Tips til Mailman og listadmin by theslasher

VIEWS: 16 PAGES: 3

									Mailman og listadmin 10/2-04 - 22/8-07
En kort innføring i noen muligheter i Mailman og enklere administrasjon
med Listadmin. Alle spørsmål, kommentarer og forslag er meget
velkommen. Lykke til og beste hilsen,

mads

http://lister.uio.no/  - viser fakultetsvis alle (publiserte) lister ved UiO.
Merk at RT-lister ikke vises her.

http://www.usit.uio.no/it/epost/epostliste.html - beskriver Mailman

http://www.usit.uio.no/it/epost/       - generelt om e-post og lister ved UiO


Gjennomgang av Mailman - konvensjoner
UiO bruker en modifisert utgave av programmet Mailman til administrasjon av e-postlister og
levering til medlemmene på listene. Merk at Mailman sender passord i e-post til brukere og
administratorer. Passord her kan derfor ikke være UiO-passord.
Mailman har tre typer medlemmer:
administratorer   <brukernavn>@ulrik.uio.no
          Kan få nytt passord i e-post fra adm-siden til en liste
medlemmer      offisiell e-postadresse
          Kan få tilsendt glemt passord og få vite hvilke lister man er medlem av
meta-medlemmer   vises bare for administrator
          Brukes for å "hekte en liste på en liste" eller andre typer medlemsskap
Merk forskjellen i hva som registreres i Mailman avhengig av rollen.
<brukernavn>@ulrik.uio.no endres ikke, e-postadresse endres etter tilknytning. Dette bidrar
også til å klargjøre forskjellen på å være medlem av og å administrere en liste.
Videre er det viktig å holde seg til UiO-adresser som medlemsadresse for brukere ved UiO.
Ved problemer med levering varsles administrator med opplysning om hvilken adresse som
feiler. Ved adresser utenfor UiO kan vi bare gjette ut fra adressen hvem det dreier seg om.
Eksempelvis administreres listen aulaforum@jus av aulaforum@hotmail - hvem kontakter
man når den adressen ikke svarer?

Hva kan stoppes i Mailman - eller slippes gjennom
Avhenger (selvfølgelig) av formålet med listen. Mailman har en rekke innstillinger for om
administrator skal varsles i ulike situasjoner og om meldinger skal stoppes eller slippes
gjennom. Listen er lang og jeg henviser til Mailman og hjelpetekstene der, men tar noen
eksempler jeg antar er vanlige. Merk lenkene "(Details)" som peker til forklaring for feltene.
En liste der meldinger fra medlemmene samt andre kjente adresser slippes gjennom settes opp
som i figuren under. Merk at det her er sammenheng mellom valget "Restrict posting


                        Mads Lomholt 18/1-09 D:\Docstoc\Working\pdf\14c7beba-eb49-4a60-94e4-7cfff42c1f28.doc Side 1 av 3
privilege to list members?" og adressene som evt legges inn. Velger man nei her er det bare
adressene ført opp som kan skrive til listen uten at de stoppes.
En liste som gjør det motsatte, altså stopper alle meldinger unntatt de fra gitte adresser settes
opp - helt riktig - motsatt ;-) Fra forrige eksempel er det bare valgene ja/nei som er byttet om.
Ut over mulighetene i Mailman legger e-postsystemet ved UiO til felter som kan være til
hjelp, spesielt feltet X-UiO-Spam-score der antall s'er angir sannsynligheten for at meldingen
er uønsket, jo flere s'er jo mer sannsynlig. Nederst under "Privacy Options" vil innstillingen
under stoppe meldinger med fire eller flere s'er:
http://www.uio.no/faq/it/mailman.xml#3645 forklarer hvordan regulære uttrykk kan stoppe
post som ikke er fra en UiO-adresse.


Hva er listadmin?
Listadmin er en samling kommandoer (kalt et skript) som henter opplysninger fra Mailman
om hvilke "Administrative requests" som venter og instruerer Mailman om hva som skal
gjøres. Skriptet listadmin gir mulighet for automatisering av svar hvilket sparer mye tid i
forhold til å bruke grensesnittet til Mailman. Skriptet har eksistert i flere versjoner, perl-
versjonen skal være lagt på alle solaris/unix-maskiner. For å bruke listadmin må man altså
logge inn på maskinen ulrik, klodrik eller en annen, for PC tilbyr UiO programmet Putty eller
Tectia til dette.
Skriptet leser filen .listadmin.ini på brukerens hjemmeområde og innholdet her bestemmer
hvilke valg som gjøres automatisk. Finnes ikke filen veiledes brukeren i å opprette den med
opplysninger om administrator og passord, hvilke lister som skal behandles og foretrukne valg
etter mønsteret
username <brukernavn>@ulrik.uio.no
password "<passord>"
spamlevel 4
default discard
confirm no
# uncomment the following to get a terse transaction log
# log "~/.listadmin.log"

<e-postliste1>@jus.uio.no
<e-postliste2>@jus.uio.no
                         Mads Lomholt 18/1-09 D:\Docstoc\Working\pdf\14c7beba-eb49-4a60-94e4-7cfff42c1f28.doc Side 2 av 3
Her vil alle meldinger med fire eller flere s'er bli slettet uten å varsle avsender, for meldinger
med færre s'er stopper listadmin med valget "discard" forvalgt. Til slutt vil valgene iverksettes
uten ytterligere bekreftelse på grunn av linjen "confirm no". Linjer som starter med # er
kommentarer.
Innholdet i .listadmin.ini lar seg redigere så
lenge resultatet lagres som ren tekst.
Notisblokk gir problemer med linjeskift i
unix, i Word kan man velge å lagre som ren
tekst og velge å legge til linjeskift som i
figuren til høyre.


Tips i forbindelse med listadmin
Noe av gevinsten med listadmin er at lister ofte kan settes til å stoppe flere meldinger hvis
administrasjonen gjøres oftere. Å varsle avsender om at en melding er stoppet bekrefter
overfor en "spammer" at adressen er i bruk og er kanskje ikke nødvendig hvis aksept av
legitime meldinger skjer raskt. Legg også merke til at påminnelsene fra Mailman kan filtreres
bort når (ikke hvis!) vanen med å kjøre listadmin er innarbeidet. Listadmin håndterer også
anmodninger om medlemskap på lister.Forslag til filter for påminnelse av meldinger som er stoppet og venter på avgjørelse.
Meldinger om medlemskap filtreres ikke:
1
From = *-owner@odont.uio.no* AND
Subject = *admin request(s) waiting* FILEINTO INBOX.spam STOP
2
From = *-owner@odont.uio.no* AND
Subject = *requires approval* FILEINTO INBOX.spam STOPListadmin for entusiaster
Kommandoen "man listadmin" opplyser om mulighetene, bl.a at listadmin kan kjøre med
parameter -f <filnavn> hvis man ønsker varierende innstillinger. For lister der man er sikker i
sine valg vil linjene under slette alle stoppede meldinger uten flere spørsmål
username <brukernavn>@ulrik.uio.no
password "<passord>"
action discard
confirm no

<e-postliste3>@jus.uio.no
                         Mads Lomholt 18/1-09 D:\Docstoc\Working\pdf\14c7beba-eb49-4a60-94e4-7cfff42c1f28.doc Side 3 av 3

								
To top