Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

American Bulldog

VIEWS: 481 PAGES: 24

 • pg 1
									AG - American Bulldog

Kruh :    3
Milan Bíroš (SK)
Psi - třída mladých
  1   ACHERON fon Doutrklars               NReg / AG 00524/03, 20.7.2003, bílá se
     CID Ronbell XALMA pod Akátovým vrchem
     Chov.:DOUŠA, KOLÍN; Maj.: Petr Douša
  2   ARTUR Eldorádo                   NReg/AG 585/04/03, 7.7.2003
     Arkansas Brynmawr XMelisa Grufík´s
     Chov.:Rŧţička Libor; Maj.: René Hofr
  3   BODDIE Loretovic kvítko      NReg / AG 00471/02, 22.12.2002, bílá, hnědé
     GROLL Hamigo XAMIGA WHITE POWER Tenesco
     Chov.:LORETHOVÁ, LOUNY; Maj.: Ladislava Lorethová
  4   GERALD TENESCO Neraka       NReg / AG 00534/03, 27.7.2003, bílá, ţíh.zn.
     Sennett's MUFASA XDESIRÉE TENESCO Neraka Ch.ČR
     Chov.:HUDCOVÁ, NERATOVICE - LIBIŠ; Maj.: Karel Polehla
  5   GIDEON TENESCO Neraka       NReg / AG 00535/03, 27.7.2003, bílá, hnědé
     Sennett's MUFASA XDESIRÉE TENESCO Neraka Ch.ČR
     Chov.:HUDCOVÁ, NERATOVICE - LIBIŠ; Maj.: Kateřina Hudcová
  6   GRIMM TENESCO Neraka        NReg / AG 00538/03, 27.7.2003, bílá, hnědé
     Sennett's MUFASA XDESIRÉE TENESCO Neraka Ch.ČR
     Chov.:HUDCOVÁ, NERATOVICE - LIBIŠ; Maj.: Radek Kutloch

Psi - třída otevřená
  7   CASPER TENESCO Neraka       NReg / AG 00176/99, 3.7.1999, bílá
     GROLL Hamigo XARISSA WHITE POWER Tenesco Ch.ČR
     Chov.:HUDCOVÁ, NERATOVICE - LIBIŠ; Maj.: Zdenka Svobodová
  8   ELRICO TENESCO Neraka       NReg / AG 00368/02, 7.2.2002, bílá
     GROLL Hamigo XARISSA WHITE POWER Tenesco Ch.ČR
     Chov.:Hudcová, Neratovice; Maj.: Pavlína Hloušková
  9   ERASER HEAD Peco´s             NReg/AG 468/02/02, 20.3.2002
     French´s Studley Boy Butch XBazooka Belle Peco´s
     Chov.:Peter Kmec; Maj.: Tomáš Sobek
 10   ERNESTO TENESCO Neraka      NReg / AG 00370/02, 7.2.2002, bílá se znaky
     GROLL Hamigo XARISSA WHITE POWER Tenesco Ch.ČR
     Chov.:Hudcová, Neratovice; Maj.: Josef Bahník

Psi - třída šampionů
 11   ARCHIMEDES Loretovic kvítko    NReg / AG 00245/00/0, 29.2.2000, bílá se
     GROLL Hamigo XAMIGA WHITE POWER Tenesco
     Chov.:Lorethová, Louny; Maj.: Ladislava Lorethová
 12   COULIE Ronbell                   NReg / AG 00227/00/0, 19.1.2000, bílá, černé
     GROLL Hamigo XAIMI Ronbell
     Chov.:Pospíšilová, Česká Kamenice; Maj.: Pavlína Pospíšilová

Feny - třída mladých
 13   AGÁTA Eldorádo                   NReg/AG 586/04/03, 7.7.2003
     Arkansas Brynmawar XGrufik´s Melisa
     Chov.:Rŧţička Libor; Maj.: Irena Rŧţičková
 14   CHASINTA u Stříbrné Madony             NReg / AG 00499/03, 5.3.2003, bílá, hnědé
     OZI    XAGÁTA u Stříbrné Madony
     Chov.:BŘICHÁČOVÁ, JESENICE; Maj.: Zdenka Svobodová

Feny - mezitřída
 15   ARONGA Napevno             NReg / AG 00436/02, 25.7.2002, bílá se
     ARCHIMEDES Loretovic kvítko Ch.ČR XBESTA Navolno
     Chov.:TYKAL, VYŠŠÍ BROD; Maj.: Milan Tykal
 16   DEL RIO WAGON Vee Eight´s              NReg/AG/543/03/03, 13.1.2003
     V´s Guido The Goon XV´s Dezzy Lou
     Chov.:Tomáš Sobek; Maj.: Eva Benešová

Feny - třída otevřená
 17   BESTA Navolno                    NReg / AG 00269/00/0, 12.5.2000, bílá, ţíh.zn.
     COLBY Snug XANANKE Navolno
     Chov.:Štolbová, Mnichovice; Maj.: Milan Tykal
 18   CYCLONE CJ Vee Eight´s               NReg/AG 469/02/01, 10.8.2001
     Argo of Something Special XHamigo Brittany
     Chov.:Tomáš Sobek; Maj.: Tomáš Sobek
 19   DIXIE Snug            NReg / AG 00363/01, 14.12.2001, bílá, černé
     BATHOM Snug Ch.ČR XCATHLEEN TENESCO Neraka Ch.ČR, SK
     Chov.:Mazák, Opatov v Čechách; Maj.: René Hofr
 20   ELEONOR u Stříbrné Madony        NReg / AG 00392/02, 27.2.2002, bílá, ţíh.zn.
     ARGO of Something Special XAGÁTA u Stříbrné Madony
     Chov.:BŘICHÁČOVÁ, JESENICE; Maj.: Leon Zumr
 21   JENNA CUTLASS SUPREME Vee              NReg/AG/459/02/01, 10.8.2001
     Eight´s
     Argo of Something Special XHamigo Brittany
     Chov.:Tomáš Sobek; Maj.: Karel Doleček

Feny - třída šampionů
 22   ABRAKA DABRA Loretovic kvítko   NReg / AG 00248/00/0, 29.2.2000, bílá se
     GROLL Hamigo XAMIGA WHITE POWER Tenesco
     Chov.:Lorethová, Louny; Maj.: Ladislava Lorethová
 23   DESIRÉE TENESCO Neraka      NReg / AG 00292/01, 20.1.2001, bílá, černé
     GROLL Hamigo XARISSA WHITE POWER Tenesco Ch.ČR
     Chov.:Hudcová, Neratovice; Maj.: Kateřina Hudcová

Feny - třída veteránů
 24   ARABELA Snug              NReg / AG 00011/96/9, 3.2.1996, bílá
     Fingertail's ROCKY DANGERFIELD Ch.ČR XFingertail HEIDI HO
     Chov.:Mazáková, Opatov; Maj.: Pavlína Pospíšilová

BM - Bullmastiff
Kruh :     2
Dr.Otto Schimpf (A)
Psi - třída mladých
 25   ALEX od Kamenného jezera       CMKU / BM 01401/03, 6.6.2003, zlatá
     CARLOS Madbull Farm SK Ch.ČR XCESSI Rott-Bull
     Chov.:HABENICHT, NOVÝ BOR; Maj.: Tomáš Hladký
 26   ALF Oříškové oko            CMKU / BM 01408/03, 10.6.2003, červená
     COSTA Stráţnický ráj XKELLY pod Slováckým nebem
     Chov.:BÍZOVÁ, HOVORANY; Maj.: Věra Albrechtová
 27  ARTUR od Kamenného jezera       CMKU / BM 01404/03, 6.6.2003, plavá
    CARLOS Madbull Farm SK Ch.ČR XCESSI Rott-Bull
    Chov.:HABENICHT, NOVÝ BOR; Maj.: Jiří Habenicht
 28  CEDRYK Ha-Szani Vendy        CMKU / BM 01365/03, 17.2.2003, zlatá
    HIGHNESS ROYAL Kviz Ch.ČR, SK XEUROPA Woodlands-Bull Ch.ČR, PL, SK
    Chov.:SZANISLO, DOBROVICE; Maj.: Dana Alexanderová
 29  DYXI Naděje ze Zvole                CMKU / BM 01417/03, 13.6.2003, plavá
    LUCKY ze Salfonu XANDY Dubivet
    Chov.:SPURNÁ, ZÁBŘEH; Maj.: Lubomír Izák
 30  IRBY ÉJJELI Rott-Bull         CMKU / BM 01346/03, 15.1.2003, plavá
    CARLOS Madbull Farm SK Ch.ČR XCSINIBABA ÉJJELI VADÖR Ch.ČR
    Chov.:HLÍNA, RAKOVNÍK; Maj.: Jitka Svobodová
 31  XANTOS Somogyvári-Vitéz          MET Bullm. 7381/03, 11.5.2003
    Somogyvári Vitéz NOAH XICh. Somogyvári Vitéz BONNIE
    Chov.:János Somogy; Maj.: Adrienn Urbán

Psi - mezitřída
 32  APPI Bohemia Ebero          CMKU / BM 01275/02, 11.6.2002, zlatá
    LACABRO pod Slováckým nebem XDIDI od Klenovské dráhy
    Chov.:HRADÍLEK, PŘEROV; Maj.: Robert Hradílek
 33  ARGO pod Jasanem                  CMKU / BM 01297/02, 9.7.2002, plavá
    ARON Skrblík XARIEL Bonus Amicus
    Chov.:MACKOVÁ, PÍSEK; Maj.: Věra Albrechtová
 34  FIDO Strážnický ráj                 CMKU / BM 01329/02, 23.10.2002, neuv.
    AGAR Angmus XCORA Stráţnický ráj
    Chov.:SUCHÁ, BLATNICE; Maj.: Pavla Vyhlídalová
 35  TOBIÁS Somogyvári-Vitéz          MET Bullm 6815/02, 17.5.2002
    Gibson Somogyvári-Vitéz XAudrey Somogyvári-Vitéz
    Chov.:Somogy, Maď.; Maj.: TAKÁCS Zsolt

Psi - třída otevřená
 36  ACASSIUS CHARM z Oříšků               CMKU / BM 01104/01, 22.6.2001, plavá
    Susán-Szépe BANGÓ XXORA Bia-Ro
    Chov.:Schreiber, Dolní Beřkovice; Maj.: Veronika Strnadová
 37  ADAM Ha-Szani Vendy           CMKU / BM 01241/02, 6.5.2002, plavá
    ANDY Zambull Farm Ch.ČR, SK XSomogyvári Vitéz FELICITY
    Chov.:Szanislo, Dobrovice; Maj.: Čestmír Pchálek
 38  ALDO Zambull Farm          CMKU / BM 00995 , 1.9.2000, zlatá
    GASTON Sesybo XCSINIBABA ÉJJELI VADÖR Ch.ČR
    Chov.:Zámečníková, Tvrdonice; Maj.: Jan Mlénský
 39  ARGO Ha-Szani Vendy           CMKU / BM 01242/02, 6.5.2002, plavá
    ANDY Zambull Farm Ch.ČR, SK XSomogyvári Vitéz FELICITY
    Chov.:SZANISLO, DOBROVICE; Maj.: Roman Chrpa
 40  BUK Naděje ze Zvole                 CMKU / BM 01080/01, 18.5.2001, plavá
    LUCKY ze Salfonu XANDY Dubivet
    Chov.:SPURNÁ, ZÁBŘEH; Maj.: Veronika Kleinerová
 41  CLIFF z Oříšků                   CMKU / BM 01195/02, 22.1.2002, zlatá
    GASTON Sesybo XXORA Bia-Ro
    Chov.:Schreiber, Dolní Beřkovice; Maj.: Petr Švec
 42  DANNY Miracle Bulls           CMKU / BM 01113/01, 16.8.2001, ţlutá
    Pitman's BRUNO ICh.Ch.PL, ČR, VDH, Ruska XDIANA iz Imperii Antallis Ch.ČR
    Chov.:Lavrová, Praha 10; Maj.: Lena Lavrová
 43  CHARLI HAN Rott-Bull                CMKU / BM 01231/02, 26.3.2002, zlatá
    CARLOS Madbull Farm SK Ch.ČR XCARRA Rott-Bull
    Chov.:HLÍNA, RAKOVNÍK; Maj.: Pavel Mačát
 44  SHADOW-FIGHTER GORDON of Trefilio ČMKU/BM/1424/-03/00, 29.7.2000
    del Saga
    Bullmas Arkin XPietra Donna
    Chov.:Gábor Zoltán; Maj.: Attila Szanislo

Psi - třída šampionů
 45  CARLOS Madbull Farm               CMKU/BM 786/99/98, 24.12.1998
    Pietra Dárius XDoris Koc-Ka
    Chov.:Nagy, SK; Maj.: Petr Hlína
 46  HIGHNESS ROYAL Kviz           CMKU / BM 00921 , 24.3.2000, ţlutá
    GARY ze Salfonu CS Ch.ČR XMuazanbluuza´s COCKTAIL Ch.ČR
    Chov.:MRKVIČKOVÁ, JÍLOVÉ u Děčína; Maj.: Attila Szanislo
 47  OTHELLO Somogyvári-Vitéz         MET Bullm. 6343/01, 20.8.2001
    Somogyvári Vitéz UWE XSomogyvári Vitéz ZOLETTA
    Chov.:János Somogy; Maj.: János Somogyi

Psi - třída seniorů
 48  UWE, ICH. Somogyvári-Vitéz      MET Bullm. 2299/96, 18.9.1996
    Bournevaley MASTER MAGICIAN, ICh. XSomogyvári Vitéz JESSICA
    Chov.:János Somogy; Maj.: János Somogyi

Feny - třída baby
 49  BROO od Konce duhy         CMKU / BM 01437/03, 28.12.2003, červená
    LACABRO pod Slováckým nebem XARANKA z Filipova
    Chov.:SLÍPEK, SVIADNOV; Maj.: Andrea Homolková
 50  FANTEZI z Oříšků            CMKU / BM 01444/03, 31.12.2003, zlatá
    ANDY Zambull Farm Ch.ČR, SK XBLÁŢA ze Stráţců dţbánů
    Chov.:SCHREIBER, DOLNÍ BEŘKOVICE; Maj.: Šárka Sedlmajerová

Feny - třída mladých
 51  AGÁTA od Kamenného jezera       CMKU / BM 01405/03, 6.6.2003, zlatá
    CARLOS Madbull Farm SK Ch.ČR XCESSI Rott-Bull
    Chov.:HABENICHT, NOVÝ BOR; Maj.: Ivo Svoboda
 52  ANGIE Lucky Elba                CMKU / BM 01400/03, 18.5.2003, plavá
    GILDED BOY Kviz XELBA Rott-Bull
    Chov.:KOPAČKOVÁ, PRAHA 8; Maj.: Martina Kopačková
 53  ANNIE od Kamenného jezera       CMKU / BM 01406/03, 6.6.2003, zlatá
    CARLOS Madbull Farm SK Ch.ČR XCESSI Rott-Bull
    Chov.:HABENICHT, NOVÝ BOR; Maj.: Dagmar Jiřičová
 54  BRITA z Kotíkova                CMKU / BM 01386/03, 13.4.2003, plavá, b.zn.
    ALFONSO Zlatá Valesta XCINDY Bessira
    Chov.:AUGUSTÍNOVÁ, PLZEŇ; Maj.: Alena Augustínová
 55  CATTY Ha-Szani Vendy        CMKU / BM 01369/03, 17.2.2003, plavá
    HIGHNESS ROYAL Kviz Ch.ČR, SK XEUROPA Woodlands-Bull Ch.ČR, PL, SK
    Chov.:SZANISLO, DOBROVICE; Maj.: Martin Lichý
 56  EBI z Oříšků                  CMKU / BM 01358/03, 24.1.2003, ţíhaná
    Bullmas EDDY XXORA Bia-Ro
    Chov.:SCHREIBER, DOLNÍ BEŘKOVICE; Maj.: Václav Kratochvíl
 57  IZZI ÉJJELI Rott-Bull         CMKU / BM 01347/03, 15.1.2003, ţíhaná
    CARLOS Madbull Farm SK Ch.ČR XCSINIBABA ÉJJELI VADÖR Ch.ČR
    Chov.:HLÍNA, RAKOVNÍK; Maj.: Petr Hlína
 58  JACKIE FEL Rott-Bull              CMKU / BM 01351/03, 19.1.2003, ţlutá
    GILDED BOY Kviz XFELIS Rott-Bull Ch.ČR
     Chov.:HLÍNA, RAKOVNÍK; Maj.: Renata Jelínková
 59   JUDIT FEL Rott-Bull                CMKU / BM 01355/03, 19.1.2003, červená
     GILDED BOY Kviz XFELIS Rott-Bull Ch.ČR
     Chov.:HLÍNA, RAKOVNÍK; Maj.: Roman Chrpa

Feny - mezitřída
 60   AMBA Bohemia Ebero          CMKU / BM 01277/02, 11.6.2002, plavá
     LACABRO pod Slováckým nebem XDIDI od Klenovské dráhy
     Chov.:HRADÍLEK, PŘEROV; Maj.: Ctibor Hošek

Feny - třída otevřená
 61   ANNA Ha-Szani Vendy           CMKU / BM 01245/02, 6.5.2002, plavá
     ANDY Zambull Farm Ch.ČR, SK XSomogyvári Vitéz FELICITY
     Chov.:Szanislo, Dobrovice; Maj.: Libuše Schreiberová-szanisl
 62   ARDEN Mehari             CMKU / BM 01176/01, 24.11.2001, zlatá
     DAN pod Slováckým nebem XABIGAILE ze Země Jo
     Chov.:KUBÍČEK, NAPAJEDLA; Maj.: Miroslav Rak
 63   CITA Golden guard                 CMKU / BM 01035/01, 2.1.2001, plavá
     BRONCO Rott-Bull XANNY Golden guard
     Chov.:Spěšný, Velký Borek; Maj.: Dana Stříbrná
 64   PENNY Somogyvári-Vitéz          MET Bullm. 6497/01, 23.10.2001
     Somogyvári Vitéz UWE XSomogyvári Vitéz WENDY
     Chov.:János Somogy; Maj.: János Somogyi

CC - Cane Corso Italiano
Kruh :    3
Milan Bíroš (SK)
Psi - třída baby
 65   ATHOS Logisan                   ZReg / CC 00660/03, 11.12.2003, černá, b.zn.
     LOGAN    XGRETA dell'Antico Cerberus
     Chov.:DOSPĚLOVÁ, UNHOŠŤ; Maj.: František Čermák
 66   BREDDY Ala Pelgrimo                CMKU / CC 00666/04, 6.1.2004, modroplavá
     RENO Kratosz XAISSI Černý šaolin
     Chov.:ČECHOVÁ, DOLNÍ KOUNICE; Maj.: Jaroslav Urban
 67   BUDDY Ala Pelgrimo                CMKU / CC 00667/04, 6.1.2004, modrá
     RENO Kratosz XAISSI Černý šaolin
     Chov.:ČECHOVÁ, DOLNÍ KOUNICE; Maj.: Tereza Machačková rudolfová

Psi - třída dorostu
 68   ALEX Savedra                   CMKU / CC 00594/03, 6.10.2003, modrá
     Majosháza-Réme ASTOR XANETTE Matibo
     Chov.:POUBA, OPAVA; Maj.: Miloslav Pouba

Psi - třída mladých
 69   ATHOS                       Z REG/CC/581/03/03, 11.1.2003
     Ch. Simon XNaomi Della Porta Dipinta
     Chov.:Pungillo Saverio; Maj.: Kateřina Riedlová
 70   GERONIMO GEPARD Gold Florén            CMKU / CC 00467/03, 26.1.2003, plavá
     ARTURO z Detailu XNINGNIA
     Chov.:POKORNÝ, KLOBUKY v Čechách; Maj.: Aleš Vrabec

Psi - mezitřída
 71   KAIL CORSO z Máchova kraje            CMKU / CC 00406/02, 16.8.2002,
    JONES   XALEXIS z Máchova kraje
    Chov.:BAJEROVÁ, DUBÁ; Maj.: Šárka Bajerová

Psi - třída otevřená
 72  ECSTASY dei Silvanbull              CMKU/CC/405/02/02, 25.1.2002
    Alehandro XQueen
    Chov.:Flora Faller; Maj.: Jana Vaněčková
 73  ERINO Gold Florén                CMKU / CC 00355/02, 8.4.2002
    ARTURO z Detailu XGILDA
    Chov.:POKORNÝ, KLOBUKY v Čechách; Maj.: Lucie Rákosníková

Feny - třída baby
 74  AISHA Doghaus                  CMKU / CC 00685/04, 14.1.2004, modrá
    BRUTUS    XCEDENDO Gold Florén
    Chov.:ŘÍHA, BAKOV n. Jizerou; Maj.: Jan Říha

Feny - třída dorostu
 75  ARANKA Savedra                  CMKU / CC 00597/03, 6.10.2003, černá
    Majosháza-Réme ASTOR XANETTE Matibo
    Chov.:POUBA, OPAVA; Maj.: Stanislav Seibert

Feny - třída mladých
 76  ALEXIS Vůdce šelem                CMKU / CC 00545/03, 21.6.2003, šedá
    APOLLO Ho-Dra XAIDA Černý šaolin
    Chov.:BUDINOVÁ, PRAHA 6; Maj.: Jiřina Tešná
 77  ATHINA Cacobes                  CMKU / CC 00451/02, 13.12.2002, černá s
    CHENO    XANDROMEDE Rea Silvia
    Chov.:JAKŠ, BLANSKO; Maj.: Radka Mikysková
 78  EBONNY Černý šaolin               CMKU / CC 00444/02, 25.11.2002, modrá
    ZAGOR   XAGÁTHA Černý šaolin Ch.ČR
    Chov.:RIEDLOVÁ, TÝN n/Vltavou; Maj.: Kateřina Riedlová

Feny - mezitřída
 79  CONNIE Hlinecký svah               CMKU / CC 00478/03, 17.1.2003, černá s
    ARTURO z Detailu XKarabah ANGELA
    Chov.:BÁRTŦ, STRMILOV - KUNŢAK; Maj.: Dušan Nouza

Feny - třída otevřená
 80  AIDA Černý šaolin                CMKU / CC 00122 , 8.5.2000, černá, b.zn.
    SULTANO    XSciabola a Squadre ANIMA
    Chov.:Riedlová, Týn n. Vltavou; Maj.: Lenka Budinová
 81  AISSI Černý šaolin                CMKU / CC 00123/00/0, 8.5.2000, černá,
    SULTANO    XSciabola a Squadre ANIMA
    Chov.:Riedlová, Týn nad Vltavou; Maj.: Alena Čechová
 82  AJONE Mao-Dao                  CMKU / CC 00251/01, 28.7.2001, šedomodrá
    JONES   XARINA z Máchova kraje
    Chov.:KOPCOVÁ, ANDĚLSKÁ; Maj.: Zdeněk Haas
 83  ALEXIS AQUA Bohemia Rott-Box           Zreg / CC 00101 , 19.2.2000
    Karabah ALIGHIERO XPUPPY Ch.ČR
    Chov.:KOTLÍKOVÁ, PRAHA 10 - HOSTIVAŘ; Maj.: Vladislav Kovařík
 84  ANDROMEDE Rea Silvia               CMKU / CC 00216/01/0, 1.3.2001, černá
    SARO   XANNABEL Queen Elisabeth
    Chov.:Souček, Blansko; Maj.: Radomír Jakš
 85  BIEBONI Mao-Dao                 CMKU / CC 00323/02, 16.3.2002, červená,
    JONES   XARINA z Máchova kraje
    Chov.:KOPCOVÁ, ANDĚLSKÁ; Maj.: Luděk Švéda
  86   ILA CORSO z Máchova kraje              CMKU / CC 00336/02, 11.4.2002, černá, b.zn.
      JONES    XSONIA
      Chov.:BAJEROVÁ, DUBÁ; Maj.: Marcel Kadečka

EPP - Cao da Serra da Estrela
Kruh :   5
Miroslav Václavík (CZ)
Psi - třída mladých
  87   AGRADÁVEL Ha-La-Mü            CMKU / EPP 00008/03, 4.6.2003, ţlutohnědá
      PACO da Costa Oeste Ch.Esp., Gibr., XDIANA da Urze do Monte
      Chov.:PODZEMSKÁ, LIBEREC 6 - ROCHLICE; Maj.: Hana Podzemská

Feny - třída mladých
  88   ACONTECIMENTO Ha-La-Mü          CMKU / EPP 00011/03, 4.6.2003, ţlutohnědá
      PACO da Costa Oeste Ch.Esp., Gibr., XDIANA da Urze do Monte
      Chov.:PODZEMSKÁ, LIBEREC 6 - ROCHLICE; Maj.: Hana Podzemská

BOE - Boerboel
Bohuţel se tentokrát ţádný nepřihlásil - v ćeské plemenné knize jsou zatím registrováni jen tři jedinciAPP - Coban Cöpegi
Kruh :     5    Miroslav Václavík (CZ)
Psi - třída mladých
  89   BOZKURT                       CMKU/APP 33/04/03, 16.7.2003
      ZWINGLI des Potteries XCAPPADOCIA Faikh
      Chov.:Azzolin Giovanni; Maj.: Taťáňa Vozníková
  90   CENGAVER Browny San-Mar           ZReg / APP 00024/03, 18.6.2003, béţová,
      LIPSOS du Val de la Boissiere Ch.SV 2001, F, Lx, B XFASKA von Charly Köpek Ciftligi
      Chov.:MOSTÝN, OSTRAVA - NOVÁ BĚLÁ; Maj.: Marek Mostýn

Feny - třída mladých
  91   CARI GALETA Browny San-Mar          ZReg / APP 00030/03, 18.6.2003, béţová,
      LIPSOS du Val de la Boissiere Ch.SV 2001, F, Lx, B XFASKA von Charly Köpek Ciftligi
      Chov.:MOSTÝN, OSTRAVA - NOVÁ BĚLÁ; Maj.: Štěpán Václavík

Feny - mezitřída
  92   CHELSIE vom Auhäusl          ZReg/APP 18/03/02, 19.11.2002
      ALEN Sivas von Maierhof XANAIS KÜCÜK Consolos
      Chov.:Johan Mayrhofer; Maj.: Taťáňa Vozníková

Feny - třída otevřená
  93   ARI BEYI Browny San-Mar         ZReg / APP 00006/01, 25.8.2001, béţová,
      ALEN Sivas von Maierhof XELA von Charly Köpek Ciftligi
      Chov.:MOSTÝN, OSTRAVA - NOVÁ BĚLÁ; Maj.: Miroslav Hudec
AD - Dogo Argentino
Kruh :   2
Dr.Otto Schimpf (A)
Psi - třída dorostu
 94   AGASSI Holinkowo            CMKU/AD 958/04/03, 6.11.2003
     ARGO Moravia Zdemar ICh.Ch.ČR XConstantia Nailla
     Chov.:Jamróz, PL; Maj.: Marcela Opletalová

Psi - třída mladých
 95   BENJAMIN Barrandovské stříbro      CMKU / AD 00947/03, 23.7.2003, bílá
     CEDRICK del Cavdillo Ch.SK XLADY Fochris Ch.ČR
     Chov.:BRABEC, PRAHA 5; Maj.: Jan Lhoták
 96   BUDDY BILL Doghaus                 CMKU / AD 00924/03, 26.2.2003, bílá
     ARGO Ďáblovo sedlo XAGNES ze Zahrádek
     Chov.:ŘÍHA, BAKOV n. Jizerou; Maj.: Věra Šmejkalová

Psi - mezitřída
 97   AARON Stanice Rambo                CMKU / AD 00915/02, 2.11.2002, bílá
     ALBURY Jabali XCASSIE M.J.M.Séčka
     Chov.:TYC, PRAHA 6 - Břevnov; Maj.: Bohuslav Vít
 98   AKIM Barrandovské stříbro       CMKU / AD 00892/02, 10.6.2002, bílá
     ARGO Moravia Zdemar ICh.Ch.ČR XLADY Fochris Ch.ČR
     Chov.:BRABEC, PRAHA 5; Maj.: Michal Jorda

Psi - třída veteránů
 99   CID z Přívětické rokle               CMKU / AD 00163/95/9, 18.4.1995, bílá
     BRAVO Flamenco Ch.ČR XBÁRA Jacer CS
     Chov.:Herman, Zbiroh; Maj.: Zuzana Máderová

Feny - třída otevřená
 100  PEGY Fochris                    CMKU / AD 00862/02, 26.1.2002, bílá
     LORD Millefiori XATINA von Paka
     Chov.:FOCHROVÁ, BUČOVICE; Maj.: Marcel Kadečka

PPC - Dogo Canario
Kruh :    2    Dr.Otto Schimpf (A)
Psi - třída baby
 101  IKAR Chamjan                    ZReg / PPC 00238/04, 13.1.2004, lví ţluť
     NAVARO Hamigo XBESSY Chamjan
     Chov.:MACH, VIZOVICE; Maj.: Jan Mach

Psi - třída dorostu
 102  TINOR Xanti Land             CMKU/PPC 00236/03/03, 1.10.2003
     Vanpo de Casa del Presa XYasa de Casa del Presa
     Chov.:A. Olejník; Maj.: Jan Mach

Psi - třída mladých
 103  ADONIS Carlson's Bull               CMKU / PPC 00218/03, 14.7.2003, plavá
     AVAR Canario centrum XELBA Chamjan
     Chov.:ULMAN, SOKOLNICE; Maj.: Hana Varníčková

Psi - třída otevřená
 104  AZIZ Darva's Berserk                NReg / PPC 00146/01/, 8.5.2001, ţíhaná
     ASOMBROSO Kotovla XBITE BUMBLE - BEE Sznapka
     Chov.:Vavříková, Bílovec; Maj.: Lubomír Urbánek
 105  CEDRIC spod Borovej hory             ZReg/PPC 228/03/02, 11.9.2002
     Seitilios Brutuan XAkkela Joan Atichris
     Chov.:Šiko Miroslav; Maj.: Nikola Kajpušová
 106  ERICK de Atlantida Can              1324741, 7.7.2002
     CONAN XSABRINALTA
     Chov.:Cabrera Perez; Maj.: Mario Egler
 107  GASTON LORD Chamjan                ZReg / PPC 00201/02, 4.12.2002, ţíhaná
     DREVIS Kotovla XCEDRA Chamjan
     Chov.:MACH, VIZOVICE; Maj.: Jaroslav Koštíř
 108  CHOPIN Bavarian Presa               ÖHZB DC 2/Reg, 13.10.2002
     Enrico XAnita R-Blue v.d. Pretorianem
     Chov.:Reiner Reichert; Maj.: Manuela Knierim+ m.greiner

Feny - třída baby
 109  ISABEL Chamjan                  ZReg / PPC 00240/04, 13.1.2004, ţíhaná
     NAVARO Hamigo XBESSY Chamjan
     Chov.:MACH, VIZOVICE; Maj.: Jaroslav Lukášek

Feny - třída dorostu
 110  HENI TOR Chamjan                 CMKU / PPC 00232/03, 4.10.2003, ţíhaná
     ARO Toromi-Canaria XCEDRA Chamjan
     Chov.:MACH, VIZOVICE; Maj.: Jan Mach

Feny - třída mladých
 111  AGNES Carlson's Bull               CMKU / PPC 00225/03, 14.7.2003, ţíhaná
     AVAR Canario centrum XELBA Chamjan
     Chov.:ULMAN, SOKOLNICE; Maj.: Hana Varníčková

Feny - mezitřída
 112  ALBA z Kanárských ostrovů        ZReg / PPC 00199/02, 19.9.2002,
     ATHOS Joan Atichris XBRIANA Canario centrum
     Chov.:HRABÁKOVÁ, BRNO; Maj.: Pavel Sochor

Feny - třída otevřená
 113  AGNES z Boleslavského vrchu            ZReg / PPC 00179/01, 1.12.2001, ţíhaná,
     CAIRO Kotovla XCESSY Canario centrum
     Chov.:KOŠTÍŘ, MLADÁ BOLESLAV; Maj.: Jiří Štolc

BX - Dogue de Bordeaux
Kruh :    1    Helene Denis (F)
Psi - třída baby
 114  EMPEROR Carnivorus Vulgaris      CMKU/BX 1403/04/03, 10.12.2003
     ARTHUR OF CLEARCUT Carnivorus Vulgaris ICh.Ch.PL, XNAVARRE de el Siscar
     Chov.:Justyna Dolynny; Maj.: Ladislav Jandouš
 115  NICO Szentléleki Vörös           CMKU/BX 1402/04/04, 10.1.2004
     ASSO Tatra Bordo Ch.PL XSzentléleki Vörös Molly
     Chov.:Meszes Zsuzsanna; Maj.: Zdeňka Mašková

Psi - třída dorostu
 116  FRED z Vesničky u hranic        CMKU / BX 01311/03, 20.8.2003,
     CASANOVA z Vesničky u hranic Ch.ČR XHELGA Double Excel
     Chov.:ČURDA, RAPŠACH (JČ); Maj.: Věra Urbanová
 117  GERO z Vesničky u hranic        CMKU / BX 01345/03, 15.11.2003, červená
    DIEGO v.Wardersee ICh.Ch.Rak. XELLEN z Vesničky u hranic
    Chov.:ČURDA, RAPŠACH (JČ); Maj.: Martin Plat
 118  GERT z Vesničky u hranic        CMKU / BX 01346/03, 15.11.2003, červená
    DIEGO v.Wardersee ICh.Ch.Rak. XELLEN z Vesničky u hranic
    Chov.:ČURDA, RAPŠACH (JČ); Maj.: Jaroslav Čurda
 119  GLEN z Vesničky u hranic        CMKU / BX 01347/03, 15.11.2003, červená,
    DIEGO v.Wardersee ICh.Ch.Rak. XELLEN z Vesničky u hranic
    Chov.:ČURDA, RAPŠACH (JČ); Maj.: Naďa Vacková
 120  TAZZY DAVIL z Oříšků                 CMKU / BX 01319/03, 13.9.2003, červená
    GROT Omen XBEATRISSA
    Chov.:SCHREIBER, DOLNÍ BEŘKOVICE; Maj.: Milan Nový

Psi - třída mladých
 121  A'FUNNY Red Cannibals'                CMKU / BX 01250/03, 30.5.2003, červená
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XJESSICA z Oříšků
    Chov.:PETRUS, RYNHOLEC; Maj.: Jan Brányik
 122  A'NARDIS Red Cannibals'               CMKU / BX 01252/03, 30.5.2003, červená
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XJESSICA z Oříšků
    Chov.:PETRUS, RYNHOLEC; Maj.: Helena Rouleová
 123  ANTHONY Red Cannibals'                CMKU / BX 01253/03, 30.5.2003, červená
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XJESSICA z Oříšků
    Chov.:PETRUS, RYNHOLEC; Maj.: Zuzana Pešlová
 124  ARTOLICOUS Bull´s of Diamant´s      ÖHZB BorD 94, 23.3.2003
    Aluca d´Origine Beaunabuc XBaronesse Bedora aus dem Hause Hammer
    Chov.:Nentwich Christian; Maj.: Christian Nentwich
 125  BÁRT Dlouhý nos                   CMKU / BX 01277/03, 17.6.2003, jelení
    GROT Omen XALEXIS Slunce Toltéků
    Chov.:HOFMAN, MNICHOVICE; Maj.: Libuše Schreiberová
 126  BRAM z Vlčkovského mlýna         CMKU/BX 1337/03/03, 25.7.2003
    ASSO Tatra Bordo Ch.PL XANIMA Daidalova lavička
    Chov.:Retzerová; Maj.: Renáta Baková
 127  BRIAN z Vlčkovského mlýna        CMKU/BX 1385/04/03, 25.7.2003
    ASSO Tatra Bordo Ch.PL XANIMA Daidalova lavička
    Chov.:Retzerová; Maj.: Ivana Lepší
 128  ELTON JOHN Simone Bordo        CMKU / BX 01294/03, 18.7.2003, červená
    ASSO Tatra Bordo Ch.PL XCARIENE Simone Bordo
    Chov.:MÁLEK, LIPŦVKA; Maj.: Ladislav Jandouš
 129  NERONE Bohex             CMKU / BX 01214/03, 19.4.2003, červená,
    ASSO Tatra Bordo Ch.PL XCORONA Bohex Ch.ČR, PL, SK
    Chov.:ŠIŠKA, STARÝ BOHUMÍN; Maj.: Ivana Přikrylová
 130  RONN z Oříšků                    CMKU / BX 01230/03, 25.4.2003, červená
    ZBIR Omen XBISETTE znad Bledna
    Chov.:SCHREIBER, DOLNÍ BEŘKOVICE; Maj.: Radomíra Šlechtová

Psi - mezitřída
 131  BODY z Města horníků                 CMKU / BX 01162/02, 14.8.2002, červená
    ZBIR Omen XASMAR Red Lucille
    Chov.:RAŠKOVÁ, NÝŘANY; Maj.: Ivana Rašková
 132  THOR des Monts de l´Hermitage        CMKU/BX/1213/03/02, 22.10.2002
    Pretty Boy des Monts de l´Hermitage XYalte van de Paterhoek
    Chov.:Marie - Christine Lambert; Maj.: Petr Málek
Psi - třída otevřená
 133  ARČI Velká stopa                   CMKU / BX 00655/99/0, 24.5.1999, červená
    TIM An-Ro-Ge XCLEA Bohex
    Chov.:Martinec, Náchod; Maj.: Radka Vacková
 134  COHEN Sarah-Valenzo          CMKU / BX 01058/01, 9.12.2001, červená,
    ANDY z Mirovského gruntu Ch.ČR XANAKÉ Sarah-Valenzo
    Chov.:Valenzová, Kloušov; Maj.: Pavel Jeţek
 135  GROT Omen               CMKU/BX 1206/02/02, 9.8.2001
    ARTHUR OF CLEARCUT Carnivorus Vulgaris ICh.Ch.PL, XDIANA Agip
    Chov.:Gladysz; Maj.: Libuše Schreiberová
 136  SOCRATE du Pays de la Serre             CMKU/BX/1212/03/01, 24.10.2001
    PATTON de l´Etang sur la Touze XNouchka
    Chov.:Leturque Charly; Maj.: Milan Hýsek

Psi - třída šampionů
 137  ANDY z Mirovského gruntu               CMKU / BX 00479/97/0, 26.10.1997
    AGIR Baghíra CS Ch.CR XCHITTA Extrema
    Chov.:KŘEPELKA, BÍLÁ LHOTA; Maj.: Milan Hýsek
 138  ASSO Tatra Bordo            SKJ/SPKP 85, 6.9.2000
    ARTHUR OF CLEARCUT Carnivorus Vulgaris ICh.Ch.PL, XARIA Ahapes
    Chov.:Cimerman Miroslav; Maj.: Tatiana Retzerová

Feny - třída baby
 139  CONNYE Hlinecký svah                 CMKU / BX 01390/04, 4.1.2004, červená,
    BEST Jaluko XGAYA Double Excel
    Chov.:BÁRTŦ, STRMILOV - KUNŢAK; Maj.: Alena Čechová

Feny - třída dorostu
 140  CAREI z Rytířů Kasej          CMKU / BX 01329/03, 19.9.2003,
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XADELEIDY od Amálky CS
    Chov.:JIŘINCOVÁ, KASEJOVICE; Maj.: Jan Kohout
 141  CITANA z Rytířů Kasej         CMKU / BX 01333/03, 19.9.2003, ţlutá, b.zn.
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XADELEIDY od Amálky CS
    Chov.:JIŘINCOVÁ, KASEJOVICE; Maj.: Martin Vokurka
 142  GINA z Vesničky u hranic        CMKU / BX 01352/03, 15.11.2003,
    DIEGO v.Wardersee ICh.Ch.Rak. XELLEN z Vesničky u hranic
    Chov.:ČURDA, RAPŠACH (JČ); Maj.: Rudolf Spěšný
 143  TOYRA z Oříšků                    CMKU / BX 01325/03, 13.9.2003, červená,
    GROT Omen XBEATRISSA
    Chov.:SCHREIBER, DOLNÍ BEŘKOVICE; Maj.: Jitka Petrusová

Feny - třída mladých
 144  ACASHA Bull´s of Diamant´s        ÖHZB BorD 98, 23.3.2003
    Aluca D´origine Beaunabuc XBaronesse Bedora aus dem Hause Hammer
    Chov.:Nentwich Christian; Maj.: Christian Nentwich
 145  AFAIA Red Cannibals'                 CMKU / BX 01257/03, 30.5.2003, červená
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XJESSICA z Oříšků
    Chov.:PETRUS, RYNHOLEC; Maj.: Michal Škvrně
 146  AGNES Vendryňský Ši-Mon         CMKU / BX 01208/02, 24.12.2002, červená
    BREST z Vesničky u hranic XBICHETTE od Lomida
    Chov.:MASÁROVÁ, VENDRYNĚ; Maj.: Michal Krupka
 147  A'HANNI Red Cannibals'                CMKU / BX 01258/03, 30.5.2003, červená
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XJESSICA z Oříšků
    Chov.:PETRUS, RYNHOLEC; Maj.: Ivana Varousová
 148  ARANKA Čapkova strž              CMKU / BX 01211/03, 7.1.2003, červená
    ALBERTO Dekas XAMBA Nova Ferrero
    Chov.:BÁRTOVÁ, DOBŘÍŠ; Maj.: Zlata Bártová
 149  ARIANA Modrý jantar          CMKU / BX 01289/03, 5.7.2003, červená
    SOCRATE du Pays de la Serre XHOPE 2000 Bohex
    Chov.:DUCHÁČEK, ČESKÉ BUDĚJOVICE; Maj.: Marcela Vaňková
 150  ASYBORGA Red Cannibals'            CMKU / BX 01260/03, 30.5.2003, červená
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XJESSICA z Oříšků
    Chov.:PETRUS, RYNHOLEC; Maj.: Milan Homola
 151  BONA Dlouhý nos                CMKU / BX 01281/03, 17.6.2003, jelení
    GROT Omen XALEXIS Slunce Toltéků
    Chov.:HOFMAN, MNICHOVICE; Maj.: Jitka Petrusová
 152  NEFERTITTI Bohex           CMKU / BX 01216/03, 19.4.2003, červená,
    ASSO Tatra Bordo Ch.PL XCORONA Bohex Ch.ČR, PL, SK
    Chov.:ŠIŠKA, STARÝ BOHUMÍN; Maj.: Radka Vacková

Feny - mezitřída
 153  ARANKA Vendryňský Ši-Mon        CMKU / BX 01210/02, 24.12.2002, červená
    BREST z Vesničky u hranic XBICHETTE od Lomida
    Chov.:MASÁROVÁ, VENDRYNĚ; Maj.: Monika Masárová
 154  BIJOU Mo-Pa-Fi            CMKU / BX 01179/02, 29.9.2002, červená
    ARRYM Baurydy-Korán Ch.ČR XBELINDA Plzeňský rocker
    Chov.:ZEMANOVÁ, PRAHA 6 - Bubeneč; Maj.: Tomáš Muroň
 155  BONIE z Chrastic                CMKU / BX 01151/02, 28.6.2002, červená
    ZBIR Omen XABARA od Příbora
    Chov.:KRATOCHVÍL, STARÉ MĚSTO pod Sněţ.; Maj.: Kateřina Procházková
 156  CINDY u Paroháčů                CMKU / BX 01197/02, 5.11.2002, červená
    Tanakajd-Szépe MIKI XANITA Jaluko
    Chov.:TRNKOVÁ, FRÝDEK - MÍSTEK; Maj.: Pavel Šlechta

Feny - třída otevřená
 157  AISCHA Zlatý Hortensius        CMKU / BX 01029/01, 9.11.2001, červená
    ANDY z Mirovského gruntu Ch.ČR XCAPRIOLA Herodes
    Chov.:ŠUBERT, ŘITKA; Maj.: Petr Všetička
 158  ALBA Zlatý Hortensius         CMKU / BX 01030/01, 9.11.2001, červená
    ANDY z Mirovského gruntu Ch.ČR XCAPRIOLA Herodes
    Chov.:ŠUBERT, ŘITKA; Maj.: Pavel Červenka
 159  BÁRA od Mandavy                CMKU / BX 01088/02, 15.1.2002,
    CAR Lumarko XANETT Terezínská perla
    Chov.:Tunklová, Staré Křečany; Maj.: Magda Moravcová
 160  BONNIE z Rytířů Kasej         CMKU / BX 01128/02, 3.5.2002, červená,
    ETIENN z Oříšků Ch.ČR XADELEIDY od Amálky CS
    Chov.:JIŘINCOVÁ, KASEJOVICE; Maj.: Markéta Šimrová
 161  DESDEMONA Sarah-Valenzo            CMKU / BX 01201/02, 20.11.2002, červená,
    ABEL od Úslavy XBUGY Sarah-Valenzo
    Chov.:VALENZOVÁ, p.MERKLÍN u Přeštic; Maj.: Andrea Kroová+p.pondělíček
 162  DOLLY od Příbora                CMKU / BX 01098/02, 14.2.2002, červená
    BREST z Vesničky u hranic XAUDREY Duffy
    Chov.:SKUPNÍKOVÁ, PŘÍBOR; Maj.: Světlana Štruplová
 163  ELLEN z Vesničky u hranic           CMKU / BX 01047/01, 16.11.2001,
    GRÁZL Extrema XCASSIE Baurydy-Korán
    Chov.:Čurda, Rapšach; Maj.: Jaroslav Čurda
 164  ERIKA Baurydy-Korán              CMKU / BX 00938/01, 19.5.2001,
    GRÁZL Extrema XDOMINIKA Baurydy-Korán
    Chov.:Mašková, Nová Bystřice; Maj.: Zdeňka Mašková
 165  GRACIA Malyshka Airin              CMKU/BX 1154/02/02, 11.5.2002
    Dorsdorf DAVIL XELZA
    Chov.:I. Podlesnaya; Maj.: Šárka Doničová
 166  CHARLEEN Bohex                 CMKU / BX 00817 , 12.8.2000, červená, b.zn.
    KOLAS de el Siscar XANG-LEE Bohex
    Chov.:Šiška, Starý Bohumín; Maj.: Lenka Bergerová

Feny - třída šampionů
 167  BARONESSE Bedora aus dem Hause         ÖHZB BorD 65, 4.8.1999
    Hammer
    Aith z Kolomazne Pece XNelly iz Istarskog Poriekla
    Chov.:Hammer, Rakousko; Maj.: Christian Nentwich
 168  JAMIE LEE Bohex            CMKU / BX 00913/00/0, 28.11.2000, červená,
    ARTHUR OF CLEARCUT Carnivorus Vulgaris ICh.Ch.PL, XCORONA Bohex Ch.ČR, PL, SK
    Chov.:Šiška, St.Bohumín; Maj.: Oldřich Šiška

FIB - Fila Brasileiro
Kruh :   5
Miroslav Václavík (CZ)
Psi - třída dorostu
 169  BAD Annenské lázně           CMKU / FIB 03108/03, 31.10.2003, ţlutá
    JAGUAR da Boa Sorte XINA de Los Tres Naranjos
    Chov.:HRKAL, LÁZNĚ BĚLOHRAD; Maj.: Lenka Kořínková
 170  CAIRO Bohemia Patriot              Člp / FIB 03095/03, 30.9.2003, plavá
    ARTON Fi-Box XBENITA Bohemia Patriot
    Chov.:FIDRA, ČESKÉ BUDĚJOVICE; Maj.: Karolína Hladíková
 171  ZUZI FI-IT                   CMKU / FIB 03094/03, 23.9.2003, zlatá, b.zn.
    JEFF Chvatěrubská rokle XRACHEL FI-IT
    Chov.:ŠÍROVÁ, BOHDÍKOV; Maj.: Radomíra Kohoutová

Psi - třída mladých
 172  AKIM Skutečská Lhota              CMKU / FIB 03030/03, 20.6.2003, zlatá
    JOE Stráţnický ráj XDONNA z Bonohal
    Chov.:KLUSOŇ, SKUTEČ; Maj.: Zdeněk Čejka
 173  AMIGO Skutečská Lhota              CMKU / FIB 03031/03, 20.6.2003, zlatá
    JOE Stráţnický ráj XDONNA z Bonohal
    Chov.:KLUSOŇ, SKUTEČ; Maj.: František Klusoň
 174  BASTIEN z Andělského údolí        Člp / FIB 03024/03, 6.6.2003, zlatá
    EDGAR Stráţnický ráj XCATIA ze Šakalího dvora
    Chov.:JAVŦRKOVÁ, BRAŠKOV; Maj.: Pavlína Velíšková
 175  BELISSARIO Monavar               CMKU / FIB 02982/03, 26.1.2003, zlatá
    GEK Šer Chán Ch.SK XBELLEF Fi-Box
    Chov.:KOŘÍNKOVÁ, LIBÁŇ; Maj.: Josef Mohelský
 176  BENJAMINO z Andělského údolí       Člp / FIB 03025/03, 6.6.2003, ţíhaná
    EDGAR Stráţnický ráj XCATIA ze Šakalího dvora
    Chov.:JAVŦRKOVÁ, BRAŠKOV; Maj.: Pavlína Velíšková
 177  CAESAR Santa Catarina         CMKU / FIB 03051/03, 19.7.2003, zlatá
    JAGUAR da Boa Sorte XASKIA Rey de Pleseno Ch.ČR
    Chov.:SUŠKOVÁ, PROBOŠTOV u Teplic; Maj.: Jiří Doleţal
 178  CAGEY Santa Catarina              CMKU / FIB 03052/03, 19.7.2003, zlatá
    JAGUAR da Boa Sorte XASKIA Rey de Pleseno Ch.ČR
    Chov.:SUŠKOVÁ, PROBOŠTOV u Teplic; Maj.: Eva Erbenová
 179  CAIRO DE LUCI Monavar              CMKU / FIB 03058/03, 28.7.2003, zlatá
    IBAR Chvatěrubská rokle XBELLEF Fi-Box
    Chov.:KOŘÍNKOVÁ, LIBÁŇ; Maj.: Iveta Zápotocká
 180  CORAZON DE LUCI Monavar             CMKU / FIB 03061/03, 28.7.2003, zlatá
    IBAR Chvatěrubská rokle XBELLEF Fi-Box
    Chov.:KOŘÍNKOVÁ, LIBÁŇ; Maj.: Zdeňka Novotná

Psi - mezitřída
 181  EL DIABLO EDURA ze Šakalího dvora        CMKU / FIB 02908/02, 1.6.2002, černá
    SIMBA   XCARIA ze Šakalího dvora
    Chov.:VANĚČKOVÁ, ŘEVNIČOV; Maj.: Hana Vaněčková
 182  EL NIŇO ze Šakalího dvora            CMKU / FIB 02907/02, 1.6.2002, zlatá
    SIMBA   XCARIA ze Šakalího dvora
    Chov.:VANĚČKOVÁ, ŘEVNIČOV; Maj.: Markéta Šmidbergerová

Psi - třída otevřená
 183  AMOR Branická lady                CMKU / FIB 02097/99, 14.1.1999, ţíhaná
    HABIL do Iarijara XFREDY Lesní zátiší CS
    Chov.:NÁDVORNÍK, PRAHA 4 - BRANÍK; Maj.: Markéta Dlouhá
 184  JAGUÁR da Boa Sorte               CMKU/FIB 2892/02/00, 25.6.2000
    ELMO da Boa Sorte XXULA da Boa Sorte
    Chov.:Pentagna; Maj.: Miroslav Hrkal

Psi - třída šampionů
 185  ELDORADO Fi-Box                 CMKU / FIB 02819/02, 12.1.2002, ţíhaná
    Deer Graze's WILD FIRE XABORA Fi-Box
    Chov.:ČERNÁ, DEBLÍN; Maj.: Marta Antalová

Psi - třída veteránů
 186  ALON Tygří hřbet            Člp/FIB 115, 3.2.1993
    HEROI de Los Tres Naranjos XARKANA z Bodláčí
    Chov.:Krejţíková; Maj.: Leon Zumr

Feny - třída dorostu
 187  BERYL Annenské lázně          CMKU / FIB 03110/03, 31.10.2003, ţlutá
    JAGUAR da Boa Sorte XINA de Los Tres Naranjos
    Chov.:HRKAL, LÁZNĚ BĚLOHRAD; Maj.: Drahomíra Drnovská
 188  HANACH Fi-Box             CMKU / FIB 03078/03, 27.8.2003, ţíhaná,
    JEFF Chvatěrubská rokle XAMANDA Hvozdecká skála
    Chov.:ČERNÁ, DEBLÍN; Maj.: Miloš Horký
 189  HILLARY Fi-Box            CMKU / FIB 03081/03, 27.8.2003, ţíhaná
    JEFF Chvatěrubská rokle XAMANDA Hvozdecká skála
    Chov.:ČERNÁ, DEBLÍN; Maj.: Miroslav Horský
 190  OSANNA Strážnický ráj          CMKU / FIB 03073/03, 19.8.2003, zlatá
    CHARVE Stráţnický ráj XGRETA Stráţnický ráj ICh.Ch.PL, ČR
    Chov.:SUCHÁ, BLATNICE; Maj.: Lukáš Pirkl

Feny - třída mladých
 191  AMAZONA DE Escalade          CMKU / FIB 03010/03, 8.4.2003, zlatá, b.zn.
    Grizzly-Killer ACTION-BARDINO XCHANEL COCO Bohex
    Chov.:SZOTKOVÁ - NOVOTNÁ, BOHUMÍN; Maj.: Marta Antalová
 192  BABELIQUE Monavar                CMKU / FIB 02984/03, 26.1.2003, zlatá
    GEK Šer Chán Ch.SK XBELLEF Fi-Box
    Chov.:KOŘÍNKOVÁ, LIBÁŇ; Maj.: Libor Struţinský
 193  CAROLIN Santa Catarina         CMKU / FIB 03055/03, 19.7.2003, zlatá
    JAGUAR da Boa Sorte XASKIA Rey de Pleseno Ch.ČR
    Chov.:SUŠKOVÁ, PROBOŠTOV u Teplic; Maj.: Stanislava Sušková
 194  CESTIE DE LUCI Monavar               CMKU / FIB 03063/03, 28.7.2003, zlatá
    IBAR Chvatěrubská rokle XBELLEF Fi-Box
    Chov.:KOŘÍNKOVÁ, LIBÁŇ; Maj.: Jiří Novák
 195  CINDY DE LUCI Monavar                CMKU / FIB 03064/03, 28.7.2003, zlatá
    IBAR Chvatěrubská rokle XBELLEF Fi-Box
    Chov.:KOŘÍNKOVÁ, LIBÁŇ; Maj.: Lenka Kořínková
 196  CORI DE LUCI Monavar                CMKU / FIB 03065/03, 28.7.2003, zlatá
    IBAR Chvatěrubská rokle XBELLEF Fi-Box
    Chov.:KOŘÍNKOVÁ, LIBÁŇ; Maj.: Pavel Hrubý

Feny - mezitřída
 197  ANČA Moničin ráj            CMKU / FIB 02995/03, 31.1.2003, ţíhaná
    DEVON Stráţnický ráj XLAURA z Radnické kovárny
    Chov.:VARNÍČKOVÁ, KUNČICE n/Labem; Maj.: Hana Varníčková
 198  ANELLI od Sázavského jezu      CMKU / FIB 02948/02, 15.10.2002, ţlutá
    AMIGO Pekelný dvůr XANNAMARIA Santa Catarina
    Chov.:ŠEVČÍK, KOSTELEC n/Č.Lesy; Maj.: Zdeněk Trnka
 199  ELECTRA TONIA ze Šakalího dvora           CMKU / FIB 02909/02, 1.6.2002, zlatá
    SIMBA   XCARIA ze Šakalího dvora
    Chov.:VANĚČKOVÁ, ŘEVNIČOV; Maj.: Hana Vaněčková
 200  NIKITA Strážnický ráj                CMKU / FIB 02969/02, 14.11.2002, ţíhaná
    ARTON Fi-Box XARIKARA Fil
    Chov.:SUCHÁ, BLATNICE; Maj.: Jan Buršík
 201  VANDA FI-IT               CMKU / FIB 02903/02, 28.5.2002, zlatá
    OSKAR FI-IT ICh.Ch.PL, ČR, SK XARGA ze Strašických chalup
    Chov.:Šírová, Bohdíkov; Maj.: Gabriela Pavlíčková

Feny - třída otevřená
 202  COMTESA Dům života           CMKU / FIB 01794/97/, 21.12.1997, ţíhaná
    OGUN RONI de Conal Kennel XCRESTA FI-IT
    Chov.:Marešová Havlíčkŧv Brod; Maj.: Miluše Mikulášová
 203  ELZA Fi-Box                     CMKU / FIB 02825/02, 12.1.2002, zlatá, b.zn.
    Deer Graze's WILD FIRE XABORA Fi-Box
    Chov.:ČERNÁ, DEBLÍN; Maj.: Karel Neckář

Feny - třída šampionů
 204  HEBE da Voz do Vento          CMKU/FIB 2749/01/00, 20.10.2000
    XANDOKE do Itapua XFEITICEIRA da Boa Sorte
    Chov.:Jose Charlos Maia Saliba; Maj.: Miluše Mikulášová

Feny - třída seniorů
 205  AMBRA Bohemia R.A.F.                CMKU / FIB 01108/96/, 19.6.1996, ţíhaná,
    BLAK Lesní zátiší CS XACIMA HAMA
    Chov.:Ţiţka; Maj.: Drahomíra Drnovská

EM - Mastiff
Kruh :  1
Heléne Denis (F)
Psi - třída mladých
 206  CELESTÝN Lumarko                  CMKU / EM 00796/03, 2.1.2003, plavá
    LENNY FADÉ Černý levhart Ch.ČR, SK XDEBIEN z Oříšků
    Chov.:KOSTURA, FRÝDEK MÍSTEK; Maj.: Blanka Ullmannová
 207  GERONIMO Körösdombi               Ang.Mast. 1016/04, 8.8.2003
    BENJAMIN Asissi XKörösdombi ANDI
    Chov.:Modra Györgi; Maj.: Ferenc Czirjak
 208  QUINTO REMUS Černý levhart      CMKU / EM 00827/03, 26.5.2003, plavá
    HIGHLANDER Bohemia Avernus XIGLESIA FADAG Černý levhart
    Chov.:ČERMÁKOVÁ, p. DOLNÍ BUKOVSKO; Maj.: Jana Čermáková

Psi - mezitřída
 209  PASCAL pod Slováckým nebem       CMKU / EM 00774/02, 27.8.2002, plavá
    GORION pod Slováckým nebem Ch.SK, ČR XIRMA pod Slováckým nebem
    Chov.:Daněk, Čeloţnice; Maj.: Karel Hejduk

Psi - třída otevřená
 210  ENDY GIVANHOF Bára chov        CMKU / EM 00741/02, 20.4.2002, plavá
    IVANHOE FADAG Černý levhart Ch.ČR XGRETA AFAREKS Černý levhart Ch.ČR
    Chov.:ŠTĚCHA, DYNÍN; Maj.: Milan Tomášek
 211  EVEN GIVANHOF Bára chov        CMKU / EM 00742/02, 20.4.2002, plavá
    IVANHOE FADAG Černý levhart Ch.ČR XGRETA AFAREKS Černý levhart Ch.ČR
    Chov.:ŠTĚCHA, DYNÍN; Maj.: Zuzana Bičišťová
 212  FLETWOOD MAX z Oříšků          CMKU / EM 00512/99/0, 11.7.1999, plavá
    AUGUST z Kopfsteinu XCAMILLA z Votických strání
    Chov.:Schreiber, Dolní Beřkovice; Maj.: Hana Adamová
 213  JUAN BARDÉ Černý levhart       CMKU / EM 00556/99/0, 26.12.1999, plavá
    Birodalmi Harcos DÉMON XBARBARELA Černý levhart CS Ch.ČR
    Chov.:Čermáková, Bošilec; Maj.: Jan Nekvapil
 214  MARCIPAN MOON Černý levhart     CMKU / EM 00713/02, 22.1.2002, plavá, b.zn.
    HIGHLANDER Bohemia Avernus XAGIMA Bárarex Bára chov
    Chov.:Čermáková, Bošilec; Maj.: Jiří Vaněček

Psi - třída šampionů
 215  CHÁRON z Lipáčí            Člp / EM 00499 , 22.3.1999, plavá
    CORADO Mi-Po Ch.ČR, SK XALŢBĚTA z Lipáčí CS Ch.SK
    Chov.:VOLASOVI, UHERSKÉ HRADIŠTĚ; Maj.: Jaroslav ml. Volas
 216  LENNY FADÉ Černý levhart       CMKU / EM 00666/01/0, 2.2.2001, plavá
    Birodalmi Harcos DÉMON XFATIMA ANAREKS Černý levhart Ch.Český šampion
    Chov.:Čermáková, Bošilec; Maj.: Marcela Skupníková

Psi - třída veteránů
 217  CAR Černý levhart CS          CMKU / EM 00143/95/9, 1.11.1995, ţíhaná
    ALEX od Pilařského rybníka XANNA AGATHA Baji CS
    Chov.:Čermáková; Maj.: Jana Čermáková

Feny - třída mladých
 218  CARMEN Lumarko             CMKU / EM 00798/03, 2.1.2003, plavá
    LENNY FADÉ Černý levhart Ch.ČR, SK XDEBIEN z Oříšků
    Chov.:KOSTURA, FRÝDEK MÍSTEK; Maj.: Robert Štuka
 219  GWENDOLINE Körösdombi              Ang.Mast. 1017/04, 8.8.2003
    BENJAMIN Asissi XKörösdombi ANDI
    Chov.:Modra Györgi; Maj.: Ferenc Czirjak

Feny - mezitřída
 220  AGNES Gajka              CMKU / EM 00789/02, 24.10.2002, plavá
    GALILEO AFAREKS Černý levhart XGAYA pod Slováckým nebem
    Chov.:BOGNÁR, ŠARDICE; Maj.: Hana Hlínová
 221  QVINA pod Slováckým nebem       CMKU / EM 00787/02, 26.9.2002, plavá
     GORION pod Slováckým nebem Ch.SK, ČR XKRETA pod Slováckým nebem
     Chov.:DANĚK, ČELOŢNICE; Maj.: Františka Vyhlídalová

Feny - třída otevřená
 222  NESSIE GIV Černý levhart       CMKU / EM 00719/02, 9.2.2002, plavá
     IVANHOE FADAG Černý levhart Ch.ČR XGRACIE AFAREKS Černý levhart
     Chov.:Čermáková, Bošilec; Maj.: Renata Procházková
 223  NIKÉ GIV Černý levhart        CMKU / EM 00721/02, 9.2.2002, plavá
     IVANHOE FADAG Černý levhart Ch.ČR XGRACIE AFAREKS Černý levhart
     Chov.:ČERMÁKOVÁ, p. DOLNÍ BUKOVSKO; Maj.: Lenka Říhová

Feny - třída šampionů
 224  JULIA BARDÉ Černý levhart      CMKU / EM 00559/99, 26.12.1999, plavá
     Birodalmi Harcos DÉMON XBARBARELA Černý levhart CS Ch.ČR
     Chov.:Čermáková, Bošilec; Maj.: Jana Čermáková

PM - Mastin de los Pirineos
Kruh :    5    Miroslav Václavík (CZ)
Psi - třída mladých
 225  ADAR Bohemia Vampirelli             CMKU / PM 00150/03, 1.7.2003, bílá se
     AŠÍR Farma Štěkot XALBA od Rivety
     Chov.:HERČÍKOVÁ, ROŢĎALOVICE; Maj.: Renata Stryjová

ME - Mastin Espaňol
Kruh :  4
Josef Hodan (CZ)
Psi - třída mladých
 226  DENIS Tornádo Erben          CMKU / ME 00505/03, 26.7.2003, zlatá
     ARNOLD Tornádo Erben XPEPA de Valdejera
     Chov.:ERBENOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ 15; Maj.: Marta Truncová
 227  DIONÝSOS Tornádo Erben        CMKU / ME 00506/03, 26.7.2003, zlatá, b.zn.
     ARNOLD Tornádo Erben XPEPA de Valdejera
     Chov.:ERBENOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ 15; Maj.: Oldřich Šenkýř
 228  UNIQUE du Domaine du Runneval       CMKU/ME 530/03/03, 27.5.2003
     Rosco du Moulin de Caveaumont XVali du Brou Gentissart
     Chov.:Angot Stephanie; Maj.: Iva Járová

Psi - mezitřída
 229  DUENDE Ha-La-Mü            CMKU / ME 00439/02, 31.5.2002, vlkošedá,
     SOTO de Trashumancia XALBA Pasecký kout
     Chov.:PODZEMSKÁ, LIBEREC 6 - ROCHLICE; Maj.: Rostislav Vondra
 230  ENAMORADO EDDY Mastibe         CMKU / ME 00451/02, 4.11.2002, černá
     ULISES de Ablanera XARCHIE Mastibe ICh.Ch.ČR, SK, Rak., Pl
     Chov.:JÁROVÁ, PARDUBICE; Maj.: Veronika Láníková
 231  ENAMORADO EN GEDI Mastibe        CMKU/ME 453/02, 4.11.2002
     ULISES de Ablanera XARCHIE Mastibe ICh.Ch.ČR, SK, Rak., Pl
     Chov.:JÁROVÁ, PARDUBICE; Maj.: Hana Němcová

Psi - třída otevřená
 232  ENAMORADO ERNESTO Mastibe        CMKU / ME 00454/02, 4.11.2002, zlatá, b.zn.
     ULISES de Ablanera XARCHIE Mastibe ICh.Ch.ČR, SK, Rak., Pl
    Chov.:Járová, Pardubice; Maj.: Iva Járová

Psi - třída šampionů
 233  BASKERVIL Mastibe                CMKU / ME 00330/99/0, 20.9.1999, černá
    FREDY Bleiki XELBA Vila Dalia
    Chov.:Járová, Pardubice; Maj.: Lenka Erbenová
 234  CURIOSO Ha-La-Mü           CMKU / ME 00366 , 4.9.2000, vlkošedá, b.zn.
    BERO ESPAŇOL Arcita XALBA Pasecký kout
    Chov.:Podzemská, Liberec; Maj.: Marie Kučerová

Feny - třída dorostu
 235  FUSIL DE CHISPA Ha-La-Mü             CMKU / ME 00522/03, 10.10.2003, plavá,
    SOTO de Trashumancia XCICA Ha-La-Mü
    Chov.:PODZEMSKÁ, LIBEREC 6 - ROCHLICE; Maj.: Marie Kučerová

Feny - třída mladých
 236  ADÉLA Bolero-Dudo           CMKU / ME 00476/03, 26.2.2003, zlatá, b.zn.
    ARAK z Kraje sokolů Ch.ČR XBIRGET ESPAŇOL Arcita
    Chov.:DUDO, ŢATEC; Maj.: Josef Dudo
 237  ANDALUCIA Strážce snů         CMKU / ME 00469/03, 7.3.2003, ţíhaná, b.zn.
    ARCIES Tornádo Erben XBAROSA Stráţnický ráj
    Chov.:CERMANOVÁ, ŢAMBERK; Maj.: Jiří Štoček
 238  DAREN z Kraje sokolů           CMKU / ME 00484/03, 5.4.2003, ţíhaná, b.zn.
    ALTO del Grande Creta Lago ICh. XAYLEN z Kraje sokolů Ch.ČR
    Chov.:SCHMIDT, HABARTOV - KLUČ; Maj.: Rŧţena Mecerová
 239  DORA z Kraje sokolů           CMKU / ME 00487/03, 5.4.2003, zlatá
    ALTO del Grande Creta Lago ICh. XAYLEN z Kraje sokolů Ch.ČR
    Chov.:SCHMIDT, HABARTOV - KLUČ; Maj.: Josef Dudo
 240  ESTRELLA ALBA Ha-La-Mü              CMKU / ME 00491/03, 12.4.2003, ţíhaná,
    SOTO de Trashumancia XCICA Ha-La-Mü
    Chov.:PODZEMSKÁ, LIBEREC 6 - ROCHLICE; Maj.: Hana Podzemská
 241  FEYA Mastibe               CMKU / ME 00500/03, 8.5.2003, plavá
    BASIL Mastifland Ch.PL XCONNIE Mastibe Ch.ČR, SK, PL
    Chov.:JÁROVÁ, PARDUBICE; Maj.: Iva Járová

Feny - mezitřída
 242  ATÉNA Vlčí dráp             CMKU / ME 00448/02, 8.7.2002, černá, b.zn.
    BASKERVIL Mastibe Ch.ČR, A XJOLANA FI-IT
    Chov.:HORÁKOVÁ, KUŘIM; Maj.: Jiří Hrabovský
 243  CONCHITTA Tornádo Erben        CMKU / ME 00465/03, 21.1.2003, zlatá
    BASKERVIL Mastibe Ch.ČR, A XSALMA de Cueto Negro
    Chov.:ERBENOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ 15; Maj.: Jana Němečková

Feny - třída otevřená
 244  BAKNAID z Kraje sokolů         CMKU / ME 00411/01, 19.10.2001, zlatá, b.zn.
    TOCHO de Valdejera XDIANA FI-IT ICh.Ch.ČR, PL, Rak, SK
    Chov.:Schmidt, Habartov; Maj.: Hana Schmidtová
 245  CASSANDRA Tornádo Erben        CMKU / ME 00463/03, 21.1.2003, černá,
    BASKERVIL Mastibe Ch.ČR, A XSALMA de Cueto Negro
    Chov.:ERBENOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ 15; Maj.: Lenka Erbenová

Feny - třída šampionů
 246  AYLEN z Kraje sokolů           CMKU / ME 00325/99/0, 1.7.1999, ţíhaná
    IVOIRE des Oursons du Gabizos Ch.F XDIANA FI-IT ICh.Ch.ČR, PL, Rak, SK
    Chov.:Schmidt, Habartov; Maj.: Hana Schmidtová
   Patronem plemene neapolský mastin
    je chovatelská stanice »Glover«
        V současnosti nejúspěšnější chovatelská stanice
             neapolských mastinů v ČR

          Manželé Jetelovi, Anenská 11, 285 06 Sázava
             http://www.mastino-napoletano.cz
               mastin.glover@seznam.cz
          tel. +420 327 321 429, +420 723 264 707


       V současnosti jsou v majetku
     chovatelské stanice Glover tito psi a feny:
    Alphonso of the Thatch Roof (spolumajitel p.Řežábek; import Belgie)
           (Siento × Ypeline of the Thatch Roof; mahagonový)

            JCh. Rak. Bernardo z Opařského dvora
         (Hugo Mamlas × Bianca Glover; béžový) - 5× CAJC, 2× BOB

    Asta of the Thatch Roof (Siento × Xcarita of the Thatch Roof; černá) - 3× CAC

        Holka Mamlas (Romano v.d.Kapelle × Elis Mamlas; béžová)

     Barbara Brtnický mlýn (Alfred Sivý čert × Antonie Březový dům, modrá)

      Bona Bestia Glover (Durano v.d.Stadt Montan × Holka Mamlas, modrá)

    Dorotha Glover (ICh. Figaro della Rocca di Sopra × Bona Bestia Glover, modrá)

    Daiquiri Glover (ICh. Figaro della Rocca di Sopra × Bona Bestia Glover, modrá)
Výstavní ocenění:
17.05.2003 Kroměříž - Klubová Moloss - tř. Baby - Velmi nadějná, Primus baby
28.09.2003 vítěz třídy na výstavě Trofeo Mario Querci v Pratu Italie (Vandoni, It)
05.10.2003 EURO SHOW BRATISLAVA /SK/ jako nejmladší ve třídě mladých se umístila
      3. z osmi fen (Piero Renai della Reina, It.)
12.10.2003 MVP Č.Budějovice - CAJC + BOB - vítěz plemene (Jiřina Krsová, CZ)
07.12.2003 WELS - V 1 (W.Bruckner, A)
08.02.2004 MVP Brno - CAJC, BOB, Nejlepší mladá fena dne
     (Ing.Jaromír Dostál, CZ)
07.03.2004 MVP Graz - CAJC (Dr. Paola Watten, It)
20.03.2004 Klubová výst. Francie - Moncluson - CAJC (M. Thevelon ,F)
25.04.2004 MVP - CAC, CACIB, BOB (Jiřina Krsová, CZ)
Český junior šampion

          Elsa Glover (Garet × Asta of the Thatch Roof, černá)

       Emila Atom Glover (Garet × Asta of the Thatch Roof, mahagonová)
NM - Mastino Napoletano
Kruh :    4    Josef Hodan (CZ)
Psi - třída dorostu
 247  AMADEUS Guardia del Corpo            VDH/MOL 03/MAN/1262, 25.10.2003
     Ich. NINO de San Basile XGINA del Nolano
     Chov.:A.Purtáková; Maj.: Caroline Böhm
 248  EDDIE Glover               CMKU / NM 01231/03, 20.10.2003, modrá
     GARET Zalesne Klopoty Ch.PL XASTA of the Thatch Roof
     Chov.:JETELOVÁ, SÁZAVA; Maj.: Günter Wisslicen
 249  ENDY Anteia Dog           CMKU/NM 1227/03, 10.10.2003
     HUGO Mamlas Ch.ČR XSZARKA Molosos Grabowski
     Chov.:ČERNÁ, KRALOVICE; Maj.: Drahomíra Černá

Psi - třída mladých
 250  BERNARDO BLOWER z Opařského           CMKU / NM 01206/03, 2.3.2003, béţová, b.zn.
     dvora
     HUGO Mamlas Ch.ČR XBIANCA Glover
     Chov.:MIKEŠ, TÁBOR; Maj.: Dagmar Jetelová

Psi - mezitřída
 251  ANTHONY z Opařského dvora            CMKU / NM 01168/02, 16.5.2002, modrá,
     ARNY Hanny z Fojtky XBIANCA Glover
     Chov.:MIKEŠ, TÁBOR; Maj.: Pavlína Protivová

Psi - třída otevřená
 252  ALPHONSO of the Thatch Roof           CMKU/NM 1179/02, 15.10.2001
     SIENTO XYPELINE of The Thatch Roof
     Chov.:Van Doremalen; Maj.: Jiří Řeţábek- jetel
 253  DINO del Gheno                  CMKU/NM/1197/02, 25.3.2002
     Morfeo del Gheno XPerla del Gheno
     Chov.:Allevamento del Gheno; Maj.: Romana Bultasová

Psi - třída šampionů
 254  SOKAR Mio Firo                  N.H.S.B.2321334, 24.9.2000
     Rocky XPenyah v. Starnbergsee
     Chov.:René de Weijer; Maj.: Helga Reichardt

Psi - třída seniorů
 255  HUGO Mamlas                   CMKU / NM 00815/97/9, 20.4.1997, béţová,
     ROMANO v.d.Kapelle XELIS Mamlas
     Chov.:Trochta ,Přeštice; Maj.: Drahomíra Černá

Feny - třída dorostu
 256  ATHENE Guardia del Corpo             VDH/MOL 03/MAN/1268, 25.10.2003
     Ich. NINO de San Basile XGINA del Nolano
     Chov.:A.Purtáková; Maj.: Alena Purtakova
 257  ELSA Glover               CMKU / NM 01233/03, 20.10.2003, černá,
     GARET Zalesne Klopoty Ch.PL XASTA of the Thatch Roof
     Chov.:JETELOVÁ, SÁZAVA; Maj.: Dagmar Jetelová
 258  ENNY Anteia Dog           CMKU / NM 01230/03, 10.10.2003, černá,
     HUGO Mamlas Ch.ČR XSZARKA Molosos Grabowski
     Chov.:ČERNÁ, KRALOVICE; Maj.: Dana Koupilová
 259  ENYA Glover               CMKU / NM 01236/03, 20.10.2003, černá,
    GARET Zalesne Klopoty Ch.PL XASTA of the Thatch Roof
    Chov.:JETELOVÁ, SÁZAVA; Maj.: Simona Hromasová


 260  KIRKÉ Mastino Della Scala        CMKU / NM 01220/03, 28.8.2003, modrá
    ALTIERO of the Thatch Roof Ch.PL, LUX XHONORA Mastino Della Scala
    Chov.:TAUWINKLOVÁ, BOHDALICE; Maj.: Václav Švarc

Feny - třída mladých
 261  BEATRIX BLOWER z Opařského dvora CMKU / NM 01208/03, 2.3.2003, modrá, b.zn.
    HUGO Mamlas Ch.ČR XBIANCA Glover
    Chov.:MIKEŠ, TÁBOR; Maj.: Ladislava Daňková
 262  DAIQUIRI Glover            CMKU / NM 01201/03, 2.1.2003, modrá, b.zn.
    FIGARO Della Rocca di Sopra XBONA BESTIA Glover
    Chov.:JETELOVÁ, SÁZAVA; Maj.: Dagmar Jetelová
 263  DROBĚNA Glover            CMKU / NM 01204/03, 2.1.2003, modrá, b.zn.
    FIGARO Della Rocca di Sopra XBONA BESTIA Glover
    Chov.:JETELOVÁ, SÁZAVA; Maj.: Pavlína Protivová

Feny - mezitřída
 264  ASTARTE Bravo Mirs        CMKU / NM 01195/02, 17.10.2002, modrá,
    HOUSTON Mamlas XFACCIA AZZURRA Ave Orax
    Chov.:SOUKUPOVÁ, HAMR na Jezeře; Maj.: Miroslava Cenková

Feny - třída otevřená
 265  AIMONA Seporionato           CMKU / NM 01158/02, 5.2.2002, modrá
    YOCHEN of the Thatch Roof Ch.S XARLYN Radyňský vrch Ch.ČR
    Chov.:ŘEŢÁBEK, VYSOKÁ; Maj.: Drahomíra Černá
 266  ALISHIA z Canterwillu         CMKU / NM 01177/02, 16.5.2002, modrá
    MENELAO del Gheno XASTORIA od Zlatého slunce
    Chov.:BULTASOVÁ, PLZEŇ; Maj.: Romana Bultasová
 267  ASTA of the Thatch Roof            CMKU/NM/1161/02/01, 14.8.2001
    Siento XXcarita
    Chov.:Van Doremalen; Maj.: Dagmar Jetelová
 268  CLAUDIA del Nolano               LOI 02/97836, 19.2.2002
    TURCO del Nolano XCARMEN del Nolano
    Chov.:de Falco Jovane; Maj.: Alena Purtakova
 269  TOJA Mio Firo                 N.H.S.B. 2321336, 24.9.2000
    Rocky XPenyah v. Starnbergsee
    Chov.:René de Weijer; Maj.: Helga Reichardt


         chovatelská stanice »Glover«
           V současnosti nejúspěšnější chovatelská stanice
               neapolských mastinů v ČR
PPM - Dogo Mallorquin
Kruh :    3    Milan Bíroš (SK)
Psi - třída mladých
 270  ARES Liag Thao            NR-PKR-39114/VIII/03, 17.6.2003
     IKAR CHEWALIER Osanna, PL Ch. XMALAGUENA SIERRA MORENA z Pradoliny Noteckej
     Chov.:A.Zietek; Maj.: Andrzej Zietek
 271  CHE GUEVARA Animus Fortis         PKR-II 760089, 16.6.2003
     Adonis The Lover Irimen XInka Gupla Osanna Ich.
     Chov.:Jaroslaw Gorzala; Maj.: Jaroslaw Gorzala

Psi - mezitřída
 272  KUBUŠ RUSPRUWACZ Osanna          PKR II 729 25, 12.10.2002
     Ivenhou Knight Osanna XGloire Globale Osanna
     Chov.:Renata Jasinská; Maj.: Renata Jasinska

Psi - třída otevřená
 273  ALADIN-DINO Snug             ZReg / PPM 00104/01, 16.5.2001, plavá,
     ALKO z Hlučínských rovnin Ch.ČR, SK XASTA Šer Chán
     Chov.:MAZÁK, OPATOV V ČECHÁCH; Maj.: Lenka Tomášová
 274  ANDY Doubek               ZReg / PPM 00139/02, 8.5.2002, ţíhaná, b.zn.
     ARON Bako-Blondes XBESS ze Strašických chalup
     Chov.:BRABCOVÁ, VLACHOVO BŘEZÍ; Maj.: Karla Brabcová
 275  DARGO-AGIP Brodecká alej             CMKU / PPM 00123/01, 9.12.2001, ţíhaná
     AGIP Mon-Lang Ch.ČR XADALA Šer Chán
     Chov.:Janeček, Brodek u Přerova; Maj.: Jiřina Nováková
 276  HONOROWANY PO OSKARA Ling            PKR II-73301, 7.5.2002
     Thao
     IKAR CHEWALIER Osanna, PL Ch. XFANDANGO GRENADA z Pradoliny Noteckiej
     Chov.:A.Zietek; Maj.: Andrzej Zietek

Psi - třída šampionů
 277  AKBAR Hejtman Ječmínek          ZReg / PPM 00098/01, 28.3.2001, ţíhaná
     ALKO z Hlučínských rovnin Ch.ČR, SK XALFA-ADALA Brodecká alej
     Chov.:Štibora, Chropyně; Maj.: Miroslav Ţák
 278  IKAR CHEVALIER Osanna           PKR II 64 154, 8.6.2000
     Falcor Dragon Osanna XEriesse de Espana Osanna
     Chov.:Renata Jasinská; Maj.: Renata Jasinska

Psi - třída veteránů
 279  EMBAT del Gor Blau                RRC 0063361, 30.1.1994
     Dino del Gor Blau XBani del Gor Blau
     Chov.:Calderon; Maj.: Renata Jasinska

Feny - třída mladých
 280  AMANDA Liag Thao           NR-PKR 39115/VIII/03, 17.6.2003
     IKAR CHEWALIER Osanna, PL Ch. XMALAGUENA SIERRA MORENA z Pradoliny Noteckej
     Chov.:A.Zietek; Maj.: Andrzej Zietek

Feny - třída otevřená
 281  AGATHA-GITA Snug             ZReg / PPM 00108/01, 16.5.2001, plavá,
     ALKO z Hlučínských rovnin Ch.ČR, SK XASTA Šer Chán
     Chov.:MAZÁK, OPATOV V ČECHÁCH; Maj.: Eva Pelinková
 282  BARA BOJOVNICE Mon-Lang             CMKU / PPM 00111/01, 17.6.2001, ţlutá
     ANDRÉ Baghíra CS XARGA Kavington
     Chov.:Bartošková, Vlčetín; Maj.: Monika Bartošková
 283  BESS ze Strašických chalup        ZReg / PPM 00066/99/, 10.5.1999, ţíhaná
     ALKO z Hlučínských rovnin Ch.ČR, SK XALPINA Baghíra CS
     Chov.:Jehlička, Nová Ves; Maj.: Karla Brabcová
 284  CATY-ADALA Brodecká alej              CMKU / PPM 00082 , 20.10.2000, ţíhaná
     AGIP Mon-Lang Ch.ČR XADALA Šer Chán
     Chov.:JANEČEK, BRODEK u Přerova; Maj.: Aleš Hamrozi
 285  DAFNE-ADALA Brodecká alej             CMKU / PPM 00126/01, 9.12.2001, ţíhaná
     AGIP Mon-Lang Ch.ČR XADALA Šer Chán
     Chov.:Janeček, Brodek u Přerova; Maj.: Jiřina Nováková
 286  NIKITA                       PReg/PPM/ 68/02/01, 13.12.1999
     nereg. Xnereg.
     Chov.:import Španělsko; Maj.: Věra Valentová

Feny - třída šampionů
 287  MALAGUENA SIERRA MORENA z             PKR-II-64724, 14.3.2000
     Pradoliny Noteckiej
     IRIMEN ADONIS The Lover, Ch.PL XATISA Wernisaţ Waldemara
     Chov.:Miroslava Grzegórska; Maj.: Andrzej Zietek

Středoasijský pastevecký pes
Kruh :    5
Miroslav Václavík (CZ)
Psi - třída otevřená
 288  BEKIR Veroničin dvůr                ZReg / SAO 00654/97/, 18.4.1997, strakatá
     KIRTAS Tugva XAGNES ze Salfonu CS
     Chov.:Mrazík, Hodonín; Maj.: Dagmar Kapustová

Feny - třída mladých
 289  AISHA od Dschgaday Chan           ÖHZB Zo 23/Reg, 6.1.2003
     Bartang Alu Crimea XAudrey z Freudova rodiště
     Chov.:Sommerer, Rakousko; Maj.: Harald Sommerer
 290  FLÉR z Průčelské rokle         ZReg / SAO 01889/03, 11.1.2003, bílá, černé
     BARÚD z Průčelské rokle CS Ch.ČR XAGGY Saksonia
     Chov.:SOUKUP, BRNÁ (ÚSTÍ n/L); Maj.: Boţena Glosová

Feny - třída otevřená
 291  ELIS Rival Daimon                 ZReg / SAO 01127/99/, 18.9.1999, písková,
     ASO Ivetasi XCLARA z Pavlíčkovy zahrady
     Chov.:Chudá, Kdyně; Maj.: Martin Šalom

Feny - třída šampionů
 292  AUDREY z Freudova rodiště        CMKU / SAO 00868/98, 29.6.1998, černá,
     CERO Ruţová cesta Ch.ČR, PL XASTA od Slimáka
     Chov.:MALINOVSKÁ, PŘÍBOR; Maj.: Harald Sommerer
Tosa Inu
Kruh :    5
Miroslav Václavík (CZ)
Psi - třída baby
 293  AMIS Stanice Valdek                ZReg / TI 00586/03, 5.12.2003, zlatá
     DEXI Tosa Centrum XCUBAKI ze Rpet
     Chov.:VARGA, SPÁLENÉ POŘÍČÍ; Maj.: Jana Dufková

Feny - třída baby
 294  AJDA Stanice Valdek                ZReg / TI 00589/03, 5.12.2003, zlatá, b.zn.
     DEXI Tosa Centrum XCUBAKI ze Rpet
     Chov.:VARGA, SPÁLENÉ POŘÍČÍ; Maj.: Dagmar Zelenková

Feny - třída mladých
 295  COKUSAMA Jamo Super           ZReg / TI 00548/03, 4.3.2003, červená, b.zn.
     ABUNAI Bokels Inu Zatto XBAILEYS Bílá sasanka
     Chov.:MODRÁČKOVÁ, ROŢĎALOVICE; Maj.: Iva Knoblochová
 296  PENKI Tosa Centrum           CMKU / TI 00555/03, 28.3.2003, červená
     GOSHI Tosa Centrum XSakura's SASAKI Ch.SK, PL
     Chov.:JÁNOŠIOVÁ, BŘECLAV; Maj.: Eva Holubcová
 297  PENSAKI Tosa Centrum          CMKU / TI 00556/03, 28.3.2003, červená
     GOSHI Tosa Centrum XSakura's SASAKI Ch.SK, PL
     Chov.:JÁNOŠIOVÁ, BŘECLAV; Maj.: Alice Henzlová

Feny - mezitřída
 298  GERA Schimko Rowen                CMKU / TI 00542/03, 17.1.2003, červená
     DEXI Tosa Centrum XAJARA Miakki-Lee
     Chov.:ŠIMKOVÁ, VŠELIBICE; Maj.: Jitka Křovinová
 299  NAWA Tosa Centrum           ZReg / TI 00513/02, 15.9.2002, červená
     ABUNAI Bokels Inu Zatto XGYAMANUSHI Tosa Centrum
     Chov.:JÁNOŠIOVÁ, BŘECLAV; Maj.: Šárka Jirchovská

Feny - třída otevřená
 300  ABBEY Diamant severu          ZReg / TI 00500/02, 19.4.2002, červená
     CUKI ze Rpet Ch.ČR, SK XGOKIAMA Tosa Centrum Ch.ČR, HR
     Chov.:Zindulková, Liberec 6; Maj.: Ladislav Klement
 301  DEMI Schimko Rowen                CMKU / TI 00463/01, 30.8.2001, červená
     DEXI Tosa Centrum XALGERA Miakki-Lee
     Chov.:ŠIMKOVÁ, VŠELIBICE; Maj.: Petra Lhotáková

Feny - třída šampionů
 302  HIZUMI Tosa Centrum                CMKU / TI 00295/99/0, 20.9.1999, červená
     Dogstar's YAMATO XCIRBY Tosa Centrum
     Chov.:Jánošiová, Břeclav; Maj.: Barbora Vyhlídalová

								
To top