NetBeans Platform - PDF by xld14276

VIEWS: 60 PAGES: 15

More Info
									NetBeans Platform

      Marek Kliś
http://marekklis.blogspot.com/


  Silesia Java User Group
   Katowice 19 listopada 2008
      O czym będzie mowa
●  Co to właściwie jest NetBeans Platform
●  Przykładowe aplikacje oparte o platformę
●  „Konkurencja”
●  NetBeans Platform API
●  No to do roboty
●  Źródła informacji
        NetBeans Platform
●  Kontener uruchomieniowy dla aplikacji
  biurkowych (tak jak serwer aplikacyjny dla
  aplikacji webowych)
●  Zbór bibliotek
●  Szkielet/rusztowanie/framework aplikacyjny oparty o
  Swing
            NetBeans IDE
                     Subversion
            GUI Builder
    ...


                           CVS
           NetBeans 6.5
                    Java
Java Profiler

            Java Debugger


                         IDE Platform

        NetBeans Platform
         „Konkurencja”
●  Eclipse RCP

●  Swing Application Framework

●  Spring RCP
http://platform.netbeans.org/screenshots.html
http://platform.netbeans.org/screenshots.html c.d.
     NetBeans Platform API
●  Module System API  ●  Explorer & Property
               Sheet API
●  Windows System API
             ●  Loaders API
●  Lookup API
●  File System API
             ●  Action API

●  Nodes API      ●  Visual Library API
    Przykładowa aplikacja
    czyli pokodujmy trochę  Autor nie ponosi odpowiedzialności za
  ewentualne straty moralne i psychiczne
wynikające z oglądania jego literówek, błędów i
       stylu programowania.
DataObject, Node, ExplorerManager
             Kontroler

             ExplorerManager     Model

 DataObject
         Node
                BeanTreeView


                  Widok
            Książki

Rich Client Programming: Plugging into the NetBeans Platform
Geertjan Wielenga, Jaroslav Tulach and Tim Boudreau
     NetBeans Platform 6 Rich-Client-Entwicklung mit Java
     Heiko Böck
     NetBeans RCP - Das Entwicklerheft
     Jürgen Petri
                Linki
●  NetBeans API List http://bits.netbeans.org/6.5/javadoc/
●  NetBeans Platform – home page http://platform.netbeans.org/
●  Visual Library http://graph.netbeans.org/
●  Planet NetBeans http://planetnetbeans.org/
●  NetBeans Platform Certified Training
http://edu.netbeans.org/courses/nbplatform-certified-training/
Mission Statement
The NetBeans Dream Team strives to make the NetBeans open source project more accessible to
our user, contributor, and partner communities.
?
Dziękuję za uwagę!

								
To top