nota_PADAT_hbml2203 by zianaliza

VIEWS: 2,348 PAGES: 22

									NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________             1

TOPIK 1 : SEKOLAH BESTARI ACUAN MALAYSIA DAN                pintar, berintegriti, bersifat luhur dan berbudi pekerti mulia serta
MATLAMATNYA                                 mngamalkan pembelajaran sepanjang hayat.
6 Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 –
                                      Sejarah Sekolah Bestari
2010
                                      Sekolah Bestari mrupakan salah satu drpd 7 Aplikasi Perdana Koridor
1. Membina Negara Bangsa.
                                      Raya Multimedia (1997, 2003, 2005) dilancarkan pd 1 Ogos 1996.terdiri
2. Membangunkan Modal Insan.
                                      drpd :
3. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan.
                                      1. Kad Pintar Serba Guna.      2. Sekolah Bestari
4. Merapatkan Jurang Pendidikan.
                                      3. Teleperubatan.          4. Kerajaan Elektronik,
5. Memartabatkan Profesion Keguruan.
                                      5. Jaringan Pengillangan Sedunia  6. Pemasaran Tanpa Sempadan
6. Melonjakkan kecemerlangan Institusi Pendidikan
                                      7. kelompok R & D
Menjelang tahun 2020, Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju
                                      Koridor Raya Multimedia dsambung Global Informational Superhighway
mengikut acuan sendiri, iaitu mencapai kemajuan seimbang dr segi
                                      bertujuan utk:
ekonomi, politik, sosial, kerohanian, serta kebudayaan.
                                      1. mperolehi maklumat secara visual, teks serta suara yg dhantar dgn
                                        cepat dlm kuantiti yg tidak terbatas.
Sekolah Bestari
                                      2. Mgerakkan pmindahan teknologi khususnya teknologi digital, mjadikan
Definisi – Institusi pembelajaran yg direka semula drpd segi amalan P &
                                        R & D sbg sati budaya utk phasilkan produk baru dan perkhidmatan
P dan pengurusan sekolah bg mnyediakan kanak2 zaman maklumat.
                                        yg bkualiti.
Sekolah Bestari di Malaysia mrupakan Institusi pembelajaran yg dreka
                                      Projek Sek Bestari bermula pd tahun 1999 hingga 2002, sebyk 87 buah
semula secara sistematik drpd segi amalan P & P dan pengurusan
                                      sek. Perluasan Projek Sekolah dkembangkan kpd 10 000 sek bermula
sekolah dgn tujuan utk membantu kanak2 mhadapi zaman maklumat yg
                                      tahun 2002 hingga 2010 dbawah Program PemBestarian Sek dlm Ranc
berasaskan 2 perkara penting, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan
                                      M‟sia Ke 8 (RMK8) dan Ke 9 (RMK9). Pencapaian projek rintis Sek Bestari
(FPK) dan nilai2 murni serta kepakaran teknologi maklumat dan
                                      spt rajah ms 8
komunikasi (ICT).
P & P yg dreka semula bermaksud mgintegrasikan elemen2 Bestari iaitu     Dalam usaha mwujudkan Sek Bestari, bbrp perubahan perlu dlakukan
kemahiran generik, pendekatan pembelajaran, Strategi P & P serta gaya    iaitu:
pembelajarn dan ICT dlm P & P, bertujuan utk mjadikan P & P lebih      1. Budaya P & P, drpd cara tradisional kpd cara bteras ICT.
menarik, mencabar, berkesan, dan dpt mngembangkan potensi murid       2. Sistem pengurusan, pentadir & guru2 perlu mgamal sistem
secara holistik dan bersepadu spt yg dhasratkan dlm FPK.            pngurusan profesional.
                                      3. Sistem penaksiran & penilaian harus berubah drp cara lama &
Ciri-ciri Sekolah Bestari :
                                        berpusat kpd cara yg bterusan & bsifat holistik.
1. Semua murid mampu dan dapt belajar.
                                      4. Kemudahan teknologi multimedia, meningkatkan prasarana ICT
2. Kurikulum mengambil kira pelbagai kebolehan dan keperluan.
                                        utk tujuan P & P spt peralatan, makmal komputer, tenaga kepakaran,
3. Iklim pembelajaran yg kondusif
                                        serta tenaga kerja yg mcukupi.
4. Penilaian berterusan.
5. Pentadbir dan guru yg profesional
                                      Dasar utama KPM berkaitan dgn Sek Bestari :
6. Sokongan ibu bapa dan komuniti.
                                      1. Memastikan semua pelajar celik ICT
                                      2. Mnyelaraskan semua inisiatif ICT di bawah JK Maklumat
Sekolah Bestari mengikut acuan Malaysia :
                                        Pengkomputeran Kementerian.
1. Sekolah tempat murid belajar mengikut kadar kendiri, akses kendiri,
                                      3. Menilai semula setiap perisian kursus yg telah dihasilkan.
  serta terarah kendiri.
                                      4. Mgutamakan peranan & fungsi ICT dlm pendidikan sbg mata pelajaran
2. Sekolah utk semua jenis murid iaitu rendah dan menengah
                                        dlm P & P.
3. Sekolah yg mgoptimunkan pgunaan teknologi pendidikan.
                                      5. Menggalakan penggunaan ICT bagi mningkatkan produktiviti,
4. Sekolah yg brkeupayaan kendiri utk mbestarikan sumber manusia.
                                        kecemerlangan serta kberkesanan sis pengurusan
5. Sekolah yg gurunya bperanan sbg pbimbing d sisi dan bukannya
                                      6. Mgalakan pkongsian pintar dgn pihak luar KPM.
  pendeta d pentas.
                                      Memperkasakan Sek Keb:
Logo Sekolah Bestari.
                                      KPM msasarkan semua SK dlengkapi dgn infrastruktur, peralatan &
                                      perisian yg mcukupi, serta guru & kakitgn mdpt latihan yg sewajarnya
                                      utk memastikan pgintegrasikan ICT blaku dlm P & P dan urusan
                                      ptadbiran sekolah. Plaksanaan PemBestarian sekolah merangkumi 3
                                      dimensi iaitu:
                                      1. Hardware – Perkakasan ICT yg dbekalkan ke sek spt Pusat Akses yg
                                        berfungsi ala kafe siber utk mnyokong sistem sedia ada spt makmal
                                        komputer sek
                                      2. Wetware – Bimbingan & latihan kpd pentadbir sek, guru, ibu bapa
                                        dan komuniti.
                                      3. Courseware – perisian kursus & sistem aplikasi.

                                      Matlamat dasar Memperkasakan SK:
                                      1. Memupuk & mperkukuhkan perpaduan dlm kalangan pelajar
                                      2. Pelajar dilatih agar hidup saling bekerjasama & mpunyai semangat
 Hitam – Pemikiran kritis & kreatif
                                        patriotisme serta btoleransi yg tinggi selaras dgn aspirasi nasional.
 Kuning – Pembelajaran optimun
                                      3. Meningkatkan kecemerlangan dlm pelbagai bidang.
 Ungu – Ilmu
                                      4. Mningkatkan kualiti prasarana, disiplin, sukan, pnguasaan ICT, kualiti
 Putih – Pendemokrasian pendidikan
                                        guru serta kpimpinan sekolah
 Biru – Perkenbangan holistik murid
                                      5. Pengetua/ guru besar yg mpunyai ciri kpimpinan yg berkesan, kump
 Merah – Peranan pendidikan sbg pemacu pbangunan negara.
                                        guru drp pelbagai kaum yg cekap & komited, mgeratkan hubungan &
Dr rjh di atas, sekolah bestari ialah sekolah yg dilengkapi dgn prasarana
                                        plibatan ibu bapa dgn warga sekolah.
ICT, pengurusan Pentadbiran yg profesional dan guru yg cekap, bijak,
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________            2

6. SK mpunyai infrastruktur yg lengkap bg melahirkan pelajar yg tinggi   TOPIK 2 : KOMPONEN SEKOLAH BESTARI
  pncapaian akademik & kokurikulum serta sahsiah yg cemerlang.
                                      Kurikulum bermaksud suatu siri rancangan pengajaran yg dsusun
Ciri2 Sekolah Perkasa:                           bertujuan utk mbolehkan pelajar menguasai ilmu, pengetahuan,
1. Infrastruktur lengkap & berkualiti                   kemahiran & aplikasi ilmu tersebut. Kurikulum meliputi segala matlamat
2. Menawarkan Bhs Cina & bhs Tamil                     pengajaran termasuk pengalaman & kaedah pengajaran serta teknik
3. Pencapaian akademik cemerlang                      penilaian yg dirancang.
4. Sistem sokongan yg kuat & mncukupi
5. Iklim & budaya sekolah sihat                      UNESCO mgariskan 4 asas utama pendidikan iaitu:
6. Semua pelajar menguasai 3 M                       1. Belajar supaya mengetahui
7. Pemimpin & guru cekap terlatih dan bkualiti               2. Belajar supaya membuat
8. Penawaran & pelaksanaan kurikulum brasaskan pelanggan          3. Belajar supaya menjadi insan
9. Penawaran & pelaksanaan kokurikulum yg brkesan             4. Belajar supaya hidup bersama.
10. Pencapaian sahsiah pelajar cemerlang
11. Beraspirasi nasional                          Faktor2 yg dipertimbangkan sewaktu mrangka kurikulum:
                                      1. Agen prubahan iaitu mpunyai wawasan & falsafah pbangunan yg
Pendidikan Bestari:                              progresif ke arah mngisi kperluan pbinaan individu, masy, serta
Ringkasnya Pendidikan Bestari ialah:                      negara bg mwujudkan masy madani.
1. Usaha utk mgembangkan potensi individu                 2. Progresif, dinamik & seimbang iaitu seimbang dr segi
2. Pendidikan alaf baru utk mhadapi cabaran globalisasi            akademik, sahsiah dan akhlak.
3. Pendidikan btaraf dunia.                        3. Kualiti pendidikan iaitu mgutamakan proses P & P, persekitaran
4. Usaha utk mlahirkan generasi yg celik minda                 pemb. yg menyeronokan, kemudahan pemb. serta kualiti latihan
5. Agenda utama dlm RMK9 yg tkandung dlm teras strategik PIPP         pendidikan guru.
                                      4. Kreatif iaitu bgmn mcerna kreativiti & daya cipta, inovasi serta
Sistem Pend Bestari penting utk mhadapi cabaran semasa iaitu:         imaginasi bg mengembangkan potensi generasi muda.
1. Ledakan Maklumat –                           5. Patriotisme iaitu mgukuhkan nilai2 kwarganegaraan bg
2. Era teknologi maklumat                           mningkatkan komitmen thdp negara utk mbentuk masy yg
3. Globalisasi                                 btanggungjawab, bwawasan serta berintegriti.
                                      6. Sains dan Teknologi iaitu mrealisasikan matlamat perindustrian
Konsep Bestari : Definisi                           spy setanding dgn negara maju.
Guru Bestari – guru yg bijak, bketerampilan, mgamalkan budaya ilmu,    7. Globalisasi, kemahiran mgendali, mmilih serta mgunakan
bsahsiah mulia, mpunyai kompetensi kecerdasan emosi & sosial,         maklumat dgn berkesan.
mgamalkan nilai2 integriti, btanggungjawab dan brakauntabiliti,      8. Agama & akhlak iaitu wadah pbangunan insan dan mbangunkan
mganggap kerja sbg ibadah, mguasai pelbagai bhs serta mpunyai         modal insan.
kpakaran dlm ICT.                             9. Mbentuk Sahsiah iaitu pbinaan imej kendiri yg terpuji dan
Guru Bestari – guru yg mpunyai ciri2 di atas, serta komited trhdp tugas,    personaliti yg mpunyai kecergasan fizikal yg berdaya saing, bdaya
kreatif, inovatif, optimistik serta mesra ICT spt yg dgambarkan dlm FPK    tahan serta bdaya maju.
iaitu insan yg seimbang dr segi JERI                    10. Pendidikan Berterusan iaitu mmastikan kesinambungan pend
                                        dgn mgamalkan pembelajaran sepjg hayat.
Matlamat Sekolah Bestari : Melahirkan pelajar yg holistik, berupaya
bfikir secara bijak dan saksama.                      Ciri2 Kurikulum Sekolah Bestari :
Objektif Sekolah Bestari :                         1. Pngembangan individu iaitu mbantu pelajar mcapai perkembangan yg
1. Mhasilkan tenaga kerja yg berfikir & celik teknologi            seimbang & myeluruh.
2. Mningkatkan pglibatan pihak bkepintingan                2. Pelbagai disiplin ilmu, bertema serta berkesinambungan merentasi
3. Mendemokrasikan pendidikan                         bidang serta meransang pemikiran.
4. Mwujudkan peluang bg mningkatkan kkuatan & kbolehan ind.        3. Mgintegrasikan pngetahuan, nilai, kemahiran, serta bhs merentasi
5. Mbangunkan intelek, rohani, emosi & jasmani pelajar.            kurikulum.
                                      4. Futuristik iaitu mnyediakan pelajar utk mhadapi masa depan.
Objektif di atas dpt dcapai melalui strategi berikut;
                                      5. Mnyatakan dgn jelas hasil pembelajaran mgikut thp kbolehan pelajar
1. mberi peluang belajar kpd semua murid
                                       yg berbeza2
2. Mngajarkan bhs & nilai2 murni meretasi kurikulum
                                      6. Pelbagai dimensi ilmu, kemahiran serta bersifat global
3. Mberi penekanan thdp kemahiran bfikir (High Order Thinking Skill-
                                      7. Bersifat luwes iaitu fleksibel, iaitu mgikut thp & kbolehan murid.
  HOTS)
                                      8. Berpendukan nilai iaitu pmupukan akhlak dan nilai murni merentasi
4. Mgintegrasikan ICT dlm P & P
                                       kurikulum.
5. Mningkatkan komunikasi menerusi ICT
                                      9. Berorientasi praktis & brasaskan proses.
6. Mjalinkan hubungan yg baik dgn pihak luar dan komuniti stempat.

5 inisiatif ICT ialah projek pengkomputeran & makmal komputer,       Faedah2 yg dperolehi melalui Kurikulum Bestari :
Projek Rintis Sekolah Bestari, Pnyediakan infrastruktur dan rangkaian   1. Pelajar dilatih & dibimbing utk bfikir secara kritis & kreatif,
jalur lebar SchoolNet, P & P Sains dan Matematik dlm Bhs Inggeris       menerapkan   nilai2 murni  serta  meningkatkan   kecekapan
(PPSMI) dan TV Pendidikan.                          berkomunikasi.
                                      2. Memperoleh pembelajaran yg holistik.
Langkah2 kerajaan utk mcapai matlamat Sekolah Bestari :          3. Dberi peluang memajukan diri mengikut minat, kemampuan serta
1. Mjadikan 87 buah sek dbwh projek rintis Sekolah Bestari sbg penanda    kbolehan masing2.
  aras kpd prog pembestarian sekolah.                   4. Dibimbing mgikut keperluan, minat, serta kbolehan yg berbeza2.
2. Mngadakan kursus & latihan ICT kpd 200 000 org guru.
3. Mningkatkan jumlah pengisian bg mbantu P & P              Ciri-ciri Pedagogi Sekolah Bestari :
4. Mmantapkan prog latihan & bimbingan ICT kpd pentadbir sekolah,     1. Pgurusan pemb. bpusatkan pelajar - pemb. melalui pgalaman.
  guru & pelajar.                             2. Patisipatif – mgalakan plibatan pelajar secara aktif dlm setiap akt.
5. Mbekalkan infrastruktur, perkakasan & aplikasi pngurusan yg mcukupi.     yg djalankan.
6. Mrangkaikan 8 120 buah sek dgn akses jalur lebar SchoolNet.       3. Kolaboratif – segala maklumat dikongsi bersama.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________                        3

4.   Pemb. sbg satu proses yg holistik mlibatkan aspek JERIS (jasmani,                 Ini tmasuk Pemb Koperatif, Pmainan berpasukan serta
    emosi, rohani, intelek, soaial)                                  myelesaikan masalah secara bpasangan & projek
5.   Mgintegrasikan elemen pemb. Bestari spt Gaya Pembelajaran &                    Mlibatkan interaksi pelbagai pihak dgn mmastikan pljr
    Kecerdasan pelbagai.                                       dsediakan peluang utk mjadikan pemb bmakna melalui
                                                     pgalaman & interaksi.
6.   Proses pembelajaran aktif & konstruktif – pelajar mbina pngertian         Stra Konteks  Seminar, bengkel, kajian luar, lawatan sambil belajar serta
    sendiri drp input yg dterima.                           Luar      projek
7.   Pelbagai teknik & strategi P & P dgunakan spt kaedah stesen, bsifat                Prog pemb kendalian kendiri
    individu, berfikrah, inkuiri, kontekstual, dsbgnya.                        Pemb brasaskan akt. Misalnya sesi hands-on secara intensif &
8.   Berpusat kpd pelajar – pemb. Masteri spt Akses Kendiri (PAK),                   bfokus.
    Kadar Kendiri (PKK) dan Terarah Kendiri (PTK).                          Ksedaran apa yg dketahui & yg tdk dketahui iaitu cara utk
9.   Mbudayakan ilmu & bfikiran kritis dan krestif.                          mningkatkan ksedaran mgenai proses bfikir, oleh itu dpt
                                              Stra      mrancang & mnilai apa yg dpelajari
10.   Brasaskan guru, rangkaian serta pendekatan, strategi dan teknik yg
                                              Metakognitif  Murid2 bljr melalui proses bfikir ttg proses pemb, bgmn ia
    pelbagai.                                             dlakukn serta bgmn ianya boleh dperbaiki.
11.   Mgamalkan pmikiran kritis – aras tinggi /high order thinking skill                Teknik metakognitif; pnyoalan, refleksi & pnulisn refleksi.
    (HOTS)                                              Mlibatkn interaksi ant pelbagai pihak dgn unsur pengajaran
12.   Pemb. secara individu, bpasangan serta bkumpulan dgn bimbingan           Stra      Murid dsediakn peluang utk mjadikn pemb sesuatu yg
    fasilitator, bahan elektronik dan bukan elektronik.                Kontekstual  bmakna melalui pngalamn & maklumat
13.   Pgunaan ICT dlm P & P.                                      Kaedah pemb mgaitkn isi peljrn dgn pgalamn harian ind,
                                                     masy, serta alam pkerjaan.
14.   Pelbagai kaedah & strategi P & P yg dgunakan spt berfikrah, inkuiri,
                                                     Kaedah pemb secara konkrit mlibatkn akt hands-on & minds-
    kontekstual dsbgnya.                                        on
15.   Bersifat global.                                         Mningkatkn keupayaan murid mhadapi pelbagai cabaran
                                              Kajian Masa  hidup & mbuat kputusn
Komponen/elemen Bestari dlm Pengendalian Pemb Bestari.                   Depan     Mhasilkn generasi masa depan yg bkyakinan, btanggung
                                              (KMD)     jawab serta brintegriti
                       Pendekatan                         Mbawa anjakan paradigma dgn mbudayakn kem bfikir &
   Ciri2 Pelajar    Kem. Generik              Strategi P&P              pemb spanjg hayat.
                       Pembelajaran
    Gaya Pemb.      Kem. Berfikir   Bpusatk plj    -  Direktif
    Kecerdasan      Kem. Belajar    Bpusatk ind.   -  Pemerhatian
    pelbagai       Kem.       1. Pemb, Masteri  -  Generatif      Gaya Pembelajaran – ialah cara seseorg mempelajari sesuatu
    Kompetensi      Mentaksir dan  2. Pemb alses    -  Mediatif       mengikut kecenderungannya atau minat yg mdorong seseorg utk
    Kecerdasan      menilai       kendiri     -  Koperatif      mproses maklumat baru /pgalamn. Gaya pemb seseorg bgantung kpd
    emosi (EIC)     Kem. Tekno    3. Pemb kadar    -  Kolaboratif     unsur2 yg dsukai di bwh lima stimulus iaitu alam sekitar, emosi,
              mak &        kendiri     -  Konteks luar     sosiologi, fizikal serta psikologi
              komunikasi    4. Pemb Terarah   -  Kontekstual
              (ICT)        kendiri     -  Metakognitif
              Kem.       5. Pemb bfikrah   -  Kajian Masa     Model2 Gaya Pembelajaran – ciri2 pelajar
              fasilitator   6. Pem brbantuk     Depan (KMD)
                        teknologi
                       7. Pem brasaskn               Gaya Pemb (Model Dunn&Dunn)     Gaya Pemb (Model VAK)
                        otak                   Persekitaran            Visual
                       8. Pem brasaskn               Emosi               Auditori
                        projek.                  Sosiologi             Kinestatik
                                             Fizikal
Strategi Pemb. Bestari:                                  Psikologi
   Stra. Pemb                  Huraian
            Berpusatkn guru
 Stra. Direktif    Mbantu    pelajar  mperolehi   maklumat,  menguasai
            pengetahuan dan kemahiran.
            Mlatih mgikut prosedur tertentu
            Pemb masteri dan secara langsung.
            Guru sbg mentor & fasilitator
 Stra         Pem melalui pmerhatian org lain mlakukan tugas
 Pemerhatian      /penerangan ttg sesuatu kemahiran
            Pmerhatian rapi diikuti dgn peniruan
            Kaedah/teknik eksperimen, simulasi (main peranan), model
            serta lakonan
            Pljr belajar melalui pmerhatian/penilaian.
            Pljr   mbina idea & konsep mgikut kfahaman sendiri
            berlandaskan pengetahuan lepas.
            Pljr dberi bimbingan utk mpelajari bgmn mgaplikasikan
 Stra Mediatif     pgetahuan utk mnyelesaikan masalah.
            Kombinasi proses mberi sebab, bimbingan serta pbincangan
            tbuka.
            Guru sbg fasilitator /pgantara
            Pljr dgalakan mjana idea secara kritis & kreatif melalui akt
            sumbang saran, pemetaan minda serta pemikiran literal.
 Stra         Pljr mpelajari bgmn utk btindak apbl situasi mmerlukan
 Generatif       kreativiti, pmahaman, keaslian, rekaan serta pnyelesaian
            secara unik.
            Pdekatan konstruktivisme
            Guru sbg fasilitator
            Pljr mguasai & mgamalkan kem sosial, nilai murni serta sikap
            saintifik bg mbolehkan pljr brinteraksi & bkomunikasi.
 Stra         Satu proses mhasilkan sesuatu tugasan besar secara kolektif
 Kolaboratif      dgn pihak yg berlainan dan mlakukan tugasan2 kecil yg
            berlainan ttp mpunyai hasrat dan matlamat yg sama.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________                          4

Ciri2 Pljr yg Mgamalkn Gaya Pemb Model Dunn&Dunn                              atau lakonan serta kerja tgn spt   mgikut konteks sebenar.
                                                      mbaiki benda rosak,mgubahsuai
                                                      sesuatu & seni kraf tgn.
                                               Auditori    Lebih mudah mgikuti & mgingati    Mllaksanakn latih-tubi
Persekitaran          Suka  bljr  tanpa bunyi bising                      mak dgn cara mdgr perbualan      Bljr melalui bkomunikasi
(Environment)          Suka  bljr  d tempat terang                        formal & tdk formal          dgn rakan sebaya / dgn
                Suka  bljr  d tempat cahaya samar                     Boleh mgingati mak melalui      org lain dlm situasi
                Suka  bljr  d tempat sejuk                        pbacaan kuat atau mgerakn bibir    Mdgr prog atau ranc yg
  Bunyi            Suka  bljr  d tempat panas
  Pencahayaan                                               semasa mbaca             dsiarkn d radio atau
                Suka  bljr  d tempat formal.                       Dpt mgukuhkn ingatan dgn cara     televisyen.
  Suhu            Suka  bljr  d sebarang tempat
  Rekaletak                                                mdgr semula rakamn, mgajar rakan
                                                      serta bbincang
                                                      Mnunjukn ktrampilan bbhs secara
Emosi (Emotional)      Motivasi – samada murid boleh mransang diri utk                 lisan & btulis
              bljr atau mmerlukan bantuan guru.                        Ada bakat muzik & sensitif pd nada,
              Ketekalan – samada murid bolehbljr dlm jangka                  ritma, serta irama
  Motivasi        masa lama atau pendek                              Sentisif thdp bunyi2 bhs yg
  Ketekalan        Tanggungjawab – samada murid btanggungjawan                   berbeza2 & mudah mpelajari bhs
  Tanggungjawab      thdp diri sendiri atau mmerlukn bimbingan                    baru.
  Struktur        Struktur – samada murid suka bljr mgikut jadual
              terancang atau mgikut khendak hati
                                               Secara ringkas Model VAK :
Sosiologi            Suka bljr bersendirian
(Sosiological)         Suka bljr secara berpasangan                 1. Visual – dgn mlihat sesuatu contoh gambar, murid lebih teransang &
                Suka bljr secara berkumpulan                  dpt bljr dgn lebih baik
                Suka bljr bersama rakan sebaya                2. Audio – dgn mdgr sesuatu contoh bunyi atau muzik lebih sensitif &
  Sendirian          Suka bljr dlm kumpulan
  Berpasangan                                         dpt bljr dgn lebih baik
                Suka bljr dgn didampingi oleh guru
  Berkumpulan                                       3. Kinestatik – murid lebih teransang & dpt bljr dgn lebih baik melalui
                Boleh bljr dgn mana2 cara atau situasi
  Dgn org dewasa                                       pgalamn & plibatan secara fizikal atau ‟hands-on‟
  Pelbagai

                                               TOPIK 3 : KOMPONEN2 SEKOLAH BESTARI
Fizikal           Persepsi – samada murid suka bljr dgn benda
              maujud / pengalaman /dgn unsur abstrak.
              Makan – samada murid suka makan / minum /            Penilaian ditakrifkn sbg proses mnentukn, mdptkn serta mberikn
  Persepsi        tidak suka ketika belajar                    maklumat yg bguna utk mbuat ptimbangn mgenai tindakan selanjutnya.
  Makan          Waktu – samada murid suka bljr subjek trtentu pd         Penilaian sbg ptimbangn profesional ttg kbaikn & nilai sesuatu.
  Waktu          masa yg trtentu/ bila2 masa
  Gerakan         Gerakan – samada murid suka brgerak / tidak
              semasa bljr.                           Prosedur Penilaian dlaksanakn dlm lima peringkat:

Psikologi          Pljr global suka bljr secara mnyeluruh.             1. Peringkat  persediaan
              Pljr analitik bljr mgikut urutan sistematik & mbuat       2. Peringkat  pentadbiran
              analisis                             3. Peringkat  pemeriksaan & pengukuran
 Global          Pgunaan otak kiri – suka mbuat analisis, pgiraan,
 Analitik                                          4. Peringkat  analisis
              saintifik serta bahasa
 Otak kiri otak      Pgunaan otak kanan – bljr secara global, melukis,
                                               5. Peringkat  interpretasi & tindakan
 kanan           mbuat sintesis serta mcipta.
 Impulsif dan       Impulsif – pljr btindak secara spontan & tanpa
 reflektif                                         Sistem Pengujian, Pengukuran & Penilaian
              bfikir panjang
                                               Tujuan Penilaian dlm akt P & P:
              Reflektif – pljr bfikir dahulu sbelum btindak.

                                               1. Mgumpulkn mak ttg pcapaian pljr slepas akt P & P utk mbuat tafsiran
Ciri2 pljr yg mgamalkn Gaya Pemb VAK (Visual, Auditori,
                                                dan tindakan sewajarnya.
Kinestatik)
                                               2. Mgenalpasti kkuatn & klemahn pljr dlm sesuatu mata pel utk mracang
                                                akt pemulihan & pngayaan
Gaya       Ciri Pelajar                  Akt P & P          3. Mngesan pcapaian obj P & P utk mrancang akt P & P pd masa akan
Pemb                                              datang
Visual    Mudah mgingati mak yg dsmpaikn           Kad imbasan         4. Mngesan kbkesann pngajarn guru utk mrancang stra yg lebih bkesan
       dlm bentuk visual spt rjh & gambar         Menyalin Pbendaharaan
                                               5. mrekod kputusn pnilaian dlm rekod prestasi & rekod profil pljr sbg
       Mudah mgingati arahan btulis            kata baru & mnulis semula
       Blh mgambarkn mak dlm minda            Mgambarkn mak yg dbaca     rujukn mana2 pihak bkenaan
       wlpun tanpa teks                  & mlakar dlm bentuk     6. mnilai kbkesann sesuatu prog, misalnya prog pbestarian sekolah.
       Mmiliki kem visual-spatial –            lukisan, rajah atau grafik
       mgambarkn saiz, bentuk, tekstur          Guna warna yg berbeza2
       secara struktur tiga dimensi.           utk menandakn perkara2
                                               Kepentingan Penilaian dlm proses P & P:
       Peka trhdp komunikasi non-verbal –         yg penting.
       dpt mbaca ekspresi muka & postur                        1. Utk mgetahui keuoayaan, kem serta pgetahuan asas yg sedia ada pd
       Mgingati sesuatu pemb dgn mcatat
                                                murid2 dlm perkara yg diajar
       nota & arahan
Kinestatik  Bljr dgn baik melalui pgalamn &          Lakonan atau bhn maujud   2. Mbantu guru2 mgetahui sejauh mana murid2 mrk dpt mguasai &
       mgambil bhgian secara aktif melalui        utk mjelaskn makna       mpelajari perkara yg dsampaikan
       akt fizikal                    pbendaharaan kata atau    3. Utk mbandingkn pencapaian seseorg murid
       Mudah bljr melalui akt ‟hands-on‟         teks yg dbaca.        4. Utk mbandingkn tingkat pcapaian murid
       spt dlm PJK & teater                Mlukiskn situasi       5. Utk guru mbuat jangkaan thdp potensi & bakat murid
       Suka kerja lapangan                bkomunikasi .        6. Mbolehkn guru mnilai bahan & teknik serta kaedah P & P
       Mnunjukn kem motor – koordinasi          Melihat situasi sebenar
       badan yg baik & mahir dlm sukan          atau mlaksanakn simulasi
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________                  5

Ciri-ciri Penilaian & penaksiran Sekolah Bestari:              hubungn, pljr, guru, & pegawai pnilaian boleh mlibatkn diri dlm akt
                                      pnilaian apbl sudah bsedia. Penilaian pelbagai bentuk iaitu penilaian
                                      dbilik darjah, penilaian berasaskn sek, serta pnilaian bpusat utk
1. Penaksiran lebih bbentuk tdk formal, bterusn serta bfungsi sbg
                                      mpamerkn pbezaan kkuatn, kbolehn, serta pengetahuan.
  plengkap kpd proses P&P
2. Fokus penaksiran adalah utk mdpt mak bkaitn dgn pkembangn pljr bg
  mmudahkn tindakan susulan                        Bentuk2 Penilaian – Penjelasan & Contoh
3. Mpbagaikn alat penaksiran dan bentuk soalan bdasarkn tujuan
  penaksiran & obj mata pelajaran                       Btk Penilaian    Penjelasan          Contoh
4. Prestasi pljr dilaporkan menerusi kriteria yg mnerangkn thp pcapaian   Penilaian bilik   Dilaksanakan     Mngenalpasti keupayaan pljr
  pljr                                   drj:Instrumen    sebelum,       Mngenalpasti kkuatn & klemahn
5. Tumpuan penaksiran ialah perkara /elemen yg ingin dbentuk dlm diri               semasa /       pljr
  para pljr menerusi matlamat & kandungan kurikulum                       selepas       Mmantau pkembangn kmajuan pljr
                                        Catatan      pengajaran      Mngenalpasti kbkesann pngajarn
                                        Anakdot      btujuan utk     Mgesan kemahiran intelek semula
Perbezaan Pnilaian Dahulu & sekrg & Penilaian Bestari             C.Kalendar                jadi.
                                        Snr semak
                                        Sampel hasiln
     Penilaian dahulu/sekarang         Penilaian Bestari      kerja/ tugasan
   Berfokuskn pcapaian         Holistik               Pameran
   Berasaskn subjek          Berasaskn elemen
   Merujuk norma            Merujuk kriteria
   Berpusatkn sistem          Berpusatkan Pljr          Penilaian      Dilaksanakan     Menentukan pencapaian hasil
   Berpusat              Pelbagai bentuk          brasaskn sek:    pd akhir setiap    pembelajaran dlm kurikulum
   Terminal              Berterusn                        bidang
   Tertumpu ujian           Panca instrumen                     pengajaran
                                        Snr semak     btujuan utk
   Off-line              On-line               Uj. Rujukan
                                        kriteria
                                        Projek
                                        Sampeltugasan/
Sistem2 Penilaian – holistik, elemen, rujukan kriteria, talian terus/ on-    hasil kerja/
line                                      pameran


Holistik – skop penilaian mliputi bkn shj pencapaian ttp psediaan      Penilaian      Dilaksanakan     Mnentukan elemen pcapaian
                                       Berpusat: Inst.   atas arahan/     kseluruhnnya utk mmenuhi proses
progres atau pkembangn & kemahiran, iaitu kbolehn semulajadi.
                                                 perintah apabila   pkembangn pend.
Pendekatan holistik akan mberi pelbagai mak ttg gaya pemb &                    telah tiba      Mnentukn kemahiran semula jadi
keupayaan pljr.                                Ruj.Kriteria    masanya,       keintelektualan bdasarkn kcerdasn
                                        Uj.Intelektual   btujuan utk      pelbagai pljr.
                                        Uj.kecerdasan
Gaya pembelajaran & keupayaan Pelajar                      pelbagai


1. Persediaan – pljr mpunyai pgalamn yg berbeza2. Jesteru itu,
  pringkat kmasukn dlm bidang pemb perlu dsediakan.
                                      Bahan P & P - Ciri2 Bahan P & P dan faedahnya
2. Progres/perkembangan – Pkembangn pljr utk mcapai obj perlu
  dpantau. Kkurgn atau klebihn pljr2 jg perlu dkesan secara diagnosis
3. Pencapaian – Mnentukn pcapaian hasil pemb penting utk mnunjukn              Ciri-ciri                Faedah
  sama ada pljr itu bsedia utk mneruskn bidang yg lain pula          Mmenuhi khendak m/pel, kos yg      Mnyesuaikn murid yg bbeza drpd
4. Kemahiran/kebolehan – Gaya pemb yg bbeza & kcerdasn pelbagai        bkesan serta hiasan & teknikal yg    segi keupayaan & kperluan hasil
  dkalangn pljr harus dikenalpasti.                      mmuaskn.                drpd ksedaran keupayaan &
                                        Mencabar pemikiran, menarik,      potensi
                                        memotivasikn murid utk bljr serta    Pljr btanggungjawab mngurus &
Elemen – penilaian brasaskn elemen mberi fokus kpd elemen2 yg mesti      mgalakn plibatn yg aktif        mngawal pembelajarannya sendiri
dtingkatkn oleh pljr mlalui mata pel dlm kurikulum. Penilaian jg mberi     Mgabungkn asas rangkaian kerja     Pljr dpt mmanipulasi teknologi
                                        terbaik, asas guru dan bahan2      maklumat utk menjadkan
maklumat ttg kpakarn & pcapaian elemen2 oleh seseorg pljr
                                        courseware iaitu bahan interaktif.   pembelajarannya lebih mnarik

Elemen yg berkembang melalui mata pelajaran

                                      Panduan Pemilihan & Penilaian bhn P&P mcakupi 5 kriteria:
       Mata pelajaran            Elemen
 Bahasa & komunikasi         Kebolehan mlahirkn idea
 Seni & sastera/pkembgn sosial &   Kebolehan bekerja dlm kump        Kriteria Utama                Ciri-ciri
 emosi                                   Kurikulum yg      Selaras dgn spesifikasi kurikulum
 Psikologi/pkembngn kognitif     Kebolehan mganggarkn kuantiti     mencukupi       Mningkatkn nilai & kem (terutama Kem berfikir) Ilmu
 Sains & teknologi          Kebolehan mbuat hipotesis                   pngetahuan serta bhs merentas kk.
                                                  Sesuai dgn obj P&P
                                                  Kandungan yg tepat & terkini
Rujukan kriteria – mrupakn suatu ujian utk mgukur prestasi pljr dlm                 Kandungan sesuai dgn psekitarn murid
sesuatu tugasan, yg dinilai bdasarkn kriteria tertentu yg ditetapkan,                Penilaian dibina
bertujuan utk menentukan pcapaian seseorg ind yg dkhendaki dlm
sesuatu bidang kem.
                                       Arahan yg       Mningkatkn integrasi secara mnegak & mlintang
                                       mencukupi       Mgambilkira kbolehn pljr & guru yg berbeza2
Talian terus/ On-line – bermakna item ujian penilaian bestari dsimpan                Sesuai utk pelbagai psekitarn pembelajaran
                                                  Reka bentuk yg baik
dlm bank item komputer yg boleh digunakan di terminal komputer
                                                  Dlakukn secara profesional
melalui rangkaian perhubungan/ networking. Dgn bank item & rangkaian
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________                     6

             Dsesuaikn dgn gaya P&P yg berbeza2                            angka       serta rombongan
                                                                    pjalann ke muzium
                                                                    sains
 Hiasan yg        Grafik                         Ruang       Dlm imej    Rekaan, lukisn,  Lukisan, blok
 mencukupi        Video                                   & gambar    visual serta    bangunan, video,
             Animasi                                          coretan      movies, slide, pmainn
             Suara & bunyi                                                imaginasi, buku
             Paparan                                                   ilustrasi serta teka-
             Warna & font                                                 teki
                                         Kinestatik     Melalui    Menari, berlari,  Main peranan, drama,
 Teknikal yg       Mesra pengguna                               ksedarn &   mlompat,mbina,   pgerakn, benda2 utk
 mencukupi        Panduan yg jelas & komprehensif                      kesan     myentuh, serta   mbina, sukan &
                                                          mbuat gerak-    pmainn fizikal &
                                                          geri        sentuhan.
                                         Muzik       Melalui    Mnyanyi,      Mnyanyi spjg sesi,
                                                   irama &    humming, mdgr   bmain muzik &
Mencabar Pemikiran dan Menarik Minat Murid – melalui pgunaan                     melodi     irama, wisel &   rombongan konsert &
bahan2 teknologi spt alat2 sek Bestari atau Smart School Toolbox guru                        mgetuk tgn &    alat2 muzik
mampu mgalakn plibatn yg aktif dlm akt P&P.                                     kaki
                                         Interpersonal   Dgn      Menganjur,     Rakan, kumpulan
                                                   mlontarkn   memimpin,     pmainn, kumpulan
Contoh2 Smart School Toolbox yg boleh digunakan:                           idea kpd    berhubung &    sosial & khidmat masy
                                                   org lain    myesuaikn diri
                                         Intrapersonal   Mendalami   Mnentukn mat,   Mnentukn masa
  Verbal/ linguistik     Penulisan kreatif (sajak & cerpen)
                                                   diri sendiri  mrenung,      sendiri, projek sendiri,
                Pidato & perbahasan
                                                          bmimpi/bkhayal,  & pilihan sendiri
                Membaca & merakam percakapan
                                                          myendiri/myepi
                Ucapan & syarahan
                                                          diri & mrancang

  Logik Matematik       Pengurusan grafik
                Menyelesaikan masalah
                                         Aktiviti P&P yg bersumberkan komputer & software
                Simbol & lakaran
                Melukis peta                    Bahasa          Program memproses perkataan
                Rekod Maklumat dalam graf                          Menaip
                                                      Program Publishing desktop
  Verbal/ruang        Mencipta gambar 3-D                             E-perpustakaan
                Membuat rekaan & bentuk                           Buku cerita interaktif
                Melukis & mewarna                              Permainan perkataan
                Menconteng
                Menyusun gambar                  Logik/ Matematik     Tutorial Kemahiran Matematik
                                                      Program komputer tutor
  Kinestatik         Main peranan                                 Permainan logik
                Bahasa badan                                 Program sains
                Permainan sukan                               Program pemikiran kritikal
                Bersukan & aktiviti fizikal
                Berlakon & mimos                  Ruang           Program animasi
                                                      Program melukis, mengecat, & mewarna
  Muzik            Menyanyi, bersenandung serta bergerak                    Permainan catur elektronik
                mengikut muzik                               Permainan ruang menyelesaikan masalah
                Mendgr & memain muzik                            Kit teka-teki elektronik
                Memadankan perasaan dgn irama lagu                      Program Clip art
                Mencipta lagu                                Pengetahuan persembahan grafik


  Interpersonal        Memberi maklum bals                Kinestatik        Pembinaan kit yg melibatkan komputer secara
                Menjadi org perantara                              hands-on
                Kemahiran kolaborasi                             Permainan pergerakan semulasi
                Empati terhadap org lain                           Sistem software dlm semua segi
                                                      Permainan koordinasi mata tangan
                                                      Alat2 yg boleh dimasukkan dlm komputer
  Intrapersonal        Kawal perasaan
                Mendalami minat peribadi
                Menetapkan agenda sendiri             Muzik           Guru kesusasteraan & muzik
                Guna kecekapan metakognitif                         Software lagu2
                Belajar melalui pemerhatian                         Pemantapan pengenalan ton & melodi lagu
                                                      Alat muzik digital


                                         Interpersonal       Papan buletin elektronik
Cara2 Memanafaatkan bahan P&P                                        Permainan simulasi


 Kkuatn Murid     Berfikir     Minat        Kperluan bhn     Intrapersonal       Pemilihan software persendirian
Bahasa       Dlm      Mbaca,mnulis,     Buku, alat tulis, pita,               Software penjagaan kaunseling
          perkataan   bcerita & main    kertas, diari, dialog,               Mana2 program diri sendiri.
                 perkataan       bahas & cerita
Logik /       Dgn      Percubaan,      Perkara2 utk dterokai
Matematik      alasan    pyoaln,pgiraan,    bhn2 sains
                 serta teka-teki    memanipilasi bhn     TOPIK 4 : PEDAGOGI BESTARI
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________                7

Komponen Teras Pedagogi Bestari – teori pemb, kemahiran Generik,       Akt pemb harus brasaskn khidupn harian. Pemb yg paling bkesan
ciri2 pelajar, strategi P&P, Jenis pemb                   ialah belajar bgmn utk belajar / ‟learn to learn‟

Teori Pembelajaran – merujuk kpd prinsip2 & hukum2 pembelajaran      Kemahiran Generik – kem berfikir, kem belajar, kem mentaksir, kem
yg dihasilkn drpd kajian ahli2 psikologi pendidikan. Melalui teori pemb  teknologi maklumat & komunikasi (ICT), kem fasilitator.
ini, guru akan mmahami pelbagai cara pemb murid2 & seterusnya
mhubungkaitkn prinsip & hukumnya dgn kaedah dan teknik mengajar
                                      Kemahiran berfikir(KB) – Berfikir melibatkan operasi mental yg blaku dlm
utk mcapai obj pelajaran dgn berkesan.
                                      minda atau sistem kognitif seseorg btujuan utk mnyelesaikn masalah.
                                      Berfikr juga iailah kebolehan manusia utk mbentuk konsep, mberi sebab
1. Teori Pembelajaran Mazhab Behavioris –                 atau mbuat penentuan. KB dpt drumuskn sbg proses mgunakn minda
                                      sama ada utk mcari makna & pemahaman thdp sesuatu, meneroka
                                      pelbagai idea, mbuat pertimbangan atau keputusan serta mnyelesaikn
  Tokoh2 terpengaruh ialah Pavlov, Thorndike & skinner. Mereka
                                      masalah.
  berdpt pemb adalah bkaitn dgn prubahn tgkahlaku hasil drp
  ransangan dan tindakbalas, yg disebut jg sbg Teori Ransangan-
  Tindak Balas.                             KB terbhg kpd 2 iaitu :
  Mrk tkenal dgn teori Pelaziman Klasik Pavlov – dgunakan dlm
  bidang fisiologi, Teori Pelaziman Watson – tkenal dgn kajian ttg
                                       KB kritis – keupayaan minda menilai kemunasabahan & kewajaran
  pemb emosi semula jadi manusia spt takut, marah & kasih sayang,
                                       sesuatu hujah membuat ptimbangn yg wajar dgn alasan & bukti.
  Teori Pelaziman Thorndike – Implikasi dlm P&P ialah mningkatkn
                                       KB kreatif – kcekapn mgunakn minda utk mhasilkn atau mcipta idea
  persediaan utk belajar melalui motivasi & ganjaran dan Teori
                                       baru dan mberi makna serta mnyelesaikan masalah secara inovatif.
  Pelaziman Skinner.
  Dua kategori Teori Pemb Behavioris ialtu Teori Pelaziman Klasik
  Pavlov dan Watson yg mnekankn pemb melalui perhuungan antara      Jenis-jenis Kemahiran Befikir – kritis, kreatif, membuat keputusan,
  ransangan dgn gerak balas dan Teori Pelaziman Operan Thorndike     menyelesaikan masalah.
  dan Skinner mementingkan pemb melalui peneguhan.
                                             Contoh KB kritis            Contoh KB kreatif
2. Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif –                     Mneliti bhgian kecil & kseluruhn      Mjana & mhasilkn idea baru
                                         Mbanding & mbeza              Mhubung kait
                                         Mncirikn & mngelas             Mengimlak
  Tokoh2 penting ialah Kohler, Gagne & Ausubel. Mrk bpendpt bhw        Mbuat sekuen/ urutan            Mcipta metafora
  pemb ialah suatu proses dalaman yg blaku dlm akal fikiran.          Mnyusun mgikut keutamaan          Mcipta analogi
  Teori ini dtumpukn kpd cara pemb pemikiran celik akal, kaedah        Mnerangkn sebab
                                         Mbuat ramalan
  penyelesaian masalah, penemuan serta kategori pemb.
                                         Mgusul periksa andaian
  Implikasi Teori Pemb kognitif trhdp P&P adalah mgalakkn murid        Mngesahkn sumber maklumat
  mgunakn celik akal, mgaitkn pengalaman sedia ada dgn pemb          Mbuat inferens
  baru, mngajar sesuatu kemahiran mgikut urutan, mmupuk motivasi
  intrinsik, mbangkitkn naluri ingin tahu dgn kaedah inkuiri-penemuan
  dan deduktif serta mnyusun isi pelajaran secara sistematik mgikut   Jenis-jenis alat berfikir – Pengurusan grafik, peta minda, soalan &
  thp pkembangn kognitif murid.                     pnyoalan – Jenis soalan (tertumpu & bcapah), Aras soalan (Taksonomi
                                      Bloom) & Lingkaran soalan.

3. Teori Pembelajaran Mazhab Sosial –
                                      Kemahiran Belajar (KBL) – adalah kaedah sistematik dan teratur utk
                                      mperoleh & mproses maklumat. KBL perlu dkuasai oleh murid utk
 Melibatkan 3 unsur asas iaitu individu, persekitaran dan tingkahlaku.  mbantu mnambah ilmu dan kem utk bjaya dlm pemb & khidupn. KBL
  Individu drujuk sbg motivasi intrinsik, persekitaran sbg rangsangan   melibatkan kemahiran brk:
  luaran serta tingkah laku sbg perlakuannya.
 Bdsrkn teori ini pemb mrupakn interaksi di antara motivasi intrinsik &
  perubahan tingkah laku ind dgn psekitaran                Kem mendengar aktif – proses mental yg melibatkan kefahaman &
 Dikenali jg sbg Teori Permodelan Bandura yg menekankan aspek       proses maklumat yg didengar (apa yg didgr & mgapa seseorg mdgr.
  perhatian, mngingat, reproduksi serta peneguhan atau motivasi.
 Implikasi Teori Permodelan Bandura thdp P&P ialah guru boleh mjadi        Apa yg di dgr drp teks           Mengapa mdgr
  rakan sebaya yg cemerlang sbg ‟role model‟ dan mgajar nilai2 murni    Muzik                  Mendpt maklumat, pjelasn, fakta,
  melalui teknik main peranan & simulasi.                  Puisi (pantun, syair, gurindam,     data & pngetahuan
                                       seloka, sajak, bhs berirama)      Mhayati keindahan & kesantunan
                                       Ucapan, syarahan, ceramah        berbahasa
3. Teori Pembelajaran Mazhab Humanis                     Lagu/nyanyian              Mengetahui pkembangn semasa.
                                       Arahan
                                       Pengumuman
 Terkenal dgn Teori Pemb Carl Rogers dan Teori Pemb Maslow. Mgikut     Taklimat
 kajian, fitrah manusia pd dasarnya mulia dan baik. Ind akan mbesar
 secara semulajadi dlm psekitaran yg sesuai. Guru harus memenuhi
 keperluan murid & mbantu mrk mpelajari ilmu pengetahuan yg         Kem membaca – skimming, skanning, intensif & laju. Bertujuan utk
 dgemari & bmakna.                              mdptkn maklumat, pengetahuan serta fakta sesuatu perkara mlibatkn
 Kajian mnunjukkn bhw pemb manusia bgantung kpd emosi &           proses komunikasi antara pembaca dgn penulis melalui tulisan.
 perasaan iaitu setiap ind mpunyai cara pemb yg bbeza.Olh itu, strategi   Terdpt 4 jenis bacaan iaitu :
 P&P hehdaklah mgikut pkembangan emosi pelajar.
 Mengikut Carl Rogers & Maslow, setiap ind mpunyai potensi &
 keinginan capai kcemerlangn kendiri. Guru hendaklah mjaga murid2
 dan mberi bimbingn agar potensi mrk dpt dkembangkn & dptingkatkn
 ke thp yg optima
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________           8

                                      Kemahiran memproses maklumat – keupayaan seseorg
                                       mengenalpasti kperluan maklumat, mcari & mngumpulkn, mgurus &
                                       mgolah serta mbekalkn atau mnyampaikn maklumat tersebut bg
                                       mmenuhi kperluan tertentu.
                                      Kem menemuramah – mmerlukan persediaan prngkt awal, semasa
                                       melaksana & selepas.
                                      Kem membuat rujukan – merupakn satu kaedah utk mngesan
                                       maklumat. Kemahiran ini meliputi :

                                       1. Maklumat drp pusat sumber
                                       2. Maklumat drp buku
                                       3. Ensiklopedia
                                       4. Kamus
                                       5. Internet
 Kem mencatat nota – akt merekod fakta, maklumat & isi2 penting       6. Laman web
  drp bhn yg dbaca, ddgr & dlihat.                      7. Kaedah tradisional dan moden
Kemahiran menulis :Menulis cepat – menulis dgn kepantasan yg
tinggi & tulisan yg boleh dibaca oleh org lain. Mnulis cepat memerlukan
unsur; kelajuan menulis, tulisan yg boleh dbaca, kandungannya dfahami.
Menulis laporan terdiri drp:
1.menyediakan kerangka laporan
2.Menulis draf pertama dan sumber yg dperolehi
3. Mlengkapkn penulisan dgn grafik & jadual jika ada
4. Menyemak draf & pemurnian
5.Pgunaan bhs & laras yg sesuai
6. Menerbitkn laporan
Kem mengingat
Jangka pendek – maklumat dsimpan sekejap dlm ingatan
Jangka panjang – maklumat kekal dlm ingatan
                                      Kem mentafsir dan menilai – merupakan kaedah yg mnyeluruh dan
                                      holistik. Tujuan utk mngesan kemajuan pelajar secara lebih fleksibel.
                                      Penilaian ini mgambil kira thp ksediaan & kecerdasan pljr supaya
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________            9

 penilaian dpt dlaksanakn dgn adil & berkesan. Komponen mentaksir&
 menilai bestari ialah:
 1. Penilaian melalui kontrak pembelajaran
 2. Penilaian Portfolio      3. Penilaian kendiri
 4. Penilaian melalui pemerhatian 5. Penilaian projek   6. Ujian
 7. Penilaian perisian kursus    8. Pentaksiran Modular      Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) –
                                    teknologi yg melibatkn pengumpulan, penyimpanan serta penyebaran
                                    maklumat dlm pelbagai bentuk spt CD, disket, laman web, software,
                                    desktop. Dlm pendidikan, TMK berperanan sbg:

                                    1. Alat bantu dlm semua urusan
                                    2. Medium P&P yg berkesan
                                    3. Alat dlm pengurusan & pentadbiran di sekolah

                                    Dlm P&P, TMK sesuai dgunakn dgn cara:Tutorial, Ekspolatori/
                                    Penerokaan. Aplikasi dan Komunikasi Melalui TMK, pelajar mdpt byk
                                    manafaat spt:

                                    1. Mengakses maklumat yg sukar diperolehi
                                    2. Mengumpul maklumat yg mmerlukn masa yg lama atau terlalu mahal
                                     utk dperolehi
                                    3. meningkat kreativiti & imaginasi pelajar
                                    4. Mberi peluang kpd pelajar utk belajar dgn berkesan melalui bimbingan
                                     yg minimun.
                                    5. Mewujudkan suasana pembelajaran yg mnyoronokkn & mcabar
                                    6. Meningkatkan kemahiran TMK

                                    Kemahiran Fasilitator – Teknik2 yg boleh digunakan oleh fasilitator
                                    utk mbantu pelajar2 semasa P&P :

                                    1. Penyoalan             2. Percontohan atau model
                                    3. Penstrukturan kognitif – memberi penerangan secara berstruktur atau
                                    tersusun sbg panduan utk mlaksanakn aktiviti.
                                    4. Mberi maklum balas        5. Pengarahan / instructing
                                    6. Mberi perhatian          7. Renungan
                                    8. Penentuan tema          9. Fokus
                                    10. Mencabar            11. Pendedahan
                                    12. Penentuan Matlamat       13. Menjejak

                                    Ciri-ciri Pelajar – Kecerdasan Pelbagai/ ‟Multiple Intelligences‟ (MI).
                                    Terdapat 9 MI iaitu verbal linguistik, logik matematik, visual/ ruang,
                                    muzik, kinestatik, interpersonal, intrapersonal, naturalis serta kerohanian
                                    / spritual.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________  10
                                  Strategi Pengajaran – Strategi P&P bestari
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________        11

                                  Jenis Pembelajaran – ada 4 iaitu Pemb. Masteri, Pemb Kadar Kendiri,
                                  Pemb Akses Kendiri & Pemb Terarah Kendiri.
                                  Konsep Pengajaran Pembelajaran Bestari – berdasarkan teori
                                  konstruktivisme iaitu membina. Idea konstruktivisme berasal drpd Teori
                                  perkembangan Kognitif Piaget & Teori Perkembangan Prokimal atau
                                  Tertumpu (Zone of Priximal Development,ZPD) oleh Vygotsky.

                                  Konstruktivisme – menekankn bhw ilmu pengetahuan tidak boleh
                                  wujud di luar minda, ttp dbina di dlm minda berdsrkn pengalaman
                                  sebenar. Asas kpd konsep konstruktivisme ialah:

                                  1. Pemerolehan ilmu pngetahuan oleh individu adalah melalui inisiatifnya
                                   sendiri.
                                  2. Tujuan pemerolehan ilmu adalah utk perubahan diri ke arah yg lebih
                                   baik.
                                  3. Proses pemerolehan ilmu merupakn hasil rasionalisasi pengalaman
                                   individu.
                                   Dlm P&P teori konstruktivisme, guru berperanan sbg perancang &
                                   pemudah cara dan pelajar memainkn peranan penting dlm akt P&P.
                                   Kaedah & teknik tradisional spt syarahan, menghafal tidak sesuai lagi
                                   sebaliknya model kolaboratif dan koperatif amat dititikberatkan.
                                   Pengalaman & kesediaan pelajar amat penting yg mpengaruhi
                                   pemerolehan  ilmu.   Penyumbang   idea konstruktivisme   :
                                   Piaget – Teori Pemb Kognitif Piaget (1970), trdpt 5 asas yg bkaitn
                                   dgn pemb Kognitif seseorn individu.
                                  1. Bruner – mgklasifikasikn konsep kpd 3 kategori iaitu:
                                  2. Vygotsky – seorg sarjana Rusia mgemukakn 3 konsep teras
                                   konstruktivisme iaitu Zone of Proximal Development (ZPD), atau Zon
                                   perkembangan Termampu, Scaffolding/ sokongan serta pemb yg
                                   bersifat sosiobudaya. Mengikut Vygotsky:
                                    ZPD ialah jarak antara potensi atau kemampuan seseorg murid
                                    mnyelesaikan masalah atau tugasan secara sendiri dgn bimbingan
                                    pakar
                                    Scaffolding – proses penyediaan sokongan sementara semasa
                                    proses pemb. Sokongan akan bkurangn apabila murid dpt
                                    mengawal sendiri dan bertanggungjawab trhdp pemb kendiri.
                                    Pemb bsifat sosiobudaya bmaksud pelajar mbawa bersamanya
                                    pengetahuan & kemahiran yg dperolehi drp keluarga & budayanya.
                                    Pemb berlaku melalui interaksi sosial yg dbina ant pemb d sek dgn
                                    d luar sekolah.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________           12

TOPIK 5 : PEDAGOGI BESTARI                         Mgalakn murid mbuat tugasan yg mcabar spt tugasan yg bbentuk
                                      pnyelesaian masalah, mganalisis data, meramal, meneroka utk mcari
                                      jawapan & mbuat hipotesis.
Mengikut konstruktivisme, pengetahuan dbina secara aktif oleh individu
                                      Mbimbing murid mgambil bhgian dlm tugasan yg mrangsang pcarian
yg bfikir. Murid mnyesuaikn sebarang maklumat baru dgn pengetahuan
                                      spt Pemb Brasaskn Projek / Project Based Learning (PBL)
sedia ada utk mbentuk pengetahuan baru dlm mindanya iaitu akal
                                      Mgajukn masalah & psoalan serta mbimbing murid menemui jawapan
melalui interaksi soaial bersama2 rakan & guru.
                                      / makna sendiri
                                      Mgalakn pnemuan oleh murid melalui ptanyaan soalan bercapah &
Apa itu konstruktivisme? Trdpt beberapa pendapat :             aras tinggi iaitu High Order Thingking Skill (HOTS) serta mgalakn
                                      murid utk mnyoal murid lain.
1. Pendekatan pengajaran berdsrkn penyelidikan bgmn manusia belajar.    Menyediakan persekitaran pemb yg kondusif dgn mgamalkan 3K
  Kajian mnunjukn setiap ind membina pengetahuan & bukan hanya       (Keselamatan, Kesihatan serta Kebersihan) dan masa yg mcukupi utk
  menerima pengetahuan.                          mlaksanakan tugasan pemb.
2. Murid mbina pngetahuan mrk dgn mguji idea & pdekatn brdsrkn
  pengetahuan & pengalaman sedia ada. Mgaplikasikn situasi yg baru    Peranan Pelajar
  melalui integrasi pngetahuan baru yg dperoleh dgn binaan intelektual   Mpunyai akauntabiliti & bertanggungjawab trhdp pembelajarannya –
  yg sedia ada.                              murid2 mengambil inisiatif mengemukakan soalan & isu, membuat
3. Teori ini mnyatakn bhw murid mbina makna ttg dunia dgn msintesiskn    analisa, menjawab soalan secara individu
  pngalaman baru dgn apa yg mrk faham. Mrk mbentuk peraturan        Berkongsi kecerdasan – murid selalu berbincang dgn guru & rakan2
  melalui refleksi dan interaksi mrk dgn objek & idea. Apbl mrk mdpti   mrk ttg pengetahuan & kemahiran baru
  objek, idea atau pkaitn tidak bermakna kpd mrk, maka mrk akan      Dlm melaksanakan akt pemb. murid menentukn obj. pemb &
  mginterpritasikan apa yg mrk lihat spy sesuai dgn peraturan yg mrk    mencabar hipotesis yg telah dibuat & berbincang utk mbuat ramalan.
  telah bentuk.                              Murid mgunakn data & bahan2 interaktif utk menolong mrk mjana
4. Teori ini menekankn lebih kpd murid krn muridlah yg brinteraksi dgn   idea & pengetahuan.
  bhn & peristiwa
5. Konstruktivisme mrupakn komitmen thdp pandangan bhw manusia      Strategi P&P – Strategi koperatif dan kolaboratif
  mbina pngetahuan sendri. Sesuatu pngetahuan yg dpunyai oleh
  seseorg adalah hasil drp akt yg dlakukn. Pengetahuan tdk boleh     a)Stra. Pemb, Koperatif ialah pemb dlm kump kecil. Murid bekerjasama
  dpindahkan drp pemikiran seseorg kpd pemikiran ind yg lain. Setiap    & mbantu sesama sendiri. Bg memenuhi kehendak tugasan ind atau
  org mbina pengetahuan dgn mgunakn pengalaman secara terpilih.       kump.
                                     b) Pemb koperatif mgalakkn murid yg mpunyai pelbagai kebolehn
                                       berinteraksi & bkerjasama utk meguasai ssuatu konsep atau
                                       kemahiran. Bkn shj utk diri sendiri ttp juga utk rakan2 yg lain.
                                     c) Stra koperatif memerlukan murid bekerjasama dlm kump bg
                                       mengatasi ssuatu masalah, mberi maklum balas, & bkomunikasi serta
                                       berinteraksi antara satu sama lain secara berstruktur.
                                     d) Semua ahli dlm kump saling bergantungan antara satu sama lain
                                       utkmcapai kejayaan dlm pemb.
                                     e) Pemb koperatif dan kolaboratif mgalakkn murid berperasaan positif,
                                       mghargai, mnyokong serta mghormati sesama ahli dlm kump.
                                     f) Perkongsian kecerdasan dlm stra koperatif melalui KISSES iaitu:
Implikasi Konstruktivisme :
 P&P berpusatkan murid
 Pngetahuan yg dterima oleh murid adalah hasil drp akt yg dlakukan
 oleh murid dan bukan pengelajaran yg dterima secara pasif
 Guru akan mgenalpasti pengetahuan sedia ada murid & mrancang
 kaedah pengajarannya
 Guru bperanan sbg pereka bentuk bahan pengajaranya yg myediakan
 peluan kpd murid utk mbina pngetahuan baru.
 Guru bperanan sbg fasilitator yg mbantu murid mbina pngetahuan &
 mnyelesaikn masalah.
                                     Tugasan Pembelajaran :
Peranan Guru
                                      Bersesuaian dgn gaya pemb. & kecerdasan pelbagai serta kadar
 Mglkkn murid menerangkn idea mrk serta mhargai & mhormati
                                      kelajuan murid
  pandangan rakan2 yg lain.
                                      Mgintegrasikn pelbagai disiplin ilmu dlm satu permasalahan yg
 Mbantu murid mnyedari ksesuaian kurikulum/ mata pelajaran dgn
                                      mmerlukn penyepaduan pemb berasaskan masalah & projek.
  kehidupan sebenar utk mbantu murid mmindahkn pemb drp konteks
                                      Autentik & kontekstual iaitu-
  bilik darjah ke alam kehidupan sebenar.
                                      a) Kolaborasi dgn rakan, guru serta masy d luar sek melalui tugasan &
 Mstruktur pelajaran yg diajar utk mcapai persepsi murid.
                                      projek
 Mtaksir & mnilai pcapaian pemb secara bterusn melalui akt harian d
                                      b) Berhubung kait dgn masalah sebenar d dunia & pengalaman hidup
  bilik darjah dgn mgunakn pelbagai kaedah& alat penilaian bukan
                                      c) menyamai tugasan di rumah dan tempat kerja.
  hanya dlm bentuk ujian bertulis.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________        13
                                  TOPIK 6 : PEDAGOGI BESTARI
                                  Stra P & P Pemb Mediatif – satu proses mgaplikasikan pengetahuan
                                  sedia ada utk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, mbuat
                                  andaian, mbuat inferens dan hipotesis. Stra ini mberi peluang kpd murid
                                  utk menentukan secara sistematik konsep yg diajar dgn mgklasifikasikan
                                  serta mbuat kategori. Melalui stra ini, guru tdk myampaikn maklumat
                                  secara langsung kpd murid. Biasanya guru mgalakkn murid utk mberikn
                                  pndpt masing2 melalui pendekatan:
                                    Perbincangan terbuka (open-ended discussion)
                                    Pencapaian konsep (concept attainment)
                                    Pembinaan konsep ( concept formation)
                                    Inkuiri

                                  Peranan Guru dan Murid dlm stra mediatif
                                  Stra P & P Koperatif dan Kolaboratif

                                  Pemb koperatif ialah proses yg mbantu murid berinteraksi antara satu
                                  sama lain utk mcapai matlamat yg sama. Menurut Salvin (1990), pemb
                                  koperatif boleh ditafsirkan sbg satu proses pemb yg berlaku secara
                                  kumpulan dlm mguasai bahan pengajaran yg diberikan oleh guru. Pemb
                                  kolaboratif ialah pembelajaran yg mbantu murid mgunakn kem
                                  interpersonal utk mlaksanakn tugas.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________          14
                                     Perbezaan pemb koperatif dan kolaboratif:Prinsip2 pemb koperatif – PIES ialah prinsip pemb koperatif mgikut
Model Kagan: ms99
P - P ositive Interdependence (Saling Bergantungan Secara Positif)
Murid yang mempunyai pelbagai kebolehan bekerjasama dalam
kumpulan untuk mencapai matlamat pembelajaran yang sama.
I - Individual Accountability (Akauntabiliti Individu)
Bagi menilai akauntabiliti individu setiap ahli kumpulan, satu tugasan
akandiberikan kepada kumpulan tersebut. Pencapaian kumpulan akan
dinilaimengikut sumbangan setiap individu. Setiap ahli akan menerima
markahmengikut sumbangan atau idea mereka.
E - Equal Participation (Penglibatan Sama Rata)
Penglibatan sama rata ahli dalam kumpulan boleh dicapai melalui
pembahagian atau urutan tugasan.                     Stra P & P Pemb Generatif .Elemen dan Kaedah Stra Generatif Utk
S - Simultaneous Interaction (Interaksi Serentak)            Implementasi P& P :
Semua murid berinteraksi serentak antara satu sama lain.
                                      Mengimbas semula (Recall) melalui kaedah ulangan dan latihan
Kagan mencadangkan beratus-ratus struktur yg boleh digunakan utk      Integrasi – megintegrasi pengetahuan baru dgn pengetahuan lama
pemb koperatif. Antara yg apling popular dan ssuai ialah :         melalui teknik mfrasa ( menerangkan dlm perkataan sendiri)
                                      meringkaskan serta mbuat analogi.
                                      Penyususan (organization) iaitu mghubungkaitkn pengetahuan lama
                                      dgn baru dgn cara yg bermakna melalui kaedah mganalisis isi-isi
                                      penting, mgkategori serta mgunakn penetapan konsep.
                                      Pengembangan (elaboration) ialtu mengembangkan pengetahuan
                                      baru melalui kaedah sumbang saran, melukis gambar rajah, serta
                                      mnyediakan slaid utk pembentangan.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________            15

                                      E - Experiencing - Memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami
                                       supaya murid boleh menemui, meneroka atau mereka cipta sesuatu
                                       yang baru.
                                      A - Applying - Mengaplikasikan konsep atau maklumat yang telah
                                       dipelajari dalam situasi lain, contohnya keadaan yang memerlukan.
                                      C - Cooperating - Bekerjasama, satu ciri yang wujud dalam dunia
                                       sebenar. Sebagai contohnya, majikan mementingkan pekerja yang
                                       boleh berkomunikasi, berkongsi maklumat serta bekerja dengan
                                       selesa dalam pasukan.
                                      T- Transfering - Memindahkan iaitu murid belajar dalam konteks
                                       pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada
                                       apa yang telah diketahui.

                                      Pelaksanaan Pemb Kontekstual
Langkah2 Membentuk model Synectics Dalam P & P : ms 103

Langkah 1: Memberi maklumat
Langkah 2 : Menyatakan analogi
Langkah 3 : Menggunakan analogi sendiri
Langkah 4 : Kenal pasti „Compressed Conflict”
Langkah 5 : Cipta analogi baru
Stra P&P Metakognitif – kesedaran ttg apa yg diketahui dan apa yg tdk
diketahui. Metakognitif merujuk kpd cara meningkatkan kesedaran
mengenai proses berfikir dan pemb yg berlaku. Stratetegi metakognitif:

1. Merancang apa yg hendak dipelajari seblm pelajaran bermula.
2. Memantau kemajuan diri semasa pelajarn – murid bertanya dgn diri
  sendiri dr masa ke semasa soalan2 brk:
   Adakah ini mbawa makna kpd saya?
   Bagaimana perkara ini boleh dijelaskn?
   Mengapa saya tidak memahami topik/cerita ini?
3. Menilai apa yg dipelajari selepas pelajaran – murid membuat refleksi
  dgn bertanya soalan2 berikut:
  Bagaimana sesuatu kem, nilai serta pengetahuan dpt saya kuasai?
  Mengapa saya mudah & sukar menguasai?
  Apakah tidakan yg patut saya ambil

Strategi Meningkatkn metakognitif
                                      Stra. Pemb Direktif
1.  Merancang – sebelum, semasa, selepas
                                      Prinsip Asas Stra Direktif – berpusatkan guru & pemb secara tradisional.
2.  Menyoal pada semua peringkat
                                      Guru berperanan sbg penyampai maklumat.
3.  Memilih secara sedar
                                        Penstrukturan anformasi
4.  Menilai berdasarlkan beberapa kriteria.
                                        Penentuan matlamat kaedah yg dipakai
5.  Mengambil kredit
                                        Penyediaan perancangan
6.  Elakkan drp menyatakan „saya tidak boleh‟
                                        Penyemakan terhadap pengetahuan & ingatan
7.  Menggalakkan idea drp murid
                                        Membuat peneguhan
8.  Memberi label bg sesuatu tindakan
                                      Model Robert Slavin – digunakan utk pemb direktif. Langkah2 dlm pemb
9.  Menjelaskan maksud perkataan tertentu kpd murid
                                        Menetapkan obj pemb
10.  Menyimpan jurnal
                                        Mengimbas kembali pengetahuan sedia ada
                                        Menyampaikan bahan baru
Stra P & P Kontekstual - Unsur2 penting Teori pemb kontekstual         Meneliti tahap pemb
                                        Memberi latihan kendiri
Kepelbagaian konteks  Contoh: budaya, sosial, psikologi, fozikal       Menilai prestasi dan memberi maklum balas
Kepelbagaian      Contoh: bilik darjah, Makmal, Tempat kerja,      Memberi latihan tamb yg memerlukan murid mgunakn pengetahuan
persekitaran pemb    kehidupan harian                   & kemahiran yg telah dipelajari
Kepelbagaian disiplin  Contoh: Matematik. Sains, Komunikasi, Teknikal &
ilmu          Vokasional, Kemanusiaan              TOPIK 7 : PEDAGOGI BESTARI

Kaedah Pemb kontekstual - REACT

R - Relating - Menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan
 pengalaman harian.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________          16

Pemb Masteri – pemb yg membantu murid mencapai / menguasai hasil     Peranan Murid dlm Pemb Masteri:
pembelajaran melalui kualiti P & P. Pemb masteri ialah pemb yg murid     Murid perlu belajar bukan bertanding dgn rakan2 yg lain
berupaya mencapai obj pemb jika diberi situasi yg sesuai dan         Murid mpunyai sifat berdikari, mrk harus mguasai kem berfikir & blj
memberangsangkan dan masa yg mencukupi.                   Murid mengetahui hasil pemb yg perlu dikuasai
                                       Murid memaklumkn kpd guru jika masih belum menguasai dan
Strategi Pemb Masteri                             memahami pemb
  Perlaksanaannya berasaskan tahap kemajuan seseorg murid         Murid harus bermotivasi, terarah kendiri serta tekun dlm mhadapi
  Bahan pembelajaran dipecahkan dan dibahagikan kpd bbrp segmen       pemb
   kecil yg dikenali sbg unit pemb
  Setiap unit pemb dinyatakan dlm bentuk hasil pemb          Pemb Kadar Kendiri (PKK) – bermaksud murid diberi tanggungjawab
  Aras masteri setiap hasil pemb ditetapkan pd aras 80%        dan diharap dpt mengawal kadar kemajuan pembelajaran mrk. PPK ialah
  Proses P & P bg setiap unit pemb dijalankan dgn mgunakn pelbagai   pemb yg mendidik murid melalui penyerahan tanggungjawab supaya dpt
   stra dan kaedah serta bahan P&P yg sesuai secara kelas, kumpulan,  mengawal kadar pemb mrk secara berperingkat
   berpasangan dan individu                      Stra Guru Mencapai PKK:
  Mgunakn uj formatif bersifat diagnostik utk mengesan kemajuan      Menyedia dan mengubahsuai panduan belajar ke arah pencapaian
   pemb murid.                               obj
  Mgunakn maklum balas yg tepat ttg hasil pemb yg telah dikuasai &     Merancang P & P dan tutorial bg memotivasi murid
   yg belum dikuasai oleh murid                      Merancang penilaian dan menilai murid secara berterusan
  Melaksanakan akt pemulihan & akt pengayaan mgikut tahap         Merancang & menyediakan bahan sumber yg mgambil kira
   penguasaan murid                             kepelbagaian murid drp segi minat, kebolehan dan kecerdasan
                                       Menggubal item ujian diagnostik utk mengesan kesukaran pemb
                                       murid.

                                     Kaedah Meningkatkan PKK
                                     Mod Pemb PKK – Murid diberi tanggungjawab & diharap dpt mengawal
                                     kadar kemajuan pemb mrk melalui:
                                       Modul & pakej pemb
                                       Penggunaan Program – pengetahuan diperingkatkan melgikut
                                       kerangka “programmed instruction”
                                       „Keller Plan‟ – pggunaan buku teks yg berperingkat mengikut tahap
                                       tertentu dgn soalan2 utk murid mengesan kemajuan pemb
                                       Audio- tutorial
                                       Pemb dgn mggunakn bantuan.

                                     Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) – Pemb yg mberi akses kpd
                                     sumber pemb dan mbolehkn murid memperoleh pengetahuan dan
                                     kemahiran secara berdikari.
                                     Ringkasnya PAK ialah:
                                       Pemb yg berlaku tanpa pengawasan secara langsung drp guru
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________         17

  Murid disediakan dgn bahan sumber yg sesuai dgn topik dan hasil  Ciri-ciri pelajar – merangkumi 3 unsur utama iaitu:
  pembelajaran tertentu                         Gaya Pemb – terdiri drp model2 pemb
  Bahan pemb akan ditempatkan dlm bilik akses kendiri.          kecerdasan pelbagai berkaitan dgn keupayaan & kemampuan
                                      individu
Komponen2 utama PAK:                            kecerdasan emosi
  Pelbagai jenis bahan                       Kecerdasan Emosi ialah situasi apb aspek kerohanian perlu diberi
  Pelbagai jenis aktiviti                      keutamaan dlm kehidupan
  Maklum balas segera                          Kecekapan emosi
  Fasilitator pilihan                          Kecekapan personal
  Suasana pemb yg kondusif                       Kecekapan sosial

Peranan Guru Dlm PAK:
  Mbantu murid mengenalpasti keperluan pemb mrk
  Menyediakan bahan2 pemb
  Memastikn bhn2 pemb dlm keadaan tersusun kemas
  Melatih mrd utk belajar atas daya usaha & inisiatif mrk sendiri
  Mengurus proses pemb akses kendiri
  Menyediakan bimbingan & penerangan
  Membantu proses pemb
                                   a)Kecekapan Personal
Peranan Murid dalam PAK:
  Memutus & mengenal pasti apa yg hendak diketahui
  Mencari atau menyediakan bahan2 pemb yg diperlukan
  Melaksanakan tugasan yg diberi
  Membuat penilaian terhadap tugasan yg dilaksanakan
  Memurni dan membetulkan hasil kerja sendiri

StraGuru utk mencapai PAK:
  Merancang & mamilih topik yg sesuai
  Merancang obj P & P
  Merancang & menyediakan bahan akses & memastikan bahan sedia
  ada boleh digunakan
  Memastikan hasil pemb murid tercapai
  Kawal sedia dan memantau pusat akses kendiri

Pemb Terarah Kendiri PTK – usaha seseorg individu utk memperbaiki
dirinya.
Ringkasnya PTK ialah
  Pemb yg mdidik murid mjadi pelajar yg berdikari. Matlamat utama
   ialah utk mantu murid meningkatkn proses PTK
  Murid menentukan apa yg seharusnya dilakukan, menentukan
   matlamat, jadual pemb, mengurus & melaksana mod pemb dan
   menilai hasil pembelajaran kendiri.               ii) Pengurusan pengawalan kendiri
                                      Kawalan diri iaitu mgurus emosi yg tdk stabil tertekandgn desakan
Stra, guru utk mencapai PTK:                        Kebolehpercayaan iaitu mengekalkan piawai kejujuran & ketulusan
                                      serta keikhlasan hati
                                      Kesungguhan iaitu menunaikn tanggungjawab dlm mcapai prestasi
                                      diri
                                      Penyesuaian diri iaitu keanjalan dlm menangani perubahan &
                                      cabaran
                                      Inovasi iaitu kebolehan mjana idea-idea bernas & maklumat terkini
                                      serta kreatif

                                   iii) Motivasi :
                                      Dorongan pencapaian – kesungguhan utk mcapai kecemerlangan
                                      Komitmen – berusaha ncapai sasaran organisasi iaitu sekolah/
                                      pasukan
                                      Inisiatif – berusaha utk bertindak dan mencari peluang
                                      Optimis – mpunyai kesabaran dlm mcapai matlamat & menempuh
                                      halangan & kekecewaan dgn tenang

                                   b)Kecekapan sosial – menentukn bgmn seseorg mgendalikn
                                   hubungan dgn org lain.
                                   i) Empati –
                                      Memahami org lain – myedari perasaan dan perspektif org lain
                                      serta minat pd apa yg dilakukn oleh org lain.
                                      Membgnkn org lain – myedari keperluan pbgnan org lain spt
                                      rakan2, murid2 serta myokong kebolehn mrk
                                      Berorientasikn org lain – mgenali, myertai dan mmenuhi keperluan
                                      pelanggan iaitu murid2
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________                18

   Kepelbagaian peluang – mjaga peluang2 melalui ind yg berlainan         Mgelakkn kesilapan bfikir, iaitu berfikir secara terburu2 & berfikir
ii) Kemahiran sosial –                                secara sempit
   Pengaruh – kebolehan mgunakn teknik2 mmujuk yg berkesan atau          Mningkatkn pemikiran kritis dan kreatif
   mpunyai daya pujuk yg tinggi                          Mperkembangkn daya intelek
   Komunikasi – kebolehan mdgr dgn terbuka serta mhantar mesej yg         Berfikir d luar kotak pemikiran
   menyakinkan                                  Merealisasikn wawasan 2020
   Pengurusan konflik – kebolehan berunding dan menyelesaikan         Jenis2 kem berfikir :
   masalah serta mgelakkn persengketaan.                     Berfikr kritis – mbanding dan mbeza, mciri, mgumpul dan mngelas,
   Kepimpinan – kebolehan mberi inspirasi atau semangat dan             mbuat urutan, myusun mgikut keutamaan, mganalisis, mnilai &
   panduan kpd individu dan kumpulan                        mbuat ksimpulan.
   Pemangkin perubahan - kebolehan memulakn dan mguruskan             Berfikir kreatif – mjana idea, mbuat inferens, mhubung kait,
   perubahan                                    mramal, mbuat hipotesis, msintesis, mgitlak, mbuat analogi, mbuat
   Membina ikatan silaturrahim – kebolehan mbina hubungan yg baik,         gambaran mental, & mreka cipta.
   sejahtera dan harmoni.
                                         d)Kemahiran mentafsir dan menilai – penilaian ditkrifkn sbg proses
TOPIK 8 : PEDAGOGI BESTARI                            menentukn, mdptkn serta mberi maklumat yg bguna utk mbuat
Integrasi Kemahiran – Pengaplikasikan kem generik secara bekesan dlm       pertimbangan mgenai tindakan selanjutnya. Keberkesanan penilaian
P & P bestari berkait rapat dgn penguasaan kem integrasi .            dilihat dr segi:
                                           Keberkesanan pengajaran dinilai berlandaskan pgunaan stra,
                                            kaedah, serta teknik mgajar.
                                           Keberkesanan pemb dinilai berlandaskan prestasi murid dlm akt
                                            pembelajaran mrk.
                                           Keberkesanan bahan2 pelajaran dinilai drp segi pgunaannya dlm
                                            akt P & P
                                         Cth penilaian dlm P & P bestari ialah partfolio, projek, ujian serta akses
                                         kendiri.

                                         e)Kemahiran TMK – matlamat pembgunan pend. KPM adalah mberi
                                         penekanan pgunaan ICT menyeluruh dgn cara mningkatkn pengetahuan
                                         & kem ICT di kalangan pelajar, pndidik, & personal serta menekankn
                                         integrasi ICT dlm P & P spy lebih berkesan, menarik & mcabar.
                                         =ICT mbantu murid utk meneroka, mgakses dan mpersembahkn
a)Kem fasilitator – merupakan pemudahcara yg membimbing,              maklumat dlm pelbagai bentuk dan bersifat dinamik melalui MS Word,
menggerak serta memotivasikan org lain secara individu, kumpulan, agar       Power Point, Publisher dan laman web atau internet.
dpt mengurus dan melaksanakan akt tertentu dgn lancar dan licin.         =ICT juga mwujudkn peluang kpd murid utk mgakses, mperkembangkn.
                                          Mgubah & berkongsi maklumat serta idea2 baru mgikut kadar masa
Ciri-ciri fasilitator yg berkesan :                         dan kadar kendiri.
  Mpunyai kualii personaliti spt prihatin, sabar, kreatif, kritis, inovatif,  =utk mningkatkn kberkesanan Pemb, pgunaan ICT perlu dirancang dgn
   proaktif, asertif, mpunyai misi, visi, kecindan, empati, bertakwa,      teliti spy sesuai dgn pemb berfikrah, bersifat kendiri selaras dgn
   serta sifat positif yg lain.                         tuntutan P & P bestari.Pgunaan ICT dlm P & P jg mrupakn alat utk
  Mpunyai kem fasilitator – teknik pemudahcara, kem motivasi,           pemb secara kolaboratif dan konstruktivisme iaitu murid dgalankn utk
   pengurusan bilik drjh.                            mbina, mnilai, mmanipulasi dan mpersembahkn idea serta pgetahuan
Fasilitator harus melicinkan segala proses dan akt P & P dgn mgunakn        yg baru.
stra pemb berpusatkn murid & bahan. Guru harus:
  Menyediakan segala rancangan P & P yg sistematik dan sumber P &
   P yg mencukupi, menarik & mcabar
  Memotivasikan murid spy bersedia dan berminat utk belajar
  Mberi arahan dgn jelas dan ringkas
  Mbimbing melaksanakan akt
  Mgalakkn murid mlibatkn diri secara aktif dlm akt P & P dgn
   mgunakn kaedah penyoalan
  Mwujudkn suasana pemb yg positif dgn mgunakan teknik ganjaran
   dan peneguhan
  Megawal disiplin kelas spy akt P & P dpt dijalankan dgn lancar,
   teratur & sistematik.

b)Kemahiran Belajar – ditakrifkn sbg keupayaan & kecekapan yg
perlu dikuasai oleh setiap murid utk mbolehknnya mengumpul, mproses
dan mrumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah
pemb sepanjang hayat. Kem belajar mlibatkn kem mgunakan mental utk
mperolehi ilmu dlm bidang kognitif, psikomotor dan efektif. Murid belajar
dgn cara mhafal, mdgr, mcatat nota, mnemuramah, mbaca, mgingat.
Mengumpul maklumat mrupakn satu kemahiran dlm kem belajar. Cara
utk mdaptkn maklumat ialah mdgr, mrujuk, mbaca (teknik KWLH,
SQ3R), berbincang, Mnyoal (apa, siapa, bila, di mana, mengapa, &
bgmn), mcatat (mlakar dlm bentuk grafik spt rajah tulang ikan, rajah
pusingan, carta pai, peta minda)

c)Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif – kepentingan
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________  19
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________       20

                                  b) stra kontekstual dlm kem menulis
TOPIK 9 : APLIKASI STRA. PENGA. BESTARI BM – Stra Generatif
                                  Prosedur Pelaksanaan Stra Mediatif ms153

                                  TOPIK 10 : APLIKASI PENGAJARAN BESTARI BM

                                  Dlm Pedagogi Bestari, stra P & P byk ditumpukn kpd stra pemudah
                                  caraan, berpusatkn murid, strapemb koperatif, mediatif dan metakognitif

                                  Stra Metakognitif dan Mediatif dlm P & P:
                                  Ciri utama P & P proses mbaca dan pemahaman ialah:
                                    Memahami tujuan mbaca – mendpt, mgumpul dan mproses
Prosedur Pelaksanaan Stra Kontekstual                  maklumat serta menambah ilmu pengetahuan
a) Kem lisan Stra Kontekstual –                    Mbina sikap positif – mbudayakn ilmu
                                    Mgaktifkan pengetahuan sedia ada ttg sesuatu tajuk atau isu
                                    Mgaktifkn atau mbina stra metakognitif dan mediatif mgunakn
                                     teknik DRTA atau akt mbaca terarah
                                  (a) Aktiviti fasa pertama, iaitu proses membaca dan berfikir
                                    Langkah 1 - Sebelum Membaca
                                    Guru memperkenalkan tajuk yang dibaca dan meramal melalui
                                    soalanperbincangan terbuka ( open-ended discussion) (Sila rujuk
                                    Topik 6 strategi metakognitif
                                    Pola soalan perbincangan
                                    Berdasarkan tajuk dan gambar, beri pendapat anda tentang isi atau
                                    cerita yang akan dibaca contohnya:
                                    (a)Tajuk ‟Kemalangan Jalan Raya: Satu Tragedi‟, gambar sebuah
                                      bas ekspres terjunam ke dalam gaung di Bukit Gantang
                                    (b)Mengapa anda berpendapat demikian?
                                    (c) Apa yang anda bayangkan apabila melihat tajuk dan gambar?
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________           21

    (d) Mengapa anda terbayangkan demikian? Pernahkah anda        Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah bercerita, main
     mengalaminya?                            peranan, lawatan, temu bual, temu ramah, wawancara, penulisan
    (e) Pernahkah anda membacanya sebelum ini?               kreatif serta sumbang saran.
    (f) Pernahkah anda membaca tajuk yang hampir sama sebelum ini?    Pembelajaran koperatif ialah round robin, round table, similarity
    (g) Pada pendapat anda apa yang akan berlaku?              grouping serta kumpulan perbincangan.
    (h) Pada pendapat anda ramalan mana yang paling tepat dan       Round table ! murid-murid memberi sumbangan idea dalam bentuk
     kenapa?                               perkataan, frasa serta ayat yang berkaitan dengan tajuk.
Langkah 2 Semasa Membaca                           Simultaneous round table ! setiap murid memulakan karangan atas
Membaca aktif, menyemak serta mengawal kefahaman                helaian kertas masing-masing. Kemudian kertas diedarkan kepada
   Murid membaca segmen atau bahagian pertama petikan untuk         rakan-rakan dalam kumpulan untuk menokok tambah ayat iaitu isi
    mengesahkan ramalan.                          karangan.
   Guru meminta murid menyatakan ramalan paling tepat.           Sumbang saran ! melontarkan idea untuk mengelompokkan idea
   Murid dikehendaki menunjukkan bukti ramalan dengan merujuk        dan membuat pemetaan idea.
   kepada petikan dan menyatakan secara kuat ayat-ayat dan frasa   (b) Peringkat Menulis
    yang menjadi bukti.                          Idea ditulis di atas kertas. Fokus ialah menulis dengan lancar dan
   Guru membimbing murid yang menghadapi masalah memahami          menyampaikan idea secara pantas tanpa khuatir tentang kesilapan
    frasa dan perkataan dengan cara menggunakan klu atau          bahasa.
    pembayang konteks.                          Murid harus faham bahawa draf pertama, iaitu mensintesiskan idea
Cadangan kepada murid                             dan fikiran adalah berdasarkan aktiviti pramenulis. Justeru
   Membaca bahagian seterusnya dan memikirkan perkataan yang         penulisan tidak perlu kemas.
    dapat menerangkan maksud                       Perlu diingatkan bahawa ada pelbagai tujuan menulis, pelbagai
   Membaca semula ayat daripada awal sehingga akhir             audiens (kumpulan sasaran) serta pelbagai jenis penulisan.
   Mengandaikan bahawa perkataan itu ialah ruang yang kosong dan   (c) Peringkat Maklum Balas
    murid diminta mengisinya dengan perkataan yang sesuai.        Memberi maklum balas kualiti dan penyusunan idea.
   Membaca ayat yang mengandungi perkataan yang sukar dan ayat       Reaksi pertama daripada pembaca, iaitu rakan atau guru terhadap
    seterusnya.                               penulisan dalam bentuk penyataan, cadangan serta soalan secara
Pola soalan perbincangan                            lisan atau bertulis.
(i) Bagaimana pendapat anda sekarang?(tentang gambar dan tajuk)       Guru boleh memberi model bagi cara memberi maklum balas
(ii) Mengapa anda berpendapat begitu?                     tentang idea melalui perkongsian secara kelas berdasarkan sebuah
(iii) Mengapa ramalan awal tadi kurang tepat?                 karangan murid.
(iv) Pada pendapat anda mengapa berlaku peristiwa itu?         (d) Peringkat Menyemak
(v) Beri alasan mengapa anda berpendapat begitu?               Mengkaji semula penulisan berdasarkan maklum balas daripada
Langkah 3 - Selepas Membaca                          rakanrakan.
Aktiviti mereflek proses membaca                       Murid menambah, membuang serta mengubah idea.
Strategi mengawal dan memantau pemahaman, iaitu sebelum, semasa        Sepanjang proses menulis murid-murid sentiasa membaca semula
serta selepas membaca                             dan membuat perubahan.
                                    (e) Peringkat Mengedit
(b) Fasa kedua - hasil produk                         Mengesan kesilapan bahasa, iaitu ejaan, tatabahasa, tanda baca,
Langkah 1                                   pemilihan kata serta tajuk.
  Menulis laporan                              Murid mengedit sendiri dengan dibimbing oleh rakan sebaya.
  Menulis karangan                              Mereka saling bertukar peranan.
  Menulis pengalaman                         (f) Peringkat Menilai
  Membuat catatan dalam bentuk pengurusan grafik              Membantu murid memahami penilaian sebagai sebahagian daripada
  Menemu bual                                proses pasca menulis
  Merumus                                 Digunakan untuk menyokong dan membantu perkembangan
  Menulis dialog                               penulisan murid
  Menulis jurnal                              Murid harus faham cara dan siapa yang menilai
Langkah 2 :Membuat refleksi proses membaca dan hasil membaca       Cara penilaian ada dua jenis, iaitu ms170
                                    (i) Skor holistik - skor pencapaian keseluruhan daripada segi
Stra Koperatif dlm kem menulis                       kemahiran berkomunikasi dengan pembaca.
                                    (ii) Skor analitikal - kekuatan dan kelemahan dalam aspek-aspek
                                      tertentu karangan, iaitu proses:
                                       Penilaian rakan sebaya/guru/kendiri
                                       Pembelajaran koperatif: think ! pair ! share (berikan skor, banding
                                        dengan rakan, kongsi dengan kelas), perbincangan kumpulan
                                        (moderasi bersama guru 2 atau 3 karangan, kemudian murid
                                        bertukar karangan / kertas untuk menilai.
                                       Penilaian portfolio ! pramenulis, penulisan draf, penyemakan,
                                        pengeditan, sahsiah serta kolaborasi.
                                       Markah: 60% untuk proses dan 40% produk atau hasil.

                                    Pengintegrasian Pemb Koperatif dlm P & P – melalui proses
                                    perancangan, pengendalian, pengurusan serta penilaian. Rujuk topic 6


(a) Peringkat Pramenulis
  Berdasarkan pengalaman dan aktiviti untuk mewujudkan motivasi
   dan mengembangkan atau mengurus idea sebelum menulis.
  Memahami tujuan menulis iaitu sasaran pembaca.
NOTA PADAT HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BAHASA MELAYU ________________________________________________  22
Peranan Guru Sekolah Bestari:
(a) Merancang dan melaksanakan program pengajaran dan
   pembelajaran bestari
(b) Menyediakan dan mengubahsuaikan bahan pengajaran dan
   pembelajaran
(c) Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bestari
(d) Menilai, mentaksir dan meningkatkan prestasi murid
(e) Membuat refleksi dan melaksanakan tindakan susulan
(f) Meningkatkan profesionalisme kendiri
(g) Menggunakan teknologi maklumat dalam tugasan harian sekolah

								
To top