Perancangan Strategik 2008 2012 SMK Jawi

Document Sample
Perancangan Strategik 2008 2012 SMK Jawi Powered By Docstoc
					Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
                     1
                                    Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


MODEL PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


   FASA 1   Pra perancangan   FASA 2   Penetapan halatuju   FASA 3   Analisa persekitaran   FASA 4   Isu, matlamat, Objektif, KPI, Sasaran   FASA 5   Strategi dan Taktikal   FASA 6   Pelan Operasi   FASA 7   Perlaksanan dan Penilaian   FASA 8   Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik                                                         2
                           Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SMK JAWI

Pengerusi      Pengetua
           Pn. Zaiton Binti Md Noor

Timbalan Pengerusi  Penolong Kanan Pentadbiran
           En. Azmi Bin Othman

Naib Pengerusi 1   Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
           Pn. Sandora Binti Marzahan

Naib Pengerusi 2   Penolong Kanan Kokurikulum
           En. Abdul Halim Bin Awang

Setiausaha      Setiausaha Kurikulum
           Pn. Fadzura Binti Mohamed

Pen. Setiausaha   Kaunselor Sekolah
           Pn. Salmah Binti Othman

Ahli Jawatankuasa  Ketua-ketua Panitia
           Setiausaha Sukan Dan Permainan
           Setiausaha Peperiksaan Awam
           Setiausaha Peperiksaan Dalaman
           Guru Data
           Setiausaha Persatuan Dan Kelab
                                                3
                                           Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


     JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK


BIL                AKTIVITI                 TARIKH      TINDAKAN

1. Penubuhan Jawatankuasa Induk                      14 Sept. 2007    Pengetua

2. Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja        16 Sept. 2007    Pengetua

3. Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana          16 Sept. 2007    JK Induk

4. Proses Pertama
  4.1 Pra Perancang
    4.1.1 Latar belakang sekolah                    28 Sept. 2007    JK Induk,
          4.1.1.1 Sejarah Sekolah                          JK Kerja &
          4.1.1.2 Enrolmen Murid                          JK Pelaksana
          4.1.1.3 Biodata pemimpin sekolah
          4.1.1.4 Prestasi akademik, koakademik dan kokurikulum
          4.1.1.5 Disiplin Murid
          4.1.1.6 Demografi Penduduk
          4.1.1.7 Persekitaran Sekolah              3 Okt. 2007
          4.1.1.8 Kemudahan Fizikal
   Proses Pertama
   4.1 Pra Perancang                          4 Okt. 2007     JK Induk,
     4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah                          JK Kerja &
     4.1.3 Laporan analisis program                           JK Pelaksana
     4.1.4 Laporan Prestasi Semasa
           4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah       10 Okt. 2007
           4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf
           4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan
     4.1.5 Mengenal pasti mandat
     4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana


                                                                4
                                           Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
BIL                 AKTIVITI                TARIKH      TINDAKAN

5. Proses Kedua
  5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah                  4 Okt. 2007     JK Induk,
   5.1.1 Menyemak pernyataan misi                             JK Kerja &
   5.1.2 Menyemak pernyataan visi                             JK Pelaksana
   5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan
   5.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo dan warna organisasi.  10 Okt.2007

6.  Proses Ketiga
   6.1 Analisis persekitaran                      11 Okt. 2007    JK Induk,
     6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik                        JK Kerja &
     6.1.2 Analisis SWOT                                JK Pelaksana
     6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran
                                      15 Okt. 2007
7. Proses Keempat
  7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal             11 Okt. 2007    JK Induk,
    7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik                    JK Kerja &
    7.1.2 Membentuk isu, matlamat strategik & KPI                     JK Pelaksana
    7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek dan panjang
    7.1.4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik)
    7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi Yang strategik     15 Okt. 2007
                                                                5
                               Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
BIL                  AKTIVITI   TARIKH      TINDAKAN

8.  Proses Kelima
    8.1 Pembinaan pelan taktikal        18 Okt. 2007    JK Induk,
                                   JK Kerja &
                                   JK Pelaksana

                          24 Okt. 2007

9. Proses Keenam
   9.1 Pembinaan Pelan Operasi          25 Okt. 2007    JK Induk,
                                   JK Kerja &
                                   JK Pelaksana
                         20 Januari 2008
                                                    6
                                                  Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


MENDEFINISIKAN HALA TUJU SMK JAWI


Kepentingan Kefahaman tentang MANDAT sebelum membina strategi


  •  Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang disuruh atau diarah oleh “stakeholder”.
  •  Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan.


MENYEMAK MANDAT KERAJAAN
(SEMUA MANDAT DILAMPIRKAN DI BELAKANG DOKUMEN)


  • Akta Pendidikan 1996
  • Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
  • Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI)
  • Dasar Pendidikan Negara:eg- PIPP 2006-2010
  • Arahan Perbendaharaan
  • Surat Siaran JPN dan PPD
  • Semua peraturan dan undang-undang negara.
                                                                       7
                                                  Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


 1. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002 / Akta 1152 Ibubapa boleh didenda tidak hantar anak ke sekolah.
 2. 1973 laporan Murad ( RMT, SPBT, Biasiswa, Penekanan ) kepada 3M.
 3. Peraturan Pendidikan ( kurikulum Kebangsaan ) 1997 P.U (A) 531.
 4. The Education Ordinan / 1997 ( No2 of 57 ) The schools ( Tours ) Regulations 1957.
 5. Surat Pek Unit Pendaftaran 1 / 1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan / Persatuan Di Sekolah.
 6. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010
DASAR WAWASAN NEGARA


 1. Rancangan Pembangunan Pendidikan.
 2. Skim Pinjaman buku Teks.
 3. Rancangan Makanan Tambahan
 4. Asrama Harian.
 5. Biasiswa.
                                                                       8
                                                Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


SURAT PEKELILING IKHTISAS


 SPI 1 / 1985 – Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah.
 SPI 2 / 1985 – Lencana / logo dan lagu sekolah.
 SPI 4 / 1985 – Sekolah sebagai institusi masyarakat.
 SPI 5 / 1985 – Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasannya -( Lanskaping ).
 SPI 7 / 1886 – Langkah – langkah keberkesanan disiplin sekolah.
 SPI 6 / 1988 – Panduan tajaan oleh syarikat / badan perniagaan di sekolah.
 SPI 8 / 1988 – Keselamatan diri pelajar di sekolah
 SPI 15 / 1988 – Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah.
 SPI 2 / 1989 – Rancangan kesihatan sekolah.
 SPI 4 / 1989 – Menangani masalah ponteng di sekolah.
 SPI 1 / 1996 – Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar.
 SPI 1 / 1997 – Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah.
 SPI 3 / 1997 – Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang.
 SPI 5 / 1997 – Sekolah sebagai kawasan larangan merokok.
 SPI 6 / 1997 – Amalan kebersihan di sekolah.
                                                                     9
                                                  Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


PERATURAN PERKHIDMATAN AWAM


 Bil 1 / 1999 – Garis panduan pelaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan awam.
 Bil 1 / 2001 – Pekeliling pentadbiran awam – Garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasa undang – undang di peringkat
        pentadbiran daerah.
 Bil 1 / 2002 – Pekeliling pentadbiran awam – Garis panduan semakan semula prosedur dan proses kerja di agensi kerajaan.
 Bil 2 / 2002 – Pekeliling pentadbiran awam – Pemberian anugerah cemerlang anggota perkhidmatan awam.
 Bil 1 / 1992 – Pekeliling pentadbiran awam – Panduan pengurusan kualiti menyeluruh ( TQM ) bagi perkhidmatan awam.
 Bil 7 / 1991 – Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja KMK.
 Bil 6 / 1991 – Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam
                                                                       10
                                                     Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK JawiPERINCIAN MANDAT

BIDANG KURIKULUM

•  Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Wajib ) 2002-Akta Pendidikan 1996
•  Peraturan-peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997-Akta Pendidikan 1996
•  SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.
•  SPI Bil 3/1981 – Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru.
•  SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah


BIDANG KOKURIKULUM

•  SPI Bil 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan kokurikulum & sukan di
  dalam dan luar kawasan sekolah.
•  SP Pendaftaran Bil 2/1997 – Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri
•  JPN Selangor – Panduan menawarkan perkhidmatan jurulatih luar untuk kelab seni mempertahankan diri.
•  Akta Pendidikan 1996 – Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998
•  SP Unit Pendaftaran 1/1995 – Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah
•  SPI Bil 1/1989 – Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah.
•  SPI Bil 2/1986 – Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.
                                                                          11
                                                      Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BIDANG HAL EHWAL MURID

•  SPI Bil 6/1975 – Menangai masalah ponteng di sekolah
•  SPI Bil 1/1972 – Peraturan-peraturan ( tatatertib sekolah ) Pelajar ,1959
•  SPI Bil 8/1999 – Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.
•  Akta Pendidikan 1996 – Peraturan-peraturan Pendidikan ( Penerimaan Masuk Murid ke sekolah penyimpan daftar & syarat bagi pengekalan murid
  belajar di sekolah) 1998.
•  SPI Bil 3/1983 – Pakaian Seragam Murid – Murid Sekolah bertarikh 9 Mac,1983.


BIDANG KEWANGAN

•  Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 – Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah.
•  SP Kew Bil 8 Tahun 2000 – Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama.
•  SPI Bil 1/2004 – Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4,5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan.
•  SP Kew Bil 1 Tahun 2005 – Bantuan Skim Baucer Tuisyen (SBT ) di sekolah.
•  SP Kew Bil 1 Tahun 2003 – Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002
•  SPP Bil 1 Tahun 2002 – Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera.
•  SPI Bil 3/1997 – Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang
•  Peraturan-peraturan pendidikan ( Akaun & Audit ) 2002
                                                                          12
                                                     Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BIDANG PENGURUSAN PEJABAT

•  SPP Bil 12 Tahun 1995 – Penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor dan aset di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun
•  SPP Bil 3 Tahun 2002 – Peningkatan Amaun pelupusan & Hapus kira harta benda kerajaan yang boleh diluluskan oleh Kementerian /Jabatan.
•  SPP Bil 7 Tahun 1995 – Garis panduan pelupusan peralatan komputer.
•  SPP Bil 2 Tahun 1987 – Garis panduan pelupusan aset & barang kerajaan
•  SPP Bil 2 Tahun 1991 – Penggunaan borang –borang baru bagi pengurusan harta modal, inventori & bekalan pejabat


BIDANG SUMBER MANUSIA

•  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 Tahun 1991 – Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja
•  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 – Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK)
•  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3 Tahun 1993 – Panduan Mengenai Piagam Pelanggan.
•  SPI Bil 6/1986 – Urusan Temuduga Guru – guru ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran.
•  SPI Bil 2/1990 – Peranan Baru Kakitangan Sumber Dan Prosedur Pembayaran


BIDANG FIZIKAL

•  SPI Bil 1/1987 – Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian.
•  SPI Bil 5/1985 – Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya ( landscaping )
•  SPI Bil 15/1988 – Penyelenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah.
•  SPI Bil 12/1989 – Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Asrama.
•  SPI Bil 14/1989 – Kebersihan Sekolah

                                                                         13
                                                     Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BIDANG PERHUBUNGAN LUAR

•  SPI Bil 6/1988 – Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah.
•  SPI Bil 12/1988 – Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah – Sekolah
•  Peraturan – Peraturan Pendidikan ( Persatuan Ibu Bapa – Guru ) 1998
•  SPI Bil 7/1991 – Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia.
•  SPI Bil 9/1991 – Permohonan Mengundang Orang – Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institut Pendidikan.
•  SPI Bil 6/1992 – Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikat atau Kerajaan Negara Luar


DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH ( PINDAAN 2000 )

•  SPI.Bil.9/2000 - Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran PJK
•  Serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan di dalam dan luar kawasan sekolah.
•  SPI:Bil.1/1972 – Peraturan-peraturan (tataterib sekolah) Pelajaran 1959
•  SPI:Bil. 8/1999 – Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah


PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002

•  SPI: Bil.3/1997 – Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan akaun pungutan wang.
                                                                          14
                                            Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
                   VISI SEKOLAH
  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI AKAN MENJADI SEKOLAH BERKESAN MENJELANG 2010

                   MISI SEKOLAH

1.0 Memastikan kecermelangan dalam kurikulum.

2.0 Memastikan penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti kokurikulum.

3.0 Membentuk insan yang bersahsiah terpuji, berketerampilan dan berdisiplin.

4.0 Memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar diberi perhatian.

5.0 Melaksanakan sistem pentadbiran profesional secara telus dan tulus dengan penerapan budaya kerja sepasukan.

6.0 Mewujudkan persekitaran yang kondusif.

7.0 Memupuk semangat kerjasama antara warga sekolah, waris dan masyarakat.

                                                                 15
                                                       Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
                            PIAGAM PELANGGAN

Kami dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

    memberi peluang dan layanan yang adil kepada setiap murid tanpa mengira agama, keturunan dan latar belakang untuk mendapat pendidikan yang
    sempurna;

    mewujudkan iklim sekolah selamat dari segi fizikal, sosial dan budaya agar suasana sekolah sentiasa kondusif selaras dengan perkhidmatan
    penyayang;

    sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan dalam aspek kurikulum, kokurikulum, fizikal, keceriaan dan pentadbiran;

    memastikan disiplin murid sentiasan berada pada tahap yang terpuji dengan menanam dan menyuburkan penghayatan nilai-nilai murni untuk
    membangunkan insan yang sempurna;

    memastikan semua kakitangan sekolah sentiasa berdisiplin, bertanggungjawab, berdedikasi, terlatih, berinovasi dan produktif bagi mewujudkan
    pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan;

    usaha yang berterusan dalam meningkatkan tahap profesionalisme keguruan di kalangan para pendidik menerusi program-program peningkatan
    profesionalisme yang terancang;

    sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan.
                                                                            16
                                               Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


KETERANGAN LENCANA
             MOTTO SEKOLAH – ILMU AMAL IMAN


    ILMU  Guru mendidik dan membimbing pelajar menimba ilmu dan menjadi pelajar yang berketerampilan

    AMAL  Berbekalkan ilmu yang ditimba ini , pelajar akan mengamalkannya ke jalan kebaikan.


    IMAN  Pelajar akan melaksanakan tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dengan berlandaskan
       keimanan sejati.
                                                                    17
                                                 Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BENTUK
•  Logo berbentuk oval, dengan nama sekolah dan motto sekolah mengelilingi bentuk oval memberi makna bahawa usaha
  menuntut ilmu tiada sempadan dan batas masa, juga menggambarkan globalisasi.
•  Bentuk empat oval yang bertindih antara satu sama lain menunjukkan pendidikan bertaraf dunia dengan tumpuan utama
  kepada sains dan teknologi serta penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ia juga menggambarkan hubungan
  manusia dengan alam. Dari pandangan sisi kelihatan otak manusia yang melambangkan pelajar yang berketerampilan dan
  serba boleh.
•  Gambar buku di tengah-tengah melambangkan penghayatan kepada pengajaran Al-Quran agar ilmu yang dituntut
  merupakan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan berlandaskan keimanan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Di
  samping itu, buku melambangkan pengekalan ciri-ciri tradisional yang baik dan ulung dalam usaha menuntut ilmu. Oleh itu,
  asas pendidikan dan ilmu terus diutamakan. Ia juga mewakili bendera Pulau Pinang.
•  Lambang lima bulatan bertindih menunjukkan bahawa sekolah bukan sahaja menumpukan perhatian kepada bidang
  kurikulum malah kokurikulum juga diutamakan demi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
  jasmani.
•  Angka 2002 menunjukkkan tarikh sekolah mula beroperasi.


WARNA

        Kuning – Kedaulatan dan mewakili salah satu warna bendera Pulau Pinang

        Biru Tua – Perpaduan

        Biru Muda – Mewakili warna bendera Pulau Pinang

        Putih – Suci dan bersih.                                                                     18
                       Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


PETA LOKASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI


                  TAMAN
                 JAWI JAYA
  TAMAN
 DESA JAWI
                                           19
                                Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


         GAMBAR PERSEKITARAN SEKOLAH
                   Pandangan dari hadapan
                   Blok makmal dan gelanggang

Bangunan Surau


                                                    20
                 Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


  LAGU SEKOLAH


  Putera puteri SMK Jawi
   Harapan ibu pertiwi
 Bersatu hati melangkah maju
    Ilmu asas kejayaan

  Semarakkan perjuangan
   Menghadapi cabaran
Kuatkan semangat semaikan budi
 Moga kecemerlangan subur

  Amat payah kita harungi
 Kerahkan tenaga dan fikiran
     Usah kita leka
 Tiup semangat cinta sekolah

Bersatulah kita melangkah maju
 Tekun berusaha kami berjanji
   Inilah sumpah setia
    Warga SMK Jawi
Menjadi insan berilmu beriman
                                     21
                                                  Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


                     SEJARAH SEKOLAH


   Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi dibuka pada 2 Januari 2002
dan pada awalnya menumpang di SK Jawi. Penyelaras SMK Jawi pada
masa tersebut ialah Pn Zaiton bt Md Noor dan seterusnya dilantik
sebagai pengetua pada 1 Julai 2003. Pengetua telah dibantu oleh En
Azmi Othman yang menjalankan tugas sebagai penolong kanan HEM
dan En Zulkifli yang menjalankan tugas sebagai Penolong Kanan
Kokurikulum. Seramai 9 orang guru yang mula berkhidmat di SMK Jawi
pada masa tersebut dan seramai 65 orang murid memulakan tahun
pertama tersebut yang diambil dari SK Jawi dan SK Keledang. Hanya
sebanyak 3 kelas tingkatan 1 dibuka pada masa tersebut.
                                          Barisan Perintis SMK Jawi 2002


   Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi telah berpindah ke bangunan sendiri pada 9 September 2002. SMKJ
dibina dengan memiliki bilik-bilik khas seperti pejabat, bilik guru, pusat sumber, bilik audio visual, bilik media, 2
buah makmal komputer, 1 makmal bahasa, bengkel kemahiran hidup, jahitan, kejuruteraan, bilik seminar, koperasi,
bilik kaunseling, makmal sains iaitu fizik, biologi dan kimia, bilik muzik, bilik pendidikan seni visual, bilik
persalinan, surau dan sebagainya.


                        Pada tahun kedua iaitu 2003, sebanyak 10 orang guru ditukarkan ke
                     Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi menjadikan jumlah guru seramai 19
                     orang kerana salah seorang guru iaitu En Zulkifli telah dinaikkan pangkat
                     ke Sekolah Menengah Kebangsaan      Saujana Indah. Jumlah kelas
                     bertambah menjadikan sebanyak 9 buah kelas iaitu dari tingkatan
                     peralihan, 1, 2, dan 4. Jumlah kesemua murid menjadikan hampir 300
                     orang. Seramai 19 orang pelajar peralihan dan 60 orang murid tingkatan 4
                     yang dibawa masuk dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Sheikh
                     Barakhbah.
  Pandangan hadapan SMK Jawi 2002
                                                                       22
                                              Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


   Pada tahun ketiga, 2004, Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi mempunyai hampir 500 orang pelajar dan 34
orang guru. Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi juga memiliki kesemua tingkatan iaitu Peralihan, 1, 2, 3, 4 dan 5.
SMK Jawi memulakan tahun pertama peperiksaan awam iaitu SPM dan PMR pada tahun 2004.
       Tambahan daripada itu, mata pelajaran MPV Hiasan Dalaman Asas, telah
diperkenalkan mulai tahun 2006. Oleh yang demikian, sebuah Bengkel MPV telah
diubahsuai daripada empat bilik darjah. Mulai tahun 2008 satu lagi kelas MPV (Rekaan
Dan Jahitan Pakaian) akan dibuka dengan mengubahsuai tiga bilik darjah dan sebuah stor
untuk dijadikan bengkel kelas tersebut.


   Tahun 2006 SMKJ juga telah mengorak langkah dengan membangunkan laman
web Portal Bestari SMK Jawi iaitu http://www.smkjawi.edu.my. Warga pendidik, ibu
bapa dan pelajar boleh mendaftar dan mengakses laman ini dari rumah masih-masing.
Selain daripada itu, bagi membolehkan semua warga pendidik SMKJ mengakses
internet tanpa wayar, semua kawasan bilik guru dan pejabat telah disambungkan dengan internet
tanpa wayar. Tahun 2007, Sebuah pusat akses internet dalam proses pembinaan di bilik media, Pusat Sumber
bagi membolehkan pelajar-pelajar mengakses internet sepanjang masa terluang bagi membolehkan pencarian
maklumat.


                         Sehingga kini SMK Jawi mempunyai lebih 500 orang pelajar
                      dan lebih 42 orang guru. SMK Jawi juga memiliki 4 buah kelas
                      Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Seramai tujuh orang guru
                      Pendidikan Khas dan dua orang Pembantu Pengurusan Murid N17
                      mengendalikan kelas tersebut. Sebanyak 2 buah bilik kelas telah
                      diubahsuai untuk dijadikan kelas Pendidikan Khas.
                                                                  23
                                          Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


KEMUDAHAN INFRASRUKTUR

 •  Sebuah Pejabat Pentadbiran              •  Sebuah Klinik Kesihatan
 •  Sebuah Bilik Mesyuarat                •  Sebuah Seminar
 •  Sebuah Bilik Perkembangan Staf            •  Sebuah Bilik Muzik
 •  Empat buah Bilik Guru Kanan             •  36 Bilik Darjah
 •  Sebuah Bilik Guru                  •  Sebuah Kantin
 •  Dua buah Makmal Komputer               •  Sebuah Dewan Peperiksaan (bilik darjah)
 •  Sebuah Makmal Bahasa                 •  Sebuah Ruang Serbaguna
 •  Enam buah Makmal Sains                •  Sebuah Dataran Perhimpunan
 •  Empatbuah Bengkel Kemahiran Hidup          •  2 kelas Pendidikan Khas (Ubahsuai bilik darjah)
 •  Sebuah Bengkel Lukisan Kejuruteraan         •  Sebuah Dewan Terbuka
 •  Sebuah Bengkel MPV - Hiasan dalaman Asas (Ubahsuai  •  Sebuah bilik koperasi sekolah
   bilik darjah)                    •  Sebuah pusat kegiatan kokurikulum( ubahsuai tempat letak
 •  Sebuah Bengkel MPV – Rekaan Dan Jahitan Pakaian     basikal )
   (Ubahsuai bilik darjah)               •  Sebuah Pusat Akses Sekolah
 •  Sebuah Bilik Pendidikan Seni             •  Sebuah Bilik PPSMI
 •  Sebuah Bilik BOSS (SPBT)               •  Sebuah Bilik Geografi/Sejarah
 •  Sebuah Bilik Geografi / Sejarah           •  Sebuah padang bola dan trek 200 meter
 •  Sebuah Bilik PPSMI                  •  Dua buah gelanggang badminton terbuka
 •  Sebuah Bilik Sukan / Persalinan(L & P)        •  Dua buah gelanggang sepak takraw terbuka                                                               24
                                         Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


ALIRAN YANG DITAWARKAN

        ALIRAN DITAWARKAN      Mata Pelajaran      Bilangan Kelas

                                   Ting 1 – 4 kelas

                         Teras        Ting 2 – 4 kelas
           PMR

                                   Ting 3 - 4 kelas


                     Teras + Perdagangan +   Tingkatan 5 – 1 kelas
                    Ekonomi Asas + Pendidikan
            Kemanusiaan
                     Seni Visual/ Geografi   Tingkatan 4 – 2 kelas

                     Teras + Fizik + Kimia +  Tingkatan 5 – 1 kelas
             Sains Tulin    Biologi + EST +
        SPM            Matematik Tambahan    Tingkatan 4 – 1 kelas

                    Teras + Hiasan Dalaman   Tingkatan 5 – 1 kelas
                         Asas       Tingkatan 4 – 1 kelas
            Mata pelajaran
           Vokasional(MPV) Teras + Rekaan Dan Jahitan
                                  Tingkatan 4 – 1 kelas
                        Pakaian
                                                              25
                                        Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


SENARAI GURU DAN STAF 2008

     BIL  PENGKHUSUSAN        NAMA               KATOGERI (DG)
      1  Pengetua/ Geografi     PN. ZAITON BINTI MD NOOR       DG48
      2  GPK Pentadbiran/ Geografi  EN. AZMI BIN OTHMAN          DG41
      3  GPK Hal Ehwal Murid/ PSV  PN. SANDORA BINTI MARZAHAN      DG41
      4  GPK Kokurikulum/ Sains   EN. ABDUL HALIM BIN AWANG       DG44
      5  Guru Bimbingan Kaunseling  PN. SALMAH BINTI OTHMAN        DG41
      6  Sejarah/ PJK        EN. CHONG YIT CHOOI          DG41
      7  P. Seni Visual/ Matematik  EN. GOVINDASAMY A/L ANA PAPPA     DG41
      8  Kemahiran Hidup       EN. MOHD SANI BIN HJ. AHMAD      DG41
      9  Pendidikan Islam      EN. FADZIL BIN HUSIN         DG41
     10  Sains            PN. TANG MEI LING           DG41
     11  Sejarah           PN. NOORAZIAH BT. AHMAD        DG41
     12  Kemahiran Hidup       PN. SITI ZAINI BINTI HJ. PANGAT    DG41
     13  Matematik/ ICT       CIK NOR AZAH BINTI MAT NOR      DG41
     14  Bahasa Malaysia       PN. ZALEHA BINTI YAHAYA        DG41
     15  Perdagangan         PN. LIEW CHEAH YINN          DG41
     16  Bahasa Inggeris       PN. SHARMANI DEVI A/P MANIAM     DG41
     17  Bahasa Tamil        PN. SUNDARAMBAL A/P KRISHNAN     DG41
     18  Muzik/ Geografi       CIK TAN YAN SANG           DG41
     19  Sains            EN. ZURAIMI BIN OTHMAN        DG41
     20  Pendidikan Islam      EN. SHUKRI BIN CHE YUNUS       DG44
                      EN. ABDUL WAHAB BIN MOHAMAD
     21  Bahasa Inggeris                          DG41
                      RAJAB
     22  Pendidikan Islam      PN. NOOR SUHAINI BT OMAR        DG41
     23  Bahasa Inggeris       PN. EDNAH BINTI ABU BAKAR       DG41
     24  Matematik          PN. NURAIDA BINTI MUHAMAD       DG41

                                                            26
                                 Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BIL  PENGKHUSUSAN       NAMA              KATOGERI (DG)
 25  Bahasa Malaysia      PN. NOOR ESHAH BINTI ISMAIL     DG41
 26  Perdagangan/ Matematik  PN. ZAITON BINTI IDRIS       DG41
 27  Sains           PN. SURAITI BINTI OTHMAN      DG41
 28  Pendidikan Islam     PN TAQIYAH BINTI ABDUL HADI     DG41
 29  Bahasa Melayu/ PSK    PN. FADZURA BINTI . MOHAMAD     DG41
 30  Sains           CIK ZURIDAH BINTI RAMALEY      DG41
 31  Perdagangan        PN. NURUL HUDA BINTI NORDIN     DG41
 32  Bahasa Malaysia      EN. FAUZI BIN MOHAMAD        DG41
 33  Bahasa Malaysia      PN. HAMIDAH BINTI CHE MEH      DG41
 34  Matematik         PN. AZHANI BINTI SIDI OMAR     DG41
 35  Bahasa Inggeris      PN. USHA DEVI A/P BALASUNDRAM    DG41
                PN. KHARUL NIZA BINTI MOHAMAD
36  MPV Hiasan Dalaman Asas                    DG41
                KAMIL
37  Pendidikan Khas      EN. FAZLAN BIN AHMAD         DG41
38  Pendidikan Khas      CIK SARATHA DEVI A/P GOPAL      DG41
39  Pendidikan Khas      CIK SALWANIS BINTI HURZAID      DG41
40  Pendidikan Khas      PN. NOR HAFZAH BINTI JAAFAR     DG41
41  Bahasa Melayu       PN. ROZILAH BINTI AHMAD       DG41
42  Pendidikan Khas      EN. HAIRULIZWAN BIN SHAHIDAN     DG41
43  Pendidikan Khas      CIK MAISARAH BINTI SULONG      DG41
44  Sejarah          PN. NOOR AZIAH BINTI BUSSAIN     DG41
45  NPQH           EN. ABUL HALIM BIN HUSIN       DG44
                                                      27
                                     Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK JawiSTAF SOKONGAN

     BIL     JAWATAN             NAMA        KATOGERI
     1  Pem. Tadbir       PN. SITI FATIMAH BINTI AHMAD      N17
     2  Pem. Tadbir Ren.    PN. FAIZA FEZANI BT. MOHD YUSOF     N11
     3  Pem. Makmal       PN. NORHAYATI BT. HALIM         C17
     4  Pem. Makmal       PN. HARIATI BT. NOORDIN         C17

     5  Pem. Am Pejabat     EN. MOHD FADZIL B. ABD HAMID      N1
     6  Pem. Am Pejabat     CIK SA’ADIAH BT. AHMAD         N1

     7  Pem. Am Pejabat (MPV)  PN. AZLIZA SALMI BT. AZIMIN       N1
     8  Pem. Pengurusan Murid  PN. NOR HAMISAH BT. SAMSUDIN      N17
     9  Pem. Pengurusan Murid  PN. ZOLIEDIA BT. ISMAIL         N17
                                                         28
                                       Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
LATAR BELAKANG PELAJAR-PELAJAR SMK JAWI
         Lelaki     : 247
         Perempuan    : 207
         Jumlah     : 554 orang

KAJIAN SOSIO EKONOMI DAN PERSEKITARAN IBU BAPA

             BIL   BUTIRAN               CATATAN
             1.   Profesional               3%
             2.   Kakitangan Kerajaan           10%
             3.   Kerja Sendiri / Nelayan/ Petani     43%
             4.   Buruh / Kilang / Swasta         40%
             5   Lain-Lain                4%
                    JUMLAH             100%

KAJIAN KAWASAN TINGGAL PELAJAR

            BIL       BUTIRAN          CATATAN
             1.  Taman Desa Jawi            38%
             2.  Taman Jawi Jaya            30%
             3.  Bagan Buaya              20%
             4.  Cangkat                14%
             5.  Taman Chendrawasih           5%
             6.  Lain-lain                3%
             7.  JUMLAH                100%
                                                           29
         Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
PERANCANGAN STRATEGIK
  BIDANG KURIKULUM
                              30
                                              Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


KEKUATAN (STRENGTH – S)
 S1  Pengetua dan GPK yang berpengalaman.
 S2  Guru Bimbingan Kaunseling yang komited
 S3  Guru terlatih yang mencukupi
 S4  Sumber kewangan mencukupi – kometmen guru tinggi.
 S5  Pengurusan kewangan tanpa teguran.
 S6  Disiplin pelajar terkawal.
 S7  Sekolah satu sesi.
 S8  Semangat sepasukan yang tinggi
 S9  Bilik darjah mencukupi – memiliki bilik- bilik khas.
 S10  Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM.
 S11  Sistem analisa peperiksaan yang baik.
 S12  Pusat Akses sekolah telah beroperasi.
 S13  Guru Pusat Sumber dan Media yang kometed.
 S14  Fail panitia diurus dengan baik.
 S15  Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap
KELEMAHAN (WEAKNESS – W)
 C1  Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak.
 C2  Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.
 C3  Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah.
 C4  Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video.
 C5  Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik
                                                                  31
                                                 Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
PELUANG (OPPORTUNITIES – O)
 O1  Sokongan daripada wakil rakyat setempat.
 O2  Sokongan daripada PIBG.
 O3  Hubungan baik dengan agensi luar.
 O4  Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar.
 O5  Pusat Akses Sekolah beroperasi.
 O6  Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran (Pejabat Daerah, Pejabat Belia, IPD, Masjid)
 O8  Pengetua Sekolah-sekolah Kelompok M7 yang aktif.
 O9  Majlis Penolong Kanan Pentadbiran yang ditubuhkan di peringkat PPD Selatan
ANCAMAN (THREATS – T)
 C1  Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak.
 C2  Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.
 C3  Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah.
 C4  Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video.
 C5  Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik.
                                                                      32
                                             Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


            ISU STRATEGIK , MATLAMAT STRATEGIK , OBJEKTIF, KPI & SASARAN

BIDANG   ISU     MATLAMAT      OBJEKTIF   KPI        SASARAN PRESTASI
      STRATEGIK  STRATEGIK
                                      TOV  2008  2009  2010    2011   2012
KURIKULUM Keputusan   Meningkatkan    Peningkatan  % lulus semua   64   66   68    70    72    74
     pencapaian  keputusan     dalam     matapelajaran
     keseluruhan  pencapaian     peperiksaan  PMR
     akademik   keseluruhan    dalaman dan
     kurang    akademik dari   kebangsaan
     memuaskan   segi kualiti dan  (PMR)     % pencapaian    3    4   5    6     7    8
            kuantiti.            tahap 8A
                             (straight A’s)

                             % pencapaian    6    7   8    9     10    11
                             tahap 4A – 7A
                             Gred Purata    3.10  3.0  2.9   2.8    2.7   2.6
                             Sekolah

                             % lulus BM     91   92   93    94    95    96
                             % gred A BM    25   26   26    27    28    29

                             % lulus BI     76  76.5  77    77.5    78    79
                             % gred A BI    6   7   8     8     9    10

                             % lulus Sains   86   87   88    89    90    92
                             % gred A Sains   3   5   7     8    10    11

                             % lulus
                             Matematik     86   87   88    90    91    92
                             % gred A
                             Matematik     6    7   8    9     10    12

                             % lulus Sejarah  94   95   96    97    98    98
                             % gred A

                                                                  33
                                             Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BIDANG  ISU      MATLAMAT      OBJEKTIF   KPI        SASARAN PRESTASI
     STRATEGIK   STRATEGIK
                                      TOV  2008  2009  2010    2011   2012
                            Sejarah       6   8   10    12    14    16

                            % lulus Geografi
                            % gred A      90  92   94    95    96    97
                            Geografi      7   8   9     10    11    12

                            % lulus P.Islam
                            % gred A      93  94   95    96    97    97
                            P.Islam

                            % lulus KH 1
                            % gred A KH 1    94  95   96    97    98    98


                            % lulus KH 2
                            % gred A KH 2    90  91   92    93    94    95

                            % lulus B.Tamil   83  84   85    86    86    87
                            % gred A
                            B.Tamil       2   4   5    6     6    7


     Keputusan   Meningkatkan    Peningkatan  % lulus SPM     84  85   86    87    88    90
     pencapaian  keputusan     dalam
     keseluruhan  pencapaian     peperiksaan  % pencapaian    0   0   0    1     1     1
     akademik   keseluruhan    dalaman dan  tahap 8A
     kurang    akademik dari   kebangsaan  (straight A’s)
     memuaskan   segi kualiti dan  (SPM)
            kuantiti.            % pencapaian    1   1   2    3     4     5
                            tahap 4A – 7A
                                      6.1  6.0  5.8   5.6    5.4    5.2
                            Gred Purata

                                                                 34
                                      Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BIDANG  ISU     MATLAMAT  OBJEKTIF  KPI        SASARAN PRESTASI
     STRATEGIK  STRATEGIK
                               TOV  2008  2009  2010    2011   2012
                      Sekolah
                                84  85   86    87    88    90
                      % lulus BM     7   8   10    11    12    13
                      % gred A BM
                                51  52   54    55    56    58
                      % lulus BI
                      % gred A BI
                                80  81   83    83    84    85
                      % lulus P.Islam
                      % gred A
                      P.Islam
                                50  51   52    54    56    58

                      % lulus P.Moral
                      % gred A
                      P.Moral      48  49   50    52    54    56

                      % lulus Sejarah
                      % gred A
                      Sejarah      53  54   55    57    58    60

                      % lulus
                      Matematik
                      % gred A      83  84   85    86    87    88
                      Matematik

                      % lulus Geog.   83  84   85    86    87    88
                      % gred A Geog.

                      % lulus Sains   100  100  100   100    100    100
                      % gred A Sains


                                                           35
                                     Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


BIDANG  ISU     MATLAMAT  OBJEKTIF  KPI      SASARAN PRESTASI
     STRATEGIK  STRATEGIK
                              TOV  2008  2009  2010    2011   2012
                              74  75   76    77    78    79
                      % lulus PSV
                      % gred A PSV
                              35  37   38    40    42    44
                      % lulus PDG
                      % gred A

                      % lulus EA   100  100  100   100    100    100
                      % gred A EA


                      % lulus EET
                      % gred A EST
                                                         36
                                            Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


                  ANALISA PERSEKITARAN BIDANG KURIKULUM

KEKUATAN ( S )                                  KELEMAHAN (W)

S1 Pengetua dan GPK yang berpengalaman.           W1 Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari
S2 Guru Bimbingan Kaunseling yang komited            segi kualiti dan kuantiti.
S3 Guru terlatih yang mencukupi               W2 Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P
S4 Sumber kewangan mencukupi – kometmen guru tinggi.      terjejas).
S5 Pengurusan kewangan tanpa teguran.            W3 Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah,
S6 Disiplin pelajar terkawal.                  tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja
S7 Sekolah satu sesi.                      rumah.
S8 Semangat sepasukan yang tinggi              W5 5% pelajar tidak menguasai 3M.
S9 Bilik darjah mencukupi – memiliki bilik-bilik khas.    W6 Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan
S10 Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM.            kerja rumah.
S11 Sistem analisa peperiksaan yang baik.          W7 Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas
S12 Pusat Akses sekolah telah beroperasi.
S13 Guru Pusat Sunber dan Media yang kometed.
S14 Fail panitia diurus dengan baik.
S15 Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang
  lengkap


CABARAN / ANCAMAN (T)                    PELUANG ( O )

C1 Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif    O1  Sokongan daripada wakil rakyat setempat.
  anak.                           O2  Sokongan daripada PIBG.
C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian      O3  Hubungan baik dengan agensi luar.
  terhadap pembelajaran anak-anak.             O4  Internet mudah diakses kerana sekolah
C3 Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap         menyediakan sambungan internet tanpa
  sederhana dan lemah.                      wayar.
C4 Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video.  O5  Pusat Akses Sekolah beroperasi.
C5 Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik.  O6  Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran
                                 (Pejabat Daerah, Pejabat Belia, IPD, Masjid)
                               O8  Pengetua Sekolah-sekolah Kelompok M7
                                 yang aktif.
                               O9  Majlis Penolong Kanan Pentadbiran yang
                                 ditubuhkan di peringkat PPD Selatan             37
                                                                    Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


                                   TOWS MATRIX : KURIKULUM

                                             KEKUATAN (S)                         KELEMAHAN (W)
                                 S1 Pengetua dan GPK yang berpengalaman.
               DALAMAN               S2 Guru Bimbingan Kaunseling yang komited            W1 Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi
                                 S3 Guru terlatih yang mencukupi                   kualiti dan kuantiti.
                                 S4 Sumber kewangan mencukupi – kometmen guru tinggi.       W2 Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P
                                 S5 Pengurusan kewangan tanpa teguran.                terjejas).
                                 S6 Disiplin pelajar terkawal.                  W3 Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak
                                 S7 Sekolah satu sesi.                        hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah.
                                 S8 Semangat sepasukan yang tinggi                W5 5% pelajar tidak menguasai 3M.
                                 S9 Bilik darjah mencukupi - memiliki bilik khas.         W6 Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan
LUARAN                              S10 Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM.               kerja rumah.
                                 S11 Sistem analisa peperiksaan yang baik.            W7 Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas
                                 S12 Pusat Akses sekolah telah beroperasi.
                                 S13 Guru Pusat Sunber dan Media yang kometed.
                                 S14 Fail panitia diurus dengan baik.
                                 S15 Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap

               PELUANG (O)                           S+O                              W+O
O1  Sokongan daripada wakil rakyat setempat.
O2  Sokongan daripada PIBG.                   S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4               W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3
O3  Hubungan baik dengan agensi luar.                                               Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran
O4  Internet mudah diakses kerana sekolah            Meningkatkan prestasi pencapaian Perdagangan dari segi kualiti
   menyediakan sambungan internet tanpa wayar.         dan kuantiti
O5  Pusat Akses Sekolah beroperasi.                                                W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4
O6  Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran (Pejabat                                      Menanam nilai-nilai murni.
   Daerah, Pejabat Belia, IPD, Masjid)
O8  Pengetua Sekolah-sekolah Kelompok M7 yang aktif.
O9  Majlis Penolong Kanan Pentadbiran yang
   ditubuhkan di peringkat PPD Selatan

           CABARAN/ANCAMAN (T)                           S+T                              W+T

C1 Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak.   S2+S3+S6+S7+S9
C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap
  pembelajaran anak-anak.                    Mencungkil potensi pelajar
C3 Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan
  lemah.
C4 Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video.
C5 Pengaruh perubahan persekitaran /
  budaya yang drastik.
                                                                                           38
                                                    Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


                         PEMILIHAN STRATEGI : KURIKULUM

  Isu Strategik   Strategi yang dicadangkan    Pelan taktikal yang    Fakta yang      Halangan untuk     Pendorong untuk
                            dicadangkan     menyokong strategi    melaksanakan     memilih strategi
                                          ini        strategi ini

1. Kualiti dan    1 Meningkatkan prestasi    1. Kursus Dalaman    Ketua panitia yang  Pertindihan program   Barisan pentadbir
kuantiti keputusan   pencapaian PMR dari segi     untuk semua guru  komited                    yang sentiasa
peperiksaan PMR    kualiti dan kuantiti    2. Kelas Tambahan               Kekangan masa      menyokong
masih kurang                      terancang      Guru beri kerjasama
memuaskan                     3. Program Intensif   sepenuhnya      Pelajar kurang
                          4. Program mento mente             kerjasama
                          5. Menamatkan sukatan
                           sebelum Ogos
                          6. Gerak gempur
           2. Menambahkan minat     1. Minggu Mata      Mempunyai sumber   Kekangan masa      Barisan pentadbir
            pelajar terhadap semua     Pelajaran      kewangan PCG,     Bebanan tugas      yang sentiasa
            mata pelajaran       Bahasa Melayu      peralatan dan bahan  panitia terlalu     menyokong
                          Bahasa Inggeris     bagi menjayakan    banyak
                          Matematik/Sains     aktiviti       Hanya pelajar
                          Sejarah/Geografi                tertentu mengambil
                          Pendidikan Islam                bahagian dalam
                          Moral/PSK                   setiap pertandingan.
                          Kemahiran Hidup
2. . Kualiti dan   1. Meningkatkan prestasi   1. Kursus Dalaman    Ketua panitia yang  Kekangan masa      Barisan pentadbir
Kuantiti keputusan   pencapaian SPM dari segi     untuk semua guru  komited                    yang sentiasa
peperiksaan SPM    kualiti dan kuantiti    2. Kelas Tambahan               Bebanan tugas      menyokong
masih kurang                      terancang      Guru beri kerjasama  panitia terlalu
memuaskan                     3. Program Intensif   sepenuhnya      banyak
                          4. Program mento mente
                          5. Menamatkan sukatan             Hanya sebilangan
                           sebelum Ogos                kecil berminat
                          6. Gerak gempur                mengambil bahagian.
                          7. Pempimbing rakan
                           sebaya dari SMKA
                                                                        39
                                                       Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi                      KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI : KURIKULUM

                                   STRATEGI 1     STRATEGI 2     STRATEGI 3     STRATEGI 4
             Kriteria Pemilihan             (Skala Likert (1-  (Skala Likert (1-  (Skala Likert (1-  (Skala Likert (1-
                                      5)         5)         5)         5)

 Tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan          5          5          5          4


 Kompetensi staf yang bertanggungjawab                   5          5          5          4


 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat                5          5          5          5


 Kemudahan infrastruktur dan peralatan                   5          5          5          5


 Andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko)             4          3          3          3

 Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif,
                                      5          4          3          3
 matlamat/isu, misi dan visi

 Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas                 5          4          3          3


 Kesesuaian dengan persekitaran terkini                   5          5          4          3


Akur / kepatuhan dengan mandat (tidak guna skala hanya Y/T)         Y          Y          Y          Y

JUMLAH
(Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi     39         36         33          30
dipilih)
                                                                           40
                                           Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
             ANALISA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2004
               SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI
              14200 SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN


              JUMLAH CALON YANG MENDAFTAR : 98 MURID


BIL MATA PELAJARAN     CALON
              AMBIL  A  %   B   %   C   %   D   %   A+B+C+D    %   E   %   GPS
1  BAHASA MELAYU      94  9  9.57  26  27.66  24  25.53  24  25.53   83     88.3  11  11.7  3.02
2  BAHASA INGGERIS     94  0  0.00  4  4.26  16  17.02  35  37.23   55     58.5  39  41.5  4.16
3  SEJARAH         94  1  1.06  3  3.19  28  29.79  55  58.51   87     92.6  7  7.4  3.68
4  GEOGRAFI        94  1  1.06  5  5.32  25  26.60  50  53.19   81     86.2  13  13.8  3.73
5  PENDIDIKAN ISLAM    61  3  4.92  15  24.59  26  42.62  10  16.39   54     88.5  7  11.5  3.05
6  MATEMATIK        94  2  2.13  5  5.32  10  10.64  48  51.06   65     69.1  29  30.9  4.03
7  SAINS          94  0  0.00  6  6.38  22  23.40  49  52.13   77     81.9  17  18.1  3.82
8  KEMAHIRAN HIDUP I    54  1  1.85  6  11.11  13  24.07  21  38.89   41     75.9  13  24.1  3.72
9  KEMAHIRAN HIDUP II   41  3  7.32  6  14.63  8  19.51  11  26.83   28     68.3  13  31.7  3.61
10  KEMAHIRANHIDUP III
11  BAHASA ARAB (COM)
12  BAHASA CINA
13  BAHASA TAMIL      18  0  0.00  3  16.67  6  33.33  6  33.33   15     83.3  3  16.7  3.50                                                               41
                                             Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
             ANALISA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2005
                 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI
              14200 SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN
              JUMLAH CALON YANG MENDAFTAR : 106 MURID


BIL MATA PELAJARAN    CALON
             AMBIL   A      B      C      D      A+B+C+D    %    E  %   GPS
1  BAHASA MELAYU     104   3  2.88  42  40.38  32  30.77  14  13.46   91     87.5  13 12.5   2.92
2  BAHASA INGGERIS    104   6  5.77  12  11.54  26  25   36  34.62   80     76.9  24 23.1   3.58
3  SEJARAH        104   6  5.77  11  10.58  37  35.58  44  42.31   98     94.2   6  5.8  3.32
4  GEOGRAFI       104   7  6.73  9  8.654  36  34.62  42  40.38   94     90.4  10  9.6  3.38
5  PENDIDIKAN ISLAM    69   7  10.14  16  23.19  17  24.64  22  31.88   62     89.9   7  10.1  3.09
6  MATEMATIK       104   4  3.85  7  6.731  19  18.27  53  50.96   83     79.8  21 20.2   3.77
7  SAINS         104   2  1.92  21  20.19  13  12.5  54  51.92   90     86.5  14 13.5   3.55
8  KEMAHIRAN HIDUP I   50   10  20.00  15  30   13  26   9   18    47     94.0   3  6.0  2.60
9  KEMAHIRAN HIDUP II   55   8  14.55  14  25.45  13  23.64  13  23.64   50     90.9   5  9.1  2.76
   KEMAHIRANHIDUP III
11  BAHASA ARAB (COM)
12  BAHASA CINA      3    0  0   1  33.33  0   0   2  66.67   3     100.0   0  0.0  3.33
13  BAHASA TAMIL      15   2  13.33  6   40   1  6.667  2  13.33   11     73.3   4  26.7  3.00
                                                                 42
                                             Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
             ANALISA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2006
                 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI
              14200 SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN


              JUMLAH CALON YANG MENDAFTAR : 95 MURID


BIL MATA PELAJARAN    CALON
             AMBIL   A      B      C      D      A+B+C+D    %    E  %   GPS
1  BAHASA MELAYU     89   25  28.09  27  30.34  16  17.98  13  14.61   81     91.01  8   9.0  2.46
2  BAHASA INGGERIS    90   3  3.333  13  14.44  29  32.22  14  15.56   59     65.56  31 34.4   3.63
3  SEJARAH        90   1  1.111  13  14.44  26  28.89  42  46.67   82     91.11  8   8.9  3.48
4  GEOGRAFI        90   11  12.22  16  17.78  27  30   31  34.44   85     94.44  5   5.6  3.03
5  PENDIDIKAN ISLAM    60   13  21.67  25  41.67  8  13.33  10  16.67   56     93.33  4   6.7  2.45
6  MATEMATIK       90   6  6.667  4  4.444  20  22.22  41  45.56   71     78.89  19 21.1   3.70
7  SAINS         90   3  3.333  13  14.44  18  20   41  45.56   75     83.33  15 16.7   3.58
8  KEMAHIRAN HIDUP I   46   12  26.09  14  30.43  4  8.696  13  28.26   43     93.48  3   6.5  2.59
9  KEMAHIRAN HIDUP II   49   7  14.29  10  20.41  13  26.53  13  26.53   43     87.76  6  12.2  3.02
10  KEMAHIRANHIDUP III
11  BAHASA ARAB (COM)
12  BAHASA CINA
13  BAHASA TAMIL      14   1  7.143  2  14.29  1  7.143  1  7.143   5     35.71  9  64.3  4.07
                                                                 43
                                             Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi


                    SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI

                 ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK 2004

 MATA             BIL GRED            BIL  T/  GRED          % GRED

PELAJARAN  1A  2A  3B  4B   5C  6C  7D  8E  9G  AMBIL  TH  PURATA  1..2 3..6   7..8   L     G
 BM 1103     4  3  8   6   4  14  9  12  60      6.350  6.7 35.0   38.3  80.0   20.0

 BI 1119       1  1   1    1  9  18  29  60      8.100  0.0  6.7  45.0  51.7   48.3

 BI 1119 C                 1  2  1  56  60      8.867  0.0  1.7   5.0   6.7   93.3

 PI 1223     2  2  10   8    6  5  5  13  51      6.235  3.9  51.0  19.6  74.5   25.5

 PM 1225          1              7   8   1   8.375  0.0  12.5   0.0  12.5   87.5

 SJ 1249     1  1  1   3    4  6  13  31  60      7.883  1.7  15.0  31.7  48.3   51.7

 MM 1449   1           1    4  4  14  35  59   1   8.220  1.7  8.5  30.5  40.7   59.3

 SN 1511   1     4  5   10   10  11  8  10  59   1   6.339  1.7  49.2  32.2  83.1   16.9

 GF 2280        1  4   3    9  5  9  6   37      6.730  0.0  45.9  37.8  83.8   16.2

 PSV 2611     2  2  6   6    6  4        26      4.923  7.7  76.9  15.4  100.0   0.0

 PD 3755              2    1  15  26  15  59   1   7.864  0.0  5.1  69.5  74.6   25.4

 EA 9217     1  1  1       4  5  9  38  59   1   8.169  1.7  10.2  23.7  35.6   64.4

                                                                 44
                                             Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi                      SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI

              ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK DAN TAHUN (2005 & 2004)


  MATA               BIL GRED            BIL  T/  GRED          % GRED
 PELAJARAN    1A  2A  3B  4B  5C   6C  7D  8E  9G  AMBIL  TH  PURATA  1..2  3..6  7..8   L     G   BEZA
BM 1103
(2005)      2  5   1  6   6    7  16  7  9   59      6.102  11.9  33.9  39.0  84.7   15.3
                                                                    4.75
BM 1103
(2004)        4   3  8   6    4  14  9  12  60      6.350  6.7  35.0  38.3  80.0   20.0

BI 1119 (2005)  0  0   1  1   1    1  6  13  36  59      8.271  0.0  6.8   32.2  39.0   61.0
                                                                  -12.68
BI 1119 (2004)       1  1   1    1  9  18  29  60      8.100  0.0  6.7   45.0  51.7   48.3

BI 1119
C(2005)     0  0   0  0   0    1  2  1  55  59      8.864  0.0  1.7   5.1   6.8   93.2
                                                                    0.11
BI 1119 C
(2004)                     1  2  1  56  60      8.867  0.0  1.7   5.0   6.7   93.3

PI 1223 (2005)  1  2   5  2   6    8  8  8  10  50      6.320  6.0  42.0  32.0  80.0   20.0
                                                                    5.49
PI 1223 (2004)    2   2  10   8    6  5  5  13  51      6.235  3.9  51.0  19.6  74.5   25.5

PM 1225
(2005)      0  0   0  0   0    0  0  3  6   9      8.67  0.0  0.0   33.3  33.3   66.7
                                                                  20.83
PM 1225
(2004)              1              7   8   1   8.375  0.0  12.5  0.0   12.5   87.5

SJ 1249(2005)  0  1   1  3   5    5  4  9  31  59      7.644  1.7  23.7  22.0  47.5   52.5
                                                                   -0.88
SJ 1249(2004)     1   1  1   3    4  6  13  31  60      7.883  1.7  15.0  31.7  48.3   51.7

                                                                 45
                                            Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi  MATA               BIL GRED            BIL  T/  GRED          % GRED
PELAJARAN    1A  2A  3B  4B  5C  6C   7D  8E  9G  AMBIL  TH  PURATA  1..2  3..6  7..8   L     G   BEZA

MM
1449(2005)    0  0  1  1   2    3  6  13  33  59      8.102  0.0  11.9  32.2  44.1   55.9
                                                                    3.39
MM
1449(2004)    1           1    4  4  14  35  59   1   8.220  1.7  8.5   30.5  40.7   59.3

SN 1511(2005)  1  0  5  3   5  10   17  8  10  59      6.542  1.7  39.0  42.4  83.1   16.9
                                                                    0.00
SN 1511(2004)  1     4  5   10  10   11  8  10  59   1   6.339  1.7  49.2  32.2  83.1   16.9

GF 2280(2005)  0  1  0  3   3    5  4  6  6   28      6.750  3.6  39.3  35.7  78.6   21.4
                                                                   -5.21
GF 2280(2004)       1  4   3    9  5  9  6   37      6.730  0.0  45.9  37.8  83.8   16.2

PSV
2611(2005)    0  0  3  10   4    7  4  2  0   30      5.167  0.0  80.0  20.0  100.0   0.0
                                                                    -
PSV
2611(2004)      2  2  6   6    6  4        26      4.923  7.7  76.9  15.4  100.0   0.0

PD 3755 (2005)  0  2  0  2   4    1  5  20  22  56      7.696  3.6  12.5  44.6  60.7   39.3
                                                                  -13.86
PD 3755(2004)             2    1  15  26  15  59   1   7.864  0.0  5.1   69.5  74.6   25.4

EA 9217(2005)  1  1  0  2   0    1  5  6  40  56      8.214  3.6  5.4   19.6  28.6   71.4
                                                                   -7.02
EA 9217(2004)     1  1  1       4  5  9  38  59   1   8.169  1.7  10.2  23.7  35.6   64.4
                                                                46
                                              Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi                    SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI

              ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK DAN TAHUN (2004-06)

   MATA               BIL GRED            BIL  T/  GRED          % GRED
 PELAJARAN    1A  2A   3B  4B  5C  6C   7D  8E  9G  AMBIL  TH  PURATA  1..2  3..6  7..8   L    G    BEZA
                                                                 (2006-
                                                                 2005)
BM 1103 (2006)  0  0   5  5   6    5  21  8  21  71      6.972  0.0  29.6 40.8   70.42  29.58
BM 1103 (2005)  2  5   1  6   6    7  16  7  9   59      6.102  11.9 33.9 39.0    84.75  15.25   -14.32
BM 1103 (2004)  0  4   3  8   6    4  14  9  12  60      6.350  6.7  35.0 38.3   80.00  20.00

BI 1119 (2006)  0  0   0  0   1    1  12  15  42  71      8.352  0.0  2.8  38.0  40.85  59.15
BI 1119 (2005)  0  0   1  1   1    1  6  13  36  59      8.271  0.0  6.8  32.2  38.98  61.02   1.86
BI 1119 (2004)  0  0   1  1   1    1  9  18  29  60      8.100  0.0  6.7  45.0  51.67  48.33

PI 1223 (2006)  0  4   3  2   4  10   3  5  14  45      6.489  8.9  42.2 17.8   68.89  31.11
PI 1223 (2005)  1  2   5  2   6    8  8  8  10  50      6.320  6.0  42.0 32.0   80.00  20.00   -11.11
PI 1223 (2004)  0  2   2  10   8    6  5  5  13  51      6.235  3.9  51.0 19.6   74.51  25.49

PM 1225 (2006)  0  0   1  3   3    3  3  0  13  26      7.15  0.0  38.5 11.5   50.00  50.00
PM 1225 (2005)  0  0   0  0   0    0  0  3  6   9      8.67  0.0  0.0  33.3  33.33  66.67   16.67
PM 1225 (2004)  0  0   0  1   0    0  0  0  7   8   1   8.375  0.0  12.5  0.0  12.50  87.50

SJ 1249(2006)  0  0   2  2   3    4  7  8  44  70   1   8.029  0.0  15.7 21.4   37.14  62.86   -10.31
SJ 1249(2005)  0  1   1  3   5    5  4  9  31  59      7.644  1.7  23.7 22.0   47.46  52.54

                                                                  47
                                             Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi   MATA              BIL GRED            BIL  T/  GRED          % GRED
 PELAJARAN    1A  2A  3B  4B  5C  6C   7D  8E  9G  AMBIL  TH  PURATA  1..2  3..6  7..8   L    G    BEZA
                                                                (2006-
                                                                2005)
SJ 1249(2004)     1  1  1   3    4  6  13  31  60      7.883  1.7  15.0 31.7   48.33  51.67

MM 1449(2006)  2  0  1  1   2    1  6  25  33  71      7.944  2.8  7.0  43.7  53.52  46.48
MM 1449(2005)  0  0  1  1   2    3  6  13  33  59      8.102  0.0  11.9 32.2   44.07  55.93   9.45
MM 1449(2004)  1  0  0  0   1    4  4  14  35  59   1   8.220  1.7  8.5  30.5  40.68  59.32

SN 1511(2006)  0  0  0  2   4    6  13  16  18  59      7.542  0.0  20.3 49.2   69.49  30.51
SN 1511(2005)  1  0  5  3   5  10   17  8  10  59      6.542  1.7  39.0 42.4   83.05  16.95   -13.56
SN 1511(2004)  1  0  4  5   10  10   11  8  10  59   1   6.339  1.7  49.2 32.2   83.05  16.95

GF 2280(2006)  0  0  2  1   3    4  9  4  20  43   1   7.535  0.0  23.3 30.2   53.49  46.51
GF 2280(2005)  0  1  0  3   3    5  4  6  6   28      6.750  3.6  39.3 35.7   78.57  21.43   -25.08
GF 2280(2004)  0  0  1  4   3    9  5  9  6   37      6.730  0.0  45.9 37.8   83.78  16.22

PSV 2611(2006)  0  2  3  0   4    1  0  1  0   11      4.273  18.2 72.7   9.1  100.00  0.00
PSV 2611(2005)  0  0  3  10   4    7  4  2  0   30      5.167  0.0  80.0 20.0 100.00    0.00    0.00
PSV 2611(2004)    2  2  6   6    6  4        26      4.923  7.7  76.9 15.4 100.00    0.00

PD 3755 (2006)  1  0  0  0   3    0  6  13  19  42   1   7.929  2.4  7.1  45.2  54.76  45.24
PD 3755 (2005)  0  2  0  2   4    1  5  20  22  56      7.696  3.6  12.5 44.6   60.71  39.29   -5.95
PD 3755(2004)             2    1  15  26  15  59   1   7.864  0.0  5.1  69.5  74.58  25.42


                                                                 48
                                              Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi  MATA               BIL GRED            BIL  T/  GRED          % GRED
 PELAJARAN    1A  2A  3B  4B  5C  6C   7D  8E  9G  AMBIL  TH  PURATA  1..2  3..6  7..8   L    G    BEZA
                                                                 (2006-
                                                                 2005)
EA 3757(2006)   0  0  0  0   2    0  3  11  38  54   2   8.537  0.0  3.7  25.9  29.63  70.37
EA 3757(2005)   1  1  0  2   0    1  5  6  40  56      8.214  3.6  5.4  19.6  28.57  71.43   1.06
EA 3757(2004)     1  1  1       4  5  9  38  59   1   8.169  1.7  10.2 23.7   35.59  64.41

EST 6355 (2006)  0  0  0  0   4    1  4  2  0   11      6.364  0.0  45.5 54.5 100.00    0.00
                                                                  49
                                          Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi
                 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI

           ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK DAN TAHUN (2004-06)  MATA            BIL GRED            BIL  T/  GRED         % GRED
PELAJARAN  1A  2A  3B  4B  5C  6C   7D  8E  9G  AMBIL TH PURATA   1..2  3..6  7..8    L    G    BEZA
                                                              (2006-
                                                              2005)

MT (2006)  0  0   0  0   0    1  1  3  8   13     8.385  0.0  7.7  30.8   38.46  61.54

FZ (2006)  0  0   0  0   0    1  0  6  5   12     8.250  0.0  8.3  50.0   58.33  41.67

KM (2006)  0  0   0  0   0    0  2  9  0   11  1  7.818  0.0  0.0  100.0 100.00   0.00

BT (2006)  1  0   2  2   4    2  6  0  0   17     5.235  5.9  58.8  35.3  100.00  0.00

KT (2006)  1  0   2  3   2    0  0  0  1   9     4.222  11.1  77.8  0.0   88.89  11.11
                                                              50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3350
posted:5/1/2010
language:Malay
pages:50
Description: rancangan-pengajaran-harian-pendidikan-seni pdf