(Microsoft Word - ONL335NE V335SKOZ335METRE S335STEM335 KULLANICI by uup11454

VIEWS: 44 PAGES: 24

									VISCONLINE
KULLANIM KILAVUZU
   Rev.1 / 18.09.07
Online Viskozimetre Sistemini kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu
okuyunuz.

Bu kılavuz Online Viskozimetre Sistemi’nin nasıl çalıştığını ve bu sistemden en iyi
performansın nasıl alınabileceğini tarif etmektedir. Kılavuzun içeriğinde Online
Viskozimetre sistemi’nin, teknik özellikleri, görünüşü, çalıştırması, bakımı, sorun
giderilmesi ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Sistemi çalıştırmadan önce bu kılavuzu
tamamen okumanızı ve gelecekte referansınız olması açısından saklamanızı
öneriyoruz.

UYARI! Sistemi talimatlara uygun olmayacak biçimde kullanmanız tehlikeli
sonuçlar doğurabilir.
GÜVENL K UYARISI

Aşağıdaki güvenlik talimatları sistemin güvenli biçimde çalıştırılmasını sağlamak
içindir.

Elektrik Tehlikesi

  1. sistemde elektrik varken, elektrikle sürülen herhangi bir aygıtı yerinden
   çıkarmanız yüksek voltaja maruz kalmanıza neden olabilir. Eğer elektrikli bir
   parçayı çıkacaksanız önce sistemin elektrik enerjisini kesiniz.
  2. zolasyonu sağlanmamış elektrik kabloları kullanmayınız.
  3. Ana hattaki elektrik voltajının, sistemin çalışmasını sağlayacak voltaj değeri ile
   aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Güç kablolarının doğru voltaj kaynaklarına
   bağlandığından emin olunuz..
  4. Sistem içerisindeki herhangi bir elektrikli parçanın su ile temasını engelleyiniz.
                                           2
TEKN K ÖZELL KLER

Viskozite Ölçüm Metodu       Ekstraktif örnekleme ardından akışkanın
                  şartlandırılarak Sine-wave tipi vibro viskozimetre ile
                  viskozitesinin ölçülüp, akışkanın tekrar kayıpsız
                  olarak proses hattına geri gönderilmesi yöntemi
                  kullanılır

Viskozite Ölçüm Aralığı      0.3-10000 mPa.s

Tekrarlanabilirlik         1 % (standart sapma)

Doğruluk              ± 3 % (1-1000 mPa.s)

Viskozite Gösterge Birimi     mPa.s, Pa.s, cP, P

Ölçülen ve gösterilen değerler   Anlık viskozite ve sıcaklık değerleri ölçülür; referans
                  sıcaklığa göre normalize edilmiş viskozite değeri
                  hesaplanır

Ortam Sıcaklığı          10-40 oC

Ölçüm Hücresindeki Akışkan     En çok 70 oC
Sıcaklığı
Veri Transferi           RS-232C standart, analog mA veya VDC opsiyonel

Akışkanın Giriş Basıncı      En çok 100 barg

Örnekleme Yöntemi         Örnek proses hattından akışkanın basıncı veya hat
                  üzerine kurulan bir pompa ile atmosferik basınca
                  şartlandırılır.
                  Ölçüm sonrasında proses şartlarına getirilen akışkan
                  kayıpsız olarak geri hatta pompalanır.

Sisteme Akışkan Örnekleme Hızı   Proses şartlarına göre değişebilmektedir

Akışkanın Çıkış Sıcaklık ve Basıncı Proses şartlarına göre değişebilmektedir

Yanıt Süresi            Örnekleme hattının uzunluğuna bağlı olarak değişir,
                  En fazla 3 dakikadır

Kabin               Tüm sistem su, toz, rüzgar, yağmur, kar vb. den
                  korunmak için NEMA4 (IP56) standardına uygun
                  kabin içerisinde bulunmaktadır

Tasarım Esnekliği         Sistem akışkanın giriş sıcaklık ve basınç değerlerine
                  göre ayarlanmaktadır                                           3
  Ex-Proof             Tüm elektriksel parçalar ATEX sertifikalıdır

Güç Gereksinimi           380VAC-3p, 50Hz; 0.5kVA

Utilite               6 bar, kuru, tozsuz enstrüman havası
Konsey Direktifine Uygunluk

     Viskozimetre:

        Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin, 89/336/EEC konsey direktifinin
        koruma gereksinimlerine uygundur

        Potansiyel yanıcı ve patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanan
        ekipman ve koruyu sistemlere ilişkin, 94/9/EC konsey direktifinin koruma
        gereksinimlerine uygundur.

     Seviye & Akış Sensörleri:
        Potansiyel yanıcı ve patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanan
        ekipman ve koruyu sistemlere ilişkin, 94/9/EC konsey direktifinin koruma
        gereksinimlerine uygundur.

     Pnömatik Valf:
       Potansiyel yanıcı ve patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanan
       ekipman ve koruyu sistemlere ilişkin, 94/9/EC konsey direktifinin koruma
       gereksinimlerine uygundur.

     Motor:
        Potansiyel yanıcı ve patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanan
        ekipman ve koruyu sistemlere ilişkin, 94/9/EC konsey direktifinin koruma
        gereksinimlerine uygundur.

     Peristaltik Pompa:
        Potansiyel yanıcı ve patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanan
        ekipman ve koruyu sistemlere ilişkin, 94/9/EC konsey direktifinin koruma
        gereksinimlerine uygundur.


     Elektrik Panosu:
         Potansiyel yanıcı ve patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanan
         ekipman ve koruyu sistemlere ilişkin, 94/9/EC konsey direktifinin koruma
         gereksinimlerine uygundur.
                                           4
Isıtıcı:
      Potansiyel yanıcı ve patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanan
      ekipman ve koruyu sistemlere ilişkin, 94/9/EC konsey direktifinin koruma
      gereksinimlerine uygundur.
                                        5
                             Ç NDEK LER
GÜVENL K UYARISI ..........................................................................................................2


TEKN K ÖZELL KLER ........................................................................................................3


1. G R Ş .................................................................................................................................7
  Özellikler............................................................................................................................7


2. ÇALIŞMA PRENS B ........................................................................................................7
  2.1 Süreç Tarifi...................................................................................................................7
  2.2 Vibro Viskozimetre Çalışma Prensibi ...........................................................................8


3. LK ÇALIŞTIRMA - KAPATMA....................................................................................10
  3.1 lk Çalıştırma ..............................................................................................................10
  3.2 Kapatma .....................................................................................................................11


4. BAKIM ............................................................................................................................11
  4.1 Kalibrasyon ................................................................................................................11
  4.2 Sensör Levha ..............................................................................................................11
  4.3 Tubing ........................................................................................................................12
  4.4 Temizleme..................................................................................................................12


5. SORUN G DERME ve UYARILAR ................................................................................12


6. STANDART EK PMANLAR .........................................................................................15


    TERRALAB LET Ş M B LG LER :...........................................................................24
                                                                     6
1. G R Ş
Özellikler

•  Visconline ekstraktif örnekleme yapmaktadır.
•  Tüm sistem akışkan için kapalı devre olarak çalışır ve hiçbir atık üretmez.
•  Tüm sistem su, toz, rüzgar, yağmur, kar vb. den korunmak için NEMA4 (IP56)
  standardına uygun kabin içerisinde bulunmaktadır.
•  Anlık viskozite ve sıcaklık değerleri ölçülür; referans sıcaklığa göre normalize
  edilmiş viskozite değeri hesaplanır.
•  Normalizasyon sıcaklığı operatör tarafından ayarlanabilir
•  Veri transferi sayısal veya analog olarak yapılabilir.
•  Sistem akışkanın giriş sıcaklık ve basınç değerlerine göre ayarlanmaktadır
•  Kullanılan parçaların çoğunluğu paslanmaz çeliktir.
•  Tüm elektriksel parçalar ATEX sertifikalıdır
•  Sistem utulite olarak 6 bar, kuru, tozsuz enstrüman havası kullanmaktadır.
•  Yüksek ölçüm doğruluğu: ± 3 % (1 to 1000 mPa.S).
•  Non-Newtonian akışkanlar karalı biçimde ölçülmektedir. Köpüren akışkanlarda
  köpükleri patlatmadan ve daha büyük köpükler oluşturmadan ölçüm
  yapılmaktadır.
2. ÇALIŞMA PRENS B
2.1 Süreç Tarifi

Şekil 1, sürecin P&ID diyagramıdır. Viskozitesi ölçülecek akışkan proses hattından
3lt/dk hızla sürekli olarak çekilmektedir. Sisteme giren akışkan tanka (036) alınır.
Proses hattındaki akışkanın basıncı ne olursa olsun tankta akışkanın basıncı
atmosferik basınca gelir. Tankın içinde bulunan rezistans (056) ile akışkan istenilen
sıcaklığa getirilir. Akışkan tanktan Viskozimetrenin hücresine 250cc/dk debi ile
peristaltik pompa (052) yardımıyla pompalanır. Akışkanın viskozitesi ve sıcaklığı bu
bölümde ölçülür. Akışkan buradan (054) ile tanka pompalanır. Tankın içeriğindeki
akışkan ise proses hattına (039) ile pompalanır.
                                            7
Viskozimetre  tarafından  ölçülen   viskozite  değeri,  sıcaklık-viskozite  ilişkisini
exponansiyel fonksiyon olarak modelleyen denkleme aktarılır. Böylece ölçülen
viskozite  değeri,  istenilen   sıcaklıktaki  viskozite  değerine  normalize   edilir.
Normalizasyon sonrası hesaplanan değer analog yada dijital sinyal olarak kontrol
odalarına gönderilir. Sinyalin kontrol odalarına yollanma sıklığı isteğe bağlıdır.

2.2 Vibro Viskozimetre Çalışma Prensibi
Şekil 2’de görüldüğü gibi ince sensörler akışkanın içine daldırılır. Yaylı ince levhalar
düzenli olarak titreşince, genişlik, sensör levhalar ve akışkan arasında oluşan
sürtünme kuvvetine karşılık olarak değişir. Vibro Viskozimetre sabit genişlik
sağlayabilmek için sürücü elektrik akımını kontrol eder.
Sürtünme kuvveti direkt olarak viskoziteyle orantılı olduğu için, sabit genişlik
sağlamak için yaylı ince levhaları süren elektrik akımı (sürücü güç) da akışkanın
viskozitesiyle doğru orantılıdır.
Vibro Viskozimetre sabit genişlikle ve sıklıkla salınım yapan yaylı ince levhaları süren
elektrik akımını ölçer. Viskozite, sürücü elektrik akımı ile bağıntılı olduğundan, bu
bağıntı yardımıyla akışkanın viskozitesi ölçülmüş olur.
                                                8
                 Equipment List
 Part#      Name                        Description
 002  Manual Ball Valve    Paslanmaz Çelik. 1” lik dişi giriş ve çıkış portlu
 004  Pneumatic Ball Valve   Paslanmaz çelik. Akışkan giriş portu 3/4”. Basınçlı hava portu ¼”.
 007  Manometer        Paslanmaz Çelik. ½” portlu. 0-25 bar ölçeğinde
 010  Manual Ball Valve    Paslanmaz Çelik. ¼” Dişi Giriş Ve Çıkış Portlu, Küresel Vana
 011  Manual Ball Valve    Paslanmaz Çelik. 1” Lik Dişi Giriş Ve Çıkış Portlu, küresel vana
 014  Manometer        Paslanmaz Çelik. ½” portlu. 0-25 bar ölçeğinde
 023  Rotameter        Trogamide veya Polysulfone. 0-1lt/dk iki ucu ½” dişi.
 030  Needle Valve       Paslanmaz Çelik. ¼” erkek portlu ğne Vana.
 031  Check Valve       Paslanmaz Çelik. ¼” portlu.
 033  Pressure Control Valve  Paslanmaz Çelik. ¼” ğne Vana.
 036  Tank           Paslanmaz Çelik. 3lt Hacminde, Tüm Portları ¼” dişi
 039  Gear Pump        Paslanmaz çelik. 4cc
 040  Motor          0.37 kW (ATEX)
 045  High Level Sensor    Ultrasonik Sıvı seviye sensörü. Akışkanla temas eden kısım (ATEX)
 046  Low Level Sensor     Ultrasonik Sıvı seviye sensörü. Akışkanla temas eden kısım (ATEX)
 047  Flow Sensor       Ultrasonik Sıvı seviye sensörü. Akışkanla temas eden kısım (ATEX)
 052  Pump Head 1       2.4 mm Et Kalınlığı. 313D
 054  Pump Head 2       2.4 mm Et Kalınlığı. 314D
 056  Resistance        Paslanmaz Çelik. 220Vac. 620 Watt. (ATEX)
 060  Viscometer        (0.3-10,000cP) veya (1,000-100,000cP) (ATEX)


Şekil 1. Online Viskozimetre Sisteminin P&ID Diyagramı
                                                    9
Şekil 2. Viskozimetre Cihazının Ölçüm Ünitesi
3. LK ÇALIŞTIRMA - KAPATMA
3.1 lk Çalıştırma

Elektrik panosu üzerindeki S1 düğmesi açık konuma getirilir.
Elektrik panosu üzerindeki V otomatı açık konuma getirilir.
Giriş vanası (002) açılır.
Devridaim vanası (010) açılır.

Rotametre 2’de (030) akış görene kadar bekleyiniz.

Rotametre 1’in (023) debisini ayarlayıp kararlı akış olana kadar bekleyiniz.

Uyarı: Eğer Viskozimetrenin hücresinde taşma olursa 054’ün tubingini çıkarıp
akışkanın bir kaba akmasını sağlayınız. Hücre içerisinde seviye düşünce
tubingi geri takınız.

031 vanası Rotametre 2 (030) her zaman akış gösterecek biçimde ayarlayanız.

Yukarıdaki işlemler tamamlandığında sistem kararlı hale gelir, bu yaklaşık olarak 20
dk sürmektedir.

Sistem kararlı hale gelince;

Geri dönüş vanası (011) vanası açılır.


                                          10
Devridaim vanası (010) vanası kapatılır.

3.2 Kapatma
Sistemi kapatmak, ilk çalıştırma işlemine göre daha kolaydır.
Giriş vanası (002) kapatılır ve 10 dk beklenir. 10 dakikalık bu süre içerisinde sistem
içerisinde dolaşan akışkan ana akışkan hattına yollanır.

Rotametre 2’de (030) akış gözlemlenmediğinde geri dönüş vanası (010) kapatılır

Son olarak elektrik panosundan elektrik kesilir, böylece sistem kapatılmış olur.
4. BAKIM
4.1 Kalibrasyon


Kalibrasyon işlemini yapmak için, viskozitesinin sıcaklıkla değişimi bilinen ve proses
hatlarından geçen akışkana benzer matrise sahip akışkanlar kullanılmalıdır.
Viskozimetrenin kalibrasyonu iki şekilde yapılabilir.


lk seçenek olarak kalibrasyon sıvısı viskozimetre ile birlikte verilecek yedek hazneye
doldurulur. Sensörler bu hazneye daldırılır ve ölçülen sıcaklıktaki viskozite değeri
cihaza girilir. Kalibrasyon işlemi tamamlanmış olur. Ancak bu yöntemle akış
dinamikleri tam sağlanamadığında akışta kaynaklanan değişimler ihmal edilmiş
olunur.


kinci seçenekte Tank (036) içindeki akışkan tank boşaltma çıkışından dışarı alınır,
ardından kalibrasyon sıvısı tanka doldurulur. Sistem bu noktada kalibrasyon moduna
alınır ki bu modda sadece peristaltik pompalar çalışır ve kalibrasyon sıvısı tank ve
Viskozimetrenin hücresi arasındaki hatta devri daim yapar. Kararlı bir akış düzeni
sağlandıktan sonra ölçülen sıcaklıktaki viskozite değeri cihaza girilir. Böylece
kalibrasyon tamamlanmış olunur. Bu metotta sistemin akış dinamikleri hesaba
katıldığından daha güvenli bir kalibrasyon yapılmış olunur.

4.2 Sensör Levha
Soru: Kullanıcı Viskozimetrenin sensör levhasını değiştirebilir mi?
                                             11
Cevap: Hayır. Eğer sensör levha zarar görmüş veya üzerinde çıkmayan katı
parçacıklar oluşmuşsa Viskozimetrenin ölçüm ünitesini değişim ve ayarlama için
Terralab’a yollayınız.

4.3 Tubing
Soru: Peristaltik pompaların tubingleri ne sıklıkta değiştirilmelidir??
Cevap: Peristaltik pompaların tubingleri ayda bir defa değiştirilmelidir.

4.4 Temizleme
Soru: Viskozitenin ölçüm ünitesini nasıl temizlemeyim?
Cevap: Sistem kapatıldıktan sonra en az 1 gün çalıştırılmayacaksa, lütfen sensör
levha ve sıcaklık sensörlerini bir çözücüyle üzerlerinde tortu kalmayacak biçimde
temizleyiniz. Eğer temizleme işlemi için kullandığınız çözücü uçucu değilse, sensör
levhayı bir defa da saf su kullanarak bir kağıt mendil ile temizleyiniz.
Nasıl Temizlenir: sensör levhayı veya sıcaklık sensörünü parmaklarınızın arasında
bulunan kağıt mendille dikkatlice tutunuz. Mendili yavaşça yukarıdan aşağıya doğru
kaydırınız. Eğer aşağıdan yukarıya doğru kaydırırsanız sensörler eğilebilir veya ciddi
zararlar görebilirler. Daha sonra mendili çözücüye batırıp aynı işlemi tekrarlayınız.
Eğer saf su gerekli ise aynı işlemi mendili saf su ile ıslattıktan sonra tekrarlayınız.


Normalde parmaklarınızın uyguladı çok az bir kuvvet temizleme için yeterli olacaktır.
Eğer gerekenden fazla doğal olmayan bir kuvvet uygularsanız sensörlere ciddi
zararlar verebilirsiniz.5. SORUN G DERME ve UYARILAR

•  Tank (T-01) içerisinde akışkan seviyesi düşerse: Elektrik panosu üzerindeki L-
  01 sinyal lambası yanar. Sistem akışkan çıkışını otomatik olarak kapatır ve
  akışkanı istenilen seviyeye ulaştırır.
•  Tank (T-01) içerisinde akışkan seviyesi üst seviyeye ulaşırsa: elektrik
  panosundaki L-03 sinyal lambası yanar. Sistem akışkan girişini otomatik olarak
  kapatır ve tank içerisindeki akışkan seviyesini istenilen seviyeye ulaştırır.
•  Eğer peristaltik pompanın tubingleri patlarsa: elektrik panosu üzerinde
  bulunan L4 ve L5 lambaları yanar. Sistem akışkan girişini kapatır. Bu durumda                                             12
  sistemin önce elektriği kesilmelidir. Daha sonra tubingler kullanıcı tarafından
  değiştirilmelidir. Değişim yapıldıktan sonra sistem yeniden çalıştırılmalıdır.


Soru: gösterge sabit bir değer göstermiyorsa.
Ortam titreşimli veya hareketli bir ortam mı?
•  Viskozimetreyi her türlü titreşim ve hareketten koruyunuz.
Koruyucu veya hücre sensörlere temas ediyor mu?
  •  Koruyucuyu sensörlere temas etmeyecek biçimde takınız.
  •  Eğer gerekli ise koruyucuyu çıkarabilirsiniz.


Akışkanın yüzeyi sensör levhanın ince tarafının tam merkezde olacağı şekilde
ayarlanmış mı?
Tablanın yüksekliğini, sensör levhanın ince kısmının merkezi akışkanın içinde olacak
şekilde ayarlayınız.


Sağ ve sol sensör levhaların akışkanın içine daldığı seviyeler birbirleriyle aynı
mı?
  •  Eğer aynı değilse bu seviyeleri eşitleyiniz. Sensör levhalar 0.3mm kalınlıkta
    olduklarından sensörlerin ön ve arka tarafındaki mesafeler ölçüm hassasiyeti
    için çok önemli değildir.
Sensörler eğilmiş mi?
  •  Eğer öyleyse, onarım için Terralab ile görüşünüz.
Ortam sıcaklığı ve akışkanın sıcaklık farkı, akışkanın kabarcık oluşturmasına
neden oluyor ve bu kabarcıklar sensör levhalara yapışıyor mu?
Kalibrasyon yapıldı mı?
  •  Gerçek viskozite değeri önemli ise periyodik olarak standart bir sıvı ile
    kalibrasyonun yapılması önerilmektedir.
Soru: sıcaklık değerleri doğru değilse.
Gösterge ünitesi, ölçüm ünitesine kabloyla doğru bağlanmış mı?
Cevap: ölçüm ünitesi ile gösterge ünitesi çift olarak ayarlanmaktadır, başka seri
numaralı cihazları bağlayıp ölçüm yapmamalısınız.
                                         13
Sadece sol sensör levha şiddetli biçimde titreşiyorsa: Bu tip davranış curing
reaksiyonu olurken ölçüm yapıldığı durumlarda olabilmektedir. Bu durumlarda,
akışkanı iyice çalkalayıp homojen olmasını sağlayınız.
                                     14
  6. STANDART EK PMANLAR

  Visconline aşağıdaki ekipmanları içermektedir; tüm ekipmanlar kurulmuş ve bir bütün olarak sağlanmaktadır. Cihaz, giriş ve çıkış
  flanşları, elektrik ve pnömatik hava bağlantısı yapıldıktan sonra kullanıma hazırdır. Aşağıdaki tabloda her bir parçanın parça
  numarası, adı, açıklaması ve özellikleri bulunmaktadır. Değiştirilecek parçaların siparişinde lütfen figür 1. ve aşağıdaki tabloyu
  dikkate alınız.

Parça Numarası         Ekipman            Açıklama                  Özellikleri

VZ-ST-MK-001          Flanş             Viskozite Kabini Bu Flanş le        1” Lik iki Paslanmaz Çelik
                                Başlamaktadır               Boruyu Bağlamaktadır

VZ-ST-MK-002          Manual Küresel Giriş Vanası  Akışkanın Kabine Girişine zin Veren    Paslanmaz Çelik. 1” Lik Dişi
                                Manual Vana.                Giriş Ve Çıkış Portlu

VZ-ST-MK-003          Adaptör            VZ-ST-MK-002’nın Çıkış Portuna       Paslanmaz Çelik. 1” Lik
                                Takılmaktadır               Vana Çıkışını 3/8” E
                                                     Düşüren Adaptör. ki Ucu
                                                     Erkek.

VZ-ST-MK-004          Aktüatörlü Yaylı Vana     VZ-ST-MK-002 Dan Hemen Sonra        Paslanmaz Çelik. Akışkan
                                Gelmektedir. 6 Bar Basınç le Açılıp    Giriş Portu 3/4”. Basınçlı
                                Kapanmaktadır. Akışkanın Girişini Açar   Hava Portu ¼”.
                                Ve Kapatır

VZ-ST-MK-005          TEE              Giriş Hattını Devri Daime Ve Kabin çine  Paslanmaz Çelik.3/8” Erkek
                                Olmak Üzere kiye Böler           Portlu

VZ-ST-MK-006          TEE              Akışkanın Giriş Basıncını Gösteren     Paslanmaz Çelik. ¼” Erkek
                                Manometrenin Montajı çin          Portlu


                                                                    15
VZ-ST-MK-007  Manometre         Akışkanın Sisteme Giriş Basıncını Ölçer  Paslanmaz Çelik. ½” Portlu.
                                          0-25 Bar Ölçeğinde

VZ-ST-MK-008  Somun Ve Yüksükler    Gerekli Her Port Bağlantılarında      Paslanmaz Çelik. 3/8”.

VZ-ST-MK-009  Rekor           Bir Ucu Kabin Dışına Diğer Ucu Kabin    Paslanmaz Çelik, 3/8”
                     çine Bakmaktadır. (Giriş Ve Dönüş Hattı
                     Için Birer Tane)

VZ-ST-MK-010  Manual Devridaim Vanası  Akışkanın Girişi Ve Dönüş Hatlarını    Paslanmaz Çelik. ¼” Dişi
                     Birleştirmektedir             Giriş Ve Çıkış Portlu,
                                          Küresel Vana

VZ-ST-MK-011  Manual Küresel Dönüş   Akışkanın Ana Hatta Dönüş Hattını     Paslanmaz Çelik. 1” Lik Dişi
        Vanası          Manual Açıp/Kapatır            Giriş Ve Çıkış Portlu,
                                          Küresel Vana


VZ-ST-MK-012  TEE            Dönüş Hattını, Devridaim’e Ve Ana Hatta  Paslanmaz Çelik. ¼” Erkek
                     Olmak Üzere kiye Böler           Portlu

VZ-ST-MK-013  TEE            VZ-ST-MK-014 Montajı çin          Paslanmaz Çelik. ¼” Erkek
                                          PortluVZ-ST-MK-014  Manometre         Akışkanın Sistemden Çıkış Basıncını    Paslanmaz Çelik. ½” Portlu.
                     Ölçer                   0-25 Bar Ölçeğinde                                                        16
VZ-ST-MK-015  Flanş      Viskozimetre Sistemi Bu Flanş le     1” Lik ki Paslanmaz Çelik
                Sonlanır                 Boruyu Birleştirmektedir

VZ-ST-MK-016  Dirsek Rekor  VZ-ST-MK-017’nin Kabine Giriş       Paslanmaz Çelik 3/8”
                Bağlantısı

VZ-ST-MK-017  Teflon Tubing  Akışkanı Kabin çerisinde Platforma    Teflon. ki Ucu Paslanmaz
                Taşımaktadır               Çelik, ¼” Dişi. Uzunluk: 1m

VZ-ST-MK-018  Dirsek Rekor  VZ-ST-MK-019un Kabine Giriş Bağlantısı  Paslanmaz Çelik 3/8”

VZ-ST-MK-019  Teflon Tubing  Akışkanı Platformdan Kabin Dışına Taşır  Teflon. ki Ucu Paslanmaz
                                     Çelik, ¼” Dişi. Uzunluk: 1m.

VZ-ST-MK-020  Düz Rekor    VZ-ST-MK-017 Ile VZ-UR-MK-022       Paslanmaz Çelik, 3/8”
                Bağlantısı

VZ-ST-MK-021  Düz Rekor    VZ-ST-MK-019 Ile VZ-UR-MK-022       Paslanmaz Çelik, 3/8”
                Bağlantısı

VZ-UR-MK-022  Blok 1     Akış Yollarını Üzerinde Toplar      Alüminyum, Eloksal
                                     Kaplama. Muhtelif Ölçülerde
                                     Portlar

VZ-ST-MK-023  Rotametre    Sisteme Akışkan Giriş Debisini Gösterir  Trogamide Veya Polysulfone
                                     0-1lt/Dk Iki Ucu ½” Dişi.

VZ-ST-MK-024  Rekor      VZ-ST-MK-023 Ile VZ-UR-MK-022       Paslanmaz Çelik, ½”
                Bağlantısı

VZ-ST-MK-025  Rotametre    Viskozimetre Hücresine Akışkan Giriş   Trogamide Veya Polysulfone
                Debisini Ölçer              0-400ml/Dk Iki Ucu ½” Dişi


                                                   17
VZ-ST-MK-026  Rekor          VZ-ST-MK-025 Ile VZ-UR-MK-022       Paslanmaz Çelik, ½”
                    Bağlantısı


VZ-ST-MK-027  Manometre        Akışkanın Sisteme Giriş Basıncını Ölçer  Paslanmaz Çelik, ½” Portlu.
                                         0-25 Bar Ölçeğinde

VZ-ST-MK-028  Rekor          VZ-ST-MK-027 Ile VZ-UR-MK-022       Paslanmaz Çelik, ¼””
                    Bağlantısı

VZ-ST-MK-029  Manşon         VZ-ST-MK-028 Ile VZ-UR-MK-022       Paslanmaz Çelik, ¼”
                    Bağlantısı

VZ-ST-MK-030  ğne Vana        Sisteme Akışkan Giriş Debisini Ayarlar.  Paslanmaz Çelik, ¼” Erkek
                    Ayarların Etkisi             Portlu ğne Vana
                    VZ-ST-MK-023 Göstergesinden zlenir.

VZ-ST-MK-031  Çek Valf        Ana Hatta Gönderilen Akışkanın Tanka   Paslanmaz Çelik. ¼” Portlu
                    Geri Dönüşünü Engeller

VZ-ST-MK-032  Kör Tapa        VZ-UR-MK-022 In Kullanılmayan       Paslanmaz Çelik 3/8”
                    Portlarını Kapatmak çin

VZ-ST-MK-033  Basınç Kontrol Vanası  Geri Dönüş Hattını kiye Bölen Vanadır.  Paslanmaz Çelik, ¼” ğne
                                         Vana

VZ-ST-MK-034  Filtre         Akışkanın Geliş Hattı Üzerindedir,    Paslanamaz Çelik
                    Akışkanı Filtre Eder

VZ-ST-MK-035  Kelepçeler       Rotametrelerin Plastik Tubing Bağlantıları Paslanmaz Çelik. ¼” Lik
                    (3adet)                  Kelepçe


                                                      18
VZ-UR-MK-036  Tank     Gelen Ve Dönen Akışın Karıştığı Basınç  Paslanmaz Çelik, 3lt
               Düşürme Tankı              Hacminde, Tüm Portları ¼”
                                   Dişi

VZ-ST-MK-037  PVC Tubing  VZ-ST-MK-023 le VZ-UR-MK-036       ¼” Od, Uzunluk 30cm
               Arasındaki Akışı Sağlar

VZ-ST-MK-038  PVC Tubing  VZ-ST-MK-025 le VZ-UR-MK-036       ¼” Od, Uzunluk 60cm
               Arasındaki Akışı Sağlar

VZ-ST-MK-039  Dişli Pompa  Numuneyi Proses Hattına Pompalar     Paslanmaz Çelik. 4cc

VZ-ST-MK-040  Motor     VZ-ST-MK-050 Süren Motor         0.37 Kw

VZ-ST-MK-041  Blok 2    Üzerine Akış Sensörü Monte Edilmiştir  Paslanmaz Çelik. 3 Portlu
                                   Bir Ucuna Peristaltik Pompa
                                   Tubing’i, Diğer Ucuna Tank
                                   Geri Dönüş Tubing’i Bağlıdır.
                                   Üst Tarafında Ise Akış
                                   Sensörü Bulunmaktadır.
                                   Tüm Portlar ¼” Dişidir

VZ-ST-MK-042  Tubing    VZ-UR-MK-022 le VZ-UR-MK-036       Paslanmaz Çelik, ki Ucu
               Arasında Bulunur             Erkek, ¼” Od.
                                   Uzunluk: 110cm

VZ-ST-MK-043  Tubing    VZ-UR-MK-036 le VZ-ST-MK-041       Paslanmaz Çelik, ki Ucu
               Arasında Bulunur             Erkek, ¼” Od.
                                   Uzunluk: 100cm

VZ-ST-MK-044  Tubing    VZ-UR-MK-039 le VZ-UR-MK-036       Paslanmaz Çelik, ki Ucu


                                                19
                  Arasında Bulunur              Erkek, ¼” Od.
                                        Uzunluk: 110cm

VZ-ST-MK-045  Üst Seviye Sensörü  VZ-UR-MK-036 çindeki Akışkanın Üste    Ultrasonik Sıvı Seviye
                  Seviyeye Ulaşıp Ulaşmadığını Denetler   Sensörü. Akışkanla Temas
                                        Eden Kısım Paslanmaz Çelik

VZ-ST-MK-046  Alt Seviye Sensörü  VZ-UR-MK-036 çindeki Akışkanın Alt     Ultrasonik Sıvı Seviye
                  Seviyeye Düşüp Düşmediğini Denetler    Sensörü. Akışkanla Temas
                                        Eden Kısım Paslanmaz Çelik

VZ-ST-MK-047  Akış Sensörü     VZ-ST-MK-041 Üzerine Monte Edilmiştir   Ultrasonik Sıvı Akış
                                        Sensörü. Sıvı Ile Temas
                                        Eden Kısmı Paslanmaz
                                        Çelik. ¼ “ Erkek Uçlu

VZ-UR-MK-048  Rekor        3/8” Lik Tüm Bağlantılarda         Paslanmaz Çelik.
                                        ki Ucu 3/8” Erkek

VZ-ST-MK-049  Pnömatik Valf    VZ-ST-MK-004’e Basınçlı Havayı Açıp    220V, Hava Bağlantı Portları
                  Ve Kapatır, Elektrik Ve Basınçlı Hava le  ¼”
                  Sürülür


VZ-ST-MK-050  Sinter Susturucu   VZ-ST-MK-049un Boş Portlarına       Paslanmaz Çelik, ¼”
                  Takılmıştır (3adet)

VZ-06-00-051  Peristaltik Pompa  Sistemin çerisinde Akışkanın        Ürün Kodu: 0.40.DP23.210
                  Sirkülasyonunu Sağlar           313FDM/D2 P OEM Pompa.
                                        Paslanmaz Çelik. 90 RPM.
                                        24VDC 30W                                                     20
VZ-06-00-052   Peristaltik Pompa Kafa 1   Akışkanı Tanktan Viskozimetrenin       2.4 mm Et Kalınlığı.
                        Hücresine Pompalar              Paslanmaz Çelik. 313D

VZ-06-00-053   Peristaltik Pompa Kafa 1’in  VZ-06-00-046 Den Geçen Tubing        PVC. Tygon S50HL 8.0x2.4
         Tubing’i

VZ-06-00-054   Peristaltik Pompa Kafa 2   Akışkanı Viskozimetrenin Hücresinden     2.4 mm Et Kalınlığı.
                        Tank’a Pompalar               Paslanmaz Çelik. 314D

VZ-06-00-055   Peristaltik Pompa Kafa 2’in  VZ-06-00-047 Den Geçen Tubing        PVC. Tygon S50HL 6.4x2.4
         Tubing’i

VZ-ST-MK-056   Isıtıcı            lk Çalıştırma Anında Veya Akışkanın     Spiral, Krom, 15cm,
                        Donması Durumunda Akışkanı Isıtmak      220V, 800Watt
                        çin Devreye Girer

VZ-ST-MK-057   Isılçifti           Tank çindeki Akışkan Belirli Bir Sıcaklığa  Akışkanı stenilen Sıcaklık
                        Ulaşınca VZ-ST-MK-053’ü Devreden       Şartlarına Ulaştırmak için
                        Çıkarır                   Kullanılan Kontrol Sistemi


VZ-UR-MK-058   Kabin             Tüm Sistemi çinde Bulundurmaktadır      3mm Paslanmaz Çelik Sac.
                                              NEMA4(IP56) Standardı

VZ-UR-MK-059   Lastik Takoz         Kabin çinde Hidrolik Sistem Sehpasını    40x35 Lastik Takoz
                        Taşımaktadır

VZ-18-00-060-1                                       SV-10 (0.3-10,000cp)

         Viskozimetre         Viskozite Ölçümü Yapan Birim                                                           21
VZ-18-00-060-2                            SV-100 (1,000-100,000cp)

VZ-ST-EL-061   Röle    VZ-ST-MK-049 Ve VZ-ST-EL-070’i      220 V, 1W, 10A
               Kontrol Eder

VZ-ST-EL-062   Röle    VZ-ST-EL-063 Attığında Sistemi Kapatır  220 V, 1W, 10A.
               Ve
               VZ-ST-EL-071’i Kontrol Eder


VZ-ST-EL-063   Röle    VZ-ST-MK-049 And VZ-ST-EL-072’yi     220 V, 8W, 5A,
               Kontrol Eder               1dk-30saat Arası Zaman
                                   Ayar Seçenekli


VZ-ST-EL-064   Röle    VZ-ST-MK-049 Ve VZ-ST-EL-073’ü      220 V, 8W, 5A,
               Kontrol Eder               1dk-30saat Arası Zaman
                                   Ayar Seçenekli
VZ-ST-EL-065   Otomat   VZ-ST-MK-040 Ve VZ-ST-MK-056’yı     Siemens C Tipi 10A
               Kontrol Eder.              TRIFAZE Otomatik Sigorta

VZ-ST-EL-066   Kontaktör  VZ-ST-MK-040 Ve VZ-ST-MK-056’yı     220 V, 10A
               Kontrol Eder.


VZ-ST-EL-067   Trafo    VZ-06-00-051’e 24VDC Voltaj Sağlar    220 VAC’yi 24VDC’ye
                                   Dönüştürür                                                22
VZ-ST-EL-068  Voltaj Ayarlayıcı  VZ-06-00-051’in Voltajını        VZ-ST-EL-067 Çıkış Voltajını
                  0-24VDC Arasında Ayarlar         0-24VDC Arasında Ayarlar

VZ-ST-EL-069  Kablolar      VZ-UR-MK-058 Ve             ATEX Sertifikalı
                  VZ-ST-EL-074 Arasında Güç Ve Sinyal
                  Taşır


VZ-ST-EL-070  Uyarı Lambası    VZ-ST-EL-074 Üzerindeki Düşük Seviye   220 V, 5W
                  Uyarı Lambası


VZ-ST-EL-071  Uyarı Lambası    VZ-ST-EL-074 Üzerindeki Sigorta Atma   220 V, 5W
                  Uyarı Lambası


VZ-ST-EL-072  Uyarı Lambası    VZ-ST-EL-074 Üzerindeki Seviye Yüksek  220 V, 5W
                  Uyarı Lambası


VZ-ST-EL-073  Uyarı Lambası    VZ-ST-EL-074 Üzerindeki Tubing      220 V, 5W
                  Patlama Uyarı Lambası


VZ-ST-EL-074  Elektrik Panosu   Tüm Elektriksel Parçalar çinde Bulunur  ATEX Sertifikalı
                                                  23
TERRALAB LET Ş M B LG LER :

Terralab Laboratuvar Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

www.terralab.com.tr

e-mail: info@terralab.com.tr

Ankara Ofis:

Çetin Emeç Bulvarı 74.Sokak No:14/9 06460 A.Öveçler/ANKARA

Tel: +90 312 472 73 96

Faks:  +90 312 472 73 98

stanbul Ofis:

Acıbadem Caddesi, Rauf Paşa Hanı Sokak No:11/2 Üsküdar/ STANBUL

Tel: +90 216 327 52 70

Faks:  +90 216 327 57 02

zmir Ofis:

1420 Sokak No:88/1 Kat:1 Daire:3 Özşişman Sağlık Sitesi Alsancak/ ZM R

Tel: +90 232 465 35 12

Faks:  +90 232 456 34 69
.
                                     24

								
To top