Docstoc

23

Document Sample
23 Powered By Docstoc
					Alle bevillinger er givet under forudsætning af at det bevilgede beløb ikke er bevilget fra
anden side.


Post doc., Ph.D. Amanda Rodrigues Amorim Adegboye
Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning
Projekt: 17th European Congress on Obesity (ECO2009) Amsterdam, The Netherlands
Bevilling: 10.638 DKK

Ph.D.-studerende Morten Alhede
Københavns Universitet, ISIM
Projekt: Forskningsprojekt ved Columbia University i NY USA.
Bevilling: 22.971 DKK

Lektor, Ph.D. Tine Alkjær Eriksen,
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet, Afdeling for
Biomekanik
Projekt: XXII Congress of the International Society of Biomechanics
Bevilling: 11.055 DKK

Videnskabelig assistent Emelie Cammilla Andersen,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Instituttet for
Neurovidenskab og Farmakologi
Projekt: Annual Meting 2009 for ARVO (the Association for research in vision and
ophalemology).
Bevilling: 14.300 DKK

Professor, Ph.D. Jens Skorstengaard Andersen
Syddansk Universitet, Center for Experimental Bioinformatics, Department of Biochemistry
Projekt: Mitophagy – how are mitochondria targeted for degradation under metabolic stress
Bevilling: 700.000 DKK

Klinisk assistent Jon Trærup Andersen
Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk Afdeling
Projekt: 25th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk
Management
Bevilling: 13.314 DKK

Lektor, dr. scient. Lise Arleth
KU, Det Biovidenskabelige Fakultet, Biofysik, Institut for Grundvidenskab og Miljø
Projekt: Development of a platform for determining the low-resolution structure of membrane
proteins in solution.
Bevilling: 1.300.000 DKK

Sygeplejedirektør Margit Asser
Sct. Hans Hospital, UCSF - Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og
omsorgsforskning
Projekt: Bevilling til uddeling til Sygeplejeforskning og deltagelse i kurser og konferencer i
udlandet.
Bevilling: 2.000.000 DKK
Seniorforsker og laboratorieleder, Ph.D. Susana Aznar Kleijn
Rigshospitalet, Neurobiologisk Forskningsenhed
Projekt: Hjerneforskning på Rigshospitalet
Bevilling: 75.000 DKK

Læge, Ph.D. Iben Bache
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Wilhelm Johannsen Center, Institut for Cellulær
og Molekylær Medicin
Projekt: De novo balancerede kromosomale rearrangementer: Karakterisering mhp
afdækning af genetiske mekanismer bag hjernesygdomme samt forbedre genetisk
rådgivning
Bevilling: 884.800 DKK

Lektor, Ph.D. Lasse Kristoffer Bak
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, Institut for Farmakologi og
Farmakoterapi
Projekt: Keystone Symposium on Mitochondrial Dynamics and Physiology
Bevilling: 19.400 DKK

Adjunkt, cand.scient. Stefania G Baldursdottir
Institut for farmaci og analytisk kemi, Lægemiddelteknik
Projekt: The annual meeting of American Association of Pharmaceutical Scientists.
Bevilling: 19.000 DKK

Professor, dr. med. Per Bech
Psykiatrisk Forskningsenhed (KU), Psykiatrisk Center Nordsjælland
Projekt: Den psykometriske (klinimetriske) forskningsaktivitet på Forskningsenheden,
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Bevilling: 900.000 DKK

Stud. scient. Birgitte Bertelsen
Kennedy Centret, Medicinsk genetisk laboratorium
Projekt: 59 th. Annual Meeting of The American Society of Human Genetics
Bevilling: 14.481 DKK

Videnskabelig medarbejder Sofie Biering-Sørensen
Statens Serum Institut, Bandim Health Project
Projekt: The Second International Meeting of the Micronutrient Forum
Bevilling: 11.101 DKK

Professor, dr. med. Hans Bisgaard
Dansk BørneAstma Center, Gentofte Universitetshospital,
Projekt: Elektronisk næse som redskab til diagnosticering af astma hos børn
Bevilling: 120.000 DKK

Direktør Mikkel Bohm
Dansk Naturvidenskabsformidling,
Projekt: Dansk Naturvidenskabsfestival 2009-11
Bevilling: 250.000 DKK
                                               2
Professor, dr. scient. Mikael Bols
Københavns Universitet, Kemisk Institut
Projekt: H-Cube Hydrogenerings system til forskning i biofuel, kunstige enzymer og organisk
syntese.
Bevilling: 316.601 DKK

Studerende Mads Tvillinggaard Bonde
Biotech Academy / Danmarks Tekniske Universitet, Institut for systembiologi, Center for
Mikrobiel Bioteknologi
Projekt: 6 studerendes deltagelse i international konkurrence om syntetisk biologi med
selvstændigt eksperimentelt projekt
Bevilling: 44.100 DKK

Adjunkt, Ph.D. Charlotte Menné Bonefeld
Københavns Universitet, Institut for international sundhed, immunologi og mikrobiologi
Projekt: Hvordan påvirker regelmæssig brug af potente allergener vores immunsystem?
Bevilling: 250.000 DKK

Post doc., Ph.D. Jonas Borch
SDU, BMB, Protein Research Group, Institute for Biochemistry and Molecular
Projekt: The Nanodisc: A Novel Tool for Studies of Membrane-Protein Interactions
Bevilling: 500.000 DKK

Professor, Ph.D. Cord Brakebusch
Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut, BRIC
Projekt: Regulation of skin sensitivity towards inflammation by RhoA function in keratinocytes
Bevilling: 1.000.000 DKK

Lektor, Ph.D. Susanne Brix Pedersen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Systembiologi
Projekt: Afkodning af signaleringsveje i dendritiske celler: en integrativ systembiologisk
tilgang til udredning af mekanismer, der udnyttes af visse patogene mikroorganismer til at
omgå immunfjernelse.
Bevilling: 756.053 DKK

Professor, Dr. pharm. Hans Bräuner-Osborne
Københavns Universitet, Det Farmaceutiske Fakultet, Institut for Medicinalkemi
Projekt: Identification of allosteric modulators from extended ß2 adrenergic receptor agonist
fragments.
Bevilling: 1.200.000 DKK

Læge Kasper Brødbæk
Rigshospitalet, Klinisk Farmakologi
Projekt: SFRR Europe meeting 2009, Rom, Italien
Bevilling: 9.520 DKK

Lektor, Ph.D. Steen Brøndsted Nielsen
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Projekt: Excited state physics of bare and solvated molecular ions
Bevilling: 10.000.000 DKK                                                3
Lektor, Ph.D. Lennart Bunch
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, Institut for Medicinalkemi
Projekt: Glutamatergic Neurotransmission in the CNS - Principal Investigator Fellowship
Bevilling: 1.200.000 DKK

Professor, dr. med. Søren Buus
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Laboratorium for
Eksperimentel Immunologi
Projekt: Revealing the secrets of T cell specificity
Bevilling: 2.500.000 DKK

Lektor, Ph.D. Li Chen
Odense Universitets Hospital
Projekt: Bone Stem Cells A European Science Foundation Workshop 2009
Bevilling: 4.020 DKK

Adjunkt, cand. scient. Marco Chiarandini
Syddansk Universitet, Datalogi
Projekt: 2nd International Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics
Bevilling: 8.286 DKK

Adjunkt, Ph.D. Birgitte Mønster Christensen
Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, Vand og Salt Centret
Projekt: Discovery and function of regulatory proteins in sodium balance in the kidney distal
nephron
Bevilling: 1.000.000 DKK

Læge Christina Christoffersen
Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling
Projekt: International Symposium of Atherosclerosis 2009
Bevilling: 16.300 DKK

Ph.D.-studerende, cand. polyt. Anetta Claussen
Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Elektroteknologi, DTU Elektro
Projekt: 5th ASM Conference on Biofilms
Bevilling: 20.525 DKK

Lektor, Ph.D. Thomas Juhl Corydon
Aarhus Universitet, Institut for Human Genetik
Projekt: Genterapi af aldersrelateret maculadegeneration (AMD)
Bevilling: 750.000 DKK

Professor, Ph.D. John Couchman
Københavns Universitet, Biomedical Sciences
Projekt: Regulation of Cell Migration by the Syndecan-4 Interactome
Bevilling: 1.534.761 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Jacob Flyvholm Cramer
Aarhus Universitet, Center for Strukturel Biologi, Molekylær Biologisk Institut
Projekt: Strukturelle studier af receptorkomplekset: Sortilin-proNGF-P75(NTR)
Bevilling: 1.223.040 DKK                                                4
Ph.D.-studerende, cand.scient. Thomas Dalsgaard
Aarhus Universitet, Farmakologisk Institut
Projekt: Experimental Biology 2009
Bevilling: 9.669 DKK

Studerende Brian Della Valle
Panum Institute Section of Neuroprotection, Section of Neuroprotection
Projekt: 5th Multilateral Initiative on Malaria (MIM) Pan-African Malaria Conference
Bevilling: 9.550 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Thi Ai Diep
Afd. for Biokemisk Farmakologi, Institut Farmakologi og Farmakoterapi
Projekt: Keystone Symposia: Adipose Tissue Biology
Bevilling: 14.000 DKK

Post doc., Ph.D. Christoffel Dinant
Kræftens Bekæmpelse, Centre for Genotoxic Stress Research
Projekt: Dynamic organisation and protein modifications in the genome maintenance machi-
nery: New mechanisms and aberrations in neurodegenerative diseases
Bevilling: 2.268.628 DKK

Professor, dr. med. Henrik Jørn Ditzel
Syddansk Universitet, Medicinsk Bioteknologisk Center
Projekt: Structural and functional studies of MAGE-A and GAGE, two proteins involved in
neurodevelopment. Strukturelle og funktionelle studier af MAGE-A og GAGE, to proteiner
involveret i nervesystemets udvikling.
Bevilling: 1.000.000 DKK

Lektor, Lic.scient. Michael Rohr Drewsen
Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi
Projekt: Quantum manipulation of atomic ions in a micro-structured trap by integrated fiber-
optical means
Bevilling: 1.078.836 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Line Drube
Planet og Geofysik, Niels Bohr Institutet
Projekt: International Space University Space Studies Program
Bevilling: 67.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Kristina B. V. Døssing
Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling
Projekt: Laser Capture Microdissection: Methods for microgenomic analysis
Bevilling: 16.333 DKK

Lektor, cand.scient. Peter Eduard
Faaborg Gymnasium, naturvidenskab
Projekt: Unge klimaforskere på Grønland
Bevilling: 350.000 DKK
                                                5
Post doc., Ph.D. Kristoffer Lihme Egerod
KU, Laboratoriet for molekylær farmakologi, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Projekt: Epigenetic Regulation of the CNS specific LYPD1 and the peripheral expressed
GPR39 receptor
Bevilling: 1.225.000 DKK

Post doc., cand.scient. Vera Ehrenstein
Aarhus University Hospital, Department of Clinical Epidemiology
Projekt: 9th World Congress of Perinatal Medicine, Berlin, Germany
Bevilling: 7.800 DKK

Lektor, lic.scient. Hans Eiberg
Københavns Universitet, Panum Instituttet, ICMM
Projekt: Ordblindhed - kortlægning af genetiske loci for dysleksi i 2 store og 50 mindre
danske familier
Bevilling: 603.750 DKK

Adjunkt, Ph.D Christer Stenby Ejsing
Syddansk Universitet, Department of Biochemistry and Molecular Biology
Projekt: Characterisation of the regulatory circuitry of sphingolipid metabolism
Bevilling: 1.300.000 DKK

Lektor, Ph.D. Lars Ellgaard
Københavns Universitet, Biologisk Institut
Projekt: Kortlægning af det cellulære respons på oxidativt stress i det endoplasmatiske
reticulum
Bevilling: 500.000 DKK

Forskningsleder, Ph.D. Lars Henning Engelholm
Rigshospitalet, Bartholin Institutet
Projekt: Targeting cancer invasion by experimental blocking of collagenolysis Continuation of
project: R13-A1258
Bevilling: 150.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Tilde Eskildsen
Afdeling for Fysiologi og Farmakologi, Institut for medicinsk biologi, Fysiologi og Farmakologi
Projekt: Keystone symposia, Cardiovascular Developmental and Repair
Bevilling: 14.090 DKK

Stud.scient. Kelechi Ezekwe
Institut for Sygdomsforebyggelse (IPM), Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EKK)
Projekt: 17th European Congress on Obesity
Bevilling: 6.029 DKK

Læge, Ph.D.-studerende Carsten Faber
Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Panum Instituttet, KU, Eye Research Unit
Projekt: ARVO Annual Meeting 2009, Reducing Disparities in Eye Disease and Treatment
Bevilling: 16.663 DKK
                                               6
Videnskabelig assistent, Ph.D. Helene Faustrup
Danmarks Tekniske Universitet, Center for Mikrobiel Bioteknologi, Institut for System Biologi
Projekt: A ubiquitin-mediated protein degradation technique for targeted mammalian cell
factory engineering
Bevilling: 478.000 DKK

Ph.D.- studerende, cand.scient. Mustafa Fazli
Københavns Universitet, Insitut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Projekt: 5th ASM Conference on Biofilms
Bevilling: 19.270 DKK

Klinikchef, dr. med. Ulla Feldt-Rasmussen
Rigshospitalet, Medicinsk Endokrinologisk Klinik
Projekt: Posttraumatisk hypofyseinsufficiens – incidens og prædiktorer, samt dets forekomst
efter granatshock
Bevilling: 1.000.000 DKK

Assistant Professor, Ph.D. Robert Andrew Fenton
University of Aarhus, The Water and Salt Research Center, Institute of Anatomy
Projekt: Regulation of the renal ion cotransporters NCC and NKCC2 by post-translational
modification
Bevilling: 1.700.000 DKK

Post doc., Ph.D Aasa Feragen
Datalogisk Institut, Københavns Universitet, e-Science Center
Projekt: Shape classification and quantification in medical image analysis using the Rieman-
nian geometry of spaces of tree-structured shapes
Bevilling: 520.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.med. Ane Bærent Fisker
Statens Serum Institut, Bandim Health Project, Guinea-Bissau
Projekt: Micronutrient Forum 2009
Bevilling: 20.014 DKK

Stud.med. Emil Loldrup Fosbøl
Projekt: Talentpris
Bevilling: 100.000 DKK

Professor, dr.med. Allan Flyvbjerg
Århus Sygehus, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Projekt: The Lundbeck Foundation Nanomedicine Centre for Individualized Management of
Tissue Damage and Regeneration (LUNA)
Bevilling: 30.035.000 DKK

Post doc., Ph.D. Agla Jael Rubner Fridriksdottir
Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Projekt: Dissection of a stem cell hierarchy in the adult human breast
Bevilling: 150.000 DKK

Ph.D., cand.scient. Mads T. Frandsen,
Projekt: Talentpris
Bevilling: 100.000 DKK

                                               7
Lektor, Ph.D. Bente Frølund
Københavns Universitet, Det Farmaceutiske Fakultet, Institut for Medicinalkemi
Projekt: Towards structure-based drug design by development of molecular models and fo-
cused ligand design for the orthosteric site of GABA-A and nicotic acetylcholine receptors.
Bevilling: 1.000.000 DKK

Lektor, Ph.D. Bente Frølund
Københavns Universitet, Det Farmaceutiske Fakultet, Institut for Medicinalkemi
Projekt: Neuroscience 2009 Projektmøde i Japan
Bevilling: 33.533 DKK

Professor, Dr.med. Anders Fuglsang-Frederiksen
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neurofysiologisk Afdeling
Projekt: Påvirkning af det sensoriske nervesystem ved ALS? Et prospektivt multidisciplinært
studie
Bevilling: 1.500.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.med. Jasna Furtula
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neurofysiologisk afdeling
Projekt: 20th International Symposium on ALS/MND
Bevilling: 10.764 DKK

Læge Elisabeth Juul Gade
Køge Hospital, Medicinsk afdeling/ Akut afdeling
Projekt: ATS - American Thoracic Societys International Congress
Bevilling: 10.137 DKK

Professor, Lic.scient Michael Gajhede
Københavns Universitet, Institut for Medicinalkemi
Projekt: Structure based design of ligands targeting PHF8: A Jumonji histone demethylase
involved in epigenetic regulation.
Bevilling: 1.449.999 DKK

Ledende overlæge, dr.med. Steen Gammeltoft
Glostrup Hospital, Klinisk Biokemisk afdeling
Projekt: Hypokretin og andre neuropeptider hos patienter med søvnforstyrrelser: narkolepsi,
søvnapnø og andre hypersomnier.
Bevilling: 800.000 DKK

Seniorforsker, cand.scient. George Gegelashvili
Bispebjerg Hospital, Molecular Neuroscience
Projekt: 4th Neurotoxicity Society Meeting: Neurochemical Mechanisms of Neurodegenera-
tive Disorders and Sattelite meeting Neurotoxins and Neurodegeneration
Bevilling: 21.268 DKK

Professor, dr.med Ulrik Gether
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi,
Projekt: The Lundbeck Foundation Centre for Biomembranes in Nanomedicine
Bevilling: 34.480.000 DKK
                                               8
Lektor, dr.phil. Marcus Thomas Pius Gilbert
Statens Naturhistoriske Museum, Center for GeoGenetics
Projekt: Phylogenomic analysis of the origin, and spread, of Influenza A
Bevilling: 1.511.000 DKK

Afdelingslæge, Dr.med. Claus Højbjerg Gravholt
Århus Sygehus, Medicinsk Endokrinologisk afdeling
Projekt: Neuropsykologiske, neuroradiologiske og genetiske aspekter ved Klinefelter
syndrom
Bevilling: 1.000.000 DKK

Professor, Dr.med. Niels Gregersen
Århus Universitetshospital, Skejby, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed
Projekt: Novel technologies to study mitochondrial dysfunction in patient-specific cell models
Bevilling: 500.000 DKK

Lektor, Ph.D. Michael James Grey
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institut for Idræt
Projekt: Improving therapeutic functional electrical stimulation for post-stroke rehabilitation
Bevilling: 1.000.000 DKK

Post doc., Ph.D. Lars Grøntved
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Projekt: Genome-wide action of the Glucocorticoid Receptor – Cross-talk between transcrip-
tion factors and implication on transrepression
Bevilling: 1.168.713 DKK

Associate Professor, Ph.D. Thomas Günther-Pomorski
Københavns Universitet, Department of Plant Biology and Biotechnology
Projekt: The role of P-type ATPases in lipid transport and vesicle formation
Bevilling: 1.968.400 DKK

Post doc., Ph.D. Søren Gøgsig Faarup Rasmussen
Projekt: Structural and functional studies of monoamine neurotransmitter activiated G protein
coupled receptors and monoamine transporters
Bevilling: 10.000.000 DKK

Afdelingslæge, dr.med. Jens Peter Gøtze
Rigshospitalet, Klinisk biokemisk afdeling
Projekt: C-type natriuretic peptide and its receptor in the male reproductive system: Putative
marker and target in prostate cancer
Bevilling: 500.000 DKK

Research scholar, cand.polyt. Janus A. J. Haagensen
Stanford University, Civil & Environm. Engineering, and Biological Sciences, Bio-X
Projekt: Phenotypic diversity in Vibrio cholerae
Bevilling: 611.300 DKK

Associate Professor, tekn. dr. Viktoria Hancock
DTU Systems Biology, Microbial Adhesion Group
Projekt: FEMS 2009, 3rd Congress of European Microbiologists
Bevilling: 12.800 DKK

                                                 9
Professor, dr.scient. Steen Hannestad
Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi
Projekt: Probing particle physics with precision cosmology – Using the largest scales in na-
ture to investigate the smallest
Bevilling: 2.100.000 DKK

Afdelingslæge, Dr.med. Jens Hannibal
Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling
Projekt: The role of Wfs1 (Wolframin) in feeding behaviour and circadian timing
Bevilling: 820.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Jonas Tind Hansen
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Panum Instituttet, Laboratorium for Molekylær
Kardiologi
Projekt: Gordon Research Conference - Molecular Pharmacology
Bevilling: 5.673 DKK

Gruppeleder, Ph.D. Klaus Hansen
Hansen Gruppen, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
Projekt: Cellular Memory in Stem Cell Differentiation and Aging
Bevilling: 1.702.000 DKK

Lektor, Ph.D. Lars Hestbjerg Hansen
Københavns Universitet, Sektion for Mikrobiologi
Projekt: The role of Human activities on the development of plasmid borne resistance and
virulence in bacteria from rats: A comparison of plasmids from Enterobacteria from rats found
in Danish hospital sewers and from invasive rats inhabiting the Galapagos Islands using Next
Generation Sequencing
Bevilling: 790.000 DKK

Læge, Ph.D. Tine Willum Hansen
Hvidovre Hospital, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling
Projekt: Døgnblodtryk: implementering i samlet risikoscore og vurdering af risiko relateret til
blodtryksvariation over døgnet baseret på en stor international database
Bevilling: 250.000 DKK

Research assistant, Ph.D. Linda Harkness
University of Southern Denmark, Molecular Endocrinology
Projekt: International Stem Cell Initiative & International Society for Stem Cell Research
Bevilling: 10.508 DKK

Lektor, Ph.D. Rasmus Hartmann-Petersen
Københavns Universitet, Biologisk Institut
Projekt: Characterization of a gene, relevant to Parkinson’s disease.
Bevilling: 1.721.676 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Simon Hauerslev
Rigshospitalet, Neuromuskulær forskningsenhed


                                               10
Projekt: Karakterisering af muskelregeneration i patienter med strukturelt og enzymatisk
betinget muskeldystrofi med henblik på behandling
Bevilling: 182.500 DKK

Post doc., Ph.D. Jakob Hull Havgaard
Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Genetik og Bioinformatik
Projekt: Ikke-protein-kodende-RNA og de novo-methylering
Bevilling: 548.269 DKK

Lektor, Dr.scient. Anders Hay-Schmidt
Panum Instituttet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Projekt: Efferente og affente projektionsbaner fra det dorsale raphe kompleks hos rotter, og
deres involvering i angst.
Bevilling: 200.000 DKK

Lektor, Ph.D. Ylva Hellsten
Københavns Universitet, Institut for Idræt, Integreret Fysiologi
Projekt: Regulation of angiogenesis: mechanisms of VEGF release from skeletal muscle
cells in health and hypertension
Bevilling: 340.000 DKK

Udviklingschef Kim Gladstone Herlev
Experimentarium, Udviklingsafdelingen
Projekt: Projektets titel: Hjernen
Bevilling: 2.198.700 DKK

Post.doc., Ph.D. Peter Fønss Herskind
Massachusetts Institute of Technology,
Projekt: Experimental quantum information with cold trapped ions and single photons
Bevilling: 454.236 DKK

Lektor, Ph.D. Asger Hobolth
Aarhus Universitet, Institut for Matematiske Fag
Projekt: Advanced statistical inference techniques in molecular genetics
Bevilling: 1.117.000 DKK

Professor, Ph.D. Else Kay Hoffmann
Københavns Universitet, Department of Biology
Projekt: Volume sensitive ion channels and their physiological and patophysiological impor-
tance.
Bevilling: 1.090.000 DKK

Professor, Ph.D. Else Kay Hoffmann
Københavns Universitet, Department of Biology
Projekt: Studier af de celler i hjernen, der regulerer kroppens salt- og vand balance.
Bevilling: 600.000 DKK

Lektor, Ph.D. Hans Jürgen Hoffmann
Aarhus Universitet, Århus Sygehus, Lungemedicinsk Afd B
Projekt: Changes in specific immunoglobulin effect and blood basophil activity during
subcutaneous immunotherapy
Bevilling: 2.500.000 DKK

                                              11
Lektor, dr.scient. Philip Hofmann
Aarhus Universitet, Institute for Storage Ring Facilities
Projekt: Electrons in topological metals
Bevilling: 1.100.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Marlene Vind Hofmeister
Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, Vand og Salt centret
Projekt: Gordon konference: Calcium Signaling
Bevilling: 11.947 DKK

Post doc., Ph.D. Mai Marie Holm
Aarhus Universitet, Institut for Fysiologi og Biofysik
Projekt: Functional characterization of a novel sortilin-related neurotrophin binding receptor,
SorCS3, in the CNS
Bevilling: 1.863.888 DKK

Post doc., Ph.D. Christian Ansgar Hundahl
Neurovidenskab og Farmakologi,
Projekt: Neuroglobin’s rolle i det døgnrytmegenererende system
Bevilling: 1.700.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Lars Grøndahl Hvid
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
Projekt: American College of Sports Medicine - 2009 Anual Meeting
Bevilling: 12.711 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Sara Maj Wätjen Hyldig
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Det Biovidenskabelig Fakultet,
Københavns Universitet, Biokemi
Projekt: 16th International Society of Developmental Biologists Congress
Bevilling: 7.145 DKK

Lektor, Ph.D. Alberto Imparato
Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi
Projekt: Theoretical approaches to single-molecule biophysics: thermodynamic properties
and structure investigation of biomolecules.
Bevilling: 1.000.000 DKK

Post doc., cand.scient. Adiba Isa
Odense Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling
Projekt: 23th European Immunogenetics and histocompatibility conference and 17th annual
meeting o fthe german society for immunogenetics
Bevilling: 9.000 DKK

Post doc., Ph.D. Jacob Pade Ramsøe Jacobsen
Duke University, Med. Centre
Projekt: 5-hydroxytryptamine function in Tryptophan Hydroxylase Type-2 R439H mice, a
naturalistic model of 5-HT deficiency relevant for Major Depression.
Bevilling: 1.121.200 DKK                                               12
Læge, Ph.D. Linda Jakobsen
Rigshospitalet, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 2101, R
Projekt: 11th International Congress on Cleft Palate and Related Craniofacial Anomalies
Bevilling: 14.500 DKK

Videnskabelig assistent, cand.scient. Tim Holm Jakobsen
Københavns Universitet, Panum instituttet, ISIM
Projekt: 5. ASM biofilm konference i Cancun, Mexico
Bevilling: 20.318 DKK

Professor, dr.med. Boye Lagerbon Jensen
Institut for Medicinsk Biologi, SDU, Forskningsenheden for Fysiologi og Farmakologi
Projekt: Betydning af urin-protease aktivitet for salt- og vandretention, hypertension og
nyrefibrose ved sygdomme med proteinuri
Bevilling: 1.000.000 DKK

Post doc., Ph.D. Jan Kristian Jensen
University of Illinois at Chicago, Biochemistry and molecular Genetics
Projekt: Biochemical and structural characterization of the type II transmembrane serine pro-
tease (TTSP) family
Bevilling: 1.527.878 DKK

Lektor, dr. med. Kimmo Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Fysiologi og Biofysik
Projekt: Tonic inhibition mediated by extrasynaptic GABA receptors regulates neuronal activ-
ity, blood flow and oxygen consumption in the mouse neocortex
Bevilling: 2.000.000 DKK

Professor, dr. scient. Mogens Høgh Jensen
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet
Projekt: Complexity of Amyloid Formation: Bridging the Gap between Experimental Data and
Theoretical Models
Bevilling: 4.500.000 DKK

Klinisk assistent, cand.med. Morten Kvistholm Jensen
Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik
Projekt: European Society of Cardiology Congress 2009
Bevilling: 12.109 DKK

Klinisk assistent, cand.med. Morten Kvistholm Jensen
Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik
Projekt: EuroEcho Congress 2009
Bevilling: 7.766 DKK

Professor, Ph.D. Niels A. Jensen
Syddansk Univerisitet, Medicinsk Bioteknologisk Center
Projekt: Roles for Zbtb20 and Zbtb45 in pyramidal neuron specification in Ammon’s horn of
the rodent hippocampus
Bevilling: 1.420.305 DKK                                              13
Professor, Ph.D. Niels A. Jensen
Syddansk Univerisitet, Medicinsk Bioteknologisk Center
Projekt: Is repression of neuronal fate transitions by the Zbtb20 transcription factor key to the
developmental specification of highly homogeneous pyramidal neurons? Implication for neu-
rogenesis of the hippocampus!
Bevilling: 750.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Søren Skov Jensen
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Projekt: Quantitative proteomics analysis of ubiquitination and its role in DNA damage and
cancer
Bevilling: 461.000 DKK

Professor, dr.med. Thomas G. Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Human Genetik
Projekt: Synthetic Zinc Finger Proteins for gene repair of PKU
Bevilling: 600.000 DKK

Professor, Ph.D. Terry Lynne Jernigan
Hvidovre Hospital, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, MR-department
Projekt: Human brain maturation in children and adolescents: links to developing cognitive
and emotional functions and the role of genetic and environmental factors
Bevilling: 2.000.000 DKK

Professor, Dr.med. Bente Jespersen
Århus Universitetshospital, Skejby, Nefrologisk afdeling C
Projekt: Udnyttelse af kroppens naturlige værn mod iltmangel til forbedring af
nyretransplantation - en grisemodel
Bevilling: 1.067.000 DKK

Producer, Ph.D. Anders Drud Jordan
Nature & Science,
Projekt: The First Greenlander
Bevilling: 150.000 DKK

Stud.scient. Frederik Cundin Jølving
Arthur L. Carter Journalism Institute, New York University,
Projekt: Efteruddannelse i videnskabsjournalistik ved New York University
Bevilling: 60.000 DKK

Lektor, dr. med. Arne Lund Jørgensen
Aarhus Universitet, Institut for Human Genetik
Projekt: First-generation of Alzheimer’s disease pig model and of a "masterpig":
characterization and optimization
Bevilling: 2.500.000 DKK

Post doc., Ph.D. Charlotte Grube Jørgensen
Københavns Universitet, FARMA, Institut for Medicinal Kemi
Projekt: Design og syntese af nye allosteriske modulatorer af serotonin receptorer
Bevilling: 198.000 DKK

                                                14
Ph. D.-studerende, cand.scient. Mathias Jul Jørgensen
Statens Serum Institut, Bandim Health Project
Projekt: Micronutrient Forum 2009
Bevilling: 10.648 DKK

Lektor, Ph.D. Thomas J.D. Jørgensen
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Projekt: Transient protein unfolding and its implication for protein aggregation and disease
Bevilling: 600.000 DKK

Lektor, Ph.D. Birgitte Kallipolitis
Syddansk Universitet, BMB, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Projekt: Karakterisering af Thioridazins resistensreverserende effekt i kliniske MRSA isolater
Bevilling: 1.090.984 DKK

Professor, overlæge Moustapha Kassem
Odense Universitetshospital, Endokrinologisk afdeling
Projekt: Human Mesenchymal Stem Cells: Identification of kinases that determine differentia-
tion into osteoblastic cells and their use as therapeutic targets for modifying osteoblast differ-
entiation and enhancing bone formation
Bevilling: 1.000.000 DKK

Professor, Ph.D. Jette Sandholm Kastrup
Københavns Universitet, Farmaceutisk Fakultet, Institut for Medicinalkemi
Projekt: Structural basis for understanding the role of the ligand binding core of the orphan
delta2 receptor in function and development of ligands
Bevilling: 800.000 DKK

Overlæge, dr.med. Susanne Keiding
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Med afd V og PET-centret
Projekt: Unraveling of the mechanisms behind and the beneficial effects of L-ornithine +
phenylacetate in the treatment of hyperammonemia in cirrhotic patients
Bevilling: 1.000.000 DKK

Post doc., Ph.D. Meghan Kelly
Rigshospitalet, Centre of Inflammation and Metabolism
Projekt: 14th International Biochemistry of Exercise Meeting
Bevilling: 11.900 DKK

Professor, dr.med. Lars Vedel Kessing
Rigshospitalet, Psykiatrisk center
Projekt: Effects of electroconvulsive therapy on neural and cognitive processing of emotional
information in major depression – a proof of concept study.
Bevilling: 500.000 DKK

Professor, dr.med. Lars Vedel Kessing
Rigshospitalet, Psykiatrisk center
Projekt: Identifikation af biologiske markører ved Rapid Cycling Bipolar Affektiv Sindslidelse -
BioMaRC
Bevilling: 1.500.000 DKK                                                15
Professor, dr.med. Lars Vedel Kessing
Rigshospitalet, Psykiatrisk Center
Projekt: Tidlig intervention ved affektive lidelser – et randomiseret klinisk forsøg (TIA-
Forsøget)
Bevilling: 880.000 DKK

Dr. med. Jørgen Kieler
Projekt: Oversættelse af "Resistance Fighter"
Bevilling: 85.500 DKK

Post doc., Ph.D. Agnete Kirkeby
Wallenberg Neroscience Center, Division of Neurobiology
Projekt: Factors involved in the specification of midbrain dopaminergic neurons from human
embryonic stem cells
Bevilling: 1.471.000 DKK

Scholarstipendiat Anna Mathia Klawonn
Københavns Universitet, Institut for farmakologi og farmakoterapi, det Farmaceutiske Fa-
kultet, Neurometabolisme gruppen
Projekt: The 22nd Biennial Meeting of the ISN/APSN Joint meeting
Bevilling: 17.376 DKK

Afdelingslæge, seniorforsker Anders Koch
Statens Serum institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Projekt: ICCH14 - 14th International Congress on Circumpolar Health - 11. - 16. July 2009
Bevilling: 26.451 DKK

Post doc., Ph.D. Irina Korshunova
Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Proteinlaboratoriet
Projekt: Role of the synaptic cell adhesion molecules neurexin-neuroligin
in cognitive disorders
Bevilling: 1.878.114 DKK

Assistant Professor, Ph.D. Irene Kouskoumvekaki
Technical University of Denmark, Center for Biological Sequence Analysis
Projekt: Deciphering the clinical effect of drugs through large-scale data integration
Bevilling: 1.000.000 DKK

Professor, institutleder Karsten Kristiansen
Københavns Universitet, Biologisk Institut
Projekt: The role of white to brown adipocyte transdifferentiation in cachexia
Bevilling: 600.000 DKK

Afdelingslæge, dr. med. Klaus Krogh
Århus Sygehus, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
Projekt: Somato-autonomic reflex arch in spinal cord injury
Myth or major clinical breakthrough?
Bevilling: 2.000.000 DKK
                                               16
Senior researcher, Ph.D. Ron Kupers
Copenhagen University, Institute for Neuroscience & Pharmacology
Projekt: Brain plasticity in early and late blindness: a multimodal investigation of the neuro-
anatomical and functional substrates
Bevilling: 3.000.000 DKK

Afdelingslæge, Ph.D. Ole Hyldegaard Larsen
Rigshospitalet, Anæstesi- og Operationsklinikken, Hoved-Orto-Centret
Projekt: Behandling af dekompressionssyge med heliox/oxygen ånding, IV-perflurocarbon,
fysisk træning, nitrogen oxid og dybe dekostop.
Bevilling: 320.483 DKK

Post doc., Ph.D. Magdalena Janina Laska
Århus Sygehus, Neurologisk Afdeling F
Projekt: The retrovirus X-HERV endogenous family: Biological interplay between virology and
immunology in human physiology and disease.
Bevilling: 490.000 DKK

Post doc., Ph.D. Jens Peter Holst Lauritsen
KU, Panum Instituttet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Projekt: Undersøgelse af mekanismerne bag γδ T celle udvikling og funktion
Bevilling: 300.000 DKK

Post doc., Ph.D. Lisbeth Schmidt Laursen
Centre for Inflammation Research, QMRI, University of Edinburgh, Centre for MS Research
Projekt: Molecular mechanisms in CNS myelination
Bevilling: 2.455.782 DKK

Professor emeritus, Dr.phil. Henning Jensen Lehmann
Aarhus Universitet
Projekt: Udgivelse af bogen: Matadorspil i havehuset. Spillet om universiteterne i
palimpsesternes og janushovedernes epoke.
Bevilling: 193.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.pharm. Catharina Margrethe Lerche
Bispebjerg Hospital, Dermatologisk Afdeling D92
Projekt: 6th European Academy of Dermatology and Venereology Spring Symposium
Bevilling: 9.294 DKK

Adjunkt, cand.scient. Jacek Lichota
Aalborg Universitet, Sundhedsteknologi, Biomedicin
Projekt: Neuroscience 2009
Bevilling: 8.700 DKK

Post doc., Ph.D. Hanna Sofia Lindgren
Rigshospitalet, Neurobiologisk Forskningsenhed
Projekt: Genetic and environmental interaction in the pathogenesis of depression and anxi-
ety: Involvement of 5-HT2A receptors
Bevilling: 1.116.000 DKK
                                                 17
Post doc., Dr. Med. Yawei Liu
Københavns Universitet, BRIC
Projekt: The role of neuronal chemokine signaling in regulation of CNS homeostasis and in-
flammation
Bevilling: 1.000.000 DKK

Associate Professor, Ph.D. Rosa Laura López Marqués
Faculty of Life Sciences, KU, PUMPKIN, Department of Plant Biology and Biotechnology
Projekt: Gordon research Conference Molecular Membrane Biology and Plant Biology meet-
ing 2009
Bevilling: 15.000 DKK

Post doc., Ph.D. Cristiano Luis Pinto Oliveira
Aarhus Universitet, Kemisk Institut
Projekt: Molecular biophysics: Structure of macromolecular assemblies in solution
Bevilling: 650.000 DKK

Seniorforsker, Ph.D. Carsten Lundby
Rigshospitalet, Center for Muskelforskning
Projekt: Hypoxia
Bevilling: 14.167 DKK

Post doc., Ph.D. Søren Lykke-Andersen
Aarhus Universitet, Department of Molecular Biology
Projekt: Genome-wide mapping of mRNA regulated through the action of endonucleases in
human cells
Bevilling: 1.272.947 DKK

Professor, Lic.scient. Anders Løbner-Olesen
Roskilde Universitet, Natur, Systemer og Modeller
Projekt: Nye antimikrobielle stoffer: syntetiske peptider der inhiberer DNA syntesen i
Staphyllococcus aureus.
Bevilling: 553.495 DKK

Lektor, Ph.D. Nanna MacAulay
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Projekt: AQP4 som molekylær vandvej i hjernen – kan den reguleres?
Bevilling: 1.960.000 DKK

Læge, Ph.D. Kirsten Madsen
Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Fysiologi og Farmakologi
Projekt: Betydning af calcineurin og glykogen synthase kinase-3beta aktivitet for udvikling af
nyrefibrose
Bevilling: 551.727 DKK

Group Leader, Ph.D. Niels Mailand
Ubiquitin Signaling Group, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
Projekt: Novel ubiquitin-mediated processes in the cellular defence against genomic instabil-
ity
Bevilling: 1.500.000 DKK                                              18
Group Leader, Ph.D. Niels Mailand
Kræftens Bekæmpelse, Centre for Genotoxic Stress Research
Projekt: Yngre forskerpris
Bevilling: 300.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Ole Aalund Mandrup
Århus Universitet, Molekylærbiologisk institut
Projekt: EMBO Workshop: Blood and lymphatic vasculature: from models to human disease
Bevilling: 4.924 DKK

Lektor, Ph.D. Vladimir Matchkov
Aarhus Universitet, Institute of Physiology and Biophysics
Projekt: Clinical Depression and Vascular Diseases.
Bevilling: 880.824 DKK

Professor, Dr.med. Mads Melbye
Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Projekt: Genome-wide Association Study of Pyloric Stenosis
Bevilling: 500.000 DKK

Forskningslektor, Ph.D. Rikke Louise Meyer
Aarhus Universitet, Interdisciplinært Nanoscience Center og Biologisk Institut
Projekt: The role of extracellular DNA in bacterial attachment and biofilm formation
Bevilling: 730.000 DKK

Læge, Ph.D. Christian Sylvest Meyhoff
Aabenraa Sygehus, Kirurgisk afd.
Projekt: American Society of Anesthesiologists congress 2009
Bevilling: 13.543 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Martin Mikkelsen
Retsmedicinsk Institut, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,
Retsgenetisk Afdeling
Projekt: 23rd World Congress in Internationational Society for Forensic Genetics and Pre-
congress
Bevilling: 19.372 DKK

Psykolog, Ph.D. Kamilla Miskowiak
Projekt: Talentpris
Bevilling: 100.000 DKK

Post doc., Ph.D. Brian Moldt
Aarhus Universitet, Institut for Human Genetik
Projekt: Effector functions of the Fc domain in antibody-mediated protection against HIV in
vivo
Bevilling: 545.400 DKK

Professor, dr.scient. Jan Mollenhauer
Syddansk Universitet, Medicinsk Bioteknologisk Center,
Projekt: NanoCAN Center
Bevilling: 35.000.000 DKK                                               19
Post doc., Ph.D. Ninell Pollas Mortensen
Oak Ridge National Laboratory
Projekt: Investigating the influence of charge on the surface of aggregative adherence fimbria
of enteroaggregative E. coli (EAEC) for adhesion to surfaces, biofilm formation and response
to ciprofloxacin.
Bevilling: 554.760 DKK

Adjunkt, Ph.D. Jens Preben Morth
Aarhus Universitet, Incuba Science Park, Kemi-Molekylær Biologi
Projekt: X-ray Crystallographic focus on anionic transport across the cell membrane.
Bevilling: 2.500.000 DKK

Post.doc, Ph.D.Tobias Mourier
Københavns Universitet, Biologisk Institut
Projekt: Somatisk LINE-aktivitet i humane neuroner
Bevilling: 513.196 DKK

Professor, dr.med. Niels Møller
Århus Sygehus, Medicinsk afdeling
Projekt: Endotoxin & cytokines. Do protein loss and metabolic effects depend on CNS activa-
tion of stress hormones or on local mechanisms in muscle and fat?
Bevilling: 1.100.000 DKK

Assistant Professor, Ph.D. Kaisa Naelapää
KU, Pharmaceutical Technology, Dept. of Pharmaceutics and Analytical Chemistry
Projekt: Terahertz Pulsed Spectroscopy (TPS) and Terahertz Pulsed Imaging (TPI) for Char-
acterization of Solid Dosage Forms and for Enhanced Process Understanding
Bevilling: 29.000 DKK

Lektor, Lic.scient. Bjørn Andersen Nexø
Aarhus Universitet, Institut for Human Genetik
Projekt: Autoimmunity and human endogenous retroviruses
Bevilling: 1.500.000 DKK

Laborant Anne Kirstine Nielsen
Københavns Universitet, Panum Instituttet, ISIM
Projekt: 5th ASM Conference on Biofilms
Bevilling: 20.895 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Jakob Vennike Nielsen
Syddansk Universitet, Medicinsk Bioteknologisk Center
Projekt: Roles for Zbtb20 and Zbtb16 in specification of hippocampal CA1 pyramidal neurons
Bevilling: 1.075.033 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Janne Nielsen
Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og farmakologi, Proteinlaboratoriet.
Projekt: Receptor complexes mediating GDNF-signaling: interplay between NCAM and Ret
Bevilling: 595.666 DKK
                                              20
Ph.D.-studerende, cand.scient. Joachim Nielsen
Syddansk Universitet, Odense, Institut for Idræt og Biomekanik
Projekt: Biochemistry of Exercise 14th International Conference
Bevilling: 13.170 DKK

Professor, Ph.D. John Nielsen
Københavns Universitet, IGM-Bioorganisk Kemi
Projekt: New routes to bioactive heterocyclic sulfone and sulfonamide derivatives
Bevilling: 850.000 DKK

Professor, Dr.scient. Peter Eigil Nielsen
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Projekt: A Modular Supramolecular Assembly for Optimized Drug Delivery
Bevilling: 1.000.000 DKK

Professor, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen
Skejby Sygehus, Kardiologisk
Projekt: Remote pre-(per)conditioning for cardiovascular protection against ischemic reperfu-
sion injury
Bevilling: 1.000.000 DKK

Post doc., Ph.D. Lene Niemann Nejsum
Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut
Projekt: Structural and functional studies of Monoamine Neurotransmitter Activated G Protein
Coupled Receptors and Monoamine Transporters
Bevilling: 10.000.000 DKK

Professor, Ph.D. Poul Nissen
Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut
Projekt: Krystallisation af serotonin transporteren og udledning af dens transportmekanisme
Bevilling: 3.000.000 DKK

Professor, dr.med. Børge Grønne Nordestgaard
Herlev Universitetshospital, Klinisk biokemisk afdeling
Projekt: Inflammation and Atrial Fibrillation in the General Population.
Bevilling: 160.000 DKK

Professor, dr. med. Jens Randel Nyengaard
Danish Neuroscience Centre, Stereology and Electron Microscopy Research Laboratory
Projekt: Characterization of Central Macromolecular Assemblies Involved in Neurodegenera-
tion
Bevilling: 2.400.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Rie Nygaard
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, INF
Projekt: Structural and dynamic changes during beta 2 adrenergic receptor (beta-2AR)
activation
Bevilling: 1.542.700 DKK
                                              21
Post doc., Ph.D. Rikke Nørregaard
Aarhus Universitet, Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Institut
Projekt: Identifikation of cellulære signalveje, som er ansvarlig for reguleringen af
cyclooxygenase type 2 (COX-2) i komplekse nyresygdomme.
Bevilling: 897.288 DKK

Direktør, mag.art. Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Projekt: Udgivelse af salmebog
Bevilling: 200.000 DKK

Professor, dr.med. Jes Olesen
Glostrup Hospital, Neurologisk Afdeling
Projekt: Nordisk Forskerpris
Bevilling: 2.000.000 DKK

Forskningsansat, bach.med. Jonas Bjerring Olesen
Gentofte Hospital, Kardiologisk Afdeling
Projekt: European Society of Cardiology Congress 2009
Bevilling: 8.644 DKK

Adjunkt, Ph.D. Anders Olsen
Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut
Projekt: New candidate genes for amyloid-beta toxicity in a nematode model of Alzheimer’s
disease
Bevilling: 1.026.394 DKK

Post doc., Ph.D. Rikke Katrine Jentoft Olsen
Århus Universitetshospital, Skejby, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed
Projekt: Oxidative Stress during Fatty Acid Oxidation; Implications for the Pathology of
Metabolic Disorders
Bevilling: 320.000 DKK

Adjunkt Professor, dr.med. Sjurdur Frodi Olsen
Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Projekt: DHA intake in pregnancy and cognitive functions in the offspring: 20y registry based
follow up from RCT’s and prospective studies
Bevilling: 823.000 DKK

Senior researcher, Ph.D. Bob Oranje
University Psychiatric Center Glostrup
Projekt: Psychophysiology as a tool to study schizophrenia
Bevilling: 788.490 DKK

Biokemiker, Ph.D. Carlo Gunnar Ossum
Københavns Universitet, Sektion for Celle og udviklingsbiologi
Projekt: After a solution for the Machines of Life
Bevilling: 17.000 DKK
                                              22
Post.doc., Ph.D. Sylwia Elzbieta Owczarek
KU, Panum Instituttet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Proteinlaboratoriet
Projekt: Mechanisms of subtype-specific modulation of NMDA receptors– relevance to
cognitive symptoms of schizophrenia
Bevilling: 1.300.000 DKK

Professor, Ph.D. Claus Oxvig
Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut
Projekt: Proteolytic regulation of growth factor activity in CNS development
Bevilling: 3.150.977 DKK

Lektor, dr.med. Søren Riis Paludan
Aarhus Universitet, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi
Projekt: Cytosolic DNA receptors: recognition of intracellular pathogens by the innate im-
mune system
Bevilling: 1.000.000 DKK

Professor, dr.med. Olaf Bjarne Paulson
Københavns Universitets Hospital, Hvidovre, MR afd.
Projekt: Vurdering af eksperimentelle skizofreni
modeller med MR billeddannelse – relevans i forhold til klinikken
Bevilling: 910.000 DKK

Assistant professor, dr.med.vet. Kajsa Maria Paulsson
Københavns Universitet, The Dept. of International Health, Immunology and Microbiologi
Projekt: A mechanistic model for the quality control of MHC class I antigen presentation, with
focus on tapasin as an unique T-cell epitope predictor
Bevilling: 500.000 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Nis Borbye Pedersen
Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, Vand og Salt Centret
Projekt: Experimental Biology 2009
Bevilling: 20.835 DKK

Post.doc., Ph.D. Rasmus Steen Pedersen
Syddansk Universitet, Klinisk Farmakologi
Projekt: Nye farmakokinetiske aspekter af CYP2C19*17
Bevilling: 500.000 DKK

Lektor, Ph.D. Steen Pedersen
Biologisk Institut,
Projekt: Bestemmelse af codon-specifikke translationshastigheder og deres betydning for
cellulære funktioner.
Bevilling: 972.000 DKK

Molekylærbiolog, Ph.D. Tanja Xenia Pedersen
Københavns Universitet, Afd. for Hjerte- og kredsløbsforskning, Biomedicinsk Institut,
Projekt: XV International Symposium on Atherosclerosis 2009 &
pre-Satellite symposium: The Biology of Atherosclerosis.
Bevilling: 17.630 DKK                                               23
Bioanalytiker Lone Svargo Riget Petersen
Syddansk Universitet, MBC - Holmskov-gruppen
Projekt: 29th world congress of biomedical science
Bevilling: 12.600 DKK

Læge Morten Petersen
Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk laboratorium
Projekt: the 13th Annual Scientific meeting of the Heart Failure Society of America
Bevilling: 5.820 DKK

Lektor, Ph.D. Steen Vang Petersen
Aarhus Universitet, Institut for Medicinsk Biokemi
Projekt: Redox regulation of protein activity
Bevilling: 900.000 DKK

Fysiker, Ph.D. Troels C. Petersen
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet
Projekt: Searching for dark matter at Cern\’s LHC accelerator
Bevilling: 10.000.000 DKK

Post doc., Ph.D. Paulo César da Silva Pinheiro
Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Neurosecretion Group
Projekt: Synaptotagmin isoformer og deres funktion i neurotransmitter-frisættelsen
Bevilling: 2.000.000 DKK

Lektor, Ph.D. Jeppe Prætorius
Aarhus Universitet, Anatomisk Institut
Projekt: Plexus choroideus’ betydning for cerebrospinalvæskens produktion og pH regulering
Bevilling: 1.600.000 DKK

Molekylærbiolog, Ph.D. Kirsten Pugdahl
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neurofysiologisk Afdeling
Projekt: SFEMG Course & Xth Quantitative EMG Conference
Bevilling: 12.387 DKK

Projektleder, cand.scient. Thomas Rasmussen
DTU
Projekt: Biotech Business and Innovation Program
Bevilling: 200.000 DKK

Post.doc., Ph.D. Martin Fredensborg Rath
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Projekt: Detection and cellular localization of clock gene expression in the mammalian neo-
cortex
Bevilling: 1.278.604 DKK

Professor, dr.med. Erik A. Richter
KU, August Krogh Bygningen, Institut for Idræt, Afdelingen for Human Fysiologi
Projekt: Spiller calcium en selvstændig rolle for aktivering af glukosetransport og
fedtoxidation i muskler?
Bevilling: 2.140.000 DKK                                             24
Professor, dr.med. Povl Riis
Københavns Universitet
Projekt: Peer Review and Biomedical Publication
Bevilling: 31.276 DKK

Lektor, Ph.D. Naja Hulvej Rod
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afd. for Social Medicin
Projekt: Stress during a life course and risk of chronic obstructive pulmonary disease
Bevilling: 120.000 DKK

Forskningsassistent, cand.scient. Martin Høyer Rose
KU, Institut for Idræt, Lab. for biomekanik og motorisk kontrol/ Humanfysiologi
Projekt: XXII Congress of the International Society of Biomechanics, 2009, Cape Town
Bevilling: 14.850 DKK

Læge, Ph.D. Adam Anders Edvin Roth
Statens Serum Institut, Afdeling for epidemiologisk forskning
Projekt: Uspecifikke effekter af Bacille Calmette-Guérin- og koppevaccination på sygelighed
og dødelighed
Bevilling: 677.860 DKK

Læge, Ph.D. Morten Ruhwald
Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk Afd.
Projekt: Fra ide til praksis: Udvikling af en IP-10 baseret test til diagnostik af tuberkulose
Bevilling: 505.000 DKK

Læge, Ph.D. Morten Ruhwald
Hvidovre Hospital, Klinisk forskningscenter
Projekt: European respiratory society, annual congress.
TB-NET annual meeting
Bevilling: 7.617 DKK

Lektor, Ph.D. Martin Røssel Larsen
Syddansk Universitet., Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Projekt: Functional characterization of depolarization-dependent signalling pathways in nerve
terminals
Bevilling: 10.000.000 DKK

Fysiker, Ph.D. Mads T. Frandsen
Niels Bohr Instituttet og Syddansk Universitet.
Talentpris
Bevilling: 100.000 DKK

Post doc., Junior Group leader Camilla Scheele
Rigshospitalet, Epidemiafdelingen
Projekt: 14th International Biochemistry of Exercise
Conference
Bevilling: 12.200 DKK

Post doc., Ph.D. Manfred Schmid
Århus University, Department of Molecular Biology                                                 25
Projekt: EMBO Workshop: Messenger RNA 3’ ends & gene expression
Bevilling: 6.822 DKK

Forskningsdirektør, dr.phil Lars-Henrik Schmidt
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Forskningscenter GNOSIS
Projekt: Great Expectations the plasticity of the brain and the neurosciences at the threshold:
nature and nurture - and beyond
Bevilling: 50.000 DKK

Ph.D. studerende, cand.scient. Jesper Schou
Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling
Projekt: International Symposium on Athersclerosis 2009
Bevilling: 12.501 DKK

Ph.D. studerende, cand.scient. Jesper Schou
Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling
Projekt: The American Society of Human Genetics, 59th annual meeting
Bevilling: 13.635 DKK

Projektleder, stud.polyt. Julie Serritslev
DTU Systembiologi, Biotech Academy
Projekt: Biotech Academy og Biotech Junior Academy
Bevilling: 800.000 DKK

Professor, dr. med. Ulf Simonsen
Aarhus Universitet, Farmakologisk Institut
Projekt: 10th International Symposium on Mechanisms of Vasodilatation
Bevilling: 18.650 DKK

Ph.D.-studerende, stud. med. Torjus Skajaa
Mount Sinai School of Medicine, Translational and Molecular Imag, Radiology
Projekt: International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17th Annual Meeting and
Exhibition
Bevilling: 5.500 DKK

Klinisk forskningslektor, Dr.med. Liselotte Skov
Glostrup Hospital, Børneafdeling
Projekt: Dokumentation, udvikling og optimering af tværfaglig behandlingsindsats af børn og
unge med hovedpinesygdomme, herunder medicinoverforbrugshovedpine.
Bevilling: 916.000 DKK

Post doc., cand.scient. Gustavo Stadthagen Gomez
Københavns Universitet, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
Projekt: Keystone Symposium \"RNA Silencing: Mechanism, Biology and Application (A7)\"
Bevilling: 17.424 DKK

Professor, dr.scient. Henrik Stapelfeldt
Aarhus Universitet, Kemisk Institut
Projekt: Applications of laser aligned or oriented molecules:
From liquid helium droplets to control of molecular conformations
Bevilling: 1.647.301 DKK                                              26
Stud.polyt. Anja Stausgaard
Center for sekvensanalyse, DTU, Comparative Microbial Genomics
Projekt: The fifteenth Pacific Symposium on Biocomputing (PSB) 2010
Bevilling: 22.400 DKK

Professor, cand. pharm. Kristian Strømgaard
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, Institut for Medicinalkemi
Projekt: Drug-like inhibitors of neuronal protein-protein interactions
Bevilling: 1.500.000 DKK

Stud.med. Junjing Su
Århus Universitet, Farmakologisk Institut
Projekt: 14th Annual Meeting of the European Counsil for Cardiovascular Research
Bevilling: 4.387 DKK

Seniorforsker, Ph.D. Charlotte Suetta
Bispebjerg Hospital, Institut for Idrætsmedicin
Projekt: Cellemolekylære mekanismer involveret i initiering af muskelatrofi ved kortvarig
immobilisering hos ældre og unge - betydningen af apoptose og satellitcelle aktivering
Bevilling: 500.000 DKK

Professor, Ph.D. Inge Marie Svane
Herlev Hospital 54P4, Center for Cancer Immunterapi, Hæmatologisk og Onkologisk afd.
Projekt: T-celle-baseret immunterapi til patienter med hoved-halskræft og modermærkekræft
Bevilling: 797.400 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Per Svenningsen
Syddansk Universitet, Fysiologi og Farmakologi
Projekt: Connexin 30-mediated ATP release and oscillations in intracellular Ca2+ in the renal
cortical collecting duct studied by multi-photon microscopy in living mice.
Bevilling: 1.000.000 DKK

Stud.med. Asger Sverrild
Bispebjerg Hospital, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Lungemedicinsk klinik
Projekt: American Thoracic Society, International Conference 2009
Bevilling: 6.200 DKK

Post doc., Ph.D. Rikke Søgaard
Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Projekt: Glutamattransportørers funktion som anion-selektive kanaler og deres regulering via
PDZ-domæne-proteinet PICK1
Bevilling: 1.240.844 DKK

Post doc, cand.scient. Monica Takamiya Wik
Institut for Fødevarevidenskab, Fødevaremikrobiologi
Projekt: 15th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organ-
isms (CHRO)
Bevilling: 17.500 DKK
                                              27
Professor, dr. jur. et phil. Ditlev Tamm
KU, Det Juridiske Fakultet, Center for Retskulturelle Studier
Projekt: Istandsættelse af Tersløsegard
Bevilling: 100.000 DKK

Læge, dr.med. Kim Theilgaard-Mönch
BRIC, Rigshospitalets Laboratorium for Genterapeutisk Forskning
Projekt: Identification of deregulated genes and candidate drugs in acute promyelocytic leu-
kemia
Bevilling: 1.058.000 DKK

Lektor, Ph.D. Line Elnif Thomsen
Københavns Universitet, Det biovidenskabelige fakultet, Veterinær Sygdomsbiologi
Projekt: Development of ’stealth’ antimicrobials
Bevilling: 1.025.000 DKK

Professor, dr.med. Niels Tommerup
Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Projekt: Genetic basis of hereditary isolated anosmia in the Faroe Islands
Bevilling: 1.577.000 DKK

Ph.d.-studerende, cand.med. Francesco Trepiccione
Aarhus Universitet, Anatomy Institute, Water and Salt Research Center
Projekt: Annual Meeting of the American Society of Nephrology (ASN) 2009
Bevilling: 9.000 DKK

Klinisk Lektor, Ph.D. Niels Tørring
Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Biokemisk afdeling
Projekt: Is Anti Müllerian Hormone (AMH) responsible for the impaired follicle maturation in
patients with polycystic ovarian syndrome?
Bevilling: 600.000 DKK

Post doc., cand.scient. Wimal Ubhayasekera
Københavns Universitet, Farmaceutisk Fakultet, Institution of Medicinal Chemistry
Projekt: V Iberoamerican Chitin Symposium
Bevilling: 27.100 DKK

Videnskabelig medarbejder, cand.scient.san. Susanna v. Streym Thomsen
Århus Universitetshospital, Medicinsk-Endokrinologisk afdeling
Projekt: Conference - 36th European Symposium on Calcified Tissues
Bevilling: 10.693 DKK

Professor, Dr.med. Bo van Deurs
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Projekt: Endocytic regulation of the EGF receptor after binding of different ligands
Bevilling: 1.200.000 DKK

Post doc., Ph.D. Irina Vardya
Aarhus Universitet, Institut for Fysiologi og Biofysik
Projekt: Functional investigation of the cell specific GABA-B receptor mediated inhibition in
the neocortex layer 2/3 in normal and pathological conditions.
Bevilling: 459.000 DKK

                                                28
Post doc., cand.scient. Rebecca Munk Vejborg
DTU- Institut for Systembiologi, Center for biologisk sekvensanalyse
Projekt: 5th ASM Conference on Biofilms
Bevilling: 12.538 DKK

Overlæge, Dr.med. Lars Lindhardt Vindeløv
Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik
Projekt: Clinical and translational research in allogeneic hematopoietic cell transplantation
with nonmyeloablative conditioning (NMC-HCT)
Bevilling: 1.500.000 DKK

Professor, dr.med. John Vissing
Rigshospitalet, Neuromuskulær Forskningsenhed, Neurologisk Klinik
Projekt: Mitokondriel adaptation ved træning og inaktivitet - betydning for aldersbetinget tab
af muskelmasse
Bevilling: 120.000 DKK

Professor, Dr.med. John Vissing
Rigshospitalet, Neuromuskulær Forskningsenhed, Neurologisk Klinik
Projekt: Progressionsgrad af muskelskade og effekt af 3 måneders styrketræning i patienter
med limb girdle muskeldystrofi type 2.
Bevilling: 200.000 DKK

Lektor Ph.D. Thomas Vosegaard
Aarhus Universitet, Kemisk Institut
Projekt: Antimikrobielle peptiders struktur og dynamik studeret med faststof NMR
spektroskopi
Bevilling: 1.175.867 DKK

Professor, Ph.D. Peter Vuust
Aarhus Universitet, CFIN, Klinisk institut,
Projekt: The high and low roads to music:
Studying emotional perception of music in healthy people and in autists as a way of under-
standing the evolutionary origin of music.
Bevilling: 764.187 DKK

Professor, Dr.med. Gunhild Waldemar
Rigshospitalet, Neurologisk Klinik, Hukommelsesklinikken
Projekt: Proteom biomarkør profiler til diagnose af neurodegenerative sygdomme
Bevilling: 1.000.000 DKK

Videnskabelig assistent, cand.pharm. Anne Byriel Walls
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, Institut for Farmakologi og
Farmakoterapi
Projekt: International Society for Neurochemistrys (ISN) summer school samt deltagelse i
22nd Biennial ISN Meeting
Bevilling: 17.086 DKK

Forskningslektor, Lic.scient. Ove Wiborg
Århus Universitetshospital, Center for Psykiatrisk Grundforskning
Projekt: The dysfunctional hippocampus in a rat model of depression
Bevilling: 2.060.000 DKK

                                                29
 Professor, dr.scient. Eske Willerslev
Institute of Biology, University of Copenhagen, Centre for Ancient Genetics
Projekt: The First Greenlander - a Showcase Re-sequencing Project
Bevilling: 1.200.000 DKK

Videnskabelig assistent, cand. scient. med. Michael Winterdahl
Århus Universitetshospital, Århus PET Center
Projekt: World Molecular Imaging Congress 2009, Montral, Canada
Bevilling: 13.900 DKK

Professor, Ph.D. Jørgen F.P. Wojtaszewski
Københavns Universitet, Institut for Idræt, Forskninggruppen for Molekylær Fysiologi
Projekt: TBC1D1 and TBC1D4 -“Crossbridging Signaling pathways”-
Bevilling: 1.500.000 DKK

Lektor, Ph.D. David P. D. Woldbye
Rigshospitalet, Neuropsykiatrisk Laboratorium
Projekt: Neuropeptide Y interfractions with the neuronal cell adhesion molecule: Structural
and functional aspects.
Bevilling: 1.000.000 DKK

Lektor, Ph.D. Daniel Wüstner
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Projekt: Transport and function of Niemann-Pick C2 protein in maintenance of intracellular
cholesterol homeostasis
Bevilling: 1.622.400 DKK

Lektor, cand.scient. Kirsten Wøldike
Foreningen af Danske Biologer
Projekt: International Biologi Olympiade
Bevilling: 50.000 DKK

Lektor, cand.scient. Kirsten Wøldike
Foreningen af Danske Biologer, Foreningen af Danske Biologer
Projekt: International Biologi Olympiade
Bevilling: 50.000 DKK

Ph.d.-studerende, cand.scient. Christina Yfanti
Rigshospitalet, Centre of Inflammation and Metabolism
Projekt: Society of Free Radical Research (SFRR) meeting - Free radicals, Health and Life-
style: from cell signalling to disease prevention
Bevilling: 10.450 DKK

Læge Wang Yu
Århus Universitetshospital, Orthopaedic Department
Projekt: 9th Annual Meeting of the International Society for Computer Assisted Surgery
Bevilling: 10.705 DKK

Ph.D.-studerende, cand.scient. Roza Zandi
Rigshospitalet, Strålebiologisk Laboratorium
Projekt: Ph.D.-udlandsophold
Bevilling: 48.370 DKK

                                               30
Professor, Dr.med. Thomas Zeuthen
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institute of Cellular and Molecular Medicine
Projekt: The molecular mechanisms of ammonia transport in Rhesus proteins
Bevilling: 629.000 DKK

Lektor, Ph.D. Jingdong Zhang
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi
Projekt: Green Synthesis, Characterisation and Applications of Metallic Nanostructures
Bevilling: 1.100.000 DKK

Professor, dr.med. Niels Feentved Ødum
Københavns Universitet, Panum Instituttet, Biologisk Institut
Projekt: Chronic inflammation in cutaneous T cell lymphoma
Bevilling: 1.000.000 DKK
                                             31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:307
posted:5/1/2010
language:Danish
pages:31