog korpusa                           620-994
                       058-621-005;065-644-040; 058-620-994
Ul43 DUB br.8                038-227-493
Svetog Save 20                065-915-258
Svetog Save 16 a               065-545-238; 058-621-166
Stjepana Radića bb              032-873-749
dr.Pinkasa Bandta              032-874-714
Omladinska 10                032-874-683
Braće Jugovića bb                            230-292
                       056-230-290; 230-292; 210-626
Ĉauševac, Trg pobjede 1           056-210-779/210-773; 065-678-535
Centar za socijalni rad, Braće Obradovića  056-210-582
Svetog save 86                056-211-617;065-672-353
Hotel Drina; Svetog Save bb         056-210-412;061-520-338
Papirus Štamparija              056-210-624
Dom kulture                 032-880-878;061-334-206
Ulica 1 bb                  032-881-188
Ĉaršija bb                  037-477-762
Vlade Marjanovića bb; Fra AnĊela Kaića 9/b  034-204-046
Centar za socijalni rad, Vidovdanska     052-752-337
3.ulica 30
Wagnerova bb                 030-251-038;030-253-463; 061-807-637; 030-253-288
Kulina Bana 31                030-252-099;063-140-845
Trg osloboĊenja br.1             053-331-682;053-331-717;065-583-208
                       053-333-398;053-333-190
Osinjskih brigada              053-333-594; 065-625-364 833-622
Mladena Stojanovića 15, Dom kulture     051-815-603
Kralja Tomislava 30/24            030-659-844
Lovnica                   032-876-129
Meše Selimovića 8              052-756-604
Otoka                    037-477-512;061-752-040
Šipovo                    050-371-626
Široki Brijeg                063-402-7032
Stjepana Radića bb              036-704-097
Skeleni                   00381-31-857-996
Teslić                    065-319-300
Ruţević bb                  053-435-245
Luke bb                   034-272-143;061-328-953
                       053-430-573
Bašbunar 33                 030-518-397

Školska bb
Donje Osoje 1                030-511-044; 061-763-812
Zgrada mjesne zajednice
Dom kulture Višegrad
PRC Višegrad, Kozacka bb        058-621-330
Vozuća                 061-785-147
Anke Topić bb              061-153-882
Autumna Maraka bb            032-880-208
                    032-882-469
                    032-881-039
Karakajska 17 E             065-912-513;+381-63-830-6662
                    056-386-902
Nikole Kašikovića 7           033-213-278
                    033-668-251
                    036-802-731
                    44 44 88
                    033-276-865

                    033-211-354
                    033-649-196


                    051-320-960
                    033-214-568
                    208-853
                    050-431-013


                    205-827
                    065-905-683
                    208-052

Patriotske lige 6            035-257-125; 061-298-239
                    051-460-370
                    444-141
                    232-470
Obala kulina Bana 7/I          033-668-685;        668-683
                    035-236-976; 061-736-008
                    055-671-595
17 VKBbr. 14/7             037-681-387
Prijedor, Stari Grad; R.Konĉara br 20  052-234-789; 215-852; 065-905-520
Livanjska 48              030-658-822; 658-096
                    065-407-481
Vileniĉka 35, 72290 Novi Travnik    030-791-613
                    035-787-281
                    056-885-092
Beogradska 38, 76300 Bijeljina     055-220-253; 220-250, 220-251
                    055-220-285;250-250
                    065-537-018
Miloša Konjića 1            051-860-907
Ul.Rudo                 058-475-210
Svetog Save 27 a/b       053-612-015; 612-849
Vilsonovo šetalište 9     066-272-702
                053-333-991
Sinjska bb           203-816;
Gabrijela Jurkića 8/a     034-202-770        same
                035-251-603
Hadţiefendijina 43       035-816-349; 061-101-709
Mehmed Pase Sokolovica     219-825;221-338
A.Santica 28 a         036-580-124
M.Balorde 2          036-552-418
Kostajnica           755-223
Kralja Tomislava bb      036-770-973
                061-196-101
Ul. Maršala Tita bb      066-166-298; 666-068
                030-845-650
                035-631-581; 631-619
                051-891-650
                051-814-431
                039-835-586
                049-217-127
Nemanjina 5          059-260-852
                035-251-401; 251-400
Kraljice Katarine 9      034-819-292
                057-610-433
Vuka Karadzica, 76230     054-611-636; 611-068; 056-965-108
Nemanjina 5          059-464-426
Ul. Kozarska 6         052-212-148; 231-006
Bikavac 5/1          066-652-032; 058-621-125; 783-204
                055-352-429
Gimnazija, Ulica Prijedorska  037-686-397
Ul. Centar 1; Centar II bb   058-412-202; 430-101
                049-204-750
                051-880-295
Selo Babici          066-918-534
                053-431-891
                030-733-763
                056-210-733
Ul. Krušiĉka 15 B       030-712-123
Ul. Bosanska          030-251-537
                030-265-499
Zrinskofrankopanska      034-204-039
                034-819-678
                049-311-325
                034-819-682
                053-231-176
Alipasina 9/III        033-205-010
Centar 72           030-518-480
                035-257-366
Kralja Petra I br. 20     053-212-424
Hasim Spahic 22/II       033-400-073
Mostarska 30          036-804-546; 066-313-047
Hrvatski branitelja 20     034-819-682
                          038-220-799; 058-315-711
                          065-647-313
                          058-575-837
Ul.Trg mladosti                  037-514-340;514-839
Hrvatskih Gardijskih Brigada            034-819-774
Vidovdanska 11                   058-620-403
                          030-201-538
                          061-765-970
Ul.R.Marjanca 38; 44                050-371-123; 050-371-539
Ul.Kozarska 6                   052-213-236;231-155
Zanat bb                      065-600-570
033-533-790                    033-533-790
B.Sembjeda M 5/6, 71333              032-845-431
                          050-372-596
Nikole Pasica 73                  053-232-426
                          037-322-023;322-026
                          065-653-585
Dţemala Ĉauševića bb                037-882-530
                          058-415-210
                          063-371-321
                          053-810-605; 053-812-251
                          051-791-275
                          051-860-322
                          051-212-551
Alekse Santica 11 b                036-580-042
Dom Penzionera D Trakt               035-251-056        251-279
Zmaja od Bosne bb                 033-650-871        200-070
Branilaca grada 19 B                033-209-753
Fra AnĊela Zvizdića 1 UNITIC Tower B šesti sprat  033-295-416; 295-417    295-416
Trg Branilaca Hrasnice bb             033-414-015        414-216
Alipašina 47                    033-261-390        261-392
La Benevolencije br 4               033-213-529        663-677
Skenderpašina 25                  033-200-310
Maršala Tita 19/III                033-444-488
Hrasniĉka Cesta 12                 033-762-140
Ul. Novo Naselje bb                035-630-673
Hadzi Idrizova 12                 090-139-588        665-189
Kolodvorsa 3                    033-715-840
Patriotske lige 30/3                033-206-542;213-078
Ul.Lacina 69 a                   036-552-185
Aleja lipa 7                    033-216-012        640-105
Nenavište, 76250 Gradacac             035-817-177
Obala Maka Dizdara 3                033-665-304; 209-715
Ul.Tekija Cikma 5                 033-277-277        444-053
Trg OsloboĊenja 1                 033-206-048
Patriotske lige 75265               061-178-973
Krš bb                       035-621-007; 061-178-133
Branilaca BIH                   037-660-017
Koraj                       061-149-662
Petra Koĉića br.4                 052-413-138
Duvanjska bb                    034-274-189
Juţni logor bb, Mostar               036-577-090; 061-273-621
Maršala Tita 178          036-552-905; 550-450
Rade bitange 34           036-581-062
Kralja Tvrtka bb          030-790-672
Banja bb 71340           032-825-301;825-372
Pećani B 3/6            052-232-302
A.J.Raškovića broj 1        052-240-100;240-101;233-303
D. Osmetići 180           065-618-174
                  033-663-419
Novo Selo 465            0038591-546-0227
Jovana Duĉića 5           053-430-308; 434-175
Hamdije Kreševljakovića 59     033-236-260
Fra Andjela Zvizovića 1       033-483-037;483-038
211. Oslobodilaĉke brigade     035-640-570
Savska bb              051-840-629
Dom kulture             065-606-085
Partizanski put 57         065-547-426
Ljubinje 88380; Svetosavska 12   059-621-189
Branimirova bb           034-353-563
ul. Kosovska bb           059-260-548; 224-175
ZENJAK 21 b             030-511-877
Osnovna škola Trnovo        057-610-253; 061-253-517
ul. Ismeta Mujezinovića br 13    035-284-051; 061-727-831
Aleja Bosanskih Vladara 29; 75001  035-253-220        253-356
Ul. Mihajla Crnogorĉevića 7     035-233-144
Ul. Petra Koĉića 5         035-265-630             243166
Bosne Srebrene 127, Tuzla      035-287-018;061-163-863
Ibrahima Mrţljaka 30, 77230     037-770-091; 773-510
Trg Ahmeta Mrţljaka 1        037-773-911; 061-755-801
Sarajevska cesta bb, 71300     033-210-276
Bezistan 3. Sprat          035-772-769
KaraĊorĊeva 16           056-583-307
Zgrada televizije Zvornik      056-210-892
Pašage Gogića 1           061-296-214
EMAIL                   CITY       FED/RS  AREAS of ACTIVITY
ibrahime@bih.net.ba            Sarajevo     F
aaa@banjaluka.net             Banja Luka    RS    BiH
apmbh@bih.net.ba              Bihac       F    Una-Sana
info@noars.org/office@noars.org      Banja Luka    RS
buck@inecco                Laktasi      RS
adra-bl@elf.ho.com             Banja Luka    RS
bera@bl.ac.yu               Banja Luka    RS
                      Prijedor     RS
arajk@bn.rstel.net             Bijeljina     RS
                      Bijeljina     RS
                      Brcko       RS
killer@bih.net.ba             Sarajevo     F    Sarajevo, Doboj, Zenica-Doboj, Tuzla-Podrinje, Ba
aldi@aldi.ba                Gorazade     F    Gorazde-Upper Drina
                      Banja Luka    RS
general@alterart.org            Travnik      F
maxi@bih.net.ba; maxialternative@yahoo.com Kakanj      F    Zenica-Doboj, Kakanj,
amadebh@hotmail.com            Sarajevo     F    BiH
nsavija@bih.net.ba             Sarajevo     F    BiH
                      Milici      RS    Milici
uzanima@bih.net.ba; vesna 987@yahoo.com Gorazade       F
                      Banja Luka    RS
                      Mrkonjic Grad   RS
                      Banovici     RS
eg@delta.com.ba              Tuzla       F
                      Prnjavor     RS    Banja Luka
                      Bihaæ       F
                      Sarajevo     F
                      Bosanski Petrovac F    Una-Sana
                      Maglaj      F
                      Sarajevo     F
                      Kakanj      F
zgp@cob.net.ba               Mostar      F    Neretva Valley
                      Mostar      F
ugdv@bih.net.ba              Gorazde      F    Sarajevo, Zenica-Doboj, Tuzla-Podrinje, Neretva V
                      Tuzla       F    Tuzla-Podrinje
                      Travnik      F    Central Bosnia
                      Gorazade     F
                      Banja Luka    RS
cbbl@inecco.net              Banja Luka    RS    Doboj, Bijeljina, Banja Luka
                      Prijedor     RS
                      Prnjavor     RS
                      Srbac       RS
                      Banja Luka    RS    Banja Luka, Bijeljina, Vlasenica, Sokolac, Srbinje/F
                      Srebrenica    RS    Vlasenica
                      Visegrad     RS    Srbinje/Foca
                      Bijeljina     RS
                      Gorazade     F
paraplegicari@blic.net           Banja Luka    RS    Doboj, Bijeljina, Banja Luka
                      Bijeljina     RS
                      Brcko       RS
                      Doboj       RS
                     Prijedor    RS
                     Prijedor    RS  Banja Luka
                     Zvornik     RS  BiH
                     Tuzla      F  Tuzla-Podrinje
                     Gorazade    F
SDRS@blic.net               Banja Luka   RS  Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca, Sokolac, Vlasenica,
                     Doboj      RS
                     Srbinje/Foca  RS
                     Modrica     RS  Doboj
                     Srebrenica   RS  Vlasenica
                     Rudo      RS  Central Bosnia
                     Vlasenica    RS
                     Zvornik     RS  Vlasenica
ugpovratnika@blic.net           Banja Luka   RS
                     Bijeljina    RS
scout@modesty.urc.bl.ac.yu        Banja Luka   RS
vasscout@doboj.net            Petrovo     RS  Doboj
                     Zvornik     F  Vlasenica
                     Livno      F
                     Brcko      RS
neson@bigfoot.com             Zvornik     RS  Vlasenica
                     Sarajevo    F
                     Gorazde     F
                     Banja Luka   RS  Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca, Sokolac, Vlasenica,
                     Bileca     RS
                     Biljeljina   RS
                     Derventa    RS
                     Doboj      RS
                     Dubica     RS
                     Gradiska    RS
                     Lukavica    RS
                     Mrkonjic Grad  RS
                     Prijedor    RS
                     Srbinje/Foca  RS
                     Trebinje    RS
                     Visegrad    RS
                     Vlasenica    RS
                     Banja Luka   RS  Bijeljina, Banja Luka
                     Bijeljina    RS
                     Brcko      RS
                     Doboj      RS
                     Gradiska    RS
                     Prijedor    RS
                     Gorazade    F
                     Kakanj     F
ussppivtz@yahoo.com; ussppiv@ussipv.org  Tuzla      F  Tuzla-Podrinje
                     Stari Vitez   F
                     Zepèe      F
natasap@inecco.net            Banja Luka   RS  Doboj, Trebinje, Bijeljina
                     Banja Luka   RS
                     Sipovo     RS  Banja Luka
                     Ravne-Brcko   RS  Tuzla-Podrinje
                         Tuzla     F  Tuzla-Podrinje
                         Sarajevo    F
                         Novi Grad   F
                         Nevesinje   RS
                         Han Pijesak  RS
bmf@bih.net.ba                  Sarajevo    F  Sarajevo
esmahabul@yahoo.com               Sarajevo    F
ljiljam@sezam.co.yu               Doboj     RS
mirzam@hotmail.com                Sarajevo    F  Tuzla-Podrinje
voxmedici@hotmail.com              Tuzla     F
bkcentar@bih.net.ba               Travnik    F  Sarajevo, Central B, Zenica-Doboj, Tuzla-Podrinje
bosfam@bih.net.ba                Tuzla     F
mcbospo@bih.net.ba; bospo@bospo.ba        Tuzla     F
                         Brcko     RS
                         Brcko     RS  Tuzla-Podrinje
                         Prijedor    RS  Banja Luka, Una-Sana
gocalg@inecco.net                Modrica    RS  Doboj, Srbinje/Foca,Sokolac, Vlasenica, Zenica-Do
caritas@inecco.net                Banja Luka   RS  Banja Luka, Kotor Varoš,Prijedor,Prnjavor, Ljubija,
caritas@utic.net.ba               Sarajevo    F  Sarajevo, Central B, Zenica-Doboj, Tuzla-Podrinje
vuk.a@blic.net, lj.v.kapor@blic.net       Banja Luka   RS
carl@tel.net.ba                 Livno     F  Livno/Tomislavgrad
cgs@bih.net.ba                  Travnik    F  Central Bosnia
                         Banja Luka   RS
                         Orasje     F  Posavina
ccituzla@bih.net.ba               Tuzla     F  Neretva Valley, Tuzla-Podrinje, Banja Luka
cce@gv.zamir.net                 Gornji Vakuf  F  Central Bosnia
dennvis@blic.net                 Visegrad    RS  Sarajevo, Srbinje/Foca, Sokolac, Gorazde-Upper D
                         Mostar     F  Neretva Valley
cip@bih.net.ba                  Sarajevo    F
cenppz@bih.net.ba                Zenica     F  Zenica-Doboj
kreacio@inecco.net                Banja Luka   RS  Tuzla-Podrinje, Banja Luka
                         Srbac     RS
cna.sarajevo@nenasilje.org            Sarajevo    F  BiH
sajecrd@bih.net.ba                Sarajevo    F  Doboj, Sokolac, Banja Luka, Livno/Tomislavgrad, S
                         Banja Luka   RS  Doboj, Sokolac, Banja Luka, Livno/Tomislavgrad, S
scsr@bih.net.ba                 Sarajevo    F
ctvmost@bih.net.ba                Sarajevo    F
igors@ccibh.org                 Banja Luka   RS  Neretva Valley, Tuzla-Podrinje, Banja Luka
ccimo@bih.net.ba                 Mostar     F  Neretva Valley, Banja Luka, Tuzla-Podrinje
                         Vitez     F
                         Trnovo     RS
                         Mostar     F
                         Vitez     F
                         Tesanj     F  Zenica-Doboj
                         Busovaca    F  Central Bosnia
hca-sa@bih.net.ba                Sarajevo    F
                         Ribnik     RS
                         Banja Luka   RS  Banja Luka
                         Doboj     RS
                         Sarajevo    F
cit.init@inecco.net/ cit.init@alf-bl.rstel.net  Banja Luka   RS
citvoice@yahoo.com                Banja Luka   RS
                        Bijeljina     RS
                        Doboj       RS
                        Prijedor      RS
                        Srpsko Sarajevo  F
                        Zenica       F
                        Prijedor      RS
                        Fojnica      F
       rc@ets.org.yu          Prijedor      RS  Banja Luka
       corridor@bih.net.ba       Sarajevo      F
                        Gracanica     RS  Tuzla-Podrinje
100 i 080 / 74 - 196              Kupres       F
                        Bihać       F
                        Prijedor      RS  Banja Luka
                        Vitez       F
                        Prijedor      RS  Banja Luka
                        Bijeljina     RS
       ug_diss@bih.net.ba        Sarajevo; Ilidţa  F
                        Laktasi      RS  Banja Luka, Posavina
       msd-grd@inecco.net        Laktasi      RS
       djuka@ets.org.yu         Prijedor      RS
                        Visegrad      RS
                        Kostajnica     RS  Banja Luka
                        Prijedor      RS  Banja Luka
                        Sarajevo      F
       duga@blic.net          Banja Luka     RS
                        Visegrad      RS  Sokolac, Trebinje
                        Travnik      F  Central Bosnia
                        Gornji Vakuf    F
                        Banja Luka     RS
       boro@inecco.net         Mrkonjic Grad   RS  Banja Luka
                        Mrkonjic Grad   RS  Banja Luka
                        Livno       F
                        Pale        RS
       empatija@miz.ba         Zenica       F  Central Bosnia, Zenica-Doboj
       eda@inecco.net          Banja Luka     RS
       elrs@blic.net; vsilva@blic.net  Banja Luka     RS  Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca, Sokolac, Vlasenica,
                        Bijeljina     RS
                        Brcko       RS
                        Pale        RS
                        Prijedor      RS
                        Teslic       RS
                        Banja Luka     RS  Doboj, Bijeljina, Banja Luka, Sarajevo, Zenica-Dob
       ociuoci@bih.net.ba        Sarajevo      F  BiH
                        Uskoplje      F
                        Gornji Vakuf    F
       femina@bn.rstel.net       Bijeljina     RS  Bijeljina
       hnofenix@bih.net.ba       Sanski Most    F  Una-Sana
       prvi.osmeh@urc.bl.ac.yu     Banja Luka     RS
                        Pale        RS
                        Vojkoviæi-Ilidza  RS
       formaf@cob.net.ba        Mostar; Posusje  F  BiH
                        Bijeljina     RS  Bijeljina, Banja Luka
                      Zenica      F
                      Zenica      F
forum_tz@bih.net.ba             Tuzla       F     Bijeljina, Tuzla-Podrinje
                      Gracanica     F     Tuzla-Podrinje
ogbh@open.net.ba              Sarajevo     F
bonafides@rstel.net             Bijeljina     RS
futura@inecco.net              Teslic      RS    Doboj
genesis@inecco.net             Banja Luka    RS    Banja Luka
rasho@banjalukanet             Banja Luka    RS
sanela@inecco.net              Banja Luka    RS    Doboj, Bijeljina, Banja Luka
                      Bijeljina     RS
                      Doboj       RS
                      Prijedor     RS
                      Rudo       RS    Srbinje/Foca
                      Stari Vitez    F
                      Banja Luka
hcabl@blic.net; hcalido@inecco.net; hca@ecn.cz        RS    Doboj, Bijeljina
                      Sarajevo     F     BiH
hcatuzla@bih.net.ba             Tuzla       F     Tuzla-Podrinje
info@bh-hchr.org/office@bh-hchr.org     Sarajevo     F
                      Mostar      F
                      Bijeljina
helodbor@inecco.net, helcomm@inecco.net, helcomm@Eunet.yu RS      Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca, Sokolac, Vlasenica,
hro_bn@.bn.rstel.net            Bijeljina     RS
biroy@bih.net.ba              Tuzla       F
                      Posušje      F
                      Laktasi      RS    Banja Luka
g.imamovich@zamir-tz.ztn.apc.org      Tuzla       F
                      Zenica      F
                      Sarajevo     F
                      Gornji Vakuf   F
                      Graèanica     F
                      Graèanica     F
                      Banja Luka    RS
idis@bn.rstel.net; idis@paleol.net              RS
                      Lukavica; Srpsko sarajevo  Sarajevo, Srbinje/Foca, Sokolac
                      Trebinje     RS    Trebinje, Sokolac
                      Gacko       RS
                      Visegrad     RS    Srbinje/Foca
                      Gradacac     RS    Doboj, Tuzla-Podrinje, Posavina
                      Brka
                      Gracanica     F
                      Gradacac     RS    Tuzla-Podrinje, Posavina
indep@miz.ba; indep@gmx.net         Zenica      F
tnt@bih.net.ba               Travnik      F
                      Sarajevo     F
                      Bosansko GrahovoF
                      Srebrenica    RS
instvikt@bih.net.ba             Sarajevo     F     BiH
talkradi@bih.net.ba/intermedia_98@yahoo.comSarajevo      F
                      Sarajevo     F
ilh@bih.net.ba               Sarajevo     F     Doboj, Bijeljina, Banja Luka, Livno/Tomislavgrad, S
bubic.g@blic.net              Banja Luka    RS
                      Brcko       RS
                      Doboj       RS
                       Kotor Varos  RS
                       Prijedor    RS
                       Teslic     RS
zajedno@bih.net.ba              Sarajevo    F    Sarajevo, Central Bosnia, Posavina
ibrosa@bih.net.ba               Sarajevo    F
                       Sarajevo    F
                       Bijeljina   RS   Bijeljina
iustitia@inecco.net              Banja Luka   RS
                       Knezevo    RS   Banja Luka
job22@bih.net.ba               Sarajevo    F
                       Kakanj     F
office@kastel-fest.com            Banja Luka   RS
                       Fojnica    F    Central Bosnia
klub15-100@inecco.net             Banja Luka   RS
                       Tuzla     F    Tuzla-Podrinje
                       Banja Luka   RS
kosiszoo@inecco.net              Banja Luka   RS
k.suza@bih.net.ba               Sanski Most  F    Una-Sana
                       Novi Travnik  F
la-bene@open.net.ba              Sarajevo    F    Vlasenica, Tuzla-Podrinje
lbbo@utic.net.ba               Sarajevo    F
esperobl@etf-bl.rstel.net           Banja Luka   RS   Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca. Sokolac, Vlasenica,
lara@rstel.net                Bijeljina   RS
liga_trebinje@hotmail.com           Trebinje    RS
                       Banja Luka   RS   Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca, Bijeljina, Banja Luka
kapetan@bih.net.ba              Sarajevo    F    Sarajevo/Neretva Valley
ic.lotos@bin.net.ba              Tuzla     F    Tuzla-Podrinje
                       Banja Luka   RS   Banja Luka
                       Livno     F
emira.hodzic@tel.net.ba            Livno     F    Livno/Tomislavgrad
                       Banja Luka   RS   Banja Luka
                       Banja Luka   RS   Banja Luka
lokino@bih.net.ba               Sarajevo    F    Nereteva Valley, Sarajevo, Zenica-Doboj, Tuzla-Po
                       Konjic     F
                       Mostar     F
                       Sarajevo    F
                       Zenica     F
lotos@bih.net.ba               Zenica     F    Zenica-Doboj
ic.lotos@bih.net.ba              Tuzla     F    Tuzla-Podrinje
lotosice@bih.net.ba              Tuzla     F    Tuzla-Podrinje
                       Rudo
luna@rsntel.net; luna@rstel.ba; luna@paleol.net       RS   Srbinje/Foca
                       Mostar     F
dmilkavblic.net                Visegrad    RS   Gorazde-Upper Drina
                       Cajnice    RS
                       Gorazde    F
                       Rogatica    RS
                       Rudo      RS
mediaplan@mediaplan.ba            Sarajevo    F
sunita@inecco.net               Banja Luka   RS
                       Zenica     F    Zenica-Doboj
medica1@bih.net.ba; medica2@bih.net.ba; selenat@bih.net.ba; medica@bih.net.ba; medica@medica.org.ba; infodoc@medic
                       Sarajevo    F
                       Prijedor    RS   Livno/Tomislavgrad, Una-Sana
                      Sarajevo     F
                      Banja Luka    RS
                      Bihac      F
                      Brcko-Rahic   F
                      Doboj      RS
                      Gracanica    F
                      Livno      F
                      Mostar      F
                      Sarajevo     F
                      Tomislavgrad   F
                      Travnik     F
                      Tuzla      F
                      Tuzla      F
                      Zenica      F
milicani@bn.rstel.net; mmljan@rstel.net   Milici      RS
grujic@un.org                Sarajevo     F
                      Banja Luka    RS
                      Bihac      F
                      Mostar      F
                      Pale       RS
                      Tuzla      F
                      Zenica      F
most@blic.net                Banja Luka    RS
                      Bosansko GrahovoF
mmp_mo@zamir-zg.ztn.apc.org         Mostar      F   Neretva Valley
ugmhd_tk@hotmail.com            Tuzla      F   Zenica-Doboj
                      Vogosca     F   Sarajevo, Zenica-Doboj, Tuzla-Podrinje
amahic@utic.net.ba             Sarajevo     F
                      Bosanska Krupa F
                      Kakanj      F
                      Konjic      F
                      Olovo      F
                      Zvornik     RS  Tuzla-Podrinje
                      Glamoc      F
                      Sarajevo     F
hodbor@bn.rstel.net             Bijeljina    RS
nadahope@eunet.yu              Bijeljina    RS  Bijeljina
velcome@inecco.net             Derventa     RS  Doboj
uznada@poen.net               Prijedor     RS  Banja Luka
nbfund@bih.net.ba              Sarajevo     F
                      Visegrad     F
                      Bijeljina    RS
ekstra@bn.rstel.net             Bijeljina    RS
                      Sarajevo
nvofond@bih.net.ba; recepcija@ngofoundation-bih.org     F
ngo.dem@blic.net                       RS
                      Banja Luka, Derventa  Doboj, Bijeljina, Banja Luka
                      Bijeljina    RS
                      Brcko      RS
                      Bugojno     F
                      Doboj      RS
                      Gradiska     RS
                      Banja Luka    RS
                      Srbac      RS  Banja Luka
      ombudsperson@ohro.ba      Sarajevo      F
      obuds@inecco.net        Banja Luka     RS
                     Stari Vitez    F
                     Banja Luka     RS    Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca, Sokolac, Vlasenica,
                     Zenica       F
                     Sokolac      RS    Sokolac
                     Travnik      F    Central Bosnia
      orion@bigfoot.com       Banja Luka     RS
      n.djeca@bih.net.ba       Sarajevo      F
      ndjeca@miz.ba         Zenica       F    Zenica-Doboj
                     Tuzla       F
                     Banja Luka     RS
      krugpen@bih.net.ba       Sarajevo      F
                     Banja Luka     RS
                     Sipovo       RS    Banja Luka
                     Banja Luka     RS
      office@proetcontra.org     Prijedor      RS    Banja Luka
      protemp@inecco.net       Doboj       RS
                     Sipovo       RS
                     Sarajevo      F    BiH
      protector_sarajevo@yahoo.com  Rakovica      F    Trebinje, Sokolac, Sarajevo, Zenica-Doboj, Tuzla-P
                               F
                     Kraljeva Sutjeska- Kakanj  Zenica-Doboj
      beta_ze@bih.net.ba       Zenica       F    Zenica-Doboj
      radiodis@bih.net.ba      Sarajevo      F    Trebinje, Srbinje/Foca, Sarajevo
                     Banoviæi      F
                     Kupres       F
      rcsbihhq@bih.net.ba      Sarajevo      F    Sarajevo, Western Herzegovina, Neretva Valley, C
                     Bihac       F
                     Mostar       F
                     Orasje       F
                     Sarajevo      F
                     Travnik      F
                     Tuzla       F
                     Gorazde      F
                     Grude       F
                     Livno       F
                     Mostar       F
                     Zenica       F
                     Tomislavgrad    F
                     Mrkonjic Grad   RS    Banja Luka
                     Zivinice      F    Tuzla-Podrinje
                     Sarajevo      F
      horuhama@bih.net.ba      Zenica       F    Sarajevo, Central Bosnia, Zenica-Doboj
                     Kakanj       F
      safax-mp@bih.net.ba      Sarajevo      F    BiH
      sunita@inecco.net       Banja Luka     RS
      sanus@prijedor.com      Prijedor      RS    Banja Luka
      sarajevohospice@yahoo.com   Sarajevo      F    Sarajevo
41-privremeni br.             Mostar       F
                     Gorazade      F
                     Zvornik      RS    Vlasenica
      boris@inecco.net        Drvar       F    Livno/Tomislavgrad, Una-Sana
                    Banja Luka    RS  Sokolac, Banja Luka
sinergija@eunet.yu           Banja Luka    RS
                    Gradiska     RS
                    Srbac       RS
                    Sarajevo     F
                    Srbac       RS
                    Doboj       RS
sfs@spicanet.net            Trebinje     RS  Trebinje, Srbinje/Foca
                    Vares       F  Zenica-Doboj
                    Gorazde      F  Gorazade-Upper Drina
                    Sarajevo     F
zajedno@bih.net.ba           Sarajevo     F
rozicm@cob.net.ba            Mostar      F  Neretva Valley
                    Tuzla       F
                    Srbac       RS  Banja Luka
                    Gradiska     RS  Banja Luka
korak@prijedor.com           Kozarska Dubica  RS  Banja Luka
                    Mostar      F
                    Mostar      F
                    Gorazade     F
                    Banja Luka    RS
                    Sarajevo     F
biser-sa@zamir-sa.ztn.apc.org      Sarajevo     F
                    Sarajevo     F
                    Sarajevo     F
farsa@internet.ba            Sarajevo     F  Sarajevo, Neretva Valley, Central Bosnia, Goradze
dzbs@hotmail.com            Sarajevo-Ilidza  F  BiH
topdpmil@bih.net.ba           Sarajevo     F
taldi@max.ba              Tuzla       F  Tuzla-Podrinje
                    Drvar       F  Livno/Tomislavgrad, Una-Sana
                    Zenica      F
                    Sarajevo     F
                    Sarajevo     F
                    Gracanica     F  Tuzla-Podrinje
                    Tuzla       F
natasap@inecco.net           Banja Luka    RS
                    Visegrad     RS  Sarajevo, Neretva Valley, Srbinje/Foca, Sokolac, G
                    Graèanica     F
vidra@inecco.net; vidra-nvo@blic.net  Banja Luka    RS
vivezene@bih.net.ba; info@vivezene.ba  Tuzla       F
                    Vitez       F
                    Banja Luka    RS  Banja Luka
                    Drvar       F  Livno/Tomislavgrad
                    Laktaši      RS
                    Novi Travnik   F  Central Bosnia
                    Sipovo      RS  Banja Luka
                    Turbe       F
                    Sanski Most    F
zenazenama_sa@zamir-sa.ztn.apc.org   Sarajevo     F
zene@bih.net.ba             Sarajevo     F  Sarajevo, Zenica-Doboj
                    Mostar      F  Neretva Valley
                    Bugojno      F
      zenauna@bih.net.ba              Bihac       F   Una-Sana
      zenabih@cob.net.ba              Mostar      F
      ugze_sre@bih.net.ba; office@srebrenica.org  Tuzla       F   Sarajevo, Tuzla-Podrinje
                             Gradiška     RS
                             Celinac      RS  Banja Luka
                             Kakanj      F
                             Kakanj      F
                             Gracanica     F
      luciano_beer@skaut.net            Teslic      RS  Doboj
      ocgv@gmx.net                 Gornji Vakuf   F   Central Bosnia
                             Gradiska     RS  Banja Luka
      unov-gv@zamir-zg.ztn.aapc.org                 F
                             Gornji Vakuf-Uskoplje
      okc@inecco.net                Banja Luka    RS
                             Kakanj      F
      sanadmsm@bih.net.ba             Sanski Most    F   Una-Sana
      dommlze@miz.ba                Zenica      F   Zenica-Doboj
      oic@bn.rstel.net               Brcko       RS  Bijeljina
                             Banja Luka    RS
      office@kastel-fest.com            Banja Luka    RS
      ce.zar@smartnet.ba              Sarajevo     F
                             Sarajevo     F   BiH
                             Banja Luka    RS  Doboj, Trebinje, Srbinje/Foca, Vlasenica, Sokolac,
      hug.zemd@bih.net.ba             Tuzla       F   Tuzla-Podrinje, Una-Sana
      zena21_sa@zamir-sa.ztn.apc-org        Sarajevo     F
      tehnikabl@blic.net              Banja Luka    RS
      zdravo@inecco.net; zdravo@blic.net      Banja Luka    RS  Doboj, Srbinje/Foca, Banja Luka
      zdravode@blic.net; zdravode@doboj.net    Derventa     RS
      zdravodovblic.net              Doboj       RS
      ocpd@ets.org.yu               Prijedor     RS
                             Rudo       RS
                             Srpski Brod    RS
                             Sarajevo     F
                             Bihaæ       F
                             Sarajevo     F
434 - P. Martinoviæ                   Novi Travnik   F
                             Srpska Kostajnica RS
                             Zenica      F
                             Stari Vitez    F
                             Trebinje     RS
                             Rogatica     RS
                             Pale       RS
                             Stari Vitez    F
                             Sokolac      RS
                             Srbac       RS
                             Ljubinje     RS
                             Stari Vitez    F
                             Livno       F
                             Rogatica     RS
                             Trebinje     RS
                             Sarajevo     F
                             Pale       RS
                             Zvornik      RS
                Livno       F
b.l__-flash@etf-bl.rstel.net  Banja Luka    RS
                Lukavica     RS
                Zenica      F
                Stari Vitez    F
                Mostar      F
                Mostar      F
                Prijedor     RS
                Doboj       RS
                Bileæa      RS
                Trebinje     RS
                Banja Luka    RS
                Banja Luka    RS
                Banja Luka    RS
                Zenica      F
                Stari Vitez    F
                Gorazade     F
                Sokolac      RS
                Bihaæ       F
                Gornji Vakuf   F
                Stari Vitez    F
                Tuzla       F
                Gorazade     F
                Graèanica     F
                Vitez       F
                Gornji Vakuf   F
                Sarajevo     F
                Stari Vitez    F
                Zenica      F
                Poèulica -Vitez  F
adv2001@banjaluka.com     Banja Luka    RS
eda@inecco.net         Banja Luka    RS  Derventa, Srpski Brod, Odzak, Lukavac, Srebrenik
altaris@paleol.net       Srpsko Sarajevo  RS
altius@bih.net.ba       Sarajevo     F  Sarajevo Canton
amicas@blic.net        Srebrenica    RS  Srebrenica
alasn@yahoo.com        Sarajevo     F  Sarajevo
kip@bosnia.ba         Sarajevo     F  BiH
benefit@paleol.net       Srpsko Sarajevo  RS  Eastern RS
                Trebinje     RS  Trebinje
                Sokoloc      RS  Sokolac
                Rogatica     RS  Rogatica
                Nevesinje     RS  Nevesinje
                Ljubinje     RS  Ljubinje
                Gacko       RS  Gacko
                Pale       RS  Pale
                Srbinje/Foca   RS  Srbinje/Foca
                Visegrad     RS  Visegrad
                Bileca      RS  Blieca
                Han Pijesak    RS  Han Pijesk
belfest@inecco.net       Banja Luka    RS  Banja Luka
bkbl@blic.net         Banja Luka    RS  Banja Luka
urbfor@bih.net.ba       Sarajevo     F  Sarajevo
                     Travnik      F  Travnik
                     Tuzla       F  Tuzla
npahcp@max.ba, bhcrafts@max.ba      Tuzla       F
bospo@bospo.ba              Tuzla       F  Tuzla
                     Tuzla       F
kapetan@bih.net.ba;lba@bih.net.ba     Sarajevo     F
kapetan@bih.net.ba            Vozuca      F
                     Bosanska Krupa  F
                     Bugojno      F
                     Bugojno      F
                     Busovaĉa     F
                     Hadţići      F
                     Sarajevo     F
                     Kljuĉ       F
zmt@tel.net.ba              Mostar      F
                     Mostar      F
                     Odţak       F
                     Orašje      F
                     Orašje      F
                     Prijedor     F
                     Brĉko
                     Šamac       F
                     Sanski Most    F
                     Sarajevo     F
                     S
majke_enklava_srebrenice_i_zepe@hotmail.comarajevo     F
                     Travnik      F
zv_udruzenje@hotmail.com         Tuzla       F
                     Tuzla       F
zv_udruzenja@hotmail.com         Tuzla       F
                     Sarajevo     F
                     Sanski Most    F
                     Travnik      F
                     Tuzla       F
                     Vitez       F
majkesip@bih.net.ba            Sarajevo     F
                     Sarajevo     F
                     Banja Luka    RS
                     Bijeljina     RS
                     Brĉko       RS
                     Derventa     RS
                     Banja Luka    RS
                     Šipovo      RS
                     Prijedor     RS
                     Novi Grad     RS
                     Srpsko Sarajevo  RS
                     Modriĉa      RS
                     Doboj       RS
                     Srpski Brod    RS
                     Zvornik      RS
                     Banja Luka    RS
                     Bijeljina     RS
                     Brĉko       RS
                      Derventa     RS
                      Doboj       RS
                      Modriĉa      RS
                      Mrkonjić Grad   RS
                      Nevesinje     RS
                      Novi Grad     RS
                      Prijedor     RS
                      Šipovo      RS
                      Srpski Brod    RS
                      Srpsko Sarajevo RS
                      Višegrad     RS
                      Zvornik      RS
                      Sarajevo     F
adl@bih.net.ba; barsa@bih.net.ba      Sarajevo     F
                      Tuzla       F    Vlasenica, Tuzla-Podrinje
educa@bih.net.ba; festival@inet.ba; ho_amica@bih.net.ba;amicaev@bih.net.ba
                      Kjluĉ       F
dvanima@bih.net.ba             Donji Vakuf    F
                      Bijeljina     RS
tele-dom.glamoc@tel.net.ba         Glamoĉ      F
                      Ĉelinac      RS
brezanke@bih.net.ba             Breza       F
gocalg@inecco.net              Modriĉa      RS
centzene@bih.net.ba             Breza       F
mguska@bih.net.ba              Konjic      F
                      Zavidovići    F
bemarija@spicanet.net            Nevesinje     RS
                      Ljubuški     F
forumbratunac@rstel.net           Bratunac     RS
forzetes@bih.net.ba             Tešanj      F
psiholoski.c@max.ba             Tuzla       F
                      Tuzla       F
interactiv@teol.net             Bijeljina     RS
izvor_mostar@net.hr             Mostar      F
koraci-nade@tel.net.ba           Mostar      F
koraci-nade@tel.net.ba           Nevesinje     RS
ligazena@bih.net.ba             Sarajevo     F
                      Zenica      F
riki_12002@yahoo.com            Trebinje     RS
hdprituz@bih.net.ba             Tuzla       F
                      Olovo       F
sulks3@bih.net.ba              Sarajevo     F
s.zenebh@bih.net.ba             Tuzla       F
borac-ex@bih.net.ba             Travnik      F
Sunce_bugojno@excite.com          Bugojno      F
                      Velika Kladuša  F
uzoc@blic.net                Ĉelinac      RS
duvanjke@tel.net.ba             Tomislavgrad   F
                      Tuzla       F
vesta@bih.net.ba              Tuzla       F
                      Laktaši      RS
                      Srbinje/Foĉa   RS
ce.zar@smartnet.ba             Sarajevo     F
zelja@infosky.net           Srebrenica   RS
zena.ntr@bih.net.ba          Novi Travnik  F
ntg@spinter.net            Gacko      RS
Zene2000@megatel.ba          Sarajevo    F
zene@bih.net.ba, zena@bih.net.ba    Sarajevo    F
donne@mostar.com            Mostar     F
                    Zenica/Nemila  F
senada_mesic@hotmail.com        Zavidovići   F
                    Gradiška    RS
carbkbihvbih.net.ba          Sarajevo    F
caritas-mostar@tel.net.ba       Mostar     F
caritas@utic.nat.ba          Sarajevo    F
                    Zenica
carpediem_ze@yahoo.com; carpediem_ze@hotmail.com    F
csibih@hotmail.com; kontakt@csi.ba   Sarajevo    F
cgs.grad@bih.net.ba          Gradaĉac    F
                    Sarajevo    F
cioovbih.net.ba            Tuzla      F
cinvos@bih.net.ba           Goraţde     F
cps@blic.net              Banja Luka   RS
                    Novi Travnik  F
rcrshq@paleol.net           Pale      RS
Haris. Muhic@dadalos.org        Sarajevo    F
diang@mediaproline.net         Novi Grad    RS
nadat@srcepd.net; miraber@srceped.net Prijedor    RS
drina@bih.net.ba            Tuzla      F
bospol@bih.net.ba           Sarajevo    F
                    Banja Luka   RS
umnrl.bl@inecco.net          Banja Luka   RS
                    Prijedor    RS
ingo_duga@yahoo.com          Sarajevo    F
econbih@bih.net.ba           Sarajevo    F
coedomir@hotmail.com          Derventa    RS
vkuc@rstel.net             Brĉko
link.center@mostar.ba         Mostar     F
esperote@skaut.net           Teslić     RS
fosdibih@hotmail.com          Banja Luka   RS
pkgemma@yahoo.com           Banja Luka   RS
gock-banjaluka@blic.net        Banja Luka   RS
hwasa@utic.net.ba; hwambih@bih.net.ba Sarajevo    F
hwafode@doboj.net           Derventa    RS
hilf.aus@bih.net.ba          Tuzla      F
hwasasok@utic.net.ba          Sarajevo    F
hwasok@paleoi.net           Sokolac     RS
ilijas@bih.net.ba           Ilijaš     F
hwasagsf@bih.net.ba          Sarajevo    F
udruga@cob.net.ba; ideja@telnet.ba   Mostar     F
                    Sarajevo    F
drinasr@yahoo.com           Srebrenica   RS
kock-banjaluka@blic.net        Banja Luka   RS
kock-mrkonjicgrad@blic.net       Mrkonjić Grad  RS
kock-bijeljina@blic.net        Bijeljina    RS
kock-srbinje@blic.net         Srbinje     RS
kock-prijedor@blic.net             Kozarska Dubica RS
kock-doboj@blic.net              Doboj      RS
kock-zvornik@blic.net             Zvornik     RS
kock-trebinje@blic.net             Trebinje     RS
amir@internews.org               Sarajevo     F
javor_vlasenica@yahoo.co.uk          Vlasenica    RS
                        Srebrenica    RS
gpk@poen.net                  Novi Grad    RS
central.office@lok.ba; info@lok.ba       Sarajevo     F
                        Bratunac     RS
                        Trebinje     RS
                        Bijeljina    RS
cinvos@bih.net.ba               Goraţde     F
mirnaluka@inecco.net              Banja Luka    RS
jezdimir@bih.net.ba              Rakovica     RS
nikolab@bih.net.ba               Sarajevo     F
uz_most@yahoo.com               Višegrad     RS  BiH Gorazde Upper Drina
mdd@bih.net.ba                 Sarajevo     F
office@ndcbanjaluka.org            Banja Luka    RS
office@ndcmostar.org              Mostar      F
                        Sarajevo     F
ndc_sa@bih.net.ba; office@ndcsarajevo.org; nebojsa@ndesarajevo.org
                        Šipovo      RS
diplomac@bih.net.ba              Sarajevo     F
nusa@bih-net.ba                Sarajevo     F
dcnnbi@bih.net.ba               Bihać      F
sekulic@rstel.net               Bijeljina    RS
oia@oiabih.info; jan@soros.org.ba       Sarajevo     F
ocpd@inecco.net                Prijedor     RS
oz_petrovo@doboj.net              Petrovo     RS
sahmostar@cob.net.ba              Mostar      F
dmilka@blic.net                Višegrad     RS
hdprituz@bih.net.ba; jasminka@prijateljice.net Tuzla      F
priroda@rstel.net               Bratunac     RS
protemp@inecco.net               Doboj      RS
prvi.osmjeh@blic.net              Banja Luka    RS
sarasreb@rstel.net               Srebrenica    RS
                        Doboj      RS
                        Sarajevo     F
sirs@scoutrs.com                Banja Luka    RS
ssgtk@inet.ba                 Tuzla      F
jagodas@hotmail.com              Sarajevo     F
rdilidza@bih.net.ba              Sarajevo     F
szvk@bih.net.ba                Velika Kladuša  F
                        Ţivinice     F
                        Pale       RS
dino.mujkic@wus-austria.org; sarajevo@sus.baSarajevo      F
                                RS
                        Bosanska Kostajnica
sanjin57@hotmail.com; ugepibih@hotmail.com Sarajevo       F
szino@bih.net.ba                Sarajevo     F
ZZIGOR@BIH:NET:BA               Goraţde     F
uiob2002@yahoo.com; n.softic@bih.net.ba    Banovići     F
uirgd@prijedor.com               Kozarska Dubica RS
irenah@aeobih.com.ba     Sarajevo     F
uno@paleol.net        Srpsko Sarajevo  RS
               Brĉko Distrikt
parapleg_reg.do@doboj.net  Doboj       RS
consumersbih@hotmail.com   Sarajevo     F
               Goraţde      F
               Sarajevo     F
edopoen@net         Novi Grad     RS
youandme@moj.konjic.ba    Konjic      F
               Goraţde      F
zdravomko@blic.net      Banja Luka    RS
               Milići      RS
alexd@rstel.net       Milići      RS
ho21vijek@mediaproline.net  Kozarska Dubica  RS
adidoc123@yahoo.com     Srebrenica    RS
sarasreb@rstel.net      Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
glisic@drina.net       Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
kokeza@bih.net.ba      Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
dcnnsreb@blic.net      Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
vesnam61@hotmail.com     Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
               Srebrenica    RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
sunshinebratunac@yahoo.com  Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
dpaun@rstel.net       Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Bratunac     RS
               Milići      RS
               Milići      RS
               Milići      RS
               Milići      RS
               Milići      RS
               Milići      RS
               Milići      RS
               Konjic      F  Jablanica
               Konjic      F  Jablanica
okpis@bih.net.ba           Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Prozor   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
t94bb@bih.net.ba;t91acu@bih.net.ba  Jablanica  F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Prozor   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
ug-roma-konjic@hotmail.com      Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Odţaci   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Konjic   F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
                   Jablanica  F  Jablanica
Prozor       F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Doljani-Jablanica F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Doljani-Jablanica F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Doljani-Jablanica F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Doljani-Jablanica F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Klis-Konjic    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Jablanica     F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Jablanica     F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Jablanica     F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
          F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Jablanica     F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Jablanica     F  Jablanica
Konjic       F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Konjic i Jablanica F  Jablanica
Prozor-Rama    F  Jablanica
Ĉapljina      F  Ĉapljina
Mostar      F  Ĉapljina
Mostar      F  Ĉapljina
Mostar      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Ĉitluk-Bare    F  Ĉapljina
Hutovo      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉitluk-Bare    F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Domanovići-Ĉapljina
         F  Ĉapljina
Ravno       F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
MeĊugprje     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Stolac   F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Neum    F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Stolac   F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Neum    F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Neum    F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Stolac   F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Neum    F  Ĉapljina
Neum    F  Ĉapljina
MeĊugorje  F  Ĉapljina
Stolac   F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
MeĊugprje  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
MeĊugorje  F  Ĉapljina
MeĊugorje  F  Ĉapljina
MeĊugorje  F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Stolac   F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Stolac   F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Neum    F  Ĉapljina
Ĉitluk   F  Ĉapljina
Stolac   F  Ĉapljina
MeĊugorje  F  Ĉapljina
Neum    F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ĉapljina  F  Ĉapljina
Ravno      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
MeĊugorje    F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ravno      F  Ĉapljina
Ravno; Trbinje  F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
         F  Ĉapljina
Neum       F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Ĉapljina     F  Ĉapljina
Ravno      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Stolac      F  Ĉapljina
Ĉitluk      F  Ĉapljina
Mostar      F  Ĉapljina
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
Mostar      F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
Studio88@mostar.ba  Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
muratc@bih.net.ba  Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
           Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
Mostar  F  Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Trebinje     RS   Trebinje
       zjaksha@yahoo.com              Trebinje     RS   Trebinje
                             Trebinje
       zcentartb@yahoo.co.uk; zenskicentar@spinter.net        RS   Trebinje
                             Trebinje     RS   Trebinje
                             Trebinje     RS   Trebinje
                             Trebinje     RS   Trebinje
                             Trebinje     RS   Trebinje
                             Trebinje     RS   Trebinje
                             Trebinje     RS   Trebinje
; 832-101; 841-589                    Ljubuški     F   Ljubuški
                                      F
                             Posušje      F   Posušje
                                      F
                             Ljubuški     F
                             Posušje      F   Posušje
                             Široki Brijeg   F   Široki Brijeg
                             Grude       F   Grude
                             Grude       F   Grude
                             Široki Brijeg   F   Široki Brijag
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Mostar      F   Mostar
                             Bileća      RS
                             Bosanski Petrovac F
                             Bosanski Petrovac F
                             Bosanski Petrovac F
      e_hajder@yahoo.com              Bosanski Petrovac F
                             Bosanski Petrovac F
                             Kmeuša-Bosanski Petrovac
                                      F
                             Bosansko GrahovoF
                             Peći- Bosansko Garhovo
                                      F
                             Bratunac     RS
                Bugojno      F
                Bugojno      F
                Ĉapljina     F
                Derventa     RS
                Doboj       RS
                Doboj       RS
                Doboj       RS
                Doboj       RS
                Drvar       F
                Drvar       F
lasta_drvar@yahoo.com     Drvar       F
d.c.novenade@blic.net     Foĉa/Srbinje   RS
                Goraţde      F
                Goraţde      F
                Gradiška     RS
ninajefticvblic.net      Gradiška     RS
                Grude       F
ike@paleol.net         Han Pijesak    RS
COD_Jajce@gmx.net       Jajce       F
kultpovpr.Jajce@tel.net.ba   Jajce       F
uz.viktorija99@tel.net.ba   Jajce       F
                Kneţica      RS
prijatel@bih.net.ba      Konjic      F
ekodrustvopounje@hotmail.com  Kostajnica    RS
                Foĉa/Srbinje   RS
palija @inecco.net       Kostajnica

ccidobrila@poen.net      Kozarska Dubica  RS
emira.hodzic@tel.net.ba    Livno       F
                Livno       F
                Ljubuški     F
                Ljubuški     F
                Maglaj      F
maglaj2000@yahoo.com      Maglaj      F
boban@yamb.net         Mrkonjić Grad   RS
crcd@blic.net         Mrkonjić Grad   RS
eskim-mg@blic.net       Mrkonjić Grad   RS
                Novi Šeher    F
                Odţak       F
cgsa.odzak@tel.net.ba     Odţak       F
lom.odzak@tel.net.ba      Odţak       F
suedost.odzak@tel.net.ba    Odţak       F
bonic@itcentar.info      Posušje      F
                Prozor      F
m_foftic@yahoo.com       Prozor      F
                Sapna       F
                Sokolac      RS
                Sokolac      RS
milenium@blic.net       Srbac       RS
                Srpski Brod    RS
vratabosne@hotmail.com     Srpski Brod    RS
                Tešanj      F
      cormit@tesanj.ba               Tešanj      F
      oo_krug@hotmail.com              Tomislavgrad   F
                             Tomislavgrad   F
      umr_nbn@bih.net.ba              Goraţde      F
                             Travnik      F
      filsound@bih.net.ba              Travnik      F
                             Karaula-Travnik F
      alterklub@yahoo.com; igorsvrtko@yahoo.com Trebinje       RS
                             Trebinje     RS
      dom_vk@hotmail.com              Velika Kladuša  F
                             Višegrad     RS
      UG:CDPD@bih.net.ba              Goraţde      F
                             Višegrad     RS
      keconix@teol.net               Višegrad     RS
      cmyav@bih.net.ba               Zavidovići    F
                             Zavidovići    F
      senadadz@bih.net.ba              Zavidovići    F
      vejnovic@rstel.net              Zvornik      RS
      umz_zv@hotmail.com              Zvornik      RS
      dr.djapan@rstel.net              Zvornik      RS
      vojinj@rstel.net               Zvornik      RS
      cipp@rstel.net                Zvornik      RS   Vlasenica, Tuzla-Podrinje
                             Zvornik      RS
                             Ţepĉe       F
                             Ţepĉe       F
                             Bosanska Otoka F
                             Livno
      centar.mladih.livno@tel.net.ba; cmlivno@cmlivno.org       F
                             Novi Grad     F
      nvomost@hotmail.com              Orašje      F
; 030-253-288                       Bugojno      F
      novidan@bugojno.cc              Bugojno      F
                             Derventa     RS
                             Derventa     RS
                             Derventa     RS
                             Gradiška     RS
                             Jajce       F
                             Lovnica, kod Zavidovića
                                      F
      suedost_novi@prijedor.com           Novi Grad     RS
      anil@bih.net.ba                Otoka       F
      sunce_sipovo@blic.net             Šipovo      F
      snjeza1980@yahoo.com             Široki Brijeg   F
                             Široki Brijeg   F
      zelja@infosky.net               Skeleni      RS
      lavsevic@skaut.net              Teslić      RS
      suedost@skaut.net               Teslić      RS
      Ahmed_4life84@hotmail.com           Glamoĉ      F
                             Teslić      RS
                             Travnik      F
                             Travnik      F
                             Travnik      F
                             Travnik      F
                             Turbe       F
                      Višegrad     RS
                      Višegrad     RS
                      Vozuća, kod Zavidovića
                               F
                      Ţepĉe      F
                      Ţepĉe      F
                      Ţepĉe      F
                      Ţepĉe      F
Bonitet_zv@yahoo.com            Zvornik     RS
cippsr@rstel.net              Srebrenica    RS
gtfbh@bhwifoundation.com.ba
                      Travnik     F
vdanilo@eunet.yu              Banja Luka    RS
                      Sarajevo     F
milanm@bih.net.ba; cspc@epn.ba       Sarajevo     F
                      Sarajevo     F
marinko.dalmatin@tel.net.ba         Capljina     F
nadals@soros.org.ba             Sarajevo     F
who@who.ba                 Sarajevo     F
if_bosna@bih.net.ba             Sarajevo     F
fondeko@smartnet.ba             Sarajevo     F
cepres@email.com              Sarajevo     F
sevimast@open.net.ba            Sarajevo     F
secretariat@balkan-rights.net        Sarajevo     F
mibl@teleklik.net              Banja Luka    RS
fes.bos@bih.net.ba             Sarajevo     F
ici-bih@utic.net.ba             Sarajevo     F
                      Ribnik      RS
dobrila@soros.org.ba            Sarajevo     F
indep@gmx.net                Sarajevo     F
almirk@crsbh.ba;crs@crsbh.ba        Sarajevo     F
ceks@teol.net                Derventa     RS
mps@mps.ba                 Sarajevo     F
bhwi.program@gmx.net
hnofenix@bih.net.ba             Tuzla      F
icva@blic.net                Banja Luka    RS
econbih@bih.net.ba             Sarajevo     F
if_bosna@bih.net.ba             Sarajevo     F
nejra@cps.edu.ba; coordination@cps.edu.ba  Sarajevo     F
                      Tuzla      F
                      Lopare      RS
                      Sanski Most   F
                      Prijedor     RS
                      Jajce      F
                      Kravica     RS
                      Novi Travnik   F
                      Graĉanica    F
                      Bratunac     RS
suedostvdrinaco.net             Bijeljina    RS
                      Bijeljina    RS
                      Pale       RS
                      Prnjavor     RS
                      Rogatica     RS
                     Srpski Brod   RS
                     Sarajevo     F
                     Derventa     RS
                     Livno      F
cgs-li@tel.net.ba; cgslivno@cleuna.com  Livno      F  Livno/Tomislavgrad
                     Tuzla      F
rajmon@bih.net.ba            Gradaĉac     F
                     Sarajevo     F
formaf@cob.net.ba            Mostar      F
                     Mostar      F
                     Konjic      F
                     Prozor      F

                     Jelah      F
                     Dobretići    F
                     Kalesija     F
                     Knezevo     RS
                     Srbac      RS
                     Ljubuski     F
                     Brcko      F
                     Trebinje     RS
                     Tuzla      F
                     Drvar      F
                     Trnovo      RS
                     Šamac      RS
                     Gacko      RS
                     Prijedor     RS
                     Višegrad     RS
                     Bijeljina    RS
                     Sanski Most   F
ozsg@paleol.net             Srpsko Goraţde  RS
                     Brcko
                     Kotor Varos   RS
                     Ĉelinac
                     Teslic      RS
                     Busovaca     F
                     Zvornik     RS
                     Vitez      F
                     Bugojno     F
                     Gornji Vakuf   F
                     Livno      F
                     Drvar      F
                     Brcko
                     Drvar      F
                     Doboj      RS
                     Sarajevo     F
                     Travnik
                     Tuzla      F
                     Doboj      RS
kovacevicemir@hotmail.com        Ilijas      F
                     Ĉapljina     F
                     Livno      F
                      Ĉajniĉe      F
                      Vlasenica     RS
                      Srbinje      RS
                      Cazin       F
                      Drvar       F
                      Višegrad     RS
                      Donji Vakuf    F
                      Bosanski Petrovac F
best@inecco.net               Šipovo      RS
don@prijedor.com              Prijedor     RS
                      Prijedor     RS
                      Sarajevo     F
                      Vareš       F
                      Šipovo      RS
                      Doboj       RS
                      Bihać       F
                      Pale       RS
                      Bosanska Krupa F
                      Rogatica     RS
                      Livno       F
                      Modrica      RS
                      M.Topola     RS
                      Prnjavor     RS
                      Banja Luka    RS
                      Mostar      F
forum_gr@bih.net.ba             Tuzla       F
                      Sarajevo     F
jan@oiabih.info               Sarajevo     F
sekretarijat@bhfoundation.com.ba      Sarajevo     F
center@cchrasnica.org            Sarajevo     F
tct.sa@hotpop.com              Sarajevo     F
judjecas@bih.net.ba             Sarajevo     F
                      Sarajevo     F
osf@soros.org.ba              Sarajevo     F
oc-crs@smartnet.ba             Ilidza, Sarajevo F
                      Kalesija     F
                      Sarajevo     F
info@media.ba                Sarajevo     F
mediaplan@mediaplan.ba           Sarajevo     F
general@mladi-most.org           Mostar      F
dzenana@mdd.org.ba             Sarajevo     F
                      Gradacac     F
scca@scca.ba                Sarajevo     F
seeyn@seeyn.org               Sarajevo     F
srce@soros.org.ba              Sarajevo     F
minier@tk.kim.ba              Kalesija     F
                      Kladanj      F
biseri@bih.net.ba              Kljuĉ       F
                      Koraj       F
uirgd@prijedor.com; zdenac@mediaproline.net Kozarska Dubica RS
kupgorst@yahoo.com             Kupres      F
behar@cob.net.ba              Mostar      F
                  Mostar      F
hrcmostar@max.net.ba        Mostar      F
                  Novi Travnik   F
                  Olovo       F
fkararic@yahoo.com         Prijedor     RS
                  Prijedor     RS
                  Prnjavor     RS
                  Sarajevo     F
                           RS
                  Srpski Brod/ Bosanski Brod
tanja@inecco.net; tanja@skaut.net  Teslić      RS
hazim@open.net.ba          Sarajevo     F
BHWI.program@gmx.net        Sarajevo     F
                  Srebrenik     F
                  Srbac       RS
menadzment2000@yahoo.com      Trebinje     RS
                  Trebinje     RS
                  Trebinje     RS
                  Trebinje     RS
                  Trebinje     RS
                  Travnik      F
                  Trnovo      RS
elmujic@net.ba           Tuzla       F
hasib@bih.net.ba          Tuzla       F
                  Tuzla       F
djl.ajna@bih.net          Tuzla       F
bh_povr@bih.net           Tuzla       F
radiovk@beh.net.ba         Velika Kladuša  F
kenan_kum@hotmail.com        Velika Kladuša  F
                  Visoko      F
                  Vitez       F
                  Zvornik      RS
                  Zvornik      RS
s_almir@yahoo.com          Ţivinice     F
ACTIVITIES      NB on sources for 2004, ICVA directory 2002, ICMP directory , Medica Zenica handbook, OSC
CS/P
PS/E/Y/M/W/HR/H
MA
PS/CU/EM/M/HR/H/R
PS/CU/EM/M/HR/H/R
CS/PS/EM
E/ED/PS
E/ED/PS
H/M/PS
H/M/PS
H/M/PS
W/M/E/CS/Y/HR
EM/Y/R/E/CS/R/HR/M
M/E/CS/HR
PS/Y
E/HR/W/CS/E/R/PS
E/Y/HM/H
HR/PS/M/E
HM/E/EM/Y/H/HR/W/PS/B/A
E/H/PS/B/P/A
CS/R/HM/HR
Y/PS/CS/M

EM/R
HR
PS/CS/H/HR
LB
M/E
PS/H/HM/R/EM
H/ M/E/CS/PS/HM/EM
E/S/CU
HR/R/M/E
E/HR/L
EM/E/MA/HR
EM/W
H/HM
HM
E/M/CS
H/Y/EL/HM/HR/R/PS/EM/E/M/W
H/Y/EL/HM/HR/R/PS/EM/E/M/W
H/Y/EL/HM/HR/R/PS/EM/E/M/W
H/Y/EL/HM/HR/R/PS/EM/E/M/W
MA/E/HR/CS
HM/EM/E/HR
CS/EM/E
HM
E/EM
CS/E/HR/PS/H/M
CS/E/HR/PS/H/M
CS/E/HR/PS/H/M
CS/E/HR/PS/H/M
CS/E/HR/PS/H/M
HM/EM
EL/H/HM/PS
EL
HM
CS/E/M/HR/PS/R/HM/H
CS/E/M/HR/PS/R/HM/H
CS/E/M/HR/PS/R/HM/H
CS/HM/M
R/HM
L/EM/HM/HR/PS/W
HR/EM/L
L/HR/CS/PS/HM/M/EM
HR/R/M
E/HR
Y
E/EN/H
HM/Y
EN
E
EM/E/R/M/Y
HR/M/EM
HR/M/EM
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
CS/EM/E/HM/M/R/PS/HR
HM/E
HM/E
HM/E
HM/E
HM/E
HM/E
E
HM/CS
HR/M/EM
HM/Y/EL
R/HM/PS
E/CS/W
MA/HR/H/HM/R/CS/M/E/EM
W
R/PS/HM/CS/E
HM/HR/Y
CU
HM/E
S
E
PS/E/HR/HM
ED
HR/E/W
E/H/Y/M
E/H/Y/M
Y/PS/E
EM/PS/W/E
PS/EM/L/E/B
CS/HR/E/Y/ED/HM
HR/EM
HM/R/H/HR/CS/PS
HR/EN/HM/R/M/E/EM/PS
H/HR/R
EM/E/H/R/Y/M/HR
E/CU
R/HR
HR/E/R/Y
E/R
HR/W/Y/CS
E/HR
Y/EM/E
R/E
R/CS
E/CS/HR
R/HR/E/PS/A/W
HR/R/EN/M/H/EM
HR/R/EN/M/H/EM
CS/E
P/CS/R
P/CS/R
E/M/H
H/PS/R
E/HR
E/HR
CU
E/Y
HR/E/MA/M
E/PS/HM
HR/Y
Y/PS
HR/CS
EM/E/HR/M/Y
HR/R/M/EN
HM
R
PS/E/R/CS
E
E
E
E
E
EM/E
S
E/PS
E/M/HR/EM/Y
M/Y/R/H/E
HM
CU
PS
Y
Y/E
Y/E/W/HM/PS/EM
R/EM/CS/HM/W/HR
R/M/E/CS/H
E/H/HR/Y/PS/R/EM
E/H/HR/Y/PS/R/EM
E/H/HR/Y/PS/R/EM
E/H/HR/Y/PS/R/EM
PS/E/Y
HM
HM
PS/W/E/H
CS/E
EN/E
Y/E/H/W
E/Y
EN
HR/Y/CS/E
E/Y
EN
PS/W/Y/E
EM/E
M/E
M/E
M/E
M/E
M/E
M/E
EM/H
R/E/M/HR
R/HM
E/EM
E/Y/PS/EM/R
Y/E/H
PS
S
S/CS
EM/E/A/P
H/LB
CS
EN/HR/R
HR/L
E/HR
HM

W/Y/H/E
PS/HR/HM

HM/PS/HR/M
HM/PS/HR/M
HM/PS/HR/M
HM/PS/HR/M
EM/HR/E/R
S
CS/E/LB
CS/E/LB
CS/E/LB
CS/L/LB
CS/L/LB
E/R/CS/HR
E/L
E/R
R/HM/PS
CU/R/W/HR/E
H/PS
E/H/PS/CS
Y/M
Y
HM
S
CS/EM/Y
W/EM/R/HR
W/MA/EM/E/M/C/Y/R/H/HR
W/MA/EM/E/M/C/Y/R/H/HR
E/R/EM/PS/M/MA
R/EM/HR/E
R/EM/HR/E
R/EM/HR/E
HM/H/L
E/R/HR
E
E
Y
HR/R/M/E/CS/EM
HR/E
M/E/HR/HM/R
Y/E/HR/M
R/Y
E/CS/R/M/HR
E/CS/R/M/HR
E/CS/R/M/HR
E/CS/R/M/HR
E/CS/R/M/HR
E/CS/R/M/HR
HR/R
HR/E

Y/R/H/HM
HR
EN
M/R/HR
EM/M/R/HR/PS/H/E/CS
CS
PS/Y/HM
EL/Y
CS
Y/M/PS/HR
E/M/HR/PS/CS/R/H/EN
H/PS/HM/W/EL
MA
HR/W/H/R/PS/Y/EM/E/M
HR/W/H/R/PS/Y/EM/E/M
E/M
HR/M/CS/E/W/H
R/EM/Y/H/E/M/HM
E
CU/C/Y/E/PS/HR
EM
H
HR/L
EM/H/HM/E/M/HR/Y/PS
EM/R/W
EM
EM
EM
EM
EM
EM
CS/M/HR/R/H/E/PS
E/C/Y/EM/PS/M/HM/W/HR/R
HM/W/E/HR/CS/B/PS/P
CU/M
HM/EM/CS/PS
EM/PS/HR/HM/E
EM/PS/HR/HM/E
EM/PS/HR/HM/E
EM/PS/HR/HM/E
EM/PS/HR/HM/E
M/E
M/E
W/PS/H/HR/E/M
PS/H
H/E/R/PS
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HR/W/EM/M/E
R
R
R
R
R
R
HM/E/HR/L
E/PS/HM/W/Y

E/PS
PS/Y
HR
R/HM/CS/HR/H
R/HM/CS/HR/H
R/HM/CS/HR/H
R/HM/CS/HR/H
R/HM/CS/HR/H
HM/CU
CS/E/M/H/HR
Y/H
L/E/HM
R/E/PS/HR
E/EM/Y/PS
PS/EM/L/E/HR/HM
EM/W/E
EM/W/E
M
M
E/M
R/EM/W/M
R/EM/W/M
R/EM/W/M
R/EM/W/M
R/EM/W/M
R/EM/W/M
W/Y/H/E
E/HM/Y/W
HR
HR
CU/S
R/HM/R/M/HR
E/CS/M
HM
Y/HR
CS/M/E/Y
H/HR/E/PS
E/PS/W/M/HR
H/HR/E/PS
Y/H
HR/E
H/W/Y/E
R/EM
E
W/R/M/HR/CS/Y
PS/H/R
PS/HR/EM
E
CS/Y/E
R/E/PS/HR/HM/EM/Y
HR/R
M
EM/H
CS/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/MA/E/M/H/HR
CS/E/M/H/HR
EM/HM/MA/HR
LB/HR/E/H/HM/W/R/M/Y
CU/HR
PS/H/EL
PS/H/EL
M
M
E/Y/W/HR/R/M
H
R/HM/Y
P/HR
E/CS/HR
HM/L/HR/PS/H
EM
EM/E
EM/E
EM/E
PS/R/EL
HR/EM/E/M/EN
M/E
EN/H/E/EM
PS/EM/R/M/HM/E
EM/R/PS/M/H
EM/R/PS/M/H
EN/E
PS/E
E/R/CS
EM/E/W/Y/HR
E/CS/PS/H/HR
HR/E/EN/EM
W/Y/EM/PS
M/S
HM/CS/EM
EM/E/HR/Y
CU
E/M
E
L
HR/E/PS/CS
E
L/E/CS/HR/PS/EM
EM/E/W
HR/MA/E/M/CS/PS/H
L/HR
CU/HR
LB/R
HM/CS/PS/HR
E/Y/M/HR
L
PS/R/EM/M/HR/E
EM/HR
HR/HM/PS/R/M/CS
PS/E
S
W/Y/PS
CS/HM/PS/EM/HR/E/MA/R
E/EM/R
CS/PS/R/HM/H/E
PS/R/CS/E/HM
E/EM/MA
CU/E/EM/CS/R/PS/HM
HR/PS/E/R/CS
E/EM/HR/PS
HR/W/Y/R/CS
E/CS/HR/PS/M
PS/E/EM/L/W/B/R/CS
HR/M/LB
W/CS
E/HR/R/HM
CS/EM
HR/EM
HR/E/PS/Y
R/E/M
R/E
CU
EM/Y/E/M
PS/R/H/HR/E/M/HM
E/Y/S/HR/EN
E/PS/HR
E/M/PS/HR
H/E/HR/M
CU/PS
CU
E/Y
M
CS/HR/H/E/MA/EM/M/R/PS
EM/PS
M/E/PS/R
M/Y/E
E/CS/HR
E/CS/HR
E/CS/HR
E/CS/HR
E/CS/HR
E/CS/HR
HM

M
EN
S
HM

E
S
CU
S
S
W/EM
S
EM

EN
M/E/CU
HM
HR
S
HR
HR
HM

E/CS
EM
HR/Y/CS/E

E

R/HR
HR
HR/R
R/HR
EL/HM
HM
CU
HR/H
E/CU/H
S/CS
HM/L
HM/E/EM
HM/E/L
S
S/Y
HM/E/CS
E/CS
HM
HM/L/E
HM/HR
Econ/Bus d
Y/E
Y/Ec
Y/P/
Cult
ED
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
Micro K
E/
Sp/CS
W/ HR/CS
W/HR/CS/E/PS/H
W/HR/CS
W/EC
A/
A
Ed/P/
Ed/P
MP
MP
MP
MP
MP
W/MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
W/MP
MP
MP
E/PS/A/R/B/H
MP
W/MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
W/MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
E/W/PS/A/M/B/RE/H
EM/PS/Y/H/EE/PS
E/B/MP
E/W/PS/B/P
E/W/PS/MP/R/H
E/W/MP/B
E/W/PS/M/H
E/PS/B
W/A
E/W/PS/A/B/H/
E/W/PS/B
E/W/PS
E/W/PS/MP/H
HR/E/W/PS/M/MP/P/CS
E/W/B
E/W/PS/MP/B
CS/E/W/PS
E/W/PS/M/B/H/CS
E/M/W
CS/E/W/
E/W/PS/A/M/H/CS
E/W/PS/M/H
E/W/A/P
W/MP/B
E/W/PS/B
CS/E/W/PS/A/MP/B/R/H
E/W/PS/MP/B
W/PS/A/MP/R/H
E/W/PS/MP/B/H/CS
E/PS/A/B/H
E/W/PS/A/M/MP/B/P
CS/E/PS/MP/B/H
B/MP
E/PS
E/W/A/MP/P
E/W/A/M/R
E/W/A/MP/B/CS
E/W
E/W/A/CS
E/W/PS/A/M/MP/H/R/CS
E/W/PS/MP/B/H/CS
CS
E/CS/P/PS
E/W/PS
E/W
E
E/W/PS/A/MP/B/H
E/W/PS/A/B/H/P
HR/P/E
HR/P/E
HR/P/E
Y/E
Y/E
CS/E/HR
H/E
H/E
Y/E/M
R/E/P
H/SP/E
HM/H/E
E
E/PS/Y
R/PS/E
R/E/MP/Y
CS/E/HM
H
H
H
PS/H/E
B
H
H
B/E
E
P/PL/E/R
E
HM
CS/HM
CS
CS
CS
CS
CS
CS
PS/CS/E/HR/H/Y/W
E
Y/MP/E
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM/H/E
Y/HR/CS/E/M/R/P
Y/E/CS
H
HR/H
B/CS/H
W/E/CS
H/E
H/E
HR/CS
HR/E/CS/Y
Y/M
MP/CS/HR
W/E/P/MP/PS/R/HR
H/E/CS
HR/EY/P/R
E/HR/Y
HR/E/CS/Y
B
E/R
Y/E
E/Y/CS/M/P
Y/E/H
Y/P/E
Y/HCS
Y/E/CS
PS/E
Y/E/H
W/PS/E
W/CS/E
CS/PS/R/HM/H/E
Y/H/PS
W/E/Y
H/E
Y/H/E
Y/H/E
H/E/CS
PS
H/E/PS/B
E/PS
E/PS/H
Y/E/H/PS
E/CS
PS/R/HR/CS
H/E
MP/HR/CS/PS/H
HR/E/P
CS/B/E/H/Y
MP/E/W/Y
P/CS/E
Y/E
H
H/E/B/CS
B/E
H/E
HR/MP/E
Y/H
Y/MP/E
MP/CS/HR
B
W/E/HR/B
E/Y
CS/B/E
E
W
HR
Y
HR
E
CS

CS
H

CS
MP
MP
H
CS
Y
H/E
W
CS
MP
Y
CS
Y
W
H
H
B
H/E
CS
Y
B
B
HR
H
B
H/E
CS
Y
H
H/CS
E
H


H
W
H/E
E
PS
E
PS
H
M
PS
E
W
E
H
E
PS
H

PS
PS
M
H
E
E
E
E
PS
W
E
M
H
HR
M
H
W
PS
B
H
B
E
E
H
B
E
W


H
E
H
E
E
PS
PS
H
H/E
Y
M
M
M
H/E
H/E
M
H
H

E
E
B
H/E


E

MP

B
H

H/E
B
CS
H
E
HR
HR

HR
HR
HR
H
H
PS
PS
PS


B
H
B
E/H
E

E
PS

M
M
M
H
H
H
PS
H
H
H/E
H/E
E/HM
W
CS

M
PS
M

PS

H

PS


H
M
W

M
PS

PS
PSM
E
PS
PS


M
PS

PS

M
M

CS

Y
M


PS
M

H

PS
B
B
PS
H

H
CS
M

W

PS
CS
PS
Y


H
PS


PSPS

PS
PS
M
HR
HR
HR
HR
HR
PS


H
M
MP
W
H
PS
PS
M


PS

PS

PS
Y
PS
PS
PS

PS

PS

PS
PS
H
H
PS
PS
Y
H
W
B
H
H
H
W
PS
B
B
Y
Y
H
Y

PS
H
CS
PS
Y
E
M
E
Y
HR
PS

E
PS
H
Y

PS
M

H
E
PS
PS

B
H
H
W
H

H
B

H
B


B
M
H
Y

CS
Y
H

B
Y
B
H
B
M
H
PS
PS


PS
HCS
B
H
W
M

H
HR

Y
Y
E
E
M
E
Y
E
B
B
E

B

Y
W
CS
W

Y
E
B
M
B
B
E
PS
W
E
PS
M

PS
M
PS

E
PS
PS
E

PS

M
PS

Y
H
H
E
E

B
B
B
W
Y

E

B


Y
M
H

H
PS
CS
E
PS
PS
H/PS
Y
W


H
W


CS
H
PS
H
W
Y
Y
Y
Y
H
B
E

PS
Y
CS
W
CS
Y


W

W
W
PS
CS
E/CS
E
Y
Y
Y/E
E
PS

CS/HR
PS
PS
Y
Y
Y
Y
Y

W
W
W
W
W
Y


W

E
Y
W
Y
Y
CS
CS/HR
W
CS
CS
Y

Y
W
Y
HR
W
Y
CS
CS/HR

PS
Y
Y


M

Y
M
PS
Y


Y
M
Y
CS/HR
W
E
Y

Y
HR/R/M/E/CS/EM
W
Y
E
Y
Y


W

CS/HR
PS
Y
HR
PS
W

Y
Y
Y

W
M

Y
W


M
Y
Y
Y
W
PS

PS
PS
Y
CS
W

CS

CS
CS/HR
H


R/EHR
R/E


W
PS


E
EPS

WE/R/YY
MEM/CS/HR/M/Y
W
CS

Y
B
BW
Y


Y

CS
HR


PS

E

Y
Y
Y
Y
Y
PS

Y

Y/E
Y
Y/E


W

Y
CS
W
PS
PS
PS
PS
PS
W
W
PS
CS

PS
W

Y

Y/E

WW
W
W
WW
E/Y

Y
Y/E
E
Y
PS
Y/E
E/M
E
W/Y/E
CS
CS
E
Y
E/Y

M/Y

CS/HR
CS/HR
Y
PS
HR
HR
PS

HR
M
HR
HR
PS
W
HR
W
PS
Y
Y
PS
Y
PS
PS
B
W
HR

E/Y

PS
CS/HR
Y

W
PS
PS
Y
edica Zenica handbook, OSCE education NGOs CD, NGO Development Foundation Lists, and the Center for Civic Initiatives
for Civic Initiatives

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5965
posted:5/3/2010
language:Serbian
pages:187