Vad g man som funktion - Funkt by fjwuxn

VIEWS: 10 PAGES: 6

									            Information om vad det innebär att vara funktionär (Volontär)

                             Förälder
 De första gångerna som vi följer våra barn till ridtävlingen, är för att hjälpa dem i omklädningsrummets trängsel, och
förmå dem att våga rida på fram ridningen tillsammans med en del främmande ryttare eller en ridlärare. Eller hålla reda
                     på vilken/vilka klasser de skall deltaga i.
Efter några tävlingar är de förvånansvärt självständiga. Och känner de flesta på klubben. De tycker ändå att det är skönt
                   att någon vuxen familjemedlem är närvarande.
                Tiden på läktaren som åskådare kan för oss vuxna bli dryg.
            Det finns ett bra hjälpmedel mot detta; Lär dig mer om ditt barns idrott!!
                   Som funktionär får du en fin inblick i ridning.

                     Här kommer några goda skäl till det:
                      Tiden under en tävling flyger iväg.
             Du förstår plötsligt ridningen och ditt eget barns ridutveckling bättre.
                     Du får del av kamratskapet i klubben.
                  Det lönar sig på sikt att dela barnets fritidsintresse.

De tävlingar som vi klarar av att arrangera på Viarp är klubbtävling, Lokaltävling, Regionaltävling, Pay and ride. Med
andra ord deltager du och gör en insats samtidigt som du ser ditt barn rida.
                    En ridtävling kräver minst 23 funktionärer.
 I klubben finns flera funktionärer vars ungdomar slutat tävlingssimma för ett antal år sedan. Vi är tacksamma så länge
       vi får behålla dessa funktionärer, men vi som har aktiva simmare kan också ta del av glädjen.

                   Du behöver inte varit ryttare tidigare.
  Av dagens funktionärer är någon enstaka fd tävlingsryttare. Vi andra är vanliga dödliga ridgäster som har trevligt
                           tillsammans.
                    Låter detta lockande? Kontakta oss!

 Vi vill med dessa rader informera er om föreningens tävlingsverksamhet och vad det innebär att vara funktionär i en
           föreningen och särskilt på vilket sätt du här igenom kan bidrar till föreningen.
För att vår anläggning skall kunna hållas i gott skick och utvecklas har vi inga andra krafter än våra medlemmar och en
                          del sponsorer att tillgå.
Medlemmar utför då antingen rent praktiskt arbete vid sidan om tävlingarna. Av dessa finns det ett antal frivilliga som
 ställer upp utan någon annan belöning än tillfredsställelsen att vara till nytta för föreningen och att göra ett roligt jobb
  för att föreningen inte alltid skall tvingas köpa in dyr arbetskraft. Många medlemmar ställer upp och arbetar som
 funktionär på en tävling även om de själva inte ska tävla eller rider för den delen. Detta skapar betydande intäkter till
 föreningen som den inte annars skulle klara sig utan,. Eftersom avgifterna för en ridskola och boxplatser är avsevärt
      mycket höga behöver verksamheten också hjälp av sponsorer både från företag och privatpersoner.

 Vi tror att våra tävlingar och träningar för betalande, s.k. Pay and ride, hoppning, dressyr är populära och har ett gott
 rykte och detta är vi angelägna att förvalta genom att kunna erbjuda goda arrangemang av hög kvalité och med hög
              servicenivå gentemot våra gästande tävlande och våra egna tävlande

                Det krävs ca 10-15 funktionärer för att förbereda en tävling
                   Det krävs ca 15-25 funktionärer på en tävlings dag.
           Detta styrs lite av om det är en klubbtävling eller en lokal och högre tävlingar

 Fördelningen av funktionärer till de olika posterna är något en eller två medlemmar har åtagit sig utöver allt annat och
det är ett ganska stort och krävande arbete. Det är alltså inte praktiskt möjligt för dem att därefter med jämna mellanrum
arbeta om listorna med hänsyn till individuella önskemål. Utan du måste själv byta med någon annan eller skicka någon
   i ditt ställe. Föreningen försöker verkligen se till att fler funktionärer än de som absolut krävs inte sätts upp på en
 tävlingsdag. och skulle därför någon inte komma till sin uppgift riskerar funktionärssamarbetet att braka ihop på någon
  viktig punkt, vilket får konsekvenser för hela tävlingen. Den som i listan blivit tilldelad en uppgift är ansvarig för att
                          den utförs. Du är viktig!
Däremot kan du påverka din placering om du i förväg anmäler till funktionärsansvarig (eller vid anmälan till en tävling)
        om det är något särskilt ansvarsområde du tycker verkar vara intressant att jobba med.

 Att vara funktionär hoppas vi å andra sidan skall upplevas som något trevligt. VKRK bjuder på fika och för dem som
arbetar under en hel dag på en lokal tävling även lunch. Det brukar oftast vara en mycket trevlig stämning (som du själv
 lämnar ett väsentligt bidrag till) på en tävlingsplats. Du träffar många människor med ett ridintresse och du lär känna
                        andra medlemmar i föreningen.

   På tävlingsdagen samlas de första funktionärerna en ½ timme före tävlingens början ibland 1 timme före. Detta
              meddelas alltid på funktionärslistan. Några börjar ännu tidigare.
                             och


De vanligaste funktionärsposter som behövs på en tävling beskrivs här nedan.

Inkallare Behövs vid hoppning och dressyr
Du står man vid ingången till framridningen. Här skall du kalla in de tävlande på banan. Om det är en lokaltävling ska du också
kontrollera att ryttaren har sitt startnummer synligt på sig eller på hästen. Till din hjälp har du en startlista, där står start nummer,
namn på ryttare, namn på häst/ponny. För att uppdatera sig på ev. förändringar har man en (comradio) till sin hjälp så att man lätt
kan kommunicera med sekretariatet och speakern. Här gäller det att ha en vuxen och som har en stark röst som hörs bra! Här får
inga åskådare befinna sig utan ska hänvisas till läktaren.

Ringmaster/In & utsläpp Behövs vid hoppning och dressyr
Svara för att flödet av ryttare från framridning, framhoppning till tävlingsbanan flyter snabbt, i rätt startordning och friktionsfritt.
Du står mellan ridhusen. Dvs. Mellan framridnings plats - tävlingsbanan. Här öppnar och stänger du dörren efter den ryttare som
har varit inne på eller skall in på banan.
Man kommunicerar med domare, (ev. sekretariat) då viktig info måste gå fram. (brukar vara två till tre och finns vid framridning,
framhoppning och vid tävlingsbanan). Hjälpmedlen är aktuella startlistor, walkie-talkie, ett bestämt uppträdande och ett hyfsat
myndigt tonfall.
Här gäller det att ha en vuxen och som har en stark röst som hörs bra! Här får inga åskådare befinna sig utan ska
hänvisas till läktaren.

Banpersonal/Hinderpassare Behövs vid hoppning och dressyr
Ni Hjälper till med att höja och sänka hinder mellan de olika kategorierna. Man bygger upp hopphindret vid nedslag.
Banpersonalen hjälper även till med ombyggnad av banor samt hjälper till att kratta underlaget vid behov. Kom ihåg att
placera dig så att du inte är i vägen för den som tävlar. En lös häst kan behöva fångas in så därför måste banpersonalen
hela tiden vara på alerten för att upptäcka säkerhetsrisker. Här finns alltid en ansvarig för banpersonalen som hjälper
till.

Hinderpassare Behövs vid framhoppning
Här ska man ”bygga” upp det hinder man står vid, om ett ekipage river hindret. Mellan varje ryttare krattar man också
framför och bakom hindret om så behövs.

Banbyggare Behövs vid hoppning och dressyr
Som banbyggare inför en hopptävling hjälper man till med att ta fram bommar, hinderstöd, hinder nummer, blommor m.m. samt
bygger upp hinderna. Inför en dressyr tävling sätter man upp bokstäver till dressyren på rätt plats. Man sätter också upp
dressyrstaket.

Skrivare Behövs främst till dressyr
På denna post sitter man bredvid domaren och skriver ner de ord som hon/han säger, på protokollet. Här gäller det att vara lyhörd,
skriva snabbt och tydligt samtidigt som domaren pratar med skrivaren. Här krävs det en vuxen och koncentration.

Protokollhämtare Behövs främst till dressyr
Här hämtar man protokollet inne i manegen hos skrivaren när den tävlande är klar med sin ritt. Protokollet lämnar man direkt för
sammanräkning hos oss sekretariatet

Resultatspringare Behövs främst till dressyr
Efter varje enskild bedömning skall domarprotokollen transporteras och överlämnas till sekretariatet
                                                                      2
Poängräknare Behövs främst till dressyr
Här sitter man uppe hos ansvarig i sekretariatet och kontroll räknar samman poängen på protokollet från domaren

Flaggare Behövs vid hoppning
Oftast behöver man en flaggare vid start och en vid mål men vid vissa tävlingar kan en och samma person flagga både
start- och målgång. Den flaggare som är placerad vid start är den som på speakerns startsignal ”Var så god och rid”
höjer sin flagga för att sedan sänka den så snart någon del av hästen passerar startlinjen. Flaggaren som är placerad på
mållinjen, höjer sin flagga när ryttaren närmar sig mål och sänker den vid själva målgången, dvs. så snart någon del av
hästen passerat mållinjen. Se till att komma överens om riktmärken för detta innan tävlingen startar. Det vill säga
antingen vid hästens bog eller efter hästens rumpa. Vid tidtagning är det flaggan som styr när tidtagningen börjar och
slutar.

Tidtagare Behövs vid hoppning
1-2 tidtagare som håller koll på resultaten. Tidtagare används på hopptävling då det handlar om tidtagning och
hoppningsprotokoll. Kom ihåg att på denna funktionärs post är det jätteviktigt att man är vaken och verkligen
koncentrerar sig på tävlingen.

Speaker Behövs vid hoppning och dressyr
Här pressenterar man namn på ryttare och häst. Som kommer in på banan. Samt redogör vilka poäng/tid förgående
ryttare hade. Här krävs det att man är noggrann och har en tydlig röst.

Domartorn
I domartornet behövs en domare, speaker, tidtagare ev. skrivare. Kom ihåg att på dessa funktionärs poster är det
jätteviktigt att man är vaken och verkligen koncentrerar sig på tävlingen.

Domare Behövs vid hoppning och dressyr
Medlemmar som är domare ska hålla koll på att tävlingen går rätt till väga, domaren ska känna till TR
tävlingsreglementet. TR finns också att tillgå under tävlingen. Vid hopptävlingar på lokal eller högre nivåer finns minst
en per bana (på högre nivåer flera). Utbildad och godkänd av Ridsportförbundet. Betalas av arrangörsklubben och
kommer oftast utifrån. Brukar få vidtalas långt i förväg

Kiosk/Café Behövs vid hoppning och dressyr
Här säljer man mat, fika och dylikt till de tävlande & publik. Man gör mackor, kokar korv mm. Köksjobb i allmänhet!
För att underlätta sin planering får man info om pauser och avlösningar av annan funktionär.m.m.

Parkeringsvakter Dessa är de första som de tävlande möter. Bestämmer och anvisar vänligt men bestämt hur
parkering skall ske. Viss förplanering med tävlingsledaren och säkerhetsansvarig kan behöva göras, men i övrigt är
parkeringsvaktens ord lag. På en ibland trång tävlingsplats som VKRK krävs inte sällan viss fantasi för att lösa
uppkommande parkeringsknutar. Parkeringsvakterna måste vara på plats någon dryg timme före första start för att visa
de tävlande till rätta och skapa ordning i trafiken till tävlingen. Parkeringsvakterna skyltar också tävlingarna m.m (och
halar) flaggorna. Denna post sträcker sig från morgon till middag, och kräver en vuxen.

Städpatrull Behövs inför hoppning och dressyr
Städning dagen före tävling, samt städa upp efter dagens slut.
Tömma papperskorgar, sopa läktare, städa i domartornet, Toaletter, klubbhus.

Stallansvarig Dagen innan Behövs inför hoppning och dressyr (klubbtävling)
Uppgiften består av att se till att tävlande med lektionshäst är på plats den angivna tiden för förberedelser av häst och utrustning
inför tävlingsdagen. Innan man lämnar stallet ska det vara snyggt och rent. Inga ryktsaker eller dylikt får finnas kvar i stallet.
Stallgången ska vara sopad. Ser till att alla hästar finns i rätt box/spilta att de mår bra och att det finns vatten hos alla hästar. Se till
att dörrar som ska vara stängda och låsta är det.

Stallansvarig På tävlingsdagen Behövs vid hoppning och dressyr (klubbtävling)
Stallansvarig stämmer av mot startlista att ryttarna kommer ut i god tid för framridningen samt håller koll på ryttarna
mellan stall och ridhus. Finns tillgänglig för att svara på frågor som uppkommer runt stallet under tävling. Innan man
lämnar stallet ska det vara snyggt och rent. Inga ryktsaker eller dylikt får finnas kvar i stallet. Stallgången ska vara
                                                                      3
sopad. Ser till att alla hästar finns i rätt box/spilta att de mår bra och att det finns vatten hos alla hästar. Se till att dörrar
som ska vara stängda och låsta är det.

Stallhjälp Behövs vid hoppning och dressyr
Hjälper stallansvarig med ovanstående uppgifter, samt hjälper ryttare som behöver hjälp med sadling och tränsning.

Sjukvårdare Behövs vid alla tävlingar
Du som har utbildning som sjuksköterska, undersköterska eller HLR/L-ABC sjukvårds utbildning.
Meddela oss då om du kan hjälpa till och när.

                         När tävlingen är slut
 Efter tävlingen hjälps ALLA (eller nästan alla – vissa har nog med sitt, t.ex. i cafeterian) åt med att plocka ihop efter
  oss, banan skall rivas och anläggningen ställas i ordning för att fungera som vanligt igen. Ju fler som hjälper till, ju
                          snabbare går arbetet.                     Till alla ryttare av ridskolehäst:
Se till att din ridskolehäst kommer till sin rätta box/spilta. Se till att inga ryktsaker som du använder ligger och
skräpar i stallgången varken innan/under/efter tävling. När ryktsaker, sadel, träns inte används ska de vara på
     sin plats i sadelkammaren. Kläder, egna schabrak, eller andra saker får inte finnas i stallgången.

Innan man lämnar stallet för dagen ska du kontrollera att det ser snyggt ut vid hästen/hästarna, att hästen/hästarna mår
bra och har vatten.


                Viktig information till funktionärer på klubbtävlings nivå!

Du som är funktionär, tävlande vuxna eller ungdomar (lägst åldersgräns 14 år), som skriver upp sig själv som
funktionär vill vi att du är bered med ett gott hjärta, att kunna ställa upp som funktionär på en klubbtävling eller en
lokal/regional tävling

 Det är viktigt att du som funktionären själv skaffar en ersättare vid sjukdom (och) eller dylikt inträffar och (på så sätt)
      inte själv kan närvara, Utan du måste själv byta med någon annan eller skicka någon i ditt ställe.
 Om någon inte kommer till sin uppgift riskerar funktionärssamarbetet att braka ihop på någon viktig punkt, vilket kan
   få konsekvenser för hela tävlingen. Den som i listan blivit tilldelad en uppgift är ansvarig för att den utförs.

                          Kom ihåg. Du är viktig!                    Övrig information som är bra att känna till

                            Serveringen
Det är viktigt med ett trevligt bemötande på en servering. De tävlande och besökare ställer ofta höga krav på
serveringen och det finns nog inte mycket, förutom ordning och reda på en tävling, som jämförs så mycket mellan
tävlingsplatserna som just deras serveringar. En rätt skött cafeteria är värd sin vikt i guld. Här svarar man också för att
det finns mat och dryck till funktionärerna.


 De som arbetar i cafeterian är som alla andra ett ansikte utåt, men arbetet där ställer höga krav på ”servicemindness”
  och planeringsförmåga. Många tävlande från andra tävlingsplatser är vana vid att kunna ta en kopp kaffe innan
            tävlingarna börjar eller köpa en bit choklad för att höja blodsockervärdet.                                                                   4
                           Tävlingsledaren
 Finns i alla tävlingsgrenar och är tävlingens administrative chef. Tävlingsledaren är samtidigt ett alltiallo, som skall
 försöka vara på alla platser och lösa de problem som uppstår. I jobbet ingår mycket förplanering och tävlingsledarens
  första uppgift kommer redan ett par månader före tävlingen, då tävlingens proposition, alltså en beskrivning av
tävlingen, skall upprättas och ges in till (Ridsportförbundet för godkännande). Därefter skall anmälningar till tävlingen
  med någon kontinuitet följas upp. Svarar ytterst för att alla tävlingsfunktioner finns på plats i rätt tid och fungerar.

                          Teknikpersonal
  Redan 2- 3 timmar innan tävlingen börjar har dessutom ett gäng satt upp den tekniska utrustningen för tävlingen.
       Tidtagningsutrustning, ljud anläggning och annan viktig utrustningar som krävs för tävlingen
 Svarar för löpande support under tävlingen.. Sköter den manuella och elektroniska tidtagningen under hoppning. Kan
      också behöva byta säkringar, få igång värmen, hjälpa till med walkie-talkies eller fixa en lampa.
        På en tävling på lägre nivå, så som klubbtävlingar och liknande, tas tiden enbart manuellt.

                        Säkerhetsansvarig
 Är den som närmare svarar för säkerheten inom tävlingsområdet och förplanerar och leder detta. Det handlar bl.a. om
  avspärrningar, meddelande till Räddningsverket om tävling, ambulansbeställningar, utrustning för att ta hand om
          skadade hästar och personal härför och för humansjukvård och nödtransport.

                         Sekretariatspersonal
                   Sekretariatet har öppet en timme före första start
   Denna post har ofta ett hektiskt arbete på morgonen när tävlingen börjar oavsett om det är en klubbtävling eller
 lokaltävling. Här kollar personal att alla privat ryttare kan visa vaccinationsintyg för sin häst. Är det en lokaltävling
 eller högre ska privatryttarna också kunna visa tävlingslicenser, grönt kort och kanske andra papper. Betalningar från
 tävlande som betalar på plats skall tas emot. Förtida betalningar skall registreras (gäller lokaltävling och högre) och
 kassan hanteras. Start- och resultatlistor skall tas fram löpande (eftersom ändringar sker hela tiden - ryttare vill byta
  hästar, byta klasser eller stryka sig.) Tävlings priser skall finnas framme för prisutdelning och delas ut. Tålamod,
 organisationsförmåga och gott humör krävs. Det är här tävlingens hjärta finns och de är de första som får höra om de
                    tävlande är nöjda eller missnöjda med tävlingen.

                            Sjukvård
 Vi har haft tur och har sjukvårdsutbildad personal inom klubben. Planeringen brukar ske så att sjukvårdaren finns på
                     tävlingen i annan funktionärssyssla.
 Sjuksköterske- eller undersköterskeutbildning, Röda Kors- räcker, allra lägsta utbildning är HLR/L-ABC sjukvård.

                            Banchef
                        Banbyggarens högra hand.

                            Banbyggaren
   Designar och bygger banhoppnings- eller fälttävlansbanan (dock inte själv). På lokal tävling eller högre så har
banbyggaren gått flera kurser i Ridsportförbundets regi och skall godkännas av förbundet och tävlar inte sällan eller har
tävlat själv på ganska hög eller hög nivå. Hyrs ibland in utifrån. (På en fälttävlan håller banbyggaren ständig beredskap
     för att kunna rycka in under tävling för att reparera ett trasigt hinder eller vidta andra åtgärder på banan)

                          Domarsekreterare
                Behövs oftast bara på lokala tävlingar och på högre nivåer.
 Är domarens högra hand och för anteckningar efter domarens anvisningar på tävlingsprotokollet. På dressyrtävlingar
finns oftast ytterligare en sekreterare som är hyfsat (datorvan och för in bedömningarna direkt i en dator hos domaren i
                      tävlingsdatorprogrammet Equipe)

                          Överdomaren
                    Finns på lokala tävlingar och högre nivåer
Vid sidan om tävlingsledaren finns en överdomare, som för Ridsportförbundets räkning ser till att arrangören följer de
  regler som finns (regelsamlingen heter TR - Tävlingsreglementet och utges av Svenska Ridsportförbundet), att
 tävlingsorganisationen fungerar, att banorna är riktiga och att tävlings- och ordningsregler i övrigt följs. Han kan
besluta om vissa straff för tävlande och tar upp överklaganden mot beslut som fattats av tävlingsledning eller domare.
                                                            5
Överdomaren och tävlingsledaren arbetar intimt ihop, men överdomaren betalas av föreningen och tillhör nästan aldrig
klubben. Efter varje tävling ”betygsätts” tävlingsorganisationen av överdomaren i en överdomarrapport, som lämnas till
                          Ridsportförbundet.

                   Du betyder väldigt mycket för föreningen!
                                                           6

								
To top