Kaskádové styly – jazyk CSS by nef90815

VIEWS: 150 PAGES: 3

									                                    www.jakpsatweb.cz
Kaskádové styly – jazyk CSS
Kniha:

CSS pro úplné začátečníky
Lucie Grusová
Computr Press Brno 2003

http://knihy.cpress.cz/Pocitac/BookDoc.asp?DocID=0&BookID=759&DownloadSection=2

Kaskádové styly jsou založeny na textovém formátu.
Vhodný editor:
   Notepad Poznámkový blok
   TopStyle Lite

Základní části dokumentu CSS:

pravidlo
  selektor
         definice stylu

       {          ;        ;       }
     p     color:blue        font-size      120%


         deklarace
                    vlastnost
                            hodnota


Vložení CSS stylu:

  1. Přímo v html dokumentu – Řádkový styl

...
<p style=“color: blue“>Text odstavce.</p>
...

  2. Přímo v html dokumentu – Interní stylový dokument

v hlavičce head:
...
<style type=“text/css“>
<! --
p {color: blue}
-- >
</style>
CSS – styly                                     str. 1/3
  3. Externí stylový dokument

v hlavičce head
...
<link rel=”stylesheet” href=”styl.css” type=”text/css”>
...

styl.css
p {color: blue}


v XML dokumentu:
<?xml-stylesheet type=“text/css“ href=“styl.css“?>


  4. Externí styl volaný z dokumentu CSS

V hlavičce head:
...
<style type=“text/css“>
<! --
@import url(“styl.css”);
h1 {color: red}
-- >
</style>
...

Příkaz pro načtení stylového dokumentu lze použít i v externím souboru CSS:
V hlavičce head:

<link rel=”stylesheet” href=”nadpisy.css” type=”text/css”>
<style type=“text/css“>
<! --
@import url(“odstavce.css”);
body {font-size: 70%}
-- >
</style>

nadpisy.css
h1 {color: read}
h2 {color: blue}
h3 {color: green}

odstavce.css
p {color: yellow}
CSS – styly                                  str. 2/3
       Dědičnost vlastností nadřazeného prvku.
Některé vlastnosti díky dědičnosti přenášejí své hodnoty z jednoho prvku na druhý.

vlastnost body {color: blue} se aplikuje na všechny odstavce v těle dokumentu. Selektor p
zdědí vlastnost body.
           Propojení CSS a dokumentu              +             =        
    různé dokumenty    +      jeden styl     =    stejný vzhled
      
       
             +                =
      
     HTML
             +    různé styly           =  rozdílný vzhled
CSS – styly                                     str. 3/3

								
To top