Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KURSUS KEMENTERIAN by xld14276

VIEWS: 1,556 PAGES: 13

Bahagian-Teknologi-Pendidikan pdf

More Info
									                    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                     (BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU)

          KURSUS PERGURUAN LEPAS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (KPLSPM)
                   MOD SEPENUH MASA
                    AMBILAN JUN 2010


                         Pengenalan Program

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan,
berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti program yang ditawarkan dalam Kursus Perguruan Lepas
Sijil Pelajaran Malaysia seperti di bawah :
1.     KETERANGAN PROGRAM

          Nama
                  :    Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
          Program
          Jenis
                  :    Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
          Ijazah
                      Lima Tahun Enam Bulan (Termasuk Satu Tahun Enam Bulan
          Tempoh     :
                      Kursus Persediaan)
          Md       :    Sepenuh Masa
          Kursus
2.  SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS
   2.1   Warganegara Malaysia.
       Umur tidak melebihi 20 tahun pada 28 Jun 2010 iaitu lahir pada atau selepas 28 Jun
   2.2
       1990.
   2.3   Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
   2.4   Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
   2.5   Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan
       mendapat cemerlang dalam mana-mana tiga mata pelajaran dan kepujian dalam tiga
       mata pelajaran berikut :
       2.5.1 Bahasa Melayu
       2.5.2 Sejarah
       2.5.3 satu mata pelajaran yang lain serta;
       2.5.4 lulus Bahasa Inggeris
       Memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon (Rujuk e-
   2.6
       Panduan Permohonan)

3.  MAKLUMAT PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
   3.1  Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru di Institut Pendidikan Guru (IPG)
      dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah.
   3.2  Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama satu tahun
      enam bulan di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian
      Pelajaran Malaysia.
   3.3  Calon perlu lulus Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah
      Sarjana Muda Perguruan selama empat tahun di Institut Pendidikan Guru untuk
      Pendidikan Rendah.
   3.4  BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN:
      3.4.1    Sekolah Kebangsaan (SK)
               Pendidikan Khas
   Pendidikan
1.           9.  Masalah Penglihatan
   Prasekolah
               Pendidikan Rendah
   Bahasa Melayu
               Pendidikan Islam
2.  Pendidikan     10.
               Pendidikan Rendah
   Rendah
   Pengajaran
   Bahasa Inggeris     Pendidikan Seni
3.  sebagai bahasa   11.  Visual Pendidikan
   kedua Pendidikan     Rendah
   Rendah
   Bahasa Arab
               Pendidikan Jasmani
4.  Pendidikan     12.
               Pendidikan Rendah
   Rendah
   Matematik        Reka Bentuk dan
5.  Pendidikan     13.  Teknologi
   Rendah          Pendidikan Rendah
               Pendidikan
   Sains Pendidikan
6.           14.  Pemulihan
   Rendah
               Pendidikan Rendah
   Pendidikan Khas
   Masalah
               Pendidikan Muzik
7.  Pembelajaran    15.
               Pendidikan Rendah
   Pendidikan
   Rendah
8.  Pendidikan Khas
   Masalah
   Pendengaran
        Pendidikan
        Rendah

3.4.2  Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)
                        Pendidikan Khas
        Pendidikan
    1.              9.    Masalah Penglihatan
        Prasekolah
                        Pendidikan Rendah
        Bahasa Melayu
                        Pendidikan Islam
    2.   Pendidikan      10.
                        Pendidikan Rendah
        Rendah
        Pengajaran
        Bahasa Inggeris        Pendidikan Seni
    3.   sebagai bahasa    11.   Visual Pendidikan
        kedua Pendidikan        Rendah
        Rendah
        Bahasa Cina
                        Pendidikan Jasmani
    4.   Pendidikan      12.
                        Pendidikan Rendah
        Rendah
        Matematik           Reka Bentuk dan
    5.   Pendidikan      13.   Teknologi
        Rendah             Pendidikan Rendah
                        Pendidikan
        Sains Pendidikan
    6.              14.   Pemulihan
        Rendah
                        Pendidikan Rendah
    7.   Pendidikan Khas    15.   Pendidikan Muzik
        Masalah            Pendidikan Rendah
        Pembelajaran
        Pendidikan
        Rendah
        Pendidikan Khas
        Masalah
    8.   Pendengaran
        Pendidikan
        Rendah

3.4.3  Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)
                        Pendidikan Khas
        Pendidikan
    1.              9.    Masalah Penglihatan
        Prasekolah
                        Pendidikan Rendah
        Bahasa Melayu
                        Pendidikan Islam
    2.   Pendidikan      10.
                        Pendidikan Rendah
        Rendah
        Pengajaran
        Bahasa Inggeris         Pendidikan Seni
    3.   sebagai bahasa    11.    Visual Pendidikan
        kedua Pendidikan        Rendah
        Rendah
        Bahasa Tamil
                        Pendidikan Jasmani
    4.   Pendidikan      12.
                        Pendidikan Rendah
        Rendah
        Matematik            Reka Bentuk dan
    5.   Pendidikan      13.    Teknologi
        Rendah             Pendidikan Rendah
                        Pendidikan
        Sains Pendidikan
    6.              14.    Pemulihan
        Rendah
                        Pendidikan Rendah
                   Pendidikan Khas
                   Masalah
                                    Pendidikan Muzik
              7.    Pembelajaran      15.
                                    Pendidikan Rendah
                   Pendidikan
                   Rendah
                   Pendidikan Khas
                   Masalah
              8.    Pendengaran
                   Pendidikan
                   Rendah

4.  CARA MEMOHON
   4.1  Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman
      sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat : http://www.moe.gov.my mulai 08
      Februari 2010.
   4.2  Permohonan atas talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu
      (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional di seleuruh negara dengan bayaran
      RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, ATM dan perbankan
      Sistem Maklumat Ringkas (SMS).
   4.3  Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang tersebut bagi mendapatkan maklumat
      iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum
      membuat permohonan.
   4.4  Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
   4.5  Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran
      kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali
      sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.
   4.6  Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

5.  TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 MAC 2010
6.  Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan :

   BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
   KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
   62604 PUTRAJAYA
   (u.p : Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar)
   No. Telefon : 03-888441260/1245/1243/1235/1229/1228

   URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
   Cawangan Sabah
   d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
   Peti Surat 10491
   88805 Kota Kinabalu, Sabah
   No Telefon : 088 236804

   URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
   Cawangan Sarawak
   Jalan College
   93259 Kuching, Sarawak
   No Telefon : 082 258045

7.  MAKLUMAN DAN PERHATIAN
   7.1  Calon yang dipanggil temu duga dikehendaki menduduki ujian Inventori Sahsiah
      Keguruan (INSAK) semasa menghadiri temu duga.
   7.2  Pemilihan calon untuk mengikuti kursus perguruan adalah bergantung kepada kedudukan
      pencapaian merit skor akademik, prestasi dan temu duga dan keputusan ujian INSAK.
      Keputusan oleh Jawatankuasa Pemilihan aalah muktamad.
   7.3    Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menawarkan program atau bidang pengajian
        bukan pilihan dan menempatkan calon yang berjaya di mana-mana Institut Pendidikan
        Guru (IPG).
   7.4    Calon dinasihatkan menyemak status permohonan mereka dari semasa ke semasa untuk
        status panggilan temu duga dan juga tawaran ke IPG yang ditetapkan.
   7.5    Tiada surat menyurat dikeluarkan untuk panggilan temu duga. Segala perbelanjaan dan
        risiko menghadiri temu duga adalah tanggungjawab calon sendiri.
   7.6    Surat tawaran rasmi bagi calon yang berjaya akan diserahkan di IPG yang ditetapkan oleh
        Kementerian Pelajaran Malaysia setelah calon melapor diri di IPG.

8.  PENDAFTARAN
   Calon-calon yang ditawarkan untuk mengikuti Kursus Persediaan akan mendaftar di Institut
   Pendidikan Guru (IPG) paa 28 Jun 2010 (tarikh tertakluk kepada pindaan). Calon yang telah ditemu
   duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran
   adalah dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat
   kepada calon.

9.  IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
   Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan
   Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
   Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana
   sekolah atau institusi pendidikan termasuk di kawasan pedalaman seperti yang diarahkan oleh
   pihak kerajaan setelah tamat berkursus.

   BENTUK PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

           Program Ijazah Sarjana Muda Pengajaran (PISMP)
   Bentuk Pengajian             Tempat                   Tempoh
                  Institut Pendidikan Guru yang
Pengajian Persediaan                        1 Tahun 6 Bulan
                  ditetapkan
Pengajian Ijazah Pertama (Ijazah
                  Institut Pendidikan Guru yang
Sarjana Muda Perguruan dengan                   4 Tahun
                  ditetapkan
Kepujian)                     Maklumat Permohonan

PILIHAN BIDANG PENGKHUSUSAN
BIL                     BIDANG                   GRES MINIMUM
                                             Gred
                                                Gred Baru
                                             Lama
1.  Pengkhususan : Pendidikan Prasekolah
   SK   Bahasa Melayu                                6C    C
   SJKC Bahasa Cina                                  6C    C
   SJKT  Bahasa Tamil                                 6C    C

2.  Pengkhususan : Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
   SK   Bahasa Melayu                                6C    C
   SJKC Bahasa Melayu                                 6C    C
   SJKT  Bahasa Melayu                                6C    C

3.  Pengkhususan : Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Pendidikan Rendah
   SK   Bahasa Inggeris                               6C    C
   SJKC Bahasa Inggeris                                6C    C
   SJKT  Bahasa Inggeris                               6C    C

4.  Pengkhususan : Bahasa Tamil Pendidikan Rendah
   SJKT  Bahasa Tamil                                 6C    C

5.  Pengkhususan : Bahasa Cina Pendidikan Rendah
   SJKC Bahasa Cina                                  6C    C

6.  Pengkhususan : Bahasa Arab Pendidikan Rendah
                        Kalendar Perancangan


KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN

1.0 Calon hendaklah menyemak permohonan dari semasa ke semasa untuk mengetahui status permohonan masing-masing.
  Bersama ini disediakan satu kalendar aktiviti permohonan bagi memudahkan calon menyemak status permohonan.
  Kalendar yang disediakan ini adalah sebagai panduan dan tarikh boleh berubah mengikut keadaan.

2.0 Kalendar aktiviti bagi permohonan Kursus Persediaan adalah seperti berikut dan tertakluk kepada perubahan
  semasa. Calon dinasihatkan menyemak status permohonan dari semasa ke semasa pada laman web bagi mendapatkan
  maklumat terakhir permohonan.

 Bil                     Aktiviti                        Tarikh
 1 Iklan akhbar permohonan KPLSPM Ambilan Jun 2010.                      07 Februari 2010
    Permohonan secara online dibuka & Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan
 2                                               08 Februari 2010
    Nasional seluruh negara.
    Permohonan ditutup.
 3                                                28 Mac 2010
    (Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup).
    Semakan nama calon yang berjaya ditemu duga secara atas talian (pemohon yang berjaya
 4  dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian      20 April 2010
    Pernyataan Hasrat melalui Internet).
    Temu duga KPLSPM Ambilan Jun 2010. (Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu
                                               25 April hingga 07 Mei
 5  Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat yang dicetak melalui
                                                    2010
    internet yang telah dilengkapi)
    Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
 6  (Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi     14 Jun 2010
    boleh didapati selepas melapor diri di IPG).
  Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
 7 (Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut           28 Jun 2010
  Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar).

Catatan :
      •  Sila cetak kalendar aktiviti ini untuk simpanan dan rujukan anda.
      •  Tarikh tersebut di atas adalah sebagai panduan calon dan tertakluk kepada perubahan.
                         e-Panduan Permohonan


                            Permohonan
                          MAKLUMAT KERJAYA

                              MY ADHA
                           http://myadha.com

                             MY KERJAYA
                     http://groups.yahoo.com/group/mykerjaya

								
To top