Dịch vụ về cơ chế phát triển sạch CDM

Document Sample
Dịch vụ về cơ chế phát triển sạch CDM Powered By Docstoc
					Dịch vụ về cơ chế phát triển sạch-CDM
Liên hệ: 04.62968157- 09 88 88 29 49

Các dịch vụ CDM ngày càng phát triển trên TG. Tại VN đã có nhiều tổ chức như
EnBW tiến hành thực hiện các dự án CDM.

Xuất phát từ kinh nghiệm hợp tác quốc tế của các chuyên gia về biến đổi khí hậu, môi
trường, các nhà khoa học, chuyên gia của Trung tâm đã từng tham gia các dự án hợ
tác về biến đổi khí hậu với Đan Mạch, Dự án với Viện Hàn lâm Ucraina... Trung tâm
đang triển khai các dịch vụ CDM tại VN như lập các dự án tiểm năng, kiểm toán MT,
chất thải, khí thải...

Các dịch vụ bao gồm:

    Xác định dự án CDM tiềm năng
    Xây dựng tài liệu giảm phát thải khí nhà kính theo đúng nguyên tắc quốc tế
    Đại diện chủ dự án thực hiện công tác marketing chứng chỉ giảm phát thải khí nhà
    kính
    Đại diện bên mua mua chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính

Xây dựng Hồ sơ thiết kế dự án (PDD) trên cơ sở hợp đồng (bao gồm xây dựng PDD để
xin giấy phép của chính quyền nước có dự án, PDD cho giai đoạn thẩm định dự án, và
giải đáp những thắc mắc phát sinh trong giai đoạn thẩm định và/hoặc giai đoạn xin giấy
chứng nhận từ UNFCCC)

Hỗ trợ trong suốt giai đoạn thẩm định dự án CDM (bao gồm giải đáp thắc mắc của Cơ
quan hợp tác thẩm tra DOE trong suốt giai đoạn thẩm tra dự án mà công ty chúng tôi
không phụ trách xây dựng PDD).

				
DOCUMENT INFO
Stats:
views:105
posted:4/29/2010
language:Vietnamese
pages:1
Description: Dịch vụ về cơ chế phát triển sạch-CDM