JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENERANGAN

Document Sample
JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENERANGAN Powered By Docstoc
					                                       JADUAL
                                   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
                             KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
                                       TAHUN 2010
                             PEPERIKSAAN
                                     TARKH TUTUP PERMOHONAN DAN TARIKH PEPERIKSAAN                        PANDUAN PERMOHONAN


                               KOD
BIL.
                                        KALI PERTAMA              KALI KEDUA
            NAMA PEPERIKSAAN                                                      MASA     1  Permohonan hendaklah menggunakan Borang
                                                                                   KPKK (UP) PINDAAN 3/10 yang boleh didapati
                                    TARIKH TUTUP    TARIKH      TARIKH TUTUP    TARIKH
                                                                                   daripada Ketua Jabatan masing-masing atau
                                    PERMOHONAN   PEPERIKSAAN     PERMOHONAN   PEPERIKSAAN
                                                                                   muat turun dari www.kpkk.gov.my

                             JABATAN PENERANGAN MALAYSIA
                                                                                 2  Borang yang telah lengkap diisi hendaklah
    PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI                                                               dihantar melalui Ketua Jabatan.
 1
    PENERANGAN GRED S41 ( 2 KALI SETAHUN)
    BHG III - Amalan Komunikasi            PS41C             08.02.2010 (Isnin)          05.07.2010 (Isnin)  9.30 - 12.00  3  Permohonan hendaklah dialamatkan kepada :
    BHG IV - Penyediaan dan Penyampaian Pidato Umum  PS41D      08.01.2010  10.02.2010 (Rabu)    04.06.2010  07.07.2010 (Rabu)    9.30      KETUA SETIAUSAHA
                                                                                   KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI
    BHG V - Pengetahuan Am Jabatan           PS41E            09.02.2010 (Selasa)         06.07.2010 (Selasa)  9.30 - 12.00
                                                                                   DAN KEBUDAYAAN
    PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG                                                               CAWANGAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
2   PEGAWAI PENERANGAN GRED S27 ( 2 KALI                                                             TINGKAT 3, BLOK F
    SETAHUN)                                                                           KOMPLEKS KERAJAAN BUKIT PERDANA
    BHG III - Pengetahuan Am Jabatan Dan Komunikasi  PS27C      11.01.2010  12.02.2010 (Jumaat)   08.06.2010  09.07.2010(Jumaat)  9.00 - 11.30    JALAN DATO' ONN
                                                                                   50610 KUALA LUMPUR
    BHG IV - Penyediaan dan Penyampaian Pidato Umum  PS27D            11.02.2010 (Khamis)         08.07.2010 (Khamis)   9.30      NO. TEL. : 03-26915201/5299
    PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI PERKHIDMATAN                                                            NO. FAX : 03-26915344
    PEGAWAI PENERANGAN GRED S41 (SEKALI
3   SETAHUN) (Kenaikan Pangkat Secara Lantikan)
    BHG I - Penyediaan dan Penyampaian Pidato Umum   KS41A            08.06.2010 (Selasa)     -         -        9.30    4  Calon-calon digalakkan untuk memohon sebelum
    BHG II - Kajian Kes                KS41B      07.05.2010  09.06.2010 (Rabu)      -         -      9.30 - 11.30    tarikh tutup permohonan.
    BHG III - Pengetahuan Am Jabatan dan Komunikasi  KS41C            10.06.2010 (Khamis)     -         -      9.30 - 12.00
    PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI PERKHIDMATAN
    PEGAWAI PENERANGAN GRED S27 (SEKALI
4   SETAHUN) (Kenaikan Pangkat Secara Lantikan)
    BHG I - Penyediaan dan Penyampaian Pidato Umum   KS27A            15.06.2010 (Selasa)     -         -        9.30

    BHG II - Kajian Kes                KS27B      14.05.2010  16.06.2010 (Rabu)      -         -      9.30 - 11.30
    BHG III - Pengetahuan Am Jabatan dan Komunikasi  KS27C            17.06.2010 (Khamis)     -         -      9.30 - 12.00

                              JABATAN PENYIARAN MALAYSIA

 5   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENERBIT
    RANCANGAN GRED B41 (2 KALI SETAHUN)
    BHG II - Pengetahuan Am Jabatan          RB41B      22.01.2010  22.02.2010 (Isnin)   21.06.2010  20.07.2010 (Selasa)  9.30 - 1.30

    BHG III - Perlembagaan dan Undang-undang Am    RB41C            23.02.2010 (Selasa)          21.07.2010 (Rabu)  9.30 -12.30
    PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENERBIT
6
    RANCANGAN GRED B27 (2 KALI SETAHUN)
    BHG II - Pengetahuan Am Jabatan          RB27B      22.01.2010  24.02.2010 (Rabu)    21.06.2010  22.07.2010 (Khamis)  9.30 -12.30

    BHG III - Perlembagaan dan Undang-undang Am    RB27C            23.02.2010 (Selasa)          21.07.2010 (Rabu)  9.30 - 12.30

    PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU
7   TEKNIK GRED J29 ( 2 KALI SETAHUN)
    BHG II - Amalan Penyiaran             RJ29B      09.02.2010  09.03.2010 (Selasa)   25.07.2010  27.07.2010 (Selasa)  9.30 - 1.30
    PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI PERKHIDMATAN
    PEMBANTU TEKNIK GRED J29 (SEKALI SETAHUN)
8   (Kenaikan Pangkat Secara Lantikan)
    BHG I - Prinsip dan Amalan Penyiaran        KJ29A      16.03.2010  16.03.2010 (Selasa)     -         -      9.30 - 1.30

                             JABATAN FILEM NEGARA MALAYSIA

    PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU
9   TEKNIK GRED J29 ( 2 KALI SETAHUN)
    BHG II - Amalan Filem               FJ29B      10.02.2010  10.03.2010 (Rabu)    28.06.2010  28.07.2010 (Rabu)  9.30 - 12.30

    BHG III - Prinsip Filem              FJ29C            11.03.2010 (Khamis)         29.07.2010 (Khamis)  9.30 - 12.30

    PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI PERKHIDMATAN
    PEMBANTU TEKNIK GRED J29 (SEKALI SETAHUN)
10   (Kenaikan Pangkat Secara Lantikan)
    BHG I - Ujian Kemahiran              KJ29B      17.02.2010  17.03.2010 (Rabu)      -         -      9.30 - 12.30

                      JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA DAN ISTANA BUDAYA

11   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI
    KEBUDAYAAN GRED B41 (2 KALI SETAHUN)
    BHG III - Kebudayaan dan Kesenian         KB41      23.02.2010  23.03.2010 (Selasa)   09.07.2010  10.08.2010 (Selasa)  9.30 - 12.30

12   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI
    KEBUDAYAAN GRED B27 (2 KALI SETAHUN)
    BHG III - Kebudayaan dan Kesenian         KB27      23.02.2010  23.03.2010 (Selasa)   09.07.2010  10.08.2010 (Selasa)  9.30 - 12.30

13   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEREKA GRED
    B41 (2 KALI SETAHUN)
    BHG III - Pengetahuan Am              PB41      24.02.2010  24.03.2010 (Rabu)    09.07.2010  11.08.2010(Rabu)   9.30 - 12.30

14   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEREKA GRED
    B27 (2 KALI SETAHUN)
    BHG III - Pengetahuan Am              PB27      24.02.2010  24.03.2010 (Rabu)    09.07.2010  11.08.2010(Rabu)   9.30 - 12.30

15   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEREKA GRED
    B17 (2 KALI SETAHUN)
    BHG II - Amali                   PB17      25.02.2010  25.03.2010 (Khamis)   12.07.2010  12.08.2010(Khamis)  9.30 - 11.00

16   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU
    TEKNIK GRED J29 ( 2 KALI SETAHUN)
    BHG III - Soalan Esei               JJ29      05.03.2010  06.04.2010 (Selasa)   12.07.2010  12.08.2010(Khamis)  9.00 - 11.00
17  PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JURUTEKNIK
   GRED J17 ( 2 KALI SETAHUN)
   BHG II - Asas Elektrik dan Kedalian Peralatan       JJ29B         06.04.2010 (Selasa)        03.08.2010 (Selasa)  9.00 - 10.00
   BHG III - Teknik Penerbitan Audio dan Pengendalian Alat
   Pandang Dengar/Peralatan Elektrik             JJ29C   05.03.2010  06.04.2010 (Selasa)  02.07.2010  03.08.2010 (Selasa)  10.30 - 12.30

   BHG IV - Amali                      JJ29D         07.04.2010 (Rabu)          04.08.2010(Rabu)
   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG
18  PEGAWAI PENGUATKUASA N27 ( 2 KALI
   SETAHUN)
   BHG III - Perundangan                   KN27   08.03.2010  08.04.2010 (Khamis)  05.07.2010  05.08.2010 (Khamis)  9.30 - 11.30

19  PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU
   PENGUATKUASA N17 ( 2 KALI SETAHUN)
   BHG II - Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional
   Malaysia 1981 (Pindaan 1984), Peraturan-peraturan
   Perbadanana Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Kanun
   Acara Jenayah, Akta Keterangan 1950            KN17   08.03.2010  08.04.2010 (Khamis)  05.07.2010  05.08.2010 (Khamis)  9.30 - 11.30

                                 GUNASAMA KEMENTERIAN

   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG
   PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL GRED N27 (2 KALI
20  SETAHUN)
   BHG II - Kaedah Statistik, Kaedah Penyiasatan dan
   Penyediaan Laporan                    GN27C   19.03.2010  20.04.2010 (Selasa)  20.08.2010  21.09.2010 (Selasa)  9.30 - 12.00
   PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI PERKHIDMATAN
21  PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL GRED
   N27 (SEKALI SETAHUN) (Kenaikan Pangkat Secara
   Lantikan)
   BHG I - Ujian Kemahiran                  KN27A   06.04.2010  06.05.2010 (Khamis)    -         -      9.30 - 11.30
   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU
22  PENYELIDIK SOSIAL GRED N17 (2 KALI SETAHUN)

   BHG II - Konsep dan Hitungan               GN17B   19.03.2010  20.04.2010 (Selasa)  20.08.2010  22.09.2010 (Rabu)   9.30 -11.00
   BHG III - Teknik Luar (Teori dan Praktikal)        GN17C         21.04.2010 (Rabu)         23.09.2010 (Khamis)  9.30 - 1.00

                                    GUNASAMA JABATAN
   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG
   PEGAWAI MAKMAL FILEM GRED C27 ( 2 KALI
23  SETAHUN)
                                GC27C
   BHG III - Teori (Proses dan Kimia)                 26.03.2010  27.04.2010(Selasa)  03.09.2010  05.10.2010 (Selasa)  9.30 - 12.30
                                GC27D
   BHG IV - Teori (Bahan-bahan Makmal Filem, Peralatan dan
   Teknik)                                      28.04.2010(Rabu)         06.10.2010 (Rabu)   9.30 - 12.00
   PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI PERKHIDMATAN
   PENOLONG PEGAWAI MAKMAL FILEM GRED C27
   (SEKALI SETAHUN) (Kenaikan Pangkat Secara
24  Lantikan)
   BHG I - Ujian Kemahiran                  KC27A   21.05.2010  22.06.2010 (Selasa)    -         -      9.30 - 12.30

   PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI PERKHIDMATAN
   PEGAWAI MAKMAL FILEM GRED C41 (SEKALI
25  SETAHUN) (Kenaikan Pangkat Secara Lantikan)
   BHG I - Ujian Kemahiran                  KC41A   21.05.2010  23.06.2010 (Rabu)     -         -      9.30 - 12.30

   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEREKA GRED
26  B41 ( 2 KALI SETAHUN)
   BHG III - Pengetahuan Am Jabatan             GB41C   02.04.2010  4.05.2010 (Selasa)  13.09.2010  13.10.2010 (Rabu)   9.30 - 12.30
   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEREKA GRED
27  B27 ( 2 KALI SETAHUN)
   BHG III - Pengetahuan Am Jabatan             GB27C   02.04.2010  4.05.2010 (Selasa)  13.09.2010  13.10.2010 (Rabu)   9.30 - 12.30
   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AHLI MUZIK
28  GRED B41 (2 KALI SETAHUN)
   BHG I - Pengetahuan Am                  MB41A         05.05.2010 (Rabu)         12.10.2010 (Selasa)  9.30 - 11.00
   BHG II - Amali (RTM)                   MB41B   04.05.2010  05.05.2010 (Rabu)   10.09.2010  12.10.2010 (Selasa)    2.00
      - Amali (Istana Budaya)                          26.05.2010 (Rabu)         03.11.2010 (Selasa)    9.30
   PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AHLI MUZIK
29  GRED B27 (2 KALI SETAHUN)
   BHG I - Pengetahuan Am                  MB27A         05.05.2010 (Rabu)         12.10.2010 (Selasa)  9.30 - 11.00
   BHG II - Amali (RTM)                   MB27B   04.05.2010  05.05.2010 (Rabu)   10.09.2010  12.10.2010 (Selasa)    2.00
      - Amali (Istana Budaya)                          26.05.2010 (Rabu)         03.11.2010 (Selasa)    9.30