PROFIL SEKOLAH - PDF

Document Sample
PROFIL SEKOLAH - PDF Powered By Docstoc
					                                              )
                   PROFIL SEKOLAH
   Nama dan Alamat     :  SEKOLAH KEBANGSAAN LAMBOR KANAN
   Sekolah           32900 Pambor Kanan,
                 Perak Darul Ridzuan.

   Kod Sekolah       : ABA 8225


 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1.  Nama dan Alamat         SEKOLAH KEBANGSAAN LAMBOR KANAN
   Sekolah             32900 LAMBOR KANAN , PERAK DARUL RIDZUAN..

2.  Kod Sekolah           ABA 8225
3.  Gred Sekolah          A
4.  Lokasi Sekolah         LUAR BANDAR
5.  Sesi Persekolahan        PAGI
6   Nama Guru Besar         ABU NAIM BIN HAMZAH
7.  Bilangan Guru          Lelaki = 8      Perempuan = 19  Jumlah = 27
8.  Bilangan Staf Sokongan     Lelaki = 2      Perempuan = 8   Jumlah = 10
9.  Bilangan Murid         Lelaki = 85      Perempuan = 102  Jumlah =187
10.  * Bilangan Murid Asrama     Lelaki =       Perempuan =    Jumlah =
11.  Bil. Murid Yang
                    UPSR = 29    PMR =    SPM =    STPM =
   Mengambil Peperiksaan
12.  No. Telefon           605-3762571
13.  No. Faksimili          605-3762571
14.  Alamat Mel Elektronik
15.  Visi Sekolah
16.  Misi Sekolah
17.  Etos Sekolah *
   (Ciri budaya sekolah)

   *Ulasan Penilai
18.  Bidang Kebitaraan Sekolah* –
   Niche Area (tiada taranya /
   hanya satu-satunya)
   *Ulasan Penilai
 * Sekolah berasrama sahaja.


                          1
                                             )            RUMUSAN PENARAFAN KENDIRI (Mutakhir)

                                Skor Penuh Skor Diperoleh
Bil.          Elemen / Sub elemen
                                 Wajaran  Peratus Wajaran
 1   Visi dan Misi                           3
 2   Kepimpinan                            7
 3   Struktur Organisasi                        6
 4   Perancangan                            6
 5   Iklim                               6
 6   Pengurusan Sumber                         6
 7   Pengurusan Maklumat                        6
 8   Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum dan Hal
    Ehwal Murid                           (15)

    8.1 Pengurusan Program Kurikulum                 5
    8.2 Pengurusan Program Kokurikulum                5
    8.3 Pengurusan Program Hal Ehwal Murid              5
 9   Pengajaran dan Pembelajaran                    20
10   Pembangunan Sahsiah Murid                     5
11   Penilaian Pencapaian Murid                    5
12   Kemenjadian Murid dalam Akademik, Kokurikulum dan
                                    (15)
    Sahsiah
    12.1 Kemenjadian Murid dalam Akademik               5
    12.2 Kemenjadian Murid dalam Kokurikulum             5
    12.3 Kemenjadian Sahsiah Murid                  5
                           JUMLAH       100

                      Tafsiran Skor Penilaian

               JULAT SKOR      TAFSIRAN        Skor Diperoleh
                                   (tandakan √ dalam
                                      petak yang
                                     berkenaan)
               90 - 100      Gemilang
               80 – 89       Cemerlang
               70 - 79       Harapan
               50 - 69       Sederhana
                < 50        Lemah
                            2
                           )


 HURAIAN TENTANG KEKUATAN SEKOLAH BERDASARKAN
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA- SEKOLAH (SKPM 2)

Dimensi 1: Hala Tuju Kepimpinan
Dimensi 2: Pengurusan Organisasi
Dimensi 3: Pengurusan Program Pendidikan
Dimensi 4: Kemenjadian Murid
                  3
                                              )


         LATAR BELAKANG KEPIMPINAN SEKOLAH

1. Latar Belakang Pengetua/Guru Besar

1.1  Nama : ABU NAIM BIN HAMZAH

1.2  No. Kad Pengenalan : 540225-08-6181

1.3  Latar Belakang Pendidikan:

   Akademik        SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
   Ikhtisas        SIJIL PENDIDIKAN MALAYSIA / MAKTAB PERGURUAN

1.4  Gred Jawatan Sekarang : DGA 34 ( m )

1.5  Pengalaman Mengajar:

    Tahun         Nama Sekolah              Jawatan
   1975     SK Chopin Kanan, 32800 Parit    Guru Penolong
   1981     SK Lambor Kiri , 32900 Lambor    Guru Penolong
                            Guru Kanan
   2000     SK Titi Gantong, 32600 Bota     Guru Penolong Kanan
   2001     SK Cenderong Kelubi         Guru Besar DGA 32
   2002     SK Padang Changkat         Guru Besar DGA 32
   2008     SK Lambor Kanan           Guru Besar DGA 34 ( m )

1.6  Jumlah waktu mengajar semasa:

              Mata Pelajaran          Bilangan Waktu  Tingkatan/
         Opsyen        Yang Diajar       Seminggu    Tahun
   Am             Pendidikan Seni         4 waktu  Th 4 & Th. 5

1.7  Pengalaman Menjadi Pengetua / Guru Besar dan Guru Penolong Kanan:

    Tarikh Lantikan         Nama Sekolah            Jawatan
   01/02/2000      SK Titi Gantong            Guru Penolong Kanan 1
   01/11/2001      SK Chenderong Kelubi         Guru Besar DGA 32
   16/02/2002      SK Padang Changkat          Guru Besar DGA 32
   01/05/2008      SK Lambor Kanan            Guru Besar DGA 34 ( m )

1.8  Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

     Tarikh         Anugerah         Institusi Yang Menganugerahkan
   1996      Anugerah Perkhid. Cemerlang   JPN Perak
   2007      Anugerah Perkhid. Cemerlang   JPN Perak
                         4
                                             )
1.9  Sumbangan Profesional Tiga Tahun Terakhir:

    Bil.                  Sumbangan
     1   RO UPSR Tahun 2007 dan 2008
     2   KETUA PENGAWAS PTK SESI MAC 2009 / AJ 002
     3   PENGERUSI AKADEMI SR KELOMPOK 4, PPD PERAK TENGAH
     4   BENDAHARI SEKOLAH RENDAH PKG BOTA.
     5   PENGERUSI BADMINT0N MSS DAERAH PERAK TENGAH.
2. Latar Belakang Guru Penolong Kanan Pentadbiran:

2.1 Nama : PN ROSNAH BINTI OTHMAN

2.2 No. Kad Pengenalan :600103085086

2.3 Latar Belakang Pendidikan:

    Akademik       MCE
    Ikhtisas       SIJIL PERGURUAN MALAYSIA

2.4 Gred Jawatan Sekarang: DGA32__________________

2.5 Pengalaman Mengajar:

    Tahun       Nama Sekolah             Jawatan
    1982    SMK ACS SITIAWAN          GURU PENOLONG
    1984    SMK ISKANDAR SHAH PARIT      GURU PENOLONG
    2008    SK LAMBOR KANAN          PK PENTADBIRAN

2.6 Jumlah Waktu Mengajar Semasa:

              Mata Pelajaran          Bilangan Waktu Tingkatan /
      Opsyen           Yang Diajar       Seminggu    Tahun
    MATEMATIK         P,SENI .SIVIK           4   TH3 TH6

2.7 Pengalaman Menjadi Guru Penolong Kanan:

     Tarikh Lantikan      Nama Sekolah            Jawatan
    1.7.2008      SK LAMBOR KANAN          PK PENTADBIRAN
2.8 Anugerah Yang Pernah Diperoleh Bagi Tiga Tahun Terakhir :

                      5
                                                )


    Tarikh        Anugerah          Institusi Yang Menganugerahkan
3. Latar Belakang Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid:

3.1 Nama: NORSAMSUNIAH BT MUSA

3.2 No. Kad Pengenalan: 631205-02-5748

3.3 Latar Belakang Pendidikan:

    Akademik       SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)
    Ikhtisas       SIJIL PERGURUAN MALAYSIA

3.4 Gred Jawatan Sekarang: DGA 32

3.5 Pengalaman Mengajar:

    Tahun         Nama Sekolah              Jawatan
    1987    SK BATU HAMPAR,BRUAS, PERAK         GURU PENOLONG
    1988    SK RANTAU PANJANG, PAHANG          GURU PENOLONG
    1991    SK PADANG TERAP. KEDAH           GURU PENOLONG
    1992    SK GUAR NAPAI, KEDAH            GURU PENOLONG
    1998    SK LAYANG-LAYANG KANAN, PERAK        GURU PENOLONG
    2001    SK TOH PADUKA RAJA, PERAK          GURU PENOLONG
    2008    SK LAMBOR KANAN, PERAK           PK HEM

3.6 Jumlah Waktu Mengajar Semasa:

              Mata Pelajaran                    Tingkatan /
                               Bilangan Waktu
         Opsyen           Yang Diajar              Tahun
    PSR/PM          PSK & PSV            4       TH 4 & 6

3.7 Pengalaman Menjadi Guru Penolong Kanan:

     Tarikh Lantikan      Nama Sekolah              Jawatan
    3.10.2008      SK LAMBOR KANAN          PK HEM
3.8 Anugerah Yang Pernah Diperoleh Bagi Tiga Tahun Terakhir:

                         6
                                                 )


     Tarikh        Anugerah           Institusi Yang Menganugerahkan
    2006       APC 2006              KEMENTERIAN PELAJARAN M’SIA4. Latar Belakang Guru Penolong Kanan Kokurikulum:

4.1  Nama: MURAT B. AHAMAD ILIAS

4.2  No. Kad Pengenalan: 600324-08-5549

4.3  Latar Belakang Pendidikan:

    Akademik        DIPLOMA SAINS (MATEMATIK) USM
    Ikhtisas        SIJIL PERGURUAN MALAYSIA

4.4 Gred Jawatan Sekarang: __DGA 32

4.5 Pengalaman Mengajar:

    Tahun           Nama Sekolah                Jawatan
    1981    SMK. LUAR BANDAR MIRI , BEKENU , MIRI      GURU MATA PELAJARAN
    1985    SMK KUCHING TOWN 1 , KUCHING           GURU MATA PELAJARAN
    1986    SMK TUN ABDUL RAZAK SELEKOH, B. DAT0K      GURU MATA PELAJARAN
    1987    SMK. CONVENT , BT. GAJAH             GURU MATA PELAJARAN
    2001    SMK. DATO SERI MAHARAJA LELA           GURU MATA PELAJARAN
    2007    SK. KERUNAI , GERIK               PK. KOKURIKULUM
    2009    SK. LAMBOR KANAN                 PK. KOKURIKULUM

4.6 Jumlah Waktu Mengajar Semasa:

               Mata Pelajaran                    Tingkatan /
                                Bilangan Waktu
        Opsyen            Yang Diajar              Tahun
                                   7     TAHUN 4
    MATEMATIK          MATEMATIK

4.7 Pengalaman Menjadi Guru Penolong Kanan:

      Tarikh Lantikan        Nama Sekolah              Jawatan
    16.8.2007         SK. KERUNAI , GERIK           PK. KOKURIKULUM
    16.12.2008        SK. LAMBOR KANAN             PK. KOKURIKULUM

4.8 Anugerah yang pernah Diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

    Tarikh           Anugerah           Institusi Yang Menganugerahkan
                  - Tiada -
                          7
                                           )5. Latar Belakang Guru Penolong Kanan Petang:

5.1 Nama: _______________________________________________

5.2 No. Kad Pengenalan: ________________

5.3 Latar Belakang Pendidikan:

    Akademik
    Ikhtisas

5.4 Gred Jawatan Sekarang: ___________________

5.5 Pengalaman Mengajar:

    Tahun         Nama Sekolah            Jawatan
5.6 Jumlah Waktu Mengajar Semasa:
           Mata Pelajaran                   Tingkatan /
                           Bilangan Waktu
       Opsyen         Yang Diajar              Tahun5.7 Pengalaman Menjadi Guru Penolong Kanan:

      Tarikh Lantikan      Nama Sekolah          Jawatan
5.8 Anugerah Yang Pernah Diperoleh Bagi Tiga Tahun Terakhir:

    Tarikh         Anugerah        Institusi Yang Menganugerahkan
                     8
                                                     )


                  KEMUDAHAN SEKOLAH

 Senaraikan kemudahan infrastruktur, kemudahan fizikal, peralatan, sumber di sekolah yang memberi impak
            positif terhadap kecemerlangan bidang yang dicalonkan

Bil  Kemudahan Sekolah                              Ulasan

1   Makmal Komputer
2   Kantin
3   Bilik SAL
4   Pusat Sumber Sekolah
5   Padang
6   Gelanggang Bola Tampar
7   Gelanggang Badminton / Takraw
8   Pendidikan Khas
9   Pemulihan Khas
10  Pra Sekolah
11  Bilik Sembahyang
12  Bilik Sains
13  Bengkel Kemahiran Hidup
14  Bilik Tayangan
15
                          9
                                            )
               DOKUMEN SEKOLAH
Tandakan () jika pihak sekolah mempunyai fail tersebut dan (x) jika tiada.

 Bil.              Dokumen / Maklumat           () atau (x)
 Pengurusan
  1.  Takwim Sekolah                            /
  2.  Perancangan Strategik
  3.  Perancangan Taktikal
  4.  Perancangan Operasi
  5.  Fail Jawatankuasa Kewangan                      /
  6.  Fail Audit Sekolah                          /
  7.  Fail Laporan Nazir Sekolah                      /
  8.  Fail Penarafan Kendiri Sekolah                    /
  9.  Senarai Nama Guru dan Staf Sokongan                 /
 10. Rekod Kehadiran Guru                          /
 11. Rekod Kehadiran Staf Sokongan                      /
 12. Rekod Pergerakan Guru Besar/Pengetua                  /
 13. Rekod Pergerakan Guru                          /
 14. Rekod Pergerakan Staf Sokongan                     /
 15. Agihan dan Senarai Tugas Guru                      /
 16. Agihan dan Senarai Tugas Staf Sokongan                 /
 17. Fail Mesyuarat Guru dan Staf Sokongan                  /
 18. Buku Laporan Guru Bertugas Harian                    /
 19. Rekod Bekalan Pejabat, Inventori dan Harta Modal            /
 20. Rekod Penyelenggaraan Kemudahan Fizikal                 /
 21. Fail Pelupusan dan Hapus Kira                      /
 22. Buku SKPM                                /
 23. Buku Panduan Pengurusan                         /
 24. Buku Pengurusan Kewangan Sekolah                    /
 Kurikulum
 25. Fail Jawatankuasa Kurikulum                       /
 26. Jadual Waktu Kelas                           /
 27. Jadual Waktu Persendirian                        /
 28. Rekod Jadual Waktu Ganti                        /
 29. Jadual Waktu Penggunaan Bilik Khas                   /
 30. Buku Rekod Mengajar Guru Besar/ Pengetua dan semua GPK         /
 31. Rekod penghantaran Buku Rekod Mengajar Guru               /
 32. Fail Panitia-Panitia Mata Pelajaran                   /
 33. Fail Peperiksaan Awam (tiga tahun kebelakangan)             /
 34. Fail Peperiksaan Dalaman                        /
 35. Fail Pencerapan P&P                           /
 36. Fail Semakan Buku Latihan Murid                     /
 37. Fail Perkembangan Staf                         /
 38. Dokumen Berkaitan Program Peningkatan Akademik             /
 39. Fail Pusat Sumber Sekolah                        /
 40. Rekod Pelaksanaan NILAM                         /
 41. Buku 12 Modul (Keluaran PPK)                      /
                     10
                                  )


   Hal Ehwal Murid
42  Fail Jawatankuasa Hal Ehwal Murid             /
43  Fail Jawatankuasa Kantin Sekolah             /
44  Fail Disiplin Murid                    /
45.  Analisis Kes Salah Laku Murid (Tiga Tahun Kebelakangan)  /
46  Fail Program Bimbingan & Kaunseling            /
47  Jadual Kedatangan Murid                  /
48  Analisis Kehadiran Murid (Tiga Tahun Kebelakangan)    /
49  Fail Pengawas Sekolah                   /
50  Fail Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan  /
51  Buku Peraturan Sekolah (untuk murid)           /
52  Fail Asrama (jika berkenaan)
53  Dokumen Berkaitan Program Peningkatan Sahsiah Murid
54  Fail Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin         /
55  Fail Rancangan Makanan Tambahan              /
56  Fail Projek Susu Sekolah                 /
57  Buku Panduan Disiplin Murid                /
                       11
                                                       )


               ANALISIS PENCAPAIAN UPSR
                 (Pencapaian UPSR Untuk Tiga TahunTerakhir)

                                         Calon Mencapai Gred     Gred
                  Bilangan     Calon Mendapat A                     Purata
  Mata Pelajaran   Tahun                              A, B & C
                  Calon                                   Mata
                         Bilangan   Peratus     Bilangan    Peratus    Pelajaran

            2006      37      19     51.35       37       100     1.86
Bahasa Malaysia
            2007      42      27     64.29       39      92.86     1.98
Penulisan
            2008      39      17     43.6       36       92.3     2.00
            2006      37      15     40.54       25      67.57     2.57
Bahasa Malaysia
            2007      42      27     64.29       39      92.86     1.74
Pemahaman
            2008      39       8     20.5       30       76.9     2.54
            2006      37       1     2.70       25      67.57     3.24
Bahasa Inggeris    2007      42       0     0.00       23      54.76     3.40
            2008      39       6     15.4       25       64.1     2.31
            2006      37       5     13.51       23      62.16     3.05
Matematik       2007      42       7     16.67       33      78.57     2.86
            2008      39       6     15.4       22       56.4     3.23
            2006      37       5     13.51       29      78.38     2.70
Sains         2007      42       5     11.90       33      78.57     2.81
            2008      39       3      7.7       29       74.4     2.95


Bahasa Cina / Tamil
PenulisanBahasa Cina / Tamil
Pemahaman


                  RUMUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH
                                        Calon Mencapai semua
                                       Mata Pelajaran (sekurang-
                               Peratus                   Gred Purata
  Tahun       Bilangan     Bilangan Calon              kurangnya Gred C)
                               Calon                    Sekolah
            Calon         5A/7A
                               5A/7A    Bilangan     Peratus

   2006        37          1        2.70       22      59.45     2.73

   2007        42          0        0.00       22      52.38     2.56

   2008        39          2        5.12       18      46.15     2.61
                           12
                                                    )
               MAKLUMAT KEHADIRAN MURID

         Peratus Kehadiran Murid Untuk Dua Tahun Terakhir

Tahun    Jan. Feb. Mac April Mei       Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis.      Purata
Bulan
2007     94   94   92  91   91   94    89  90  88   89  86  00  90.82
2008     96   95   94  95   94   94    93  90  90   89  91  00  92.81

           Maklumat Kehadiran Murid Untuk Tahun 2009

Bilangan Kelas :   6  Buah

                       Peratus Kehadiran Murid Tiga Bulan Terakhir
    Tingkatan / Tahun                 Mengikut Kelas
                    Bulan: Januari   Bulan: Februari Bulan: Mac
TAHUN 1                96.00       95.00       94.00
TAHUN 2                95.80       92.80       89.03
TAHUN 3                93.00       92.00       96.00
TAHUN 4                90.40       89.00       87.10
TAHUN 5                97.15       96.60       95.88
TAHUN 6                96.30       95.60       97.00


              SENARAI KES SALAH LAKU MURID
                 (Tiga bulan terakhir)

               Bilangan Kes Salah Laku Tiga Bulan Terakhir
  Kes Salah Laku                                Bil. Kes Yang
              Bulan: Jan    Bulan: Feb    Bulan: Mac
                                         Dapat Diselesaikan
1. Ponteng Sekolah        3         7        5           2
2. Bergaduh            -         1        -           1
3. Melawan arahan Guru      1         1        -           2
4. Ponteg Kelas          --         1        -           -
                           13
                                                    )


          ANALISIS KEAHLIAN KOKURIKULUM AKADEMIK
               Tahun 2007, 2008, dan 2009
                KEAHLIAN MURID DALAM KELAB DAN PERSATUAN

Bil          Nama Kelab dan Persatuan            2007    2008    2009
                                  Bil. Ahli  Bil. Ahli  Bil. Ahli
1   Persatuan Bahasa Malaysia                  13      11     11
2   Persatuan Matematik                     13      12     7
3   Persatuan Sains                       13      13     13
4   Persatuan Pendidikan Islam                  13      10     13
5   Persatuan Kemahiran Hidup                  12      11     7
6   Persatuan Pusat Sumber                    13      11     10
7   Kelab Komputer                        15      11     12
8   Doktor Muda                         -      -      20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
                         Jumlah Keahlian  108     106     102
                         Enrolmen Murid  108     106     102
                             Peratus  100     100     100
                        14
                                               )


             PENGANUGERAHAN / PENGIKTIRAFAN
        Senaraikan Anugerah/ Sijil Kecemerlangan Yang Diperoleh
              Dalam Tempoh Tiga Tahun Terakhir

Bil.   PERKARA/TAJUK ANUGERAH/ PENGIKTIRAFAN     PIHAK YANG MEMBERI   TAHUN DIPEROLEH
    Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum         Kem. Pelajaran M’sia    2007
1.
    Peringkat Kebangsaan
2.   Pertandingan Kitchen Garden / Edibile        Kem. Pertanian      2007
    Majlis Anugerah Unit Pengurusan Pembangunan     PPD Perak tengah      2007
 3.
    Manusia PPD Perak Tengah
 4.  Anugerah Kokurikulum                  JPN Perak        2007
 5.  Pertandingan landskap dan Kibar Jalur Gemilang                 2007
 6.  Anugerah Pengurusan Nilan Daerah          PPD Perak Tengah      2007
 7.  Surat Penghargaan                 JKKK Kg. Lambor Kanan    2008
 8.  Johan Amali Sains Daerah Perak Tengah        PPD Pk. Tengah      2008
 9.  Naib Johan Eureka Daerah Pk.Tgh           PPD Perak Tengah      2008
10.  Johan Bola baling ( L ) Daerah PK Tgh        PPD Perak Tengah      2008
11.  Johan Pertandingan Memasak PPM Daerah        PPD Perak Tengah      2008
12.  Anugerah Pengurusan Nilam Perak Tengah       PPD Perak Tengah      2008
13.  Johan Bola Baling PKG Bota               PKG Bota        2009

14.

15.
                          15
                                        )


           PROGRAM-PROGRAM SEKOLAH
      (Sila gunakan lampiran lain jika ruang tidak mencukupi)

PROGRAM KURIKULUM

Senaraikan semua program yang menyumbang kepada kecemerlangan sekolah
menggunakan format berikut:

Tahun  Nama     Objektif     Tarikh     Aktiviti     Impak
    Program   Program                     Program
PROGRAM KO- KURIKULUM AKADEMIK
Senaraikan semua program yang menyumbang kepada kecemerlangan sekolah
menggunakan format berikut:

Tahun  Nama     Objektif     Tarikh     Aktiviti     Impak
    Program   Program                     Program
PROGRAM HAL EHWAL MURID
Senaraikan semua program yang menyumbang kepada kecemerlangan sekolah
menggunakan format berikut:

Tahun  Nama     Objektif     Tarikh     Aktiviti     Impak
    Program   Program                     Program
PROGRAM SOKONGAN (PIBG, Alumni, Komuniti dan lain-lain jika ada)
Senaraikan semua program yang menyumbang kepada kecemerlangan sekolah
menggunakan format berikut:

Tahun  Nama     Objektif     Tarikh     Aktiviti     Impak
    Program   Program                     Program
                   16
                                                            )


PELAN LOKASI SEKOLAH DARI BANDAR TERDEKAT
                                    Lampu Isyarat

                                                      Dari IPOH


                                         Masjid Bota Kanan
Jambatan Sultan Idris
                                            SMK Dato’ Abdul Rahman Yaakub
                   Bota Kanan
                                 Bota Kanan
                                        SK Bota Kanan
                                    SK Padang Changkat
                          Ke Kg. Gajah
                                         SK Teluk Bakong
                                      SMK Sultan Mudzafar Shah
       Jambatan Sultan Idris
        14 km dari Lampu
        Isyarat Bota Kanan
                            17
             )GAMBAR FIZIKAL SEKOLAH
GAMBAR AKTIVITI SEKOLAH
     18

				
DOCUMENT INFO
Description: rancangan-pengajaran-harian-pendidikan-seni pdf