Basn Bülteni - Magnolia Pictures by fjwuxn

VIEWS: 50 PAGES: 34

									                  HDNet Films
                ve Magnolia Pictures
                   sunar

                bir Vox3 Films ve
             Phantom Film Co. Ltd. Production

                  Backup Films
                   iĢbirliğiyle

          BROKEN ENGLISH
         (AŞKIN İNGİLİZCESİ)
              Yazan ve Yöneten: Zoe Cassavetes
                 HDCam; 1:85:1; 93 dak.

                  Basın Notları

              Gösterim Tarihi: 05 Eylül 2008
              Dağıtım: 35 Milim Filmcilik
                Ġthalat: Barbar Film


Dağıtımcı İrtibat:       Basın İrtibat NY/Nat’l:   Basın İrtibat LA/Nat’l:
Jeff Reichert / Brad Wescott  Donna Daniels/Emily Lowe  Michele Robertson / Brooke Blumberg
Magnolia Pictures       Donna Daniels PR      MRC
49 W. 27th St., 7th Floor   1375 Broadway, Suite 403  8530 Wilshire Boulevard Ste. 220
New York, NY 10001       New York, NY 10018     Beverly Hills, CA 90211
(212) 924-6701 phone      (212) 869-7233 phone    (310) 652-6123 phone
(212) 924-6742 fax       (212) 869-7114 fax     (310) 653-6278 fax
jreichert@magpictures.com   ddaniels@ddanielspr.net   mrobertson@mrc-pr.com
bwestcott@magpictures.com   brooke@mrc-pr.com          49 west 27th street 7th floor new york, ny 10001
              tel 212 924 6701 fax 212 924 6742

                  www.magpictures.com
                      SİNOPSİS

Zoe Cassavetes‟in ilk senarist/yönetmenlik deneyimi olan bu zekice yapımda Parker Posey, aĢk ve
birliktelik konularına alaycı bir Ģekilde yaklaĢan, 30‟larındaki Manhattanlı Nora Wilder‟ı ĢaĢırtıcı
derecede olgun ve incelikli bir oyunculukla canlandırıyor. Nora, Ģehir merkezindeki lüks bir otelde
gecesini gündüzüne katarak çalıĢmaktadır ve arkadaĢı Audrey‟nin (Drea De Matteo) „mükemmel
evliliği‟ kadar ideal bir birliktelik yakalamak için ne yapması gerektiğini merak etmektedir.
Otoriter annesinin (Gena Rowland) Nora‟ya bu yaĢta yalnız olduğunu hatırlatmak için her fırsatı
değerlendirmesi de can sıkıcıdır. Felaketle sonlanan bir dizi ilk randevunun ardından, yaĢam
tutkusuyla dolu, pervasız Fransız Julien‟le (Melvil Poupaud) tanıĢır. Yine kötü sona yaklaĢtığını
hisseden Nora, aynı hataları yapmaktan kaçınmaya çalıĢır. Eski Ģablonlardan kurtulmak isterken
kendini Paris‟te bulur. Nora‟nın hayat ve daha önemlisi aĢk üzerine yeni bir bakıĢ açısı
geliĢtirebilmek için kendi içine bakması kaçınılmazd
           ZOE CASSAVETES İLE RÖPORTAJ


Sinemacılığa nasıl başladınız?
Bence bu iĢe girmem doğal bir Ģeydi. Film yapılan bir evde büyüdüm. Bu evdeki aile duygusunu
ve teĢvik edilen yaratıcılığı çok seviyordum. Babam yönetmen ve oyuncuydu. Annem de
oyuncuydu, hem erkek hem de kız kardeĢim yazar/yönetmendir.

Bu hikayeyi yazarken ilham kaynağınız neydi?
BROKEN ENGLISH (AġKIN ĠNGĠLĠZCESĠ) üstünde düĢünürken, insanlar evli olup olmadığımı
ya da erkek arkadaĢım olup olmadığını sorarak beni bunaltıp duruyorlardı. Bunun birçok
arkadaĢımın baĢına geldiğini gördüm. Sanırım belirli bir yaĢta toplum, aĢık olmanız, evlenmeniz
ve çocuklarınızın olması için neredeyse ısrar ediyor. Ancak hepimizin aklı, iliĢkiler konusunda her
zamankinden daha karıĢık sanki. Yalnız olmanın ve bu duygudan utanmanın nasıl olduğu
konusundaki bu temaları ortaya koymak istedim.

Kendinizi en çok hangi hikayelerle özdeşleştiriyorsunuz?
Gerçek insan hikayelerini seviyorum. O karakterlerin acı ve güvensizlik hissedebilmelerini ve
diğer insanların yaĢamlarına bakıp kendi sahip olmadıklarına gıpta etmelerini seviyorum.

Bu filmin ne kadarı özgeçmişinize dayanıyor?
Bir yazarın bilmediği Ģeyler hakkında yazması mümkün müdür? Esas hikayenin bir parçası olarak
kendi hikayelerini kullanmaktan korkmam ama kendimi bildim bileli baĢkalarını da
gözlemlemiĢimdir.


İnsanların aşk için neler yapacağıyla ilgili hikayelerin seyircileri büyüleyeceğini neden
düşünüyorsunuz?

                                                  2
AĢk tüm insanlarda ortak bir unsurdur ve bir noktada herkes her tür aĢktan hem acı hem de
mutluluk duyar. ĠĢ iliĢkilere gelince hiç kimsenin huzur bulmadığını bilmenin rahatlatıcı olduğunu
düĢünüyorum.

Sizin filminiz klasik bir aşk hikayesi mi?
BROKEN ENGLISH (AġKIN ĠNGĠLĠZCESĠ) daha önce birçok kez anlatılmıĢ bir hikayedir.
Aslında bunun klasik bir romantik komedi olduğunu düĢünmüyorum; daha çok bir kendini
dıĢavurum hikayesi.

Sinema yolculuğunuzda ailenizin, kişisel hikaye anlatımına ne kadar etkisi oldu?
Her zaman hikayeler anlatırdım. Her zaman yazardım. Duyguları keĢfetmek ailemizde her zaman
teĢvik edilmiĢtir.

Babanızın [John Cassavetes] en çok hangi filminden etkilendiniz ya da en sevdiğiniz filmi
hangisi ve neden?
Bence babamın filmleri hayatta gördüğüm en acı veren ve en cesur filmlerdendir. Acı içindeki
insanları perdeye yansıtmak konusunda bir yeteneği vardı. Ve ben de o temalardan her zaman
etkilenmiĢimdir. Bunların ben büyüdükçe anlamlarının değiĢmesini ve bunları kendi yaĢamımda

gitgide daha çok tecrübe etmeyi seviyorum. OPENING NIGHT‟ı (AÇILIġ GECESĠ) seviyorum
çünkü o kadar çok teması var ve öyle güzel çekilmiĢ ki. Annem [Gena Rowlands] filmde
muhteĢemdir ve acı çekerken bile çekicidir. Oyuncu kadrosu ĢaĢırtıcıdır ve babam kendini her
zaman gaddar bir insan rolüne soksa da annemle babamın birlikte oynamalarını seyretmeyi
severim.

Filminiz yalnızlık ve aşk konusunda ne söylüyor?
Yalnız olmak ve “gerçek aĢkı” asla bulamayacağınızı düĢünmek öyle acı vericidir ki. Gerçekten
kendinize bakmak ve sizi hayatta mutlu edecek Ģansları değerlendirmek cesaret gerektirir; ama bu
görev diğer insanların algılamasına dayanamaz.

Seyircilerin bu filmden çıkaracağı ders ne olmalı?
Kendinizi sevmeye gayret edin.

Aşk için yaptığınız en hırslı şey neydi?
Bu filmin gerçekleĢmesini istedim.
          OYUNCULARIN YAŞAM ÖYKÜLERİ

Parker Posey
Parker Posey CBS yapımı “Hell on Heels: The Battle of Mary Kay” adlı filmde Shirley
MacLaine‟in karĢısındaki rolüyle Altın Küre adaylığının yanı sıra, Rebecca Miller‟ın PERSONAL

                                                  3
VELOCITY (KĠġĠSEL SÜRAT) adlı filmindeki rolüyle Kadın Oyuncu dalında Independent Spirit
Award‟a aday gösterildi. Engin repertuarındaki diğer filmler arasında, Thom Fitzgerald‟ın THE
EVENT adlı filmi, Christopher Guest‟in WAITING FOR GUFFMAN, BEST IN SHOW ve A
MIGHTY WIND adlı filmleri bulunuyor.

Ayrıca, THE SWEETEST THING (ATEġLĠ VE TATLI), THE ANNIVERSARY PARTY, Wes
Craven‟ın yönettiği SCREAM 3 (ÇIĞLIK 3), Nora Ephron‟ın yönettiği YOU‟RE GOT MAIL,
Richard Linklater‟ın yönettiği SUBURBIA ve DAZED AND CONFUSED, CLOCKWATCHERS
ve THE DAYTRIPPERS ve Hal Hartley‟in yönettiği AMATEUR, FLIRT ve HENRY FOOL.

THE HOUSE OF YES‟teki oyunuyla Sundance Film Festivali‟nde Özel Jüri Ödülü aldı. Kısa bir
süre önce Warner Bros.‟un SUPERMAN RETURNS (SUPERMAN DÖNÜYOR) ve THE OH IN
OHIO‟da Danny DeVito‟yla oynadı. ġimdi ise kendisini, Christopher Guest‟in FOR YOUR
CONSIDERATION, Zoe Cassavetes‟in yönettiği BROKEN ENGLISH (AġKIN ĠNGĠLĠZCESĠ)
ve Amy Poehler ve Rachel Dratch‟le birlikte SPRING BREAKDOWN‟da izleyeceğiz.

Parker çok kısa bir süre önce, Dikkat Çeken Kadın Oyuncu dalında bir Lucille Lortel ödülü aldığı
“Hurlyburly”nin yeniden sahneleniĢinde ve Landford Wilson‟ın “Fifth of July”‟ında (Kadın
Oyuncu olarak Lucille Lortel adaylığı), Broadway‟de baĢrole çıktı. Ayrıca Lawrence Kasdan‟ın
yönettiği, John Patrick Shanley‟in “Four Dogs and a Bone”unun Los Angeles prömiyerinde ve
Elaine May‟in “Taller Than A Dwarf”ında, Matthew Broderick‟in karĢısında sahneye çıktı.

Drea de Matteo
Drea de Matteo, en çok HBO‟nun çok baĢarılı dizisi “The Sopranos”daki, Christopher‟ın sadık ve
sevgi dolu niĢanlısı “Adriana” rolüyle tanınıyor. Bu rol ona, En Ġyi Yardımcı Kadın Oyuncu
dalında bir Altın Küre adaylığı (2005) ve bir Emmy Ödülü (2004) getirdi. Ayrıca 2005 yılında,
“Bir Drama Dizisindeki bir Kadın Oyuncu‟nun Dikkat Çeken Performansı” için verilen SAG
Ödülü‟ne de aday gösterildi. De Matteo dizideki oyuncu arkadaĢlarıyla birlikte, 2001, 2202, 2003
ve 2005 yıllarında “Bir Drama Dizisindeki En BaĢarılı Oyuncu Topluluğu” dalında SAG Ödülü‟ne
aday gösterildi. “The Sopranos”daki meĢhur ölümünün ardından de Matteo, iki yıl boyunca,
NBC‟nin “Joey” adlı komedi dizisinde Matt Le Blanc‟ın kız kardeĢi rolünde yer aldı.

Televizyondaki rollerinin yanı sıra de Matteo, Ethan Hawke ve Laurence Fishburne‟le birlikte
ASSAULT ON PRECINCT 13 ve Sam Shepard ve Jason Patric‟le birlikte WALKER PAYNE
(2006 Tribeca Film Festivali) gibi filmlerde rol aldı.

Ayrıca Abel Ferrara‟nın, New York Uluslararası Bağımsız Film Festivali‟nde Büyük Jüri Ödülü
alan ve kendisine “En Ġyi Kadın Oyuncu” ödülü kazandıran „R XMAS (2001 Cannes Film
Festivali - “Un Certain Regard”) adlı filminde baĢ roldeydi. De Matteo 2003 yılında Sundance‟de
galası yapılan PREY FOR ROCK AND ROLL‟da Gina Gershon‟ın karĢısında oynadı ve bu yıl her
ikisi de Drama YarıĢmasında yer alan BROKEN ENGLĠSH ve THE GOOD LIFE‟la festivale geri
dönüyor. Sissy Spacek ve Troy Garity‟le birlikte LAKE CITY adlı bağımsız filmin çekimlerini
kısa bir sure önce tamamladı.

De Matteo boĢ zamanlarında, annesi Donna de Matteo‟nun 25 yıldan fazladır oyun yazarlığı
dersleri verdiği New York‟taki HB Stüdyoları‟na gidiyor. Annesiyle birlikte, sahne için kendi

                                                  4
materyallerini çalıĢmanın yanı sıra sürekli olarak yeni yazarlar ve projeler araĢtırıp geliĢtiriyorlar.

De Matteo Los Angeles ve New York‟ta yaĢıyor ve New York Üniversitesi Tisch Sanat
Okulu‟ndan Güzel Sanatlar dalında derecesi bulunuyor.

Gena Rowlands
Gena Rowlands (doğumu 19 Haziran 1930) Amerikalı bir kadın oyuncudur. Babası Edwin
Myrwyn Rowlands meclis üyesi ve annesi Mary Allen Neal Arkansas‟lı bir evkadını olan Virginia
Cathryn Rowlands, Wisconsin eyaletinin Madison kentinde doğdu. Aile, Myrwyn ABD Tarım
Bakanlığı‟nda bir göreve atanınca 1939 yılında Washington D.C.‟ye, Fiyat Kontrol Dairesi‟nin
bölge müdürü olarak atanınca 1942 yılında Milwaukee, Wisconsin‟e ve daha sonra Minneapolis,
Minnesota‟ya taĢındı. Gena 1947‟den 1950 yılına kadar Wisconsin Üniversitesi‟ne devam etti ve
güzelliğiyle tanınan popüler bir öğrenciydi. Amerikan Drama Sanatları Akademisi‟nde drama
okumak üzere New York‟a gitti.

Rowlands “The Seven Year Itch”„in özgün Broadway prodüksiyonunda dublörlükten baĢ role geçti
ve 1956 yılında, “Middle of the Night”da Edwars G. Robbins‟in karĢısında oynamaya baĢladı.
Film kariyerine 1958 yılında THE HIGH COST OF LIVING‟de Jose Ferrer‟in karĢısında baĢladı.
Birçok diğerlerinin yanı sıra “Robert Montgomery Presents”, “Kraft Television Theatre” ve
“Studio One” dahil olmak üzere çeĢitli derleme televizyon dizisinde misafir oyuncu olarak rol aldı.
1961‟de gayet iyi tepkiler alan televizyon dizi “87th Preceinct”de ve 1964‟te “Peyton Place”de
baĢroldeydi.

1954‟te evlendiği kocası yazar ve yönetmen John Cassavetes‟le bir ekip oluĢturan Rowlands,
STACCATO, A CHILD IS WAITING, FACES, GLORIA (En Ġyi Kadın Oyuncu dalında Akademi
Ödülü adaylığı), LOVE STREAMS, MINNIE AND MOSKOWITZ, SHE‟S SO LOVELY, ve A
WOMAN UNDER THE INFLUENCE (Akademi Ödülü adaylığı) dahil olmak üzere birçok
prodüksiyonda baĢrolde yer aldı. TNE NEON BIBLE‟da baĢroldeydi. Rowlands 1985‟te,
televizyon için yapılan ve büyük coĢkuyla karĢılanan “An Early Frost” adlı filmde anne rolünü
oynadı. Ayrıca 1998‟de “Hope Floats”ta Sandra Bullock ve Harry Connick, Jr.‟ın karĢısında rol
aldı.Son yıllarda Pauline ve Mira Nair‟in HBO filmi “Hysterical Blindness”da ekrandaydı ve bu
rolüyle üçüncü Emmy ödülünü kazandı. Kısa bir sure önce oğlu Nick Cassavetes‟in yönettiği THE
NOTEBOOK‟ta, James Garner, Ryan Gosling ve Rachel McAdams‟la birlikte oynadı. 2004
yılında, “The Incredible Mrs. Ritchie”„deki Mrs. Evelyn Ritchie rolüyle ilk Gündüz KuĢağı
Emmy‟sini kazandı. Kazandığı birçok ödül arasında, Bayan Rowlands‟ın iki Akademi Ödülleri
adaylığı, altı Emmy adaylığı ve bir Gündüz KuĢağı Emmy‟si, sekiz Altın Küre, iki Ulusal
Denetleme Kurulu Ödülü, iki Uydu Kanalları Ödülü ve bir San Sebastian Ödülü bulunuyor.
2005‟te gotik korku filmi THE SKELETON KEY‟de Kate Hudson, Peter Sarsgaard ve John
Hurt‟ün karĢısında yer aldı.

Rowlands ayrıca PARIS, JE T‟AIME‟de Gérard Depardieu ve Ben Gazzara‟yla karĢılıklı oynadı.
2006 yılının Aralık ayında Lifetime‟ın “What If God Were the Sun?” adlı filminin çekimlerini
tamamladı.
                                                     5
Melvil Poupaud
Melvil Poupaud 1973‟te doğdu. 10 yaĢındayken bir Raoul Ruiz filminde cani bir çozuk rolünü
oynayarak oyunculuk kariyerine baĢladı. O zamandan bu yana, Eric Rohmer, Jacques Doillon,
Jean-Jacques Annaud, Benoit Jacquot, James Ivory ve 10 seferden fazla çalıĢtığı Raoul Ruiz gibi
yönetmenlerle 30‟dan fazla filmde rol aldı. François Ozon‟un çektiği son filmi TIME TO LEAVE
2005‟te vizyona girdi.

23 yıl önce oyuncu olarak kazandığı ilk parayla bir video kamera satın aldı ve yatak odasında
küçük filmler yapmaya baĢladı. Bu filmler 2003‟de “E. Perrotin” adlı galeride gösterildi ve ertesi
yıl MK2 ve Anna Sanders filmcilik tarafından DVD olarak piyasaya sürüldü. “Melvil” adlı ilk
uzun metrajlı filmi olan son filmi son Cannes film festivaline (Director‟s Fortnight) seçildi.

2006‟da, Zoe Cassavetes‟in yönettiği BROKEN ENGLISH‟in yanı sıra, Ġngiliz yönetmen Sean
Ellis ve Fransız yönetmen Pascal Thomas‟la çalıĢtı. ġu anda Beyrut‟ta Lübnanlı yönetmen
Danielle Harbid‟le birlikte bir film çekiyor.

Justin Theroux
Justin Theroux, David Lynch‟in MULHOLLAND DRIVE adlı filminde, Naomi Watts ve Laura
Elena Harring‟in karĢısında yönetmen Adam Kesher rolündeki unutulmaz oyunculuğuyla film
endüstrisinin dikkatini çeken baĢarılı bir film ve sahne oyuncusudur.

David Lynch‟in hararetle beklenen INLAND EMPIRE adlı filminde seyredilebilir. INLAND
EMPIRE‟da Harry Dean Stanton ve Jeremy Irons‟ın yanı sıra Laura Dern yer alıyor. Lynch‟in
dağıtım Ģirketi Ģu sıralar filmi seçtikleri Ģehirlerde vizyona sokuyor. Bu film dünya galasını 2006
Venedik Film Festivali‟nde yaptı.

Theroux Ģu sıralar ilk yönetmelik denemesi olan DEDICATION‟ın post-prodüksiyonunu yapıyor.
Theroux, Plum Pictures‟dan Celine Rattray, Galt Niederhoffer ve Daniela Taplin‟in yapımcılığını
üstlendiği filmin senaryosunu yazar David Brombert‟le birlikte geliĢtirmiĢ. Filmde Billy Crudup,
Mandy Moore, Jim Broadban ve Bob Balaban rol alıyor. Bu romantik komedi, birlikte kitap
yazdığı yegane arkadaĢı ölünce genç bir kadın illüstratörle birlikte çalıĢmaya zorlanan kadın
düĢmanı bir çocuk kitapları yazarının (Crudup) çevresinde geliĢiyor.

Theroux, Winona Ryder, Amanda Peet, Jessica Alba, Paul Rudd, Ken Marino, Famke Janssen ve
Adam Brody‟nin dahil olduğu bir oyuncu topluluğunu bir araya getiren ve On Emir‟le dalga geçen,
David Wain‟in THE TEN adlı komedisinin çekimlerini kısa bir süre önce tamamladı. Filmin
finansını ve yapımını gerçekleĢtirmek üzere City Lights Pictures ve MEGA Films bir araya geldi.


Ayrıca 2005 yılında Theroux, seti DreamWorks‟de kurulan TROPIC THUNDER‟ı yazmak üzere
Ben Stiller‟la bir ekip oluĢturdu. Theroux 2004‟te, Rachel Griffith‟in komĢusu ve yeni aĢk öznesi
Joe rolüyle, HBO‟nun baĢarılı dizisi “Six Feet Under”a geri döndü. Sezonun en çok süre alan
konuk oyuncusu Theroux‟un karakteri Griffith ve Peter Krause‟yle birlikte bir aĢk üçgeninin
ortasındaydı.                                                   6
Theroux‟nun rol aldığı diğer filmler arasında, THE BAXTER, STRANGERS WITH CANDY,
CHARLIE‟S ANGELS: FULL THROTTLE (CHARLIE‟S MELEKLERĠ: TAM GAZ), DUPLEX,
Mary Harron‟ın AMERICAN PSYCHO (AMERIKAN SAPIĞI), I SHOT ANDY WARHOL
(ANDY WARHOL‟U VURDUM), Ben Stiller‟ın baĢarılı komedisi ZOOLANDER (ZIRTAPOZ),
Greg Berlanti‟nin romantik komedisi, THE BROKEN HEARTS CLUB ve ROMY AND
MICHELE‟S HIGH SCHOOL REUNION vardır. Theroux‟un televizyonda rol aldığı yapımlar
arasında, konuk oyuncu olarak yer aldığı “Alias”, “Sex and The City”, “Spin City” ve “Ally
McBeal” bulunuyor.

Theroux oyunculuk kariyerine New York Theater‟daki “Shopping and Fucking” adlı oyunda Philip
Seymour Hoffman‟ın karĢısında oynayarak baĢladı; bunu Calista Flockhart, Billy Crudup, Jeanne
Tripplehorn ve Lily Taylor‟la birlikte rol aldığı “Three Sisters” izledi. Theroux son olarak, Frank
McGuiness‟in, bir kiĢinin inançlarını ve ülkesini bireysel ve toplu olarak onurlandırma isteğini
inceleyen “Observe the Sons of Ulster Marching Towards Somme” adlı oyununda rol aldı.
Oyunculuğuyla, En Ġyi Erkek Oyuncu dalında Boston EleĢtirmenler Ödülü‟nün yanı sıra bir
Lucille Lortel Ödülü‟yle onurlandırıldı.

Theroux Washington D.C.‟de doğup büyüdü ve Bennington College‟dan mezun oldu. ġu anda
New York‟ta oturuyor.

Tim Guinee
Tim Guinee (Mark), üretken kariyerinde son derece geniĢ bir rol yelpazesinde oynayan çok yönlü
bir oyuncudur. ġu sıralar SWEET LAND‟de Olaf Torvik rolünde seyredilebilir. Diğer filmleri
arasında, Sundance Festivali Birincisi PERSONAL VELOCITY (KĠġĠSEL SÜRAT) (Parker
Posey ile birlikte), HOW TO MAKE AN AMERICAN QUILT, COURAGE UNDER FIRE, Lasse
Hallstrom‟un filmi ONCE AROUND, LADDER 49, Horton Foote‟un filmi LILY DALE,
BEAVIS & BUTTHEAD DO AMERICA, Oliver Stone‟un filmi HEAVEN AND EARTH, Griffin
Dunne‟un Oscar adayı filmi THE DUKE OF GROOVE ve baĢrolü David Strathairn‟le paylaĢtığı
THE SHOVEL bulunuyor. Televizyonda, uluslararası olarak “Moby Dick” (BBC), Linda La
Plante‟‟nin “Comics” (Channel 4), “Vietnam War Stories” (HBO), The Road From Coorain”
(Australian Broadcasting Company), “The Suitor” (PBS), “Elvis”, “The West Wing”, “Law &
Order”, “CSI” ve birçok diğer dizide rol aldı. Kısa bir süre önce Hesham Issawi‟‟nin filmi
“American East”‟i tamamladı. Irish American Magazine, Tim‟in ilk yüz Ġrlandalı Amerikalı
arasına aldı.

Peter Bogdanovich
Amerika‟nın itibarlı film yönetmeni, yazar, yapımcı, oyuncu.

Tiyatro: Oyuncu, yönetmen, Cherry County Playhouse, Traverse City, Michigan, 1955; oyuncu,
American Shakespeare Festival, Stratford, Conn. 1956; oyuncu N.Y. Shakespeare Festival 1957;
oyuncu Falmouth Playhouse, Falmouth, Mass., 1958; Yön., yapımcı olarak yer aldığı Broadway
prodüksiyonları: Odets‟in yönettiği “The Big Knife” 1959; Williams‟ın yönettiği “Camino Real”
Christie‟nin yönettiği “Ten Little Indians,” Odets‟in yönettiği “Rocket to the Moon,” 196l;
Kaufman & Hart‟ın yönettiği “Once in a Lifetime,” 1964.                                                 7
Filmler ve televizyon: THE WILD ANGELS (2. ekip yön., ortak yazar, oyuncu) 1966, Amer. Intl.;
“The Great Professional: Howard Hawks” (ortak yön., yazar, röportajcı), 1967, BBC; LIONS
LOVE (oyuncu) 1967; TARGETS (yön., ortak yazar, yapımcı, oyuncu) 1968, Saticoy-Para.; THE
LAST PICTURE SHOW (yön., ortak yazar) 197l, BBS-Col.; DIRECTED BY JOHN FORD (yön.,
yazar, röportajcı) 197l, Calif. Arts Comm.-AFI; WHAT‟S UP, DOC? (yön., yapımcı, ortak yazar)
1972, Saticoy-WB; PAPER MOON (yön., yapımcı) 1973, Directors Co.-Copa-Para.; DAISY
MILLER (yön., yapımcı, ortak yazar) 1974, Directors Co.-Copa-Para.; AT LONG LAST LOVE
(yön., yapımcı, yazar)1975, Copa-20th; THE OTHER SIDE OF THE WIND (oyuncu) 1975;
NICKELODEON (yön., ortak yazar) 1976, Copa-British Lion-Col.; OPENING NIGHT (oyuncu)
1977; SAINT JACK (yön., ortak yazar, oyuncu) 1979, Copa-New World; THEY ALL LAUGHED
(yön., ortak yapımcı, yazar) 198l, Moon Pic-Time-Life-WB; MASK (yön.) 1985, Univ.; “CBS
This Morning” (haftalık kanal yorumu) 1987-89; ILLEGALLY YOURS (yön., yapımcı) 1988,
DeLaurentiis-MGM; TEXASVILLE (yön., yapımcı, yazar) 1990, Nelson-Col.; NOISES OFF
(yön., yürütücü yapımcı) 1992, Amblin-Disney; THE THING CALLED LOVE (yön.) 1993, Para.;
Northern Exposure “Rosebud” episode (oyuncu) 11/8/93, CBS; Fallen Angels “A Dime A Dance”
bölüm (yön.) 6/95, Pollock-Showtime; Picture Windows, “Song of Songs” episode (yön.) 6/95,
Jewison-Showtime; “Prowler” (yön. pilot bölüm) 1995, CBS; “The Price of Heaven” (yön.) 1996,
Konigsberg-CBS; “To Sir With Love II” (yön.) 1996, TriStar-CBS; “Rescuers: Two Women”
(yön.) 1997, Barwood-Para-Showtime; MR. JEALOUSY (oyuncu) 1998; “Naked City: A Killer
Christmas” (yön.) 1998, Para.-Showtime; “Bella Mafia” (oyuncu) 1998, CBS; “A Saintly Switch”
(yön.) 1999, Disney-ABC; COMING SOON (oyuncu) 1999; “Orson Welles: The One Man Band”
(ABD versiyonu; Yapımcı, Anlatıcı)1999, Showtime; “The Sopranos” (oyuncu, yön.) 2000-, HBO;
THE CAT‟S MEOW (yön.) 2002, Lions Gate; “Out of Order” (oyuncu) 2003, Showtime;
“Mystery of Natalie Wood” (yön.), 2004, Sertner-von Zerneck-ABC; “Hu$tle” (yön.), 2004, Orly
Adelson-ESPN

Ödüller: En Ġyi Senaryo dalında N.Y. Film EleĢtirmenleri Ödülü, En Ġyi Senaryo dalında Ġngiliz
Akademisi Ödülü, 8 Akademi Ödülü adaylığı-2 yardımcı oyuncu Oscarı (THE LAST PICTURE
SHOW) 197l; En Ġyi Senaryo dalında Amerika Yazarlar Birliği Ödülü (WHAT‟S UP, DOC?)
1972; Silver Shell, Mar del Plata, Ġspanya ve Hamburg Gazeteler Ödülü, Almanya, 3 Akademi
Ödülü adaylıkları-1 yardımcı oyuncu Oscarı (PAPER MOON) 1973; En Ġyi Yönetmen, Brüksel
Festivali (DAISY MILLER) 1974; Pasinetti Ödülü, EleĢtirmenler Ödülü, Venedeki Festivali
(SAINT JACK) 1979; 1 Akademi Ödülü adaylığı-1 Oscar birinciliği (MASK) 1985; Los Angeles
Film EleĢtirmenleri Birliği Ödülleri Awards, Özel Takdir (Who the Devil Made It) 1997; Italyan
Film Barbari Ödülü (Who the Devil Made It) 1999.
                                                 8
              EKİP ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Zoe Cassavetes – Yazar/Yönetmen
Zoe Cassavetes çok yönlü yetenekleri olan bir sanatçı olup sinemacılığın birçok alanında çalıĢtı.
Kariyerine, eski bir arkadaĢı Sofia Coppola‟yla birlikte “High Octane” adlı deneysel dijital video
gösterisini yaratarak ve sunarak baĢladı. 1993‟te Comedy Central‟da yayına giren bu gösteri
nükteli skeçlerle kültürel yorumları harmanlıyordu ve Martin Scorsese, The Beastie Boys veKeanu
Reeves ile ressam Robert Williams gibi deneysel sanatçıları ve dublör sürücü Buddy Joe Hooker‟ı
ekrana çıkardı.

“High Octane”ın ardından Zoe MTV‟nin “House of Style” adlı programını sundu ve MASCARA
ve Sofia Coppola‟nın LICK THE STAR adlı bağımsız filmlerde Yönetmen Yardımcılığı yaptı.
1997‟de Los Angeles‟tan New York‟a taĢındı ve orada ilk kısa filmlerini yaptı; MEN MAKE
WOMEN CRAZY THEORY adlı kısa filmi, 2000 Sundance Film Festivali‟nde resmi yarıĢma
bölümüne alındı. Bu kısa film “kült klasik” statüsüne eriĢti ve ABD‟yle Fransa‟da büyük baĢarı
kazandı.

Zoe‟nun, Chase Manhattan Bank ve tasarımcı Anna Sui gibi çeĢitli müĢterilerle kapsamlı bir
reklam yönetmenliği tecrübesi vardır ve Duncan Sheik ve Nancy Boy için klipler çekmiĢtir. Zoe Ģu
sıralarda Avrupa‟da, Advair için bir reklamı, V2‟nin yeni grubu Chromeo için Elektronik Basın
Kiti ve Warner Borthers politik bir duruĢu olan rock grubu Arkol için bir klibi tamamladı. Ayrıca
komedyen Chris Rock için bir klip tamamladı.

Kısa bir süre önce Zoe‟nun ilk filminin galası, BROKEN ENGLISH 2007 Sundance Film
Festival‟inin Drama yarıĢması bölümünde yapıldı. Oteller kralı Andre Balazs için bir iç yapım
tanıtım filminin yanı sıra Nouvelle Vauge (Yeni Moda) tarzındaki Fransız el çantası Ģirketi
Lamarthe için baĢrolünde Elletra Rosselini‟nin baĢrolünü oynadığı üç dakikalık bir kısa reklam
çekti.

Andrew Fierberg – Yapımcı
Andrew Fierberg (Yapımcı), yönetmen Steven Shainberg ve yapımcı Christina Weiss Lurie‟yle
birlikte kurduğu Vox3 Films‟in müdürüdür. Fieberg double A films adlı prodüksiyon Ģirketinin
ortak kurucusu oldu ve kendi markası olan Studio Fierberg altında filmler yaptı.

Fierberg yapımcı olarak en son, baĢrollerinde Vera Farmiga ve Jung-woo Ha‟nın yer aldığı Gina
Kim‟in NEVER FOREVER adlı filmini tamamladı.2007 Sundance‟deki yarıĢmada da NEVER
FOREVER, Koreli (Now Films) ve ABD bağımsız film Ģirketleri arasındaki iĢbirliğinin yeni bir
baĢarısına damgasını vurdu. Ayrıca baĢrollerinde Billy Baldwin ve Kevin Corrigan‟ın yer aldığı,
Matt Mahurin‟in FEEL adlı filmini henüz tamamladı.
Fierberg‟in son filmleri arasında baĢrollerinde Joan Allen, Simon Abkarian ve Sam Neill‟in yer
aldığı Sally Potter‟ın YES adlı filmi; baĢrolünde Damian Lewis‟in yer aldığı ve Telluride, Toronto
ve New York Film Festivalleri‟nde gösterilen, Lodge Kerrigan‟ın KEANE adlı filmi bulunuyor.

                                                 9
Ayrıca Fierberg baĢrolünde Melvin Van Peebles yer aldığı ve Liverpool‟daki FACT Gallery‟de
galası yapılan, Köln‟deki Kunstfilm Biennale‟de prestijli Büyük Jüri Ödülü‟nü kazanan ve in
Metro Pictures Gallery‟nin temsil ettiği, Isaac Julien‟in BALTIMORE adlı filminin de
yapımcılığını üstlendi.

Fierberg daha önce, 2002 Sundance Film Festivali‟nde Özel Jüri Ödülü kazanan, Independent
Spirit Award‟da aralarında En Ġyi Uzun Metrajlı Film de bulunan üç ödüle aday gösterilen ve ilk
uzun metrajlı film baĢrolünde Maggie Gyllenhaal‟ı takdim eden, Steven Shainberg‟in büyük baĢarı
kazanmıĢ filmi SECRETARY‟nin (SEKRETER); baĢrollerinde Matthew McConaughey, John
Turturro ve Alan Arkin‟in yer aldığı Jill Sprecher‟ın 13 CONVERSATIONS ABOUT ONE
THING adlı filminin; ve baĢrollerinde Ethan Hawke, Sam Shepard, Bill Murray ve Julia Stiles‟ın
yer aldığı, Michael Almereyda‟nın HAMLET adlı filminin yapımcılıklarını üstlenmiĢti.

GeçmiĢte yapımcılığını üstlendiği filmler arasında, Sundance Film Festivali‟nde Büyük Jüri
Ödülü‟nü kazanan SUNDAY; Burt Reynolds‟ın baĢrolünde oynadığı STRINGER; Raoul Peck‟in
yönettiği CORPS PLONGES ve David Lynch‟le birlikte yaptığı NADJA vardır.

Fierberg, 9/11‟le bağlantılı hayır kurumları için 20 milyon dolarda fazla bağıĢ toplanmasına
yardımcı olan NEW YORK ĠÇĠN KONSER‟e eĢlik eden altı kısa filmlik bir dizinin danıĢman
yapımcılığını üstlendi. Fierberg bu çalıĢmada Woody Allen, Spike Lee, Martin Scorcese, Ed
Burns, Kevin Smith ve Jerry Seinfeld gibi yönetmenlerle iĢbirliği yaptı.

Fierberg, Harvard Üniversitesi Görsel Sanatlar için Carpenter Merkezi‟nde Doçent olup, Film
Forum‟un Finans Komitesi‟de yer alıyor ve Yönetim Kurulu‟nun Sekreteri‟dir.

Jason Kliot ve Joana Vicente - Yapımcılar
Jason Kliot ve Joana Vicente are co-presidents of Mark Cuban ve Todd Wagner‟in sahip olduğu
HDNet Films‟in eĢbaĢkanlarıdır. Kliot ve Vicente‟nin, hem yazar-yönetmenlerin hem de büyük
baĢarı kazanmıĢ ve ticari olarak baĢarılı yetenekli genç yönetmenlerin hayalci filmlerinin
yapımcılığıyla tanınıyorlar. HDnet Films‟le birlikte, tüm zamanların en çok kazandıran kurgu dıĢı
filmler arasında ilk 15‟e giren ve En Ġyi Belgesel Film dalında Akademi Ödülü adaylığı bulunan,
Alex Gibney‟in yönettiği ENRON: THE SMARTEST GUYS IN THE ROOM (ENRON:
PĠYASANIN UYANIKLARI) adlı belgeselin yapımcılığını gerçekleĢtirdiler.

Kliot ve Vicente, HDNet Films‟e katılmadan önce, kendi dijital yapım Ģirketleri olan Blow Up
Pictures‟ı iĢletiyorlardı. Bu Ģirket türünün ilk örneğiydi; ve yaptıkları düĢük bütçeli ve baĢarılı
dijital filmler, yeni tür bir bağımsız film yapımcılığının yolunu açtılar. Bu bayrak altında yapılan
filmler Ģunlardır: baĢrollerinde Brenda Blethyn, Catherine Keener ve Jake Gyllenhaal‟ın oynadığı
ve Nicole Holofcener‟in yönettiği, Lions Gate Films‟in dağıttığı LOVELY END AMAZING;
Artisan Entertainment‟ın gösterime soktuğu, Miguel Arteta‟nın CHUCK & BUCK adlı filmi; USA
Films‟in gösterime soktuğu Dan Minahan‟ın SERIES 7 adlı filmi ve ThinkFilm‟in gösterime
soktuğu LOVE IN THE TIME OF MONEY adlı film.

Kliot ve Vicente, baĢrollerinde Sean Penn, Naomi Watts ve Don Cheadle‟ın oynadığı, galası 2004
Cannes Film Festivali‟nde yapılan ve 2004 kıĢ gösterimi için Think Film‟e satılan THE
ASSASSINATION OF RICHARD NIXON‟ın yürütücü yapımcılığını üstülendiler.

                                                 10
Ayrıca Kliot ve Vicente, Jim Jarmush‟un yönettiği, baĢrollerini Bill Murray, Cate Blanchett,
Roberto Begnini, Steve Coogan, Alfred Molina, The Wu Tang Clan, The White Stripes, Steven
Wright, Iggy Pop ve Tom Waits‟in paylaĢtığı ve 2003 Toronto Film Festivali‟nde UA‟e satılan
COFFEE AND CIGARETTES‟in (KAHVE VE SĠGARA) 2004 ilkbahar gösteriminin yapımcıĢığı
üstlendiler.

Bundan önce, baĢrollerinde Sigourney Weaver ve Anthony LaPaglia‟nin yer aldığı, 2002
sonbaharında Toronto Film Festivali‟nde galası yapılan ve orada Focus Features‟a satılan, Jim
Simpson‟ın yönettiği THE GUYS adlı filmin yapımcılığını üstlendiler. Bu filmin yurtiçi galası
2003‟ün Nisan ayında yapıldı.

Ġkilinin yapımcılığını üstlendiği bir diğer önemli film, baĢrolde Harvey Keitel‟ın oynadığı, ilk kez
yönetmenlik yapan Tony Bui‟nin yönettiği ve savaĢtan bu yana Vietnam‟da çekilen ilk ABD filmi
olan THREE SEASONS‟dır (ÜÇ MEVSĠM). Bu film Sundance Film Festivali‟nde eĢi benzeri
görülmemiĢ bir Ģekilde üç büyük ödülü (Büyük Jüri Ödülü, Seyirci Ödülü ve En Ġyi Sinematografi
Ödülü) silip süpürdü ve 1999‟un en yüksek hasılatı yapan yabancı filmlerinden biri oldu. Ayrıca,
Freddie Prinze Jr., Julia Stiles, Selma Blair, Shawn Hatosy ve Zak Orth‟un oyuncu olarak yer
aldığı, yazar ve yönetmen Kris Isacsson‟un ilk uzun metrajlı filmi olan DOWN TO YOU adlı
filminde yapımcısıydılar. Bu film 1999‟da giĢe baĢarısında bir numaradaydı ve filmin dağırımını
Miramax Films yaptı. Kliot ve Vicente, baĢarılı yönetmen Todd Solondz‟un (HAPPINESS-
MUTLULUK, STORYTELLING) ilk uzun metrajlı filmi olan WELCOME TO THE
DOLLHOUSE üstünde de çalıĢtılar. Bu film Sundance Film Festivali‟nde Büyük Jüri Ödülü‟nü
aldı ve filmin dağıtımını Sony Pictures Classics gerçekleĢtirdi.

HDNet Films‟in gösterime soktuğu filmler Ģunlardır: 2006 Ocak ayında gösterime giren,
Soderbergh filmlerinin ilki BUBBLE (BALON), baĢrollerini Cynthia Nixon ve Michael
Angarano‟nun oynadığı, Toronto ve Tribeca Film Festivalleri‟nde gösterilen ve 2006 ilkbaharında
gösterime giren ONE LAST THING…; Hancock‟un aynı isimli albümünün yapımı hakkında bir
belgesel olan HERBIE HANCOCK: POSSIBILITIES 2005 sonbaharında gösterime girdi.

HDNet Films Ģu sıralar, baĢrollerinde Vera Farmiga, Nick Stahl and Aimee Mullins fyer aldığı,
QUID PRO QUO; baĢrollerini Gena Rowlands, Drea de Matteo, Parker Posey ve Melvil
Poupaud‟nun paylaĢtığı ve Zoë Cassavetes‟in yönettiği BROKEN ENGLISH; yönetmenliğini
Marc Levin‟in, yapımcılığını Alex Gibney‟in üstlendiği ve 70‟lerde Harlem‟de yaĢayan
uyuĢturucu satıcısı Nicky Barnes hakkındaki bir belgesel olan MR. UNTOUCHABLE; Alex
Gibney‟in (“Enron”) yönettiği, sıra dıĢı gazeteci Hunter S. Thompson‟ın yaĢamı ve ölümü
hakkındalki HUNTER ve Doug Pray‟in (“Hype,” “Scratch”) yönettiği ve Vanity Fair‟in editörü
Graydon Carter‟ın ortak yapımcılığını yaptığı, 60‟larda sörf sporunu Ġsrail‟e tanıtan Malibu‟lu
efsanevi sörfçü Dorian “Doc” Paskowitz hakkındaki SURFWISE‟ın (çekim adı) post-
prodüksiyonunu yapıyor.

Yakında gösterime girecek filmler ise Ģöyle: 1 Aralık 2006‟da gösterime giren, baĢrollerini Isabella
Rossellini, Anthony LaPaglia ve Viola Davis‟in paylaĢtığı ve Matt Tauber‟in yönettiği THE
ARCHITECT ve 2007 baharında gösterime girecek olan, baĢrollerinde Paul Rudd, Maura Tierney,


                                                 11
Ron Eldard, Lauren Ambrose, Ken Marino, Josh Hamilton ve Sarah Paulson‟ın yer aldığı ve
Katherine Dieckmann‟ın yönettiği DIGGERS.

Kliot ve Vicente, bağımsız prodüksiyon Ģirketleri Open City Films üzerinden, baĢrollerini Joby
Harold and starring Hayden Christensen, Jessica Alba, Lena Olin ve Terrence Howard‟ın
paylaĢtığı, Joby Harold‟ın yönettiği AWAKE adlı filminde yapımcıları. Bu filmi The Weinstein
Company dağıtacak.

Mark Cuban – Yürütücü Yapımcı
Mark Cuban, haftanın 7 günü 24 saat yayın yapan iki kablo televizyon kanalının, HDNet‟in ve
HDNet Movies‟in bağlı olduğu HDNet‟in kurucu ortaklarındandır ve yönetim kurulu baĢkanıdır.
2001 yılında kurulan HDNet, 1080i HD yüksek kalitesinde çekilmiĢ, ilginç ve güncel haber, spor,
müzik ve eğlence programları ve haftada 20 saate yakın özgün prodüksiyon yayınlamaktadır; bu
hiçbir kanalın yakalayamadığı bir sayıdır. Haber ve eğlence programları arasında, HDNet World
Report (HDNet Dünya Raporu)”, “Deadline! (Son tarih!)”, “Face 2 Face with Roy Firestone (Roy
Firestone‟la Yüz Yüze)”, “HDNet Concert Series (HDNet Konser Dizisi)” ve “True Music
(Gerçek Müzik)” programlarının yanı sıra ünlü Warner Bros. dizisi Smallville bulunmaktadır.
Canlı spor prodüksiyonları arasında NASCAR araba yarıĢları, NHL (Ulusal Hokey Ligi) ve MSL
(Futbol Ligi) maçları vardır.

Cuban aynı zamanda, NBA‟in Dallas Mavericks‟inin sahibidir ve bir film ve televizyon arĢivi, iki
film prodüksiyon Ģirketi, bir film dağıtım Ģirketi ve sanat filmleri gösteren Landmark sinema
salonlarına sahip olan 2929 Entertainment‟ın Todd Wagner‟le birlikte ortağıdır.

Cuban, Ġnternet‟ten radyo ve televizyon yayıncılığı hizmeti veren Broadcast.com‟u 1995 yılında
kuran ortaklarından biridir ve 1999‟da Ģirketi 5.7 milyar dolara Yahoo!‟ya satmıĢtır.
Broadcast.com‟dan once de Cuban bir bilgisayar danıĢmanlık firması olan MicroSolutions‟u kurup
Compuserve‟e satmıĢtır.


Todd Wagner – Yürütücü Yapımcı
2929 Entertainment‟ın Genel Müdür‟ü ve Todd Wagner Vakfı‟nın kurucusu olan Todd Wagner iĢ
hayatındaki yükseliĢi 1995‟te, Ġnternet‟in en büyük radyo ve televizyon programcılığı adresi olan
Broadcast.com‟un kurucu ortağı ve Genel Müdür‟ü olarak baĢladı. ġirketin halka arzı, dönemin en
büyük halka arz ilk gün kazançlarından birini getirerek tarihe geçti. ve Wagner 1999‟da Ģirketi 5.7
milyar dolara Yahoo!‟ya sattıktan sonra Wagner bir süre Yahoo! Broadcast bölümünü yönetti ve
eğlence dünyasına atılmadan önce giriĢimci yeteneklerini ve teknolojik uzmanlığını film sektörüne
yönelik bir tutkuyla birleĢtirdi.

2929 Entertainment‟ın prodüksiyon bölümü olan 2929 Productions aracılığıyla, Wagner görevini,
izleyicilere anlamlı ve ilham verici hikayeler ulaĢtırmak için kullandı. EleĢtirmenlerden büyük
övgü toplayan, Laurence Fishburne, Angela Bassett ve Keke Palmer‟ın oynadığı AKEELAH AND
THE BEE (Sözcüklerin Gücü) adlı dramın ve George Clooney‟nin oynadığı ve yönettiği, En Ġyi
Film de dahil olmak üzere altı dalda Oscar‟a aday gösterilen GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK
(Ġyi Geceler, Ġyi ġanslar) adlı dönem filminin yürütücü yapımcılığını üstlendi.


                                                 12
Arka arkaya kusursuz giriĢimler yapan Wagner, ortağı Mark Cuban‟la birlikte, ENRON: THE
SMARTEST GUYS IN THE ROOM (ENRON: Piyasanın Uyanıkları) adlı Oscar adayı belgeselin
de yapımcısı olan HDNet Films, gibi ENRON‟u ve Anthony Hopkins‟in oynadığı THE WORLD‟S
FASTEST INDIAN (Efsane Adam)‟ın dağıtımcısı olan Magnolia Pictures adlı dağıtım Ģirketi,
evde film izlemeye yönelik üretim yapan Magnolia Home Entertainment, sanat filmleri gösteren
Landmark sinema salonları zinciri ve yüksek çözünürlüklü kablo kanalları HDNet ve HDNet
Movies de dahil olmak üzere eğlence sektöründen birçok Ģirketin sahibi ve yöneticisidir.

Wagner Oscar ödüllü yönetmen Steven Soderbergh‟le, HDNet Films adına, sinema, televizyon ve
video platformlarında aynı gün gösterime girecek altı film yapması için bir anlaĢma imzalamıĢtır.
Bu, tüketiciye, filmi nasıl, ne zaman ve nerede izlemek istediğini seçme imkanı veren yenilikçi bir
dağıtım stratejisidir. Bu filmlerden ilki, baĢrollerinde oyuncu olmayan kiĢilerin oynadığı, Ohio‟da
geçen BUBBLE (Balon) adlı bir polisiyedir.

Wagner Lions Gate Entertainment ve The Weinstein Company‟de azınlık hissesi bulunuyor.
Ayrıca yakın zamanda Kanadalı film ve televizyon Ģirketi Peace Arch Entertainment‟a yatırım
yapmıĢtır. Bunun yanı sıra, Hollywood yeteneklerinin gelecekteki kar paylarına yatırım yapan bir
Ģirket olan Content Partners LLC‟nin kurucusu ve eĢ-baĢkanı.

2000 yılında kurulan Todd Wagner Vakfı, teknoloji, eğitim ve sermayeye eriĢimi artırarak, risk
altındaki çocuklar ve Ģehir merkezindeki giriĢimcilerin yaĢam kalitelerini yükseltmeye yönelik
çeĢitli programlar geliĢtirmiĢtir. Bunlardan bazıları, Ģehir merkezindeki çocuklar için yıl boyu
teknoloji, akademi, spor ve kültür programları sunan After-School All-Stars; ABD‟nin dört bir
yanındaki dokuz Ģehirde 6 ila 12 yaĢlarındaki çocuklar için teknoloji, eğitim ve yaĢam becerilerini
geliĢtirmek üzere düzenlenmiĢ bir okul sonrası programı olan MIRACLES; ve Dallas‟taki
azınlıkların sahip olduğu, teknoloji odaklı iĢletmelere fon ve kaynak sağlayan Azınlık Teknoloji
Fonu‟dur. Vakıf ayrıca Dallas‟a bir KIPP (Knowledge is Power Program: Bilgi Güçtür Programı)
deneme okulu getirmek için fon sağlamıĢtır.

Amerikan Film Enstitüsü ve Tribeca Film Enstitüsü‟nün mütevelli heyetinde de yer alan Wagner,
iĢ hayatı, teknoloji ve eğlence sektörü konulu konferanslarda sık sık konuĢmacı olarak yer
almaktadır. Aldığı çok sayıda ödül arasında First Star Ġleri GörüĢ Ödülü, Dallas CASA Çocukların
ġampiyonu Ödülü, Dallas Film Festivali Trailblazer Ödülü ve ulusal Kappa Yılın Sigma Man‟i
ödülü bulunmaktadır.

Christina Weiss Lurie – Ortak Yürütücü Yapımcı
Christina Weiss Lurie Feel, America Brown ve Game 6 adlı uzun metraj bağımsız filmlerin
yapımcısıdır. Çok sayıda sanatsal ve yardımsever giriĢiminden bazıları Ģunlardır: Eagles Youth
Partnership‟in Yönetim Kurulu BaĢkanı‟dır ve Philadelphia‟da The Curtis Institute of Music‟in,
ICA, Starlight/Starbright ve Nancy Lurie Marks Aile Vakfı‟nın yönetim kurullarında görev
yapmaktadır.

Steven Shainberg – Ortak Yürütücü Yapımcı
Steven Shainberg‟in son yönettiği uzun metraj film FUR, efsanevi fotoğrafçı Diane Arbus‟un
hikayesine dayanan fantastik bir aĢk öyküsüdür. 1958 yılı New York‟unda geçen film‟de Nicole
Kidman ve Robert Downey Jr oynamaktadır. Film sonbaharda vizyona girdi.

                                                 13
Shainberg‟in eleĢtirmenlerden büyük övgü toplayan filmi SECRETARY (Sekreter), James Spader
ve Maggie Gyllenhaal‟ün oynadığı, Mary Gaitskills‟in Bad Behaviour isimli kitabındaki bir
öyküye dayanan cesur ve kara mizah içeren bir aĢk öyküsüdür. Film Sundance Film Festivali‟nde
Jüri Özgünlük Özel Ödülü kazandı ve Independent Spirit Awards ve National Board of
Review‟dan birçok saygın ödül kazanmıĢ ve Altın Küre‟ye aday gösterilmiĢtir.

Shainberg‟in ilk uzun metrajı olan HIT ME, Jim Thompson‟ın bir romanına dayanıyordu. 1998 yılı
Ağustos ayında vizyona giren filmde, sarpa saran bir otel soygununa karıĢmıĢ, hayatta
tutunamamıĢ, asabi bir tipi canlandıran Elias Koteas‟ın performansı çok iyi eleĢtiriler toplamıĢtı.
William H. Macy ve Cesar ödüllü oyuncu Laure Marsac‟ın da rol aldığı filmin prömiyeri, Toronto
Uluslararası Film Festivali‟nde oldu ve Atina Uluslararası Film Festival‟inde, Stockholm
Uluslararası Film Festivali ve diğer birçok Avrupa festivalinde gösterildi.

Steven Shainberg, New York‟ta kurulmuĢ olan ve özgün bağımsız filmler üreten bir prodüksiyon
Ģirketi olan Vox3 Films‟in kurucu ortaklarından biridir. 2004 yılının Eylül ayında üç prodüktörün,
Andrew Fierberg, Christina Weiss Lurie ve Steven Shainberg‟in kurduğu Vox3, film yapımcıları
tarafından film yapımcıları için yönetilmektedir ve alıĢılmadık, özgün ve düĢündürücü projeler
üretmek için kurulmuĢtur. Vox3, Michael Hoffman‟ın GAME 6 ve Steven Shainberg‟in FUR
isimli filmlerinin yapımcılığını yapmıĢtır; Ģu anda Matt Mahurin‟in FEEL isimli filmi yapım
aĢamasındadır.

Shainberg, uzun metraj filmlerinin yanı sıra son yıllarda, Time Warner, Chanel parfüm ve Miller
bira reklamları dahil, yirmi tane televizyon reklamı çekmiĢtir. Shainberg USC Film ve Televizyon
Okulu, Columbia Sinema Okulu ve Amerikan Film Enstitüsü‟nde misafir akademisyen olarak ders
vermektedir. FUR üçüncü uzun metraj filmidir.

Shainberg Yale Üniversitesi‟nde Ġngiliz Edebiyatı ve Doğu Asya Dilleri eğitimi görmüĢtür. Mezun
olduktan sonar çok sayıda film, televizyon reklamı ve rock klibinde çeĢitli görevlerde çalıĢmıĢtır.
Ardından Shainberg bağımsız yapımcı olarak çalıĢmaya baĢlamıĢ ve senaryo yazmıĢtır.
Senaryolarından bazıları, Denis Johnson‟la birlikte ANGELS (JESUS‟ SON), Joseph Conrad‟ın
romanında uyarladığı The Secret Agent ve Henry James‟in romanından uyarladığı The Americans.

Sonra Amerikan Film Enstitüsü‟ne girmiĢ, burada dört kısa film yazıp yönetmiĢtir. Bunların
sonuncusu, Jennifer Jason Leigh ve J.T. Walsh‟un oynadığı THE PROM, Houston Uluslararası
Film Festivali‟nde Büyük Ödül, Colorado‟da Breckenridge Festivali‟nde EleĢtirmenler Ödülü,
New York Festivali‟nde Drama dalında GümüĢ Madalya kazanmıĢtır. THE PROM, Ġtalya‟da
Torino Film Festivali, Ġspanya‟da San Sebastian Festivali ve Tokyo Uluslararası Film Festivali gibi
birçok uluslararası festivalde gösterilmiĢtir. Shainberg‟in 1998‟de yaptığı altı kısa filmden oluĢan
MR. VIRGIL, yaklaĢık altı ay boyunca MTV‟de gösterilmiĢtir.

Steven Shainberg Ģu anda New York‟ta yaĢıyor ve yeni projesi üzerinde çalıĢıyor.

David Atlan-Jackson – Ortak Yürütücü Yapımcı                                                 14
David Atlan-Jackson, Paris‟te kurulmuĢ bir Film Finansmanı Ajansı olan Backup Films‟in kurucu
ortağı ve Satın Alma Müdürü‟dür. Daha öncesinde, Sony Music, Gaumont Television ve CineInfo
gibi çeĢitli medya Ģirketlerinde çalıĢtı.

Backup Films, seçilen filmlerin, ortak yapım, dağıtım, hisse ve banka finansmanı gibi kendilerine
özel olarak tasarlanmıĢ uluslararası finansman çözümlerine ulaĢmalarını sağlayan küresel bir
yapımcı ajansı. Backup Films, azınlık ortak yapımları da dahil Fransız niteliği taĢıyan filmleri
finanse etmek için oluĢturulmuĢ vergi bazlı bir film fonu olan Coficup‟ı da yönetmektedir.

Backup Films‟in son beĢ yıl içinde katkıda bulunduğu pek çok film arasında Apichatpong
Weerasethakul, Radu Mihaileanu, Rodolphe Marconi ve Yilmaz Arslan gibi tantınmıĢ
yönetmenlerin yanı sıra, Fabrice du Welz, Jorge Sanchez Cabezudo ve Zoé Cassavetes gibi ilk
filmini çeken yetenekli yönetmenlerin filmleri vardır. Backup Films, baĢlıca uluslararası film
festivallerine düzenli olarak seçilen 20‟den fazla filme uluslararası finansman sağlamıĢtır.

Scratch Massive – Müzik
Scratch Massive, Paris‟te yaĢayan Fransız DJ, besteci ve yapımcı Sebastien Chenut ve Maud
Geffray‟den oluĢmaktadır. 1998‟den bu yana Warner Brothers Music‟ten bir album çıkardılar ve
Chanel, Karl Lagarfeld, Air France ve Michel Gondry için ses tasarımcısı olarak çalıĢtılar.

Stacey Battat – Kostüm
Stacey Battat, New York City‟de yaĢayan bir tasarımcıdır. MüĢterileri arasında Michelle Williams,
Hilary Swank ve Maggie Gyllenhaal vardır. 2003‟te, tasarımcı kariyerine yoğunlaĢmak için Marc
Jacobs‟daki görevinden ayrıldı ve o dönemden beri Sofia Coppola, Matt Jones ve Dusan Reljin
gibi fotoğrafçılarla çalıĢmaktadır.

Vox3 Films Hakkında
Vox3 Films New York‟ta kurulmuĢ, özgün bağımsız filmler üreten bir yapım Ģirketidir. 2004
yılında, Andrew Fierberg, Christina Weiss Lurie ve Steven Shainberg‟in kurduğu Vox3, film
yapımcıları tarafından film yapımcıları için yönetilmektedir. Vox3‟ün son yapımı, Nicole Kidman
ve Robert Downey Jr.‟ın oynadığı FUR adlı filmdir. Daha önceki filmleri arasında Michael
Hoffman‟ın yönettiği, Robert Downey Jr. ve Michael Keaton‟ın rol aldığı GAME 6 ve Natasha
Lyonne‟la Michael Rapaport‟un oynadığı AMERICA BROWN sayılabilir. Gina Kim‟in yönettiği,
baĢrolünü Vera Varmiga ve Jung-woo Ha‟nın paylaĢtığı NEVER FOREVER adlı film yakında
gösterime girecek ve Sundance Film Festivali‟nde Drama Film YarıĢması‟na katılacak. Matt
Mahurin‟in yönettiği ve Billy Baldwin‟le Kevin Corrigan‟ın rol aldığı FEEL de yakında gösterime
girecektir. Yapım aĢamasında olan filmler arasında, Kimi Takesue‟nin CRAWLING AT NIGHT,
David Greenwald‟un CONFESSIONS OF AN IVY LEAGUE BOOKIE, J.C. Barros‟un UPTOWN
STORIES ve David Shane‟in 69 adlı filmleri sayılabilir.

HDNET FILMS Hakkında
Bir yüksek çzöünülük yapım Ģirketi olan HDNet Films, Todd Wagner ve Mark Cuban tarafından
Jason Kliot ve Joana Vicente ile birlikte 2003 yılı Kasım ayında kurulmuĢtur. ġirket yüksek
çözünürlüklü video çekilen belgesel ve kurgu filmlerin finansmanı ve yapımcılığını
gerçekleĢtirmektedir. HDNet Films, daha once benzeri görülmemiĢ bir dağıtım stratejisi
yürütmektedir. Her film Magnolia Pictures tarafından ülke çapındaki sinema salonlarına (Wagner

                                                 15
ve Cuban‟ın Landmark Sinemalarının tümü dahil) dağıtılırken, eĢzamanlı olarak Wagner ve
Cuban‟ın yüksek çözünürlüklü televizyon kanalı HDNet‟te gösterime giriyor ve DVD olarak
piyasaya çıkıyor ve HDNet Films International tarafından yurtdıĢı satıĢları yürütülüyor. Bugüne
dek gösterime giren filmlerden bazıları Ģunlardır: Alex Gibney‟in büyük bir giĢe baĢarısı
yakalayan ve eleĢtirmenlerden övgü toplayan, 2005 Oscar Ödülü Adayı Belgeseli ENRON: THE
SMARTEST GUYS IN THE ROOM (ENRON: Piyasanın Uyanıkları), Joseph Castello‟nun THE
WAR WITHIN (2005 Toronto Film Festivali); Alex Steyermark‟ın ONE LAST THING…(2005
Toronto Film Festivali ve 2006 Tribeca Film Festivali) adlı filmleri; Doug Biro ve Jon Fine‟ın
belgesel filmi HERBIE HANCOCK: POSSIBILITIES (2006 SXSW); Matt Tauber‟in THE
ARCHITECT (2006 Tribeca Film Festivali); JT Petty‟nin S&MAN (2006 SXSW ve Toronto Film
Festivali); Hal Hartley‟in FAY GRIM (2006 Toronto Film Festivali); Katherine Dieckmann‟ın
DIGGERS (2006 Toronto Film Festivali) adlı filmleri. Gösterime girecek filmlerden bazılarıysa
Ģunlardır: Zoe Cassavetes‟in BROKEN ENGLISH (AĢkın Ġngilizcesi) adlı filmi; Doug Pray‟in
belgesel filmi SURFWISE; Carlos Brooks‟un QUID PRO QUO adlı filmi; Alex Gibney‟in
belgesel filmi HUNTER S. THOMPSON; ve Steven Soderbergh‟in belgesel filmi SPALDING
GRAY.


Magnolia Pictures Hakkında
Bağımsız bir dağıtımcı olan Magnolia Pictures‟ın son olarak piyasaya sürdüğü filmler: Heidi
Ewing ve Rachel Grady‟nin JESUS CAMP (Ġsa‟nın Yaz Kampı) adlı filmi, Billy Corben‟in filmi
COCAINE COWBOYS, Roger Donaldson‟ın yönettiği ve Anthony Hopkins‟in oynadığı THE
WORLD‟S FASTEST INDIAN (Efsane Adam), Alex Gibney‟in Oscar adayı belgeseli ENRON:
THE SMARTEST GUYS IN THE ROOM (Enron: Piyasanın Uyanıkları) ve Steven Soderbergh‟in
filmi olan ve çoklu platform dağıtımıyla büyük baĢarı toplayan BUBBLE (Balon). Gösterime
girecek filmlerden bazılarıysa Ģunlar: Bong Joon-ho'nun THE HOST (Yaratık), Christopher
Smith'in SEVERANCE (Kanlı Mesai) ve Johnnie To‟nun EXILED (Sürgün) adlı filmleri.
Magnolia Pictures, Todd Wagner ve Mark Cuban‟ın sahibi olduğu, Landmark Sinema Salonları
zinciri, HDNet Films ve 2929 Productions adlı yapım Ģirketleri, HDNet ve HDNet Movies adlı
yüksek çözünürlük kablo televizyon kanallarını da kapsayan, dikey olarak bağlantılı medya
Ģirketleri grubunun bir parçasıdır.
                                              16
   HDNet Films sunar


    Bir Vox3 Films
       ve
Phantom Film Co. Ltd. Production


 Backup Films ile ortak yapımı


     Parker Posey

    Melvil Poupaud


    Drea de Matteo


   BROKEN ENGLISH
    (AĢkın Ġngilizcesi)

     Justin Theroux


    Peter Bogdanovich


     Tim Guinee
    James McCaffrey


    Josh Hamilton
    Bernadette Lafont
    Michael Panes


       ve
    Gena Rowlands


    Kast Yönetmeni
    Adrienne Stern
                  17
   Line Producer

   Linus Hume
  Jennifer Halpern


     Müzik
   Scratch Massive


    Kostüm
   Stacey Battat

    Montaj
  Andrew Weisblum


  Yapım Tasarımcısı
  Happy Massee


  Görüntü Yönetmeni
   John Pirozzi


Ortak Yürütücü Yapımcılar
  Steven Shainberg
 Christina Weiss Lurie


Ortak Yürütücü Yapımcılar
  David Atlan-Jackson
  Jean-Baptiste Babin
   Olivier Aknin
   Joel Thibout


  Ortak Yapımcılar
  Keisuke Konishi


 Yürütücü Yapımcılar
   Todd Wagner


              18
              Mark Cuban


              Yapımcı
              Jason Kliot
             Joana Vicente


              Yapımcı
            Andrew Fierberg


            Yazan ve Yöneten
             Zoe Cassavetes             OYUNCULAR
            (görünüĢ sırasıyla)


   Nora Wilder               PARKER POSEY
  Audrey Andrews               DREA de MATTEO
   Mark Andrews               TIM GUNIEE
Vivien Wilder-Mann              GENA ROWLANDS
    Irving Mann              PETER BOGDANOVICH
   Peter Andrews              ROY THINNES
        Glen             MICHAEL PANES
     Nick Gable              JUSTIN THEROUX
 Ön Büro Görevlisi              PHILIP PAVEL
        Julien             MELVIL POUPAUD
   Elinor Gregory              DANA IVEY
  William Gregory              WILLIAM WISE
    Charlie Ross              JOSH HAMILTON
   Jennifer Ross              CAITLIN KEATS
        Carl              RUSSEI STEINBERG
       Bobbi              SANTO FAZIO
        Guy              MICHAEL KELLY
  Parktaki Çocuk              JONATHAN CASTRO
       Steve              JOHN WERNKE


                                 19
               Perry  JAMES McCAFFREY

             Medyum   PHYLLIS SOMERVILLE
       Fransız Taksi ġoförü  LAURENT PONS
         Madame Grenelle   BERNADETTE LAFONT
                   THIERRY HANCISSE de la
            Mr. Larson  Comedie Francaise
            Guillaume   YAROL POUPAUD
            Sebastien  SEBASTIEN CHENUT
             Kareem   KARIM GASSAMA
        Jean Paul Clement  JEAN-PAUL SCARPITTA
              Garson  MAUD GEFFRAY
    Yapımdan Sorumlu Yönetici   Gretchen McGowan


Phantom Film Production Yöneticisi  Ai Inoue


         Yapım DanıĢmanı   Mamta Trivedi


      1. Yönetmen Yardımcısı  Mariela Comitini
      2. Yönetmen Yardımcısı  Andrea Roa
      3. Yönetmen Yardımcısı  Jason Fesel

       Yapım Koordinatörü   Canella Williams
         Yapım Sekreteri   Jared Traum


           Kameraman   John "G" Geisler
        1. Kamera Asistanı  Nick Hahn
        2. Kamera Asistanı  Randy Schwartz
       Steadicam Operatörü  Francis Spiedenner
        Kamera Stajyerleri  Anna Haltzman
                   Stan Thomas

      BaĢ Set Yapım Asistanı  Clint Engels

                               20
   Birinci Ekip Yapım Asistanı  Erika Goldfarb

      Set Yapım Asistanları  Dan Gloeckner
                  Asakhi Shanell Millner
    Ek Set Yapım Asistanları  Trinidy McMahon
                  Andrew Porter
                  Kenny Daniels


              Sesçi  Larry Loewinger
       Boom Operatörleri  Anguibe Guindo
                  Bryant Musgrove
                  Chris Fondules
         Ses Teknisyeni  Chat Gunter


          Fotoğrafçı   John Clifford
     Senaryo DanıĢmanları   Rachel Elizabeth Connors
                  Katri Billard


      Yapım Muhasebesi    Brent Peebles
   Zoe Cassavetes‟in Asistanı  M. Kelsey Miller


     Ortak Sanat Yönetmeni   Pete Zumba
     Ortak Sanat Yönetmeni   Selina Van Den Brink
     Sanat Bölümü Stajyeri  Charlotte WattsSanat Bölümü Koordinatörü/Ürün
     YerleĢtirme DanıĢmanı  Karen Neasi


     Sanat Grubu Sorumlusu   Josh Visser
        Set Donatımcısı  Adam Sober


          Aksesuarcı   Tim Rossiter
  Oyuncu Aksesuarları Asistanı  James Maher
                  Miles Michaels                               21
     Kast Asistanları  Tammy Porto
               Mary Chapman

 Figüran Kast Sorumlusu   Meredith Jacobsen Marciano


      Dekor Hizmeti   AJ Compaverde
               Joe Facey


         IĢık ġefi  John Tanzer
 IĢık ġefi BaĢ Yardımcısı  Avra Fox
               Dan Kanes
       3. Elektrikçi  Erica Kim
         Elektrikçi  Walter Stratford
       Ek Elektrikçi  Yoshi Sonoda
               Matt Mendelsohn


        Set Amiri   Gerald Lee
               Melissa Guimaraes
  Set Amiri Yardımcısı   Joe Paolini
               Mike Quigley
      Yardımcı Setçi   Ethan Rosendust
       Ek Setçiler   Pedro Diez
               Erik Shirai
               Paul Swan


       BaĢ Makyör   Brian Abbott
        BaĢ Kuaför   Theodora Katsoulogiannakis
       Ek Makyöz    Ildiko Juhaez
               Roxanne Rizzo
        Ek Kuaför   Christal Schanes


     Mekan Amirleri   Stosh Kozlowski
               Shannon Dennard
Mekan Amiri Yardımcıları   Stephen Grivno
               Evan Gregg


                              22
        Mekan Asistanı         Lisa Sardinas
        Yapım Asistanı         Chad Wiliams


      Park Koordinatörü         Vernon Rodriguez
                        Leo Driver
Park Koordinatörü Yardımcıları         Mike Sap
                        Peter Welsch
       Kamyon ġoförü          Peter Reith
           ġoför          Sean Leahy
                        Manny Santiago

      Kostüm DanıĢmanı          Nikia Nelson
                        James Deanes
      Kostüm Stajyerleri         Natalie Benotti
                        Ashley Philips


 Post-Prodüksiyon DanıĢmanı          Leslie Jacobowitz


      Montaj DanıĢmanı          Bill Pankow


       Müzik DanıĢmanı          Search Party Music
                        Stephanie Diaz-Matos
                        Randall Poster


      1. Montaj Asistanı         Jim Harrison


      Ek Montaj Asistanı         Sarah Porter
   Post-Prodüksiyon Asistanı         Lucas Mumford


                 PARĠS EKĠBĠ
     Prodüksiyon Müdürü          Mamta Trivedi
    Prodüksiyon DanıĢmanı          Marianne Germain

        Mekan Amiri           Gisele Bertolino
Mekan Prodüksiyon Asistanları         Cedric Thomas


                                   23
                         Philippe Tricard
                         Anthony Bouiniere


Prodüksiyon Koordinatörleri           Pascal Guerrin
                         Aude Felsenberg
     Prodüksiyon Amiri            Christele Boucher
        Paris Ekstra           Catherine Maneaud


     2. Kamera Asistanı           Charlotte Vitroly
   Ek 2. Kamera Asistanı           Mathieu Plainfosse
  1. Yönetmen Yardımcısı            Mariela Comitini
  2. Yönetmen Yardımcısı            Romain Baudin


          Ses Kayıt          Geraud Combelles
            Boom           Sophie Laloy
           IĢık ġefi          John Tanzer
  IĢık ġefi BaĢ Yardımcısı           Renaud Garnier
   IĢık ġefi 2. Yardımcısı          Colas Jourdain
         Set Amiri           Jeremy Stone
    Set Amiri Yardımcısı           Kevin Strauch
       Saç / Makyaj            Natali Tabareau-Vieuille


Oyuncu Aksesuar Sorumlusu            Cyril Pere
Oyuncu Aksesuar Yardımcısı            Thierry Pitel


      Video Transfer            Teletota
     Kamera Ekipmanı            Cinecam, Video Plus
     Elektrik Ekipmanı           Transpalux
       Set Ekipmanı            Car-Grip Films
       Ses Ekipmanı            Dinosaures                 PARĠS 2. EKĠP
   Prodüksiyon Müdürü             Perrine Coulognier
   Ek Görüntü Yönetmeni            Guillaume Deffontaines


                                      24
   1. Kamera Asistanı         Yannick Ressigeac


    Kamera Ekipmanı          Panavision Alga               NEW YORK
                2. EKĠP
   1. Kamera Asistanı         Ronan Killeen
 Prodüksiyon Asistanları        Eric Jensen
                     Jason Rogien
Sanat Bölümü Asistanları         Amy Small

         IĢık ġefi        Andrew Hansen
        Set Amiri        Josh Ingalls


         Makyör         Giovanni Giuntoli


    Ödeme Hizmetleri         Axium/Avalon
    Yapım Sigortası         D.R. Reiff
     Halkla ĠliĢkiler        Donna Daniels Public Relations
Donna Daniels‟ın Asistanı        Casey Fitzpatrick  Ses Montaj ve Tasarım         Sound Dogs New York

  Ses Montaj DanıĢmanı         Stephen Barden, M.P.S.E.
    Ses Efekt Montajı         Coll Anderson, M.P.S.E.


   Ses Montaj Asistanı        Michael Patrick


   Ses Efekt Sanatçıları        John Sievert
                     Lan Tran


  Yeniden Kayıt Miksaj         Stephen Barden

       Ses Teknik         Goldcrest Post

                                     25
        Proje DanıĢmanı           Jeanne Sison

  Ses Post-Prodüksiyon Asistanı          Mike Selemon


          Müzik Montaj           Jamie Lowry


         Montaj Teknik           Orbit Digital
                          Postworks Soho


Online Montaj ve Renk Düzeltme           Postworks Soho
        Proje DanıĢmanı           Matthew Reedy
Online Montaj ve Görsel Efektler          Benajim Murray
      Dijital Renklendirme           Scot Olive


      IĢık ve Set Ekipmanı          KAS Lighting
                          Mike Spera
                          Xeno Lights
                          Available Light


       Kamera Ekipmanı            Plus 8 Digital
                          John Fishburn
                          Peter Quain
       VIPER DanıĢmanı            Mark Chiolis


            Set Teknik          Kaufman Astoria Studios
                   HDNet Films


      ĠĢ ĠliĢkileri Yöneticisi         Chris Matson


  Post-Prodüksiyon Yöneticisi           Chris Edwards

 Bay Kliot ve Bayan Vicente‟nin
            Asistanı           Courtney Andrialis


                                       26
Bayan McGowan‟ın Asistanı           Virginia Williams


   ĠĢ GeliĢtirme Müdürü          Quentin Little
        Ofis Müdürü          Steve Holmgren    Ek Yasal Hizmetler          Manuela M. Morais
                       Blank Rome, LLP   Müzik Prodüksiyonu           Scratch Massive
                       Because Editions – L.U.V.
        Yayınlayan          Publishing
                       Pierre Yves Cassanova & Nicolas
   Müzik Kayıt ve Miksaj          Borne


                VOX3 Films
  Bay Fierberg‟in Asistanı          Lesley Robin
       Ofis Müdürü           Samantha Lowe


      Ofis Stajyerleri         Francis Martinez
                       Tessa Bourdon
                       Andrew Fixell
                       Kevin Whittinghill
                       Christina Acevedo
                       Heath Fisher
                       Marshall Altier                "Dance"
              Yazan, Yapımcı
                ve Miksaj
       Maud Geffray, Sebastien Chenut, Pierre Yves
           Casanova & Nicolas Borne
           (c) Chateaurouge/Nocturne
        (p) Because Editions – L.U.V. Publishing
        Scratch Massive "TIME" Albümünden

                                        27
        "Soleil Noir"
    Yazan, Yapımcı ve Miksaj
Maud Geffray, Sebastien Chenut, Pierre Yves
    Casanova & Nicolas Borne
    (c) Chateaurouge/Nocturne
 (p) Because Editions – L.U.V. Publishing
 Scratch Massive "TIME" Albümünden


      "Seeing is Believing"
      Söz: Camille Dalmais
 Beste: Yarol Poupaud, Sebastien Chenut &
        Maud Geffray
     (c) Chateaurouge/Nocturne
 (p) Because Editions – L.U.V. Publishing
 Scratch Massive "ENEMY & LOVERS"
        Albümünden


        "Dirty Party"
   Yazan ve yorumlayan: Juan Trip
    "Consolidation" Albümünden
    Citizen Records‟un Ġzniyle


     "A Dreamful of Time"
   Yazan ve yorumlayan: Juan Trip
    "Consolidation" Albümünden
    Citizen Records‟un Ġzniyle


      "For Shock 'n' Roll"
   Yazan ve yorumlayan: Juan Trip
    "Consolidation" Albümünden
    Citizen Records‟un Ġzniyle

     “Walking on the Moon”
  Yazan ve yorumlayan: Daniel May
    Yayınlayan: Revision West
  Marc Ferrari/Master Source‟un Ġzniyle


                       28
      “Cosmic Mudra”
     Yazan: Rika Muranaka
   Extreme Production Music Ġzniyle

       “Kyoku Tegoto”
  Extreme Production Music‟in Ġzniyle

        “Toss It Up”
 Yorumlayan: Goldie feat, Young Phoenix
Yazan: John Costello, David Hilker, Marcus
    Scott & Ricardo Gonzales
 Yayınlayan: Music Whirled Publishing
Fervor Records, A Division of Wild Whirled
       Music‟in Ġzniyle

“Decides for Dix” (from “In A Lonely Place”)
     Written by George Anthiel
      Used by permission of
 Shapiro, Bernstein & Co., Inc. (ASCAP)

        “Shake That”
      Yorumlayan: Bam
      Yazan: Nathaniel Hall
     Yayınlayan: Bam Songs
     Baby Bam Records Ġzniyle
    Düzenleme: Sugaroo! c.2006

       “What‟s the Use”
     Yorumlayan:Jamie Lidell
Yazan: Lidell/Salole (warp Music/EMI Music/
       warner Chappell)
    2005 Warp Records Limited
     Warp Records‟un Ġzniyle

         “Loch”
     Yorumlayan: I Am Kloot
 Yazan ve Yorumlayan: John Harold, Arnold
 Bramwell, Andy Hargreaves & Peter Jobson
      I Am Kloot‟un Ġzniyle

      “Love for Granted”
     Yorumlayan: Phoenix
     Astralwerks‟in Ġzniyle
 EMI Film & Television Music‟in Lisansıyla


                        29
       “Passin‟ Me By”
    Yorumlayan: The Pharcyde
Yazan: Derrick Stewart (Fatlip), Tre Hudson,
Imani Wilcox, R. Robinson, John Martinez &
        Steve Boone
    Delicious Vinyl‟in Ġzniyle

       “Vanishing Point”
     Yorumlayan: The Cranes
   Yazan: Jim Shaw and Alison Shaw
   Yayınlayan: Songs of Windswept
     Pacific o/b/o Mute Song
     Dadaphonic‟in Ġzniyle

     “I Guess I‟m Floating”
      Yorumlayan: M83
    Mute Corporation‟ın Ġzniyle
 EMI Film & Television Music‟in Lisansıyla

      “Moda de la Falla”
 Yorumlayan ve Besteleyen: Steven Medina
         Hufsteter
Yayınlayan: Meinemusic administered by Bug
       Music c. 2007

      “Harlem Nocturne”
      Yazan: Earle Hagen
   Yorumlayan: Donald Brown Trio
 Shapiro, Bernstein & Co., Inc.‟in Ġzniyle
     KullanılmıĢtır (ASCAP)
      “Seasons of Ballads”/
   Space Time Records BG 9703
         c. 1997

     “When Love is Over”
 Yorumlayan: Joel Evans Quintet with Carla
        Helmbrecht
   Yazan: Joe Lervold & Ja‟el Baker
    Yayınlayan: Revision West
 Marc Ferrari / MasterSource‟un Ġzniyle

       "Broken English"
    Yorumlayan: Scratch Massive
 Yazan: Marianne Faithfull, Barry Reynolds,
Joe Mavety, Terrence Stannard, Stephen York


                        30
Ek Prodüksiyon: Scratch Massive & Sex Schon

      Miksaj: Sex Schon
    Island Records‟un Ġzniyle
  Warner Brothers Music Corporation‟ın
        Lisansıyla

   APM‟in Ġzniyle Seçilen Parçalar

Özgün Film Müziğini Yazan ve Yapımcılığını
     Üstlenen: Scratch Massive
       Miksaj: Sex Schon


      "In a Lonely Place"
    Columbia Pictures‟ın Ġzniyle      Otel Konaklama:
  Hotel Amour, Hotel La Fayette Opera


         Teşekkürler
Plus 8 Digital, K/A/S, Raygun Motion Picture
     Supply, Expendables Plus,
Empress Media, Professional Sound Services,
        Postworks Soho,
  L‟Eglise Saint-Eustache, Le Meurice, Le
   Louvre, L‟Hôtel Amour - Emmanuel
 Delavenne – Thiara Comte – Grégory Mesrié
  – Lionel Bensemoun, L‟Hôtel Mercure
   Gare de l‟Est, - Patricia Brimbeuf, La
 Galerie Anne de Villepoix, Le Tim Hôtel, La
           Ville
         de Paris – Mission Cinéma, La
Préfecture de police de Paris, Le groupe Accor
       – Laurent Gregoire,
 Brigitte Descormiers, Francois Rousseau,
      Sezny Flandrin, Pascal
 Puerari, Sophie Blanchet, Béatrice Dechelle,
       Stéphane Bensimon,


                         31
Dominique Besnehard, Nicolas Ronchi, Maria
   & Georges Stephanides, Albert
 Lafourgnasse, Elise Otzenberger, Alexis
   Marcel Benard, Maud Geffray,
Molly Laub, Andréas Carlen, David Nichtern,

     Steve Sands, Dharma Moon,
 Adidas, Anna Sui, Brian Reyes, Built by
    Wendy, Calvin Klein, Converse,
Christian Louboutin, Diane Von Furstenberg,
      Dr. Scholls, Derek Lam,
  Earnest Sewn, Jane Mayle, Louis Vuitton,
   Marc Jacobs, Neal Sperling, Nuala,
  Oliver Peoples, Puma, Rag and Bone,
Swarovski, Time Hamilton, Patrick McMullan
         Company
 Tommy Hilfiger, 10,000 Things & Wacoal,
 Three of Cups, Joe's Coffee, The Chambers
          Hotel,
 Nick Cassavetes, Serena Lightner, Sandra
  Ardito, En Brasserie, Employees Only,
Rescue Beauty Lounge, Griffin Dunne, Nadja
Adjani, Josh Charles, L.U.V. – Fama & Crew,
  Film Forum - Karen Cooper - Dominick
 Balletta & Central Park Zoo Penguin House.


       Özel Teşekkürler
  BNC – Todd Handelsman – Greg Rang,
 Propaganda, Holly Miller, Vincent Skeltis,
Richie Birkenhead, OM Yoga Studios, Patron
 Spirits, InBev USA L.L.C., Entertainment
    Services, Stokke L.L.C., Front Row
   Media, Aim Productions, Samsonite
         Corporation,
 Illume Candles, Scandia Down, Spotlight
   Marketing Inc., John Barrett Inc.,
     Norm Marshall & Associates Inc.,
 Motion Picture Magic, C.O. Bigelow, Bed
         Head/TIGI,
AR Partners Palm TREO – Kathleen Williams,
    UPP Entertainment Marketing,
      Sony Ericsson, Freeman Products,
   Hollywood International Placements,
       ViewSonic, Fresh


                        32
and T-mobile – Mike Munson, Jay Rabinowitz,
 Darren Aronofsky, Meg Burnie, Otis Burger,
        Sofia Coppola
Richard Bourne, Ira Druckier, Ansel Hawkins,
    Xan Cassavetes, Robert Forrest,

        Giuliana Bruno.


Bu filmde geçen olaylar, karakterler ve Ģirketler
      tamamen hayal ürünüdür.
 YaĢayan ya da yaĢamayan gerçek kiĢilere ya
  da Ģirketlere olan benzerlikler tamamen
         rastlantısaldır.

Bu film ABD ve diğer ülkelerdeki kanunlarla
korunmaktadır. Bu filmin ya da video kasetin
veya herhangi bir kısmının (film müziği dahil)
yetki dıĢı herhangi bir gösterim, dağıtım ya da
 yeniden üretimi cezai müeyyide gerektirir.
 Bu Film NYC Business SolutionsTraining
 Grant Program tarafından desteklenmiĢtir.

  NYC Belediyesi, Film, Tiyatro ve Radyo
    Televizyon Yayıncılığı Dairesi
 Belediye BaĢkanı Michael R. Bloomberg‟e
    NYPD Film & TV Birimi‟nden
      Katherine L. Olivier‟ye
      Çok teĢekkür ederiz.


HDNet Films, LLC, bu filmin telif hakları ve
diğer kanunlar bağlamında yazar haklarına
sahiptir.


  (c) 2007 HDNet Films, LLC Tüm Hakkı
         Saklıdır.


                          33
s
  34

								
To top