MICROSOFT EXCEL – Programlama

Document Sample
MICROSOFT EXCEL – Programlama Powered By Docstoc
					              MICROSOFT EXCEL – Programlama

   (Giriş ve Orta seviye eğitimi almış olması ve Temel Excel bilgisine sahip olması gerekir)

Ön Gereksinim: Standart ve Uzman Excel Bilgisi

1.   Makrolarla Çalışmak
    1.1. Makrolara Giriş, Makro Çeşitleri
    1.2. Makroları Kaydetme, Çalıştırma, Düzenleme.
    1.3. Makrolara kısayol tuşu atamak.
    1.4. Makroları düğmelere atamak.
    1.5. Makro Güvenlik Ayarlarını Yapmak.
    1.6. Makroları Silmek
2.   Visual Basic Editörü (VBE)
    2.1. Module, User Form, Class Tanımları ve Seçenekleri
    2.2. Düzenleme (Edit) ve Araç Çubukları
    2.3. Hata Ayıklama (Debug)
    2.4. Kod Penceresi, Properties, Project Explorer Penceresi
    2.5. Menüleri Kullanmak
3.   Değişkenler ve Operatörler
    3.1. Aritmetiksel Operatörlerle işlemler
    3.2. VBA dilinde ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörlerini kullanmak.
    3.3. Karşılaştırma Operatörleri
    3.4. =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörlerini kullanmak.
    3.5. Mantıksal Operatörler; Değil (Not), Ve (And), Veya(Or), Özel Veya (Xor), Eqv,
       Imp Operatörleri
4.   VBA Programlama Yapıları
    4.1. Değişkenler ve Değişken Tipleri (Variables)
    4.2. Diziler ve Dizi Tanımlama (Arrays)
    4.3. Sabitler (Constants)
    4.4. Koşul Yapıları (Conditionals)
       4.4.1.1. IF... Then... Else
       4.4.1.2. Select Case... End Select
    4.5. Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
    4.6. Döngü Çeşitleri (LOOPS)
       4.6.1.1. For... Next
       4.6.1.2. For Each... Next
       4.6.1.3. Do Until... Loop
       4.6.1.4. Do While... Loop
    4.7. Goto Deyimi
5.   Prosedürlerle Çalışmak
    5.1. Sub Prosedüre Nedir
    5.2. Function Prosedür Nedir
    5.3. Prosedürlerin Kullanım Amacı
    5.4. Prosedürlerde Parametre Kullanımı
    5.5. Prosedürleri Çağırmak
    5.6. Modüller Arasında Prosedürleri Kullanmak (Private, Public)
6.  Excel Programlama Yapıları
   6.1. Nesne, Özellik, Metot ve Olay Tanımları
   6.2. Hücreye Değer Atamak
   6.3. Range, Cell, Selection Nesneleri
   6.4. Hücre, Satır ve Sütun Seçmek
   6.5. CurrentRegion Nesnesi
   6.6. Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
   6.7. Count Metodu
   6.8. Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
   6.9. Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
   6.10. Seçili Alan Sayısını Bulmak
   6.11. Formula ve FormulaR1C1 Özelliği
   6.12. Hücreye Formül Yazdırmak
   6.13. Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
   6.14. Hücreye Rasgele Değer Atamak
   6.15. Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
   6.16. Add Metodu
   6.17. Sayfa Ekleme, Silme ve Sırasını Değiştirme
   6.18. Copy, Paste Metotları
   6.19. Sayfa Arası Kopyalama ve Yapıştırma
   6.20. Hücreler Arasında Kopyalama ve Yapıştırma Yapmak
   6.21. Font Nesnesi
   6.22. Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
   6.23. Nesne Nedir
   6.24. Özellik, Metot ve Olay Nedir
   6.25. Hücre Seçmek
   6.26. Satır Seçmek
   6.27. Sütun Seçmek
   6.28. Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
   6.29. Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
   6.30. Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
   6.31. Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
   6.32. Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
   6.33. Seçili Alan Sayısını Bulmak
   6.34. Hücreye Formül Yazdırmak
   6.35. Hücreye Değer Atamak
   6.36. Seçili Hücreye Değer Atamak
   6.37. Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
   6.38. Hücreye Rasgele Değer Atamak
   6.39. Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
   6.40. Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
   6.41. Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalama
7.  Hata Denetimi
   7.1. Hata Kontrol Deyimleri
   7.2. Hata Kodları ve Açıklamalar
8.  Excel Sayfalarında Kullanılabilecek Fonksiyonlar Yaratmak
   8.1. Fonksiyon Oluşturmak
   8.2. Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
   8.3. Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
   8.4.  Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak
   8.5.  Fonksiyon Oluşturmak
   8.6.  İsteğe Uygun Fonksyion Oluşturmak
   8.7.  Oluşturulan Fonksiyonları Excel’e Tanıtmak
   8.8.  Fonksiyonları Add-In olarak Kaydetmek
9.  Kullanıcı Formları İle Çalışmak
   9.1. Yeni User Form Oluşturmak
   9.2. Form Özellikleri (Properties)
   9.3. Form Olayları (Events)
   9.4. Formlara Kontroller Eklemek
   9.5. Kontrol Özellikleri(Properties)
   9.6. Kontrol Olayları (Events)
10.  Auto_Open ve Auto_Close Subroutinelerini Kullanmak