Die nag van die Lang Messe

Document Sample
Die nag van die Lang Messe Powered By Docstoc
					          Die nag van die Lang Messe -UHURU
Inleiding:

UHURU - Nag van die langmesse” is iets wat elkeen van die Boerevolk raak. Vir die mense wat
nog nie daarvan bewus is nie, UHURU is 'n geweldadige aksie wat beplan word deur sekere
elemente binne die regering en kommunistiese party. UHURU, Nag van die langmesse. Operation
Vula, Operation White Clean-up, Operation Iron Eagle, Red October campaign, soos dit ook
bekend staan, volg na Mandela se dood, op Operation “Our Rainy Day”, waar groot groepe swaar
gewapende swart mans (kapmesse, tradisionele wapens, AK47's ens.) na die groter stede deur
middel van taxi's sal opruk. So word beplan om byvoorbeeld 70 000 swart mans na Johannesburg
te bring. Dan word beplan om die kraglyne te knip, die stad oor te neem en om wit mense voor
die voet dood te maak. Die idee is om die land oor te neem en om iemand soos Ciryl Ramaphosa
aan bewind te bring, terwyl dit wat aan die wittes behoort het, onderverdeel word aan ander. Na
Johannesburg ruk hulle dan op na Pretoria en dit sal die teken wees vir die swartes in die res van
die land om ook in hulle plaaslike dorpe oor te neem en te moor.

Die Plan:

In 1990 het Mandela 'n besoek aan Rusland gebring. Die Kremlin het toe aan hom 'n volledig
uitgewerkte Plan gegee wat eers in werking sou tree wanneer hy nie meer daar is nie. Die Plan is
in verskillende provinsies onder verskillende name bekend - OPERATION WHITE CLEAN-UP,
OPERATION UHURU, NIGHT OF THE LONG KNIVES, OPERATION IRON EAGLE, en
nog 'n paar ander. Die Plan het o.m. behels dat vreemde swartes uit Afrika, vir wie De Klerk die
poorte van die Nuwe-Suid Afrika oopgegooi het, hulle in en om die groot dorpe en stede moes
gaan vestig.

Dit sou hulle in staat stel om Operation White Clean-up feitlik moeiteloos landswyd uit te voer.
Hulle moes net wag vir die teken. En wat was die teken? Reeds in 1997 het feitlik elke swarte in
die land geweet dat hulle geliefde Madiba se dood die sneller sou wees. Op hulle Siener-toer in
2001 deur land die het die skrywer Adriaan Snyman en Chris Botha op minstens ses plekke
bevestiging gekry van die swartes se beplande nagaanval op Johannesburg wanneer Mandela die
dag begrawe word. Vooraanstaande geleerdes aan die universiteite dra ook reeds kennis hiervan.
Tientalle plattelandse dorpe is ook reeds geteiken, en die aanval ( met die kodenaam Operation
Iron Eagle) staan onder beheer van die Weermag. Dit wil egter voorkom of talle ekstremistiese
swartes reeds ongeduldig begin raak omdat Mandela nie sy kop wil neerlê nie, want 'n tyd gelede
was 'n faksie in Johannesburg op die punt om 'n aanval op blankes te loods, en hulle moes
inderhaas gestop word. Die enigste manier was om die hulp van taxibestuurders in te roep - die
het toe op die agterkant van hulle voertuie die volgende boodskap geverf: WAIT! NOT YET
UHURU!

Daar word beraam dat minibus taxi‟s tot soveel as 70,000 gewapende swartes binne 'n uur vanaf
die swart woongebiede tot in die midde- stad van Johannesburg kan vervoer. Groot hoeveelhede
AK-47's, ammunisie, handgranate, en selfs brandbomme word snags in die geheim per vragmotor
na opslagplekke In KwaNonqba by Mosselbaai gebring. Dit vind ook plaas by dorpe in al die
ander nege provinsies. Toe 'n blanke polisieman van die Boland 'n swart kollega 'n tyd gelede
hieroor gekonfronteer het, en gesê het hy dra kennis van Operation White Clean-up, het die swart
polisieman gelag en gesê: “Ons gee nie om dat jy dit weet nie. Inteendeel, ons gee nie om of al
julle wittes dit weet nie, want julle sal niks doen om dit te keer nie.” Die blanke polisieman kon
hom nie antwoord nie - hy het net verslae beset dit is die waarheid! Agter die skerms is die
swartes in samewerking met die Britte en Amerikaners besig om te werk aan Operation Uhuru en
Operation Iron Eagle. Hulle sal Mandela se dood gebruik om anargie te saai.

„n Senior ANC- raadgewer, Mzukisi Gaba, het aan 'n polisie-offisier wat hom vir
dronkbestuurarresteer het toe hy aan die verkeerde kant van die Nl-snelweg in die Kaap gery het
gesê: “The day Mandela dies we will kill you whites like flies”.

Hierdie berig het in 1996 in die Cape Argus verskyn.

Inteendeel die moorde op die blankes en veral op die Afrikaners het reeds begin. Die amptelike
nuusblad van die Herstigte Nasionale Party berig in 'n artikel “Plaasmoorde maai onder
Afrikaners” dat daar sedert 1991 tot 2002 'n totaal van 1287 plaasboere in plaasaanvalle
omgekom het. Meer blankes het reeds geweldadig gesterf as tydens die hele tydperk wat die
bosoorlog geduur het. Die “oorlog van die vlooi” word teen die blankes gevoer, m.a.w. 'n
onverklaarde oorlog.

Mandela word op die oomblik behandel vir prostaatkanker en het dus nie meer bate lank oor om
te leef nie. Op die oomblik is daar ook nog die sg. Nuwe vuurwapenwet wat eersdaags op veral
die blankes afgedwing gaan word om hulle te ontwapen sodat Operation White Cleanup makliker
uitgevoer kan word wanneer die blankes hulle nie self kan verdedig nie. Ons het inderdaad groter
probleme as wat ons besef.

Waarom?

Enige iemand wat die wêreld gebeure dophou kan sien dat dinge besig is om te verander. Stadig
maar seker word lande bymekaar gebondel om op die ou end onder een wêrelds regering se
beheer te val. Kyk maar hoe lande in Europa nou een geldeenheid (Euro) het en basies regeer
word deur die VN wat op hulle beurt onder die Internasionale geldmag, oftewel Nuwe Wêreld
Orde val. So ook is al die Afrika lande besig om saam te smelt onder kommunisme in 'n plan om
'n verenigde Afrika (African Union) te vorm. Kyk maar na Thabo Mbeki se “African
Renaissance”.

Daar is geen volks egtheid meer oor in die wêreld nie. Almal ken McDonalds, almal drink, Coca
Cola en almal kyk TV. Die wêreld is eintlik besig om 'n groot Amerikaans/Engelse staat te word.
Die media leer ons om tipiese volks gewoontes te bespot en om die modes van die huidige tyd te
volg. In Suid Afrika word die tipiese Afrikaners bespot deur die media en die jonger geslag. In
Amerika word die tipiese Amerikaanse patriote “Red necks” genoem en so ook bespot. So gaan
dit in eike nasie van die wêreld.

Omdat Suid Afrika deur die jare 'n gelowige en volks-trotse land was, was dit dus vir die NWO 'n
struikelblok om Suid Afrika in te sluit by 'n een-wêreld staat. Suid Afrika sou net eenvoudig nie
daarvoor val nie!

Die ander rede is die groot hoeveelheid minerale rykdom wat ons hier in Suid Afrika het.
Engeland, Rusland en Amerika wil almal graag 'n deel hiervan hê. Maar om 'n deel hiervan te kry
moet hulle eers beheer oorneem van die land. 'n Plan is toe beraam om Suid Afrika eers in chaos
te dompel. Dit is die ANC se werk.

Wanneer die land se regering stelsels, ekonomie en sekuriteit totaal en al vernietig is, kan 'n
oorname deur die VN gedoen word en 'n interim regering in piek gestel word om sodoende
beheer aan die N.W.O. oor te gee. Dan sal almal mos se, “Kyk hoe goed is die VN dat hulle
ingespring het om Suid Afrika te red”. Hulle neem dan die land in besit en lyk soos goeie
Samaritane in die proses.

Op die ou end gaan dit maar alles oor geld en haat teenoor die blanke Suid Afrikaner. Ons Vader
het vir ons 'n pratige ryke land gegee en die wêreld hou nie daarvan nie. Die swartes word
opgesweep om die blanke te haat en uit te moor en sodoende die vuilwerk van die Wêreldmag vir
hulle te doen. Kyk maar na die vredes-ikoon, Mandela, wat nog apartheid blameer vir sy mense
se ellendes. Op die TV gaan alles oor die nare dinge wat kamstig in die apartheidsera gebeur het,
en tog word daar daagliks verkondig dat Suid Afrika nou 10 jaar van vrede en demokrasie geniet.

38 000 Kapmesse:

Geliefde volksgenote. Op die vergadering 27 April te Kameeldrif-Wes is die volgende aan ons
meegedeel. Daar is 'n hardeware winkel in Noordoos Pretoria (naam aan ons bekend) wat in die
afgelope maand meer as 38 000 (ja, agt-en-dertig duisend) pangas aan swartes verkoop het. Party
kom in en koop tot 20 per slag. So was dit ook in die sestigerjare in Kenia en die Kongo. Die
oproep van die voorvadergeeste kom eerste vir die pangas. Nou begin hulle hulleself gereed kry.
In ons gebied hoor ons ook nou gereeld die Afrika tromme in die nag.

Ek het ook 'n konsertvergadering plakkaat in my besit waar 'n swart musiekkonsert in die
betrokke lokasie geadverteer word as “NOT YET UHURU”. Hierdie slagspreuk was ook al
gereeld gesien waar dit agterop taxi's geplak is. Nou ja, wanneer is UHURU? Verseker as
Mandela omkap, want 'n ANC grootkop het mos reeds gesê: “When Mandela dies, you whites die
like flies.”

Wat sê die Woord van God? Jesaja 18:5 tot 6: “Want voor die aangesig van die oes, wanneer die
bloeisel volgroeid is en die blom 'n rypende druiwekorrel word, sal Hy die ranke afkap met
kapmesse (pangas) en die lote wegkap” (Hooglied van Salomo 7:12; Jesaja 27:12) vers 6
“hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge en aan die wilde wesens uit die
Aarde; die roofvoëls sal hulle afoes, en al die wilde wesens uit die Aarde sal hulle kaal plunder.”

Visioene van Oom Siener van Rensburg:

Oom Siener praat van 'n bekende swart leier, so bekend dat mense dwarsoor die aarde na sy
begrafnis kom, wat geweldadig sal sterf en in 'n glaskas geplaas word vir sewe dae. As die
persoon begrawe word, sien oom Siener dat daar “vuur” uit die graf kom wat dui op die geweld
wat sal volg waarin die boere aangeval sal word. (Gaan lees gerus hierdie nuusberig)

Visioen 4 April 1915: “Ek sien 'n doodskis wat in 'n grafafsak, vure wat uitkom, maar een groot
vuur wat voor uitkom”

Visioen 1 Oktober 1917: “Die mieliestronke is bij Johannesburg aan brand. Aan hierdie kant
van Johannesburg is 'n klomp vaal witpens bokke bij mekaar op 'n bult. Van Oost kom wilde
makauwe en trek die zelfde rigting wat die vuur gebrand het. Aan die Ooste kom 'n ry
kafferassegaaie uit. Van Oost na N. W. gaan groot en klein beeste uit.”

Verklaring: Die mieliestronke wat by Johannesburg brand, is 'n teken van die onluste en
bloedvergieting wat daar plaasvind. Terselfdertyd is daar Engelse in Johannesburg (vaal
witpensbokke) wat hulle met die Afrikaner se saak vereenselwig. Vreemdelinge (wilde makoue)
uit Oos-Afrika (Mosambiek en Tanzanië) stroom nou die land binne en oral waar hulle kom, is
daar geweld en bloedvergieting (en trek dieselfde rigting wat die vuur brand). Die werklike
aanslag op die blanke vind nou plaas: 'kom 'n ry kafferassegaaie uit en gaan groot en klein beeste
uit.'

Die feit dat die kafferassegaaie in 'n ry is dui op 'n goed georganiseerde aanval. Iets wat lank en
deeglik beplan is. Die siener het talle ander visioene gesien wat handel oor hierdie nag aanval.

Visioene van Johanna Brandt:

Johanna Brandt het in 1916 verskeie drome/visioene van die Vader ontvang. Dit is aan haar gegee
om die swart mense van Suid-Afrika te waarsku om nie die slagting van blanke boere toe te laat
nie, en om die Boerevolk te waarsku oor wat voorlê, dat hulle van hulle sondes moet weg draai/
bekeer en God volg. Sy sien ondermeer hoe groot hoeveelhede swartes opruk Johannesburg toe
en hoe hulle blankes doodmaak. Hierdie droom het haar so getref dat sy grys geword het oormag.

Johanna het in 1916 hierdie visioene ontvang: Vyfde Visioen: die Nagaanval op Johannesburg.
Oor die bloedbad wat in Suid-Afrika sou plaasvind, het die Boodskapper aan haar gesê: “Kyk!”
Sy het gekyk en voor haar 'n miniatuur kafferassegaai op die grond sien lê. Dan sien sy die begin
van 'n staking wat gou-gou dwarsoor die land versprei en hoog bo in die lug hang die letters, XL
(Romeinse 40). Alles staan, selfs die groot besighede is gesluit en verlate, niks funksioneer meer
nie.

Die stakings is so groot dat die hele land lamgelê word. Terwyl hierdie staking aan die gang is,
organiseer die swartes in die geheim en kom in een nag bymekaar in Johannesburg. Dan gebeur
dit vinnig en onverwags - hulle sny die kragverbindings binne en rondom die stad af.

Hierna, sien sy, vaar hulle die Blanke gebiede in en vermoor ons mense voor die voet. Duisende
en duisende gaan sterf in daardie “Egiptiese nag” wat oor die Blankes in Johannesburg gaan
toesak. “Toe ek in die visioen die talle verminkte lyke rondom my sien lê, het ek geskok en
hardop uitgeroep: “Dit kan tog nie wees nie, want daar is nie so baie mense in Johannesburg
nie!”

Vanweë die verskrikking van hierdie gesig het Johanna Brandt in een enkele nag heeltemal grys
geword. “Die wyse waarop hulle die Blankes vermoor het, is te afgryslik vir woorde,” skryf sy.
Soos meer as 150 jaar gelede by Bloukrans, het ek gesien hoedat die swartes die Blanke babas
aan die voete vat en hulle koppies teen die naaste harde voorwerp vergruis. Die gille was
ontsettend. Vrouens en kinders, oud en jonk, is voor die voet afgemaai met gewere, assegaaie,
knopkieries, kapmesse of enige ander soort wapen wat die swartes in die hande kon kry. Mense
het probeer vlug, maar is ingehaal, doodgemaak en net so in hulle bloed laat lê.

Daar was orals bloed - op die strate, op die sypaadjies, in die huise, woonstelle en winkels. Toe
die dag breek, sien ek hoe die swart hordes in die rigting van Pretoria beweeg. Dit was die teken
vir die ander swartes in die land om ook tot aanval oor te gaan en om in hulle eie dorpe die
Blankes stelselmatig uit te moor. Sy het ook gehoor hoe hulle onder mekaar na hierdie dag
verwys as “Our Great Day”.

“Die hele aarde sal in 'n toestand van verwoesting en chaos wees. Eike land sal geskud word deur
oorlog binne sy grense; deur rewolusies, stakings, opstande burgeroorloë, siektes, hongersnode en
onbekende peste; en dit alles sal gebeur terwyl die elemente hulle woede op die aarde sal loslaat.
Die son en die maan sal hulle lig nie gee nie, die sterre sal uit die hemel val, daar sal storms op
land en see wees, aardbewings en vloede, waarin groot riviere sal ontstaan in plekke waar dit nou
nog baie dor en droog is.”

Die glaskis:

Oom Siener van Rensburg het die volgende visioen gehad: “Die gestorwe swart leier se liggaam
sal in 'n glaskis geplaas en by die Uniegebou in Pretoria in staatsie le, sewe dae lank. En honderde
duisende roubeklaers sal van oor die ganse wêreld hierheen stroom om aan hom 'n laaste eer te
betoon. En niemand sal in daardie tyd gaan werk me, sewe dae lank; want dag en nag sal hulle by
die kis verby beweeg, daarop neerval en bitterlik ween, en hulle wil me getroos word me, sewe
dae lank. Op die agste dag word hy in die helde akker begrawe.”

Soos ons weet is daar slegs een so 'n swart leier wat die beskrywing pas: Nelson Mandela. Die
skokkende feit is egter die aankondiging van die ANC op 25 Julie 2003:

Mail & Guardian – Johannesburg

Ex-president Nelson Mandela's body should be embalmed after his death and
displayed in a glass cage at the Union Buildings in Pretoria, according to the
African National Congress's deputy leader at the Port Elizabeth metropole, Mike
Xego.

The Johannesburg daily, Beeld, reported that Xego said he would discuss this
proposal with the ANC's leadership in Gauteng and Mandela's family. “Mandela
is an icon and owned by people around the world, “ Beeld quoted Xego as
saying.

“It is unthinkable that he should be buried beneath stones and earth, and be
represented by just a tombstone.” – Sapa

So, soos ons kan sien is die woorde van Oom Siener se profesie reeds besig om in vervulling te
gaan! Daar word dus slegs gewag vir Mandela se dood voor die bloedvergieting begin.

Lewe of Dood?

Johanna Brandt het in haar droom gesien hoe die mense gered sal word wat die bloed van die
Lam aan die deurkosyne van hulle harte het. Soos ons weet is ons stryd nie teen vlees en bloed
nie maar teen die bose magte in die lug (Efe. 6:12). Die belangrike ding is dus of Jesus Christus
jou ken en jy Hom (Matt. 6). Ons was vir lank 'n nasie van mense wat geglo het dit is genoeg om
op 'n Sondag kerk toe te gaan, en solank ek nie iets doen wat te erg is nie, is ek op die regte pad.
Maar God maak dit duidelik dat ons HOM bo ALLES moet liefhê en ons naaste soos ons self. Dit
is dus 'n persoonlike daaglikse verhouding waaruit beskerming en liefde vloei.

Ons redding van UHURU kom dus nie van wapens en gewere nie, maar om die aangesig
van God te soek, en op Hom te vertrou. (Psalm 124) Want Hy alleen is ons skild en ons
beskermer, mense faal maar die wat by Hom skuil, sal veilig wees (Psalm 118).

Dit is bate belangrik dat elkeen van ons tyd maak om afte sonder om Hom wel te vra wat om te
doen. Waar wil Hy hê moet ons wees as hierdie dinge aanbreek, en wat moet jy doen? Bate het
alreeds deur die leiding van die Heilige Gees gereed begin maak vir die tyd deur gebed, voorrade,
vervoer ensovoorts.

Die enigste manier waarop hierdie dinge afgeweer kan word is as ons as 'n volk ons sondes bely,
weg draai van al die verkeerde dade wat 'n gruwel voor Sy oë is en ons tot Hom bekeer, soos
Nineve. Anders is Uhuru 'n vaste sekerheid - waarvan ons reeds gewaarsku is. Laat ons hierdie
boodskap versprei, en konstant die aangesig van ons Vader vir ons volksgenote soek.

           DAILY SUN - TUESDAY 6 JUNE 2006 - P. 11

Who're victims of crime, Charlie?

AGITATED by the continuous whining of the DA about the rising levels of crime,
Safety and Security Minister Charles Nqakula challenged those who are
complaining to leave the country if they cannot take the heat.

Nqakula may have directed his anger at the DA supporters, many of whom are
white and live in exclusive suburbs. However, the minister failed to appreciate
that the real victims of crime are black people who have no means or the desire to
leave Mzansi.

Siyahleba advises the minister to be more sensitive to the needs of his bosses -
the taxpayers -and take their concerns seriously. If he is not prepared to give
answers on how his ministry is dealing with crime, he should change jobs.

The ominous parallels

If there is one single factor to consider when contemplating the future of South Africa, it is the
relentless flood of human detritus washing over our porous borders. Illegal immigrants enter SA
at the rate of 10 000 per month, and the number is increasing. Unskilled, grindingly poor and
desperate, they come in their thousands to settle in shanty towns around our cities, in our parks
and abandoned city buildings.

With no means to sustain themselves, and egged on by an unyielding, daily course of state-
sponsored anti-white propaganda, they invariably turn to crime. Emboldened by how easy it is,
they graduate from burglaries and shoplifting, to ever more violent house invasions, hijacking,
armed robberies and murder. Those rare few troubled by their consciences, quell it by eagerly
swallowing the “we're just taking back what the White Man stole from us” mantra, and adorn
themselves with the remissible mantle of modem day Robin Hoods. Guilt inducing screeds in the
mass media endlessly remind us that the Azanian 40% unemployment figure is a direct
consequence of Apartheid. Openly racist ANC flunkeys issue veiled threats, imploring whites to
“share the wealth”, warning darkly of fearful consequences when the black masses “run out of
patience”. Bright-eyed, bushy-tailed sunshine propagandists will have us believe that crime is “to
be expected in a transforming society”, urging whites to “hang in” and “sit it out”, while
soothingly rattling off the latest regime-sponsored crime fighting plan.

So it was back in the closing stages of the previous century. A populist outburst of the “gatvol”
phenomenon in 1998/9 compelled the then Commissioner of Police, George Fivaz, to partner
with former SAB head Meir Kahn. Fivaz and Kahn configured a bold plan, promising an
embattled public medium and long term relief from crime.
Restive tax payers bought into it. Nothing ever came of it- with tail between the legs, Kahn &
Fivaz quietly disappeared, but the illegals kept coming. In 2000, Jackie Selebi took over from
Kahn, and with great fanfare announced a “far-reaching three year plan” to renovate the SAPS
from top to bottom.

An article from that time reads:

“in March 2000, we were treated to a military-style blitz, live on television on
inner city Johannesburg. Impressive? No, it is simply more of the same. Policing in
SA during the past 5 years is a history of hastily convened fire-fighting
campaigns orchestrated by panic-stricken personnel at police HQ in Pretoria”.

The next spike of “gatvol” (meaning tired of this) revolt came during the 2004 general elections,
with the shifty, opportunistic DA & FF+ seizing crime as a platform to ensure their place at the
banquet table of public funds. Foam-specked speeches promising (amongst other things) 150 000
new cops on our streets drove voters into an optimistic frenzy as they bought into this false hope.
The elections came and went. Unsurprisingly, nothing ever came of the 150 000 cops. But the
illegals came and came.

The latest 'gatvol' spike, driven by Safety & Security minister Nqacula's callous, openly racist
remarks for whining, winging whites to either suffer in silence or leave, was consummated by the
Jeppestown massacre, where the deaths of sixteen people served as catalyst. The public mood
turned ugly as it became clear the unprecedented surge of violent crime could be attributed to
unusually virulent, racist propaganda as broadcast by the ANC regime-controlled SABC, during
June 16uprising celebrations this year. Suddenly, a usually docile, naive SA public connected the
dots and a picture of politically driven criminal genocide became apparent to all. Not only was
the ruling regime condoning violent, racist hate crimes and woefully failing it it's constitutionally
obligated duties, it was actively aiding and abetting it.

Consider that: Full-time members of the SA National Defence Force, as well as members of the
SA Police Service & Metro Police Services, are brazenly, and in full uniform, committing crimes
of hijacking, armed robbery, house breaking and even murder; Criminals are regularly aided by
cops in escaping from police detention and from prisons, dockets are “lost” or sold for thousands
of Rands, allowing murderers & rapists free roam; In spite of a massive upsurge in violent crime,
which includes the most sickening forms of babies being raped, women and children tortured and
disemboweled for muti while alive, the SA Police Service has shrunk dramatically; Corruption is
endemic in the entire structure of state, from the highest levels of the presidency (Zuma) down to
the most junior officer;

The Marxist ANC regime, along with its allied COSATU unionists and the SA Communist Party,
not only refuses to shun crime and corruption, but shamelessly and publicly embraces
perpetrators such as Alan Boesak and Tony Yengeni; Several leaders of these terrorist gangs are
on record to have openly instructed their followers to “steal from & rob only whites”, justifying it
by alleging that it is not actually theft, but a morally justified, legitimate form of repossession.

The ominous parallels with Zimbabwe

The former terrorist movements of the ANC, PAC and AZAPO, have on numerous occasions
publicly admitted to using their AK-47 toting military wings for committing crimes (including
bank robberies and cash heists) so as to fund elections & other political objectives. Clear evidence
of major upsurges of robbery became evident in the prelude to all three major SA elections, viz:
1994, 1999 and 2004.

South Africa's Presidency not only refuses to condemn the Zimbabwean tyrant Robert Mugabe,
but is actively propping up the vicious, openly racist dictator through financial, moral & material
aid. Mugabe regularly visits South Africa, and receives standing ovations when appearing as
keynote speaker to the SA parliament. Persistent rumours abound that the Mbeki regime has
acquiesced to looking the other way when heavily armed, well trained Zimbabwe army bandits
slip into South Africa for purposes of carrying out bank robberies and cash heists. The stolen loot
is exported back to finance the bankrupt Zimbabwean regime's high living lifestyle. A noteworthy
case is the Jeppestown massacre, where the identities & nationalities of the 8 surviving robbers
have been suppressed by court order (SA Police requested the court order, offering the excuse
that the identities of the detainees may jeopardize their investigations)

Since the SA and Zimbabwe regimes share a common cultural fixation to the issue of land
ownership (they disdainfully view white ownership of land as a form of neo- colonialism) hard
evidence and statistics prove that an unusually high number of farm attacks & other violent
crimes are being carried out by Zim nationals. The Mugabe regime, well versed in carrying out
genocidal campaigns, cut its teeth by the 1981 murderous ethnic cleansing of tens of thousands of
Matabeles through its infamous North-Korean trained Fifth Brigade. It has in the past five years
set up secretive training camps in Zim, where militias are trained, most notably the so-called
“Green Bombers”.

These militias were then unleashed upon white Zim farmers, as well as on MDC- supporting rural
populations. The local Zim police refused to intervene when farmers & workers were attacked &
murdered by militias, yet acted very hastily when the odd farmer dared to defend himself with
lethal force.

Local crime intelligence sources who wish to remain strictly anonymous, have admitted to the
“Green Bombers” being active in South Africa, with specific focal points for acts of terror being
the SA provinces of Limpopo (Northern Transvaal), Mpumalanga (Eastern Transvaal) and
especially Gauteng (former Pretoria / Witwatersrand / Vereeniging region). Gauteng is
statistically (Source: TLU & AgriSA) the most dangerous region - specifically the peri-urban
north western sections of Honeydew, Muldersdrift, Lanseria, and western sections of Hekpoort
and Magaliesburg. What makes South African farm attacks remarkable, is the extreme level of
violence and torture used.

In most cases, little or nothing is stolen from victims. Black perpetrators often lie in wait for their
victims for many hours. In cases where victims actually survived, they testified to inordinate
levels of racial abuse. Blacks have also fallen victim to farm attacks, but what is crystal clear is
that they are never tortured and rarely murdered - yet with white victims, this is the consistent
rule. Increasingly, this kind of terror is being seen in urban attacks against whites, in the form of
house invasions. In a chilling parallel to Zimbabwe, white South African farmers and home
owners using justified lethal force against armed attackers, are instantly arrested and disarmed.

When taking the aforesaid into account, one needs to consider the following: Preparing for Uhuru
The only form of rural defence was the commando system, akin to the United States National
Guard. The ANC regime has ordered the disbanding of ALL commando systems across South
Africa, and are replacing it with SA Police members, many of whom were cadres in the former
terrorist military wings. This not only serves to leave white rural communities utterly defenseless,
it also places in their midst questionable personnel who openly admitted that as members of
Mkhonto We Sizwe and APLA, they never handed in their weapons and bombs;

Desperate measures by crime-weary, mostly white residents in urban areas, such as erection of
boomed-off & access-controlled areas, have been vigorously opposed by ANC appointed
municipal officials, and in the majority of cases, such structures have been declared illegal and
torn down;

The ANC regime has initiated a de facto civil disarmament, introducing draconian gun ownership
laws, which saw the rejection rate of new firearms rocket to 95%. It also engineered the collapse
of the small arms retail industry where 80% of dealers were forced into bankruptcy as a result of
the almost total ban on the issuing of new firearm licenses; In the case of existing gun license
renewals, SA Police officials are to physically inspect the premises (home or office) of the
licensee, to see where the weapons are kept; In paranoid raids bordering on comical farce, it has
even raided military museums & associations, confiscating antique weaponry & artifacts,
including WW2 vehicles on display;

Children from predominantly black rural schools are increasingly being issued with
questionnaires by their black teachers, where they are tasked to provide drawings of the roads &
buildings of white-owned farms they reside on. They are required to also answer questions
relating to the movements of farmers, how often farmers have contact with neighbours, whether
the farmers are armed, have radio networks etc.

Significantly, they are urged by their teachers to keep quiet about the existence of these
questionnaires, especially from view of white persons; An ANC-authored document written in the
pre-1994 days (available on the web) states inter alia that “our mothers who work in the kitchens
and homes of the whites, are our eyes and ears, and our sons who work in their gardens are
obligated to find out the location of white people's safes: it is imperative that we enter their
houses and seize especially the weapons and the money”. In every single home invasion and farm
attack, these are the very first items demanded by criminals / terrorists;

The ANC regime legislated several draconian laws relating to banking & finances (Financial
Intelligence Centre Act or FICA) which are an Orwellian intrusion demanding proof of physical
address and employment details of anyone who holds a bank account. This was introduced under
the ploy of fighting commercial crime, but is wide open to totalitarian abuse;

Last year the Marxist regime enacted the 2005 Electronic Communications Act, forcing all
cellular & fixed line providers to install expensive eavesdropping equipment, and to register all
contract & prepaid mobile handsets & SIM cards with verifiable ID documents & proof of
address- since millions of squatter camp inhabitants own cell phones but cannot provide proof of
address, it becomes clear who this bill is aimed at. The law also compels Internet Service
Providers (ISPs) with similar monitoring & spying obligations;

Earlier this week, the 2006 Prohibition of Mercenary Activities etc. Bill was enacted, in a move
designed to neutralise any South African citizen employed in foreign security or direct military
service; Yet another shocking bill is in the works: the Films and Publications Bill is a de facto
censorship law that will force the media to first submit stories lined up for publication, to the
regime's department of Home Affairs for pre-publication censorship, approval and a host of other
restrictive interventions.
Control, control, and yet more control. All while this regime claims they cannot control crime.
They cannot control squatting, protect property rights or carry out even the most rudimentary
elements of good governance. They cannot control unbridled illegal immigration. Or so it
appears.

The ominous parallels with Nazi Germany

At this point, we must pause and ask - why all these controls? What exactly are they planning for
us? The unpalatable truth is that this is all by design. Foreigners from continental Africa are, with
the explicit blessing, and by invitation, flooding into South Africa to join the feeding frenzy on
the carcass of the white minority. They are annexing our land and expropriating our birth right.
The ANC has taken our collective white body, driven stakes into the ground, and have tied us
down to it, directly in the path of a marching colony of army ants. By removing our civil
defences, they are dripping honey over this prostrate body, and the ants are arriving. First, a small
handful. Then fifty, a hundred, three hundred. Soon, we will be covered with thousands of
hungry, flesh-devouring ants. The 350 000 people murdered in the past ten years represents a
section of our collective body which is one arm completely nibbled away, from the elbow
downwards. Yet the immigrant ant armies keep coming. They are now unstoppable.

Nature dictates but two rules for any creature in mortal danger - fight, or flight. Fight, we can no
more. Life is ebbing out of us, but we still have enough strength to free ourselves and run for our
lives. And run, we'd better.

Today, it was breathlessly announced that police in Gauteng alone have arrested 36000 criminals
in the past six weeks alone. Joyful news, if it can be believed. Yet the media is strangely quiet
about the at least sixty-three thousand criminals that will quietly be released between now and
Christmas.

Are you going to buy into this latest gimmick to lull you into a false sense of security? Will you
foolishly, like the umpteen times in the past, cast away your nagging doubt and creeping sense of
dread and stick your head back into the quicksand?

In South Africa 2006, there is an ominous sense of despair and angst in the air. One can sense it
almost constantly - the fear, stopping at a robot, pulling into your driveway, locking and
unlocking your fortress-like home. Avoiding eye contact with the black hawkers at the
intersection or with the workers sitting on the pick-up in front of you, reassuringly touching the
cold steel of the gun you keep in reach, and feeling their hateful stares bum into you while you
wait - staring back viciously-or praying- for the light to change. Preferring to stay home instead
of visiting that restaurant, lest it be robbed, or you get hijacked en route. Not playing music, lest
you not hear the breaking glass, the terrified screams of your family members, or the sound of
splintering wood. Letting the dogs sleep inside the house, for fear of having them poisoned.
Waking up with a start in the middle of the night, listening...to the sound of your heart pounding.

Foreign visitors stepping off planes at our airports instantly sense this feeling of dread, mixed
with a foreboding, almost tangible evil. An octogenarian survivor of the Nazi death camps visited
SA recently from Israel. He instantly recognised this strange vibe in the air - it reminded him of a
certain time, and a certain place.

The place, Nazi Germany. The time, 1936. He calls it the stench of genocide in the making. For
us, as it was for them then, the cattle trucks are being prepared. For us, as it was for them, the
ovens are being fired. The Nazi regime warned the Jews. Told them, in no uncertain terms -
leave, just go! We don't want you here! Just like Minister Nqacula has. They beat them, and
smashed their shops. They burned their synagogues, and expropriated their property. They
contrived to do every thing possible to make life unbearable for them - unfair, racist,
discriminatory laws, restricting and limiting ownership. They humiliated and disrespected them at
every turn. Some wisely left. Others clung to hope, and to their fine possessions and lifestyles -
this too shall pass, they murmured optimistically.

So, white boys and girls of South Africa. I apologize for sullying your mood. It would however
be remiss, perhaps even criminal of me, to deceive you, or offer false hope. When do we reach
the nexus in time that distinguishes an emigrant from a refugee?

For your own sake, you need to leave. Ideally to the US, Europe, Oz or NZ, but if you cannot,
Namibia or Botswana are not bad second choices. But leave, you MUST. If you're still in doubt,
try again to connect the dots spelled out here. If you're still not worried about your future in South
Africa, never mind...You needn't be worried - you have no future, simple as that.

The Uhuru is on the way!!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1570
posted:4/28/2010
language:Afrikaans
pages:11