Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Vietnam Telecomp 2006 (DOC)

VIEWS: 4 PAGES: 3

									    The 12th International Exhibition in Vietnam on       International Exhibition in Vietnam on
     Telecommunications and Information Technology           Electronics Products 2008

                26 – 29 November 2008 HIECC, HCMC, SR Vietnam

                             Rohde & Schwarz offer Radio network analyzers and
                             R&S®M3TR family at Vietnam Telecomp 2008 –
                             Booth 1A27

                             Radio network analyzers for all tasks
                             Thiết bị phân tích mạng vô tuyến đa tác vụ

Maintaining, expanding, and optimizing mobile radio networks are some of the never-ending tasks network
operators have to perform. A highly specialized T&M equipment can facilitate such complex tasks. It is R&S ®
TSMx family which can offer many solid advantages and benefits despite of drawbacks of a test mobile phone.

Bảo dưỡng, mở rộng và tối ưu hóa mạng vô tuyến di động là những nhiệm vụ không bao giờ kết thúc của các nhà
cung cấp dịch vụ mạng. Các thiết bị đo kiểm có độ chuyên môn hóa cao sẽ giải quyết những công việc trên một
cách thuận lợi hơn. Dòng sản phẩm R&S ® TSMx của Rohde & Schwarz (R&S) sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu đo
kiểm. Các thiết bị phân tích này sẽ mang đến rất nhiều tiện ích mà không bị hạn chế bởi các thiết bị di động.

Network setup
Thiết lập mạng

CW measurements: Power level measurements Selection of base station sites such as: Network coverage,
calibration of planning tools, verification of network planning and adjustment of antennas

Đo sóng mang liên tục: Đo công suất; Lựa chọn vị trí đặt BTS thông qua: đo vùng phủ sóng, hiệu chuẩn các công
cụ quy hoạch mạng, thẩm định quy hoạch mạng và hiệu chỉnh anten.

Network maintenance
Bảo dưỡng mạng

Interference measurements, avoiding pilot pollution, functional tests of base stations
Đo can nhiễu, miễn nhiễm kênh pilot, kiểm tra tính năng BTS.

Network optimization
Tối ưu hóa mạng

Increasing capacity
Increasing quality: Handover, neighborhoods, quality of service (QoS), Benchmark tests

Gia tăng dung lượng, chất lượng: phân tích chuyển giao,vùng lân cận, chất lượng dịch vụ, đo kiểm đánh giá mạng

Network regulation
Quản lý mạng

Interference measurement, network coverage, QoS, Spectrum
Đo can nhiễu, đo vùng phủ sóng, chất lượng dịch vụ, tần phổ

Secure command and control demands reliable communications
    The 12th International Exhibition in Vietnam on       International Exhibition in Vietnam on
    Telecommunications and Information Technology           Electronics Products 2008

               26 – 29 November 2008 HIECC, HCMC, SR Vietnam

Thông tin liên lạc chỉ huy và điều hành tin cậy bảo mật

When a crisis occurs, the right forces must reach the right location, right time, and must be optimally coordinated.
This challenge becomes more crucial in case of asymmetrical threats. The critical element here is secure, reliable
command and control, ensuring that all necessary information is transmitted exactly to where & when it is needed.
Khi xảy ra khủng hoảng, các lực lượng cần phải được triển khai đúng nơi đúng lúc và hiệp đồng tác chiến thông
suốt. Bộ phận thông tin chỉ huy, điều hành tin cậy bí mật đóng vai trò then chốt. đảm bảo cho tất cả các thông tin
cần thiết được truyền đi chính xác và kịp thời.

R&S offers communications solutions meeting this criterion. Our solutions managing voice and data
communications make the heterogeneous fixed and mobile networks secure and interoperable and when
necessary – implement powerful security measures such as COMSEC or TRANSEC.
R &S cung cấp các giải pháp thông tin liên lạc đáp ứng tiêu chí này. Chúng tôi xây dựng các mạng quân sự cố định
và di động hỗn hợp đảm bảo tính bảo mật và hiệp đồng tác chiến cung cấp liên lạc thoại và dữ liệu đồng thời, sử
dụng phổ tần hiệu quả. khi cần thiết, sẽ được bổ sung COMSEC (bảo mật thông tin) và TRANSEC (bảo mật đường
truyền).

R&S is a single-source provider of offshore and onshore radiocommunications systems for the navy. The
software-based R&S®M3SR multiband platform with its open system architecture has proven its mettle in every
type of climate encountered around the world.
R&S là nhà cung cấp duy nhất các hệ thống thông tin liên lạc trên tầu và trên bờ cho Hải quân. Họ thiết bị định
dạng bằng phần mềm R&S®M3SR đa băng tần với cấu trúc hệ thống mở của nó đã chứng minh khă năng chịu
đựng trong mọi khu vực thời tiết trên thế giới.

The latest generation of R&S’s radiosystems for the air force – the software-based R&S®M3AR – can be found in
numerous platforms throughout the world.
R&S®M3AR Thế hệ điện đài định dạng bằng phần mềm mới nhất của R&S dành cho không quân – đã được lắp đặt
trên nhiều loại máy bay trên toàn thế giới.

To provide interoperable and high-performance communications in critical missions, R&S has developed the
mission-tested R&S®M3TR family.
Để thực hiện thông tin liên lạc hiệu quả cao và có tính hiệp đồng tác chiến trong các nhiệm vụ quan trọng, R&S
phát triển họ thiết bị vô tuyến chiến thuật R&S®M3TR.


Rohde & Schwarz
R&S is an independent group of companies specializing in electronics. It is a leading supplier of solutions in the
fields of test and measurement, broadcasting, radiomonitoring and radiolocation, as well as secure communications.
Established 75 years ago, R&S has a global presence and a dedicated service network in over 70 countries. It has
approx. 7200 employees and achieved a net revenue of € 1.4 billion (US$ 1.9 billion) in fiscal year 2006/2007.
Company headquarters are in Munich, Germany and its representative office in Vietnam - Room 306 HITC Building,
239 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi.
R&S là Hãng độc lập hoàn toàn về tài chính và quản lý điều hành chuyên về điện tử viễn thông. Là nhà cung cấp
hàng đầu trong các lĩnh vực Thử nghiệm & Đo lường, phát thanh truyền hình, liên lạc vô tuyền, giám sát tần
phổ vô tuyến và thiết bị bảo mật thông tin. Với 75 năm thành lập, R&S đã có mặt trên toàn cầu và mạng lưới dịch
vụ trên 70 nước. Tổng số nhân viên là 7200 người, lãi ròng trong năm tài chính 2006/2007 là 1,4 tỉ EURO. Trụ sở
chính của Hãng ở Munich, CHLB Đức và VPĐD tại Việt nam – Phòng 306, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu
    The 12th International Exhibition in Vietnam on          International Exhibition in Vietnam on
    Telecommunications and Information Technology              Electronics Products 2008

               26 – 29 November 2008 HIECC, HCMC, SR Vietnam

Giấy, Hà Nội.

About Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008
With over 20 years’ show history and brilliant track records, Vietnam Telecomp has established itself as a leading
branded international show in Vietnam and the neighboring region. The event is well participated by local and
overseas operators, global renowned companies and professional associations, and highly recognized as an
outstanding platform to demonstrate the remarkable development of Vietnam's ICT industry achieved and showcase
industry players’ long-term contributions.

Currently, the twin expos receive Diamond Sponsorship from SK Telecom, Alcatel-Lucent, EVN Telecom, Huawei
and ZTE, Banquet Sponsorship from Orange France Telecom, Gold Sponsorship from Nokia Siemens Networks,
NTT DOCOMO and Samsung, Symposium & Luncheon Sponsorship from Qualcomm, Symposium Sponsorship
from Cisco, Global Data Service Jsc, Hutchison Global Communications and Motorola, and many more.

Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008 also receive extensive support from international pavilions and
industry associations, including China Pavilion being led by China Council for the Promotion of International
Trade (CCPIT); PTAC Pavilion being led by China PTAC Communications Services Co., Ltd.; Korea Pavilion
being led by Korea IT Business Women’s Association (KIBWA) and Singapore Pavilion being led by Singapore
Industrial Automation Association (SIAA). Taiwan Pavilion led by Taiwan Electrical and Electronic
Manufacturers’ Association (TEEMA) and Thailand Pavilion led by Software Industry Promotion Agency (Public
Organization) demonstrate their first time presence this year.

For more information about Vietnam Telecomp / Vietnam Electronics 2008, please contact Ms. Helen Ho or Ms.
Anna Choi at Tel: (852) 2516 3528 or 2516 3359, Fax: (852) 2516 5024, E-mail: telecom@adsale.com.hk or visit
our show website: www.vietnam-telecomp.com (Vietnam Telecomp 2008) and www.2456.com/vne (Vietnam
Electronics 2008).

                             - END -

For press enquiry, please contact:

Ms. Bui Thi Duyen                         Ms. Kathy Wong
Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)         Marketing Communications Department
PR Center For VNPT (IPC)                      Adsale Exhibition Services Ltd
Mobile: (84) 903435302                       Tel: (852) 2516 3372
Tel: (84) 4 9438026/9436027 (ext 101)               Fax: (852) 2516 5024
Email: btduyen@vnpt.com.vn                     Email: publicity@adsale.com.hk

								
To top