RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU by xld14276

VIEWS: 0 PAGES: 11

More Info
									      RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR
                TAHUN SATU
               (SEMESTER SATU)MINGGU      BIDANG         TAJUK              KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran   Iqra 1            - Membunyikan huruf berbaris satu di atas
     (Bacaan)                       (muka surat 1 hingga 10)


 1   Akidah       2.1 Rukun Iman          - Pengertian Rukun Iman


     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan    - Koordinasi pergerakan tangan dan mata.
                menulis huruf Jawi tunggal   Atas ke bawah
     Tilawah Al Quran   Iqra 1            - Membunyikan huruf berbaris satu di atas
     (Bacaan)                       (muka surat 11 hingga 21)


 2   Akidah       2.1 Rukun Iman          - Rukun-rukun Iman     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan    - Koordinasi pergerakan tangan dan mata.
                menulis huruf Jawi tunggal   Kanan ke kiri
     Tilawah Al Quran   Iqra 1            - Membunyikan huruf berbaris satu di atas
     (Bacaan)                       (muka surat 22 hingga 31)


 3   Ibadah       2.2.1 Konsep Ibadah       - Pengertian Ibadah     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan    - Koordinasi pergerakan tangan dan mata.
                menulis huruf Jawi tunggal   Separa bulat
MINGGU     BIDANG           TAJUK               KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran   Iqra 2              - Membunyikan huruf berbaris satu di atas
     (Bacaan)                         (muka surat 1 hingga 10)

     Ibadah       2.2.1 Konsep Ibadah         - Jenis-jenis ibadah
 4
     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan     - Mengenal, menamakan dan menulis huruf
                menulis huruf Jawi tunggal    Jawi tunggal. (alif hingga ca)
     Tilawah Al Quran   Iqra 2              - Membunyikan huruf berbaris satu di atas
     (Bacaan)                         (muka surat 11hingga 21)


 5   Akidah       2.1.1    Pengertian Rukun Iman  - Beriman kepada Allah


     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan     - Mengenal, menamakan dan menulis huruf
                menulis huruf Jawi tunggal    Jawi tunggal. (dal hingga dhad)
     Tilawah Al Quran   Iqra 2              - Membunyikan huruf berbaris satu di atas
     (Bacaan)                         (muka surat 21 hingga 31)


 6   Akidah       2.1.1 Pengertian Rukun Iman     - Beriman kepada Allah


     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan     - Mengenal, menamakan dan menulis huruf
                menulis huruf Jawi tunggal    Jawi tunggal. (tha hingga nga)
     Tilawah Al Quran   Iqra 3              - Baris satu di bawah
     (Bacaan)                         (muka surat 1 hingga 10)


 7   Ibadah       2.2.2 Bersuci            - Pengertian bersuci


     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan     - Mengenal, menamakan dan menulis huruf
                menulis huruf Jawi tunggal    Jawi tunggal. (fa hingga lam)
MINGGU     BIDANG           TAJUK             KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran   Iqra 3            - Baris satu di hadapan bertemu dengan
     (Bacaan)                       huruf wau. ( 11 hingga 21)


 8   Ibadah       2.2.2 Bersuci          - Tanggungjawab bersuci     Jawi        2.2 Mengenal, menyebut dan    - Mengenal, menamakan dan menulis huruf
                menulis huruf Jawi tunggal   Jawi tunggal. (Mim hingga nya)
     Tilawah Al Quran   Iqra 3            - Baris satu di hadapan bertemu dengan
     (Bacaan)                       huruf wau. ( 22 hingga 31)


 9   Akidah       2.1.8 Pengertian Rukun Islam   - Rukun Islam     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan    - Huruf yang tidak sama bentuk
                menulis huruf Jawi tunggal
     Tilawah Al Quran   Iqra 4            - Huruf berbaris dua di atas, di bawah dan
     (Bacaan)                       hadapan. ( muka surat 1 hingga 10)


 10   Akidah       2.1.8 Pengertian Rukun Islam   - Rukun-rukun Islam


     Jawi        4.2 Mengenal, menyebut dan    - Huruf-huruf yang hampir sama bentuk
                menulis huruf Jawi tunggal
     Tilawah Al Quran   Iqra 4            - Membezakan panjang/pendek pada huruf
     (Bacaan)                       alif, wau dan ya sukun.
                                ( muka surat 11 hingga 20)

     Ibadah       2.2.2 Bersuci daripada hadas   - Bersuci daripada hadas kecil

 11
     Jawi        4.1 Mengenal, menyebut dan    - Huruf-huruf yang boleh disambung pada
                menulis huruf bersambung    awal perkataan
MINGGU     BIDANG         TAJUK               KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran   Iqra 4            - Menyebut mim dan nun sakinah.
     (Bacaan)                       ( muka surat 21 hingga 30)


  12  Ibadah       2.2.2 Bersuci daripada hadas   - Istinjak     Jawi        4.2 Mengenal, menyebut dan    - Huruf-huruf yang boleh disambung pada
                menulis huruf Jawi tunggal   awal perkataan
     Tilawah Al Quran   Iqra 5            - Bacaan panjang lebih dua harakat/
     (Bacaan)                        wau sakinah
                               - Bacaan ghunnah dan mim tasydid
                                ( muka surat 1 hingga 11)
  13
     Akidah       2.1.8 Pengertian Rukun Islam   - Mengucap Dua Kalimah Syahadah


     Jawi        4.2 Mengenal , menyebut dan   - Mengenal, menyebut dan menulis huruf
                menulis huruf bersambung.   bersambung.
     Tilawah Al Quran   Iqra 5            - Bacaan mengandungi alif lam di awal
     (Bacaan)                       kalimah dan kalimah mengandungi mim
                                sakinah.
                                ( muka surat 12 hingga 21)
  14
     Akidah       2.1.8 Pengertian Rukun Islam   - Mengucap Dua Kalimah Syahadah


     Jawi        4.2 Mengenal, menyebut dan    - Mengenal, menyebut dan menulis huruf
                menulis huruf bersambung.   yang boleh bersambung.
     Tilawah Al Quran   Iqra 5            - Bacaan mengandungi lafaz Jalalah, nun
     (Bacaan)                       sakinah atau tanwin bertemu huruf lam
                                dan ra dan bacaan panjang.
                                ( muka surat 22 hingga 30)
  15
     Ibadah       2.2.2 Bersuci daripada hadas   - Istinjak


     Jawi        4.2 Mengenal, menyebut dan    - Mengenal, menyebut dan menulis huruf
                menulis huruf bersambung    yang boleh disambung.
MINGGU     BIDANG          TAJUK              KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran    Iqra 6           - Tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah.
     (Bacaan)                      ( muka surat 1 hingga 10)


 16   Ibadah       2.2.2 Bersuci daripada hadas  - Istinjak     Jawi        4.2 Mengenal, menyebut dan   - Mengenal, menyebut dan menulis huruf
                menulis huruf bersambung   yang boleh disambung.
     Tilawah Al Quran    Iqra 6           - Tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah.
     (Bacaan)                      ( muka surat 11 hingga 18)

     Akidah       2.1.10 Nama-nama Allah     - al-Rahman
 17                (Asma al-Husna)     Jawi        4.2 Mengenal, menyebut dan   - Huruf yang tidak boleh disambung pada
                menulis huruf bersambung   awal perkataan
     Tilawah Al Quran   Iqra 6           - Tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah.
     (Bacaan)                      ( muka surat 19 hingga 30)


 18   Akidah       2.1.10 Nama-nama Allah     - al-Rahim
                  (Asma al-Husna)


     Jawi        4.2 Mengenal, menyebut dan   - Huruf yang tidak boleh disambung pada
                menulis huruf bersambung   awal perkataan
   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU KBSR
              (SEMESTER KEDUA)

MINGGU      BIDANG         TAJUK               KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran  1.1.4 Membaca surah dengan    - Surah al-Fatihah (Ayat 1-4)
     (Bacaan)         betul dan fasih


     Akidah       2.1 Pengertian Rukun Iman    - Pengertian Rukun Iman
                               - Rukun-rukun Iman

     Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan   - Adab makan dan minum.
 19               Seharian           - Menghafaz doa makan dan minum.

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan    - Menulis huruf yang tidak boleh disambung
                menulis suku kata terbuka.   pada awal perkataan.

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)     Tilawah Al Quran  1.1.4 Membaca surah dengan    - Surah al-Fatihah (Ayat 5-7)
     (Bacaan         betul dan fasih

     Akidah       2.1 Pengertian Rukun Iman    - Beriman kepada Allah


     Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan   - Adab makan dan minum.
                Seharian           - Menghafaz doa makan dan minum,
 20                              kepentingan dan tujuan.

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan    - Menulis huruf yang tidak boleh disambung
                menulis suku kata terbuka.   pada awal perkataan.

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz   - Surah al-Fatihah (Ayat 1-4)
     (Hafazan)        surah

     Ibadah       2.2.1 Konsep Ibadah       - Pengertian.
                               - Jenis-jenis ibadah

 21   Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan   - Adab qada hajat.
                Seharian           - Cara dan doa masuk tandas

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan    - Mengenal,menyebut dan menulis perkataan
                menulis suku kata terbuka.   suku kata terbuka (alif hingga ta)

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)
MINGGU      BIDANG          TAJUK             KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz   - Surah al-Fatihah (Ayat 5-7)
     (Hafazan)        surah

     Ibadah       4.3.1 Bersuci          - Pengertian
                               - Tanggungjawab bersuci

 22   Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan   - Adab qada hajat.
                Seharian           - Doa keluar tandas.

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan    - Mengenal, membaca dan menulis perkataan
                menulis suku kata terbuka.  - Suku kata terbuku dari huruf (sa hingga jim)

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)     Tilawah Al Quran  1.1.4 Membaca surah dengan    - Surah al-Fatihah (Ayat 5-7)
     (Bacaan)         betul dan fasih

     Sirah       2.3.1 Tanda-tanda kenabian    - Tanda-tanda kenabian sebelum dan ketika
                                Nabi Muhamad dilahirkan.

 23   Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan   - Adab sebelum tidur.
                Seharian           - Doa sebelum tidur

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan    - Mengenal, membaca dan menulis perkataan
                menulis suku kata terbuka.  - Suku kata terbuka dari huruf (ba - ta)

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)     Tilawah Al Quran  1.1.4 Membaca surah dengan    - Surah al-Nas
     (Bacaan)         betul dan fasih

     Sirah       2.3.1 Tanda-tanda kenabian    - Tanda-tanda kenabian selepas Nabi
                                Muhamad dilahirkan sehingga dewasa

 24   Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan   - Adab tidur dan bangun tidur.
                Seharian           - Doa selepas terjaga dari tidur dan doa.


     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan    - Membina perkataan daripada suku kata
                menulis suku kata terbuka.   terbuka
                               - Suku kata terbuku dari huruf (ba - ta)

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)
MINGGU     BIDANG          TAJUK                  KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz    - Surah al-Nas
     (Hafazan)         surah

     Akidah       2.1.8 Pengertian Rukun Islam    - Rukun Islam
                                - Pengertian dan Rukun-rukun Islam

 25   Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan    - Adab tidur dan bangun tidur.
                 Seharian            - Kelebihan menjaga adab tidur dan bangun tidur.

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan     - Membina perkataan daripada suku kata terbuka
                 menulis suku kata terbuka.   - Suku kata terbuka daripada dua huruf (ti + ru)

     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
                Amali SPPIM JPN Sabah)     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz    - Surah al-Nas
     (Hafazan)         surah.

     Akidah       2.1.8 Pengertian Rukun Islam    - Mengucap Dua Kalimah Syahadah


 26   Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan    - Adab mandi dan bersugi
                 Seharian            - Konsep dan pengertian

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan     - Membina perkataan daripada suku kata terbuka
                 menulis suku kata terbuka.   - Suku kata terbuka daripada dua huruf (bo + la )

     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
                Amali SPPIM JPN Sabah)     Tilawah al- Quran  1.1.4 Membaca surah dengan     - Surah al-Falaq
     (Bacaan)         betul dan fasih.

     Ibadah       2.2.2 Bersuci daripada Hadas    - Bersuci daripada hadas kecil
                                - Istinjak

 27   Akhlak       3.1  Adab di dalam Kehidupan   - Adab mandi dan bersugi
                  Seharian           - Kelebihan dan keburukan

     Jawi        4.3  Mengenal, menyebut dan    - Membina perkataan daripada suku kata terbuka
                  Menulis suku kata terbuka.  - Perkataan tiga suku kata ( ke + pa + la)

     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
                Amali SPPIM JPN Sabah)
MINGGU      BIDANG          TAJUK                  KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah al-Quran  1.1.4 Membaca surah dengan     - Surah al-Falaq
     (Bacaan)         betul dan fasih

     Ibadah       2.2.2 Solat            - Pengertian
                                - Solat-solat fardhu

 28   Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan    - Adab sebelum dan selepas berwudhuk
                Seharian

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan     - Membina perkataan daripada suku kata terbuka
                menulis suku kata terbuka.   - Perkataan tiga suku kata ( ke + la + pa)

     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz    - Surah al-Falaq
     (Hafazan)        surah


     Sirah       2.3.2 Salasilah keturunan Nabi   - Salasilah keturunan Nabi Muhammad sa.w
                                 sebelah ibu.

     Akhlak       3.1 Adab di dalam Kehidupan    - Adab berwuduk.
 29               Seharian            - Doa selepas berwuduk

     Jawi        4.3 Mengenal, menyebut dan     - Membina perkataan daripada suku kata terbuka
                Menulis suku kata terbuka.   - Perkataan tiga suku kata ( be + la + ka )

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)


     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz    - Surah al-Falaq
     (Hafazan)        surah

     Sirah       2.3.2 Salasilah keturunan Nabi   - Salasilah keturunan Nabi Muhammad sa w
                                 sebelah bapa

     Akhlak       3.1  Adab di dalam Kehidupan   - Adab berwuduk.
 30                Seharian           - Kelebihan membasuh anggota wuduk


     Jawi        4.3  Mengenal, menyebut dan    - Mengenal, membaca dan menulis perkataan
                 menulis suku kata terbuka.  yang
                                 mengandungi huruf hamzah.=
                                - Kaedah menulis huruf hamzah pada awal
     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak    perkataan.
                Amali SPPIM JPN Sabah)
MINGGU     BIDANG          TAJUK                  KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran  1.1.4 Membaca surah dengan     - Surah al-Ikhlas
     (Bacaan)         betul dan fasih

     Akidah       2.1.10 Nama-nama Allah       - Al-Rahman
                  (Asma al-Husna)

 31   Akhlak       3.1  Adab Terhadap Ibu Bapa    - Adab terhadap ibu bapa.
                 dan Keluarga

     Jawi        4.3  Mengenal, membaca dan    - Huruf hamzah diberi rumah apabila berada di
                 Menulis suku kata terbuka.  tengah.
                                 Contoh : malaikat
     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)
     Tilawah Al Quran  1.1.4 Membaca surah dengan     - Surah al-Ikhlas
     (Bacaan)         betul dan fasih

     Akidah       2.1.10 Nama-nama Allah       - Al-Rahim
                  (Asma al Husna)

     Akhlak       3.2  Adab Terhadap Ibu Bapa    - Adab terhadap ibu bapa.
                 dan Keluarga         - Doa dan tingkah-laku terhadap ibu bapa
 32
     Jawi        4.3  Mengenal, membacat dan    - Huruf hamzah menjadi pemisah antara dua vokal
                 Menulis suku kata terbuka.   Contoh : air / laut

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)
     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz    - Surah al-Ikhlas
     (Hafazan)        surah

     Ibadah       2.2.3 Solat            - Bacaan dalam solat lafaz niat takbiratul ihram

     Akhlak       3.3  Adab dalam Kehidupan     - Adab terhadap ibu bapa.
 33                Bersosial          - Doa dan tingkah laku terhadap ibu bapa

     Jawi        4.3  Mengenal, membaca dan    - Huruf hamzah menjadi pemisah antara dua vokal
                 Menulis suku kata terbuka.   Contoh : air / laut

     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
                Amali SPPIM JPN Sabah)
MINGGU      BIDANG          TAJUK                  KEMAHIRAN/ISI


     Tilawah Al Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz    - Surah al-Ikhlas
     (Hafazan)        surah

     Ibadah       2.2.3 Solat            - Perlakuan solat (rukun fi’li)
                                - Hikmah-hikmah
     Akhlak       3.3  Adab dalam Kehidupan
 34                Bersosial          - Kelebihan berrgaul dengan kawan.

     Jawi        4.3  Mengenal, membaca dan    - Huruf hamzah diletakkan di atas alif bila ada
                 menulis suku kata terbuka.   kata depan (sin, dal, kaf)
                                 Contoh: seorang
     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)
     Tilawah Al Quran  1.3.1 Memahami surah secara    - Surah al-Fatihah (Ayat 1-4)
     (Kefahaman)       umum

     Sirah       2.3.3 Penyusuan dan        - Penyusuan Nabi Muhammad s.a.w
                 Pemeliharaan Nabi       Suwaibah al Aslamiah dan Halimah Al Saadiah

 35   Akhlak       3.4  Adab Menuntut Ilmu      - Adab bercakap dengan guru.
                                - Hikmah-hikmah

     Jawi        4.3  Mengenal, membaca dan    - Huruf hamzah bersendirian dalam perkataan
                 Menulis suku kata terbuka.   bahasa Arab.
                                 Contoh: imlak/istinjak

     Amali       # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)
     Tilawah Al Quran  1.3.1 Memahami surah secara    - Surah al-Fatihah (Ayat 5-7)
     (Kefahaman)       umum

     Sirah       2.3.3 Penyusuan dan        - Penyusuan Nabi Muhammad s.a.w
                 Pemeliharaan Nabi      - Hikmah-hikmah daripada sirah Nabi.

 36   Akhlak       3.4  Adab Menuntut Ilmu      - Kelebihan beradab dengan guru.


     Jawi        4.3  Mengenal, membaca dan    - Huruf hamzah bersendirian dalam perkataan
                 Menulis suku kata terbuka.   bahasa Arab.
                                 Contoh: imlak/istinjak

     Amali        # (Sila rujuk Senarai Semak
               Amali SPPIM JPN Sabah)

								
To top