Perolehan Sijil Kelulusan Akademik 1 by xld14276

VIEWS: 476 PAGES: 7

contoh-surat pdf

More Info
									Perolehan Sijil Kelulusan Akademik  1
                   JABATAN PENDIDIKAN

             PEROLEHAN SIJIL KELULUSAN AKADEMIK


PENGENALAN


 Prosedur kerja ini memberi panduan mengenai cara :-

     a)    Mendapatkan sijil asal peperiksaan.
     b)    Memperolehi sijil kelulusan yang hilang.
     c)    Mendapatkan gantian sijil.
     d)    Mendapatkan terjemahan sijil.
     e)    Menuntut sijil yang telah dikembalikan ke Majlis Peperiksaan
          Malaysia.


MENDAPATKAN SIJIL YANG TELAH HILANG

     i)    Untuk Sijil SRP, MCE, SPM, SOMV dan BM (J), calon menulis surat
          kepada :-

          Pengarah Peperiksaan,
          Lembaga Peperiksaan,
          Kementerian Pendidikan Malaysia,
          Jalan Duta,
          50605 Kuala Lumpur     (U.P. Unit Sijil) atau,

          Untuk Sijil HSC, STP atau STPM, calon menulis surat kepada :-

          Setiausaha Agung,
          Majlis Peperiksaan Malaysia,
          Bangunan MPM,
          Persiaran Satu,
          Bandar Baru Selayang,
          68100 Batu Caves,
          Selangor Darul Ehsan. (U.P. Unit Sijil)

     (Sila lihat contoh surat di mukasurat 33 dan contoh borang pada
            mukasurat 37 dan 38).

     ii)    Sertakan Surat Sumpah dan bayaran RM10.00 untuk mendapatkan
          salinan bagi SRP, MCE, SPM, SPMJ atau BM(J).


 Perolehan Sijil Kelulusan Akademik                          2
      iii)   Bayaran dibuat secara Wang Pos atau Kiriman Wang ke Pejabat
           Pos Kuala Lumpur, dialamatkan kepada Pengarah Peperiksaan,
           Lembaga Peperiksaan, Kuala Lumpur atau Setiausaha Agung, Majlis
           Peperiksaan Malaysia, Bangunan MPM, Persiaran Satu, Bandar Baru
           Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.

MENUNTUT SIJIL STPM YANG TELAH DIKEMBALIKAN OLEH
 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KE MAJLIS PEPERIKSAAN
           MALAYSIA


      Tuntutan boleh dibuat dengan datang sendiri ke Majlis Peperiksaan
         Malaysia atau melalui pos. Surat hendaklah memberi alamat dan
         nombor telefon yang tepat supaya mudah dihubungi jika timbul
         keperluan. Perkara yang perlu dikemukakan atau disertakan
         dengan permohonan ialah :-

      a)    Satu (1) salinan fotostat kertas keputusan STPM atau beri Nombor
           Pusat Peperiksaan, Angka Giliran dan Tahun Peperiksaan,

      b)    Satu (1) salinan fotostat Kad Pengenalan yang disahkan,

      c)    Wang kiriman pos atau wang tunai bagi pemohon yang datang
           sendiri, sebanyak RM50.00 bagi satu sijil,

      d)    Satu sampul surat berukuran 38 cm x 28 cm yang beralamat
           sendiri dan bersetem RM3.50, bagi permohonan melalui pos.

      e)    Sekiranya pemohon mewakilkan orang lain untuk menerima sijil,
           surat wakil kuasa serta salinan kad pengenalan, wakil hendaklah
           disertakan bersama.
  Perolehan Sijil Kelulusan Akademik                        3
               CONTOH SURAT PERMOHONAN
                MENDAPATKAN SIJIL ASAL


                          Tarikh : ……………………………..

Lembaga Peperiksaan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Jalan Duta,
50604 Kuala Lumpur (U.P. Unit Sijil)

Tuan,

Memohon Salinan Sijil / Slip Keputusan Peperiksaan
……………………………….. Tahun ………………………….
__________________________________________

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, bersama-sama ini dikirimkan :-

     1.1    Surat Akuan (Sumpah)

     1.2    Wang Pos / Kiriman Wang No. ……………… bernilai RM10.00
          untuk mendapatkan Salinan Sijil / Slip Keputusan Peperiksaan yang sah.

Diharap tuan dapat mengembalikan Salinan Sijil / Slip Keputusan Peperiksaan kepada
saya dengan kadar yang segera. Kerjasama tuan saya ucapkan terima kasih.


Tandatangan         : ………………………………………………

Nama Pemohon         : ……………………………………………..

Alamat            : …………………………………………………….

                   …………………………………………………….

                   ……………………………………………………

No. Telefon         :    ……………………………………….
Perolehan Sijil Kelulusan Akademik                         4
       CONTOH BORANG
Perolehan Sijil Kelulusan Akademik  5
                           - CONTOH -
                                               SRP / PMR / LCE


                        BORANG PERMOHONAN
                   SALINAN SIJIL HILANG / ROSAK / TERJEMAHAN

                         LEMBAGA PEPERIKSAAN
                       KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
                                               BORANG INI DIBERI PERCUMA
NAMA PENUH

NO KAD PENGENALAN                         JANTINA
                                    L: LELAKI
                                    P: PEREMPUAN
ALAMAT POS
                                      NO. TELEFON
                       BUTIR-BUTIR PERMOHONAN
JENIS                    TAHUN              NO PUSAT/
PEPERIKSAAN                 PEPERIKSAAN : 19…….       ANGKA GILIRAN
       SRP    PMR     LCE
NEGERI MEDUDUKI PEPERIKSAAN                                 KEPUTUSAN : Pangkat/Gred


NAMA SEKOLAH
SILA NYATA JUMLAH SALINAN YANG DIKEHENDAKI :NO WANG POS                            JUMLAH           NO. RESIT WANG POSTARIKH PERMOHONAN                                      TANDATANGAN
                                               PEMOHON : ……………………………..  UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


   Permohonan telah diproses dan telah ditandatangani             TARIKH PERMOHONAN


   Telah dipos tetapi dikembalikan semula kerana alamat tidak lengkap     TARIKH DIJANGKA SIAP

    Tidak dapat diproses :-
   Butir-butir yang diberikan tidak lengkap                  TARIKH SIAP


   Wang pos/Surat Akuan/Surat Sumpah tidak disertakan             TARIKH POS


   Surat Peringatan telah dihantar dan belum dikembalikan
    Perolehan Sijil Kelulusan Akademik                                       6
                         - CONTOH -
                                             SPM / HSE / MCE


                        BORANG PERMOHONAN
                  SALINAN SIJIL HILANG / ROSAK / TERJEMAHAN

                       LEMBAGA PEPERIKSAAN
                     KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
                                             BORANG INI DIBERI PERCUMA
NAMA PENUH

NO KAD PENGENALAN                       JANTINA
                                  L: LELAKI
                                  P: PEREMPUAN
ALAMAT POS
                                    NO. TELEFON
                     BUTIR-BUTIR PERMOHONAN
JENIS                  TAHUN              NO PUSAT/
PEPERIKSAAN               PEPERIKSAAN : 19…….       ANGKA GILIRAN
       SPM    HSE    MCE
NEGERI MEDUDUKI PEPERIKSAAN                               KEPUTUSAN : Pangkat/Gred


NAMA SEKOLAH
SILA NYATA JUMLAH SALINAN YANG DIKEHENDAKI :NO WANG POS                          JUMLAH           NO. RESIT WANG POSTARIKH PERMOHONAN                                    TANDATANGAN
                                             PEMOHON : ……………………………..  UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


   Permohonan telah diproses dan telah ditandatangani           TARIKH PERMOHONAN


   Telah dipos tetapi dikembalikan semula kerana alamat tidak lengkap   TARIKH DIJANGKA SIAP

    Tidak dapat diproses :-
   Butir-butir yang diberikan tidak lengkap                TARIKH SIAP


   Wang pos/Surat Akuan/Surat Sumpah tidak disertakan           TARIKH POS


    Perolehan Sijil telah dihantar dan
   Surat PeringatanKelulusan Akademik belum dikembalikan                             7

								
To top