Tips voor verslag

Document Sample
Tips voor verslag Powered By Docstoc
					Tips voor het maken van een goed verslag
Experimenteel onderzoek


In onderstaande tips is ook meteen een groot aantal vaak voorkomende fouten verwerkt.


Vormgeving
  1. Zorg voor een pakkende titel op de voorpagina. Het verslag moet lezen als een goed boek
   en daar hoort een titel bij. Een relevant plaatje op de voorpagina is mooi meegenomen.
  2. Vergeet je naam en klas niet te vermelden.
  3. Zorg voor één bepaald lettertype en kies de lettergrootte niet te groot.
  4. Voorkom te veel witruimte.

Inleiding
  5. Bij natuurkunde is de onderzoeksvraag bijna altijd een kwantitatieve onderzoeksvraag.
  6. Zoek eens naar relevante theorie in een natuurkundeboek of encyclopedie. Het verband
    dat je zoekt staat er vaak in. Kijk ook eens in het tabellenboek.

Materiaal en methode
  7. Een tekening van de gebruikte opstelling is wel zo duidelijk.
  8. Verantwoord het gekozen aantal metingen.
  9. Welke taakverdeling hadden jullie bij het experiment? Hoe was de samenwerking?


                               Metingen slinger

                     16

                     14

                     12

                     10
          Trillingstijd in s
                     8

                     6

                     4

                     2

                     0
                       0     20       40        60  80
                                  Lengte in m


                         Niet goed: meetpunten zijn verbonden
3-Oaks-Projects
                                                  1
                            Metingen slinger
                                               0,438
                                        T = 2,31 l
                   18

                   16

                   14

                   12
         Trillingstijd in s
                   10

                    8

                    6

                    4

                    2

                    0
                      0  20      40      60      80      100
                               Lengte in m


                        Goed: trendlijn en formule toegevoegd

Resultaten
  10. Een diagram bevat op de assen een bijschrijft (grootheid én eenheid) en een opschrift
    (titel).
  11. Maak een spreidingsdiagram met meetpunten en voeg een trendlijn (regressielijn) toe.
  12. Een formule bij je grafiek maakt het diagram compleet.
  13. Gebruik de juiste symbolen voor de grootheden (cursief weergeven) en de juiste
    significantie.
  14. Verbind de meetpunten niet.
  15. Is er overeenstemming met de theorie? Veel onderzoek is al gedaan.
  16. Bedenk een nieuwe, kwantitatieve onderzoeksvraag.

Conclusie
  17. De conclusie sluit aan bij de kwantitatieve onderzoeksvraag.

Literatuur
  18. Literatuur geef je bijvoorbeeld als volgt aan:
    Kortland e.a. (2003), Newton - Natuurkunde voor de tweede fase, havo informatieboek, deel 1, p. 62.
3-Oaks-Projects
                                                       2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:48
posted:1/18/2009
language:Dutch
pages:2
The Slasher The Slasher
About