BENGKEL PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU GURU PANITIA BAHASA MELAYU BENGKEL PENGEMBANGAN by xld14276

VIEWS: 111 PAGES: 4

More Info
									 BENGKEL PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU-GURU PANITIA
  BAHASA MELAYU BAGI PEMANTAPAN 88 SEKOLAH BESTARI

           18–20 DISEMBER 2006
       HOLIDAY INN GLENMARIE KUALA LUMPUR

Isnin 18 Dis 2006               Aktiviti-aktiviti

12.30 - 4.00 petang     Pendaftaran Penginapan bagi Perserta Bengkel

6.30 - 7.30 malam      Jamuan Makan Malam (Lokasi: Kite’s Coffee House)

7.45 – 8.00 malam      Pendaftaran Peserta Bengkel (Lokasi: Ballroom
              Glenmarie A & B)

8.00 – 8.05 malam      Kata-Kata Aluan Oleh Kementerian Pelajaran
              Malaysia

8.05 – 8.45 malam      Taklimat bagi Program Pemantapan 88 Sekolah
              Bestari oleh Yg. Berusaha Dr. Norrizan Razali,
              Pengurus Kanan MDeC

8.45 – 10.00 malam     Penerangan dan Latihan Secara Hands-On tentang
              Sistem Pemantauan Secara On-Line oleh OneStop
              DotCom (Lokasi: Ballroom Glenmarie A (English) &
              Ballroom Glenmarie B (Bahasa Melayu))

10.00 malam         Penghujung Program

Selasa 19 Dis 2006               Aktiviti-aktiviti

7.00 – 8.30 pagi      Sarapan Pagi (Lokasi: Kite’s Coffee House)

          Aktiviti 1 – 3 (Lokasi: Ballroom Glenmarie B)
8.30 – 9.00 pagi       Aktiviti 1:  Suai Kenal

9.00 – 9.30 pagi      Aktiviti 2:  Perbincangan tentang Pemahaman dan
                     Perspektif Guru-Guru Bahasa Melayu
                     mengenai Pengintegrasian Kandungan
                     Bahan-Bahan Berasaskan ICT Bahasa
                     Melayu

                     * Bagaimana mereka melakukannya
                   kini?

9.30 – 10.30 pagi   Aktiviti 3:  “Hands On” – Pengenalan dan
                   Pengkelasan Kandungan Bahan-Bahan
                   Berasaskan ICT Bahasa Melayu
                   (kerja berkumpulan)
                   * Keprihatinan guru-guru Bahasa Melayu
                   terhadap pengajaran dan pembelajaran
                   berdasarkan kepada kandungan bahan-
                   bahan berasaskan ICT yang sedia ada.

10.30 – 10.45 pagi   Jamuan Minum Pagi

               Aktiviti 4
10.45 – 11.00 pagi   Pembentangan – Definisi Pengintegrasian dalam
            Computer-Assisted Language Learning (CALL)

11.00 – 11.15 pagi   Pembentangan – Teori-teori Pembelajaran dalam
            Pengintegrasian Kandungan Bahan-Bahan
            Berasaskan ICT ke dalam Pembelajaran dan
            Pengajaran Bahasa Melayu.

11.15 – 12.00 t/hari  “Hands-On” – Praktis dan Aplikasi Sampel Rancangan
            Mengajar Bahasa Melayu 1, Berkaitan dengan
            Pendekatan untuk Mengintegrasikan Kandungan
            Bahan-Bahan Berasaskan ICT Bahasa Melayu di
            dalam Bilik Darjah. Setiap Rancangan Mengajar
            adalah dalam 35 hingga 40 minit.

            * Ini dilakukan secara berkumpulan; setiap kumpulan
            akan mengkaji sama ada kandungan bahan-bahan
            berasaskan ICT sekolah menengah atau sekolah
            rendah.

12.00 – 12.45 t/hari  Kritik dan Perbincangan tentang Sampel Rancangan
            Mengajar Bahasa Melayu 1.

12.45 – 2.00 petang  Makan Tengahari

                Aktiviti 5
2.00 – 4.15 petang   “Hands-On” – Praktis dan Aplikasi Sampel Rancangan
            Mengajar Bahasa Melayu 2, Berkaitan dengan
            Pendekatan untuk Mengintegrasikan Kandungan
            Bahan-Bahan Berasaskan ICT Bahasa Melayu di
            dalam Bilik Darjah. Setiap Rancangan Mengajar
            adalah dalam 35 hingga 40 minit.
             Perbincangan Secara Berkumpulan tentang
             Pendekatan untuk Pengintegrasian Rancangan
             Mengajar 1 dan 2. Beberapa Kumpulan akan dipilih
             untuk Membentangkan dan Mendemonstrasi
             Bagaimana Pengajaran dapat dilakukan
             Menggunakan Sampel Rancangan Mengajar di dalam
             Bilik Darjah.

             * Ini dilakukan secara berkumpulan; setiap kumpulan
             akan mengkaji sama ada kandungan bahan-bahan
             berasaskan ICT sekolah menengah atau sekolah
             rendah.

4.15 – 5.00 petang    Kritik dan Perbincangan tentang Sampel Rancangan
             Mengajar Bahasa Melayu 2.

5.00 – 6.30 petang    Program Bebas

6.30 – 8.30 malam    Jamuan Makan Malam di Kite’s Coffee House

                 Aktiviti 6
8.30 – 9.45 malam    “Hands-On” – Praktis dan Perancangan Rancangan
             Mengajar untuk Pengintegrasian Kandungan Bahan-
             Bahan Berasaskan ICT di dalam Bilik Darjah / Konteks
             Makmal (Kerja Berkumpulan)

             Latihan berkumpulan – Perancangan dan
             Persiapan satu Rancangan Mengajar Bahasa
             Melayu untuk bilik darjah / konteks makmal.

             * Setiap rancangan mengajar adalah lebih kurang 35
             hingga 40 minit

9.45 – 10.00 malam    Hasil Perbincangan Secara Berkumpulan untuk Aktiviti
             Rancangan Mengajar akan dibentangkan pada 20
             Disember 2006.

Rabu 20 Dis 2006              Aktiviti-aktiviti

7.00 – 8.30 pagi     Sarapan Pagi di Kite’s Coffee House

          Aktiviti 7 (Lokasi: Ballroom Glenmarie B)
8.30 – 9.30 pagi      Perbincangan dan Penyiapan Rancangan Mengajar
              (dalam kumpulan)
9.30 – 10.00 pagi   Pembentangan Rancangan Mengajar dengan
            Rasional – Sesi 1
            (Penilaian Rakan Sebaya – mengikut kumpulan)

10.00 – 10.15 pagi   Jamuan Minum Pagi

10.15 – 12.00 t/hari  Pembentangan Rancangan Mengajar dengan
            Rasional – Sesi 2
            (Penilaian Rakan Sebaya – mengikut kumpulan)

12.00 – 12.30 t/hari  Refleksi dan Perbincangan terhadap Bengkel

12.30 – 2.00 petang  Penghujung Program

            Jamuan Makan Tengahari di Kite’s Coffee House

            Pendaftaran Keluar Penginapan              Terima Kasih

								
To top