Docstoc

Seeberg QXP7 2008

Document Sample
Seeberg QXP7 2008 Powered By Docstoc
					HAVFISKE  JERKBAIT  BOKSER  TROLLING  TILBEHØR  MEITE  KROK & BLY  FLUEFISKE
              Fiskernytt     2008
                Årgang   48
DAM snelleteknologi
                                                                                      R
Symbolforklaring:

       FIGHT DRAG SYSTEM:             LINE DISTANCE               DIRECT DRIVE               LINE LAY ADJUST-             FULL-METAL-REEL
                            CONTROL SYSTEM:              SYSTEM:                 MENT SYSTEM:

Øker eller reduserer forhåndsinnstilt Tillater fiskeren å kaste på samme       Overfører kraften fra sveiv til rotor  For optimal kastelengde og snøre-    Snellehus, rotor og sveiv er laget av
bremsekraft med 50%. Dette gir    området (lengde) ved å hekte sena       på en mer direkte måte som gir      opplegg. Etter hvilken sene type     ekstremt sjokk- og støtmotstands-
muligheten for enkel og sikker juste- rundt klipsen etter første kastet.       mindre vibrasjon og dødgang samt     eller diameter som brukes, gir      dyktig Duraaluminium på Quicks
ring av bremsekraft under kjøring av                         større kraft og økt levetid.       denne funksjonen deg mulighet til å   toppmodeller. De har svært lav vekt
fisk.                                                             justere kryssleggingen perfekt.     til tross for sin robusthet og mot-
                                                                                    standsdyktighet mot saltvann. Du-
                                                                                    raaluminium er synonymt med lang
                                                                                    levetid og høy kvalitet.


       STAINLESS STEEL              BAIL-LOCK SYSTEM             PRECISION BALL              MULTIDISC STATIC             EFFECTIVE SPEED
       MAIN SHAFT                 FOR SAFETY                BEARINGS                 REAR DRAG                 REGULATION

Det rustfrie hoveddrevet sørger for    Ved hjelp av dette systemet kan      Kulelagere forhindrer slark i alle ro-  En videreutvikling av QUICK MULTI-    Justerbar lengde på sveiv har
styrke selv i de mest belastende si-    man låse bøyle, rotor og sveiv under   terende deler. Kulelagrene sørger    DISC REAR DRAG SYSTEM sørger       samme funksjon som et gir ville ha
tuasjoner. Stålet er sterkt og korro-   kast. Dette forhindrer at bøylen slår   også for lydløs, myk gange og økt    for at bremseknotten, uansett stil-   gjort. Kort sveiv gir høy fart, men
sjonsbestandig selv i saltvann.      over under kast og forhindrer der-    levetid grunnet liten slitasje.     ling, ikke slipper vann eller smuss   liten kraft og lang sveiv gir lav fart,
                      med også muligheten for at bly og                         inn i bremsesystemet.          men stor kraft.
                      kroker blir kastet tilbake på fiskeren.
       DOUBLE-SEALED               MULTIDISC                 ANTI-TWIST SYSTEM            NO-PLAY ROTOR               MULTIDISC
       STAINLESS STEEL              REAR DRAG                                     FUNCTION                 FRONT DRAG
       BALL BEARINGS
Sneller som hovedsakelig er produ-     Denne bakbremsen gir mulighet for     Quick snellene er utstyrt med ANTI-   Et spesial-nålelager sørger for presis  Dette frontbremssystemet gir den
sert for saltvannsfiske er i tillegg ut-  presis og komfortabel justering.     TWIST snøreførere. Den konkave      og kontant stopp av rotor uten død-   mest effektive bremsen da brem-
styrt med høykvalitets dobbel-       Flere bremseskiver koblet i serie     formen som snøreføreren har mini-    gang bakover.              seskivene og justeringen er integrert
forseglete rustfrie kulelager. Forseg-   overfører, på en presis og jevn måte,   maliserer risiko for tvinn på snøret   Dette betyr at man alltid er i direkte  i spolen. Dette gir rom for større
lingen sørger for at fettet holdes på   den riktige bremsekraften til spolen.   ved innsveiving. Dette gir bedre     kontakt med fisken og kan gi pre-    bremseskiver som igjen gir mulighe-
plass og gir beskyttelse mot salt-     Fininnstilling av bremsene er også    holdbarhet for sena.           sise/kraftfulle tilslag ved hugg.    ten for jevnere, sterkere og større
vann. Din garanti for silkemyk gange    mulig under kjøring av fisk.                                                bremsespekter. Dette er årsaken til
og lang levetid selv under våre mest                                                                  at kraftigere haspelsneller fra QUICK
ekstreme forhold.                                                                           leveres med dette bremsesystemet.       EASY TO TRANSPORT             VIBRATION-FREE              MICRO-FINE DRAG             METAL SPOOL                WORM-SHAFT-
                            ACTION                  ADJUSTMENT                                     SYSTEM

Sveiva kan enkelt felles inntill krop-   ANTI-VIBRO-SYSTEM fra D.A.M. in-     Dette bremsesystemet ble utviklet    Alle toppmodeller blir levert med    Dette systemet gir lengre spolevan-
pen på snellen ved å trykke på       kluderer dynamisk avbalansering av    for fiske med tynn sene. Systemet    lettvekts metallspole. Disse spolene   dring. Lang spolevandring er den
QUICK-SNAP knappen. Dette gir en      sveiv og rotor. Dette gir vibrasjonsfri  gir mulighet for helt eksakt innstil-  garanterer høyere stabilitet, selv ved  viktigste egenskapen til moderne
enklere og mer skånsom transport      gange ved innsveiveing og øker      ling av ønsket bremsekraft. Dette re-  bruk av flettede liner. Metallkanten   langtkastende sneller. Sena blir for-
av utstyret.                komforten samt holdbarheten på      duserer risikoen for senebrudd ved    er spesialbehandlet for beskyttelse   delt perfekt over hele spolen for de
                      snella.                  kjøring av fisk vesentlig.        mot avleiringer av smuss. Dette sør-   lange og presise kastene.
                                                               ger for svært lav friksjon og bringer
                                                               fiskeren noen ekstra meter nærmere
                                                               fisken.

       FREE-SPOOL SYSTEM             CHROME-PLATED               PERFECT LINE LAY             METAL SPARE SPOOL             SECOND SPOOL
                            SPOOL

Under utviklingen av Quick Free-      På noen av Quick snelleseriene er     Det patenterte og enestående snø- Sneller merket med dette symbolet        D.A.M sneller leveres alltid med re-
Spool snellene ble det spesielt lagt    spolen Krombelagt. Dette gir en per-   repåleggingssystemet til D.A.M gir leveres med to metallspoler.          servespole. Dette gir muligheten for
vekt på enkel og sikker betjening. Av   fekt polert overflate og dermed min-   snellene perfekt krysslegging og for-                       å differensiere senevalget. En snelle
denne grunn er frikoblingen plassert    dre friksjon og lengre kast.       deling av snøret. Dette forhindrer                        kan fungere både til fjellfiske såvel
enkelt tilgjengelig bak på snellen.                         sene i å skjære inn i spolen og låse                       som til kystfiske.
Quick Free-Spool teknologi sørger                          seg. I tillegg glir senen mye lettere
for at fisken kan ta line uten å føle                        av spolen ved kast og gir dermed de
motstand selv med bøylen i låst po-                         ekstra meterne man av og til kunne
sisjon. Ved innsveivning kobles Fre-                         tenke seg.
eSpool systemet ut og man er
tilbake på forhåndsinnstilt bremse-
kraft.
     Vi takker følgende bidragsytere; Cato Bekkevold, Knut Rogne, Tor Ola Dehli, Ola Uggen, Thor Gjermunds. Produktfoto: Tore Silseth og leverandørene. Omslagsfoto: Henrik Strømstad.
                     Seeberg AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil som kan ha oppstått under produksjonen av denne katalog. Alle priser er veiledende.
  1978                               1983                          1994
                                                 DIRECT DRIVE SYSTEM:
«BACK TO THE FUTURE»                                       Overfører kraften fra sveiv til rotor på en mer direkte
                                                 måte som gir mindre vibrasjon og dødgang samt
QUICK                                              større kraft og økt levetid.
Endelig er drømmen realisert! Mer enn tre år med planlegging, forbere-
delser, utvikling og talløse tester har resultert i at den legendariske Quick
1000 serien er tilbake på markedet! Vi er stolte av å kunne presentere den
mest moderne og innovative Quick serien noensinne!                        LINE LAY ADJUSTMENT SYSTEM:
                                                 For optimal kastelengde og snøreopplegg. Etter hvil-
Kombinasjonen av tradisjonelt og moderne design setter en fin ramme                ken sene type eller diameter som brukes, gir denne
                                                                              3
rundt det ypperste av hva moderne teknologi har å by på. Tysk ingeniør-              funksjonen deg mulighet til å justere kryssleggingen
kunst viser nok en gang at de behersker kombinasjonen av kvalitet,                perfekt.
funksjonalitet og design!• Designet, utviklet og testet i Tyskland
• Direktedrevet rustfritt drivverk for større
 kraft, mindre slitasje og minimalt med
 vibrasjoner                        2007
• Patentert krysslegging av snøret
• 10 rustfrie kulelagre
• 1 nålelager for Instant Anti-reverse                                                  10
• Snellehus, rotor, spole og sveiv laget av
 Duraluminium
• Multi-disc frontbrems
• Lett justerbar frontbrems med mikrojustering
• Lett sammenleggbar sveiv
• Ergonomisk utformet sveivhåndtak
• Aksling i rustfritt stål
• Ergonomisk utformet bøyle i aluminium
• Antitvinn snørefører
• Rotor med anti-vibrasjonssystem
• Mulighet for justering av snøreopplegget
 integrert i spolen
• Trykknappspole
• Ventilert spole og reservespole i metall
• Livstidsgaranti for første eier som dekker
 alle material- og produksjonsfeil
Besøkende på europas
største bransjemesse
(EFTTA) kåret denne
snellen til beste nye
produkt i 2007.
                           Model         Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m  Pris kr:
                           Quick 1000 FD     315g  1:4,8    0,18/140m     2499,-
                           Quick 2000 FD     340g  1:4,8    0,25/130m     2599,-
                           Quick 3000 FD     465g  1:4,1    0,35/130m     2699,-
                           Quick 4000 FD     515g  1:4,1    0,50/150m     2799,-
  R
                                                                    7
4
  Model            Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m  Pris kr:
  Quick Effzett FDS 730    300g  1:5,3    0,30/100m    1899,-
  Quick Effzett FDS 735    320g  1:5,3    0,35/100m    1899,-
  Quick Effzett FDS 740    400g  1:4,9    0,40/100m    1999,-
  Quick Effzett FDS 750    440g  1:4,9    0,50/100m    1999,-
                                        QUICK EFFZETT FDS SNELLER
                                        Denne snelleserien takler enhver situasjon hvor man fighter sterk og
                                        rask fisk. Dette takket være kampbremsen bak på snella der man
                                        kan justere den forhåndsinnstilte bremsen med inntil 50%. Dermed
                                     4   vil en unngå senebrudd i hektiske situasjoner eller gi deg maks
                                        brems hvis fisken skulle sette kursen mot et sunket tre eller lig-
                                        nende. Utover dette er snellene suverene til fiske med Power Pro
                                        flettesnøre. Denne snelleserien gir deg overtaket mot all fisk i alle si-
                                        tuasjoner.

                                        • Utviklet og utprøvd i Tyskland
                                        • S-curve krysslegging av snøret
                                        • 6 eller 3 rustfrie kulelagre
                                        • 1 Instant antirevers nålelager
                                        • Snellehus, sveiv og spole laget av Duraluminium
                                        • FDS kampbrems
                                        • Multidisc bakbrems
                                        • Mikrojustering for nøyaktig forhåndsinnstilling av bremsen
                                        • Bremsehjul og kampbremsspak i myk gummi
                                        • Ergonomisk utformet sveivhåndtak i grepsikker gummi
                                        • Innfellbar sveiv
                                        • Aksling i rustfritt stål
                                        • Bøyle i aluminium
                                        • Anti-twist snørefører
    Model          Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m  Pris kr:
                                        • Vibrasjonsfri rotor
    Quick Effzett FDS 430  310g  1:5,3    0,30/100m    1399,-   • Spole med trykknappfunksjon
    Quick Effzett FDS 435  330g  1:5,3    0,35/100m    1399,-   • Perforert metallspole
    Quick Effzett FDS 440  410g  1:4,9    0,40/100m    1499,-   • Ekstraspole i grafitt
    Quick Effzett FDS 450  440g  1:4,9    0,50/100m    1499,-   • Ekstraspole i metall
                                                                  R
                            8
                                                                         5
Model          Vekt     Utveksling  Kapasitet mm/m     Pris kr:
Quick Super FD 820    280g     1:5,0    0,20/100m       1.299,-
Quick Super FD 830    310g     1:5,0    0,30/100m       1.299,-
Quick Super FD 840    400g     1:4,6    0,40/100m       1.399,-
Quick Super FD 850    480g     1:4,6    0,50/100m       1.399,-
QUICK SUPER SNELLER
Allerede på 50-60-tallet satte den tidligere Super-serien standarden for
haspelsneller, og vi synes navnet var naturlig når vi skulle lansere denne
nye serien. Slank og elegant, lett, men allikevel stabil. Høy kvalitet,                                 5
preget av nytenkning; alt dette kjennetegner den nye Quick Super-
serien. Finnes i fire størrelser med 5 til 8 kulelagre, samt med både
frontbrems eller bakbrems. Et utvalg på i alt 8 sneller gir valgmuligheter
for forskjellige fiskesituasjoner og budsjetter. En nyvinning er et delvis
integrert antireverssystem som lett indikerer om baksperra er av eller
på, samt gjør det vanskelig å skru den av ved et uhell.

• Utviklet og utprøvd i Tyskland
• S-curve krysslegging av snøret
• 5 eller 8 kulelager
• 1 Instant antirevers nålelager
• Snellehus, sveiv og spole laget av solid ABS-grafittmateriale
• Multidisc front- og bakbrems
• Mikrojustering for nøyaktig innstilling av bremsen
• Bremsehjul i myk gummi
• Ergonomisk utformet sveivhåndtak i grepsikker gummi
• Innfellbar sveiv
• Aksling i rustfritt stål
• Anti-twist snørefører
• Vibrasjonsfri rotor
                                     Model        Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m    Pris kr:
• Spole med trykknappfunksjon på snellene med bakbrems          Quick Super RD 520  285g  1:5,0    0,20/100m      899,-
• Perforert metallspole                         Quick Super RD 530  315g  1:5,0    0,30/100m      899,-
• Ekstraspole i grafitt                         Quick Super RD 540  405g  1:4,6    0,40/100m      999,-
                                     Quick Super RD 550  485g  1:4,6    0,50/100m      999,-
  SLR spin Haspelsneller
  Den nye SLR-serien er laget av haspelfiskere for haspelfiskere!     R
  Ved første øyekast blir man slått av moderne design, maksimal
  funksjonalitet og ved bruk oppdager man raskt at man får mye
  snelle for pengene. Den patenterte kryssleggingen av snøret sør-
  ger for at snøret alltid legges pent og jevnt på spolen, uansett om       5
  man fisker med vanlig monosene eller moderne flettesnører.

  • 4 rustfrie kulelagre og 1 nålelager
  • Patentert krysslegging av snøret
  • Snellehus og rotor laget i ekstra slitesterkt ABS-grafittmateriale
  • Rotor med anti-vibrasjonssystem
  • Bøyle i rustfritt stål
  • Multi-disc frontbrems
  • Lett justerbar frontbrems med mikrojustering
  • Lett sammenleggbar sveiv i rustfritt stål
  • Ergonomisk utformet sveivhåndtak i grepsikker gummi
  • Aksling i rustfritt stål
  • Antitvinn snørefører
6  • Metallspole
  • Reservespole i grafitt


  Model           Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m Pris kr:
  Quick SLR  520 FD    210g  1:5,3    0,20/100m    799,-
  Quick SLR  530 FD    280g  1:5,3    0,30/100m    799,-
  Quick SLR  540 FD    310g  1:5,3    0,40/100m    899,-
  Quick SLR  550 FD    360g  1:5,3    0,50/100m    899,-
  Quick SLR  570 FD SURF  596g  1:4,8    0,70/100m   1299,-  SLR – FS
  Dette er frispolevarianten av SLR-serien laget med tanke på
  meitefiskeren. Disse er i tillegg utstyrt med en solid og rund
  snøreklips på spolen som gjør at man enkelt kan kaste nøy-         5
  aktig samme distanse hver gang uten å ødelegge snøreklipsen
  eller skade snøret. Med et enkelt håndgrep kopler man fra
  bremsen under fiske, og selve frispolefunksjonen er lett juster-
  bar for å kunne tilpasses de rådende forhold.

  • 4 rustfrie kulelagre samt 1 nålelager for Instant Anti-reverse
  • Slagfast snellehus laget av ABS-grafitt
  • Sideplater av belagt polykarbonat
  • Rotor med anti-vibrasjonssystem
  • Snekkedrev for perfekt snøreopplegg og vibrasjonsfri gange
  • Snøreklips utviklet for presisjonskasting
  • Overdimensjonert antitvinn snørefører
  • Ergonomisk utformet rustfri sveiv
  • Mikrojusterbar multi-disc slurebrems som i tillegg er
   forseglet for å unngå at vann og støv kommer inn
  • Mikrojustering av frispole
  • Hoveddrev i rustfritt stål
  • Spole i kvalitetsaluminium
  • Reservespole i grafitt


  Model           Vekt  Utveksling Kapasitet mm/m Pris kr:
  Quick SLR 560 FS     610g  1:4,8   0,60/100m   1999,-
  Quick SLR 570 FS     630g  1:4,8   0,70/100m   2199,-
QUICK HPN SNELLER
Navnet betyr High Performance Nitrate fordi visse deler er belagt       6
med nitrat for å øke levelengden og redusere friksjonen – enkelt              R
og genialt. I tillegg er disse snellene utstyrt med et anti-revers-
system som sikrer at ikke baksperra koples fra ved et uhell.
Snellene finnes i fem serier, i 20 forskjellige utgaver med brems
foran, bak eller med free spool,samt i fire forskjellige størrelser,
noe som gjør det enkelt å finne snelle til sitt bruk. En fornuftig pris
gjør at dette også er glimrende sneller for juniorfiskeren.

• Utviklet, utprøvd i Tyskland
• S-curve krysslegging av snøret
• Nitratbelagte slitedeler
• 1 eller 5 kulelagre
• 1 Instant antirevers nålelager
• Snellehus, sveiv og spole laget av solid ABS-grafittmateriale
• Multidisc bakbrems
• Mikrojustering for nøyaktig innstilling av bremsen
• Bremsehjul i myk gummi
• Ergonomisk utformet sveivhåndtak i grepsikker gummi           600 RD Series
• Innfellbar sveiv
• Aksling i rustfritt stål                                     7
• Anti-twist snørefører
• Vibrasjonsfri rotor
• Spole med trykknappfunksjon på snellene med bakbrems
• Perforert metallspole
• Ekstraspole i grafitt                                    3
• Finnes også i versjon med frispolefunksjon
Model        Vekt   Utveksling  Kapasitet mm/m Pris kr:
Quick HPN  620 RD  285g   1:5,0    0,20/100m    699,-
Quick HPN  630 RD  315g   1:5,0    0,30/100m    699,-
Quick HPN  640 RD  405g   1:4,6    0,40/100m    799,-
Quick HPN  650 RD  485g   1:4,6    0,50/100m    799,-

Quick HPN  320 RD  285g   1:5,0    0,20/100m     499,-
Quick HPN  330 RD  315g   1:5,0    0,30/100m     499,-
Quick HPN  340 RD  405g   1:4,6    0,40/100m     499,-
Quick HPN  350 RD  485g   1:4,6    0,50/100m     499,-

Quick HPN  120 RD  285g   1:5,0    0,20/100m     249,-     300 RD Series
Quick HPN  130 RD  315g   1:5,0    0,30/100m     249,-
Quick HPN  140 RD  405g   1:4,6    0,40/100m     249,-
Quick HPN  150 RD  485g   1:4,6    0,50/100m     249,-
                                                1
                                      100 RD Series
                       6
  R
                                                                               1
8
    Model         Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m Pris kr:       Model        Vekt   Utveksling  Kapasitet mm/m Pris kr:
    Quick HPN  620 FS  285g   1:5,0    0,20/100m    999,-        Quick HPN  120 FS  280g   1:5,0    0,20/100m    499,-
    Quick HPN  630 FS  315g   1:5,0    0,30/100m    999,-        Quick HPN  130 FS  310g   1:5,0    0,30/100m    499,-
    Quick HPN  640 FS  405g   1:4,6    0,40/100m    999,-        Quick HPN  140 FS  400g   1:4,6    0,40/100m    499,-
    Quick HPN  650 FS  485g   1:4,6    0,50/100m    999,-        Quick HPN  150 FS  480g   1:4,6    0,50/100m    499,-
                       Flipping Switch Knapp
                                            Quick Power Striker
                                            Den nye multiplikatorsnella fra DAM! En kombinasjon av avansert
                                            produksjonsteknologi og bred kompetanse i konstruksjon av sneller
       3                                     har resultert i denne nye snelleserien. Snellene er laget av Duralumi-
                                            nium av høyeste kvalitet for å prestere kast etter kast, fisk etter fisk
                                            og år etter år. Alle de tre størrelsene finnes i både høyre- og venstre-
                                            håndsversjon med tanke på jerkfiskere. Power Striker er i tillegg ut-
                                            styrt med en Flipping-Switch knapp som gjør det mulig å slippe etter
                                            snøre bare ved å flytte tommelen mellom utløser knappen og Flip-
                                            ping-Switch knappen. Denne snella er perfekt til markfiske i laks-
                                            elva.

                                            • Tre kulelagre i rustfritt stål
                                            • Instant Anti Reverse System
                                            • Anodisert aluminiumspole
                                            • Duraluminium snellehus
                                            • Snørefører i titanium
                                            • Følsom stjernehjul-slurebrems med bremseskiver av høy kvalitet
    Model             Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m  Pris kr:
    Quick Power Striker 1000   311g   1:5,1    0,30/160m    1299,-
                                            • Følsom justerbar sentrifugalbrems med seks kastevekter
    Quick Power Striker 2000   318g   1:5,1    0,35/180m    1399,-    for å unngå backlash
    Quick Power Striker 2000 LH  318g   1:5,1    0,35/180m    1399,-   • Stor tommeltangent for frikopling av spolen
    Quick Power Striker 3000   353g   1:5,1    0,40/190m    1499,-   • Perfekt balansert dobbelsveiv med knotter i myk gummi
    Quick Power Striker 3000 LH  353g   1:5,1    0,40/190m    1499,-   • Enkel patent for å skifte spole der bare to skruer må løsnes.
Quick Steelpower havfiskesneller
Den nye serien Quick Steelpower havfiskesneller kombi-                                         R


                                               3
nerer lekkert design med maksimal slitestyrke og bruks-
vennlighet. Snellene er konstruert i rustfritt stål og
aluminium, og dette sørger for at snellene fungerer selv
under de mest ugjestmilde forhold. Uansett om du fisker
småtorsk og sei inne i fjordene eller du prøver deg på
lange og brosme på de større dypene vil disse fungere.
Finnes i to størrelser.

• 2 forseglede rustfrie kulelagre
• 1 Instant Anti-revers nålelager
• Slagfast snellehus laget av ABS-grafitt
• Sidegavler forsterket med rustfritt stål
• Snellfot av rustfritt stål
• Aksling av rustfritt stål
• Anodisert aluminiumspole
• Sveiv av aluminium
• Ergonomisk utformet rustfri sveiv
                                                                         9
• Håndtak av grepvennlig gummi
• Mikrojusterbar brems
• Valgfri knarr, lett hørbar i vind og bølger
• Enkel sentrifugalbrems for sikrere nedslipp
                                   Model            Vekt  Utveksling  Kapasitet mm/m  Pris kr:
                                   Quick Steelpower 315 S    540g  1:4,0    0,50/250m    1299,-
                                   Quick Steelpower 330 S    565g  1:4,0    0,60/220m    1399,-
QUICK POWER PIRATE
Quick Power Pirate multiplikatorsnelle er laget
både for lettere sjøfiske samt for tungt ferskvanns-
fiske. Enten man pilker, dorger eller meiter er
disse snellene laget for å holde. Velg mellom to
størrelser, med eller uten telleverk.

• Telleverk
• Justerbar lengde på sveiv
• Høy lyd på knarrModel            Vekt   Utveksling  Kapasitet mm/m     Pris kr:
Quick Power Pirate LSC 30  540g    1:4,0    0,50/250m       899,-
Quick Power Pirate LSC 45  570g    1:4,0    0,60/220m       999,-
   Avet havfiskesneller
   Avet havfiskesneller er endelig på det norske markedet! Disse snellene        stor og sterk fisk. Vi har gjort et utvalg sneller for norske forhold, der
   er kompromissløst laget for den ypperste kvalitet i alle ledd, og er laget      man kan velge mellom et eller to gir, samt høy eller lav utveksling også
   for å vare og vare, og fungere under alle forhold. Snellene er overras-        blant de engirede. Da snellene er relativt beskjedne i størrelse, men
   kende nette, men la ikke størrelsen lure deg. Her er det ting som holder!       fortsatt på full høyde med langt større sneller når det gjelder styrke og
   Snellene er laget av førsteklasses aluminium, og alle slitedeler er laget       bremsekraft er de perfekte til fiske der man bruker moderne flettesnø-
   av førsteklasses materialer. For maksimal bremsestyrke er alle brem-         rer, som jo ikke tar så stor plass på spolen. Alle Avetsneller er i tillegg
   seskiver overdimensjonerte, noe som gjør at selv små sneller kan brem-        utstyrt med en sofistikert spolebrems, som kombinert med relativt lav
   ses hardt. Alle Avet sneller leveres med bøyle for låsing til stanga slik at     spolevekt også gjør de egnet til kasting fra båt.
   snella sitter sikkert på stanga selv under lange og tunge fighter med   AVET LX
   • LX Two-Speed
   • LX Single-Speed
   • Spakbrems for optimal kontroll
10  • 15 punds bremsekraft på strike, 20 pund max
    uten at man mister frispole
   • Forhåndsinnstilling av brems
   • Sentrifugalbrems som forhindrer overløp ved
    nedslipp og kasting
   • Snerten og lett
   • 100% presisjonsfrest ramme av et stykke
    anodisert aluminium
   • 8 rustfrie og innkapslede kulelagre og ellers
    rustfrie komponenter
   • Sterkere design og større snørekapasitet
   • Ekstremt stabilt Avedrag bremsesystem
   • Lett å vedlikeholde, alle slitedeler rustfrie


   Model          Vekt    Utveksling      Kapasitet mm/m    Pris kr:
   LX 6/3 Two speed     680g    H 1:6,0 / L 1:2,8  0,41/600m       4999,-
   LX 4.6 Single speed   540g    1:4,6        0,41/600m       3299,-
                                                   AVET JX
                                                   • JX Two-Speed
                                                   • JX Single-Speed
                                                   • Spakbrems for optimal kontroll
                                                   • 15 punds bremsekraft på strike, 20 pund max
                                                    uten at man mister frispole
                                                   • Forhåndsinnstilling av brems
                                                   • Sentrifugalbrems som forhindrer overløp ved
                                                    nedslipp og kasting
                                                   • Snerten og lett
                                                   • 100% presisjonsfrest ramme av et stykke
                                                    anodisert aluminium
                                                   • 8 rustfrie og innkapslede kulelagre og ellers
                                                    rustfrie komponenter
                                                   • Sterkere design og større snørekapasitet
                                                   • Ekstremt stabilt Avedrag bremsesystem
                                                   • Lett å vedlikeholde, alle slitedeler rustfrie


   Model          Vekt    Utveksling      Kapasitet mm/m    Pris kr:
   JX 6/3 Two speed     650g    H 1:6,0 / L 1:2,8  0,41/450m       4799,-
   JX 4.6 Single speed   570g    1:4,6        0,41/450m       2999,-
AVET MX
• MXL Two-Speed
• MXJ Two-Speed Smal spole
• MXL Single Speed
• Spakbrems for optimal kontroll
• 9 punds bremsekraft på strike, 14 pund max uten
 at man mister frispole
• Forhåndsinnstilling av brems
• Sentrifugalbrems som forhindrer overløp ved
 nedslipp og kasting
• Snerten og lett
• 100% presisjonsfrest ramme av et stykke
 anodisert aluminium
• 8 rustfrie og innkapslede kulelagre og ellers
 rustfrie komponenter
• Sterkere design og større snørekapasitet
• Ekstremt stabilt Avedrag bremsesystem
• Lett å vedlikeholde, alle slitedeler rustfrie


                                                                                11


Model            Vekt  Utveksling     Kapasitet mm/m   Pris kr:
MXL 6/4 Two speed      540g  H 1:6,3 / L 1:3,8  0,41/450m      4299,-
MXJ 6/4 Two speed      540g  H 1:6,3 / L 1:3,8  0,41/350m      4199,-
MXL 5.8 Single speed    510g  1:5,8        0,41/450m      2599,-
Spakbrems for optimal kontroll                 Girfunksjon på sveiv              Forhåndsinstilling av brems
                               WFT LINECOUNTER 995LC
                               Her har vi en telleverksnelle av den digitale typen som i meter forteller deg nøyaktig hvor
                               mye snøre du har ute. Ved pilking eller meite slipper du dermed å gjette dybden, og
                               under fiske i de frie vannmasser vil du øyeblikkelig se hvor i vannlaget fisken står. Det
                               ekstra store displayet er lett lesbart og oppgir dyp opptil 999 meter. For øvrig er snella ut-
                               styrt med fire rustfrie kulelagre, kraftig snørefører, forkrommet aluminiumsspole og kraftig
                               sveiv som kan justeres for rask eller kraftfull innsveiving.
                               995 LC 450 m. 0,50 / 4,4:1 kr. 1.999,-
12
   Lawson Norwegian Series
   Lawson Norwegian Series er vår toppserie med stenger spesielt utviklet for norske forhold. Her er det lagt vekt på kvalitet og funksjonalitet. Stang-
   ringer, snellefeste og karbonblanding er av topp kvalitet og spigot skjøter sørger for smekre og spenstige klinger med flott design. Serien omfatter 10
   haspelstenger fra 8-18 fot og fire trigger stenger for multisneller. Dette er stenger for deg som stiller høye krav til utstyret. Aksjon og kasteegenskaper
   må bare oppleves. Levers i cordura trukket tube for sikker transport.
   LAWSON NORWEGIAN SERIES HASPEL

   Norwegian Haspel    8´    2-10 gr    3-delt  kr. 1.399,-  Norwegian Haspel    11´   15-55 gr   3-delt  kr. 2.099,-
   Norwegian Haspel    9´    3-15 gr    3-delt  kr. 1.499,-  Norwegian Haspel    12´    3-18 gr   3-delt  kr. 2.299,-
   Norwegian Haspel    9´6    5-20 gr    3-delt  kr. 1.599,-  Norwegian Haspel    12´   20-70 gr   3-delt  kr. 2.399,-
   Norwegian Haspel    10´    2-12 gr    3-delt  kr. 1.699,-  Norwegian Haspel    13´    7-32 gr   3-delt  kr. 2.499,-
   Norwegian Haspel    11´    8-28 gr    3-delt  kr. 1.999,-  Norwegian Haspel    18´   20-65 gr   4-delt  kr. 2.999,-
   LAWSON NORWEGIAN SERIES TRIGGER

   Norwegian Trigger    11´    15-55 gr   3-delt  kr. 2.299,-  Norwegian Trigger    13´   30-80 gr   3-delt  kr. 2.499,-
   Norwegian Trigger    12´    20-65 gr   3-delt  kr. 2.399,-  Norwegian Trigger    14´   40-120 gr   3-delt  kr. 2.599,-
Lawson Energy
En helt nyutviklet stangserie i 36 tonn karbonmateriale. Stengene er svært spenstige og smekre. Alle komponenter brukt i produksjonen av denne
stangserien er av høy kvalitet og resultatet er blitt en meget spennende tre delt stangserie utviklet for norske forhold. Serien inneholder 6 haspel-
stenger fra 7-11 fot og 3 trigger stenger fra 11 til 13 fot.
Energy Haspel 3-delt
Energy 15         7’     3-15 gr.    3-delt   kr.  899,-
Energy 28         9’     7-28 gr.    3-delt   kr.  999,-                                      13
Energy 45         9’     15-45 gr.    3-delt   kr.  999,-
Energy 20         9’6     5-20 gr.    3-delt   kr.  1199,-
Energy 50         11’    10-50 gr.    3-delt   kr.  1399,-
Energy 70         11’    20-70 gr.    3-delt   kr.  1399,-
Energy Trigger 3-delt
Energy 60         11’     20-60 gr.   3-delt   kr. 1699,-
Energy 70         12’     30-70 gr.   3-delt   kr. 1799,-
Energy 140        13’    40-140 gr.   3-delt   kr. 1899,-
LAWSON DOWNRIGGER
Da vi lagde Lawson Downrigger trout og salmon stengene hadde vi som kriterie at de skulle ha en kraftig ryggrad som tålte siget fra båten med en stor
fisk i enden. Toppen av stanga måtte også være såpass myk at den skulle spennes opp skikkelig i utløseren uten å løse ut. Mange og tett plasserte
ringer sørger for at Lawson Downrigger stengene utnytter klingens spenst og kurve maksimalt under fight med stor fisk. Lawson Downrigger stengene
er i tillegg meget godt egnet som planerboard stenger.

Lawson Downrigger
Trout Downrigger            8´          6-8 lbs.      2    kr. 699,-
Salmon Downrigger           9´         10-20 lbs.      2    kr. 699,-
   Lawson Havfiskestenger
   Vi kan tilby fem forskjellige Lawson havfiskestenger.
   Atlantic Explorer, Powerjigger og Extreme Jigger er vår grommeste stangserie, der alle detaljer er viet stor omtanke for bruk under tøffe forhold.
   Samtlige stenger er utviklet spesielt for norske forhold, men har som nevnt under også vist at de duger utenlands. Stengene er utstyrt med lekker finish
   og et norsk flagg og leveres i stangtube. Stengene er delbare ved håndtaket, som er laget av solid aluminium for maksimal styrke.
   Selvsagt er de også utstyrt med kryssbutt i enden for bruk med stangbelte, og doble låseringer for sikker låsing av snella.
   ATLANTIC EXPLORER
14
   Atlantic Explorer er den letteste stanga, glimrende for fiske etter lyr, sei, skate, flatfisk, steinbit med mer. Men at stanga også takler større fisk viser
   fangster av tunfisk på 30-35 kilo samt hjemlig kveite på samme størrelse. Den myke tuppen gjør den spesielt egnet til fiske med agn eller jig.
   Atlantic Explorer    7´    12-30 lbs.   2-delt med tube       kr. 1999,-

   LAWSON POWERJIGGER
   Powerjigger er en favoritt blant mange havfiskere som både meiter og pilker på dypere vann med tyngre søkker og pilker. Den har kraftig rygg, og har
   blant annet pumpet inn flere håbrann under testfiske i Skottland, den største på over 170 kilo.
   Powerjigger    7´    15-40 lbs.    2-delt med tube    kr. 1999,-

   LAWSON EXTREME JIGGER
   Extreme Jigger er den kraftigste stanga, med brutal rygg for de tyngste pilkene, de tyngste søkkene og de største fiskene.
   Extreme Jigger    7´    30-50 lbs.   2-delt med tube     kr. 1999,-
   Lawson Inshore/Offshore
   Begge stengene er delbare på midten for enklere transport , og er overraskende lette. Til tross for dette har begge stengene bevist at de hamler opp
   med stor og sterk fisk under krevende forhold. Mye stang for pengene, og ideelle stenger enten man er fersk som havfisker eller mer garvet.
   Begge stengene er utstyrt med kryssbutt for å kunne brukes i kombinasjon med havfiskebelte.
   LAWSON INSHORE
   Lawson Inshore er ei lettere stang i snøreklasse 12-30 pund som gjør den ideell for fiske etter sei, lyr, steinbit, skate og mindre torsk. Lett og smekker,
   noe som gjør det mindre anstrengende å fiske lange dager. Behagelig og grepsvennlig langt fremhåndtak av foam gjør fighten med fisken en fornøy-
   else.
   Lawson Inshore    7´    12-30 lbs.    2-delt   kr. 999,-

   LAWSON OFFSHORE
   Lawson Offshore i snøreklasse 15-40 har mer rygg, og takler også stor sei og torsk, lange, brosme og kveite. Under testfiske på Røst overbeviste
   stanga stort, og pumpet trygt og sikkert opp mengder med stor torsk og flere knallsterke kveiter.
   Lawson Offshore    7´    15-40 lbs.    2-delt   kr. 999,-
BFT JERKBAITSTENGER
Fire modeller Jerkbaitstenger i karbon! Utviklet av to av Sveriges dyktigste gjeddefiskere, Torbjørn «Buster» Jensen og Stefan «Trumman» Trumstedt.
Disse spesialstengene skal være korte da agnet fiskes rykkvis inn. Ryggen i disse stengene er selvfølgelig dimensjonert for de aller største gjeddene.
For tips om dette fisket anbefaler vi vår DVD «Gjeddefeber» som tar for seg de elementære teknikker forbundet med dette spennende fisket.
Piglet Evo II      6´6   110 gram     1    kr. 1299,-     BFT Stiff        6´   150 gram     1    kr. 999,-
BFT Soft        6´6   80 gram     1    kr. 999,-      BFT Stiff haspel     6´   150 gram     1    kr. 999,-
DAM Calyber stenger
Dette er en serie spesialstenger for fiske med jigg, jerkbaits og for vertikaljigging. Stengene er lekkert utstyrt med kvalitetsringer,
                                                                         R      15
diskrete surringer og øye nederst ved håndtaket for feste av krok. Samtlige stenger er todelte for enkel transport.
CALYBER UL
Ei lett stang på 6 fot (183 cm) for lett fiske beregnet på kastevekter fra 2-14 gram. Glimrende for fiske med både jigg og lette jerkbaits etter f.eks
abbor. Finnes i utgave for både åpen haspel (Spin) og multisnelle (Baitcaster)

CALYBER ML
Denne stanga er hakket kraftigere og lengre (6,5 fot/198 cm), og er beregnet på kastevekter fra 7-28 gram. Dette gjør den til ei glimrende stang for
fiske med jigg etter f.eks gjørs, samt fiske med jerkbaits eller f. eks sjøørret og havabbor. Finnes i utgave for både åpen haspel (Spin) og multisnelle
(Baitcaster)

CALYBER MH
Dette er den kraftigste av Calyber-stengene med en lengde på 7 fot (213 cm), og beregnet for kastevekter fra 14-42 gram er det en glimrende stang til
fiske etter f.eks gjedde med jig eller jerkbaits, f. eks overflateagn som walkere og poppere, samt lettere jigfiske i sjøen på grunnere vann. Finnes i ut-
gave for både åpen haspel (Spin) og multisnelle (Baitcaster)

CALYBER DROPSHOT
Dette er to spesialstenger for vertikaljigging på 7 fot (213 cm) eller 7,5 fot (228 cm) beregnet for dropshot-fiske og vertikaljigging. Den korteste stanga
er beregnet på vekter fra 7-21 gram og er glimrende til fiske etter abbor og gjørs, mens den lengste er noe kraftigere og er klassifisert for vekter fra
14-28 gram, og er dermed ei glimrende stang til større gjørs og gjedde, samt fiske på dypere vann der tyngre søkker er påkrevet. Og hvorfor ikke også
prøve dette i sjøen?


Calyber Spin UL     6´   2-14 gram    2-delt  kr.  999,-
Calyber Spin ML     6´6   7-28 gram    2-delt  kr.  999,-
Calyber Spin MH     7´   14-42 gram    2-delt  kr.  999,-
Calyber Baitcast UL   6´   7-28 gram    2-delt  kr.  999,-
Calyber Baitcast ML   6´6   2-14 gram    2-delt  kr.  999,-
Calyber Baitcast MH   7´   14-42 gram    2-delt  kr.  999,-
Calyber Drop Shot ML   7´   7-21 gram    2-delt  kr.  999,-
Calyber Drop Shot ML  7´6   14-28 gram    2-delt  kr.  999,-
   DAM Imperial stenger
   DAMs Imperial stenger er resultatet av flere års utvikling. Stengene er laget av en karbontype som heter TC 30 R, som er lettere, stivere   R
   og sterkere enn vanlig karbon. Stengene kjennetegnes av en enorm ryggrad og kraft, noe som er nyttig både når man kaster og kjører
   fisk. De høykvalitets SIC-ringene er ikke festet med klassiske surringer, men via karbontape. Resultatet er superlekre stenger som består
   selv de hardeste prøvene de settes på.
   DAM IMPERIAL SURF
   Dette er ei kraftig og eksklusiv surfstang som har fått vist sin klasse ved å ha bestått prøven mot kopperhai utenfor Namibias berømte Skjelettkyst.
   Dermed burde den også være et aktuelt valg dersom man skal meite havål langs våre kyster, eller til annet tungt fiske etter stor og sterk fisk.
   Pris kr. 2.899,-
16
   DAM IMPERIAL BEACHFEEDER
   Dette er ei 13,5 fot lang surfstang som med letthet kaster vekter opptil 120 gram. Perfekt for surffiske etter arter som napper forsiktig. Stanga leveres
   med to forskjellige toppdeler for å gi muligheten til å velge stivhet på disse. Begge deler er utstyrt med holdere for lysstav for bruk i mørket.
   Imperial Beach Feeder13’6      40-120 gr. 3-delt + 2 topper    kr. 3199,-

   DAM IMPERIAL HEAVY FEEDER
   Denne stanga er en real kastemaskin laget for lange kast og følsom nappvarsling. Med 15 fots lengde får man full kontroll under kast, og også under
   pumping av fisk. Med den følsomme toppdelen ser man lett napp fra forsiktige skater og flatfisk, men stanga har fortsatt rygg for å hamle opp med
   stor fisk. Imperial Heavy Feeder 15’    50-150 gr. 3-delt + 1 topp    kr. 3499,-
   DAM IMPERIAL CARP
   En serie klassiske karpestenger laget i TC 30-karbon med klassisk utseende og aksjon.
   Stengene er på 13 fot, og leveres i tre klasser. Stengene fungerer også glimrende både til meite etter gjedde og annen rovfisk samt letter surffiske.
   Imperial Carp      13’    2 3/4 lbs.   3-delt  kr. 2899,-
   Imperial Carp      13’     3 lbs.    3-delt  kr. 2999,-
   Imperial Carp      13’    3 1/4 lbs.   3-delt  kr. 3099,-
   DAM IMPERIAL SPEED PILK
   Dette er ei stang på 9 fot som er beregnet på kastevekter mellom 30 og 120 gram. Denne stenga er glimrende til kastefiske med sluker, pilker og
   jigger fra båt på grunnere vann etter arter som torsk, sei, lyr og kveite. Dessuten fin til mer aktivt bånnmeite etter flatfisk fra båt.
   Pris kr. 1.999,-
   DAM IMPERIAL CATFISH
   Dette er ei brutal stang beregnet på kastevekter mellom 150-300 gram laget for mallefiske sørpå, men fungerer selvsagt også glimrende til hjemlig
   fiske her hjemme under aktivt kastefiske etter torsk, sei, lyr og kveite. Her er det rygg og krefter i massevis!
   11 fot Pris kr. 2.599,-
 DAM Super Natural
 Med denne nye serien stenger har DAM benyttet en kullfiberkvalitet som benevnes TC 24 N og gitt stengene en naturlig progressiv        R
 aksjon, samtidig som stengene er lettere, raskere og sterkere takket være en ny kullfibertype, en ny herder samt en ny temperaturstyrt
 herdeprosess. Resultatet er en svært spesiell overflatestruktur som kun er dekket av en tynn hinne UV-bestandig lakk. Dermed beholder stangemnet
 sin naturlige styrke som gjør at det mer motstandsdyktig mot riper, slag og andre påkjenninger, uansett om man bruker vanlig monosnøre eller flette-
 snøre. Den naturlige progressive aksjonen sørger for å effektivt trette ut fisken enten man legger på hardt eller lett press.
 DAM LIGHTWEIGHT SURF
 En mellomting mellom surf- og karpestenger for fiske etter mindre arter og på kortere distanser der kastevektene ikke er like tunge. Man oppnår
 fortsatt bra kastelengder, men slipper å fiske med overdimensjonerte stenger, noe som gjør fisket lettere og morsommere.
 Lengde 13´3 kastevekt 80-180 gr. Pris kr. 1999,-

 DAM SUPER NATURAL SURF
 Tredelte stenger med kraftig rygg for lange kast og tunge kastevekter. Lengde 14´ kastevekt 100-250 gr. Pris kr. 1999,-

                                                                              17
 DAM SUPER NATURAL SPEED PILK
 Stenger for aktiv kasting med pilk eller jig i sjøen på grunnere vann eller i de frie vannmasser. Lengde 9´ kastevekt 50-150 gr. Pris kr. 999,-
DAM SUPER NATURAL CARP
En serie to-delte karpestenger i lengder på 12 fot i klasse fra 2,75 og 3 punds testkurve. Den øverste delen er toppmyk for optimal presisjon i kast,
mens resten av stanga har en halvparabolsk aksjon som effektivt tretter ut fisken etter kroking. Pris kr. 1199,-
DAM SUPER NATURAL FEEDER
Dette er ei kraftig bunnmeitestang som er egnet for medium til tungt bunnmeite. Rask aksjon sikrer lange kast og sikre tilslag. Leveres med to forskjel-
lige tupper for varierende forhold. Suveren stang til tungt elvefiske eller lettere kystmeite.
Pris kr. 1399,-
DAM SUPER NATURAL PICKER
Disse kortere feederstengene blir stadig vanligere i bruk for lettere
bunnmeite. Glimrende for fiske etter de mindre karpefiskene, men også arter som abbor, ørret og harr. Leveres med tre føletupper for forskjellige
forhold. Lengde 10` kastevekt 10-50 gr. Pris kr. 999,-
DAM SUPER NATURAL MATCH
Slanke, smekre og elegante duppmeitestenger som tross den lave vekten har nok ryggrad til å bringe stor fisk inn til håven.
Lengde 13` kastevekt ca. 15 gr. Pris kr. 1499,-
   DAM Quick Stick 20, 40 og Teleskop
   Etter at en begrenset serie av disse stengene ble sluppet på markedet i 2006 bestemte DAM seg for å utvikle en komplett serie av                        R
   disse stengene. Stengene er utstyrt med mange nye detaljer, og totalt er utvalget på over 100 stenger som dekker en rekke
   forskjellige fiskeformer. Disse prisgunstige stengene har TC 24-kullfiber, snellefeste i graphite med metallforsterkninger, håndtak i kork
   (EVA-håndtak på karpestengene), surringer i to farger med undersurringer, UV-bestandig lakk og stangringer i aluminiumsoksid.
   Quick Stick Haspel   8´   5-20 gr  2-delt  kr.  499,-      Quick Stick Haspel        10´     15-40 gr     2-delt      kr.  899,-
   Quick Stick Haspel   9´   5-20 gr  2-delt  kr.  549,-      Quick Stick Haspel        11´     15-40 gr     3-delt      kr.  999,-
   Quick Stick Haspel   10´   5-20 gr  2-delt  kr.  649,-      Quick Stick Bait Cast      7´     15-20 gr     2-delt      kr.  599,-
   Quick Stick Haspel   9´   15-40 gr  2-delt  kr.  799,-      Quick Stick Bait Cast      8´     15-40 gr     2-delt      kr.  749,-
18
   Quick Stick Tele   2,10 m.  5-20 gr  6-ledd  kr. 599,-        Quick Stick Tele        3,60 m.    5-20 gr     8-ledd      kr. 999,-
   Quick Stick Tele   2,40 m.  5-20 gr  7-ledd  kr. 699,-        Quick Stick Tele Trout     3,10 m.    5-20 gr     7-ledd      kr. 899,-
   Quick Stick Tele   2,70 m.  5-20 gr  7-ledd  kr. 799,-        Quick Stick Tele        6,00 m.   50-100 gr     7-ledd      kr. 1799,-
   Quick Stick Tele   3,00 m.  5-20 gr  7-ledd  kr. 899,-        Quick Stick Tele        7,30 m.   50-100 gr     8-ledd      kr. 1999,-
   DAM QUICK STICK SURF
   Lett og universal surfstang med regulerbart snellefeste for lange kast. 14´ 100-250 gr 3-delt kr. 1499,-
   DAM QUICK STICK CARP
   Klassisk engelsk karpestang med 3 lbs.testkurve. Perfekt til gjeddemeite, kystmeite         Quick Stick Carp        12´      3 lbs.       2-delt    kr. 1299,-
   og laksefiske med mark.                                       Quick Stick Carp        13´      3 lbs.       3-delt    kr. 1399,-
   DAM QUICK STICK MATCH
   Følsom og kraftfull matchstang med mange bruksområder. Enten det er meitefiske med lette dupper eller finfiske i sjøørretelva med mark og splitt-
   haggel så trenger ikke denne stanga frykte større fisk. 13´ 1 - 25 gr 3-delt kr. 1699,-
                                                     Quick Stick Feeder       12´    80 - 150 gr      3-delt    kr. 1299,-
                                                     Quick Stick Feeder       14´    80 - 150 gr      3-delt    kr. 1999,-
                                                     Quick Stick Multi Feeder    10´    10 - 50 gr       3-delt    kr. 799,-

   DAM QUICK STICK FEEDER
   Dette er tre bunnmeitestenger som håndterer tunge kastevekter, og derfor kan brukes til bunnmeite i store strie elver eller hvorfor ikke i sjøen under
   fiske etter flatfisk o.l? Stengene er tredelte, og leveres med to og tre forskjellige toppdeler for optimal nappindikasjon. Velg mellom 10, 12 eller 14 fot.
SteelPower TC24x karbon stenger
Vår nye SteelPower stangserie har blitt utviklet spesielt for den harde kjerne av kystfiskere. Som navnet avslører takler disse                  R
stengene de tøffeste forhold. Velg mellom følgende stenger i Steelpower-serien:Haspel, Surf, Light Boat Power Tip eller Boat.                                       DAM STEEL POWER SEA
                                       Dette er en serie på tre stenger; 270 cm/15-45 gram for det lettere kystfisket
                                       etter makrell, sei, sjøørret og lyr; 270 cm/30-90 gram for det tyngre fisket etter
Steel Power Sea     9´    15-45 gr     2-delt    kr. 899,-  større fisk og med tyngre sluker, samt storebroren på ti fot (300 cm) for kaste-
Steel Power Sea     9´    30-90 gr     2-delt    kr. 899,-  vekter fra 60-120 gram for de tyngste slukene og fiskene.
Steel Power Sea     10´   60-120 gr    2-delt    kr. 999,-
                                       DAM STEEL POWER SURF
                                       Dette er en tredelt surfstang på 14 fot (420 cm) beregnet på kastevekter fra
                                       100-250 gram. Med denne kastemaskinen kommer man langt ut, og grunnet
                                       lengden får man dessuten løftet fisken opp fra bånn under kjøring, noe som re-
Steel Power Surf     14´   100-250 gr    3-delt    kr. 1199,-
                                       sulterer i færre mistede fisker. Kombiner den gjerne med noen av DAM sine
                                       surfsneller!
                                                                                     19
                                       DAM STEEL POWER LIGHT BOAT
                                       Dette er en seksfots to-delt havfiskestang i klasse 30 pund som er forsterket i
                                       tuppen med en såkalt Power Tip for økt styrke og følsomhet.
                                       Selve stanga er i grafittmateriale og veier ikke mer enn rundt 350 gram, noe
Steel Power Light Boat  6´    30 lbs.    2-delt    kr. 499,-  som gjør den ideell til fjordfiske og yngre fiskere som ikke er like sterke i ar-
                                       mene som voksne.


                                       DAM STEEL POWER BOAT
                                       Dette er en åttefots fire-delt havfiskestang i klasse 30 pund som har bevist sin
                                       styrke mot tunfisk på over 30 kilo, noe som sladrer om at de også gjør jobben
                                       her hjemme. Spigotskjøter sørger for at ikke stangdelene glir, og stanga leveres
                                       i solid stangrør kledt med kraftig corduranylon med to bærestropper.

Steel Power Boat     8´    30 lbs.  4-delt m/ tube  kr. 1199,-
DAM BOAT BUSTER
Solid glassfiberstang med store ringer. Perfekt båtstang for de aller minste.     Steel Power Buster       3´8     25-150 gr         kr. 149,-
DAM ONLINER
Onliner er vår serie glassfiberstenger som er beregnet på unge, de      Onliner Spin          6´       5-25 gr     2-delt  kr. 249,-
                                       Onliner Spin          7´      10-30 gr     2-delt  kr. 249,-
som bare fisker av og til eller som en prisgunstig stang man kan ha      Onliner Spin          8´      20-40 gr     2-delt  kr. 249,-
liggende i bilen eller ta med på reise. Tross prisen er dette glassfi-    Onliner Spin          9´      30-60 gr     2-delt  kr. 249,-
berstenger av god kvalitet som leverer varene år etter år.          Onliner Tele Spin      1,80 m.     10-30 gr     5 ledd  kr. 199,-
                                       Onliner Tele Spin      2,10 m.     10-30 gr     6 ledd  kr. 199,-
• Snellefeste i grafitt med forsterkninger i rustfritt stål          Onliner Tele Spin      2,40 m.     10-30 gr     6 ledd  kr. 199,-
                                       Onliner Tele Spin      2,70 m.     10-30 gr     6 ledd  kr. 199,-
• Håndtak i EVA eller «tennislær»                       Onliner Tele Spin      3,60 m.     20-40 gr     6 ledd  kr. 299,-
• UV-bestandig lakk                              Onliner Tele Spin      4,20 m.     30-60 gr     7 ledd  kr. 399,-
• Stangringer med innlegg av aluminiumsoksid,                 Onliner Tele Laks      5,00 m.     50-100 gr     7 ledd  kr. 499,-
 godt egnet for flettesnører                         Onliner Tele Laks      6,00 m.     50-100 gr     8 ledd  kr. 599,-
                                       Onliner Tele Toppknytt    5,00 m.       -       5 ledd  kr. 129,-
                                       Onliner Tele Toppknytt    6,00 m.       -       6 ledd  kr. 149,-
                                       Onliner Tele Toppknytt    7,00 m.       -       7 ledd  kr. 199,-
20                                              Power Pro:
                                               Vårt førstevalg på multifilamentsnører!
                                               • Rund og riktig dimensjon
                                               • Ekstrem knutestyrke
                                               • Ekstrem bruddstyrke
                                               • Tilnærmet 0% strekk
                                               • Suveren slitasjestyrke
                                               • Lengre og mykere kast
                                               • Overlegen følsomhet
                                               • Moss green / Hi-Vis Yellow /Red
                                               • Leveres fra 0,10 - 0,89 mm. på
                                                135, 275, 455, 1370 og 2740 m. spoler


   POWER PRO #1 på multifilament


   Power Pro har gjennom gode omtaler og fiske-      og låser seg slik ovale profiler har en tendens til  mindre slitasje på stangringer enn
   renes egen erfaring oppnådd status som et av      å gjøre. At dimensjonen oppgitt på pakken       normalt.
   de mer velrenomerte snører i denne klassen.      stemmer med virkelighetens verden, burde
   Dette er selvsagt ikke uten grunn; Power Pro      selvsagt vært totalt unødvendig å måtte nevne,    Power Pro er et mykt snøre! Dette betyr at den
   holder virkelig hva den lover! Linen er flettet av   men praksis har vist at dette er vel verdt å po-   er nesten like ukomplisert å fiske med som
   nyeste generasjon Spectra Fiber og har en helt     engtere. Dette betyr at du kan forholde deg til    tradisjonelle nylonsnører. Den er blant annet
   unik overflatebehandling. Dette gir snøret       oppgitt kapasitet på snellen din igjen.        ikke like følsom for knutetype som stivere
   mange fordeler under praktisk fiske.                                     snører. Knutestyrken er med dette også til-
                              Power Pro’s unike overflatebehandling og       nærmet den samme som bruddstyrken!
   Power Pro har en nærmest rund profil takket      fletteteknikk gir også overlegne egenskaper hva
   være fletteteknikken som er brukt. Dette gir      slitasje angår. Den superglatte overflaten sørger   Power Pro er et multifilamentsnøre du
   mindre sjanse for at snøret skjærer inn i spolen    i tillegg for at det er mindre friksjon ved kast og  trygt kan prøve - det holder hva det lover!   Power Pro leveres i tre farger: Hi-Vis Yellow, Red og Moss Green, og finnes på spoler fra 135 meter til
   2740 meter og i diameter fra 0,10 til 0,89

   Tykkelse mm          0,10      0,13      0,15      0,19      0,23      0,28     0,32     0,36    0,41
   Bruddstyrke kg          5        8       9       13       15       20      25      30     40
   Pris pr. spole 135m      279,-      279,-     279,-     279,-      279,-      279,-    279,-     279,-    279,-
   Pris pr. spole 275m      499,-      499,-     499,-     499,-      499,-      499,-    499,-     499,-    499,-
   Pris pr. spole 455m                                             799,-    799,-     799,-    799,-
 R
DAMYL TECTAN PREMIUM PLUS
Tectan Premium Plus gir deg fordeler av høy bruddstyrke og knutestyrke, noe som er en for-
del dersom du fisker med tynt snøre. For meitefiske og isfiske der man ofte bruker tynt
snøre er dette et stort pluss. Dessuten gir det fordeler ved at man kan gå ned i diameter og
allikevel beholde styrken. Dette kan være avgjørende om man fisker i klart vann etter sky
fisk. Takket være den spesielle overflatebehandlingen tåler snøret mye slitasje, og er dessu-
ten ekstra motstandsdyktig mot solens skadelige UV-stråler. Den svakt gulgrønne
fargen smelter sammen med vannets naturlige farge og er så å si usynlig for fisken. Høy
bruddstyrke og knutestyrke gjør dessuten Tectan Premium Plus til det ideelle fortoms-mate-
rialet for meitefiske og fluefiske.
Kr. 179,- til kr. 229,- pr. spole.

Tectan Premium Plus
Lengde m.       300   300   300     300    300    300     300  300  300  200  200
Tykkelse mm.     0,16   0,18   0,20    0,23   0,25    0,28     0,30  0,35  0,40  0,45  0,50
Bruddstyrke kg.    2,9   3,3   4,2     5,4    6,3    7,2     8,6  11,8  13,1  16,9  20,2
DAMYL STEEL POWER PRO
Tiden står ikke stille. Vi har forbedret dette klassiske snøret ytterligere slik at
det nå har høyere brudd-styrke, knutestyrke og slitestyrke enn noensinne,
noe som gjør Steelpower Pro til et topp moderne snøre.
Kr. 149,- pr. spole.


Steel Power Pro
Lengde m.       500   500   500     500    500    400     300  250  250  200  200
Tykkelse mm.     0,16   0,18   0,20    0,22   0,25    0,30     0,35  0,40  0,45  0,50  0,60
Bruddstyrke kg.    2,6   3,2   3,9     4,5    5,6    7,9     10,8  13,0  16,4  20,0  26,2
DAMYL SENSO FLEX
Senso Flex er vårt svar på mange sportsfiskeres krav etter et snøre med
høy bruddstyrke, men samtidig så mykt at det renner pent av spolen under
kast. Perfekt for meitefiske og for haspelsneller der kastelengder er avgjø-
rende. Laksefiskerens førstevalg på multiplikatorsnelle!
Kr. 199,- pr. spole.Senso Flex
Lengde m.       500   500   500     500    500    400     300  250  250  200
Tykkelse mm.     0,16   0,18   0,20    0,22   0,25    0,30     0,35  0,40  0,45  0,50
Bruddstyrke kg.    2,2    2,6   3,3     3,7    4,6    6,9      9,1  11,3  14,2  16,6
DAMYL ULTRA STRONG.
Vår mest populære line. Ultra Strong er blitt brukt verden rundt i alle typer vann i mer en 50 år
med stor suksess. Prisgunstig og med mange gode kvaliteter gjør Ultra Strong til en meget god
allrondline uansett hvor du dypper snøret.
Kr. 99,- pr. spole.


Ultra Strong
Lengde m.       300   300   300     300    300    300     300  200  200
Tykkelse mm.     0,18   0,20   0,25    0,28   0,30    0,35     0,40  0,45  0,50
Bruddstyrke kg.    2,4    3,1   3,8     4,4    5,9    7,8     10,1  12,0  15,2
                                 DAMYL TECTAN FLUORKARBON
                                                                                         R

                                 Den nye Tectan fluorkarbon har tilnærmet samme
                                 lysbrytningsindeks som vann og derfor så å si usynlig for fisken.
                                 Dette gir fiskeren enorme fordeler når det fiskes etter sky fisk i klart vann. Fluorkarbon vil ikke ha den
                                 samme bruddstyrken som tradisjonell monosene i samme tykkelse, men Tectan fluorkarbon har høy
                                 knutestyrke og liten strekk. Fluorkarbon er i tillegg svært motstandsdyktig mot solas ødeleggende UV-
                                 stråler. I tillegg er fluorkarbon tyngre enn vann og blir derfor ikke liggende på overflaten og kaste skrem-
                                 mende skygger.

                                 Fluorkarbon er kanskje mest brukt som fortomsmateriale for fluefiske, men også under isfiske i klart
                                 vann, meitefiske etter sky fisk samt som den siste meteren mot agnet under spinnfiske med flettesnøre
                                 kan det av og til avgjøre forskjellen mellom fisk eller ikke fisk.
                                 Kr. 129,- til kr. 149,- pr. spole.   Tectan Premium 25 meter
   Tykk. mm         0,10  0,12  0,14    0,16    0,18   0,20     0,23     0,25     0,28     0,30     0,35     0,40     0,45     0,50
   Tectan Fluorcarbon kg.   -   1,3  1,8     2,2     2,7    3,3      3,6      4,6      5,4      6,1      7,6      9,9      12,1     13,422


   DAMYL TECTAN PREMIUM PLUS
   Tectan Premium Plus gir deg fordeler av høy bruddstyrke og knutestyrke, noe som er en for-
   del dersom du fisker med tynt snøre. For meitefiske og isfiske der man ofte bruker tynt
   snøre er dette et stort pluss. Dessuten gir det fordeler ved at man kan gå ned i diameter og
   allikevel beholde styrken. Dette kan være avgjørende om man fisker i klart vann etter sky
   fisk. Takket være den spesielle overflatebehandlingen tåler snøret mye slitasje, og er dessu-
   ten ekstra motstandsdyktig mot solens skadelige UV-stråler. Den svakt gulgrønne
   fargen smelter sammen med vannets naturlige farge og er så å si usynlig for fisken. Høy
   bruddstyrke og knutestyrke gjør Tectan Premium Plus til det ideelle fortomsmaterialet for
   meitefiske, isfiske og fluefiske.
   Kr. 49,- pr. spole.

   Tectan Premium Plus 25 meter
   Tykk. mm        0,10  0,12  0,14    0,16    0,18   0,20     0,23     0,25     0,28     0,30     0,35     0,40     0,45     0,50
   Tectan Premium Plus kg. 1,4   1,8  2,3     2,9     3,3    4,2      5,4      6,3      7,2      8,6      11,8     13,1     16,9     20,2
                                      DAM IMPERIAL LEADER
                                      Fortomsnøre for havfiskeren som fisker etter arter med kraftige tenner som f. eks
                                      lange, brosme, kveite eller diverse skater, men i tynnere dimensjoner også glimrende
                                      til å knyte tackler. Finnes i to varianter; hard og soft.
                                      Soft finnes i dimensjoner fra 0.60 til 0.90 samt i 1,15 mm, mens hard finnes i dimen-
                                      sjoner fra 0.90 til 1,4 mm.
                                      Hard leader fra kr. 289,- til kr. 349,- pr. spole.
                                      Soft leader fra kr. 99,- til kr. 139,- pr. spole.
                        Imperial Leader 100 meter
                        Tykk. mm          0,60   0,70     0,80     0,90     1,00     1,10     1,15     1,20     1,40
                        Imperial Hard Leader kg.                     22,7     27,2     36,3            45,4     54,4
                        Imperial Soft Leader kg.  27,2   36,3     46,4     61,0                   68,0
Søvik
Søvik har levert kvalitetsprodukter til både sports- og yrkesfiskere i generasjoner, og at sistnevnte
gruppe stoler på produktene sier sitt om kvaliteten! Foruten de klassiske produktene man har lært
seg å stole på opp gjennom årene har vi også nyere produkter på programmet, som f. eks
wobblerhemper, kulelagersvirvler og havfiskebommer.
                                                          kvalitet går aldri av moten!
Søvik messingswivel                  Søvik swivel                   Søvik trippelswirvel
Søviks messingswivler montert med Søviks       Klassisk messingsvirvel av type “barrel”     Kalles også oterswivel. Mye brukt under fiske
solide sluklås. Leveres i åtte størrelser fra     som er solid og til å stole på. Leveres i ni   med mark i elv. Solid og velprøvd.
str. 12 til 3/0.                   størrelser fra str. 12B til 3/0.         Leveres i syv størrelser fra str. 12 til 1/0.

3/0-1/0   5 stk.   37,-             3/0-1/0    5 stk.    25,-         1/0 5 stk.   34,-
1      10 stk.  41,-             1       10 stk.    23,-         1 10 stk.    36,-               23
4-6     10 stk.  35,-             4-6      10 stk.    21,-         4-6 10 stk.   28,-
8-12     10 stk.  32,-             8-12B     10 stk.    19,-         8-12 10 stk.  25,-
Søvik swivels                     Søvik kulelagerswivels              Søvik kulelagerswivels
Sortoksydert for å ikke kaste mistenkelige       Kulelagerswirvel m/ hempe som spinner       Kulelagerswirvel u/ hempe som spinner
reflekser i klart vann.                ekstra godt. Anbefales til fiske med       ekstra godt. Anbefales til fiske med spinner,
Leveres i fem størrelser fra str. 12B til 6.      spinner, markdrag og til trolling.        markdrag og til trolling.
                            Leveres i fire størrelser fra str. 10 til 1/0.  Leveres i fire størrelser fra str. 10 til 1/0.
m/hempe  str. 6     38,-
m/hempe  str. 8-12   35,-             str. 1/0   3 stk.   Kr. 79,-         str. 1/0   3 stk.   Kr. 69,-
u/hempe  str. 6     24,-             str. 1    3 stk.   Kr. 79,-         str. 1    3 stk.   Kr. 69,-
u/hempe  str. 8-12B   22,-             str. 8    5 stk.   Kr. 79,-         str. 8    5 stk.   Kr. 69,-
                            str. 10   5 stk.   Kr. 79,-         str. 10    5 stk.   Kr. 69,-
                            Søvik rustfrie splittringer
                            Disse solide splittringene foretrekkes av
Søvikhempen                      fiskere som vil være sikker på at ringene     Søvik wobblerhempe
Tidløs hempe i sikker og solid konstruksjon.      holder. Mange skifter splittringene direkte    Sikrer at wobbleren beholder sin frie gange.
Leveres i fem størrelser fra str. 10 til 1/0.     til disse!                     Også populære i enden på hjemmelagede
                            Leveres i ni størrelser fra str. 6 til 20 mm.   stålfortommer for gjeddefiske.
1/0    5 stk.    16,-                                       Leveres i tre størrelser. Str. 0, 2 og 3.
1-10   10 stk.    15,-              20 - 14 mm    5 stk. 20,-
                            12 - 10 mm    10 stk. 20,-           0-3    10 stk.   25,-
                            9 - 6 mm    20 stk. 20,-Søvik havfiskebom
En favoritt til agnfiske på dypere vann. Armen sørger for avstand mellom agnet og
hovedsnøret. Dette reduserer sjansen for at agnet tvinner seg rund hovedsnøret og
sikrer en fin presentasjon der nede i dypet. Ved sveiving eller dorging av shad,
gummimark eller wobblere i vannlagene etter Sei, Lyr, Torsk og Kveite er Søvik
Havfiskebom et klart førstevalg!
Mål: 50X20 cm. Kr. 89,-
   Lawson Gaula
                                 LAWSON GAULA
                                 Her har vi utviklet et spennende konsept:
                         Blå/Sølv     En sluk leveres i tre forskjellige tykkelser,
                                 og dermed vekter, alt etter hvor dypt man
                                 må fiske, og hvor sterk strømmen i elva er.
                                 I tillegg har vi også en variant der to sluker
                                 er koplet sammen, noe fører til at slukene
       Reka    Blå/Kobber/Orange   Kobber/Rød
                                 vil ligge mot hverandre og skrangle, noe
                                 som gir mer lyd og vibrasjoner som tirrer
                                 fisken til hugg. I elver der det er mye støy
                                 fra brusende vann kan nettopp dette gjøre
24    Sort/Sølv    Brislingen     Sølv/Kobber    utslaget. At fisken oppfatter lyd er hevet
                                 over enhver tvil, og kunstagn med inne-
                                 bygd lyd gjør fisken lettere oppmerksom
                                 på det. Også i uklart vann er dette noe
                                 som gjør store utslag i fangstene. Finishen
     Kobber/Sort    Gull/Rød       Red belly    er upåklagelig med en slitesterk reflek-
                                 stape på begge sider, og noe som skiller
                                 disse slukene fra andre er at mange av
                                 fargevariantene har tatt utgangspunkt i
                                 kjente og effektive fluemønstre. Slukene er
    Trønder lynet  Green Highlander     Red butt
                                 ellers stanset ut av rustfritt stål, splittring-
                                 ene er av høyeste kvalitet, og dessuten
                                 leveres de med Owner krok, markedets
   Lawson River                         beste kroker!
                                 Enkel Gaula 20/30/40 gr. kr. 69,-
                                 Dobbel Gaula 40/60 gr. kr. 89,-
                        Green Highlander

                                 LAWSON RIVER
                                 Allerede etter et år på markedet kan
                                 Lawson River vise til imponerende
      Red belly     Sølv/Kobber    Trønder lynet
                                 fangster. Selv om de er laget med
                                 tanke på fiske etter laks i roligere
                                 partier av elva har de også fungert
                                 svært bra under dorging etter laks i
      Red butt    Blå/Kobber/Orange    Brislingen   sjøen. Til og med finske sportsfiskere
                                 har fått øynene opp for Lawson River!
                                 Den største laksen vi kjenner til tatt
                                 på Lawson River var på 17 kilo, og
                                 ble tatt i Namsen i 2006. Lawson
     Gull/Rød      Kobber/Rød      Blå/Sølv
                                 River leveres med samme splittringer,
                                 kroker og i samme farger som Law-
                                 son Gaula.
                                 30/40 gr. kr. 69,-
       Reka       Kobber/Sort     Sort/Sølv
                          KLEPPESLUKEN
                          En klassiker som er still going strong. Fortsatt er den forsølvet, noe som gir den rette refleksen.
                          Kleppesluken er fortsatt er en ener i mange norske lakseelver. Men i de mindre størrelsene er den
                          også et sikkert stikk i fjellvann eller i mindre elver etter sjøørret.

                          12 gram 53,-    15 gram 59,-    18 gram 69,-    24 gram 79,-    44 gram 99,-


        (BELAGT MED EKTE SØLV!)
Lawson laksespinnere
Av og til er spinnere det som skal til for å tirre laksen til
hogg, og Lawson laksespinnere kan være det som
knekker koden når laksen er vrien. De veier 18 og 28
gram, er kompakte og montert med et langsmalt blad
                                                                             25
som kommer seg ned gjennom strømmen mot bunnen
der laksen står. Leveres med 8 forskjellige mønstre på
spinnerbladet. Treblekroken er montert i en solid splitt-
ring slik at man i tilegg kan skifte denne.

18 gr. kr. 45-
28 gr. kr. 49,-
  Blå/Sølv      Sølv/Kobber     Oransje/Kobber/Blå   Grønn/Gul      Gull/Rød     Kobber/Rød      Sølv/Rød      FluoRød
   VIKING HERRING SEATROUT
   Viking Herring har gjennom mange år vært en av de mest solgte slukene til sjøørret og kystfiske her i landet, og det er selvfølgelig ikke uten grunn.
   De fanger nemlig mye fisk! Vi på Seeberg har derfor tatt oss friheten av å ruste fargesortimentet ytterligere opp med hele åtte nye og spennende farger
   hvor fokuset har vært sjøørret fiske. Fargene har eksistert i en årrekke på de mest solgte Bomber wobblere til sjøørretfiske hvor fangstegenskapene er
   veldokumenterte. Viking Herring fungerer selvsagt også meget bra til ørret, laks, sei, lyr og torsk.

   10 gram 45,-      15 gram 47,-      18 gram 49,-
           low
                    arl
                                                  er
                             arl
                                                                                 arl
                                                              er
                                                Silv
                                                                         r
                                     ink
                                                            Silv
         Yel
                  /Pe
                            Pe
                                                                                /Pe
                                                                       ilve
                          ite/
                                    e/P
        en/
                                               en/
                 low
                                                           ck/
                                                                      e/S
                                                                               wn
                         Wh
      Gre
                                  Blu
                                             Gre
                                                         Bla
                                                                             Bro
               Yel
                                                                    Blu
26          VIKING HERRING STANDARD                                     VIKING HERRING PRISME
      Sort/Sølv                 Rød/Kobber                       Prisme Ørret                  Prisme Sort
      Blå/Sølv                 Sort/Kobber                      Prisme Firetiger                 Prime Blå
      Rød/Sølv                    PLO                        Prisme Rød

   7 gram 36,-      10 gram 38,-      15 gram 40,-        18 gram 42,-       22 gram 44,-         28 gram 46,-      40 gram 54,-   MYRAN SPINNERE

                                     Gull    Kobber     Sølv     Sort      Sølv/Blå  Kob./Rød
   Myran er de kjente og kjære klassiske spinnerne
   fra søta bror. De er et kjent begrep innen ørretfiske, og absolutt ingen burde være foruten en Myran i spinnerboksen sin. Myran leveres i flere serier i
   totalt seks farger, noe som dekker de fleste vær- og føreforhold. Prøv en Myran - du vil ikke bli skuffet!
   MIRA SPINNERE              TUNA LAKS                  PANTER SPINNERE                  LILLE MY SPINNERE
   En noe mindre kompakt spinner      I visse elver er spinnere ofte det     Denne spinneren har en kompakt           Svenskenes variant av “Flys-
   som er velegnet for grunnere      som skal til for å tirre laksen til     kropp, noe som gjør at den             poon”, og er mye brukt som et al-
   vann og UL-fiske i små elver og     hogg. Tunaspinneren leveres i 25      kaster bra og kan avsøke de dy-          ternativ til flue på oterfjøl.
   bekker.                 og 30 gram, og i sølv, gull, kob-      pere vannlagene. Også velegnet           Fungerer også sammen med ør-
   2/5/7/10/15/20 gram / Sølv, gull,    ber, kobber/orange, sort/sort og      for fiske i strie elver.              retbombe og under ekstremt UL-
   kobber og sort             sort. Også stor innlandsørret i elv     3/5/7/10/15/20 gram, sølv, gull,          fiske når fisken er virkelig
   Kr. 47,-                og sjøørret kan vanskelig motstå      kobber, kobber/rød, sølv/blå og          finspist.
                       en riktig servert spinner, for ikke     sort                        1,5 gram / Sølv, gull, kobber
                       å nevne gjedda. 25 - 30 gram        Kr. 47,-                      og sort
                       Kr. 49,-                                           Kr. 45,-
                                                            EFFZETT SLIM SUPER NATURAL
  Effzett Slim Super Natural                                             8g.   kr. 43,-
  Når man må kaste langt eller strømmen er sterk er Effzett Slim svaret! Den aerodynamiske formen gjør        16g.  kr. 45,-
                                                            24g.  kr. 47,-
  den ideell for lange kast, og i hard strøm skjærer den ned dit fisken står. Med elegante og lokkende beve-
                                                            32g.  kr. 49,-
  gelser forfører den like gjerne sjøørret og laks som gjedde og gjørs.R
   Pike       Rainbow Trout       Perch       Browntrout       Chub       Gudgeon        Brooktrout


                                                                                  27

  Effzett Slim                                                    8g.     kr. 39,-
  Det er ikke bare vin som blir bedre med årene. Også visse sluker viser seg å fiske bedre desto           16g.    kr. 39,-
  eldre de blir. Dette har ofte med å gjøre at de blir litt mattere og dermed ikke kaster så kraftige        24g.    kr. 43,-
                                                            32g.    kr. 46,-
  reflekser i vannet, reflekser som ofte skremmer mer enn de lokker. Nå har vi gleden av å kunne
  presentere Effzett Classic, som har denne matte finishen.


  EFFZETT SLIM CLASSIC                                      EFFZETT SLIM STANDARD
   Kobber/Rød      Sølv/Rød          Gull/Rød           Sølv/Rød         Gull/Rød        Kobber/RødDAM Effzett Slim Nature 3D
De populære og effektive Effzett Slim-slukene har fått en ny familie, der finishen er etterlikninger av aktuelle byttefisker for rovfisken. I tillegg har lakken
fått en spesiell tredimensjonal finish som gjør at slukene ser nesten levende ut i vannet. Leveres i fire vekter og fem fargevarianter.

  EFFZETT SLIM NATURE 3D
  8g.   kr. 43,-
  16g.  kr. 45,-
  24g.  kr. 47,-
  32g.  kr. 49,-
            Rainbow         Browtrout         Perch          Roach          Rudd
   Effzett Spinnere
   Effzett spinnere er laget med tanke på perfeksjon i hver detalj. Formen på bladene er av klassiske typer som har vist seg effektive i en mannsalder.
   Avbalanseringen mellom blad og kropp sørger for å gi lange og sikre kast.

        EFFZETT NATURE 3D                  EFFZETT EXECUTOR                 EFFZETT CLASSIC
                     Brown Trout                       Gull                          Matt Sølv                     Rainbow Trout                      Sølv                          Matt Kobber                     Roach                          Kobber                         Matt Gull

                                                            6g.     kr. 42,-  10g.      kr. 42,-
28
                     Rudd                          Sølv Gull


                                                           EFFZETT MINNOW
                     Pike                          Gull Sølv


                                                                         Silver Black
                     Perch                          Sølv Kobber

    4g.    kr. 42,-  6g.    kr. 42,-                                               Yellow Black
    10g.    kr. 42,-  12g.    kr. 42,-
                                                 Kobber Sølv
        EFFZETT STANDARD                                                         Red Glitter

                                 4g.     kr. 45,-  6g.     kr. 45,-     5g.     kr. 45,-  7g.       kr. 45,-
                                 8g.     kr. 45,-  11g.    kr. 45,-     13g.    kr. 45,-
                     Sølv

                                  EFFZETT EXECUTOR DRESSED
                     Gull


                     Kobber
                                                  Fireshark


                     Sølv Reflex
                                                  Silver Lemon

                     Gull Reflex

                                                  Black Fire
                     Rød Reflex                     Blacky                          White Pearl

    4g.    kr. 42,-  6g.    kr. 42,-        4g.     kr. 45,-  6g.     kr. 45,-
    10g.    kr. 42,-                    8g.     kr. 45,-  11g.    kr. 45,-

                                                                           R
EFFZETT LEADHEAD INDIAN
Effzett Lightweight Indian og Lead Head Indian           Sølv
                                                                         R
En annen spinnertype som kan brukes med eller
uten blyhode. Både stor abbor og gjedde elsker
disse spinnerne. Bruk blyhodet når det skal
kastes langt og fiskes dypt. Med blyhodet
montert vil dessuten spinnerbladet snurre mens                Gull
spinneren synker, så la den synke for stramt
snøre. Ellers kan også spinneren pilkes inn
dersom man vil variere innfiskingen.

25g.    kr. 49,-                                Kobber
EFFZETT TWIN
En av verdens mest brukte sluker, og en av de mest effektive. Ofte forsøkt kopiert, men ingenting slår originalen. Vi har utviklet en variant av den klas-
siske Effzett-sluken som har gitt oppsiktsvekkende resultater under testfiske verden over. To tynnere sluker er lagt sammen til en!
Fangstevnen har vært overbevisende og suksessen skyldes fire faktorer:                                            29

- Mer lokkende vibrasjoner i vannet                   - Mer lokkende lyd i vannet
- Basert på den allerede velprøvde og effektive Effzett-sluken      - Den svært effektive overflatedekoren
                                                                      EFFZETT TWIN
                                                                      6g.   kr. 35,-
                                                                      16g.  kr. 39,-
                                                                      22g.  kr. 45,-
                                                                      30g.  kr. 49,-
                                                                      45g.  kr. 55,-
    Sølv/Kobber            Sølv/Gull              Sølv/Sølv           Kobber/Kobber
Effzett Classic Pointer/Slim Pointer
På samme måte som Effzett Classic har fått en mattere finish for mer diskret reflekser i krystallklart vann har også disse fått dette, men i tillegg har de
et lokkende skjellmønster over hele overflaten. Verdt å prøve i krystallklare elver og vann når fisken er sky og lettskremt! Leveres i tre klassiske farge-
kombinasjoner.

EFFZETT CLASSIC POINTER                                            EFFZETT SLIM POINTER
6g. kr. 35,-                                                 8g.   kr. 43,-
 Kobber + Sølv/Kobber    Sølv + Gull/Sølv    Gull + Sølv/Gull       Kobber + Sølv/Kobber   Sølv + Gull/Sølv    Gull + Sølv/Gull
                   YUM
                   Live Prey Technology (LPT) i Yum simulerer utsondringen av byttefiskenes naturlige enzymer, som igjen utløser en
                   huggrefleks hos rovfiskene. Yum LPT er en eksakt kopi av disse unike enzymene som en skremt byttefisk skiller ut , og in-
                   tensive labaratorietester beviser at Yum får rovfiskene til å hugge hardere, holde lengre på agnet og lokker til seg mer fisk.
                   Alle Yum produktene er tilsatt LPT og salt for økt effekt. Tør du reise uten?

                   Walleye Grub 3”:     25 stk  kr 99,-
                   Walleye Grub 4”:     20 stk  kr 99,-
                   Walleye Curltail 4”:   8 stk  kr 99,-
                   G-Shad 4”:        5 stk  kr 99,-
                   LPT Spray:        Shrimp/Shad/Crawfish kr 99,-
       Walleye Grub       Walleye Grub       Walleye Grub        Walleye Grub       Walleye Grub       Walleye Grub
       Hotpeach         Chart/Pearl        Brown/Orange         White         Chart/Silver       Bumble Bee

30
      Wooly Curltail       Wooly Curltail      Wooly Curltail       Wooly Curltail      Wooly Curltail      Wooly Curltail
      Pumpkin/Chart        Firetiger      Pumpkin Green Pepper      Junebug          Black Blue        Red Shad
        G-shad           G-shad           G-shad          G-shad           G-shad          G-shad
        Firetiger      Golden Shiner Glass      Dolphin Glass     Speckled Trout Glass     Pearl Blue Back     Pearl Black Back   SHADS
   Shads er jigger laget av silikongummi der kroppen er formet lik en fisk. Hemmeligheten ligger i
   halen, som grunnet formen vibrerer livlig når den sveives sakte inn. Ofte må man klippe av en bit
   foran for å tilpasse den med samme form som jighodet. Store shads i kombinasjon med et jighode er su-
   pereffektivt til arter som sei, torsk, lyr, kveite, gjedde og gjørs, men de kan også rigges etter en
   havfiskebom med en stor enkeltkrok når det fiskes i de frie vannmasser. Ved første øyekast kan disse sha-
   dene virke store, men for de nevnte artene er dette en helt hverdagslig munnfull. For ekstra
   attraksjonsevne kan man spisse shadene med Yum spray, som er en eksakt kopi av enzymene en
   skremt byttefisk skiller ut.
   15cm, kr 29,-      23cm, kr 39,-       30cm, kr 49,-
        Shad Rød Sort          Shad Rød Gul         Shad Black Pearl        Shad Blue Pearl          Shad Glow              JIGGHODE
              2gr, 4  kr. 8,-                     BULLETHEAD GLOW                          GIANT JIGHEAD
              4gr, 2  kr. 9-                     100gr, 10/0  kr. 59,-                      80gr  kr. 79,-
              7gr, 1  kr. 10,-                    200gr, 10/0  kr. 65,-                      130gr  kr. 89,-
              10gr, 2/0 kr. 11,-                    300gr, 12/0  kr. 69,-                      200gr  kr. 109,-
              14gr, 3/0 kr. 12,-                    400gr, 12/0  kr. 75,-                      300gr  kr. 119,-
              21gr, 6/0 kr. 14,-                    500gr, 12/0  kr. 79,-                      400gr  kr. 129,-
              28gr, 6/0 kr. 16,-                                                     500gr  kr. 149,-
              42gr, 6/0 kr. 18,-
                                                                      R
                                             Ground Perch
                                                             Green Perch


EFFZETT INTEGRAL 3D-SHADS
Etter mange oppfordringer og etter lengre tids betenkning lanserte DAM en serie med
jigger i 2005. Tilbakemeldingene har vært overveldende. Vi har fått mange fangst-                                   31
rapporter der stor fisk har figurert. Størrelse, vekt, form, farge, bevegelse,                       Blue Tiger
konsistens, krokstørrelse og – plassering er resultatet av grundig utprøving. Tilslutt
var det bare testvinnerne som var navnet FZ verdig. Resultatet er vår nye serie med
FZ Integral shads.

Tips: prøv den største 23 cm Integral Monster shad på gjedde, torsk, storsei og kveite.                  Red Head

5 cm/5 gr.      4 stk/pk  kr. 49,-
10 cm/30 gr.     3 stk/pk  kr. 59,-
17,5 cm/90 gr.    2 stk/pk  kr. 79,-
23 cm/175 gr.     1 stk/pk  kr. 79,-
                                                            Natural Minnow


Cracklight holder                      60% av lengden              40% av lengden
                               65% av vekten               35% av vekten
                                             EFFZETT DOUBLE BLIZZ LIGHT & SOUND
                                             Allerede har våre todelte pilker vakt oppsikt og har
                            5451 Fluo             gitt mye diger fisk, men nå har vi forbedret de ytter-li-
                                             gere. I fronten har vi lagt inn raslekuler som man
                                             vanligvis finner i wobblere. Dette for å øke lokke-
                                             evnen. Over treblekroken har vi festet en selvlysende
                                             gummislange som passer perfekt til en 3 mm lysstav
                           5452 Orange
                                             Dermed har vi en pilk som har:
                                             • unikt bevegelsesmønster grunnet at den er leddet
                                             • raslekuler som lokker fisken fra langt hold
                          5454 Fire Shark            • mulighet for å feste lysstav på kroken

                                             90g.    kr. 69,-
                                             120g.    kr. 75,-
                           5455 Violett            150g.    kr. 79,-
                                             180g.    kr. 85,-                         5456 Japanese Red
   Lawson Røst
   Lawson Røst har en klassisk form der tyngden sitter nederst mot kroken, noe som gjør at den synker raskt uten de største utslagene, men fortsatt har
   den lokkende bevegelser som trigger fisken til hogg. Reflekstapen på sidene sender ut reflekser som gjør fisken oppmerksom på at maten er servert!
   Leveres i fire farger og fem vekter.
                                        Rød/Gul                                        Blå/Sølv
                                                     Lawson Røst         100 gr    kr.  59,-
                                        Rød/Glow         Lawson Røst         200 gr    kr.  69,-
                                                     Lawson Røst         300 gr    kr.  79,-
                                                     Lawson Røst         400 gr    kr.  89,-
32                                                    Lawson Røst         500 gr    kr.  99,-

                                        Sort/Sølv   HAKUMA PILK
   Hakuma Pilk er et håndlaget produkt fra Tyskland. Hakuma har spesialisert seg på produksjon av havfiskepilk med høy kvalitet og unik design til bruk i
   Norge. Design og utvikling er foretatt av ivrige fiskere med stor erfaring fra norsk havfiske. Her er det lagt spesiell vekt på at farger skal sitte på etter en
   tids bruk, at kroker er holdbare og at krokfestene ikke sitter slik til at de skades ved fiske på bunnen. Alt i alt gjennomtenkte produkter med meget høy
   kvalitet. Vi kan blant annet nevne at lakkingen er utført i hele seks operasjoner og at mange av pilkene er behandlet med Epoxy slik at farger og dekor
   holder seg der de skal være….på pilken!
                                                     HAKUMA HERRING
                                        Rød/Gull Holo       Denne sildeimitasjonen er kompakt og lett bøyd.
                                                     Fasongen sørger for en naturtro bevegelse i van-
                                                     net. Det unike naturtroe designet, er som på de
                                       Blå/Gull/Rød Holo      fleste andre pilker fra Hakuma, behandlet med en
                                                     overflate av epoxy slik at farger og detaljer bevares
                                                     tur etter tur.
                                        Blå/Sølv Holo
                                                     Hakuma Herring        50 gr    kr.  69,-
                                                     Hakuma Herring        100 gr    kr.  79,-
                                                     Hakuma Herring        150 gr    kr.  89,-
                                        Sort/Sølv Holo      Hakuma Herring        200 gr    kr.  99,-


                                         Sølv Holo
                                                      HAKUMA DEEP GLOW
                                                      En meget kompakt og rørformet pilk som
                                           Sort/Hvit Glow    kommer til sin nytte når det skal fiskes dypt
                                                      eller når det strømmer sterkt. Deep Glow har
                                                      også feste for lysstav som reklamerer ekstra
                                                      for pilken.
                                           Sølv/Glow Glitter

                                                      Hakuma Deep Glow       280 gr     kr. 99,-
                                                      Hakuma Deep Glow       420 gr     kr. 119,-
                                              Rød/Gul     Hakuma Deep Glow       670 gr     kr. 149,-
                                                                      itter
                                                       er
                                                    Glitt
               d
                                                                    v Gl
                                ul
              /Rø
                                /G
                                                                                       HAKUMA NORWEGEN
                                                  Sølv
                                                                  /Søl
            Sort
                              Rød
                                                                                       Denne pilken har sitt utspring i Skandinavia og
                                                Blå/
                                                                Sort
                                                                                       kjennetegnes av sin kompakte og lett bøyde ba-
                                                                                       nanform. Denne bananformen sørger for en
                                                                                       lokkende og uimotståelig bevegelse i vannet.


                                                                                       Hakuma Norwegen        200 gr    kr.  79,-
                                                                                       Hakuma Norwegen        300 gr    kr.  89,-
                                                                                       Hakuma Norwegen        400 gr    kr.  99,-
                                                                           er
                                                                                       Hakuma Norwegen        500 gr   kr.  129,-
                                                                        Glitt
                                                                                       Hakuma Norwegen        750 gr   kr.  169,-
                                                                         w
                                                                                       Hakuma Norwegen        1000 gr   kr.  199,-
                                                                       /Glo
                                                                     Sølv
                                                                                                                       33
                                                              r
                                          er
                                                           litte
                       itter
                                                                               er
                                        Glitt
      tter
                                                                                       HAKUMA LOFOTEN
                                                                            Glitt
                                                         ød G
   l Gli
                     v Gl
                                     Glow
                                                                                       Lofotpilken leveres i en blyfri serie i 3 forskjellige vekter.
                                                                          Sølv
                                                         /R
  /Gu
                   /Søl
                                                       Gull
                                                                                       Lofoten er utviklet og utprøvd på Hakuma «sitt» havfiske-
                                   Sølv
                                                                        Blå/
Rød
                 Sort
                                                     Blå/
                                                                                       senter i Steigen/Nordland. Den svakt bøyde S-formen
                                                                                       med det lekre glitterdesignet har vist seg å være en
                                                                                       uimotståelig kombinasjon i nordnorske farvann.

                                                                                       Hakuma Lofoten         200 gr    kr. 79,-
                                                                                       Hakuma Lofoten         300 gr    kr. 89,-
                                                                                       Hakuma Lofoten         400 gr    kr. 99,-
                                                                                       HAKUMA LANGELAND
                                                                                       Langelandpilken er den perfekte imitasjonen av
            r
                            er
         litte
                                                                                     r
                                             er
                         Glitt
                                                                  er
                                                                                  litte
                                           Glitt
                                                                                       en sild og er blant Hakumas bestselgere.
         vG
                                                                Glitt
                                                                                 wG
                        d
       /Søl
                                                                                       Den svake S-formen gir en meget livlig
                       /Rø
                                           ll
                                                             Sølv
                                         /Gu
                                                                               /Glo
     Sort
                      Gull
                                                                                       bevegelse i vannet.
                                       Rød
                                                           Blå/
                                                                             Sølv
                    Blå/
                                                                                       Hakuma Langeland        300 gr    kr. 99,-
   Hakuma balansepilk
   Endelig en balansepilk for havfiskeren! Balansepilk er så nær du kommer en imitasjon av en naturlig
   byttefisk. Pilken jobber horisontalt og skal bedre imitere en byttefisk. Tidligere erfaringer fra isfiske på
   sjøen har vist at balansepilk til tider er overlegent alt annet av pilk. Balansepilken på 300 gram har i til-           Blå/Sølv Glitter
   legg feste for en lysstav i buken som reklamerer ekstra for pilken. Det er derfor med stolthet og spenning
   vi presenterer et stort fargespekter av disse balansepilkene til havfiske/fjordfiske i norske farvann.


   HAKUMA BALANSEPILK
       Blå/Sølv Holo                       Sort/Rød                     Sort/Sølv Glitter
                                     Rød/Gul                      Sølv/Glow Glitter
      Sort/Sølv Holo

34


       Rød/Gul Holo                                                  Rød/Gull Glitter
                                    Grønn/Gul

   HAKUMA BALANSEPILK GLOW
      Rød/Gull Glitter                     Sort/Sølv Glitter                      Rød/Gul
      Blå/Sølv Glitter                     Sølv/Glow Glitter                      Sort/Rød
   Hakuma Balansepilk      40 gr     kr. 89,-
   Hakuma Balansepilk      100 gr    kr. 99,-                                    Grønn/Gul
   Hakuma Balansepilk      200 gr    kr. 129,-

   Hakuma Balansepilk Glow    300 gr    kr. 159,-
                                                        HAKUMA BLY OG TILBEHØR


                                                        Hakuma Sigarbly         260 gr    kr.  59,-
                                                        Hakuma Sigarbly         320 gr    kr.  69,-
                                                        Hakuma Sigarbly         600 gr    kr.  99,-
     Selvlysende Sigarbly                                         Hakuma Sigarbly         820 gr   kr.  129,-

                                                        Hakuma Pærebly         200 gr   kr.  49,-
                                                        Hakuma Pærebly         300 gr   kr.  59,-
                                                        Hakuma Pærebly         400 gr   kr.  69,-
                                                        Hakuma Pærebly         500 gr   kr.  79,-
                                     Selvlysende pærebly         Hakuma Flyvende Øye       100 gr    kr.  59,-
                                                        Hakuma Flyvende Øye       200 gr    kr.  69,-
                                                        Hakuma Flyvende Øye       300 gr    kr.  79,-
                                                        Hakuma Flyvende Øye       400 gr    kr.  89,-
                Selvlysende flyvende Øye                            Hakuma Flyvende Øye       500 gr    kr.  99,-
                                                        Hakuma Flyvende Øye       730 gr   kr.  119,-
                                  Rainer Korn Havfisketackler
                                  Her har Rainer Korn laget en serie ferdige havfisketackler ment for bruk her
                                  hjemme i Norge. Tacklene er ment å skulle agnes, og blant smarte detaljer er
                                  en stump metalltråd over kroken som brukes til å feste agnet ekstra sikkert.
                                  Legge dessuten merke til Flashbait, en lysdiode som festes på tacklet for å re-
                                  klamere ekstra for agnet på store dyp. Alle detaljer er selvsagt av høyeste kva-
                                  litet slik at de både holder selv for de aller største fiskene, samt varer fisk etter
                                  fisk. I tillegg kan man kjøpe bokser med forskjellige tackledetaljer dersom man
                   Lange Flashbait Spesial    vil komponere sine egne tackler.
                      kr. 259,-
 Giant Jigger kr. 359,-
                                                                              35
   Multiflex Fjordrigg kr. 299,-         Lange Spesial 6/0, 8/0 eller 10/0 kr. 259,-      Blekksprutrigg Gul/Rød eller Fluo kr. 179,-
Kveitejigger Gul/Rød eller Fluo kr. 189,-      Perfekte Agnkroker Sirkel 10/0 kr. 149,-      Perfekte Agnkroker 6/0, 8/0 eller 10/0 kr. 149,-
   Perfekte Agnkroker Tandem                 Giga Flashbait kr. 89,-               Lawson Waterlight kr. 49,-
   6/0, 8/0 eller 10/0 kr. 159,-

                              RAINER KORN TACKELBOX
                              Dette er en boks med alt tenkelig tilbehør for havfiskeren som vil lage sine egne tackler
                              som blant annet kroker, selvlysende plastslange, perler, gummiblekkspruter, spinner-
                              blader, propeller samt selvsagt kroker og svirvler. Kr: 1299,-
   4914.111 kr. 29,-    4914.305 kr. 29,-    4915.000 kr. 39,-    4915.103 kr. 39,-     4915.125 kr. 39,-      4915.135 kr. 39,-
   4915.175 kr. 39,-    4915.195 kr. 39,-    4915.215 kr. 39,-    4917.601 kr. 39,-     4921.101 kr. 49,-      4921.102 kr. 49,-36
   4926.001 kr. 39,-    4928.001 kr. 39,-    4929.001 kr. 59,-    4931.001 kr. 59,-     4933.001 kr. 99,-      4934.001 kr. 79,-
   4930.001 kr. 49,-    4923.002 kr. 39,-    4924.002 kr. 59,-    4924.102 kr. 59,-     4924.202 kr. 99,-      4925.001 kr. 79,-
   4925.501 kr. 49,-    4925.201 kr. 39,-    4925.301 kr. 59,-    4937.003 kr. 29,-     4939.003 kr. 29,-      4938.003 kr. 29,-


   Surftilbehør
    Supersnodo kr. 59,-     Superclips kr. 59,-    Paternoster Tackle kr. 75,-   Paternoster Rip kr. 75,-     Standard Rip kr. 69,-                                                                      Luminous green
                                               4mm.  4,5mm.  6,5mm.    Daylight Pink
   Owner Swimfeeder saltvann Owner glidebom 65mm.     Owner Spinnerblad 35mm.     Owner Glo Softbeeds         Sumo Flex Tube
       kr. 25,-       3 pk. kr. 29,-         5 stk. kr. 25,-         kr. 19,-             kr. 39,-
                         PENN STANDUP BIG
 PENN DE LUXE HARNESS
                         GAME
 Lav sele med kraftige messing-
                         Stor stangkopp som sitter lavt
 kroker for snelleørene festet til
                         for maksimal kraftoverføring når
 kraftige justerbare nylonremmer
                         stor fisk skal presses inn. To
 for tunge fighter med stor fisk.
                         ”vinger” som ligger over lårene
 Ideell i kombinasjon med Stand
                         sørger for at man får brukt disse
 Up Big Game stangkopp.
                         sterke musklene i kamp med
 Kr. 799,-
                         storfisken. Ideell i kombinasjon
                         med De Luxe-selen.


 PENN BIG GAME SKULDER-
 SELE                      PENN KOMFORT STANG-
 Kampsele der presset fordeles         KOPP
 over skuldre og rygg. Er utstyrt        Noe større og mer stabil enn
 med to kraftige kroker i rustfritt       Sport, og dessuten med roter-
 stål for ørene på snella festet i       bart feste for stangkrysset.
 kraftige justerbare nylonremmer.        Kr. 299,-
 Kr. 699,-

                                           37

                         DAM FIGHTING BELT
                         Saltvannsbestandig og med en
  PENN SPORT STANGKOPP             bevegelig kopp som passer til
  Enkel og lett stangkopp som er        de fleste stangkryss. Stroppsy-
  lett justerbar.                stemet sørger for at figthingbel-
  Kr.199,-                   tet kan tilpasses de fleste
                         kroppsformer.
                         Kr. 999,-
RYOBI LINECOUNTER
Monteres på stang. Teller fra 0 til 999 meter.
kr. 499,-
   APEX
   Mange griner nok på nesa og rister på hodet første gang de ser denne bøyde plastbiten, men fisken
   bryr seg mindre om det. De kaster seg i stedet over den merkelige saken med den uregelmessige
   gangen, og både til laks og sjøørret er den til tider helt overlegen alt annet. Også røyefiskere har fått
   øynene opp for Apex sin effektivitet.

   Apex 3”         kr. 79,-
   Apex 4,5”        kr. 79,-
   Apex 5,5”        kr. 89,-
   Apex 6,25”        kr. 89,-
      73 3”/4,5”/5,5”                    75 4,5”/5,5”                  77 3”/4,5”/5,5”
                      82 4,5”/5,5”               83 3”/4,5”/5,5”/6,25”              84 3”/4,5”/5,5”/6,25”
38      131UV 4,5”/5,5”                    138UV 4,5”/5,5”                156 3”/4,5”/5,5”
                   195 3”/4,5”/5,5”/6,25”              205 3”/4,5”/6,25”                 304 4,5”/5,5”
      312 3”/4,5”/5,5”                    351 4,5”/5,5”                   385 4,5”/5,5”
                     402 5,5”/6,25”               405 4,5”/5,5”/6,25”               409 4,5”/5,5”/6,25”
          431 4,5”/5,5”                  441 4,5”/5,5”


   HOT SPOT FLASHERE
   Hot Spot flashere leveres i to forskjellige størrelser til
   bruk i trollingfisket. Skaper mye bevegelse og lyd i
   vannet og lokker dermed fisken meget bra.

   Hot Spot flasher mini 8”       kr. 149,-
   Hot Spot flasher orig. 11”      kr. 179,-
   382 8”/11”          189 11”          690 11”        097 8”/11”          190 11”       983 8”/11”
Northern King
Endelig er denne klassiske dorgesluken i Norge! Den har for lengst vist sin effektivitet i Sverige og
Danmark der den har levert mengder med storlaks under dorging i sjøen, men testfiske har vist at
også hjemlig fisk har latt seg overbevise, ikke minst stor sjøørret. Northern King leveres med kvali-
tetskrok, og finnes i 12 frekke og farlige farger. Kr. 69,-
       S3                  OB                  WTM                  FT
       YGG                  S4                  CS                   Frog
       WB                  SLL                  RB                   PBO
                                                                                39


BRISLINGTACKEL
Dorging med tacklet agnfisk har visse steder tatt helt over når det gjelder dorging etter blankfisk, men vært klar over at også andre arter enn brisling
kan brukes. Nytt av året er at vi også har tatt inn større agnfiskhoder som tillater bruk av større agnfisk. Dorging med tacklet sild viste seg blant annet å
være supereffektivt på kveita under fiske nordpå sist sesong.
Utformet for agnfisk på 10-18 cm, og er i kombinasjon med en flasher noe av det giftigste man kan servere laks, sjøørret og innlandsørret. Agnfiskens
hode låses med en tannpirker slik at den sitter sikkert.Velg mellom ferdig monterte tackler i klar eller farget plast, eller løse hoder der den fingernemme
kan lage sine egne tackler.
Brislingtackle ferdig rigget kr. 89,-
Brislinghode 3 pk. kr. 99,-
Sildehode 2 pk. kr. 99,-
                                   ISMO DORGETACKLE
                                   Dorgetackle for agnfisk (9-14 cm). Det som skiller denne modellen fra de andre på
                                   markedet er at den har hakeskje slik at den søker noe dypere. Tåler godt over tre
                                   knops dorgefart. Nytt av året er en modell med bly for slowtrolling (1,5-2,2 knop).
                                   Sølv/sort eller sølv/blå kr. 149,-
                                   Blå m. bly eller klar m. bly kr. 149,-


             ANTI-TVINN STYREFINNE
             Dette er en genial sak som festes en drøy
       110     meter foran sluk eller spinner under dor-
             ging, og som dermed effektivt forhindrer
             snøretvinn, som ellers kan ødelegge en
             ellers fin dag utpå. Finnene er dessuten
             utstyrt med et hull der man kan feste et
       816
             søkke dersom man vil fiske dypere.                             Ismo live
             Kr 79,-                                          Kr. 75,-


       944
   BOMBER wobblere
   Etter nærmere 20 år på markedet er
   det nesten ikke flere superlativer
   igjen å bruke på BOMBER, men
   fisken er heldigvis like
   entusiastisk i dag som
   den gang. Et sole-
   klart førstevalg
   hos mange når det
   skal dorges ørret, sjøørret
   og laks. Leveres i et utall farger, både dyptgå-
   ende og gruntgående. Mange har forsøkt å kopiere den, men
   ingen har klart det.   BOMBER Excalibur
40  BOMBER 15AP UV FLOATING
   15AP Lengde 12 cm. Vekt 17 g.            Dyptgående Kast 1,2-1,8 m / Trolling 1,5-2,5 m.    Pris kr. 109,-
     15AP-UV1                   15AP-UV2               15AP-UV3              15AP-UV4
   BOMBER 15AP SUSPENDING
   15AP Lengde 12 cm. Vekt 17 g.            Dyptgående Kast 1,5-2,5 m / Trolling 1,5-2,5 m.    Pris kr. 109,-
     15AP-E                    15AP-JGS               15AP-R               15AP-S     15AP-KP                    15AP-KS               15AP-ST   BOMBER 14AP/15AP PRO SUSPENDING
   14AP Lengde 9 cm. Vekt 10 g. Dyptgående Kast 1,2-1,8 m / Trolling 1,5-2,5 m.             Pris kr. 109,-
   15AP Lengde 12 cm. Vekt 17 g. Dyptgående Kast 1,2-1,8 m / Trolling 1,5-2,5 m.             Pris kr. 109,-
                                                                 14AP/15AP-XSIL
     14AP/15AP-XSIO                14AP/15AP-BLF            14AP/15AP-XCHO           14AP/15AP-CLF
   BOMBER 15AP PRO SUSPENDING TIM HORTON
   15AP Lengde 12 cm. Vekt 17 g. Dyptgående Kast 1,2-1,8 m / Trolling 1,5-2,5 m.               Pris kr. 109,-
     15AP-TSS                   15AP-TGB               15AP-TPP              15AP-TWP
BOMBER 14AF SW/15AF SW FLYTENDE
14AF SW    Lengde 9 cm.   Vekt 9,4 g.        Dyptgående Kast 0,6-1,0 m / Trolling 1,0-1,8 m.    Pris kr. 109,-
15AF SW    Lengde 12 cm.  Vekt 13 g.         Dyptgående Kast 1,2-1,8 m / Trolling 1,5-2,5 m.    Pris kr. 109,-
 14AF/15AF-MOCK         14AF/15AF-XSIO            14AF/15AF-GPTBRO            14AF/15AF-309
 14AF/15AF-XSIL         14AF/15AF-XSIPKCHP          15AF-310                15AF-XSIO4BOMBER LONG A FLYTENDE
14A Lengde 9 cm.  Vekt 9,0 g.    Dyptgående Kast 0,8-1,5 m / Trolling 1,5-2,0 m.    Pris kr. 99,-
15A Lengde 12 cm.  Vekt 13 g.     Dyptgående Kast 0,8-1,5 m / Trolling 1,5-2,0 m.    Pris kr. 99,-
16A Lengde 16 cm.  Vekt 33 g.     Dyptgående Kast 0,8-1,5 m / Trolling 1,5-2,0 m.    Pris kr. 109,-
17A Lengde 18,5 cm. Vekt 42 g.     Dyptgående Kast 0,8-1,5 m / Trolling 1,5-2,5 m.    Pris kr. 109,-
24A Lengde 9 cm.  Vekt 12 g.     Dyptgående Kast 3,5-4,5 m / Trolling 4,5-5,5 m.    Pris kr. 109,-
25A Lengde 12 cm.  Vekt 21 g.     Dyptgående Kast 4,0-5,0 m / Trolling 6,5-8,5 m.    Pris kr. 109,-              41
 15A-WHS             15A-WSPS               15A-WNT                 15A-WLS 15A-WPB             15A-WBC                15A-WOS                 15A-WGS
 15A-RA             14A/15A-FO              15A-MKCHPK                14A/15A-MKFOW
 14A/15A-XB10          14A/15A-BBO (OS)           15A-210                 14A/15A-CC7
 14A/15A-TOR           14A/15A-RUNE             15A-SAL11                14A/15A/24A/25A-BFT
 14A/15A/16A/17A/24A/25A     15A-GFSAL 18             15A-SAL 2                15A/24A-PBCR
 XM7
 14A/15A/24A/25A-PBO       15A-GFRT(OS)             15A-SAL25                14A/15A/24A/25A-PLO
 15A-XBL             15A-SAL7               15A-213                 14A/15A-XSIG
 14A/15A-XCHO          14A/15A/16A/17A/24A/25A        14A/15A/24A-PTB             14A/15A/24A-PTL
                 XSIO
   Tomic wobblere
   Tomic har nå etter flere år på
   markedet virkelig befestet posi-
   sjonen som kanskje noe av det
   aller sikreste man kan henge i
   snøreenden dersom man skal
   dorge etter stor innlandsørret. Selv
   om formen kanskje er noe utradisjo-
   nell er det til syvende og sist fisken som be-
   stemmer hva den skal hogge på, og svært ofte er
   en Tomic det siste den setter tennene i. Men også                 Tomic Classic  4”  Dybde 1-2 m  2,2-5 knop   119,-
                        sjøørreten i sjøen hogger villig vekk  Tomic Classic  5”  Dybde 1-2 m  2,2-5 knop   119,-
                        på Tomic, og i den største størrelsen  Tomic Tubby   4”  Dybde 1-2 m  1,7-3 knop   119,-
                        er den en klassiker til gjedda.     Tomic Multi   7”  Dybde 3-4 m  2-4 knop    139,-

          177
          185                   307GF             383PI                 530Glow
42         185PI                   323             394                   626GF
          248                   325GF             395                  627GF
         248PI                   327              398                   643
          283                    349             408                   644
          285                   342GF             409                   737
          286GF                  345              422                   737PI
          286PI                  345PI             429                  746GF
         285PI                   378             434GF                  746PI
         287GF                   422              438                   749
          307                  382PI             445GF                  789
          296GF                  383GF            492UVPI                  923
STRIKE PRO WOBBLERE
Disse vobblerne har tatt norske sportsfiskere med storm de få årene de har eksistert på markedet, og
ikke uten grunn. Særlig under dorging etter ørret, sjøørret og laks har de levert varene, men også for
havabbor har den vist seg svært effektiv. Med lokkende gange, bevist fangstevne, lekker finish og et
stort antall farger finner man en Strike Pro til de fleste situasjoner. Leveres i 10,5 cm gruntgående

Strike Pro 10,5 cm, 11g Dyptgående Kast 0,3-0,8 m / Trolling 0,3-1,0 m. kr. 89,-               Your Secret Weapon


                      A05T                           114BB            454                      CO5                           R114             886


                      CO6                                          905G
                                                   114O

                                                                     43
                      C08
                                                                 XBBO
                                                   152RG

                      010OB

                                                   156RG            DTFS


                      011
                                                                 07UV

                                                   157RG
                      032
                                                                 097UV

                                                   177

                      C43
                                                                 108UV

                                                   223
                      C44

                                                                 222UV
                                                   250
                      C45


                                                   305             223UV
                      048


                                                   353             224UV
                      071


                                                                 225UV                                                                 454UV                                                                 886UV
                                                STRIKE PRO FLEXX
                                 Av og til kan man se resultatet av at det lønner seg og bruke tid på utvikling. Flere år med
                                 testing og forandring har resultert i en wobbler serie som er helt unik. Den leddete kroppen
                                 sørger for en livlig og naturtro gange under de fleste forhold. Wobbleren veier hele 20,4
                                 gram og kan lett kastes med tungt lakseutstyr. Ved siden av gode resultater på vanlig dor-
                                 ging er det spesielt i lakseelva at denne serien har utmerket seg gjennom gode fangster.
                                 Endelig en wobbler som kan kastes dit du vil med tungt lakseutstyr! Prøv den også til sjøør-
                                 ret fiske langs kysten. Det er en befrielse å kunne kaste wobbleren helt ut til marbakken.
                                 10,5 cm. 20 gr. Kr. 119,-
               XBBO                  114                   XBBO                 07644

               C214                  114                  010OB                  886
               210                   C210                   C05                  C101
               C12D                  C213                 Sort Glow                C211
               C212                   A05T                  070                  500G
                                                                           06A
   STRIKE PRO FLYING FISH
   Dette er en tredelt synkende wobbler med virkelig livlig gange for å trigge treg fisk til hogg. Takket være den
   tredelte formen vil wobbleren virke ordentlig levende, og smyge seg gjennom vannet på en svært naturtro måte.
   Leveres i ni fristende farger.
   9 cm. 12 gr. Kr. 99,-
   11 cm. 21 gr. Kr. 99,-               A02AE                  A05                   A06E                  A08
               A09                   A010                  A16-1                 A17-1
               71                   IM-01
                                STRIKE PRO PHANTOM
                                Phantom er siste tilskuddet i Strike Pro-familien, med sin leddete bakkropp får den en
                                så naturlig bevegelse i vannet at fisken vil hugge av ren misunnelse. Phantom er en
                                glimrende kastewobbler, ni cm og veier hele 21 gr. Dette åpner en del muligheter,
                                enten det er i lakselva, på fjellet etter ørret eller på kysten etter sjøørret. De to
                                største, Phantomen på 14cm/31gr. og 17cm/85gr. er tiltenkt de større rovfiskene som
                                gjedde, gjørs, sei, torsk og lyr. Phantom tolererer i tillegg dorgefart på over tre knop
                                uten at den kommer opp i overflaten.
                                9 cm. 21 gr. Kr. 149,-     13 cm. 31 gr. Kr. 179,-     17 cm. 85 gr. Kr. 199,-
         71G                  337G                 338G                    500G
         551G                  651G                  652G                    653G

                                                                             45STRIKE PRO SILVER SPRAT
Dette er en knøttliten synkende mikrowobbler som attpåtil er todelt. Wobbleren kan
være det som skal til for å få vrien abbor, ørret og harr til å hogge.
Silver Sprat leveres i syv farger.
5 cm. 4 gr. Kr. 49,-                                                           A16-1
                                                            A08
             A06E                  A02A-713                  A09                  IM-01
STRIKE PRO MAGNUM
                                                                          71
Her har gjeddefiskeren funnet en ny favoritt!
Med en fristende og vuggende gange har det
allerede blitt mange slike med tannmerker i.
Men også storsei og stor torsk gaper gjerne
over en Strike Pro Magnum. Raslekulene i
buken sørger for at storfisken blir oppmerksom
på den på lang avstand.
Magnum 20 cm.      Kr. 129,-
      C26                           C27                         C29
      C30                           C38                         C39
      C41                           114
   STRIKE PRO SIGNATURE SERIES BUSTER JERK OG BIG BANDIT
   Flere av Skandinavias mest erfarne gjeddefiskere har sine egne favorittmønstre med signatur.
   6 fargevarianter og leveres i Buster Jerk synkende og Big Bandit shallow runner.

   Buster Jerk Synkende 75gr. 15cm Ca. 1,5-2 meter ved normalt tempo
   Big Bandit Shallow Flytende 85gr. 19,6cm Ca. 0,5-1 meter ved normalt tempo              192

   Buster Jerk      Kr. 149,-
   Big Bandit      Kr. 169,-
                    19046

                                                        195
                       194
                                                  198


                                                           199
BUSTER JERK SYNK, SHALLOW OG CRUISER
Europas mest solgte jerkbait, og det er ikke så rart med tanke på at over 400 registrerte
skandinaviske gjedder over 10 kg har satt sine tenner i en Buster Jerk i løpet av de tre siste årene.
Buster Jerk er antagelig et av de mest allsidige jerkbait på markedet i dag, med en utrolig fin
gange både når den jerkes eller sveives inn. Kort sagt et perfekt bait for nybegynnere, men
også et bait som kommer til å tilfredstille den kresne jerkbaitfiskeren.
Nytt av året er Buster Cruiser som under innfisking går rett under overflata. Dette er glimrende i de
tilfellene der det er ekstremt grunt, eller når fisken ikke lar seg lokke av agn som går oppå overflaten.
Prøv den både i grunne gyteviker og om sommeren når fisken er ekstra aggressiv.

Buster jerk finnes i fire varianter:
Buster jerk Synkende 35gr.12cm Ca 1-1,5 meter ved normalt tempo                Kr. 139,-
Buster jerk Synkende 75gr.15cm Ca 1,5-2 meter ved normalt tempo                Kr. 149,-
Buster jerk Shallow Flytende 66 gr.15cm.15cm Ca.0,5-1meter ved normalt tempo         Kr. 149,-
Buster jerk Shallow Cruiser Flytende 60gr.15cm Ca.0.1-05meter ved normal tempo        Kr. 149,-

                                                                        C36 12 + 15cm

                                     C29 12 + 15cm            C30 12 + 15cm


             C27 12 + 15cm                                                             47
                                                                        C39 15cm
                                                 C41 12 + 15cm + Cruiser
                              C40 12 + 15cm + Cruiser
        C38 12 + 15cm


                                            C47 15cm                    CR72 12 + 15cm
                        C046 15cm
                          CA06E 15cm + Cruiser + Shallow                 C101 15cm
            C76 12 + 15cm                                                                C133 Shallow + Cruiser
                       C130 15cm + Shallow           C131 15cm + Shallow

  C127 Shallow                C134 Shallow                 C135 Shallow                C137 15cm + Shallow

  BIG BANDIT SYNK OG SHALLOW
  Big Bandit er neste generasjon jerkbait fra Strike Pro, som vanlig vel utprøvet og balansert. Big Bandit er et jerkbait som kan fiskes av alle og har en
  vanvittig fin gange. Under testfiske av Big Bandit var resultatene så overbevisende at man fant ut at det måtte utvikles en shallow runner også.
  Den flytende shallow runneren jobber man ned rett under overflaten, og den blir der mens man jerker den inn. Et perfekt bait i grunne viker og over vekster
  når det fiskes etter storgjedde. Big Bandit har fanget mer en 150 gjedder over 10 kg i løpet av ett år på det Skandinaviske markedet. Tør du reise uten?
  Big Bandit Synkende 98gr.19.6cm Ca. 1,5-2 meter ved normalt tempo              Kr. 169,-
  Big Bandit Shallow Flytende 85 gr.19,6cm Ca. 0,5-1meter ved normalt tempo          Kr. 169,-          C29                      C30                    C31                  C38 + Shallow                C40 + Shallow                    C41 + Shallow              C47                         C76                         C102                   C107            C127                        C137 + Shallow                     CA06E Shallow
   TOP BANDIT
   Top Bandit er kommende generasjon overflatebait, med en klassisk "walk the dog"-gange.
   (baitet svømmer i siksak helt i overflaten) Hva kan være mer spennende en når du ser gjeddas
   finner dukke opp i overflaten etter ditt bait? Her ser man gjerne hugget før det kjennes og det
   er lett å bli for ivrig med tilslaget. Vent derfor til du kjenner hugget før du kroker fisken.
   13 cm. 64 gr. Kr. 149,-
                C29                   C31                    C36                   C40
                                    C41                   C76                    C78
48
                                       STRIKE PRO WALKER
                                       Strike Walker har vist seg enormt effektiv spesielt etter abboren. Disse skal
                                       fiskes inn med en gyngende jevn rytme slik at de slår rytmisk fra side til side
                                       på overflaten. Enormt spennende og effektivt når rovfisken jager småfisk i
                                       overflata! Prøv den også etter andre arter som har småfisk på menyen.
                                       8,5 cm. 12 gr. Kr. 79,-
               C29                    C31                    C41                     046D
               C71                     C91                    237                     291
                                        STRIKE PRO POPPER
                                        Klassisk utformet overflatepopper til de mindre rovfiskene som f.eks abbor,
                                        ørret,og asp. Fiskes inn rykkvis så man hører det karakteristiske «ploppet».
                                        6 cm. 8,5 gr. Kr. 79,-
                                                     Pop C29
                                                                              291
                                   Pop C31                  164OB
                  Pop 305

                                          Pop 944                  A06E
THE PIG
The Pig har vist seg å være suveren når gjedda går grunt og vil ha agnet sakte servert. Med
små lette rykk i stanga skjærer The Pig ut til sidene og lokker selv treg og mistenksom gjedde
til hogg. Med et litt hardere rykk stikker den snuta opp av vannet. Montert med kraftige kroker
som tåler stor og sterk fisk.
6´´ Suspending 79 gr. Kr. 259,-                                  28
                                                 27
    59

                            16
                                                       49
                                                 8
    9

                            24
                                                 901
    41
                            21

ZALT WOBBLERE
Svenskene får det til! Denne wobbleren entret markedet hos söta bror med
brask og bram, og fikk nesten andre favoritter til å samle støv, mens Zalt
samlet tannmerker fra overbegeistrede gjedder. Herlig vuggende gange, en
diger skramlete sak i buken og meget gode kasteegenskaper er nøkkelord
som forklarer denne wobblerens popularitet.
Zalt 14 cm. 35 gr. Kr. 139,-
          06
                                    10
                                                    11          21
                                    33
                                                    37          38
                                    39
                                                    46
   R
                                                                               Pike
                                                                    Gudgeon

                                                              Browtrout

                                                      Rainbow


                                                     Perch
50                                            Chub

                                            Brook Trout

     EFFZETT SUPER NATURAL – INSPIRERT AV NATUREN, KOPIERT AV D.A.M
     Både navnet og mottoet forklarer det spesielle med disse vobblerne. De er nesten helt like originalene, både via form og farge, noe som er et resultat
     av endeløse tester. Resultatet er noe du bare må prøve.
     7 cm.   kr. 79,-
     EFFZETT JERK SUSPENDER
     Med disse to jerkversjonene har vi fokusert på det
     stadig mer populære jerkfisket. Fisket inn med små
     pauser synker de sakte og går deretter opp mot over-
     flaten igjen som en skadet fisk for å trigge rovfisken til
     hogg. Finnes i fargene mort og abbor, to av gjeddas
     viktigste byttefisker.
     7 cm.         kr. 109,-                                                       Perch
     13 cm.         kr. 129,-

                                                                 Roach
                                                         EFFZETT RATTLE 3D
                                                         Vi presenterer en ny generasjon FZ wobblere!
                                                         Laget med en kroppsform som har vist seg ef-
                                                         fektiv samt med skranglekuler i buken vil vi
                                                           våge å påstå at disse blir standard i wobbler-
                                              Rudd            skrinene hos sportsfiskere om kort tid. De
                                                           leveres i en rekke fargevarianter, både
                                           Brown trout        fantasimønstre og etterligninger av typiske
                                                         byttefisker. Dermed skulle disse nye Effzett 3D-
                                                         wobblerne dekke de fleste områder for lettere
                                          Rainbow trout         ferskvannsfiske.
                                                         5 cm.    kr. 69,-
                                                         7 cm.    kr. 69,-
                                     Roach
                    ANTI-TVINN BLYSØKKE                                    PARAVAN CLASSIC
                    Får agnet til å gå dypere, og                               Klassisk dorgeparavan
                    forhindrer snøretvinn.                                  som kan justeres sideveis
                    50 g. Kr. 35,-                                      og dyptgående via feste-
BLYPARAVAN
                    100 g. Kr. 39,-                                      hullene. Kr 79,-
Senker agnet til ønsket dyp.
30g. 1-4m. 59,-
50g. 4-7m. 65,-
90g. 7-11m. 69,-                                           SNUBBER STØTDEMPER
                                                   Støtdemper for planerboard og
                                                   dyprigg.
            RUSTFRI STACKER                                199,-
            Small 129,-
            Large 149,-
                                                   BLACKS DOWNRIGGER
                                                   RELEASE 169,-


                                                  PLANERBOARD RELEASE
                                                  2 pk. 179,-                                                                               51
                STANGHOLDER FOR BÅT/KANO
                To modeller multijusterbare stangholdere med tvingefeste. Den ene modellen
                er 52mm i gapet mens den andre måler 130mm.
                52 mm kr. 249,-
                130 mm kr. 399,-                                        STANGHOLDER
                                                               Kr. 199,-


                SLIDE-DIVER
                En dypdorgingsparavan som festes og låses på lina uten bruk av knuter! Dette representerer et kjempefremskritt for
                paravanfiskere, som tidligere hadde denne dinglende oppunder stangtoppen mens fisken har sprellet rett utenfor
                rekkevidde av håven. Disse kan festes mange meter foran agnet, og vil ved hogg løse ut og gli ned mot fisken. Det
                anbefales imidlertid sterkt å bruke en vanlig swivel som stopper en drøy meter foran agnet slik at ikke fisken slår
                seg løs mot paravanen. Den kan selvsagt også stilles inn slik at den trekker ut mot siden samtidig med at den søker
                dypet. Finnes i to forskjellige størrelser og tre farger, selvlysende, chrom og klar.
                Str. 0   199,-
                Str. 1   219,-
                PLANERBOARD LINE                                        DOWNRIGGER-LODD
                130 punds dacron i signalgul farge, strekker seg ikke og vil dermed ikke sprenge        3kg  299,-
                spolene på planerboardmasta dersom planerboardene sveives inn under press.           5kg  399,-
                100 m. Kr. 298,-                                        6,5kg 499,-                GRIZZLY SIDEPARAVAN
                Drar agn og kunstagn ut på siden av båten for å avdekke et større område når man dorger med flere stenger. Når
                det dorges etter sky fisk i områder hvor fiske ikke er vant til motorstøy kan en Grizzly sideparavan være utslags-
                givende for om det blir suksess eller fiasko. En utløser sørger for at snøret frigjøres fra utløseren når fisken hogger
                og man får direkte kontakt mellom stang og fisk. Kr. 299,-
                GRIZZLY PLANERBOARD
                Uten tvil den varianten av planerboard som er mest brukt i Skandinavia. Ny og forbedret kjøl sørger for at den virke-
                lig skjærer ut til siden slik at den avsøker områdene på siden av båten der sky fisk ofte lar seg lure. Dykker aldri, noe
                som ofte er et stort problem med andre klassiske pontongtyper. Lett justerbar for høyre eller venstre side. Signalgul
                av farge, lett å se selv i dårlig belysning og ruskevær Kr. 1390,-
   There is NO Escape!
   Owner kroker er uten tvil blant de aller beste krokene som noensinne er laget, ja kanskje de aller beste? Stålkvaliteten er av ypperste klasse, og både
   styrken og skarpheten er uovertruffen. Krokene er laget temmelig kompromissløst for maksimal styrke og inntrengningsevne. En spesiell detalj med
   Owners Sting treblekroker er en spesiell sveising der de tre krokene er forent gjennom en såkalt Power Weld, der materialet er det samme som brukes
   på stridsvogner! Owners Stinger treblekroker er balansert på en annen måte enn konkurrerende kroker, noe som gjør at wobbler og sluk alltid vil gå
   perfekt i vannet uten å la seg påvirke av krokene. Krokspissene vil dessuten hele tiden være i optimal posisjon, noe som gir høyere krokingsprosent.   Lei av stål som ikke holder mål? Bytt til Owner du også!
52


   5636BC                        5641TN     5641BC                5666TN
   ST-36 BC                       ST-41 BC / TN                   ST-66 TN
   Disse treblekrokene er en klar vinner til vanlig   Disse krokene er hakket kraftigere (2X strong) i  Krokene for de aller største fiskene! Disse tre-
   ferskvannsfiske. På sluker og wobblere vil et     godset enn ST-36, og derfor velegnet til større  blene (trådtykkelse 4X strong) er førstevalget
   skifte til disse krokene gi en klar resultatforbed-  fisk. Krokspissen er av type Cutting Point, med  under en pilk når de store fiskene skal opp.
   ring. Utrolig skarpe med needle-point krok-      enestående penetrasjonsevne! Fåes i str. 8 -    Overflatebehandlingen sikrer god korrosjonsbe-
   spiss!! Størrelse 14 - 1/0              2/0. Vårt klare førstevalg til wobblere!      standighet. Til tross for det tykke, nærmest
   Kr. 65,-                       Den fortinnede versjonen, som er meget       ubøyelige godset i kroktråden, er de like syl-
                              korrosjonsbestandig, leveres i str. 10 - 1.    skarpe som alle Ownerkroker er.
                              Kr. 75,-                      Størrelse 1/0 - 5/0
                                                       Kr. 99,-   51621                             51677
                                  STD-36 BC
                                  Dobbel tubekrok med Owners
   STN-36 BC NARROW EYE TUBEKROK                 sylskarpe nålespiss sørger for rask
   Owners tubekrok er sylskarp. Cutting Pointen          inntrengning og et holdbart krokfeste
   sørger for sikker og god kroking selv i harde         gjennom en lang fight.
   laksekjefter. Krokøye, lengde og fasong er selv-        Størrelse 6 - 10
   sagt tilpasset bruk av tubefluer. Dette er virkelig      Kr. 79,-
   en krok som fisken har festet seg ved!
   Størrelse 14 - 4.
   Kr. 79,-
Owner kroker
Bildene viser hvorfor Owner krok er i en klasse for seg! De unike                   Owners Stinger treblekroker er balansert på
krokspissene, Cutting Point, består av en sylskarp krokspiss som       BALANCE         en annen måte enn konkurrerende kroker,
går over i et tre-egget knivblad! Kroken tar fort tak og skjærer       noe som gjør at wobbler og sluk alltid vil gå perfekt i vannet
dypere og raskere inn enn kroker med tradisjonell spiss. Kroken       uten å la seg påvirke av krokene. Krokspissene vil dessuten
er selvsagt sterk uten at dette har gått ut over vekten! Er du lei av    hele tiden være i optimal posisjon, noe som gir høyere
å miste fisk under kjøring bør du derfor prøve Owner kroker!         krokingsprosent.
                                                   En spesiell detalj med Owners Stinger
                                                   treblekroker er en spesiell sveising der
                                       de tre krokene er forent gjennom en såkalt Power Weld, der
                                       sveisematerialet er det samme som brukes på stridsvogner!
                                                                                   53


 5114                          5127                           5178
MUTU LIGHT SIRKELKROK                 SUPER MUTU                        SSW SIRKELKROK
Disse krokene har på mange måter revolusjonert     Krok for de største fiskene. Kroken har blitt en     Owner har laget en sirkelversjon av SSW. Husk
fisket etter mange arter her hjemme. Vi har      favoritt under fiske etter lange og brosme og      at man ikke skal gi tilslag når man bruker sirkel-
prøvd dem med meget gode resultater etter bl.a     andre dypvannsarter, men også Håbran i Skott-      krok, men bare stramme rolig opp til fiskens
abbor, røye, gjedde, lake, vederbuk og stam, og    land fikk merke at japansk stål ikke er til å spøke   tyngde kjennes. Størrelse 4/0 - 10/0
er overbevist: dette er frem-tidens krok! Lette,    med. Husk at for å fungere optimalt må en sir-      Kr. 69,-
men sterke og selvsagt sylspisse!           kelkrok være sylspiss, og det er disse krokene.
Størrelse 6-5/0                    Størrelse 5/0 - 11/0
Kr. 59,-                        Kr. 109,-


 5129                          5115      5111                 5192
                                                       LONG SHANK 5192
                            SSW                         Dette er kroken for den allsidig
OFFSHORE                        Kroktype med oppbøyd øye, laget spesielt med     havfiskeren.Den needlepoint spisse kroken er
Offshore er kroken for de store fiskene. Kroken     tanke på agnfiske i sjøen. Det vide krokgapet    like annvennelig til agnfiske som til tackla
er vridd med sylskarp nålespiss og er flatslått et   sikrer effektiv kroking, og skarpheten og styrken  shad på en havfiskebom.
stykke ned på krokspissen for lettere inntreng-     er det ikke noe å si på. Owners Cutting point    Størrelse 7/0, 9/0 og 11/0.
ning. Krokstammen er XX-kraftig og finishen er     sørger for feste selv i de hardeste fiskekjefter.  Kr. 99,-
black chrome for maksimal beskyttelse mot ru-      5115 Størrelse 2/0 - 7/0
stangrep. Størrelse 7/0, 9/0 og 11/0.          5111 Størrelse 8/0 - 10/0
Pris 99.-                        Kr. 49,-
   5123
                                                         5170
                                5177
   OWNER MARKKROK                    MOSQUITO                      AKI CUTTING POINT
   Endelig har det kommet en markkrok av ekte      Kroken for meitefiskeren og fluebinderen.      En noe lettere variant av Flyliner, med mer
   Ownerkvalitet som er perfekt for markfiske!     Den lette, sterke og ekstemt spisse needle point  tradisjonell J-form. En glimrende krok for
   Sylskarpe og sterke, og da de finnes i størrelser  kroken sørger for sikker kroking av stor og sterk  sjøfiske og Tarpon-fluer!
   fra 8-3/0 er dette høyaktelle kroker enten man    fisk. Med sin karakteristiske wide gap form er   Størrelse 1/0 - 6/0.
   fisker etter ørret, laks eller sjøørret.       den glimrende for de fleste typer agn og fiskes-  Kr. 59,-
54  Størrelse 8 - 3/0                  lag. Denne kroken har i tillegg blitt en meget
   Kr. 39-                       populær fluebinderkrok til fiskeimitasjoner som
                             Teppesilda og Runars Deceiver.
                             Størrelse 10 - 2/0
                             Kr. 39,-


   53786
                             5106
   OWNER KAPPA                     FLYLINER                       SUMO MARKKROKER
   Opprinnelig designet som en meitekrok, men vi    En sylskarp og kraftig krok med Cutting Point    En krok laget spesielt for fiske med mark, Kro-
   selger den vel så mye til fluefiske. Utmerket    krokspiss. Velegnet for meite etter større og    ken er sterk, spiss og med mothaker på krok-
   streamer/shrimpkrok til bruk i saltvann.      kraftigere fisk der krokene ikke skal være for    skaftet for å holde agnet bedre på plass under
   Finishen er black chrome for maksimal        store. Innoverbøyd krokspiss sørger for optimal   kastet og i det strømmende vannet.
   beskyttelse mot rustangrep.             krokingsevne.                    Størrelse 14 - 3/0
   Størrelse 2 til 10.                 Prøv denne med mark etter laksen i elva!       Kr. 29,-
   Pris 39.-                      Størrelse 8 - 1/0
                             Kr. 69,-

                                    OWNER AGNFISKRIGG
                                    Ferdige agnfisktackler for meite
                                    etter gjedde. Tandemtacklene er         KROKBESKYTTER
                                    montert på diskret, men sterk wire,       Lei av kroker som setter seg fast i
                                    og den øverste kroken er justerbar       lomma, sekken, sete i bilen? Krok-
                                    for å kunne tilpasses agnfiskens        beskytteren sørger for at krokene holder
                                    størrelse.                   seg like spisse selv i slukboksen.
                                    Størrelse 4 og 6.                2L    2/0-5/0    kr. 29,-
                                    Kr. 65,-                    L     2/0-1/0    kr. 29,-
   TOURNAMENT TRAILER 2-PK.                                              M     1-4      kr. 29,-
   Treblekrok med fjær for oppfrisking av sluk,                                    S     4-8      kr. 29,-
   wobblere etc. Finnes i følgende farger:
   White/Flash, White/Blueflash, White/Chartreuse,
                                                       2L
   White/Redflash                                                                 L
   Størrelse 6.
   Kr. 45,-
                                                    M
                                                                   S
CRANE SWIVEL                    INTERLOCK SWIVEL                  CRANE COMBI
Klassisk svirvel av type «barrel». Utrolig sterk!  Klassisk svirvel med sluklås med rund bøyle for   Her har man kombinert to svirveler til én.
Gun Black finish. Finnes i hele 11 størrelser.   å sikre agnets frie gange. Meget sterk. Gun     Resultat; ekstra styrke samtidig som
                          Black finish. Leveres i 11 størrelser.       svirvelen spinner lettere.
Str. 16 - 11 kg.
Str. 14 - 20 kg.                  Str. 16 - 6 kg.                   Str. 5x6 - 24 kg.
Str. 12 - 20 kg.                  Str. 14 - 6 kg.                   Str. 3x4 - 31 kg.
Str. 10 - 28 kg.                  Str. 12 - 6 kg.                   Str. 1x2 - 55 kg.
Str. 8 - 31 kg.                   Str. 10 - 14 kg.                  Str. 1/0x1 - 87 kg.
Str. 6 - 44 kg.                   Str. 8 - 14 kg.                   Str. 3/0x2/0 - 140 kg.
Str. 4 - 48 kg.                   Str. 6 - 15 kg.
Str. 3 - 92 kg.                   Str. 4 - 28 kg.                   Kr. 59,-
Str. 1 - 118 kg.                  Str. 3 - 28 kg.
Str. 2/0 - 150 kg.                 Str. 1 - 43 kg.
Str. 4/0 - 197 kg.                 Str. 2/0 - 43 kg.
                          Str. 4/0 - 58 kg.
Kr. 29-
                          Kr. 39,-KORK SCREW SWIVEL                  BALL BARING SWIVEL                 HYPER WIRE SPLITTRING
                                                                           55
                          Dette er løsningen for å unngå snøretvinn!     Supersterke og rustfrie splittringer
Str. 3 - 18 kg.                   Owners kulelagersvirvel er meget sterk, og tåler  for det aller tøffeste fiske.
Str. 1 - 38 kg.                   svært store belastninger. Forniklet.
Str. 1/0 - 77 kg.                  Obligatorisk for trollingfiskeren!!         6 mm. 32 kg.
Str. 2/0 - 77 kg.                                            7 mm. 36 kg.
                          Str. 4 - 52 kg.                   8 mm. 54 kg.
Kr. 49,-                      Str. 3 - 43 kg.                   9 mm. 81 kg.
                          Str. 2 - 23 kg.                   10 mm. 99 kg.
                          Str. 1 - 16 kg.                   11 mm. 104 kg.
                          Str. 0 - 10 kg.                   11H mm. 113 kg.

                          Kr. 69,-                      Kr. 69,-
MICRO SWIVEL                    TRIPLE CRANE SWIVEL                 UKI QUICK SWIVEL
En kjempenyhet for UL-               Dette er løsningen for å unngå           En liten og diskret dupp-
fiskeren som vil ha en               snøretvinn! Owners triplecrane svirvel       adapter som gjør det enkelt
diskret svirvel med                 er meget sterk, og tåler svært store        og raskt å feste den til
hempe! Til tross for                belastninger. Obligatorisk for           snøret sikkert uten knute.
størrelsen tåler den                bombardafiskeren!!                 Dette gjør at at man kan
hele 9 kg! Gun Black                Gun Black finish.                  skifte dupp på 1-2-3.
finish.                       Str. 10, 14, 18 og 22.               Small/large.
Kr. 39,-                      Kr. 39,-                      Kr. 29,-
OWNER CAPS                               5-FINGER CUT          3-FINGER CUT        1-FINGER SURF
Khaki, blå eller sort.                         Kr. 149,-           Kr. 149,-          CASTING
Kr. 149,-                                                             Kr. 149,-
      HI TECH 7X7 STEEL TRACE
      Stålfortom på 5 m spole.         CRIMPS
      6 kg         Kr. 199,-      Klemhylser til 7x7 fortomsmateriale.
      12 kg         Kr. 199,-      6-9 kg         Kr. 29,-                 BOA WIRE
      15 kg         Kr. 199,-      9-12 kg         Kr. 29,-                 9,1 m. entråds titanwire i 60 lb.
                           12-15 kg        Kr. 29,-                 For de som lager egene tackle
                                                           og fortommer
                                                           Kr. 425,-


56
                   JERK-BAIT STÅL-
                   FORTOM
                   30 cm. 2 stk. i pakken.
                   Kr. 69,-


                   JERK-BAIT TITAN-         PROLEADER                   DAM STÅLFORTOM
                   FORTOM              Stålfortom som kan klippes og knytes     30 cm. 12 kg. 2 stk. i pakken.
                   30 cm. 1 stk. i pakken.      etter eget ønske. Leveres i bruddstyrke på  Kr. 29,-
                   Kr. 99,-             5, 8, 12, 25 eller 45 kilo på 3 meters spo-
                                    ler. Materialet er velegnet som fortom til
                                    gjeddefiske med fluestang.
                                    Kr. 79,-
     SPLITTHAGGEL          SIGARBLY        PÆREFORMET     BLYKULER        SPIRALBLY           SLANGEBLY
     70-120 g.           10-120 g.        BLY        M/HULL         4-20 g.            10-140 g.
     Kr. 28,-/36,-         Kr. 39,-        3-60 g.      0,6-40 g.        Kr. 29,-       Kr. 39,- / 49,- pk. á 3
                                Kr. 35,-      Kr. 20,-
     Opptil 200 gr. med Me-
     loni sett.
   COMBI MELONI 90GR       COMBI MELONI SETT      KIT SARDINIA 130-170GR     SURFBLY 100-200GR      SWIM FEEDER 20 OG 30GR
     kr. 79,-           kr. 29,-            kr. 79,-         kr. 35,- til 45,-         kr. 29,-
Dupper
Meitefiske med dupp er spennende, enten man fisker etter stor gjedde, makrell og sjøørret i fjorden, diverse karpefisker varme        R
sommerkvelder, eller ørreten på fjellet. Eller kanskje bare småabbor på et lite skogstjern med barna? Uansett har vi duppene du
trenger! Og glem heller ikke de andre små detaljene som av og til gjør det store utslaget.
                                                                               57
7707 CRACKLIGHT       7512 GJENNOM-       7518 GJENNOM-      7515 GJENNOM-      7159 WAGGLER-         7580 CARP
 DUPP SKULDER         LØPSDUPP         LØPSDUPP         LØPSDUPP          DUPP           WAGGLER
  6/8/12/16 gr.        3/6/9 gr.        SKULDER        12/15/25/35 gr.       4/6/8 gr.        1,0 gr. + 0,3 gr.
   Kr. 39,-         Kr. 39,-        12/15/25 gr.       Kr. 45,-/49,-       Kr. 39,-         1,6 gr. + 0,5 gr.
                             Kr. 39,-                                  2,0 gr. + 0,7 gr.
                                                                   3,0 gr. + 1,0 gr.
                                                                     Kr. 29,-
LAWSON ØRRETBOMBER                      MESTERDUPPEN          MAPP FLUEDUPP
Flyt selvlysende 20/30/40/50 gr. kr. 59,-/kr. 69,-      10/20/30 g.          10/15/20/30/
Flytende m/vannfylling 15/20/25/30 gr.  kr. 49,-      Kr. 36,-/38,-/40,-       40 gr.
Intermediate 12/15/20/30 gr.       kr. 49,-                      Kr. 45,-/55,-
Synkende 10/15/20 gr.           kr. 49,-                                SNØRESTOPPER SILIKON        CRACK LIGHTS
                                S/M/L.               Kjemiske lysstaver som aktiveres ved å knekke dem.
                                Kr. 25,-              Gir et intenst lys en hel fiskenatt og vel så det. Bru-
                                                 kes på dupp eller stangtopp som nappindikator, men
                  GUMMIKULER                          de største er velegnet som ekstra attraktor på dypet
                  3,5mm. 12 pk.                         til fiske etter f.eks lange og brosme. Cracklight fin-
                  Kr. 25,-                           nes i fire forskjellige størrelser fra 2,5 cm til 15 cm i
                                                 flere forskjellige farger.
                                                 25 mm. 2 stk.     Kr. 8,- Blå/Rød/Gul
SNØRESTOPPER TRÅD                                         39 mm. 2 stk. Kr. 10,- Blå/Rød/Gul
S/M/L.                                              75 mm.       Kr. 12,- Blå/Rød/Gul
Kr. 25,-                                             150 mm.       Kr. 25,- Rød
   Meiho,de ultimate tackleboksene fra Japan.
   Alt er perfekt….konstruksjon, design, styrke, holdbarhet, lagringsareal og systematisering.
58
     SFC-OL, 5 rom                     SFC-LL, 5 rom            SFC-L, 5 rom            SFC-M, 5 rom
     205 x 187 x 45mm Kr. 59,-               214 x 118 x 45mm Kr. 39,-      186 x 103 x 34mm Kr. 39,-     161 x 91 x 31mm
                                                                    Kr. 35,-
                                          LONG CASE, 3 delbare rom
      SFC-S, 5 rom       SFC-S, 1 rom                  513 x 109 x 44mm Kr. 89,-
      138 x 77 x 31mm Kr. 29,- 138 x 77 x 31mm Kr. 29,-
                                                        MARKBOKS 204
                             FORTOMSBOKS, 5 vinder                 kjøleelement, cracklight holder,
                             186 x 103 x 34mm Kr. 139,-              nakkestropp, beltefeste, isolert, 3 rom
   WOBBLER BOKS 85 OG 165                                          182 x 118 x 92mm Kr. 139,-
   14 rom, dobbel
   275 x 187 x 50mm Kr. 159,-
   190 x 85 x 31mm Kr. 129,-
    PC-80, 6 rom
    84 x 20mm Kr. 29,-            MINI HUNTER, 5 rom
                         122 x 80 x 26mm Kr. 29,-       MARKBOKS 302,
    PC-110, 8 rom (ikke avbil-                           beltefeste
    det)                                                        MARKBOKS
                                            115 x 110 x 65mm Kr. 49,-
    110 x 28mm Kr. 35,-                                                 1/2 liter Kr. 34,-
                                                              1 liter Kr. 44,-
FEEDER 800,
delbare rom          FEEDER 1200, delbare rom
                                 FEEDER 1600, delbare rom
207 x 145 x 40mm Kr. 89,-   255 x 190 x 40mm Kr. 99,-                        FEEDER 1700, delbare rom
                                 286 x 195 x 47mm Kr. 99,-
                                                    330 x 221 x 50mm Kr. 109,-
                                                                  59
 FEEDER 1800, delbare rom
 333 x 228 x 72mm Kr. 129,-                                   3043 NDD, 2 rom (Jerkbait)
                      VERSUS 3045, 18 delbare rom             343 x 98 x 75mm Kr. 139,-
                      410 x 264 x 43mm Kr. 159,-
                      (Passer Versus 8050 tacleboks)
                                VERSUS 3080
                                4 delbare og et fast rom.
                                480 x 356 x 186mm
                                Kr. 699,-
 VERSUS 8050, 4 skuffer + delbart topprom
 542 x 300 x 397mm Kr. 1499,-

                             VERSUS 3070
 VERSUS 8010, 4 skuffer + delbart topprom
                             Dobbelboks, 4 delbare og 6 faste rom.
 420 x 245 x 326mm Kr. 899,-
                             380 x 270 x 120mm Kr. 399,-
 Ikke avbildet
    R
   DAM STANGBAG 8303                DAM DOBBEL STANGBAG 8302              DAM TRANSPORTTUBE        LAWSON
   Glimrende stangbager laget av svært solid    Stangbagen er todelt slik at stengene lig-     Dobbel transporttube med     TRANSPORTTUBE
   og slitesterk 600-D nylon med plass nok til   ger adskilt. Kraftige glidelåser lar deg åpne   indre diameter på 8 cm gjør   Produsert i cordura.
   fire ferdigriggede stenger.           bare den ene siden hvis ønskelig.         plass til 2-3 stenger i hver   145x7,5 cm. kr. 299,-
   Mål: 165x12x28 cm.               Mål: 175x15x25 cm.                 tube. Polstret med fleece for  160x7,5 cm. kr. 299,-
   kr. 399,-                    kr. 499,-                     skånsom transport.        180x7,5 cm. kr. 299,-
                                                    145/160cm Pris 399.-       180x15 cm. kr. 399,-                                                  DAM HAVFISKEBAG MED RØR TIL PILKER
                                                  Genial bag for havfiske og båtfiske med 18 rør det er enkelt å
60                                                 lagre pilker i. I tillegg er bagen utstyrt med:
                                                  - 2 plastbokser til kroker, splittringer, svirvler osv
                                                  - 2 store rom til pilker etc
                                                  - 2 små ytterlommer
                                                  - 1 innerlomme til lommebok, førerkort, fiskekort etc
                                                  - 1 lomme til fortommer, hekler osv
                                                  - 1 rom til snelle
                                                  - 1 stropp til stang
                                                  - Vanntett og sklisikker bunn
                                                  - Mykt polstret og justerbar skulderstropp
                                                  Mål: 50 x 35 x 30 cm
                                                  Kr. 699,-
                              2                       4


                                         3                     5                    6
        1    1: DAM BAG FOR PILK OG WOBBLERE             3: DAM FORTOMS/TACKLE MAPPE            5: DAM STOR UTSTYRSBAG
    12 plastikk rør med lengde 25 cm x 5 cm i dia-     To flotte fortoms/tackle mapper der du trygt kan  Med vanntett bunn, stort topp rom, 5 store bok-
    meter. Her kan du enkelt henge fra deg pilk og     oppbevare alt av fortomsmateriale.         ser og 2 sidebokser gjør denne bagen perfekt til
    wobblere til tørk samtidig som du slipper å få     Liten 25x20x3 cm kr. 179,-             trolling, jerkbait og laksefiskeren.
    med deg hele fiskeskrinet på pilken/wobbleren      Stor 30x25x5 cm kr. 199,-             Pris 699.-
    ved neste gangs bruk. Pris 299.-
                                4: DAM UNIVERSALBAG                6: DAM FISKEVESKE
    2: DAM LITEN UTSTYRSBAG                 Universalbag med stort rom som kan deles med    Allround fiskeveske med vanntett bunn, avtakbar
    Liten Tacklebag for den mobile fiskeren! 2 bok-     en borrelåsvegg, nettinglomme i lokk, 2 avtak-   bag for oppbevaring av fangsten, 2 sidelommer
    ser med delbare rom, stort rom med 4 plastbe-      bare sidelommer med borrelås og 2 frontlommer   og frontlomme med 2 netting lommer.
    lagte lommer, ytterlomme med innvendig         sørger for god orden i utstyret. Pris 299.-    Pris 199.-
    plastlomme, nettinglomme og tacklemappe         Stor 30x25x5 cm kr. 199
    sørger for god orden i fiskeutstyret enten det er
    sluk eller fluebinding som er med på tur.
    Pris 399.-
MAD er DAMs varelinje for ut-
styr spesielt laget for meite-
fiskeren. Her har vi tatt inn en
lekker jakke med matchende
selebukse i REALTREE
mønster.
Jakka er utstyrt med romslig og lett justerbar
hette, 6 fleecefôrede lommer, formsydde armer,
snøring i livet og borrelåsstramming ved hånd-
leddene. I tillegg leveres jakka med en indre fle-
ecejakke, som via glidelås kan fjernes om det er
for varmt, samt selvsagt også brukes separat!
Yttermaterialet er vindtett, vanntett, pustende og
meget slitesterkt.
kr. 1799,-

Buksa er samme materiale med høy rygg og lett                                                        61
justerbare seler samt belte. I tillegg har den to
dype lommer med glidelås, samt åpning nederst
på beina som gjør det enkelt å ta buksa av og
på uten å måtte ta av støvlene. Dette er noe
man setter pris på når buksa skal raskt av eller
på!
kr. 1199,-
                                                        LAWSON STOLSEKK
                                                        Sekken er utstyrt med et stort hoved-
                                                        rom, to sidelommer og et stort rom i
DAM AVKROKINGSMATTE                 DAM LUXURY CARP BEDCHAIR
                                                        front. Stolen er utstyrt med ryggstøtte,
Gjennomtenkt avkrokingsmatte for stor fisk!     Fiskeseng for meitefiskere som ligger ute i dagevis og
                                                        hvilket hever komforten på kaffepausen
Størrelse under transport: 65x20x20 cm. Foldet    venter på Nappet!
                                                        ytterligere. Rammen er meget solid og
ut er den 130 cm lang, 90 cm bred og 2,5 cm     Komfortabel, godt polstret, seks justerbare ben, juster-
                                                        tåler sitting i terreng, ikke bare på gul-
tykk. Perfekt for gjeddefiskeren!          bar ryggstøtte samt lett vaskbar nylonoverflate i foten-
                                                        vet i forretningen.
Kr. 399,-                      den gjør at dette er en glimrende meiteseng.
                                                        Farge: grønn.
                           Mål fullt utslått: 215 x 85 x 40 cm
                                                        Kr. 499,-
                           Transportstørrelse: 85 x 80 x 25 cm
                           Vekt: 12 kg
                           Maksimal belastning: 130 kg
                           Kr. 1.499,-
DAM PARASOLTELT
Praktisk meiteparasoll. Midtstanga er telesko-
pisk. Toppdelen kan dessuten vinkles, og bak-
duken kan fjernes via glidelås. Leveres med
plugger som holder bakduken stram ned mot                                    DAM STOLSEKK
bakken.                                                     Denne stolsekken leveres med polstret
Kr. 699,                                                    ramme, en stor frontlomme samt to si-
                                                        delommer.
                                DAM LUXURY CARP CHAIR              Mål ferdig oppslått: 40 x 38 x 55 cm
                                De ivrigste meitefiskerne fisker ofte så     Mål sammenslått: 20 x 38 x 55 cm
                                lange økter at hvile er helt nødvendig. Man   Vekt: 3 kilo
                                klarer ikke å lade opp batteriene dersom     Maksimal belastning på stolen: 110 kg
                                man ikke har det komfortabelt, men det har    Kr. 499,-
                                man i denne stolen! Stolen er godt polstret,
                                romslig samt har justerbar ryggstøtte og
                                ben.
                                Vekt: 6 kilo. Maksimal belastning: 130 kg
                                Kr. 899,-
   LAWSON LAKS/TROLLING HÅV
   To store håver med dypt og skånsomt
   meshnett integrert i håvramma.
   175x55x65 cm kr. 399,-                        LAWSON TELESKOPHÅV MED BELTEFUTTERAL
   200x70x80 cm kr. 449,-                        Lawson teleskophåver har vist seg solide og til å stole på når fisk skal
                                     på land. Låsemekanismen er i metall og knekker ikke i motsetning til
                                     svakere materialer. Håvgarnet er knuteløst, noe som er skånsomt mot
                                     fiskens slimlag dersom man vil sette fisken tilbake.
                                     Teleskophåv S     40 x 33 cm.       Kr. 299,-
                                     Teleskophåv M     48 x 40 cm.       Kr. 299,-
                                     Teleskophåv L     54 x 45 cm.       Kr. 329,-
                                     Teleskophåv XL    60 x 52 cm.       Kr. 329,-

62                           DAM SAMMENLEGGBAR KLEPP
                           Takket være en sinnrik løsning med en kraftig wire
                           inni en rekke hylser kan denne kleppen rulles
   LAWSON HÅV MED GUMMINETT            sammen, men samtidig felles ut med en hånd på
   To håver med dypt og skånsomt gumminett.    et øyeblikk. Lengde 90 cm, leveres med futteral.
   Ørret   kr. 299,-               Kr. 599,-
   Sjøørret kr. 329,-
   SNOWBEE TELESKOPKLEPP         SNOWBEE SJØØRRETHÅV       SNOWBEE TREHÅV             SNOWBEE ØRRETHÅV
   Leveres med krokbeskytter.       Meshnett 55 x 42 cm.       Meshnett 37 x 28 cm.          37 x 28 cm.
   79-134 cm. kr. 249,-          Kr. 299,-            Kr. 399,-               Kr. 99,-
                                                  DAM KEEP-NETT
                                                  For oppbevaring av fisk som skal slippes ut
                                                  etter endt fiskeøkt.
                                                  Lengde 3 m. Kr. 325,-
Vivtek håv og klepper
Vi har tatt inn et variert utvalg kraftige kvalitetsklepper fra Sør-afrikanske
Vivtek, så her bør de fleste finne en klepp til sitt bruk, enten man fisker fra
land, båt eller i elv.
                                                  VIVTEK KLEPPER
                                                  Kveitespyd 190cm. kr. 999,-
                            VIVTEK HÅV XXL               Haislipt klepp 165cm. kr. 899,-
                            Robust håv i aluminium for de        Klepp 100cm.     kr. 499,-
                            aller største fiskene. 75 x 100cm.     Treklepp 60cm.    kr. 299,-
                            Kr. 999,-                  Kleppkrok 18cm.    kr. 199,-


                                                                              63
                          DAMS THERMOBOOTS
                          Slitesterke isfiskestøvler med sklisikker såle og uttakbart
                          fôr. Holder føttene varme i temperaturer helt ned til -30
                          grader.
                          Str. 40/41, 42/43, 44/45, 46/47 kr. 699,-
                                   CON WAY CANADABOOTS
                                   En lett og varm støvel som egner seg ypperlig til havfiske, trolling, isfiske og
                                   generelt vinterbruk. Canadabootsen har løs innersokk som enkelt kan tas ut for
                                   tørking. Du Point varmeisolasjon som skal holde varmen ned mot -40c og en sklisikker
                                   gummisåle sørger for at du holder deg på beina! Terningkast 5 i Villmarksliv.
                                   Str. 28-35     kr. 599,-
                                   Str. 36-46     kr. 699,-
CON WAY FRILUFTSSTØVEL                                 CON WAY FELTSTØVEL
Meget lett allroundstøvel for et aktivt friluftsliv gjennom høst, vinter og vår.    Feltstøvel i kromgarvet lær med gummisåle.Super støvel til jakt,
Full Grain Leather i kombinasjon med en heldekkende pustende Con Tex          fiske og friluftsliv.
membran sørger for at du holder deg deg tørr på beina. Den sklisikre          Str. 35-46      kr. 899,-
gummisålen i MultiGrip utførelse gir i tilegg et god og sikkert grep.          Str. 47-49      kr. 949,-
Str. 37-47    kr. 799,-
   TELESKOPISK SURF POD                 SURF TRI POD                    ROD POD
   Teleskopisk stangholder for fiske fra land i     Moderne, lett og funksjonell dobbel stangholder   Moderne og lett meitestangholder laget av høy-
   sjøen, tungt bånnmeite i ferskvann eller fiske    for surffiske laget av aluminium. Fullt justerbar  kvalitetsaluminium. Fullt justerbar og sammen-
   etter malle utenlands. Teleskopisk, og kan varie-  og enkel å rigge opp på et øyeblikk. Høyde 185   leggbar på sekunder. For inntil tre stenger.
   res fra transportlengde 108 cm til fullt oppslått  cm.                         Leveres i kraftig transportfutteral i corduranylon.
   185 cm.                       kr. 499,-                      kr. 1599,-
   Kr. 899,-
   R
   QUICK ALERT – TRÅDLØS NAPPVARSLER
   Mer enn et års produktutvikling har vært gjennomført
64  før vi nå lanserer vår nye Quick Alert trådløse napp-                              BUZZERBAR
   varsler.                                                    2 stk. kr. 99,-

   • regnbeskyttede høyttalere
   • digital av- og påknapp
   • justerbar tone og volum
   • 100 % regn- og sprutsikkert
   • 30 sekunders forsinkelse på lyset ved napp
   • to små sidelamper som kun lyser ved napp
   • lampe som gjør det enklere å lokalisere i mørket
   • virker på over 100 meters avstand i åpent terreng    DAM PRO-TONIC
   • leveres i boks med tre alarmer og en mottaker      NAPPVARSLER
   • går på 9-volts batterier                 Denne elektroniske nappvarsleren
   Kr. 2499,-                         med myk Soft-Touch overflate kom-
                                                              V-HOLDER
                                binerer hyggelig pris med høy kva-
   QUICK ALERT BLÅTT LYS                                                 Kr. 19,-
                                litet. En god fiskekamerat i årevis!
   Kr. 599,-                         Kr. 299,-
                                                              BANKSTICKS
                                                              Teleskopisk. Lengde 70 til 130 cm.
                                                              Kr. 79,-
   DAM Super Natural grunnfôr
   Det nye Super Natural grunnfôret finnes i seks forskjellige smaksvarianter som
   skulle dekke de fleste behov, uansett art, årstid eller vanntemperatur. Fôret inne-             Agn og tilbehør
   holder en rekke naturlige og kunstige smaksstoffer som sprer seg lett i vannet for             NORDSJØREKA, S/M/L          kr. 149,-
   maksimal lokkeeffekt. Konsistensen på fôret er lett å variere alt ettersom hvor mye             REKETRÅD, 10 M            kr. 29,-
                                                         REKENÅLER, 15 STK          kr. 29,-
   vann man tilsetter slik at man får større fleksibilitet mht fiskedyp og strøm. Super
                                                         AGNNETTING, 25 M           kr. 79,-
   Natural grunnfôr kan brukes som det er rett fra posen, eller blandes ut i forhold
   1:1-1:2 med vanlig strøbrød.                                        BRISLING 7 TIL 10 CM         kr. 79,-
                                                         BRISLING 10 TIL 13 CM        kr. 79,-
   Noen anbefalinger:
   MONSTER SCOPEX: Et typisk allroundfôr                                    MARK MEDIUM             ca. 50 stk.
   CRAZY CRAB: Glimrende høstfôr når                                      MARK STOR              ca. 25 stk.
   fisken skal fete seg opp før vinteren                                    MAGGOT HVIT/RØD/MIX         ca.250 stk.
   BLODDY CHAMPION: Visse arter liker
   duften av blod! Suter er en av disse.
   ORANGE MARMALADE: Perfekt for
   sommerfiske i varmere vann.
   EXTREME FISH: Supert til vår- og tidlig
   sommerfiske, når fisken begynner
   å bli aktiv.
   POTATO + SWEET CORN: Alltid perfekt når fisken
   reagerer positivt på mais.
   kr. 59,-
           SALTER                         SALTER                     SALTER
           ELECTRO-SAMSON                     SUPER-SAMSON                  LITTLE SAMSON
           Leveres med såkalt «weight-bar»             Har i en årrekke vært              En mindre og mer kompakt
           som nesten er obligatorisk når man           sportsfiskerens favoritt            vekt fra Samson, men fort-
           skal veie stor og tung fisk. Fåes i           når storfisken skal veies            satt svært nøyaktig. Leve-
           tre varianter: Opptil 10 kilo med 10          nøyaktig! Godkjent i flere           res i tre varianter: Opptil 3
           grams inndeling, opptil 25 kilo med           fiskekonkurranser.               kilo, opptil 6 kilo og opptil
           20 grams inndeling eller opptil 45            2 kg - inndeling 10g             10 kilo. Inndeling 3 kg/50
           kilo med 50 grams inndeling.               5 kg - inndeling 25g             gr. 6 kg og 10 kg./100 gr.
           10 kg, 25 kg, 45 kg kr. 1699,-             10 kg - inndeling 50g              3 kg, 6 kg, 10 kg 99,-
                                       25 kg - inndeling 100g
                                       Kr. 299,-

         2

   1

                         3
                                                                               65
LAWSON DIGITALE FISKEVEKTER                      DAM DIGITAL FISKEVEKT 10 KG.             NØKKELRINGVEKT
Disse vektene har blitt kåret til Best i test i Alt om         Kompakt og nøyaktig vekt som veier          Denne lille vekta er såpass
Fiske, og var langt mer nøyaktige enn langt dyrere           opptil 40 kg med 20 gr intervaller.          hendig at man feste den på
vekter.                                Vekta har også lbs. og kg innstilling,        nøkleknippet! Størrelsen og
Leveres i tre varianter:                        samt et innebygd termometer som viser         prisen til tross - den er
1. Opp til 10 kilo med 10 grams intervall Kr. 349-           fra -10 til +50 grader.                overraskende nøyaktig!
2. Opp til 25 kilo med 20 grams intervall Kr. 399,-          Kr. 399,-                       100 gr. inndeling.
3. Opp til 5 kilo med 5 grams intervall     Kr. 329,-                                  4 kg     32,-
DAM PRIEST                    DAM KJEFTÅPNER        BFT VEIENETT I MESH           TANG MED PISTOLGREP
Forseggjort priest i messingutførelse.      Kr. 39,-           Stort og skånsom veienett til fisk    Krokløsertang med pistolgrep.
Kr. 79,-                                    som skal gjenutsettes.          Kr. 199,-
                                        Kr. 299,-
DAM GRIPMASTER TANG            DAM GRIPMASTER TANG          DAM TANG               MULTIFILAMENTSAKSER
RETT                    BUET                 Buet med splittringåpner eller rett  Spesialsaks for klipping av multi-
Kraftige tenger med avbiter som      Kraftige tenger med avbiter som    uten splittringåpner. 15 cm lang,   filament. Vi har også en variant
dessuten kan brukes til å klemme      dessuten kan brukes til å klemme   velg mellom rett eller buet.     med splittringåpner.
sammen fortomshylser.           sammen fortomshylser.         Kr. 249,-
15 cm lang                 15 cm lang                                 Saks liten kr. 49,-
Kr. 199,-                 Kr. 199,-                                  Saks stor kr. 99,-
   FISHERMAN              BALTIC MANUELL/         PATRONSETT/BOBBIN          BALTIC NATURE
   AUTOMATIC              AUTOMATIC            Gasspatron 33 gr.          Vekter fra 30-90+ kg.
   Grønn, kort modell.         Sort, normal lengde.       Patron kr. 160,-/Bobbin kr. 140,-  Kr. 599,-
   Kr. 1350,-              Man. kr. 999,-/Auto kr. 1299,-
66
   BALTIC CLASSIC            BALTIC 1240           BALTIC 1240 BABY
   Vekter fra 30-90+ kg.        Orange, vekter fra 15-90+ kg.  Orange, vekter fra 0-15 kg.
   Kr. 249,-              Fra kr. 360,-/449,-       Fra kr. 360,-


   DAM FLYTEDRESS
   DAMs flytedress er todelt for økt komfort under fiske, samt økt be-
                                                      R
   vegelighet. Jakke er utstyrt med romslig avtakbar hette med
   borrelåslukking og snorlåsstramming, justerbart belte i
   livet, tallrike refleksstriper, dobbel lukking i fronten
   via borrelås og glidelås, vanntette neoprenmansjetter i
   håndleddene, nødfløyte og romslige lommer med bor-
   relåslukking.

   Buksa er høy i livet og leveres med seler og
   stramming i livet samt åpning i bena som
   gjør det enkelt å ta buksa av og på uten å
   måtte ta av støvlene. I tillegg er den utstyrt
   med fire store lommer. Både jakke og
   bukse er selvsagt CE-godkjente flyte-
   plagg, og leveres i en vanntett bag for
   enkel transport.
   S-XXXL Kr. 1999,-
SETT MED FILÉTKNIVER             FILÉTKNIV                              FILÉTKNIV I ALU-ESKE
+ SKJÆREPLATE                Glimrende filetkniv med mykt blad i rustfritt stål.         Filetkniv med blad i rustfritt stål og hånd-
Kr. 299,-                  Grepsvennlig håndtak i gummi. Leveres med slire.           tak i grepsikker gummi. Leveres med
                       Finnes i tre størrelser 7”,6” og 4”.                 bryne i lekker aluminiumsboks. Finnes i
                       7” kr. 249,- 6” kr. 229,- 4” kr. 229,-                to størrelser.
                                                         6” kr. 399,- 7” kr. 399,-

                                                                                 67
                              SNOWBEE RØKOVN RUSTFRI
                              Rustfri røkeovn som røyker i to lag.
                              To rødspritbrennere sørger for at
                              dette er markedets beste røkeovn.
                              Kr. 699,-

                              RØKSPON
                              500g  kr. 50,-
                              1000g kr. 88,-
                       FASTY PAKKREMMER                 CAMPINGLYKT MED
                       Fasty pakkremmer er laget av solid        LYSSTOFFRØR
                       nylon og finnes i lengder fra 0,5 meter     En fin lykt å ha med seg på
                       til 3 meter.Fasty er meget solide og       litt lengre turer, enten det er
                       har overlegne bruddstyrker. En          ved karpevannet, i gapahuken ved lakseelva,
                       praktisk ting man ikke kan være         på utedoen på hytta eller i campingvogna.
                       foruten i et bagasjerom.             Leveres uten batterier.
                       Fra kr. 18,- til kr. 32,-            Kr. 199,-
GARN                                FERSKVANNSGARN 12omf./52mm           25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 339,-
Vi fører en rekke garn for saltvann og ferskvann.                       14omf./45mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 339,-
Garnene er av høy kvalitet, med blyline i bånn                        16omf./39mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 339,-
og flyteelementer.                                      18omf./35mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 339,-
                                               20omf./31mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 359,-
                                               22omf./29mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 359,-
                                               24omf./26mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 359,-
                                               26omf./24mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 379,-
                                               28omf./22mm     25m x 1,5m    rød/grå mono    kr. 379,-
                                  (De ovenstående garn leveres også i grå nylonutgave)

                                  FJORDGARN         14omf./45mm     25m x 1,9m    grå nylon     kr. 429,-
                                  KRABBEGARN         8,5omf./74mm    50m x 1,1m    grå nylon     kr. 699,-
                                  FLYNDREGARN        9omf./70mm     50m x 1,4m    grå nylon     kr. 699,-
                                  TORSKEGARN         10omf./63mm     50m x 1,7m    grå nylon     kr. 899,-
                                  MINITROLLGARN       14omf./45mm     22m x 1,7m    grå nylon     kr. 619,-
                                  TROLLGARN         14omf./45mm     28m x 2,0m    grå nylon     kr. 959,-

                                  GARNPINNE         Assorterte farger                    kr. 25,-
   Myggolf myggprodukter                                Myggolf Myggmelk   99,-
                                             Roll-on 60ml     69,-
   Myggens verste fiende - din beste venn!                       Spray 50 ml      79,-
68  Velg mellom roll-on, spray, serviett eller kløstopp                 Klø-Stopp       59,-
                                             Servietter      59,-
               når det er for sent.                     Myggspiral 20 stk.  59,-
                                             Stikk’A insektspray  79,-
   Myggartikler
   Om de har små fingre de som melker myggen vites ikke, men myggmelk er i hvert fall
   noe av det mest effektive man kan bruke når man skal holde myggen på avstand!
   Finnes som stift, roll-on og antiflått-servietter.
   Nytt av året er en barnevennlig Natural spray uten DEET.
   MYGGA MYGGMELK er et av markedets
   mest solgte og annerkjente myggmidler. Meget
   drøy, og virksom på de aller fleste. Har du ikke
   prøvd denne ennå, så er det på tide å gjøre det.
   Stick kr. 119,-
   Roll-on kr. 119,-
   Antiflått kr. 119,-
   Natural spray kr. 119,-


   MYGGJAKKE
   Knottsikker, OneSize kr. 199,-

   KNOTT/MYGGNETT Kr. 99,-
   KNOTT/MYGGHATT Kr. 99,-
DVD FILMER MED NORSK TEKST  Fra kr. 199,- til kr. 299,-
                              69
   SNOWBEE XS PRO PUSTENDE VADERE
   Med en vannsøyle på 20.000mm og kondensfjerning på
   3245/m2 kan du være sikker på at du er tørr og komfor-
   tabel gjennom hele fisketuren, sesongen igjennom. XS Pro
   Vadere er også overflatebehandlet DWR (double water repel-
   lent), noe som gjør at dråpene preller av og ikke suger seg
   inn i materialet. Dermed blir vaderne lettere og trenger min-
   dre tid til tørking. XS Pro Vadere er laminert i 3 lag for at sli-
   testyrken skal være på topp, den er også forsterket på knær
   og i baken. Med vadebeltet som følger med kan en bruke
   vadebuksen også som hoftvader. Neoprene sokken er laget
   av 4mm CR neoprene kombinert med Hypalon i hel og sole,
   slik at den ikke skal krølle seg. XS Pro Vadere har også et
   glidelås system som fungerer. Det kan være godt å ha når
   naturen kaller og fisken hopper. Du får også denne kvalitets-
   vadebuksa med fast støvel, støvelen er av gummi og hånd
   laminert at den skal bli så komfortabel som mulig. For best
   mulig grep på alle underlag er sålen 2-delt, fronten i filt og
   hælen i gummi.

   • Vanntett glidelås
70
   • Forsterkninger på knærne samt i baken
   • Beskyttede sømmer som ikke gnager mot hverandre
   • Elastiske og lett justerbare skulderseler med klips
   • Selene har borrelås foran og bak, noe som gjør at man
    kan brette ned toppdelen og få en midjehøy vadebukse
   • Vadebelte med ekstra støtte i korsryggen
   • Finnes både i sokkemodell for vadesko, og støvler
   Uten støvel kr. 3499,-
   Fast støvel kr. 3999,-
   SNOWBEE XS PUSTENDE VADEJAKKE
   Laget i et kraftig, men mykt microfiber polyestermateriale med meget høy vann-
   søyle (15.000 mm), samtidig med at slitestyrken og pusteevnen er på topp
   (4000gr/KVM/24 timer). Skuldrene og albuene er forsterket. I fronten er det
   flere store brystlommer som lukkes og åpnes med borrelås.
                                           XS-PRO VADESKO
   • fleecefôrede varmelommer, stor rygglomme og regnbeskyttede brystlommer     En tøff, lettvekts vade-sko belagt med den anerkjente
   • innerlomme på innsiden av regnklaffen på brystet.               Snowbee kombi filt/gummisåle for ekstra
   • formsydde forsterkninger på albuer                       sikkert fotfeste. Filtsålen gir godt feste under vann, mens
   • romslig og formsydd hette med flere justeringsmuligheter            gummihelen sørger for sikkert feste i leire og gress
   • hetta kan rulles sammen og festes med borrelås når den ikke er i bruk     på land. XS-Pro vadesko er i tilegg en meget
   • ermer med neoprenmansjett og ytre stramming for å holde vannet ute       god sko å gå langt i.
   • justerbar og elastisk stramming i livet via snorlåser, sam D-ring på ryggen.  Størrelse 41-47 Kr. 999,-
   Kr. 1999,-
                                                       DAM NEOPRENBUKSE
                                                       Denne buksa er laget i 4 millimeter
                                                       neopren, og er utstyrt med behage-
                                                       lige og justerbare skulderstropper.
                                                       Knærne er forsterket, og sålene er
                    LAWSON MISTRAL PUS-                          utstyrt med solide filtsåler. Stor
                    TENDE VADEBUKSE                            brystlomme foran samt 2 D-ringer
                    Mistral vadebukse i tre-lags                     kompletterer denne vadebuksa.
                    membrand har en meget god                       Leveres i fire størrelser fra 40/41
                    passform og ekstra gode pus-                     til 46/47.
                    teegenskaper (6000g/m2)                        Kr. 999,-
                    Kevlarforsterkninger på knær
                    og i baken sørger for maksimal
                    slitestyrke på de mest utsatte
                    plassene. Velsittende sokk i
                    komprimert neopren, roll-down
                    selesystem, belte med tre fes-
                    tepunkter og en dobbelt funk-
                    sjon lomme får du med i denne
                    gjennomtenkte vadebuksa.
                    Kr. 1699,-
                                                                          71
                                                       SNOWBEE VADESTAV,
                                                       TELESKOP
                                                       85-157 cm. / 560 g.
                                                       KR. 399,-

                                                       SNOWBEE VADESTAV,
                                                       SAMMENLEGGBAR
                                                       30 - 140 cm. / 420 g.
                                                       KR. 399,-                                      LAWSON VADESTØVLER
                                      Lårhøye vadestøvler i PVC-
SNOWBEE LETTVEKTS VADESKO                         materiale med hemper til beltet.
En fin og komfortabel vadesko med filtsåle som yter god          Leveres i størrelse 38-47.
støtte under all slags vading. 100% kunstmateriale som           Kr. 499,-
også tåler saltvann.
Størrelse 40-48. kr. 599,-

      LEAK DOCTOR
      Finner lekasjene i
      pustende vadere.
      Kr. 99,-
                   STORMSURE
                   Tetter lekasjer.       SUNCURE UV LIM
                   Kr. 99,-           Tetter lekasjer.
                                 Kr. 99,-
   Albright Tackle
   Albright Tackle er en amerikansk utstyrsprodusent som har fått stor oppmerksomhet siden de lanserte sitt program.
   Kanskje ikke så rart når man ser på egenskapene til blant annet EXS-serien. Albright Tackle fører en god amerikansk tradisjon videre med sitt
   innovative og kvalitetsspekkete program for de kresne!
   ALBRIGHT EXS
   EXS serien er bygget med Toray karbon fibre i hele 84 million modulus. Dette er det høyeste innholdet av karbon som noensinne er brukt i en flue-
   stang. Som beskyttelse mot støtskader har EXS (Exterior Scrim) et utvendig lag av Astroquarts fibre som er 60 ganger mer motstandsdyktig mot støt-
   skader enn karbon. Kombinasjonen av disse to materialene har gjort det mulig å produsere stenger som er spenstigere, smekrere og lettere. Målet har
   vært å lage en serie med fluestenger hvor kasteren ikke lenger trenger å akselerere forkastet for å oppnå høye line hastigheter. En medium rask aksjon
   har derfor blitt resultatet. Det unike designet levner ingen tvil om at man står med en toppmodell i hendene.
   EXS tohånds 4 pc. m/ tube      EXS 1510 15´      #10     kr. 7999,-
72   ALBRIGHT A-5                                               A-5 5 pc. m/ tube
                                                        A5 904    9´    #4     Halfwells   kr. 2499,-
   Fem-delte stenger har blitt en standard for mange. Da de først kom på markedet for å imøte-
                                                        A5 905    9´    #5     Halfwells   kr. 2499,-
   komme kravet om enklere og sikrere reising, var de enten for dyre eller ikke helt som de skulle      A5 906    9´    #6     Halfwells   kr. 2499,-
   være aksjonsmessig på grunn av de mange delene. Albright A-5 har klart å imøtekomme kravet        A5 907    9´    #7     Fullwells   kr. 2499,-
   om kortere transportlenge uten å gå på kompromiss med egenskapene. Her finner du en myk og        A5 908    9´    #8     Fullwells   kr. 2499,-
   moderat rask aksjon som ikke gjenspeiler at stanga har hele fem deler!                  A5 910    9´    #10     Fullwells   kr. 2499,-
                                                        A5 106    10´    #6     Fullwells   kr. 2499,-
   ALBRIGHT MERIDIAN                                           Allbright Meridian
   Med Albright Meridian 5- Delte stenger kan alle fiske med en høyteknologisk kvalitetsstang. Den    MD 586-5    8,6´   #5    5    Transporttube    Halfwells  kr. 1499,-
                                                      MD 59-5     9´    #5    5    Transporttube    Halfwells  kr. 1499,-
   har rask aksjon, lett vekt, liten transportlengde og gode kasteegenskaper. Dette er en stang som
                                                      MD 69-5     9´    #6    5    Transporttube    Halfwells  kr. 1499,-
   er midt i blinken for deg som vi ha en topp stang til en billig penge. Stanga er produsert i høy mo-  MD 89-5     9´    #8    5    Transporttube    Fullwells  kr. 1499,-
   dulus karbon og AA-grad kork. Snellefestet er av grafitt på ferskvannsmodellen og anodisert alu-
   minium på saltvannsmodellen. Saltvannsmodellen har også «fighting butt» og overdimensjonerte
   ringer for lange kast.
   SNOWBEE XS-P SPEY
   Dette er en stangserie som er utviklet av en av verdens beste spey kastere, Bob Wellard, som flere ganger har klatret opp på pallen i MUSTO mester-
   skapet (VM i Spey kasting). Det er lagt vekt på å få fram en stangserie som kaster langt og presist, men som også er velegnet for den reelle situasjo-
   nen som man møter under fiske i våre krevende elver. Stengene var de første på markedet som oppga anbefalt kastevekt i gram i tillegg til det
   tradisjonelle AFTM systemet. Det gjør det langt enklere å finne et fluesnøre som passer perfekt til stengene. Alle stengene er firedelte i stangtube for
   enkel transport.

   Her er Alt om Fiske’s vurdering av Snowbee XS-P Spey 15’ i testen som ble utført i nummer 4/2004:   XS-P Salmon Spey 4 pc. m/ tube
                                                      XS-P Salmon Spey   13´    #8-9 (36 gr)    kr. 4.599,-
   «En relativt stiv, men spennende og svært presis stang for tøft arbeid. Stort register, meget langt
                                                      XS-P Salmon Spey   14´    #9-10 (40 gr)   kr. 4.799,-
   kastende og god med både langline og klump. Knallstang levert av en produsent som ikke har       XS-P Salmon Spey   15´    #10/11 (44 gr)   kr. 4.999,-
   preget det norske markedet med slike stenger tidligere! Fint utseende inspirert av langlinetradi-   XS-P Salmon Spey   16´    #11/12 (56 gr)   kr. 5.299,-
   sjonen.» Vi kan legge til at stanga fikk karakter 6- i en skala som gikk til 6.
LAWSON X-STREAM FLUESTENGER                                        X-stream Enhånds 4 delt m/ tube
                                                     904     9´    #4    Halfwells   kr. 1999,-
På disse stengene har vi valgt en dristig marmorfinish, som ser svært lekker ut.
                                                     905     9´    #5    Halfwells   kr. 2099,-
Da man lett kan holde øye med stangas oppspenn, vil det være et glimrende hjelpemiddel i begyn-      906     9´    #6    Halfwells   kr. 2199,-
nerfasen for ferske fluefiskere, og fargen synes også bra når mørket faller på. Men utover fargen     907     9´    #7    Fullwells   kr. 2299,-
er dette selvsagt glimrende stenger med ypperlige kasteegenskaper som er fullt på høyde med        908     9´    #8    Fullwells   kr. 2499,-
langt dyrere stenger. Snellefestet er av aluminium, doble låseringer for sikker låsing av snella,     967    9´6    #7    Fullwells   kr. 2399,-

endebutt i solid gummi samt store løperinger fra Fuji for minimal motstand og maksimal levetid.
                                                     X-stream Tohånds 3 delt m/ tube
Klingen er av høykvalitets 40-tonns karbon.                                1267    12´6   #7    Tohånds   kr. 2699,-
                                                     1309    13´   #8/9    Tohånds   kr. 2799,-
                                                     1410    14´   #10    Tohånds   kr. 2899,-
                                                     1511    15´  #10/11   Tohånds   kr. 2299,-


                                                                                  73
Fluefiskesett
LAWSON ENHÅNDS FLUESETT                                          Energy fluesett Enhånds 4 delt m/ tube
Tre prisgunstige fluesett av meget høy kvalitet til fluefiskere i startgropa samt den vidrekommende.   906      9´   #5/6   Halfwells  kr. 2399,-
                                                     907      9´   #6/7   Fullwells  kr. 2399,-
Enhånds stengene i 9 fot leveres i tre forskjellige snøreklasser. Klasse 5/6 som passer til ørretfiske,
                                                     908      9´   #7/8   Fullwells  kr. 2399,-
6/7 til sjøørret fiske i sjø og elv samt ørretfiske på vindutsatte steder og 7/8 til sjøørret og små/
mellomlaks samt kraftigere sjøfiske. Stengene er firedelte i cordura tube med intergrert lomme til
snella. Snella er av typen Lawson Energy Large Arbor og er i støpt aluminum med ferdig påspolt
backing, WF flyteline og fortom.
kr. 2399,-
                   LAWSON TOHÅNDS FLUESETT                       Energy fluesett Tohånds 3 delt m/ tube
                   Tre prisgunstige tohåndsstenger beregnet på lakse- og sjøørret-   1309     13´   #8/9    Tohånds  kr. 4299,-
                                                     1410     14´   #10    Tohånds  kr. 4499,-
                   fiske. Leveres tre-delt, i corduratube med intergret lomme til
                                                     1511     15    #11    Tohånds  kr. 4699,-
                   snella. Snella er en Lawson Energy Large Arbor i støpt alumi-
                   num. Settet leveres med 200 meter 30 lbs. backing og Snow-
                   bee Scandinavian Speyline Float. (Head 13,4 m./runningline
                   45,7 m.)
                   kr. 4999,-
   Nyhet! Nautilus Fly Reels
   Firmaet ble stiftet i 1996 i selveste utspringet for moderne saltvannsfluefiske – Sør Florida og Florida Keys,
   eller Old Florida som det heter lokalt på folkemunne. Nautilus sin målsetning er å produsere fluesneller i
   ypperste verdensklasse til en overkommelig pris. Virksomheten startet med et sparsomt verksted og har
   etterhvert vokst til en topp moderne fluesnellefabrikk med siste teknologi og fasiliteter.
   Over tid har Nautilus perfeksjonert komponenter, produksjonsprosesser og design til å lage fluesneller i verdens-
   klasse. Alle sneller produseres på egen fabrikk i Sør Florida, og det blir brukt komponenter utelukkende fra de
   beste underleverandører - alt dette for å kunne tilby de beste fluesnellene til en overkommelig pris.
74
                                                   Nautilus Featherweight Series
                                                   Dette er lettvektssneller i frest 6061-T6 barstock aluminium
                                                   med bremsesystem som er garantert vanntett ned til 10 meters
                                                   dyp! Bremsesystemet på denne er en forenkling av det som sit-
                                                   ter på de andre Nautilusene - det måtte til for å få vekta ned. For
                                                   å sikre at snella har en jevnt sentrert gange har Nautilus brukt
                                                   en Rulonforing i sentrum av spolen. Denne foringen er av såkalt
                                                   “industrial grade” kvalitet, og den er testet til å tåle 4000 om-
                                                   dreininger i minuttet kontinuerlig 12 timer i døgnet i 4 måneder!
                                                   Resultatet er feilfri gange uansett belastning. Snellene har livs-
                                                   tidsgaranti og leveres i sølv finish.

                                                   Test ut Nautilus Feather Weight no 3 til midgefiske.
                                                   Med sine 109 gram er den lett nok til å passe de aller
                                                   minste stengene.

                                                   Nautilus Feather Weight no 5 er valget for allround fersk-
                                                   vannsfiske. Snella er lett og passer de fleste
                            Made in USA.                 stenger i klasse 4 til 6.

                                                   Nautilus Feather Weight no 7 er snella for sjøørretfiske
                                                   og lett enhånds laksefiske. Lav vekt og god brems.
                                                   Modell     Vekt      Diameter  Backingkap.  Pris
                                                   No. 3     109g      8,3 cm   WF3+110 yds.  Kr. 2599,-
                                                   No. 5     113g      9,0 cm   WF5+140 yds.  Kr. 2699,-
                                                   No. 7     122g      9,5 cm   WF7+175 yds.  Kr. 2799,-
                                                   No. 3, 5 og 7 er pålagt 20 lbs. dacron.
                                              Alle sneller kan bestilles i sort utførelse.
                                              NAUTILUS CCF BREMSESYSTEMER
                                              Nautilus prisvinnende CCF overdimensjonerte bremsesystem er forseglet, og
                                              dermed vedlikeholdsfritt. Her er det dermed ikke noen sjanse for å få sand,
                                              vann, støv og skitt inn i bremsen, noe som ellers kan få katastrofale følger i
                                              kamp med sterk fisk. De selvsmørende karbon-bremseskivene er av samme
                                              type som brukes i Formel 1-biler, så her vil man heller aldri oppleve at brem-
                                              sen brenner seg. I kombinasjon med skiver av kork har man dermed her fun-
                                              net det ideelle bremsesystemet som fungerer under alle forhold, og som
                                              dessuten kan justeres fra knapt noen brems overhodet til omtrent låst snelle.
                                              Startmotstanden er minimal, bare 2%, noe som betyr at selv de tynneste for-
                                              tommene ikke ryker dersom bremsen er justert riktig i utgangspunktet.
                                                                                            75
                                              NAUTILUS CCF SERIES
                                              Den prisbelønnede Nautilusserien fra Nautilus hever lista for fluesneller.
                                              Den har det revolusjonerende forseglede CCF skive-bremsesystemet med
                                              meget jevn brems og nesten fraværende startmotstand. Den flytende la-
                                              serskårne korkskiven er forseglet inne i senterhuben, sammen med 5 kule-
                                              lagre i rustfritt stål. Vann, salt eller grus kommer ikke til inne i
                                              bremse-systemet og gjør det praktisk talt vedlikeholdsfritt. Nautilus er til-
                                              gjengelig i 5 forskjellige størrelser, hvor alle har large arbor design. Enkelt
                                              spolebytte gjør det lett å skifte line under fiske. Snellene har svært god
                                              backing-kapasitet for å håndtere fiske med lange utras. Bremsen kan jus-
                                              teres fra nær frispoling til nesten full stopp. Bremsejusteringsknotten er for-
NAUTILUS NV SERIES                                     met med store hakk for maksimalt grep. Nautilus serien vil dekke dine
Den prisbelønte Nautilus NV-serien er siste skudd på Nautilus-stammen og          behov for snelle enten du går på flatsen etter bonefish eller fisker etter laks
leveres i tre størrelser; 6/7, 8/9 og 10/11, og kan konkurrere med hva som         i norske elver. Snellene har livstidsgaranti og leveres i sølv finish.
helst som finnes på markedet i dag. Snellene er helt korrosjonsfrie med
detaljer i titan og keramikk for maksimal slitestyrke og minimal vekt. Disse        NAUTILUS 12S - FOR EKSTREM BACKINGKAPASITET!!!
materialene er i tillegg upåvirket av ytre omstendigheter, så her vil man          Skal du ha en skikkelig tungvekter for å fange de store tropiske artene eller
aldri oppleve noen overraskelser, uansett forhold. Snellene er selvsagt pre-        plass til en hel Speyline + nok backing anbefaler vi en kikk på denne.
sisjonfrest av aluminium av høyeste kvalitet, og en detalj verdt å merke seg        Backingkapasitet utenom det vanlige, og konstruksjonsstyrke uten
er markeringer på spolen som viser hvor mye bakline det er på den. I og           sidestykke. Snella er frest i 6061-T6 barstock og alle deler er overdimen-
med at snellene grunnet materialet er lette, har dette gjort at man her i          sjonerte for maksimal slitestyrke. Med Nautilus CCF bremse-system stop-
stedet har prioritert bremsen, som her er overdimensjonert for å tåle om-          per du de fleste fiskene. Mange laksefiskere har også fattet interesse for
trent alt som svømmer i våre farvann. Dette er selvsagt gjort uten å ofre          denne snella til sitt fiske. Diameteren på snella gjør at du veldig lett gjen-
noe for styrken og soliditeten.                               vinner line etter at fisken har bitt på.
Modell    Vekt      Diameter      Backingkap.          Pris     Modell    Vekt      Diameter      Backingkap.         Pris
No. 6/7    182g       9,5 cm      WF7+200 yds.         Kr. 5099,-  No. 8     243g       9,5 cm      WF8+250 yds.         Kr. 3799,-
No. 8/9    199g      10,2 cm      WF9+200 yds.         Kr. 5499,-  No. 10    257g      10,1 cm      WF10+250 yds.         Kr. 4199,-
No. 10/11   213g      10,8 cm      WF11+225 yds.         Kr. 5999,-  No. 12    268g      10,8 cm      WF12+300 yds.         Kr. 4699,-
No. 6/7 er pålagt 20 lbs. dacron. No. 8/9 og 10/11 er pålagt 30 lbs. dacron.
                                              No. 12T    347g      11,4 cm      WF12+350 yds.         Kr. 5299,-
                                              No. 12S    378g      12,0 cm      WF12+450 yds.         Kr. 5499,-
                                              No. 8 er pålagt 20 lbs. dacron. No. 10, 12, 12T og 12S er pålagt 30 lbs. dacron.
   SNOWBEE XS LARGE ARBOR
   Produsert av British Fly Reels. XS har vist seg å være sneller i verdensklasse og de har
   kommet ut på topp i tester de har vært med i. Denne serien er på høyde med det beste
   på markedet, men i tillegg med bedre snørekapasitet og brems.
   XS er en snelleserie med raus snørekapasitet samt et bremsesystem som går utenpå
   det meste. Centre Disc Drag-bremsen består av tre bremseskiver i rustfritt stål med to
   Broflonskiver i mellom. Broflon er en blanding av bronse og teflon, og sikrer en brems
   som er silkemyk og jevn, tåler selv de hardeste påkjenninger samt varmegang som ville
   ødelegge andre typer bremseskiver. Bruken av fem fritt bevegelige bremseskiver gir fire
   uavhengige bremseflater, og utgjør samlet en bremseflate på godt over 20 kvadratcm!
   Resultatet er knapt merkbar startmotstand, samt silkemyk brems over hele registret, fra
   nesten null brems til så og si låst spole. Dreiet av et stykke flyaluminium og med slitedeler
   i rustfritt stål er denne snella like godt egnet til fiske i lakseelva som i sjøen etter sprek
   storfisk på sydligere breddegrader.


   Snowbee XS
   XS 340      3/4    WF4+25m. 22 lbs.     kr. 2599,-
   XS 560      5/6    WF5+100m. 22 lbs.    kr. 2799,-
   XS 780      7/8    WF7+130m. 22 lbs.    kr. 2799,-
   XS 910      9/10    WF9+175m. 22 lbs.    kr. 2999,-
   XS 1112      11/12   WF11+250m. 22 lbs.    kr. 2999,-

76
   LAWSON X-STREAM FLUESNELLER
   Disse snellene er presisjonsfrest av et stykke aluminium. Med hel rime-        Lawson X-Stream
   ramme sørger man for en mer stabil konstruksjon, samt at snøret ikke kiler      X-Stream 3/5  WF5+100m. 22 lbs.  kr. 1199,-
                                              X-Stream 6/8  WF8+120m. 22 lbs.  kr. 1299,-
   seg fast i spolekanten, noe som kan forårsake tap av stor fisk. En silkemyk
                                              X-Stream 9/11  WF11+150m. 30 lbs.  kr. 1399,-
   lett justerbar skivebrems sørger for sikker kjøring. Snellene finnes i tre stør-
   relser, fra den letteste i klasse 3-5, via allroundsnella i klasse 6-8 til den
   største snella for snøreklasse 9-11. Med denne prisen er disse snellene et
   kupp!
   LAWSON ENERGY FLUESNELLER
   Lawson Energy er en prisgunstig storspolesnelle som har meget lav vekt,
   (den minste er kun 135g!!!) uten at det går ut over holdbarheten til snella.
   Snella har rustfrie bestanddeler og 2 kulelager. Det er enkelt å skifte fra      Lawson Energy
                                              Energy 3/4   WF4+60m. 20 lbs.   kr. 599,-
   høyre til venstresveiv, og snella er konstruert på en slik måte at bakline og     Energy 5/6   WF6+60m. 20 lbs.   kr. 599,-
   snøre tørker fort etter bruk. Sveiva og bremsejusteringsknappen er laget i      Energy 7/8   WF8+120m. 20 lbs.   kr. 599,-
   grepsvennlig materiale som sikrer et sikkert grep. Snellene leveres i fem       Energy 9/10   WF10+200m. 30 lbs.  kr. 699,-
   størrelser, fra myggsnella i str 3-4 til laksesnella i klasse 11-12. Dette er     Energy 11/12  WF12+250m. 30 lbs.  kr. 699,-
   glimrende sneller for både nybegynnere og viderekommende som har et
   stramt budsjett.
SE FISKEN FØR DEN SER DEG...                                     Illution
STRIKE PRO POLARISERTE FISKEBRILLER.
                                                                Vector
Strike Pro fiskebriller er en serie med kvalitetsbriller som passer til alt slags fiske.
Brillene tilfredsstiller både europeiske og amerikanske krav for beskyttelse av
øynene. De reduserer solas UVB-stråler med over 80% og stopper all UVA-stråling.
Polariseringsfilteret fjerner 99 % av overflaterefleksen, noe som gjør det mye en-        Shadow
klere å se fisk i vannet i solskinn.Brillene er utstyrt med polarisert glass i alumi-
niums ramme og med etui i hard neopren.

Velg mellom følgende glass:                 Slim                                   Predator
Gult speil / Blått speil / Amber / Smoke
Kr. 499,-


STRIKE PRO BÅTBRILLE
Denne brillen leveres i plastramme med polstring på innsiden              Wave
for minimalt luft og lysinnslipp. Gult glass.
Kr. 249,-                                                                           77


SPORTSBRILLE POLARISERT
Snowbee Sports solbriller har alt solbriller skal ha i tillegg til et sporty utseende. De
lette glassene er tilgjengelig i to varianter; gul og sort for å fungere optimalt under
alle lysforhold samt gi optimale forhold for å oppdage fisk. I stedet for å ha klumpete
sideglass er disse utformet slik at den buede formen følger hodets form og stenger
ute sjenerende sidelys. Med en vekt på bare 22 gram er disse brillene så lette at man
knapt merker at man har de på. De leveres med en strikk man kan ha bak nakken,
samt et neopren-etui med glidelås.
Kr. 249,-
SNELLEKOFFERTER FOR INNTIL 10 SNELLER
For den ivrige sportsfiskeren som eier en mengde sneller og reservespoler
er disse snellebagene midt i blinken. De er laget i slitesterk polyester og
dessuten polstret med foam for ekstra beskyttelse. Inni er det flyttbare
skillevegger med borrelås som gjør det enkelt å innrede etter eget ønske
og behov. Toveis glidelås og polstret håndtak.
Liten    kr. 449,-
Stor    kr. 599,-


                          WHEATLEY VAKUM STANGHOLDER
                          Et vanlig syn langs lakseelvene er disse stang-
                          holderne, som tillater at man kan kjøre med selv
                          lange fiskestenger ferdig montert langs elva. Disse
                          er av sugekopptype som ikke skader billakken.
                          Kr. 999,-                          CAPLIGHT
                                                        5 LED dioder. Klipses enkelt på alle capser.
                                                        Kr. 99,-
   Snowbee flueliner er designet og produsert i UK.
   Takket være avansert og moderne produksjons-
   linje, samt stor ekspertise på området, har Snow-
   bee nå virkelig tatt steget opp blant de beste.
   Dette kjennetegner Snowbee´s liner:
   • Unike snøreprofiler
   • Lav friksjon og meget glatte coatinger
   • Svært lavt minne
   • Alle liner er produsert i England
   • Konkurransedyktige priser                                              1-D
                                              0ft  10    20    30     40    50  60    70    80    90   110
   SNOWBEE PRESTIGE SPEY LINES
   Her er en spennende serie med spey-liner fra Snowbee. Den vanlige to-håndsfis-
   ker har nok merket seg at selv om det står AFTM 10/11 på stanga har
78
   virkeligheten vist at det trengs klumper helt opp i AFTM 12 for å spenne stanga
                                                    HEAD LENGTH 51ft/15,5m            RUNNING LINE 59ft/18m
   på en skikkelig måte. Med andre ord har ikke virkelighetens verden stemt over-
   ens med den AFTM sertifisering som har vært på klumper. På de nye Spey linene
   fra Snowbee har man tatt konsekvensen av dette og presenterer nå både lengde      2-D
                                              0ft  10    20    30     40    50  60    70    80    90   110
   og vekt på alle liner til tohånds-fiske for på denne måten gjøre det enklere å finne
   rett line til sin stang.
   1D og 2D Spey 8/9        Flyt, sinktip og intermediate    36 gr
   1D, 2D og 3D Spey 9/10     Flyt, sinktip og intermediate    40 gr
   1D, 2D, 3D og 4D Spey 10/11   Flyt, sinktip og intermediate    44 gr                HEAD LENGTH 62ft/19m            RUNNING LINE 48ft/14,5m
   3D og 4D Spey 11/12       Flyt, sinktip og intermediate    56 gr
                                              3-D
   1D og 2D Kr. 799,-    3D og 4D Kr. 899,-                      0ft  10    20    30     40    50  60    70    80    90   120


   NYHET! SNOWBEE 4D SPEY
   Snowbee har nå videreutviklet langlinekonseptet og introdusere i år en 4-D line.
   Med en klumplengde på hele 84 fot og med vektene 44gr. (10/11) og 56 gr.
                                                         HEAD LENGTH 73ft/22,2m            RUNNING LINE 47ft/14,4m
   (11/12) skulle denne lina kunne utfordre den drevne speykasteren både i elva og
   på casting-arenaen. Speylinene leveres nå også i intermediate.
   SNOWBEE KLUMPER
   Klumpliner er mer brukt enn noensinne. Dette gjør det enkelt å skreddersy snøret etter de rådende forholdene. De nye Snowbee Scandinavian Shooting
   Head-klumpene er laget med en profil og vekt i front som sikrer at stanga lades selv med mindre snøre ute og at snøret ruller pent over. Klumpene fin-
   nes i flytende, intermediate, flyt/sinktip, sink og ultra fast sink og i vekter 40, 44 og 48 gram. Lengde 13,4 m.

   Snowbee XS SH flyt           20/24/36/40/44/48 gr.     kr. 549,-
   Snowbee XS SH flyt/synk        36/40/44/48 gr.        kr. 549,-
   Snowbee XS SH intermediate       20/24/36/40/44/48 gr.     kr. 549,-
   Snowbee XS SH UF synk         40/44/48 gr.         kr. 549,-
XS SCANDINAVIAN SPEY                              SNOWBEE XS                SNOWBEE XS
Denne linen er laget for fiske i trange situasjoner der det nesten er umulig  SHOOTING LINE              BUZZER LINE
med noe baksleng i det hele tatt. Den har en delikat front tapering som     Snowbee’s flytende skyteline har     Denne linen har samme snørepro-
presenterer fluen uten noe bråk og plasking. Snøret lader stangen på kort    lav diameter, er glatt og er lett syn-  fil som de populære XS Flytelinene,
distanse og er i tillegg meget langtkastende uten at det går utover       lig. Leveres i orange farge for ør-   men den siste delen av snøret på
presentasjonen. I tillegg er skytelinen integrert i klumpdelen av snøret slik  retfiskeren eller gul for laksefiske   1,2 m er laget i nøytral olivenfarge.
at en slipper å bekymre seg over at skjøtedelen mellom klump og skyte-     eller saltvannsfiske etter sprek     Sluttdelen er laget for å synke
line skal sette seg fast i ringene eller ryke.                 storfisk i sydligere strøk.       sakte og ha full kontakt med nym-
XS SSL flyt og interm. 20/24/36/40/44/48 g r. kr. 799,-             Orange 1.0 mm./9,1 kg./36,6 m.      fen, eller når en driv med «buzzer»
                                        Gul 1.2 mm./13,6 kg./36,6 m.       fiske.
                                                                                 79
                                        Kr. 299,-                WF 3-9 kr. 599,-
XS WF                  SNOWBEE XS WF SINKTIP          XS WF TWO COLOR             XS EXTREME DISTANCE
Vårt beste fluesnøre som er helt i   (2,89-4,72 CM/S)            Tofargede fluesnøre. De to fargene    Her er et flytesnøre for de som vil
toppklasse sammenliknet med       Et sinktipsnøre som fortsatt har    gjør det enkelt å se hvor klumpen    kaste langt! Veldig langt! Men
konkurrerende merker på marke-     like gode kasteegenskaper som et    slutter og skytelina begynner. Kas-   dette er en line for den som
det. Den glatte overflaten og den    flyte-snøre. Synkedelen på 13 fot    tingen blir enklere, og snøret er    virkelig kan kaste. Har du det
balanserte profilen gjør at snøret   sørger for at flua fisker under     spesielt godt egnet til nybegynnere   som trengs?
skyter utrolig lett og får det beste  vannfilmen, og ikke striper i over-   som er i starten av karrieren.      WF 5-9 kr. 699,-
ut av stangas kasteegenskaper.     flata. Fiskedypet kan også lett kon-  Flytende.
WF 3-9 kr. 599,-            trolleres via inntrekkhastigheten.   WF 3-9 kr. 699,-
                    WF 5-9 kr. 699,-
XS WF SALTWATER             XS WF NEUTRAL DENSITY          XS WF INTERMEDIATE            XS DELICAT PRESENTATION
Et snøre spesiallaget for fiske i    (2,89-4,72 CM/S)            (3,81-6,35 CM/S)             Dette er et hybrid snøre som har
saltvann. Noe lengre klump gir økt   Et intermediatesnøre som har      På grunt og klart vann kan fisken    tatt det beste fra DT-snøret og WF-
vekt for raske kast der stanga     samme profil som flytesnørene,     være særlig sky. Dette nærmest      snøret og laget et snøre som gir
lades øyeblikkelig. Den kortere og   men som blir hengende rett under    usynlige snøret tillater deg å fiske   deg det beste fra to verdener i ett
brattere taperingen sørger for at    overflaten. Ideelt for sky sjøørret.  så diskret som mulig.          og samme snøre. Nå kan du pre-
snøre og fortom ruller pent over    WF 5-9 kr. 599,-            WF 5-9 kr. 599,-             sentere tørrflua di perfekt både på
selv med større fluer.                                                  lange og korte kast.
WF 8-12 kr. 699,-                                                    WF 2-6 kr. 599,-
   fortomsmateriale


   SNOWBEE POLYFORTOMMER
   De taperte polyfortommene består av en spenstig
   monofilamentkjerne dekket med et lag polymer og vil
   oppleves som en direkte forlengelse av fluesnøret.
   Denne serien med fortommer har en diskret løkke i den ene enden samt en spiss i monofilament du kan knyte direkte til valgt fortomspiss.
   Fortommene har en silkemyk overflate som ruller pent over og gir delikate og kontrollerte presentasjoner. Leveres i fire lengder for laks eller ørret.

   Polyleader 5 fot/12 lb., intermediate, slow- og fastsink   kr. 79,-      Polyleader 16 fot/24 lb., intermediate   kr. 129,-
   Polyleader 10 fot/24 lb., intermediate, slow- og fastsink  kr. 99,-      Polyleader 14 fot/24 lb., fastsink     kr. 129,-
   SNOWBEE MONOFILAMENT FORTOMMER                                                 7x = 0,10mm
   Ferdigtaperte monofilamentfortommer av topp                                           6x = 0,13mm
80  kvalitet som kombinerer styrke med smidighet og                                         5x = 0,15mm
   liten diameter. Ørretfortommen på 9 fot har en langsom                                     4x = 0,18mm
   tapering og kort spiss for mer generell bruk. Det finnes                                    3x = 0,20mm
   også fortommer for laksefiske og saltvann som er laget for                                   2x = 0,23mm
   fine presentasjoner med tyngre fluer.                                              0x = 0,28mm
   Snowbee mono. fortom 9`      0x - 7x kr. 49,-                                       01x = 0,33mm
   Snowbee mono. fortom 15`     01x - 04x kr. 49,-                                      03x = 0,38mm
                                                                   04x = 0,43mm
                                          SNOWBEE LOOPED CONNECTORS
                                          Den enkleste og mest elegante måten å feste fortom til fluesnøre.
                                          Hver pakke inneholder tre ferdige løkker med silikonslange, ferdig til
                                          å feste i enden av fluesnøret.
                                          Looped connectors Hi Viz     kr. 49,-
                                          Looped connectors Salmon kr. 49,-
   LAWSON MONOFILAMENT FORTOMMER 3 PK.
   Ikke la deg lure av prisen! Vi har laget en 3-pk. med taperte fortommer av meget god kvalitet til bare kro-
   ner 99.-. Lawson fortommene er produsert i Japan av en meget annerkjent produsent. Fortommene leve-
   res i to forskjellige lengder og 10 dimensjoner. Den korteste fortommen er 9 fot lang og leveres i
   dimensjonene fra 0,13-0,23mm, mens den lengste er 12 fot lang og har dimensjonene fra 0,25 -
   0,38mm i spiss.
   3 pk. ferdigtapert fortom 9´ 2x - 6x kr. 99,-
   3 pk. ferdigtapert fortom 12´ 1x - 6/5 kr. 99,-
                       LAWSON BACKING
                       En meget hard, glatt og knutesterk bac-
                       king som ikke fliser seg opp. Orange
                       farge.
                       100 yards    20 lb.   kr. 149,-
                       250 yards    30 lb.   kr. 299,-             STENZEL FORTOMSRINGER
                       2500 yards    20 lb. kr. 1999,-              10 pk. Leveres i 3 og 4,5 mm.
                       2500 yards    30 lb. kr. 1999,-              Kr. 69,-
LAWSON PIN ON REEL         LAWSON NÅLEKNUTE-          LAWSON FORTOMSKLIPPER      OWNER PIN ON REEL.
Kr. 49,-              VERKTØY               Med Pin On Reel.         Rund utførelse.
                  Kr. 79,-              Kr. 79,-             Kr. 99,-
OWNER KROKBRYNE.          MARRYAT DIAMANTBRYNE        MARRYAT KROKBRYNE PENN      MARRYAT FORTOMSKLIPPER  81
Dette keramiske brynet sørger for  Kr. 109,-              EZE-LAP             DeLuxe seneklipper med
at kroken blir spiss igjen!                       Kr. 109,-            utfellbar nål.
Kr. 159,-                                                Kr. 149,-
TERMOMETER             MAGNETKLIPS STOR          MAGNETKLIPS LITEN        LAWSON MAGNETKLIPS
0-50ºc.               Kr. 249,-              Kr. 249,-            For diverse.
Kr. 169,-                                                Kr. 99,-
SPIRAL HÅVHOLDER          MARRYAT MÅLEBÅND          FLY LINE CLEANER         DI-DO BLYFORTYNGENDE
36 til 110 cm.           150 cm.               Kr. 129,-            PASTA kr. 129,-
Kr. 149,-              Kr. 99,-              FORTOMSSTREKKER         FOAM NYMFEINDIKATOR
                                    Kr. 109,-            Orange farge kr. 79,-
GINK                XINK                SUPER DRY FLY SOLUTION      REAL DUCK GREASE
Fett for tørrfluer.         Synkemiddel til fortomer, nymfer.  Flytende tørrflueimpregnering.  Andegumpfett.
Kr. 69,-              Kr. 89,-              Kr. 159,-            Kr. 89,-
   Meiho fluebokser fra Japan.
   Alt er perfekt….konstruksjon, design, styrke, holdbarhet, lagringsareal og systematisering.
   MFS 250, vanntett med flat foam   MFS 260, vanntett med slotted     MFS 270, vanntett med ripple       FB 480, vanntett, 8+8 delbare
   107 x 93 x 35mm kr. 149,-      foam 107 x 93 x 35mm kr. 149,-     foam 107 x 93 x 35mm Kr. 149,-      rom 107 x 93 x 35mm kr. 149,-
   MFS INNLEGG 1000           MFS INNLEGG 1010            MFS INNLEGG 1020             MFS INNLEGG 1101
   med flat foam kr. 49,-        med slotted foam kr. 49,-       med ripple foam Kr. 49,-         med 8 delbare rom kr. 49,-
                                                              MFS INNLEGG 1108
82                                                             med 8 rom kr. 49,-
                                                         1            3


                                                                              4

                                                           2
                                              1. SNOWBEE     FLUEBOKS LARGE. Ripple foam        kr. 89,-
   FLUEBOKS, 16 rom             FLUEBOKS, 9 rom               2. SNOWBEE     FLUEBOKS SMALL. Ripple foam        kr. 59,-
   127 x 104 x 34mm Kr. 89,-        114 x 63 x 34mm kr. 79,-          3. SNOWBEE     SUPERLETT FLUEBOKS LARGE. Foam      kr. 129,-
                                              4. SNOWBEE     SUPERLETT FLUEBOKS SMALL. Foam      kr. 119,-
   WHEATLEY FLUEBOKSER
   Wheathley konseptbokser u/innlegg. Aluminium.
   Velg mellom sølv,sort, gull eller grønn utførelse
   Kr. 229,-
   VELG MELLOM FØLGENDE INNLEGG:
   Plate med 20, 35    Hurtiglås pad     Ripple Foam      Slotted Foam       White/Black    Foam til tubefluer  Flat Foam
    eller 70 klips      99,-        lav profil        19,-         slotted bars      99,-        19,-
      79,-                    39,-                      79,-
2301                 1605            1307F                   1301F Flat foam 89X60X25 mm. 189,-
Clips smal 51 fluer     199,-   Tubefluer 32 fluer 299,-  6 rom m/lokk + Flat foam  579,-     1401F Flat foam 121X89X25 mm. 199,-
2411                               1607F                   1601F Flat foam 152X89X38 mm. 269,-
Clips medium 85 fluer    239,-                16 rom m/lokk + Flat foam 829,-
1432                               1609
Clips laks m/ekstra plate  449,-                32 rom m/lokk + Flat foam 1499,-                                            (Lev. i alu
                                            utførelse)
61052 Mahogny dob. foam       WHEATLEY EASY GRIP              1302F m/ekstra foamplate          1604F
254X127X67mm 829,-         Aluminium. Slisset foam.           Flat foam 89X60X25 mm. 279,-        Ripple foam (lev. i alu
61582 Mahogny dob. foam       1301 EG kr. 239,- Mål: 89 X 60 X 25 mm.    1402F m/ekstra foamplate          utførelse)
381X216X67mm 1199,-         1401 EG kr. 269,- Mål: 121 X 89 X 29 mm.   Flat foam 121X89X25 mm. 309,-       279,-
                  1601 EG kr. 319,- Mål: 152 X 89 X 38 mm.   1602F m/ekstra foamplate
                                         Flat foam 152X89X38 mm. 339,-
                                        Enklere kan det ikke bli;
                                        Flueassortiment fra Turall.
                                        Her har vi plukket ut et utvalg sikre fluer til mange forskjellige bruks-
                                        områder. Selvsagt er de gamle klassiske mønsterne representert,
                                        men her er det også mye imitasjoner av mer moderne snitt.
                                        Fluene er bundet på kvalitetskrok med kvalitetsmaterialer!

                                        Hare's Ears          10 Fluer       169,-
                                        Bead Head Nymphs       10 Fluer       169,-
                                        Klinkhammers         10 Fluer       169,-
                                        Ally's Schrimps        8 Fluer       199,-
                                        Havabbor           7 Fluer       199,-
                                        Safe Dries          10 Fluer       199,-
                                        Marka sett          8 Fluer       199,-
                                        Wet & Dry Selected      10 Fluer       199,-
                                        Norske Oterfluer 8      8 Fluer       199,-
                                        Sjøørret kyst         8 Fluer       199,-
                                        Sjøørret elv + tørr      8 Fluer       199,-
                                        Laks dobbel 6 + tørr     7 Fluer       199,-
                                        Laksetuber          7 Fluer       199,-
                                                         basecamp
NAUTILUS - “THE REEL BOSS IS BACK”.
                      www.seeberg.no
    Seeberg AS Østre Aker vei 243, 0976 Oslo Telefon 24 17 78 00 - Fax 24 17 31 20
      Alle priser er veiledende utsalgspriser. Vi tar forbehold om trykkfeil og generelle prisendringer.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:907
posted:5/1/2010
language:Polish
pages:84