Tips og ideer til pressevinklinger by theslasher

VIEWS: 45 PAGES: 3

									Til journalister:
Her er noen tips og ideer:
Innbydelse til ”Sykle til Jobben”-aksjonen sendes til alle som deltok året før, andre
interesserte og til alle Bedriftsidrettslag. Den kan i tillegg lastes ned fra
www.bedriftsidrett.no eller vi kan sende deg innbydelser, ring oss på telefon 21 02 94 50.

Noen lokale kontaktpersoner:
Stavanger/Sandnes:
Thorund Hamre, Torger Været tlf. 51 82 68 76.
Skien:
Jan Arne Eriksrød tlf. 35 50 47 75
Drammen:
Inger Børresen tlf. 32 20 85 31
Oslo:
Siri Meland tlf. 21 02 94 58 eller 952 40 336.
Lillehammer og Raufoss:
Barbro Killingstad tlf. 61 27 94 27.
Hamar:
Marianne Berg tlf. 62 54 26 28.
Bodø:
Lisbeth Huge tlf. 75 50 53 26.
Harstad:
 Wenche Linaker Olsen tlf. 77 05 70 80
Kristiansand:
Solveig Voldmo tlf. 38 02 08 98
Florø:
Inge Ødegård tlf. 57 74 08 47, mob. 909 46 144
Østfold:
Gunnar Grimstad tlf. 69 35 49 00

Noen forslag til aktiviteter i en lokal aksjon.
Dette er ideer som øker den lokale interessen om aksjonen, og som dermed bidrar til større
deltagelse.

    Lokale konkurranser.
    Felles ”Sykle til Jobben”- dag.
    Kjendisstafett
    Sykkelfrokost
    Sykkeltur
    Gå inn i en bedrift som er aktive i aksjonen lokalt (du finner resultatservice på
    www.bedriftsidrett.no, eller ring NBIF v/Siri Meland på tlf. 21 02 94 50, for navn på
    aktuelle bedrifter. La denne bedriften utfordre sin konkurrent, ledelsen, eller
    nabobedriften.
    Sikkerhetssjekk hos lokal sykkelforhandler.
    Hvem er raskest syklist/privat bil eller kollektivt. For eksempel er det er raskere å
    sykle hjemmefra enn å bruke buss i morgenrushet.
    Er terskelen for å sykle i storbyene for høy fordi det er lite kunnskap om hvor det er
    tilrettelagt? Hvilke byer har sykkelkart? (bla. disse: Trondheim, Sandnes, Bærum,
    Oslo og Stavanger). Kartene får du gratis ved henvendelse til Statens Vegvesens
    lokale kontorer.
    Utfordre lokale politikere (Som eksempel stilte ordføreren Kristiansand opp og syklet
    alle dagene under aksjonen i 1999. Landets sprekeste?)
      o Still opp med tandem på kommunestyremøter, sett ”motpoler” på samme
        sykkel, kanskje de finner felles satsningsmål underveis?
      o "Sykle til Jobben"-aksjonen kan politikerne enes om.

Nyttige web adr. :
www.bedriftsidrett.no
Her finnes all informasjon om "Sykle til Jobben"-aksjonen inkl. mulighet for påmelding, tips
og idèer for lokale aksjoner. Konkurranser på internett før/under og etter aksjonen samt
premie oversikt og resultatservice for 1999.

www.slf.no
Syklistenes Landsforening har gode oversiktlige nett sider, med masse aktuelt sykkelstoff.
Gode linker.

www.sef.no
Statens Råd for Ernæring og Fysisk Aktivitet.
Tips om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.
Gode linker inn mot fagstoff.
Disse sitatene er lastet ned fra www.slf.no
Sykkel og trafikk:
• I Oslo er det nødvendig med et prinsippvedtak om at det skal satses på sykkel – med ambisjoner om
å nå dansk nivå.
Roald Bahr, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Aftenpostens kronikk 24.09.99

• Jeg tror sykkelen har en fremtid som velegnet fremkomstmiddel, men da må det taes hensyn til
syklistenes interesser allerede i utgangspunktet. Det nytter ikke «flikke» på etter at en ny veg eller
trasé er bygd.
Stortingsrepresentant Astrid Gjertsen til VG våren 1980

• Det lappeteppet av usammenhengende sykkelveier som finnes i Oslo-området er ikke skapt for hurtig
bevegelse. Nei, takke meg til veibanen. Her har jeg lov til å sykle, selv om enkelte yrkessjåfører ikke
har fattet det.
Svein Ola Hope, redaktør i "Motor" (NAF) (Fra lederartikkel i Motor, juni 1998)

• For oss som sykler langt og mye, er det umulig å bruke gang- og sykkelveger grunnet gående i alle
aldre – og dårlig vedlikehold.
Terje Sandkjær, Senterpartiet, Stortingets samferdselskommite til På sykkel 4/95

• Sykkel og tog er fremtidens fremkomstmidler i storbyene.
Lester R. Brown, leder i Worldwatch Institute, 1998.

• Folk burde takke syklistene, i stede for å prøve å ta livet av dem med de fordømte bildørene som de
til stadighet åpner helt uten forvarsel.
Alex (17) i boka "Jack Frusciante gikk ut av gruppa" (Enrico Brizzi)

• Bilen er en velsignelse, og det er en ubetinget fordel at flere og flere familier får disponere egen bil.
Samferdselsminister Asbjørn Jordahl, 1978
• Oslos gater er en lidelse, både hva veidekke og belysning angår. Jeg vil anbefale at byen anskaffer tre
sykler og at ordføreren, finansrådmannen og veisjefen av og til tok seg en sykkeltur i byens viktigste
gater. Flere av dem er en lidelse for syklister, og sykkelen er et billig framkomstmiddel som med
fordel bør kunne benyttes i en skikkelig by.
Arkitekt Arno Berg («St. Halvard», 1953)

Den økende motorvogntrafikk har gjort forholdene for syklistene stadig vanskeligere. Når syklistene
øker i antall til tross for denne fortvilte situasjonen, er det et klart bevis for at sykkelen fyller et behov
som fremkomstmiddel. Den er også et ønskelig sådant. Det er sunt å sykle, sykkelen tar liten plass og
den er billig. Samfunnsøkonomisk vil det være riktig å satse på sykkelen.
Alf Kvaal, formann i SLF (På sykkel 1/69)

• Selv våre konkurrenter om «livsrom» på landeveien, bilfolket, har gitt uttrykk for sin glede over at
det her kommet en organisasjon som skal vareta interessen for syklistene, den største gruppe
«kjørende» på våre veier.
Fra SLFs Årbok 1947

• Byen er ikke bygd for både syklister og bilister, og det er umulig for dem å leve lykkelig sammen.
Politikerne må prioritere en av gruppene.
Avdelingssjefen for Oslo-politiets trafikkorps, Jan Kristiansen til Avis1, 1. September 1999.

• Oslo i dag er ikke noe egnet sted for syklister. Det skal bli bedre, men det er ennå langt fram til at jeg
kan invitere folk til å ta fram sykkelen i byens gater.
Trafikksjef i Oslo, Thor Johne Dagbladet, våren 1980

• Sykle i Oslo? Nei til det har jeg livet litt for kjært! For det første er det livsfarlig, og for det andre er
ikke forholdene tilrettelagt for syklister. Dessuten er det vanskelig å sykle lovlig i Oslo.
Daværende UP-sjef Leif N. Olsen VG våren 1980

• Som daglig syklist opplever jeg stadig provoserende bilister som bevist presser seg mot
fortauskanten for å unngå at syklister kommer forbi på innsiden.
Egil Otter, Informasjonssjef i NAF til På sykkel 3/92

• Noen få syklister gir blaffen i trafikkreglene, og det er derfor lett å skjære alle over en kam og sette
igang en hets slik det har vært tilløpt til i sommer.
Oddbjørn Rakvåg, førstebetjent ved Oslo politikammer På sykkel, 3/92

Kilde www.slf.no

								
To top