Docstoc

CN_2009 - Intrastat-Excel-Softwa

Document Sample
CN_2009 - Intrastat-Excel-Softwa Powered By Docstoc
					CNKEY     CN     NBDASH    DASHES
010011000090  I
010021000090  01
010100000080  0101        0
010110000080  0101 10       1  -
010110100080  0101 10 10     2  --
010110900080  0101 10 90     2  --
010190000080  0101 90       1  -
010190110010            2  --
010190110080  0101 90 11     3  ---
010190190080  0101 90 19     3  ---
010190300080  0101 90 30     2  --
010190900080  0101 90 90     2  --
010200000080  0102        0
010210000080  0102 10       1  -
010210100080  0102 10 10     2  --
010210300080  0102 10 30     2  --
010210900080  0102 10 90     2  --
010290000080  0102 90       1  -
010290050010            2  --
010290050080  0102 90 05     3  ---
010290210010            3  ---
010290210080  0102 90 21     4  ----
010290290080  0102 90 29     4  ----
010290410010            3  ---
010290410080  0102 90 41     4  ----
010290490080  0102 90 49     4  ----
010290510010            3  ---
010290510020            4  ----
010290510080  0102 90 51     5  -----
010290590080  0102 90 59     5  -----
010290610010            4  ----
010290610080  0102 90 61     5  -----
010290690080  0102 90 69     5  -----
010290710010            4  ----
010290710080  0102 90 71     5  -----
010290790080  0102 90 79     5  -----
010290900080  0102 90 90     2  --
010300000080  0103        0
010310000080  0103 10 00     1  -
010391000010            1  -
010391000080  0103 91       2  --
010391100080  0103 91 10     3  ---
010391900080  0103 91 90     3  ---
010392000080  0103 92       2  --
010392110010            3  ---
010392110080  0103 92 11     4  ----
010392190080  0103 92 19     4  ----
010392900080  0103 92 90     3  ---
010400000080  0104        0
010410000080  0104 10       1  -
010410100080  0104 10 10     2  --
010410300010        2  --
010410300080  0104 10 30  3  ---
010410800080  0104 10 80  3  ---
010420000080  0104 20   1  -
010420100080  0104 20 10  2  --
010420900080  0104 20 90  2  --
010500000080  0105     0
010511000010        1  -
010511000080  0105 11   2  --
010511110010        3  ---
010511110080  0105 11 11  4  ----
010511190080  0105 11 19  4  ----
010511910010        3  ---
010511910080  0105 11 91  4  ----
010511990080  0105 11 99  4  ----
010512000080  0105 12 00  2  --
010519000080  0105 19   2  --
010519200080  0105 19 20  3  ---
010519900080  0105 19 90  3  ---
010594000010        1  -
010594000080  0105 94 00  2  --
010599000080  0105 99   2  --
010599100080  0105 99 10  3  ---
010599200080  0105 99 20  3  ---
010599300080  0105 99 30  3  ---
010599500080  0105 99 50  3  ---
010600000080  0106     0
010611000010        1  -
010611000080  0106 11 00  2  --
010612000080  0106 12 00  2  --
010619000080  0106 19   2  --
010619100080  0106 19 10  3  ---
010619900080  0106 19 90  3  ---
010620000080  0106 20 00  1  -
010631000010        1  -
010631000080  0106 31 00  2  --
010632000080  0106 32 00  2  --
010639000080  0106 39   2  --
010639100080  0106 39 10  3  ---
010639900080  0106 39 90  3  ---
010690000080  0106 90 00  1  -
020021000090  02
020100000080  0201     0
020110000080  0201 10 00  1  -
020120000080  0201 20   1  -
020120200080  0201 20 20  2  --
020120300080  0201 20 30  2  --
020120500080  0201 20 50  2  --
020120900080  0201 20 90  2  --
020130000080  0201 30 00  1  -
020200000080  0202     0
020210000080  0202 10 00  1  -
020220000080  0202 20   1  -
020220100080  0202 20 10  2  --
020220300080  0202 20 30  2  --
020220500080  0202 20 50  2  --
020220900080  0202 20 90  2  --
020230000080  0202 30   1  -
020230100080  0202 30 10  2  --
020230500080  0202 30 50  2  --
020230900080  0202 30 90  2  --
020300000080  0203     0
020311000010        1  -
020311000080  0203 11   2  --
020311100080  0203 11 10  3  ---
020311900080  0203 11 90  3  ---
020312000080  0203 12   2  --
020312110010        3  ---
020312110080  0203 12 11  4  ----
020312190080  0203 12 19  4  ----
020312900080  0203 12 90  3  ---
020319000080  0203 19   2  --
020319110010        3  ---
020319110080  0203 19 11  4  ----
020319130080  0203 19 13  4  ----
020319150080  0203 19 15  4  ----
020319550010        4  ----
020319550080  0203 19 55  5  -----
020319590080  0203 19 59  5  -----
020319900080  0203 19 90  3  ---
020321000010        1  -
020321000080  0203 21   2  --
020321100080  0203 21 10  3  ---
020321900080  0203 21 90  3  ---
020322000080  0203 22   2  --
020322110010        3  ---
020322110080  0203 22 11  4  ----
020322190080  0203 22 19  4  ----
020322900080  0203 22 90  3  ---
020329000080  0203 29   2  --
020329110010        3  ---
020329110080  0203 29 11  4  ----
020329130080  0203 29 13  4  ----
020329150080  0203 29 15  4  ----
020329550010        4  ----
020329550080  0203 29 55  5  -----
020329590080  0203 29 59  5  -----
020329900080  0203 29 90  3  ---
020400000080  0204     0
020410000080  0204 10 00  1  -
020421000010        1  -
020421000080  0204 21 00  2  --
020422000080  0204 22   2  --
020422100080  0204 22 10  3  ---
020422300080  0204 22 30  3  ---
020422500080  0204 22 50  3  ---
020422900080  0204 22 90  3  ---
020423000080  0204 23 00  2  --
020430000080  0204 30 00  1  -
020441000010        1  -
020441000080  0204 41 00  2  --
020442000080  0204 42   2  --
020442100080  0204 42 10  3  ---
020442300080  0204 42 30  3  ---
020442500080  0204 42 50  3  ---
020442900080  0204 42 90  3  ---
020443000080  0204 43   2  --
020443100080  0204 43 10  3  ---
020443900080  0204 43 90  3  ---
020450000080  0204 50   1  -
020450110010        2  --
020450110080  0204 50 11  3  ---
020450130080  0204 50 13  3  ---
020450150080  0204 50 15  3  ---
020450190080  0204 50 19  3  ---
020450310010        3  ---
020450310080  0204 50 31  4  ----
020450390080  0204 50 39  4  ----
020450510010        2  --
020450510080  0204 50 51  3  ---
020450530080  0204 50 53  3  ---
020450550080  0204 50 55  3  ---
020450590080  0204 50 59  3  ---
020450710010        3  ---
020450710080  0204 50 71  4  ----
020450790080  0204 50 79  4  ----
020500000080  0205 00   0
020500200080  0205 00 20  1  -
020500800080  0205 00 80  1  -
020600000080  0206     0
020610000080  0206 10   1  -
020610100080  0206 10 10  2  --
020610950010        2  --
020610950080  0206 10 95  3  ---
020610980080  0206 10 98  3  ---
020621000010        1  -
020621000080  0206 21 00  2  --
020622000080  0206 22 00  2  --
020629000080  0206 29   2  --
020629100080  0206 29 10  3  ---
020629910010        3  ---
020629910080  0206 29 91  4  ----
020629990080  0206 29 99  4  ----
020630000080  0206 30 00  1  -
020641000010        1  -
020641000080  0206 41 00  2  --
020649000080  0206 49 00  2  --
020680000080  0206 80   1  -
020680100080  0206 80 10  2  --
020680910010        2  --
020680910080  0206 80 91  3  ---
020680990080  0206 80 99  3  ---
020690000080  0206 90   1  -
020690100080  0206 90 10  2  --
020690910010        2  --
020690910080  0206 90 91  3  ---
020690990080  0206 90 99  3  ---
020700000080  0207     0
020711000010        1  -
020711000080  0207 11   2  --
020711100080  0207 11 10  3  ---
020711300080  0207 11 30  3  ---
020711900080  0207 11 90  3  ---
020712000080  0207 12   2  --
020712100080  0207 12 10  3  ---
020712900080  0207 12 90  3  ---
020713000080  0207 13   2  --
020713100010        3  ---
020713100080  0207 13 10  4  ----
020713200010        4  ----
020713200080  0207 13 20  5  -----
020713300080  0207 13 30  5  -----
020713400080  0207 13 40  5  -----
020713500080  0207 13 50  5  -----
020713600080  0207 13 60  5  -----
020713700080  0207 13 70  5  -----
020713910010        3  ---
020713910080  0207 13 91  4  ----
020713990080  0207 13 99  4  ----
020714000080  0207 14   2  --
020714100010        3  ---
020714100080  0207 14 10  4  ----
020714200010        4  ----
020714200080  0207 14 20  5  -----
020714300080  0207 14 30  5  -----
020714400080  0207 14 40  5  -----
020714500080  0207 14 50  5  -----
020714600080  0207 14 60  5  -----
020714700080  0207 14 70  5  -----
020714910010        3  ---
020714910080  0207 14 91  4  ----
020714990080  0207 14 99  4  ----
020724000010        1  -
020724000080  0207 24   2  --
020724100080  0207 24 10  3  ---
020724900080  0207 24 90  3  ---
020725000080  0207 25   2  --
020725100080  0207 25 10  3  ---
020725900080  0207 25 90  3  ---
020726000080  0207 26   2  --
020726100010        3  ---
020726100080  0207 26 10  4  ----
020726200010        4  ----
020726200080  0207 26 20  5  -----
020726300080  0207 26 30  5  -----
020726400080  0207 26 40  5  -----
020726500080  0207 26 50  5  -----
020726600010        5  -----
020726600080  0207 26 60  6  ------
020726700080  0207 26 70  6  ------
020726800080  0207 26 80  5  -----
020726910010        3  ---
020726910080  0207 26 91  4  ----
020726990080  0207 26 99  4  ----
020727000080  0207 27   2  --
020727100010        3  ---
020727100080  0207 27 10  4  ----
020727200010        4  ----
020727200080  0207 27 20  5  -----
020727300080  0207 27 30  5  -----
020727400080  0207 27 40  5  -----
020727500080  0207 27 50  5  -----
020727600010        5  -----
020727600080  0207 27 60  6  ------
020727700080  0207 27 70  6  ------
020727800080  0207 27 80  5  -----
020727910010        3  ---
020727910080  0207 27 91  4  ----
020727990080  0207 27 99  4  ----
020732000010        1  -
020732000080  0207 32   2  --
020732110010        3  ---
020732110080  0207 32 11  4  ----
020732150080  0207 32 15  4  ----
020732190080  0207 32 19  4  ----
020732510010        3  ---
020732510080  0207 32 51  4  ----
020732590080  0207 32 59  4  ----
020732900080  0207 32 90  3  ---
020733000080  0207 33   2  --
020733110010        3  ---
020733110080  0207 33 11  4  ----
020733190080  0207 33 19  4  ----
020733510010        3  ---
020733510080  0207 33 51  4  ----
020733590080  0207 33 59  4  ----
020733900080  0207 33 90  3  ---
020734000080  0207 34   2  --
020734100080  0207 34 10  3  ---
020734900080  0207 34 90  3  ---
020735000080  0207 35   2  --
020735110010        3  ---
020735110020        4  ----
020735110080  0207 35 11  5  -----
020735150080  0207 35 15  5  -----
020735210010        4  ----
020735210020        5  -----
020735210080  0207 35 21  6  ------
020735230080  0207 35 23  6  ------
020735250080  0207 35 25  6  ------
020735310080  0207 35 31  5  -----
020735410080  0207 35 41  5  -----
020735510010        5  -----
020735510080  0207 35 51  6  ------
020735530080  0207 35 53  6  ------
020735610010        5  -----
020735610080  0207 35 61  6  ------
020735630080  0207 35 63  6  ------
020735710080  0207 35 71  5  -----
020735790080  0207 35 79  5  -----
020735910010        3  ---
020735910080  0207 35 91  4  ----
020735990080  0207 35 99  4  ----
020736000080  0207 36   2  --
020736110010        3  ---
020736110020        4  ----
020736110080  0207 36 11  5  -----
020736150080  0207 36 15  5  -----
020736210010        4  ----
020736210020        5  -----
020736210080  0207 36 21  6  ------
020736230080  0207 36 23  6  ------
020736250080  0207 36 25  6  ------
020736310080  0207 36 31  5  -----
020736410080  0207 36 41  5  -----
020736510010        5  -----
020736510080  0207 36 51  6  ------
020736530080  0207 36 53  6  ------
020736610010        5  -----
020736610080  0207 36 61  6  ------
020736630080  0207 36 63  6  ------
020736710080  0207 36 71  5  -----
020736790080  0207 36 79  5  -----
020736810010        3  ---
020736810020        4  ----
020736810080  0207 36 81  5  -----
020736850080  0207 36 85  5  -----
020736890080  0207 36 89  5  -----
020736900080  0207 36 90  4  ----
020800000080  0208     0
020810000080  0208 10   1  -
020810100080  0208 10 10  2  --
020810900080  0208 10 90  2  --
020830000080  0208 30 00  1  -
020840000080  0208 40   1  -
020840100080  0208 40 10  2  --
020840900080  0208 40 90  2  --
020850000080  0208 50 00  1  -
020890000080  0208 90   1  -
020890100080  0208 90 10  2  --
020890300080  0208 90 30  2  --
020890550080  0208 90 55  2  --
020890600080  0208 90 60  2  --
020890700080  0208 90 70  2  --
020890950080  0208 90 95  2  --
020900000080  0209 00   0
020900110010        1  -
020900110080  0209 00 11  2  --
020900190080  0209 00 19  2  --
020900300080  0209 00 30  1  -
020900900080  0209 00 90  1  -
021000000080  0210     0
021011000010        1  -
021011000080  0210 11   2  --
021011110010        3  ---
021011110020        4  ----
021011110080  0210 11 11  5  -----
021011190080  0210 11 19  5  -----
021011310010        4  ----
021011310080  0210 11 31  5  -----
021011390080  0210 11 39  5  -----
021011900080  0210 11 90  3  ---
021012000080  0210 12   2  --
021012110010        3  ---
021012110080  0210 12 11  4  ----
021012190080  0210 12 19  4  ----
021012900080  0210 12 90  3  ---
021019000080  0210 19   2  --
021019100010        3  ---
021019100020        4  ----
021019100080  0210 19 10  5  -----
021019200080  0210 19 20  5  -----
021019300080  0210 19 30  5  -----
021019400080  0210 19 40  5  -----
021019500080  0210 19 50  5  -----
021019600010        4  ----
021019600080  0210 19 60  5  -----
021019700080  0210 19 70  5  -----
021019810010        5  -----
021019810080  0210 19 81  6  ------
021019890080  0210 19 89  6  ------
021019900080  0210 19 90  3  ---
021020000080  0210 20   1  -
021020100080  0210 20 10  2  --
021020900080  0210 20 90  2  --
021091000010        1  -
021091000080  0210 91 00  2  --
021092000080  0210 92 00  2  --
021093000080  0210 93 00  2  --
021099000080  0210 99   2  --
021099100010        3  ---
021099100080  0210 99 10  4  ----
021099210010        4  ----
021099210080  0210 99 21  5  -----
021099290080  0210 99 29  5  -----
021099310080  0210 99 31  4  ----
021099390080  0210 99 39  4  ----
021099410010        3  ---
021099410020        4  ----
021099410080  0210 99 41  5  -----
021099490080  0210 99 49  5  -----
021099510010        4  ----
021099510080  0210 99 51  5  -----
021099590080  0210 99 59  5  -----
021099600080  0210 99 60  4  ----
021099710010        4  ----
021099710020        5  -----
021099710080  0210 99 71  6  ------
021099790080  0210 99 79  6  ------
021099800080  0210 99 80  5  -----
021099900080  0210 99 90  3  ---
030021000090  03
030100000080  0301     0
030110000080  0301 10   1  -
030110100080  0301 10 10  2  --
030110900080  0301 10 90  2  --
030191000010        1  -
030191000080  0301 91   2  --
030191100080  0301 91 10  3  ---
030191900080  0301 91 90  3  ---
030192000080  0301 92 00  2  --
030193000080  0301 93 00  2  --
030194000080  0301 94 00  2  --
030195000080  0301 95 00  2  --
030199000080  0301 99   2  --
030199110010        3  ---
030199110080  0301 99 11  4  ----
030199190080  0301 99 19  4  ----
030199800080  0301 99 80  3  ---
030200000080  0302     0
030211000010        1  -
030211000080  0302 11   2  --
030211100080  0302 11 10  3  ---
030211200080  0302 11 20  3  ---
030211800080  0302 11 80  3  ---
030212000080  0302 12 00  2  --
030219000080  0302 19 00  2  --
030221000010        1  -
030221000080  0302 21   2  --
030221100080  0302 21 10  3  ---
030221300080  0302 21 30  3  ---
030221900080  0302 21 90  3  ---
030222000080  0302 22 00  2  --
030223000080  0302 23 00  2  --
030229000080  0302 29   2  --
030229100080  0302 29 10  3  ---
030229900080  0302 29 90  3  ---
030231000010        1  -
030231000080  0302 31   2  --
030231100080  0302 31 10  3  ---
030231900080  0302 31 90  3  ---
030232000080  0302 32   2  --
030232100080  0302 32 10  3  ---
030232900080  0302 32 90  3  ---
030233000080  0302 33   2  --
030233100080  0302 33 10  3  ---
030233900080  0302 33 90  3  ---
030234000080  0302 34   2  --
030234100080  0302 34 10  3  ---
030234900080  0302 34 90  3  ---
030235000080  0302 35   2  --
030235100080  0302 35 10  3  ---
030235900080  0302 35 90  3  ---
030236000080  0302 36   2  --
030236100080  0302 36 10  3  ---
030236900080  0302 36 90  3  ---
030239000080  0302 39   2  --
030239100080  0302 39 10  3  ---
030239900080  0302 39 90  3  ---
030240000080  0302 40 00  1  -
030250000080  0302 50   1  -
030250100080  0302 50 10  2  --
030250900080  0302 50 90  2  --
030261000010        1  -
030261000080  0302 61   2  --
030261100080  0302 61 10  3  ---
030261300080  0302 61 30  3  ---
030261800080  0302 61 80  3  ---
030262000080  0302 62 00  2  --
030263000080  0302 63 00  2  --
030264000080  0302 64 00  2  --
030265000080  0302 65   2  --
030265200080  0302 65 20  3  ---
030265500080  0302 65 50  3  ---
030265900080  0302 65 90  3  ---
030266000080  0302 66 00  2  --
030267000080  0302 67 00  2  --
030268000080  0302 68 00  2  --
030269000080  0302 69   2  --
030269110010        3  ---
030269110080  0302 69 11  4  ----
030269190080  0302 69 19  4  ----
030269210010        3  ---
030269210020        4  ----
030269210080  0302 69 21  5  -----
030269250080  0302 69 25  5  -----
030269310010        4  ----
030269310080  0302 69 31  5  -----
030269330080  0302 69 33  5  -----
030269350080  0302 69 35  4  ----
030269410080  0302 69 41  4  ----
030269450080  0302 69 45  4  ----
030269510080  0302 69 51  4  ----
030269550080  0302 69 55  4  ----
030269610080  0302 69 61  4  ----
030269660010        4  ----
030269660020        5  -----
030269660080  0302 69 66  6  ------
030269670080  0302 69 67  6  ------
030269680080  0302 69 68  6  ------
030269690080  0302 69 69  5  -----
030269750080  0302 69 75  4  ----
030269810080  0302 69 81  4  ----
030269850080  0302 69 85  4  ----
030269860080  0302 69 86  4  ----
030269910080  0302 69 91  4  ----
030269920080  0302 69 92  4  ----
030269940080  0302 69 94  4  ----
030269950080  0302 69 95  4  ----
030269990080  0302 69 99  4  ----
030270000080  0302 70 00  1  -
030300000080  0303     0
030311000010        1  -
030311000080  0303 11 00  2  --
030319000080  0303 19 00  2  --
030321000010        1  -
030321000080  0303 21   2  --
030321100080  0303 21 10  3  ---
030321200080  0303 21 20  3  ---
030321800080  0303 21 80  3  ---
030322000080  0303 22 00  2  --
030329000080  0303 29 00  2  --
030331000010        1  -
030331000080  0303 31   2  --
030331100080  0303 31 10  3  ---
030331300080  0303 31 30  3  ---
030331900080  0303 31 90  3  ---
030332000080  0303 32 00  2  --
030333000080  0303 33 00  2  --
030339000080  0303 39   2  --
030339100080  0303 39 10  3  ---
030339300080  0303 39 30  3  ---
030339700080  0303 39 70  3  ---
030341000010        1  -
030341000080  0303 41   2  --
030341110010        3  ---
030341110080  0303 41 11  4  ----
030341130080  0303 41 13  4  ----
030341190080  0303 41 19  4  ----
030341900080  0303 41 90  3  ---
030342000080  0303 42   2  --
030342120010        3  ---
030342120020        4  ----
030342120080  0303 42 12  5  -----
030342180080  0303 42 18  5  -----
030342320010        4  ----
030342320080  0303 42 32  5  -----
030342380080  0303 42 38  5  -----
030342520010        4  ----
030342520080  0303 42 52  5  -----
030342580080  0303 42 58  5  -----
030342900080  0303 42 90  3  ---
030343000080  0303 43   2  --
030343110010        3  ---
030343110080  0303 43 11  4  ----
030343130080  0303 43 13  4  ----
030343190080  0303 43 19  4  ----
030343900080  0303 43 90  3  ---
030344000080  0303 44   2  --
030344110010        3  ---
030344110080  0303 44 11  4  ----
030344130080  0303 44 13  4  ----
030344190080  0303 44 19  4  ----
030344900080  0303 44 90  3  ---
030345000080  0303 45   2  --
030345110010        3  ---
030345110080  0303 45 11  4  ----
030345130080  0303 45 13  4  ----
030345190080  0303 45 19  4  ----
030345900080  0303 45 90  3  ---
030346000080  0303 46   2  --
030346110010        3  ---
030346110080  0303 46 11  4  ----
030346130080  0303 46 13  4  ----
030346190080  0303 46 19  4  ----
030346900080  0303 46 90  3  ---
030349000080  0303 49   2  --
030349310010        3  ---
030349310080  0303 49 31  4  ----
030349330080  0303 49 33  4  ----
030349390080  0303 49 39  4  ----
030349800080  0303 49 80  3  ---
030351000010        1  -
030351000080  0303 51 00  2  --
030352000080  0303 52   2  --
030352100080  0303 52 10  3  ---
030352300080  0303 52 30  3  ---
030352900080  0303 52 90  3  ---
030361000010        1  -
030361000080  0303 61 00  2  --
030362000080  0303 62 00  2  --
030371000010        1  -
030371000080  0303 71   2  --
030371100080  0303 71 10  3  ---
030371300080  0303 71 30  3  ---
030371800080  0303 71 80  3  ---
030372000080  0303 72 00  2  --
030373000080  0303 73 00  2  --
030374000080  0303 74   2  --
030374300080  0303 74 30  3  ---
030374900080  0303 74 90  3  ---
030375000080  0303 75   2  --
030375200080  0303 75 20  3  ---
030375500080  0303 75 50  3  ---
030375900080  0303 75 90  3  ---
030376000080  0303 76 00  2  --
030377000080  0303 77 00  2  --
030378000080  0303 78   2  --
030378110010        3  ---
030378110080  0303 78 11  4  ----
030378120080  0303 78 12  4  ----
030378130080  0303 78 13  4  ----
030378190080  0303 78 19  4  ----
030378900080  0303 78 90  3  ---
030379000080  0303 79   2  --
030379110010        3  ---
030379110080  0303 79 11  4  ----
030379190080  0303 79 19  4  ----
030379210010        3  ---
030379210020        4  ----
030379210030        5  -----
030379210080  0303 79 21  6  ------
030379230080  0303 79 23  6  ------
030379290080  0303 79 29  6  ------
030379310080  0303 79 31  5  -----
030379350010        4  ----
030379350080  0303 79 35  5  -----
030379370080  0303 79 37  5  -----
030379410080  0303 79 41  4  ----
030379450080  0303 79 45  4  ----
030379510080  0303 79 51  4  ----
030379550080  0303 79 55  4  ----
030379580080  0303 79 58  4  ----
030379650080  0303 79 65  4  ----
030379710080  0303 79 71  4  ----
030379750080  0303 79 75  4  ----
030379810080  0303 79 81  4  ----
030379830080  0303 79 83  4  ----
030379850080  0303 79 85  4  ----
030379910080  0303 79 91  4  ----
030379920080  0303 79 92  4  ----
030379930080  0303 79 93  4  ----
030379940080  0303 79 94  4  ----
030379980080  0303 79 98  4  ----
030380000080  0303 80   1  -
030380100080  0303 80 10  2  --
030380900080  0303 80 90  2  --
030400000080  0304     0
030411000010        1  -
030411000080  0304 11   2  --
030411100080  0304 11 10  3  ---
030411900080  0304 11 90  3  ---
030412000080  0304 12   2  --
030412100080  0304 12 10  3  ---
030412900080  0304 12 90  3  ---
030419000080  0304 19   2  --
030419130010        3  ---
030419130020        4  ----
030419130080  0304 19 13  5  -----
030419150010        5  -----
030419150080  0304 19 15  6  ------
030419170080  0304 19 17  6  ------
030419190080  0304 19 19  5  -----
030419310010        4  ----
030419310080  0304 19 31  5  -----
030419330080  0304 19 33  5  -----
030419350080  0304 19 35  5  -----
030419390080  0304 19 39  5  -----
030419910010        3  ---
030419910080  0304 19 91  4  ----
030419970010        4  ----
030419970080  0304 19 97  5  -----
030419990080  0304 19 99  5  -----
030421000010        1  -
030421000080  0304 21 00  2  --
030422000080  0304 22 00  2  --
030429000080  0304 29   2  --
030429130010        3  ---
030429130080  0304 29 13  4  ----
030429150010        4  ----
030429150080  0304 29 15  5  -----
030429170080  0304 29 17  5  -----
030429190080  0304 29 19  4  ----
030429210010        3  ---
030429210020        4  ----
030429210080  0304 29 21  5  -----
030429290080  0304 29 29  5  -----
030429310080  0304 29 31  4  ----
030429330080  0304 29 33  4  ----
030429350010        4  ----
030429350080  0304 29 35  5  -----
030429390080  0304 29 39  5  -----
030429410080  0304 29 41  4  ----
030429430080  0304 29 43  4  ----
030429450080  0304 29 45  4  ----
030429510010        4  ----
030429510080  0304 29 51  5  -----
030429530080  0304 29 53  5  -----
030429550010        4  ----
030429550020        5  -----
030429550080  0304 29 55  6  ------
030429560080  0304 29 56  6  ------
030429580080  0304 29 58  6  ------
030429590080  0304 29 59  5  -----
030429610010        4  ----
030429610080  0304 29 61  5  -----
030429690080  0304 29 69  5  -----
030429710080  0304 29 71  4  ----
030429730080  0304 29 73  4  ----
030429750080  0304 29 75  4  ----
030429790080  0304 29 79  4  ----
030429830080  0304 29 83  4  ----
030429850080  0304 29 85  4  ----
030429910080  0304 29 91  4  ----
030429990080  0304 29 99  4  ----
030491000010        1  -
030491000080  0304 91 00  2  --
030492000080  0304 92 00  2  --
030499000080  0304 99   2  --
030499100080  0304 99 10  3  ---
030499210010        3  ---
030499210080  0304 99 21  4  ----
030499230010        4  ----
030499230080  0304 99 23  5  -----
030499290080  0304 99 29  5  -----
030499310010        5  -----
030499310080  0304 99 31  6  ------
030499330080  0304 99 33  6  ------
030499390080  0304 99 39  6  ------
030499410080  0304 99 41  5  -----
030499450080  0304 99 45  5  -----
030499510080  0304 99 51  5  -----
030499550080  0304 99 55  5  -----
030499610080  0304 99 61  5  -----
030499650080  0304 99 65  5  -----
030499710080  0304 99 71  5  -----
030499750080  0304 99 75  5  -----
030499990080  0304 99 99  5  -----
030500000080  0305     0
030510000080  0305 10 00  1  -
030520000080  0305 20 00  1  -
030530000080  0305 30   1  -
030530110010        2  --
030530110080  0305 30 11  3  ---
030530190080  0305 30 19  3  ---
030530300080  0305 30 30  2  --
030530500080  0305 30 50  2  --
030530900080  0305 30 90  2  --
030541000010        1  -
030541000080  0305 41 00  2  --
030542000080  0305 42 00  2  --
030549000080  0305 49   2  --
030549100080  0305 49 10  3  ---
030549200080  0305 49 20  3  ---
030549300080  0305 49 30  3  ---
030549450080  0305 49 45  3  ---
030549500080  0305 49 50  3  ---
030549800080  0305 49 80  3  ---
030551000010        1  -
030551000080  0305 51   2  --
030551100080  0305 51 10  3  ---
030551900080  0305 51 90  3  ---
030559000080  0305 59   2  --
030559110010        3  ---
030559110080  0305 59 11  4  ----
030559190080  0305 59 19  4  ----
030559300080  0305 59 30  3  ---
030559500080  0305 59 50  3  ---
030559700080  0305 59 70  3  ---
030559800080  0305 59 80  3  ---
030561000010        1  -
030561000080  0305 61 00  2  --
030562000080  0305 62 00  2  --
030563000080  0305 63 00  2  --
030569000080  0305 69   2  --
030569100080  0305 69 10  3  ---
030569300080  0305 69 30  3  ---
030569500080  0305 69 50  3  ---
030569800080  0305 69 80  3  ---
030600000080  0306     0
030611000010        1  -
030611000080  0306 11   2  --
030611100080  0306 11 10  3  ---
030611900080  0306 11 90  3  ---
030612000080  0306 12   2  --
030612100080  0306 12 10  3  ---
030612900080  0306 12 90  3  ---
030613000080  0306 13   2  --
030613100080  0306 13 10  3  ---
030613300080  0306 13 30  3  ---
030613400080  0306 13 40  3  ---
030613500080  0306 13 50  3  ---
030613800080  0306 13 80  3  ---
030614000080  0306 14   2  --
030614100080  0306 14 10  3  ---
030614300080  0306 14 30  3  ---
030614900080  0306 14 90  3  ---
030619000080  0306 19   2  --
030619100080  0306 19 10  3  ---
030619300080  0306 19 30  3  ---
030619900080  0306 19 90  3  ---
030621000010        1  -
030621000080  0306 21 00  2  --
030622000080  0306 22   2  --
030622100080  0306 22 10  3  ---
030622910010        3  ---
030622910080  0306 22 91  4  ----
030622990080  0306 22 99  4  ----
030623000080  0306 23   2  --
030623100080  0306 23 10  3  ---
030623310010        3  ---
030623310080  0306 23 31  4  ----
030623390080  0306 23 39  4  ----
030623900080  0306 23 90  3  ---
030624000080  0306 24   2  --
030624300080  0306 24 30  3  ---
030624800080  0306 24 80  3  ---
030629000080  0306 29   2  --
030629100080  0306 29 10  3  ---
030629300080  0306 29 30  3  ---
030629900080  0306 29 90  3  ---
030700000080  0307     0
030710000080  0307 10   1  -
030710100080  0307 10 10  2  --
030710900080  0307 10 90  2  --
030721000010        1  -
030721000080  0307 21 00  2  --
030729000080  0307 29   2  --
030729100080  0307 29 10  3  ---
030729900080  0307 29 90  3  ---
030731000010        1  -
030731000080  0307 31   2  --
030731100080  0307 31 10  3  ---
030731900080  0307 31 90  3  ---
030739000080  0307 39   2  --
030739100080  0307 39 10  3  ---
030739900080  0307 39 90  3  ---
030741000010        1  -
030741000080  0307 41   2  --
030741100080  0307 41 10  3  ---
030741910010        3  ---
030741910080  0307 41 91  4  ----
030741990080  0307 41 99  4  ----
030749000080  0307 49   2  --
030749010010        3  ---
030749010020        4  ----
030749010030        5  -----
030749010080  0307 49 01  6  ------
030749110080  0307 49 11  6  ------
030749180080  0307 49 18  5  -----
030749310010        4  ----
030749310020        5  -----
030749310080  0307 49 31  6  ------
030749330080  0307 49 33  6  ------
030749350080  0307 49 35  6  ------
030749380080  0307 49 38  6  ------
030749510080  0307 49 51  5  -----
030749590080  0307 49 59  5  -----
030749710010        3  ---
030749710080  0307 49 71  4  ----
030749910010        4  ----
030749910080  0307 49 91  5  -----
030749990080  0307 49 99  5  -----
030751000010        1  -
030751000080  0307 51 00  2  --
030759000080  0307 59   2  --
030759100080  0307 59 10  3  ---
030759900080  0307 59 90  3  ---
030760000080  0307 60 00  1  -
030791000010        1  -
030791000080  0307 91 00  2  --
030799000080  0307 99   2  --
030799110010        3  ---
030799110080  0307 99 11  4  ----
030799130080  0307 99 13  4  ----
030799150080  0307 99 15  4  ----
030799180080  0307 99 18  4  ----
030799900080  0307 99 90  3  ---
040021000090  04
040100000080  0401     0
040110000080  0401 10   1  -
040110100080  0401 10 10  2  --
040110900080  0401 10 90  2  --
040120000080  0401 20   1  -
040120110010        2  --
040120110080  0401 20 11  3  ---
040120190080  0401 20 19  3  ---
040120910010        2  --
040120910080  0401 20 91  3  ---
040120990080  0401 20 99  3  ---
040130000080  0401 30   1  -
040130110010        2  --
040130110080  0401 30 11  3  ---
040130190080  0401 30 19  3  ---
040130310010        2  --
040130310080  0401 30 31  3  ---
040130390080  0401 30 39  3  ---
040130910010        2  --
040130910080  0401 30 91  3  ---
040130990080  0401 30 99  3  ---
040200000080  0402     0
040210000080  0402 10   1  -
040210110010        2  --
040210110080  0402 10 11  3  ---
040210190080  0402 10 19  3  ---
040210910010        2  --
040210910080  0402 10 91  3  ---
040210990080  0402 10 99  3  ---
040221000010        1  -
040221000080  0402 21   2  --
040221110010        3  ---
040221110080  0402 21 11  4  ----
040221170010        4  ----
040221170080  0402 21 17  5  -----
040221190080  0402 21 19  5  -----
040221910010        3  ---
040221910080  0402 21 91  4  ----
040221990080  0402 21 99  4  ----
040229000080  0402 29   2  --
040229110010        3  ---
040229110080  0402 29 11  4  ----
040229150010        4  ----
040229150080  0402 29 15  5  -----
040229190080  0402 29 19  5  -----
040229910010        3  ---
040229910080  0402 29 91  4  ----
040229990080  0402 29 99  4  ----
040291000010        1  -
040291000080  0402 91   2  --
040291100080  0402 91 10  3  ---
040291300080  0402 91 30  3  ---
040291510010        3  ---
040291510080  0402 91 51  4  ----
040291590080  0402 91 59  4  ----
040291910010        3  ---
040291910080  0402 91 91  4  ----
040291990080  0402 91 99  4  ----
040299000080  0402 99   2  --
040299100080  0402 99 10  3  ---
040299310010        3  ---
040299310080  0402 99 31  4  ----
040299390080  0402 99 39  4  ----
040299910010        3  ---
040299910080  0402 99 91  4  ----
040299990080  0402 99 99  4  ----
040300000080  0403     0
040310000080  0403 10   1  -
040310110010        2  --
040310110020        3  ---
040310110080  0403 10 11  4  ----
040310130080  0403 10 13  4  ----
040310190080  0403 10 19  4  ----
040310310010        3  ---
040310310080  0403 10 31  4  ----
040310330080  0403 10 33  4  ----
040310390080  0403 10 39  4  ----
040310510010        2  --
040310510020        3  ---
040310510080  0403 10 51  4  ----
040310530080  0403 10 53  4  ----
040310590080  0403 10 59  4  ----
040310910010        3  ---
040310910080  0403 10 91  4  ----
040310930080  0403 10 93  4  ----
040310990080  0403 10 99  4  ----
040390000080  0403 90   1  -
040390110010        2  --
040390110020        3  ---
040390110030        4  ----
040390110080  0403 90 11  5  -----
040390130080  0403 90 13  5  -----
040390190080  0403 90 19  5  -----
040390310010        4  ----
040390310080  0403 90 31  5  -----
040390330080  0403 90 33  5  -----
040390390080  0403 90 39  5  -----
040390510010        3  ---
040390510020        4  ----
040390510080  0403 90 51  5  -----
040390530080  0403 90 53  5  -----
040390590080  0403 90 59  5  -----
040390610010        4  ----
040390610080  0403 90 61  5  -----
040390630080  0403 90 63  5  -----
040390690080  0403 90 69  5  -----
040390710010        2  --
040390710020        3  ---
040390710080  0403 90 71  4  ----
040390730080  0403 90 73  4  ----
040390790080  0403 90 79  4  ----
040390910010        3  ---
040390910080  0403 90 91  4  ----
040390930080  0403 90 93  4  ----
040390990080  0403 90 99  4  ----
040400000080  0404     0
040410000080  0404 10   1  -
040410020010        2  --
040410020020        3  ---
040410020030        4  ----
040410020080  0404 10 02  5  -----
040410040080  0404 10 04  5  -----
040410060080  0404 10 06  5  -----
040410120010        4  ----
040410120080  0404 10 12  5  -----
040410140080  0404 10 14  5  -----
040410160080  0404 10 16  5  -----
040410260010        3  ---
040410260020        4  ----
040410260080  0404 10 26  5  -----
040410280080  0404 10 28  5  -----
040410320080  0404 10 32  5  -----
040410340010        4  ----
040410340080  0404 10 34  5  -----
040410360080  0404 10 36  5  -----
040410380080  0404 10 38  5  -----
040410480010        2  --
040410480020        3  ---
040410480030        4  ----
040410480080  0404 10 48  5  -----
040410520080  0404 10 52  5  -----
040410540080  0404 10 54  5  -----
040410560010        4  ----
040410560080  0404 10 56  5  -----
040410580080  0404 10 58  5  -----
040410620080  0404 10 62  5  -----
040410720010        3  ---
040410720020        4  ----
040410720080  0404 10 72  5  -----
040410740080  0404 10 74  5  -----
040410760080  0404 10 76  5  -----
040410780010        4  ----
040410780080  0404 10 78  5  -----
040410820080  0404 10 82  5  -----
040410840080  0404 10 84  5  -----
040490000080  0404 90   1  -
040490210010        2  --
040490210080  0404 90 21  3  ---
040490230080  0404 90 23  3  ---
040490290080  0404 90 29  3  ---
040490810010        2  --
040490810080  0404 90 81  3  ---
040490830080  0404 90 83  3  ---
040490890080  0404 90 89  3  ---
040500000080  0405     0
040510000080  0405 10   1  -
040510110010        2  --
040510110020        3  ---
040510110080  0405 10 11  4  ----
040510190080  0405 10 19  4  ----
040510300080  0405 10 30  3  ---
040510500080  0405 10 50  3  ---
040510900080  0405 10 90  2  --
040520000080  0405 20   1  -
040520100080  0405 20 10  2  --
040520300080  0405 20 30  2  --
040520900080  0405 20 90  2  --
040590000080  0405 90   1  -
040590100080  0405 90 10  2  --
040590900080  0405 90 90  2  --
040600000080  0406     0
040610000080  0406 10   1  -
040610200080  0406 10 20  2  --
040610800080  0406 10 80  2  --
040620000080  0406 20   1  -
040620100080  0406 20 10  2  --
040620900080  0406 20 90  2  --
040630000080  0406 30   1  -
040630100080  0406 30 10  2  --
040630310010        2  --
040630310020        3  ---
040630310080  0406 30 31  4  ----
040630390080  0406 30 39  4  ----
040630900080  0406 30 90  3  ---
040640000080  0406 40   1  -
040640100080  0406 40 10  2  --
040640500080  0406 40 50  2  --
040640900080  0406 40 90  2  --
040690000080  0406 90   1  -
040690010080  0406 90 01  2  --
040690130010        2  --
040690130080  0406 90 13  3  ---
040690150080  0406 90 15  3  ---
040690170080  0406 90 17  3  ---
040690180080  0406 90 18  3  ---
040690190080  0406 90 19  3  ---
040690210080  0406 90 21  3  ---
040690230080  0406 90 23  3  ---
040690250080  0406 90 25  3  ---
040690270080  0406 90 27  3  ---
040690290080  0406 90 29  3  ---
040690320080  0406 90 32  3  ---
040690350080  0406 90 35  3  ---
040690370080  0406 90 37  3  ---
040690390080  0406 90 39  3  ---
040690500010        3  ---
040690500080  0406 90 50  4  ----
040690610010        4  ----
040690610020        5  -----
040690610030        6  ------
040690610080  0406 90 61  7  -------
040690630080  0406 90 63  7  -------
040690690080  0406 90 69  7  -------
040690730010        6  ------
040690730080  0406 90 73  7  -------
040690750080  0406 90 75  7  -------
040690760080  0406 90 76  7  -------
040690780080  0406 90 78  7  -------
040690790080  0406 90 79  7  -------
040690810080  0406 90 81  7  -------
040690820080  0406 90 82  7  -------
040690840080  0406 90 84  7  -------
040690850080  0406 90 85  7  -------
040690860010        7  -------
040690860080  0406 90 86  8  --------
040690870080  0406 90 87  8  --------
040690880080  0406 90 88  8  --------
040690930080  0406 90 93  6  ------
040690990080  0406 90 99  5  -----
040700000080  0407 00   0
040700110010        1  -
040700110020        2  --
040700110080  0407 00 11  3  ---
040700190080  0407 00 19  3  ---
040700300080  0407 00 30  2  --
040700900080  0407 00 90  1  -
040800000080  0408     0
040811000010        1  -
040811000080  0408 11   2  --
040811200080  0408 11 20  3  ---
040811800080  0408 11 80  3  ---
040819000080  0408 19   2  --
040819200080  0408 19 20  3  ---
040819810010        3  ---
040819810080  0408 19 81  4  ----
040819890080  0408 19 89  4  ----
040891000010        1  -
040891000080  0408 91   2  --
040891200080  0408 91 20  3  ---
040891800080  0408 91 80  3  ---
040899000080  0408 99   2  --
040899200080  0408 99 20  3  ---
040899800080  0408 99 80  3  ---
040900000080  0409 00 00  0
041000000080  0410 00 00  0
050021000090  05
050100000080  0501 00 00  0
050200000080  0502     0
050210000080  0502 10 00  1  -
050290000080  0502 90 00  1  -
050400000080  0504 00 00  0
050500000080  0505     0
050510000080  0505 10   1  -
050510100080  0505 10 10  2  --
050510900080  0505 10 90  2  --
050590000080  0505 90 00  1  -
050600000080  0506     0
050610000080  0506 10 00  1  -
050690000080  0506 90 00  1  -
050700000080  0507     0
050710000080  0507 10 00  1  -
050790000080  0507 90 00  1  -
050800000080  0508 00 00  0
051000000080  0510 00 00  0
051100000080  0511     0
051110000080  0511 10 00  1  -
051191000010        1  -
051191000080  0511 91   2  --
051191100080  0511 91 10  3  ---
051191900080  0511 91 90  3  ---
051199000080  0511 99   2  --
051199100080  0511 99 10  3  ---
051199310010        3  ---
051199310080  0511 99 31  4  ----
051199390080  0511 99 39  4  ----
051199850080  0511 99 85  3  ---
060011000090  II
060021000090  06
060100000080  0601     0
060110000080  0601 10   1  -
060110100080  0601 10 10  2  --
060110200080  0601 10 20  2  --
060110300080  0601 10 30  2  --
060110400080  0601 10 40  2  --
060110900080  0601 10 90  2  --
060120000080  0601 20   1  -
060120100080  0601 20 10  2  --
060120300080  0601 20 30  2  --
060120900080  0601 20 90  2  --
060200000080  0602     0
060210000080  0602 10   1  -
060210100080  0602 10 10  2  --
060210900080  0602 10 90  2  --
060220000080  0602 20   1  -
060220100080  0602 20 10  2  --
060220900080  0602 20 90  2  --
060230000080  0602 30 00  1  -
060240000080  0602 40 00  1  -
060290000080  0602 90   1  -
060290100080  0602 90 10  2  --
060290200080  0602 90 20  2  --
060290300080  0602 90 30  2  --
060290410010        2  --
060290410020        3  ---
060290410030        4  ----
060290410080  0602 90 41  5  -----
060290450010        5  -----
060290450080  0602 90 45  6  ------
060290490080  0602 90 49  6  ------
060290500080  0602 90 50  4  ----
060290700010        3  ---
060290700080  0602 90 70  4  ----
060290910010        4  ----
060290910080  0602 90 91  5  -----
060290990080  0602 90 99  5  -----
060300000080  0603     0
060311000010        1  -
060311000080  0603 11 00  2  --
060312000080  0603 12 00  2  --
060313000080  0603 13 00  2  --
060314000080  0603 14 00  2  --
060319000080  0603 19   2  --
060319100080  0603 19 10  3  ---
060319900080  0603 19 90  3  ---
060390000080  0603 90 00  1  -
060400000080  0604     0
060410000080  0604 10   1  -
060410100080  0604 10 10  2  --
060410900080  0604 10 90  2  --
060491000010        1  -
060491000080  0604 91   2  --
060491200080  0604 91 20  3  ---
060491400080  0604 91 40  3  ---
060491900080  0604 91 90  3  ---
060499000080  0604 99   2  --
060499100080  0604 99 10  3  ---
060499900080  0604 99 90  3  ---
070021000090  07
070100000080  0701     0
070110000080  0701 10 00  1  -
070190000080  0701 90   1  -
070190100080  0701 90 10  2  --
070190500010        2  --
070190500080  0701 90 50  3  ---
070190900080  0701 90 90  3  ---
070200000080  0702 00 00  0
070300000080  0703     0
070310000080  0703 10   1  -
070310110010        2  --
070310110080  0703 10 11  3  ---
070310190080  0703 10 19  3  ---
070310900080  0703 10 90  2  --
070320000080  0703 20 00  1  -
070390000080  0703 90 00  1  -
070400000080  0704     0
070410000080  0704 10 00  1  -
070420000080  0704 20 00  1  -
070490000080  0704 90   1  -
070490100080  0704 90 10  2  --
070490900080  0704 90 90  2  --
070500000080  0705     0
070511000010        1  -
070511000080  0705 11 00  2  --
070519000080  0705 19 00  2  --
070521000010        1  -
070521000080  0705 21 00  2  --
070529000080  0705 29 00  2  --
070600000080  0706     0
070610000080  0706 10 00  1  -
070690000080  0706 90   1  -
070690100080  0706 90 10  2  --
070690300080  0706 90 30  2  --
070690900080  0706 90 90  2  --
070700000080  0707 00   0
070700050080  0707 00 05  1  -
070700900080  0707 00 90  1  -
070800000080  0708     0
070810000080  0708 10 00  1  -
070820000080  0708 20 00  1  -
070890000080  0708 90 00  1  -
070900000080  0709     0
070920000080  0709 20 00  1  -
070930000080  0709 30 00  1  -
070940000080  0709 40 00  1  -
070951000010        1  -
070951000080  0709 51 00  2  --
070959000080  0709 59   2  --
070959100080  0709 59 10  3  ---
070959300080  0709 59 30  3  ---
070959500080  0709 59 50  3  ---
070959900080  0709 59 90  3  ---
070960000080  0709 60   1  -
070960100080  0709 60 10  2  --
070960910010        2  --
070960910080  0709 60 91  3  ---
070960950080  0709 60 95  3  ---
070960990080  0709 60 99  3  ---
070970000080  0709 70 00  1  -
070990000080  0709 90   1  -
070990100080  0709 90 10  2  --
070990200080  0709 90 20  2  --
070990310010        2  --
070990310080  0709 90 31  3  ---
070990390080  0709 90 39  3  ---
070990400080  0709 90 40  2  --
070990500080  0709 90 50  2  --
070990600080  0709 90 60  2  --
070990700080  0709 90 70  2  --
070990800080  0709 90 80  2  --
070990900080  0709 90 90  2  --
071000000080  0710     0
071010000080  0710 10 00  1  -
071021000010        1  -
071021000080  0710 21 00  2  --
071022000080  0710 22 00  2  --
071029000080  0710 29 00  2  --
071030000080  0710 30 00  1  -
071040000080  0710 40 00  1  -
071080000080  0710 80   1  -
071080100080  0710 80 10  2  --
071080510010        2  --
071080510080  0710 80 51  3  ---
071080590080  0710 80 59  3  ---
071080610010        2  --
071080610080  0710 80 61  3  ---
071080690080  0710 80 69  3  ---
071080700080  0710 80 70  2  --
071080800080  0710 80 80  2  --
071080850080  0710 80 85  2  --
071080950080  0710 80 95  2  --
071090000080  0710 90 00  1  -
071100000080  0711     0
071120000080  0711 20   1  -
071120100080  0711 20 10  2  --
071120900080  0711 20 90  2  --
071140000080  0711 40 00  1  -
071151000010        1  -
071151000080  0711 51 00  2  --
071159000080  0711 59 00  2  --
071190000080  0711 90   1  -
071190100010        2  --
071190100080  0711 90 10  3  ---
071190300080  0711 90 30  3  ---
071190500080  0711 90 50  3  ---
071190700080  0711 90 70  3  ---
071190800080  0711 90 80  3  ---
071190900080  0711 90 90  2  --
071200000080  0712     0
071220000080  0712 20 00  1  -
071231000010        1  -
071231000080  0712 31 00  2  --
071232000080  0712 32 00  2  --
071233000080  0712 33 00  2  --
071239000080  0712 39 00  2  --
071290000080  0712 90   1  -
071290050080  0712 90 05  2  --
071290110010        2  --
071290110080  0712 90 11  3  ---
071290190080  0712 90 19  3  ---
071290300080  0712 90 30  2  --
071290500080  0712 90 50  2  --
071290900080  0712 90 90  2  --
071300000080  0713     0
071310000080  0713 10   1  -
071310100080  0713 10 10  2  --
071310900080  0713 10 90  2  --
071320000080  0713 20 00  1  -
071331000010        1  -
071331000080  0713 31 00  2  --
071332000080  0713 32 00  2  --
071333000080  0713 33   2  --
071333100080  0713 33 10  3  ---
071333900080  0713 33 90  3  ---
071339000080  0713 39 00  2  --
071340000080  0713 40 00  1  -
071350000080  0713 50 00  1  -
071390000080  0713 90 00  1  -
071400000080  0714     0
071410000080  0714 10   1  -
071410910080  0714 10 91  2  --
071410980080  0714 10 98  2  --
071420000080  0714 20   1  -
071420100080  0714 20 10  2  --
071420900080  0714 20 90  2  --
071490000080  0714 90   1  -
071490110010        2  --
071490110080  0714 90 11  3  ---
071490190080  0714 90 19  3  ---
071490900080  0714 90 90  2  --
080021000090  08
080100000080  0801     0
080111000010        1  -
080111000080  0801 11 00  2  --
080119000080  0801 19 00  2  --
080121000010        1  -
080121000080  0801 21 00  2  --
080122000080  0801 22 00  2  --
080131000010        1  -
080131000080  0801 31 00  2  --
080132000080  0801 32 00  2  --
080200000080  0802     0
080211000010        1  -
080211000080  0802 11   2  --
080211100080  0802 11 10  3  ---
080211900080  0802 11 90  3  ---
080212000080  0802 12   2  --
080212100080  0802 12 10  3  ---
080212900080  0802 12 90  3  ---
080221000010        1  -
080221000080  0802 21 00  2  --
080222000080  0802 22 00  2  --
080231000010        1  -
080231000080  0802 31 00  2  --
080232000080  0802 32 00  2  --
080240000080  0802 40 00  1  -
080250000080  0802 50 00  1  -
080260000080  0802 60 00  1  -
080290000080  0802 90   1  -
080290200080  0802 90 20  2  --
080290500080  0802 90 50  2  --
080290850080  0802 90 85  2  --
080300000080  0803 00   0
080300110010        1  -
080300110080  0803 00 11  2  --
080300190080  0803 00 19  2  --
080300900080  0803 00 90  1  -
080400000080  0804     0
080410000080  0804 10 00  1  -
080420000080  0804 20   1  -
080420100080  0804 20 10  2  --
080420900080  0804 20 90  2  --
080430000080  0804 30 00  1  -
080440000080  0804 40 00  1  -
080450000080  0804 50 00  1  -
080500000080  0805     0
080510000080  0805 10   1  -
080510200080  0805 10 20  2  --
080510800080  0805 10 80  2  --
080520000080  0805 20   1  -
080520100080  0805 20 10  2  --
080520300080  0805 20 30  2  --
080520500080  0805 20 50  2  --
080520700080  0805 20 70  2  --
080520900080  0805 20 90  2  --
080540000080  0805 40 00  1  -
080550000080  0805 50   1  -
080550100080  0805 50 10  2  --
080550900080  0805 50 90  2  --
080590000080  0805 90 00  1  -
080600000080  0806     0
080610000080  0806 10   1  -
080610100080  0806 10 10  2  --
080610900080  0806 10 90  2  --
080620000080  0806 20   1  -
080620100080  0806 20 10  2  --
080620300080  0806 20 30  2  --
080620900080  0806 20 90  2  --
080700000080  0807     0
080711000010        1  -
080711000080  0807 11 00  2  --
080719000080  0807 19 00  2  --
080720000080  0807 20 00  1  -
080800000080  0808     0
080810000080  0808 10   1  -
080810100080  0808 10 10  2  --
080810800080  0808 10 80  2  --
080820000080  0808 20   1  -
080820100010        2  --
080820100080  0808 20 10  3  ---
080820500080  0808 20 50  3  ---
080820900080  0808 20 90  2  --
080900000080  0809     0
080910000080  0809 10 00  1  -
080920000080  0809 20   1  -
080920050080  0809 20 05  2  --
080920950080  0809 20 95  2  --
080930000080  0809 30   1  -
080930100080  0809 30 10  2  --
080930900080  0809 30 90  2  --
080940000080  0809 40   1  -
080940050080  0809 40 05  2  --
080940900080  0809 40 90  2  --
081000000080  0810     0
081010000080  0810 10 00  1  -
081020000080  0810 20   1  -
081020100080  0810 20 10  2  --
081020900080  0810 20 90  2  --
081040000080  0810 40   1  -
081040100080  0810 40 10  2  --
081040300080  0810 40 30  2  --
081040500080  0810 40 50  2  --
081040900080  0810 40 90  2  --
081050000080  0810 50 00  1  -
081060000080  0810 60 00  1  -
081090000080  0810 90   1  -
081090200080  0810 90 20  2  --
081090500010        2  --
081090500080  0810 90 50  3  ---
081090600080  0810 90 60  3  ---
081090700080  0810 90 70  3  ---
081090950080  0810 90 95  2  --
081100000080  0811     0
081110000080  0811 10   1  -
081110110010        2  --
081110110080  0811 10 11  3  ---
081110190080  0811 10 19  3  ---
081110900080  0811 10 90  2  --
081120000080  0811 20   1  -
081120110010        2  --
081120110080  0811 20 11  3  ---
081120190080  0811 20 19  3  ---
081120310010        2  --
081120310080  0811 20 31  3  ---
081120390080  0811 20 39  3  ---
081120510080  0811 20 51  3  ---
081120590080  0811 20 59  3  ---
081120900080  0811 20 90  3  ---
081190000080  0811 90   1  -
081190110010        2  --
081190110020        3  ---
081190110080  0811 90 11  4  ----
081190190080  0811 90 19  4  ----
081190310010        3  ---
081190310080  0811 90 31  4  ----
081190390080  0811 90 39  4  ----
081190500010        2  --
081190500080  0811 90 50  3  ---
081190700080  0811 90 70  3  ---
081190750010        3  ---
081190750080  0811 90 75  4  ----
081190800080  0811 90 80  4  ----
081190850080  0811 90 85  3  ---
081190950080  0811 90 95  3  ---
081200000080  0812     0
081210000080  0812 10 00  1  -
081290000080  0812 90   1  -
081290100080  0812 90 10  2  --
081290200080  0812 90 20  2  --
081290300080  0812 90 30  2  --
081290400080  0812 90 40  2  --
081290700080  0812 90 70  2  --
081290980080  0812 90 98  2  --
081300000080  0813     0
081310000080  0813 10 00  1  -
081320000080  0813 20 00  1  -
081330000080  0813 30 00  1  -
081340000080  0813 40   1  -
081340100080  0813 40 10  2  --
081340300080  0813 40 30  2  --
081340500080  0813 40 50  2  --
081340650080  0813 40 65  2  --
081340950080  0813 40 95  2  --
081350000080  0813 50   1  -
081350120010        2  --
081350120020        3  ---
081350120080  0813 50 12  4  ----
081350150080  0813 50 15  4  ----
081350190080  0813 50 19  3  ---
081350310010        2  --
081350310080  0813 50 31  3  ---
081350390080  0813 50 39  3  ---
081350910010        2  --
081350910080  0813 50 91  3  ---
081350990080  0813 50 99  3  ---
081400000080  0814 00 00  0
090021000090  09
090100000080  0901     0
090111000010        1  -
090111000080  0901 11 00  2  --
090112000080  0901 12 00  2  --
090121000010        1  -
090121000080  0901 21 00  2  --
090122000080  0901 22 00  2  --
090190000080  0901 90   1  -
090190100080  0901 90 10  2  --
090190900080  0901 90 90  2  --
090200000080  0902     0
090210000080  0902 10 00  1  -
090220000080  0902 20 00  1  -
090230000080  0902 30 00  1  -
090240000080  0902 40 00  1  -
090300000080  0903 00 00  0
090400000080  0904     0
090411000010        1  -
090411000080  0904 11 00  2  --
090412000080  0904 12 00  2  --
090420000080  0904 20   1  -
090420100010        2  --
090420100080  0904 20 10  3  ---
090420300080  0904 20 30  3  ---
090420900080  0904 20 90  2  --
090500000080  0905 00 00  0
090600000080  0906     0
090611000010        1  -
090611000080  0906 11 00  2  --
090619000080  0906 19 00  2  --
090620000080  0906 20 00  1  -
090700000080  0907 00 00  0
090800000080  0908     0
090810000080  0908 10 00  1  -
090820000080  0908 20 00  1  -
090830000080  0908 30 00  1  -
090900000080  0909     0
090910000080  0909 10 00  1  -
090920000080  0909 20 00  1  -
090930000080  0909 30 00  1  -
090940000080  0909 40 00  1  -
090950000080  0909 50 00  1  -
091000000080  0910     0
091010000080  0910 10 00  1  -
091020000080  0910 20   1  -
091020100080  0910 20 10  2  --
091020900080  0910 20 90  2  --
091030000080  0910 30 00  1  -
091091000010        1  -
091091000080  0910 91   2  --
091091100080  0910 91 10  3  ---
091091900080  0910 91 90  3  ---
091099000080  0910 99   2  --
091099100080  0910 99 10  3  ---
091099310010        3  ---
091099310020        4  ----
091099310080  0910 99 31  5  -----
091099330080  0910 99 33  5  -----
091099390080  0910 99 39  4  ----
091099500080  0910 99 50  3  ---
091099600080  0910 99 60  3  ---
091099910010        3  ---
091099910080  0910 99 91  4  ----
091099990080  0910 99 99  4  ----
100021000090  10
100100000080  1001     0
100110000080  1001 10 00  1  -
100190000080  1001 90   1  -
100190100080  1001 90 10  2  --
100190910010        2  --
100190910080  1001 90 91  3  ---
100190990080  1001 90 99  3  ---
100200000080  1002 00 00  0
100300000080  1003 00   0
100300100080  1003 00 10  1  -
100300900080  1003 00 90  1  -
100400000080  1004 00 00  0
100500000080  1005     0
100510000080  1005 10   1  -
100510110010        2  --
100510110080  1005 10 11  3  ---
100510130080  1005 10 13  3  ---
100510150080  1005 10 15  3  ---
100510190080  1005 10 19  3  ---
100510900080  1005 10 90  2  --
100590000080  1005 90 00  1  -
100600000080  1006     0
100610000080  1006 10   1  -
100610100080  1006 10 10  2  --
100610210010        2  --
100610210020        3  ---
100610210080  1006 10 21  4  ----
100610230080  1006 10 23  4  ----
100610250010        4  ----
100610250080  1006 10 25  5  -----
100610270080  1006 10 27  5  -----
100610920010        3  ---
100610920080  1006 10 92  4  ----
100610940080  1006 10 94  4  ----
100610960010        4  ----
100610960080  1006 10 96  5  -----
100610980080  1006 10 98  5  -----
100620000080  1006 20   1  -
100620110010        2  --
100620110080  1006 20 11  3  ---
100620130080  1006 20 13  3  ---
100620150010        3  ---
100620150080  1006 20 15  4  ----
100620170080  1006 20 17  4  ----
100620920010        2  --
100620920080  1006 20 92  3  ---
100620940080  1006 20 94  3  ---
100620960010        3  ---
100620960080  1006 20 96  4  ----
100620980080  1006 20 98  4  ----
100630000080  1006 30   1  -
100630210010        2  --
100630210020        3  ---
100630210080  1006 30 21  4  ----
100630230080  1006 30 23  4  ----
100630250010        4  ----
100630250080  1006 30 25  5  -----
100630270080  1006 30 27  5  -----
100630420010        3  ---
100630420080  1006 30 42  4  ----
100630440080  1006 30 44  4  ----
100630460010        4  ----
100630460080  1006 30 46  5  -----
100630480080  1006 30 48  5  -----
100630610010        2  --
100630610020        3  ---
100630610080  1006 30 61  4  ----
100630630080  1006 30 63  4  ----
100630650010        4  ----
100630650080  1006 30 65  5  -----
100630670080  1006 30 67  5  -----
100630920010        3  ---
100630920080  1006 30 92  4  ----
100630940080  1006 30 94  4  ----
100630960010        4  ----
100630960080  1006 30 96  5  -----
100630980080  1006 30 98  5  -----
100640000080  1006 40 00  1  -
100700000080  1007 00   0
100700100080  1007 00 10  1  -
100700900080  1007 00 90  1  -
100800000080  1008     0
100810000080  1008 10 00  1  -
100820000080  1008 20 00  1  -
100830000080  1008 30 00  1  -
100890000080  1008 90   1  -
100890100080  1008 90 10  2  --
100890900080  1008 90 90  2  --
110021000090  11
110100000080  1101 00   0
110100110010        1  -
110100110080  1101 00 11  2  --
110100150080  1101 00 15  2  --
110100900080  1101 00 90  1  -
110200000080  1102     0
110210000080  1102 10 00  1  -
110220000080  1102 20   1  -
110220100080  1102 20 10  2  --
110220900080  1102 20 90  2  --
110290000080  1102 90   1  -
110290100080  1102 90 10  2  --
110290300080  1102 90 30  2  --
110290500080  1102 90 50  2  --
110290900080  1102 90 90  2  --
110300000080  1103     0
110311000010        1  -
110311000080  1103 11   2  --
110311100080  1103 11 10  3  ---
110311900080  1103 11 90  3  ---
110313000080  1103 13   2  --
110313100080  1103 13 10  3  ---
110313900080  1103 13 90  3  ---
110319000080  1103 19   2  --
110319100080  1103 19 10  3  ---
110319300080  1103 19 30  3  ---
110319400080  1103 19 40  3  ---
110319500080  1103 19 50  3  ---
110319900080  1103 19 90  3  ---
110320000080  1103 20   1  -
110320100080  1103 20 10  2  --
110320200080  1103 20 20  2  --
110320300080  1103 20 30  2  --
110320400080  1103 20 40  2  --
110320500080  1103 20 50  2  --
110320600080  1103 20 60  2  --
110320900080  1103 20 90  2  --
110400000080  1104     0
110412000010        1  -
110412000080  1104 12   2  --
110412100080  1104 12 10  3  ---
110412900080  1104 12 90  3  ---
110419000080  1104 19   2  --
110419100080  1104 19 10  3  ---
110419300080  1104 19 30  3  ---
110419500080  1104 19 50  3  ---
110419610010        3  ---
110419610080  1104 19 61  4  ----
110419690080  1104 19 69  4  ----
110419910010        3  ---
110419910080  1104 19 91  4  ----
110419990080  1104 19 99  4  ----
110422000010        1  -
110422000080  1104 22   2  --
110422200080  1104 22 20  3  ---
110422300080  1104 22 30  3  ---
110422500080  1104 22 50  3  ---
110422900080  1104 22 90  3  ---
110422980080  1104 22 98  3  ---
110423000080  1104 23   2  --
110423100080  1104 23 10  3  ---
110423300080  1104 23 30  3  ---
110423900080  1104 23 90  3  ---
110423990080  1104 23 99  3  ---
110429000080  1104 29   2  --
110429010010        3  ---
110429010080  1104 29 01  4  ----
110429030080  1104 29 03  4  ----
110429050080  1104 29 05  4  ----
110429070080  1104 29 07  4  ----
110429090080  1104 29 09  4  ----
110429110010        3  ---
110429110020        4  ----
110429110080  1104 29 11  5  -----
110429180080  1104 29 18  5  -----
110429300080  1104 29 30  4  ----
110429510010        4  ----
110429510080  1104 29 51  5  -----
110429550080  1104 29 55  5  -----
110429590080  1104 29 59  5  -----
110429810010        4  ----
110429810080  1104 29 81  5  -----
110429850080  1104 29 85  5  -----
110429890080  1104 29 89  5  -----
110430000080  1104 30   1  -
110430100080  1104 30 10  2  --
110430900080  1104 30 90  2  --
110500000080  1105     0
110510000080  1105 10 00  1  -
110520000080  1105 20 00  1  -
110600000080  1106     0
110610000080  1106 10 00  1  -
110620000080  1106 20   1  -
110620100080  1106 20 10  2  --
110620900080  1106 20 90  2  --
110630000080  1106 30   1  -
110630100080  1106 30 10  2  --
110630900080  1106 30 90  2  --
110700000080  1107     0
110710000080  1107 10   1  -
110710110010        2  --
110710110080  1107 10 11  3  ---
110710190080  1107 10 19  3  ---
110710910010        2  --
110710910080  1107 10 91  3  ---
110710990080  1107 10 99  3  ---
110720000080  1107 20 00  1  -
110800000080  1108     0
110811000010        1  -
110811000080  1108 11 00  2  --
110812000080  1108 12 00  2  --
110813000080  1108 13 00  2  --
110814000080  1108 14 00  2  --
110819000080  1108 19   2  --
110819100080  1108 19 10  3  ---
110819900080  1108 19 90  3  ---
110820000080  1108 20 00  1  -
110900000080  1109 00 00  0
120021000090  12
120100000080  1201 00   0
120100100080  1201 00 10  1  -
120100900080  1201 00 90  1  -
120200000080  1202     0
120210000080  1202 10   1  -
120210100080  1202 10 10  2  --
120210900080  1202 10 90  2  --
120220000080  1202 20 00  1  -
120300000080  1203 00 00  0
120400000080  1204 00   0
120400100080  1204 00 10  1  -
120400900080  1204 00 90  1  -
120500000080  1205     0
120510000080  1205 10   1  -
120510100080  1205 10 10  2  --
120510900080  1205 10 90  2  --
120590000080  1205 90 00  1  -
120600000080  1206 00   0
120600100080  1206 00 10  1  -
120600910010        1  -
120600910080  1206 00 91  2  --
120600990080  1206 00 99  2  --
120700000080  1207     0
120720000080  1207 20   1  -
120720100080  1207 20 10  2  --
120720900080  1207 20 90  2  --
120740000080  1207 40   1  -
120740100080  1207 40 10  2  --
120740900080  1207 40 90  2  --
120750000080  1207 50   1  -
120750100080  1207 50 10  2  --
120750900080  1207 50 90  2  --
120791000010        1  -
120791000080  1207 91   2  --
120791100080  1207 91 10  3  ---
120791900080  1207 91 90  3  ---
120799000080  1207 99   2  --
120799150080  1207 99 15  3  ---
120799910010        3  ---
120799910080  1207 99 91  4  ----
120799970080  1207 99 97  4  ----
120800000080  1208     0
120810000080  1208 10 00  1  -
120890000080  1208 90 00  1  -
120900000080  1209     0
120910000080  1209 10 00  1  -
120921000010        1  -
120921000080  1209 21 00  2  --
120922000080  1209 22   2  --
120922100080  1209 22 10  3  ---
120922800080  1209 22 80  3  ---
120923000080  1209 23   2  --
120923110080  1209 23 11  3  ---
120923150080  1209 23 15  3  ---
120923800080  1209 23 80  3  ---
120924000080  1209 24 00  2  --
120925000080  1209 25   2  --
120925100080  1209 25 10  3  ---
120925900080  1209 25 90  3  ---
120929000080  1209 29   2  --
120929100080  1209 29 10  3  ---
120929350080  1209 29 35  3  ---
120929500080  1209 29 50  3  ---
120929600080  1209 29 60  3  ---
120929800080  1209 29 80  3  ---
120930000080  1209 30 00  1  -
120991000010        1  -
120991000080  1209 91   2  --
120991100080  1209 91 10  3  ---
120991300080  1209 91 30  3  ---
120991900080  1209 91 90  3  ---
120999000080  1209 99   2  --
120999100080  1209 99 10  3  ---
120999910010        3  ---
120999910080  1209 99 91  4  ----
120999990080  1209 99 99  4  ----
121000000080  1210     0
121010000080  1210 10 00  1  -
121020000080  1210 20   1  -
121020100080  1210 20 10  2  --
121020900080  1210 20 90  2  --
121100000080  1211     0
121120000080  1211 20 00  1  -
121130000080  1211 30 00  1  -
121140000080  1211 40 00  1  -
121190000080  1211 90   1  -
121190300080  1211 90 30  2  --
121190850080  1211 90 85  2  --
121200000080  1212     0
121220000080  1212 20 00  1  -
121291000010        1  -
121291000080  1212 91   2  --
121291200080  1212 91 20  3  ---
121291800080  1212 91 80  3  ---
121299000080  1212 99   2  --
121299200080  1212 99 20  3  ---
121299300080  1212 99 30  3  ---
121299410010        3  ---
121299410080  1212 99 41  4  ----
121299490080  1212 99 49  4  ----
121299700080  1212 99 70  3  ---
121300000080  1213 00 00  0
121400000080  1214     0
121410000080  1214 10 00  1  -
121490000080  1214 90   1  -
121490100080  1214 90 10  2  --
121490900080  1214 90 90  2  --
130021000090  13
130100000080  1301     0
130120000080  1301 20 00  1  -
130190000080  1301 90 00  1  -
130200000080  1302     0
130211000010        1  -
130211000080  1302 11 00  2  --
130212000080  1302 12 00  2  --
130213000080  1302 13 00  2  --
130219000080  1302 19   2  --
130219050080  1302 19 05  3  ---
130219800080  1302 19 80  3  ---
130220000080  1302 20   1  -
130220100080  1302 20 10  2  --
130220900080  1302 20 90  2  --
130231000010        1  -
130231000080  1302 31 00  2  --
130232000080  1302 32   2  --
130232100080  1302 32 10  3  ---
130232900080  1302 32 90  3  ---
130239000080  1302 39 00  2  --
140021000090  14
140100000080  1401     0
140110000080  1401 10 00  1  -
140120000080  1401 20 00  1  -
140190000080  1401 90 00  1  -
140400000080  1404     0
140420000080  1404 20 00  1  -
140490000080  1404 90 00  1  -
150011000090  III
150021000090  15
150100000080  1501 00   0
150100110010        1  -
150100110080  1501 00 11  2  --
150100190080  1501 00 19  2  --
150100900080  1501 00 90  1  -
150200000080  1502 00   0
150200100080  1502 00 10  1  -
150200900080  1502 00 90  1  -
150300000080  1503 00   0
150300110010        1  -
150300110080  1503 00 11  2  --
150300190080  1503 00 19  2  --
150300300080  1503 00 30  1  -
150300900080  1503 00 90  1  -
150400000080  1504     0
150410000080  1504 10   1  -
150410100080  1504 10 10  2  --
150410910010        2  --
150410910080  1504 10 91  3  ---
150410990080  1504 10 99  3  ---
150420000080  1504 20   1  -
150420100080  1504 20 10  2  --
150420900080  1504 20 90  2  --
150430000080  1504 30   1  -
150430100080  1504 30 10  2  --
150430900080  1504 30 90  2  --
150500000080  1505 00   0
150500100080  1505 00 10  1  -
150500900080  1505 00 90  1  -
150600000080  1506 00 00  0
150700000080  1507     0
150710000080  1507 10   1  -
150710100080  1507 10 10  2  --
150710900080  1507 10 90  2  --
150790000080  1507 90   1  -
150790100080  1507 90 10  2  --
150790900080  1507 90 90  2  --
150800000080  1508     0
150810000080  1508 10   1  -
150810100080  1508 10 10  2  --
150810900080  1508 10 90  2  --
150890000080  1508 90   1  -
150890100080  1508 90 10  2  --
150890900080  1508 90 90  2  --
150900000080  1509     0
150910000080  1509 10   1  -
150910100080  1509 10 10  2  --
150910900080  1509 10 90  2  --
150990000080  1509 90 00  1  -
151000000080  1510 00   0
151000100080  1510 00 10  1  -
151000900080  1510 00 90  1  -
151100000080  1511     0
151110000080  1511 10   1  -
151110100080  1511 10 10  2  --
151110900080  1511 10 90  2  --
151190000080  1511 90   1  -
151190110010        2  --
151190110080  1511 90 11  3  ---
151190190080  1511 90 19  3  ---
151190910010        2  --
151190910080  1511 90 91  3  ---
151190990080  1511 90 99  3  ---
151200000080  1512     0
151211000010        1  -
151211000080  1512 11   2  --
151211100080  1512 11 10  3  ---
151211910010        3  ---
151211910080  1512 11 91  4  ----
151211990080  1512 11 99  4  ----
151219000080  1512 19   2  --
151219100080  1512 19 10  3  ---
151219900080  1512 19 90  3  ---
151221000010        1  -
151221000080  1512 21   2  --
151221100080  1512 21 10  3  ---
151221900080  1512 21 90  3  ---
151229000080  1512 29   2  --
151229100080  1512 29 10  3  ---
151229900080  1512 29 90  3  ---
151300000080  1513     0
151311000010        1  -
151311000080  1513 11   2  --
151311100080  1513 11 10  3  ---
151311910010        3  ---
151311910080  1513 11 91  4  ----
151311990080  1513 11 99  4  ----
151319000080  1513 19   2  --
151319110010        3  ---
151319110080  1513 19 11  4  ----
151319190080  1513 19 19  4  ----
151319300010        3  ---
151319300080  1513 19 30  4  ----
151319910010        4  ----
151319910080  1513 19 91  5  -----
151319990080  1513 19 99  5  -----
151321000010        1  -
151321000080  1513 21   2  --
151321100080  1513 21 10  3  ---
151321300010        3  ---
151321300080  1513 21 30  4  ----
151321900080  1513 21 90  4  ----
151329000080  1513 29   2  --
151329110010        3  ---
151329110080  1513 29 11  4  ----
151329190080  1513 29 19  4  ----
151329300010        3  ---
151329300080  1513 29 30  4  ----
151329500010        4  ----
151329500080  1513 29 50  5  -----
151329900080  1513 29 90  5  -----
151400000080  1514     0
151411000010        1  -
151411000080  1514 11   2  --
151411100080  1514 11 10  3  ---
151411900080  1514 11 90  3  ---
151419000080  1514 19   2  --
151419100080  1514 19 10  3  ---
151419900080  1514 19 90  3  ---
151491000010        1  -
151491000080  1514 91   2  --
151491100080  1514 91 10  3  ---
151491900080  1514 91 90  3  ---
151499000080  1514 99   2  --
151499100080  1514 99 10  3  ---
151499900080  1514 99 90  3  ---
151500000080  1515     0
151511000010        1  -
151511000080  1515 11 00  2  --
151519000080  1515 19   2  --
151519100080  1515 19 10  3  ---
151519900080  1515 19 90  3  ---
151521000010        1  -
151521000080  1515 21   2  --
151521100080  1515 21 10  3  ---
151521900080  1515 21 90  3  ---
151529000080  1515 29   2  --
151529100080  1515 29 10  3  ---
151529900080  1515 29 90  3  ---
151530000080  1515 30   1  -
151530100080  1515 30 10  2  --
151530900080  1515 30 90  2  --
151550000080  1515 50   1  -
151550110010        2  --
151550110080  1515 50 11  3  ---
151550190080  1515 50 19  3  ---
151550910010        2  --
151550910080  1515 50 91  3  ---
151550990080  1515 50 99  3  ---
151590000080  1515 90   1  -
151590110080  1515 90 11  2  --
151590210010        2  --
151590210020        3  ---
151590210080  1515 90 21  4  ----
151590290080  1515 90 29  4  ----
151590310010        3  ---
151590310080  1515 90 31  4  ----
151590390080  1515 90 39  4  ----
151590400010        2  --
151590400020        3  ---
151590400080  1515 90 40  4  ----
151590510010        4  ----
151590510080  1515 90 51  5  -----
151590590080  1515 90 59  5  -----
151590600010        3  ---
151590600080  1515 90 60  4  ----
151590910010        4  ----
151590910080  1515 90 91  5  -----
151590990080  1515 90 99  5  -----
151600000080  1516     0
151610000080  1516 10   1  -
151610100080  1516 10 10  2  --
151610900080  1516 10 90  2  --
151620000080  1516 20   1  -
151620100080  1516 20 10  2  --
151620910010        2  --
151620910080  1516 20 91  3  ---
151620950010        3  ---
151620950080  1516 20 95  4  ----
151620960010        4  ----
151620960080  1516 20 96  5  -----
151620980080  1516 20 98  5  -----
151700000080  1517     0
151710000080  1517 10   1  -
151710100080  1517 10 10  2  --
151710900080  1517 10 90  2  --
151790000080  1517 90   1  -
151790100080  1517 90 10  2  --
151790910010        2  --
151790910080  1517 90 91  3  ---
151790930080  1517 90 93  3  ---
151790990080  1517 90 99  3  ---
151800000080  1518 00   0
151800100080  1518 00 10  1  -
151800310010        1  -
151800310080  1518 00 31  2  --
151800390080  1518 00 39  2  --
151800910010        1  -
151800910080  1518 00 91  2  --
151800950010        2  --
151800950080  1518 00 95  3  ---
151800990080  1518 00 99  3  ---
152000000080  1520 00 00  0
152100000080  1521     0
152110000080  1521 10 00  1  -
152190000080  1521 90   1  -
152190100080  1521 90 10  2  --
152190910010        2  --
152190910080  1521 90 91  3  ---
152190990080  1521 90 99  3  ---
152200000080  1522 00   0
152200100080  1522 00 10  1  -
152200310010        1  -
152200310020        2  --
152200310080  1522 00 31  3  ---
152200390080  1522 00 39  3  ---
152200910010        2  --
152200910080  1522 00 91  3  ---
152200990080  1522 00 99  3 ---
160011000090  IV
160021000090  16
160100000080  1601 00   0
160100100080  1601 00 10  1  -
160100910010        1  -
160100910080  1601 00 91  2  --
160100990080  1601 00 99  2  --
160200000080  1602     0
160210000080  1602 10 00  1  -
160220000080  1602 20   1  -
160220100080  1602 20 10  2  --
160220900080  1602 20 90  2  --
160231000010        1  -
160231000080  1602 31   2  --
160231110010        3  ---
160231110080  1602 31 11  4  ----
160231190080  1602 31 19  4  ----
160231300080  1602 31 30  3  ---
160231900080  1602 31 90  3  ---
160232000080  1602 32   2  --
160232110010        3  ---
160232110080  1602 32 11  4  ----
160232190080  1602 32 19  4  ----
160232300080  1602 32 30  3  ---
160232900080  1602 32 90  3  ---
160239000080  1602 39   2  --
160239210010        3  ---
160239210080  1602 39 21  4  ----
160239290080  1602 39 29  4  ----
160239400080  1602 39 40  3  ---
160239800080  1602 39 80  3  ---
160241000010        1  -
160241000080  1602 41   2  --
160241100080  1602 41 10  3  ---
160241900080  1602 41 90  3  ---
160242000080  1602 42   2  --
160242100080  1602 42 10  3  ---
160242900080  1602 42 90  3  ---
160249000080  1602 49   2  --
160249110010        3  ---
160249110020        4  ----
160249110080  1602 49 11  5  -----
160249130080  1602 49 13  5  -----
160249150080  1602 49 15  5  -----
160249190080  1602 49 19  5  -----
160249300080  1602 49 30  4  ----
160249500080  1602 49 50  4  ----
160249900080  1602 49 90  3  ---
160250000080  1602 50   1  -
160250100080  1602 50 10  2  --
160250310010        2  --
160250310080  1602 50 31  3  ---
160250950080  1602 50 95  3  ---
160290000080  1602 90   1  -
160290100080  1602 90 10  2  --
160290310010        2  --
160290310080  1602 90 31  3  ---
160290510010        3  ---
160290510080  1602 90 51  4  ----
160290610010        4  ----
160290610020        5  -----
160290610080  1602 90 61  6  ------
160290690080  1602 90 69  6  ------
160290720010        5  -----
160290720020        6  ------
160290720030        7  -------
160290720080  1602 90 72  8  --------
160290740080  1602 90 74  8  --------
160290760010        7  -------
160290760080  1602 90 76  8  --------
160290780080  1602 90 78  8  --------
160290990080  1602 90 99  6  ------
160300000080  1603 00   0
160300100080  1603 00 10  1  -
160300800080  1603 00 80  1  -
160400000080  1604     0
160411000010        1  -
160411000080  1604 11 00  2  --
160412000080  1604 12   2  --
160412100080  1604 12 10  3  ---
160412910010        3  ---
160412910080  1604 12 91  4  ----
160412990080  1604 12 99  4  ----
160413000080  1604 13   2  --
160413110010        3  ---
160413110080  1604 13 11  4  ----
160413190080  1604 13 19  4  ----
160413900080  1604 13 90  3  ---
160414000080  1604 14   2  --
160414110010        3  ---
160414110080  1604 14 11  4  ----
160414160010        4  ----
160414160080  1604 14 16  5  -----
160414180080  1604 14 18  5  -----
160414900080  1604 14 90  3  ---
160415000080  1604 15   2  --
160415110010        3  ---
160415110080  1604 15 11  4  ----
160415190080  1604 15 19  4  ----
160415900080  1604 15 90  3  ---
160416000080  1604 16 00  2  --
160419000080  1604 19   2  --
160419100080  1604 19 10  3  ---
160419310010        3  ---
160419310080  1604 19 31  4  ----
160419390080  1604 19 39  4  ----
160419500080  1604 19 50  3  ---
160419910010        3  ---
160419910080  1604 19 91  4  ----
160419920010        4  ----
160419920080  1604 19 92  5  -----
160419930080  1604 19 93  5  -----
160419940080  1604 19 94  5  -----
160419950080  1604 19 95  5  -----
160419980080  1604 19 98  5  -----
160420000080  1604 20   1  -
160420050080  1604 20 05  2  --
160420100010        2  --
160420100080  1604 20 10  3  ---
160420300080  1604 20 30  3  ---
160420400080  1604 20 40  3  ---
160420500080  1604 20 50  3  ---
160420700080  1604 20 70  3  ---
160420900080  1604 20 90  3  ---
160430000080  1604 30   1  -
160430100080  1604 30 10  2  --
160430900080  1604 30 90  2  --
160500000080  1605     0
160510000080  1605 10 00  1  -
160520000080  1605 20   1  -
160520100080  1605 20 10  2  --
160520910010        2  --
160520910080  1605 20 91  3  ---
160520990080  1605 20 99  3  ---
160530000080  1605 30   1  -
160530100080  1605 30 10  2  --
160530900080  1605 30 90  2  --
160540000080  1605 40 00  1  -
160590000080  1605 90   1  -
160590110010        2  --
160590110020        3  ---
160590110080  1605 90 11  4  ----
160590190080  1605 90 19  4  ----
160590300080  1605 90 30  3  ---
160590900080  1605 90 90  2  --
170021000090  17
170100000080  1701     0
170111000010        1  -
170111000080  1701 11   2  --
170111100080  1701 11 10  3  ---
170111900080  1701 11 90  3  ---
170112000080  1701 12   2  --
170112100080  1701 12 10  3  ---
170112900080  1701 12 90  3  ---
170191000010        1  -
170191000080  1701 91 00  2  --
170199000080  1701 99   2  --
170199100080  1701 99 10  3  ---
170199900080  1701 99 90  3  ---
170200000080  1702     0
170211000010        1  -
170211000080  1702 11 00  2  --
170219000080  1702 19 00  2  --
170220000080  1702 20   1  -
170220100080  1702 20 10  2  --
170220900080  1702 20 90  2  --
170230000080  1702 30   1  -
170230100080  1702 30 10  2  --
170230500010        2  --
170230500080  1702 30 50  3  ---
170230900080  1702 30 90  3  ---
170240000080  1702 40   1  -
170240100080  1702 40 10  2  --
170240900080  1702 40 90  2  --
170250000080  1702 50 00  1  -
170260000080  1702 60   1  -
170260100080  1702 60 10  2  --
170260800080  1702 60 80  2  --
170260950080  1702 60 95  2  --
170290000080  1702 90   1  -
170290100080  1702 90 10  2  --
170290300080  1702 90 30  2  --
170290500080  1702 90 50  2  --
170290710010        2  --
170290710080  1702 90 71  3  ---
170290750010        3  ---
170290750080  1702 90 75  4  ----
170290790080  1702 90 79  4  ----
170290800080  1702 90 80  2  --
170290950080  1702 90 95  2  --
170300000080  1703     0
170310000080  1703 10 00  1  -
170390000080  1703 90 00  1  -
170400000080  1704     0
170410000080  1704 10   1  -
170410100080  1704 10 10  2  --
170410900080  1704 10 90  2  --
170490000080  1704 90   1  -
170490100080  1704 90 10  2  --
170490300080  1704 90 30  2  --
170490510010        2  --
170490510080  1704 90 51  3  ---
170490550080  1704 90 55  3  ---
170490610080  1704 90 61  3  ---
170490650010        3  ---
170490650080  1704 90 65  4  ----
170490710080  1704 90 71  4  ----
170490750080  1704 90 75  4  ----
170490810010        4  ----
170490810080  1704 90 81  5  -----
170490990080  1704 90 99  5  -----
180021000090  18
180100000080  1801 00 00  0
180200000080  1802 00 00  0
180300000080  1803     0
180310000080  1803 10 00  1  -
180320000080  1803 20 00  1  -
180400000080  1804 00 00  0
180500000080  1805 00 00  0
180600000080  1806     0
180610000080  1806 10   1  -
180610150080  1806 10 15  2  --
180610200080  1806 10 20  2  --
180610300080  1806 10 30  2  --
180610900080  1806 10 90  2  --
180620000080  1806 20   1  -
180620100080  1806 20 10  2  --
180620300080  1806 20 30  2  --
180620500010        2  --
180620500080  1806 20 50  3  ---
180620700080  1806 20 70  3  ---
180620800080  1806 20 80  3  ---
180620950080  1806 20 95  3  ---
180631000010        1  -
180631000080  1806 31 00  2  --
180632000080  1806 32   2  --
180632100080  1806 32 10  3  ---
180632900080  1806 32 90  3  ---
180690000080  1806 90   1  -
180690110010        2  --
180690110020        3  ---
180690110080  1806 90 11  4  ----
180690190080  1806 90 19  4  ----
180690310010        3  ---
180690310080  1806 90 31  4  ----
180690390080  1806 90 39  4  ----
180690500080  1806 90 50  2  --
180690600080  1806 90 60  2  --
180690700080  1806 90 70  2  --
180690900080  1806 90 90  2  --
190021000090  19
190100000080  1901     0
190110000080  1901 10 00  1  -
190120000080  1901 20 00  1  -
190190000080  1901 90   1  -
190190110010        2  --
190190110080  1901 90 11  3  ---
190190190080  1901 90 19  3  ---
190190910010        2  --
190190910080  1901 90 91  3  ---
190190990080  1901 90 99  3  ---
190200000080  1902     0
190211000010        1  -
190211000080  1902 11 00  2  --
190219000080  1902 19   2  --
190219100080  1902 19 10  3  ---
190219900080  1902 19 90  3  ---
190220000080  1902 20   1  -
190220100080  1902 20 10  2  --
190220300080  1902 20 30  2  --
190220910010        2  --
190220910080  1902 20 91  3  ---
190220990080  1902 20 99  3  ---
190230000080  1902 30   1  -
190230100080  1902 30 10  2  --
190230900080  1902 30 90  2  --
190240000080  1902 40   1  -
190240100080  1902 40 10  2  --
190240900080  1902 40 90  2  --
190300000080  1903 00 00  0
190400000080  1904     0
190410000080  1904 10   1  -
190410100080  1904 10 10  2  --
190410300080  1904 10 30  2  --
190410900080  1904 10 90  2  --
190420000080  1904 20   1  -
190420100080  1904 20 10  2  --
190420910010        2  --
190420910080  1904 20 91  3  ---
190420950080  1904 20 95  3  ---
190420990080  1904 20 99  3  ---
190430000080  1904 30 00  1  -
190490000080  1904 90   1  -
190490100080  1904 90 10  2  --
190490800080  1904 90 80  2  --
190500000080  1905     0
190510000080  1905 10 00  1  -
190520000080  1905 20   1  -
190520100080  1905 20 10  2  --
190520300080  1905 20 30  2  --
190520900080  1905 20 90  2  --
190531000010        1  -
190531000080  1905 31   2  --
190531110010        3  ---
190531110080  1905 31 11  4  ----
190531190080  1905 31 19  4  ----
190531300010        3  ---
190531300080  1905 31 30  4  ----
190531910010        4  ----
190531910080  1905 31 91  5  -----
190531990080  1905 31 99  5  -----
190532000080  1905 32   2  --
190532050080  1905 32 05  3  ---
190532110010        3  ---
190532110020        4  ----
190532110080  1905 32 11  5  -----
190532190080  1905 32 19  5  -----
190532910010        4  ----
190532910080  1905 32 91  5  -----
190532990080  1905 32 99  5  -----
190540000080  1905 40   1  -
190540100080  1905 40 10  2  --
190540900080  1905 40 90  2  --
190590000080  1905 90   1  -
190590100080  1905 90 10  2  --
190590200080  1905 90 20  2  --
190590300010        2  --
190590300080  1905 90 30  3  ---
190590450080  1905 90 45  3  ---
190590550080  1905 90 55  3  ---
190590600010        3  ---
190590600080  1905 90 60  4  ----
190590900080  1905 90 90  4  ----
200021000090  20
200100000080  2001     0
200110000080  2001 10 00  1  -
200190000080  2001 90   1  -
200190100080  2001 90 10  2  --
200190200080  2001 90 20  2  --
200190300080  2001 90 30  2  --
200190400080  2001 90 40  2  --
200190500080  2001 90 50  2  --
200190600080  2001 90 60  2  --
200190650080  2001 90 65  2  --
200190700080  2001 90 70  2  --
200190910080  2001 90 91  2  --
200190970080  2001 90 97  2  --
200200000080  2002     0
200210000080  2002 10   1  -
200210100080  2002 10 10  2  --
200210900080  2002 10 90  2  --
200290000080  2002 90   1  -
200290110010        2  --
200290110080  2002 90 11  3  ---
200290190080  2002 90 19  3  ---
200290310010        2  --
200290310080  2002 90 31  3  ---
200290390080  2002 90 39  3  ---
200290910010        2  --
200290910080  2002 90 91  3  ---
200290990080  2002 90 99  3  ---
200300000080  2003     0
200310000080  2003 10   1  -
200310200080  2003 10 20  2  --
200310300080  2003 10 30  2  --
200320000080  2003 20 00  1  -
200390000080  2003 90 00  1  -
200400000080  2004     0
200410000080  2004 10   1  -
200410100080  2004 10 10  2  --
200410910010        2  --
200410910080  2004 10 91  3  ---
200410990080  2004 10 99  3  ---
200490000080  2004 90   1  -
200490100080  2004 90 10  2  --
200490300080  2004 90 30  2  --
200490500080  2004 90 50  2  --
200490910010        2  --
200490910080  2004 90 91  3  ---
200490980080  2004 90 98  3  ---
200500000080  2005     0
200510000080  2005 10 00  1  -
200520000080  2005 20   1  -
200520100080  2005 20 10  2  --
200520200010        2  --
200520200080  2005 20 20  3  ---
200520800080  2005 20 80  3  ---
200540000080  2005 40 00  1  -
200551000010        1  -
200551000080  2005 51 00  2  --
200559000080  2005 59 00  2  --
200560000080  2005 60 00  1  -
200570000080  2005 70 00  1  -
200580000080  2005 80 00  1  -
200591000010        1  -
200591000080  2005 91 00  2  --
200599000080  2005 99   2  --
200599100080  2005 99 10  3  ---
200599200080  2005 99 20  3  ---
200599300080  2005 99 30  3  ---
200599400080  2005 99 40  3  ---
200599500080  2005 99 50  3  ---
200599600080  2005 99 60  3  ---
200599900080  2005 99 90  3  ---
200600000080  2006 00   0
200600100080  2006 00 10  1  -
200600310010        1  -
200600310020        2  --
200600310080  2006 00 31  3  ---
200600350080  2006 00 35  3  ---
200600380080  2006 00 38  3  ---
200600910010        2  --
200600910080  2006 00 91  3  ---
200600990080  2006 00 99  3  ---
200700000080  2007     0
200710000080  2007 10   1  -
200710100080  2007 10 10  2  --
200710910010        2  --
200710910080  2007 10 91  3  ---
200710990080  2007 10 99  3  ---
200791000010        1  -
200791000080  2007 91   2  --
200791100080  2007 91 10  3  ---
200791300080  2007 91 30  3  ---
200791900080  2007 91 90  3  ---
200799000080  2007 99   2  --
200799100010        3  ---
200799100080  2007 99 10  4  ----
200799200080  2007 99 20  4  ----
200799310010        4  ----
200799310080  2007 99 31  5  -----
200799330080  2007 99 33  5  -----
200799350080  2007 99 35  5  -----
200799390080  2007 99 39  5  -----
200799500080  2007 99 50  3  ---
200799930010        3  ---
200799930080  2007 99 93  4  ----
200799970080  2007 99 97  4  ----
200800000080  2008     0
200811000010        1  -
200811000080  2008 11   2  --
200811100080  2008 11 10  3  ---
200811910010        3  ---
200811910080  2008 11 91  4  ----
200811960010        4  ----
200811960080  2008 11 96  5  -----
200811980080  2008 11 98  5  -----
200819000080  2008 19   2  --
200819110010        3  ---
200819110080  2008 19 11  4  ----
200819130010        4  ----
200819130080  2008 19 13  5  -----
200819190080  2008 19 19  5  -----
200819910010        3  ---
200819910080  2008 19 91  4  ----
200819930010        4  ----
200819930020        5  -----
200819930080  2008 19 93  6  ------
200819950080  2008 19 95  6  ------
200819990080  2008 19 99  5  -----
200820000080  2008 20   1  -
200820110010        2  --
200820110020        3  ---
200820110080  2008 20 11  4  ----
200820190080  2008 20 19  4  ----
200820310010        3  ---
200820310080  2008 20 31  4  ----
200820390080  2008 20 39  4  ----
200820510010        2  --
200820510020        3  ---
200820510080  2008 20 51  4  ----
200820590080  2008 20 59  4  ----
200820710010        3  ---
200820710080  2008 20 71  4  ----
200820790080  2008 20 79  4  ----
200820900080  2008 20 90  3  ---
200830000080  2008 30   1  -
200830110010        2  --
200830110020        3  ---
200830110080  2008 30 11  4  ----
200830190080  2008 30 19  4  ----
200830310010        3  ---
200830310080  2008 30 31  4  ----
200830390080  2008 30 39  4  ----
200830510010        2  --
200830510020        3  ---
200830510080  2008 30 51  4  ----
200830550080  2008 30 55  4  ----
200830590080  2008 30 59  4  ----
200830710010        3  ---
200830710080  2008 30 71  4  ----
200830750080  2008 30 75  4  ----
200830790080  2008 30 79  4  ----
200830900080  2008 30 90  3  ---
200840000080  2008 40   1  -
200840110010        2  --
200840110020        3  ---
200840110030        4  ----
200840110080  2008 40 11  5  -----
200840190080  2008 40 19  5  -----
200840210010        4  ----
200840210080  2008 40 21  5  -----
200840290080  2008 40 29  5  -----
200840310010        3  ---
200840310080  2008 40 31  4  ----
200840390080  2008 40 39  4  ----
200840510010        2  --
200840510020        3  ---
200840510080  2008 40 51  4  ----
200840590080  2008 40 59  4  ----
200840710010        3  ---
200840710080  2008 40 71  4  ----
200840790080  2008 40 79  4  ----
200840900080  2008 40 90  3  ---
200850000080  2008 50   1  -
200850110010        2  --
200850110020        3  ---
200850110030        4  ----
200850110080  2008 50 11  5  -----
200850190080  2008 50 19  5  -----
200850310010        4  ----
200850310080  2008 50 31  5  -----
200850390080  2008 50 39  5  -----
200850510010        3  ---
200850510080  2008 50 51  4  ----
200850590080  2008 50 59  4  ----
200850610010        2  --
200850610020        3  ---
200850610080  2008 50 61  4  ----
200850690080  2008 50 69  4  ----
200850710010        3  ---
200850710080  2008 50 71  4  ----
200850790080  2008 50 79  4  ----
200850920010        3  ---
200850920080  2008 50 92  4  ----
200850940080  2008 50 94  4  ----
200850990080  2008 50 99  4  ----
200860000080  2008 60   1  -
200860110010        2  --
200860110020        3  ---
200860110080  2008 60 11  4  ----
200860190080  2008 60 19  4  ----
200860310010        3  ---
200860310080  2008 60 31  4  ----
200860390080  2008 60 39  4  ----
200860500010        2  --
200860500020        3  ---
200860500080  2008 60 50  4  ----
200860600080  2008 60 60  4  ----
200860700010        3  ---
200860700080  2008 60 70  4  ----
200860900080  2008 60 90  4  ----
200870000080  2008 70   1  -
200870110010        2  --
200870110020        3  ---
200870110030        4  ----
200870110080  2008 70 11  5  -----
200870190080  2008 70 19  5  -----
200870310010        4  ----
200870310080  2008 70 31  5  -----
200870390080  2008 70 39  5  -----
200870510010        3  ---
200870510080  2008 70 51  4  ----
200870590080  2008 70 59  4  ----
200870610010        2  --
200870610020        3  ---
200870610080  2008 70 61  4  ----
200870690080  2008 70 69  4  ----
200870710010        3  ---
200870710080  2008 70 71  4  ----
200870790080  2008 70 79  4  ----
200870920010        3  ---
200870920080  2008 70 92  4  ----
200870980080  2008 70 98  4  ----
200880000080  2008 80   1  -
200880110010        2  --
200880110020        3  ---
200880110080  2008 80 11  4  ----
200880190080  2008 80 19  4  ----
200880310010        3  ---
200880310080  2008 80 31  4  ----
200880390080  2008 80 39  4  ----
200880500010        2  --
200880500080  2008 80 50  3  ---
200880700080  2008 80 70  3  ---
200880900080  2008 80 90  3  ---
200891000010        1  -
200891000080  2008 91 00  2  --
200892000080  2008 92   2  --
200892120010        3  ---
200892120020        4  ----
200892120030        5  -----
200892120080  2008 92 12  6  ------
200892140080  2008 92 14  6  ------
200892160010        5  -----
200892160080  2008 92 16  6  ------
200892180080  2008 92 18  6  ------
200892320010        4  ----
200892320020        5  -----
200892320080  2008 92 32  6  ------
200892340080  2008 92 34  6  ------
200892360010        5  -----
200892360080  2008 92 36  6  ------
200892380080  2008 92 38  6  ------
200892510010        3  ---
200892510020        4  ----
200892510030        5  -----
200892510080  2008 92 51  6  ------
200892590080  2008 92 59  6  ------
200892720010        5  -----
200892720020        6  ------
200892720080  2008 92 72  7  -------
200892740080  2008 92 74  7  -------
200892760010        6  ------
200892760080  2008 92 76  7  -------
200892780080  2008 92 78  7  -------
200892920010        4  ----
200892920020        5  -----
200892920080  2008 92 92  6  ------
200892930080  2008 92 93  6  ------
200892940010        5  -----
200892940080  2008 92 94  6  ------
200892960080  2008 92 96  6  ------
200892970010        5  -----
200892970080  2008 92 97  6  ------
200892980080  2008 92 98  6  ------
200899000080  2008 99   2  --
200899110010        3  ---
200899110020        4  ----
200899110080  2008 99 11  5  -----
200899190080  2008 99 19  5  -----
200899210010        4  ----
200899210080  2008 99 21  5  -----
200899230080  2008 99 23  5  -----
200899240010        4  ----
200899240020        5  -----
200899240030        6  ------
200899240080  2008 99 24  7  -------
200899280080  2008 99 28  7  -------
200899310010        6  ------
200899310080  2008 99 31  7  -------
200899340080  2008 99 34  7  -------
200899360010        5  -----
200899360020        6  ------
200899360080  2008 99 36  7  -------
200899370080  2008 99 37  7  -------
200899380010        6  ------
200899380080  2008 99 38  7  -------
200899400080  2008 99 40  7  -------
200899410010        3  ---
200899410020        4  ----
200899410080  2008 99 41  5  -----
200899430080  2008 99 43  5  -----
200899450080  2008 99 45  5  -----
200899480080  2008 99 48  5  -----
200899490080  2008 99 49  5  -----
200899510010        4  ----
200899510080  2008 99 51  5  -----
200899630080  2008 99 63  5  -----
200899670080  2008 99 67  5  -----
200899720010        4  ----
200899720020        5  -----
200899720080  2008 99 72  6  ------
200899780080  2008 99 78  6  ------
200899850080  2008 99 85  5  -----
200899910080  2008 99 91  5  -----
200899990080  2008 99 99  5  -----
200900000080  2009     0
200911000010        1  -
200911000080  2009 11   2  --
200911110010        3  ---
200911110080  2009 11 11  4  ----
200911190080  2009 11 19  4  ----
200911910010        3  ---
200911910080  2009 11 91  4  ----
200911990080  2009 11 99  4  ----
200912000080  2009 12 00  2  --
200919000080  2009 19   2  --
200919110010        3  ---
200919110080  2009 19 11  4  ----
200919190080  2009 19 19  4  ----
200919910010        3  ---
200919910080  2009 19 91  4  ----
200919980080  2009 19 98  4  ----
200921000010        1  -
200921000080  2009 21 00  2  --
200929000080  2009 29   2  --
200929110010        3  ---
200929110080  2009 29 11  4  ----
200929190080  2009 29 19  4  ----
200929910010        3  ---
200929910080  2009 29 91  4  ----
200929990080  2009 29 99  4  ----
200931000010        1  -
200931000080  2009 31   2  --
200931110010        3  ---
200931110080  2009 31 11  4  ----
200931190080  2009 31 19  4  ----
200931510010        3  ---
200931510020        4  ----
200931510080  2009 31 51  5  -----
200931590080  2009 31 59  5  -----
200931910010        4  ----
200931910080  2009 31 91  5  -----
200931990080  2009 31 99  5  -----
200939000080  2009 39   2  --
200939110010        3  ---
200939110080  2009 39 11  4  ----
200939190080  2009 39 19  4  ----
200939310010        3  ---
200939310020        4  ----
200939310080  2009 39 31  5  -----
200939390080  2009 39 39  5  -----
200939510010        4  ----
200939510020        5  -----
200939510080  2009 39 51  6  ------
200939550080  2009 39 55  6  ------
200939590080  2009 39 59  6  ------
200939910010        5  -----
200939910080  2009 39 91  6  ------
200939950080  2009 39 95  6  ------
200939990080  2009 39 99  6  ------
200941000010        1  -
200941000080  2009 41   2  --
200941100080  2009 41 10  3  ---
200941910010        3  ---
200941910080  2009 41 91  4  ----
200941990080  2009 41 99  4  ----
200949000080  2009 49   2  --
200949110010        3  ---
200949110080  2009 49 11  4  ----
200949190080  2009 49 19  4  ----
200949300010        3  ---
200949300080  2009 49 30  4  ----
200949910010        4  ----
200949910080  2009 49 91  5  -----
200949930080  2009 49 93  5  -----
200949990080  2009 49 99  5  -----
200950000080  2009 50   1  -
200950100080  2009 50 10  2  --
200950900080  2009 50 90  2  --
200961000010        1  -
200961000080  2009 61   2  --
200961100080  2009 61 10  3  ---
200961900080  2009 61 90  3  ---
200969000080  2009 69   2  --
200969110010        3  ---
200969110080  2009 69 11  4  ----
200969190080  2009 69 19  4  ----
200969510010        3  ---
200969510020        4  ----
200969510080  2009 69 51  5  -----
200969590080  2009 69 59  5  -----
200969710010        4  ----
200969710020        5  -----
200969710080  2009 69 71  6  ------
200969790080  2009 69 79  6  ------
200969900080  2009 69 90  5  -----
200971000010        1  -
200971000080  2009 71   2  --
200971200080  2009 71 20  3  ---
200971990080  2009 71 99  3  ---
200979000080  2009 79   2  --
200979110010        3  ---
200979110080  2009 79 11  4  ----
200979190080  2009 79 19  4  ----
200979300010        3  ---
200979300080  2009 79 30  4  ----
200979910010        4  ----
200979910080  2009 79 91  5  -----
200979930080  2009 79 93  5  -----
200979990080  2009 79 99  5  -----
200980000080  2009 80   1  -
200980110010        2  --
200980110020        3  ---
200980110080  2009 80 11  4  ----
200980190080  2009 80 19  4  ----
200980340010        3  ---
200980340020        4  ----
200980340080  2009 80 34  5  -----
200980350080  2009 80 35  5  -----
200980360010        4  ----
200980360080  2009 80 36  5  -----
200980380080  2009 80 38  5  -----
200980500010        2  --
200980500020        3  ---
200980500080  2009 80 50  4  ----
200980610010        4  ----
200980610080  2009 80 61  5  -----
200980630080  2009 80 63  5  -----
200980690080  2009 80 69  5  -----
200980710010        3  ---
200980710020        4  ----
200980710080  2009 80 71  5  -----
200980730080  2009 80 73  5  -----
200980790080  2009 80 79  5  -----
200980850010        4  ----
200980850020        5  -----
200980850080  2009 80 85  6  ------
200980860080  2009 80 86  6  ------
200980880010        5  -----
200980880080  2009 80 88  6  ------
200980890080  2009 80 89  6  ------
200980950010        5  -----
200980950080  2009 80 95  6  ------
200980960080  2009 80 96  6  ------
200980970080  2009 80 97  6  ------
200980990080  2009 80 99  6  ------
200990000080  2009 90   1  -
200990110010        2  --
200990110020        3  ---
200990110080  2009 90 11  4  ----
200990190080  2009 90 19  4  ----
200990210010        3  ---
200990210080  2009 90 21  4  ----
200990290080  2009 90 29  4  ----
200990310010        2  --
200990310020        3  ---
200990310080  2009 90 31  4  ----
200990390080  2009 90 39  4  ----
200990410010        3  ---
200990410020        4  ----
200990410030        5  -----
200990410080  2009 90 41  6  ------
200990490080  2009 90 49  6  ------
200990510010        5  -----
200990510080  2009 90 51  6  ------
200990590080  2009 90 59  6  ------
200990710010        4  ----
200990710020        5  -----
200990710080  2009 90 71  6  ------
200990730080  2009 90 73  6  ------
200990790080  2009 90 79  6  ------
200990920010        5  -----
200990920020        6  ------
200990920080  2009 90 92  7  -------
200990940080  2009 90 94  7  -------
200990950010        6  ------
200990950080  2009 90 95  7  -------
200990960080  2009 90 96  7  -------
200990970010        6  ------
200990970080  2009 90 97  7  -------
200990980080  2009 90 98  7  -------
210021000090  21
210100000080  2101     0
210111000010        1  -
210111000080  2101 11 00  2  --
210112000080  2101 12   2  --
210112920080  2101 12 92  3  ---
210112980080  2101 12 98  3  ---
210120000080  2101 20   1  -
210120200080  2101 20 20  2  --
210120920010        2  --
210120920080  2101 20 92  3  ---
210120980080  2101 20 98  3  ---
210130000080  2101 30   1  -
210130110010        2  --
210130110080  2101 30 11  3  ---
210130190080  2101 30 19  3  ---
210130910010        2  --
210130910080  2101 30 91  3  ---
210130990080  2101 30 99  3  ---
210200000080  2102     0
210210000080  2102 10   1  -
210210100080  2102 10 10  2  --
210210310010        2  --
210210310080  2102 10 31  3  ---
210210390080  2102 10 39  3  ---
210210900080  2102 10 90  2  --
210220000080  2102 20   1  -
210220110010        2  --
210220110080  2102 20 11  3  ---
210220190080  2102 20 19  3  ---
210220900080  2102 20 90  2  --
210230000080  2102 30 00  1  -
210300000080  2103     0
210310000080  2103 10 00  1  -
210320000080  2103 20 00  1  -
210330000080  2103 30   1  -
210330100080  2103 30 10  2  --
210330900080  2103 30 90  2  --
210390000080  2103 90   1  -
210390100080  2103 90 10  2  --
210390300080  2103 90 30  2  --
210390900080  2103 90 90  2  --
210400000080  2104     0
210410000080  2104 10 00  1  -
210420000080  2104 20 00  1  -
210500000080  2105 00   0
210500100080  2105 00 10  1  -
210500910010        1  -
210500910080  2105 00 91  2  --
210500990080  2105 00 99  2  --
210600000080  2106     0
210610000080  2106 10   1  -
210610200080  2106 10 20  2  --
210610800080  2106 10 80  2  --
210690000080  2106 90   1  -
210690200080  2106 90 20  2  --
210690300010        2  --
210690300080  2106 90 30  3  ---
210690510010        3  ---
210690510080  2106 90 51  4  ----
210690550080  2106 90 55  4  ----
210690590080  2106 90 59  4  ----
210690920010        2  --
210690920080  2106 90 92  3  ---
210690980080  2106 90 98  3  ---
220021000090  22
220100000080  2201     0
220110000080  2201 10   1  -
220110110010        2  --
220110110080  2201 10 11  3  ---
220110190080  2201 10 19  3  ---
220110900080  2201 10 90  2  --
220190000080  2201 90 00  1  -
220200000080  2202     0
220210000080  2202 10 00  1  -
220290000080  2202 90   1  -
220290100080  2202 90 10  2  --
220290910010        2  --
220290910080  2202 90 91  3  ---
220290950080  2202 90 95  3  ---
220290990080  2202 90 99  3  ---
220300000080  2203 00   0
220300010010        1  -
220300010080  2203 00 01  2  --
220300090080  2203 00 09  2  --
220300100080  2203 00 10  1  -
220400000080  2204     0
220410000080  2204 10   1  -
220410110010        2  --
220410110080  2204 10 11  3  ---
220410190080  2204 10 19  3  ---
220410910010        2  --
220410910080  2204 10 91  3  ---
220410990080  2204 10 99  3  ---
220421000010        1  -
220421000080  2204 21   2  --
220421100080  2204 21 10  3  ---
220421110010        3  ---
220421110020        4  ----
220421110030        5  -----
220421110040        6  ------
220421110080  2204 21 11  7  -------
220421120080  2204 21 12  7  -------
220421130080  2204 21 13  7  -------
220421170080  2204 21 17  7  -------
220421180080  2204 21 18  7  -------
220421190080  2204 21 19  7  -------
220421220080  2204 21 22  7  -------
220421230080  2204 21 23  7  -------
220421240080  2204 21 24  7  -------
220421260080  2204 21 26  7  -------
220421270080  2204 21 27  7  -------
220421280080  2204 21 28  7  -------
220421320080  2204 21 32  7  -------
220421340080  2204 21 34  7  -------
220421360080  2204 21 36  7  -------
220421370080  2204 21 37  7  -------
220421380080  2204 21 38  7  -------
220421420010        6  ------
220421420080  2204 21 42  7  -------
220421430080  2204 21 43  7  -------
220421440080  2204 21 44  7  -------
220421460080  2204 21 46  7  -------
220421470080  2204 21 47  7  -------
220421480080  2204 21 48  7  -------
220421620080  2204 21 62  7  -------
220421660080  2204 21 66  7  -------
220421670080  2204 21 67  7  -------
220421680080  2204 21 68  7  -------
220421690080  2204 21 69  7  -------
220421710080  2204 21 71  7  -------
220421740080  2204 21 74  7  -------
220421760080  2204 21 76  7  -------
220421770080  2204 21 77  7  -------
220421780080  2204 21 78  7  -------
220421790010        5  -----
220421790080  2204 21 79  6  ------
220421800080  2204 21 80  6  ------
220421810010        4  ----
220421810020        5  -----
220421810030        6  ------
220421810080  2204 21 81  7  -------
220421820080  2204 21 82  7  -------
220421830080  2204 21 83  6  ------
220421840010        5  -----
220421840080  2204 21 84  6  ------
220421850080  2204 21 85  6  ------
220421870010        4  ----
220421870080  2204 21 87  5  -----
220421880080  2204 21 88  5  -----
220421890080  2204 21 89  5  -----
220421910080  2204 21 91  5  -----
220421920080  2204 21 92  5  -----
220421940080  2204 21 94  5  -----
220421950010        4  ----
220421950080  2204 21 95  5  -----
220421960080  2204 21 96  5  -----
220421980080  2204 21 98  5  -----
220421990080  2204 21 99  4  ----
220429000080  2204 29   2  --
220429100080  2204 29 10  3  ---
220429110010        3  ---
220429110020        4  ----
220429110030        5  -----
220429110040        6  ------
220429110080  2204 29 11  7  -------
220429120080  2204 29 12  7  -------
220429130080  2204 29 13  7  -------
220429170080  2204 29 17  7  -------
220429180080  2204 29 18  7  -------
220429420010        6  ------
220429420080  2204 29 42  7  -------
220429430080  2204 29 43  7  -------
220429440080  2204 29 44  7  -------
220429460080  2204 29 46  7  -------
220429470080  2204 29 47  7  -------
220429480080  2204 29 48  7  -------
220429580080  2204 29 58  7  -------
220429620010        5  -----
220429620020        6  ------
220429620080  2204 29 62  7  -------
220429640080  2204 29 64  7  -------
220429650080  2204 29 65  7  -------
220429710010        6  ------
220429710080  2204 29 71  7  -------
220429720080  2204 29 72  7  -------
220429750080  2204 29 75  7  -------
220429770010        4  ----
220429770020        5  -----
220429770030        6  ------
220429770080  2204 29 77  7  -------
220429780080  2204 29 78  7  -------
220429820080  2204 29 82  6  ------
220429830010        5  -----
220429830080  2204 29 83  6  ------
220429840080  2204 29 84  6  ------
220429870010        4  ----
220429870080  2204 29 87  5  -----
220429880080  2204 29 88  5  -----
220429890080  2204 29 89  5  -----
220429910080  2204 29 91  5  -----
220429920080  2204 29 92  5  -----
220429940080  2204 29 94  5  -----
220429950010        4  ----
220429950080  2204 29 95  5  -----
220429960080  2204 29 96  5  -----
220429980080  2204 29 98  5  -----
220429990080  2204 29 99  4  ----
220430000080  2204 30   1  -
220430100080  2204 30 10  2  --
220430920010        2  --
220430920020        3  ---
220430920080  2204 30 92  4  ----
220430940080  2204 30 94  4  ----
220430960010        3  ---
220430960080  2204 30 96  4  ----
220430980080  2204 30 98  4  ----
220500000080  2205     0
220510000080  2205 10   1  -
220510100080  2205 10 10  2  --
220510900080  2205 10 90  2  --
220590000080  2205 90   1  -
220590100080  2205 90 10  2  --
220590900080  2205 90 90  2  --
220600000080  2206 00   0
220600100080  2206 00 10  1  -
220600310010        1  -
220600310020        2  --
220600310080  2206 00 31  3  ---
220600390080  2206 00 39  3  ---
220600510010        2  --
220600510020        3  ---
220600510080  2206 00 51  4  ----
220600590080  2206 00 59  4  ----
220600810010        3  ---
220600810080  2206 00 81  4  ----
220600890080  2206 00 89  4  ----
220700000080  2207     0
220710000080  2207 10 00  1  -
220720000080  2207 20 00  1  -
220800000080  2208     0
220820000080  2208 20   1  -
220820120010        2  --
220820120080  2208 20 12  3  ---
220820140080  2208 20 14  3  ---
220820260080  2208 20 26  3  ---
220820270080  2208 20 27  3  ---
220820290080  2208 20 29  3  ---
220820400010        2  --
220820400080  2208 20 40  3  ---
220820620010        3  ---
220820620080  2208 20 62  4  ----
220820640080  2208 20 64  4  ----
220820860080  2208 20 86  4  ----
220820870080  2208 20 87  4  ----
220820890080  2208 20 89  4  ----
220830000080  2208 30   1  -
220830110010        2  --
220830110080  2208 30 11  3  ---
220830190080  2208 30 19  3  ---
220830320010        2  --
220830320020        3  ---
220830320080  2208 30 32  4  ----
220830380080  2208 30 38  4  ----
220830520010        3  ---
220830520080  2208 30 52  4  ----
220830580080  2208 30 58  4  ----
220830720010        3  ---
220830720080  2208 30 72  4  ----
220830780080  2208 30 78  4  ----
220830820010        2  --
220830820080  2208 30 82  3  ---
220830880080  2208 30 88  3  ---
220840000080  2208 40   1  -
220840110010        2  --
220840110080  2208 40 11  3  ---
220840310010        3  ---
220840310080  2208 40 31  4  ----
220840390080  2208 40 39  4  ----
220840510010        2  --
220840510080  2208 40 51  3  ---
220840910010        3  ---
220840910080  2208 40 91  4  ----
220840990080  2208 40 99  4  ----
220850000080  2208 50   1  -
220850110010        2  --
220850110080  2208 50 11  3  ---
220850190080  2208 50 19  3  ---
220850910010        2  --
220850910080  2208 50 91  3  ---
220850990080  2208 50 99  3  ---
220860000080  2208 60   1  -
220860110010        2  --
220860110080  2208 60 11  3  ---
220860190080  2208 60 19  3  ---
220860910010        2  --
220860910080  2208 60 91  3  ---
220860990080  2208 60 99  3  ---
220870000080  2208 70   1  -
220870100080  2208 70 10  2  --
220870900080  2208 70 90  2  --
220890000080  2208 90   1  -
220890110010        2  --
220890110080  2208 90 11  3  ---
220890190080  2208 90 19  3  ---
220890330010        2  --
220890330080  2208 90 33  3  ---
220890380080  2208 90 38  3  ---
220890410010        2  --
220890410020        3  ---
220890410080  2208 90 41  4  ----
220890450010        4  ----
220890450020        5  -----
220890450030        6  ------
220890450080  2208 90 45  7  -------
220890480080  2208 90 48  7  -------
220890520010        6  ------
220890520080  2208 90 52  7  -------
220890540080  2208 90 54  7  -------
220890560080  2208 90 56  7  -------
220890690080  2208 90 69  5  -----
220890710010        3  ---
220890710020        4  ----
220890710080  2208 90 71  5  -----
220890750080  2208 90 75  5  -----
220890770080  2208 90 77  5  -----
220890780080  2208 90 78  4  ----
220890910010        2  --
220890910080  2208 90 91  3  ---
220890990080  2208 90 99  3  ---
220900000080  2209 00   0
220900110010        1  -
220900110080  2209 00 11  2  --
220900190080  2209 00 19  2  --
220900910010        1  -
220900910080  2209 00 91  2  --
220900990080  2209 00 99  2  --
230021000090  23
230100000080  2301     0
230110000080  2301 10 00  1  -
230120000080  2301 20 00  1  -
230200000080  2302     0
230210000080  2302 10   1  -
230210100080  2302 10 10  2  --
230210900080  2302 10 90  2  --
230230000080  2302 30   1  -
230230100080  2302 30 10  2  --
230230900080  2302 30 90  2  --
230240000080  2302 40   1  -
230240020010        2  --
230240020080  2302 40 02  3  ---
230240080080  2302 40 08  3  ---
230240100010        2  --
230240100080  2302 40 10  3  ---
230240900080  2302 40 90  3  ---
230250000080  2302 50 00  1  -
230300000080  2303     0
230310000080  2303 10   1  -
230310110010        2  --
230310110080  2303 10 11  3  ---
230310190080  2303 10 19  3  ---
230310900080  2303 10 90  2  --
230320000080  2303 20   1  -
230320100080  2303 20 10  2  --
230320900080  2303 20 90  2  --
230330000080  2303 30 00  1  -
230400000080  2304 00 00  0
230500000080  2305 00 00  0
230600000080  2306     0
230610000080  2306 10 00  1  -
230620000080  2306 20 00  1  -
230630000080  2306 30 00  1  -
230641000010        1  -
230641000080  2306 41 00  2  --
230649000080  2306 49 00  2  --
230650000080  2306 50 00  1  -
230660000080  2306 60 00  1  -
230690000080  2306 90   1  -
230690050080  2306 90 05  2  --
230690110010        2  --
230690110020        3  ---
230690110080  2306 90 11  4  ----
230690190080  2306 90 19  4  ----
230690900080  2306 90 90  3  ---
230700000080  2307 00   0
230700110010        1  -
230700110080  2307 00 11  2  --
230700190080  2307 00 19  2  --
230700900080  2307 00 90  1  -
230800000080  2308 00   0
230800110010        1  -
230800110080  2308 00 11  2  --
230800190080  2308 00 19  2  --
230800400080  2308 00 40  1  -
230800900080  2308 00 90  1  -
230900000080  2309     0
230910000080  2309 10   1  -
230910110010        2  --
230910110020        3  ---
230910110030        4  ----
230910110080  2309 10 11  5  -----
230910130080  2309 10 13  5  -----
230910150080  2309 10 15  5  -----
230910190080  2309 10 19  5  -----
230910310010        4  ----
230910310080  2309 10 31  5  -----
230910330080  2309 10 33  5  -----
230910390080  2309 10 39  5  -----
230910510010        4  ----
230910510080  2309 10 51  5  -----
230910530080  2309 10 53  5  -----
230910590080  2309 10 59  5  -----
230910700080  2309 10 70  3  ---
230910900080  2309 10 90  2  --
230990000080  2309 90   1  -
230990100080  2309 90 10  2  --
230990200080  2309 90 20  2  --
230990310010        2  --
230990310020        3  ---
230990310030        4  ----
230990310040        5  -----
230990310080  2309 90 31  6  ------
230990330080  2309 90 33  6  ------
230990350080  2309 90 35  6  ------
230990390080  2309 90 39  6  ------
230990410010        5  -----
230990410080  2309 90 41  6  ------
230990430080  2309 90 43  6  ------
230990490080  2309 90 49  6  ------
230990510010        5  -----
230990510080  2309 90 51  6  ------
230990530080  2309 90 53  6  ------
230990590080  2309 90 59  6  ------
230990700080  2309 90 70  4  ----
230990910010        3  ---
230990910080  2309 90 91  4  ----
230990950010        4  ----
230990950080  2309 90 95  5  -----
230990990080  2309 90 99  5  -----
240021000090  24
240100000080  2401     0
240110000080  2401 10   1  -
240110350080  2401 10 35  2  --
240110600080  2401 10 60  2  --
240110700080  2401 10 70  2  --
240110850080  2401 10 85  2  --
240110950080  2401 10 95  2  --
240120000080  2401 20   1  -
240120350080  2401 20 35  2  --
240120600080  2401 20 60  2  --
240120700080  2401 20 70  2  --
240120850080  2401 20 85  2  --
240120950080  2401 20 95  2  --
240130000080  2401 30 00  1  -
240200000080  2402     0
240210000080  2402 10 00  1  -
240220000080  2402 20   1  -
240220100080  2402 20 10  2  --
240220900080  2402 20 90  2  --
240290000080  2402 90 00  1  -
240300000080  2403     0
240310000080  2403 10   1  -
240310100080  2403 10 10  2  --
240310900080  2403 10 90  2  --
240391000010        1  -
240391000080  2403 91 00  2  --
240399000080  2403 99   2  --
240399100080  2403 99 10  3  ---
240399900080  2403 99 90  3  ---
250011000090  V
250021000090  25
250100000080  2501 00   0
250100100080  2501 00 10  1  -
250100310010        1  -
250100310080  2501 00 31  2  --
250100510010        2  --
250100510080  2501 00 51  3  ---
250100910010        3  ---
250100910080  2501 00 91  4  ----
250100990080  2501 00 99  4  ----
250200000080  2502 00 00  0
250300000080  2503 00   0
250300100080  2503 00 10  1  -
250300900080  2503 00 90  1  -
250400000080  2504     0
250410000080  2504 10 00  1  -
250490000080  2504 90 00  1  -
250500000080  2505     0
250510000080  2505 10 00  1  -
250590000080  2505 90 00  1  -
250600000080  2506     0
250610000080  2506 10 00  1  -
250620000080  2506 20 00  1  -
250700000080  2507 00   0
250700200080  2507 00 20  1  -
250700800080  2507 00 80  1  -
250800000080  2508     0
250810000080  2508 10 00  1  -
250830000080  2508 30 00  1  -
250840000080  2508 40 00  1  -
250850000080  2508 50 00  1  -
250860000080  2508 60 00  1  -
250870000080  2508 70 00  1  -
250900000080  2509 00 00  0
251000000080  2510     0
251010000080  2510 10 00  1  -
251020000080  2510 20 00  1  -
251100000080  2511     0
251110000080  2511 10 00  1  -
251120000080  2511 20 00  1  -
251200000080  2512 00 00  0
251300000080  2513     0
251310000080  2513 10 00  1  -
251320000080  2513 20 00  1  -
251400000080  2514 00 00  0
251500000080  2515     0
251511000010        1  -
251511000080  2515 11 00  2  --
251512000080  2515 12   2  --
251512200080  2515 12 20  3  ---
251512500080  2515 12 50  3  ---
251512900080  2515 12 90  3  ---
251520000080  2515 20 00  1  -
251600000080  2516     0
251611000010        1  -
251611000080  2516 11 00  2  --
251612000080  2516 12   2  --
251612100080  2516 12 10  3  ---
251612900080  2516 12 90  3  ---
251620000080  2516 20 00  1  -
251690000080  2516 90 00  1  -
251700000080  2517     0
251710000080  2517 10   1  -
251710100080  2517 10 10  2  --
251710200080  2517 10 20  2  --
251710800080  2517 10 80  2  --
251720000080  2517 20 00  1  -
251730000080  2517 30 00  1  -
251741000010        1  -
251741000080  2517 41 00  2  --
251749000080  2517 49 00  2  --
251800000080  2518     0
251810000080  2518 10 00  1  -
251820000080  2518 20 00  1  -
251830000080  2518 30 00  1  -
251900000080  2519     0
251910000080  2519 10 00  1  -
251990000080  2519 90   1  -
251990100080  2519 90 10  2  --
251990300080  2519 90 30  2  --
251990900080  2519 90 90  2  --
252000000080  2520     0
252010000080  2520 10 00  1  -
252020000080  2520 20   1  -
252020100080  2520 20 10  2  --
252020900080  2520 20 90  2  --
252100000080  2521 00 00  0
252200000080  2522     0
252210000080  2522 10 00  1  -
252220000080  2522 20 00  1  -
252230000080  2522 30 00  1  -
252300000080  2523     0
252310000080  2523 10 00  1  -
252321000010        1  -
252321000080  2523 21 00  2  --
252329000080  2523 29 00  2  --
252330000080  2523 30 00  1  -
252390000080  2523 90   1  -
252390100080  2523 90 10  2  --
252390800080  2523 90 80  2  --
252400000080  2524     0
252410000080  2524 10 00  1  -
252490000080  2524 90 00  1  -
252500000080  2525     0
252510000080  2525 10 00  1  -
252520000080  2525 20 00  1  -
252530000080  2525 30 00  1  -
252600000080  2526     0
252610000080  2526 10 00  1  -
252620000080  2526 20 00  1  -
252800000080  2528     0
252810000080  2528 10 00  1  -
252890000080  2528 90 00  1  -
252900000080  2529     0
252910000080  2529 10 00  1  -
252921000010        1  -
252921000080  2529 21 00  2  --
252922000080  2529 22 00  2  --
252930000080  2529 30 00  1  -
253000000080  2530     0
253010000080  2530 10   1  -
253010100080  2530 10 10  2  --
253010900080  2530 10 90  2  --
253020000080  2530 20 00  1  -
253090000080  2530 90   1  -
253090200080  2530 90 20  2  --
253090980080  2530 90 98  2  --
260021000090  26
260100000080  2601     0
260111000010        1  -
260111000080  2601 11 00  2  --
260112000080  2601 12 00  2  --
260120000080  2601 20 00  1  -
260200000080  2602 00 00  0
260300000080  2603 00 00  0
260400000080  2604 00 00  0
260500000080  2605 00 00  0
260600000080  2606 00 00  0
260700000080  2607 00 00  0
260800000080  2608 00 00  0
260900000080  2609 00 00  0
261000000080  2610 00 00  0
261100000080  2611 00 00  0
261200000080  2612     0
261210000080  2612 10   1  -
261210100080  2612 10 10  2  --
261210900080  2612 10 90  2  --
261220000080  2612 20   1  -
261220100080  2612 20 10  2  --
261220900080  2612 20 90  2  --
261300000080  2613     0
261310000080  2613 10 00  1  -
261390000080  2613 90 00  1  -
261400000080  2614 00   0
261400100080  2614 00 10  1  -
261400900080  2614 00 90  1  -
261500000080  2615     0
261510000080  2615 10 00  1  -
261590000080  2615 90   1  -
261590100080  2615 90 10  2  --
261590900080  2615 90 90  2  --
261600000080  2616     0
261610000080  2616 10 00  1  -
261690000080  2616 90 00  1  -
261700000080  2617     0
261710000080  2617 10 00  1  -
261790000080  2617 90 00  1  -
261800000080  2618 00 00  0
261900000080  2619 00   0
261900200080  2619 00 20  1  -
261900400080  2619 00 40  1  -
261900800080  2619 00 80  1  -
262000000080  2620     0
262011000010        1  -
262011000080  2620 11 00  2  --
262019000080  2620 19 00  2  --
262021000010        1  -
262021000080  2620 21 00  2  --
262029000080  2620 29 00  2  --
262030000080  2620 30 00  1  -
262040000080  2620 40 00  1  -
262060000080  2620 60 00  1  -
262091000010        1  -
262091000080  2620 91 00  2  --
262099000080  2620 99   2  --
262099100080  2620 99 10  3  ---
262099200080  2620 99 20  3  ---
262099400080  2620 99 40  3  ---
262099600080  2620 99 60  3  ---
262099950080  2620 99 95  3  ---
262100000080  2621     0
262110000080  2621 10 00  1  -
262190000080  2621 90 00  1  -
270021000090  27
270100000080  2701     0
270111000010        1  -
270111000080  2701 11   2  --
270111100080  2701 11 10  3  ---
270111900080  2701 11 90  3  ---
270112000080  2701 12   2  --
270112100080  2701 12 10  3  ---
270112900080  2701 12 90  3  ---
270119000080  2701 19 00  2  --
270120000080  2701 20 00  1  -
270200000080  2702     0
270210000080  2702 10 00  1  -
270220000080  2702 20 00  1  -
270300000080  2703 00 00  0
270400000080  2704 00   0
270400110010        1  -
270400110080  2704 00 11  2  --
270400190080  2704 00 19  2  --
270400300080  2704 00 30  1  -
270400900080  2704 00 90  1  -
270500000080  2705 00 00  0
270600000080  2706 00 00  0
270700000080  2707     0
270710000080  2707 10   1  -
270710100080  2707 10 10  2  --
270710900080  2707 10 90  2  --
270720000080  2707 20   1  -
270720100080  2707 20 10  2  --
270720900080  2707 20 90  2  --
270730000080  2707 30   1  -
270730100080  2707 30 10  2  --
270730900080  2707 30 90  2  --
270740000080  2707 40 00  1  -
270750000080  2707 50   1  -
270750100080  2707 50 10  2  --
270750900080  2707 50 90  2  --
270791000010        1  -
270791000080  2707 91 00  2  --
270799000080  2707 99   2  --
270799110010        3  ---
270799110080  2707 99 11  4  ----
270799190080  2707 99 19  4  ----
270799300080  2707 99 30  3  ---
270799500080  2707 99 50  3  ---
270799700080  2707 99 70  3  ---
270799800080  2707 99 80  3  ---
270799910010        3  ---
270799910080  2707 99 91  4  ----
270799990080  2707 99 99  4  ----
270800000080  2708     0
270810000080  2708 10 00  1  -
270820000080  2708 20 00  1  -
270900000080  2709 00   0
270900100080  2709 00 10  1  -
270900900080  2709 00 90  1  -
271000000080  2710     0
271011000010        1  -
271011000080  2710 11   2  --
271011110080  2710 11 11  3  ---
271011150080  2710 11 15  3  ---
271011210010        3  ---
271011210020        4  ----
271011210080  2710 11 21  5  -----
271011250080  2710 11 25  5  -----
271011310010        4  ----
271011310020        5  -----
271011310080  2710 11 31  6  ------
271011410010        6  ------
271011410020        7  -------
271011410080  2710 11 41  8  --------
271011450080  2710 11 45  8  --------
271011490080  2710 11 49  8  --------
271011510010        7  -------
271011510080  2710 11 51  8  --------
271011590080  2710 11 59  8  --------
271011700080  2710 11 70  5  -----
271011900080  2710 11 90  5  -----
271019000080  2710 19   2  --
271019110010        3  ---
271019110080  2710 19 11  4  ----
271019150080  2710 19 15  4  ----
271019210010        4  ----
271019210020        5  -----
271019210080  2710 19 21  6  ------
271019250080  2710 19 25  6  ------
271019290080  2710 19 29  5  -----
271019310010        3  ---
271019310020        4  ----
271019310080  2710 19 31  5  -----
271019350080  2710 19 35  5  -----
271019410010        5  -----
271019410080  2710 19 41  6  ------
271019450080  2710 19 45  6  ------
271019490080  2710 19 49  6  ------
271019510010        4  ----
271019510080  2710 19 51  5  -----
271019550080  2710 19 55  5  -----
271019610010        5  -----
271019610080  2710 19 61  6  ------
271019630080  2710 19 63  6  ------
271019650080  2710 19 65  6  ------
271019690080  2710 19 69  6  ------
271019710010        4  ----
271019710080  2710 19 71  5  -----
271019750080  2710 19 75  5  -----
271019810010        5  -----
271019810080  2710 19 81  6  ------
271019830080  2710 19 83  6  ------
271019850080  2710 19 85  6  ------
271019870080  2710 19 87  6  ------
271019910080  2710 19 91  6  ------
271019930080  2710 19 93  6  ------
271019990080  2710 19 99  6  ------
271091000010        1  -
271091000080  2710 91 00  2  --
271099000080  2710 99 00  2  --
271100000080  2711     0
271111000010        1  -
271111000080  2711 11 00  2  --
271112000080  2711 12   2  --
271112110010        3  ---
271112110080  2711 12 11  4  ----
271112190080  2711 12 19  4  ----
271112910010        3  ---
271112910080  2711 12 91  4  ----
271112930080  2711 12 93  4  ----
271112940010        4  ----
271112940080  2711 12 94  5  -----
271112970080  2711 12 97  5  -----
271113000080  2711 13   2  --
271113100080  2711 13 10  3  ---
271113300080  2711 13 30  3  ---
271113910010        3  ---
271113910080  2711 13 91  4  ----
271113970080  2711 13 97  4  ----
271114000080  2711 14 00  2  --
271119000080  2711 19 00  2  --
271121000010        1  -
271121000080  2711 21 00  2  --
271129000080  2711 29 00  2  --
271200000080  2712     0
271210000080  2712 10   1  -
271210100080  2712 10 10  2  --
271210900080  2712 10 90  2  --
271220000080  2712 20   1  -
271220100080  2712 20 10  2  --
271220900080  2712 20 90  2  --
271290000080  2712 90   1  -
271290110010        2  --
271290110080  2712 90 11  3  ---
271290190080  2712 90 19  3  ---
271290310010        2  --
271290310020        3  ---
271290310080  2712 90 31  4  ----
271290330080  2712 90 33  4  ----
271290390080  2712 90 39  4  ----
271290910010        3  ---
271290910080  2712 90 91  4  ----
271290990080  2712 90 99  4  ----
271300000080  2713     0
271311000010        1  -
271311000080  2713 11 00  2  --
271312000080  2713 12 00  2  --
271320000080  2713 20 00  1  -
271390000080  2713 90   1  -
271390100080  2713 90 10  2  --
271390900080  2713 90 90  2  --
271400000080  2714     0
271410000080  2714 10 00  1  -
271490000080  2714 90 00  1  -
271500000080  2715 00 00  0
271600000080  2716 00 00  0
280011000090  VI
280021000090  28
280100000010
280100000080  2801     0
280110000080  2801 10 00  1  -
280120000080  2801 20 00  1  -
280130000080  2801 30   1  -
280130100080  2801 30 10  2  --
280130900080  2801 30 90  2  --
280200000080  2802 00 00  0
280300000080  2803 00 00  0
280400000080  2804     0
280410000080  2804 10 00  1  -
280421000010        1  -
280421000080  2804 21 00  2  --
280429000080  2804 29   2  --
280429100080  2804 29 10  3  ---
280429900080  2804 29 90  3  ---
280430000080  2804 30 00  1  -
280440000080  2804 40 00  1  -
280450000080  2804 50   1  -
280450100080  2804 50 10  2  --
280450900080  2804 50 90  2  --
280461000010        1  -
280461000080  2804 61 00  2  --
280469000080  2804 69 00  2  --
280470000080  2804 70 00  1  -
280480000080  2804 80 00  1  -
280490000080  2804 90 00  1  -
280500000080  2805     0
280511000010        1  -
280511000080  2805 11 00  2  --
280512000080  2805 12 00  2  --
280519000080  2805 19   2  --
280519100080  2805 19 10  3  ---
280519900080  2805 19 90  3  ---
280530000080  2805 30   1  -
280530100080  2805 30 10  2  --
280530900080  2805 30 90  2  --
280540000080  2805 40   1  -
280540100080  2805 40 10  2  --
280540900080  2805 40 90  2  --
280600000010
280600000080  2806     0
280610000080  2806 10 00  1  -
280620000080  2806 20 00  1  -
280700000080  2807 00   0
280700100080  2807 00 10  1  -
280700900080  2807 00 90  1  -
280800000080  2808 00 00  0
280900000080  2809     0
280910000080  2809 10 00  1  -
280920000080  2809 20 00  1  -
281000000080  2810 00   0
281000100080  2810 00 10  1  -
281000900080  2810 00 90  1  -
281100000080  2811     0
281111000010        1  -
281111000080  2811 11 00  2  --
281119000080  2811 19   2  --
281119100080  2811 19 10  3  ---
281119200080  2811 19 20  3  ---
281119800080  2811 19 80  3  ---
281121000010        1  -
281121000080  2811 21 00  2  --
281122000080  2811 22 00  2  --
281129000080  2811 29   2  --
281129050080  2811 29 05  3  ---
281129100080  2811 29 10  3  ---
281129300080  2811 29 30  3  ---
281129900080  2811 29 90  3  ---
281200000010
281200000080  2812     0
281210000080  2812 10   1  -
281210110010        2  --
281210110080  2812 10 11  3  ---
281210150080  2812 10 15  3  ---
281210160080  2812 10 16  3  ---
281210180080  2812 10 18  3  ---
281210910010        2  --
281210910080  2812 10 91  3  ---
281210930080  2812 10 93  3  ---
281210940080  2812 10 94  3  ---
281210950080  2812 10 95  3  ---
281210990080  2812 10 99  3  ---
281290000080  2812 90 00  1  -
281300000080  2813     0
281310000080  2813 10 00  1  -
281390000080  2813 90   1-
281390100080  2813 90 10  2 --
281390900080  2813 90 90  2 --
281400000010
281400000080  2814     0
281410000080  2814 10 00  1  -
281420000080  2814 20 00  1  -
281500000080  2815     0
281511000010        1  -
281511000080  2815 11 00  2  --
281512000080  2815 12 00  2  --
281520000080  2815 20 00  1  -
281530000080  2815 30 00  1  -
281600000080  2816     0
281610000080  2816 10 00  1  -
281640000080  2816 40 00  1  -
281700000080  2817 00 00  0
281800000080  2818     0
281810000080  2818 10   1  -
281810110010        2  --
281810110080  2818 10 11  3  ---
281810190080  2818 10 19  3  ---
281810910010        2  --
281810910080  2818 10 91  3  ---
281810990080  2818 10 99  3  ---
281820000080  2818 20 00  1  -
281830000080  2818 30 00  1  -
281900000080  2819     0
281910000080  2819 10 00  1  -
281990000080  2819 90   1  -
281990100080  2819 90 10  2  --
281990900080  2819 90 90  2  --
282000000080  2820     0
282010000080  2820 10 00  1  -
282090000080  2820 90   1  -
282090100080  2820 90 10  2  --
282090900080  2820 90 90  2  --
282100000080  2821     0
282110000080  2821 10 00  1  -
282120000080  2821 20 00  1  -
282200000080  2822 00 00  0
282300000080  2823 00 00  0
282400000080  2824     0
282410000080  2824 10 00  1  -
282490000080  2824 90   1  -
282490100080  2824 90 10  2  --
282490900080  2824 90 90  2  --
282500000080  2825     0
282510000080  2825 10 00  1  -
282520000080  2825 20 00  1  -
282530000080  2825 30 00  1  -
282540000080  2825 40 00  1  -
282550000080  2825 50 00  1  -
282560000080  2825 60 00  1  -
282570000080  2825 70 00  1  -
282580000080  2825 80 00  1  -
282590000080  2825 90   1  -
282590110010        2  --
282590110080  2825 90 11  3  ---
282590190080  2825 90 19  3  ---
282590200080  2825 90 20  2  --
282590400080  2825 90 40  2  --
282590600080  2825 90 60  2  --
282590850080  2825 90 85  2  --
282600000010
282600000080  2826     0
282612000010        1  -
282612000080  2826 12 00  2  --
282619000080  2826 19   2  --
282619100080  2826 19 10  3  ---
282619900080  2826 19 90  3  ---
282630000080  2826 30 00  1  -
282690000080  2826 90   1  -
282690100080  2826 90 10  2  --
282690800080  2826 90 80  2  --
282700000080  2827     0
282710000080  2827 10 00  1  -
282720000080  2827 20 00  1  -
282731000010        1  -
282731000080  2827 31 00  2  --
282732000080  2827 32 00  2  --
282735000080  2827 35 00  2  --
282739000080  2827 39   2  --
282739100080  2827 39 10  3  ---
282739200080  2827 39 20  3  ---
282739300080  2827 39 30  3  ---
282739850080  2827 39 85  3  ---
282741000010        1  -
282741000080  2827 41 00  2  --
282749000080  2827 49   2  --
282749100080  2827 49 10  3  ---
282749900080  2827 49 90  3  ---
282751000010        1  -
282751000080  2827 51 00  2  --
282759000080  2827 59 00  2  --
282760000080  2827 60 00  1  -
282800000080  2828     0
282810000080  2828 10 00  1  -
282890000080  2828 90 00  1  -
282900000080  2829     0
282911000010        1  -
282911000080  2829 11 00  2  --
282919000080  2829 19 00  2  --
282990000080  2829 90   1  -
282990100080  2829 90 10  2  --
282990400080  2829 90 40  2  --
282990800080  2829 90 80  2  --
283000000080  2830     0
283010000080  2830 10 00  1  -
283090000080  2830 90   1  -
283090110080  2830 90 11  2  --
283090850080  2830 90 85  2  --
283100000080  2831     0
283110000080  2831 10 00  1  -
283190000080  2831 90 00  1  -
283200000080  2832     0
283210000080  2832 10 00  1  -
283220000080  2832 20 00  1  -
283230000080  2832 30 00  1  -
283300000080  2833     0
283311000010        1  -
283311000080  2833 11 00  2  --
283319000080  2833 19 00  2  --
283321000010        1  -
283321000080  2833 21 00  2  --
283322000080  2833 22 00  2  --
283324000080  2833 24 00  2  --
283325000080  2833 25 00  2  --
283327000080  2833 27 00  2  --
283329000080  2833 29   2  --
283329200080  2833 29 20  3  ---
283329300080  2833 29 30  3  ---
283329600080  2833 29 60  3  ---
283329800080  2833 29 80  3  ---
283330000080  2833 30 00  1  -
283340000080  2833 40 00  1  -
283400000080  2834     0
283410000080  2834 10 00  1  -
283421000010        1  -
283421000080  2834 21 00  2  --
283429000080  2834 29   2  --
283429200080  2834 29 20  3  ---
283429400080  2834 29 40  3  ---
283429800080  2834 29 80  3  ---
283500000080  2835     0
283510000080  2835 10 00  1  -
283522000010        1  -
283522000080  2835 22 00  2  --
283524000080  2835 24 00  2  --
283525000080  2835 25 00  2  --
283526000080  2835 26 00  2  --
283529000080  2835 29   2  --
283529100080  2835 29 10  3  ---
283529300080  2835 29 30  3  ---
283529900080  2835 29 90  3  ---
283531000010        1  -
283531000080  2835 31 00  2  --
283539000080  2835 39 00  2  --
283600000080  2836     0
283620000080  2836 20 00  1  -
283630000080  2836 30 00  1  -
283640000080  2836 40 00  1  -
283650000080  2836 50 00  1  -
283660000080  2836 60 00  1  -
283691000010        1  -
283691000080  2836 91 00  2  --
283692000080  2836 92 00  2  --
283699000080  2836 99   2  --
283699110010        3  ---
283699110080  2836 99 11  4  ----
283699170080  2836 99 17  4  ----
283699900080  2836 99 90  3  ---
283700000080  2837     0
283711000010        1  -
283711000080  2837 11 00  2  --
283719000080  2837 19 00  2  --
283720000080  2837 20 00  1  -
283900000080  2839     0
283911000010        1  -
283911000080  2839 11 00  2  --
283919000080  2839 19 00  2  --
283990000080  2839 90   1  -
283990100080  2839 90 10  2  --
283990900080  2839 90 90  2  --
284000000080  2840     0
284011000010        1  -
284011000080  2840 11 00  2  --
284019000080  2840 19   2  --
284019100080  2840 19 10  3  ---
284019900080  2840 19 90  3  ---
284020000080  2840 20   1  -
284020100080  2840 20 10  2  --
284020900080  2840 20 90  2  --
284030000080  2840 30 00  1  -
284100000080  2841     0
284130000080  2841 30 00  1  -
284150000080  2841 50 00  1  -
284161000010        1  -
284161000080  2841 61 00  2  --
284169000080  2841 69 00  2  --
284170000080  2841 70 00  1  -
284180000080  2841 80 00  1  -
284190000080  2841 90   1  -
284190300080  2841 90 30  2  --
284190850080  2841 90 85  2  --
284200000080  2842     0
284210000080  2842 10 00  1  -
284290000080  2842 90   1  -
284290100080  2842 90 10  2 --
284290800080  2842 90 80  2 --
284300000010
284300000080  2843     0
284310000080  2843 10   1  -
284310100080  2843 10 10  2  --
284310900080  2843 10 90  2  --
284321000010        1  -
284321000080  2843 21 00  2  --
284329000080  2843 29 00  2  --
284330000080  2843 30 00  1  -
284390000080  2843 90   1  -
284390100080  2843 90 10  2  --
284390900080  2843 90 90  2  --
284400000080  2844     0
284410000080  2844 10   1  -
284410100010        2  --
284410100080  2844 10 10  3  ---
284410300080  2844 10 30  3  ---
284410500080  2844 10 50  2  --
284410900080  2844 10 90  2  --
284420000080  2844 20   1  -
284420250010        2  --
284420250080  2844 20 25  3  ---
284420350080  2844 20 35  3  ---
284420510010        2  --
284420510020        3  ---
284420510080  2844 20 51  4  ----
284420590080  2844 20 59  4  ----
284420990080  2844 20 99  3  ---
284430000080  2844 30   1  -
284430110010        2  --
284430110080  2844 30 11  3  ---
284430190080  2844 30 19  3  ---
284430510010        2  --
284430510080  2844 30 51  3  ---
284430550010        3  ---
284430550080  2844 30 55  4  ----
284430610010        4  ----
284430610080  2844 30 61  5  -----
284430690080  2844 30 69  5  -----
284430910010        2  --
284430910080  2844 30 91  3  ---
284430990080  2844 30 99  3  ---
284440000080  2844 40   1  -
284440100080  2844 40 10  2  --
284440200010        2  --
284440200080  2844 40 20  3  ---
284440300080  2844 40 30  3  ---
284440800080  2844 40 80  3  ---
284450000080  2844 50 00  1  -
284500000080  2845     0
284510000080  2845 10 00  1  -
284590000080  2845 90   1  -
284590100080  2845 90 10  2  --
284590900080  2845 90 90  2  --
284600000080  2846     0
284610000080  2846 10 00  1  -
284690000080  2846 90 00  1  -
284700000080  2847 00 00  0
284800000080  2848 00 00  0
284900000080  2849     0
284910000080  2849 10 00  1  -
284920000080  2849 20 00  1  -
284990000080  2849 90   1  -
284990100080  2849 90 10  2  --
284990300080  2849 90 30  2  --
284990500080  2849 90 50  2  --
284990900080  2849 90 90  2  --
285000000080  2850 00   0
285000200080  2850 00 20  1  -
285000600080  2850 00 60  1  -
285000900080  2850 00 90  1  -
285200000080  2852 00 00  0
285300000080  2853 00   0
285300100080  2853 00 10  1  -
285300300080  2853 00 30  1  -
285300500080  2853 00 50  1  -
285300900080  2853 00 90  1  -
290021000090  29
290100000010
290100000080  2901     0
290110000080  2901 10 00  1  -
290121000010        1  -
290121000080  2901 21 00  2  --
290122000080  2901 22 00  2  --
290123000080  2901 23 00  2  --
290124000080  2901 24 00  2  --
290129000080  2901 29 00  2  --
290200000080  2902     0
290211000010        1  -
290211000080  2902 11 00  2  --
290219000080  2902 19 00  2  --
290220000080  2902 20 00  1  -
290230000080  2902 30 00  1  -
290241000010        1  -
290241000080  2902 41 00  2  --
290242000080  2902 42 00  2  --
290243000080  2902 43 00  2  --
290244000080  2902 44 00  2  --
290250000080  2902 50 00  1  -
290260000080  2902 60 00  1  -
290270000080  2902 70 00  1  -
290290000080  2902 90 00  1  -
290300000080  2903     0
290311000010        1  -
290311000080  2903 11 00  2  --
290312000080  2903 12 00  2  --
290313000080  2903 13 00  2  --
290314000080  2903 14 00  2  --
290315000080  2903 15 00  2  --
290319000080  2903 19   2  --
290319100080  2903 19 10  3  ---
290319800080  2903 19 80  3  ---
290321000010        1  -
290321000080  2903 21 00  2  --
290322000080  2903 22 00  2  --
290323000080  2903 23 00  2  --
290329000080  2903 29 00  2  --
290331000010        1  -
290331000080  2903 31 00  2  --
290339000080  2903 39   2  --
290339110010        3  ---
290339110080  2903 39 11  4  ----
290339150080  2903 39 15  4  ----
290339190080  2903 39 19  4  ----
290339900080  2903 39 90  3  ---
290341000010        1  -
290341000080  2903 41 00  2  --
290342000080  2903 42 00  2  --
290343000080  2903 43 00  2  --
290344000080  2903 44   2  --
290344100080  2903 44 10  3  ---
290344900080  2903 44 90  3  ---
290345000080  2903 45   2  --
290345100080  2903 45 10  3  ---
290345150080  2903 45 15  3  ---
290345200080  2903 45 20  3  ---
290345250080  2903 45 25  3  ---
290345300080  2903 45 30  3  ---
290345350080  2903 45 35  3  ---
290345400080  2903 45 40  3  ---
290345450080  2903 45 45  3  ---
290345500080  2903 45 50  3  ---
290345550080  2903 45 55  3  ---
290345900080  2903 45 90  3  ---
290346000080  2903 46   2  --
290346100080  2903 46 10  3  ---
290346200080  2903 46 20  3  ---
290346900080  2903 46 90  3  ---
290347000080  2903 47 00  2  --
290349000080  2903 49   2  --
290349110010        3  ---
290349110020        4  ----
290349110080  2903 49 11  5  -----
290349150080  2903 49 15  5  -----
290349190080  2903 49 19  5  -----
290349200080  2903 49 20  4  ----
290349300010        3  ---
290349300080  2903 49 30  4  ----
290349400080  2903 49 40  4  ----
290349800080  2903 49 80  3  ---
290351000010        1  -
290351000080  2903 51 00  2  --
290352000080  2903 52 00  2  --
290359000080  2903 59   2  --
290359200080  2903 59 20  3  ---
290359800080  2903 59 80  3  ---
290361000010        1  -
290361000080  2903 61 00  2  --
290362000080  2903 62 00  2  --
290369000080  2903 69   2  --
290369100080  2903 69 10  3  ---
290369900080  2903 69 90  3  ---
290400000080  2904     0
290410000080  2904 10 00  1  -
290420000080  2904 20 00  1  -
290490000080  2904 90   1  -
290490400080  2904 90 40  2  --
290490950080  2904 90 95  2  --
290500000010
290500000080  2905     0
290511000010        1  -
290511000080  2905 11 00  2  --
290512000080  2905 12 00  2  --
290513000080  2905 13 00  2  --
290514000080  2905 14   2  --
290514100080  2905 14 10  3  ---
290514900080  2905 14 90  3  ---
290516000080  2905 16   2  --
290516200080  2905 16 20  3  ---
290516850080  2905 16 85  3  ---
290517000080  2905 17 00  2  --
290519000080  2905 19 00  2  --
290522000010        1  -
290522000080  2905 22 00  2  --
290529000080  2905 29   2  --
290529100080  2905 29 10  3  ---
290529900080  2905 29 90  3  ---
290531000010        1  -
290531000080  2905 31 00  2  --
290532000080  2905 32 00  2  --
290539000080  2905 39   2  --
290539200080  2905 39 20  3  ---
290539250080  2905 39 25  3  ---
290539300080  2905 39 30  3  ---
290539950080  2905 39 95  3  ---
290541000010        1  -
290541000080  2905 41 00  2  --
290542000080  2905 42 00  2  --
290543000080  2905 43 00  2  --
290544000080  2905 44   2  --
290544110010        3  ---
290544110080  2905 44 11  4  ----
290544190080  2905 44 19  4  ----
290544910010        3  ---
290544910080  2905 44 91  4  ----
290544990080  2905 44 99  4  ----
290545000080  2905 45 00  2  --
290549000080  2905 49 00  2  --
290551000010        1  -
290551000080  2905 51 00  2  --
290559000080  2905 59   2  --
290559910080  2905 59 91  3  ---
290559980080  2905 59 98  3  ---
290600000080  2906     0
290611000010        1  -
290611000080  2906 11 00  2  --
290612000080  2906 12 00  2  --
290613000080  2906 13   2  --
290613100080  2906 13 10  3  ---
290613900080  2906 13 90  3  ---
290619000080  2906 19 00  2  --
290621000010        1  -
290621000080  2906 21 00  2  --
290629000080  2906 29 00  2  --
290700000010
290700000080  2907     0
290711000010        1  -
290711000080  2907 11 00  2  --
290712000080  2907 12 00  2  --
290713000080  2907 13 00  2  --
290715000080  2907 15   2  --
290715100080  2907 15 10  3  ---
290715900080  2907 15 90  3  ---
290719000080  2907 19   2  --
290719100080  2907 19 10  3  ---
290719900080  2907 19 90  3  ---
290721000010        1  -
290721000080  2907 21 00  2  --
290722000080  2907 22 00  2  --
290723000080  2907 23 00  2  --
290729000080  2907 29 00  2  --
290800000080  2908     0
290811000010        1  -
290811000080  2908 11 00  2  --
290819000080  2908 19 00  2  --
290891000010        1  -
290891000080  2908 91 00  2  --
290899000080  2908 99   2  --
290899100080  2908 99 10  3 ---
290899900080  2908 99 90  3 ---
290900000010
290900000080  2909     0
290911000010        1  -
290911000080  2909 11 00  2  --
290919000080  2909 19   2  --
290919100080  2909 19 10  3  ---
290919900080  2909 19 90  3  ---
290920000080  2909 20 00  1  -
290930000080  2909 30   1  -
290930100080  2909 30 10  2  --
290930310010        2  --
290930310080  2909 30 31  3  ---
290930350080  2909 30 35  3  ---
290930380080  2909 30 38  3  ---
290930900080  2909 30 90  2  --
290941000010        1  -
290941000080  2909 41 00  2  --
290943000080  2909 43 00  2  --
290944000080  2909 44 00  2  --
290949000080  2909 49   2  --
290949110080  2909 49 11  3  ---
290949800080  2909 49 80  3  ---
290950000080  2909 50 00  1  -
290960000080  2909 60 00  1  -
291000000080  2910     0
291010000080  2910 10 00  1  -
291020000080  2910 20 00  1  -
291030000080  2910 30 00  1  -
291040000080  2910 40 00  1  -
291090000080  2910 90 00  1  -
291100000080  2911 00 00  0
291200000010
291200000080  2912     0
291211000010        1  -
291211000080  2912 11 00  2  --
291212000080  2912 12 00  2  --
291219000080  2912 19   2  --
291219100080  2912 19 10  3  ---
291219900080  2912 19 90  3  ---
291221000010        1  -
291221000080  2912 21 00  2  --
291229000080  2912 29 00  2  --
291230000080  2912 30 00  1  -
291241000010        1  -
291241000080  2912 41 00  2  --
291242000080  2912 42 00  2  --
291249000080  2912 49 00  2  --
291250000080  2912 50 00  1  -
291260000080  2912 60 00  1  -
291300000080  2913 00 00  0
291400000010
291400000080  2914     0
291411000010        1  -
291411000080  2914 11 00  2  --
291412000080  2914 12 00  2  --
291413000080  2914 13 00  2  --
291419000080  2914 19   2  --
291419100080  2914 19 10  3  ---
291419900080  2914 19 90  3  ---
291421000010        1  -
291421000080  2914 21 00  2  --
291422000080  2914 22 00  2  --
291423000080  2914 23 00  2  --
291429000080  2914 29 00  2  --
291431000010        1  -
291431000080  2914 31 00  2  --
291439000080  2914 39 00  2  --
291440000080  2914 40   1  -
291440100080  2914 40 10  2  --
291440900080  2914 40 90  2  --
291450000080  2914 50 00  1  -
291461000010        1  -
291461000080  2914 61 00  2  --
291469000080  2914 69   2  --
291469100080  2914 69 10  3  ---
291469900080  2914 69 90  3  ---
291470000080  2914 70 00  1  -
291500000010
291500000080  2915     0
291511000010        1  -
291511000080  2915 11 00  2  --
291512000080  2915 12 00  2  --
291513000080  2915 13 00  2  --
291521000010        1  -
291521000080  2915 21 00  2  --
291524000080  2915 24 00  2  --
291529000080  2915 29 00  2  --
291531000010        1  -
291531000080  2915 31 00  2  --
291532000080  2915 32 00  2  --
291533000080  2915 33 00  2  --
291536000080  2915 36 00  2  --
291539000080  2915 39 00  2  --
291540000080  2915 40 00  1  -
291550000080  2915 50 00  1  -
291560000080  2915 60   1  -
291560110010        2  --
291560110080  2915 60 11  3  ---
291560190080  2915 60 19  3  ---
291560900080  2915 60 90  2  --
291570000080  2915 70 00  1  -
291590000080  2915 90 00  1  -
291600000080  2916     0
291611000010        1  -
291611000080  2916 11 00  2  --
291612000080  2916 12 00  2  --
291613000080  2916 13 00  2  --
291614000080  2916 14 00  2  --
291615000080  2916 15 00  2  --
291619000080  2916 19   2  --
291619100080  2916 19 10  3  ---
291619400080  2916 19 40  3  ---
291619500080  2916 19 50  3  ---
291619950080  2916 19 95  3  ---
291620000080  2916 20 00  1  -
291631000010        1  -
291631000080  2916 31 00  2  --
291632000080  2916 32 00  2  --
291634000080  2916 34 00  2  --
291635000080  2916 35 00  2  --
291639000080  2916 39 00  2  --
291700000080  2917     0
291711000010        1  -
291711000080  2917 11 00  2  --
291712000080  2917 12 00  2  --
291713000080  2917 13   2  --
291713100080  2917 13 10  3  ---
291713900080  2917 13 90  3  ---
291714000080  2917 14 00  2  --
291719000080  2917 19   2  --
291719100080  2917 19 10  3  ---
291719900080  2917 19 90  3  ---
291720000080  2917 20 00  1  -
291732000010        1  -
291732000080  2917 32 00  2  --
291733000080  2917 33 00  2  --
291734000080  2917 34   2  --
291734100080  2917 34 10  3  ---
291734900080  2917 34 90  3  ---
291735000080  2917 35 00  2  --
291736000080  2917 36 00  2  --
291737000080  2917 37 00  2  --
291739000080  2917 39   2  --
291739200080  2917 39 20  3  ---
291739950080  2917 39 95  3  ---
291800000080  2918     0
291811000010        1  -
291811000080  2918 11 00  2  --
291812000080  2918 12 00  2  --
291813000080  2918 13 00  2  --
291814000080  2918 14 00  2  --
291815000080  2918 15 00  2  --
291816000080  2918 16 00  2  --
291818000080  2918 18 00  2  --
291819000080  2918 19   2  --
291819300080  2918 19 30  3  ---
291819400080  2918 19 40  3  ---
291819850080  2918 19 85  3  ---
291821000010        1  -
291821000080  2918 21 00  2  --
291822000080  2918 22 00  2  --
291823000080  2918 23 00  2  --
291829000080  2918 29 00  2  --
291830000080  2918 30 00  1  -
291891000010        1  -
291891000080  2918 91 00  2  --
291899000080  2918 99   2  --
291899400080  2918 99 40  3  ---
291899900080  2918 99 90  3  ---
291900000010
291900000080  2919     0
291910000080  2919 10 00  1  -
291990000080  2919 90 00  1  -
292000000080  2920     0
292011000010        1  -
292011000080  2920 11 00  2  --
292019000080  2920 19 00  2  --
292090000080  2920 90   1  -
292090100080  2920 90 10  2  --
292090200080  2920 90 20  2  --
292090300080  2920 90 30  2  --
292090400080  2920 90 40  2  --
292090500080  2920 90 50  2  --
292090850080  2920 90 85  2  --
292100000010
292100000080  2921     0
292111000010        1  -
292111000080  2921 11 00  2  --
292119000080  2921 19   2  --
292119400080  2921 19 40  3  ---
292119500080  2921 19 50  3  ---
292119850080  2921 19 85  3  ---
292121000010        1  -
292121000080  2921 21 00  2  --
292122000080  2921 22 00  2  --
292129000080  2921 29 00  2  --
292130000080  2921 30   1  -
292130100080  2921 30 10  2  --
292130910080  2921 30 91  2  --
292130990080  2921 30 99  2  --
292141000010        1  -
292141000080  2921 41 00  2  --
292142000080  2921 42 00  2  --
292143000080  2921 43 00  2  --
292144000080  2921 44 00  2  --
292145000080  2921 45 00  2  --
292146000080  2921 46 00  2  --
292149000080  2921 49 00  2  --
292151000010        1  -
292151000080  2921 51   2  --
292151110010        3  ---
292151110080  2921 51 11  4  ----
292151190080  2921 51 19  4  ----
292151900080  2921 51 90  3  ---
292159000080  2921 59   2  --
292159500080  2921 59 50  3  ---
292159900080  2921 59 90  3  ---
292200000080  2922     0
292211000010        1  -
292211000080  2922 11 00  2  --
292212000080  2922 12 00  2  --
292213000080  2922 13   2  --
292213100080  2922 13 10  3  ---
292213900080  2922 13 90  3  ---
292214000080  2922 14 00  2  --
292219000080  2922 19   2  --
292219100080  2922 19 10  3  ---
292219200080  2922 19 20  3  ---
292219800080  2922 19 80  3  ---
292221000010        1  -
292221000080  2922 21 00  2  --
292229000080  2922 29 00  2  --
292231000010        1  -
292231000080  2922 31 00  2  --
292239000080  2922 39 00  2  --
292241000010        1  -
292241000080  2922 41 00  2  --
292242000080  2922 42 00  2  --
292243000080  2922 43 00  2  --
292244000080  2922 44 00  2  --
292249000080  2922 49   2  --
292249200080  2922 49 20  3  ---
292249850080  2922 49 85  3  ---
292250000080  2922 50 00  1  -
292300000080  2923     0
292310000080  2923 10 00  1  -
292320000080  2923 20 00  1  -
292390000080  2923 90 00  1  -
292400000080  2924     0
292411000010        1  -
292411000080  2924 11 00  2  --
292412000080  2924 12 00  2  --
292419000080  2924 19 00  2  --
292421000010        1  -
292421000080  2924 21 00  2  --
292423000080  2924 23 00  2  --
292424000080  2924 24 00  2  --
292429000080  2924 29   2  --
292429100080  2924 29 10  3  ---
292429980080  2924 29 98  3  ---
292500000080  2925     0
292511000010        1  -
292511000080  2925 11 00  2  --
292512000080  2925 12 00  2  --
292519000080  2925 19   2  --
292519200080  2925 19 20  3  ---
292519950080  2925 19 95  3  ---
292521000010        1  -
292521000080  2925 21 00  2  --
292529000080  2925 29 00  2  --
292600000080  2926     0
292610000080  2926 10 00  1  -
292620000080  2926 20 00  1  -
292630000080  2926 30 00  1  -
292690000080  2926 90   1  -
292690200080  2926 90 20  2  --
292690950080  2926 90 95  2  --
292700000080  2927 00 00  0
292800000080  2928 00   0
292800100080  2928 00 10  1  -
292800900080  2928 00 90  1  -
292900000080  2929     0
292910000080  2929 10 00  1  -
292990000080  2929 90 00  1  -
293000000010
293000000080  2930     0
293020000080  2930 20 00  1  -
293030000080  2930 30 00  1  -
293040000080  2930 40   1  -
293040100080  2930 40 10  2  --
293040900080  2930 40 90  2  --
293050000080  2930 50 00  1  -
293090000080  2930 90   1  -
293090130080  2930 90 13  2  --
293090160080  2930 90 16  2  --
293090200080  2930 90 20  2  --
293090300080  2930 90 30  2  --
293090400080  2930 90 40  2  --
293090500080  2930 90 50  2  --
293090850080  2930 90 85  2  --
293100000080  2931 00   0
293100100080  2931 00 10  1  -
293100200080  2931 00 20  1  -
293100300080  2931 00 30  1  -
293100950080  2931 00 95  1  -
293200000080  2932     0
293211000010        1  -
293211000080  2932 11 00  2  --
293212000080  2932 12 00  2  --
293213000080  2932 13 00  2  --
293219000080  2932 19 00  2  --
293221000010        1  -
293221000080  2932 21 00  2  --
293229000080  2932 29   2  --
293229100080  2932 29 10  3  ---
293229200080  2932 29 20  3  ---
293229300080  2932 29 30  3  ---
293229400080  2932 29 40  3  ---
293229500080  2932 29 50  3  ---
293229600080  2932 29 60  3  ---
293229850080  2932 29 85  3  ---
293291000010        1  -
293291000080  2932 91 00  2  --
293292000080  2932 92 00  2  --
293293000080  2932 93 00  2  --
293294000080  2932 94 00  2  --
293295000080  2932 95 00  2  --
293299000080  2932 99 00  2  --
293300000080  2933     0
293311000010        1  -
293311000080  2933 11   2  --
293311100080  2933 11 10  3  ---
293311900080  2933 11 90  3  ---
293319000080  2933 19   2  --
293319100080  2933 19 10  3  ---
293319900080  2933 19 90  3  ---
293321000010        1  -
293321000080  2933 21 00  2  --
293329000080  2933 29   2  --
293329100080  2933 29 10  3  ---
293329900080  2933 29 90  3  ---
293331000010        1  -
293331000080  2933 31 00  2  --
293332000080  2933 32 00  2  --
293333000080  2933 33 00  2  --
293339000080  2933 39   2  --
293339100080  2933 39 10  3  ---
293339200080  2933 39 20  3  ---
293339250080  2933 39 25  3  ---
293339350080  2933 39 35  3  ---
293339400080  2933 39 40  3  ---
293339450080  2933 39 45  3  ---
293339500080  2933 39 50  3  ---
293339550080  2933 39 55  3  ---
293339990080  2933 39 99  3  ---
293341000010        1  -
293341000080  2933 41 00  2  --
293349000080  2933 49   2  --
293349100080  2933 49 10  3  ---
293349300080  2933 49 30  3  ---
293349900080  2933 49 90  3  ---
293352000010        1  -
293352000080  2933 52 00  2  --
293353000080  2933 53   2  --
293353100080  2933 53 10  3  ---
293353900080  2933 53 90  3  ---
293354000080  2933 54 00  2  --
293355000080  2933 55 00  2  --
293359000080  2933 59   2  --
293359100080  2933 59 10  3  ---
293359200080  2933 59 20  3  ---
293359950080  2933 59 95  3  ---
293361000010        1  -
293361000080  2933 61 00  2  --
293369000080  2933 69   2  --
293369100080  2933 69 10  3  ---
293369400080  2933 69 40  3  ---
293369800080  2933 69 80  3  ---
293371000010        1  -
293371000080  2933 71 00  2  --
293372000080  2933 72 00  2  --
293379000080  2933 79 00  2  --
293391000010        1  -
293391000080  2933 91   2  --
293391100080  2933 91 10  3  ---
293391900080  2933 91 90  3  ---
293399000080  2933 99   2  --
293399200080  2933 99 20  3  ---
293399500080  2933 99 50  3  ---
293399800080  2933 99 80  3  ---
293400000080  2934     0
293410000080  2934 10 00  1  -
293420000080  2934 20   1  -
293420200080  2934 20 20  2  --
293420800080  2934 20 80  2  --
293430000080  2934 30   1  -
293430100080  2934 30 10  2  --
293430900080  2934 30 90  2  --
293491000010        1  -
293491000080  2934 91 00  2  --
293499000080  2934 99   2  --
293499600080  2934 99 60  3  ---
293499900080  2934 99 90  3  ---
293500000080  2935 00   0
293500300080  2935 00 30  1  -
293500900080  2935 00 90  1  -
293600000010
293600000080  2936     0
293621000010        1  -
293621000080  2936 21 00  2  --
293622000080  2936 22 00  2  --
293623000080  2936 23 00  2  --
293624000080  2936 24 00  2  --
293625000080  2936 25 00  2  --
293626000080  2936 26 00  2  --
293627000080  2936 27 00  2  --
293628000080  2936 28 00  2  --
293629000080  2936 29 00  2  --
293690000080  2936 90 00  1  -
293700000080  2937     0
293711000010        1  -
293711000080  2937 11 00  2  --
293712000080  2937 12 00  2  --
293719000080  2937 19 00  2  --
293721000010        1  -
293721000080  2937 21 00  2  --
293722000080  2937 22 00  2  --
293723000080  2937 23 00  2  --
293729000080  2937 29 00  2  --
293731000010        1  -
293731000080  2937 31 00  2  --
293739000080  2937 39 00  2  --
293740000080  2937 40 00  1  -
293750000080  2937 50 00  1  -
293790000080  2937 90 00  1  -
293800000010
293800000080  2938     0
293810000080  2938 10 00  1  -
293890000080  2938 90   1  -
293890100080  2938 90 10  2  --
293890300080  2938 90 30  2  --
293890900080  2938 90 90  2  --
293900000080  2939     0
293911000010        1  -
293911000080  2939 11 00  2  --
293919000080  2939 19 00  2  --
293920000080  2939 20 00  1  -
293930000080  2939 30 00  1  -
293941000010        1  -
293941000080  2939 41 00  2  --
293942000080  2939 42 00  2  --
293943000080  2939 43 00  2  --
293949000080  2939 49 00  2  --
293951000010        1  -
293951000080  2939 51 00  2  --
293959000080  2939 59 00  2  --
293961000010        1  -
293961000080  2939 61 00  2  --
293962000080  2939 62 00  2  --
293963000080  2939 63 00  2  --
293969000080  2939 69 00  2  --
293991000010        1  -
293991000080  2939 91 00  2  --
293999000080  2939 99 00  2  --
294000000010
294000000080  2940 00 00  0
294100000080  2941     0
294110000080  2941 10 00  1  -
294120000080  2941 20   1  -
294120300080  2941 20 30  2  --
294120800080  2941 20 80  2  --
294130000080  2941 30 00  1  -
294140000080  2941 40 00  1  -
294150000080  2941 50 00  1  -
294190000080  2941 90 00  1  -
294200000080  2942 00 00  0
300021000090  30
300100000080  3001     0
300120000080  3001 20   1  -
300120100080  3001 20 10  2  --
300120900080  3001 20 90  2  --
300190000080  3001 90   1  -
300190200080  3001 90 20  2  --
300190910010        2  --
300190910080  3001 90 91  3  ---
300190980080  3001 90 98  3  ---
300200000080  3002     0
300210000080  3002 10   1  -
300210100080  3002 10 10  2  --
300210910010        2  --
300210910080  3002 10 91  3  ---
300210950010        3  ---
300210950080  3002 10 95  4  ----
300210990080  3002 10 99  4  ----
300220000080  3002 20 00  1  -
300230000080  3002 30 00  1  -
300290000080  3002 90   1  -
300290100080  3002 90 10  2  --
300290300080  3002 90 30  2  --
300290500080  3002 90 50  2  --
300290900080  3002 90 90  2  --
300300000080  3003     0
300310000080  3003 10 00  1  -
300320000080  3003 20 00  1  -
300331000010        1  -
300331000080  3003 31 00  2  --
300339000080  3003 39 00  2  --
300340000080  3003 40 00  1  -
300390000080  3003 90   1  -
300390100080  3003 90 10  2  --
300390900080  3003 90 90  2  --
300400000080  3004     0
300410000080  3004 10   1  -
300410100080  3004 10 10  2  --
300410900080  3004 10 90  2  --
300420000080  3004 20   1  -
300420100080  3004 20 10  2  --
300420900080  3004 20 90  2  --
300431000010        1  -
300431000080  3004 31   2  --
300431100080  3004 31 10  3  ---
300431900080  3004 31 90  3  ---
300432000080  3004 32   2  --
300432100080  3004 32 10  3  ---
300432900080  3004 32 90  3  ---
300439000080  3004 39   2  --
300439100080  3004 39 10  3  ---
300439900080  3004 39 90  3  ---
300440000080  3004 40   1  -
300440100080  3004 40 10  2  --
300440900080  3004 40 90  2  --
300450000080  3004 50   1  -
300450100080  3004 50 10  2  --
300450900080  3004 50 90  2  --
300490000080  3004 90   1  -
300490110010        2  --
300490110080  3004 90 11  3  ---
300490190080  3004 90 19  3  ---
300490910010        2  --
300490910080  3004 90 91  3  ---
300490990080  3004 90 99  3  ---
300500000080  3005     0
300510000080  3005 10 00  1  -
300590000080  3005 90   1  -
300590100080  3005 90 10  2  --
300590310010        2  --
300590310020        3  ---
300590310080  3005 90 31  4  ----
300590510010        4  ----
300590510080  3005 90 51  5  -----
300590550080  3005 90 55  5  -----
300590990080  3005 90 99  3  ---
300600000080  3006     0
300610000080  3006 10   1  -
300610100080  3006 10 10  2  --
300610300080  3006 10 30  2  --
300610900080  3006 10 90  2  --
300620000080  3006 20 00  1  -
300630000080  3006 30 00  1  -
300640000080  3006 40 00  1  -
300650000080  3006 50 00  1  -
300660000080  3006 60   1  -
300660110010        2  --
300660110080  3006 60 11  3  ---
300660190080  3006 60 19  3  ---
300660900080  3006 60 90  2  --
300670000080  3006 70 00  1  -
300691000010        1  -
300691000080  3006 91 00  2  --
300692000080  3006 92 00  2  --
310021000090  31
310100000080  3101 00 00  0
310200000080  3102     0
310210000080  3102 10   1  -
310210100080  3102 10 10  2  --
310210900080  3102 10 90  2  --
310221000010        1  -
310221000080  3102 21 00  2  --
310229000080  3102 29 00  2  --
310230000080  3102 30   1  -
310230100080  3102 30 10  2  --
310230900080  3102 30 90  2  --
310240000080  3102 40   1  -
310240100080  3102 40 10  2  --
310240900080  3102 40 90  2  --
310250000080  3102 50   1  -
310250100080  3102 50 10  2  --
310250900080  3102 50 90  2  --
310260000080  3102 60 00  1  -
310280000080  3102 80 00  1  -
310290000080  3102 90 00  1  -
310300000080  3103     0
310310000080  3103 10   1  -
310310100080  3103 10 10  2  --
310310900080  3103 10 90  2  --
310390000080  3103 90 00  1  -
310400000080  3104     0
310420000080  3104 20   1  -
310420100080  3104 20 10  2  --
310420500080  3104 20 50  2  --
310420900080  3104 20 90  2  --
310430000080  3104 30 00  1  -
310490000080  3104 90 00  1  -
310500000080  3105     0
310510000080  3105 10 00  1  -
310520000080  3105 20   1  -
310520100080  3105 20 10  2  --
310520900080  3105 20 90  2  --
310530000080  3105 30 00  1  -
310540000080  3105 40 00  1  -
310551000010        1  -
310551000080  3105 51 00  2  --
310559000080  3105 59 00  2  --
310560000080  3105 60   1  -
310560100080  3105 60 10  2  --
310560900080  3105 60 90  2  --
310590000080  3105 90   1  -
310590100080  3105 90 10  2  --
310590910010        2  --
310590910080  3105 90 91  3  ---
310590990080  3105 90 99  3  ---
320021000090  32
320100000080  3201     0
320110000080  3201 10 00  1  -
320120000080  3201 20 00  1  -
320190000080  3201 90   1  -
320190200080  3201 90 20  2  --
320190900080  3201 90 90  2  --
320200000080  3202     0
320210000080  3202 10 00  1  -
320290000080  3202 90 00  1  -
320300000080  3203 00   0
320300100080  3203 00 10  1  -
320300900080  3203 00 90  1  -
320400000080  3204     0
320411000010        1  -
320411000080  3204 11 00  2  --
320412000080  3204 12 00  2  --
320413000080  3204 13 00  2  --
320414000080  3204 14 00  2  --
320415000080  3204 15 00  2  --
320416000080  3204 16 00  2  --
320417000080  3204 17 00  2  --
320419000080  3204 19 00  2  --
320420000080  3204 20 00  1  -
320490000080  3204 90 00  1  -
320500000080  3205 00 00  0
320600000080  3206     0
320611000010        1  -
320611000080  3206 11 00  2  --
320619000080  3206 19 00  2  --
320620000080  3206 20 00  1  -
320641000010        1  -
320641000080  3206 41 00  2  --
320642000080  3206 42 00  2  --
320649000080  3206 49   2  --
320649100080  3206 49 10  3  ---
320649300080  3206 49 30  3  ---
320649800080  3206 49 80  3  ---
320650000080  3206 50 00  1  -
320700000080  3207     0
320710000080  3207 10 00  1  -
320720000080  3207 20   1  -
320720100080  3207 20 10  2  --
320720900080  3207 20 90  2  --
320730000080  3207 30 00  1  -
320740000080  3207 40   1  -
320740100080  3207 40 10  2  --
320740200080  3207 40 20  2  --
320740300080  3207 40 30  2  --
320740800080  3207 40 80  2  --
320800000080  3208     0
320810000080  3208 10   1  -
320810100080  3208 10 10  2  --
320810900080  3208 10 90  2  --
320820000080  3208 20   1  -
320820100080  3208 20 10  2  --
320820900080  3208 20 90  2  --
320890000080  3208 90   1  -
320890110010        2  --
320890110080  3208 90 11  3  ---
320890130080  3208 90 13  3  ---
320890190080  3208 90 19  3  ---
320890910010        2  --
320890910080  3208 90 91  3  ---
320890990080  3208 90 99  3  ---
320900000080  3209     0
320910000080  3209 10 00  1  -
320990000080  3209 90 00  1  -
321000000080  3210 00   0
321000100080  3210 00 10  1  -
321000900080  3210 00 90  1  -
321100000080  3211 00 00  0
321200000080  3212     0
321210000080  3212 10   1  -
321210100080  3212 10 10  2  --
321210900080  3212 10 90  2  --
321290000080  3212 90   1  -
321290310010        2  --
321290310080  3212 90 31  3  ---
321290380080  3212 90 38  3  ---
321290900080  3212 90 90  2  --
321300000080  3213     0
321310000080  3213 10 00  1  -
321390000080  3213 90 00  1  -
321400000080  3214     0
321410000080  3214 10   1  -
321410100080  3214 10 10  2  --
321410900080  3214 10 90  2  --
321490000080  3214 90 00  1  -
321500000080  3215     0
321511000010        1  -
321511000080  3215 11 00  2  --
321519000080  3215 19 00  2  --
321590000080  3215 90   1  -
321590100080  3215 90 10  2  --
321590800080  3215 90 80  2  --
330021000090  33
330100000080  3301     0
330112000010        1  -
330112000080  3301 12   2  --
330112100080  3301 12 10  3  ---
330112900080  3301 12 90  3  ---
330113000080  3301 13   2  --
330113100080  3301 13 10  3  ---
330113900080  3301 13 90  3  ---
330119000080  3301 19   2  --
330119200080  3301 19 20  3  ---
330119800080  3301 19 80  3  ---
330124000010        1  -
330124000080  3301 24   2  --
330124100080  3301 24 10  3  ---
330124900080  3301 24 90  3  ---
330125000080  3301 25   2  --
330125100080  3301 25 10  3  ---
330125900080  3301 25 90  3  ---
330129000080  3301 29   2  --
330129110010        3  ---
330129110080  3301 29 11  4  ----
330129310080  3301 29 31  4  ----
330129410010        3  ---
330129410080  3301 29 41  4  ----
330129710010        4  ----
330129710080  3301 29 71  5  -----
330129790080  3301 29 79  5  -----
330129910080  3301 29 91  5  -----
330130000080  3301 30 00  1  -
330190000080  3301 90   1  -
330190100080  3301 90 10  2  --
330190210010        2  --
330190210080  3301 90 21  3  ---
330190300080  3301 90 30  3  ---
330190900080  3301 90 90  2  --
330200000080  3302     0
330210000080  3302 10   1  -
330210100010        2  --
330210100020        3  ---
330210100080  3302 10 10  4  ----
330210210010        4  ----
330210210080  3302 10 21  5  -----
330210290080  3302 10 29  5  -----
330210400080  3302 10 40  3  ---
330210900080  3302 10 90  2  --
330290000080  3302 90   1  -
330290100080  3302 90 10  2  --
330290900080  3302 90 90  2  --
330300000080  3303 00   0
330300100080  3303 00 10  1  -
330300900080  3303 00 90  1  -
330400000080  3304     0
330410000080  3304 10 00  1  -
330420000080  3304 20 00  1  -
330430000080  3304 30 00  1  -
330491000010        1  -
330491000080  3304 91 00  2  --
330499000080  3304 99 00  2  --
330500000080  3305     0
330510000080  3305 10 00  1  -
330520000080  3305 20 00  1  -
330530000080  3305 30 00  1  -
330590000080  3305 90   1  -
330590100080  3305 90 10  2  --
330590900080  3305 90 90  2  --
330600000080  3306     0
330610000080  3306 10 00  1  -
330620000080  3306 20 00  1  -
330690000080  3306 90 00  1  -
330700000080  3307     0
330710000080  3307 10 00  1  -
330720000080  3307 20 00  1  -
330730000080  3307 30 00  1  -
330741000010        1  -
330741000080  3307 41 00  2  --
330749000080  3307 49 00  2  --
330790000080  3307 90 00  1  -
340021000090  34
340100000080  3401     0
340111000010        1  -
340111000080  3401 11 00  2  --
340119000080  3401 19 00  2  --
340120000080  3401 20   1  -
340120100080  3401 20 10  2  --
340120900080  3401 20 90  2  --
340130000080  3401 30 00  1  -
340200000080  3402     0
340211000010        1  -
340211000080  3402 11   2  --
340211100080  3402 11 10  3  ---
340211900080  3402 11 90  3  ---
340212000080  3402 12 00  2  --
340213000080  3402 13 00  2  --
340219000080  3402 19 00  2  --
340220000080  3402 20   1  -
340220200080  3402 20 20  2  --
340220900080  3402 20 90  2  --
340290000080  3402 90   1  -
340290100080  3402 90 10  2  --
340290900080  3402 90 90  2  --
340300000080  3403     0
340311000010        1  -
340311000080  3403 11 00  2  --
340319000080  3403 19   2  --
340319100080  3403 19 10  3  ---
340319910010        3  ---
340319910080  3403 19 91  4  ----
340319990080  3403 19 99  4  ----
340391000010        1  -
340391000080  3403 91 00  2  --
340399000080  3403 99   2  --
340399100080  3403 99 10  3  ---
340399900080  3403 99 90  3  ---
340400000080  3404     0
340420000080  3404 20 00  1  -
340490000080  3404 90   1  -
340490100080  3404 90 10  2  --
340490800080  3404 90 80  2  --
340500000080  3405     0
340510000080  3405 10 00  1  -
340520000080  3405 20 00  1  -
340530000080  3405 30 00  1  -
340540000080  3405 40 00  1  -
340590000080  3405 90   1  -
340590100080  3405 90 10  2  --
340590900080  3405 90 90  2  --
340600000080  3406 00   0
340600110010        1  -
340600110080  3406 00 11  2  --
340600190080  3406 00 19  2  --
340600900080  3406 00 90  1  -
340700000080  3407 00 00  0
350021000090  35
350100000080  3501     0
350110000080  3501 10   1  -
350110100080  3501 10 10  2  --
350110500080  3501 10 50  2  --
350110900080  3501 10 90  2  --
350190000080  3501 90   1  -
350190100080  3501 90 10  2  --
350190900080  3501 90 90  2  --
350200000080  3502     0
350211000010        1  -
350211000080  3502 11   2  --
350211100080  3502 11 10  3  ---
350211900080  3502 11 90  3  ---
350219000080  3502 19   2  --
350219100080  3502 19 10  3  ---
350219900080  3502 19 90  3  ---
350220000080  3502 20   1  -
350220100080  3502 20 10  2  --
350220910010        2  --
350220910080  3502 20 91  3  ---
350220990080  3502 20 99  3  ---
350290000080  3502 90   1  -
350290200010        2  --
350290200080  3502 90 20  3  ---
350290700080  3502 90 70  3  ---
350290900080  3502 90 90  2  --
350300000080  3503 00   0
350300100080  3503 00 10  1  -
350300800080  3503 00 80  1  -
350400000080  3504 00   0
350400100080  3504 00 10  1  -
350400900080  3504 00 90  1  -
350500000080  3505     0
350510000080  3505 10   1  -
350510100080  3505 10 10  2  --
350510500010        2  --
350510500080  3505 10 50  3  ---
350510900080  3505 10 90  3  ---
350520000080  3505 20   1  -
350520100080  3505 20 10  2  --
350520300080  3505 20 30  2  --
350520500080  3505 20 50  2  --
350520900080  3505 20 90  2  --
350600000080  3506     0
350610000080  3506 10 00  1  -
350691000010        1  -
350691000080  3506 91 00  2  --
350699000080  3506 99 00  2  --
350700000080  3507     0
350710000080  3507 10 00  1  -
350790000080  3507 90   1  -
350790100080  3507 90 10  2  --
350790200080  3507 90 20  2  --
350790900080  3507 90 90  2  --
360021000090  36
360100000080  3601 00 00  0
360200000080  3602 00 00  0
360300000080  3603 00   0
360300100080  3603 00 10  1  -
360300900080  3603 00 90  1  -
360400000080  3604     0
360410000080  3604 10 00  1  -
360490000080  3604 90 00  1  -
360500000080  3605 00 00  0
360600000080  3606     0
360610000080  3606 10 00  1  -
360690000080  3606 90   1  -
360690100080  3606 90 10  2  --
360690900080  3606 90 90  2  --
370021000090  37
370100000080  3701     0
370110000080  3701 10   1  -
370110100080  3701 10 10  2  --
370110900080  3701 10 90  2  --
370120000080  3701 20 00  1  -
370130000080  3701 30 00  1  -
370191000010        1  -
370191000080  3701 91 00  2  --
370199000080  3701 99 00  2  --
370200000080  3702     0
370210000080  3702 10 00  1  -
370231000010        1  -
370231000080  3702 31   2  --
370231200080  3702 31 20  3  ---
370231910010        3  ---
370231910080  3702 31 91  4  ----
370231980080  3702 31 98  4  ----
370232000080  3702 32   2  --
370232100010        3  ---
370232100080  3702 32 10  4  ----
370232200080  3702 32 20  4  ----
370232310010        3  ---
370232310080  3702 32 31  4  ----
370232500080  3702 32 50  4  ----
370232800080  3702 32 80  4  ----
370239000080  3702 39 00  2  --
370241000010        1  -
370241000080  3702 41 00  2  --
370242000080  3702 42 00  2  --
370243000080  3702 43 00  2  --
370244000080  3702 44 00  2  --
370251000010        1  -
370251000080  3702 51 00  2  --
370252000080  3702 52 00  2  --
370253000080  3702 53 00  2  --
370254000080  3702 54   2  --
370254100080  3702 54 10  3  ---
370254900080  3702 54 90  3  ---
370255000080  3702 55 00  2  --
370256000080  3702 56 00  2  --
370291000010        1  -
370291000080  3702 91   2  --
370291200080  3702 91 20  3  ---
370291800080  3702 91 80  3  ---
370293000080  3702 93   2  --
370293100080  3702 93 10  3  ---
370293900080  3702 93 90  3  ---
370294000080  3702 94   2  --
370294100080  3702 94 10  3  ---
370294900080  3702 94 90  3  ---
370295000080  3702 95 00  2  --
370300000080  3703     0
370310000080  3703 10 00  1  -
370320000080  3703 20   1  -
370320100080  3703 20 10  2  --
370320900080  3703 20 90  2  --
370390000080  3703 90   1  -
370390100080  3703 90 10  2  --
370390900080  3703 90 90  2  --
370400000080  3704 00   0
370400100080  3704 00 10  1  -
370400900080  3704 00 90  1  -
370500000080  3705     0
370510000080  3705 10 00  1  -
370590000080  3705 90   1  -
370590100080  3705 90 10  2  --
370590900080  3705 90 90  2  --
370600000080  3706     0
370610000080  3706 10   1  -
370610100080  3706 10 10  2  --
370610910010        2  --
370610910080  3706 10 91  3  ---
370610990080  3706 10 99  3  ---
370690000080  3706 90   1  -
370690100080  3706 90 10  2  --
370690310010        2  --
370690310080  3706 90 31  3  ---
370690510010        3  ---
370690510080  3706 90 51  4  ----
370690910010        4  ----
370690910080  3706 90 91  5  -----
370690990080  3706 90 99  5  -----
370700000080  3707     0
370710000080  3707 10 00  1  -
370790000080  3707 90   1  -
370790110010        2  --
370790110020        3  ---
370790110080  3707 90 11  4  ----
370790190080  3707 90 19  4  ----
370790300080  3707 90 30  3  ---
370790900080  3707 90 90  2  --
380021000090  38
380100000080  3801     0
380110000080  3801 10 00  1  -
380120000080  3801 20   1  -
380120100080  3801 20 10  2  --
380120900080  3801 20 90  2  --
380130000080  3801 30 00  1  -
380190000080  3801 90 00  1  -
380200000080  3802     0
380210000080  3802 10 00  1  -
380290000080  3802 90 00  1  -
380300000080  3803 00   0
380300100080  3803 00 10  1  -
380300900080  3803 00 90  1  -
380400000080  3804 00   0
380400100080  3804 00 10  1  -
380400900080  3804 00 90  1  -
380500000080  3805     0
380510000080  3805 10   1  -
380510100080  3805 10 10  2  --
380510300080  3805 10 30  2  --
380510900080  3805 10 90  2  --
380590000080  3805 90   1  -
380590100080  3805 90 10  2  --
380590900080  3805 90 90  2  --
380600000080  3806     0
380610000080  3806 10   1  -
380610100080  3806 10 10  2  --
380610900080  3806 10 90  2  --
380620000080  3806 20 00  1  -
380630000080  3806 30 00  1  -
380690000080  3806 90 00  1  -
380700000080  3807 00   0
380700100080  3807 00 10  1  -
380700900080  3807 00 90  1  -
380800000080  3808     0
380850000080  3808 50 00  1  -
380891000010        1  -
380891000080  3808 91   2  --
380891100080  3808 91 10  3  ---
380891200080  3808 91 20  3  ---
380891300080  3808 91 30  3  ---
380891400080  3808 91 40  3  ---
380891900080  3808 91 90  3  ---
380892000080  3808 92   2  --
380892100010        3  ---
380892100080  3808 92 10  4  ----
380892200080  3808 92 20  4  ----
380892300010        3  ---
380892300080  3808 92 30  4  ----
380892400080  3808 92 40  4  ----
380892500080  3808 92 50  4  ----
380892600080  3808 92 60  4  ----
380892900080  3808 92 90  4  ----
380893000080  3808 93   2  --
380893110010        3  ---
380893110080  3808 93 11  4  ----
380893130080  3808 93 13  4  ----
380893150080  3808 93 15  4  ----
380893170080  3808 93 17  4  ----
380893210080  3808 93 21  4  ----
380893230080  3808 93 23  4  ----
380893270080  3808 93 27  4  ----
380893300080  3808 93 30  3  ---
380893900080  3808 93 90  3  ---
380894000080  3808 94   2  --
380894100080  3808 94 10  3  ---
380894200080  3808 94 20  3  ---
380894900080  3808 94 90  3  ---
380899000080  3808 99   2  --
380899100080  3808 99 10  3  ---
380899900080  3808 99 90  3  ---
380900000080  3809     0
380910000080  3809 10   1  -
380910100080  3809 10 10  2  --
380910300080  3809 10 30  2  --
380910500080  3809 10 50  2  --
380910900080  3809 10 90  2  --
380991000010        1  -
380991000080  3809 91 00  2  --
380992000080  3809 92 00  2  --
380993000080  3809 93 00  2  --
381000000080  3810     0
381010000080  3810 10 00  1  -
381090000080  3810 90   1  -
381090100080  3810 90 10  2  --
381090900080  3810 90 90  2  --
381100000080  3811     0
381111000010        1  -
381111000080  3811 11   2  --
381111100080  3811 11 10  3  ---
381111900080  3811 11 90  3  ---
381119000080  3811 19 00  2  --
381121000010        1  -
381121000080  3811 21 00  2  --
381129000080  3811 29 00  2  --
381190000080  3811 90 00  1  -
381200000080  3812     0
381210000080  3812 10 00  1  -
381220000080  3812 20   1  -
381220100080  3812 20 10  2  --
381220900080  3812 20 90  2  --
381230000080  3812 30   1  -
381230210010        2  --
381230210080  3812 30 21  3  ---
381230290080  3812 30 29  3  ---
381230800080  3812 30 80  2  --
381300000080  3813 00 00  0
381400000080  3814 00   0
381400100080  3814 00 10  1  -
381400900080  3814 00 90  1  -
381500000080  3815     0
381511000010        1  -
381511000080  3815 11 00  2  --
381512000080  3815 12 00  2  --
381519000080  3815 19   2  --
381519100080  3815 19 10  3  ---
381519900080  3815 19 90  3  ---
381590000080  3815 90   1  -
381590100080  3815 90 10  2  --
381590900080  3815 90 90  2  --
381600000080  3816 00 00  0
381700000080  3817 00   0
381700500080  3817 00 50  1  -
381700800080  3817 00 80  1  -
381800000080  3818 00   0
381800100080  3818 00 10  1  -
381800900080  3818 00 90  1  -
381900000080  3819 00 00  0
382000000080  3820 00 00  0
382100000080  3821 00 00  0
382200000080  3822 00 00  0
382300000080  3823     0
382311000010        1  -
382311000080  3823 11 00  2  --
382312000080  3823 12 00  2  --
382313000080  3823 13 00  2  --
382319000080  3823 19   2  --
382319100080  3823 19 10  3  ---
382319300080  3823 19 30  3  ---
382319900080  3823 19 90  3  ---
382370000080  3823 70 00  1  -
382400000080  3824     0
382410000080  3824 10 00  1  -
382430000080  3824 30 00  1  -
382440000080  3824 40 00  1  -
382450000080  3824 50   1  -
382450100080  3824 50 10  2  --
382450900080  3824 50 90  2  --
382460000080  3824 60   1  -
382460110010        2  --
382460110080  3824 60 11  3  ---
382460190080  3824 60 19  3  ---
382460910010        2  --
382460910080  3824 60 91  3  ---
382460990080  3824 60 99  3  ---
382471000010        1  -
382471000080  3824 71 00  2  --
382472000080  3824 72 00  2  --
382473000080  3824 73 00  2  --
382474000080  3824 74 00  2  --
382475000080  3824 75 00  2  --
382476000080  3824 76 00  2  --
382477000080  3824 77 00  2  --
382478000080  3824 78 00  2  --
382479000080  3824 79 00  2  --
382481000010        1  -
382481000080  3824 81 00  2  --
382482000080  3824 82 00  2  --
382483000080  3824 83 00  2  --
382490000080  3824 90   1  -
382490100080  3824 90 10  2  --
382490150080  3824 90 15  2  --
382490200080  3824 90 20  2  --
382490250080  3824 90 25  2  --
382490300080  3824 90 30  2  --
382490350080  3824 90 35  2  --
382490400080  3824 90 40  2  --
382490450010        2  --
382490450080  3824 90 45  3  ---
382490500080  3824 90 50  3  ---
382490550080  3824 90 55  3  ---
382490610010        3  ---
382490610080  3824 90 61  4  ----
382490620080  3824 90 62  4  ----
382490640080  3824 90 64  4  ----
382490650080  3824 90 65  3  ---
382490700080  3824 90 70  3  ---
382490750010        3  ---
382490750080  3824 90 75  4  ----
382490800080  3824 90 80  4  ----
382490850080  3824 90 85  4  ----
382490910080  3824 90 91  4  ----
382490970080  3824 90 97  4  ----
382500000080  3825     0
382510000080  3825 10 00  1  -
382520000080  3825 20 00  1  -
382530000080  3825 30 00  1  -
382541000010        1  -
382541000080  3825 41 00  2  --
382549000080  3825 49 00  2  --
382550000080  3825 50 00  1  -
382561000010        1  -
382561000080  3825 61 00  2  --
382569000080  3825 69 00  2  --
382590000080  3825 90   1  -
382590100080  3825 90 10  2  --
382590900080  3825 90 90  2  --
390011000090  VII
390021000090  39
390100000010
390100000080  3901     0
390110000080  3901 10   1  -
390110100080  3901 10 10  2  --
390110900080  3901 10 90  2  --
390120000080  3901 20   1  -
390120100080  3901 20 10  2  --
390120900080  3901 20 90  2  --
390130000080  3901 30 00  1  -
390190000080  3901 90   1  -
390190100080  3901 90 10  2  --
390190200080  3901 90 20  2  --
390190900080  3901 90 90  2  --
390200000080  3902     0
390210000080  3902 10 00  1  -
390220000080  3902 20 00  1  -
390230000080  3902 30 00  1  -
390290000080  3902 90   1  -
390290100080  3902 90 10  2  --
390290200080  3902 90 20  2  --
390290900080  3902 90 90  2  --
390300000080  3903     0
390311000010        1  -
390311000080  3903 11 00  2  --
390319000080  3903 19 00  2  --
390320000080  3903 20 00  1  -
390330000080  3903 30 00  1  -
390390000080  3903 90   1  -
390390100080  3903 90 10  2  --
390390200080  3903 90 20  2  --
390390900080  3903 90 90  2  --
390400000080  3904     0
390410000080  3904 10 00  1  -
390421000010        1  -
390421000080  3904 21 00  2  --
390422000080  3904 22 00  2  --
390430000080  3904 30 00  1  -
390440000080  3904 40 00  1  -
390450000080  3904 50   1  -
390450100080  3904 50 10  2  --
390450900080  3904 50 90  2  --
390461000010        1  -
390461000080  3904 61 00  2  --
390469000080  3904 69   2  --
390469100080  3904 69 10  3  ---
390469900080  3904 69 90  3  ---
390490000080  3904 90 00  1  -
390500000080  3905     0
390512000010        1  -
390512000080  3905 12 00  2  --
390519000080  3905 19 00  2  --
390521000010        1  -
390521000080  3905 21 00  2  --
390529000080  3905 29 00  2  --
390530000080  3905 30 00  1  -
390591000010        1  -
390591000080  3905 91 00  2  --
390599000080  3905 99   2  --
390599100080  3905 99 10  3  ---
390599900080  3905 99 90  3  ---
390600000080  3906     0
390610000080  3906 10 00  1  -
390690000080  3906 90   1  -
390690100080  3906 90 10  2  --
390690200080  3906 90 20  2  --
390690300080  3906 90 30  2  --
390690400080  3906 90 40  2  --
390690500080  3906 90 50  2  --
390690600080  3906 90 60  2  --
390690900080  3906 90 90  2  --
390700000080  3907     0
390710000080  3907 10 00  1  -
390720000080  3907 20   1  -
390720110010        2  --
390720110080  3907 20 11  3  ---
390720210010        3  ---
390720210080  3907 20 21  4  ----
390720290080  3907 20 29  4  ----
390720910010        2  --
390720910080  3907 20 91  3  ---
390720990080  3907 20 99  3  ---
390730000080  3907 30 00  1  -
390740000080  3907 40 00  1  -
390750000080  3907 50 00  1  -
390760000080  3907 60   1  -
390760200080  3907 60 20  2  --
390760800080  3907 60 80  2  --
390770000080  3907 70 00  1  -
390791000010        1  -
390791000080  3907 91   2  --
390791100080  3907 91 10  3  ---
390791900080  3907 91 90  3  ---
390799000080  3907 99   2  --
390799110010        3  ---
390799110080  3907 99 11  4  ----
390799190080  3907 99 19  4  ----
390799910010        3  ---
390799910080  3907 99 91  4  ----
390799980080  3907 99 98  4  ----
390800000080  3908     0
390810000080  3908 10 00  1  -
390890000080  3908 90 00  1  -
390900000080  3909     0
390910000080  3909 10 00  1  -
390920000080  3909 20 00  1  -
390930000080  3909 30 00  1  -
390940000080  3909 40 00  1  -
390950000080  3909 50   1  -
390950100080  3909 50 10  2  --
390950900080  3909 50 90  2  --
391000000080  3910 00 00  0
391100000080  3911     0
391110000080  3911 10 00  1  -
391190000080  3911 90   1  -
391190110010        2  --
391190110080  3911 90 11  3  ---
391190130080  3911 90 13  3  ---
391190190080  3911 90 19  3  ---
391190910010        2  --
391190910080  3911 90 91  3  ---
391190930080  3911 90 93  3  ---
391190990080  3911 90 99  3  ---
391200000080  3912     0
391211000010        1  -
391211000080  3912 11 00  2  --
391212000080  3912 12 00  2  --
391220000080  3912 20   1  -
391220110010        2  --
391220110080  3912 20 11  3  ---
391220190080  3912 20 19  3  ---
391220900080  3912 20 90  2  --
391231000010        1  -
391231000080  3912 31 00  2  --
391239000080  3912 39   2  --
391239100080  3912 39 10  3  ---
391239200080  3912 39 20  3  ---
391239800080  3912 39 80  3  ---
391290000080  3912 90   1  -
391290100080  3912 90 10  2  --
391290900080  3912 90 90  2  --
391300000080  3913     0
391310000080  3913 10 00  1  -
391390000080  3913 90 00  1  -
391400000080  3914 00 00  0
391500000010
391500000080  3915     0
391510000080  3915 10 00  1  -
391520000080  3915 20 00  1  -
391530000080  3915 30 00  1  -
391590000080  3915 90   1  -
391590110010        2  --
391590110080  3915 90 11  3  ---
391590180080  3915 90 18  3  ---
391590900080  3915 90 90  2  --
391600000080  3916     0
391610000080  3916 10 00  1  -
391620000080  3916 20   1  -
391620100080  3916 20 10  2  --
391620900080  3916 20 90  2  --
391690000080  3916 90   1  -
391690110010        2  --
391690110080  3916 90 11  3  ---
391690130080  3916 90 13  3  ---
391690150080  3916 90 15  3  ---
391690190080  3916 90 19  3  ---
391690510010        2  --
391690510080  3916 90 51  3  ---
391690590080  3916 90 59  3  ---
391690900080  3916 90 90  2  --
391700000080  3917     0
391710000080  3917 10   1  -
391710100080  3917 10 10  2  --
391710900080  3917 10 90  2  --
391721000010        1  -
391721000080  3917 21   2  --
391721100080  3917 21 10  3  ---
391721900080  3917 21 90  3  ---
391722000080  3917 22   2  --
391722100080  3917 22 10  3  ---
391722900080  3917 22 90  3  ---
391723000080  3917 23   2  --
391723100080  3917 23 10  3  ---
391723900080  3917 23 90  3  ---
391729000080  3917 29   2  --
391729120010        3  ---
391729120080  3917 29 12  4  ----
391729150080  3917 29 15  4  ----
391729190080  3917 29 19  4  ----
391729900080  3917 29 90  3  ---
391731000010        1  -
391731000080  3917 31 00  2  --
391732000080  3917 32   2  --
391732100010        3  ---
391732100080  3917 32 10  4  ----
391732310010        4  ----
391732310080  3917 32 31  5  -----
391732350080  3917 32 35  5  -----
391732390080  3917 32 39  5  -----
391732510080  3917 32 51  4  ----
391732910010        3  ---
391732910080  3917 32 91  4  ----
391732990080  3917 32 99  4  ----
391733000080  3917 33 00  2  --
391739000080  3917 39   2  --
391739120010        3  ---
391739120080  3917 39 12  4  ----
391739150080  3917 39 15  4  ----
391739190080  3917 39 19  4  ----
391739900080  3917 39 90  3  ---
391740000080  3917 40 00  1  -
391800000080  3918     0
391810000080  3918 10   1  -
391810100080  3918 10 10  2  --
391810900080  3918 10 90  2  --
391890000080  3918 90 00  1  -
391900000080  3919     0
391910000080  3919 10   1  -
391910110010        2  --
391910110080  3919 10 11  3  ---
391910130080  3919 10 13  3  ---
391910150080  3919 10 15  3  ---
391910190080  3919 10 19  3  ---
391910310010        2  --
391910310020        3  ---
391910310080  3919 10 31  4  ----
391910380080  3919 10 38  4  ----
391910610010        3  ---
391910610080  3919 10 61  4  ----
391910690080  3919 10 69  4  ----
391910900080  3919 10 90  3  ---
391990000080  3919 90   1  -
391990100080  3919 90 10  2  --
391990310010        2  --
391990310020        3  ---
391990310080  3919 90 31  4  ----
391990380080  3919 90 38  4  ----
391990610010        3  ---
391990610080  3919 90 61  4  ----
391990690080  3919 90 69  4  ----
391990900080  3919 90 90  3  ---
392000000080  3920     0
392010000080  3920 10   1  -
392010230010        2  --
392010230020        3  ---
392010230030        4  ----
392010230080  3920 10 23  5  -----
392010240010        5  -----
392010240020        6  ------
392010240080  3920 10 24  7  -------
392010260080  3920 10 26  7  -------
392010270080  3920 10 27  6  ------
392010280080  3920 10 28  4  ----
392010400080  3920 10 40  3  ---
392010810010        2  --
392010810080  3920 10 81  3  ---
392010890080  3920 10 89  3  ---
392020000080  3920 20   1  -
392020210010        2  --
392020210080  3920 20 21  3  ---
392020290080  3920 20 29  3  ---
392020710010        2  --
392020710020        3  ---
392020710080  3920 20 71  4  ----
392020790080  3920 20 79  4  ----
392020900080  3920 20 90  3  ---
392030000080  3920 30 00  1  -
392043000010        1  -
392043000080  3920 43   2  --
392043100080  3920 43 10  3  ---
392043900080  3920 43 90  3  ---
392049000080  3920 49   2  --
392049100080  3920 49 10  3  ---
392049900080  3920 49 90  3  ---
392051000010        1  -
392051000080  3920 51 00  2  --
392059000080  3920 59   2  --
392059100080  3920 59 10  3  ---
392059900080  3920 59 90  3  ---
392061000010        1  -
392061000080  3920 61 00  2  --
392062000080  3920 62   2  --
392062110010        3  ---
392062110080  3920 62 11  4  ----
392062130080  3920 62 13  4  ----
392062190080  3920 62 19  4  ----
392062900080  3920 62 90  3  ---
392063000080  3920 63 00  2  --
392069000080  3920 69 00  2  --
392071000010        1  -
392071000080  3920 71   2  --
392071100080  3920 71 10  3  ---
392071900080  3920 71 90  3  ---
392073000080  3920 73   2  --
392073100080  3920 73 10  3  ---
392073500080  3920 73 50  3  ---
392073900080  3920 73 90  3  ---
392079000080  3920 79   2  --
392079100080  3920 79 10  3  ---
392079900080  3920 79 90  3  ---
392091000010        1  -
392091000080  3920 91 00  2  --
392092000080  3920 92 00  2  --
392093000080  3920 93 00  2  --
392094000080  3920 94 00  2  --
392099000080  3920 99   2  --
392099210010        3  ---
392099210080  3920 99 21  4  ----
392099280080  3920 99 28  4  ----
392099510010        3  ---
392099510080  3920 99 51  4  ----
392099530080  3920 99 53  4  ----
392099550080  3920 99 55  4  ----
392099590080  3920 99 59  4  ----
392099900080  3920 99 90  3  ---
392100000080  3921     0
392111000010        1  -
392111000080  3921 11 00  2  --
392112000080  3921 12 00  2  --
392113000080  3921 13   2  --
392113100080  3921 13 10  3  ---
392113900080  3921 13 90  3  ---
392114000080  3921 14 00  2  --
392119000080  3921 19 00  2  --
392190000080  3921 90   1  -
392190110010        2  --
392190110020        3  ---
392190110080  3921 90 11  4  ----
392190190080  3921 90 19  4  ----
392190300080  3921 90 30  3  ---
392190410010        3  ---
392190410020        4  ----
392190410080  3921 90 41  5  -----
392190430080  3921 90 43  5  -----
392190490080  3921 90 49  4  ----
392190550080  3921 90 55  3  ---
392190600080  3921 90 60  2  --
392190900080  3921 90 90  2  --
392200000080  3922     0
392210000080  3922 10 00  1  -
392220000080  3922 20 00  1  -
392290000080  3922 90 00  1  -
392300000080  3923     0
392310000080  3923 10 00  1  -
392321000010        1  -
392321000080  3923 21 00  2  --
392329000080  3923 29   2  --
392329100080  3923 29 10  3  ---
392329900080  3923 29 90  3  ---
392330000080  3923 30   1  -
392330100080  3923 30 10  2  --
392330900080  3923 30 90  2  --
392340000080  3923 40   1  -
392340100080  3923 40 10  2  --
392340900080  3923 40 90  2  --
392350000080  3923 50   1  -
392350100080  3923 50 10  2  --
392350900080  3923 50 90  2  --
392390000080  3923 90   1  -
392390100080  3923 90 10  2  --
392390900080  3923 90 90  2  --
392400000080  3924     0
392410000080  3924 10 00  1  -
392490000080  3924 90   1  -
392490110010        2  --
392490110080  3924 90 11  3  ---
392490190080  3924 90 19  3  ---
392490900080  3924 90 90  2  --
392500000080  3925     0
392510000080  3925 10 00  1  -
392520000080  3925 20 00  1  -
392530000080  3925 30 00  1  -
392590000080  3925 90   1  -
392590100080  3925 90 10  2  --
392590200080  3925 90 20  2  --
392590800080  3925 90 80  2  --
392600000080  3926     0
392610000080  3926 10 00  1  -
392620000080  3926 20 00  1  -
392630000080  3926 30 00  1  -
392640000080  3926 40 00  1  -
392690000080  3926 90   1  -
392690500080  3926 90 50  2  --
392690920010        2  --
392690920080  3926 90 92  3  ---
392690970080  3926 90 97  3  ---
400021000090  40
400100000080  4001     0
400110000080  4001 10 00  1-
400121000010        1  -
400121000080  4001 21 00  2  --
400122000080  4001 22 00  2  --
400129000080  4001 29 00  2  --
400130000080  4001 30 00  1  -
400200000080  4002     0
400211000010        1  -
400211000080  4002 11 00  2  --
400219000080  4002 19   2  --
400219100080  4002 19 10  3  ---
400219200080  4002 19 20  3  ---
400219300080  4002 19 30  3  ---
400219900080  4002 19 90  3  ---
400220000080  4002 20 00  1  -
400231000010        1  -
400231000080  4002 31 00  2  --
400239000080  4002 39 00  2  --
400241000010        1  -
400241000080  4002 41 00  2  --
400249000080  4002 49 00  2  --
400251000010        1  -
400251000080  4002 51 00  2  --
400259000080  4002 59 00  2  --
400260000080  4002 60 00  1  -
400270000080  4002 70 00  1  -
400280000080  4002 80 00  1  -
400291000010        1  -
400291000080  4002 91 00  2  --
400299000080  4002 99   2  --
400299100080  4002 99 10  3  ---
400299900080  4002 99 90  3  ---
400300000080  4003 00 00  0
400400000080  4004 00 00  0
400500000080  4005     0
400510000080  4005 10 00  1  -
400520000080  4005 20 00  1  -
400591000010        1  -
400591000080  4005 91 00  2  --
400599000080  4005 99 00  2  --
400600000080  4006     0
400610000080  4006 10 00  1  -
400690000080  4006 90 00  1  -
400700000080  4007 00 00  0
400800000080  4008     0
400811000010        1  -
400811000080  4008 11 00  2  --
400819000080  4008 19 00  2  --
400821000010        1  -
400821000080  4008 21   2  --
400821100080  4008 21 10  3  ---
400821900080  4008 21 90  3  ---
400829000080  4008 29 00  2  --
400900000080  4009     0
400911000010        1  -
400911000080  4009 11 00  2  --
400912000080  4009 12 00  2  --
400921000010        1  -
400921000080  4009 21 00  2  --
400922000080  4009 22 00  2  --
400931000010        1  -
400931000080  4009 31 00  2  --
400932000080  4009 32 00  2  --
400941000010        1  -
400941000080  4009 41 00  2  --
400942000080  4009 42 00  2  --
401000000080  4010     0
401011000010        1  -
401011000080  4010 11 00  2  --
401012000080  4010 12 00  2  --
401019000080  4010 19 00  2  --
401031000010        1  -
401031000080  4010 31 00  2  --
401032000080  4010 32 00  2  --
401033000080  4010 33 00  2  --
401034000080  4010 34 00  2  --
401035000080  4010 35 00  2  --
401036000080  4010 36 00  2  --
401039000080  4010 39 00  2  --
401100000080  4011     0
401110000080  4011 10 00  1  -
401120000080  4011 20   1  -
401120100080  4011 20 10  2  --
401120900080  4011 20 90  2  --
401130000080  4011 30 00  1  -
401140000080  4011 40 00  1  -
401150000080  4011 50 00  1  -
401161000010        1  -
401161000080  4011 61 00  2  --
401162000080  4011 62 00  2  --
401163000080  4011 63 00  2  --
401169000080  4011 69 00  2  --
401192000010        1  -
401192000080  4011 92 00  2  --
401193000080  4011 93 00  2  --
401194000080  4011 94 00  2  --
401199000080  4011 99 00  2  --
401200000080  4012     0
401211000010        1  -
401211000080  4012 11 00  2  --
401212000080  4012 12 00  2  --
401213000080  4012 13 00  2  --
401219000080  4012 19 00  2  --
401220000080  4012 20 00  1  -
401290000080  4012 90   1  -
401290200080  4012 90 20  2  --
401290300080  4012 90 30  2  --
401290900080  4012 90 90  2  --
401300000080  4013     0
401310000080  4013 10 00  1  -
401320000080  4013 20 00  1  -
401390000080  4013 90 00  1  -
401400000080  4014     0
401410000080  4014 10 00  1  -
401490000080  4014 90 00  1  -
401500000080  4015     0
401511000010        1  -
401511000080  4015 11 00  2  --
401519000080  4015 19 00  2  --
401590000080  4015 90 00  1  -
401600000080  4016     0
401610000080  4016 10 00  1  -
401691000010        1  -
401691000080  4016 91 00  2  --
401692000080  4016 92 00  2  --
401693000080  4016 93 00  2  --
401694000080  4016 94 00  2  --
401695000080  4016 95 00  2  --
401699000080  4016 99   2  --
401699520010        3  ---
401699520080  4016 99 52  4  ----
401699570080  4016 99 57  4  ----
401699910010        3  ---
401699910080  4016 99 91  4  ----
401699970080  4016 99 97  4  ----
401700000080  4017 00 00  0
410011000090  VIII
410021000090  41
410100000080  4101     0
410120000080  4101 20   1  -
410120100080  4101 20 10  2  --
410120300080  4101 20 30  2  --
410120500080  4101 20 50  2  --
410120900080  4101 20 90  2  --
410150000080  4101 50   1  -
410150100080  4101 50 10  2  --
410150300080  4101 50 30  2  --
410150500080  4101 50 50  2  --
410150900080  4101 50 90  2  --
410190000080  4101 90 00  1  -
410200000080  4102     0
410210000080  4102 10   1  -
410210100080  4102 10 10  2  --
410210900080  4102 10 90  2  --
410221000010        1  -
410221000080  4102 21 00  2  --
410229000080  4102 29 00  2  --
410300000080  4103     0
410320000080  4103 20 00  1  -
410330000080  4103 30 00  1  -
410390000080  4103 90   1  -
410390100080  4103 90 10  2  --
410390900080  4103 90 90  2  --
410400000080  4104     0
410411000010        1  -
410411000080  4104 11   2  --
410411100080  4104 11 10  3  ---
410411510010        3  ---
410411510020        4  ----
410411510080  4104 11 51  5  -----
410411590080  4104 11 59  5  -----
410411900080  4104 11 90  4  ----
410419000080  4104 19   2  --
410419100080  4104 19 10  3  ---
410419510010        3  ---
410419510020        4  ----
410419510080  4104 19 51  5  -----
410419590080  4104 19 59  5  -----
410419900080  4104 19 90  4  ----
410441000010        1  -
410441000080  4104 41   2  --
410441110010        3  ---
410441110080  4104 41 11  4  ----
410441190080  4104 41 19  4  ----
410441510010        3  ---
410441510020        4  ----
410441510080  4104 41 51  5  -----
410441590080  4104 41 59  5  -----
410441900080  4104 41 90  4  ----
410449000080  4104 49   2  --
410449110010        3  ---
410449110080  4104 49 11  4  ----
410449190080  4104 49 19  4  ----
410449510010        3  ---
410449510020        4  ----
410449510080  4104 49 51  5  -----
410449590080  4104 49 59  5  -----
410449900080  4104 49 90  4  ----
410500000080  4105     0
410510000080  4105 10   1  -
410510100080  4105 10 10  2  --
410510900080  4105 10 90  2  --
410530000080  4105 30   1  -
410530100080  4105 30 10  2  --
410530910010        2  --
410530910080  4105 30 91  3  ---
410530990080  4105 30 99  3  ---
410600000080  4106     0
410621000010        1  -
410621000080  4106 21   2  --
410621100080  4106 21 10  3  ---
410621900080  4106 21 90  3  ---
410622000080  4106 22   2  --
410622100080  4106 22 10  3  ---
410622900080  4106 22 90  3  ---
410631000010        1  -
410631000080  4106 31   2  --
410631100080  4106 31 10  3  ---
410631900080  4106 31 90  3  ---
410632000080  4106 32   2  --
410632100080  4106 32 10  3  ---
410632900080  4106 32 90  3  ---
410640000080  4106 40   1  -
410640100080  4106 40 10  2  --
410640900080  4106 40 90  2  --
410691000010        1  -
410691000080  4106 91 00  2  --
410692000080  4106 92 00  2  --
410700000080  4107     0
410711000010        1  -
410711000080  4107 11   2  --
410711110010        3  ---
410711110080  4107 11 11  4  ----
410711190080  4107 11 19  4  ----
410711900080  4107 11 90  3  ---
410712000080  4107 12   2  --
410712110010        3  ---
410712110080  4107 12 11  4  ----
410712190080  4107 12 19  4  ----
410712910010        3  ---
410712910080  4107 12 91  4  ----
410712990080  4107 12 99  4  ----
410719000080  4107 19   2  --
410719100080  4107 19 10  3  ---
410719900080  4107 19 90  3  ---
410791000010        1  -
410791000080  4107 91   2  --
410791100080  4107 91 10  3  ---
410791900080  4107 91 90  3  ---
410792000080  4107 92   2  --
410792100080  4107 92 10  3  ---
410792900080  4107 92 90  3  ---
410799000080  4107 99   2  --
410799100080  4107 99 10  3  ---
410799900080  4107 99 90  3  ---
411200000080  4112 00 00  0
411300000080  4113     0
411310000080  4113 10 00  1  -
411320000080  4113 20 00  1  -
411330000080  4113 30 00  1  -
411390000080  4113 90 00  1  -
411400000080  4114     0
411410000080  4114 10   1  -
411410100080  4114 10 10  2  --
411410900080  4114 10 90  2  --
411420000080  4114 20 00  1  -
411500000080  4115     0
411510000080  4115 10 00  1  -
411520000080  4115 20 00  1  -
420021000090  42
420100000080  4201 00 00  0
420200000080  4202     0
420211000010        1  -
420211000080  4202 11   2  --
420211100080  4202 11 10  3  ---
420211900080  4202 11 90  3  ---
420212000080  4202 12   2  --
420212110010        3  ---
420212110080  4202 12 11  4  ----
420212190080  4202 12 19  4  ----
420212500080  4202 12 50  3  ---
420212910010        3  ---
420212910080  4202 12 91  4  ----
420212990080  4202 12 99  4  ----
420219000080  4202 19   2  --
420219100080  4202 19 10  3  ---
420219900080  4202 19 90  3  ---
420221000010        1  -
420221000080  4202 21 00  2  --
420222000080  4202 22   2  --
420222100080  4202 22 10  3  ---
420222900080  4202 22 90  3  ---
420229000080  4202 29 00  2  --
420231000010        1  -
420231000080  4202 31 00  2  --
420232000080  4202 32   2  --
420232100080  4202 32 10  3  ---
420232900080  4202 32 90  3  ---
420239000080  4202 39 00  2  --
420291000010        1  -
420291000080  4202 91   2  --
420291100080  4202 91 10  3  ---
420291800080  4202 91 80  3  ---
420292000080  4202 92   2  --
420292110010        3  ---
420292110080  4202 92 11  4  ----
420292150080  4202 92 15  4  ----
420292190080  4202 92 19  4  ----
420292910010        3  ---
420292910080  4202 92 91  4  ----
420292980080  4202 92 98  4  ----
420299000080  4202 99 00  2  --
420300000080  4203     0
420310000080  4203 10 00  1  -
420321000010        1  -
420321000080  4203 21 00  2  --
420329000080  4203 29   2  --
420329100080  4203 29 10  3  ---
420329910010        3  ---
420329910080  4203 29 91  4  ----
420329990080  4203 29 99  4  ----
420330000080  4203 30 00  1  -
420340000080  4203 40 00  1  -
420500000080  4205 00   0
420500110010        1  -
420500110080  4205 00 11  2  --
420500190080  4205 00 19  2  --
420500900080  4205 00 90  1  -
420600000080  4206 00 00  0
430021000090  43
430100000080  4301     0
430110000080  4301 10 00  1  -
430130000080  4301 30 00  1  -
430160000080  4301 60 00  1  -
430180000080  4301 80   1  -
430180300080  4301 80 30  2  --
430180500080  4301 80 50  2  --
430180700080  4301 80 70  2  --
430190000080  4301 90 00  1  -
430200000080  4302     0
430211000010        1  -
430211000080  4302 11 00  2  --
430219000080  4302 19   2  --
430219100080  4302 19 10  3  ---
430219200080  4302 19 20  3  ---
430219300080  4302 19 30  3  ---
430219350080  4302 19 35  3  ---
430219410010        3  ---
430219410080  4302 19 41  4  ----
430219490080  4302 19 49  4  ----
430219500080  4302 19 50  3  ---
430219600080  4302 19 60  3  ---
430219700080  4302 19 70  3  ---
430219750010        3  ---
430219750080  4302 19 75  4  ----
430219800080  4302 19 80  4  ----
430219950080  4302 19 95  3  ---
430220000080  4302 20 00  1  -
430230000080  4302 30   1  -
430230100080  4302 30 10  2  --
430230210010        2  --
430230210080  4302 30 21  3  ---
430230250080  4302 30 25  3  ---
430230310080  4302 30 31  3  ---
430230410080  4302 30 41  3  ---
430230450080  4302 30 45  3  ---
430230510010        3  ---
430230510080  4302 30 51  4  ----
430230550080  4302 30 55  4  ----
430230610080  4302 30 61  3  ---
430230710080  4302 30 71  3  ---
430230950080  4302 30 95  3  ---
430300000080  4303     0
430310000080  4303 10   1  -
430310100080  4303 10 10  2  --
430310900080  4303 10 90  2  --
430390000080  4303 90 00  1  -
430400000080  4304 00 00  0
440011000090  IX
440021000090  44
440100000080  4401     0
440110000080  4401 10 00  1  -
440121000010        1  -
440121000080  4401 21 00  2  --
440122000080  4401 22 00  2  --
440130000080  4401 30   1  -
440130200080  4401 30 20  2  --
440130400010        2  --
440130400080  4401 30 40  3  ---
440130800080  4401 30 80  3  ---
440200000080  4402     0
440210000080  4402 10 00  1  -
440290000080  4402 90 00  1  -
440300000080  4403     0
440310000080  4403 10 00  1  -
440320000080  4403 20   1  -
440320110010        2  --
440320110080  4403 20 11  3  ---
440320190080  4403 20 19  3  ---
440320310010        2  --
440320310080  4403 20 31  3  ---
440320390080  4403 20 39  3  ---
440320910010        2  --
440320910080  4403 20 91  3  ---
440320990080  4403 20 99  3  ---
440341000010        1  -
440341000080  4403 41 00  2  --
440349000080  4403 49   2  --
440349100080  4403 49 10  3  ---
440349350080  4403 49 35  3  ---
440349950080  4403 49 95  3  ---
440391000010        1  -
440391000080  4403 91   2  --
440391100080  4403 91 10  3  ---
440391900080  4403 91 90  3  ---
440392000080  4403 92   2  --
440392100080  4403 92 10  3  ---
440392900080  4403 92 90  3  ---
440399000080  4403 99   2  --
440399100080  4403 99 10  3  ---
440399300080  4403 99 30  3  ---
440399510010        3  ---
440399510080  4403 99 51  4  ----
440399590080  4403 99 59  4  ----
440399950080  4403 99 95  3  ---
440400000080  4404     0
440410000080  4404 10 00  1  -
440420000080  4404 20 00  1  -
440500000080  4405 00 00  0
440600000080  4406     0
440610000080  4406 10 00  1  -
440690000080  4406 90 00  1  -
440700000080  4407     0
440710000080  4407 10   1  -
440710150080  4407 10 15  2  --
440710310010        2  --
440710310020        3  ---
440710310080  4407 10 31  4  ----
440710330080  4407 10 33  4  ----
440710380080  4407 10 38  4  ----
440710910010        3  ---
440710910080  4407 10 91  4  ----
440710930080  4407 10 93  4  ----
440710980080  4407 10 98  4  ----
440721000010        1  -
440721000080  4407 21   2  --
440721100080  4407 21 10  3  ---
440721910010        3  ---
440721910080  4407 21 91  4  ----
440721990080  4407 21 99  4  ----
440722000080  4407 22   2  --
440722100080  4407 22 10  3  ---
440722910010        3  ---
440722910080  4407 22 91  4  ----
440722990080  4407 22 99  4  ----
440725000080  4407 25   2  --
440725100080  4407 25 10  3  ---
440725300010        3  ---
440725300080  4407 25 30  4  ----
440725500080  4407 25 50  4  ----
440725900080  4407 25 90  4  ----
440726000080  4407 26   2  --
440726100080  4407 26 10  3  ---
440726300010        3  ---
440726300080  4407 26 30  4  ----
440726500080  4407 26 50  4  ----
440726900080  4407 26 90  4  ----
440727000080  4407 27   2  --
440727100080  4407 27 10  3  ---
440727910010        3  ---
440727910080  4407 27 91  4  ----
440727990080  4407 27 99  4  ----
440728000080  4407 28   2  --
440728100080  4407 28 10  3  ---
440728910010        3  ---
440728910080  4407 28 91  4  ----
440728990080  4407 28 99  4  ----
440729000080  4407 29   2  --
440729150080  4407 29 15  3  ---
440729200010        3  ---
440729200020        4  ----
440729200030        5  -----
440729200080  4407 29 20  6  ------
440729250080  4407 29 25  6  ------
440729450080  4407 29 45  5  -----
440729610010        5  -----
440729610080  4407 29 61  6  ------
440729680080  4407 29 68  6  ------
440729830010        4  ----
440729830080  4407 29 83  5  -----
440729850080  4407 29 85  5  -----
440729950080  4407 29 95  5  -----
440791000010        1  -
440791000080  4407 91   2  --
440791150080  4407 91 15  3  ---
440791310010        3  ---
440791310020        4  ----
440791310080  4407 91 31  5  -----
440791390080  4407 91 39  5  -----
440791900080  4407 91 90  4  ----
440792000080  4407 92 00  2  --
440793000080  4407 93   2  --
440793100080  4407 93 10  3  ---
440793910010        3  ---
440793910080  4407 93 91  4  ----
440793990080  4407 93 99  4  ----
440794000080  4407 94   2  --
440794100080  4407 94 10  3  ---
440794910010        3  ---
440794910080  4407 94 91  4  ----
440794990080  4407 94 99  4  ----
440795000080  4407 95   2  --
440795100080  4407 95 10  3  ---
440795910010        3  ---
440795910080  4407 95 91  4  ----
440795990080  4407 95 99  4  ----
440799000080  4407 99   2  --
440799200080  4407 99 20  3  ---
440799250010        3  ---
440799250080  4407 99 25  4  ----
440799400080  4407 99 40  4  ----
440799910010        4  ----
440799910080  4407 99 91  5  -----
440799960080  4407 99 96  5  -----
440799980080  4407 99 98  5  -----
440800000080  4408     0
440810000080  4408 10   1  -
440810150080  4408 10 15  2  --
440810910010        2  --
440810910080  4408 10 91  3  ---
440810930010        3  ---
440810930080  4408 10 93  4  ----
440810990080  4408 10 99  4  ----
440831000010        1  -
440831000080  4408 31   2  --
440831110080  4408 31 11  3  ---
440831210010        3  ---
440831210080  4408 31 21  4  ----
440831250080  4408 31 25  4  ----
440831300080  4408 31 30  4  ----
440839000080  4408 39   2  --
440839150010        3  ---
440839150080  4408 39 15  4  ----
440839210010        4  ----
440839210080  4408 39 21  5  -----
440839310010        5  -----
440839310080  4408 39 31  6  ------
440839350080  4408 39 35  6  ------
440839550010        3  ---
440839550080  4408 39 55  4  ----
440839700010        4  ----
440839700080  4408 39 70  5  -----
440839850010        5  -----
440839850080  4408 39 85  6  ------
440839950080  4408 39 95  6  ------
440890000080  4408 90   1  -
440890150080  4408 90 15  2  --
440890350010        2  --
440890350080  4408 90 35  3  ---
440890850010        3  ---
440890850080  4408 90 85  4  ----
440890950080  4408 90 95  4  ----
440900000080  4409     0
440910000080  4409 10   1  -
440910110080  4409 10 11  2  --
440910180080  4409 10 18  2  --
440921000010        1  -
440921000080  4409 21 00  2  --
440929000080  4409 29   2  --
440929100080  4409 29 10  3  ---
440929910010        3  ---
440929910080  4409 29 91  4  ----
440929990080  4409 29 99  4  ----
441000000080  4410     0
441011000010        1  -
441011000080  4410 11   2  --
441011100080  4410 11 10  3  ---
441011300080  4410 11 30  3  ---
441011500080  4410 11 50  3  ---
441011900080  4410 11 90  3  ---
441012000080  4410 12   2  --
441012100080  4410 12 10  3  ---
441012900080  4410 12 90  3  ---
441019000080  4410 19 00  2  --
441090000080  4410 90 00  1  -
441100000080  4411     0
441112000010        1  -
441112000080  4411 12   2  --
441112100080  4411 12 10  3  ---
441112900080  4411 12 90  3  ---
441113000080  4411 13   2  --
441113100080  4411 13 10  3  ---
441113900080  4411 13 90  3  ---
441114000080  4411 14   2  --
441114100080  4411 14 10  3  ---
441114900080  4411 14 90  3  ---
441192000010        1  -
441192000080  4411 92   2  --
441192100080  4411 92 10  3  ---
441192900080  4411 92 90  3  ---
441193000080  4411 93   2  --
441193100080  4411 93 10  3  ---
441193900080  4411 93 90  3  ---
441194000080  4411 94   2  --
441194100080  4411 94 10  3  ---
441194900080  4411 94 90  3  ---
441200000080  4412     0
441210000080  4412 10 00  1  -
441231000010        1  -
441231000080  4412 31   2  --
441231100080  4412 31 10  3  ---
441231900080  4412 31 90  3  ---
441232000080  4412 32 00  2  --
441239000080  4412 39 00  2  --
441294000010        1  -
441294000080  4412 94   2  --
441294100080  4412 94 10  3  ---
441294900080  4412 94 90  3  ---
441299000080  4412 99   2  --
441299300080  4412 99 30  3  ---
441299700080  4412 99 70  3  ---
441300000080  4413 00 00  0
441400000080  4414 00   0
441400100080  4414 00 10  1  -
441400900080  4414 00 90  1  -
441500000080  4415     0
441510000080  4415 10   1  -
441510100080  4415 10 10  2  --
441510900080  4415 10 90  2  --
441520000080  4415 20   1  -
441520200080  4415 20 20  2  --
441520900080  4415 20 90  2  --
441600000080  4416 00 00  0
441700000080  4417 00 00  0
441800000080  4418     0
441810000080  4418 10   1  -
441810100080  4418 10 10  2  --
441810500080  4418 10 50  2  --
441810900080  4418 10 90  2  --
441820000080  4418 20   1  -
441820100080  4418 20 10  2  --
441820500080  4418 20 50  2  --
441820800080  4418 20 80  2  --
441840000080  4418 40 00  1  -
441850000080  4418 50 00  1  -
441860000080  4418 60 00  1  -
441871000010        1  -
441871000080  4418 71 00  2  --
441872000080  4418 72 00  2  --
441879000080  4418 79 00  2  --
441890000080  4418 90   1  -
441890100080  4418 90 10  2  --
441890800080  4418 90 80  2  --
441900000080  4419 00   0
441900100080  4419 00 10  1  -
441900900080  4419 00 90  1  -
442000000080  4420     0
442010000080  4420 10   1  -
442010110080  4420 10 11  2  --
442010190080  4420 10 19  2  --
442090000080  4420 90   1  -
442090100080  4420 90 10  2  --
442090910010        2  --
442090910080  4420 90 91  3  ---
442090990080  4420 90 99  3  ---
442100000080  4421     0
442110000080  4421 10 00  1  -
442190000080  4421 90   1  -
442190910080  4421 90 91  2  --
442190980080  4421 90 98  2  --
450021000090  45
450100000080  4501     0
450110000080  4501 10 00  1-
450190000080  4501 90 00  1-
450200000080  4502 00 00  0
450300000080  4503     0
450310000080  4503 10   1-
450310100080  4503 10 10  2  --
450310900080  4503 10 90  2  --
450390000080  4503 90 00  1  -
450400000080  4504     0
450410000080  4504 10   1  -
450410110010        2  --
450410110080  4504 10 11  3  ---
450410190080  4504 10 19  3  ---
450410910010        2  --
450410910080  4504 10 91  3  ---
450410990080  4504 10 99  3  ---
450490000080  4504 90   1  -
450490200080  4504 90 20  2  --
450490800080  4504 90 80  2  --
460021000090  46
460100000080  4601     0
460121000010        1  -
460121000080  4601 21   2  --
460121100080  4601 21 10  3  ---
460121900080  4601 21 90  3  ---
460122000080  4601 22   2  --
460122100080  4601 22 10  3  ---
460122900080  4601 22 90  3  ---
460129000080  4601 29   2  --
460129100080  4601 29 10  3  ---
460129900080  4601 29 90  3  ---
460192000010        1  -
460192000080  4601 92   2  --
460192050080  4601 92 05  3  ---
460192100010        3  ---
460192100080  4601 92 10  4  ----
460192900080  4601 92 90  4  ----
460193000080  4601 93   2  --
460193050080  4601 93 05  3  ---
460193100010        3  ---
460193100080  4601 93 10  4  ----
460193900080  4601 93 90  4  ----
460194000080  4601 94   2  --
460194050080  4601 94 05  3  ---
460194100010        3  ---
460194100080  4601 94 10  4  ----
460194900080  4601 94 90  4  ----
460199000080  4601 99   2  --
460199050080  4601 99 05  3  ---
460199100010        3  ---
460199100080  4601 99 10  4  ----
460199900080  4601 99 90  4  ----
460200000080  4602     0
460211000010        1  -
460211000080  4602 11 00  2  --
460212000080  4602 12 00  2  --
460219000080  4602 19   2  --
460219100080  4602 19 10  3  ---
460219910010        3  ---
460219910080  4602 19 91  4  ----
460219990080  4602 19 99  4  ----
460290000080  4602 90 00  1  -
470011000090  X
470021000090  47
470100000080  4701 00   0
470100100080  4701 00 10  1  -
470100900080  4701 00 90  1  -
470200000080  4702 00 00  0
470300000080  4703     0
470311000010        1  -
470311000080  4703 11 00  2  --
470319000080  4703 19 00  2  --
470321000010        1  -
470321000080  4703 21 00  2  --
470329000080  4703 29 00  2  --
470400000080  4704     0
470411000010        1  -
470411000080  4704 11 00  2  --
470419000080  4704 19 00  2  --
470421000010        1  -
470421000080  4704 21 00  2  --
470429000080  4704 29 00  2  --
470500000080  4705 00 00  0
470600000080  4706     0
470610000080  4706 10 00  1  -
470620000080  4706 20 00  1  -
470630000080  4706 30 00  1  -
470691000010        1  -
470691000080  4706 91 00  2  --
470692000080  4706 92 00  2  --
470693000080  4706 93 00  2  --
470700000080  4707     0
470710000080  4707 10 00  1  -
470720000080  4707 20 00  1  -
470730000080  4707 30   1  -
470730100080  4707 30 10  2  --
470730900080  4707 30 90  2  --
470790000080  4707 90   1  -
470790100080  4707 90 10  2  --
470790900080  4707 90 90  2  --
480021000090  48
480100000080  4801 00 00  0
480200000080  4802     0
480210000080  4802 10 00  1  -
480220000080  4802 20 00  1  -
480240000080  4802 40   1  -
480240100080  4802 40 10  2  --
480240900080  4802 40 90  2  --
480254000010        1  -
480254000080  4802 54 00  2  --
480255000080  4802 55   2  --
480255150080  4802 55 15  3  ---
480255250080  4802 55 25  3  ---
480255300080  4802 55 30  3  ---
480255900080  4802 55 90  3  ---
480256000080  4802 56   2  --
480256200080  4802 56 20  3  ---
480256800080  4802 56 80  3  ---
480257000080  4802 57 00  2  --
480258000080  4802 58   2  --
480258100080  4802 58 10  3  ---
480258900080  4802 58 90  3  ---
480261000010        1  -
480261000080  4802 61   2  --
480261150080  4802 61 15  3  ---
480261800080  4802 61 80  3  ---
480262000080  4802 62 00  2  --
480269000080  4802 69 00  2  --
480300000080  4803 00   0
480300100080  4803 00 10  1  -
480300310010        1  -
480300310080  4803 00 31  2  --
480300390080  4803 00 39  2  --
480300900080  4803 00 90  1  -
480400000080  4804     0
480411000010        1  -
480411000080  4804 11   2  --
480411110010        3  ---
480411110080  4804 11 11  4  ----
480411150080  4804 11 15  4  ----
480411190080  4804 11 19  4  ----
480411900080  4804 11 90  3  ---
480419000080  4804 19   2  --
480419110010        3  ---
480419110020        4  ----
480419110080  4804 19 11  5  -----
480419150080  4804 19 15  5  -----
480419190080  4804 19 19  5  -----
480419310010        4  ----
480419310080  4804 19 31  5  -----
480419380080  4804 19 38  5  -----
480419900080  4804 19 90  3  ---
480421000010        1  -
480421000080  4804 21   2  --
480421100080  4804 21 10  3  ---
480421900080  4804 21 90  3  ---
480429000080  4804 29   2  --
480429100080  4804 29 10  3  ---
480429900080  4804 29 90  3  ---
480431000010        1  -
480431000080  4804 31   2  --
480431510010        3  ---
480431510080  4804 31 51  4  ----
480431580080  4804 31 58  4  ----
480431800080  4804 31 80  3  ---
480439000080  4804 39   2  --
480439510010        3  ---
480439510080  4804 39 51  4  ----
480439580080  4804 39 58  4  ----
480439800080  4804 39 80  3  ---
480441000010        1  -
480441000080  4804 41   2  --
480441100080  4804 41 10  3  ---
480441910010        3  ---
480441910080  4804 41 91  4  ----
480441990080  4804 41 99  4  ----
480442000080  4804 42   2  --
480442100080  4804 42 10  3  ---
480442900080  4804 42 90  3  ---
480449000080  4804 49   2  --
480449100080  4804 49 10  3  ---
480449900080  4804 49 90  3  ---
480451000010        1  -
480451000080  4804 51   2  --
480451100080  4804 51 10  3  ---
480451900080  4804 51 90  3  ---
480452000080  4804 52   2  --
480452100080  4804 52 10  3  ---
480452900080  4804 52 90  3  ---
480459000080  4804 59   2  --
480459100080  4804 59 10  3  ---
480459900080  4804 59 90  3  ---
480500000080  4805     0
480511000010        1  -
480511000080  4805 11 00  2  --
480512000080  4805 12 00  2  --
480519000080  4805 19   2  --
480519100080  4805 19 10  3  ---
480519900080  4805 19 90  3  ---
480524000010        1  -
480524000080  4805 24 00  2  --
480525000080  4805 25 00  2  --
480530000080  4805 30   1  -
480530100080  4805 30 10  2  --
480530900080  4805 30 90  2  --
480540000080  4805 40 00  1  -
480550000080  4805 50 00  1  -
480591000010        1  -
480591000080  4805 91 00  2  --
480592000080  4805 92 00  2  --
480593000080  4805 93   2  --
480593200080  4805 93 20  3  ---
480593800080  4805 93 80  3  ---
480600000080  4806     0
480610000080  4806 10 00  1  -
480620000080  4806 20 00  1  -
480630000080  4806 30 00  1  -
480640000080  4806 40   1  -
480640100080  4806 40 10  2  --
480640900080  4806 40 90  2  --
480700000080  4807 00   0
480700300080  4807 00 30  1  -
480700800080  4807 00 80  1  -
480800000080  4808     0
480810000080  4808 10 00  1  -
480820000080  4808 20 00  1  -
480830000080  4808 30 00  1  -
480890000080  4808 90 00  1  -
480900000080  4809     0
480920000080  4809 20   1  -
480920100080  4809 20 10  2  --
480920900080  4809 20 90  2  --
480990000080  4809 90   1  -
480990100080  4809 90 10  2  --
480990900080  4809 90 90  2  --
481000000080  4810     0
481013000010        1  -
481013000080  4810 13   2  --
481013200080  4810 13 20  3  ---
481013800080  4810 13 80  3  ---
481014000080  4810 14   2  --
481014200080  4810 14 20  3  ---
481014800080  4810 14 80  3  ---
481019000080  4810 19   2  --
481019100080  4810 19 10  3  ---
481019900080  4810 19 90  3  ---
481022000010        1  -
481022000080  4810 22   2  --
481022100080  4810 22 10  3  ---
481022900080  4810 22 90  3  ---
481029000080  4810 29   2  --
481029300080  4810 29 30  3  ---
481029800080  4810 29 80  3  ---
481031000010        1  -
481031000080  4810 31 00  2  --
481032000080  4810 32   2  --
481032100080  4810 32 10  3  ---
481032900080  4810 32 90  3  ---
481039000080  4810 39 00  2  --
481092000010        1  -
481092000080  4810 92   2  --
481092100080  4810 92 10  3  ---
481092300080  4810 92 30  3  ---
481092900080  4810 92 90  3  ---
481099000080  4810 99   2  --
481099100080  4810 99 10  3  ---
481099300080  4810 99 30  3  ---
481099900080  4810 99 90  3  ---
481100000080  4811     0
481110000080  4811 10 00  1  -
481141000010        1  -
481141000080  4811 41   2  --
481141200080  4811 41 20  3  ---
481141900080  4811 41 90  3  ---
481149000080  4811 49 00  2  --
481151000010        1  -
481151000080  4811 51 00  2  --
481159000080  4811 59 00  2  --
481160000080  4811 60 00  1  -
481190000080  4811 90 00  1  -
481200000080  4812 00 00  0
481300000080  4813     0
481310000080  4813 10 00  1  -
481320000080  4813 20 00  1  -
481390000080  4813 90   1  -
481390100080  4813 90 10  2  --
481390900080  4813 90 90  2  --
481400000080  4814     0
481410000080  4814 10 00  1  -
481420000080  4814 20 00  1  -
481490000080  4814 90   1  -
481490100080  4814 90 10  2  --
481490800080  4814 90 80  2  --
481600000080  4816     0
481620000080  4816 20 00  1  -
481690000080  4816 90 00  1  -
481700000080  4817     0
481710000080  4817 10 00  1  -
481720000080  4817 20 00  1  -
481730000080  4817 30 00  1  -
481800000080  4818     0
481810000080  4818 10   1  -
481810100080  4818 10 10  2  --
481810900080  4818 10 90  2  --
481820000080  4818 20   1  -
481820100080  4818 20 10  2  --
481820910010        2  --
481820910080  4818 20 91  3  ---
481820990080  4818 20 99  3  ---
481830000080  4818 30 00  1  -
481840000080  4818 40   1  -
481840110010        2  --
481840110080  4818 40 11  3  ---
481840130080  4818 40 13  3  ---
481840190080  4818 40 19  3  ---
481840900080  4818 40 90  2  --
481850000080  4818 50 00  1  -
481890000080  4818 90   1  -
481890100080  4818 90 10  2  --
481890900080  4818 90 90  2  --
481900000080  4819     0
481910000080  4819 10 00  1  -
481920000080  4819 20 00  1  -
481930000080  4819 30 00  1  -
481940000080  4819 40 00  1  -
481950000080  4819 50 00  1  -
481960000080  4819 60 00  1  -
482000000080  4820     0
482010000080  4820 10   1  -
482010100080  4820 10 10  2  --
482010300080  4820 10 30  2  --
482010500080  4820 10 50  2  --
482010900080  4820 10 90  2  --
482020000080  4820 20 00  1  -
482030000080  4820 30 00  1  -
482040000080  4820 40   1  -
482040100080  4820 40 10  2  --
482040900080  4820 40 90  2  --
482050000080  4820 50 00  1  -
482090000080  4820 90 00  1  -
482100000080  4821     0
482110000080  4821 10   1  -
482110100080  4821 10 10  2  --
482110900080  4821 10 90  2  --
482190000080  4821 90   1  -
482190100080  4821 90 10  2  --
482190900080  4821 90 90  2  --
482200000080  4822     0
482210000080  4822 10 00  1  -
482290000080  4822 90 00  1  -
482300000080  4823     0
482320000080  4823 20 00  1  -
482340000080  4823 40 00  1  -
482361000010        1  -
482361000080  4823 61 00  2  --
482369000080  4823 69   2  --
482369100080  4823 69 10  3  ---
482369900080  4823 69 90  3  ---
482370000080  4823 70   1  -
482370100080  4823 70 10  2  --
482370900080  4823 70 90  2  --
482390000080  4823 90   1  -
482390400080  4823 90 40  2  --
482390850080  4823 90 85  2  --
490021000090  49
490100000080  4901     0
490110000080  4901 10 00  1-
490191000010        1-
490191000080  4901 91 00  2 --
490199000080  4901 99 00  2  --
490200000080  4902     0
490210000080  4902 10 00  1  -
490290000080  4902 90 00  1  -
490300000080  4903 00 00  0
490400000080  4904 00 00  0
490500000080  4905     0
490510000080  4905 10 00  1  -
490591000010        1  -
490591000080  4905 91 00  2  --
490599000080  4905 99 00  2  --
490600000080  4906 00 00  0
490700000080  4907 00   0
490700100080  4907 00 10  1  -
490700300080  4907 00 30  1  -
490700900080  4907 00 90  1  -
490800000080  4908     0
490810000080  4908 10 00  1  -
490890000080  4908 90 00  1  -
490900000080  4909 00 00  0
491000000080  4910 00 00  0
491100000080  4911     0
491110000080  4911 10   1  -
491110100080  4911 10 10  2  --
491110900080  4911 10 90  2  --
491191000010        1  -
491191000080  4911 91 00  2  --
491199000080  4911 99 00  2  --
500011000090  XI
500021000090  50
500100000080  5001 00 00  0
500200000080  5002 00 00  0
500300000080  5003 00 00  0
500400000080  5004 00   0
500400100080  5004 00 10  1  -
500400900080  5004 00 90  1  -
500500000080  5005 00   0
500500100080  5005 00 10  1  -
500500900080  5005 00 90  1  -
500600000080  5006 00   0
500600100080  5006 00 10  1  -
500600900080  5006 00 90  1  -
500700000080  5007     0
500710000080  5007 10 00  1  -
500720000080  5007 20   1  -
500720110010        2  --
500720110080  5007 20 11  3  ---
500720190080  5007 20 19  3  ---
500720210010        2  --
500720210080  5007 20 21  3  ---
500720310010        3  ---
500720310080  5007 20 31  4  ----
500720390080  5007 20 39  4  ----
500720410010        2  --
500720410080  5007 20 41  3  ---
500720510010        3  ---
500720510080  5007 20 51  4  ----
500720590080  5007 20 59  4  ----
500720610010        4  ----
500720610080  5007 20 61  5  -----
500720690080  5007 20 69  5  -----
500720710080  5007 20 71  4  ----
500790000080  5007 90   1  -
500790100080  5007 90 10  2  --
500790300080  5007 90 30  2  --
500790500080  5007 90 50  2  --
500790900080  5007 90 90  2  --
510021000090  51
510100000080  5101     0
510111000010        1  -
510111000080  5101 11 00  2  --
510119000080  5101 19 00  2  --
510121000010        1  -
510121000080  5101 21 00  2  --
510129000080  5101 29 00  2  --
510130000080  5101 30 00  1  -
510200000080  5102     0
510211000010        1  -
510211000080  5102 11 00  2  --
510219000080  5102 19   2  --
510219100080  5102 19 10  3  ---
510219300080  5102 19 30  3  ---
510219400080  5102 19 40  3  ---
510219900080  5102 19 90  3  ---
510220000080  5102 20 00  1  -
510300000080  5103     0
510310000080  5103 10   1  -
510310100080  5103 10 10  2  --
510310900080  5103 10 90  2  --
510320000080  5103 20 00  1  -
510330000080  5103 30 00  1  -
510400000080  5104 00 00  0
510500000080  5105     0
510510000080  5105 10 00  1  -
510521000010        1  -
510521000080  5105 21 00  2  --
510529000080  5105 29 00  2  --
510531000010        1  -
510531000080  5105 31 00  2  --
510539000080  5105 39 00  2  --
510540000080  5105 40 00  1  -
510600000080  5106     0
510610000080  5106 10   1  -
510610100080  5106 10 10  2  --
510610900080  5106 10 90  2  --
510620000080  5106 20   1  -
510620100080  5106 20 10  2  --
510620910010        2  --
510620910080  5106 20 91  3  ---
510620990080  5106 20 99  3  ---
510700000080  5107     0
510710000080  5107 10   1  -
510710100080  5107 10 10  2  --
510710900080  5107 10 90  2  --
510720000080  5107 20   1  -
510720100010        2  --
510720100080  5107 20 10  3  ---
510720300080  5107 20 30  3  ---
510720510010        2  --
510720510020        3  ---
510720510080  5107 20 51  4  ----
510720590080  5107 20 59  4  ----
510720910010        3  ---
510720910080  5107 20 91  4  ----
510720990080  5107 20 99  4  ----
510800000080  5108     0
510810000080  5108 10   1  -
510810100080  5108 10 10  2  --
510810900080  5108 10 90  2  --
510820000080  5108 20   1  -
510820100080  5108 20 10  2  --
510820900080  5108 20 90  2  --
510900000080  5109     0
510910000080  5109 10   1  -
510910100080  5109 10 10  2  --
510910900080  5109 10 90  2  --
510990000080  5109 90 00  1  -
511000000080  5110 00 00  0
511100000080  5111     0
511111000010        1  -
511111000080  5111 11 00  2  --
511119000080  5111 19   2  --
511119100080  5111 19 10  3  ---
511119900080  5111 19 90  3  ---
511120000080  5111 20 00  1  -
511130000080  5111 30   1  -
511130100080  5111 30 10  2  --
511130300080  5111 30 30  2  --
511130900080  5111 30 90  2  --
511190000080  5111 90   1  -
511190100080  5111 90 10  2  --
511190910010        2  --
511190910080  5111 90 91  3  ---
511190930080  5111 90 93  3  ---
511190990080  5111 90 99  3  ---
511200000080  5112     0
511211000010        1  -
511211000080  5112 11 00  2  --
511219000080  5112 19   2  --
511219100080  5112 19 10  3  ---
511219900080  5112 19 90  3  ---
511220000080  5112 20 00  1  -
511230000080  5112 30   1  -
511230100080  5112 30 10  2  --
511230300080  5112 30 30  2  --
511230900080  5112 30 90  2  --
511290000080  5112 90   1  -
511290100080  5112 90 10  2  --
511290910010        2  --
511290910080  5112 90 91  3  ---
511290930080  5112 90 93  3  ---
511290990080  5112 90 99  3  ---
511300000080  5113 00 00  0
520021000090  52
520100000080  5201 00   0
520100100080  5201 00 10  1  -
520100900080  5201 00 90  1  -
520200000080  5202     0
520210000080  5202 10 00  1  -
520291000010        1  -
520291000080  5202 91 00  2  --
520299000080  5202 99 00  2  --
520300000080  5203 00 00  0
520400000080  5204     0
520411000010        1  -
520411000080  5204 11 00  2  --
520419000080  5204 19 00  2  --
520420000080  5204 20 00  1  -
520500000080  5205     0
520511000010        1  -
520511000080  5205 11 00  2  --
520512000080  5205 12 00  2  --
520513000080  5205 13 00  2  --
520514000080  5205 14 00  2  --
520515000080  5205 15   2  --
520515100080  5205 15 10  3  ---
520515900080  5205 15 90  3  ---
520521000010        1  -
520521000080  5205 21 00  2  --
520522000080  5205 22 00  2  --
520523000080  5205 23 00  2  --
520524000080  5205 24 00  2  --
520526000080  5205 26 00  2  --
520527000080  5205 27 00  2  --
520528000080  5205 28 00  2  --
520531000010        1  -
520531000080  5205 31 00  2  --
520532000080  5205 32 00  2  --
520533000080  5205 33 00  2  --
520534000080  5205 34 00  2  --
520535000080  5205 35 00  2  --
520541000010        1  -
520541000080  5205 41 00  2  --
520542000080  5205 42 00  2  --
520543000080  5205 43 00  2  --
520544000080  5205 44 00  2  --
520546000080  5205 46 00  2  --
520547000080  5205 47 00  2  --
520548000080  5205 48 00  2  --
520600000080  5206     0
520611000010        1  -
520611000080  5206 11 00  2  --
520612000080  5206 12 00  2  --
520613000080  5206 13 00  2  --
520614000080  5206 14 00  2  --
520615000080  5206 15 00  2  --
520621000010        1  -
520621000080  5206 21 00  2  --
520622000080  5206 22 00  2  --
520623000080  5206 23 00  2  --
520624000080  5206 24 00  2  --
520625000080  5206 25 00  2  --
520631000010        1  -
520631000080  5206 31 00  2  --
520632000080  5206 32 00  2  --
520633000080  5206 33 00  2  --
520634000080  5206 34 00  2  --
520635000080  5206 35 00  2  --
520641000010        1  -
520641000080  5206 41 00  2  --
520642000080  5206 42 00  2  --
520643000080  5206 43 00  2  --
520644000080  5206 44 00  2  --
520645000080  5206 45 00  2  --
520700000080  5207     0
520710000080  5207 10 00  1  -
520790000080  5207 90 00  1  -
520800000080  5208     0
520811000010        1  -
520811000080  5208 11   2  --
520811100080  5208 11 10  3  ---
520811900080  5208 11 90  3  ---
520812000080  5208 12   2  --
520812160010        3  ---
520812160080  5208 12 16  4  ----
520812190080  5208 12 19  4  ----
520812960010        3  ---
520812960080  5208 12 96  4  ----
520812990080  5208 12 99  4  ----
520813000080  5208 13 00  2  --
520819000080  5208 19 00  2  --
520821000010        1  -
520821000080  5208 21   2  --
520821100080  5208 21 10  3  ---
520821900080  5208 21 90  3  ---
520822000080  5208 22   2  --
520822160010        3  ---
520822160080  5208 22 16  4  ----
520822190080  5208 22 19  4  ----
520822960010        3  ---
520822960080  5208 22 96  4  ----
520822990080  5208 22 99  4  ----
520823000080  5208 23 00  2  --
520829000080  5208 29 00  2  --
520831000010        1  -
520831000080  5208 31 00  2  --
520832000080  5208 32   2  --
520832160010        3  ---
520832160080  5208 32 16  4  ----
520832190080  5208 32 19  4  ----
520832960010        3  ---
520832960080  5208 32 96  4  ----
520832990080  5208 32 99  4  ----
520833000080  5208 33 00  2  --
520839000080  5208 39 00  2  --
520841000010        1  -
520841000080  5208 41 00  2  --
520842000080  5208 42 00  2  --
520843000080  5208 43 00  2  --
520849000080  5208 49 00  2  --
520851000010        1  -
520851000080  5208 51 00  2  --
520852000080  5208 52 00  2  --
520859000080  5208 59   2  --
520859100080  5208 59 10  3  ---
520859900080  5208 59 90  3  ---
520900000080  5209     0
520911000010        1  -
520911000080  5209 11 00  2  --
520912000080  5209 12 00  2  --
520919000080  5209 19 00  2  --
520921000010        1  -
520921000080  5209 21 00  2  --
520922000080  5209 22 00  2  --
520929000080  5209 29 00  2  --
520931000010        1  -
520931000080  5209 31 00  2  --
520932000080  5209 32 00  2  --
520939000080  5209 39 00  2  --
520941000010        1  -
520941000080  5209 41 00  2  --
520942000080  5209 42 00  2  --
520943000080  5209 43 00  2  --
520949000080  5209 49 00  2  --
520951000010        1  -
520951000080  5209 51 00  2  --
520952000080  5209 52 00  2  --
520959000080  5209 59 00  2  --
521000000080  5210     0
521011000010        1  -
521011000080  5210 11 00  2  --
521019000080  5210 19 00  2  --
521021000010        1  -
521021000080  5210 21 00  2  --
521029000080  5210 29 00  2  --
521031000010        1  -
521031000080  5210 31 00  2  --
521032000080  5210 32 00  2  --
521039000080  5210 39 00  2  --
521041000010        1  -
521041000080  5210 41 00  2  --
521049000080  5210 49 00  2  --
521051000010        1  -
521051000080  5210 51 00  2  --
521059000080  5210 59 00  2  --
521100000080  5211     0
521111000010        1  -
521111000080  5211 11 00  2  --
521112000080  5211 12 00  2  --
521119000080  5211 19 00  2  --
521120000080  5211 20 00  1  -
521131000010        1  -
521131000080  5211 31 00  2  --
521132000080  5211 32 00  2  --
521139000080  5211 39 00  2  --
521141000010        1  -
521141000080  5211 41 00  2  --
521142000080  5211 42 00  2  --
521143000080  5211 43 00  2  --
521149000080  5211 49   2  --
521149100080  5211 49 10  3  ---
521149900080  5211 49 90  3  ---
521151000010        1  -
521151000080  5211 51 00  2  --
521152000080  5211 52 00  2  --
521159000080  5211 59 00  2  --
521200000080  5212     0
521211000010        1  -
521211000080  5212 11   2  --
521211100080  5212 11 10  3  ---
521211900080  5212 11 90  3  ---
521212000080  5212 12   2  --
521212100080  5212 12 10  3  ---
521212900080  5212 12 90  3  ---
521213000080  5212 13   2  --
521213100080  5212 13 10  3  ---
521213900080  5212 13 90  3  ---
521214000080  5212 14   2  --
521214100080  5212 14 10  3  ---
521214900080  5212 14 90  3  ---
521215000080  5212 15   2  --
521215100080  5212 15 10  3  ---
521215900080  5212 15 90  3  ---
521221000010        1  -
521221000080  5212 21   2  --
521221100080  5212 21 10  3  ---
521221900080  5212 21 90  3  ---
521222000080  5212 22   2  --
521222100080  5212 22 10  3  ---
521222900080  5212 22 90  3  ---
521223000080  5212 23   2  --
521223100080  5212 23 10  3  ---
521223900080  5212 23 90  3  ---
521224000080  5212 24   2  --
521224100080  5212 24 10  3  ---
521224900080  5212 24 90  3  ---
521225000080  5212 25   2  --
521225100080  5212 25 10  3  ---
521225900080  5212 25 90  3  ---
530021000090  53
530100000080  5301     0
530110000080  5301 10 00  1  -
530121000010        1  -
530121000080  5301 21 00  2  --
530129000080  5301 29 00  2  --
530130000080  5301 30 00  1  -
530200000080  5302     0
530210000080  5302 10 00  1  -
530290000080  5302 90 00  1  -
530300000080  5303     0
530310000080  5303 10 00  1  -
530390000080  5303 90 00  1  -
530500000080  5305 00 00  0
530600000080  5306     0
530610000080  5306 10   1  -
530610100010        2  --
530610100080  5306 10 10  3  ---
530610300080  5306 10 30  3  ---
530610500080  5306 10 50  3  ---
530610900080  5306 10 90  2  --
530620000080  5306 20   1  -
530620100080  5306 20 10  2  --
530620900080  5306 20 90  2  --
530700000080  5307     0
530710000080  5307 10 00  1  -
530720000080  5307 20 00  1  -
530800000080  5308     0
530810000080  5308 10 00  1  -
530820000080  5308 20   1  -
530820100080  5308 20 10  2  --
530820900080  5308 20 90  2  --
530890000080  5308 90   1  -
530890120010        2  --
530890120080  5308 90 12  3  ---
530890190080  5308 90 19  3  ---
530890500080  5308 90 50  2  --
530890900080  5308 90 90  2  --
530900000080  5309     0
530911000010        1  -
530911000080  5309 11   2  --
530911100080  5309 11 10  3  ---
530911900080  5309 11 90  3  ---
530919000080  5309 19 00  2  --
530921000010        1  -
530921000080  5309 21 00  2  --
530929000080  5309 29 00  2  --
531000000080  5310     0
531010000080  5310 10   1  -
531010100080  5310 10 10  2  --
531010900080  5310 10 90  2  --
531090000080  5310 90 00  1  -
531100000080  5311 00   0
531100100080  5311 00 10  1  -
531100900080  5311 00 90  1  -
540021000090  54
540100000080  5401     0
540110000080  5401 10   1  -
540110120010        2  --
540110120020        3  ---
540110120080  5401 10 12  4  ----
540110140080  5401 10 14  4  ----
540110160010        3  ---
540110160080  5401 10 16  4  ----
540110180080  5401 10 18  4  ----
540110900080  5401 10 90  2  --
540120000080  5401 20   1  -
540120100080  5401 20 10  2  --
540120900080  5401 20 90  2  --
540200000080  5402     0
540211000010        1  -
540211000080  5402 11 00  2  --
540219000080  5402 19 00  2  --
540220000080  5402 20 00  1  -
540231000010        1  -
540231000080  5402 31 00  2  --
540232000080  5402 32 00  2  --
540233000080  5402 33 00  2  --
540234000080  5402 34 00  2  --
540239000080  5402 39 00  2  --
540244000010        1  -
540244000080  5402 44 00  2  --
540245000080  5402 45 00  2  --
540246000080  5402 46 00  2  --
540247000080  5402 47 00  2  --
540248000080  5402 48 00  2  --
540249000080  5402 49 00  2  --
540251000010        1  -
540251000080  5402 51 00  2  --
540252000080  5402 52 00  2  --
540259000080  5402 59   2  --
540259100080  5402 59 10  3  ---
540259900080  5402 59 90  3  ---
540261000010        1  -
540261000080  5402 61 00  2  --
540262000080  5402 62 00  2  --
540269000080  5402 69   2  --
540269100080  5402 69 10  3  ---
540269900080  5402 69 90  3  ---
540300000080  5403     0
540310000080  5403 10 00  1  -
540331000010        1  -
540331000080  5403 31 00  2  --
540332000080  5403 32 00  2  --
540333000080  5403 33 00  2  --
540339000080  5403 39 00  2  --
540341000010        1  -
540341000080  5403 41 00  2  --
540342000080  5403 42 00  2  --
540349000080  5403 49 00  2  --
540400000080  5404     0
540411000010        1  -
540411000080  5404 11 00  2  --
540412000080  5404 12 00  2  --
540419000080  5404 19 00  2  --
540490000080  5404 90   1  -
540490100080  5404 90 10  2  --
540490900080  5404 90 90  2  --
540500000080  5405 00 00  0
540600000080  5406 00 00  0
540700000080  5407     0
540710000080  5407 10 00  1  -
540720000080  5407 20   1  -
540720110010        2  --
540720110080  5407 20 11  3  ---
540720190080  5407 20 19  3  ---
540720900080  5407 20 90  2  --
540730000080  5407 30 00  1  -
540741000010        1  -
540741000080  5407 41 00  2  --
540742000080  5407 42 00  2  --
540743000080  5407 43 00  2  --
540744000080  5407 44 00  2  --
540751000010        1  -
540751000080  5407 51 00  2  --
540752000080  5407 52 00  2  --
540753000080  5407 53 00  2  --
540754000080  5407 54 00  2  --
540761000010        1  -
540761000080  5407 61   2  --
540761100080  5407 61 10  3  ---
540761300080  5407 61 30  3  ---
540761500080  5407 61 50  3  ---
540761900080  5407 61 90  3  ---
540769000080  5407 69   2  --
540769100080  5407 69 10  3  ---
540769900080  5407 69 90  3  ---
540771000010        1  -
540771000080  5407 71 00  2  --
540772000080  5407 72 00  2  --
540773000080  5407 73 00  2  --
540774000080  5407 74 00  2  --
540781000010        1  -
540781000080  5407 81 00  2  --
540782000080  5407 82 00  2  --
540783000080  5407 83 00  2  --
540784000080  5407 84 00  2  --
540791000010        1  -
540791000080  5407 91 00  2  --
540792000080  5407 92 00  2  --
540793000080  5407 93 00  2  --
540794000080  5407 94 00  2  --
540800000080  5408     0
540810000080  5408 10 00  1  -
540821000010        1  -
540821000080  5408 21 00  2  --
540822000080  5408 22   2  --
540822100080  5408 22 10  3  ---
540822900080  5408 22 90  3  ---
540823000080  5408 23 00  2  --
540824000080  5408 24 00  2  --
540831000010        1  -
540831000080  5408 31 00  2  --
540832000080  5408 32 00  2  --
540833000080  5408 33 00  2  --
540834000080  5408 34 00  2  --
550021000090  55
550100000080  5501     0
550110000080  5501 10 00  1  -
550120000080  5501 20 00  1  -
550130000080  5501 30 00  1  -
550140000080  5501 40 00  1  -
550190000080  5501 90 00  1  -
550200000080  5502 00   0
550200100080  5502 00 10  1  -
550200400080  5502 00 40  1  -
550200800080  5502 00 80  1  -
550300000080  5503     0
550311000010        1  -
550311000080  5503 11 00  2  --
550319000080  5503 19 00  2  --
550320000080  5503 20 00  1  -
550330000080  5503 30 00  1  -
550340000080  5503 40 00  1  -
550390000080  5503 90 00  1  -
550400000080  5504     0
550410000080  5504 10 00  1  -
550490000080  5504 90 00  1  -
550500000080  5505     0
550510000080  5505 10   1  -
550510100080  5505 10 10  2  --
550510300080  5505 10 30  2  --
550510500080  5505 10 50  2  --
550510700080  5505 10 70  2  --
550510900080  5505 10 90  2  --
550520000080  5505 20 00  1  -
550600000080  5506     0
550610000080  5506 10 00  1  -
550620000080  5506 20 00  1  -
550630000080  5506 30 00  1  -
550690000080  5506 90 00  1  -
550700000080  5507 00 00  0
550800000080  5508     0
550810000080  5508 10   1  -
550810100080  5508 10 10  2  --
550810900080  5508 10 90  2  --
550820000080  5508 20   1  -
550820100080  5508 20 10  2  --
550820900080  5508 20 90  2  --
550900000080  5509     0
550911000010        1  -
550911000080  5509 11 00  2  --
550912000080  5509 12 00  2  --
550921000010        1  -
550921000080  5509 21 00  2  --
550922000080  5509 22 00  2  --
550931000010        1  -
550931000080  5509 31 00  2  --
550932000080  5509 32 00  2  --
550941000010        1  -
550941000080  5509 41 00  2  --
550942000080  5509 42 00  2  --
550951000010        1  -
550951000080  5509 51 00  2  --
550952000080  5509 52 00  2  --
550953000080  5509 53 00  2  --
550959000080  5509 59 00  2  --
550961000010        1  -
550961000080  5509 61 00  2  --
550962000080  5509 62 00  2  --
550969000080  5509 69 00  2  --
550991000010        1  -
550991000080  5509 91 00  2  --
550992000080  5509 92 00  2  --
550999000080  5509 99 00  2  --
551000000080  5510     0
551011000010        1  -
551011000080  5510 11 00  2  --
551012000080  5510 12 00  2  --
551020000080  5510 20 00  1  -
551030000080  5510 30 00  1  -
551090000080  5510 90 00  1  -
551100000080  5511     0
551110000080  5511 10 00  1  -
551120000080  5511 20 00  1  -
551130000080  5511 30 00  1  -
551200000080  5512     0
551211000010        1  -
551211000080  5512 11 00  2  --
551219000080  5512 19   2  --
551219100080  5512 19 10  3  ---
551219900080  5512 19 90  3  ---
551221000010        1  -
551221000080  5512 21 00  2  --
551229000080  5512 29   2  --
551229100080  5512 29 10  3  ---
551229900080  5512 29 90  3  ---
551291000010        1  -
551291000080  5512 91 00  2  --
551299000080  5512 99   2  --
551299100080  5512 99 10  3  ---
551299900080  5512 99 90  3  ---
551300000080  5513     0
551311000010        1  -
551311000080  5513 11   2  --
551311200080  5513 11 20  3  ---
551311900080  5513 11 90  3  ---
551312000080  5513 12 00  2  --
551313000080  5513 13 00  2  --
551319000080  5513 19 00  2  --
551321000010        1  -
551321000080  5513 21 00  2  --
551323000080  5513 23   2  --
551323100080  5513 23 10  3  ---
551323900080  5513 23 90  3  ---
551329000080  5513 29 00  2  --
551331000010        1  -
551331000080  5513 31 00  2  --
551339000080  5513 39 00  2  --
551341000010        1  -
551341000080  5513 41 00  2  --
551349000080  5513 49 00  2  --
551400000080  5514     0
551411000010        1  -
551411000080  5514 11 00  2  --
551412000080  5514 12 00  2  --
551419000080  5514 19   2  --
551419100080  5514 19 10  3  ---
551419900080  5514 19 90  3  ---
551421000010        1  -
551421000080  5514 21 00  2  --
551422000080  5514 22 00  2  --
551423000080  5514 23 00  2  --
551429000080  5514 29 00  2  --
551430000080  5514 30   1  -
551430100080  5514 30 10  2  --
551430300080  5514 30 30  2  --
551430500080  5514 30 50  2  --
551430900080  5514 30 90  2  --
551441000010        1  -
551441000080  5514 41 00  2  --
551442000080  5514 42 00  2  --
551443000080  5514 43 00  2  --
551449000080  5514 49 00  2  --
551500000080  5515     0
551511000010        1  -
551511000080  5515 11   2  --
551511100080  5515 11 10  3  ---
551511300080  5515 11 30  3  ---
551511900080  5515 11 90  3  ---
551512000080  5515 12   2  --
551512100080  5515 12 10  3  ---
551512300080  5515 12 30  3  ---
551512900080  5515 12 90  3  ---
551513000080  5515 13   2  --
551513110010        3  ---
551513110080  5515 13 11  4  ----
551513190080  5515 13 19  4  ----
551513910010        3  ---
551513910080  5515 13 91  4  ----
551513990080  5515 13 99  4  ----
551519000080  5515 19   2  --
551519100080  5515 19 10  3  ---
551519300080  5515 19 30  3  ---
551519900080  5515 19 90  3  ---
551521000010        1  -
551521000080  5515 21   2  --
551521100080  5515 21 10  3  ---
551521300080  5515 21 30  3  ---
551521900080  5515 21 90  3  ---
551522000080  5515 22   2  --
551522110010        3  ---
551522110080  5515 22 11  4  ----
551522190080  5515 22 19  4  ----
551522910010        3  ---
551522910080  5515 22 91  4  ----
551522990080  5515 22 99  4  ----
551529000080  5515 29 00  2  --
551591000010        1  -
551591000080  5515 91   2  --
551591100080  5515 91 10  3  ---
551591300080  5515 91 30  3  ---
551591900080  5515 91 90  3  ---
551599000080  5515 99   2  --
551599200080  5515 99 20  3  ---
551599400080  5515 99 40  3  ---
551599800080  5515 99 80  3  ---
551600000080  5516     0
551611000010        1  -
551611000080  5516 11 00  2  --
551612000080  5516 12 00  2  --
551613000080  5516 13 00  2  --
551614000080  5516 14 00  2  --
551621000010        1  -
551621000080  5516 21 00  2  --
551622000080  5516 22 00  2  --
551623000080  5516 23   2  --
551623100080  5516 23 10  3  ---
551623900080  5516 23 90  3  ---
551624000080  5516 24 00  2  --
551631000010        1  -
551631000080  5516 31 00  2  --
551632000080  5516 32 00  2  --
551633000080  5516 33 00  2  --
551634000080  5516 34 00  2  --
551641000010        1  -
551641000080  5516 41 00  2  --
551642000080  5516 42 00  2  --
551643000080  5516 43 00  2  --
551644000080  5516 44 00  2  --
551691000010        1  -
551691000080  5516 91 00  2  --
551692000080  5516 92 00  2  --
551693000080  5516 93 00  2  --
551694000080  5516 94 00  2  --
560021000090  56
560100000080  5601     0
560110000080  5601 10   1  -
560110100080  5601 10 10  2  --
560110900080  5601 10 90  2  --
560121000010        1  -
560121000080  5601 21   2  --
560121100080  5601 21 10  3  ---
560121900080  5601 21 90  3  ---
560122000080  5601 22   2  --
560122100080  5601 22 10  3  ---
560122900080  5601 22 90  3  ---
560129000080  5601 29 00  2  --
560130000080  5601 30 00  1  -
560200000080  5602     0
560210000080  5602 10   1  -
560210110010        2  --
560210110020        3  ---
560210110080  5602 10 11  4  ----
560210190080  5602 10 19  4  ----
560210310010        3  ---
560210310080  5602 10 31  4  ----
560210380080  5602 10 38  4  ----
560210900080  5602 10 90  2  --
560221000010        1  -
560221000080  5602 21 00  2  --
560229000080  5602 29 00  2  --
560290000080  5602 90 00  1  -
560300000080  5603     0
560311000010        1  -
560311000080  5603 11   2  --
560311100080  5603 11 10  3  ---
560311900080  5603 11 90  3  ---
560312000080  5603 12   2  --
560312100080  5603 12 10  3  ---
560312900080  5603 12 90  3  ---
560313000080  5603 13   2  --
560313100080  5603 13 10  3  ---
560313900080  5603 13 90  3  ---
560314000080  5603 14   2  --
560314100080  5603 14 10  3  ---
560314900080  5603 14 90  3  ---
560391000010        1  -
560391000080  5603 91   2  --
560391100080  5603 91 10  3  ---
560391900080  5603 91 90  3  ---
560392000080  5603 92   2  --
560392100080  5603 92 10  3  ---
560392900080  5603 92 90  3  ---
560393000080  5603 93   2  --
560393100080  5603 93 10  3  ---
560393900080  5603 93 90  3  ---
560394000080  5603 94   2  --
560394100080  5603 94 10  3  ---
560394900080  5603 94 90  3  ---
560400000080  5604     0
560410000080  5604 10 00  1  -
560490000080  5604 90   1  -
560490100080  5604 90 10  2  --
560490900080  5604 90 90  2  --
560500000080  5605 00 00  0
560600000080  5606 00   0
560600100080  5606 00 10  1  -
560600910010        1  -
560600910080  5606 00 91  2  --
560600990080  5606 00 99  2  --
560700000080  5607     0
560721000010        1  -
560721000080  5607 21 00  2  --
560729000080  5607 29 00  2  --
560741000010        1  -
560741000080  5607 41 00  2  --
560749000080  5607 49   2  --
560749110010        3  ---
560749110080  5607 49 11  4  ----
560749190080  5607 49 19  4  ----
560749900080  5607 49 90  3  ---
560750000080  5607 50   1  -
560750110010        2  --
560750110020        3  ---
560750110080  5607 50 11  4  ----
560750190080  5607 50 19  4  ----
560750300080  5607 50 30  3  ---
560750900080  5607 50 90  2  --
560790000080  5607 90   1  -
560790200080  5607 90 20  2  --
560790900080  5607 90 90  2  --
560800000080  5608     0
560811000010        1  -
560811000080  5608 11   2  --
560811200080  5608 11 20  3  ---
560811800080  5608 11 80  3  ---
560819000080  5608 19   2  --
560819110010        3  ---
560819110020        4  ----
560819110080  5608 19 11  5  -----
560819190080  5608 19 19  5  -----
560819300080  5608 19 30  4  ----
560819900080  5608 19 90  3  ---
560890000080  5608 90 00  1  -
560900000080  5609 00 00  0
570021000090  57
570100000080  5701     0
570110000080  5701 10   1  -
570110100080  5701 10 10  2  --
570110900080  5701 10 90  2  --
570190000080  5701 90   1  -
570190100080  5701 90 10  2  --
570190900080  5701 90 90  2  --
570200000080  5702     0
570210000080  5702 10 00  1  -
570220000080  5702 20 00  1  -
570231000010        1  -
570231000080  5702 31   2  --
570231100080  5702 31 10  3  ---
570231800080  5702 31 80  3  ---
570232000080  5702 32   2  --
570232100080  5702 32 10  3  ---
570232900080  5702 32 90  3  ---
570239000080  5702 39 00  2  --
570241000010        1  -
570241000080  5702 41   2  --
570241100080  5702 41 10  3  ---
570241900080  5702 41 90  3  ---
570242000080  5702 42   2  --
570242100080  5702 42 10  3  ---
570242900080  5702 42 90  3  ---
570249000080  5702 49 00  2  --
570250000080  5702 50   1  -
570250100080  5702 50 10  2  --
570250310010        2  --
570250310080  5702 50 31  3  ---
570250390080  5702 50 39  3  ---
570250900080  5702 50 90  2  --
570291000010        1  -
570291000080  5702 91 00  2  --
570292000080  5702 92   2  --
570292100080  5702 92 10  3  ---
570292900080  5702 92 90  3  ---
570299000080  5702 99 00  2  --
570300000080  5703     0
570310000080  5703 10 00  1  -
570320000080  5703 20   1  -
570320120010        2  --
570320120080  5703 20 12  3  ---
570320180080  5703 20 18  3  ---
570320920010        2  --
570320920080  5703 20 92  3  ---
570320980080  5703 20 98  3  ---
570330000080  5703 30   1  -
570330120010        2  --
570330120080  5703 30 12  3  ---
570330180080  5703 30 18  3  ---
570330820010        2  --
570330820080  5703 30 82  3  ---
570330880080  5703 30 88  3  ---
570390000080  5703 90   1  -
570390200080  5703 90 20  2  --
570390800080  5703 90 80  2  --
570400000080  5704     0
570410000080  5704 10 00  1  -
570490000080  5704 90 00  1  -
570500000080  5705 00   0
570500100080  5705 00 10  1-
570500300080  5705 00 30  1-
570500900080  5705 00 90  1-
580021000090  58
580100000080  5801     0
580110000080  5801 10 00  1  -
580121000010        1  -
580121000080  5801 21 00  2  --
580122000080  5801 22 00  2  --
580123000080  5801 23 00  2  --
580124000080  5801 24 00  2  --
580125000080  5801 25 00  2  --
580126000080  5801 26 00  2  --
580131000010        1  -
580131000080  5801 31 00  2  --
580132000080  5801 32 00  2  --
580133000080  5801 33 00  2  --
580134000080  5801 34 00  2  --
580135000080  5801 35 00  2  --
580136000080  5801 36 00  2  --
580190000080  5801 90   1  -
580190100080  5801 90 10  2  --
580190900080  5801 90 90  2  --
580200000080  5802     0
580211000010        1  -
580211000080  5802 11 00  2  --
580219000080  5802 19 00  2  --
580220000080  5802 20 00  1  -
580230000080  5802 30 00  1  -
580300000080  5803 00   0
580300100080  5803 00 10  1  -
580300300080  5803 00 30  1  -
580300900080  5803 00 90  1  -
580400000080  5804     0
580410000080  5804 10   1  -
580410100080  5804 10 10  2  --
580410900080  5804 10 90  2  --
580421000010        1  -
580421000080  5804 21   2  --
580421100080  5804 21 10  3  ---
580421900080  5804 21 90  3  ---
580429000080  5804 29   2  --
580429100080  5804 29 10  3  ---
580429900080  5804 29 90  3  ---
580430000080  5804 30 00  1  -
580500000080  5805 00 00  0
580600000080  5806     0
580610000080  5806 10 00  1  -
580620000080  5806 20 00  1  -
580631000010        1  -
580631000080  5806 31 00  2  --
580632000080  5806 32   2  --
580632100080  5806 32 10  3  ---
580632900080  5806 32 90  3  ---
580639000080  5806 39 00  2  --
580640000080  5806 40 00  1  -
580700000080  5807     0
580710000080  5807 10   1  -
580710100080  5807 10 10  2  --
580710900080  5807 10 90  2  --
580790000080  5807 90   1  -
580790100080  5807 90 10  2  --
580790900080  5807 90 90  2  --
580800000080  5808     0
580810000080  5808 10 00  1  -
580890000080  5808 90 00  1  -
580900000080  5809 00 00  0
581000000080  5810     0
581010000080  5810 10   1  -
581010100080  5810 10 10  2  --
581010900080  5810 10 90  2  --
581091000010        1  -
581091000080  5810 91   2  --
581091100080  5810 91 10  3  ---
581091900080  5810 91 90  3  ---
581092000080  5810 92   2  --
581092100080  5810 92 10  3  ---
581092900080  5810 92 90  3  ---
581099000080  5810 99   2  --
581099100080  5810 99 10  3  ---
581099900080  5810 99 90  3  ---
581100000080  5811 00 00  0
590021000090  59
590100000080  5901     0
590110000080  5901 10 00  1  -
590190000080  5901 90 00  1  -
590200000080  5902     0
590210000080  5902 10   1  -
590210100080  5902 10 10  2  --
590210900080  5902 10 90  2  --
590220000080  5902 20   1  -
590220100080  5902 20 10  2  --
590220900080  5902 20 90  2  --
590290000080  5902 90   1  -
590290100080  5902 90 10  2  --
590290900080  5902 90 90  2  --
590300000080  5903     0
590310000080  5903 10   1  -
590310100080  5903 10 10  2  --
590310900080  5903 10 90  2  --
590320000080  5903 20   1  -
590320100080  5903 20 10  2  --
590320900080  5903 20 90  2  --
590390000080  5903 90   1  -
590390100080  5903 90 10  2  --
590390910010        2  --
590390910080  5903 90 91  3  ---
590390990080  5903 90 99  3  ---
590400000080  5904     0
590410000080  5904 10 00  1  -
590490000080  5904 90 00  1  -
590500000080  5905 00   0
590500100080  5905 00 10  1  -
590500300010        1  -
590500300080  5905 00 30  2  --
590500500080  5905 00 50  2  --
590500700080  5905 00 70  2  --
590500900080  5905 00 90  2  --
590600000080  5906     0
590610000080  5906 10 00  1  -
590691000010        1  -
590691000080  5906 91 00  2  --
590699000080  5906 99   2  --
590699100080  5906 99 10  3  ---
590699900080  5906 99 90  3  ---
590700000080  5907 00 00  0
590800000080  5908 00 00  0
590900000080  5909 00   0
590900100080  5909 00 10  1  -
590900900080  5909 00 90  1  -
591000000080  5910 00 00  0
591100000080  5911     0
591110000080  5911 10 00  1  -
591120000080  5911 20 00  1  -
591131000010        1  -
591131000080  5911 31   2  --
591131110010        3  ---
591131110080  5911 31 11  4  ----
591131190080  5911 31 19  4  ----
591131900080  5911 31 90  3  ---
591132000080  5911 32   2  --
591132100080  5911 32 10  3  ---
591132900080  5911 32 90  3  ---
591140000080  5911 40 00  1  -
591190000080  5911 90   1  -
591190100080  5911 90 10  2  --
591190900080  5911 90 90  2  --
600021000090  60
600100000080  6001     0
600110000080  6001 10 00  1  -
600121000010        1  -
600121000080  6001 21 00  2  --
600122000080  6001 22 00  2  --
600129000080  6001 29 00  2  --
600191000010        1  -
600191000080  6001 91 00  2  --
600192000080  6001 92 00  2  --
600199000080  6001 99 00  2  --
600200000080  6002     0
600240000080  6002 40 00  1  -
600290000080  6002 90 00  1  -
600300000080  6003     0
600310000080  6003 10 00  1  -
600320000080  6003 20 00  1  -
600330000080  6003 30   1  -
600330100080  6003 30 10  2  --
600330900080  6003 30 90  2  --
600340000080  6003 40 00  1  -
600390000080  6003 90 00  1  -
600400000080  6004     0
600410000080  6004 10 00  1  -
600490000080  6004 90 00  1  -
600500000080  6005     0
600521000010        1  -
600521000080  6005 21 00  2  --
600522000080  6005 22 00  2  --
600523000080  6005 23 00  2  --
600524000080  6005 24 00  2  --
600531000010        1  -
600531000080  6005 31   2  --
600531100080  6005 31 10  3  ---
600531500080  6005 31 50  3  ---
600531900080  6005 31 90  3  ---
600532000080  6005 32   2  --
600532100080  6005 32 10  3  ---
600532500080  6005 32 50  3  ---
600532900080  6005 32 90  3  ---
600533000080  6005 33   2  --
600533100080  6005 33 10  3  ---
600533500080  6005 33 50  3  ---
600533900080  6005 33 90  3  ---
600534000080  6005 34   2  --
600534100080  6005 34 10  3  ---
600534500080  6005 34 50  3  ---
600534900080  6005 34 90  3  ---
600541000010        1  -
600541000080  6005 41 00  2  --
600542000080  6005 42 00  2  --
600543000080  6005 43 00  2  --
600544000080  6005 44 00  2  --
600590000080  6005 90   1  -
600590100080  6005 90 10  2  --
600590900080  6005 90 90  2  --
600600000080  6006     0
600610000080  6006 10 00  1  -
600621000010        1  -
600621000080  6006 21 00  2  --
600622000080  6006 22 00  2  --
600623000080  6006 23 00  2  --
600624000080  6006 24 00  2  --
600631000010        1  -
600631000080  6006 31   2  --
600631100080  6006 31 10  3  ---
600631900080  6006 31 90  3  ---
600632000080  6006 32   2  --
600632100080  6006 32 10  3  ---
600632900080  6006 32 90  3  ---
600633000080  6006 33   2  --
600633100080  6006 33 10  3  ---
600633900080  6006 33 90  3  ---
600634000080  6006 34   2  --
600634100080  6006 34 10  3  ---
600634900080  6006 34 90  3  ---
600641000010        1  -
600641000080  6006 41 00  2  --
600642000080  6006 42 00  2  --
600643000080  6006 43 00  2  --
600644000080  6006 44 00  2  --
600690000080  6006 90 00  1  -
610021000090  61
610100000080  6101     0
610120000080  6101 20   1  -
610120100080  6101 20 10  2  --
610120900080  6101 20 90  2  --
610130000080  6101 30   1  -
610130100080  6101 30 10  2  --
610130900080  6101 30 90  2  --
610190000080  6101 90   1  -
610190200080  6101 90 20  2  --
610190800080  6101 90 80  2  --
610200000080  6102     0
610210000080  6102 10   1  -
610210100080  6102 10 10  2  --
610210900080  6102 10 90  2  --
610220000080  6102 20   1  -
610220100080  6102 20 10  2  --
610220900080  6102 20 90  2  --
610230000080  6102 30   1  -
610230100080  6102 30 10  2  --
610230900080  6102 30 90  2  --
610290000080  6102 90   1  -
610290100080  6102 90 10  2  --
610290900080  6102 90 90  2  --
610300000080  6103     0
610310000080  6103 10   1  -
610310100080  6103 10 10  2  --
610310900080  6103 10 90  2  --
610322000010        1  -
610322000080  6103 22 00  2  --
610323000080  6103 23 00  2  --
610329000080  6103 29 00  2  --
610331000010        1  -
610331000080  6103 31 00  2  --
610332000080  6103 32 00  2  --
610333000080  6103 33 00  2  --
610339000080  6103 39 00  2  --
610341000010        1  -
610341000080  6103 41 00  2  --
610342000080  6103 42 00  2  --
610343000080  6103 43 00  2  --
610349000080  6103 49 00  2  --
610400000080  6104     0
610413000010        1  -
610413000080  6104 13 00  2  --
610419000080  6104 19   2  --
610419200080  6104 19 20  3  ---
610419900080  6104 19 90  3  ---
610422000010        1  -
610422000080  6104 22 00  2  --
610423000080  6104 23 00  2  --
610429000080  6104 29   2  --
610429100080  6104 29 10  3  ---
610429900080  6104 29 90  3  ---
610431000010        1  -
610431000080  6104 31 00  2  --
610432000080  6104 32 00  2  --
610433000080  6104 33 00  2  --
610439000080  6104 39 00  2  --
610441000010        1  -
610441000080  6104 41 00  2  --
610442000080  6104 42 00  2  --
610443000080  6104 43 00  2  --
610444000080  6104 44 00  2  --
610449000080  6104 49 00  2  --
610451000010        1  -
610451000080  6104 51 00  2  --
610452000080  6104 52 00  2  --
610453000080  6104 53 00  2  --
610459000080  6104 59 00  2  --
610461000010        1  -
610461000080  6104 61 00  2  --
610462000080  6104 62 00  2  --
610463000080  6104 63 00  2  --
610469000080  6104 69 00  2  --
610500000080  6105     0
610510000080  6105 10 00  1  -
610520000080  6105 20   1  -
610520100080  6105 20 10  2  --
610520900080  6105 20 90  2  --
610590000080  6105 90   1  -
610590100080  6105 90 10  2  --
610590900080  6105 90 90  2  --
610600000080  6106     0
610610000080  6106 10 00  1  -
610620000080  6106 20 00  1  -
610690000080  6106 90   1  -
610690100080  6106 90 10  2  --
610690300080  6106 90 30  2  --
610690500080  6106 90 50  2  --
610690900080  6106 90 90  2  --
610700000080  6107     0
610711000010        1  -
610711000080  6107 11 00  2  --
610712000080  6107 12 00  2  --
610719000080  6107 19 00  2  --
610721000010        1  -
610721000080  6107 21 00  2  --
610722000080  6107 22 00  2  --
610729000080  6107 29 00  2  --
610791000010        1  -
610791000080  6107 91 00  2  --
610799000080  6107 99 00  2  --
610800000080  6108     0
610811000010        1  -
610811000080  6108 11 00  2  --
610819000080  6108 19 00  2  --
610821000010        1  -
610821000080  6108 21 00  2  --
610822000080  6108 22 00  2  --
610829000080  6108 29 00  2  --
610831000010        1  -
610831000080  6108 31 00  2  --
610832000080  6108 32 00  2  --
610839000080  6108 39 00  2  --
610891000010        1  -
610891000080  6108 91 00  2  --
610892000080  6108 92 00  2  --
610899000080  6108 99 00  2  --
610900000080  6109     0
610910000080  6109 10 00  1  -
610990000080  6109 90   1  -
610990200080  6109 90 20  2  --
610990900080  6109 90 90  2  --
611000000080  6110     0
611011000010        1  -
611011000080  6110 11   2  --
611011100080  6110 11 10  3  ---
611011300010        3  ---
611011300080  6110 11 30  4  ----
611011900080  6110 11 90  4  ----
611012000080  6110 12   2  --
611012100080  6110 12 10  3  ---
611012900080  6110 12 90  3  ---
611019000080  6110 19   2  --
611019100080  6110 19 10  3  ---
611019900080  6110 19 90  3  ---
611020000080  6110 20   1  -
611020100080  6110 20 10  2  --
611020910010        2  --
611020910080  6110 20 91  3  ---
611020990080  6110 20 99  3  ---
611030000080  6110 30   1  -
611030100080  6110 30 10  2  --
611030910010        2  --
611030910080  6110 30 91  3  ---
611030990080  6110 30 99  3  ---
611090000080  6110 90   1  -
611090100080  6110 90 10  2  --
611090900080  6110 90 90  2  --
611100000080  6111     0
611120000080  6111 20   1  -
611120100080  6111 20 10  2  --
611120900080  6111 20 90  2  --
611130000080  6111 30   1  -
611130100080  6111 30 10  2  --
611130900080  6111 30 90  2  --
611190000080  6111 90   1  -
611190110010        2  --
611190110080  6111 90 11  3  ---
611190190080  6111 90 19  3  ---
611190900080  6111 90 90  2  --
611200000080  6112     0
611211000010        1  -
611211000080  6112 11 00  2  --
611212000080  6112 12 00  2  --
611219000080  6112 19 00  2  --
611220000080  6112 20 00  1  -
611231000010        1  -
611231000080  6112 31   2  --
611231100080  6112 31 10  3  ---
611231900080  6112 31 90  3  ---
611239000080  6112 39   2  --
611239100080  6112 39 10  3  ---
611239900080  6112 39 90  3  ---
611241000010        1  -
611241000080  6112 41   2  --
611241100080  6112 41 10  3  ---
611241900080  6112 41 90  3  ---
611249000080  6112 49   2  --
611249100080  6112 49 10  3  ---
611249900080  6112 49 90  3  ---
611300000080  6113 00   0
611300100080  6113 00 10  1  -
611300900080  6113 00 90  1  -
611400000080  6114     0
611420000080  6114 20 00  1  -
611430000080  6114 30 00  1  -
611490000080  6114 90 00  1  -
611500000080  6115     0
611510000080  6115 10   1  -
611510100080  6115 10 10  2  --
611510900080  6115 10 90  2  --
611521000010        1  -
611521000080  6115 21 00  2  --
611522000080  6115 22 00  2  --
611529000080  6115 29 00  2  --
611530000080  6115 30   1  -
611530110010        2  --
611530110080  6115 30 11  3  ---
611530190080  6115 30 19  3  ---
611530900080  6115 30 90  2  --
611594000010        1  -
611594000080  6115 94 00  2  --
611595000080  6115 95 00  2  --
611596000080  6115 96   2  --
611596100080  6115 96 10  3  ---
611596910010        3  ---
611596910080  6115 96 91  4  ----
611596990080  6115 96 99  4  ----
611599000080  6115 99 00  2  --
611600000080  6116     0
611610000080  6116 10   1  -
611610200080  6116 10 20  2  --
611610800080  6116 10 80  2  --
611691000010        1  -
611691000080  6116 91 00  2  --
611692000080  6116 92 00  2  --
611693000080  6116 93 00  2  --
611699000080  6116 99 00  2  --
611700000080  6117     0
611710000080  6117 10 00  1  -
611780000080  6117 80   1  -
611780100080  6117 80 10  2  --
611780800080  6117 80 80  2  --
611790000080  6117 90 00  1  -
620021000090  62
620100000080  6201     0
620111000010        1  -
620111000080  6201 11 00  2  --
620112000080  6201 12   2  --
620112100080  6201 12 10  3  ---
620112900080  6201 12 90  3  ---
620113000080  6201 13   2  --
620113100080  6201 13 10  3  ---
620113900080  6201 13 90  3  ---
620119000080  6201 19 00  2  --
620191000010        1  -
620191000080  6201 91 00  2  --
620192000080  6201 92 00  2  --
620193000080  6201 93 00  2  --
620199000080  6201 99 00  2  --
620200000080  6202     0
620211000010        1  -
620211000080  6202 11 00  2  --
620212000080  6202 12   2  --
620212100080  6202 12 10  3  ---
620212900080  6202 12 90  3  ---
620213000080  6202 13   2  --
620213100080  6202 13 10  3  ---
620213900080  6202 13 90  3  ---
620219000080  6202 19 00  2  --
620291000010        1  -
620291000080  6202 91 00  2  --
620292000080  6202 92 00  2  --
620293000080  6202 93 00  2  --
620299000080  6202 99 00  2  --
620300000080  6203     0
620311000010        1  -
620311000080  6203 11 00  2  --
620312000080  6203 12 00  2  --
620319000080  6203 19   2  --
620319100080  6203 19 10  3  ---
620319300080  6203 19 30  3  ---
620319900080  6203 19 90  3  ---
620322000010        1  -
620322000080  6203 22   2  --
620322100080  6203 22 10  3  ---
620322800080  6203 22 80  3  ---
620323000080  6203 23   2  --
620323100080  6203 23 10  3  ---
620323800080  6203 23 80  3  ---
620329000080  6203 29   2  --
620329110010        3  ---
620329110080  6203 29 11  4  ----
620329180080  6203 29 18  4  ----
620329300080  6203 29 30  3  ---
620329900080  6203 29 90  3  ---
620331000010        1  -
620331000080  6203 31 00  2  --
620332000080  6203 32   2  --
620332100080  6203 32 10  3  ---
620332900080  6203 32 90  3  ---
620333000080  6203 33   2  --
620333100080  6203 33 10  3  ---
620333900080  6203 33 90  3  ---
620339000080  6203 39   2  --
620339110010        3  ---
620339110080  6203 39 11  4  ----
620339190080  6203 39 19  4  ----
620339900080  6203 39 90  3  ---
620341000010        1  -
620341000080  6203 41   2  --
620341100080  6203 41 10  3  ---
620341300080  6203 41 30  3  ---
620341900080  6203 41 90  3  ---
620342000080  6203 42   2  --
620342110010        3  ---
620342110080  6203 42 11  4  ----
620342310010        4  ----
620342310080  6203 42 31  5  -----
620342330080  6203 42 33  5  -----
620342350080  6203 42 35  5  -----
620342510010        3  ---
620342510080  6203 42 51  4  ----
620342590080  6203 42 59  4  ----
620342900080  6203 42 90  3  ---
620343000080  6203 43   2  --
620343110010        3  ---
620343110080  6203 43 11  4  ----
620343190080  6203 43 19  4  ----
620343310010        3  ---
620343310080  6203 43 31  4  ----
620343390080  6203 43 39  4  ----
620343900080  6203 43 90  3  ---
620349000080  6203 49   2  --
620349110010        3  ---
620349110020        4  ----
620349110080  6203 49 11  5  -----
620349190080  6203 49 19  5  -----
620349310010        4  ----
620349310080  6203 49 31  5  -----
620349390080  6203 49 39  5  -----
620349500080  6203 49 50  4  ----
620349900080  6203 49 90  3  ---
620400000080  6204     0
620411000010        1  -
620411000080  6204 11 00  2  --
620412000080  6204 12 00  2  --
620413000080  6204 13 00  2  --
620419000080  6204 19   2  --
620419100080  6204 19 10  3  ---
620419900080  6204 19 90  3  ---
620421000010        1  -
620421000080  6204 21 00  2  --
620422000080  6204 22   2  --
620422100080  6204 22 10  3  ---
620422800080  6204 22 80  3  ---
620423000080  6204 23   2  --
620423100080  6204 23 10  3  ---
620423800080  6204 23 80  3  ---
620429000080  6204 29   2  --
620429110010        3  ---
620429110080  6204 29 11  4  ----
620429180080  6204 29 18  4  ----
620429900080  6204 29 90  3  ---
620431000010        1  -
620431000080  6204 31 00  2  --
620432000080  6204 32   2  --
620432100080  6204 32 10  3  ---
620432900080  6204 32 90  3  ---
620433000080  6204 33   2  --
620433100080  6204 33 10  3  ---
620433900080  6204 33 90  3  ---
620439000080  6204 39   2  --
620439110010        3  ---
620439110080  6204 39 11  4  ----
620439190080  6204 39 19  4  ----
620439900080  6204 39 90  3  ---
620441000010        1  -
620441000080  6204 41 00  2  --
620442000080  6204 42 00  2  --
620443000080  6204 43 00  2  --
620444000080  6204 44 00  2  --
620449000080  6204 49   2  --
620449100080  6204 49 10  3  ---
620449900080  6204 49 90  3  ---
620451000010        1  -
620451000080  6204 51 00  2  --
620452000080  6204 52 00  2  --
620453000080  6204 53 00  2  --
620459000080  6204 59   2  --
620459100080  6204 59 10  3  ---
620459900080  6204 59 90  3  ---
620461000010        1  -
620461000080  6204 61   2  --
620461100080  6204 61 10  3  ---
620461850080  6204 61 85  3  ---
620462000080  6204 62   2  --
620462110010        3  ---
620462110080  6204 62 11  4  ----
620462310010        4  ----
620462310080  6204 62 31  5  -----
620462330080  6204 62 33  5  -----
620462390080  6204 62 39  5  -----
620462510010        3  ---
620462510080  6204 62 51  4  ----
620462590080  6204 62 59  4  ----
620462900080  6204 62 90  3  ---
620463000080  6204 63   2  --
620463110010        3  ---
620463110080  6204 63 11  4  ----
620463180080  6204 63 18  4  ----
620463310010        3  ---
620463310080  6204 63 31  4  ----
620463390080  6204 63 39  4  ----
620463900080  6204 63 90  3  ---
620469000080  6204 69   2  --
620469110010        3  ---
620469110020        4  ----
620469110080  6204 69 11  5  -----
620469180080  6204 69 18  5  -----
620469310010        4  ----
620469310080  6204 69 31  5  -----
620469390080  6204 69 39  5  -----
620469500080  6204 69 50  4  ----
620469900080  6204 69 90  3  ---
620500000080  6205     0
620520000080  6205 20 00  1  -
620530000080  6205 30 00  1  -
620590000080  6205 90   1  -
620590100080  6205 90 10  2  --
620590800080  6205 90 80  2  --
620600000080  6206     0
620610000080  6206 10 00  1  -
620620000080  6206 20 00  1  -
620630000080  6206 30 00  1  -
620640000080  6206 40 00  1  -
620690000080  6206 90   1  -
620690100080  6206 90 10  2  --
620690900080  6206 90 90  2  --
620700000080  6207     0
620711000010        1  -
620711000080  6207 11 00  2  --
620719000080  6207 19 00  2  --
620721000010        1  -
620721000080  6207 21 00  2  --
620722000080  6207 22 00  2  --
620729000080  6207 29 00  2  --
620791000010        1  -
620791000080  6207 91 00  2  --
620799000080  6207 99   2  --
620799100080  6207 99 10  3  ---
620799900080  6207 99 90  3  ---
620800000080  6208     0
620811000010        1  -
620811000080  6208 11 00  2  --
620819000080  6208 19 00  2  --
620821000010        1  -
620821000080  6208 21 00  2  --
620822000080  6208 22 00  2  --
620829000080  6208 29 00  2  --
620891000010        1  -
620891000080  6208 91 00  2  --
620892000080  6208 92 00  2  --
620899000080  6208 99 00  2  --
620900000080  6209     0
620920000080  6209 20 00  1  -
620930000080  6209 30 00  1  -
620990000080  6209 90   1  -
620990100080  6209 90 10  2  --
620990900080  6209 90 90  2  --
621000000080  6210     0
621010000080  6210 10   1  -
621010100080  6210 10 10  2  --
621010900080  6210 10 90  2  --
621020000080  6210 20 00  1  -
621030000080  6210 30 00  1  -
621040000080  6210 40 00  1  -
621050000080  6210 50 00  1  -
621100000080  6211     0
621111000010        1  -
621111000080  6211 11 00  2  --
621112000080  6211 12 00  2  --
621120000080  6211 20 00  1  -
621132000010        1  -
621132000080  6211 32   2  --
621132100080  6211 32 10  3  ---
621132310010        3  ---
621132310080  6211 32 31  4  ----
621132410010        4  ----
621132410080  6211 32 41  5  -----
621132420080  6211 32 42  5  -----
621132900080  6211 32 90  3  ---
621133000080  6211 33   2  --
621133100080  6211 33 10  3  ---
621133310010        3  ---
621133310080  6211 33 31  4  ----
621133410010        4  ----
621133410080  6211 33 41  5  -----
621133420080  6211 33 42  5  -----
621133900080  6211 33 90  3  ---
621139000080  6211 39 00  2  --
621141000010        1  -
621141000080  6211 41 00  2  --
621142000080  6211 42   2  --
621142100080  6211 42 10  3  ---
621142310010        3  ---
621142310080  6211 42 31  4  ----
621142410010        4  ----
621142410080  6211 42 41  5  -----
621142420080  6211 42 42  5  -----
621142900080  6211 42 90  3  ---
621143000080  6211 43   2  --
621143100080  6211 43 10  3  ---
621143310010        3  ---
621143310080  6211 43 31  4  ----
621143410010        4  ----
621143410080  6211 43 41  5  -----
621143420080  6211 43 42  5  -----
621143900080  6211 43 90  3  ---
621149000080  6211 49 00  2  --
621200000080  6212     0
621210000080  6212 10   1  -
621210100080  6212 10 10  2  --
621210900080  6212 10 90  2  --
621220000080  6212 20 00  1  -
621230000080  6212 30 00  1  -
621290000080  6212 90 00  1  -
621300000080  6213     0
621320000080  6213 20 00  1  -
621390000080  6213 90 00  1  -
621400000080  6214     0
621410000080  6214 10 00  1  -
621420000080  6214 20 00  1  -
621430000080  6214 30 00  1  -
621440000080  6214 40 00  1  -
621490000080  6214 90 00  1  -
621500000080  6215     0
621510000080  6215 10 00  1  -
621520000080  6215 20 00  1  -
621590000080  6215 90 00  1  -
621600000080  6216 00 00  0
621700000080  6217     0
621710000080  6217 10 00  1  -
621790000080  6217 90 00  1  -
630021000090  63
630100000010
630100000080  6301     0
630110000080  6301 10 00  1  -
630120000080  6301 20   1  -
630120100080  6301 20 10  2  --
630120900080  6301 20 90  2  --
630130000080  6301 30   1  -
630130100080  6301 30 10  2  --
630130900080  6301 30 90  2  --
630140000080  6301 40   1  -
630140100080  6301 40 10  2  --
630140900080  6301 40 90  2  --
630190000080  6301 90   1  -
630190100080  6301 90 10  2  --
630190900080  6301 90 90  2  --
630200000080  6302     0
630210000080  6302 10 00  1  -
630221000010        1  -
630221000080  6302 21 00  2  --
630222000080  6302 22   2  --
630222100080  6302 22 10  3  ---
630222900080  6302 22 90  3  ---
630229000080  6302 29   2  --
630229100080  6302 29 10  3  ---
630229900080  6302 29 90  3  ---
630231000010        1  -
630231000080  6302 31 00  2  --
630232000080  6302 32   2  --
630232100080  6302 32 10  3  ---
630232900080  6302 32 90  3  ---
630239000080  6302 39   2  --
630239200080  6302 39 20  3  ---
630239900080  6302 39 90  3  ---
630240000080  6302 40 00  1  -
630251000010        1  -
630251000080  6302 51 00  2  --
630253000080  6302 53   2  --
630253100080  6302 53 10  3  ---
630253900080  6302 53 90  3  ---
630259000080  6302 59   2  --
630259100080  6302 59 10  3  ---
630259900080  6302 59 90  3  ---
630260000080  6302 60 00  1  -
630291000010        1  -
630291000080  6302 91 00  2  --
630293000080  6302 93   2  --
630293100080  6302 93 10  3  ---
630293900080  6302 93 90  3  ---
630299000080  6302 99   2  --
630299100080  6302 99 10  3  ---
630299900080  6302 99 90  3  ---
630300000080  6303     0
630312000010        1  -
630312000080  6303 12 00  2  --
630319000080  6303 19 00  2  --
630391000010        1  -
630391000080  6303 91 00  2  --
630392000080  6303 92   2  --
630392100080  6303 92 10  3  ---
630392900080  6303 92 90  3  ---
630399000080  6303 99   2  --
630399100080  6303 99 10  3  ---
630399900080  6303 99 90  3  ---
630400000080  6304     0
630411000010        1  -
630411000080  6304 11 00  2  --
630419000080  6304 19   2  --
630419100080  6304 19 10  3  ---
630419300080  6304 19 30  3  ---
630419900080  6304 19 90  3  ---
630491000010        1  -
630491000080  6304 91 00  2  --
630492000080  6304 92 00  2  --
630493000080  6304 93 00  2  --
630499000080  6304 99 00  2  --
630500000080  6305     0
630510000080  6305 10   1  -
630510100080  6305 10 10  2  --
630510900080  6305 10 90  2  --
630520000080  6305 20 00  1  -
630532000010        1  -
630532000080  6305 32   2  --
630532110010        3  ---
630532110080  6305 32 11  4  ----
630532190080  6305 32 19  4  ----
630532900080  6305 32 90  3  ---
630533000080  6305 33   2  --
630533100080  6305 33 10  3  ---
630533900080  6305 33 90  3  ---
630539000080  6305 39 00  2  --
630590000080  6305 90 00  1  -
630600000080  6306     0
630612000010        1  -
630612000080  6306 12 00  2  --
630619000080  6306 19 00  2  --
630622000010        1  -
630622000080  6306 22 00  2  --
630629000080  6306 29 00  2  --
630630000080  6306 30 00  1  -
630640000080  6306 40 00  1  -
630691000010        1  -
630691000080  6306 91 00  2  --
630699000080  6306 99 00  2  --
630700000080  6307     0
630710000080  6307 10   1  -
630710100080  6307 10 10  2  --
630710300080  6307 10 30  2  --
630710900080  6307 10 90  2  --
630720000080  6307 20 00  1  -
630790000080  6307 90   1  -
630790100080  6307 90 10  2  --
630790910010        2  --
630790910080  6307 90 91  3  ---
630790990080  6307 90 99  3  ---
630800000010
630800000080  6308 00 00  0
630900000010
630900000080  6309 00 00  0
631000000080  6310     0
631010000080  6310 10 00  1-
631090000080  6310 90 00  1-
640011000090  XII
640021000090  64
640100000080  6401     0
640110000080  6401 10 00  1-
640192000010        1-
640192000080  6401 92   2 --
640192100080  6401 92 10  3  ---
640192900080  6401 92 90  3  ---
640199000080  6401 99 00  2  --
640200000080  6402     0
640212000010        1  -
640212000080  6402 12   2  --
640212100080  6402 12 10  3  ---
640212900080  6402 12 90  3  ---
640219000080  6402 19 00  2  --
640220000080  6402 20 00  1  -
640291000010        1  -
640291000080  6402 91   2  --
640291100080  6402 91 10  3  ---
640291900080  6402 91 90  3  ---
640299000080  6402 99   2  --
640299050080  6402 99 05  3  ---
640299100010        3  ---
640299100080  6402 99 10  4  ----
640299310010        4  ----
640299310020        5  -----
640299310080  6402 99 31  6  ------
640299390080  6402 99 39  6  ------
640299500080  6402 99 50  5  -----
640299910010        5  -----
640299910080  6402 99 91  6  ------
640299930010        6  ------
640299930080  6402 99 93  7  -------
640299960010        7  -------
640299960080  6402 99 96  8  --------
640299980080  6402 99 98  8  --------
640300000080  6403     0
640312000010        1  -
640312000080  6403 12 00  2  --
640319000080  6403 19 00  2  --
640320000080  6403 20 00  1  -
640340000080  6403 40 00  1  -
640351000010        1  -
640351000080  6403 51   2  --
640351050080  6403 51 05  3  ---
640351110010        3  ---
640351110020        4  ----
640351110080  6403 51 11  5  -----
640351150010        5  -----
640351150080  6403 51 15  6  ------
640351190080  6403 51 19  6  ------
640351910010        4  ----
640351910080  6403 51 91  5  -----
640351950010        5  -----
640351950080  6403 51 95  6  ------
640351990080  6403 51 99  6  ------
640359000080  6403 59   2  --
640359050080  6403 59 05  3  ---
640359110010        3  ---
640359110020        4  ----
640359110080  6403 59 11  5  -----
640359310010        5  -----
640359310080  6403 59 31  6  ------
640359350010        6  ------
640359350080  6403 59 35  7  -------
640359390080  6403 59 39  7  -------
640359500080  6403 59 50  4  ----
640359910010        4  ----
640359910080  6403 59 91  5  -----
640359950010        5  -----
640359950080  6403 59 95  6  ------
640359990080  6403 59 99  6  ------
640391000010        1  -
640391000080  6403 91   2  --
640391050080  6403 91 05  3  ---
640391110010        3  ---
640391110020        4  ----
640391110080  6403 91 11  5  -----
640391130010        5  -----
640391130080  6403 91 13  6  ------
640391160010        6  ------
640391160080  6403 91 16  7  -------
640391180080  6403 91 18  7  -------
640391910010        4  ----
640391910080  6403 91 91  5  -----
640391930010        5  -----
640391930080  6403 91 93  6  ------
640391960010        6  ------
640391960080  6403 91 96  7  -------
640391980080  6403 91 98  7  -------
640399000080  6403 99   2  --
640399050080  6403 99 05  3  ---
640399110010        3  ---
640399110020        4  ----
640399110080  6403 99 11  5  -----
640399310010        5  -----
640399310080  6403 99 31  6  ------
640399330010        6  ------
640399330080  6403 99 33  7  -------
640399360010        7  -------
640399360080  6403 99 36  8  --------
640399380080  6403 99 38  8  --------
640399500080  6403 99 50  4  ----
640399910010        4  ----
640399910080  6403 99 91  5  -----
640399930010        5  -----
640399930080  6403 99 93  6  ------
640399960010        6  ------
640399960080  6403 99 96  7  -------
640399980080  6403 99 98  7  -------
640400000080  6404     0
640411000010        1  -
640411000080  6404 11 00  2  --
640419000080  6404 19   2  --
640419100080  6404 19 10  3  ---
640419900080  6404 19 90  3  ---
640420000080  6404 20   1  -
640420100080  6404 20 10  2  --
640420900080  6404 20 90  2  --
640500000080  6405     0
640510000080  6405 10 00  1  -
640520000080  6405 20   1  -
640520100080  6405 20 10  2  --
640520910010        2  --
640520910080  6405 20 91  3  ---
640520990080  6405 20 99  3  ---
640590000080  6405 90   1  -
640590100080  6405 90 10  2  --
640590900080  6405 90 90  2  --
640600000080  6406     0
640610000080  6406 10   1  -
640610100080  6406 10 10  2  --
640610900080  6406 10 90  2  --
640620000080  6406 20   1  -
640620100080  6406 20 10  2  --
640620900080  6406 20 90  2  --
640691000010        1  -
640691000080  6406 91 00  2  --
640699000080  6406 99   2  --
640699300080  6406 99 30  3  ---
640699500080  6406 99 50  3  ---
640699600080  6406 99 60  3  ---
640699850080  6406 99 85  3  ---
650021000090  65
650100000080  6501 00 00  0
650200000080  6502 00 00  0
650400000080  6504 00 00  0
650500000080  6505     0
650510000080  6505 10 00  1  -
650590000080  6505 90   1  -
650590050080  6505 90 05  2  --
650590100010        2  --
650590100080  6505 90 10  3  ---
650590300080  6505 90 30  3  ---
650590800080  6505 90 80  3  ---
650600000080  6506     0
650610000080  6506 10   1  -
650610100080  6506 10 10  2  --
650610800080  6506 10 80  2  --
650691000010        1  -
650691000080  6506 91 00  2  --
650699000080  6506 99   2  --
650699100080  6506 99 10  3 ---
650699900080  6506 99 90  3 ---
650700000080  6507 00 00  0
660021000090  66
660100000080  6601     0
660110000080  6601 10 00  1  -
660191000010        1  -
660191000080  6601 91 00  2  --
660199000080  6601 99   2  --
660199110010        3  ---
660199110080  6601 99 11  4  ----
660199190080  6601 99 19  4  ----
660199900080  6601 99 90  3  ---
660200000080  6602 00 00  0
660300000080  6603     0
660320000080  6603 20 00  1  -
660390000080  6603 90   1  -
660390100080  6603 90 10  2  --
660390900080  6603 90 90  2  --
670021000090  67
670100000080  6701 00 00  0
670200000080  6702     0
670210000080  6702 10 00  1  -
670290000080  6702 90 00  1  -
670300000080  6703 00 00  0
670400000080  6704     0
670411000010        1  -
670411000080  6704 11 00  2  --
670419000080  6704 19 00  2  --
670420000080  6704 20 00  1  -
670490000080  6704 90 00  1  -
680011000090  XIII
680021000090  68
680100000080  6801 00 00  0
680200000080  6802     0
680210000080  6802 10 00  1  -
680221000010        1  -
680221000080  6802 21 00  2  --
680223000080  6802 23 00  2  --
680229000080  6802 29 00  2  --
680291000010        1  -
680291000080  6802 91   2  --
680291100080  6802 91 10  3  ---
680291900080  6802 91 90  3  ---
680292000080  6802 92   2  --
680292100080  6802 92 10  3  ---
680292900080  6802 92 90  3  ---
680293000080  6802 93   2  --
680293100080  6802 93 10  3  ---
680293900080  6802 93 90  3  ---
680299000080  6802 99   2  --
680299100080  6802 99 10  3  ---
680299900080  6802 99 90  3  ---
680300000080  6803 00   0
680300100080  6803 00 10  1  -
680300900080  6803 00 90  1  -
680400000080  6804     0
680410000080  6804 10 00  1  -
680421000010        1  -
680421000080  6804 21 00  2  --
680422000080  6804 22   2  --
680422120010        3  ---
680422120020        4  ----
680422120080  6804 22 12  5  -----
680422180080  6804 22 18  5  -----
680422300080  6804 22 30  4  ----
680422500080  6804 22 50  4  ----
680422900080  6804 22 90  3  ---
680423000080  6804 23 00  2  --
680430000080  6804 30 00  1  -
680500000080  6805     0
680510000080  6805 10 00  1  -
680520000080  6805 20 00  1  -
680530000080  6805 30   1  -
680530100080  6805 30 10  2  --
680530200080  6805 30 20  2  --
680530800080  6805 30 80  2  --
680600000080  6806     0
680610000080  6806 10 00  1  -
680620000080  6806 20   1  -
680620100080  6806 20 10  2  --
680620900080  6806 20 90  2  --
680690000080  6806 90 00  1  -
680700000080  6807     0
680710000080  6807 10   1  -
680710100080  6807 10 10  2  --
680710900080  6807 10 90  2  --
680790000080  6807 90 00  1  -
680800000080  6808 00 00  0
680900000080  6809     0
680911000010        1  -
680911000080  6809 11 00  2  --
680919000080  6809 19 00  2  --
680990000080  6809 90 00  1  -
681000000080  6810     0
681011000010        1  -
681011000080  6810 11   2  --
681011100080  6810 11 10  3  ---
681011900080  6810 11 90  3  ---
681019000080  6810 19   2  --
681019100080  6810 19 10  3  ---
681019310010        3  ---
681019310080  6810 19 31  4  ----
681019390080  6810 19 39  4  ----
681019900080  6810 19 90  3  ---
681091000010        1  -
681091000080  6810 91   2  --
681091100080  6810 91 10  3  ---
681091900080  6810 91 90  3  ---
681099000080  6810 99 00  2  --
681100000080  6811     0
681140000080  6811 40 00  1  -
681181000010        1  -
681181000080  6811 81 00  2  --
681182000080  6811 82   2  --
681182100080  6811 82 10  3  ---
681182900080  6811 82 90  3  ---
681183000080  6811 83 00  2  --
681189000080  6811 89 00  2  --
681200000080  6812     0
681280000080  6812 80   1  -
681280100080  6812 80 10  2  --
681280900080  6812 80 90  2  --
681291000010        1  -
681291000080  6812 91 00  2  --
681292000080  6812 92 00  2  --
681293000080  6812 93 00  2  --
681299000080  6812 99   2  --
681299100080  6812 99 10  3  ---
681299900080  6812 99 90  3  ---
681300000080  6813     0
681320000080  6813 20 00  1  -
681381000010        1  -
681381000080  6813 81 00  2  --
681389000080  6813 89 00  2  --
681400000080  6814     0
681410000080  6814 10 00  1  -
681490000080  6814 90 00  1  -
681500000080  6815     0
681510000080  6815 10   1  -
681510100080  6815 10 10  2  --
681510900080  6815 10 90  2  --
681520000080  6815 20 00  1  -
681591000010        1  -
681591000080  6815 91 00  2  --
681599000080  6815 99   2  --
681599100080  6815 99 10  3  ---
681599900080  6815 99 90  3  ---
690021000090  69
690100000010
690100000080  6901 00 00  0
690200000080  6902     0
690210000080  6902 10 00  1  -
690220000080  6902 20   1  -
690220100080  6902 20 10  2  --
690220910010        2  --
690220910080  6902 20 91  3  ---
690220990080  6902 20 99  3  ---
690290000080  6902 90 00  1  -
690300000080  6903     0
690310000080  6903 10 00  1  -
690320000080  6903 20   1  -
690320100080  6903 20 10  2  --
690320900080  6903 20 90  2  --
690390000080  6903 90   1  -
690390100080  6903 90 10  2  --
690390900080  6903 90 90  2  --
690400000010
690400000080  6904     0
690410000080  6904 10 00  1  -
690490000080  6904 90 00  1  -
690500000080  6905     0
690510000080  6905 10 00  1  -
690590000080  6905 90 00  1  -
690600000080  6906 00 00  0
690700000080  6907     0
690710000080  6907 10 00  1  -
690790000080  6907 90   1  -
690790100080  6907 90 10  2  --
690790910010        2  --
690790910080  6907 90 91  3  ---
690790930080  6907 90 93  3  ---
690790990080  6907 90 99  3  ---
690800000080  6908     0
690810000080  6908 10   1  -
690810100080  6908 10 10  2  --
690810900080  6908 10 90  2  --
690890000080  6908 90   1  -
690890110010        2  --
690890110080  6908 90 11  3  ---
690890210010        3  ---
690890210080  6908 90 21  4  ----
690890290080  6908 90 29  4  ----
690890310010        2  --
690890310080  6908 90 31  3  ---
690890510010        3  ---
690890510080  6908 90 51  4  ----
690890910010        4  ----
690890910080  6908 90 91  5  -----
690890930080  6908 90 93  5  -----
690890990080  6908 90 99  5  -----
690900000080  6909     0
690911000010        1  -
690911000080  6909 11 00  2  --
690912000080  6909 12 00  2  --
690919000080  6909 19 00  2  --
690990000080  6909 90 00  1  -
691000000080  6910     0
691010000080  6910 10 00  1  -
691090000080  6910 90 00  1  -
691100000080  6911     0
691110000080  6911 10 00  1  -
691190000080  6911 90 00  1  -
691200000080  6912 00   0
691200100080  6912 00 10  1  -
691200300080  6912 00 30  1  -
691200500080  6912 00 50  1  -
691200900080  6912 00 90  1  -
691300000080  6913     0
691310000080  6913 10 00  1  -
691390000080  6913 90   1  -
691390100080  6913 90 10  2  --
691390910010        2  --
691390910080  6913 90 91  3  ---
691390930080  6913 90 93  3  ---
691390990080  6913 90 99  3  ---
691400000080  6914     0
691410000080  6914 10 00  1  -
691490000080  6914 90   1  -
691490100080  6914 90 10  2  --
691490900080  6914 90 90  2  --
700021000090  70
700100000080  7001 00   0
700100100080  7001 00 10  1  -
700100910010        1  -
700100910080  7001 00 91  2  --
700100990080  7001 00 99  2  --
700200000080  7002     0
700210000080  7002 10 00  1  -
700220000080  7002 20   1  -
700220100080  7002 20 10  2  --
700220900080  7002 20 90  2  --
700231000010        1  -
700231000080  7002 31 00  2  --
700232000080  7002 32 00  2  --
700239000080  7002 39 00  2  --
700300000080  7003     0
700312000010        1  -
700312000080  7003 12   2  --
700312100080  7003 12 10  3  ---
700312910010        3  ---
700312910080  7003 12 91  4  ----
700312990080  7003 12 99  4  ----
700319000080  7003 19   2  --
700319100080  7003 19 10  3  ---
700319900080  7003 19 90  3  ---
700320000080  7003 20 00  1  -
700330000080  7003 30 00  1  -
700400000080  7004     0
700420000080  7004 20   1  -
700420100080  7004 20 10  2  --
700420910010        2  --
700420910080  7004 20 91  3  ---
700420990080  7004 20 99  3  ---
700490000080  7004 90   1  -
700490100080  7004 90 10  2  --
700490800080  7004 90 80  2  --
700500000080  7005     0
700510000080  7005 10   1  -
700510050080  7005 10 05  2  --
700510250010        2  --
700510250080  7005 10 25  3  ---
700510300080  7005 10 30  3  ---
700510800080  7005 10 80  3  ---
700521000010        1  -
700521000080  7005 21   2  --
700521250080  7005 21 25  3  ---
700521300080  7005 21 30  3  ---
700521800080  7005 21 80  3  ---
700529000080  7005 29   2  --
700529250080  7005 29 25  3  ---
700529350080  7005 29 35  3  ---
700529800080  7005 29 80  3  ---
700530000080  7005 30 00  1  -
700600000080  7006 00   0
700600100080  7006 00 10  1  -
700600900080  7006 00 90  1  -
700700000080  7007     0
700711000010        1  -
700711000080  7007 11   2  --
700711100080  7007 11 10  3  ---
700711900080  7007 11 90  3  ---
700719000080  7007 19   2  --
700719100080  7007 19 10  3  ---
700719200080  7007 19 20  3  ---
700719800080  7007 19 80  3  ---
700721000010        1  -
700721000080  7007 21   2  --
700721200080  7007 21 20  3  ---
700721800080  7007 21 80  3  ---
700729000080  7007 29 00  2  --
700800000080  7008 00   0
700800200080  7008 00 20  1  -
700800810010        1  -
700800810080  7008 00 81  2  --
700800890080  7008 00 89  2  --
700900000080  7009     0
700910000080  7009 10 00  1  -
700991000010        1  -
700991000080  7009 91 00  2  --
700992000080  7009 92 00  2  --
701000000080  7010     0
701010000080  7010 10 00  1  -
701020000080  7010 20 00  1  -
701090000080  7010 90   1  -
701090100080  7010 90 10  2  --
701090210010        2  --
701090210080  7010 90 21  3  ---
701090310010        3  ---
701090310080  7010 90 31  4  ----
701090410010        4  ----
701090410020        5  -----
701090410030        6  ------
701090410040        7  -------
701090410080  7010 90 41  8  --------
701090430080  7010 90 43  8  --------
701090450080  7010 90 45  8  --------
701090470080  7010 90 47  8  --------
701090510010        7  -------
701090510080  7010 90 51  8  --------
701090530080  7010 90 53  8  --------
701090550080  7010 90 55  8  --------
701090570080  7010 90 57  8  --------
701090610010        6  ------
701090610080  7010 90 61  7  -------
701090670080  7010 90 67  7  -------
701090710010        5  -----
701090710080  7010 90 71  6  ------
701090790080  7010 90 79  6  ------
701090910010        5  -----
701090910080  7010 90 91  6  ------
701090990080  7010 90 99  6  ------
701100000080  7011     0
701110000080  7011 10 00  1  -
701120000080  7011 20 00  1  -
701190000080  7011 90 00  1  -
701300000080  7013     0
701310000080  7013 10 00  1  -
701322000010        1  -
701322000080  7013 22   2  --
701322100080  7013 22 10  3  ---
701322900080  7013 22 90  3  ---
701328000080  7013 28   2  --
701328100080  7013 28 10  3  ---
701328900080  7013 28 90  3  ---
701333000010        1  -
701333000080  7013 33   2  --
701333110010        3  ---
701333110080  7013 33 11  4  ----
701333190080  7013 33 19  4  ----
701333910010        3  ---
701333910080  7013 33 91  4  ----
701333990080  7013 33 99  4  ----
701337000080  7013 37   2  --
701337100080  7013 37 10  3  ---
701337510010        3  ---
701337510020        4  ----
701337510080  7013 37 51  5  -----
701337590080  7013 37 59  5  -----
701337910010        4  ----
701337910080  7013 37 91  5  -----
701337990080  7013 37 99  5  -----
701341000010        1  -
701341000080  7013 41   2  --
701341100080  7013 41 10  3  ---
701341900080  7013 41 90  3  ---
701342000080  7013 42 00  2  --
701349000080  7013 49   2  --
701349100080  7013 49 10  3  ---
701349910010        3  ---
701349910080  7013 49 91  4  ----
701349990080  7013 49 99  4  ----
701391000010        1  -
701391000080  7013 91   2  --
701391100080  7013 91 10  3  ---
701391900080  7013 91 90  3  ---
701399000080  7013 99 00  2  --
701400000080  7014 00 00  0
701500000080  7015     0
701510000080  7015 10 00  1  -
701590000080  7015 90 00  1  -
701600000080  7016     0
701610000080  7016 10 00  1  -
701690000080  7016 90   1  -
701690100080  7016 90 10  2  --
701690400080  7016 90 40  2  --
701690700080  7016 90 70  2  --
701700000080  7017     0
701710000080  7017 10 00  1  -
701720000080  7017 20 00  1  -
701790000080  7017 90 00  1  -
701800000080  7018     0
701810000080  7018 10   1  -
701810110010        2  --
701810110080  7018 10 11  3  ---
701810190080  7018 10 19  3  ---
701810300080  7018 10 30  2  --
701810510010        2  --
701810510080  7018 10 51  3  ---
701810590080  7018 10 59  3  ---
701810900080  7018 10 90  2  --
701820000080  7018 20 00  1  -
701890000080  7018 90   1  -
701890100080  7018 90 10  2  --
701890900080  7018 90 90  2  --
701900000080  7019     0
701911000010        1  -
701911000080  7019 11 00  2  --
701912000080  7019 12 00  2  --
701919000080  7019 19   2  --
701919100080  7019 19 10  3  ---
701919900080  7019 19 90  3  ---
701931000010        1  -
701931000080  7019 31 00  2  --
701932000080  7019 32 00  2  --
701939000080  7019 39 00  2  --
701940000080  7019 40 00  1  -
701951000010        1  -
701951000080  7019 51 00  2  --
701952000080  7019 52 00  2  --
701959000080  7019 59 00  2  --
701990000080  7019 90   1  -
701990100080  7019 90 10  2  --
701990300080  7019 90 30  2  --
701990910010        2  --
701990910080  7019 90 91  3  ---
701990990080  7019 90 99  3  ---
702000000080  7020 00   0
702000050080  7020 00 05  1  -
702000070010        1  -
702000070080  7020 00 07  2  --
702000080080  7020 00 08  2  --
702000100010        1  -
702000100080  7020 00 10  2  --
702000300080  7020 00 30  2  --
702000800080  7020 00 80  2  --
710011000090  XIV
710021000090  71
710100000010
710100000080  7101     0
710110000080  7101 10 00  1  -
710121000010        1  -
710121000080  7101 21 00  2  --
710122000080  7101 22 00  2  --
710200000080  7102     0
710210000080  7102 10 00  1  -
710221000010        1  -
710221000080  7102 21 00  2  --
710229000080  7102 29 00  2  --
710231000010        1  -
710231000080  7102 31 00  2  --
710239000080  7102 39 00  2  --
710300000080  7103     0
710310000080  7103 10 00  1  -
710391000010        1  -
710391000080  7103 91 00  2  --
710399000080  7103 99 00  2  --
710400000080  7104     0
710410000080  7104 10 00  1  -
710420000080  7104 20 00  1  -
710490000080  7104 90 00  1  -
710500000080  7105     0
710510000080  7105 10 00  1  -
710590000080  7105 90 00  1  -
710600000010
710600000080  7106     0
710610000080  7106 10 00  1  -
710691000010        1  -
710691000080  7106 91   2  --
710691100080  7106 91 10  3  ---
710691900080  7106 91 90  3  ---
710692000080  7106 92   2  --
710692200080  7106 92 20  3  ---
710692800080  7106 92 80  3  ---
710700000080  7107 00 00  0
710800000080  7108     0
710811000010        1  -
710811000080  7108 11 00  2  --
710812000080  7108 12 00  2  --
710813000080  7108 13   2  --
710813100080  7108 13 10  3  ---
710813800080  7108 13 80  3  ---
710820000080  7108 20 00  1  -
710900000080  7109 00 00  0
711000000080  7110     0
711011000010        1  -
711011000080  7110 11 00  2  --
711019000080  7110 19   2  --
711019100080  7110 19 10  3  ---
711019800080  7110 19 80  3  ---
711021000010        1  -
711021000080  7110 21 00  2  --
711029000080  7110 29 00  2  --
711031000010        1  -
711031000080  7110 31 00  2  --
711039000080  7110 39 00  2  --
711041000010        1  -
711041000080  7110 41 00  2  --
711049000080  7110 49 00  2  --
711100000080  7111 00 00  0
711200000080  7112     0
711230000080  7112 30 00  1  -
711291000010        1  -
711291000080  7112 91 00  2  --
711292000080  7112 92 00  2  --
711299000080  7112 99 00  2  --
711300000010
711300000080  7113     0
711311000010        1-
711311000080  7113 11 00  2 --
711319000080  7113 19 00  2  --
711320000080  7113 20 00  1  -
711400000080  7114     0
711411000010        1  -
711411000080  7114 11 00  2  --
711419000080  7114 19 00  2  --
711420000080  7114 20 00  1  -
711500000080  7115     0
711510000080  7115 10 00  1  -
711590000080  7115 90   1  -
711590100080  7115 90 10  2  --
711590900080  7115 90 90  2  --
711600000080  7116     0
711610000080  7116 10 00  1  -
711620000080  7116 20   1  -
711620110010        2  --
711620110080  7116 20 11  3  ---
711620190080  7116 20 19  3  ---
711620900080  7116 20 90  2  --
711700000080  7117     0
711711000010        1  -
711711000080  7117 11 00  2  --
711719000080  7117 19   2  --
711719100080  7117 19 10  3  ---
711719910010        3  ---
711719910080  7117 19 91  4  ----
711719990080  7117 19 99  4  ----
711790000080  7117 90 00  1  -
711800000080  7118     0
711810000080  7118 10   1  -
711810100080  7118 10 10  2  --
711810900080  7118 10 90  2  --
711890000080  7118 90 00  1  -
720011000090  XV
720021000090  72
720100000010
720100000080  7201     0
720110000080  7201 10   1  -
720110110010        2  --
720110110080  7201 10 11  3  ---
720110190080  7201 10 19  3  ---
720110300080  7201 10 30  2  --
720110900080  7201 10 90  2  --
720120000080  7201 20 00  1  -
720150000080  7201 50   1  -
720150100080  7201 50 10  2  --
720150900080  7201 50 90  2  --
720200000080  7202     0
720211000010        1  -
720211000080  7202 11   2  --
720211200080  7202 11 20  3  ---
720211800080  7202 11 80  3  ---
720219000080  7202 19 00  2  --
720221000010        1  -
720221000080  7202 21 00  2  --
720229000080  7202 29   2  --
720229100080  7202 29 10  3  ---
720229900080  7202 29 90  3  ---
720230000080  7202 30 00  1  -
720241000010        1  -
720241000080  7202 41   2  --
720241100080  7202 41 10  3  ---
720241900080  7202 41 90  3  ---
720249000080  7202 49   2  --
720249100080  7202 49 10  3  ---
720249500080  7202 49 50  3  ---
720249900080  7202 49 90  3  ---
720250000080  7202 50 00  1  -
720260000080  7202 60 00  1  -
720270000080  7202 70 00  1  -
720280000080  7202 80 00  1  -
720291000010        1  -
720291000080  7202 91 00  2  --
720292000080  7202 92 00  2  --
720293000080  7202 93 00  2  --
720299000080  7202 99   2  --
720299100080  7202 99 10  3  ---
720299300080  7202 99 30  3  ---
720299800080  7202 99 80  3  ---
720300000080  7203     0
720310000080  7203 10 00  1  -
720390000080  7203 90 00  1  -
720400000080  7204     0
720410000080  7204 10 00  1  -
720421000010        1  -
720421000080  7204 21   2  --
720421100080  7204 21 10  3  ---
720421900080  7204 21 90  3  ---
720429000080  7204 29 00  2  --
720430000080  7204 30 00  1  -
720441000010        1  -
720441000080  7204 41   2  --
720441100080  7204 41 10  3  ---
720441910010        3  ---
720441910080  7204 41 91  4  ----
720441990080  7204 41 99  4  ----
720449000080  7204 49   2  --
720449100080  7204 49 10  3  ---
720449300010        3  ---
720449300080  7204 49 30  4  ----
720449900080  7204 49 90  4  ----
720450000080  7204 50 00  1  -
720500000080  7205     0
720510000080  7205 10 00  1  -
720521000010        1-
720521000080  7205 21 00  2 --
720529000080  7205 29 00  2 --
720600000010
720600000080  7206     0
720610000080  7206 10 00  1  -
720690000080  7206 90 00  1  -
720700000080  7207     0
720711000010        1  -
720711000080  7207 11   2  --
720711110010        3  ---
720711110080  7207 11 11  4  ----
720711140010        4  ----
720711140080  7207 11 14  5  -----
720711160080  7207 11 16  5  -----
720711900080  7207 11 90  3  ---
720712000080  7207 12   2  --
720712100080  7207 12 10  3  ---
720712900080  7207 12 90  3  ---
720719000080  7207 19   2  --
720719120010        3  ---
720719120080  7207 19 12  4  ----
720719190080  7207 19 19  4  ----
720719800080  7207 19 80  3  ---
720720000080  7207 20   1  -
720720110010        2  --
720720110020        3  ---
720720110080  7207 20 11  4  ----
720720150010        4  ----
720720150080  7207 20 15  5  -----
720720170080  7207 20 17  5  -----
720720190080  7207 20 19  3  ---
720720320010        2  --
720720320080  7207 20 32  3  ---
720720390080  7207 20 39  3  ---
720720520010        2  --
720720520080  7207 20 52  3  ---
720720590080  7207 20 59  3  ---
720720800080  7207 20 80  2  --
720800000080  7208     0
720810000080  7208 10 00  1  -
720825000010        1  -
720825000080  7208 25 00  2  --
720826000080  7208 26 00  2  --
720827000080  7208 27 00  2  --
720836000010        1  -
720836000080  7208 36 00  2  --
720837000080  7208 37 00  2  --
720838000080  7208 38 00  2  --
720839000080  7208 39 00  2  --
720840000080  7208 40 00  1  -
720851000010        1  -
720851000080  7208 51   2  --
720851200080  7208 51 20  3  ---
720851910010        3  ---
720851910080  7208 51 91  4  ----
720851980080  7208 51 98  4  ----
720852000080  7208 52   2  --
720852100080  7208 52 10  3  ---
720852910010        3  ---
720852910080  7208 52 91  4  ----
720852990080  7208 52 99  4  ----
720853000080  7208 53   2  --
720853100080  7208 53 10  3  ---
720853900080  7208 53 90  3  ---
720854000080  7208 54 00  2  --
720890000080  7208 90   1  -
720890200080  7208 90 20  2  --
720890800080  7208 90 80  2  --
720900000080  7209     0
720915000010        1  -
720915000080  7209 15 00  2  --
720916000080  7209 16   2  --
720916100080  7209 16 10  3  ---
720916900080  7209 16 90  3  ---
720917000080  7209 17   2  --
720917100080  7209 17 10  3  ---
720917900080  7209 17 90  3  ---
720918000080  7209 18   2  --
720918100080  7209 18 10  3  ---
720918910010        3  ---
720918910080  7209 18 91  4  ----
720918990080  7209 18 99  4  ----
720925000010        1  -
720925000080  7209 25 00  2  --
720926000080  7209 26   2  --
720926100080  7209 26 10  3  ---
720926900080  7209 26 90  3  ---
720927000080  7209 27   2  --
720927100080  7209 27 10  3  ---
720927900080  7209 27 90  3  ---
720928000080  7209 28   2  --
720928100080  7209 28 10  3  ---
720928900080  7209 28 90  3  ---
720990000080  7209 90   1  -
720990200080  7209 90 20  2  --
720990800080  7209 90 80  2  --
721000000080  7210     0
721011000010        1  -
721011000080  7210 11 00  2  --
721012000080  7210 12   2  --
721012200080  7210 12 20  3  ---
721012800080  7210 12 80  3  ---
721020000080  7210 20 00  1  -
721030000080  7210 30 00  1  -
721041000010        1  -
721041000080  7210 41 00  2  --
721049000080  7210 49 00  2  --
721050000080  7210 50 00  1  -
721061000010        1  -
721061000080  7210 61 00  2  --
721069000080  7210 69 00  2  --
721070000080  7210 70   1  -
721070100080  7210 70 10  2  --
721070800080  7210 70 80  2  --
721090000080  7210 90   1  -
721090300080  7210 90 30  2  --
721090400080  7210 90 40  2  --
721090800080  7210 90 80  2  --
721100000080  7211     0
721113000010        1  -
721113000080  7211 13 00  2  --
721114000080  7211 14 00  2  --
721119000080  7211 19 00  2  --
721123000010        1  -
721123000080  7211 23   2  --
721123200080  7211 23 20  3  ---
721123300010        3  ---
721123300080  7211 23 30  4  ----
721123800080  7211 23 80  4  ----
721129000080  7211 29 00  2  --
721190000080  7211 90   1  -
721190200080  7211 90 20  2  --
721190800080  7211 90 80  2  --
721200000080  7212     0
721210000080  7212 10   1  -
721210100080  7212 10 10  2  --
721210900080  7212 10 90  2  --
721220000080  7212 20 00  1  -
721230000080  7212 30 00  1  -
721240000080  7212 40   1  -
721240200080  7212 40 20  2  --
721240800080  7212 40 80  2  --
721250000080  7212 50   1  -
721250200080  7212 50 20  2  --
721250300080  7212 50 30  2  --
721250400080  7212 50 40  2  --
721250610010        2  --
721250610080  7212 50 61  3  ---
721250690080  7212 50 69  3  ---
721250900080  7212 50 90  2  --
721260000080  7212 60 00  1  -
721300000080  7213     0
721310000080  7213 10 00  1  -
721320000080  7213 20 00  1  -
721391000010        1  -
721391000080  7213 91   2  --
721391100080  7213 91 10  3  ---
721391200080  7213 91 20  3  ---
721391410010        3  ---
721391410080  7213 91 41  4  ----
721391490080  7213 91 49  4  ----
721391700080  7213 91 70  4  ----
721391900080  7213 91 90  4  ----
721399000080  7213 99   2  --
721399100080  7213 99 10  3  ---
721399900080  7213 99 90  3  ---
721400000080  7214     0
721410000080  7214 10 00  1  -
721420000080  7214 20 00  1  -
721430000080  7214 30 00  1  -
721491000010        1  -
721491000080  7214 91   2  --
721491100080  7214 91 10  3  ---
721491900080  7214 91 90  3  ---
721499000080  7214 99   2  --
721499100010        3  ---
721499100080  7214 99 10  4  ----
721499310010        4  ----
721499310080  7214 99 31  5  -----
721499390080  7214 99 39  5  -----
721499500080  7214 99 50  4  ----
721499710010        3  ---
721499710020        4  ----
721499710080  7214 99 71  5  -----
721499790080  7214 99 79  5  -----
721499950080  7214 99 95  4  ----
721500000080  7215     0
721510000080  7215 10 00  1  -
721550000080  7215 50   1  -
721550110010        2  --
721550110080  7215 50 11  3  ---
721550190080  7215 50 19  3  ---
721550800080  7215 50 80  2  --
721590000080  7215 90 00  1  -
721600000080  7216     0
721610000080  7216 10 00  1  -
721621000010        1  -
721621000080  7216 21 00  2  --
721622000080  7216 22 00  2  --
721631000010        1  -
721631000080  7216 31   2  --
721631100080  7216 31 10  3  ---
721631900080  7216 31 90  3  ---
721632000080  7216 32   2  --
721632110010        3  ---
721632110080  7216 32 11  4  ----
721632190080  7216 32 19  4  ----
721632910010        3  ---
721632910080  7216 32 91  4  ----
721632990080  7216 32 99  4  ----
721633000080  7216 33   2  --
721633100080  7216 33 10  3  ---
721633900080  7216 33 90  3  ---
721640000080  7216 40   1  -
721640100080  7216 40 10  2  --
721640900080  7216 40 90  2  --
721650000080  7216 50   1  -
721650100080  7216 50 10  2  --
721650910010        2  --
721650910080  7216 50 91  3  ---
721650990080  7216 50 99  3  ---
721661000010        1  -
721661000080  7216 61   2  --
721661100080  7216 61 10  3  ---
721661900080  7216 61 90  3  ---
721669000080  7216 69 00  2  --
721691000010        1  -
721691000080  7216 91   2  --
721691100080  7216 91 10  3  ---
721691800080  7216 91 80  3  ---
721699000080  7216 99 00  2  --
721700000080  7217     0
721710000080  7217 10   1  -
721710100010        2  --
721710100080  7217 10 10  3  ---
721710310010        3  ---
721710310080  7217 10 31  4  ----
721710390080  7217 10 39  4  ----
721710500080  7217 10 50  2  --
721710900080  7217 10 90  2  --
721720000080  7217 20   1  -
721720100010        2  --
721720100080  7217 20 10  3  ---
721720300080  7217 20 30  3  ---
721720500080  7217 20 50  2  --
721720900080  7217 20 90  2  --
721730000080  7217 30   1  -
721730410010        2  --
721730410080  7217 30 41  3  ---
721730490080  7217 30 49  3  ---
721730500080  7217 30 50  2  --
721730900080  7217 30 90  2  --
721790000080  7217 90   1  -
721790200080  7217 90 20  2  --
721790500080  7217 90 50  2  --
721790900080  7217 90 90  2  --
721800000010
721800000080  7218     0
721810000080  7218 10 00  1-
721891000010        1  -
721891000080  7218 91   2  --
721891100080  7218 91 10  3  ---
721891800080  7218 91 80  3  ---
721899000080  7218 99   2  --
721899110010        3  ---
721899110080  7218 99 11  4  ----
721899190080  7218 99 19  4  ----
721899200010        3  ---
721899200080  7218 99 20  4  ----
721899800080  7218 99 80  4  ----
721900000080  7219     0
721911000010        1  -
721911000080  7219 11 00  2  --
721912000080  7219 12   2  --
721912100080  7219 12 10  3  ---
721912900080  7219 12 90  3  ---
721913000080  7219 13   2  --
721913100080  7219 13 10  3  ---
721913900080  7219 13 90  3  ---
721914000080  7219 14   2  --
721914100080  7219 14 10  3  ---
721914900080  7219 14 90  3  ---
721921000010        1  -
721921000080  7219 21   2  --
721921100080  7219 21 10  3  ---
721921900080  7219 21 90  3  ---
721922000080  7219 22   2  --
721922100080  7219 22 10  3  ---
721922900080  7219 22 90  3  ---
721923000080  7219 23 00  2  --
721924000080  7219 24 00  2  --
721931000010        1  -
721931000080  7219 31 00  2  --
721932000080  7219 32   2  --
721932100080  7219 32 10  3  ---
721932900080  7219 32 90  3  ---
721933000080  7219 33   2  --
721933100080  7219 33 10  3  ---
721933900080  7219 33 90  3  ---
721934000080  7219 34   2  --
721934100080  7219 34 10  3  ---
721934900080  7219 34 90  3  ---
721935000080  7219 35   2  --
721935100080  7219 35 10  3  ---
721935900080  7219 35 90  3  ---
721990000080  7219 90   1  -
721990200080  7219 90 20  2  --
721990800080  7219 90 80  2  --
722000000080  7220     0
722011000010        1  -
722011000080  7220 11 00  2  --
722012000080  7220 12 00  2  --
722020000080  7220 20   1  -
722020210010        2  --
722020210080  7220 20 21  3  ---
722020290080  7220 20 29  3  ---
722020410010        2  --
722020410080  7220 20 41  3  ---
722020490080  7220 20 49  3  ---
722020810010        2  --
722020810080  7220 20 81  3  ---
722020890080  7220 20 89  3  ---
722090000080  7220 90   1  -
722090200080  7220 90 20  2  --
722090800080  7220 90 80  2  --
722100000080  7221 00   0
722100100080  7221 00 10  1  -
722100900080  7221 00 90  1  -
722200000080  7222     0
722211000010        1  -
722211000080  7222 11   2  --
722211110010        3  ---
722211110080  7222 11 11  4  ----
722211190080  7222 11 19  4  ----
722211810010        3  ---
722211810080  7222 11 81  4  ----
722211890080  7222 11 89  4  ----
722219000080  7222 19   2  --
722219100080  7222 19 10  3  ---
722219900080  7222 19 90  3  ---
722220000080  7222 20   1  -
722220110010        2  --
722220110020        3  ---
722220110080  7222 20 11  4  ----
722220190080  7222 20 19  4  ----
722220210010        3  ---
722220210080  7222 20 21  4  ----
722220290080  7222 20 29  4  ----
722220310010        3  ---
722220310080  7222 20 31  4  ----
722220390080  7222 20 39  4  ----
722220810010        2  --
722220810080  7222 20 81  3  ---
722220890080  7222 20 89  3  ---
722230000080  7222 30   1  -
722230510010        2  --
722230510080  7222 30 51  3  ---
722230910080  7222 30 91  3  ---
722230970080  7222 30 97  2  --
722240000080  7222 40   1  -
722240100080  7222 40 10  2  --
722240500080  7222 40 50  2  --
722240900080  7222 40 90  2  --
722300000080  7223 00   0
722300110010        1  -
722300110080  7223 00 11  2  --
722300190080  7223 00 19  2  --
722300910010        1  -
722300910080  7223 00 91  2  --
722300990080  7223 00 99  2  --
722400000010
722400000080  7224     0
722410000080  7224 10   1  -
722410100080  7224 10 10  2  --
722410900080  7224 10 90  2  --
722490000080  7224 90   1  -
722490020080  7224 90 02  2  --
722490030010        2  --
722490030020        3  ---
722490030030        4  ----
722490030040        5  -----
722490030080  7224 90 03  6  ------
722490050080  7224 90 05  6  ------
722490070080  7224 90 07  6  ------
722490140080  7224 90 14  5  -----
722490180080  7224 90 18  4  ----
722490310010        3  ---
722490310020        4  ----
722490310080  7224 90 31  5  -----
722490380080  7224 90 38  5  -----
722490900080  7224 90 90  4  ----
722500000080  7225     0
722511000010        1  -
722511000080  7225 11 00  2  --
722519000080  7225 19   2  --
722519100080  7225 19 10  3  ---
722519900080  7225 19 90  3  ---
722530000080  7225 30   1  -
722530100080  7225 30 10  2  --
722530300080  7225 30 30  2  --
722530900080  7225 30 90  2  --
722540000080  7225 40   1  -
722540120080  7225 40 12  2  --
722540150080  7225 40 15  2  --
722540400010        2  --
722540400080  7225 40 40  3  ---
722540600080  7225 40 60  3  ---
722540900080  7225 40 90  3  ---
722550000080  7225 50   1  -
722550200080  7225 50 20  2  --
722550800080  7225 50 80  2  --
722591000010        1  -
722591000080  7225 91 00  2  --
722592000080  7225 92 00  2  --
722599000080  7225 99 00  2  --
722600000080  7226     0
722611000010        1  -
722611000080  7226 11 00  2  --
722619000080  7226 19   2  --
722619100080  7226 19 10  3  ---
722619800080  7226 19 80  3  ---
722620000080  7226 20 00  1  -
722691000010        1  -
722691000080  7226 91   2  --
722691200080  7226 91 20  3  ---
722691910010        3  ---
722691910080  7226 91 91  4  ----
722691990080  7226 91 99  4  ----
722692000080  7226 92 00  2  --
722699000080  7226 99   2  --
722699100080  7226 99 10  3  ---
722699300080  7226 99 30  3  ---
722699700080  7226 99 70  3  ---
722700000080  7227     0
722710000080  7227 10 00  1  -
722720000080  7227 20 00  1  -
722790000080  7227 90   1  -
722790100080  7227 90 10  2  --
722790500080  7227 90 50  2  --
722790950080  7227 90 95  2  --
722800000080  7228     0
722810000080  7228 10   1  -
722810200080  7228 10 20  2  --
722810500080  7228 10 50  2  --
722810900080  7228 10 90  2  --
722820000080  7228 20   1  -
722820100080  7228 20 10  2  --
722820910010        2  --
722820910080  7228 20 91  3  ---
722820990080  7228 20 99  3  ---
722830000080  7228 30   1  -
722830200080  7228 30 20  2  --
722830410010        2  --
722830410080  7228 30 41  3  ---
722830490080  7228 30 49  3  ---
722830610010        2  --
722830610020        3  ---
722830610080  7228 30 61  4  ----
722830690080  7228 30 69  4  ----
722830700080  7228 30 70  3  ---
722830890080  7228 30 89  3  ---
722840000080  7228 40   1  -
722840100080  7228 40 10  2  --
722840900080  7228 40 90  2  --
722850000080  7228 50   1  -
722850200080  7228 50 20  2  --
722850400080  7228 50 40  2  --
722850610010        2  --
722850610020        3  ---
722850610080  7228 50 61  4  ----
722850690080  7228 50 69  4  ----
722850800080  7228 50 80  3  ---
722860000080  7228 60   1  -
722860200080  7228 60 20  2  --
722860800080  7228 60 80  2  --
722870000080  7228 70   1  -
722870100080  7228 70 10  2  --
722870900080  7228 70 90  2  --
722880000080  7228 80 00  1  -
722900000080  7229     0
722920000080  7229 20 00  1  -
722990000080  7229 90   1  -
722990200080  7229 90 20  2  --
722990500080  7229 90 50  2  --
722990900080  7229 90 90  2  --
730021000090  73
730100000080  7301     0
730110000080  7301 10 00  1  -
730120000080  7301 20 00  1  -
730200000080  7302     0
730210000080  7302 10   1  -
730210100080  7302 10 10  2  --
730210210010        2  --
730210210020        3  ---
730210210030        4  ----
730210210080  7302 10 21  5  -----
730210230080  7302 10 23  5  -----
730210290080  7302 10 29  5  -----
730210400080  7302 10 40  4  ----
730210500080  7302 10 50  4  ----
730210900080  7302 10 90  3  ---
730230000080  7302 30 00  1  -
730240000080  7302 40 00  1  -
730290000080  7302 90 00  1  -
730300000080  7303 00   0
730300100080  7303 00 10  1  -
730300900080  7303 00 90  1  -
730400000080  7304     0
730411000010        1  -
730411000080  7304 11 00  2  --
730419000080  7304 19   2  --
730419100080  7304 19 10  3  ---
730419300080  7304 19 30  3  ---
730419900080  7304 19 90  3  ---
730422000010        1  -
730422000080  7304 22 00  2  --
730423000080  7304 23 00  2  --
730424000080  7304 24 00  2  --
730429000080  7304 29   2  --
730429100080  7304 29 10  3  ---
730429300080  7304 29 30  3  ---
730429900080  7304 29 90  3  ---
730431000010        1  -
730431000080  7304 31   2  --
730431200080  7304 31 20  3  ---
730431800080  7304 31 80  3  ---
730439000080  7304 39   2  --
730439100080  7304 39 10  3  ---
730439520010        3  ---
730439520020        4  ----
730439520080  7304 39 52  5  -----
730439580080  7304 39 58  5  -----
730439920010        4  ----
730439920080  7304 39 92  5  -----
730439930080  7304 39 93  5  -----
730439980080  7304 39 98  5  -----
730441000010        1  -
730441000080  7304 41 00  2  --
730449000080  7304 49   2  --
730449100080  7304 49 10  3  ---
730449930010        3  ---
730449930080  7304 49 93  4  ----
730449950080  7304 49 95  4  ----
730449990080  7304 49 99  4  ----
730451000010        1  -
730451000080  7304 51   2  --
730451120010        3  ---
730451120080  7304 51 12  4  ----
730451180080  7304 51 18  4  ----
730451810010        3  ---
730451810080  7304 51 81  4  ----
730451890080  7304 51 89  4  ----
730459000080  7304 59   2  --
730459100080  7304 59 10  3  ---
730459320010        3  ---
730459320080  7304 59 32  4  ----
730459380080  7304 59 38  4  ----
730459920010        3  ---
730459920080  7304 59 92  4  ----
730459930080  7304 59 93  4  ----
730459990080  7304 59 99  4  ----
730490000080  7304 90 00  1  -
730500000080  7305     0
730511000010        1  -
730511000080  7305 11 00  2  --
730512000080  7305 12 00  2  --
730519000080  7305 19 00  2  --
730520000080  7305 20 00  1  -
730531000010        1  -
730531000080  7305 31 00  2  --
730539000080  7305 39 00  2  --
730590000080  7305 90 00  1  -
730600000080  7306     0
730611000010        1  -
730611000080  7306 11   2  --
730611100080  7306 11 10  3  ---
730611900080  7306 11 90  3  ---
730619000080  7306 19   2  --
730619100080  7306 19 10  3  ---
730619900080  7306 19 90  3  ---
730621000010        1  -
730621000080  7306 21 00  2  --
730629000080  7306 29 00  2  --
730630000080  7306 30   1  -
730630110010        2  --
730630110080  7306 30 11  3  ---
730630190080  7306 30 19  3  ---
730630410010        2  --
730630410020        3  ---
730630410080  7306 30 41  4  ----
730630490080  7306 30 49  4  ----
730630720010        3  ---
730630720020        4  ----
730630720080  7306 30 72  5  -----
730630770080  7306 30 77  5  -----
730630800080  7306 30 80  4  ----
730640000080  7306 40   1  -
730640200080  7306 40 20  2  --
730640800080  7306 40 80  2  --
730650000080  7306 50   1  -
730650200080  7306 50 20  2  --
730650800080  7306 50 80  2  --
730661000010        1  -
730661000080  7306 61   2  --
730661100080  7306 61 10  3  ---
730661920010        3  ---
730661920080  7306 61 92  4  ----
730661990080  7306 61 99  4  ----
730669000080  7306 69   2  --
730669100080  7306 69 10  3  ---
730669900080  7306 69 90  3  ---
730690000080  7306 90 00  1  -
730700000080  7307     0
730711000010        1  -
730711000080  7307 11   2  --
730711100080  7307 11 10  3  ---
730711900080  7307 11 90  3  ---
730719000080  7307 19   2  --
730719100080  7307 19 10  3  ---
730719900080  7307 19 90  3  ---
730721000010        1  -
730721000080  7307 21 00  2  --
730722000080  7307 22   2  --
730722100080  7307 22 10  3  ---
730722900080  7307 22 90  3  ---
730723000080  7307 23   2  --
730723100080  7307 23 10  3  ---
730723900080  7307 23 90  3  ---
730729000080  7307 29   2  --
730729100080  7307 29 10  3  ---
730729300080  7307 29 30  3  ---
730729900080  7307 29 90  3  ---
730791000010        1  -
730791000080  7307 91 00  2  --
730792000080  7307 92   2  --
730792100080  7307 92 10  3  ---
730792900080  7307 92 90  3  ---
730793000080  7307 93   2  --
730793110010        3  ---
730793110080  7307 93 11  4  ----
730793190080  7307 93 19  4  ----
730793910010        3  ---
730793910080  7307 93 91  4  ----
730793990080  7307 93 99  4  ----
730799000080  7307 99   2  --
730799100080  7307 99 10  3  ---
730799300080  7307 99 30  3  ---
730799900080  7307 99 90  3  ---
730800000080  7308     0
730810000080  7308 10 00  1  -
730820000080  7308 20 00  1  -
730830000080  7308 30 00  1  -
730840000080  7308 40   1  -
730840100080  7308 40 10  2  --
730840900080  7308 40 90  2  --
730890000080  7308 90   1  -
730890100080  7308 90 10  2  --
730890510010        2  --
730890510020        3  ---
730890510080  7308 90 51  4  ----
730890590080  7308 90 59  4  ----
730890990080  7308 90 99  3  ---
730900000080  7309 00   0
730900100080  7309 00 10  1  -
730900300010        1  -
730900300080  7309 00 30  2  --
730900510010        2  --
730900510080  7309 00 51  3  ---
730900590080  7309 00 59  3  ---
730900900080  7309 00 90  1  -
731000000080  7310     0
731010000080  7310 10 00  1  -
731021000010        1  -
731021000080  7310 21   2  --
731021110080  7310 21 11  3  ---
731021190080  7310 21 19  3  ---
731021910010        3  ---
731021910080  7310 21 91  4  ----
731021990080  7310 21 99  4  ----
731029000080  7310 29   2  --
731029100080  7310 29 10  3  ---
731029900080  7310 29 90  3  ---
731100000080  7311 00   0
731100110010        1  -
731100110020        2  --
731100110080  7311 00 11  3  ---
731100130080  7311 00 13  3  ---
731100190080  7311 00 19  3  ---
731100300080  7311 00 30  2  --
731100910010        1  -
731100910080  7311 00 91  2  --
731100990080  7311 00 99  2  --
731200000080  7312     0
731210000080  7312 10   1  -
731210200080  7312 10 20  2  --
731210410010        2  --
731210410020        3  ---
731210410080  7312 10 41  4  ----
731210490080  7312 10 49  4  ----
731210610010        3  ---
731210610020        4  ----
731210610080  7312 10 61  5  -----
731210650010        5  -----
731210650080  7312 10 65  6  ------
731210690080  7312 10 69  6  ------
731210810010        4  ----
731210810020        5  -----
731210810080  7312 10 81  6  ------
731210830080  7312 10 83  6  ------
731210850080  7312 10 85  6  ------
731210890080  7312 10 89  6  ------
731210980080  7312 10 98  5  -----
731290000080  7312 90 00  1  -
731300000080  7313 00 00  0
731400000080  7314     0
731412000010        1  -
731412000080  7314 12 00  2  --
731414000080  7314 14 00  2  --
731419000080  7314 19 00  2  --
731420000080  7314 20   1  -
731420100080  7314 20 10  2  --
731420900080  7314 20 90  2  --
731431000010        1  -
731431000080  7314 31 00  2  --
731439000080  7314 39 00  2  --
731441000010        1  -
731441000080  7314 41   2  --
731441100080  7314 41 10  3  ---
731441900080  7314 41 90  3  ---
731442000080  7314 42   2  --
731442100080  7314 42 10  3  ---
731442900080  7314 42 90  3  ---
731449000080  7314 49 00  2  --
731450000080  7314 50 00  1  -
731500000080  7315     0
731511000010        1  -
731511000080  7315 11   2  --
731511100080  7315 11 10  3  ---
731511900080  7315 11 90  3  ---
731512000080  7315 12 00  2  --
731519000080  7315 19 00  2  --
731520000080  7315 20 00  1  -
731581000010        1  -
731581000080  7315 81 00  2  --
731582000080  7315 82   2  --
731582100080  7315 82 10  3  ---
731582900080  7315 82 90  3  ---
731589000080  7315 89 00  2  --
731590000080  7315 90 00  1  -
731600000080  7316 00 00  0
731700000080  7317 00   0
731700100080  7317 00 10  1  -
731700200010        1  -
731700200020        2  --
731700200080  7317 00 20  3  ---
731700400080  7317 00 40  3  ---
731700610010        3  ---
731700610080  7317 00 61  4  ----
731700690080  7317 00 69  4  ----
731700900080  7317 00 90  2  --
731800000080  7318     0
731811000010        1  -
731811000080  7318 11 00  2  --
731812000080  7318 12   2  --
731812100080  7318 12 10  3  ---
731812900080  7318 12 90  3  ---
731813000080  7318 13 00  2  --
731814000080  7318 14   2  --
731814100080  7318 14 10  3  ---
731814910010        3  ---
731814910080  7318 14 91  4  ----
731814990080  7318 14 99  4  ----
731815000080  7318 15   2  --
731815100080  7318 15 10  3  ---
731815200010        3  ---
731815200080  7318 15 20  4  ----
731815300010        4  ----
731815300020        5  -----
731815300080  7318 15 30  6  ------
731815410010        6  ------
731815410080  7318 15 41  7  -------
731815490080  7318 15 49  7  -------
731815510010        5  -----
731815510020        6  ------
731815510080  7318 15 51  7  -------
731815590080  7318 15 59  7  -------
731815610010        6  ------
731815610080  7318 15 61  7  -------
731815690080  7318 15 69  7  -------
731815700010        6  ------
731815700080  7318 15 70  7  -------
731815810010        7  -------
731815810080  7318 15 81  8  --------
731815890080  7318 15 89  8  --------
731815900080  7318 15 90  6  ------
731816000080  7318 16   2  --
731816100080  7318 16 10  3  ---
731816300010        3  ---
731816300080  7318 16 30  4  ----
731816500010        4  ----
731816500080  7318 16 50  5  -----
731816910010        5  -----
731816910080  7318 16 91  6  ------
731816990080  7318 16 99  6  ------
731819000080  7318 19 00  2  --
731821000010        1  -
731821000080  7318 21 00  2  --
731822000080  7318 22 00  2  --
731823000080  7318 23 00  2  --
731824000080  7318 24 00  2  --
731829000080  7318 29 00  2  --
731900000080  7319     0
731920000080  7319 20 00  1  -
731930000080  7319 30 00  1  -
731990000080  7319 90   1  -
731990100080  7319 90 10  2  --
731990900080  7319 90 90  2  --
732000000080  7320     0
732010000080  7320 10   1  -
732010110010        2  --
732010110080  7320 10 11  3  ---
732010190080  7320 10 19  3  ---
732010900080  7320 10 90  2  --
732020000080  7320 20   1  -
732020200080  7320 20 20  2  --
732020810010        2  --
732020810080  7320 20 81  3  ---
732020850080  7320 20 85  3  ---
732020890080  7320 20 89  3  ---
732090000080  7320 90   1  -
732090100080  7320 90 10  2  --
732090300080  7320 90 30  2  --
732090900080  7320 90 90  2  --
732100000080  7321     0
732111000010        1  -
732111000080  7321 11   2  --
732111100080  7321 11 10  3  ---
732111900080  7321 11 90  3  ---
732112000080  7321 12 00  2  --
732119000080  7321 19 00  2  --
732181000010        1  -
732181000080  7321 81   2  --
732181100080  7321 81 10  3  ---
732181900080  7321 81 90  3  ---
732182000080  7321 82   2  --
732182100080  7321 82 10  3  ---
732182900080  7321 82 90  3  ---
732189000080  7321 89 00  2  --
732190000080  7321 90 00  1  -
732200000080  7322     0
732211000010        1  -
732211000080  7322 11 00  2  --
732219000080  7322 19 00  2  --
732290000080  7322 90 00  1  -
732300000080  7323     0
732310000080  7323 10 00  1  -
732391000010        1  -
732391000080  7323 91 00  2  --
732392000080  7323 92 00  2  --
732393000080  7323 93   2  --
732393100080  7323 93 10  3  ---
732393900080  7323 93 90  3  ---
732394000080  7323 94   2  --
732394100080  7323 94 10  3  ---
732394900080  7323 94 90  3  ---
732399000080  7323 99   2  --
732399100080  7323 99 10  3  ---
732399910010        3  ---
732399910080  7323 99 91  4  ----
732399990080  7323 99 99  4  ----
732400000080  7324     0
732410000080  7324 10 00  1  -
732421000010        1  -
732421000080  7324 21 00  2  --
732429000080  7324 29 00  2  --
732490000080  7324 90 00  1  -
732500000080  7325     0
732510000080  7325 10   1  -
732510500080  7325 10 50  2  --
732510920010        2  --
732510920080  7325 10 92  3  ---
732510990080  7325 10 99  3  ---
732591000010        1  -
732591000080  7325 91 00  2  --
732599000080  7325 99   2  --
732599100080  7325 99 10  3  ---
732599900080  7325 99 90  3  ---
732600000080  7326     0
732611000010        1  -
732611000080  7326 11 00  2  --
732619000080  7326 19   2  --
732619100080  7326 19 10  3  ---
732619900080  7326 19 90  3  ---
732620000080  7326 20   1  -
732620300080  7326 20 30  2  --
732620500080  7326 20 50  2  --
732620800080  7326 20 80  2  --
732690000080  7326 90   1  -
732690100080  7326 90 10  2  --
732690300080  7326 90 30  2  --
732690400080  7326 90 40  2  --
732690500080  7326 90 50  2  --
732690600080  7326 90 60  2  --
732690700080  7326 90 70  2  --
732690910010        2  --
732690910080  7326 90 91  3  ---
732690930080  7326 90 93  3  ---
732690950080  7326 90 95  3  ---
732690980080  7326 90 98  3  ---
740021000090  74
740100000080  7401 00 00  0
740200000080  7402 00 00  0
740300000080  7403     0
740311000010        1  -
740311000080  7403 11 00  2  --
740312000080  7403 12 00  2  --
740313000080  7403 13 00  2  --
740319000080  7403 19 00  2  --
740321000010        1  -
740321000080  7403 21 00  2  --
740322000080  7403 22 00  2  --
740329000080  7403 29 00  2  --
740400000080  7404 00   0
740400100080  7404 00 10  1  -
740400910010        1  -
740400910080  7404 00 91  2  --
740400990080  7404 00 99  2  --
740500000080  7405 00 00  0
740600000080  7406     0
740610000080  7406 10 00  1  -
740620000080  7406 20 00  1  -
740700000080  7407     0
740710000080  7407 10 00  1  -
740721000010        1  -
740721000080  7407 21   2  --
740721100080  7407 21 10  3  ---
740721900080  7407 21 90  3  ---
740729000080  7407 29   2  --
740729100080  7407 29 10  3  ---
740729900080  7407 29 90  3  ---
740800000080  7408     0
740811000010        1  -
740811000080  7408 11 00  2  --
740819000080  7408 19   2  --
740819100080  7408 19 10  3  ---
740819900080  7408 19 90  3  ---
740821000010        1  -
740821000080  7408 21 00  2  --
740822000080  7408 22 00  2  --
740829000080  7408 29 00  2  --
740900000080  7409     0
740911000010        1  -
740911000080  7409 11 00  2  --
740919000080  7409 19 00  2  --
740921000010        1  -
740921000080  7409 21 00  2  --
740929000080  7409 29 00  2  --
740931000010        1  -
740931000080  7409 31 00  2  --
740939000080  7409 39 00  2  --
740940000080  7409 40   1  -
740940100080  7409 40 10  2  --
740940900080  7409 40 90  2  --
740990000080  7409 90 00  1  -
741000000080  7410     0
741011000010        1  -
741011000080  7410 11 00  2  --
741012000080  7410 12 00  2  --
741021000010        1  -
741021000080  7410 21 00  2  --
741022000080  7410 22 00  2  --
741100000080  7411     0
741110000080  7411 10   1  -
741110110010        2  --
741110110080  7411 10 11  3  ---
741110190080  7411 10 19  3  ---
741110900080  7411 10 90  2  --
741121000010        1  -
741121000080  7411 21   2  --
741121100080  7411 21 10  3  ---
741121900080  7411 21 90  3  ---
741122000080  7411 22 00  2  --
741129000080  7411 29 00  2  --
741200000080  7412     0
741210000080  7412 10 00  1  -
741220000080  7412 20 00  1  -
741300000080  7413 00   0
741300200080  7413 00 20  1  -
741300800080  7413 00 80  1  -
741500000080  7415     0
741510000080  7415 10 00  1  -
741521000010        1  -
741521000080  7415 21 00  2  --
741529000080  7415 29 00  2  --
741533000010        1  -
741533000080  7415 33 00  2  --
741539000080  7415 39 00  2  --
741800000080  7418     0
741811000010        1  -
741811000080  7418 11 00  2  --
741819000080  7418 19   2  --
741819100080  7418 19 10  3  ---
741819900080  7418 19 90  3  ---
741820000080  7418 20 00  1  -
741900000080  7419     0
741910000080  7419 10 00  1  -
741991000010        1  -
741991000080  7419 91 00  2  --
741999000080  7419 99   2  --
741999100080  7419 99 10  3  ---
741999300080  7419 99 30  3  ---
741999900080  7419 99 90  3  ---
750021000090  75
750100000080  7501     0
750110000080  7501 10 00  1  -
750120000080  7501 20 00  1  -
750200000080  7502     0
750210000080  7502 10 00  1  -
750220000080  7502 20 00  1  -
750300000080  7503 00   0
750300100080  7503 00 10  1  -
750300900080  7503 00 90  1  -
750400000080  7504 00 00  0
750500000080  7505     0
750511000010        1  -
750511000080  7505 11 00  2  --
750512000080  7505 12 00  2  --
750521000010        1  -
750521000080  7505 21 00  2  --
750522000080  7505 22 00  2  --
750600000080  7506     0
750610000080  7506 10 00  1  -
750620000080  7506 20 00  1  -
750700000080  7507     0
750711000010        1  -
750711000080  7507 11 00  2  --
750712000080  7507 12 00  2  --
750720000080  7507 20 00  1  -
750800000080  7508     0
750810000080  7508 10 00  1-
750890000080  7508 90 00  1-
760021000090  76
760100000080  7601     0
760110000080  7601 10 00  1  -
760120000080  7601 20   1  -
760120100080  7601 20 10  2  --
760120910010        2  --
760120910080  7601 20 91  3  ---
760120990080  7601 20 99  3  ---
760200000080  7602 00   0
760200110010        1  -
760200110080  7602 00 11  2  --
760200190080  7602 00 19  2  --
760200900080  7602 00 90  1  -
760300000080  7603     0
760310000080  7603 10 00  1  -
760320000080  7603 20 00  1  -
760400000080  7604     0
760410000080  7604 10   1  -
760410100080  7604 10 10  2  --
760410900080  7604 10 90  2  --
760421000010        1  -
760421000080  7604 21 00  2  --
760429000080  7604 29   2  --
760429100080  7604 29 10  3  ---
760429900080  7604 29 90  3  ---
760500000080  7605     0
760511000010        1  -
760511000080  7605 11 00  2  --
760519000080  7605 19 00  2  --
760521000010        1  -
760521000080  7605 21 00  2  --
760529000080  7605 29 00  2  --
760600000080  7606     0
760611000010        1  -
760611000080  7606 11   2  --
760611100080  7606 11 10  3  ---
760611910010        3  ---
760611910080  7606 11 91  4  ----
760611930080  7606 11 93  4  ----
760611990080  7606 11 99  4  ----
760612000080  7606 12   2  --
760612100080  7606 12 10  3  ---
760612500010        3  ---
760612500080  7606 12 50  4  ----
760612910010        4  ----
760612910080  7606 12 91  5  -----
760612930080  7606 12 93  5  -----
760612990080  7606 12 99  5  -----
760691000010        1  -
760691000080  7606 91 00  2  --
760692000080  7606 92 00  2  --
760700000080  7607     0
760711000010        1  -
760711000080  7607 11   2  --
760711110010        3  ---
760711110080  7607 11 11  4  ----
760711190080  7607 11 19  4  ----
760711900080  7607 11 90  3  ---
760719000080  7607 19   2  --
760719100080  7607 19 10  3  ---
760719910010        3  ---
760719910080  7607 19 91  4  ----
760719990080  7607 19 99  4  ----
760720000080  7607 20   1  -
760720100080  7607 20 10  2  --
760720910010        2  --
760720910080  7607 20 91  3  ---
760720990080  7607 20 99  3  ---
760800000080  7608     0
760810000080  7608 10 00  1  -
760820000080  7608 20   1  -
760820200080  7608 20 20  2  --
760820810010        2  --
760820810080  7608 20 81  3  ---
760820890080  7608 20 89  3  ---
760900000080  7609 00 00  0
761000000080  7610     0
761010000080  7610 10 00  1  -
761090000080  7610 90   1  -
761090100080  7610 90 10  2  --
761090900080  7610 90 90  2  --
761100000080  7611 00 00  0
761200000080  7612     0
761210000080  7612 10 00  1  -
761290000080  7612 90   1  -
761290100080  7612 90 10  2  --
761290200080  7612 90 20  2  --
761290910010        2  --
761290910080  7612 90 91  3  ---
761290980080  7612 90 98  3  ---
761300000080  7613 00 00  0
761400000080  7614     0
761410000080  7614 10 00  1  -
761490000080  7614 90 00  1  -
761500000080  7615     0
761511000010        1  -
761511000080  7615 11 00  2  --
761519000080  7615 19   2  --
761519100080  7615 19 10  3  ---
761519900080  7615 19 90  3  ---
761520000080  7615 20 00  1  -
761600000080  7616     0
761610000080  7616 10 00  1  -
761691000010        1  -
761691000080  7616 91 00  2  --
761699000080  7616 99   2  --
761699100080  7616 99 10  3  ---
761699900080  7616 99 90  3  ---
780021000090  78
780100000080  7801     0
780110000080  7801 10 00  1  -
780191000010        1  -
780191000080  7801 91 00  2  --
780199000080  7801 99   2  --
780199100080  7801 99 10  3  ---
780199910010        3  ---
780199910080  7801 99 91  4  ----
780199990080  7801 99 99  4  ----
780200000080  7802 00 00  0
780400000080  7804     0
780411000010        1  -
780411000080  7804 11 00  2  --
780419000080  7804 19 00  2  --
780420000080  7804 20 00  1  -
780600000080  7806 00   0
780600100080  7806 00 10  1  -
780600300080  7806 00 30  1  -
780600500080  7806 00 50  1  -
780600900080  7806 00 90  1  -
790021000090  79
790100000080  7901     0
790111000010        1  -
790111000080  7901 11 00  2  --
790112000080  7901 12   2  --
790112100080  7901 12 10  3  ---
790112300080  7901 12 30  3  ---
790112900080  7901 12 90  3  ---
790120000080  7901 20 00  1  -
790200000080  7902 00 00  0
790300000080  7903     0
790310000080  7903 10 00  1  -
790390000080  7903 90 00  1  -
790400000080  7904 00 00  0
790500000080  7905 00 00  0
790700000080  7907 00   0
790700100080  7907 00 10  1  -
790700900080  7907 00 90  1  -
800021000090  80
800100000080  8001     0
800110000080  8001 10 00  1-
800120000080  8001 20 00  1-
800200000080  8002 00 00  0
800300000080  8003 00 00  0
800700000080  8007 00   0
800700100080  8007 00 10  1  -
800700300080  8007 00 30  1  -
800700500080  8007 00 50  1  -
800700900080  8007 00 90  1  -
810021000090  81
810100000080  8101     0
810110000080  8101 10 00  1  -
810194000010        1  -
810194000080  8101 94 00  2  --
810196000080  8101 96 00  2  --
810197000080  8101 97 00  2  --
810199000080  8101 99   2  --
810199100080  8101 99 10  3  ---
810199900080  8101 99 90  3  ---
810200000080  8102     0
810210000080  8102 10 00  1  -
810294000010        1  -
810294000080  8102 94 00  2  --
810295000080  8102 95 00  2  --
810296000080  8102 96 00  2  --
810297000080  8102 97 00  2  --
810299000080  8102 99 00  2  --
810300000080  8103     0
810320000080  8103 20 00  1  -
810330000080  8103 30 00  1  -
810390000080  8103 90   1  -
810390100080  8103 90 10  2  --
810390900080  8103 90 90  2  --
810400000080  8104     0
810411000010        1  -
810411000080  8104 11 00  2  --
810419000080  8104 19 00  2  --
810420000080  8104 20 00  1  -
810430000080  8104 30 00  1  -
810490000080  8104 90 00  1  -
810500000080  8105     0
810520000080  8105 20 00  1  -
810530000080  8105 30 00  1  -
810590000080  8105 90 00  1  -
810600000080  8106 00   0
810600100080  8106 00 10  1  -
810600900080  8106 00 90  1  -
810700000080  8107     0
810720000080  8107 20 00  1  -
810730000080  8107 30 00  1  -
810790000080  8107 90 00  1  -
810800000080  8108     0
810820000080  8108 20 00  1  -
810830000080  8108 30 00  1  -
810890000080  8108 90   1  -
810890300080  8108 90 30  2  --
810890500080  8108 90 50  2  --
810890600080  8108 90 60  2  --
810890900080  8108 90 90  2  --
810900000080  8109     0
810920000080  8109 20 00  1  -
810930000080  8109 30 00  1  -
810990000080  8109 90 00  1  -
811000000080  8110     0
811010000080  8110 10 00  1  -
811020000080  8110 20 00  1  -
811090000080  8110 90 00  1  -
811100000080  8111 00   0
811100110010        1  -
811100110080  8111 00 11  2  --
811100190080  8111 00 19  2  --
811100900080  8111 00 90  1  -
811200000080  8112     0
811212000010        1  -
811212000080  8112 12 00  2  --
811213000080  8112 13 00  2  --
811219000080  8112 19 00  2  --
811221000010        1  -
811221000080  8112 21   2  --
811221100080  8112 21 10  3  ---
811221900080  8112 21 90  3  ---
811222000080  8112 22 00  2  --
811229000080  8112 29 00  2  --
811251000010        1  -
811251000080  8112 51 00  2  --
811252000080  8112 52 00  2  --
811259000080  8112 59 00  2  --
811292000010        1  -
811292000080  8112 92   2  --
811292100080  8112 92 10  3  ---
811292210010        3  ---
811292210080  8112 92 21  4  ----
811292310010        4  ----
811292310080  8112 92 31  5  -----
811292810080  8112 92 81  5  -----
811292890080  8112 92 89  5  -----
811292910080  8112 92 91  5  -----
811292950080  8112 92 95  5  -----
811299000080  8112 99   2  --
811299200080  8112 99 20  3  ---
811299300080  8112 99 30  3  ---
811299700080  8112 99 70  3  ---
811300000080  8113 00   0
811300200080  8113 00 20  1  -
811300400080  8113 00 40  1  -
811300900080  8113 00 90  1  -
820021000090  82
820100000080  8201     0
820110000080  8201 10 00  1-
820120000080  8201 20 00  1  -
820130000080  8201 30 00  1  -
820140000080  8201 40 00  1  -
820150000080  8201 50 00  1  -
820160000080  8201 60 00  1  -
820190000080  8201 90 00  1  -
820200000080  8202     0
820210000080  8202 10 00  1  -
820220000080  8202 20 00  1  -
820231000010        1  -
820231000080  8202 31 00  2  --
820239000080  8202 39 00  2  --
820240000080  8202 40 00  1  -
820291000010        1  -
820291000080  8202 91 00  2  --
820299000080  8202 99   2  --
820299110010        3  ---
820299110080  8202 99 11  4  ----
820299190080  8202 99 19  4  ----
820299900080  8202 99 90  3  ---
820300000080  8203     0
820310000080  8203 10 00  1  -
820320000080  8203 20   1  -
820320100080  8203 20 10  2  --
820320900080  8203 20 90  2  --
820330000080  8203 30 00  1  -
820340000080  8203 40 00  1  -
820400000080  8204     0
820411000010        1  -
820411000080  8204 11 00  2  --
820412000080  8204 12 00  2  --
820420000080  8204 20 00  1  -
820500000080  8205     0
820510000080  8205 10 00  1  -
820520000080  8205 20 00  1  -
820530000080  8205 30 00  1  -
820540000080  8205 40 00  1  -
820551000010        1  -
820551000080  8205 51 00  2  --
820559000080  8205 59   2  --
820559100080  8205 59 10  3  ---
820559300080  8205 59 30  3  ---
820559900080  8205 59 90  3  ---
820560000080  8205 60 00  1  -
820570000080  8205 70 00  1  -
820580000080  8205 80 00  1  -
820590000080  8205 90 00  1  -
820600000080  8206 00 00  0
820700000080  8207     0
820713000010        1  -
820713000080  8207 13 00  2  --
820719000080  8207 19   2  --
820719100080  8207 19 10  3  ---
820719900080  8207 19 90  3  ---
820720000080  8207 20   1  -
820720100080  8207 20 10  2  --
820720900080  8207 20 90  2  --
820730000080  8207 30   1  -
820730100080  8207 30 10  2  --
820730900080  8207 30 90  2  --
820740000080  8207 40   1  -
820740100010        2  --
820740100080  8207 40 10  3  ---
820740300080  8207 40 30  3  ---
820740900080  8207 40 90  2  --
820750000080  8207 50   1  -
820750100080  8207 50 10  2  --
820750300010        2  --
820750300080  8207 50 30  3  ---
820750500010        3  ---
820750500020        4  ----
820750500080  8207 50 50  5  -----
820750600080  8207 50 60  5  -----
820750700080  8207 50 70  5  -----
820750900080  8207 50 90  4  ----
820760000080  8207 60   1  -
820760100080  8207 60 10  2  --
820760300010        2  --
820760300020        3  ---
820760300080  8207 60 30  4  ----
820760500080  8207 60 50  4  ----
820760700010        3  ---
820760700080  8207 60 70  4  ----
820760900080  8207 60 90  4  ----
820770000080  8207 70   1  -
820770100010        2  --
820770100080  8207 70 10  3  ---
820770310010        3  ---
820770310080  8207 70 31  4  ----
820770350080  8207 70 35  4  ----
820770380080  8207 70 38  4  ----
820770900080  8207 70 90  2  --
820780000080  8207 80   1  -
820780110010        2  --
820780110080  8207 80 11  3  ---
820780190080  8207 80 19  3  ---
820780900080  8207 80 90  2  --
820790000080  8207 90   1  -
820790100080  8207 90 10  2  --
820790300010        2  --
820790300080  8207 90 30  3  ---
820790500080  8207 90 50  3  ---
820790710010        3  ---
820790710020        4  ----
820790710080  8207 90 71  5  -----
820790780080  8207 90 78  5  -----
820790910010        4  ----
820790910080  8207 90 91  5  -----
820790990080  8207 90 99  5  -----
820800000080  8208     0
820810000080  8208 10 00  1  -
820820000080  8208 20 00  1  -
820830000080  8208 30   1  -
820830100080  8208 30 10  2  --
820830900080  8208 30 90  2  --
820840000080  8208 40 00  1  -
820890000080  8208 90 00  1  -
820900000080  8209 00   0
820900200080  8209 00 20  1  -
820900800080  8209 00 80  1  -
821000000080  8210 00 00  0
821100000080  8211     0
821110000080  8211 10 00  1  -
821191000010        1  -
821191000080  8211 91   2  --
821191300080  8211 91 30  3  ---
821191800080  8211 91 80  3  ---
821192000080  8211 92 00  2  --
821193000080  8211 93 00  2  --
821194000080  8211 94 00  2  --
821195000080  8211 95 00  2  --
821200000080  8212     0
821210000080  8212 10   1  -
821210100080  8212 10 10  2  --
821210900080  8212 10 90  2  --
821220000080  8212 20 00  1  -
821290000080  8212 90 00  1  -
821300000080  8213 00 00  0
821400000080  8214     0
821410000080  8214 10 00  1  -
821420000080  8214 20 00  1  -
821490000080  8214 90 00  1  -
821500000080  8215     0
821510000080  8215 10   1  -
821510200080  8215 10 20  2  --
821510300010        2  --
821510300080  8215 10 30  3  ---
821510800080  8215 10 80  3  ---
821520000080  8215 20   1  -
821520100080  8215 20 10  2  --
821520900080  8215 20 90  2  --
821591000010        1  -
821591000080  8215 91 00  2  --
821599000080  8215 99   2  --
821599100080  8215 99 10  3  ---
821599900080  8215 99 90  3  ---
830021000090  83
830100000080  8301     0
830110000080  8301 10 00  1  -
830120000080  8301 20 00  1  -
830130000080  8301 30 00  1  -
830140000080  8301 40   1  -
830140110010        2  --
830140110080  8301 40 11  3  ---
830140190080  8301 40 19  3  ---
830140900080  8301 40 90  2  --
830150000080  8301 50 00  1  -
830160000080  8301 60 00  1  -
830170000080  8301 70 00  1  -
830200000080  8302     0
830210000080  8302 10 00  1  -
830220000080  8302 20 00  1  -
830230000080  8302 30 00  1  -
830241000010        1  -
830241000080  8302 41   2  --
830241100080  8302 41 10  3  ---
830241500080  8302 41 50  3  ---
830241900080  8302 41 90  3  ---
830242000080  8302 42 00  2  --
830249000080  8302 49 00  2  --
830250000080  8302 50 00  1  -
830260000080  8302 60 00  1  -
830300000080  8303 00   0
830300100080  8303 00 10  1  -
830300300080  8303 00 30  1  -
830300900080  8303 00 90  1  -
830400000080  8304 00 00  0
830500000080  8305     0
830510000080  8305 10 00  1  -
830520000080  8305 20 00  1  -
830590000080  8305 90 00  1  -
830600000080  8306     0
830610000080  8306 10 00  1  -
830621000010        1  -
830621000080  8306 21 00  2  --
830629000080  8306 29   2  --
830629100080  8306 29 10  3  ---
830629900080  8306 29 90  3  ---
830630000080  8306 30 00  1  -
830700000080  8307     0
830710000080  8307 10 00  1  -
830790000080  8307 90 00  1  -
830800000080  8308     0
830810000080  8308 10 00  1  -
830820000080  8308 20 00  1  -
830890000080  8308 90 00  1  -
830900000080  8309     0
830910000080  8309 10 00  1  -
830990000080  8309 90   1  -
830990100080  8309 90 10  2  --
830990900080  8309 90 90  2  --
831000000080  8310 00 00  0
831100000080  8311     0
831110000080  8311 10   1  -
831110100080  8311 10 10  2  --
831110900080  8311 10 90  2  --
831120000080  8311 20 00  1  -
831130000080  8311 30 00  1  -
831190000080  8311 90 00  1  -
840011000090  XVI
840021000090  84
840100000080  8401     0
840110000080  8401 10 00  1  -
840120000080  8401 20 00  1  -
840130000080  8401 30 00  1  -
840140000080  8401 40 00  1  -
840200000080  8402     0
840211000010        1  -
840211000080  8402 11 00  2  --
840212000080  8402 12 00  2  --
840219000080  8402 19   2  --
840219100080  8402 19 10  3  ---
840219900080  8402 19 90  3  ---
840220000080  8402 20 00  1  -
840290000080  8402 90 00  1  -
840300000080  8403     0
840310000080  8403 10   1  -
840310100080  8403 10 10  2  --
840310900080  8403 10 90  2  --
840390000080  8403 90   1  -
840390100080  8403 90 10  2  --
840390900080  8403 90 90  2  --
840400000080  8404     0
840410000080  8404 10 00  1  -
840420000080  8404 20 00  1  -
840490000080  8404 90 00  1  -
840500000080  8405     0
840510000080  8405 10 00  1  -
840590000080  8405 90 00  1  -
840600000080  8406     0
840610000080  8406 10 00  1  -
840681000010        1  -
840681000080  8406 81   2  --
840681100080  8406 81 10  3  ---
840681900080  8406 81 90  3  ---
840682000080  8406 82   2  --
840682110010        3  ---
840682110080  8406 82 11  4  ----
840682190080  8406 82 19  4  ----
840682900080  8406 82 90  3  ---
840690000080  8406 90   1  -
840690100080  8406 90 10  2  --
840690900080  8406 90 90  2  --
840700000080  8407     0
840710000080  8407 10 00  1  -
840721000010        1  -
840721000080  8407 21   2  --
840721100080  8407 21 10  3  ---
840721910010        3  ---
840721910080  8407 21 91  4  ----
840721990080  8407 21 99  4  ----
840729000080  8407 29   2  --
840729200080  8407 29 20  3  ---
840729800080  8407 29 80  3  ---
840731000010        1  -
840731000080  8407 31 00  2  --
840732000080  8407 32   2  --
840732100080  8407 32 10  3  ---
840732900080  8407 32 90  3  ---
840733000080  8407 33   2  --
840733100080  8407 33 10  3  ---
840733900080  8407 33 90  3  ---
840734000080  8407 34   2  --
840734100080  8407 34 10  3  ---
840734300010        3  ---
840734300080  8407 34 30  4  ----
840734910010        4  ----
840734910080  8407 34 91  5  -----
840734990080  8407 34 99  5  -----
840790000080  8407 90   1  -
840790100080  8407 90 10  2  --
840790500010        2  --
840790500080  8407 90 50  3  ---
840790800010        3  ---
840790800080  8407 90 80  4  ----
840790900080  8407 90 90  4  ----
840800000080  8408     0
840810000080  8408 10   1  -
840810110010        2  --
840810110080  8408 10 11  3  ---
840810190080  8408 10 19  3  ---
840810220010        2  --
840810220020        3  ---
840810220080  8408 10 22  4  ----
840810240080  8408 10 24  4  ----
840810260010        3  ---
840810260080  8408 10 26  4  ----
840810280080  8408 10 28  4  ----
840810310010        3  ---
840810310080  8408 10 31  4  ----
840810390080  8408 10 39  4  ----
840810410010        3  ---
840810410080  8408 10 41  4  ----
840810490080  8408 10 49  4  ----
840810510010        3  ---
840810510080  8408 10 51  4  ----
840810590080  8408 10 59  4  ----
840810610010        3  ---
840810610080  8408 10 61  4  ----
840810690080  8408 10 69  4  ----
840810710010        3  ---
840810710080  8408 10 71  4  ----
840810790080  8408 10 79  4  ----
840810810010        3  ---
840810810080  8408 10 81  4  ----
840810890080  8408 10 89  4  ----
840810910010        3  ---
840810910080  8408 10 91  4  ----
840810990080  8408 10 99  4  ----
840820000080  8408 20   1  -
840820100080  8408 20 10  2  --
840820310010        2  --
840820310020        3  ---
840820310080  8408 20 31  4  ----
840820350080  8408 20 35  4  ----
840820370080  8408 20 37  4  ----
840820510010        3  ---
840820510080  8408 20 51  4  ----
840820550080  8408 20 55  4  ----
840820570080  8408 20 57  4  ----
840820990080  8408 20 99  4  ----
840890000080  8408 90   1  -
840890210080  8408 90 21  2  --
840890270010        2  --
840890270080  8408 90 27  3  ---
840890410010        3  ---
840890410080  8408 90 41  4  ----
840890430080  8408 90 43  4  ----
840890450080  8408 90 45  4  ----
840890470080  8408 90 47  4  ----
840890610080  8408 90 61  4  ----
840890650080  8408 90 65  4  ----
840890670080  8408 90 67  4  ----
840890810080  8408 90 81  4  ----
840890850080  8408 90 85  4  ----
840890890080  8408 90 89  4  ----
840900000080  8409     0
840910000080  8409 10 00  1  -
840991000010        1  -
840991000080  8409 91 00  2  --
840999000080  8409 99 00  2  --
841000000080  8410     0
841011000010        1  -
841011000080  8410 11 00  2  --
841012000080  8410 12 00  2  --
841013000080  8410 13 00  2  --
841090000080  8410 90   1  -
841090100080  8410 90 10  2  --
841090900080  8410 90 90  2  --
841100000080  8411     0
841111000010        1  -
841111000080  8411 11 00  2  --
841112000080  8411 12   2  --
841112100080  8411 12 10  3  ---
841112300080  8411 12 30  3  ---
841112800080  8411 12 80  3  ---
841121000010        1  -
841121000080  8411 21 00  2  --
841122000080  8411 22   2  --
841122200080  8411 22 20  3  ---
841122800080  8411 22 80  3  ---
841181000010        1  -
841181000080  8411 81 00  2  --
841182000080  8411 82   2  --
841182200080  8411 82 20  3  ---
841182600080  8411 82 60  3  ---
841182800080  8411 82 80  3  ---
841191000010        1  -
841191000080  8411 91 00  2  --
841199000080  8411 99 00  2  --
841200000080  8412     0
841210000080  8412 10 00  1  -
841221000010        1  -
841221000080  8412 21   2  --
841221200080  8412 21 20  3  ---
841221800080  8412 21 80  3  ---
841229000080  8412 29   2  --
841229200080  8412 29 20  3  ---
841229810010        3  ---
841229810080  8412 29 81  4  ----
841229890080  8412 29 89  4  ----
841231000010        1  -
841231000080  8412 31 00  2  --
841239000080  8412 39 00  2  --
841280000080  8412 80   1  -
841280100080  8412 80 10  2  --
841280800080  8412 80 80  2  --
841290000080  8412 90   1  -
841290200080  8412 90 20  2  --
841290400080  8412 90 40  2  --
841290800080  8412 90 80  2  --
841300000080  8413     0
841311000010        1  -
841311000080  8413 11 00  2  --
841319000080  8413 19 00  2  --
841320000080  8413 20 00  1  -
841330000080  8413 30   1  -
841330200080  8413 30 20  2  --
841330800080  8413 30 80  2  --
841340000080  8413 40 00  1  -
841350000080  8413 50   1  -
841350200080  8413 50 20  2  --
841350400080  8413 50 40  2  --
841350610010        2  --
841350610020        3  ---
841350610080  8413 50 61  4  ----
841350690080  8413 50 69  4  ----
841350800080  8413 50 80  3  ---
841360000080  8413 60   1  -
841360200080  8413 60 20  2  --
841360310010        2  --
841360310020        3  ---
841360310080  8413 60 31  4  ----
841360390080  8413 60 39  4  ----
841360610010        3  ---
841360610080  8413 60 61  4  ----
841360690080  8413 60 69  4  ----
841360700080  8413 60 70  3  ---
841360800080  8413 60 80  3  ---
841370000080  8413 70   1  -
841370210010        2  --
841370210080  8413 70 21  3  ---
841370290080  8413 70 29  3  ---
841370300080  8413 70 30  2  --
841370350010        2  --
841370350080  8413 70 35  3  ---
841370450010        3  ---
841370450080  8413 70 45  4  ----
841370510010        4  ----
841370510020        5  -----
841370510030        6  ------
841370510080  8413 70 51  7  -------
841370590080  8413 70 59  7  -------
841370650080  8413 70 65  6  ------
841370750080  8413 70 75  5  -----
841370810010        4  ----
841370810080  8413 70 81  5  -----
841370890080  8413 70 89  5  -----
841381000010        1  -
841381000080  8413 81 00  2  --
841382000080  8413 82 00  2  --
841391000010        1  -
841391000080  8413 91 00  2  --
841392000080  8413 92 00  2  --
841400000080  8414     0
841410000080  8414 10   1  -
841410200080  8414 10 20  2  --
841410250010        2  --
841410250080  8414 10 25  3  ---
841410810010        3  ---
841410810080  8414 10 81  4  ----
841410890080  8414 10 89  4  ----
841420000080  8414 20   1  -
841420200080  8414 20 20  2  --
841420800080  8414 20 80  2  --
841430000080  8414 30   1  -
841430200080  8414 30 20  2  --
841430810010        2  --
841430810080  8414 30 81  3  ---
841430890080  8414 30 89  3  ---
841440000080  8414 40   1  -
841440100080  8414 40 10  2  --
841440900080  8414 40 90  2  --
841451000010        1  -
841451000080  8414 51 00  2  --
841459000080  8414 59   2  --
841459200080  8414 59 20  3  ---
841459400080  8414 59 40  3  ---
841459800080  8414 59 80  3  ---
841460000080  8414 60 00  1  -
841480000080  8414 80   1  -
841480110010        2  --
841480110080  8414 80 11  3  ---
841480190080  8414 80 19  3  ---
841480220010        2  --
841480220020        3  ---
841480220080  8414 80 22  4  ----
841480280080  8414 80 28  4  ----
841480510010        3  ---
841480510080  8414 80 51  4  ----
841480590080  8414 80 59  4  ----
841480730010        2  --
841480730080  8414 80 73  3  ---
841480750010        3  ---
841480750080  8414 80 75  4  ----
841480780080  8414 80 78  4  ----
841480800080  8414 80 80  2  --
841490000080  8414 90 00  1  -
841500000080  8415     0
841510000080  8415 10   1  -
841510100080  8415 10 10  2  --
841510900080  8415 10 90  2  --
841520000080  8415 20 00  1  -
841581000010        1  -
841581000080  8415 81 00  2  --
841582000080  8415 82 00  2  --
841583000080  8415 83 00  2  --
841590000080  8415 90 00  1  -
841600000080  8416     0
841610000080  8416 10   1  -
841610100080  8416 10 10  2  --
841610900080  8416 10 90  2  --
841620000080  8416 20   1  -
841620100080  8416 20 10  2  --
841620200010        2  --
841620200080  8416 20 20  3  ---
841620800080  8416 20 80  3  ---
841630000080  8416 30 00  1  -
841690000080  8416 90 00  1  -
841700000080  8417     0
841710000080  8417 10 00  1  -
841720000080  8417 20   1  -
841720100080  8417 20 10  2  --
841720900080  8417 20 90  2  --
841780000080  8417 80   1  -
841780300080  8417 80 30  2  --
841780500080  8417 80 50  2  --
841780700080  8417 80 70  2  --
841790000080  8417 90 00  1  -
841800000080  8418     0
841810000080  8418 10   1  -
841810200080  8418 10 20  2  --
841810800080  8418 10 80  2  --
841821000010        1  -
841821000080  8418 21   2  --
841821100080  8418 21 10  3  ---
841821510010        3  ---
841821510080  8418 21 51  4  ----
841821590080  8418 21 59  4  ----
841821910010        4  ----
841821910080  8418 21 91  5  -----
841821990080  8418 21 99  5  -----
841829000080  8418 29 00  2  --
841830000080  8418 30   1  -
841830200080  8418 30 20  2  --
841830800080  8418 30 80  2  --
841840000080  8418 40   1  -
841840200080  8418 40 20  2  --
841840800080  8418 40 80  2  --
841850000080  8418 50   1  -
841850110010        2  --
841850110080  8418 50 11  3  ---
841850190080  8418 50 19  3  ---
841850910010        2  --
841850910080  8418 50 91  3  ---
841850990080  8418 50 99  3  ---
841861000010        1  -
841861000080  8418 61 00  2  --
841869000080  8418 69 00  2  --
841891000010        1  -
841891000080  8418 91 00  2  --
841899000080  8418 99   2  --
841899100080  8418 99 10  3  ---
841899900080  8418 99 90  3  ---
841900000080  8419     0
841911000010        1  -
841911000080  8419 11 00  2  --
841919000080  8419 19 00  2  --
841920000080  8419 20 00  1  -
841931000010        1  -
841931000080  8419 31 00  2  --
841932000080  8419 32 00  2  --
841939000080  8419 39   2  --
841939100080  8419 39 10  3  ---
841939900080  8419 39 90  3  ---
841940000080  8419 40 00  1  -
841950000080  8419 50 00  1  -
841960000080  8419 60 00  1  -
841981000010        1  -
841981000080  8419 81   2  --
841981200080  8419 81 20  3  ---
841981800080  8419 81 80  3  ---
841989000080  8419 89   2  --
841989100080  8419 89 10  3  ---
841989300080  8419 89 30  3  ---
841989980080  8419 89 98  3  ---
841990000080  8419 90   1  -
841990150080  8419 90 15  2  --
841990850080  8419 90 85  2  --
842000000080  8420     0
842010000080  8420 10   1  -
842010100080  8420 10 10  2  --
842010300080  8420 10 30  2  --
842010500080  8420 10 50  2  --
842010900080  8420 10 90  2  --
842091000010        1  -
842091000080  8420 91   2  --
842091100080  8420 91 10  3  ---
842091800080  8420 91 80  3  ---
842099000080  8420 99 00  2  --
842100000080  8421     0
842111000010        1  -
842111000080  8421 11 00  2  --
842112000080  8421 12 00  2  --
842119000080  8421 19   2  --
842119200080  8421 19 20  3  ---
842119700080  8421 19 70  3  ---
842121000010        1  -
842121000080  8421 21 00  2  --
842122000080  8421 22 00  2  --
842123000080  8421 23 00  2  --
842129000080  8421 29 00  2  --
842131000010        1  -
842131000080  8421 31 00  2  --
842139000080  8421 39   2  --
842139200080  8421 39 20  3  ---
842139400010        3  ---
842139400080  8421 39 40  4  ----
842139600080  8421 39 60  4  ----
842139900080  8421 39 90  4  ----
842191000010        1  -
842191000080  8421 91 00  2  --
842199000080  8421 99 00  2  --
842200000080  8422     0
842211000010        1  -
842211000080  8422 11 00  2  --
842219000080  8422 19 00  2  --
842220000080  8422 20 00  1  -
842230000080  8422 30 00  1  -
842240000080  8422 40 00  1  -
842290000080  8422 90   1  -
842290100080  8422 90 10  2  --
842290900080  8422 90 90  2  --
842300000080  8423     0
842310000080  8423 10   1  -
842310100080  8423 10 10  2  --
842310900080  8423 10 90  2  --
842320000080  8423 20 00  1  -
842330000080  8423 30 00  1  -
842381000010        1  -
842381000080  8423 81   2  --
842381100080  8423 81 10  3  ---
842381300080  8423 81 30  3  ---
842381500080  8423 81 50  3  ---
842381900080  8423 81 90  3  ---
842382000080  8423 82   2  --
842382100080  8423 82 10  3  ---
842382900080  8423 82 90  3  ---
842389000080  8423 89 00  2  --
842390000080  8423 90 00  1  -
842400000080  8424     0
842410000080  8424 10   1  -
842410200080  8424 10 20  2  --
842410800080  8424 10 80  2  --
842420000080  8424 20 00  1  -
842430000080  8424 30   1  -
842430010010        2  --
842430010080  8424 30 01  3  ---
842430050010        3  ---
842430050080  8424 30 05  4  ----
842430090080  8424 30 09  4  ----
842430100010        2  --
842430100080  8424 30 10  3  ---
842430900080  8424 30 90  3  ---
842481000010        1  -
842481000080  8424 81   2  --
842481100080  8424 81 10  3  ---
842481300010        3  ---
842481300080  8424 81 30  4  ----
842481910010        4  ----
842481910080  8424 81 91  5  -----
842481990080  8424 81 99  5  -----
842489000080  8424 89 00  2  --
842490000080  8424 90 00  1  -
842500000080  8425     0
842511000010        1  -
842511000080  8425 11 00  2  --
842519000080  8425 19   2  --
842519200080  8425 19 20  3  ---
842519800080  8425 19 80  3  ---
842531000010        1  -
842531000080  8425 31 00  2  --
842539000080  8425 39   2  --
842539300080  8425 39 30  3  ---
842539900080  8425 39 90  3  ---
842541000010        1  -
842541000080  8425 41 00  2  --
842542000080  8425 42 00  2  --
842549000080  8425 49 00  2  --
842600000080  8426     0
842611000010        1  -
842611000080  8426 11 00  2  --
842612000080  8426 12 00  2  --
842619000080  8426 19 00  2  --
842620000080  8426 20 00  1  -
842630000080  8426 30 00  1  -
842641000010        1  -
842641000080  8426 41 00  2  --
842649000080  8426 49 00  2  --
842691000010        1  -
842691000080  8426 91   2  --
842691100080  8426 91 10  3  ---
842691900080  8426 91 90  3  ---
842699000080  8426 99 00  2  --
842700000080  8427     0
842710000080  8427 10   1  -
842710100080  8427 10 10  2  --
842710900080  8427 10 90  2  --
842720000080  8427 20   1  -
842720110010        2  --
842720110080  8427 20 11  3  ---
842720190080  8427 20 19  3  ---
842720900080  8427 20 90  2  --
842790000080  8427 90 00  1  -
842800000080  8428     0
842810000080  8428 10   1  -
842810200080  8428 10 20  2  --
842810800080  8428 10 80  2  --
842820000080  8428 20   1  -
842820300080  8428 20 30  2  --
842820910010        2  --
842820910080  8428 20 91  3  ---
842820980080  8428 20 98  3  ---
842831000010        1  -
842831000080  8428 31 00  2  --
842832000080  8428 32 00  2  --
842833000080  8428 33 00  2  --
842839000080  8428 39   2  --
842839200080  8428 39 20  3  ---
842839900080  8428 39 90  3  ---
842840000080  8428 40 00  1  -
842860000080  8428 60 00  1  -
842890000080  8428 90   1  -
842890300080  8428 90 30  2  --
842890710010        2  --
842890710020        3  ---
842890710080  8428 90 71  4  ----
842890790080  8428 90 79  4  ----
842890910010        3  ---
842890910080  8428 90 91  4  ----
842890950080  8428 90 95  4  ----
842900000080  8429     0
842911000010        1  -
842911000080  8429 11 00  2  --
842919000080  8429 19 00  2  --
842920000080  8429 20 00  1  -
842930000080  8429 30 00  1  -
842940000080  8429 40   1  -
842940100010        2  --
842940100080  8429 40 10  3  ---
842940300080  8429 40 30  3  ---
842940900080  8429 40 90  2  --
842951000010        1  -
842951000080  8429 51   2  --
842951100080  8429 51 10  3  ---
842951910010        3  ---
842951910080  8429 51 91  4  ----
842951990080  8429 51 99  4  ----
842952000080  8429 52   2  --
842952100080  8429 52 10  3  ---
842952900080  8429 52 90  3  ---
842959000080  8429 59 00  2  --
843000000080  8430     0
843010000080  8430 10 00  1  -
843020000080  8430 20 00  1  -
843031000010        1  -
843031000080  8430 31 00  2  --
843039000080  8430 39 00  2  --
843041000010        1  -
843041000080  8430 41 00  2  --
843049000080  8430 49 00  2  --
843050000080  8430 50 00  1  -
843061000010        1  -
843061000080  8430 61 00  2  --
843069000080  8430 69 00  2  --
843100000080  8431     0
843110000080  8431 10 00  1  -
843120000080  8431 20 00  1  -
843131000010        1  -
843131000080  8431 31 00  2  --
843139000080  8431 39   2  --
843139100080  8431 39 10  3  ---
843139700080  8431 39 70  3  ---
843141000010        1  -
843141000080  8431 41 00  2  --
843142000080  8431 42 00  2  --
843143000080  8431 43 00  2  --
843149000080  8431 49   2  --
843149200080  8431 49 20  3  ---
843149800080  8431 49 80  3  ---
843200000080  8432     0
843210000080  8432 10 00  1  -
843221000010        1  -
843221000080  8432 21 00  2  --
843229000080  8432 29   2  --
843229100080  8432 29 10  3  ---
843229300080  8432 29 30  3  ---
843229500080  8432 29 50  3  ---
843229900080  8432 29 90  3  ---
843230000080  8432 30   1  -
843230110010        2  --
843230110080  8432 30 11  3  ---
843230190080  8432 30 19  3  ---
843230900080  8432 30 90  2  --
843240000080  8432 40   1  -
843240100080  8432 40 10  2  --
843240900080  8432 40 90  2  --
843280000080  8432 80 00  1  -
843290000080  8432 90 00  1  -
843300000080  8433     0
843311000010        1  -
843311000080  8433 11   2  --
843311100080  8433 11 10  3  ---
843311510010        3  ---
843311510020        4  ----
843311510080  8433 11 51  5  -----
843311590080  8433 11 59  5  -----
843311900080  8433 11 90  4  ----
843319000080  8433 19   2  --
843319100010        3  ---
843319100080  8433 19 10  4  ----
843319510010        4  ----
843319510020        5  -----
843319510080  8433 19 51  6  ------
843319590080  8433 19 59  6  ------
843319700080  8433 19 70  5  -----
843319900080  8433 19 90  3  ---
843320000080  8433 20   1  -
843320100080  8433 20 10  2  --
843320510010        2  --
843320510020        3  ---
843320510080  8433 20 51  4  ----
843320590080  8433 20 59  4  ----
843320900080  8433 20 90  3  ---
843330000080  8433 30 00  1  -
843340000080  8433 40   1  -
843340100080  8433 40 10  2  --
843340900080  8433 40 90  2  --
843351000010        1  -
843351000080  8433 51 00  2  --
843352000080  8433 52 00  2  --
843353000080  8433 53   2  --
843353100080  8433 53 10  3  ---
843353300080  8433 53 30  3  ---
843353900080  8433 53 90  3  ---
843359000080  8433 59   2  --
843359110010        3  ---
843359110080  8433 59 11  4  ----
843359190080  8433 59 19  4  ----
843359850080  8433 59 85  3  ---
843360000080  8433 60 00  1  -
843390000080  8433 90 00  1  -
843400000080  8434     0
843410000080  8434 10 00  1  -
843420000080  8434 20 00  1  -
843490000080  8434 90 00  1  -
843500000080  8435     0
843510000080  8435 10 00  1  -
843590000080  8435 90 00  1  -
843600000080  8436     0
843610000080  8436 10 00  1  -
843621000010        1  -
843621000080  8436 21 00  2  --
843629000080  8436 29 00  2  --
843680000080  8436 80   1  -
843680100080  8436 80 10  2  --
843680900080  8436 80 90  2  --
843691000010        1  -
843691000080  8436 91 00  2  --
843699000080  8436 99 00  2  --
843700000080  8437     0
843710000080  8437 10 00  1  -
843780000080  8437 80 00  1  -
843790000080  8437 90 00  1  -
843800000080  8438     0
843810000080  8438 10   1  -
843810100080  8438 10 10  2  --
843810900080  8438 10 90  2  --
843820000080  8438 20 00  1  -
843830000080  8438 30 00  1  -
843840000080  8438 40 00  1  -
843850000080  8438 50 00  1  -
843860000080  8438 60 00  1  -
843880000080  8438 80   1  -
843880100080  8438 80 10  2  --
843880910010        2  --
843880910080  8438 80 91  3  ---
843880990080  8438 80 99  3  ---
843890000080  8438 90 00  1  -
843900000080  8439     0
843910000080  8439 10 00  1  -
843920000080  8439 20 00  1  -
843930000080  8439 30 00  1  -
843991000010        1  -
843991000080  8439 91   2  --
843991100080  8439 91 10  3  ---
843991900080  8439 91 90  3  ---
843999000080  8439 99   2  --
843999100080  8439 99 10  3  ---
843999900080  8439 99 90  3  ---
844000000080  8440     0
844010000080  8440 10   1  -
844010100080  8440 10 10  2  --
844010200080  8440 10 20  2  --
844010300080  8440 10 30  2  --
844010400080  8440 10 40  2  --
844010900080  8440 10 90  2  --
844090000080  8440 90 00  1  -
844100000080  8441     0
844110000080  8441 10   1  -
844110100080  8441 10 10  2  --
844110200080  8441 10 20  2  --
844110300080  8441 10 30  2  --
844110400080  8441 10 40  2  --
844110800080  8441 10 80  2  --
844120000080  8441 20 00  1  -
844130000080  8441 30 00  1  -
844140000080  8441 40 00  1  -
844180000080  8441 80 00  1  -
844190000080  8441 90   1  -
844190100080  8441 90 10  2  --
844190900080  8441 90 90  2  --
844200000080  8442     0
844230000080  8442 30   1  -
844230100080  8442 30 10  2  --
844230910010        2  --
844230910080  8442 30 91  3  ---
844230990080  8442 30 99  3  ---
844240000080  8442 40 00  1  -
844250000080  8442 50   1  -
844250210010        2  --
844250210080  8442 50 21  3  ---
844250230080  8442 50 23  3  ---
844250290080  8442 50 29  3  ---
844250800080  8442 50 80  2  --
844300000080  8443     0
844311000010        1  -
844311000080  8443 11 00  2  --
844312000080  8443 12 00  2  --
844313000080  8443 13   2  --
844313100010        3  ---
844313100080  8443 13 10  4  ----
844313310010        4  ----
844313310080  8443 13 31  5  -----
844313350080  8443 13 35  5  -----
844313390080  8443 13 39  5  -----
844313900080  8443 13 90  3  ---
844314000080  8443 14 00  2  --
844315000080  8443 15 00  2  --
844316000080  8443 16 00  2  --
844317000080  8443 17 00  2  --
844319000080  8443 19   2  --
844319200080  8443 19 20  3  ---
844319400080  8443 19 40  3  ---
844319700080  8443 19 70  3  ---
844331000010        1  -
844331000080  8443 31   2  --
844331100080  8443 31 10  3  ---
844331910010        3  ---
844331910080  8443 31 91  4  ----
844331990080  8443 31 99  4  ----
844332000080  8443 32   2  --
844332100080  8443 32 10  3  ---
844332300080  8443 32 30  3  ---
844332910010        3  ---
844332910080  8443 32 91  4  ----
844332930080  8443 32 93  4  ----
844332990080  8443 32 99  4  ----
844339000080  8443 39   2  --
844339100080  8443 39 10  3  ---
844339310010        3  ---
844339310080  8443 39 31  4  ----
844339390080  8443 39 39  4  ----
844339900080  8443 39 90  3  ---
844391000010        1  -
844391000080  8443 91   2  --
844391100080  8443 91 10  3  ---
844391910010        3  ---
844391910080  8443 91 91  4  ----
844391990080  8443 91 99  4  ----
844399000080  8443 99   2  --
844399100080  8443 99 10  3  ---
844399900080  8443 99 90  3  ---
844400000080  8444 00   0
844400100080  8444 00 10  1  -
844400900080  8444 00 90  1  -
844500000080  8445     0
844511000010        1  -
844511000080  8445 11 00  2  --
844512000080  8445 12 00  2  --
844513000080  8445 13 00  2  --
844519000080  8445 19 00  2  --
844520000080  8445 20 00  1  -
844530000080  8445 30   1  -
844530100080  8445 30 10  2  --
844530900080  8445 30 90  2  --
844540000080  8445 40 00  1  -
844590000080  8445 90 00  1  -
844600000080  8446     0
844610000080  8446 10 00  1  -
844621000010        1  -
844621000080  8446 21 00  2  --
844629000080  8446 29 00  2  --
844630000080  8446 30 00  1  -
844700000080  8447     0
844711000010        1  -
844711000080  8447 11   2  --
844711100080  8447 11 10  3  ---
844711900080  8447 11 90  3  ---
844712000080  8447 12   2  --
844712100080  8447 12 10  3  ---
844712900080  8447 12 90  3  ---
844720000080  8447 20   1  -
844720200080  8447 20 20  2  --
844720800080  8447 20 80  2  --
844790000080  8447 90 00  1  -
844800000080  8448     0
844811000010        1  -
844811000080  8448 11 00  2  --
844819000080  8448 19 00  2  --
844820000080  8448 20 00  1  -
844831000010        1  -
844831000080  8448 31 00  2  --
844832000080  8448 32 00  2  --
844833000080  8448 33   2  --
844833100080  8448 33 10  3  ---
844833900080  8448 33 90  3  ---
844839000080  8448 39 00  2  --
844842000010        1  -
844842000080  8448 42 00  2  --
844849000080  8448 49 00  2  --
844851000010        1  -
844851000080  8448 51   2  --
844851100080  8448 51 10  3  ---
844851900080  8448 51 90  3  ---
844859000080  8448 59 00  2  --
844900000080  8449 00 00  0
845000000080  8450     0
845011000010        1  -
845011000080  8450 11   2  --
845011110010        3  ---
845011110080  8450 11 11  4  ----
845011190080  8450 11 19  4  ----
845011900080  8450 11 90  3  ---
845012000080  8450 12 00  2  --
845019000080  8450 19 00  2  --
845020000080  8450 20 00  1  -
845090000080  8450 90 00  1  -
845100000080  8451     0
845110000080  8451 10 00  1  -
845121000010        1  -
845121000080  8451 21   2  --
845121100080  8451 21 10  3  ---
845121900080  8451 21 90  3  ---
845129000080  8451 29 00  2  --
845130000080  8451 30   1  -
845130100010        2  --
845130100080  8451 30 10  3  ---
845130300080  8451 30 30  3  ---
845130800080  8451 30 80  2  --
845140000080  8451 40 00  1  -
845150000080  8451 50 00  1  -
845180000080  8451 80   1  -
845180100080  8451 80 10  2  --
845180300080  8451 80 30  2  --
845180800080  8451 80 80  2  --
845190000080  8451 90 00  1  -
845200000080  8452     0
845210000080  8452 10   1  -
845210110010        2  --
845210110080  8452 10 11  3  ---
845210190080  8452 10 19  3  ---
845210900080  8452 10 90  2  --
845221000010        1  -
845221000080  8452 21 00  2  --
845229000080  8452 29 00  2  --
845230000080  8452 30   1  -
845230100080  8452 30 10  2  --
845230900080  8452 30 90  2  --
845240000080  8452 40 00  1  -
845290000080  8452 90 00  1  -
845300000080  8453     0
845310000080  8453 10 00  1  -
845320000080  8453 20 00  1  -
845380000080  8453 80 00  1  -
845390000080  8453 90 00  1  -
845400000080  8454     0
845410000080  8454 10 00  1  -
845420000080  8454 20 00  1  -
845430000080  8454 30   1  -
845430100080  8454 30 10  2  --
845430900080  8454 30 90  2  --
845490000080  8454 90 00  1  -
845500000080  8455     0
845510000080  8455 10 00  1  -
845521000010        1  -
845521000080  8455 21 00  2  --
845522000080  8455 22 00  2  --
845530000080  8455 30   1  -
845530100080  8455 30 10  2  --
845530310010        2  --
845530310080  8455 30 31  3  ---
845530390080  8455 30 39  3  ---
845530900080  8455 30 90  2  --
845590000080  8455 90 00  1  -
845600000080  8456     0
845610000080  8456 10 00  1  -
845620000080  8456 20 00  1  -
845630000080  8456 30   1  -
845630110010        2  --
845630110080  8456 30 11  3  ---
845630190080  8456 30 19  3  ---
845630900080  8456 30 90  2  --
845690000080  8456 90 00  1  -
845700000080  8457     0
845710000080  8457 10   1  -
845710100080  8457 10 10  2  --
845710900080  8457 10 90  2  --
845720000080  8457 20 00  1  -
845730000080  8457 30   1  -
845730100080  8457 30 10  2  --
845730900080  8457 30 90  2  --
845800000080  8458     0
845811000010        1  -
845811000080  8458 11   2  --
845811200080  8458 11 20  3  ---
845811410010        3  ---
845811410080  8458 11 41  4  ----
845811490080  8458 11 49  4  ----
845811800080  8458 11 80  3  ---
845819000080  8458 19 00  2  --
845891000010        1  -
845891000080  8458 91   2  --
845891200080  8458 91 20  3  ---
845891800080  8458 91 80  3  ---
845899000080  8458 99 00  2  --
845900000080  8459     0
845910000080  8459 10 00  1  -
845921000010        1  -
845921000080  8459 21 00  2  --
845929000080  8459 29 00  2  --
845931000010        1  -
845931000080  8459 31 00  2  --
845939000080  8459 39 00  2  --
845940000080  8459 40   1  -
845940100080  8459 40 10  2  --
845940900080  8459 40 90  2  --
845951000010        1  -
845951000080  8459 51 00  2  --
845959000080  8459 59 00  2  --
845961000010        1  -
845961000080  8459 61   2  --
845961100080  8459 61 10  3  ---
845961900080  8459 61 90  3  ---
845969000080  8459 69   2  --
845969100080  8459 69 10  3  ---
845969900080  8459 69 90  3  ---
845970000080  8459 70 00  1  -
846000000080  8460     0
846011000010        1  -
846011000080  8460 11 00  2  --
846019000080  8460 19 00  2  --
846021000010        1  -
846021000080  8460 21   2  --
846021110010        3  ---
846021110080  8460 21 11  4  ----
846021150080  8460 21 15  4  ----
846021190080  8460 21 19  4  ----
846021900080  8460 21 90  3  ---
846029000080  8460 29   2  --
846029100080  8460 29 10  3  ---
846029900080  8460 29 90  3  ---
846031000010        1  -
846031000080  8460 31 00  2  --
846039000080  8460 39 00  2  --
846040000080  8460 40   1  -
846040100080  8460 40 10  2  --
846040900080  8460 40 90  2  --
846090000080  8460 90   1  -
846090100080  8460 90 10  2  --
846090900080  8460 90 90  2  --
846100000080  8461     0
846120000080  8461 20 00  1  -
846130000080  8461 30   1  -
846130100080  8461 30 10  2  --
846130900080  8461 30 90  2  --
846140000080  8461 40   1  -
846140110010        2  --
846140110020        3  ---
846140110080  8461 40 11  4  ----
846140190080  8461 40 19  4  ----
846140310010        3  ---
846140310080  8461 40 31  4  ----
846140390080  8461 40 39  4  ----
846140710010        2  --
846140710020        3  ---
846140710080  8461 40 71  4  ----
846140790080  8461 40 79  4  ----
846140900080  8461 40 90  3  ---
846150000080  8461 50   1  -
846150110010        2  --
846150110080  8461 50 11  3  ---
846150190080  8461 50 19  3  ---
846150900080  8461 50 90  2  --
846190000080  8461 90 00  1  -
846200000080  8462     0
846210000080  8462 10   1  -
846210100080  8462 10 10  2  --
846210900080  8462 10 90  2  --
846221000010        1  -
846221000080  8462 21   2  --
846221100080  8462 21 10  3  ---
846221800080  8462 21 80  3  ---
846229000080  8462 29   2  --
846229100080  8462 29 10  3  ---
846229910010        3  ---
846229910080  8462 29 91  4  ----
846229980080  8462 29 98  4  ----
846231000010        1  -
846231000080  8462 31 00  2  --
846239000080  8462 39   2  --
846239100080  8462 39 10  3  ---
846239910010        3  ---
846239910080  8462 39 91  4  ----
846239990080  8462 39 99  4  ----
846241000010        1  -
846241000080  8462 41   2  --
846241100080  8462 41 10  3  ---
846241900080  8462 41 90  3  ---
846249000080  8462 49   2  --
846249100080  8462 49 10  3  ---
846249900080  8462 49 90  3  ---
846291000010        1  -
846291000080  8462 91   2  --
846291200080  8462 91 20  3  ---
846291800080  8462 91 80  3  ---
846299000080  8462 99   2  --
846299200080  8462 99 20  3  ---
846299800080  8462 99 80  3  ---
846300000080  8463     0
846310000080  8463 10   1  -
846310100080  8463 10 10  2  --
846310900080  8463 10 90  2  --
846320000080  8463 20 00  1  -
846330000080  8463 30 00  1  -
846390000080  8463 90 00  1  -
846400000080  8464     0
846410000080  8464 10 00  1  -
846420000080  8464 20   1  -
846420110010        2  --
846420110080  8464 20 11  3  ---
846420190080  8464 20 19  3  ---
846420200080  8464 20 20  2  --
846420950080  8464 20 95  2  --
846490000080  8464 90   1  -
846490200080  8464 90 20  2  --
846490800080  8464 90 80  2  --
846500000080  8465     0
846510000080  8465 10   1  -
846510100080  8465 10 10  2  --
846510900080  8465 10 90  2  --
846591000010        1  -
846591000080  8465 91   2  --
846591100080  8465 91 10  3  ---
846591200080  8465 91 20  3  ---
846591900080  8465 91 90  3  ---
846592000080  8465 92 00  2  --
846593000080  8465 93 00  2  --
846594000080  8465 94 00  2  --
846595000080  8465 95 00  2  --
846596000080  8465 96 00  2  --
846599000080  8465 99   2  --
846599100080  8465 99 10  3  ---
846599900080  8465 99 90  3  ---
846600000080  8466     0
846610000080  8466 10   1  -
846610200010        2  --
846610200080  8466 10 20  3  ---
846610310010        3  ---
846610310080  8466 10 31  4  ----
846610380080  8466 10 38  4  ----
846610800080  8466 10 80  2  --
846620000080  8466 20   1  -
846620200080  8466 20 20  2  --
846620910010        2  --
846620910080  8466 20 91  3  ---
846620980080  8466 20 98  3  ---
846630000080  8466 30 00  1  -
846691000010        1  -
846691000080  8466 91   2  --
846691200080  8466 91 20  3  ---
846691950080  8466 91 95  3  ---
846692000080  8466 92   2  --
846692200080  8466 92 20  3  ---
846692800080  8466 92 80  3  ---
846693000080  8466 93 00  2  --
846694000080  8466 94 00  2  --
846700000080  8467     0
846711000010        1  -
846711000080  8467 11   2  --
846711100080  8467 11 10  3  ---
846711900080  8467 11 90  3  ---
846719000080  8467 19 00  2  --
846721000010        1  -
846721000080  8467 21   2  --
846721100080  8467 21 10  3  ---
846721910010        3  ---
846721910080  8467 21 91  4  ----
846721990080  8467 21 99  4  ----
846722000080  8467 22   2  --
846722100080  8467 22 10  3  ---
846722300080  8467 22 30  3  ---
846722900080  8467 22 90  3  ---
846729000080  8467 29   2  --
846729100080  8467 29 10  3  ---
846729300010        3  ---
846729300080  8467 29 30  4  ----
846729510010        4  ----
846729510020        5  -----
846729510080  8467 29 51  6  ------
846729530080  8467 29 53  6  ------
846729590080  8467 29 59  6  ------
846729700080  8467 29 70  5  -----
846729800080  8467 29 80  5  -----
846729900080  8467 29 90  5  -----
846781000010        1  -
846781000080  8467 81 00  2  --
846789000080  8467 89 00  2  --
846791000010        1  -
846791000080  8467 91 00  2  --
846792000080  8467 92 00  2  --
846799000080  8467 99 00  2  --
846800000080  8468     0
846810000080  8468 10 00  1  -
846820000080  8468 20 00  1  -
846880000080  8468 80 00  1  -
846890000080  8468 90 00  1  -
846900000080  8469 00   0
846900100080  8469 00 10  1  -
846900910010        1  -
846900910080  8469 00 91  2  --
846900990080  8469 00 99  2  --
847000000080  8470     0
847010000080  8470 10 00  1  -
847021000010        1  -
847021000080  8470 21 00  2  --
847029000080  8470 29 00  2  --
847030000080  8470 30 00  1  -
847050000080  8470 50 00  1  -
847090000080  8470 90 00  1  -
847100000080  8471     0
847130000080  8471 30 00  1  -
847141000010        1  -
847141000080  8471 41 00  2  --
847149000080  8471 49 00  2  --
847150000080  8471 50 00  1  -
847160000080  8471 60   1  -
847160600080  8471 60 60  2  --
847160700080  8471 60 70  2  --
847170000080  8471 70   1  -
847170200080  8471 70 20  2  --
847170300010        2  --
847170300020        3  ---
847170300080  8471 70 30  4  ----
847170500010        4  ----
847170500080  8471 70 50  5  -----
847170700080  8471 70 70  5  -----
847170800080  8471 70 80  3  ---
847170980080  8471 70 98  3  ---
847180000080  8471 80 00  1  -
847190000080  8471 90 00  1  -
847200000080  8472     0
847210000080  8472 10 00  1  -
847230000080  8472 30 00  1  -
847290000080  8472 90   1  -
847290100080  8472 90 10  2  --
847290300080  8472 90 30  2  --
847290700080  8472 90 70  2  --
847300000080  8473     0
847310000080  8473 10   1  -
847310110010        2  --
847310110080  8473 10 11  3  ---
847310190080  8473 10 19  3  ---
847310900080  8473 10 90  2  --
847321000010        1  -
847321000080  8473 21   2  --
847321100080  8473 21 10  3  ---
847321900080  8473 21 90  3  ---
847329000080  8473 29   2  --
847329100080  8473 29 10  3  ---
847329900080  8473 29 90  3  ---
847330000080  8473 30   1  -
847330200080  8473 30 20  2  --
847330800080  8473 30 80  2  --
847340000080  8473 40   1  -
847340110010        2  --
847340110080  8473 40 11  3  ---
847340180080  8473 40 18  3  ---
847340800080  8473 40 80  2  --
847350000080  8473 50   1  -
847350200080  8473 50 20  2  --
847350800080  8473 50 80  2  --
847400000080  8474     0
847410000080  8474 10 00  1  -
847420000080  8474 20   1  -
847420100080  8474 20 10  2  --
847420900080  8474 20 90  2  --
847431000010        1  -
847431000080  8474 31 00  2  --
847432000080  8474 32 00  2  --
847439000080  8474 39   2  --
847439100080  8474 39 10  3  ---
847439900080  8474 39 90  3  ---
847480000080  8474 80   1  -
847480100080  8474 80 10  2  --
847480900080  8474 80 90  2  --
847490000080  8474 90   1  -
847490100080  8474 90 10  2  --
847490900080  8474 90 90  2  --
847500000080  8475     0
847510000080  8475 10 00  1  -
847521000010        1  -
847521000080  8475 21 00  2  --
847529000080  8475 29 00  2  --
847590000080  8475 90 00  1  -
847600000080  8476     0
847621000010        1  -
847621000080  8476 21 00  2  --
847629000080  8476 29 00  2  --
847681000010        1  -
847681000080  8476 81 00  2  --
847689000080  8476 89 00  2  --
847690000080  8476 90 00  1  -
847700000080  8477     0
847710000080  8477 10 00  1  -
847720000080  8477 20 00  1  -
847730000080  8477 30 00  1  -
847740000080  8477 40 00  1  -
847751000010        1  -
847751000080  8477 51 00  2  --
847759000080  8477 59   2  --
847759100080  8477 59 10  3  ---
847759800080  8477 59 80  3  ---
847780000080  8477 80   1  -
847780110010        2  --
847780110080  8477 80 11  3  ---
847780190080  8477 80 19  3  ---
847780910010        2  --
847780910080  8477 80 91  3  ---
847780930080  8477 80 93  3  ---
847780950080  8477 80 95  3  ---
847780990080  8477 80 99  3  ---
847790000080  8477 90   1  -
847790100080  8477 90 10  2  --
847790800080  8477 90 80  2  --
847800000080  8478     0
847810000080  8478 10 00  1  -
847890000080  8478 90 00  1  -
847900000080  8479     0
847910000080  8479 10 00  1  -
847920000080  8479 20 00  1  -
847930000080  8479 30   1  -
847930100080  8479 30 10  2  --
847930900080  8479 30 90  2  --
847940000080  8479 40 00  1  -
847950000080  8479 50 00  1  -
847960000080  8479 60 00  1  -
847981000010        1  -
847981000080  8479 81 00  2  --
847982000080  8479 82 00  2  --
847989000080  8479 89   2  --
847989300080  8479 89 30  3  ---
847989600080  8479 89 60  3  ---
847989910080  8479 89 91  3  ---
847989970080  8479 89 97  3  ---
847990000080  8479 90   1  -
847990200080  8479 90 20  2  --
847990800080  8479 90 80  2  --
848000000080  8480     0
848010000080  8480 10 00  1  -
848020000080  8480 20 00  1  -
848030000080  8480 30   1  -
848030100080  8480 30 10  2  --
848030900080  8480 30 90  2  --
848041000010        1  -
848041000080  8480 41 00  2  --
848049000080  8480 49 00  2  --
848050000080  8480 50 00  1  -
848060000080  8480 60   1  -
848060100080  8480 60 10  2  --
848060900080  8480 60 90  2  --
848071000010        1  -
848071000080  8480 71 00  2  --
848079000080  8480 79 00  2  --
848100000080  8481     0
848110000080  8481 10   1  -
848110050080  8481 10 05  2  --
848110190010        2  --
848110190080  8481 10 19  3  ---
848110990080  8481 10 99  3  ---
848120000080  8481 20   1  -
848120100080  8481 20 10  2  --
848120900080  8481 20 90  2  --
848130000080  8481 30   1  -
848130910080  8481 30 91  2  --
848130990080  8481 30 99  2  --
848140000080  8481 40   1  -
848140100080  8481 40 10  2  --
848140900080  8481 40 90  2  --
848180000080  8481 80   1  -
848180110010        2  --
848180110080  8481 80 11  3  ---
848180190080  8481 80 19  3  ---
848180310010        2  --
848180310080  8481 80 31  3  ---
848180390080  8481 80 39  3  ---
848180400080  8481 80 40  2  --
848180510010        2  --
848180510020        3  ---
848180510080  8481 80 51  4  ----
848180590080  8481 80 59  4  ----
848180610010        3  ---
848180610020        4  ----
848180610080  8481 80 61  5  -----
848180630080  8481 80 63  5  -----
848180690080  8481 80 69  5  -----
848180710010        4  ----
848180710080  8481 80 71  5  -----
848180730080  8481 80 73  5  -----
848180790080  8481 80 79  5  -----
848180810080  8481 80 81  4  ----
848180850080  8481 80 85  4  ----
848180870080  8481 80 87  4  ----
848180990080  8481 80 99  4  ----
848190000080  8481 90 00  1  -
848200000080  8482     0
848210000080  8482 10   1  -
848210100080  8482 10 10  2  --
848210900080  8482 10 90  2  --
848220000080  8482 20 00  1  -
848230000080  8482 30 00  1  -
848240000080  8482 40 00  1  -
848250000080  8482 50 00  1  -
848280000080  8482 80 00  1  -
848291000010        1  -
848291000080  8482 91   2  --
848291100080  8482 91 10  3  ---
848291900080  8482 91 90  3  ---
848299000080  8482 99 00  2  --
848300000080  8483     0
848310000080  8483 10   1  -
848310210010        2  --
848310210080  8483 10 21  3  ---
848310250080  8483 10 25  3  ---
848310290080  8483 10 29  3  ---
848310500080  8483 10 50  2  --
848310950080  8483 10 95  2  --
848320000080  8483 20   1  -
848320100080  8483 20 10  2  --
848320900080  8483 20 90  2  --
848330000080  8483 30   1  -
848330320010        2  --
848330320080  8483 30 32  3  ---
848330380080  8483 30 38  3  ---
848330800080  8483 30 80  2  --
848340000080  8483 40   1  -
848340210010        2  --
848340210080  8483 40 21  3  ---
848340230080  8483 40 23  3  ---
848340250080  8483 40 25  3  ---
848340290080  8483 40 29  3  ---
848340300080  8483 40 30  2  --
848340510010        2  --
848340510080  8483 40 51  3  ---
848340590080  8483 40 59  3  ---
848340900080  8483 40 90  2  --
848350000080  8483 50   1  -
848350200080  8483 50 20  2  --
848350800080  8483 50 80  2  --
848360000080  8483 60   1  -
848360200080  8483 60 20  2  --
848360800080  8483 60 80  2  --
848390000080  8483 90   1  -
848390200080  8483 90 20  2  --
848390810010        2  --
848390810080  8483 90 81  3  ---
848390890080  8483 90 89  3  ---
848400000080  8484     0
848410000080  8484 10 00  1  -
848420000080  8484 20 00  1  -
848490000080  8484 90 00  1  -
848600000080  8486     0
848610000080  8486 10 00  1  -
848620000080  8486 20   1  -
848620100080  8486 20 10  2  --
848620900080  8486 20 90  2  --
848630000080  8486 30   1  -
848630100080  8486 30 10  2  --
848630300080  8486 30 30  2  --
848630500080  8486 30 50  2  --
848630900080  8486 30 90  2  --
848640000080  8486 40 00  1  -
848690000080  8486 90   1  -
848690100080  8486 90 10  2  --
848690200010        2  --
848690200080  8486 90 20  3  ---
848690300080  8486 90 30  3  ---
848690400080  8486 90 40  3  ---
848690500080  8486 90 50  3  ---
848690600080  8486 90 60  3  ---
848690700080  8486 90 70  3  ---
848690900080  8486 90 90  3  ---
848700000080  8487     0
848710000080  8487 10   1  -
848710100080  8487 10 10  2  --
848710900080  8487 10 90  2  --
848790000080  8487 90   1  -
848790100080  8487 90 10  2  --
848790300080  8487 90 30  2  --
848790510010        2  --
848790510080  8487 90 51  3  ---
848790530080  8487 90 53  3  ---
848790550080  8487 90 55  3  ---
848790590080  8487 90 59  3  ---
848790900080  8487 90 90  2  --
850021000090  85
850100000080  8501     0
850110000080  8501 10   1  -
850110100080  8501 10 10  2  --
850110910010        2  --
850110910080  8501 10 91  3  ---
850110930080  8501 10 93  3  ---
850110990080  8501 10 99  3  ---
850120000080  8501 20 00  1  -
850131000010        1  -
850131000080  8501 31 00  2  --
850132000080  8501 32   2  --
850132200080  8501 32 20  3  ---
850132800080  8501 32 80  3  ---
850133000080  8501 33 00  2  --
850134000080  8501 34   2  --
850134500080  8501 34 50  3  ---
850134920010        3  ---
850134920080  8501 34 92  4  ----
850134980080  8501 34 98  4  ----
850140000080  8501 40   1  -
850140200080  8501 40 20  2  --
850140800080  8501 40 80  2  --
850151000010        1  -
850151000080  8501 51 00  2  --
850152000080  8501 52   2  --
850152200080  8501 52 20  3  ---
850152300080  8501 52 30  3  ---
850152900080  8501 52 90  3  ---
850153000080  8501 53   2  --
850153500080  8501 53 50  3  ---
850153810010        3  ---
850153810080  8501 53 81  4  ----
850153940080  8501 53 94  4  ----
850153990080  8501 53 99  4  ----
850161000010        1  -
850161000080  8501 61   2  --
850161200080  8501 61 20  3  ---
850161800080  8501 61 80  3  ---
850162000080  8501 62 00  2  --
850163000080  8501 63 00  2  --
850164000080  8501 64 00  2  --
850200000080  8502     0
850211000010        1  -
850211000080  8502 11   2  --
850211200080  8502 11 20  3  ---
850211800080  8502 11 80  3  ---
850212000080  8502 12 00  2  --
850213000080  8502 13   2  --
850213200080  8502 13 20  3  ---
850213400080  8502 13 40  3  ---
850213800080  8502 13 80  3  ---
850220000080  8502 20   1  -
850220200080  8502 20 20  2  --
850220400080  8502 20 40  2  --
850220600080  8502 20 60  2  --
850220800080  8502 20 80  2  --
850231000010        1  -
850231000080  8502 31 00  2  --
850239000080  8502 39   2  --
850239200080  8502 39 20  3  ---
850239800080  8502 39 80  3  ---
850240000080  8502 40 00  1  -
850300000080  8503 00   0
850300100080  8503 00 10  1  -
850300910010        1  -
850300910080  8503 00 91  2  --
850300990080  8503 00 99  2  --
850400000080  8504     0
850410000080  8504 10   1  -
850410200080  8504 10 20  2  --
850410800080  8504 10 80  2  --
850421000010        1  -
850421000080  8504 21 00  2  --
850422000080  8504 22   2  --
850422100080  8504 22 10  3  ---
850422900080  8504 22 90  3  ---
850423000080  8504 23 00  2  --
850431000010        1  -
850431000080  8504 31   2  --
850431210010        3  ---
850431210080  8504 31 21  4  ----
850431290080  8504 31 29  4  ----
850431800080  8504 31 80  3  ---
850432000080  8504 32   2  --
850432200080  8504 32 20  3  ---
850432800080  8504 32 80  3  ---
850433000080  8504 33 00  2  --
850434000080  8504 34 00  2  --
850440000080  8504 40   1  -
850440300080  8504 40 30  2  --
850440400010        2  --
850440400080  8504 40 40  3  ---
850440550010        3  ---
850440550080  8504 40 55  4  ----
850440810010        4  ----
850440810080  8504 40 81  5  -----
850440840010        5  -----
850440840080  8504 40 84  6  ------
850440880080  8504 40 88  6  ------
850440900080  8504 40 90  5  -----
850450000080  8504 50   1  -
850450200080  8504 50 20  2  --
850450950080  8504 50 95  2  --
850490000080  8504 90   1  -
850490050010        2  --
850490050080  8504 90 05  3  ---
850490110010        3  ---
850490110080  8504 90 11  4  ----
850490180080  8504 90 18  4  ----
850490910010        2  --
850490910080  8504 90 91  3  ---
850490990080  8504 90 99  3  ---
850500000080  8505     0
850511000010        1  -
850511000080  8505 11 00  2  --
850519000080  8505 19   2  --
850519100080  8505 19 10  3  ---
850519900080  8505 19 90  3  ---
850520000080  8505 20 00  1  -
850590000080  8505 90   1  -
850590100080  8505 90 10  2  --
850590300080  8505 90 30  2  --
850590500080  8505 90 50  2  --
850590900080  8505 90 90  2  --
850600000080  8506     0
850610000080  8506 10   1  -
850610110010        2  --
850610110080  8506 10 11  3  ---
850610150080  8506 10 15  3  ---
850610190080  8506 10 19  3  ---
850610910010        2  --
850610910080  8506 10 91  3  ---
850610950080  8506 10 95  3  ---
850610990080  8506 10 99  3  ---
850630000080  8506 30   1  -
850630100080  8506 30 10  2  --
850630300080  8506 30 30  2  --
850630900080  8506 30 90  2  --
850640000080  8506 40   1  -
850640100080  8506 40 10  2  --
850640300080  8506 40 30  2  --
850640900080  8506 40 90  2  --
850650000080  8506 50   1  -
850650100080  8506 50 10  2  --
850650300080  8506 50 30  2  --
850650900080  8506 50 90  2  --
850660000080  8506 60   1  -
850660100080  8506 60 10  2  --
850660300080  8506 60 30  2  --
850660900080  8506 60 90  2  --
850680000080  8506 80   1  -
850680050080  8506 80 05  2  --
850680110010        2  --
850680110080  8506 80 11  3  ---
850680150080  8506 80 15  3  ---
850680900080  8506 80 90  3  ---
850690000080  8506 90 00  1  -
850700000080  8507     0
850710000080  8507 10   1  -
850710410010        2  --
850710410080  8507 10 41  3  ---
850710490080  8507 10 49  3  ---
850710920010        2  --
850710920080  8507 10 92  3  ---
850710980080  8507 10 98  3  ---
850720000080  8507 20   1  -
850720410010        2  --
850720410080  8507 20 41  3  ---
850720490080  8507 20 49  3  ---
850720920010        2  --
850720920080  8507 20 92  3  ---
850720980080  8507 20 98  3  ---
850730000080  8507 30   1  -
850730200080  8507 30 20  2  --
850730810010        2  --
850730810080  8507 30 81  3  ---
850730890080  8507 30 89  3  ---
850740000080  8507 40 00  1  -
850780000080  8507 80   1  -
850780200080  8507 80 20  2  --
850780300080  8507 80 30  2  --
850780800080  8507 80 80  2  --
850790000080  8507 90   1  -
850790200080  8507 90 20  2  --
850790300080  8507 90 30  2  --
850790900080  8507 90 90  2  --
850800000080  8508     0
850811000010        1  -
850811000080  8508 11 00  2  --
850819000080  8508 19 00  2  --
850860000080  8508 60 00  1  -
850870000080  8508 70 00  1  -
850900000080  8509     0
850940000080  8509 40 00  1  -
850980000080  8509 80 00  1  -
850990000080  8509 90 00  1  -
851000000080  8510     0
851010000080  8510 10 00  1  -
851020000080  8510 20 00  1  -
851030000080  8510 30 00  1  -
851090000080  8510 90 00  1  -
851100000080  8511     0
851110000080  8511 10 00  1  -
851120000080  8511 20 00  1  -
851130000080  8511 30 00  1  -
851140000080  8511 40 00  1  -
851150000080  8511 50 00  1  -
851180000080  8511 80 00  1  -
851190000080  8511 90 00  1  -
851200000080  8512     0
851210000080  8512 10 00  1  -
851220000080  8512 20 00  1  -
851230000080  8512 30   1  -
851230100080  8512 30 10  2  --
851230900080  8512 30 90  2  --
851240000080  8512 40 00  1  -
851290000080  8512 90   1  -
851290100080  8512 90 10  2  --
851290900080  8512 90 90  2  --
851300000080  8513     0
851310000080  8513 10 00  1  -
851390000080  8513 90 00  1  -
851400000080  8514     0
851410000080  8514 10   1  -
851410100080  8514 10 10  2  --
851410800080  8514 10 80  2  --
851420000080  8514 20   1  -
851420100080  8514 20 10  2  --
851420800080  8514 20 80  2  --
851430000080  8514 30   1  -
851430190080  8514 30 19  2  --
851430990080  8514 30 99  2  --
851440000080  8514 40 00  1  -
851490000080  8514 90 00  1  -
851500000080  8515     0
851511000010        1  -
851511000080  8515 11 00  2  --
851519000080  8515 19 00  2  --
851521000010        1  -
851521000080  8515 21 00  2  --
851529000080  8515 29   2  --
851529100080  8515 29 10  3  ---
851529900080  8515 29 90  3  ---
851531000010        1  -
851531000080  8515 31 00  2  --
851539000080  8515 39   2  --
851539130010        3  ---
851539130080  8515 39 13  4  ----
851539180080  8515 39 18  4  ----
851539900080  8515 39 90  3  ---
851580000080  8515 80   1  -
851580110010        2  --
851580110080  8515 80 11  3  ---
851580190080  8515 80 19  3  ---
851580910010        2  --
851580910080  8515 80 91  3  ---
851580990080  8515 80 99  3  ---
851590000080  8515 90 00  1  -
851600000080  8516     0
851610000080  8516 10   1  -
851610110010        2  --
851610110080  8516 10 11  3  ---
851610190080  8516 10 19  3  ---
851610900080  8516 10 90  2  --
851621000010        1  -
851621000080  8516 21 00  2  --
851629000080  8516 29   2  --
851629100080  8516 29 10  3  ---
851629500080  8516 29 50  3  ---
851629910010        3  ---
851629910080  8516 29 91  4  ----
851629990080  8516 29 99  4  ----
851631000010        1  -
851631000080  8516 31   2  --
851631100080  8516 31 10  3  ---
851631900080  8516 31 90  3  ---
851632000080  8516 32 00  2  --
851633000080  8516 33 00  2  --
851640000080  8516 40   1  -
851640100080  8516 40 10  2  --
851640900080  8516 40 90  2  --
851650000080  8516 50 00  1  -
851660000080  8516 60   1  -
851660100080  8516 60 10  2  --
851660510010        2  --
851660510080  8516 60 51  3  ---
851660590080  8516 60 59  3  ---
851660700080  8516 60 70  2  --
851660800080  8516 60 80  2  --
851660900080  8516 60 90  2  --
851671000010        1  -
851671000080  8516 71 00  2  --
851672000080  8516 72 00  2  --
851679000080  8516 79   2  --
851679200080  8516 79 20  3  ---
851679700080  8516 79 70  3  ---
851680000080  8516 80   1  -
851680200080  8516 80 20  2  --
851680800080  8516 80 80  2  --
851690000080  8516 90 00  1  -
851700000080  8517     0
851711000010        1  -
851711000080  8517 11 00  2  --
851712000080  8517 12 00  2  --
851718000080  8517 18 00  2  --
851761000010        1  -
851761000080  8517 61 00  2  --
851762000080  8517 62 00  2  --
851769000080  8517 69   2  --
851769100080  8517 69 10  3  ---
851769200080  8517 69 20  3  ---
851769310010        3  ---
851769310080  8517 69 31  4  ----
851769390080  8517 69 39  4  ----
851769900080  8517 69 90  3  ---
851770000080  8517 70   1  -
851770110010        2  --
851770110080  8517 70 11  3  ---
851770150080  8517 70 15  3  ---
851770190080  8517 70 19  3  ---
851770900080  8517 70 90  2  --
851800000080  8518     0
851810000080  8518 10   1  -
851810300080  8518 10 30  2  --
851810950080  8518 10 95  2  --
851821000010        1  -
851821000080  8518 21 00  2  --
851822000080  8518 22 00  2  --
851829000080  8518 29   2  --
851829300080  8518 29 30  3  ---
851829950080  8518 29 95  3  ---
851830000080  8518 30   1  -
851830200080  8518 30 20  2  --
851830950080  8518 30 95  2  --
851840000080  8518 40   1  -
851840300080  8518 40 30  2  --
851840810010        2  --
851840810080  8518 40 81  3  ---
851840890080  8518 40 89  3  ---
851850000080  8518 50 00  1  -
851890000080  8518 90 00  1  -
851900000080  8519     0
851920000080  8519 20   1  -
851920100080  8519 20 10  2  --
851920910010        2  --
851920910080  8519 20 91  3  ---
851920990080  8519 20 99  3  ---
851930000080  8519 30 00  1  -
851950000080  8519 50 00  1  -
851981000010        1  -
851981000080  8519 81   2  --
851981110010        3  ---
851981110080  8519 81 11  4  ----
851981150010        4  ----
851981150080  8519 81 15  5  -----
851981210010        5  -----
851981210080  8519 81 21  6  ------
851981250080  8519 81 25  6  ------
851981310010        5  -----
851981310020        6  ------
851981310080  8519 81 31  7  -------
851981350080  8519 81 35  7  -------
851981450080  8519 81 45  6  ------
851981510010        3  ---
851981510080  8519 81 51  4  ----
851981550010        4  ----
851981550020        5  -----
851981550030        6  ------
851981550080  8519 81 55  7  -------
851981610080  8519 81 61  7  -------
851981650080  8519 81 65  6  ------
851981750080  8519 81 75  6  ------
851981810010        5  -----
851981810080  8519 81 81  6  ------
851981850080  8519 81 85  6  ------
851981950080  8519 81 95  4  ----
851989000080  8519 89   2  --
851989110010        3  ---
851989110080  8519 89 11  4  ----
851989150080  8519 89 15  4  ----
851989190080  8519 89 19  4  ----
851989900080  8519 89 90  3  ---
852100000080  8521     0
852110000080  8521 10   1  -
852110200080  8521 10 20  2  --
852110950080  8521 10 95  2  --
852190000080  8521 90 00  1  -
852200000080  8522     0
852210000080  8522 10 00  1  -
852290000080  8522 90   1  -
852290300080  8522 90 30  2  --
852290410010        2  --
852290410020        3  ---
852290410080  8522 90 41  4  ----
852290490080  8522 90 49  4  ----
852290700080  8522 90 70  3  ---
852290800080  8522 90 80  3  ---
852300000080  8523     0
852321000010        1  -
852321000080  8523 21 00  2  --
852329000080  8523 29   2  --
852329150010        3  ---
852329150080  8523 29 15  4  ----
852329310010        4  ----
852329310080  8523 29 31  5  -----
852329330080  8523 29 33  5  -----
852329390080  8523 29 39  5  -----
852329900080  8523 29 90  3  ---
852340000080  8523 40   1  -
852340110010        2  --
852340110080  8523 40 11  3  ---
852340130080  8523 40 13  3  ---
852340190080  8523 40 19  3  ---
852340250010        2  --
852340250020        3  ---
852340250080  8523 40 25  4  ----
852340310010        4  ----
852340310080  8523 40 31  5  -----
852340390080  8523 40 39  5  -----
852340450010        4  ----
852340450080  8523 40 45  5  -----
852340510010        5  -----
852340510080  8523 40 51  6  ------
852340590080  8523 40 59  6  ------
852340910010        3  ---
852340910080  8523 40 91  4  ----
852340930080  8523 40 93  4  ----
852340990080  8523 40 99  4  ----
852351000010        1  -
852351000080  8523 51   2  --
852351100080  8523 51 10  3  ---
852351910010        3  ---
852351910080  8523 51 91  4  ----
852351930080  8523 51 93  4  ----
852351990080  8523 51 99  4  ----
852352000080  8523 52   2  --
852352100080  8523 52 10  3  ---
852352900080  8523 52 90  3  ---
852359000080  8523 59   2  --
852359100080  8523 59 10  3  ---
852359910010        3  ---
852359910080  8523 59 91  4  ----
852359930080  8523 59 93  4  ----
852359990080  8523 59 99  4  ----
852380000080  8523 80   1  -
852380100080  8523 80 10  2  --
852380910010        2  --
852380910080  8523 80 91  3  ---
852380930080  8523 80 93  3  ---
852380990080  8523 80 99  3  ---
852500000080  8525     0
852550000080  8525 50 00  1  -
852560000080  8525 60 00  1  -
852580000080  8525 80   1  -
852580110010        2  --
852580110080  8525 80 11  3  ---
852580190080  8525 80 19  3  ---
852580300080  8525 80 30  2  --
852580910010        2  --
852580910080  8525 80 91  3  ---
852580990080  8525 80 99  3  ---
852600000080  8526     0
852610000080  8526 10 00  1  -
852691000010        1  -
852691000080  8526 91   2  --
852691200080  8526 91 20  3  ---
852691800080  8526 91 80  3  ---
852692000080  8526 92 00  2  --
852700000080  8527     0
852712000010        1  -
852712000080  8527 12   2  --
852712100080  8527 12 10  3  ---
852712900080  8527 12 90  3  ---
852713000080  8527 13   2  --
852713100080  8527 13 10  3  ---
852713910010        3  ---
852713910080  8527 13 91  4  ----
852713990080  8527 13 99  4  ----
852719000080  8527 19 00  2  --
852721000010        1  -
852721000080  8527 21   2  --
852721200010        3  ---
852721200080  8527 21 20  4  ----
852721520010        4  ----
852721520080  8527 21 52  5  -----
852721590080  8527 21 59  5  -----
852721700010        3  ---
852721700080  8527 21 70  4  ----
852721920010        4  ----
852721920080  8527 21 92  5  -----
852721980080  8527 21 98  5  -----
852729000080  8527 29 00  2  --
852791000010        1  -
852791000080  8527 91   2  --
852791110010        3  ---
852791110080  8527 91 11  4  ----
852791190080  8527 91 19  4  ----
852791350010        3  ---
852791350080  8527 91 35  4  ----
852791910010        4  ----
852791910080  8527 91 91  5  -----
852791990080  8527 91 99  5  -----
852792000080  8527 92   2  --
852792100080  8527 92 10  3  ---
852792900080  8527 92 90  3  ---
852799000080  8527 99 00  2  --
852800000080  8528     0
852841000010        1  -
852841000080  8528 41 00  2  --
852849000080  8528 49   2  --
852849100080  8528 49 10  3  ---
852849350010        3  ---
852849350080  8528 49 35  4  ----
852849910010        4  ----
852849910080  8528 49 91  5  -----
852849990080  8528 49 99  5  -----
852851000010        1  -
852851000080  8528 51 00  2  --
852859000080  8528 59   2  --
852859100080  8528 59 10  3  ---
852859900080  8528 59 90  3  ---
852861000010        1  -
852861000080  8528 61 00  2  --
852869000080  8528 69   2  --
852869100080  8528 69 10  3  ---
852869910010        3  ---
852869910080  8528 69 91  4  ----
852869990080  8528 69 99  4  ----
852871000010        1  -
852871000080  8528 71   2  --
852871110010        3  ---
852871110080  8528 71 11  4  ----
852871130080  8528 71 13  4  ----
852871190080  8528 71 19  4  ----
852871900080  8528 71 90  3  ---
852872000080  8528 72   2  --
852872100080  8528 72 10  3  ---
852872200080  8528 72 20  3  ---
852872310010        3  ---
852872310020        4  ----
852872310030        5  -----
852872310080  8528 72 31  6  ------
852872330080  8528 72 33  6  ------
852872350080  8528 72 35  6  ------
852872390080  8528 72 39  6  ------
852872510010        5  -----
852872510020        6  ------
852872510080  8528 72 51  7  -------
852872590080  8528 72 59  7  -------
852872750080  8528 72 75  6  ------
852872910010        4  ----
852872910080  8528 72 91  5  -----
852872990080  8528 72 99  5  -----
852873000080  8528 73 00  2  --
852900000080  8529     0
852910000080  8529 10   1  -
852910110010        2  --
852910110080  8529 10 11  3  ---
852910310010        3  ---
852910310080  8529 10 31  4  ----
852910390080  8529 10 39  4  ----
852910650080  8529 10 65  3  ---
852910690080  8529 10 69  3  ---
852910800080  8529 10 80  2  --
852910950080  8529 10 95  2  --
852990000080  8529 90   1  -
852990200080  8529 90 20  2  --
852990410010        2  --
852990410020        3  ---
852990410080  8529 90 41  4  ----
852990490080  8529 90 49  4  ----
852990650080  8529 90 65  3  ---
852990920010        3  ---
852990920080  8529 90 92  4  ----
852990970080  8529 90 97  4  ----
853000000080  8530     0
853010000080  8530 10 00  1  -
853080000080  8530 80 00  1  -
853090000080  8530 90 00  1  -
853100000080  8531     0
853110000080  8531 10   1  -
853110300080  8531 10 30  2  --
853110950080  8531 10 95  2  --
853120000080  8531 20   1  -
853120200080  8531 20 20  2  --
853120400010        2  --
853120400080  8531 20 40  3  ---
853120950080  8531 20 95  3  ---
853180000080  8531 80   1  -
853180200080  8531 80 20  2  --
853180950080  8531 80 95  2  --
853190000080  8531 90   1  -
853190200080  8531 90 20  2  --
853190850080  8531 90 85  2  --
853200000080  8532     0
853210000080  8532 10 00  1  -
853221000010        1  -
853221000080  8532 21 00  2  --
853222000080  8532 22 00  2  --
853223000080  8532 23 00  2  --
853224000080  8532 24 00  2  --
853225000080  8532 25 00  2  --
853229000080  8532 29 00  2  --
853230000080  8532 30 00  1  -
853290000080  8532 90 00  1  -
853300000080  8533     0
853310000080  8533 10 00  1  -
853321000010        1  -
853321000080  8533 21 00  2  --
853329000080  8533 29 00  2  --
853331000010        1  -
853331000080  8533 31 00  2  --
853339000080  8533 39 00  2  --
853340000080  8533 40   1  -
853340100080  8533 40 10  2  --
853340900080  8533 40 90  2  --
853390000080  8533 90 00  1  -
853400000080  8534 00   0
853400110010        1  -
853400110080  8534 00 11  2  --
853400190080  8534 00 19  2  --
853400900080  8534 00 90  1  -
853500000080  8535     0
853510000080  8535 10 00  1  -
853521000010        1  -
853521000080  8535 21 00  2  --
853529000080  8535 29 00  2  --
853530000080  8535 30   1  -
853530100080  8535 30 10  2  --
853530900080  8535 30 90  2  --
853540000080  8535 40 00  1  -
853590000080  8535 90 00  1  -
853600000080  8536     0
853610000080  8536 10   1  -
853610100080  8536 10 10  2  --
853610500080  8536 10 50  2  --
853610900080  8536 10 90  2  --
853620000080  8536 20   1  -
853620100080  8536 20 10  2  --
853620900080  8536 20 90  2  --
853630000080  8536 30   1  -
853630100080  8536 30 10  2  --
853630300080  8536 30 30  2  --
853630900080  8536 30 90  2  --
853641000010        1  -
853641000080  8536 41   2  --
853641100080  8536 41 10  3  ---
853641900080  8536 41 90  3  ---
853649000080  8536 49 00  2  --
853650000080  8536 50   1  -
853650030080  8536 50 03  2  --
853650050080  8536 50 05  2  --
853650070080  8536 50 07  2  --
853650110010        2  --
853650110020        3  ---
853650110080  8536 50 11  4  ----
853650150080  8536 50 15  4  ----
853650190080  8536 50 19  4  ----
853650800080  8536 50 80  3  ---
853661000010        1  -
853661000080  8536 61   2  --
853661100080  8536 61 10  3  ---
853661900080  8536 61 90  3  ---
853669000080  8536 69   2  --
853669100080  8536 69 10  3  ---
853669300080  8536 69 30  3  ---
853669900080  8536 69 90  3  ---
853670000080  8536 70 00  1  -
853690000080  8536 90   1  -
853690010080  8536 90 01  2  --
853690100080  8536 90 10  2  --
853690200080  8536 90 20  2  --
853690850080  8536 90 85  2  --
853700000080  8537     0
853710000080  8537 10   1  -
853710100080  8537 10 10  2  --
853710910010        2  --
853710910080  8537 10 91  3  ---
853710990080  8537 10 99  3  ---
853720000080  8537 20   1  -
853720910080  8537 20 91  2  --
853720990080  8537 20 99  2  --
853800000080  8538     0
853810000080  8538 10 00  1  -
853890000080  8538 90   1  -
853890110010        2  --
853890110080  8538 90 11  3  ---
853890190080  8538 90 19  3  ---
853890910010        2  --
853890910080  8538 90 91  3  ---
853890990080  8538 90 99  3  ---
853900000080  8539     0
853910000080  8539 10 00  1  -
853921000010        1  -
853921000080  8539 21   2  --
853921300080  8539 21 30  3  ---
853921920010        3  ---
853921920080  8539 21 92  4  ----
853921980080  8539 21 98  4  ----
853922000080  8539 22   2  --
853922100080  8539 22 10  3  ---
853922900080  8539 22 90  3  ---
853929000080  8539 29   2  --
853929300080  8539 29 30  3  ---
853929920010        3  ---
853929920080  8539 29 92  4  ----
853929980080  8539 29 98  4  ----
853931000010        1  -
853931000080  8539 31   2  --
853931100080  8539 31 10  3  ---
853931900080  8539 31 90  3  ---
853932000080  8539 32   2  --
853932100080  8539 32 10  3  ---
853932500080  8539 32 50  3  ---
853932900080  8539 32 90  3  ---
853939000080  8539 39 00  2  --
853941000010        1  -
853941000080  8539 41 00  2  --
853949000080  8539 49   2  --
853949100080  8539 49 10  3  ---
853949300080  8539 49 30  3  ---
853990000080  8539 90   1  -
853990100080  8539 90 10  2  --
853990900080  8539 90 90  2  --
854000000080  8540     0
854011000010        1  -
854011000080  8540 11   2  --
854011110010        3  ---
854011110080  8540 11 11  4  ----
854011130080  8540 11 13  4  ----
854011150080  8540 11 15  4  ----
854011190080  8540 11 19  4  ----
854011910010        3  ---
854011910080  8540 11 91  4  ----
854011990080  8540 11 99  4  ----
854012000080  8540 12 00  2  --
854020000080  8540 20   1  -
854020100080  8540 20 10  2  --
854020800080  8540 20 80  2  --
854040000080  8540 40 00  1  -
854050000080  8540 50 00  1  -
854060000080  8540 60 00  1  -
854071000010        1  -
854071000080  8540 71 00  2  --
854072000080  8540 72 00  2  --
854079000080  8540 79 00  2  --
854081000010        1  -
854081000080  8540 81 00  2  --
854089000080  8540 89 00  2  --
854091000010        1  -
854091000080  8540 91 00  2  --
854099000080  8540 99 00  2  --
854100000080  8541     0
854110000080  8541 10 00  1  -
854121000010        1  -
854121000080  8541 21 00  2  --
854129000080  8541 29 00  2  --
854130000080  8541 30 00  1  -
854140000080  8541 40   1  -
854140100080  8541 40 10  2  --
854140900080  8541 40 90  2  --
854150000080  8541 50 00  1  -
854160000080  8541 60 00  1  -
854190000080  8541 90 00  1  -
854200000080  8542     0
854231000010        1  -
854231000080  8542 31   2  --
854231100080  8542 31 10  3  ---
854231900080  8542 31 90  3  ---
854232000080  8542 32   2  --
854232100080  8542 32 10  3  ---
854232310010        3  ---
854232310020        4  ----
854232310080  8542 32 31  5  -----
854232390080  8542 32 39  5  -----
854232450080  8542 32 45  4  ----
854232550080  8542 32 55  4  ----
854232610010        4  ----
854232610020        5  -----
854232610080  8542 32 61  6  ------
854232690080  8542 32 69  6  ------
854232750080  8542 32 75  5  -----
854232900080  8542 32 90  4  ----
854233000080  8542 33 00  2  --
854239000080  8542 39   2  --
854239100080  8542 39 10  3  ---
854239900080  8542 39 90  3  ---
854290000080  8542 90 00  1  -
854300000080  8543     0
854310000080  8543 10 00  1  -
854320000080  8543 20 00  1  -
854330000080  8543 30 00  1  -
854370000080  8543 70   1  -
854370100080  8543 70 10  2  --
854370300080  8543 70 30  2  --
854370510010        2  --
854370510020        3  ---
854370510080  8543 70 51  4  ----
854370550080  8543 70 55  4  ----
854370590080  8543 70 59  3  ---
854370600080  8543 70 60  2  --
854370900080  8543 70 90  2  --
854390000080  8543 90 00  1  -
854400000080  8544     0
854411000010        1  -
854411000080  8544 11   2  --
854411100080  8544 11 10  3  ---
854411900080  8544 11 90  3  ---
854419000080  8544 19   2  --
854419100080  8544 19 10  3  ---
854419900080  8544 19 90  3  ---
854420000080  8544 20 00  1  -
854430000080  8544 30 00  1  -
854442000010        1  -
854442000080  8544 42   2  --
854442100080  8544 42 10  3  ---
854442900080  8544 42 90  3  ---
854449000080  8544 49   2  --
854449200080  8544 49 20  3  ---
854449910010        3  ---
854449910080  8544 49 91  4  ----
854449930010        4  ----
854449930080  8544 49 93  5  -----
854449950080  8544 49 95  5  -----
854449990080  8544 49 99  5  -----
854460000080  8544 60   1  -
854460100080  8544 60 10  2  --
854460900080  8544 60 90  2  --
854470000080  8544 70 00  1  -
854500000080  8545     0
854511000010        1  -
854511000080  8545 11 00  2  --
854519000080  8545 19   2  --
854519100080  8545 19 10  3  ---
854519900080  8545 19 90  3  ---
854520000080  8545 20 00  1  -
854590000080  8545 90   1  -
854590100080  8545 90 10  2  --
854590900080  8545 90 90  2  --
854600000080  8546     0
854610000080  8546 10 00  1  -
854620000080  8546 20   1  -
854620100080  8546 20 10  2  --
854620910010        2  --
854620910080  8546 20 91  3  ---
854620990080  8546 20 99  3  ---
854690000080  8546 90   1  -
854690100080  8546 90 10  2  --
854690900080  8546 90 90  2  --
854700000080  8547     0
854710000080  8547 10   1  -
854710100080  8547 10 10  2  --
854710900080  8547 10 90  2  --
854720000080  8547 20 00  1  -
854790000080  8547 90 00  1  -
854800000080  8548     0
854810000080  8548 10   1  -
854810100080  8548 10 10  2  --
854810210010        2  --
854810210080  8548 10 21  3  ---
854810290080  8548 10 29  3  ---
854810910010        2  --
854810910080  8548 10 91  3  ---
854810990080  8548 10 99  3  ---
854890000080  8548 90   1  -
854890200080  8548 90 20  2  --
854890900080  8548 90 90  2  --
860011000090  XVII
860021000090  86
860100000080  8601     0
860110000080  8601 10 00  1  -
860120000080  8601 20 00  1  -
860200000080  8602     0
860210000080  8602 10 00  1  -
860290000080  8602 90 00  1  -
860300000080  8603     0
860310000080  8603 10 00  1  -
860390000080  8603 90 00  1  -
860400000080  8604 00 00  0
860500000080  8605 00 00  0
860600000080  8606     0
860610000080  8606 10 00  1  -
860630000080  8606 30 00  1  -
860691000010        1  -
860691000080  8606 91   2  --
860691100080  8606 91 10  3  ---
860691800080  8606 91 80  3  ---
860692000080  8606 92 00  2  --
860699000080  8606 99 00  2  --
860700000080  8607     0
860711000010        1  -
860711000080  8607 11 00  2  --
860712000080  8607 12 00  2  --
860719000080  8607 19   2  --
860719010010        3  ---
860719010080  8607 19 01  4  ----
860719110080  8607 19 11  4  ----
860719180080  8607 19 18  4  ----
860719910010        3  ---
860719910080  8607 19 91  4  ----
860719990080  8607 19 99  4  ----
860721000010        1  -
860721000080  8607 21   2  --
860721100080  8607 21 10  3  ---
860721900080  8607 21 90  3  ---
860729000080  8607 29   2  --
860729100080  8607 29 10  3  ---
860729900080  8607 29 90  3  ---
860730000080  8607 30   1  -
860730010080  8607 30 01  2  --
860730990080  8607 30 99  2  --
860791000010        1  -
860791000080  8607 91   2  --
860791100080  8607 91 10  3  ---
860791910010        3  ---
860791910080  8607 91 91  4  ----
860791990080  8607 91 99  4  ----
860799000080  8607 99   2  --
860799100080  8607 99 10  3  ---
860799300080  8607 99 30  3  ---
860799500080  8607 99 50  3  ---
860799900080  8607 99 90  3  ---
860800000080  8608 00   0
860800100080  8608 00 10  1  -
860800300080  8608 00 30  1  -
860800900080  8608 00 90  1  -
860900000080  8609 00   0
860900100080  8609 00 10  1  -
860900900080  8609 00 90  1  -
870021000090  87
870100000080  8701     0
870110000080  8701 10 00  1  -
870120000080  8701 20   1  -
870120100080  8701 20 10  2  --
870120900080  8701 20 90  2  --
870130000080  8701 30 00  1  -
870190000080  8701 90   1  -
870190110010        2  --
870190110020        3  ---
870190110080  8701 90 11  4  ----
870190200080  8701 90 20  4  ----
870190250080  8701 90 25  4  ----
870190310080  8701 90 31  4  ----
870190350080  8701 90 35  4  ----
870190390080  8701 90 39  4  ----
870190500080  8701 90 50  3  ---
870190900080  8701 90 90  2  --
870200000080  8702     0
870210000080  8702 10   1  -
870210110010        2  --
870210110080  8702 10 11  3  ---
870210190080  8702 10 19  3  ---
870210910010        2  --
870210910080  8702 10 91  3  ---
870210990080  8702 10 99  3  ---
870290000080  8702 90   1  -
870290110010        2  --
870290110020        3  ---
870290110080  8702 90 11  4  ----
870290190080  8702 90 19  4  ----
870290310010        3  ---
870290310080  8702 90 31  4  ----
870290390080  8702 90 39  4  ----
870290900080  8702 90 90  2  --
870300000080  8703     0
870310000080  8703 10   1  -
870310110080  8703 10 11  2  --
870310180080  8703 10 18  2  --
870321000010        1  -
870321000080  8703 21   2  --
870321100080  8703 21 10  3  ---
870321900080  8703 21 90  3  ---
870322000080  8703 22   2  --
870322100080  8703 22 10  3  ---
870322900080  8703 22 90  3  ---
870323000080  8703 23   2  --
870323110010        3  ---
870323110080  8703 23 11  4  ----
870323190080  8703 23 19  4  ----
870323900080  8703 23 90  3  ---
870324000080  8703 24   2  --
870324100080  8703 24 10  3  ---
870324900080  8703 24 90  3  ---
870331000010        1  -
870331000080  8703 31   2  --
870331100080  8703 31 10  3  ---
870331900080  8703 31 90  3  ---
870332000080  8703 32   2  --
870332110010        3  ---
870332110080  8703 32 11  4  ----
870332190080  8703 32 19  4  ----
870332900080  8703 32 90  3  ---
870333000080  8703 33   2  --
870333110010        3  ---
870333110080  8703 33 11  4  ----
870333190080  8703 33 19  4  ----
870333900080  8703 33 90  3  ---
870390000080  8703 90   1  -
870390100080  8703 90 10  2  --
870390900080  8703 90 90  2  --
870400000080  8704     0
870410000080  8704 10   1  -
870410100080  8704 10 10  2  --
870410900080  8704 10 90  2  --
870421000010        1  -
870421000080  8704 21   2  --
870421100080  8704 21 10  3  ---
870421310010        3  ---
870421310020        4  ----
870421310080  8704 21 31  5  -----
870421390080  8704 21 39  5  -----
870421910010        4  ----
870421910080  8704 21 91  5  -----
870421990080  8704 21 99  5  -----
870422000080  8704 22   2  --
870422100080  8704 22 10  3  ---
870422910010        3  ---
870422910080  8704 22 91  4  ----
870422990080  8704 22 99  4  ----
870423000080  8704 23   2  --
870423100080  8704 23 10  3  ---
870423910010        3  ---
870423910080  8704 23 91  4  ----
870423990080  8704 23 99  4  ----
870431000010        1  -
870431000080  8704 31   2  --
870431100080  8704 31 10  3  ---
870431310010        3  ---
870431310020        4  ----
870431310080  8704 31 31  5  -----
870431390080  8704 31 39  5  -----
870431910010        4  ----
870431910080  8704 31 91  5  -----
870431990080  8704 31 99  5  -----
870432000080  8704 32   2  --
870432100080  8704 32 10  3  ---
870432910010        3  ---
870432910080  8704 32 91  4  ----
870432990080  8704 32 99  4  ----
870490000080  8704 90 00  1  -
870500000080  8705     0
870510000080  8705 10 00  1  -
870520000080  8705 20 00  1  -
870530000080  8705 30 00  1  -
870540000080  8705 40 00  1  -
870590000080  8705 90   1  -
870590100080  8705 90 10  2  --
870590300080  8705 90 30  2  --
870590900080  8705 90 90  2  --
870600000080  8706 00   0
870600110010        1  -
870600110080  8706 00 11  2  --
870600190080  8706 00 19  2  --
870600910010        1  -
870600910080  8706 00 91  2  --
870600990080  8706 00 99  2  --
870700000080  8707     0
870710000080  8707 10   1  -
870710100080  8707 10 10  2  --
870710900080  8707 10 90  2  --
870790000080  8707 90   1  -
870790100080  8707 90 10  2  --
870790900080  8707 90 90  2  --
870800000080  8708     0
870810000080  8708 10   1  -
870810100080  8708 10 10  2  --
870810900080  8708 10 90  2  --
870821000010        1  -
870821000080  8708 21   2  --
870821100080  8708 21 10  3  ---
870821900080  8708 21 90  3  ---
870829000080  8708 29   2  --
870829100080  8708 29 10  3  ---
870829900080  8708 29 90  3  ---
870830000080  8708 30   1  -
870830100080  8708 30 10  2  --
870830910010        2  --
870830910080  8708 30 91  3  ---
870830990080  8708 30 99  3  ---
870840000080  8708 40   1  -
870840200080  8708 40 20  2  --
870840500010        2  --
870840500080  8708 40 50  3  ---
870840910010        3  ---
870840910080  8708 40 91  4  ----
870840990080  8708 40 99  4  ----
870850000080  8708 50   1  -
870850200080  8708 50 20  2  --
870850350010        2  --
870850350080  8708 50 35  3  ---
870850550010        3  ---
870850550080  8708 50 55  4  ----
870850910010        4  ----
870850910080  8708 50 91  5  -----
870850990080  8708 50 99  5  -----
870870000080  8708 70   1  -
870870100080  8708 70 10  2  --
870870500010        2  --
870870500080  8708 70 50  3  ---
870870910080  8708 70 91  3  ---
870870990080  8708 70 99  3  ---
870880000080  8708 80   1  -
870880200080  8708 80 20  2  --
870880350010        2  --
870880350080  8708 80 35  3  ---
870880550080  8708 80 55  3  ---
870880910010        3  ---
870880910080  8708 80 91  4  ----
870880990080  8708 80 99  4  ----
870891000010        1  -
870891000080  8708 91   2  --
870891200080  8708 91 20  3  ---
870891350010        3  ---
870891350080  8708 91 35  4  ----
870891910010        4  ----
870891910080  8708 91 91  5  -----
870891990080  8708 91 99  5  -----
870892000080  8708 92   2  --
870892200080  8708 92 20  3  ---
870892350010        3  ---
870892350080  8708 92 35  4  ----
870892910010        4  ----
870892910080  8708 92 91  5  -----
870892990080  8708 92 99  5  -----
870893000080  8708 93   2  --
870893100080  8708 93 10  3  ---
870893900080  8708 93 90  3  ---
870894000080  8708 94   2  --
870894200080  8708 94 20  3  ---
870894350010        3  ---
870894350080  8708 94 35  4  ----
870894910010        4  ----
870894910080  8708 94 91  5  -----
870894990080  8708 94 99  5  -----
870895000080  8708 95   2  --
870895100080  8708 95 10  3  ---
870895910010        3  ---
870895910080  8708 95 91  4  ----
870895990080  8708 95 99  4  ----
870899000080  8708 99   2  --
870899100080  8708 99 10  3  ---
870899930010        3  ---
870899930080  8708 99 93  4  ----
870899970080  8708 99 97  4  ----
870900000080  8709     0
870911000010        1  -
870911000080  8709 11   2  --
870911100080  8709 11 10  3  ---
870911900080  8709 11 90  3  ---
870919000080  8709 19   2  --
870919100080  8709 19 10  3  ---
870919900080  8709 19 90  3  ---
870990000080  8709 90 00  1  -
871000000080  8710 00 00  0
871100000080  8711     0
871110000080  8711 10 00  1  -
871120000080  8711 20   1  -
871120100080  8711 20 10  2  --
871120910010        2  --
871120910080  8711 20 91  3  ---
871120930080  8711 20 93  3  ---
871120980080  8711 20 98  3  ---
871130000080  8711 30   1  -
871130100080  8711 30 10  2  --
871130900080  8711 30 90  2  --
871140000080  8711 40 00  1  -
871150000080  8711 50 00  1  -
871190000080  8711 90 00  1  -
871200000080  8712 00   0
871200100080  8712 00 10  1  -
871200300010        1  -
871200300080  8712 00 30  2  --
871200800080  8712 00 80  2  --
871300000080  8713     0
871310000080  8713 10 00  1  -
871390000080  8713 90 00  1  -
871400000080  8714     0
871411000010        1  -
871411000080  8714 11 00  2  --
871419000080  8714 19 00  2  --
871420000080  8714 20 00  1  -
871491000010        1  -
871491000080  8714 91   2  --
871491100080  8714 91 10  3  ---
871491300080  8714 91 30  3  ---
871491900080  8714 91 90  3  ---
871492000080  8714 92   2  --
871492100080  8714 92 10  3  ---
871492900080  8714 92 90  3  ---
871493000080  8714 93   2  --
871493100080  8714 93 10  3  ---
871493900080  8714 93 90  3  ---
871494000080  8714 94   2  --
871494100080  8714 94 10  3  ---
871494300080  8714 94 30  3  ---
871494900080  8714 94 90  3  ---
871495000080  8714 95 00  2  --
871496000080  8714 96   2  --
871496100080  8714 96 10  3  ---
871496300080  8714 96 30  3  ---
871496900080  8714 96 90  3  ---
871499000080  8714 99   2  --
871499100080  8714 99 10  3  ---
871499300080  8714 99 30  3  ---
871499500080  8714 99 50  3  ---
871499900080  8714 99 90  3  ---
871500000080  8715 00   0
871500100080  8715 00 10  1  -
871500900080  8715 00 90  1  -
871600000080  8716     0
871610000080  8716 10   1  -
871610100080  8716 10 10  2  --
871610910010        2  --
871610910080  8716 10 91  3  ---
871610940080  8716 10 94  3  ---
871610960080  8716 10 96  3  ---
871610990080  8716 10 99  3  ---
871620000080  8716 20 00  1  -
871631000010        1  -
871631000080  8716 31 00  2  --
871639000080  8716 39   2  --
871639100080  8716 39 10  3  ---
871639300010        3  ---
871639300020        4  ----
871639300080  8716 39 30  5  -----
871639510010        5  -----
871639510080  8716 39 51  6  ------
871639590080  8716 39 59  6  ------
871639800080  8716 39 80  4  ----
871640000080  8716 40 00  1  -
871680000080  8716 80 00  1  -
871690000080  8716 90   1  -
871690100080  8716 90 10  2  --
871690300080  8716 90 30  2  --
871690500080  8716 90 50  2  --
871690900080  8716 90 90  2  --
880021000090  88
880100000080  8801 00   0
880100100080  8801 00 10  1  -
880100900080  8801 00 90  1  -
880200000080  8802     0
880211000010        1  -
880211000080  8802 11 00  2  --
880212000080  8802 12 00  2  --
880220000080  8802 20 00  1  -
880230000080  8802 30 00  1  -
880240000080  8802 40 00  1  -
880260000080  8802 60   1  -
880260100080  8802 60 10  2  --
880260900080  8802 60 90  2  --
880300000080  8803     0
880310000080  8803 10 00  1  -
880320000080  8803 20 00  1  -
880330000080  8803 30 00  1  -
880390000080  8803 90   1  -
880390100080  8803 90 10  2  --
880390200080  8803 90 20  2  --
880390300080  8803 90 30  2  --
880390900080  8803 90 90  2  --
880400000080  8804 00 00  0
880500000080  8805     0
880510000080  8805 10   1  -
880510100080  8805 10 10  2  --
880510900080  8805 10 90  2  --
880521000010        1  -
880521000080  8805 21 00  2  --
880529000080  8805 29 00  2  --
890021000090  89
890100000080  8901     0
890110000080  8901 10   1  -
890110100080  8901 10 10  2  --
890110900080  8901 10 90  2  --
890120000080  8901 20   1  -
890120100080  8901 20 10  2  --
890120900080  8901 20 90  2  --
890130000080  8901 30   1  -
890130100080  8901 30 10  2  --
890130900080  8901 30 90  2  --
890190000080  8901 90   1  -
890190100080  8901 90 10  2  --
890190910010        2  --
890190910080  8901 90 91  3  ---
890190990080  8901 90 99  3  ---
890200000080  8902 00   0
890200120010        1  -
890200120080  8902 00 12  2  --
890200180080  8902 00 18  2  --
890200900080  8902 00 90  1  -
890300000080  8903     0
890310000080  8903 10   1  -
890310100080  8903 10 10  2  --
890310900080  8903 10 90  2  --
890391000010        1  -
890391000080  8903 91   2  --
890391100080  8903 91 10  3  ---
890391920010        3  ---
890391920080  8903 91 92  4  ----
890391990080  8903 91 99  4  ----
890392000080  8903 92   2  --
890392100080  8903 92 10  3  ---
890392910010        3  ---
890392910080  8903 92 91  4  ----
890392990080  8903 92 99  4  ----
890399000080  8903 99   2  --
890399100080  8903 99 10  3  ---
890399910010        3  ---
890399910080  8903 99 91  4  ----
890399990080  8903 99 99  4  ----
890400000080  8904 00   0
890400100080  8904 00 10  1  -
890400910010        1  -
890400910080  8904 00 91  2  --
890400990080  8904 00 99  2  --
890500000080  8905     0
890510000080  8905 10   1  -
890510100080  8905 10 10  2  --
890510900080  8905 10 90  2  --
890520000080  8905 20 00  1  -
890590000080  8905 90   1  -
890590100080  8905 90 10  2  --
890590900080  8905 90 90  2  --
890600000080  8906     0
890610000080  8906 10 00  1  -
890690000080  8906 90   1  -
890690100080  8906 90 10  2  --
890690910010        2  --
890690910080  8906 90 91  3  ---
890690990080  8906 90 99  3  ---
890700000080  8907     0
890710000080  8907 10 00  1-
890790000080  8907 90 00  1-
890800000080  8908 00 00  0
900011000090  XVIII
900021000090  90
900100000080  9001     0
900110000080  9001 10   1  -
900110100080  9001 10 10  2  --
900110900080  9001 10 90  2  --
900120000080  9001 20 00  1  -
900130000080  9001 30 00  1  -
900140000080  9001 40   1  -
900140200080  9001 40 20  2  --
900140410010        2  --
900140410020        3  ---
900140410080  9001 40 41  4  ----
900140490080  9001 40 49  4  ----
900140800080  9001 40 80  3  ---
900150000080  9001 50   1  -
900150200080  9001 50 20  2  --
900150410010        2  --
900150410020        3  ---
900150410080  9001 50 41  4  ----
900150490080  9001 50 49  4  ----
900150800080  9001 50 80  3  ---
900190000080  9001 90 00  1  -
900200000080  9002     0
900211000010        1  -
900211000080  9002 11 00  2  --
900219000080  9002 19 00  2  --
900220000080  9002 20 00  1  -
900290000080  9002 90 00  1  -
900300000080  9003     0
900311000010        1  -
900311000080  9003 11 00  2  --
900319000080  9003 19   2  --
900319100080  9003 19 10  3  ---
900319300080  9003 19 30  3  ---
900319900080  9003 19 90  3  ---
900390000080  9003 90 00  1  -
900400000080  9004     0
900410000080  9004 10   1  -
900410100080  9004 10 10  2  --
900410910010        2  --
900410910080  9004 10 91  3  ---
900410990080  9004 10 99  3  ---
900490000080  9004 90   1  -
900490100080  9004 90 10  2  --
900490900080  9004 90 90  2  --
900500000080  9005     0
900510000080  9005 10 00  1  -
900580000080  9005 80 00  1  -
900590000080  9005 90 00  1  -
900600000080  9006     0
900610000080  9006 10 00  1  -
900630000080  9006 30 00  1  -
900640000080  9006 40 00  1  -
900651000010        1  -
900651000080  9006 51 00  2  --
900652000080  9006 52 00  2  --
900653000080  9006 53   2  --
900653100080  9006 53 10  3  ---
900653800080  9006 53 80  3  ---
900659000080  9006 59 00  2  --
900661000010        1  -
900661000080  9006 61 00  2  --
900669000080  9006 69 00  2  --
900691000010        1  -
900691000080  9006 91 00  2  --
900699000080  9006 99 00  2  --
900700000080  9007     0
900711000010        1  -
900711000080  9007 11 00  2  --
900719000080  9007 19 00  2  --
900720000080  9007 20 00  1  -
900791000010        1  -
900791000080  9007 91 00  2  --
900792000080  9007 92 00  2  --
900800000080  9008     0
900810000080  9008 10 00  1  -
900820000080  9008 20 00  1  -
900830000080  9008 30 00  1  -
900840000080  9008 40 00  1  -
900890000080  9008 90 00  1  -
901000000080  9010     0
901010000080  9010 10 00  1  -
901050000080  9010 50 00  1  -
901060000080  9010 60 00  1  -
901090000080  9010 90 00  1  -
901100000080  9011     0
901110000080  9011 10   1  -
901110100080  9011 10 10  2  --
901110900080  9011 10 90  2  --
901120000080  9011 20   1  -
901120100080  9011 20 10  2  --
901120900080  9011 20 90  2  --
901180000080  9011 80 00  1  -
901190000080  9011 90   1  -
901190100080  9011 90 10  2  --
901190900080  9011 90 90  2  --
901200000080  9012     0
901210000080  9012 10   1  -
901210100080  9012 10 10  2  --
901210900080  9012 10 90  2  --
901290000080  9012 90   1  -
901290100080  9012 90 10  2  --
901290900080  9012 90 90  2  --
901300000080  9013     0
901310000080  9013 10 00  1  -
901320000080  9013 20 00  1  -
901380000080  9013 80   1  -
901380200010        2  --
901380200080  9013 80 20  3  ---
901380300080  9013 80 30  3  ---
901380900080  9013 80 90  2  --
901390000080  9013 90   1  -
901390100080  9013 90 10  2  --
901390900080  9013 90 90  2  --
901400000080  9014     0
901410000080  9014 10 00  1  -
901420000080  9014 20   1  -
901420200080  9014 20 20  2  --
901420800080  9014 20 80  2  --
901480000080  9014 80 00  1  -
901490000080  9014 90 00  1  -
901500000080  9015     0
901510000080  9015 10   1  -
901510100080  9015 10 10  2  --
901510900080  9015 10 90  2  --
901520000080  9015 20   1  -
901520100080  9015 20 10  2  --
901520900080  9015 20 90  2  --
901530000080  9015 30   1  -
901530100080  9015 30 10  2  --
901530900080  9015 30 90  2  --
901540000080  9015 40   1  -
901540100080  9015 40 10  2  --
901540900080  9015 40 90  2  --
901580000080  9015 80   1  -
901580110010        2  --
901580110080  9015 80 11  3  ---
901580190080  9015 80 19  3  ---
901580910010        2  --
901580910080  9015 80 91  3  ---
901580930080  9015 80 93  3  ---
901580990080  9015 80 99  3  ---
901590000080  9015 90 00  1  -
901600000080  9016 00   0
901600100080  9016 00 10  1  -
901600900080  9016 00 90  1  -
901700000080  9017     0
901710000080  9017 10   1  -
901710100080  9017 10 10  2  --
901710900080  9017 10 90  2  --
901720000080  9017 20   1  -
901720050080  9017 20 05  2  --
901720110010        2  --
901720110080  9017 20 11  3  ---
901720190080  9017 20 19  3  ---
901720390080  9017 20 39  2  --
901720900080  9017 20 90  2  --
901730000080  9017 30   1  -
901730100080  9017 30 10  2  --
901730900080  9017 30 90  2  --
901780000080  9017 80   1  -
901780100080  9017 80 10  2  --
901780900080  9017 80 90  2  --
901790000080  9017 90 00  1  -
901800000080  9018     0
901811000010        1  -
901811000080  9018 11 00  2  --
901812000080  9018 12 00  2  --
901813000080  9018 13 00  2  --
901814000080  9018 14 00  2  --
901819000080  9018 19   2  --
901819100080  9018 19 10  3  ---
901819900080  9018 19 90  3  ---
901820000080  9018 20 00  1  -
901831000010        1  -
901831000080  9018 31   2  --
901831100080  9018 31 10  3  ---
901831900080  9018 31 90  3  ---
901832000080  9018 32   2  --
901832100080  9018 32 10  3  ---
901832900080  9018 32 90  3  ---
901839000080  9018 39 00  2  --
901841000010        1  -
901841000080  9018 41 00  2  --
901849000080  9018 49   2  --
901849100080  9018 49 10  3  ---
901849900080  9018 49 90  3  ---
901850000080  9018 50   1  -
901850100080  9018 50 10  2  --
901850900080  9018 50 90  2  --
901890000080  9018 90   1  -
901890100080  9018 90 10  2  --
901890200080  9018 90 20  2  --
901890300080  9018 90 30  2  --
901890410010        2  --
901890410080  9018 90 41  3  ---
901890490080  9018 90 49  3  ---
901890500080  9018 90 50  2  --
901890600080  9018 90 60  2  --
901890700080  9018 90 70  2  --
901890750080  9018 90 75  2  --
901890850080  9018 90 85  2  --
901900000080  9019     0
901910000080  9019 10   1  -
901910100080  9019 10 10  2  --
901910900080  9019 10 90  2  --
901920000080  9019 20 00  1  -
902000000080  9020 00 00  0
902100000080  9021     0
902110000080  9021 10   1  -
902110100080  9021 10 10  2  --
902110900080  9021 10 90  2  --
902121000010        1  -
902121000080  9021 21   2  --
902121100080  9021 21 10  3  ---
902121900080  9021 21 90  3  ---
902129000080  9021 29 00  2  --
902131000010        1  -
902131000080  9021 31 00  2  --
902139000080  9021 39   2  --
902139100080  9021 39 10  3  ---
902139900080  9021 39 90  3  ---
902140000080  9021 40 00  1  -
902150000080  9021 50 00  1  -
902190000080  9021 90   1  -
902190100080  9021 90 10  2  --
902190900080  9021 90 90  2  --
902200000080  9022     0
902212000010        1  -
902212000080  9022 12 00  2  --
902213000080  9022 13 00  2  --
902214000080  9022 14 00  2  --
902219000080  9022 19 00  2  --
902221000010        1  -
902221000080  9022 21 00  2  --
902229000080  9022 29 00  2  --
902230000080  9022 30 00  1  -
902290000080  9022 90   1  -
902290100080  9022 90 10  2  --
902290900080  9022 90 90  2  --
902300000080  9023 00   0
902300100080  9023 00 10  1  -
902300800080  9023 00 80  1  -
902400000080  9024     0
902410000080  9024 10   1  -
902410110010        2  --
902410110080  9024 10 11  3  ---
902410130080  9024 10 13  3  ---
902410190080  9024 10 19  3  ---
902410900080  9024 10 90  2  --
902480000080  9024 80   1  -
902480110010        2  --
902480110080  9024 80 11  3  ---
902480190080  9024 80 19  3  ---
902480900080  9024 80 90  2  --
902490000080  9024 90 00  1  -
902500000080  9025     0
902511000010        1  -
902511000080  9025 11   2  --
902511200080  9025 11 20  3  ---
902511800080  9025 11 80  3  ---
902519000080  9025 19   2  --
902519200080  9025 19 20  3  ---
902519800080  9025 19 80  3  ---
902580000080  9025 80   1  -
902580200080  9025 80 20  2  --
902580400010        2  --
902580400080  9025 80 40  3  ---
902580800080  9025 80 80  3  ---
902590000080  9025 90 00  1  -
902600000080  9026     0
902610000080  9026 10   1  -
902610210010        2  --
902610210080  9026 10 21  3  ---
902610290080  9026 10 29  3  ---
902610810010        2  --
902610810080  9026 10 81  3  ---
902610890080  9026 10 89  3  ---
902620000080  9026 20   1  -
902620200080  9026 20 20  2  --
902620400010        2  --
902620400080  9026 20 40  3  ---
902620800080  9026 20 80  3  ---
902680000080  9026 80   1  -
902680200080  9026 80 20  2  --
902680800080  9026 80 80  2  --
902690000080  9026 90 00  1  -
902700000080  9027     0
902710000080  9027 10   1  -
902710100080  9027 10 10  2  --
902710900080  9027 10 90  2  --
902720000080  9027 20 00  1  -
902730000080  9027 30 00  1  -
902750000080  9027 50 00  1  -
902780000080  9027 80   1  -
902780050080  9027 80 05  2  --
902780110010        2  --
902780110020        3  ---
902780110080  9027 80 11  4  ----
902780130080  9027 80 13  4  ----
902780170080  9027 80 17  4  ----
902780910010        3  ---
902780910080  9027 80 91  4  ----
902780930080  9027 80 93  4  ----
902780970080  9027 80 97  4  ----
902790000080  9027 90   1  -
902790100080  9027 90 10  2  --
902790500010        2  --
902790500080  9027 90 50  3  ---
902790800080  9027 90 80  3  ---
902800000080  9028     0
902810000080  9028 10 00  1  -
902820000080  9028 20 00  1  -
902830000080  9028 30   1  -
902830110010        2  --
902830110080  9028 30 11  3  ---
902830190080  9028 30 19  3  ---
902830900080  9028 30 90  2  --
902890000080  9028 90   1  -
902890100080  9028 90 10  2  --
902890900080  9028 90 90  2  --
902900000080  9029     0
902910000080  9029 10 00  1  -
902920000080  9029 20   1  -
902920310010        2  --
902920310080  9029 20 31  3  ---
902920380080  9029 20 38  3  ---
902920900080  9029 20 90  2  --
902990000080  9029 90 00  1  -
903000000080  9030     0
903010000080  9030 10 00  1  -
903020000080  9030 20   1  -
903020100080  9030 20 10  2  --
903020300080  9030 20 30  2  --
903020910010        2  --
903020910080  9030 20 91  3  ---
903020990080  9030 20 99  3  ---
903031000010        1  -
903031000080  9030 31 00  2  --
903032000080  9030 32 00  2  --
903033000080  9030 33   2  --
903033100080  9030 33 10  3  ---
903033910010        3  ---
903033910080  9030 33 91  4  ----
903033990080  9030 33 99  4  ----
903039000080  9030 39 00  2  --
903040000080  9030 40 00  1  -
903082000010        1  -
903082000080  9030 82 00  2  --
903084000080  9030 84 00  2  --
903089000080  9030 89   2  --
903089300080  9030 89 30  3  ---
903089900080  9030 89 90  3  ---
903090000080  9030 90   1  -
903090200080  9030 90 20  2  --
903090850080  9030 90 85  2  --
903100000080  9031     0
903110000080  9031 10 00  1  -
903120000080  9031 20 00  1  -
903141000010        1  -
903141000080  9031 41 00  2  --
903149000080  9031 49   2  --
903149100080  9031 49 10  3  ---
903149900080  9031 49 90  3  ---
903180000080  9031 80   1  -
903180320010        2  --
903180320020        3  ---
903180320080  9031 80 32  4  ----
903180340080  9031 80 34  4  ----
903180380080  9031 80 38  3  ---
903180910010        2  --
903180910080  9031 80 91  3  ---
903180980080  9031 80 98  3  ---
903190000080  9031 90   1  -
903190200080  9031 90 20  2  --
903190300080  9031 90 30  2  --
903190850080  9031 90 85  2  --
903200000080  9032     0
903210000080  9032 10   1  -
903210200080  9032 10 20  2  --
903210810010        2  --
903210810080  9032 10 81  3  ---
903210890080  9032 10 89  3  ---
903220000080  9032 20 00  1  -
903281000010        1  -
903281000080  9032 81 00  2  --
903289000080  9032 89 00  2  --
903290000080  9032 90 00  1  -
903300000080  9033 00 00  0
910021000090  91
910100000080  9101     0
910111000010        1  -
910111000080  9101 11 00  2  --
910119000080  9101 19 00  2  --
910121000010        1  -
910121000080  9101 21 00  2  --
910129000080  9101 29 00  2  --
910191000010        1  -
910191000080  9101 91 00  2  --
910199000080  9101 99 00  2  --
910200000080  9102     0
910211000010        1  -
910211000080  9102 11 00  2  --
910212000080  9102 12 00  2  --
910219000080  9102 19 00  2  --
910221000010        1  -
910221000080  9102 21 00  2  --
910229000080  9102 29 00  2  --
910291000010        1  -
910291000080  9102 91 00  2  --
910299000080  9102 99 00  2  --
910300000080  9103     0
910310000080  9103 10 00  1  -
910390000080  9103 90 00  1  -
910400000080  9104 00 00  0
910500000080  9105     0
910511000010        1  -
910511000080  9105 11 00  2  --
910519000080  9105 19 00  2  --
910521000010        1  -
910521000080  9105 21 00  2  --
910529000080  9105 29 00  2  --
910591000010        1  -
910591000080  9105 91 00  2  --
910599000080  9105 99   2  --
910599100080  9105 99 10  3  ---
910599900080  9105 99 90  3  ---
910600000080  9106     0
910610000080  9106 10 00  1  -
910690000080  9106 90   1  -
910690100080  9106 90 10  2  --
910690800080  9106 90 80  2  --
910700000080  9107 00 00  0
910800000080  9108     0
910811000010        1  -
910811000080  9108 11 00  2  --
910812000080  9108 12 00  2  --
910819000080  9108 19 00  2  --
910820000080  9108 20 00  1  -
910890000080  9108 90 00  1  -
910900000080  9109     0
910911000010        1  -
910911000080  9109 11 00  2  --
910919000080  9109 19 00  2  --
910990000080  9109 90 00  1  -
911000000080  9110     0
911011000010        1  -
911011000080  9110 11   2  --
911011100080  9110 11 10  3  ---
911011900080  9110 11 90  3  ---
911012000080  9110 12 00  2  --
911019000080  9110 19 00  2  --
911090000080  9110 90 00  1  -
911100000080  9111     0
911110000080  9111 10 00  1  -
911120000080  9111 20 00  1  -
911180000080  9111 80 00  1  -
911190000080  9111 90 00  1  -
911200000080  9112     0
911220000080  9112 20 00  1  -
911290000080  9112 90 00  1  -
911300000080  9113     0
911310000080  9113 10   1  -
911310100080  9113 10 10  2  --
911310900080  9113 10 90  2  --
911320000080  9113 20 00  1  -
911390000080  9113 90   1  -
911390100080  9113 90 10  2  --
911390800080  9113 90 80  2  --
911400000080  9114     0
911410000080  9114 10 00  1  -
911420000080  9114 20 00  1  -
911430000080  9114 30 00  1  -
911440000080  9114 40 00  1  -
911490000080  9114 90 00  1  -
920021000090  92
920100000080  9201     0
920110000080  9201 10   1  -
920110100080  9201 10 10  2  --
920110900080  9201 10 90  2  --
920120000080  9201 20 00  1  -
920190000080  9201 90 00  1  -
920200000080  9202     0
920210000080  9202 10   1  -
920210100080  9202 10 10  2  --
920210900080  9202 10 90  2  --
920290000080  9202 90   1  -
920290300080  9202 90 30  2  --
920290800080  9202 90 80  2  --
920500000080  9205     0
920510000080  9205 10 00  1  -
920590000080  9205 90   1  -
920590100080  9205 90 10  2  --
920590300080  9205 90 30  2  --
920590500080  9205 90 50  2  --
920590900080  9205 90 90  2  --
920600000080  9206 00 00  0
920700000080  9207     0
920710000080  9207 10   1  -
920710100080  9207 10 10  2  --
920710300080  9207 10 30  2  --
920710500080  9207 10 50  2  --
920710800080  9207 10 80  2  --
920790000080  9207 90   1  -
920790100080  9207 90 10  2  --
920790900080  9207 90 90  2  --
920800000080  9208     0
920810000080  9208 10 00  1  -
920890000080  9208 90 00  1  -
920900000080  9209     0
920930000080  9209 30 00  1  -
920991000010        1  -
920991000080  9209 91 00  2  --
920992000080  9209 92 00  2  --
920994000080  9209 94 00  2  --
920999000080  9209 99   2  --
920999200080  9209 99 20  3  ---
920999400010        3  ---
920999400080  9209 99 40  4  ----
920999500080  9209 99 50  4  ----
920999700080  9209 99 70  4  ----
930011000090  XIX
930021000090  93
930100000080  9301     0
930111000010        1  -
930111000080  9301 11 00  2  --
930119000080  9301 19 00  2  --
930120000080  9301 20 00  1  -
930190000080  9301 90 00  1  -
930200000080  9302 00 00  0
930300000080  9303     0
930310000080  9303 10 00  1  -
930320000080  9303 20   1  -
930320100080  9303 20 10  2  --
930320950080  9303 20 95  2  --
930330000080  9303 30 00  1  -
930390000080  9303 90 00  1  -
930400000080  9304 00 00  0
930500000080  9305     0
930510000080  9305 10 00  1  -
930521000010        1  -
930521000080  9305 21 00  2  --
930529000080  9305 29 00  2  --
930591000010        1  -
930591000080  9305 91 00  2  --
930599000080  9305 99 00  2  --
930600000080  9306     0
930621000010        1  -
930621000080  9306 21 00  2  --
930629000080  9306 29   2  --
930629400080  9306 29 40  3  ---
930629700080  9306 29 70  3  ---
930630000080  9306 30   1  -
930630100080  9306 30 10  2  --
930630300010        2  --
930630300080  9306 30 30  3  ---
930630910010        3  ---
930630910080  9306 30 91  4  ----
930630930080  9306 30 93  4  ----
930630970080  9306 30 97  4  ----
930690000080  9306 90   1  -
930690100080  9306 90 10  2  --
930690900080  9306 90 90  2  --
930700000080  9307 00 00  0
940011000090  XX
940021000090  94
940100000080  9401     0
940110000080  9401 10 00  1  -
940120000080  9401 20 00  1  -
940130000080  9401 30   1  -
940130100080  9401 30 10  2  --
940130900080  9401 30 90  2  --
940140000080  9401 40 00  1  -
940151000010        1  -
940151000080  9401 51 00  2  --
940159000080  9401 59 00  2  --
940161000010        1  -
940161000080  9401 61 00  2  --
940169000080  9401 69 00  2  --
940171000010        1  -
940171000080  9401 71 00  2  --
940179000080  9401 79 00  2  --
940180000080  9401 80 00  1  -
940190000080  9401 90   1  -
940190100080  9401 90 10  2  --
940190300010        2  --
940190300080  9401 90 30  3  ---
940190800080  9401 90 80  3  ---
940200000080  9402     0
940210000080  9402 10 00  1  -
940290000080  9402 90 00  1  -
940300000080  9403     0
940310000080  9403 10   1  -
940310100080  9403 10 10  2  --
940310510010        2  --
940310510020        3  ---
940310510080  9403 10 51  4  ----
940310590080  9403 10 59  4  ----
940310910010        3  ---
940310910080  9403 10 91  4  ----
940310930080  9403 10 93  4  ----
940310990080  9403 10 99  4  ----
940320000080  9403 20   1  -
940320200080  9403 20 20  2  --
940320800080  9403 20 80  2  --
940330000080  9403 30   1  -
940330110010        2  --
940330110080  9403 30 11  3  ---
940330190080  9403 30 19  3  ---
940330910010        2  --
940330910080  9403 30 91  3  ---
940330990080  9403 30 99  3  ---
940340000080  9403 40   1  -
940340100080  9403 40 10  2  --
940340900080  9403 40 90  2  --
940350000080  9403 50 00  1  -
940360000080  9403 60   1  -
940360100080  9403 60 10  2  --
940360300080  9403 60 30  2  --
940360900080  9403 60 90  2  --
940370000080  9403 70 00  1  -
940381000010        1  -
940381000080  9403 81 00  2  --
940389000080  9403 89 00  2  --
940390000080  9403 90   1  -
940390100080  9403 90 10  2  --
940390300080  9403 90 30  2  --
940390900080  9403 90 90  2  --
940400000080  9404     0
940410000080  9404 10 00  1  -
940421000010        1  -
940421000080  9404 21   2  --
940421100080  9404 21 10  3  ---
940421900080  9404 21 90  3  ---
940429000080  9404 29   2  --
940429100080  9404 29 10  3  ---
940429900080  9404 29 90  3  ---
940430000080  9404 30 00  1  -
940490000080  9404 90   1  -
940490100080  9404 90 10  2  --
940490900080  9404 90 90  2  --
940500000080  9405     0
940510000080  9405 10   1  -
940510210010        2  --
940510210080  9405 10 21  3  ---
940510280080  9405 10 28  3  ---
940510300080  9405 10 30  2  --
940510500080  9405 10 50  2  --
940510910010        2  --
940510910080  9405 10 91  3  ---
940510980080  9405 10 98  3  ---
940520000080  9405 20   1  -
940520110010        2  --
940520110080  9405 20 11  3  ---
940520190080  9405 20 19  3  ---
940520300080  9405 20 30  2  --
940520500080  9405 20 50  2  --
940520910010        2  --
940520910080  9405 20 91  3  ---
940520990080  9405 20 99  3  ---
940530000080  9405 30 00  1  -
940540000080  9405 40   1  -
940540100080  9405 40 10  2  --
940540310010        2  --
940540310020        3  ---
940540310080  9405 40 31  4  ----
940540350080  9405 40 35  4  ----
940540390080  9405 40 39  4  ----
940540910010        3  ---
940540910080  9405 40 91  4  ----
940540950080  9405 40 95  4  ----
940540990080  9405 40 99  4  ----
940550000080  9405 50 00  1  -
940560000080  9405 60   1  -
940560200080  9405 60 20  2  --
940560800080  9405 60 80  2  --
940591000010        1  -
940591000080  9405 91   2  --
940591110010        3  ---
940591110080  9405 91 11  4  ----
940591190080  9405 91 19  4  ----
940591900080  9405 91 90  3  ---
940592000080  9405 92 00  2  --
940599000080  9405 99 00  2  --
940600000080  9406 00   0
940600110080  9406 00 11  1  -
940600200010        1  -
940600200080  9406 00 20  2  --
940600310010        2  --
940600310080  9406 00 31  3  ---
940600380080  9406 00 38  3  ---
940600800080  9406 00 80  2  --
950021000090  95
950300000080  9503 00   0
950300100080  9503 00 10  1  -
950300210010        1  -
950300210080  9503 00 21  2  --
950300290080  9503 00 29  2  --
950300300080  9503 00 30  1  -
950300350010        1  -
950300350080  9503 00 35  2  --
950300390080  9503 00 39  2  --
950300410010        1  -
950300410080  9503 00 41  2  --
950300490080  9503 00 49  2  --
950300550080  9503 00 55  1  -
950300610010        1  -
950300610080  9503 00 61  2  --
950300690080  9503 00 69  2  --
950300700080  9503 00 70  1  -
950300750010        1  -
950300750080  9503 00 75  2  --
950300790080  9503 00 79  2  --
950300810010        1  -
950300810080  9503 00 81  2  --
950300850080  9503 00 85  2  --
950300950010        2  --
950300950080  9503 00 95  3  ---
950300990080  9503 00 99  3  ---
950400000080  9504     0
950410000080  9504 10 00  1  -
950420000080  9504 20   1  -
950420100080  9504 20 10  2  --
950420900080  9504 20 90  2  --
950430000080  9504 30   1  -
950430100080  9504 30 10  2  --
950430300010        2  --
950430300080  9504 30 30  3  ---
950430500080  9504 30 50  3  ---
950430900080  9504 30 90  2  --
950440000080  9504 40 00  1  -
950490000080  9504 90   1  -
950490100080  9504 90 10  2  --
950490900080  9504 90 90  2  --
950500000080  9505     0
950510000080  9505 10   1  -
950510100080  9505 10 10  2  --
950510900080  9505 10 90  2  --
950590000080  9505 90 00  1  -
950600000080  9506     0
950611000010        1  -
950611000080  9506 11   2  --
950611100080  9506 11 10  3  ---
950611210010        3  ---
950611210080  9506 11 21  4  ----
950611290080  9506 11 29  4  ----
950611800080  9506 11 80  3  ---
950612000080  9506 12 00  2  --
950619000080  9506 19 00  2  --
950621000010        1  -
950621000080  9506 21 00  2  --
950629000080  9506 29 00  2  --
950631000010        1  -
950631000080  9506 31 00  2  --
950632000080  9506 32 00  2  --
950639000080  9506 39   2  --
950639100080  9506 39 10  3  ---
950639900080  9506 39 90  3  ---
950640000080  9506 40   1  -
950640100080  9506 40 10  2  --
950640900080  9506 40 90  2  --
950651000010        1  -
950651000080  9506 51 00  2  --
950659000080  9506 59 00  2  --
950661000010        1  -
950661000080  9506 61 00  2  --
950662000080  9506 62   2  --
950662100080  9506 62 10  3  ---
950662900080  9506 62 90  3  ---
950669000080  9506 69   2  --
950669100080  9506 69 10  3  ---
950669900080  9506 69 90  3  ---
950670000080  9506 70   1  -
950670100080  9506 70 10  2  --
950670300080  9506 70 30  2  --
950670900080  9506 70 90  2  --
950691000010        1  -
950691000080  9506 91   2  --
950691100080  9506 91 10  3  ---
950691900080  9506 91 90  3  ---
950699000080  9506 99   2  --
950699100080  9506 99 10  3  ---
950699900080  9506 99 90  3  ---
950700000080  9507     0
950710000080  9507 10 00  1  -
950720000080  9507 20   1  -
950720100080  9507 20 10  2  --
950720900080  9507 20 90  2  --
950730000080  9507 30 00  1  -
950790000080  9507 90 00  1  -
950800000080  9508     0
950810000080  9508 10 00  1  -
950890000080  9508 90 00  1  -
960021000090  96
960100000080  9601     0
960110000080  9601 10 00  1  -
960190000080  9601 90   1  -
960190100080  9601 90 10  2  --
960190900080  9601 90 90  2  --
960200000080  9602 00 00  0
960300000080  9603     0
960310000080  9603 10 00  1  -
960321000010        1  -
960321000080  9603 21 00  2  --
960329000080  9603 29   2  --
960329300080  9603 29 30  3  ---
960329800080  9603 29 80  3  ---
960330000080  9603 30   1  -
960330100080  9603 30 10  2  --
960330900080  9603 30 90  2  --
960340000080  9603 40   1  -
960340100080  9603 40 10  2  --
960340900080  9603 40 90  2  --
960350000080  9603 50 00  1  -
960390000080  9603 90   1  -
960390100080  9603 90 10  2  --
960390910010        2  --
960390910080  9603 90 91  3  ---
960390990080  9603 90 99  3  ---
960400000080  9604 00 00  0
960500000080  9605 00 00  0
960600000080  9606     0
960610000080  9606 10 00  1  -
960621000010        1  -
960621000080  9606 21 00  2  --
960622000080  9606 22 00  2  --
960629000080  9606 29 00  2  --
960630000080  9606 30 00  1  -
960700000080  9607     0
960711000010        1  -
960711000080  9607 11 00  2  --
960719000080  9607 19 00  2  --
960720000080  9607 20   1  -
960720100080  9607 20 10  2  --
960720900080  9607 20 90  2  --
960800000080  9608     0
960810000080  9608 10   1  -
960810100080  9608 10 10  2  --
960810300010        2  --
960810300080  9608 10 30  3  ---
960810910010        3  ---
960810910080  9608 10 91  4  ----
960810990080  9608 10 99  4  ----
960820000080  9608 20 00  1  -
960831000010        1  -
960831000080  9608 31 00  2  --
960839000080  9608 39   2  --
960839100080  9608 39 10  3  ---
960839900080  9608 39 90  3  ---
960840000080  9608 40 00  1  -
960850000080  9608 50 00  1  -
960860000080  9608 60   1  -
960860100080  9608 60 10  2  --
960860900080  9608 60 90  2  --
960891000010        1  -
960891000080  9608 91 00  2  --
960899000080  9608 99   2  --
960899200080  9608 99 20  3  ---
960899800080  9608 99 80  3  ---
960900000080  9609     0
960910000080  9609 10   1  -
960910100080  9609 10 10  2  --
960910900080  9609 10 90  2  --
960920000080  9609 20 00  1  -
960990000080  9609 90   1  -
960990100080  9609 90 10  2  --
960990900080  9609 90 90  2  --
961000000080  9610 00 00  0
961100000080  9611 00 00  0
961200000080  9612     0
961210000080  9612 10   1  -
961210100080  9612 10 10  2  --
961210200080  9612 10 20  2  --
961210800080  9612 10 80  2  --
961220000080  9612 20 00  1  -
961300000080  9613     0
961310000080  9613 10 00  1  -
961320000080  9613 20   1  -
961320100080  9613 20 10  2  --
961320900080  9613 20 90  2  --
961380000080  9613 80 00  1  -
961390000080  9613 90 00  1  -
961400000080  9614 00   0
961400100080  9614 00 10  1  -
961400900080  9614 00 90  1  -
961500000080  9615     0
961511000010        1  -
961511000080  9615 11 00  2  --
961519000080  9615 19 00  2  --
961590000080  9615 90 00  1  -
961600000080  9616     0
961610000080  9616 10   1  -
961610100080  9616 10 10  2  --
961610900080  9616 10 90  2  --
961620000080  9616 20 00  1  -
961700000080  9617 00   0
961700110010        1  -
961700110080  9617 00 11  2  --
961700190080  9617 00 19  2  --
961700900080  9617 00 90  1  -
961800000080  9618 00 00  0
970011000090  XXI
970021000090  97
970100000080  9701     0
970110000080  9701 10 00  1-
970190000080  9701 90 00  1-
970200000080  9702 00 00  0
970300000080  9703 00 00  0
970400000080  9704 00 00  0
970500000080  9705 00 00  0
970600000080  9706 00 00  0
980021000090  98
RO-DESCRIPTION
Sectiunea I - Animale vii si produse ale regnului animal
Capitolul 1 - Animale vii
Cai, magari, catari si bardoti, vii:
Reproducatori de rasa pura:
Cai
Altele
Altele:
Cai:
Destinati sacrificarii
Altele
Magari
Catari si bardoti
Animale vii din specia bovine:
Reproducatori de rasa pura:
Juninci (care nu au fatat niciodata)
Vaci
Altele
Altele:
De specie domestica:
Cu o greutate de maximum 80 kg
Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg:
Destinate sacrificarii
Altele
Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:
Destinate sacrificarii
Altele
Cu o greutate peste 300 kg:
Juninci (care nu au fatat niciodata):
Destinate sacrificarii
Altele
Vaci:
Destinate sacrificarii
Altele
Altele:
Destinate sacrificarii
Altele
Altele
Animale vii din specia porcine:
Reproducatori de rasa pura
Altele:
Cu o greutate sub 50 kg:
Animale din specia porcine domestice
Altele
Cu o greutate de minimum 50 kg:
Animale din specia porcine domestice:
Scroafe cu greutatea minima de 160 kg, care au fatat cel putin o data
Altele
Altele
Animale vii din specia ovine sau caprine:
Din specia ovine:
Reproducatori de rasa pura
Altele:
Miei (pana la un an)
Altele
Din specia caprine:
Reproducatori de rasa pura
Altele
Cocosi, gaini, rate, gaste, curcani, curci si bibilici, vii, din specii domestice:
Cu o greutate de maximum 185 g:
Cocosi si gaini:
Gaini de selectie si de reproductie:
de rase ouatoare
Altele
Altele:
de rase ouatoare
Altele
Curcani si curci
Altele:
Gaste
Rate si bibilici
Altele:
Cocosi si gaini
Altele:
Rate
Gaste
Curcani si curci
Bibilici
Alte animale vii:
Mamifere:
Primate
Balene, delfini si delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini si dugongi (mamifere din ordinul Sirenia )
Altele:
Iepuri de casa
Altele
Reptile (inclusiv serpi si broaste testoase de mare)
Pasari:
Pasari de prada
Psittaciforme (inclusiv papagali, perusi, arakanga si cacaduu)
Altele:
Porumbei
Altele
Altele
Capitolul 2 - Carne si maruntaie comestibile
Carne de animale din specia bovine, proaspata sau refrigerata:
In carcase si semicarcase
Alte parti, nedezosate:
Sferturi numite "compensate"
Sferturi anterioare neseparate sau separate
Sferturi posterioare neseparate sau separate
Altele
Dezosata
Carne de animale din specia bovine, congelata:
In carcase sau semicarcase
Alte parti, nedezosate:
Sferturi numite "compensate"
Sferturi anterioare neseparate sau separate
Sferturi posterioare neseparate sau separate
Altele
Dezosata:
Sferturi anterioare, intregi sau taiate in maximum cinci bucati, fiecare sfert anterior fiind prezentat intr-un singur bloc congelat; sferturi numite "compe
Bucati rezultate din sferturi anterioare si din piept, numite "australiene"
Altele
Carne de animale din specia porcine, proaspata, refrigerata sau congelata:
Proaspata sau refrigerata:
In carcase sau semicarcase :
De animale domestice din specia porcine
Altele
Jamboane, spete si parti din acestea, nedezosate:
De animale domestice din specia porcine :
Jamboane si parti din acestea
spete si parti din acestea
Altele
Altele:
De animale domestice din specia porcine :
parti anterioare si parti din acestea
Spinari si parti din acestea, nedezosate
piept (impanat) si parti de piept
Altele:
Dezosate
Altele
Altele
Congelata:
In carcase sau semicarcase :
De la animale domestice din specia porcine
Altele
Jamboane, spete si parti din acestea, nedezosate:
De la animale domestice din specia porcine:
Jamboane si parti din acestea
spete si parti din acestea
Altele
Altele:
De la animale domestice din specia porcine:
parti anterioare si parti din acestea
Spinari si parti din acestea, nedezosate
piept (impanat) si parti de piept
Altele:
Dezosate
Altele
Altele
Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspata, refrigerata sau congelata:
Carcase si semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate
Alta carne de animale din specia ovine, proaspata sau refrigerata:
In carcase sau semicarcase
Alte parti, nedezosate:
Casca sau semicasca
Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau semisa
Chiulota sau semichiulota
Altele
Dezosata
Carcase si semicarcase de miel, congelate
Alta carne de animale din specia ovine, congelata:
In carcase sau semicarcase
Alte parti, nedezosate:
Casca sau semicasca
Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau semisa
Chiulota sau semichiulota
Altele
Dezosata:
de miel
Altele
Carne de animale din specia caprine:
Proaspata sau refrigerata:
carcase sau semicarcase
Casca sau semicasca
Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau semisa
Chiulota sau semichiulota
Altele:
Bucati nedezosate
Bucati dezosate
Congelate:
carcase sau semicarcase
Casca sau semicasca
Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau semisa
Chiulota sau semichiulota
Altele:
bucati, nedezosate
bucati, dezosate
Carne de cal, de magar sau de catar, proaspata, refrigerata sau congelata:
 Proaspata sau refrigerata
 Congelata
Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de magari sau de catari, proaspete, refrigerate sau congelate:
De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:
Destinate fabricarii produselor farmaceutice
Altele:
Muschiul gros si Muschiul subtire ai diafragmei
Altele
Din specia bovine, congelate:
Limba
Ficat
Altele:
Destinate fabricarii produselor farmaceutice
Altele:
Muschiul gros si Muschiul subtire ai diafragmei
Altele
Din specia porcine,proaspete sau refrigerate:
Din specia porcine, congelate:
Ficat
Altele:
Altele, proaspete sau refrigerate:
Destinate fabricarii produselor farmaceutice
Altele:
de Cai, Magari si catari
Din speciile ovine sau caprine
Altele, congelate:
Destinate fabricarii produselor farmaceutice
Altele:
de Cai, Magari si catari
Din speciile ovine sau caprine
Carne si organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate de pasari de la pozitia 0105 :
De cocosi si de gaini :
Netaiate in bucati, proaspete sau refrigerate:
Fara pene, eviscerate, cu cap si picioare, denumite "pui 83%"
Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumite "pui 70%"
Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, gat, inima, ficat si pipota, denumite "pui 65%", sau altfel prezentate
Netaiate in bucati, congelate:
Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumite "pui 70%"
Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, gat, inima, ficat si pipota, denumite "pui 65%", sau altfel prezentate
Bucati si organe, proaspete sau refrigerate:
Bucati:
Dezosate
Nedezosate:
Jumatati sau sferturi
Aripi intregi, cu sau fara varfuri
Spate, gaturi,spate cu gaturi impreuna, tartite , varfuri de aripi
Piepti si bucati de piepti
Pulpe si bucati de pulpe
Altele
Organe:
Ficat
Altele
Bucati si organe, congelate:
Bucati:
Dezosate
Nedezosate:
Jumatati sau sferturi
Aripi intregi, cu sau fara varfuri
Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna, tartite si varfuri de aripi
Piepti si bucati de piepti
Pulpe si bucati de pulpe
Altele
Organe:
Ficat
Altele
De curcani si de curci:
Netaiate in bucati, proaspete sau refrigerate:
Fara pene, eviscerati, fara cap si picioare, dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumiti "curcani 80%"
Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare, gat, ficat, inima si pipota, denumiti "curcani 73%", sau altfel prezentati
Netaiate in bucati, congelate:
Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare, dar cu gat, ficat, inima si pipota, denumiti "curcani 80%"
Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare, gat, inima si pipota, denumiti "curcani 73%", sau altfel prezentati
Bucati si organe, proaspete sau refrigerate:
Bucati:
Dezosate
Nedezosate:
Jumatati sau sferturi
Aripi intregi, cu sau fara varfuri
Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna, tartite si varfuri de aripi
Piepti si bucati de piepti
Pulpe si bucati de pulpe:
Copane si bucati de copane
Altele
Altele
Organe:
Ficat
Altele
Bucati si organe, congelate:
Bucati:
Dezosate
Nedezosate:
Jumatati sau sferturi
Aripi intregi, cu sau fara varfuri
Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna, tartite , varfuri de aripi
Piepti si bucati de piepti
Pulpe si bucati de pulpe:
Copane si bucati de copane
Altele
Altele
Organe:
Ficat
Altele
De rate, gaste, bibilici:
Netaiate in bucati, proaspete sau refrigerate:
De rate:
Fara pene si sange, eviscerate sau neeviscerate, cu cap si picioare, denumite "rate 85%"
Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumite "rate 70%"
Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, gat, inima, ficat si pipota, denumite "rate 63%, sau altfel prezentate
De gaste:
Fara pene si sange, neeviscerate, cu cap si picioare, denumite "gaste 82%"
Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, cu sau fara inima si pipota, denumite "gaste 75%", sau altfel prezentate
de bibilici
Netaiate in bucati, congelate:
De rate:
Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumite "rate 70%"
Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, gat, inima, ficat si pipota, denumite "rate 63%", sau altfel prezentate
De gaste:
Fara pene si sange, neeviscerate, cu cap si picioare, denumite "gaste 82%"
Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, cu sau fara inima si pipota, denunite "gaste 75%", sau altfel prezentate
de bibilici
Ficat gras, proaspat sau refrigerat:
de gaste
de rate
Altele, proaspete sau refrigerate:
Bucati:
Dezosate:
de gaste
de Rate sau bibilici
Nedezosate:
Jumatati sau sferturi:
de rate
de gaste
de bibilici
Aripi intregi, cu sau fara varfuri
Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna, tartite , varfuri de aripi
Piepti si bucati de piepti:
de gaste
De rate sau de bibilici
Pulpe si bucati de pulpe:
de gaste
de Rate sau bibilici
Parti numite "trunchi de gaste sau rate"
Altele
Organe:
ficat, altul decat ficatul gras
Altele
Altele, congelate:
Bucati:
Dezosate:
de gaste
de Rate sau bibilici
Nedezosate:
Jumatati sau sferturi:
de rate
de gaste
de bibilici
Aripi intregi, cu sau fara fara varfuri
Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna, tartite varfuri de aripi
Piepti si bucati de piepti:
de gaste
de rate sau bibilici
Pulpe si bucati de pulpe:
de gaste
de rate sau bibilici
Parti numite "trunchi de gaste sau rate"
Altele
Organe:
Ficat:
ficat gras de gasca
ficat gras de rata
Altele
Altele
Alta carne si organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate:
De iepure de casa sau iepure de camp:
De iepure domestic:
Altele
de primate
De balene, delfini si delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini si dugongi (mamifere din ordinul Sirenia):
carne de balena
Altele
De reptile (inclusiv serpi si broaste testoase de mare)
Altele:
de porumbei domestici
De vanat, altul decat iepurii de casa sau iepurii de camp:
carne de foca
carne de ren
picioare de broasca
Altele
Slanina fara parti slabe, grasime de porc si de pasare, netopite si nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sarate sau in saramura, uscate
Slanina:
Proaspata, refrigerata, Congelata, sarata sau In saramura
Uscata sau afumata
Grasime de porc, alta decat cea de la codurile 0209 00 11 sau 0209 00 19
Grasime de pasare
Carne si organe comestibile, sarate sau in saramura, uscate sau afumate; faina si pudra, comestibile, de carne sau de organe:
Carne din specia porcine:
Jamboane, spete si parti din acestea, nedezosate:
De animale domestce din specia porcine :
Sarate sau in saramura:
Jamboane si parti din acestea
spete si parti din acestea
Uscate sau afumate:
Jamboane si parti din acestea
spete si parti din acestea
Altele
Piept (impanat) si parti din acesta:
De animale domestice din specia porcine:
Sarat sau In saramura
Uscat sau afumat
Altele
Altele:
De animale domestice din specia porcine:
Sarate sau in saramura:
Semicarcasa de bacon sau trei Sferturi anterior
trei Sferturi posterior sau mijloc
Partea anterioara si bucati din aceasta
Spinari si bucati din acestea
Altele
Uscate sau afumate:
Partea anterioara si bucati din aceasta
Spinari si bucati din acestea
Altele:
Dezosate
Altele
Altele
Carne din specia bovine:
Nedezosata
Dezosata
Altele, inclusiv faina si pudra, comestibile, de carne sau de organe:
de primate
De balene, delfini si delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini si dugongi (mamifere din ordinul Sirenia)
De reptile (inclusiv serpi si broaste testoase de mare)
Altele:
Carne:
de cal, sarata, In saramura sau uscata
Din specia ovine sau caprine:
Nedezosata
Dezosata
de ren
Altele
Organe:
De animale domestice din specia porcine :
Ficat
Altele
De animale din specia bovine:
 Muschiul gros si Muschiul subtire ai diafragmei
Altele
 Din specia ovine si caprine
Altele:
Ficat de pasare:
ficat gras de gasca sau de rata, Sarat sau In saramura
Altele
Altele
faina si pudra comestibila, din carne sau organe
Capitolul 3 - Peste si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice
Pesti vii
Pesti ornamentali:
de apa dulce
de apa sarata
Alte specii de pesti vii:
Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache si Oncor
din speciile Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster
Altele
Anghile (Anguilla spp.)
Crapi
Toni rosii (Thunnus thynnus)
Toni rosii din sud (Thunnus maccoyii)
Altele:
De apa dulce:
Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Onco
Altele
de apa sarata
Peste proaspat sau refrigerat, cu exceptia fileului de peste si a carnii de peste de la pozitia 0304:
Salmonide, cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache si Oncor
din speciile Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster
Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap si branhii, eviscerati, cantarind peste 1,2 Kg fiecare sau fara cap, fara branhii si eviscerati, cantarind peste
Altele
Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Onco
Altele
Pesti plati ( Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae si Citharidae) cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)
Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)
Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)
Cambula (Pleuronectes platessa)
Calcan (Solea spp.)
Altele:
Calcani mici (Lepidorhombus spp.)
Altele
Toni (de genul Thunnus), pesti saritori sau bonite cu abdomenul vargat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor
Toni albi sau "germon" (Thunnus alalunga):
Destinati fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):
Destinati fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Pesti saritori sau bonite cu abdomenul vargat:
Destinati fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Toni grasi (Thunnus obesus):
Destinati fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Toni rosii (Thunnus thynnus):
Destinati fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Toni rosii din sud (Thunnus maccoyii):
Destinati fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Altele:
Destinate fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasi), cu exceptia ficatului icrelor si a laptilor
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
din specia Gadus morhua
Altele
Alte specii de peste, cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), sproturi (Sprattus sprattus):
Sardine din specia Sardina pilchardus
Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp)
Sproturi (Sprattus sprattus)
Eglefin (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)
Pesti marini din specia Pollachius virens
Speciii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
Caini de mare si alte specii de rechini:
Caini de mare (Squalus acanthias)
Rechini pisica (Scyliorhinus spp.)
Altele
Anghile (Anguilla spp.)
Pesti-spada (Xiphias gladius)
"Toothfish" (Dissostichus spp.)
Altele:
De apa dulce:
Crapi
Altele
De apa sarata:
Pesti din genul Euthynnus, altii decat pestii saritori sau bonitele cu abdomenul vargat (Euthynnus Katsuwonus pelamis) mentionati la subpozitia 0302
Destinati fabricarii industriale a produselor ce fac obiectul pozitiei 1604
Altele
Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp):
din specia Sebastes marinus
Altele
Pesti din specia Boreogadus saida
Merlani (Merlangus merlangus)
Mihalti-de-mare (Molva spp)
Pesti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) si Pesti marini din specia Pollachius pollachius
Hamsii (ansoa) (Engraulis spp)
Dorada de mare din specia Dentex Dentex si Pagellus spp
Pesti marini din specia Merluccius si specia Urophycis:
Pesti marini din specia Merluccius:
Pesti marini din genul Merluccius capensis si Merluccius paradoxus
Pesti marini din specia Merluccius australis
Altele
Pesti marini din specia Urophycis
Pesti din specia Brama
Pesti pediculati (Lophius spp)
Merlani albastri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)
Merlani albastri sudici (Micromesistius australis)
Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
Tipari roz (Genypterus blacodes)
Pesti din specia Dicentrarchus labrax
Dorade regale (Sparus aurata)
Altele
ficat, icre si lapti
Pesti congelati, cu exceptia fileurilor de peste si a carnii de peste de la pozitia 0304:
Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Onco
Somon rosu (Oncorhynchus nerka)
Altele
Alte salmonide, cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhnchus apache si Oncorh
din speciile Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster
Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap si branhii, eviscerati, cantarind peste 1,2 Kg fiecare sau fara cap, fara branhii si eviscerati, cantarind peste
Altele
Somoni de Atlantic (Salmo salar) si somoni de Dunare (Hucho hucho)
Altele
Pesti plati (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae si Citharidae) cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Halibuti (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)
Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)
Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)
Cambula (Pleuronectes platessa)
Limba de mare (Solea spp)
Altele:
Pesti din specia Platichthys flesus
Pesti din genul Rhombosolea
Altele
Toni (de genul Thunnus), pesti saritori sau bonite cu abdomenul vargat (Euthynnus Katsuwonus pelamis), cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Toni albi sau "germon" (Thunnus alalunga):
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604:
Intregi
eviscerati si Fara branhii
Altele (de exemplu fara cap)
Altele
Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604:
Intregi:
Care cantaresc peste 10 kg fiecare
Altele
Eviscerati si fara branhii:
Care cantaresc peste 10 kg fiecare
Altele
Altele (de exemplu fara cap):
Care cantaresc peste 10 kg fiecare
Altele
Altele
Pesti saritori sau bonite cu abdomenul vargat:
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604:
Intregi
eviscerati si Fara branhii
Altele (de exemplu fara cap)
Altele
Toni grasi (Thunnus obesus):
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604:
Intregi
eviscerati si Fara branhii
Altele (de exemplu fara cap)
Altele
Toni rosii(Thunnus thynnus):
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604:
Intregi
eviscerati si Fara branhii
Altele (de exemplu fara cap)
Altele
Toni rosii din sud(Thunnus maccoyii):
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604:
Intregi
eviscerati si Fara branhii
Altele (de exemplu fara cap)
Altele
Altele:
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604:
Intregi
eviscerati si Fara branhii
Altele (de exemplu fara cap)
Altele
Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) si cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
din specia Gadus morhua
 din specia Gadus ogac
 din specia Gadus macrocephalus
Pesti-spada (Xiphias gladius) si "Toothfish" (Dissostichus spp), cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Pesti-spada (Xiphias gladius)
"Toothfish" (Dissostichus spp)
Alte specii de pesti, cu exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:
Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinele (Sardinella spp), sproturi (Sprattus sprattus):
Sardine din specia Sardina pilchardus
Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp)
Sproturi (Sprattus sprattus)
Eglefini (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)
Pesti marini din specia Pollachius virens
Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
din specia Scomber scombrus sau Scomber japonicus
din specia Scomber australicus
Caini de mare si alte specii de rechini:
Caini de mare (Squalus acanthias)
rechini pisica (Scyliorhinus spp)
Altele
Anghile (Anguilla spp)
Lupi de mare (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
Pesti marini din speciile Merluccius si Urophycis:
Pesti marini din specia Merluccius:
Pesti marini din genul Merluccius capensis si Merluccius paradoxus
Pesti marini din genul Merluccius hubbsi
Pesti marini din genul Merluccius australis
Altele
Pesti marini din specia Urophycis
Altele:
De apa dulce:
Crapi
Altele
De apa sarata:
Pesti de genul Euthynnus, altii decat pestii saritori si bonitele cu abdomenul vargat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), mentionati in subpozitia 0303
Destinati fabricarii industriale a produselor care fac obiectul pozitiei 1604 (1):
Intregi
eviscerati si Fara branhii
Altele (de exemplu fara cap)
Altele
Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp):
din specia Sebastes marinus
Altele
Pesti din specia Boreogadus saida
Merlani (Merlangus merlangus)
Mihalti-de-mare (Molva spp)
Pesti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) si Pesti marini din specia Pollachius pollachius
Pesti din specia Orcynopsis unicolor
Ansoa (Engraulis spp)
Dorade de mare din speciile Dentex Dentex si Pagellus
Pesti din specia Brama
Pesti pediculati (Lophius spp)
Merlani albastri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)
Merlani albastri sudici (Micrromesistius australis)
Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
Grenadieri albastri (Macruronus novaezelandiae)
Tipari roz (Genypterus blacodes)
Pesti din speciile Pelotreis flavilatus sau Peltorhamphus novaezelandiae
Altele
Ficat, icre si lapti:
Icre si lapti folositi pentru obtinerea acidului dezoxiribonucleic sau a sulfatului de protamina
Altele
Fileuri de peste si carne de peste (chiar tocata), proaspete, refrigerate sau congelate:
Proaspete sau refrigerate:
De pesti-spada (Xiphias gladius):
File
Alta carne de peste (chiar tocata)
De "Toothfish" (Dissostichus spp):
File
Alta carne de peste (chiar tocata)
Altele:
File:
De pesti de apa dulce:
De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
De pastravi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae :
Din specia Oncorhynchus mykiss cantarind peste 400 g fiecare
Altele
de alti Pesti de apa dulce
Altele:
De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus saida
de Pesti marini din specia Pollachius virens
De Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp)
Altele
Alta carne de peste (chiar tocata):
de Pesti de apa dulce
Altele:
Flanc de heringi
Altele
Fileuri congelate:
De pesti-spada (Xiphias gladius)
De "Toothfish" (Dissostichus spp)
Altele:
De alti pesti de apa dulce:
De somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
De pastravi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae:
Din specia Oncorhynchus mykiss cantarind peste 400 g fiecare
Altele
de alti Pesti de apa dulce
Altele:
De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus saida:
de Cod din specia Gadus macrocephalus
Altele
de Pesti marini din specia Pollachius virens
De eglefini (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)
De Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp):
din specia Sebastes marinus
Altele
De merlani (Merlangus merlangus)
De mihalti-de-mare (Molva spp)
de Toni (din genul Thunnus) si de Pesti din genul Euthynnus
De specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) si de pesti din specia Orcynopsis unicolor :
din specia Scomber australasicus
Altele
Din pesti marini din speciile Merluccius si Urophycis :
Din pesti marini din specia Merluccius :
din Pesti marini din genul Merluccius capensis si Merluccius paradoxus
din Pesti marini din genul Merluccius hubbsi
Altele
din Pesti marini din specia Urophycis
De caini de mare si de alte specii de rechini :
De caini de mare si de rechini pisica (Squalus acanthias si Scyliorhinus spp)
de Alte specii de rechini
de Pesti din specia Pleuronectes platessa
de Pesti din specia Platichthys flesus
De heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
De calcani mici (Lepidorhombus spp)
De pesti pediculati (Lophius spp)
De pesti marini de Alaska (Theragra chalcogramma)
De grenadieri albastri (Macruronus novaezelandiae)
Altele
Altele:
Pesti-spada (Xiphias gladius)
"Toothfish" (Dissostichus spp)
Altele:
Surimi
Altele:
de Pesti de apa dulce
Altele:
De heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
De Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp)
De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus saida:
de Cod din specia Gadus macrocephalus
de Cod din specia Gadus morhua
Altele
de Pesti marini din specia Pollachius virens
De eglefin (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)
de Pesti marini din speciile Merluccius sau Urophycis
De calcani mici (Lepidorhombus spp)
de Pesti din specia Brama
De pesti pediculati (Lophius spp)
De merlani albastri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)
De pesti marini de Alaska (Theragra chalcogramma)
Altele
Peste uscat, sarat sau in saramura; peste afumat, chiar fiert, inainte sau in timpul afumarii; faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete de peste,
faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete de peste, proprii alimentatiei umane
Ficat de peste, icre si lapti , uscati, afumati, sarati sau in saramura
Fileuri de peste uscate, sarate sau in saramura, dar neafumate:
De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus saida:
de Cod din specia Gadus macrocephalus
Altele
De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
de Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides), Sarat sau In saramura
Altele
Pesti afumati, inclusiv fileuri afumate:
Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Onco
Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Altele:
Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)
Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)
Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache si Oncor
Anghile (Anguilla spp)
Altele
Pesti uscati, chiar sarati, dar neafumati:
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
Uscat, nesarat
Uscat si sarat
Altele:
Pesti din specia Boreogadus saida:
uscati, nesarati
uscati si sarati
Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Ansoa (Engraulis spp)
Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)
Altele
Pesti sarati, neuscati, neafumati si pesti in saramura:
Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
Ansoa (Eugraulis spp)
Altele:
Pesti din specia Boreogadus saida
Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)
Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Onco
Altele
Crustacee, chiar decorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sarate sau in saramura; crustacee nedecorticate, fierte in apa sau in abur
Congelate:
Languste (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp):
Cozi de languste
Altele
Homari (Homarus spp):
Intregi
Altele
Creveti:
Creveti din familia Pandalidae
Creveti din genul Crangon
Creveti din genul Parapenaeus longirostris
Creveti din genul Penaeus
Altele
Crabi:
Crabi din specia Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp si Callinectes sapidus
Crabi din specia Cancer pagurus
Altele
Altele, inclusiv faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete, de crustacee, proprii alimentatiei umane:
Raci de apa dulce
Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)
Altele
Necongelate:
Languste (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp)
Homari (Homarus spp):
Vii
Altele:
Intregi
Altele
Creveti:
Creveti din familia Pandalidae
Creveti din genul Crangon:
Proaspeti, refrigerati, fierti In apa sau In vapori
Altele
Altele
Crabi:
Crabi din specia Cancer pagurus
Altele
Altele, inclusiv faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete, de crustacee, proprii alimentatiei umane:
Raci de apa dulce
Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)
Altele
Moluste, chiar separate de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sarate sau in saramura; nevertebrate acvatice, altele decat crustac
Stridii:
Stridii plate (Ostrea spp), vii, de maximum 40 g fiecare (inclusiv cochiliile)
Altele
Scoici St Jacques sau scoici-pieptane,pecteni si alte scoici din familia Pecten, Chlamys sau Placopecten:
vii, proaspete sau refrigerate
Altele:
Scoici Saint-Jacques (Pecten maximus), congelate
Altele
Midii (Mytilus spp, Perna spp):
Vii, proaspete sau refrigerate:
Mytilus spp
Perna spp
Altele:
Mytilus spp
Perna spp
Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) si sepiole (Sepiola spp), calmari (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp):
Vii, proaspete sau refrigerate:
Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) si sepiole (Sepiola spp)
Calmari (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp):
Loligo spp, Ommastrephes sagittatus
Altele
Altele:
Congelate:
Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) si sepiole (Sepiola spp):
Din genul Sepiola:
Sepiola rondeleti
Altele
Altele
Calmari (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp):
Loligo spp:
Loligo vulgaris
Loligo pealei
Loligo patagonica
Altele
Ommastrephes sagittatus
Altele
Altele:
Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) si sepiole (Sepiola spp)
Calmari (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp):
Loligo spp, Ommastrephes sagittatus
Altele
Caracatite (Octopus spp):
vii, proaspete sau refrigerate
Altele:
Congelate
Altele
Melci, altii decat melcii de mare
Altele, inclusiv faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete, de nevertebrate acvatice, altele decat crustaceele, proprii alimentatiei umane:
vii, proaspete sau refrigerate
Altele:
Congelate:
Illex spp
Pesti vargati si Alte specii din familia Veneridae
Meduze (Rhopilema spp)
Altele
Altele
 Capitolul 4- Lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala; produse comestibile de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte
Lapte si smantana din lapte, neconcentrate, fara adaos de zahar sau alti indulcitori
Cu un continut de grasimi de maximum 1% din greutate :
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l
Altele
Cu un continut de grasimi peste 1%, dar maximum 6% din greutate :
De maximum 3% :
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l
Altele
Peste 3% :
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l
Altele
Cu un continut de grasimi peste 6% din greutate :
De maximum 21%:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l
Altele
Peste 21%, dar maximum 45%:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l
Altele
Peste 45% din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l
Altele
Lapte si smantana din lapte, concentrate sau cu adaos de zahar sau alti indulcitori:
Pudra, granule sau alte forme solide, cu un continut de grasimi de maximum 1,5% din greutate:
Fara adaos zahar sau alti indulcitori:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Altele:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Pudra, granule sau alte forme solide, cu un continut de grasimi peste 1,5% din greutate:
Fara adaos de zahar sau alti indulcitori:
Cu un continut de grasimi de maximum 27 % din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele:
Cu un continut de grasimi de maximum 11% din greutate
Cu un continut, in greutate, de grasimi peste 11 %, dar maximum 27 %
Cu un continut de grasimi peste 27 % din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Altele:
Cu un continut de grasimi de maximum 27 % din greutate :
Lapte special numit "pentru sugari", in recipiente inchise ermetic, cu un continut net de maximum 500 g si cu un continut de grasimi peste 10 % din g
Altele:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5 kg
Altele
Cu un continut de grasimi peste 27% din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Altele:
Fara adaos de zahar sau alti indulcitori:
Cu un continut de grasimi de maximum 8% din greutate:
Cu un continut de grasimi peste 8%, dar maximum 10% din greutate:
Cu un continut de grasimi peste 10%, dar maximum 45% din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Cu un continut de grasimi peste 45% din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Altele:
Cu un continut de grasimi de maximum 9,5% din greutate:
Cu un continut de grasimi peste 9,5%, dar maximum 45% din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Cu un continut de grasimi peste 45% din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5kg
Altele
Lapte acru, lapte si smantana covasite, iaurt, chefir si alte sortimente de lapte si smantana fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de
Iaurt:
Nearomatizat, fara adaos de fructe sau cacao:
Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si care au un continut de grasimi:
De maximum 3% din greutate
Peste 3%, dar maximum 6% din greutate
Peste 6% din greutate
Altele, cu un continut de grasimi:
De maximum 3% din greutate
Peste 3%, dar maximum 6% din greutate
Peste 6% din greutate
Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:
Pudra, granule, sau alte forme solide, cu un continut de grasimi provenind din lapte:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele, cu un continut de grasimi provenind din lapte:
De maximum 3% din greutate
Peste 3%, dar maximum 6% din greutate
Peste 6% din greutate
Altele:
Nearomatizate, fara adaos de fructe sau cacao:
Pudra, granule, sau alte forme solide:
La care nu s-a adaugat zahar sau alti indulcitori, cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele, cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele:
La care nu s-a adaugat zahar sau alti indulcitori, cu un continut de grasimi:
De maximum 3% din greutate
Peste 3%, dar maximum 6% din greutate
Peste 6% din greutate
Altele, cu un continut de grasimi:
De maximum 3% din greutate
Peste 3%, dar maximum 6% din greutate
Peste 6% din greutate
Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:
Pudra, granule sau alte forme solide, cu un continut de grasimi provenind din lapte:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele, cu un continut de grasimi provenind din lapte:
De maximum 3% din greutate
Peste 3%, dar maximum 6% din greutate
Peste 6% din greutate
Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahar sau de alti indulcitori ; produse obtinute din compusi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahar sau alti
Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahar sau de alti indulcitori :
Pudra, granule sau alte forme solide:
Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
De maximum 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Peste 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele, cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
De maximum 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Peste 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele:
Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
De maximum 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Peste 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele, cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
De maximum 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Peste 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele:
Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si care au un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Altele cu un continut de grasimi:
De maximum 1,5% din greutate
Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate
Peste 27% din greutate
Unt si alte grasimi provenind din lapte; pasta din lapte pentru tartine:
Unt:
Cu un continut de grasimi de maximum 85% din greutate :
Unt natural:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 1 kg
Altele
Unt recombinat
Unt din zer
Altele
Pasta din lapte pentru tartine:
Cu un continut de grasimi, peste 39%, dar maximum 60% din greutate
Cu un continut de grasimi, peste 60%, dar maximum 75% din greutate
Cu un continut de grasimi, peste 75%, dar maximum 80% din greutate
Altele:
Cu un continut de grasimi de minimum 99,3% din greutate si cu un continut de apa de maximum 0,5% din greutate
Altele
Branza si cas:
Branza proaspata (nefermentata), inclusiv branza din zer, si cas:
Cu un continut de grasimi de maximum 40% din greutate
Altele
Branza rasa sau pudra, de orice tip:
Branza Glarus cu ierburi (zisa si "Schabziger"), fabricata din lapte smantanit cu adaos de ierburi fin macinate
Altele
Branza topita, alta decat cea rasa sau pudra:
La fabricarea carora nu s-au folosit alte branzeturi, decat Emmental, Gruyere si Appenzell si care pot avea adaugata branza Glarus cu ierburi (zisa s
Altele:
Cu un continut de grasimi de maximum 36% din greutate si cu un continut de grasimi in greutatea substantei uscate:
De maximum 48% din greutate
Peste 48% din greutate
Cu un continut de grasimi peste 36% din greutate
Branza cu mucegai si alta branza continand mucegai obtinut din Penicillium Roquerforti:
Roquefort
Gorgonzola
Altele
Alte branzeturi
Destinate prelucrarii
Altele:
Emmental
Gruyere, Sbrinz
Bergkase, Appenzell
Branza Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or si Tete de Moine
Branza Glarus cu ierburi (zisa si Schabziger), fabricata din lapte smantanit cu adaos de ierburi fin macinate
Branza Cheddar
Branza Edam
Branza Tilsit
Branza Butterkäse
Cascaval
Feta
Kefalotyri
Finlandia
Jarlsberg
Altele:
Branza din Lapte de oaie sau de bivolita, In recipiente continand saramura, sau In burduf din piele de oaie sau capra
Altele:
Cu un continut de grasimi de maximum 40% din greutate si cu un continut de apa, in substanta fara grasimi:
De maximum 47% din greutate :
Grana Padano, Parmigiano Reggiano
Fiore Sardo, Pecorino
Altele
Peste 47%, dar de maximum 72% din greutate :
Provolone
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso
Gouda
Esrom, Italico, Kernhem, SaintNectaire, Saint-Paulin, Taleggio
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
Camembert
Brie
Kefalograviera, Kasseri
Alta branza cu un continut de apa calculat din greutatea substantei fara grasimi:
Peste 47%, dar maximum 52% din greutate
Peste 52%, dar maximum 62% din greutate
Peste 62%, dar maximum 72% din greutate
Peste 72% din greutate
Altele
Oua de pasari, in coaja, proaspete, conservate sau fierte:
De pasari de curte:
Pentru clocit:
de curci si de gaste
Altele
Altele
Altele
Oua de pasari, fara coaja si galbenusuri, proaspete, uscate, fierte in apa sau in abur, turnate in forma, congelate sau altfel conservate, chiar daca su
Galbenusuri:
Uscate:
Improprii consumului alimentar
Altele
Altele:
Improprii consumului alimentar
Altele:
Lichide
Altele, inclusiv congelate
Altele:
Uscate:
Improprii consumului alimentar
Altele
Altele:
Improprii consumului alimentar
Altele
Miere naturala
Produse comestibile de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte
Capitolul 5 - Alte produse de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte
Par uman, brut, chiar spalat sau degresat; deseuri de par uman
Par de porc sau de mistret; par de bursuc si alte tipuri de par pentru perii si articole similare; deseuri din aceste tipuri de par:
Par de porc sau de mistret si deseuri din Par de porc sau de mistret
Altele
Intestine, vezici si stomacuri de animale, intregi sau bucati (altele decat cele de peste), proaspete, refrigerate sau congelate, sarate, in saramura, us
Piei de pasari si alte parti de pasari, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, pene si parti de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, bru
Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf:
In stare bruta
Altele
Altele
Oase si coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate in forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere si deseuri din acestea:
Oseina si oase tratate Cu acid
Altele
Fildes, carapace de broasca testoasa, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balena sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne d
Fildes; pulbere si deseuri de fildes
Altele
Corali si similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii si carapace de moluste, de crustacee sau de echinoderme si oase de se
Chihlimbar cenusiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bila, chiar uscata; glande si alte substante de origine animala folosite la prepararea produse
Produse de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte; animale moarte de la Capitolele 1 sau 3, improprii alimentatiei umane:
Sperma de bovine
Altele:
Produse din peste sau din crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la Capitolul 3:
deseuri din peste
Altele
Altele:
Tendoane si vene; unghii si deseuri similare de piei brute
Bureti naturali de origine animala:
In stare bruta
Altele
Altele
Sectiunea II - Produse ale regnului vegetal
Capitolul 6 - Plante vii si produse de floricultura
Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberculate, grife si rizomi, in repaus vegetativ, in vegetatie sau in floare; puieti, plante si radacini de cicoare, altele de
Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberculate, grife si rizomi, in repaus vegetativ:
Zambile
Narcise
Lalele
Gladiole
Altele
Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberculate, grife si rizomi, in vegetatie sau in floare; puieti, plante si radacini de cicoare:
Puieti, plante si radacini de cicoare
Orhidee, zambile, narcise si lalele
Altele
Alte plante vii (inclusiv radacinile lor), butasi si altoi; spori de ciuperci:
Butasi neradacinosi si altoi:
de vita de vie
Altele
Arbori, arbusti, copacei si tufisuri, cu fructe comestibile, altoiti sau nealtoiti:
Butasi de vita de vie altoiti sau radacinosi
Altele
Rododendroni si azalee, altoiti sau nealtoiti
Trandafiri,altoiti sau nealtoiti
Altele:
Spori de ciuperci
Puieti de ananas
Rasaduri de legume si Rasaduri de capsuni
Altele:
Plante care cresc in aer liber:
Arbori, arbusti si tufisuri:
de padure
Altele:
Butasi radacinosi si plante tinere
Altele
Alte plante care cresc in aer liber:
Plante de interior:
Butasi radacinosi si plante tinere, Cu exceptia cactusilor
Altele:
plante Cu flori, imbobocite sau In floare, Cu exceptia cactusilor
Altele
Flori si boboci de flori, taiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregatite:
Proaspete:
 Trandafiri
Garoafe
 Orhidee
Crizanteme
Altele:
Gladiole
Altele
Altele
Frunze, ramuri si alte parti de plante, fara flori si fara boboci de flori, ierburi, muschi si licheni, pentru buchete si ornamente, proaspete, uscate, albite
Muschi si licheni:
Muschiul renului
Altele
Altele:
Proaspete:
Pomi de Craciun
Ramuri de conifere
Altele
Altele:
Neprelucrate altfel decat prin uscare
Altele
Capitolul 7 - Legume, plante, radacini si tuberculi, alimentare
Cartofi, in stare proaspata sau refrigerata:
Destinati insamantarii
Altele:
Destinati fabricarii amidonului
Altele:
Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iunie
Altele
Tomate, in stare proaspata sau refrigerate
Ceapa, hasma, usturoi, praz si alte legume aliacee, in stare proaspata sau refrigerata:
Ceapa si hasma:
Ceapa:
Destinata insamantarii.
Altele
hasma
Usturoi
Praz si Alte legume aliacee
Varza, conopida, varza creata, gulii si produse comestibile similare din genul Brassica, in stare proaspata sau refrigerate:
Conopida si Conopida brocoli
Varza de Bruxelles
Altele:
Varza alba si Varza rosie
Altele
Salata verde (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium spp.), in stare proaspata sau refrigerata:
Salata verde:
Salata verde varietatea Cu capatana
Altele
Cicoare:
Cicoare Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) cunoscuta ca andiva
Altele
Morcovi, napi, sfecla rosie pentru salata, barba-caprei, telina de radacina, ridichi si radacinoase comestibile similare, in stare proaspata sau refrigera
Morcovi si napi
Altele:
Telina de radacina (Apium graveolens rapaceum)
Hrean (Cochlearia armoracia)
Altele
Castraveti si cornison, in stare proaspata sau refrigerata:
Castraveti
Cornison
Legume cu pastaie, curatate sau nu de pastai, in stare proaspata sau refrigerata:
Mazare (Pisum sativum)
Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) .
Alte legume Cu pastaie
Alte legume, in stare proaspata sau refrigerata:
Sparanghel.
Vinete
Telina, Alta decat Telina de radacina.
Ciuperci si trufe:
Ciuperci din genul Agaricus
Altele:
Bureti galbeni Chantarellus cibarius
Manatarci
Trufe.
Altele
Ardei din genul Capsicum sau Pimenta:
Ardei dulci sau Ardei grasi
Altele:
Din genul Capsicum, destinate fabricarii capsicinei sau a extractelor de oleorasini de Capsicum
Destinate fabricarii industriale a uleiurilor esentiale sau a rezinoidelor
Altele
Spanac, ghizdei (Spanac de Noua Zeelanda) si loboda
Altele:
Salata, altele decat salata verde (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium spp.)
Cardon (anghinara americana) si frunze comestibile ale acesteia
Masline:
Destinate altor utilizari decat pentru productia de ulei
Altele
Capere.
Anason.
Porumb dulce.
Dovlecei.
Anghinare.
Altele
Legume, nefierte sau fierte in apa sau in abur, congelate:
Cartofi
Legume cu pastai, curatate sau necuratate de pastai :
Mazare (Pisum sativum)
Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
Altele
Spanac, ghizdei (Spanac de Noua Zeelanda) si loboda
Porumb dulce
Alte legume:
Masline
Ardei din genul Capsicum sau Pimenta:
Ardei dulci sau Ardei grasi.
Altele
Ciuperci:
din genul Agaricus
Altele
Tomate
Anghinare.
Sparanghel
Altele
Amestecuri de legume.
Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, in saramura, in apa sulfuroasa sau in alte solutii care asigura provizoriu conservarea lor)
Masline:
Destinate altor utilizari decat pentru productia de ulei
Altele
Castraveti si cornison.
Ciuperci si trufe:
Ciuperci din genul Agaricus
Altele
Alte legume; amestecuri de legume:
Legume:
Ardei din specia Capsicum sau din specia Pimenta, excluzand ardeii dulci sau ardeii grasi
Porumb dulce
Ceapa
Capere.
Altele
Amestecuri de legume
Legume uscate (altele decat cu pastai), chiar taiate felii sau bucati sau chiar sfaramate sau pulverizate, dar nepreparate altfel:
Ceapa.
Ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia, Tremella si trufe:
Ciuperci din genul Agaricus
Ciuperci din specia Auricularia.
Ciuperci din specia Tremella
Altele
Alte legume; amestecuri de legume:
Cartofi, chiar taiati In bucati sau In felii, dar nepreparati altfel.
Porumb dulce (Zea mays var. saccharata):
Hibrizi destinati insamantarilor
Altele
Tomate
Morcovi.
Altele
Legume cu pastai uscate, curatate de pastai, chiar decorticate sau sfaramate:
Mazare (Pisum sativum):
Destinata insamantarii
Altele
Naut
Fasole (Vigna spp, Phaseolus spp):
Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek
Fasole "mica rosie" (Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis).
Fasole alba (Phaseolus vulgaris):
Destinata insamantarii.
Altele
Altele
Linte
Bob de gradina (Vicia faba var. major, Vicia faba var. quina, Vicia faba var. minor)
Altele.
Radacini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porcesti, batate si radacini si tuberculi similari, cu continut ridicat de amidon sau inulina, proaspe
Radacini de manioc:
Destinate consumului alimentar, in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 28 kg, proaspete si intregi sau congelate fara pielite, chiar taiate
Altele.
Batate:
Proaspete, intregi, destinate consumului alimentar
Altele
Altele:
Radacini de arorut si de orchis, radacini si tuberculi similari, cu un continut ridicat de amidon:
Destinate consumului alimentar, in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 28 kg, proaspete si intregi, sau congelate fara pielite, chiar taiat
Altele
Altele
Capitolul 8 - Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni
Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fara pielita:
Nuci de cocos:
Uscate.
Altele
Nuci de Brazilia:
In coaja.
Decojite.
Nuci de caju:
In coaja.
Decojite.
Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fara pielita:
Migdale:
In coaja:
Amare
Altele
Decojite:
Amare
Altele
Alune (Corylus spp):
In coaja
Decojite.
Nuci comune:
In coaja.
Decojite.
Castane (Castanea spp.)
Fistic
Nuci de macadamia
Altele:
Nuci de arec (sau betel), de cola si de pecani.
Seminte de pin dulce (Pinus pinea)
Altele
Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate:
Proaspete:
Banane din specia Musa paradisiaca (plantains)
Altele
Uscate
Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango si mangustan, proaspete sau uscate:
Curmale
Smochine:
Proaspete
Uscate.
Ananas.
Avocado
Guave, mango si mangustan
Citrice, proaspete sau uscate:
Portocale:
Portocale dulci, proaspete.
Altele
Mandarine (inclusiv tangerine si satsumas); clementine, wilkings si hibrizi similari de citrice:
Clementine
Monreales si satsumas
Mandarine si wilkings
Tangerine
Altele
Grapefruit, inclusiv pomelo
Lamai (Citrus limon, Citrus limonum) si lamai mici "limes" (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
Lamai (Citrus limon, Citrus limonum)
Lamai mici "limes" (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia).
Altele.
Struguri, proaspeti sau uscati:
Proaspeti:
de masa.
Altele
Uscati:
 Struguri de Corint
 Struguri Sultana
 Altele.
Pepeni (inclusiv pepeni verzi) si Papaya, proaspeti:
Pepeni (inclusiv pepeni verzi):
Pepeni verzi
Altele
Papaya
Mere, pere si gutui, proaspete:
Mere:
Mere pentru fabricarea bauturilor fermentate sau nefermentate, prezentate in vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie
Altele
Pere si gutui:
Pere:
Pere pentru fabricarea bauturilor fermentate sau nefermentate, prezentate in vrac, de la 1 august la 31 decembrie
Altele
Gutui
Caise, cirese, visine, piersici (inclusiv piersici fara puf si nectarine), prune si porumbe, proaspete:
Caise
Cirese, visine:
visine (Prunus cerasus)
Altele
Piersici, inclusiv piersici fara puf si nectarine:
Piersici Fara puf si nectarine
Altele
Prune si porumbe:
Prune
Porumbe.
Alte fructe, proaspete:
Capsuni, fragi
Zmeura, dude, mure si hibrizi ale acestora:
Zmeura
Altele
Merisor, afine si alte fructe din specia Vaccinium:
Merisor (fructe din specia Vaccinium vitis idaea)
Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus)
fructe din specia Vaccinium macrocarpon si din specia Vaccinium corymbosum
Altele
Kiwi
Durian (fruct al pomului din specia Durio zibethinus)
Altele:
Tamarine, mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola si pitahaya
Coacaze negre, albe sau rosii si agrise:
Coacaze negre.
Coacaze rosii
Altele
Altele
Fructe, fierte sau nu in apa sau in abur, congelate, chiar cu adaos de zahar sau alti indulcitori:
Capsuni, fragi:
La care s-a adaugat zahar sau alti indulcitori :
Cu un continut de zahar peste 13% din greutate
Altele
Altele
Zmeura, mure, dude si hibrizi ai acestora, coacaze negre, albe sau rosii si agrise:
La care s-a adaugat zahar sau alti indulcitori :
Cu un continut de zahar peste 13% din greutate
Altele
Altele:
Zmeura
Coacaze negre.
Coacaze rosii
mure, dude si Hibrizi de mure si zmeura
Altele
Altele:
La care s-a adaugat zahar sau alti indulcitori :
Cu un continut de zahar peste 13% din greutate:
fructe tropicale si Nuci tropicale.
Altele
Altele:
fructe tropicale si Nuci tropicale.
Altele.
Altele:
Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus)
fructe din specia Vaccinium myrtilloides si din specia Vaccinium angustifolium.
Cirese, visine:
Visine (Prunus cerasus) .
Altele.
fructe tropicale si Nuci tropicale
Altele
Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, in saramura, in apa sulfurata sau prin adaugare de alte substante care asigura
Cirese, visine.
Altele:
Caise
Portocale
Papaya.
Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) .
Guave, mango, mangustan, Tamarine, Mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola, pitahaya si Nuci tropicale
Altele
Fructe uscate, altele decat cele de la pozitiile de la 08.01 pana la 08.06; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coaja de la acest Capitol:
Caise
Prune.
Mere
Alte fructe:
Piersici, inclusiv piersicile Fara puf si nectarine
Pere
Papaya.
Tamarine, mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola si pitahaya
Altele
Amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coaja din acest Capitol:
Amestecuri de fructe uscate, altele decat cele de la pozitiile de la 08.01pana la 08.06:
Care nu contin prune:
de papaya, Tamarine, Mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola si pitahaya
Altele.
care contin prune
Amestecuri constituite numai din fructele cu coaja de la pozitiile 08.01 si 08.02:
din fructe Cu coaja tropicale
Altele
Alte amestecuri:
care nu contin Prune sau smochine.
Altele
Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate in apa sarata, sulfurate sau cu adaos de alte substante
Capitolul 9 - Cafea, ceai, mate si mirodenii
Cafea, chiar prajita sau decafeinizata; coji si pelicule de cafea; inlocuitori de cafea continand cafea, indiferent de proportiile amestecului:
Cafea neprajita:
Nedecafeinizata
Decafeinizata.
Cafea prajita:
Nedecafeinizata
Decafeinizata.
Altele:
Coji si pelicule de cafea.
Inlocuitori de Cafea continand cafea
Ceai, chiar aromatizat:
Ceai verde (nefermentat), prezentat in ambalaje directe cu un continut de maximum 3 kg
Ceai verde (nefermentat), altfel prezentat.
Ceai negru (fermentat) si ceai partial fermentat, prezentat in ambalaje directe cu un continut de maximum 3 kg
Ceai negru (fermentat) si Ceai partial fermentat, altfel prezentat
Mate
Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau macinat sau pulverizat:
Piper:
Nemacinat si nepulverizat.
Macinat sau pulverizat
Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau macinat sau pulverizat:
Nemacinat si nepulverizat :
Ardei dulci sau Ardei grasi.
Altele
Macinat sau pulverizat
Vanilie
Scortisoara si flori de scortisoara:
Nemacinate si nepulverizate
Scortisoara (Cinnamomum zeylanicum Blume)
Altele
macinate sau pulverizate
Cuisoare (fructe intregi, cuisoare si codite)
Nucsoara, mirodenie din coaja uscata a nucsoarei si cardamom:
Nucsoara.
Mirodenie din coaja Uscata a nucsoarei.
Cardamom.
Seminte de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen sau de chimion; bace de ienupar:
Seminte de anason sau de badian
Seminte de coriandru
Seminte de chimen (Cuminum cyminum)
Seminte de chimion (Carum Carvii) .
Seminte de fenicul; bace de ienupar
Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, frunze de dafin, curry si alte mirodenii:
Ghimbir
Sofran:
Nemacinat si nepulverizat
Macinat sau pulverizat
Curcuma.
Alte mirodenii:
Amestecuri mentionate la nota 1(b) de la prezentul capitol ( Nota 1(b): amestecurile de produse de la pozitii diferite se clasifica la pozitia 0910 ).
Nemacinate si nepulverizate
macinate sau pulverizate
Altele:
Seminte de schinduf.
Cimbru:
Nemacinat si nepulverizat:
Cimbru salbatic (Thymus serpyllum)
Altele.
Macinat sau pulverizat.
frunze de dafin
Curry
 Altele:
Nemacinate si nepulverizate
macinate sau pulverizate
Capitolul 10 - Cereale
Grau si meslin:
Grau dur.
Altele:
Alac (Triticum spelta) destinat insamantarii
Alt alac (Triticum spelta), grau comun si meslin:
Grau comun si meslin, Destinate insamantarii.
Altele
Secara
Orz:
destinat insamantarii.
Altele
Ovaz
Porumb:
Destinat insamantarii :
Hibrizi:
Hibrizi dubli si Hibrizi incrucisati.
Hibrizi incrucisati de trei ori
Hibrizi simpli
Altele
Altele
Altele.
Orez:
Orez nedecorticat (orez paddy):
Destinat insamantarii
Altele:
Prefiert:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care au raportul lungime/ latime peste 2 dar sub 3
Care au raportul lungime/ latime minimum 3
Altele:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care au raportul lungime/ latime peste 2 dar sub 3
Care au raportul lungime/ latime minimum 3
Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):
Prefiert:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care au raportul lungime/ latime peste 2 dar sub 3
Care au raportul lungime/ latime minimum 3
Altele:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care au raportul lungime/ latime peste 2 dar sub 3
Care au raportul lungime/ latime minimum 3
Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:
Orez semialbit:
Prefiert:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care au raportul lungime/ latime peste 2 dar sub 3
Care au raportul lungime/ latime minimum 3
Altele:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care au raportul lungime/latime peste 2 dar sub 3.
Care au raportul lungime/latime minimum 3
Orez albit:
Prefiert:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care au raportul lungime/ latime peste 2 dar sub 3
Care au raportul lungime/ latime minimum 3
Altele:
Cu bobul rotund
Cu bobul mijlociu
Cu bobul lung:
Care prezinta un raport lungime/latime peste 2 dar sub 3
Care prezinta un raport lungime/latime minimum 3.
Orez sub forma de sparturi.
Boabe de sorg:
Hibrizi, destinati insamantarii.
Altele
Hrisca, mei, seminte de iarba-canarasului (Phalaris Canariensis); alte cereale:
Hrisca
Mei
Seminte de iarba-canarasului (Phalaris Canariensis)
Alte cereale:
Triticale
Altele
Capitolul 11 - Produse ale industriei moraritului; malt; amidon si fecule; inulina; gluten de grau
Faina de grau sau de meslin:
Faina de grau:
de Grau dur
de Grau comun si alac
faina de meslin.
Faina de cereale, alta decat de grau sau de meslin:
faina de secara
Faina de porumb:
Cu un continut de grasimi de maximum 1,5% din greutate
Altele
Altele:
faina de orz.
faina de ovaz
faina de orez
Altele
Crupe, gris si aglomerate sub forma de pelete, din cereale:
Crupe si gris:
Din grau:
din Grau dur.
Din grau comun si din alac (Triticum spelta) .
Din porumb:
Cu un continut de grasimi de maximum 1,5% din greutate.
Altele
Din alte cereale:
din secara
din orz.
din ovaz.
din orez
Altele
Aglomerate sub forma de pelete:
din secara.
din orz
din ovaz.
din porumb
din orez.
din grau.
Altele
Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub forma de fulgi, lustruite, taiate sau zdrobite), cu exceptia orezului de la pozitia 1
Boabe presate sau sub forma de fulgi:
De ovaz:
Boabe presate
sub forma de fulgi.
De alte cereale:
de grau
de secara
de porumb.
De orz:
Boabe presate
sub forma de fulgi.
Altele:
fulgi de orez.
Altele.
Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite, lustruite, taiate sau zdrobite):
De ovaz:
Decojite (decorticate) .
Decojite, taiate sau zdrobite (numite Grutze sau Grutten)
Lustruite.
numai zdrobite
Altele
De porumb:
Decojite (decorticate), chiar taiate sau zdrobite.
Lustruite.
numai zdrobite
Altele
De alte cereale:
De orz:
Decojite (decorticate)
Decojite, taiate sau zdrobite (numite Grutze sau Grutten)
Lustruite
numai zdrobite
Altele.
Altele:
Decojite (decorticate), chiar taiate sau zdrobite:
de grau.
Altele.
 Lustruite.
Numai zdrobite:
de grau.
 de secara
Altele.
Altele:
de grau.
de secara.
Altele.
Germeni de cereale, intregi, presati, sub forma de fulgi sau zdrobiti:
de grau
de Alte cereale
Faina, gris, pudra, fulgi, granule si aglomerate sub forma de pelete, din cartofi:
faina, gris si pudra
fulgi, granule si aglomerate sub forma de pelete.
Faina, gris si pudra din legume cu pastaie uscate, de la pozitia 07.13, din Sago sau din radacini sau tuberculi de la pozitia 07.14 si din produsele de l
Din legume cu pastaie uscate de la pozitia 07.13
Din Sago, sau din radacini sau tuberculi de la pozitia 07.14:
Denaturate.
Altele
Din produse de la Capitolul 8:
din banane
Altele
Malt, chiar prajit :
Neprajit:
De grau:
prezentat sub forma de faina
Altele
Altele:
prezentate sub forma de faina.
Altele
Prajit.
Amidon si fecule; inulina:
Amidon si fecule:
amidon de grau
amidon de porumb
fecule de cartofi
fecule de manioc.
Alte tipuri de amidon si fecule:
amidon de orez
Altele
Inulina
Gluten de grau, chiar uscat
Capitolul 12 - Seminte si fructe oleaginoase; seminte si fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie si furaje
Boabe de soia, chiar sfaramate:
Destinate insamantarii
Altele
Arahide, neprajite si nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfaramate:
In coaja:
Destinate insamantarii.
Altele
decorticate, chiar sfaramate
Copra
Seminte de in, chiar sfaramate:
Destinate insamantarii.
Altele
Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate:
Seminte de rapita sau de rapita salbatica cu un continut redus de acid erucic:
 Destinate insamantarii
Altele
Altele.
Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate:
Destinate insamantarii.
Altele:
Decorticate; in coji cu dungi albe sau gri.
Altele
Alte fructe si seminte oleaginoase, chiar sfaramate:
Seminte de bumbac:
Destinate insamantarii.
Altele
Seminte de susan:
Destinate insamantarii.
Altele
Seminte de mustar:
Destinate insamantarii.
Altele
Altele:
Seminte de mac:
Destinate insamantarii
Altele
Altele:
Destinate insamantarii
Altele:
Seminte de canepa.
Altele.
Faina si gris din fructe si seminte oleaginoase, altele decat cele de mustar:
din Boabe de soia
Altele.
Seminte, fructe si spori, destinate insamant arii:
Seminte de sfecla de zahar
Seminte de plante furajere:
de lucerna
De trifoi (Trifolium spp):
De trifoi rosu (Trifolium pratense L.)
Altele
De iarba:
De iarba pentru fanete (Festuca pratensis Huds.)
De iarba rosie (Festuca rubra L.) .
Altele
De planta furajera de Kentucky (Poapratensis L.)
De raigras (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.):
De raigras aristat (Lolium multiflorum Lam) .
De raigras peren (Lolium perenne L.)
Altele:
Mazariche; firuta de balta (Poa palustris L.) si suvar de munte (Poa trivialis L.); golomat (Dactylis glomerata); iarba vantului (Agrostis)
 Seminte de timoftica
Seminte de lupin.
Seminte de sfecla furajera (Beta vulgaris var. alba)
Altele
Seminte de plante erbacee cultivate In principal pentru flori
Altele:
Seminte de legume:
Seminte de gulii (Brassica oleracea, var. caulorapa si gongylodes L.)
Seminte de sfecla rosie (Beta vulgaris var. conditiva) .
Altele
Altele:
Seminte de Arbori de padure.
Altele:
Seminte de plante cultivate in principal pentru florile lor, altele decat cele mentionate la subpozitia 1209 30 00
Altele.
Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfaramate, macinate sau sub forma de pulbere sau pelete; lupulina:
Conuri de hamei, Nemacinate si nici sub forma de pulbere sau pelete.
Conuri de hamei, macinate sau sub forma de pulbere sau pelete; lupulina:
Conuri de hamei, macinate sau sub forma de pulbere sau pelete, cu un continut ridicat de lupulina; lupulina.
Altele
Plante si parti de plante, seminte si fructe din speciile folosite in principal in parfumerie, medicina sau ca insecticide, fungicide sau in scopuri similare
radacini de ginseng.
frunze de coca.
Tulpini de mac.
Altele:
Seminte de tonka
Altele
Roscove, alge, sfecla de zahar si trestie de zahar, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; samburi si miez de samburi de fruc
Alge
Altele:
Sfecla de zahar:
Uscata, chiar macinata
Altele
Altele:
Trestie de zahar
Roscove
Boabe de roscove:
Nedecorticate, nezdrobite, nemacinate
 Altele
Altele
Paie si pleava de cereale brute, chiar tocate, macinate, presate sau aglomerate sub forma de pelete
Gulii furajere, sfecla furajera, napi furajeri, fan, lucerna, trifoi, sparceta, varza furajera, lupin, mazariche si alte produse furajere similare, chiar aglome
faina si aglomerate sub forma de pelete de lucerna
Altele:
sfecla furajera, gulii furajere si Alte radacini furajere
Altele
Capitolul 13 - Gume rasini si alte seve si extracte vegetale
Selac; gume, rasini, gume-rasini si oleorasini (de exemplu balsamuri), naturale:
Guma arabica.
Altele
Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinati si pectati; agar-agar si alte mucilagii si agenti de marire a vascozitatii, derivate din produse veg
Seve si extracte vegetale:
Opiu.
din lemn dulce.
din hamei.
Altele:
oleorasini de vanilie.
Altele
Substante pectice, pectinati si pectati:
Uscate.
Altele
Mucilagii si agenti de marire a vascozitatii, derivati din produse vegetale, chiar modificati:
Agar-agar
Mucilagii si agenti de marire a vascozitatii, derivati din roscove, din boabe de roscove sau din seminte de guar, chiar modificati:
din roscove sau din Boabe de roscove
din Seminte de guar
Altele
Capitolul 14 - Materiale pentru impletit si alte produse de origine vegetala,necuprinse in alta parte
Materii vegetale de tipul celor folosite in principal in industria impletiturilor (de exemplu, bambus, ramuri de palmier, papura, stuf, trestie, rachita, rafie
Bambus
Ramuri de palmier
Altele.
Produse vegetale nedenumite si necuprinse in alta parte:
Linters de bumbac
Altele.
Sectiunea III - Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; produse ale disocierii acestora; grasimi alimentare prelucrate; ceara de o
Capitolul 15 - Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; produse ale disocierii acestora; grasimi alimentare prelucrate; ceara de origine anim
Grasime de porc (inclusiv untura) si grasime de pasare, altele decat cele de la pozitiile 02.09 sau 15.03:
Grasime de porc (inclusiv untura ):
Destinata utilizarilor industriale, alta decat cea destinata fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Grasime de pasare.
Grasimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decat cele de la pozitia 15.03:
Destinate utilizarilor industriale, altele decat destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele
Stearina din untura, ulei de untura, oleo-stearina, oleo-margarina si ulei de seu, neemulsionate, neamestecate, si nici altfel preparate:
Stearina din untura si oleo-stearina:
Destinate utilizarilor industriale
Altele
Ulei de seu, destinat utilizarilor industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Grasimi si uleiuri si fractiunile lor, de peste sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Uleiuri din ficat de peste si fractiunile lor:
Cu un continut de vitamina A de maximum 2500 unitati internationale per gram.
Altele:
din cambula
Altele.
Grasimi si uleiuri de peste si fractiunile lor, altele decat uleiurile din ficat de peste:
Fractiuni solide
Altele
Grasimi si uleiuri de mamifere marine si fractiunile lor:
Fractiuni solide
Altele
Grasime de usuc si grasimi derivate din aceasta, inclusiv lanolina:
Grasime de usuc bruta (suintina) .
Altele
Alte grasimi si uleiuri animale si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic.
Ulei de soia si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Ulei brut, chiar demucilaginat:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele
Ulei de arahide si fractiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Ulei brut:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Ulei de masline si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Uleiuri virgine:
ulei de Masline lampant.
Altele
Altele
Alte uleiuri si fractiunile lor, obtinute numai din masline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic si amestecurile acestor uleiuri sau fractiuni cu uleiuri s
Uleiuri brute.
Altele
Ulei de palmier si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Ulei brut:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele
Altele:
Fractiuni solide:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
altfel prezentate.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele.
Ulei de seminte de floarea-soarelui, de sofranas sau de seminte de bumbac si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Uleiuri de seminte de floarea-soarelui sau de sofranas si fractiunile lor:
Uleiuri brute:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele:
de Seminte de floarea-soarelui.
De sofranas.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele.
Ulei de seminte de bumbac si fractiunile lui:
Ulei brut, chiar fara gossipol:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Ulei de cocos (ulei de copra), de samburi de palmier sau de babassu si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Ulei de cocos (ulei de copra) si fractiunile lui:
Ulei brut:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
altfel prezentate
Altele:
Fractiuni solide:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
altfel prezentate.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
altfel prezentate
Uleiuri de samburi de palmier sau de babassu si fractiunile lor:
Uleiuri brute:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
altfel prezentate.
Altele:
Fractiuni solide:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
altfel prezentate.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
Altele
Uleiuri de rapita, de rapita salbatica sau de mustar si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Uleiuri de rapita sau de rapita salbatica Cu continut redus de acid erucic si fractiunile lor
Uleiuri brute:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele
Altele:
Uleiuri brute:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Alte grasimi si uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) si fractiunile lor, stabilizate, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Ulei din seminte de in si fractiunile lui:
ulei brut
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele.
Ulei de porumb si fractiunile lui:
Ulei brut:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana .
Altele.
Ulei de ricin si fractiunile lui:
Destinate producerii acidului aminoundecanoic, fabricarii fibrelor sintetice sau a materialelor plastice
Altele
Ulei de susan si fractiunile lui:
Ulei brut:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele
Altele:
Ulei de tung; uleiuri de jojoba si uleiuri de oiticica; ceara de myrica si ceara de Japonia; fractiunile lor
Ulei de seminte de tutun si fractiunile lui:
Ulei brut:
Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana
Altele.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele.
Alte uleiuri si fractiunile lor:
Uleiuri brute:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele:
Solide, prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
Solide, altfel prezentate; fluide.
Altele:
Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana.
Altele:
Solide, prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
Solide, altfel prezentate; fluide.
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si fractiunile lor, hidrogenate partial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, da
Grasimi si uleiuri animale si fractiunile lor:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
altfel prezentate
Grasimi si uleiuri vegetale si fractiunile lor:
Uleiuri de ricin hidrogenate, numite "ceara opal".
Altele:
Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
Altfel prezentate:
Uleiuri de rapita, de colza, de in, de floarea soarelui, de ilipe, de karite, de makore, de touloucouna sau de babassu, destinate utilizarilor tehnice sau
Altele:
Uleiuri de arahide, de seminte de bumbac, de boabe de soia sau de floarea-soarelui; alte uleiuri cu continut sub 50 % din greutate acizi grasi liberi si
 Altele.
Margarina; amestecuri sau preparate alimentare din grasimi sau din uleiuri de origine animala sau vegetala sau din fractiuni ale diferitelor grasimi sau
Margarina, cu exceptia margarinei lichide:
Cu un continut de grasimi din lapte peste 10% dar de maximum 15% din greutate
Altele
Altele:
Cu un continut de grasimi din lapte peste 10% dar de maximum 15% din greutate
Altele:
Uleiuri vegetale stabilizate, fluide, simplu amestecate
Amestecuri sau preparate culinare utilizate pentru a usura scoaterea preparatelor din forme
Altele
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si fractiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin caldura in vacuum sau gaz in
Linoxin
Uleiuri vegetale stabilizate, fluide, simplu amestecate, destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat cele destinate fabricarii produselor pen
Brute.
Altele
Altele:
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si fractiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin caldura in vacuum sau gaz in
Altele:
Amestecuri si preparate nealimentare din grasimi si Uleiuri Animale sau din grasimi si Uleiuri Animale si vegetale si fractiunile lor
Altele.
Glicerina bruta; ape si lesii de glicerina.
Ceara vegetala (alta decat trigliceridele), ceara de albine sau de alte insecte si spermantet, chiar rafinata sau colorata:
Ceara vegetala
Altele:
Spermantet, chiar rafinat sau colorat
Ceara de albine sau de alte insecte, chiar rafinata sau colorata:
Bruta
Altele.
Degras; reziduuri provenite de la tratarea grasimilor sau a cerii animale sau vegetale:
Degras.
Reziduuri provenite de la tratarea grasimilor sau a cerii animale sau vegetale:
Care contin ulei avand caracteristici de ulei de masline:
Paste de neutralizare (soapstocks)
Altele.
Altele:
Uleiuri de borhot sau de drojdie, Paste de neutralizare (soapstocks)
Altele.
Sectiunea IV - Produse ale industriei alimentare; bauturi, lichide alcoolice si otet; tutun si inlocuitori de tutun prelucrati
Capitolul 16 - Preparate din carne, din peste sau din crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvatice
Carnati, carnaciori, salamuri si produse similare, din carne, din organe sau din sange; preparate alimentare pe baza acestor produse:
din ficat
Altele:
Carnati si carnaciori, uscati sau pentru tartine, nefierti.
Altele
Alte preparate si conserve din carne, din organe sau din sange:
preparate omogenizate
Din ficat de orice animal:
De ficat de gasca sau rata :
Altele
Din pasari de curte de la pozitia 01.05:
Din curcani:
Care contin carne sau organe de pasari de curte in proportie de minimum 57% din greutate:
care contin numai carne de curcan nefiarta
Altele.
Care contin carne sau organe de pasari de curte in proportie de minimum 25%, dar sub 57% din greutate
Altele
Din cocosi sau gaini (specia Gallus domesticus):
Care contin carne sau organe de pasari de curte in proportie de minimum 57% din greutate:
Nefierte
Altele.
Continand carne sau organe de pasari de curte in proportie de minimum 25% dar sub 57% din greutate.
Altele
Altele:
Care contin carne sau organe de pasari de curte in proportie de minimum 57% din greutate:
Nefierte
Altele.
Care contin carne sau organe de pasari de curte in proportie de minimum 25% dar sub 57% din greutate.
Altele
Din specia porcine:
Jamboane si parti din acestea:
De animale domestice din specia porcine
Altele
Spete si parti din acestea:
De animale domestice din specia porcine
Altele
Altele, inclusiv amestecurile:
De animale domestice din specia porcine
Care contin carne sau organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura sau origine, in proportie de minimum 80% din greutate:
Spinari (Fara coloana vertebrala) si parti din acestea, inclusiv Amestecuri de Spinari si jamboane
coloana vertebrala si parti din aceasta, inclusiv Amestecuri de coloana vertebrala si spete.
 Alte Amestecuri care contin Jamboane, spete sau Spinari si parti din acestea
Altele.
Care contin carne sau organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura sau origine, in proportie de minimum 40% , dar sub 80%, din greutate.
Care contin carne sau organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura sau origine, sub 40% din greutate
Altele
Din specia bovine:
Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de carne sau organe nefierte.
Altele:
"Corned beef"in recipiente inchise ermetic
Altele
Altele, inclusiv preparate din sange de orice animal:
preparate din sange de orice animal
Altele:
de vanat sau de iepure
Altele:
Care contin carne si organe de animale domestice din specia porcine
Altele:
Care contin carne si organe de animale domestice din specia bovine:
Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de carne sau organe nefierte
Altele
Altele:
De ovine sau de caprine:
Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de carne sau organe nefierte:
de ovine
de caprine
Altele:
de ovine
de caprine
Altele
Extracte si sucuri de carne, de pesti sau de crustacee, de moluste sau de alte nevertebrate acvatice:
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1kg
Altele
Preparate si conserve din peste; caviar si inlocuitorii sai preparati din icre de peste:
Pesti, intregi sau bucati, cu exceptia pestilor tocati:
Somoni
Heringi:
File crud, acoperit doar Cu aluat sau pesmet (pane), chiar preprajit In ulei, congelat
Altele:
In recipiente inchise ermetic.
Altele
Sardine, sardinele si sproturi:
Sardine:
In ulei de masline
Altele.
Altele
Toni, pesti saritori si bonite (Sarda spp.):
Toni si pesti saritori:
In ulei vegetal
Altele:
File denumit "spate"
Altele.
Bonite (Sarda spp.) .
Macrou:
Din specia Scomber scombrus si Scomber japonicus:
File.
Altele.
din specia Scomber australasicus.
Hamsii (ansoa) (Engraulis eurasicholus)
Altele:
Salmonide, Altele decat somoni
Pesti de genul Euthynnus, alti decat pestii saritori (Euthynnus (katsuwonus) pelamis):
File denumit ''spate''
Altele
Pesti din specia Orcynopsis unicolor
Altele:
File crud, doar acoperit Cu aluat sau pesmet (pane), chiar preprajit In ulei, congelat
Altele:
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
Pesti marini din specia Pollachius virens
Merlucius (Merluccius spp., Urophycis spp.)
Pesti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) si Pesti marini din specia Pollachius pollachius.
 Altele
Alte preparate si conserve din peste:
preparate din surimi.
Altele:
de somoni.
de Salmonide, Altele decat somonii
De hamsii (ansoa) (Engraulis eurasicholus)
De sardine, de bonite, de macrouri din specia Scomber scombrus si Scomber japonicus si de Pesti din specia Orcynopsis unicolor
de Toni, de Pesti saritori si de alti Pesti de genul Euthynnus
de alti pesti
Caviar si inlocuitorii sai:
Caviar (icre de sturion) .
Inlocuitori de caviar.
Crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate:
Crabi
Creveti:
In recipiente inchise ermetic
Altele:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 2kg.
Altele
Homari:
Carne de homari preparata pentru fabricarea untului de homar sau a pastelor, pateurilor, supelor sau sosurilor de homar
Altele
Alte crustacee
Altele:
Moluste:
Midii (Mytilus spp., Perna spp.):
In recipiente inchise ermetic.
Altele.
Altele
Alte nevertebrate acvatice
Capitolul 17 - Zaharuri si produse zaharoase
Zahar din trestie sau din sfecla si zaharoza chimic pura, in stare solida:
Zahar brut la care nu s-au adaugat aromatizanti sau coloranti:
Din trestie:
Destinat rafinarii
Altele
Din sfecla:
Destinat rafinarii.
Altele
Altele:
la care s-au adaugat arome sau coloranti.
Altele:
zahar alb
Altele
Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza si fructoza (levuloza), chimic pure, in stare solida; siropuri de zahar la care nu s-au adaugat aromatiz
Lactoza si sirop de lactoza:
Care contin lactoza minimum 99 % din greutate, exprimata in lactoza anhidra calculata la materia uscata.
Altele
Zahar si sirop de artar:
Zahar de artar in stare solida, la care s-au adaugat aromatizanti sau coloranti
Altele
Glucoza si sirop de glucoza, care nu contine fructoza sau cu un continut de fructoza sub 20 % din greutate, in stare uscata :
Izoglucoza.
Altele:
Sub forma de pudra alba cristalina, aglomerata sau nu
Altele.
Glucoza si sirop de glucoza cu un continut de fructoza de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, in stare uscata, cu exceptia zaharului invertit:
Izoglucoza.
Altele
fructoza chimic pura
Alte fructoze si siropuri de fructoza cu un continut de fructoza peste 50 % in greutate, in stare uscata, cu exceptia zaharului invertit:
Izoglucoza.
sirop de inulina
Altele
Altele, inclusiv zahar invertit si alte zaharuri si amestecuri de sirop de zahar cu un continut de fructoza de 50 % din greutate, in stare uscata:
Maltoza chimic pura
Izoglucoza.
Maltodextrine si sirop de maltodextrine
Zaharuri si melase, caramelizate:
Care contin in stare uscata minimum 50 % din greutate zaharoza
Altele:
sub forma de pudra, aglomerata sau nu
Altele.
sirop de inulina
Altele
Melase rezultate din extractia sau rafinarea zaharului:
melase din trestie
Altele
Produse zaharoase fara cacao (inclusiv ciocolata alba):
Guma de mestecat (chewing-gum), chiar glasata cu zahar:
Cu un continut de zaharoza mai mic de 60 % din greutate, (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza):
Cu un continut de zaharoza egal sau mai mare de 60 % din greutate, (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza):
Altele:
Extracte de lemn dulce care contin zaharoza peste 10 % din greutate, dar care nu contin alte substante adaugate.
Preparate numite "ciocolata alba".
Altele:
Paste, inclusiv martipan, in ambalaje directe cu un continut net de minimum 1 kg
Pastile pentru gat si dropsuri contra tusei
Drajeuri si dulciuri similare drajeificate.
Altele:
 Gume si jeleuri, inclusiv Paste de fructe, sub forma de dulciuri
Bomboane de zahar ars, umplute sau nu.
Caramele.
Altele:
Obtinute prin compresie
Altele.
Capitolul 18 - Cacao si preparate din cacao
Cacao boabe si sparturi de boabe de cacao, crude sau prajite
Coji, pelicule (pielite) si alte resturi, de cacao
Pasta de cacao, chiar degresata:
Nedegresata
Degresata total sau partial
Unt, grasime si ulei, de cacao
Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti indulcitori.
Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao:
Pudra de cacao, cu adaos de zahar sau alti indulcitori :
Care nu contine zaharoza sau contine zaharoza sub 5 % din greutate (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza calculata in zaharo
Cu un continut de zaharoza de minimum 5 %, dar sub 65 % din greutate (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza calculata in zah
Cu un continut de zaharoza, (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza calculata in zaharoza, de minimum 65 %, dar sub 80 % din
Cu un continut de zaharoza, (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza) sau izoglucoza calculata in zaharoza de minimum 80 %.
Alte preparate prezentate fie sub forma de blocuri sau bare in greutate peste 2 kg, fie sub forma de lichid, de pasta, de pudra, de granule sau forme s
Cu un continut de unt de cacao de minimum 31 % din greutate, sau cu un continut de unt de cacao si grasimi din lapte de minimum 31% din greutat
Cu un continut de unt de cacao si grasimi din lapte de minimum 25% din greutate si sub 31 % din greutate
Altele:
Cu un continut de unt de cacao de minimum 18 % din greutate
Preparate numite "ciocolata cu lapte sfaramata"
Glazura de cacao
Altele
Altele prezentate sub forma de tablete, bare sau batoane:
Umplute
Neumplute:
Cu adaos de cereale, fructe sau nuci
Altele
Altele:
Ciocolata si produse din ciocolata:
Bomboane de ciocolata (praline), umplute sau nu:
care contin alcool
Altele.
Altele:
Umplute
Neumplute
dulciuri si Inlocuitori ale acestora, fabricate din Inlocuitori ai zaharului si care contin cacao
Pasta pentru tartine care contine cacao
preparate continand cacao, pentru bauturi
Altele
Capitolul 19 - Preparate pe baza de cereale, de faina, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie
Extracte de malt; preparate alimentare din faina, crupe, gris, amidon, fecule sau extracte de malt, care nu contin cacao sau care contin cacao intr-o p
preparate pentru alimentatia copiilor, conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul.
Amestecuri si aluaturi pentru prepararea produselor de brutarie, de patiserie sau a biscuitilor de la pozitia 1905
Altele:
Extracte de malt:
Cu un continut de extract uscat de minimum 90 % din greutate
Altele
Altele:
Care nu contin grasimi provenite din lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza, amidon sau fecule sau care contin in greutate sub 1,5 % grasimi din lapte
Altele
Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substante) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, g
Paste alimentare nefierte, neumplute si nici altfel preparate:
care contin oua
Altele:
care nu contin faina sau gris din Grau comun.
Altele
Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):
Care contin pesti, crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice, in proportie de peste 20 % din greutate
Care contin carnati, carnaciori si produse similare, carne si organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura si origine intr-o proportie de peste 20
Altele:
Fierte.
Altele
Alte paste alimentare:
Uscate.
Altele
Cuscus:
Nepreparat
Altele
Tapioca si inlocuitorii sai preparati din fecule, sub forma de fulgi, granule, bobite, criblura (resturi rezultate din cernere) sau alte forme similare.
Produse pe baza de cereale obtinute prin expandare sau prajire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decat porumbul), sub forma de boabe sau s
Produse pe baza de cereale obtinute prin expandare sau prajire :
pe baza de porumb
pe baza de orez
Altele
Preparate alimentare obtinute din fulgi de cereale neprajiti sau din amestecuri de fulgi de cereale neprajiti si din fulgi de cereale prajiti sau de cereale
preparate de tip Musli pe baza de fulgi de cereale neprajiti
Altele:
pe baza de porumb
pe baza de orez
Altele
Grau numit bulgur
Altele:
Orez.
Altele
Produse de brutarie, de patiserie si biscuiti chiar cu adaos de cacao; hostii, casete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste
Paine crocanta denumita "knackebrot".
Turta dulce:
Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), sub 30 % din greutate
Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), de minimum 30 % dar sub 50 % din greutate.
Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), de minimum 50 % din greutate
Biscuiti la care s-au adaugat indulcitori; vafe si alveole:
Biscuiti la care s-au adaugat indulcitori:
Acoperiti sau glasati complet sau partial cu ciocolata sau cu alte preparate care contin cacao:
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 85 g
Altele.
Altele:
Cu un continut de grasimi din lapte de minimum 8 % din greutate
Altele:
Sandwich de biscuiti
Altele.
 Vafe si alveole:
Cu un continut de apa peste 10 % din greutate
Altele :
Acoperite sau glasate complet sau partial cu ciocolata sau cu alte preparate care contin cacao:
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 85 g.
Altele.
Altele:
Sarate, umplute sau neumplute.
Altele.
Pesmet, paine prajita si produse similare prajite:
Pesmet.
Altele
Altele:
Azima (mazoth)
Hostii, casete goale pentru uz farmaceutic, Vafe Cu capac, Pasta Uscata de faina sau amidon, In foi si Produse similare.
Altele:
Paine, la care nu s-a adaugat miere, oua, branza sau fructe si care are un continut de zahar in substanta uscata de maximum 5% din greutate si gra
Biscuiti
Produse extrudate sau expandate, Sarate sau aromatizate.
Altele:
la care s-au adaugat indulcitori
Altele.
Capitolul 20 - Preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante
Legume, fructe si alte parti comestibile de plante, preparate sau conservate in otet sau acid acetic:
Castraveti si cornison.
Altele:
Chutney (condimente) de mango
fructe de genul Capsicum, Altele decat ardeii dulci sau ardeii grasi
Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) .
Ignami, batate si parti comestibile similare de plante cu un continut de amidon sau de fecule de minimum 5 % din greutate.
Ciuperci.
Miez (inima) de palmier
Masline
Ardei dulci sau Ardei grasi
fructe tropicale si Nuci tropicale
Altele
Tomate preparate sau conservate altfel decat in otet sau acid acetic:
Tomate, intregi sau in bucati:
Cojite
Altele
Altele:
Cu un continut de materie uscata sub 12 % din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net peste 1 kg.
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 1 kg
Cu un continut de materie uscata de minimum 12 % dar de maximum 30 % din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net peste 1kg
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 1kg.
Cu un continut de materie uscata peste 30 % din greutate:
In ambalaje directe cu un continut net peste 1kg
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 1kg.
Ciuperci si trufe, preparate sau conservate altfel decat in otet sau acid acetic:
Ciuperci din genul Agaricus :
Conservate provizoriu, complet fierte
Altele
Trufe
Altele
Alte legume preparate sau conservate altfel decat in otet sau acid acetic, congelate, altele decat produsele de la pozitia 2006:
Cartofi:
fierti si nepreparati altfel
Altele:
sub forma de faina, gris sau fulgi.
Altele
Alte legume si amestecuri de legume:
Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) .
Varza acra, capere si masline.
Mazare (Pisum sativum) si Fasole verde
Altele, inclusiv amestecuri:
Ceapa, fiarta si nepreparata altfel
Altele
Alte legume preparate sau conservate altfel decat in otet sau acid acetic, necongelate, altele decat produsele de la pozitia 2006 :
legume omogenizate
Cartofi:
sub forma de faina, gris sau fulgi.
Altele:
taiati In felii subtiri, prajiti sau copti, chiar sarati sau aromatizati, In ambalaje ermetice, pentru consumul direct
Altele
Mazare (Pisum sativum)
Fasole (Vigna spp, Phaseolus spp):
Fasole boabe
Altele
Sparanghel.
Masline:
Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) .
Alte legume si amestecuri de legume:
 Muguri de bambus
Altele:
fructe de genul Capsicum, Altele decat ardeii dulci sau ardeii grasi
Capere
 Anghinare.
 Morcovi.
 Amestecuri de legume
Varza acra
Altele
Legume, fructe, coji de fructe si alte parti de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate):
Ghimbir.
Altele:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate:
Cirese, visine
fructe tropicale si fructe tropicale Cu coaja.
Altele
Altele:
fructe tropicale si fructe tropicale Cu coaja.
Altele
Dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de fructe, obtinute prin fierbere, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori:
Preparate omogenizate:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate.
Altele:
de fructe tropicale.
Altele
Altele:
Citrice:
Cu un continut de zahar peste 30 % din greutate
Cu un continut de zahar peste 13 % dar de maximum 30 % din greutate.
Altele
Altele:
Cu un continut de zahar peste 30 % din greutate:
Piure si pasta de prune, in ambalaje directe, cu un continut net peste 100 kg si care sunt destinate prelucrarii industriale
Piure si Pasta de castane
Altele:
de Cirese, de visine.
de Capsuni, de fragi
de zmeura
Altele.
Cu un continut de zahar de peste 13 % din greutate, dar maximum 30 % din greutate:
Altele:
de fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja
Altele.
Fructe si alte parti comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori sau de alcool, nedenumit
Fructe cu coaja, arahide si alte seminte, chiar amestecate intre ele:
Arahide:
Unt de arahide.
Altele, in ambalaje directe, cu un continut net:
Peste 1 kg:
De maximum 1 kg:
Prajite.
Altele.
Altele, inclusiv amestecuri :
In ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:
Fructe tropicale cu coaja; amestecuri continand minimum 50% din greutate fructe tropicale cu coaja si fructe tropicale.
Altele:
Migdale si fistic, prajite
Altele.
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Fructe tropicale cu coaja; amestecuri continand minimum 50% din greutate fructe tropicale cu coaja si fructe tropicale.
Altele:
Fructe cu coaja, prajite:
Migdale si fistic.
Altele
Altele.
Ananas:
La care s-a adaugat alcool:
In ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 17 % din greutate
Altele.
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 19 % din greutate
Altele.
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net peste1 kg:
Cu un continut de zahar peste 17 % din greutate
Altele.
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 19 % din greutate
Altele.
la care nu s-a adaugat zahar
Citrice:
La care s-a adaugat alcool:
Cu un continut de zahar peste 9% din greutate:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas
Altele.
Altele:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas
Altele.
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:
Segmente de grapefruit
Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas; clementine, wilkings si alti hibrizi similari de citrice.
Altele.
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Segmente de grapefruit
Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas; clementine, wilkings si alti hibrizi similari de citrice.
Altele.
la care nu s-a adaugat zahar
Pere:
La care s-a adaugat alcool:
In ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas.
Altele.
Altele:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas.
Altele
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 15 % din greutate
Altele.
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate
Altele.
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 15 % din greutate
Altele.
la care nu s-a adaugat zahar
Caise:
La care s-a adaugat alcool:
In ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate:
Cu un titru alcoolic masic existent de maximum 11,85 % mas
Altele.
Altele:
 Cu un titru alcoolic masic existent de maximum 11,85 % mas
Altele.
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 15 % din greutate
Altele.
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net peste1kg:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate
Altele.
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 15 % din greutate
Altele.
La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net:
De minimum 5 kg
De minimum 4,5 kg, dar sub 5 kg
Sub 4,5 kg
Cirese si visine:
La care s-a adaugat alcool:
Cu un continut de zahar peste 9 % din greutate:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas
Altele.
Altele:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas
Altele.
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net:
 Peste 1 kg
 De maximum 1 kg.
La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net:
De minimum 4,5 kg .
Sub 4,5 kg.
Piersici, inclusiv piersici fara puf si nectarine:
La care s-a adaugat alcool:
In ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas.
Altele.
Altele:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas.
Altele.
In ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 15 % din greutate
Altele.
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net peste 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate
Altele.
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net de maximum 1 kg:
Cu un continut de zahar peste 15 % din greutate
Altele.
La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net:
De minimum 5 kg
Sub 5 kg
Capsuni, fragi:
La care s-a adaugat alcool:
Cu un continut de zahar peste 9 % din greutate:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas
Altele.
Altele:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas
Altele.
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net peste 1 kg.
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net de maximum 1 kg.
la care nu s-a adaugat zahar
Altele, inclusiv amestecuri, cu exceptia celor de la subpozitia 2008 19:
Miez (inima) de palmier.
Amestecuri:
La care s-a adaugat alcool:
Cu un continut de zahar de minimum 9 % din greutate:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
Altele:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
Altele:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
Altele:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar:
In ambalaje directe cu un continut net peste 1 kg:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
Altele:
Amestecuri in care nici unul din fructele componente nu depasesc 50 % din greutatea totala a fructelor prezente:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri care contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
Altele:
De fructe tropicale (inclusiv amestecurile ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net:
De minimum 5 kg :
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
De minimum 4,5 kg, dar sub 5 kg:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
Sub 4,5 kg:
De fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce contin minimum 50 % din greutate fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)
Altele
Altele:
La care s-a adaugat alcool:
Ghimbir:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas.
Altele.
Struguri:
Cu un continut de zahar peste 13 % din greutate
Altele.
Altele:
Cu un continut de zahar peste 9 % din greutate:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas:
fructe tropicale
Altele
Altele:
fructe tropicale
Altele
Altele:
Avand o concentratie masica de alcool de maximum 11,85 % mas:
fructe tropicale
Altele
Altele:
fructe tropicale
Altele
La care nu s-a adaugat alcool:
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net peste 1 kg:
Ghimbir.
Struguri.
Prune
Fructe tropicale
Altele.
La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net de maximum 1 kg:
Ghimbir
Fructe tropicale
Altele.
La care nu s-a adaugat zahar:
Prune in ambalaje directe cu un continut net:
De minimum 5 kg.
Sub 5 kg.
Porumb, altul decat porumbul dulce (Zea mays var. saccharata)
Ignami, batate si parti similare comestibile de plante, cu un continut de amidon de minimum 5% din greutate.
Altele.
Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) si sucuri de legume, nefermentate, fara adaos de alcool, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcito
Suc de portocale:
Congelate:
Cu o valoare Brix peste 67:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Cu o valoare Brix de maximum 67:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Altele
Necongelate, cu o valoare Brix de maximum 20.
Altele:
Cu o valoare Brix peste 67:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum 67:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Altele.
Suc de grepfrut (inclusiv de pomelo):
Cu o valoare Brix de maximum 20
Altele:
 Cu o valoare Brix peste 67:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum 67:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Altele.
Suc de orice alt singur fruct de citrice:
Cu o valoare Brix de maximum 20:
De o valoare peste 30 EURO per 100 kg greutate neta:
care contin zahar adaugat
care nu contin zahar adaugat
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta:
Suc de lamai:
care contin zahar adaugat
care nu contin zahar adaugat.
De alte citrice:
care contin zahar adaugat
care nu contin zahar adaugat.
Altele:
 Cu o valoare Brix peste 67:
 De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta.
Altele.
Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum 67:
De o valoare peste 30 EURO per 100 Kg greutate neta:
care contin za har adaugat
care nu contin zahar adaugat.
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta:
Suc de Lamai
Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate.
care nu contin zahar adaugat.
Sucuri de alte citrice:
Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate.
care nu contin zahar adaugat.
Suc de ananas:
Cu o valoare Brix de maximum 20:
De o valoare peste 30 EURO per 100 kg greutate neta, continand zahar adaugat.
Altele:
care contin zahar adaugat.
care nu contin zahar adaugat
Altele:
Cu o valoare Brix peste 67:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum 67:
De o valoare peste 30 EURO per 100 kg greutate neta, continand zahar adaugat
Altele:
 Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate.
 Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate
care nu contin zahar adaugat
Suc de tomate:
care contin zahar adaugat.
Altele
Suc de struguri (inclusiv must de struguri):
Cu o valoare Brix de maximum 30:
De o valoare peste 18 EURO per 100 kg greutate neta
De o valoare de maximum 18 EURO per 100 kg greutate neta.
Altele:
Cu o valoare Brix peste 67:
De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Cu o valoare Brix peste 30 dar de maximum 67:
De o valoare peste 18 EURO per 100 kg greutate neta:
Concentrate.
Altele.
De o valoare de maximum 18 EURO per 100 kg greutate neta:
Cu un continut de zahar adaugat peste 30% din greutate:
Concentrate.
Altele
Altele.
Suc de mere:
Cu valoare Brix de maximum 20:
care contin zahar adaugat
care nu contin zahar adaugat
Altele:
Cu o valoare Brix peste 67:
De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum 67:
De o valoare peste 18 EURO per 100 kg greutate neta si care contin zahar adaugat .
Altele:
Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate
 care nu contin zahar adaugat
Suc de orice alt singur fruct sau leguma:
Cu o valoare Brix peste 67:
Suc de pere:
De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Altele:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta:
din fructe tropicale
Altele.
Altele:
din fructe tropicale.
Altele.
Cu o valoare Brix de maximum 67:
Suc de pere:
De o valoare peste 18 EURO per 100 kg greutate neta si care contin zahar adaugat
Altele:
Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate
care nu contin zahar adaugat.
Altele:
De o valoare peste 30 EURO per 100 kg greutate neta si care contin zahar adaugat:
Suc de Cirese sau de visine.
Sucuri din fructe tropicale
Altele.
Altele:
Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate:
 din fructe tropicale.
Altele
Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate:
din fructe tropicale.
Altele
Care nu contin zahar adaugat:
Suc de fructe din specia Vaccinium macrocarpon
Suc de Cirese sau de visine
Sucuri din fructe tropicale
Altele
Amestecuri de sucuri:
Cu o valoare Brix peste 67:
Amestecuri de suc de mere si suc de pere:
De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg greutate neta.
Altele.
Altele:
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta
Altele.
Cu o valoare Brix de maximum 67:
Amestecuri de suc de mere si de suc de pere:
De o valoare de maximum 18 EURO per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Altele.
Altele:
De o valoare peste 30 EURO per 100 kg greutate neta:
Amestecuri de sucuri de citrice si de suc de ananas:
care contin zahar adaugat
Altele
Altele:
care contin zahar adaugat
Altele
De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg greutate neta:
Amestecuri de sucuri de citrice si de suc de ananas:
Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate
Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate.
care nu contin zahar adaugat.
Altele:
Cu un continut de zahar adaugat peste 30 % din greutate:
Amestecuri de Sucuri de fructe tropicale
Altele
Cu un continut de zahar adaugat de maximum 30 % din greutate:
Amestecuri de Sucuri de fructe tropicale
Altele
Care nu contin zahar adaugat:
Amestecuri de Sucuri de fructe tropicale
Altele
Capitolul 21 - Preparate alimentare diverse
Extracte, esente si concentrate de cafea, de ceai sau de mate si preparate pe baza de aceste produse sau pe baza de cafea, de ceai sau de mate; c
Extracte, esente si concentrate de cafea si preparate pe baza acestor extracte, esente sau concentrate sau pe baza de cafea:
Extracte, esente si concentrate:
Preparate pe baza de extracte, de esente sau de concentrate sau pe baza de cafea:
pe baza de extracte, esente sau concentrate de cafea
Altele
Extracte, esente si concentrate de ceai sau de mate si preparate pe baza acestor extracte, esente sau concentrate sau pe baza de ceai sau de mat
extracte, esente si concentrate
Preparate:
pe baza de extracte, esente sau concentrate de Ceai sau mate.
Altele
Cicoare prajita si alti inlocuitori prajiti de cafea si extractele, esentele si concentratele lor:
Cicoare prajita si alti inlocuitori prajiti de cafea:
Cicoare prajita.
Altele. .
Extracte, esente si concentrate de cicoare prajita si de alti inlocuitori prajiti de cafea:
de Cicoare prajita
Altele
Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu exceptia vaccinurilor de la pozitia 30.02); praf de copt preparat:
Drojdii active:
Drojdii de cultura
Drojdii pentru panificatie:
Uscate
Altele
Altele
Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte:
Drojdii inactive:
In tablete, cuburi sau in alte forme similare, sau in ambalaje directe cu un continut net de maximum 1 kg
Altele
Altele
Praf de copt preparat
Preparate pentru sosuri si sosuri preparate; condimente si produse de asezonare, amestecate; faina de mustar si mustar preparat:
Sos de soia
Ketchup si Alte sosuri, de tomate.
Faina si pudra de mustar si mustar preparat:
faina si pudra de mustar
mustar preparat
Altele:
Chutney (condimente) de mango, lichide
Biter aromat, cu un titru alcoolic volumic de minimum 44,2 % vol si de maximum 49,2 % vol, cu un continut de gentiana, mirodenii si ingrediente dive
Altele
Preparate pentru supe, ciorbe sau supe crema; supe, ciorbe sau supe crema preparate; preparate alimentare compuse omogenizate:
Preparate pentru supe, ciorbe sau supe crema; supe, ciorbe sau supe crema preparate:
preparate alimentare compuse omogenizate
Inghetate si alte produse similare sub forma inghetata, comestibile, cu sau fara cacao:
Care nu contin grasimi din lapte, sau contin sub 3 % din greutate grasimi din lapte
Cu un continut de grasimi din lapte:
De minimum 3 % dar sub 7 %
De minimum 7%
Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte:
Concentrate de proteine si substante proteice texturate:
Care nu contin grasimi din lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza, amidon sau faina de cartofi (fecule), sau contin sub 1,5 % grasimi din lapte, sub 5 %
Altele
Altele:
preparate alcoolice compuse, Altele decat cele pe baza de Substante odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea bauturilor.
Siropuri de zahar, aromatizate sau cu adaos de coloranti:
de izoglucoza
Altele:
de lactoza
de Glucoza sau de maltodextrine
Altele.
Altele:
Care nu contin grasimi din lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza, amidon, sau fecule, sau contin sub 1,5 % grasimi din lapte, sub 5 % zaharoza sau iz
Altele
Capitolul 22 - Bauturi, lichide alcoolice si otet
Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale si apele gazeificate care nu contin zahar sau alti indulcitori si nici aromatizanti; gheata si zapada:
Ape minerale si ape gazeificate:
Ape minerale naturale:
Fara bioxid de carbon
Altele
Altele
Altele.
Ape, inclusiv ape minerale si ape gazeificate, care contin zahar sau alti indulcitori sau aromatizate si alte bauturi nealcoolice, excluzand sucurile de
Ape, inclusiv apele minerale si apele gazeificate, care contin zahar sau alti indulcitori sau aromatizate
Altele:
Care nu contin produse de la pozitiile 0401 pana la 0404 sau grasimi obtinute din produse de la pozitiile 0401 pana la 0404
Altele cu un continut de grasimi provenite din produse de la pozitiile 0401 pana la 0404:
Sub 0,2 % din greutate
Minimum 0,2 %, dar sub 2 %
De minimum 2 %
Bere fabricata din malt:
In recipiente al caror continut este de maximum 10 l:
In sticle
Altele
In recipiente al caror continut este peste 10 l
Vinuri din struguri proaspeti, inclusiv vinurile imbogatite cu alcool; must din struguri, altul decat cel de la pozitia 2009:
Vinuri spumoase:
Avand titru alcoolic volumic de minimum 8,5 % vol:
Sampanie
Altele
Altele:
Asti spumante
Altele
Alte vinuri; must de struguri a carui fermentatie a fost impiedicata sau oprita prin adaos de alcool:
In recipiente cu un continut de maximum 2 l:
Vinuri, altele decat cele de la subpozitia 2204 10, prezentate in sticle inchise cu dopuri tip "ciuperca", fixate cu ajutorul clemelor sau legaturilor; vinuri
Altele:
Avand concentratia de alcool functie de volum de maximum 13 % vol:
Vinuri de calitate produse in regiuni determinate:
Vinuri albe:
Alsace
Bordeaux
Bourgogne.
Val de Loire.
Mosel-Saar-Ruwer
Pfalz (Palatinat)
Rheinhessen (Hesse rhenane)
Tokay
Lazio (Latium)
Toscana (Toscane)
Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut Adige) si Friuli (Frioul)
Veneto.
Vinho Verde.
Penedes
Rioja.
Valencia.
Altele
Altele:
Bordeaux
Bourgogne.
Beaujolais.
Cotes-du-Rhone.
Languedoc-Roussillon
Val de Loire.
Piemonte (Piemont)
Toscana (Toscane)
Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut Adige).
Veneto.
Dao, Bairrada si Douro
Navarra
Penedes
Rioja.
Valdepenas
Altele
Altele:
Vinuri albe
Altele
Avand titru alcoolic volumic peste 13 % vol, dar maximum 15 % vol:
Vinuri de calitate produse in regiuni determinate:
Vinuri albe
Tokay
Altele
Altele
Altele:
Vinuri albe
Altele
Avand titru alcoolic volumic peste 15 % vol. dar maximum 18 % vol.:
Marsala.
Samos si Muscat de Lemnos.
Porto
Madeira si muscatel de Setubal
Xeres
Altele.
Avand titru alcoolic volumic peste 18 % vol. dar maximum 22 % vol.:
Porto
Madeira, Xeres si muscatel de Setubal.
Altele.
Avand titru alcoolic volumic peste 22% vol.
Altele:
Vinuri, altele decat cele de la subpozitia 2204 10, prezentate in sticle inchise cu dopuri tip "ciuperca", fixate cu ajutorul clemelor sau legaturilor; vinuri
Altele:
Avand un titru alcoolic volumic de maximum 13 % vol:
Vinuri de calitate produse in regiuni determinate:
Vinuri albe:
Tokay
Bordeaux
Bourgogne.
Val de Loire.
Altele
Altele:
Bordeaux
Bourgogne.
Beaujolais
Cotes-du-Rhone.
Languedoc-Roussillon
Val de Loire.
Altele
Altele:
Vinuri albe:
Sicilia (Sicile) .
Veneto.
Altele
Altele:
Puglia (Pouilles)
Sicilia (Sicile) .
Altele
Avand titru alcoolic volumic peste 13% vol, dar maximum 15 % vol:
Vinuri de calitate produse in regiuni determinate:
Vinuri albe
Tokay
Altele
Altele
Altele:
Vinuri albe
Altele
Avand titru alcoolic volumic peste 15 % vol dar maximum 18 % vol:
Marsala.
Samos si Muscat de Lemnos.
Porto
Madeira si muscatel de Setubal
Xeres
Altele.
Avand titru alcoolic volumic peste 18 % vol. dar maximum 22 % vol:
Porto
Madeira, Xeres si muscatel de Setubal.
Altele.
Avand titru alcoolic volumic peste 22 % vol.
Alte musturi de struguri:
partial fermentate, altfel decat Cu adaos de alcool
Altele:
Cu densitatea de maximum 1,33 g/cm3 la 20°C si avand titru alcoolic volumic de maximum 1% vol:
Concentrate
Altele.
Altele:
Concentrate
Altele
Vermuturi si alte vinuri din struguri proaspeti, aromatizate cu plante sau substante aromatice:
In recipienti cu un continut de maximum 2 l:
Avand titru alcoolic volumic de maximum 18 % vol.
Avand titru alcoolic volumic peste 18 %vol
Altele:
Avand titru alcoolic volumic de maximum 18 %vol
Avand titru alcoolic volumic peste 18 %vol
Alte bauturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel); amestecuri de bauturi fermentate si amestecuri de bauturi fermentate si
Piquette.
Altele:
Spumoase:
cidru de mere si cidru de pere
Altele
Nespumoase, prezentate in recipiente cu un continut:
De maximum 2 litri:
cidru de Mere si cidru de pere.
Altele.
Peste 2 litri:
cidru de Mere si cidru de pere.
 Altele
Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic si alte distilate denaturate, de orice concentratie:
Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minim 80%
alcool etilic denaturat si Alte distilate Denaturate, de orice concentratie
Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80%; distilate, rachiuri, lichioruri si alte bauturi spirtoase:
Distilat de vin sau de tescovina de struguri:
Prezentate in recipiente, cu un continut de maximum 2 l:
Coniac.
Armaniac
Grappa
Brandy de Jerez
Altele
Prezentate in recipiente, cu un continut peste 2 l:
distilate primar
Altele:
Coniac
Armaniac.
Grappa
Brandy de Jerez
Altele.
Whisky:
Whisky "bourbon", prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l.
Peste 2 l
Whisky scotian ("scotch whisky"):
Whisky din single malt pur, prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l
Peste 2 l
Whisky combinat, prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l
Peste 2 l
Altele, prezentate in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l
Peste 2 l
 Altele, prezentate in recipiente cu un continut:
 De maximum 2 l
 Peste 2 l.
Rom si alte rachiuri obtinute prin distilare, dupa fermentarea produselor din trestie de zahar:
Prezentate in recipiente cu un continut de maximum 2 l :
Rom cu un continut de substante volatile altele decat alcool etilic si metilic de minimum 225 g per hectolitru de alcool pur (cu o toleranta de 10%)
Altele:
Cu o valoare peste 7,9 EURO per litru de alcool pur
Altele.
Prezentate in recipiente cu un continut peste 2 l:
Rom cu un continut de substante volatile altele decat alcool etilic si metilic de minimum 225 g per hectolitru de alcool pur (cu o toleranta de 10%)
Altele:
Cu o valoare peste 2 EURO per litru de alcool pur
Altele.
Gin si rachiu de ienupar:
Gin, prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l.
Peste 2 l
Rachiu de ienupar, prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l.
Peste 2 l.
Votca:
Cu titru alcoolic volumic de maximum 45,4 % vol prezentate in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l.
Peste 2 l
Cu titru alcoolic volumic peste 45,4 % vol prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l
Peste 2 l
Lichioruri:
Prezentate in recipiente cu un continut de maximum 2 l.
Prezentate in recipiente cu un continut peste 2 l
Altele:
Arak, prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l.
Peste 2 l
Rachiu obtinut din prune, pere, sau cirese sau visine (excluzand lichiorurile), prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l.
Peste 2 l
Alte rachiuri si alte bauturi spirtoase, prezentate in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l:
Uzo.
Altele:
Rachiuri (excluzand lichiorurile):
Distilate din fructe:
Calvados.
Altele
Altele:
Korn.
Tequila
Altele
Alte bauturi spirtoase.
Peste 2 l:
Rachiuri (excluzand lichiorurile):
Distilate din fructe:
Tequila
Altele.
Alte bauturi spirtoase
Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % vol prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l.
Peste 2 l
Otet comestibil si inlocuitori de otet comestibil obtinuti din acid acetic:
Otet de vin, prezentat in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l
Peste 2 l.
Altele, prezentate in recipiente cu un continut:
De maximum 2 l
Peste 2 l
Capitolul 23 - Reziduuri si deseuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale
Faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete din carne, organe, peste sau crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alim
Faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete din carne sau din organe; jumari
faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete, din peste sau crustacee, din moluste sau din Alte nevertebrate acvatice
Tarate, sparturi si alte reziduuri, aglomerate sub forma de pelete, provenite din macinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a
De porumb:
Al caror continut de amidon este de maximum 35 % din greutate.
Altele
De grau:
Al caror continut de amidon este mai mic sau egal cu 28 % din greutate si procentajul lui de trecere printr-o sita, cu tesatura metalica cu deschizatura
Altele
De alte cereale:
De orez:
Al caror continut de amidon este de maximum 35 % din greutate
Altele
Altele:
Al caror continut de amidon este mai mic sau egal cu 28 % din greutate si procentajul lui de trecere printr-o sita, cu tesatura metalica cu deschizatura
 Altele
de plante leguminoase
Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului si reziduuri similare, pulpa de sfecla de zahar, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahar si alte
Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului si reziduuri similare:
Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb (excluzand substantele concentrate de inmuiere), cu un continut de proteine calculat in m
Peste 40 % din greutate.
De maximum 40 % din greutate
Altele
Pulpa de sfecla de zahar, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahar si alte deseuri rezultate de la fabricarea zaharului:
Pulpa de sfecla de zahar
Altele
Depuneri si deseuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare
Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de soia
Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de arahide
Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia grasimilor sau uleiurilor vegetale, altele deca
din Seminte de bumbac.
din Seminte de in
din Seminte de floarea-soarelui
din Seminte de rapita sau de rapita salbatica
Seminte de rapita sau de rapita salbatica cu un continut redus de acid erucic.
Altele
din Nuci de cocos sau copra
din Nuci sau Miez de nuca de palmier.
Altele:
din Germeni de porumb.
Altele:
Turte de masline si alte reziduuri provenite din extractia uleiului de masline:
Avand un continut de ulei de masline de maximum 3% din greutate.
Avand un continut de ulei de masline peste 3% din greutate.
Altele
Drojdii de vin; tartru brut:
Drojdii de vin:
Avand titru alcoolic total de maximum 7,9 % mas si un continut in materie uscata de minimum 25 % din greutate
Altele
Tartru brut
Materiale vegetale si deseuri vegetale, reziduuri si subproduse vegetale, chiar aglomerate sub forma de pelete, de tipul celor folosite in hrana animal
 Drojdie de struguri:
 Avand titru alcoolic total de maximum 4,3 % mas si un continut in materie uscata de minimum 40 % din greutate
Altele
Ghinde de stejar si castane de India; drojdii de fructe, altele decat cele de struguri
 Altele.
Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor:
Alimente pentru caini sau pisici, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Cu un continut de amidon sau de fecule, de glucoza sau de sirop de glucoza, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine clasificate la subpozitiil
Cu un continut de amidon,de fecule, de glucoza, de maltodextrine, de sirop de glucoza sau sirop de maltodextrine:
Care nu contin amidon, sau cu un continut de amidon de maximum 10 % din greutate:
Care nu contin produse lactate, sau cu un continut de produse lactate sub 10 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 10 % si sub 50 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 50 % si sub 75 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 75 % din greutate.
Cu un continut de amidon sau de fecule peste 10 % si de maximum 30 % din greutate:
Care nu contin produse lactate, sau cu un continut de produse lactate sub 10 % din greutate.
Cu un continut de produse lactate de minimum 10 % si sub 50 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 50 % din greutate.
Cu un continut de amidon sau de fecule peste 30 % din greutate:
Care nu contin produse lactate, sau cu un continut de produse lactate sub 10 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 10 % si sub 50 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 50 % din greutate.
care nu contin amidon sau fecule, Glucoza sau sirop de Glucoza, Maltodextrine sau sirop de Maltodextrine si care contin Produse lactate
Altele
Altele:
                                                         ț
Produse numite "solubile" din peste sau din mamifere marine.
Produse prevazute la nota complementara 5 de la prezentul capitol. (Nota complementara 5: Se clasifica la subpozi ia 2309 90 20 numai reziduurile
Altele, inclusiv preamestecuri (premixuri):
Cu un continut de amidon sau de fecule, de glucoza sau de sirop de glucoza, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine de la subpozitiile 1702
Cu un continut de amidon sau de fecule sau de glucoza sau de maltodextrine, sau de sirop de glucoza sau de sirop de maltodextrine :
Care nu contin amidon sau fecule, sau cu continut de amidon sau de fecule de maximum 10 % din greutate:
Care nu contin produse lactate, sau cu un continut de produse lactate sub 10 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 10 % si sub 50 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 50 % si sub 75 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 75 % din greutate.
Cu un continut de amidon sau de fecule peste 10 % si de maximum 30 % din greutate:
Care nu contin produse lactate, sau cu un continut de produse lactate sub 10 % din greutate.
Cu un continut de produse lactate de minimum 10 % si sub 50 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 50 % din greutate.
Cu un continut de amidon sau de fecule peste 30 % din greutate:
Care nu contin produse lactate, sau cu un continut de produse lactate sub 10 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 10 % si sub 50 % din greutate
Cu un continut de produse lactate de minimum 50 % din greutate.
care nu contin amidon sau fecule, Glucoza sau sirop de Glucoza, Maltodextrine sau sirop de Maltodextrine si care contin Produse lactate
Altele:
Pulpa de sfecla de zahar Cu adaos de melasa
Altele:
Cu un continut in greutate de minimum 49 % de clorura de colina pe o baza organica sau anorganica
Altele.
Capitolul 24 - Tutun si inlocuitori de tutun
Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutun:
Tutunuri nedesprinse de pe tulpina:
Tutunuri uscate cu aer cald (light air cured)
Tutunuri de tip oriental (suncured) uscate la soare
Tutunuri (dark air-cured) uscate cu fum rece
Tutunuri uscate cu fum (flue cured)
Alte tutunuri
Tutunuri , desprinse de pe tulpina partial sau total:
Tutunuri uscate cu aer cald (light air cured)
Tutunuri de tip oriental (sun-cured) uscate la soare
Tutunuri (dark air-cured) uscate cu fum rece
Tutunuri uscate cu fum (flue cured)
Alte tutunuri
Deseuri de tutun.
Tigari de foi (inclusiv cele cu capete taiate), trabucuri si tigarete, din tutun sau din inlocuitori de tutun:
Tigari de foi (inclusiv cele Cu capete taiate) si trabucuri, continand tutun
Tigarete continand tutun:
Tigarete, continand cuisoare (Eugenia aromatica)
Altele
Altele.
Alte tutunuri si inlocuitori de tutun prelucrate; tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"; extracte si esente de tutun:
Tutun pentru fumat, cu sau fara inlocuitori, in orice proportie:
In ambalaje directe cu un continut net de maximum 500 g.
Altele
Altele:
Tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"
Altele:
Tutunuri pentru mestecat si Tutunuri pentru prizat
Altele
Sectiunea V - Produse minerale
Capitolul 25 - Sare, sulf; pamanturi si pietre, ipsos, var si ciment
Sare (inclusiv sare de masa si sare denaturata) si clorura de sodiu pura, chiar sub forma de solutie apoasa sau cu adaos de agenti antiaglomeranti s
apa de mare si Ape provenind din saline
Sare (inclusiv sare de masa si sare denaturata) si clorura de sodiu pura, chiar in solutie apoasa sau cu adaos de agenti antiaglomeranti sau agenti c
Destinate transformarii chimice (separarea Na de Cl) pentru fabricarea altor produse
Altele:
Denaturate (2) sau destinate altor utilizari industriale (inclusiv pentru rafinare) excluzand conservarea sau prepararea produselor destinate alimentati
Altele:
Sare Destinata alimentatiei umane
Altele
Pirite de fier neprajite
Sulf de orice fel, cu exceptia sulfului sublimat, a sulfului precipitat si a sulfului coloidal:
Sulf brut si Sulf nerafinat
Altele
Grafit natural:
sub forma de pulbere sau foite
Altele
Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate, cu exceptia nisipurilor metalifere de la Capitolul 26:
Nisipuri silicioase si Nisipuri cuartoase
Alte Nisipuri
Cuart (altul decat nisipurile naturale); cuartite, chiar degrosate sau simplu debitate cu ferastraul sau prin alt procedeu, in blocuri sau in placi de forma
Cuart
Cuartite:
Caolin si alte argile caolinice, chiar calcinate:
Caolin
Alte argile caolinice
Alte argile (cu exceptia argilelor expandate de la pozitia 68 06), andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate; mulit; pamanturi de samota si de caramizi s
Bentonita
argile refractare
Alte argile
Andaluzit, cianit si silimanit
Mulit
Pamanturi de samota sau de caramizi silicioase
Creta
Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminocalcici naturali si creta fosfatica:
Nemacinate
macinate
Sulfat de bariu natural (baritina); carbonat de bariu natural (witherit), chiar calcinat, altele decat oxidul de bariu de la pozitia 28 16:
Sulfat de bariu natural (baritina)
Carbonat de bariu natural (witherit)
Faina silicioasa fosila (de exemplu kieselgur, tripolit si diatomit) si alte pamanturi silicioase similare, chiar calcinate, cu o densitate aparenta de maxim
Piatra ponce; emeri (piatra de slefuit); corindon natural, granat natural si alte abrazive naturale, chiar tratati termic:
Piatra ponce:
Emeri (Piatra de slefuit), corindon natural, granat natural si Alte abrazive naturale
Ardezie, chiar degrosata sau simplu debitata prin taiere cu ferastraul sau prin alt procedeu, in blocuri sau in placi de forma patrata sau dreptunghiula
Marmura, travertin, ecausin si alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru constructii avand o densitate aparenta de minimum 2,5 si alabastru, ch
Marmura si travertin:
brute sau degrosate
Debitate simplu, prin taiere cu ferastraul sau prin alt procedeu, in blocuri sau in placi de forma patrata sau dreptunghiulara:
Cu o grosime de maximum 4 cm
Cu o grosime peste 4 cm, dar de maximum 25 cm
Altele
Ecausin si alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru constructii; alabastru
Granit, porfir, bazalt, gresie si alte pietre pentru cioplit sau pentru constructii, chiar degrosate sau simplu debitate, cu fierastraul sau prin alte procede
Granit:
brut sau degrosat
Simplu debitat, cu ferastraul sau prin alte procedee, in blocuri sau in placi de forma patrata sau dreptunghiulara:
Cu o grosime de maximum 25 cm
Altele
Gresie:
Alte pietre pentru cioplit sau pentru constructii
Prundis, pietris, pietre concasate, din cele folosite in general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru caile ferate sau alt balast,
Prundis, pietris, pietre concasate, din cele utilizate in general ca agregate pentru betoane sau pentru pietruirea drumurilor, pentru caile ferate sau alt
Bolovani, Prundis, pietris si silex
Piatra de var, dolomita si Alte pietre calcaroase, concasate
Altele
Macadam de zgura, de zgura metalurgica sau de deseuri industriale similare, chiar continand materialele mentionate la subpozitia 2517 10
Macadam gudronat pentru sosele
Granule, aschii si praf din pietre de la pozitiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic:
de Marmura
Altele
Dolomita, chiar sinterizata sau calcinata, inclusiv dolomita degrosata sau simplu debitata, cu ferastraul sau prin alte procedee, in blocuri sau in placi
Dolomita necalcinata, nesinterizata, asa-zisa "cruda"
dolomita calcinata sau sinterizata
dolomita aglomerata
Carbonat de magneziu natural (magnezita); magnezie topita; magnezie calcinata total (sinterizata), chiar continand cantitati mici de alti oxizi adaugat
Carbonat de magneziu natural (magnezita)
Altele:
Oxid de magneziu, altul decat carbonatul natural de magneziu (magnezita) calcinat
Magnezie calcinata total (sinterizata)
Altele
Gips; anhidrit; ipsos (din gips calcinat sau din sulfat de calciu), chiar colorat, cu sau fara adaos de cantitati mici de acceleratori sau intarzietori:
Gips; anhidrit
Ipsos:
de constructie
Altele
Piatra de var pentru furnale (fondant calcaros); piatra de var si alte roci calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului
Var nestins, var stins si var hidraulic, cu exceptia oxidului si hidroxidului de calciu de la pozitia 28 25:
var nestins
var stins
var hidraulic
Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate, numite "clinker"), chiar colorate:
Cimenturi nepulverizate, numite "clinker"
Cimenturi Portland:
Cimenturi albe, chiar colorate artificial
Altele
Cimenturi aluminoase
Alte cimenturi hidraulice:
Ciment de furnal inalt
Altele
Azbest
Crocidolit
Altele
Mica, inclusiv despicata in foite sau lamele neregulate (splittings); deseuri de mica:
Mica bruta sau despicata In foite sau lamele neregulate
pudra de Mica
deseuri de Mica
Steatit natural, chiar degrosat sau simplu debitat prin taiere cu ferastraul sau prin alte procedee, in blocuri sau placi de forma patrata sau dreptunghiu
Nemacinate, nepulverizate
macinate sau pulverizate
Borati naturali si concentratele lor (chiar calcinati), cu exceptia boratilor extrasi din saramuri naturale; acid boric natural cu o concentratie de maxim 8
Borati de sodiu naturali si concentratele lor (chiar calcinati)
Altele
Feldspat; leucit; nefelin si nefelin sienit; fluorina:
Feldspat
Fluorina:
Cu maximum 97% din greutate fluorura de calciu
Cu peste 97% din greutate fluorura de calciu
Leucit, nefelin si nefelin sienit
Substante minerale nedenumite si necuprinse in alta parte:
Vermiculita, perlit si clorita, neexpandate:
Perlit
Vermiculita si clorita
Kieserit, epsomit (sulfati de magneziu naturali)
Altele:
Sepiolit
Altele
Capitolul 26 - Minereuri, zgura si cenusa
Minereuri de fier si concentratele lor, inclusiv piritele de fier prajite (cenusa de pirite):
Minereuri de fier si concentratele lor, altele decat piritele de fier prajite (cenusa de pirite):
Neaglomerate
aglomerate
pirite de fier prajite (cenusa de pirite)
Minereuri de mangan si concentratele lor, inclusiv minereuri de mangan feruginoase si concentratele lor cu un continut minim de mangan de 20% din
Minereuri de cupru si concentratele lor
Minereuri de nichel si concentratele lor
Minereuri de cobalt si concentratele lor
Minereuri de aluminiu si concentratele lor
Minereuri de plumb si concentratele lor
Minereuri de zinc si concentratele lor
Minereuri de staniu (cositor) si concentratele lor
Minereuri de crom si concentratele lor
Minereuri de tungsten (wolfram) si concentratele lor
Minereuri de uraniu sau de toriu si concentratele lor:
Minereuri de uraniu si concentratele lor:
Minereuri de uraniu si pehblenda si concentratele lor, cu un continut de uraniu peste 5% din greutate (Euratom)
Altele
Minereuri de toriu si concentratele lor:
Monazit; urano-torianit si alte minereuri de toriu si concentratele lor, cu un continut de toriu peste 20% din greutate (Euratom)
Altele
Minereuri de molibden si concentratele lor:
prajite
Altele
Minereuri de titan si concentratele lor:
Ilmenit si concentratele lui
Altele
Minereuri de niobiu, de tantal, de vanadiu sau de zirconiu si concentratele lor:
Minereuri de zirconiu si concentratele lor
Altele:
Minereuri de niobiu sau de tantal si concentratele lor
Minereuri de vanadiu si concentratele lor
Minereuri de metale pretioase si concentratele lor:
Minereuri de argint si concentratele lor
Altele
Alte minereuri si concentratele lor:
Minereuri de antimoniu si concentratele lor
Altele
Zgura de furnal granulata (nisip de zgura) rezultata de la fabricarea fontei, fierului sau otelului
Zgura, zgura de furnal (altele decat zgura de furnal granulata), coji, tunder si alte deseuri rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau otelului:
deseuri Destinate recuperarii fierului sau manganului
zgura Destinata extragerii oxidului de titan
Altele
Zgura, cenusa si reziduuri (altele decat cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau otelului) care contin arsen, metale sau compusi ai metalelor:
Care contin in principal zinc:
mate de galvanizare
Altele
care contin In principal plumb
Namoluri de benzina Cu plumb si Namoluri de compusi antidetonanti care contin plumb
Altele
care contin In principal cupru
care contin In principal aluminiu
care contin arsen, mercur, taliu sau Amestecuri ale acestora, de tipul celor utilizate la extractia arsenului sau a metalelor specificate ori pentru fabrica
Altele:
care contin antimoniu (stibiu), beriliu, cadmiu, crom sau Amestecuri ale acestora
Altele:
care contin In principal nichel
care contin In principal niobiu sau tantal
care contin In principal staniu
care contin In principal titan
Altele
Alte zguri si cenusa, inclusiv cenusa de vareh; cenusa si reziduuri provenind de la incinerarea deseurilor orasenesti
cenusa si Reziduuri provenind de la incinerarea deseurilor orasenesti
Altele
Capitolul 27 - Combustibili minerali, uleiuri minerale si produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceara minerala
Huila; brichete si combustibili solizi in forme similare obtinuti din huila:
Huila, chiar pulverizata, dar neaglomerata:
Antracit:
Cu un continut limita de materii volatile (calculat in substanta uscata, fara materii minerale) de maximum 10%
Altele
Huila bituminoasa:
Huila de cocs
Altele
Alta Huila
Brichete si combustibili solizi In forme similare, obtinuti din Huila
Lignit, chiar aglomerat, cu exceptia gagatului:
Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat
Lignit aglomerat
Turba (inclusiv turba pentru asternut), chiar aglomerata
Cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba, chiar aglomerate; carbune de retorta:
Cocs si semicocs de huila:
pentru fabricarea electrozilor
Altele
cocs si semicocs de Lignit
Altele
Gaz de huila, gaz de apa, gaz de generator si gaze similare, excluzand gazul de sonda, si alte hidrocarburi gazoase
Gudron de huila, de lignit sau de turba si alte gudroane minerale, chiar deshidratate sau partial distilate, inclusiv gudroane reconstituite
Uleiuri si alte produse rezultate din distilarea gudronului de huila la temperaturi inalte; produse similare la care greutatea constituentilor aromatici dep
Benzol (benzen):
Destinati utilizarii drept carburanti sau combustibili
Destinati altor utilizari
Toluol (toluen):
Destinate utilizarii drept carburanti sau combustibili
Destinate altor utilizari
Xilol (xileni):
Destinate utilizarii drept carburanti sau combustibili
Destinate altor utilizari
Naftalina
Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care distila in proportie de minimum 65% in volum (inclusiv pierderile) la 250°C, dupa metoda ASTM D 86:
Destinate utilizarii drept carburanti sau combustibili
Destinate altor utilizari
Altele:
Uleiuri de creozot
Altele:
Uleiuri brute:
Uleiuri usoare brute, care distila in proportie de minimum 90% in volum pana la temperatura de 200°C
Altele
Fractiuni usoare (frunti) sulfurate
Produse bazice
Antracen
Fenoli
Altele:
Destinate fabricarii produselor de la pozitia 2803
Altele
Smoala si cocs de smoala, din gudron de huila sau din alte gudroane minerale:
Smoala
cocs de Smoala
Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase:
Condensate de gaz natural
Altele
Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decat uleiurile brute; preparatele nedenumite si necuprinse in alta parte, care contin in g
Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decat uleiurile brute; preparatele nedenumite si necuprinse in alta parte, care contin in g
Uleiuri usoare si preparate:
Destinate a fi supuse unui tratament specific
Destinate a fi supuse unei transformari chimice printr-un tratament altul decat cele specificate pentru codul 2710 11 11
Destinate altor utilizari:
Benzine speciale:
White spirit
Altele
Altele:
Benzine pentru motoare:
Benzine pentru aviatie
Altele, cu un continut de plumb:
De maximum 0,013 g pe litru:
Cu cifra octanica sub 95
Cu cifra octanica de minimum 95, dar sub 98
Cu cifra octanica de minimum 98
Peste 0,013 g pe litru:
Cu cifra octanica sub 98
Cu cifra octanica de minimum 98
Benzina tip "jet fuel"
Alte Uleiuri usoare
Altele
Uleiuri medii:
Destinate a fi supuse unui tratament specific
Destinate a fi supuse unei transformari chimice printr-un tratament, altul decat cele specificate pentru codul 2710 19 11
Destinate altor utilizari:
Petrol lampant (inclusiv kerosen):
Jet fuel
Altele
Altele
Uleiuri grele:
Motorina:
Destinata a fi supusa unui tratament specific
Destinata a fi supusa unei transformari chimice printr-un tratament, altul decat cele specificate pentru codul 2710 19 31
Destinata altor utilizari:
Cu un continut de sulf de maximum 0,05% in greutate
Cu un continut de sulf peste 0,05% dar de maximum 0,2% in greutate
Cu un continut de sulf peste 0,2% in greutate
Pacura:
Destinata a fi supusa unui tratament specific
Destinata a fi supusa unei transformari chimice printr-un tratament, altul decat cele definite pentru codul 2710 19 51
Destinata altor utilizari:
Cu un continut de sulf de maximum 1% in greutate
Cu un continut de sulf peste 1% in greutate, dar de maximum 2%
Cu un continut de sulf peste 2% in greutate, dar de maximum 2,8%
Cu un continut de sulf peste 2,8% in greutate
Uleiuri lubrifiante; alte uleiuri:
Destinate a fi supuse unui tratament specific
Destinate a fi supuse unei transformari chimice printr-un tratament, altul decat cele definite pentru codul 2710 19 71
Destinate altor utilizari:
Uleiuri pentru motoare, Uleiuri lubrifiante pentru compresoare si Uleiuri lubrifiante pentru turbine
lichide pentru transmisii hidraulice
Uleiuri albe, parafine lichide
Uleiuri pentru angrenaje
Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, Uleiuri de scoatere din forme, Uleiuri anticorozive
Uleiuri electroizolante
Alte Uleiuri lubrifiante si Alte Uleiuri
Deseuri de uleiuri:
care contin difenili policlorurati (PCB), terfenili policlorurati(PCT), sau difenili polibromurati (PBB)
Altele
Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase:
Lichefiate:
gaz natural
Propan:
Propan, cu o puritate de minimum 99%:
destinat utilizarii drept carburant sau combustibil
Destinat altor utilizari
Altele:
Destinate a fi supuse unui tratament specific
Destinate a fi supuse unei transformari chimice printr-un tratament, altul decat cele definite pentru codul 2711 12 91
Destinate altor utilizari:
De o puritate peste 90%, dar sub 99%
Altele
Butani:
Destinat a fi supus unui tratament specific
Destinat a fi supus unei transformari chimice printr-un tratament, altul decat cele definite pentru codul 2711 13 10
Destinat altor utilizari:
De o puritate peste 90%, dar sub 95%
Altele
Etilena, propilena, butilena si butadiena
Altele
In stare gazoasa:
gaz natural
Altele
Vaselina; parafina, ceara de petrol microcristalina, ceara din praf de carbune (slack wax), ozocherita, ceara de lignit, ceara de turba, alte tipuri de cea
Vaselina:
bruta
Altele
Parafina continand in greutate sub 0,75% ulei:
Parafina sintetica cu o greutate moleculara de minimum 460, dar de maximum 1560
Altele
Altele:
Ozocherita, ceara de lignit sau de turba (produse naturale):
brute
Altele
Altele:
Brute:
Destinate a fi supuse unui tratament specific
Destinate a fi supuse unei transformari chimice printr-un tratament, altul decat cele definite pentru codul 2712.90.31
Destinate altor utilizari
Altele:
Amestec de 1-alchene continand in greutate minimum 80% 1-alchene cu catene de minimum 24 atomi de carbon dar de maximum 28 atomi de carbo
Altele
Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase:
Cocs de petrol:
Necalcinat
calcinat
Bitum de petrol
Alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase:
Destinate fabricarii produselor de la pozitia 2803
Altele
Bitumuri si asfalturi, naturale; sisturi si nisipuri bituminoase; asfaltiti si roci asfaltice:
Sisturi si Nisipuri bituminoase
Altele
Amestecuri bituminoase pe baza de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoala de gudron mineral (de e
Energie electrica
Sectiunea VI - Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
Capitolul 28 - Produse chimice anorganice; compusi anorganici sau organici ai metalelor pretioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de paman
I. ELEMENTE CHIMICE
Fluor, clor, brom si iod:
Clor
Iod
Fluor; brom:
Fluor
Brom
Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal
Carbon (negru de fum si alte forme de carbon nedenumite si necuprinse in alta parte)
Hidrogen, gaze rare si alte nemetale:
Hidrogen
Gaze rare:
Argon
Altele:
Heliu
Altele
azot
Oxigen
Bor; telur:
Bor
Telur
Siliciu:
Cu un continut in greutate de minimum 99,99% siliciu
Altele
Fosfor
Arsen
Seleniu
Metale alcaline sau alcalino-pamantoase; metale din pamanturi rare, ytriu si scandiu, chiar amestecate sau aliate intre ele; mercur:
Metale alcaline sau alcalino-pamantoase:
sodiu
Calciu
Altele:
Strontiu si bariu
Altele
Metale din pamanturi rare, scandiu si ytriu, chiar amestecate sau aliate intre ele:
amestecate sau aliate intre ele
Altele
Mercur:
In recipiente cu continutul net de 34,5 kg (greutate standard) si avand valoarea FOB, pe recipient, de maximum 224 EURO
Altele
II. ACIZI ANORGANICI SI COMPUSI OXIGENATI ANORGANICI AI NEMETALELOR:
Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric:
clorura de Hidrogen (acid clorhidric)
acid clorosulfuric
Acid sulfuric; oleum:
acid sulfuric
Oleum
Acid azotic (nitric); acizi sulfonitrici
Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compozitie chimica definita sau nu
Pentaoxid de difosfor
acid fosforic si acizi polifosforici
Oxizi de bor; acizi borici:
Trioxid de dibor
Altele
Alti acizi anorganici si alti compusi oxigenati anorganici ai nemetalelor:
Alti acizi anorganici:
Fluorura de Hidrogen (acid fluorhidric)
Altele:
Bromura de Hidrogen (acid bromhidric)
 Cianura de Hidrogen (acid cianhidric)
Altele
Alti compusi oxigenati anorganici ai nemetalelor:
Dioxid de carbon
Dioxid de Siliciu
Altele:
Dioxid de Sulf
Trioxid de sulf (anhidrida sulfurica); trioxid de arsen (anhidrida arsenica)
Oxizi de azot
Altele
III. DERIVATI HALOGENATI, OXIHALOGENATI SAU SULFURATI DE NEMETALE:
Halogenuri si oxihalogenuri de nemetale:
Cloruri si oxicloruri:
De fosfor:
Oxitriclorura de Fosfor (clorura de fosforil)
Triclorura de Fosfor
Pentaclorura de Fosfor
Altele
Altele:
Monoclorura de Sulf
Diclorura de Sulf
Fosgen (clorura de carbonil)
Diclorura de tionil (clorura de tionil)
Altele
Altele
Sulfuri de nemetale; trisulfura de fosfor comerciala:
Disulfura de carbon
Altele:
Sulfuri de Fosfor, inclusiv trisulfura de Fosfor comerciala
Altele
IV. BAZE ANORGANICE SI OXIZI, HIDROXIZI SI PEROXIZI AI METALELOR
Amoniac, anhidru sau in solutie apoasa:
Amoniac anhidru
Amoniac In solutie apoasa
Hidroxid de sodiu (soda caustica); hidroxid de potasiu (potasa caustica); peroxizi de sodiu sau de potasiu:
Hidroxid de sodiu (soda caustica):
Solid
In solutie apoasa (lesie de soda caustica)
Hidroxid de potasiu (potasa caustica):
Peroxizi de sodiu sau de potasiu
Hidroxid si peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi si peroxizi de strontiu sau de bariu:
Hidroxid si peroxid de magneziu
Oxizi, hidroxizi si Peroxizi de Strontiu sau de bariu
Oxid de zinc; peroxid de zinc
Corindon artificial, cu compozitie chimica definita sau nu; oxid de aluminiu; hidroxid de aluminiu:
Corindon artificial, cu compozitie chimica definita sau nu:
Cu un continut de oxid de aluminiu de minimum 98,5% in greutate
Cu sub 50 % din greutatea totala avind marimea particulelor de minimum 10 mm
Cu minimum 50 % din greutatea totala avind marimea particulelor de minimum 10 mm
Cu un continut de oxid de aluminiu mai mic de 98,5% in greutate
Cu sub 50 % din greutatea totala avind marimea particulelor de minimum 10 mm
Cu minimum 50 % din greutatea totala avind marimea particulelor de minimum 10 mm
Oxid de aluminiu, altul decat corindon artificial
Hidroxid de aluminiu
Oxizi si hidroxizi de crom:
Trioxid de crom
Altele:
Dioxid de crom
Altele
Oxizi de mangan:
Dioxid de mangan
Altele:
Oxid de mangan continand mangan minimum 77% in greutate
Altele
Oxizi si hidroxizi de fier; pamanturi colorante continand minimum 70%, in greutate, fier combinat evaluat in Fe2O3:
Oxizi si hidroxizi de fier
Pamanturi colorante
Oxizi si hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali
Oxizi de titan
Oxizi de plumb; miniu de plumb rosu si portocaliu:
Monoxid de plumb (litarga, massicot)
Altele
Miniu de plumb rosu si portocaliu
Altele
Hidrazina si hidroxilamina si sarurile lor anorganice; alte baze anorganice; alti oxizi, hidroxizi si peroxizi de metale:
Hidrazina si hidroxilamina si sarurile lor anorganice
Oxid si Hidroxid de litiu
Oxizi si hidroxizi de vanadiu
Oxizi si hidroxizi de nichel
Oxizi si hidroxizi de cupru
Oxizi de germaniu si Dioxid de zirconiu
Oxizi si hidroxizi de molibden
Oxizi de antimoniu (stibiu)
Altele:
Oxid, hidroxid si peroxid de calciu:
Hidroxid de calciu de o puritate, calculata in substanta uscata, de minimum 98 %, sub forma de particule dintre care: maximum 1 % in greutate sunt
Altele
Oxid si Hidroxid de beriliu
Oxizi si hidroxizi de wolfram
Oxid de cadmiu
Altele
V SARURI SI PERSARURI METALICE ALE ACIZILOR ANORGANICI :
Fluoruri; fluorosilicati, fluoroaluminati si alte saruri complexe de fluor:
Fluoruri:
de aluminiu
Altele
de amoniu sau de sodiu
Altele
Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)
Altele:
Hexafluorozirconat de dipotasiu
Altele
Cloruri, oxicloruri si hidroxicloruri; bromuri si oxibromuri; ioduri si oxiioduri:
clorura de amoniu
clorura de Calciu
Alte cloruri:
de magneziu
de aluminiu
de nichel
Altele:
de staniu
de fier
de cobalt
Altele
Oxicloruri si hidroxicloruri:
de cupru
Altele:
de plumb
Altele
Bromuri si oxibromuri:
Bromuri de sodiu sau de potasiu
Altele
Ioduri si oxiioduri
Hipocloriti; hipoclorit de calciu comercial; cloriti; hipobromiti:
Hipoclorit de Calciu comercial si alti hipocloriti de Calciu
Altele
Clorati si perclorati; bromati si perbromati; iodati si periodati:
Clorati:
de sodiu
Altele
Altele:
Perclorati
Bromati de potasiu sau de sodiu
Altele
Sulfuri; polisulfuri, cu compozitie chimica definita sau nu:
Sulfuri de sodiu
Altele:
Sulfuri de Calciu, de antimoniu (stibiu), de fier
Altele
Ditioniti si sulfoxilati:
de sodiu
Altele
Sulfiti; tiosulfati:
Sulfiti de sodiu
alti Sulfiti
Tiosulfati
Sulfati; alauni; peroxosulfati (persulfati):
Sulfati de sodiu:
Sulfat de disodiu
Altele
Alti sulfati:
de magneziu
de aluminiu
de nichel
de cupru
de bariu
Altele:
De cadmiu ; de crom; de zinc
de cobalt, de titan
de plumb
Altele
Alauni
Peroxosulfati (persulfati)
Nitriti (azotiti); nitrati (azotati):
Nitriti (azotiti)
Nitrati (azotati):
de potasiu
Altele:
de bariu, de beriliu, de cadmiu, de cobalt, de nichel, de plumb
de cupru
Altele
Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) si fosfati; polifosfati, cu compozitie chimica definita sau nu:
Fosfinati (hipofosfiti) si fosfonati (fosfiti)
Fosfati:
de mono sau de disodiu
de potasiu
Hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat dicalcic):
Alti fosfati de calciu:
Altele:
de triamoniu
de trisodiu
Altele
Polifosfati:
Trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu)
Altele
Carbonati; peroxocarbonati (percarbonati); carbonat de amoniu comercial continand carbamat de amoniu:
Carbonat disodic
Hidrogenocarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu)
Carbonati de potasiu
Carbonat de Calciu
Carbonat de bariu
Altele:
Carbonati de litiu
Carbonat de Strontiu
Altele:
Carbonati:
de magneziu, de cupru
Altele
Percarbonati
Cianuri, oxicianuri si cianuri complexe:
Cianuri si oxicianuri:
de sodiu
Altele
Cianuri complexe
Silicati; silicati de metale alcaline comerciali :
De sodiu:
Metasilicati
Altele
Altele:
de potasiu
Altele
Borati; perborati:
Tetraborat de disodiu (borax rafinat):
anhidru
Altele:
Tetraborat de disodiu pentahidrat
Altele
Alti borati:
Borati de sodiu, anhidri
Altele
Perborati
Saruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici:
Dicromat de sodiu
Alti cromati si dicromati; percromati
Manganiti, manganati si permanganati:
Permanganat de potasiu
Altele
Molibdati
Tungstenati (wolframati)
Altele:
Zincati, vanadati
Altele
Alte saruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicati cu compozitie chimica definita sau nu), altele decat azidele:
Silicati dubli sau complecsi, inclusiv aluminosilicati Cu compozitie chimica definita sau nu
Altele:
Saruri simple, duble sau complexe ale acizilor seleniului sau telurului
Altele
VI DIVERSE:
Metale pretioase in stare coloidala; compusi anorganici sau organici ai metalelor pretioase, cu compozitie chimica definita sau nu; amalgame de met
Metale pretioase in stare coloidala:
argint
Altele
Compusi ai argintului:
Nitrat de argint
Altele
compusi ai aurului
Alti compusi; amalgame:
Amalgame
Altele
Elemente chimice radioactive si izotopi radioactivi (inclusiv elementele chimice si izotopii fisionabili sau fertili) si compusii lor; amestecuri si reziduuri
Uraniu natural si compusii sai; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si amestecuri care contin uraniu natural sau compusi de
Uraniu natural:
Brut; deseuri si resturi (Euratom)
Prelucrat (Euratom)
Fero-uraniu
Altele (Euratom)
Uraniu imbogatit in U235 si compusii sai; plutoniu si compusii sai; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si amestecuri care co
Uraniu imbogatit in U235 si compusii sai; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si amestecuri continand uraniu imbogatit in U
 Fero-uraniu
Altele (Euratom)
Plutoniu si compusii sai; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si amestecuri continand plutoniu sau compusi ai acestor produ
Amestecuri de plutoniu si uraniu:
Fero-uraniu
Altele (Euratom)
Altele
Uraniu saracit in U235 si compusii sai; toriu si compusii sai; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si amestecuri care contin ur
Uraniu saracit in U235; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si amestecuri continand uraniu saracit in U235 sau compusi ai a
Metaloceramice
Altele
Toriu; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si amestecuri continand toriu sau compusi ai acestui produs:
Metaloceramice
Altele:
brute, deseuri si resturi (Euratom)
Prelucrate:
bare, tije, profile, foi, benzi, fire, placi (Euratom)
Altele (Euratom)
Compusi de uraniu saracit in U235 sau compusi de toriu, chiar amestecati intre ei:
de uraniu saracit In U234 sau de toriu, chiar amestecati intre ei, (Euratom) altii decat sarurile de toriu
Altele
Elemente si izotopi radioactivi si compusi radioactivi, altele decat cele de la subpozitiile 2844 10, 2844 20 sau 2844 30; aliaje, dispersii (inclusiv meta
Uraniu continand U233 si compusii lui; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice, amestecuri si compusi continand U233 sau com
Altele:
izotopi radioactivi artificiali (Euratom)
compusi ai izotopilor radioactivi artificiali (Euratom)
Altele
Elemente combustibile (cartuse) uzate (iradiate) ale reactoarelor nucleare (Euratom)
Izotopi, altii decat cei de la pozitia 2844; compusii lor anorganici sau organici cu compozitie chimica definita sau nu:
apa grea (Oxid de deuteriu) (Euratom)
Altele:
Deuteriu si compusi de deuteriu; hidrogen si compusii sai, imbogatiti in deuteriu; amestecuri si solutii continand aceste produse (Euratom)
Altele
Compusi anorganici sau organici ai metalelor de pamanturi rare, ai ytriului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale:
compusi ai ceriului
Altele
Peroxid de hidrogen, chiar solidificat cu uree
Fosfuri, cu compozitie chimica definita sau nu, cu exceptia ferofosfurilor
Carburi, cu compozitie chimica definita sau nu:
de Calciu
de Siliciu
Altele:
de Bor
de wolfram
de aluminiu, de crom, de molibden, de vanadiu, de tantal, de titan
Altele
Hidruri, nitruri, azide, siliciuri si boruri, cu compozitie chimica definita sau nu, altele decat compusii care constituie in acelasi timp carburi de la poziti
Hidruri; nitruri
Azide; Siliciuri
Boruri
Compusi, inorganici sau organici, ai mercurului, altii decat amalgamele
Alti compusi anorganici (inclusiv apa distilata, apa de conductibilitate si de puritate similara); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate
apa distilata, apa de conductibilitate si de puritate similara
Aer lichid (inclusiv cel din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat
clorura de cianogen (clorura de cian)
Altele
Capitolul 29 - Produse chimice organice
I. HIDROCARBURI SI DERIVATII LOR HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI SAU NITROZATI
Hidrocarburi aciclice:
Saturate
Nesaturate:
Etilena
Propena (propilena)
Butena (butilena) si izomerii ei:
Buta-1, 3-diena si izopren:
Altele
Hidrocarburi ciclice:
Ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice:
Ciclohexan
Altele:
benzen
toluen
Xileni:
o-xilen
m-xilen
p-xilen
Amestec de izomeri ai xilenului
Stiren
Etilbenzen
Cumen
Altele:
Derivati halogenati ai hidrocarburilor:
Derivati clorurati saturati ai hidrocarburilor aciclice:
Clormetan (clorura de metil) si cloretan (clorura de etil)
Diclormetan (clorura de metilen)
Cloroform (triclormetan)
Tetraclorura de carbon
Clorura de etilena (ISO) (1,2-Dicloretan)
Altele:
1,1,1-Tricloretan (metilcloroform)
Altele
Derivati clorurati nesaturati ai hidrocarburilor aciclice:
clorura de vinil (cloretilena)
Tricloretilena
Tetracloretilena (percloretilena)
Altele
Derivati fluorurati, bromurati sau iodurati ai hidrocarburilor aciclice:
Bromura de etilena (ISO) (1,2-Dibrometan)
Altele
Bromuri:
Brom-metan (Bromura de metil)
Dibrommetan
Altele
Fluoruri si Ioduri
Derivati halogenati ai hidrocarburilor aciclice continand cel putin doi halogeni diferiti:
Triclorfluormetan
Diclordifluormetan
Triclortrifluoretani
Diclortetrafluoretani si clorpentafluoretan:
Diclortetrafluoretani
clorpentafluoretan
Alti derivati perhalogenati numai cu fluor si clor:
Clortrifluormetan
Pentaclorfluoretan
Tetraclordifluoretani
Heptaclorfluorpropani
Hexaclordifluorpropani
Pentaclortrifluorpropani
Tetraclortetrafluorpropani
Triclorpentafluorpropani
Diclorhexafluorpropani
Clorheptafluorpropani
Altele
Bromclordifluormetan, bromtrifluormetan si dibromtetrafluoretani:
Bromclordifluormetan
bromtrifluormetan
dibromtetrafluoretani
alti derivati perhalogenati
Altele:
Halogenati numai cu fluor si clor:
Ai metanului, etanului sau propanului (HCFC-uri):
Clorodifluorometan(HCFC-22)
1.1 - Diclor-1-fluoretan(hcfc-141b)
Altele
Altele
Halogenati numai cu fluor si brom:
ai metanului, etanului sau propanului
Altele
Altele
Derivati halogenati ai hidrocarburilor ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice:
1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexan (HCH(ISO)), inclusiv lindan(ISO, INN)
Aldrin (ISO), clordan (ISO) si heptaclor (ISO)
Altele:
1, 2-Dibrom-4-(1,2-dibrometil) ciclohexan; Tetrabromciclooctani
Altele
Derivati halogenati ai hidrocarburilor aromatice:
Clorbenzen, orto-diclorbenzen si para-diclorbenzen
Hexaclorbenzen (ISO) si DDT (ISO) (clofetnotan (INN) 1,1,1-triclor-2,2-bis (paraclorfenil) etan)
Altele:
2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen
Altele
Derivati sulfonati, nitrati sau nitrozati ai hidrocarburilor, chiar halogenate:
derivati continand numai grupe sulfonice, sarurile lor si esterii lor etilici
derivati continand numai grupe nitro sau nitrozo
Altele:
Triclornitrometan (cloropicrina)
Altele
II.ALCOOLI SI DERIVATII LOR HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI SAU NITROZATI
Alcooli aciclici si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Alcooli monohidroxilici saturati:
Metanol (alcool metilic)
Propan-1-ol (alcool propilic) si Propan-2-ol (alcool izopropilic)
Butan-1-ol (alcool n-butilic)
Alti butanoli:
2-Metilpropan-2-ol (alcool tert-butilic)
Altele
Octanol (alcool octilic) si izomerii lui:
Octan-2-ol
Altele
Dodecan-1-ol (alcool lauric), hexadecan-1-ol (alcool cetilic) si octadecan-1-ol (alcool stearic)
Altele
Alcooli monohidroxilici nesaturati:
Alcooli terpenici aciclici:
Altele:
alcool alilic
Altele
Dioli:
Etilenglicol (etandiol)
Propilen glicol (propan-1,2-diol)
Altele:
Butan-1,3-diol
Butan-1,4-diol
2,4,7,9-Tetrametildec-5-ina-4,7-diol
Altele
Alti polialcooli :
2-Etil-2-(hidroximetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)
Pentaeritritol
Manitol
D-glucitol (sorbitol):
In solutii apoase:
Continand D-manitol intr-o proportie de maximum 2% in greutate, calculat in raport cu continutul de D-glucitol
Altele
Altele:
Continand D-manitol intr-o proportie de maximum 2% din greutate, calculat in raport cu continutul de D-glucitol
Altele
Glicerina
Altele:
Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati ai alcoolilor aciclici:
Etclorvinol
Altele:
2,2-Bis(brommetil) propandiol
Altele
Alcooli ciclici si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici:
Mentol
Ciclohexanol, metilciclohexanoli si dimetilciclohexanoli
Steroli si inozitoli:
Steroli
inozitoli
Altele
Aromatici:
alcool benzilic
Altele
III. FENOLI SI FENOLI-ALCOOLI SI DERIVATII LOR HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI SAU NITROZATI
Fenoli; fenoli-alcooli:
Monofenoli:
Fenol (hidroxibenzen) si sarurile lui
Crezoli si sarurile lor
Octilfenol, nonilfenol si izomerii lor; sarurile lor
Naftoli si sarurile lor:
1-Naftol
Altele
Altele
Xilenoli si sarurile lor
Altele
Polifenoli; fenoli-alcooli:
Rezorcinol si sarurile lui
Hidrochinona si sarurile ei
4,4-Izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) si sarurile lui
Altele
Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor:
derivati doar halogenati si sarurile lor
Pentaclorofenol (ISO)
Altele
Altele
Dinoseb (ISO) si sarurile lui
Altele
derivati doar sulfonati, sarurile si esterii lor
Altele
IV. ETERI, PEROXIZI AI ALCOOLILOR, PEROXIZI AI ETERILOR, PEROXIZI AI CETONELOR, EPOXIZI CU TREI ATOMI IN CICLU, ACETALI SI
Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compozitie chimica definita sau nu
Eteri aciclici si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Eter etilic (Oxid de dietil)
Altele
Tert-butil etil eter (etil-tert-butil-eter,ETBE)
Altele
Eteri Ciclanici, ciclenici, cicloterpenici si derivatii lor halogenati, sulfonati, Nitrati sau nitrozati
Eteri aromatici si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Difenil Eter (Oxid de Difenil)
Derivati bromurati:
Eter de pentabromdifenil; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis (pentabromfenoxi) benzen
1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoxi)etan, pentru producerea acrilo-nitril-butadien-stiren(ABS).
Altele
Altele
Eteri-alcooli si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol)
Eteri monobutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol
alti Eteri monoalchilici de etilen glicol sau de dietilen glicol
Altele:
2-(2-cloretoxi) etanol
Altele
Eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Peroxizi ai alcoolilor, Peroxizi ai eterilor, Peroxizi ai cetonelor si derivatii lor halogenati, sulfonati, Nitrati sau nitrozati
Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli si epoxi-eteri cu trei atomi in ciclu si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Oxiran (Oxid de Etilena)
Metiloxiran (Oxid de propilena)
1-Clor-2,3-epoxipropan (epiclorhidrina)
Dieldrin (ISO, INN)
Altele
Acetali si semiacetali, chiar continand alte functii oxigenate, si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati
V. COMPUSI CU FUNCTIE ALDEHIDA
Aldehide, chiar continand alte functii oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehida:
Aldehide aciclice fara alte functii oxigenate:
Metanal (formaldehida)
Etanal (acetaldehida)
Altele
Butanal (butiraldehida, izomer normal)
Altele
Aldehide ciclice fara alte functii oxigenate:
Benzaldehida (aldehida benzoica)
Altele
Aldehide-Alcooli
Aldehide-eteri, aldehide-fenoli si aldehide continand alte functii oxigenate:
Vanilina (metilprotocatechualdehida sau 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida)
Etilvanilina (etil protocatechualdehida sau 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehida)
Altele
Polimeri Ciclici ai aldehidelor
Paraformaldehida
Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati ai produselor de la pozitia 2912
VI. COMPUSI CU FUNCTIE CETONA SAU CU FUNCTIE CHINONA
Cetone si chinone, chiar continand alte functii oxigenate, si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Cetone aciclice fara alte functii oxigenate:
Acetona
Butanona (metiletilcetona)
4-Metilpentan-2-ona (metilizobutilcetona)
Altele:
5-Metilhexan-2-ona
Altele
Cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice fara alte functii oxigenate:
Camfor
Ciclohexanona si metilciclohexanone
Ionone si metilionone
Altele
Cetone aromatice fara alte functii oxigenate:
Fenilacetona (1fenilpropan-2-ona)
Altele
Cetone-alcooli si cetone-aldehide:
4-Hidroxi-4-Metilpentan-2-ona (diacetona alcool)
Altele
Cetone-Fenoli si Cetone continand Alte functii oxigenate
Chinone:
Antrachinona
Altele:
1,4-naftochinona
Altele
derivati halogenati, sulfonati, Nitrati sau nitrozati
VII. ACIZI CARBOXILICI, ANHIDRIDELE, HALOGENURILE, PEROXIZII SI PEROXIACIZII LOR; DERIVATII LOR HALOGENATI, SULFONATI, NITR
Acizi monocarboxilici aciclici saturati si anhidridele, halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Acid formic, sarurile si esterii lui:
acid formic
sarurile acidului formic
esterii acidului formic
Acid acetic si sarurile lui; anhidrida acetica:
acid acetic
anhidrida acetica
Altele
Esteri ai acidului acetic:
Acetat de etil
Acetat de vinil
Acetat de n-butil
Acetat de Dinoseb (ISO)
Altele:
Acizi mono-, disau tricloracetici, sarurile si esterii lor
acid propionic, sarurile si esterii lui
Acizi butanoici, acizi pentanoici, sarurile si esterii lor:
Acizi butanoici, sarurile si esterii lor:
1-isopropil-2, 2-dimetiltrimetilen diisobutirat
Altele
acizi pentanoici, sarurile si esterii lor
Acid palmitic, acid stearic, sarurile si esterii lor:
Altele:
Acizi monocarboxilici aciclici nesaturati si acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor; derivatii lor halogenati, su
Acizi monocarboxilici aciclici nesaturati, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor:
acid acrilic si sarurile lui
Esterii acidului acrilic:
acid metacrilic si sarurile lui
Esterii acidului metacrilic:
acizi oleic, linoleic sau linolenic, sarurile si esterii lor
Altele:
acizi undecenoici, sarurile si esterii lor
acid crotonic
Binapacril (ISO)
Altele
acizi monocarboxilici Ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor
Acizi monocarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor:
acid benzoic, sarurile si esterii lui
Peroxid de benzoil si clorura de benzoil:
acid fenilacetic si sarurile sale
Esteri ai acidului fenilacetic
Altele
Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor:
acid oxalic, sarurile si esterii lui
Acid adipic, sarurile si esterii lui:
Acid azelaic, acid sebacic, sarurile si esterii lor:
acid sebacic
Altele
anhidrida maleica
Altele:
acid malonic, sarurile si esterii sai
Altele
acizi policarboxilici Ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor
Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor:
Ortoftalati de dioctil
Ortoftalati de dinonil sau de didecil
alti Esteri ai acidului ortoftalic
Ortoftalati de dibutil
Altele
anhidrida ftalica
acid tereftalic si sarurile lui
Tereftalat de dimetil
Altele:
Ester sau anhidrida ale acidului tetrabromftalic; Acid benzen-1,2,4-tricarboxilic; Isoftaloil diclorura care contine in greutate maximum 0,8% tereftaloil d
Altele
Acizi carboxilici continand functii oxigenate suplimentare si anhidridele, halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitra
Acizi carboxilici cu functie alcool dar fara alta functie oxigenata, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii lor si derivatii lor:
acid lactic, sarurile si esterii lui
acid tartric
sarurile si esterii acidului tartric
acid citric
sarurile si esterii acidului citric
acid gluconic, sarurile si esterii lui
Clorobenzilat (ISO)
Altele:
Acid colic, acid 3-alfa 12-alfa-dihidroxi5-beta-colan-24-oic (acid dezoxicolic), sarurile si esterii lor
Acid 2,2-bis (hidroximetil) propionic
Altele
Acizi carboxilici cu functie fenolica dar fara alte functii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor:
acid salicilic si sarurile lui
acid o-acetilsalicilic, sarurile si esterii lui
Alti esteri ai acidului salicilic si sarurile lor:
Altele:
acizi carboxilici Cu functie aldehida sau cetona, dar Fara Alte functii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor
Altele:
2,4,5-T (ISO) (acid triclorofenoxiacetic), sarurile si esterii lui
Altele
Acid 2,6-dimetoxibenzoic; Dicamba (ISO); Fenoxiacetat de sodiu
Altele
VIII. ESTERII ACIZILOR ANORGANICI AI NEMETALELOR SI SARURILE LOR, DERIVATII LOR HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI SAU NITR
Esteri fosforici si sarurile lor, inclusiv lactofosfati; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:
Fosfat de tris (2,3 dibromopropil)
Altele
Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu exceptia esterilor acizilor halogenhidrici) si sarurile lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitr
Esterii tiofosforici (fosfortioatii) si sarurile lor; derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati
Paration (ISO) si Paration-metil (ISO) (methyle parathion)
Altele
Altele:
Esteri sulfurici si esteri carbonici; sarurile lor si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati
Fosfonat de dimetil (fosfit de dimetil)
fosfit de trimetil (trimetoxifosfina)
fosfit de trietil
Fosfonat de dietil (fosfit acid de dietil) (fosfit de dietil)
Alte Produse
IX. COMPUSI CU FUNCTII AZOTATE
Compusi cu functie aminica:
Monoamine aciclice si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Mono-, di- sau trimetilamina si sarurile lor:
Altele:
1,1,3,3-tetrametilbutilamina
Dietilamina si sarurile ei
Altele
Poliamine aciclice si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Etilendiamina si sarurile ei
Hexametilendiamina si sarurile ei
Altele
Monoamine si poliamine ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice, si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Ciclohexilamina si ciclohexildimetilamina, sarurile lor
Ciclohex-1,3-ilendiamina (1,3-diaminociclohexan)
Altele
Monoamine aromatice si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Anilina si sarurile ei
Derivati ai anilinei si sarurile acestor produse:
Toluidine si derivatii lor; sarurile acestor produse
Difenilamina si derivatii ei; sarurile acestor produse
1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina) si derivatii lor; sarurile acestor produse
Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), dexamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fencamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina (INN), m
Altele:
Poliamine aromatice si derivatii lor; sarurile acestor produse :
orto-, meta-, para-Fenilendiamina, diaminotolueni, si derivatii lor; sarurile acestor produse:
orto-, meta-, para-Fenilendiamina, diaminotoluen, si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati; sarurile acestor produse:
meta-Fenilendiamina, de o puritate de minimum 99% in greutate si continand: maximum 1% in greutate apa,maximum 200 mg/kg orto-fenilendiamin
Altele
Altele
Altele:
meta-Fenilenbis(metilamina); 2,2'-diclor-4,4'-metilendianilina; 4,4'-bi-orto-toluidina; 1,8-naftilendiamina
Altele
Amino compusi cu functii oxigenate:
Amino-alcooli, altii decat cei continand mai mult de un tip de functie oxigenata, eterii si esterii lor; sarurile lor:
Monoetanolamina si sarurile ei
Dietanolamina si sarurile ei
Trietanolamina si sarurile ei:
Trietanolamina
sarurile trietanolaminei
Dextropropoxifen (INN) si sarurile lui
Altele:
n-etildietanolamina
2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamina)
Altele
Amino-naftoli si alti amino-fenoli, altii decat cei continand mai mult de un tip de functie oxigenata, eterii si esterii lor ; sarurile lor:
acizi aminonaftolsulfonici si sarurile lor
Altele
Amino-aldehide, amino-cetone si amino-chinone, altele decat cele cu functii oxigenate diferite; sarurile lor
Amfepramona (INN) , metadona (INN) si normetadona (INN); sarurile lor
Altele
Amino-acizi, altii decat cei continand mai mult de un tip de functie oxigenata, si esterii lor; sarurile lor:
Lizina si esterii ei; sarurile lor
acid glutamic si sarurile lui
acid antranilic si sarurile lui
Tilidina (INN) si sarurile ei
Altele:
Beta-Alanina
Altele
Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli si alti amino-compusi cu functii oxigenate
Saruri si hidroxizi de amoniu cuaternari ; lecitine si alte fosfoaminolipide, cu compozitie chimica definita sau nu:
Colina si sarurile ei
Lecitine si Alte fosfoaminolipide
Altele
Compusi cu functie carboxiamida; compusi cu functie amida ai acidului carbonic:
Amide (inclusiv carbamatii) aciclice si derivatii lor; sarurile acestor produse
Meprobamat (INN)
Fluoroacetamid (ISO), monocrotofos (ISO) si fosfamidon (ISO)
Altele
Amide (inclusiv carbamatii) ciclice si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Ureine si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Acid 2-acetamidobenzoic (acid N-acetilantranilic) si sarurile lui
Etinamat (INN)
Altele:
Lidocaina (INN)
Altele
Compusi cu functie carboximida (inclusiv zaharina si sarurile ei) si compusi cu functie imina:
Imide si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Zaharina si sarurile ei
Glutetimida (INN)
Altele:
3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabrom-N,N'-etilen-diftalimida; N,N'-etilenbis(4,5-dibromhexahidro-3,6-metanftalmida)
Altele
Imine si derivatii lor; sarurile acestor produse
Clordimeform (ISO)
Altele
Compusi cu functie nitril:
Acrilonitril
1-Cianoguanidina (diciandiamida)
Fenproporex (INN) si sarurile lui; metadona (INN) intermediar (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
Altele:
Izoftalonitril
Altele
Compusi diazoici, azoici sau azoxici
Derivati organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei:
N,N-bis(2-metoxietil)hidroxilamina
Altele
Compusi cu alte functii azotate:
Izocianati:
Altele
X. COMPUSI ORGANO-ANORGANICI, COMPUSI HETEROCICLICI, ACIZI NUCLEICI SI SARURILE LOR, SULFONAMIDE
Tiocompusi organici:
Tiocarbamati si ditiocarbamati
Mono-, disau tetrasulfuri de tiouram
Metionina:
Metionina (INN)
Altele
Captafol (ISO) si metamidofos (ISO)
Altele:
Cisteina si cistina
derivati de Cisteina si de cistina
Tiodiglicol (INN) (2,2'-tiodietanol)
Acid DL 2-hidroxi-4-(metiltio) butiric
2,2'-tiodietil-bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat]
Amestec de izomeri 4-metil-2,6-bis(metiltio)-meta-fenilendiamina si 2-metil-4,6-bis (metiltio)-meta-fenilendiamina
Altele
Alti compusi organo-anorganici:
Metilfosfonat de dimetil
Difluorura de metilfosfonoil (Difluorura metilfosfonica)
Diclorura de metilfosfonoil (Diclorura metilfosfonica)
Altele
Compusi heterociclici care contin ca hetero-atom(i) numai oxigen:
Compusi continand in molecula un ciclu furan necondensat (hidrogenat sau nu):
Tetrahidrofuran
2-Furaldehida (furfuraldehida, furfural)
alcool furfurilic si alcool tetrahidrofurfurilic
Altele
Lactone:
Cumarina, metilcumarine si etilcumarine
Alte lactone:
Fenolftaleina
Acid 1-hidroxi-4-[1(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]izocromen -1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic
3'-clor-6'-ciclohexilaminospiro [isobenzofuran-1(3H), 9'-xanten]-3-ona
6'(N-etil-p-toluidino) -2'-metilspiro [izobenzofuran-1(3H), 9'-xanten]-3-ona
6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-carboxilat de metil
Gama-Butir-lactona
Altele
Altele:
Izosafrol
1-(1, 3-Benzodioxal-5-il) propan-2-ona
Piperonal
Safrol
Tetrahidroxocanabinoli (toti izomerii)
Altele:
Compusi heterociclici cu heteroatom(i) de azot in exclusivitate:
Compusi a caror structura contine un ciclu pirazol necondensat (hidrogenat sau nu):
Fenazona (antipirina) si derivatii ei:
Propifenazona (INN)
Altele
Altele:
Fenilbutazona (INN)
Altele
Compusi a caror structura contine un ciclu imidazol necondensat (hidrogenat sau nu):
Hidantoina si derivatii ei
Altele:
Clorhidrat de nafazolina (INNM) si nitrat de nafazolina (INNM); fentolamina (INN); clorhidrat de tolazolina (INNM)
Altele
Compusi a caror structura contine un ciclu piridina necondensat (hidrogenat sau nu):
piridina si sarurile ei
Piperidina si sarurile ei
Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), benzitramida (DCI), bromazepam (DCI), cetobemidona (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilat (DCI), dipipanona (DCI)
Altele:
Iproniazida (INN); clorhidrat de cetobemidona (INNM); bromura de piridostigmina (INN)
2,3,5,6-Tetraclorpiridina
Acid 3,6-diclorpiridin-2-carboxilic
3,6-Diclorpiridin-2-carboxilat de 2-hidroxietilamoniu
2-Butoxietil(3,5,6-triclor-2-piridiloxi) Acetat
3,5-Diclor-2,4,6-trifluorpiridina
Ester metilic de fluoroxipir (ISO)
4-Metilpiridina
Altele
Compusi a caror structura contine un ciclu chinoleina sau izochinoleina (hidrogenate sau nu), fara alte condensari:
Levorfanol (INN) si sarurile lui
Altele
Derivati halogenati ai chinoleinei; derivati ai acizilor chinolein-carboxilici
Dextrometorfan (INN) si sarurile lui
Altele
Compusi a caror structura contine un ciclu pirimidina (hidrogenata sau nu) sau piperazina:
Maloniluree (acid barbituic) si sarurile ei
Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, ciclobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), feno
fenobarbital (INN) si sarurile lui
Altele
Alte derivate de maloniluree (acid barbituric); sarurile lor
Loprazolam (INN), meclocualona (INN), metacualona (INN) si zipeprol; sarurile lor
Altele:
Diazinon (ISO)
1,4-Diazabiciclo [2.2.2] octan (trietilendiamina)
Altele
Compusi a caror structura contine un ciclu triazina necondensat (hidrogenat sau nu):
Melamina
Altele:
Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); hexahidro-1,3,5-trinitro -1,3,5-triazina (hexogen, trimetilentrinitramina)
Metenamina (DCI) (hexametilentetramina); 2,6-Di-tert-butil-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazin-2-il-amino]fenol
Altele
Lactame:
6-Hexanlactama (epsilon-caprolactama)
Clobazam (INN) si metiprilona (INN)
Alte Lactame
Altele:
Alprazolam (INN), camazepam (INN), clordiazepoxid (INN), clonazepam (INN), clorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), flu
clordiazepoxid (INN)
Altele
Altele:
Indol; 3-metilindol (scatol); 6-alil-6,7dihidro-5H-dibenzo[c,e] azepina (azapetina); fenindamina (DCI); si sarurile lor; clorhidrat de imipramina (DCIM)
2,4-Di-tert-butil-6-(5-clorbenzotriazol-2-il) fenol
Altele
Acizi nucleici si sarurile lor, cu compozitie chimica definita sau nu; alti compusi heterociclici:
compusi a caror structura contine un ciclu tiazol (hidrogenat sau nu) necondensat
Compusi a caror structura contine cicluri benzotiazol (hidrogenate sau nu), fara alte condensari:
Disulfura de di(benzotiazol-2-il); benzotiazol-2-tiol (mercaptobenzotiazol) si sarurile lui
Altele
Compusi a caror structura contine cicluri fenotiazina (hidrogenate sau nu), fara alte condensari:
Tietilperazina (INN); tioridazina (INN) si sarurile ei
Altele
Altele:
Aminorex (INN), brotizolan (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramida (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN
Altele:
Clorprotixen (DCI); tenalidina (DCI), tartratii si maleatii ei; Furazolidon (DCI); Acid 7-aminocefalosporanic; Saruri si esteri ai acidului (6R,7R)-3-acetox
Altele
Sulfonamide:
3-{1-[7-(hexadecilsulfonilamino)-1H-indol-3il]-3-oxo-1H, 3H-nafto [1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamida;Metosulam (ISO)
Altele
XI. PROVITAMINE, VITAMINE SI HORMONI
Provitamine si vitamine, naturale sau obtinute prin sinteza (inclusiv concentratele naturale), precum si derivatii lor utilizati in principal ca vitamine, am
Vitamine si derivatii lor, neamestecate:
Vitaminele A si derivatii lor
vitamina B1 si derivatii ei
vitamina B2 si derivatii ei
Acidul D sau DLpantotenic (vitamina B3 sau vitamina B5) si derivatii lor
vitamina B6 si derivatii ei
vitamina B12 si derivatii ei
Vitamina C si derivatii ei
vitamina E si derivatii ei
Alte vitamine si derivatii lor:
Altele, inclusiv concentrate naturale:
Hormoni, prostaglandine, tromboxani si leucotriene, naturali sau reprodusi prin sinteza; derivatii si analogii structurali ai lor, inclusiv polipeptidele cu c
Hormoni polipeptidici, Hormoni proteici si Hormoni glicoproteici, derivatii si analogii structurali ai lor
Somatotropina, derivatii si analogii structurali ai ei
Insulina si sarurile ei
Altele
Hormoni steroizi, derivatii si analogii structurali ai lor:
Cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) si prednisolon (dehidrohidrocortizon)
derivati halogenati ai hormonilor corticosteroizi
Estrogeni si progestogeni
Altele
Hormoni ai catecolaminei, derivatii si analogii structurali ai lor:
Epinefrina
Altele
derivati ai Amino-acizilor
Prostaglandine, tromboxani si leucotriene, derivatii si analogii structurali ai lor
Altele
XII. GLICOZIDE SI ALCALOIZI VEGETALI, NATURALI SAU REPRODUSI PRIN SINTEZA, SARURILE LOR, ETERII, ESTERII LOR SI ALTI DERIV
Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteza, sarurile, eterii, esterii lor si alti derivati:
Rutozida (rutina) si derivatii ei
Altele:
Glicozidele digitalelor
acid glicirizic si glicirizati
Altele
Alcaloizi vegetali, naturali sau reprodusi prin sinteza, sarurile, eterii, esterii lor si alti derivati:
Alcalozii opiului si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Concentrat din tulpini de mac; buprenorfina (DCI), codeina, dihidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), heroina, hidrocodona (DCI), hidromorfon
Altele
Alcaloizii arborelui de chinina si derivatii lor; sarurile acestor produse
Cafeina si sarurile ei
Efedrinele si sarurile lor:
Efedrina si sarurile ei
Pseudoefedrina (INN) si sarurile ei
Catina (INN) si sarurile ei
Altele
Teofilina si aminofilina (teofilin-etilendiamina) si derivatii lor; sarurile acestor produse
Fenetilina (INN) si sarurile ei
Altele
Alcaloizii cornului de secara si derivatii lor; sarurile acestor produse:
Ergometrina (INN) si sarurile ei
Ergotamina (INN) si sarurile ei
Acidul lisergic si sarurile lui
Altele
Altele:
Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemat de metamfetamina; sarurile, esterii si alti derivati ai acestor produse:
Altele
XIII. ALTI COMPUSI ORGANICI
Zaharuri chimic pure, cu exceptia zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei si a fructozei (levuloza); eteri, acetali si esteri ai zaharurilor si sarurile l
Antibiotice:
Penicilinele si derivatii lor cu structura de acid penicilanic; sarurile acestor produse:
Streptomicinele si derivatii lor; sarurile acestora:
Dihidrostreptomicina, Saruri, Esteri si hidrati ai acesteia
Altele
Tetraciclinele si derivatii lor; sarurile acestora
Cloramfenicol si derivatii lui; sarurile acestora
Eritromicina si derivatii ei; sarurile acestora
Altele
Alti compusi organici
Capitolul 30 - Produse farmaceutice
Glande si alte organe pentru utilizari organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizari organoterapeutice de glande sau de alte or
Extracte de glande, de alte organe sau din secretiile acestora:
de origine umana
Altele
Altele:
de origine umana
Altele:
Heparina si sarurile acesteia
Altele
Sange uman; sange animal preparat pentru utilizari terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fractiuni ale sangelui, produse imun
Antiseruri, alte fractiuni ale sangelui, produse imunologice modificate, chiar obtinute pe cale biotehnologica:
Antiseruri
Altele:
Hemoglobina, globuline din sange si serum-globuline
Altele:
de origine umana
Altele
Vaccinuri pentru medicina umana
Vaccinuri pentru medicina veterinara
Altele:
sange uman
sange animal preparat In vederea utilizarii terapeutice, profilactice sau de diagnostic
Culturi de micro-organisme
Altele
Medicamente (cu exceptia produselor de la pozitiile 3002, 3005, sau 3006) constituite din produse amestecate intre ele, preparate pentru utilizari tera
continand peniciline sau derivati ai acestor Produse, Cu structura de acid penicilanic, sau continand streptomicine sau derivati ai acestor Produse
continand alte antibiotice
Continand hormoni sau alte produse de la pozitia 29 37, dar necontinand antibiotice:
continand Insulina
Altele
Continand alcaloizi sau derivati ai acestora, dar necontinand nici hormoni, nici alte produse de la pozitia 29 37, nici antibiotice
Altele:
Care contin iod sau compusi ai iodului
Altele
Medicamente (cu exceptia produselor de la pozitiile 3002, 3005 sau 3006) constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate in scopu
Continand peniciline sau derivati ai acestor produse, cu structura de acid penicilanic sau continand streptomicine sau derivati ai acestor produse:
continand, ca Produse active, numai peniciline sau derivati ai acestora Cu structura de acid penicilanic
Altele
Continand alte antibiotice:
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
Continand hormoni sau alte produse de la pozitia 29 37, dar necontinand antibiotice:
Continand insulina:
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
Continand hormoni corticosteroizi, derivatii sau analogii lor structurali:
 conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
Altele:
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
Continand alcaloizi sau derivati ai acestora, dar necontinand nici hormoni, nici alte produse de la pozitia 2937, nici antibiotice:
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
Alte medicamente care contin vitamine sau alte produse de la pozitia 2936:
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
Altele:
Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
continand Iod sau compusi ai iodului
Altele
Altele:
continand Iod sau compusi ai iodului
Altele
Vata, tifoane, fese si articole similare (de exemplu pansamente, plasturi adezivi, cataplasme) impregnate sau acoperite cu substante farmaceutice sa
Pansamente adezive si Alte articole avand un strat adeziv
Altele:
Vata si articole din Vata
Altele:
Din materiale textile:
Tifon si articole din Tifon
Altele:
Din "materiale netesute"
Altele
                                             ț
Altele
Preparate si articole farmaceutice mentionate la nota 4 a capitolului: (Nota 4: Pozi ia 3006 cuprinde numai produsele urmatoare, care vor fi incadrate
Catguturi chirurgicale sterile, ligaturi sterile similare pentru suturi chirurgicale (inclusiv firele dentare sau chirurgicale sterile absorbabile) si adezivi ste
Catguturi sterile chirurgicale
Bariere anti-aderente, sterile, pentru chirurgie sau stomatologie, resorbabile sau neresorbabile
Altele
Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine sau factorilor sanguini
Preparate opacifiante pentru examinari radiografice; reactivi de diagnostic conceputi pentru a fi administrati pacientilor
Cimenturi si alte produse pentru obturatii dentare; cimenturi pentru refaceri osoase
Truse si cutii echipate pentru prim ajutor
Preparate chimice anticonceptionale pe baza de hormoni, de alte produse de la pozitia 2937 sau de spermicide:
Pe baza de hormoni sau de alte produse de la pozitia 2937:
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
pe baza de spermicide
preparate prezentate sub forma de gel, utilizate In medicina umana sau veterinara ca lubrifianti pentru anumite parti ale corpului In timpul operatiilor c
Altele
articole identificabile ca fiind pentru stomie
deseuri farmaceutice
Capitolul 31 - Ingraseminte
Ingrasaminte de origine animala sau vegetala, chiar amestecate intre ele sau tratate chimic; ingrasaminte obtinute prin amestecarea sau tratarea chi
Ingrasaminte minerale sau chimice azotate:
Uree, chiar in solutie apoasa:
Uree, cu un continut de azot peste 45% din greutatea produsului anhidru in stare uscata
Altele
Sulfat de amoniu; saruri duble si amestecuri de sulfat de amoniu si de nitrat de amoniu:
Sulfat de amoniu
Altele
Nitrat de amoniu, chiar in solutie apoasa:
In solutie apoasa
Altele
Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau alte substante anorganice fara putere de fertilizare:
Cu un continut de azot de maximum 28% din greutate
Cu un continut de azot peste 28 % din greutate
Nitrat de sodiu:
Nitrat de sodiu natural
Altele
Saruri duble si Amestecuri de Nitrat de Calciu si de Nitrat de amoniu
Amestecuri de Uree si de Nitrat de amoniu In solutii apoase sau amoniacale
Altele, inclusiv amestecurile nedenumite la subpozitiile precedente
Ingrasaminte minerale sau chimice fosfatice:
Superfosfati:
Continand peste 35% din greutate pentaoxid de difosfor
Altele
Altele
Ingrasaminte minerale sau chimice potasice:
Clorura de potasiu:
Cu un continut de potasiu calculat in K2O de maximum 40% din greutatea produsului anhidru in stare uscata
Cu un continut de potasiu calculat in K2O peste 40%, dar de maximum 62% din greutatea produsului anhidru in stare uscata
Cu un continut de potasiu calculat in K2O peste 62% din greutatea produsului anhidru in stare uscata
Sulfat de potasiu
Altele
ingrasaminte minerale sau chimice care contin doua sau trei dintre elemente fertilizante azot, fosfor si potasiu; alte ingrasaminte; produse de la aces
Produsele acestui capitol prezentate fie in tablete sau forme similare, fie in ambalaje cu o greutate bruta de maximum 10 kg
Ingrasaminte minerale sau chimice care contin cele trei elemente fertilizante azot, fosfor si potasiu:
Cu un continut de azot peste 10% din greutatea produsului anhidru in stare uscata
Altele
Hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat diamoniu)
Dihidrogenoortofosfat de amoniu (fosfat monoamoniu), chiar In Amestec Cu Hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat diamoniu)
Alte ingrasaminte minerale sau chimice care contin doua elemente fertilizante: azot si fosfor:
continand Nitrati si Fosfati
Altele
Ingrasaminte minerale sau chimice care contin doua elemente fertilizante: fosfor si potasiu:
Superfosfati de potasiu
Altele
Altele:
Nitrat potasic de sodiu natural, care consta dintr-un amestec natural de nitrat de sodiu si de nitrat de potasiu (proportia de nitrat de potasiu maximum
Altele:
Cu un continut de azot peste 10% din greutatea produsului anhidru in stare uscata
Altele
Capitolul 32 - Extracte tanante sau colorate; tanini si derivatii lor; pigmenti si alte substante colorante; vopsele si lacuri; masticuri; cerneluri
Extracte tanante de origine vegetala; tanini si sarurile, eterii, esterii si alti derivati ai acestor produse:
extract de quebracho
Extract de mimoza (salcam australian )
Altele:
extracte de sumac, de vallonia, de stejar sau de castan
Altele
Produse tanante organice sintetice; produse tanante anorganice; preparate tanante, chiar continand produse tanante naturale; preparate enzimatice
Produse tanante organice sintetice
Altele
Substante colorante de origine vegetala sau animala (inclusiv extracte colorante, cu exceptia negrului de origine animala), chiar cu compozitie chimic
Substante colorante de origine vegetala si preparate pe baza acestora
     ț
Substante colorante de origine animala si preparate pe baza acestora
Substan e colorante organice sintetice, chiar cu compozitie chimica definita; preparate mentionate la nota 3 de capitol, pe baza de substante coloran
Substante colorante organice sintetice si preparate mentionate la nota 3 de capitol, pe baza acestor substante colorante: (Nota 3: Pozitiile 3203-3206
coloranti dispersati si preparate bazate pe astfel de coloranti
Coloranti acizi, chiar metalizati, si preparate bazate pe astfel de coloranti; coloranti cu mordanti si preparate bazate pe astfel de coloranti
coloranti bazici si preparate bazate pe astfel de coloranti
coloranti directi si preparate bazate pe astfel de coloranti
coloranti de cada (inclusiv cei utilizabili In aceasta stare, ca pigmenti) si preparate bazate pe astfel de coloranti
coloranti Reactivi si preparate bazate pe astfel de coloranti
coloranti pigment si preparate bazate pe astfel de coloranti
Altele, inclusiv amestecurile de doua sau mai multe substante colorante de la subpozitiile 3204 11 pana la 3204 19
Produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenti de stralucire fluorescenta
Altele
Lacuri colorante; preparate mentionate la nota 3 de capitol, pe baza de lacuri colorante; (Nota3: Pozitiile 3203-3206 cuprind, de asemenea, preparate
Alte substante colorante; preparate mentionate la nota 3 de capitol, altele decat cele de la pozitiile 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipu
Pigmenti si preparate pe baza de dioxid de titan:
Care contin dioxid de titan minimum 80% din greutatea produsului uscat
Altele
Pigmenti si preparate bazate pe compusi ai cromului
Alte substante colorante si alte preparate:
Ultramarin si preparatele bazate pe Ultramarin
Litopon si alti pigmenti si preparate bazate pe sulfura de zinc
Altele:
Magnetita
Pigmenti si preparate pe baza de compusi ai cadmiului
Altele
Produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori
Pigmenti, opacifianti si culori preparate, compozitii vitrifiabile, engobe, produse lichide pentru obtinerea luciului si preparate similare, de tipul celor uti
pigmenti, opacifianti, culori preparate si preparate similare
Compozitii vitrifiabile, engobe si preparate similare:
engobe
Altele
Produse lichide pentru obtinerea luciului si preparate similare
Frite si alta sticla, sub forma de pulbere, granule, lamele sau fulgi:
Sticla numita "sticla email"
Sticla sub forma de fulgi cu lungimea de minimum 0,1mm si maximum 3,5mm si grosimea de minimum 2 microni si maximum 5 microni
Sticla sub forma de pulbere sau granule, continand dioxid de siliciu minimum 99% in greutate
Altele
Lacuri si vopsele (inclusiv emailuri) pe baza de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificati, dispersati sau dizolvati intr-un mediu neapos; solu
Pe baza de poliesteri:
Solutii definite in nota 4 de capitol: (Nota 4: Solutiile (altele decât colodiul), in solventi organici volatili, ale produselor mentionate la pozitiile 3901-391
Altele
Pe baza de polimeri acrilici sau vinilici:
Solutii definite in nota 4 de capitol: (Nota 4: Solutiile (altele decât colodiul), in solventi organici volatili, ale produselor mentionate la pozitiile 3901-391
Altele
Altele:
Solutii definite in nota 4 de capitol: (Nota 4: Solutiile (altele decât colodiul), in solventi organici volatili, ale produselor mentionate la pozitiile 3901-391
Poliuretan obtinut din 2, 2'-(tert-butilimino) dietanol si 4, 4'-metil-endiciclohexil diizocianat, sub forma de solutie in N, N-dimetil-acetamida care contine
Copolimer de p-cresol si divinilbenzen, sub forma de solutie in N, N-dimetilacetamida continand polimer minimum 48% in greutate
Altele
Altele:
pe baza de Polimeri sintetici
pe baza de Polimeri naturali modificati
Lacuri si vopsele (inclusiv emailuri) pe baza de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificati, dispersati sau dizolvati intr-un mediu apos:
pe baza de Polimeri acrilici sau vinilici
Altele
Alte lacuri si vopsele (inclusiv emailuri si vopsele de apa ); pigmenti de apa preparati de tipul celor utilizati pentru finisarea pieilor:
Lacuri si vopsele pe baza de ulei (inclusiv emailuri)
Altele
Sicativi preparati
Pigmenti (inclusiv pulberi si fulgi metalici) dispersati in medii neapoase, sub forma de lichid sau de pasta, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vop
Folii pentru marcare prin presare la cald:
pe baza de Metale comune
Altele
Altele:
Pigmenti (inclusiv pulberi si fulgi metalici), dispersati intr-un mediu neapos, sub forma de lichid sau pasta, de tipul celor utilizati pentru fabricarea vop
pe baza de pulberi de aluminiu
Altele
Tincturi si Alte Substante colorante, prezentate In forme sau ambalaje Destinate vanzarii Cu amanuntul
Culori pentru pictura artistica, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuantelor, amuzament si culori similare in tuburi, tablete, flacoane, sti
Seturi de culori
Altele
Chit pentru geamuri, chit pentru imbinari, cimenturi de rasina si alte masticuri; glet pentru zugravit; gleturi nerefractare de tipul celor utilizate in constr
Chit pentru geamuri, chit pentru imbinari ; cimenturi de rasina si alte masticuri; gleturi pentru zugravit:
Chit pentru geamuri, chit pentru imbinari, cimenturi de rasina si alte masticuri
Gleturi pentru zugravit
Altele
Cerneluri de imprimat, de scris sau de desen si alte cerneluri, chiar concentrate sau sub forme solide:
Cerneluri de imprimat:
negre
Altele
Altele:
Cerneluri de scris si de desen
Altele
Capitolul 33 - Uleiuri esentiale si rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta si cosmetice
Uleiuri esentiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele asa-zise "concrete" sau "absolute"; rezinoide; oleorasini de extractie; solutii concentrate de ulei
Uleiuri esentiale de citrice:
De portocala:
Nedeterpenizate
Deterpenizate
De lamaie:
Nedeterpenizate
Deterpenizate
Altele:
Nedeterpenizate
Deterpenizate
Uleiuri esentiale, altele decat cele de citrice:
De menta piperata (Mentha piperita):
Nedeterpenizate
Deterpenizate
De alta menta:
Nedeterpenizate
Deterpenizate
Altele:
De cuisoare, de niaouli sau de ylang-ylang:
Nedeterpenizate
Deterpenizate
Altele:
Nedeterpenizate
Deterpenizate
De muscata; de iasomie; de vetiver
de levantica sau lavandina
Altele
Rezinoide
Altele:
Subproduse terpenice rezultate din deterpenizarea uleiurilor esentiale
Oleorasini de extractie:
de lemn dulce si de hamei
Altele
Altele
Amestecuri de substante odoriferante si amestecuri (inclusiv solutiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substante odoriferante, de tipul celor u
De tipul celor utilizate in industria alimentara sau a bauturilor:
De tipul celor utilizate in industria bauturilor:
Preparate continand toti agentii aromatizanti care caracterizeaza o bautura:
Avand o concentratie de alcool peste 0,5% vol
Altele:
Care nu contin grasimi provenite din lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza, amidon sau fecule sau care contin in greutate sub 1,5 % grasimi din lapte,
Altele
Altele
de tipul celor utilizate In industria alimentara
Altele:
solutii alcoolice
Altele
Parfumuri si ape de toaleta:
Parfumuri
Ape de toaleta
Produse de infrumusetare sau de machiaj si preparate pentru intretinerea sau ingrijirea pielii (altele decat medicamentele), inclusiv preparate de pro
preparate de machiaj pentru buze
preparate de machiaj pentru ochi
preparate pentru manichiura sau pedichiura
Altele:
pudra, inclusiv compacta
Altele
Preparate pentru ingrijirea parului:
Sampoane
preparate pentru ondularea sau indreptarea permanenta a parului
Lacuri pentru par
Altele:
Lotiuni capilare
Altele
Preparate pentru igiena bucala sau dentara, inclusiv pudrele si cremele pentru facilitarea aderentei protezelor dentare; fire utilizate pentru curatarea
preparate pentru curatirea dintilor
fire utilizate pentru curatirea spatiilor interdentare (fire dentare)
Altele
Preparate pentru preras, ras sau dupa ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de toaleta si a
preparate pentru preras, ras sau dupa ras
Deodorante corporale si antisudorifice
Saruri parfumate si Alte preparate pentru baie
Preparate pentru parfumarea sau dezodorizarea incaperilor, inclusiv preparatele odoriferante pentru ceremonii religioase:
"Agarbatti" si alte preparate odoriferante actionand prin ardere
Altele
Altele
Capitolul 34 - Sapunuri; agenti de suprafata organici; preparate pentru spalat; preparate lubrifiante; ceara artficiala; ceara preparata; produse pentru
Sapunuri; produse si preparate organice tensioactive folosite ca sapun, in forma de bare, in calupuri, in bucati, chiar modelate, care contin sau nu sa
Sapunuri, produse si preparate organice tensioactive, sub forma de bare, calupuri, bucati, chiar modelate si hartie, vata, fetru si materiale netesute, i
de toaleta (inclusiv Produsele medicinale)
Altele
Sapunuri sub alte forme:
Fulgi, foite,granule sau pudra
Altele
Produse si preparate organice tensioactive pentru spalarea pielii, sub forma lichida sau crema, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, care con
Agenti organici de suprafata (altii decat sapunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spalat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spalat) si pr
Agenti organici de suprafata, chiar conditionati pentru vanzarea cu amanuntul:
Anionici:
Solutii apoase continand alchil [oxidi(benzensulfonat)] de disodiu, minimum 30% in greutate, dar maximum 50%
Altele
Cationici
Neionici
Altele
Preparate conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
preparate tensioactive
preparate pentru spalat si preparate pentru curatat
Altele:
preparate tensioactive
preparate pentru spalat si preparate pentru curatat
Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de racire, preparate pentru degriparea suruburilor, preparate antirugina sau anticorozive si preparate pentru dem
Continand uleiuri petroliere sau din minerale bituminoase:
preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blanurilor sau a altor materiale
Altele:
Continand minimum 70% in greutate, uleiuri petroliere sau din minerale bituminoase neconsiderate constituenti de baza
Altele:
preparate pentru lubrifierea masinilor, aparatelor si vehiculelor
Altele
Altele:
preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blanurilor sau a altor materiale
Altele:
preparate pentru lubrifierea masinilor, aparatelor si vehiculelor
Altele
Ceara artificiala si ceara preparata:
Din poli(oxietilena) (polietilenglicol)
Altele:
Ceara preparata, inclusiv ceara pentru sigiliu
Altele
Ceara si creme pentru incaltaminte, ceara de parchet, materiale de lustruit pentru caroserii, sticla sau metal, pasta si praf pentru curatat si preparate
Ceara, creme si preparate similare pentru incaltaminte sau piele
Ceara de parchet, creme si preparate similare pentru intretinerea mobilei din lemn, a parchetului sau a altor obiecte din lemn
materiale de lustruit si preparate similare pentru caroserii, altele decat cele pentru lustruirea metalelor
Paste, prafuri si alte preparate pentru curatat
Altele:
materiale pentru lustruirea metalelor
Altele
Lumanari si articole similare:
Lumanari:
simple, neparfumate
Altele
Altele
Paste pentru modelat, inclusiv cele prezentate pentru joaca; compozitii numite "ceara pentru stomatologie"sau"materiale pentru impresiuni dentare"
Capitolul 35 - Substante albuminoide; produse pe baza de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime
Cazeina, cazeinati si alti derivati ai cazeinei; cleiuri de cazeina:
Cazeina:
Destinata fabricarii fibrelor textile artificiale
Destinata utilizarii industriale, alta decat pentru fabricarea produselor alimentare sau furajere
Altele
Altele:
Cleiuri de Cazeina
Altele
Albumine (inclusiv concentratele continand doua sau mai multe proteine din zer si care contin proteine din zer peste 80% din greutatea substantei u
Albumina din ou:
Uscata:
Improprie sau devenita improprie alimentatiei umane
Altele
Altele:
Improprii sau devenite improprii alimentatiei umane
Altele
Albumina din lapte, inclusiv concentratele din doua sau mai multe proteine din zer:
Improprii sau devenite improprii alimentatiei umane
Altele:
Uscate (In foi, fulgi, cristale, pudre etc )
Altele
Altele:
Albumine, altele decat cele din oua sau din lapte:
Improprii sau devenite improprii alimentatiei umane
 Altele
Albuminati si alti derivati din Albumine
Gelatine (inclusiv cele prezentate in foi de forma patrata sau dreptunghiulara, chiar prelucrate la suprafata sau colorate) si derivatii lor; clei de peste;
Gelatine si derivatii lor
Altele
Peptone si derivatii lor; alte substante proteice si derivatii lor, nedenumite si necuprinse in alta parte; pulbere de piele, tratata sau nu cu crom:
Concentrate de proteine din lapte mentionate la nota complementara 1 a capitolului; (Nota1: Subpozitia 3504 00 10 cuprinde concentratele de protein
Altele
Dextrine si alte amidonuri si fecule modificate (de exemplu amidonuri si fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe baza de amidon sau de fecu
Dextrine si alte amidonuri si fecule modificate:
Dextrine
Alte amidonuri si fecule modificate:
amidonuri si fecule esterificate sau eterificate
Altele
Cleiuri:
Cu un continut de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate, sub 25% din greutate
Cu un continut de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate, de minimum 25% din greutate dar sub 55%
Cu un continut de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate, de minimum 55% din greutate, dar sub 80%
Cu un continut de amidon sau de fecule de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate, de minimum 80% din greutate
Cleiuri si alti adezivi preparati, nedenumiti si necuprinsi in alta parte; produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri, conditionate pentru vanzarea
Produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul ca adezivi sau cleiuri, avand o greutate neta de maxim
Altele:
Adezivi pe baza de polimeri de la pozitiile tarifare de la 39 01 pana la 39 13 sau pe baza de cauciuc
Altele
Enzime; enzime preparate nedenumite si necuprinse in alta parte:
Cheag si concentratele sale
Altele:
Lipoprotein lipaza
Aspergillus alkalin proteaza
Altele
Capitolul 36 - Pulberi si explozivi ,articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroferice; materiale inflamabile
Pulberi propulsive
Explozivi preparati, altii decat pulberile propulsive
Fitiluri de siguranta; fitiluri detonante; amorse si capse explozive; aprinzatoare; detonatoare electrice:
Fitiluri de siguranta; fitiluri detonante
Altele
Articole pentru focuri de artificii, rachete de semnalizare sau contra grindinei si similare, petarde si alte articole pirotehnice:
articole pentru focuri de artificii
Altele
Chibrituri, altele decat articolele pirotehnice de la pozitia 3604
Feroceriu si alte aliaje piroforice sub toate formele; articole din materiale inflamabile specificate la nota 2 a capitolului: (Nota 2: Prin "articole din mate
Combustibili lichizi si gaze combustibile lichefiate in recipiente de tipul celor utilizate pentru alimentarea sau reincarcarea brichetelor sau aprinzatoare
Altele:
Feroceriu si Alte aliaje piroforice, sub toate formele
Altele
Capitolul 37 - Produse fotografice sau cinematografice
Placi si filme fotografice plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decat hartia, cartonul sau textilele; filme fotografice plane cu developa
Pentru raze X:
Pentru utilizare medicala, dentara sau veterinara
Altele
Filme cu developare si revelare instantanee
Alte filme si placi a caror dimensiune este peste 255 mm pe cel putin una dintre laturi
Altele:
pentru fotografii In culori (policrome)
Altele
Pelicule fotografice sensibilizate, neimpresionate, in role, din alte materiale decat hartia, cartonul sau textilele; pelicule fotografice cu developare si re
pentru raze x
Alte pelicule, neperforate, cu o latime de maximum 105 mm:
Pentru fotografii in culori (policrome):
Cu o lungime de maximum 30 m
Cu o lungime peste 30 m:
Filme color negative :cu o latime de minimum 75 mm, dar de maximum 105 mm si de o lungime de minimum 100 m, destinate fabricarii incarcatoare
Altele
Altele, continand o emulsie de halogenura de argint:
Cu o latime de maximum 35 mm:
Microfilme; filme pentru artele grafice
Altele
Cu o latime peste 35 mm:
Microfilme
Filme pentru artele grafice
Altele
Altele
Alte pelicule, neperforate, cu o latime peste 105 mm:
Cu o latime peste 610 mm si o lungime peste 200 m, pentru fotografii in culori (policrome)
Cu o latime peste 610 mm si o lungime peste 200 m, altele decat cele pentru fotografii in culori
Cu o latime peste 610 mm si o lungime de maximum 200 m
Cu o latime peste 105 mm, dar de maximum 610 mm
Alte pelicule pentru fotografii in culori (policrome):
Cu o latime de maximum 16 mm si o lungime de maximum 14 m
Cu o latime de maximum 16 mm si o lungime peste 14 m
Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm si o lungime de maximum 30 m, pentru diapozitive
Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm si o lungime de maximum 30 m, altele decat cele pentru diapozitive:
Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 24 mm
Cu o latime peste 24 mm, dar de maximum 35 mm
Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm si o lungime peste 30 m
Cu o latime peste 35 mm
Altele:
Cu o latime de maximum 16 mm:
Filme pentru artele grafice
Altele
Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm si cu o lungime de maximum 30 m:
Microfilme; filme pentru artele grafice
Altele
Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm si o lungime peste 30 m:
Microfilme; filme pentru artele grafice
Altele
Cu o latime peste 35 mm
Hartii, cartoane si textile, fotografice, sensibilizate, neimpresionate:
In role, cu o latime peste 610 mm
Altele, pentru fotografii in culori (policrome):
pentru imagini obtinute de la filme reversibile
Altele
Altele:
Sensibilizate Cu Saruri de argint sau de platina
Altele
Placi, pelicule, filme, hartii, cartoane si textile fotografice, impresionate, dar nedevelopate:
placi, pelicule si Filme
Altele
Placi si pelicule fotografice, impresionate si developate, altele decat filmele cinematografice:
pentru reproducere offset
Altele
Microfilme
Altele
Filme cinematografice impresionate si developate, care contin sau nu inregistrarea sunetului sau care contin numai inregistrarea sunetului:
Cu o latime de minimum 35 mm:
care nu contin decat inregistrarea sunetului
Altele:
Negative; pozitive intermediare de lucru
Alte pozitive
Altele:
care nu contin decat inregistrarea sunetului
Altele:
Negative; pozitive intermediare de lucru
Alte pozitive:
Filme de actualitati
Altele, cu o latime:
Sub 10 mm
De minimum 10 mm
Preparate chimice pentru utilizari fotografice (altele decat lacurile, cleiurile, adezivii si preparatele similare); produse neamestecate, pentru utilizari fo
Emulsii pentru sensibilizarea suprafetelor
Altele:
Revelatori si fixatori:
Pentru fotografii in culori (policrome):
pentru Filme si placi fotografice
Altele
Altele
Altele
Capitolul 38 - Produse diverse ale industriei chimice
Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe baza de grafit sau de alt carbune, sub forma de paste, blocuri, plachete sau alte semifab
Grafit artificial
Grafit coloidal sau semicoloidal:
Grafit coloidal sub forma de suspensie in ulei; grafit semicoloidal
Altele
Paste carbonate pentru electrozi si Paste similare pentru captusirea cuptoarelor
Altele
Carbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animala, inclusiv negru animal rezidual:
Carbune activ
Altele
Ulei de tal, chiar rafinat:
brut
Altele
Lesii reziduale rezultate de la fabricarea pastei de celuloza, chiar concentrate sau din care s-a extras zaharul sau tratate chimic, inclusiv lignosulfona
Lesii bisulfitice reziduale (lignosulfiti)
Altele
Esente de terebentina, de lemn de pin sau de celuloza sulfatata rezultata din industria hârtiei si alte esente terpenice provenind de la distilare sau de
Esente de terebentina, de lemn de pin sau de celuloza sulfatata rezultata din industria hartiei:
esente de terebentina
esente de lemn de pin
esente de celuloza sulfatata rezultata din industria hartiei
Altele
ulei de pin
Altele
Colofoniu si acizi rezinici, derivatii lor; esenta de colofoniu si uleiuri de colofoniu; gume topite:
Colofoniu si acizi rezinici:
obtinut din oleorasini (rasini fluide) proaspete
Altele
Saruri de Colofoniu, de acizi rezinici sau de derivati de Colofoniu sau de acizi rezinici, Altele decat sarurile aducti de Colofoniu
Gume Esteri
Altele
Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn; creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn); smoala vegetala; smoala pentru butoaie de bere si prepar
Gudron de lemn
Altele
Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare si regulatori de crestere pentru plante, dezinfectanti si produse similare, prezentat
Marfuri mentionate la nota de subpozitie 1 a capitolului; (Nota de subpozitie 1 a capitolului: Subpozitia 3808 50 cuprinde numai preparatele de la poz
Altele
Insecticide:
pe baza de piretroide
pe baza de hidrocarburi clorurate
pe baza de carbamati
pe baza de compusi organofosforici
Altele
Fungicide:
Anorganice:
preparate pe baza de compusi de cupru
Altele
Altele:
pe baza de ditiocarbamati
 pe baza de benzimidazoli
pe baza de diazoli sau triazoli
pe baza de diazine sau morfoline
Altele
Erbicide, inhibitori de germinare si regulatori de crestere pentru plante:
Erbicide:
pe baza de fenoxi-fitohormoni
pe baza de triazine
pe baza de Amide
pe baza de carbamati
pe baza de derivati de dinitroanilina
pe baza de derivati de Uree, de uracil sau de sulfoniluree
Altele
inhibitori de germinare
regulatori de crestere pentru plante
Dezinfectanti:
pe baza de Saruri cuaternare de amoniu
pe baza de compusi halogenati
Altele
Altele:
Rodenticide
Altele
Agenti de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substantelor colorante si alte produse si preparate (de exemplu produse pentr
Pe baza de substante amilacee:
Cu un continut de astfel de substante sub 55% in greutate
Cu un continut de astfel de substante de minimum 55%, dar sub 70% in greutate
Cu un continut de astfel de substante de minimum 70%, dar sub 83% in greutate
Cu un continut de astfel de substante de minimum 83% in greutate
Altele:
de felul celor folosite In industria textila sau In industrii similare
de felul celor folosite In industria hartiei sau In industrii similare
de felul celor folosite In industria pielariei sau In industrii similare
Preparate pentru decaparea suprafetei metalelor; flux de sudura sau de lipire si alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste si
Preparate pentru decaparea suprafetei metalelor; paste si pulberi din metale si alte materiale pentru sudura sau lipire
Altele:
preparate de tipul celor utilizate pentru umplerea sau acoperirea electrozilor si baghetelor de sudura
Altele
Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanti, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi si alti aditivi preparati, pentru uleiurile m
Preparate antidetonante:
Pe baza de compusi ai plumbului:
pe baza de plumb tetraetil
Altele
Altele
Aditivi pentru uleiuri lubrifiante:
care contin Uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase
Altele
Altele
Preparate numite "acceleratori de vulcanizare"; plastifianti compusi pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite si necuprinse in alta parte; pre
Preparate numite "acceleratori de vulcanizare"
Plastifianti compusi pentru cauciuc sau materiale plastice:
Amestecuri de reactie care contin benzil 3-izobutiriloxi-1izopropil-2,2-dimetilpropil ftalat si benzil 3-izobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentil ftalat
Altele
Preparate antioxidante si alti stabilizatori compusi pentru cauciuc sau materiale plastice:
Preparate antioxidante
Amestecuri de oligomeri ai 1,2-dihidro-2,2,4-trimetilchinolina
Altele
Altele
Preparate si incarcaturi pentru aparate extinctoare; grenade si bombe extinctoare
Solventi si diluanti organici compoziti nedenumiti si necuprinsi in alta parte; preparate concepute pentru indepartarea lacurilor si vopselelor :
pe baza de Acetat de butil
Altele
Initiatori de reactie, acceleratori de reactie si preparate catalitice, nedenumite si necuprinse in alta parte:
Catalizatori pe suport:
Cu nichel sau compusi de nichel ca substanta activa
Cu Metale pretioase sau compusi ai metalelor pretioase ca substanta activa
Altele:
Catalizatori, sub forma de granule, din care minimum 90% din greutate au marimea particolelor de maximum 10 microni, constand dintr-un amestec
Altele
Altele:
Catalizator compus din Acetat de etiltrifenilfosfoniu sub forma de solutie In Metanol
Altele
Cimenturi refractare, mortare refractare, betoane refractare si compozitii similare, altele decat produsele de la pozitia 3801
Alchilbenzeni in amestec si alchil-naftaline in amestec, altele decat cele de la pozitiile 2707 sau 2902:
 Alchilbenzeni lineari
 Altele
Elemente chimice dopate in vederea utilizarii lor in electronica, sub forma de discuri, plachete, sau forme similare; compusi chimici dopati in vederea
Siliciu dopat
Altele
Lichide pentru frane hidraulice si alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu contin sau care contin sub 70% din greutate uleiuri de pe
Preparate antigel si lichide preparate pentru degivrare
Medii de cultura preparate pentru dezvoltarea sau pastrarea microorganismelor (inclusiv virusi sau organisme similare) sau a celulelor umane, de pla
Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport si reactivi de diagnostic sau de laborator preparati, chiar prezentati pe un suport, altii de
Acizi grasi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grasi industriali:
Acizi grasi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare:
acid stearic
acid oleic
acizi grasi de tal
Altele:
acizi grasi distilati
Distilat de acid gras
Altele
Alcooli grasi industriali
Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie; produse chimice si preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele co
Lianti preparati pentru tipare si miezuri de turnatorie
Carburi metalice Neaglomerate amestecate intre ele sau Cu Lianti metalici
Aditivi preparati pentru Cimenturi, mortare sau betoane
Mortare si betoane, nerefractare:
Beton gata de turnare
Altele
Sorbitol, altul decat cel de la subpozitia 2905 44:
In solutie apoasa:
Continand D-manitol maximum 2% in greutate, calculat in raport cu continutul de Dglucitol
Altele
Altele:
Continand D-manitol maximum 2% din greutate, calculat in raport cu continutul de D-glucitol
Altele
Amestecuri continand derivati halogenati metanului, etanului si propanului:
Continand cloroflorocarburi (CFC-uri), chiar si hidroflorclorocarburi (HCFC-uri), perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri)
Continand bromoclorodifluormetan,bromotrifluorometan sau dibromotetrafluoroetani
Continand hidrobromofluorocarburi (HBFC)
Continand hidrobromofluorocarburi,chiar si perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri)dar care nu contin clorofluorocarburi(CFC-uri)
continand Tetraclorura de carbon
Continand 1,1,1-tricloretan (metilcloroform)
Continand bromometan (Bromura de metil) sau bromoclorometan
Continand perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri), dar care nu contin clorofluorocarburi (CFC-uri) sau hidroclorofluorocarburi (HC
Altele
Amestecuri si preparate continand oxiran (oxid de etilena), bifenili polibromurati (PBB-uri), bifenili policlorurati(PCB-uri), bifenili policlorurati (PCT-uri)
continand Oxiran (Oxid de Etilena)
Continand bifenili policlorurati(PCB-uri), terfenili policlorurati (PCT-uri) sau bifenili polibromurati (PBB-uri)
Continand fosfat de tris(2,3-dibromopropil)
Altele:
Sulfonati de petrol, cu exceptia sulfonatilor de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenati din uleiuri de min
Schimbatori de ioni
Compozitii absorbante pentru desavarsirea vidului din tuburile sau valvele electrice
Piroligniti (de exemplu de calciu); tartrat de calciu brut; citrat de calciu brut
acizi naftenici, sarurile lor insolubile In apa si esterii lor
preparate anti-rugina continand amine ca Elemente active
Solventi si diluanti compoziti anorganici, pentru vopsele si produse similare
Altele:
preparate pentru dezincrustare si similare
preparate pentru galvanoplastie
Amestecuri de mono-, di -si tri-esteri ai glicerinei cu acizi grasi (emulsionanti pentru grasimi)
Produse si preparate utilizate in scopuri farmaceutice sau chirurgicale:
Produse intermediare din procesul de fabricare a antibioticelor obtinute prin fermentarea Streptomyces tenebrarius, uscate sau nu, utilizate la fabrica
Produse intermediare ale procesului de fabricare a sarurilor monensin
Altele
Produse auxiliare de felul celor utilizate in turnatorie (altele decat cele de la subpozitia 3824 10 00):
preparate ignifuge, hidrofuge si Altele, utilizate pentru protectia constructiilor
Altele:
Discuri (wafers) de niobat de litiu nedopate (Fara impuritati)
Amestecuri de amine derivate de la dimerizarea acizilor grasi, cu greutatea moleculara medie de minimum 520, dar maximum 550
3-(1-Etil-1-metilpropil) isoxazol-5-ilamina, sub forma de solutie in toluen
Esteri monoalchidici de acid gras,cu un continut de esteri de minimum 96,5% din volum
Altele
Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite si necuprinse in alta parte; deseuri orasenesti; namol de epurare; alt
deseuri orasenesti
Namol de epurare
deseuri clinice
Deseuri de solventi organici:
halogenati
Altele
deseuri de solutii (Lesii) decapante pentru Metale, de lichide hidraulice, de lichide de frana si de lichide antigel
Alte deseuri ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
continand In principal constituenti organici
Altele
Altele:
Oxizi de fier alcalinizati pentru purificarea gazelor
Altele
Sectiunea VII - Materiale plastice si articole din material plastic; cauciuc si articole din cauciuc
Capitolul 39 - Materiale plastice si articole din materiale plastice
I. FORME PRIMARE
Polimeri de etilena in forme primare:
Polietilena cu densitate sub 0,94:
Polietilena liniara
Altele
Polietilena cu densitate de minimum 0,94:
Polietilena in una din formele mentionate la nota 6 litera (b) a capitolului, cu densitate de minimum 0,958, la 23 °C, care contine: maximum 50 mg/kg
Altele
Copolimeri de Etilena si Acetat de vinil
Altele:
rasina ionomer constand dintr-o Sare a unui terpolimer de Etilena Cu Acrilat de izobutil si acid metacrilic
Copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A, copolimer de etilena-butilena si polistiren, care contine in greutate maximum 35 % stiren, in una din formel
Altele
Polimeri de propilena sau de alte olefine, sub forme primare:
Polipropilena
Poliizobutilena
Copolimeri de propilena
Altele:
Copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A, copolimer de etilena-butilena si polistiren, care contine in greutate maximum 35 % stiren, in una din formel
Poli-1-butena, un copolimer al 1-butenei cu etilena care contine in greutate maximum10 % etilena, sau un amestec de poli-1-butena cu polietilena si/
Altele
Polimeri de stiren, sub forme primare:
Polistiren:
Expandabil
Altele
Copolimeri de Stiren-Acrilonitril (SAN)
Copolimeri de Acrilonitril-butadien-Stiren (ABS)
Altele:
Copolimer de stiren numai cu alcool alilic, cu valoare acetil de minimum 175
Polistiren bromurat, care contine in greutate minimum 58 %, dar maximum 71 % brom, in una din formele mentionate la nota 6 litera (b) a capitolului.
Altele
Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine halogenate, sub forme primare:
poli(clorura de vinil), neamestecata Cu Alte Substante
Alta poli(clorura de vinil):
Neplastifiata
Plastifiata
Copolimeri de clorura de vinil si de Acetat de vinil
alti Copolimeri de clorura de vinil
Polimeri de clorura de viniliden:
Copolimer de clorura de viniliden cu acrilonitril, sub forma de bile expandabile cu diametru de minimum 4 microni, dar maximum 20 microni
Altele
Polimeri fluorurati:
Politetrafluoroetilena
Altele:
Poli(fluorura de vinil) in una din formele mentionate la nota 6 litera (b) a capitolului. (Nota 6 litera(b): in sensul pozitiilor 3901-3914, expresia "forme p
Altele
Altele
Polimeri de acetat de vinil sau de alti esteri de vinil sub forme primare; alti polimeri de vinil sub forme primare:
Poli(acetat de vinil):
In dispersie apoasa
Altele
Copolimeri de acetat de vinil:
In dispersie apoasa
Altele
poli(alcool vinilic), chiar continand grupari Acetat nehidrolizate
Altele:
Copolimeri
Altele:
Poli(vinil formal), in una din formele mentionate la nota 6 litera (b) a capitolului, cu o greutate moleculara de minimum 10000, dar de maximum 40000
Altele
Polimeri acrilici sub forme primare:
poli(Metacrilat de metil)
Altele:
Poli[N(3-hidroxiimino-1,1-dimetilbutil) acrilamida]
Copolimer de metacrilat de 2-diizopropilaminoetil cu metracrilat de decil, sub forma de solutie in N,N-dimetilacetamida, continand in greutate minimu
Copolimer de acid acrilic cu acrilat de 2-etilhexil, continand in greutate minimum 10% dar maximum 11% acrilat de 2-etilhexil
Copolimer de Acrilonitril Cu Acrilat de metil, modificat Cu polibutadien-Acrilonitril (NBR)
Produs de polimerizare a acidului acrilic cu metacrilat de alchil si mici cantitati de alti monomeri, utilizat ca substanta de ingrosare in fabricarea paste
Copolimer de acrilat de metil cu etilena si un monomer continand ca substituent o grupa carboxi neterminala, continand in greutate minimum 50% ac
Altele
Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice, sub forme primare; policarbonati, rasini alchidice, poliesteri alilici si alti poliesteri, sub forme primare:
Poliacetali
Alti polieteri:
Polieter-alcooli:
Polietilen-glicoli
Altele:
Cu un indice hidroxil de maximum 100
Altele
Altele:
Copolimer de 1-clor-2,3-epoxipropan cu oxid de etilena
Altele
rasini epoxidice
Policarbonati
rasini alchidice
Poli(etilena tereftalat):
Cu indice de vascozitate de minimum 78 ml/g
Altele
poli(acid lactic)
Alti poliesteri:
Nesaturati:
lichizi
Altele
Altele:
Cu indice de hidroxil de maximum 100:
poli(etilennaftalin-2,6-dicarboxilat)
Altele
Altele:
poli(etilennaftalin-2,6-dicarboxilat)
Altele
Poliamide sub forme primare:
Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 sau -6,12
Altele
Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani, sub forme primare:
Rasini ureice; rasini de tiouree
rasini melaminice
Alte rasini aminice
rasini fenolice
Poliuretani:
Poliuretan de 2,2'-(tert-butilimino)dietanol si de diizocianat de 4,4'-metilendiciclohexil, sub forma de solutie in N.N-dimetilacetamida continand in greu
Altele
Siliconi sub forme primare
Rasini de petrol, rasini cumaron-indenice, politerpene, polisulfuri, polisulfoni si alte produse mentionate la nota 3 din prezentul capitol, nedenumite si
rasini de petrol, rasini de cumarona, rasini de inden, rasini cumaron-indenice si politerpene
Altele:
Produse de polimerizare, de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:
Poli (oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4 fenilenoxi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilena), in una din formele mentionate la nota 6 litera (b) a capitolului. (Nota 6
poli(tio-1,4-fenilena)
Altele
Altele:
Copolimer de p-cresol si divinilbenzen, sub forma de solutie in N,N-dimetilacetamida, continand in greutate minimum 50% polimer
Copolimeri hidrogenati de viniltoluen si α-metilstiren
Altele
Celuloza si derivatii ei chimici, nedenumiti si necuprinsi in alta parte, sub forme primare:
Acetati de celuloza:
Neplastifiati
Plastifiati
Nitrati de celuloza (inclusiv colodiu):
Neplastifiati:
colodiu si celoidin
Altele
Plastifiati
Eteri de celuloza:
Carboximetilceluloza si sarurile ei
Altele:
Etilceluloza
Hidroxipropilceluloza
Altele
Altele:
Esteri de celuloza
Altele
Polimeri naturali (de exemplu acid alginic) si polimeri naturali modificati (de exemplu proteine intarite, derivati chimici ai cauciucului natural), nedenum
acid alginic, sarurile si esterii acestuia
Altele
Schimbatori de ioni pe baza de polimeri de la pozitiile 39 01 pana la 39 13, sub forme primare
II. DESEURI, SPAN, TALAS, SPARTURI; SEMIFABRICATE; ARTICOLE
Deseuri, span, talas, sparturi de materiale plastice:
de Polimeri de Etilena
de Polimeri de Stiren
de Polimeri de clorura de vinil
De alte materiale plastice:
De produse de polimerizare de aditie:
de Polimeri de propilena
Altele
Altele
Monofilamente a caror dimensiune maxima in sectiunea transversala depaseste 1 mm (monofire), inele, tije, bare si profile, chiar prelucrate la supraf
din Polimeri de Etilena
Din polimeri de clorura de vinil:
din poli(clorura de vinil)
Altele
Din alte materiale plastice:
Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:
din poliesteri
din poliamide
din rasini epoxidice
Altele
Din produse de polimerizare de aditie:
din Polimeri de propilena
Altele
Altele
Tuburi, tevi , furtunuri si accesorii ale acestora, (de exemplu imbinari, coturi, flanse), din materiale plastice:
Mate artificiale din proteine intarite sau din materiale plastice celulozice:
din proteine intarite
din materiale plastice celulozice
Tuburi, tevi si furtunuri rigide:
Din polimeri de etilena:
Fara sudura sau lipire si de lungime care depaseste dimensiunea maxima a sectiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate
Altele
Din polimeri de propilena:
Fara sudura sau lipire si Cu o lungime care depaseste dimensiunea maxima a sectiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate
Altele
Din polimeri de clorura de vinil:
Fara sudura sau lipire si Cu o lungime care depaseste dimensiunea maxima a sectiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate
Altele
Din alte materiale plastice:
Fara sudura sau lipire si cu o lungime care depaseste dimensiunea maxima a sectiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate :
din Produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic
din Produse de polimerizare de aditie
Altele
Altele
Alte tuburi, tevi si furtunuri:
Tuburi, tevi si furtunuri flexibile, care pot suporta o presiune minima de 27,6 MPa
Altele, neranforsate cu alte materiale, nici asociate in alt mod cu alte materiale, fara accesorii:
Fara sudura sau lipire si cu o lungime care depaseste dimensiunea maxima a sectiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate :
din Produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic
Din produse de polimerizare de aditie:
din Polimeri de Etilena
din Polimeri de clorura de vinil
Altele
Altele
Altele:
mate artificiale
Altele
Altele, neranforsate Cu Alte materiale, nici asociate In Alt mod Cu Alte materiale, Cu accesorii
Altele:
Fara sudura sau lipire si cu o lungime care depaseste dimensiunea maxima a sectiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel prelucrate :
din Produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic
din Produse de polimerizare de aditie
Altele
Altele
accesorii
invelitori din materiale plastice pentru podele, autoadezive sau nu, in rulouri sau in forma de placi de pardoseala sau de dale; invelitori pentru pereti s
Din polimeri de clorura de vinil:
constand dintr-un suport impregnat, imbracat sau acoperit Cu poli(clorura de vinil)
Altele
din alte materiale plastice
Placi, folii, benzi, panglici, pelicule si alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, chiar in rulouri:
In rulouri cu o latime de maximum 20 cm:
Benzi, panglici acoperite cu cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat:
din poli(clorura de vinil) Plastifiata sau din Polietilena
din poli(clorura de vinil) neplastificata
din Polipropilena
Altele
Altele:
Din produse de polimerizare, de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:
din poliesteri
Altele
Din produse de polimerizare de aditie:
din poli(clorura de vinil) Plastifiata sau din Polietilena
Altele
Altele
Altele:
prelucrate altfel decat la suprafata, sau taiate altfel decat sub forma patrata sau dreptunghiulara
Altele:
Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:
din Policarbonati, din rasini alchidice, din poliesteri alilici sau din alti poliesteri
Altele
Din produse de polimerizare de aditie:
din poli(clorura de vinil) Plastifiata sau din Polietilena
Altele
Altele
Alte placi, folii, pelicule, benzi, panglici si lame, din materiale plastice nealveolare, neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevaz
Din polimeri de etilena:
Cu grosime de maximum 0,125 mm:
Din polietilena cu densitate:
Sub 0,94:
Pelicule de polietilena de o grosime de minimum 20 microni, dar de maximum 40 microni, pentru fabricarea peliculelor fotorezistente utilizate la fabric
Altele:
Neimprimate:
Pelicula extensibila
Altele
Imprimate
De minimum 0,94
Altele
Cu o grosime peste 0,125 mm:
Pasta de hartie sintetica, sub forma de foi umede, formate din fibre necoezive de polietilena, amestecate sau nu cu fibre de celuloza intr-o proportie d
Altele
Din polimeri de propilena:
Cu grosimea de maximum 0,10 mm:
Orientate biaxial
Altele
Cu grosimea peste 0,10 mm:
Benzi de tipul celor utilizate pentru ambalaje, cu o latime peste 5 mm, dar de maximum 20 mm:
benzi decorative
Altele
Altele
din Polimeri de Stiren
Din polimeri de clorura de vinil:
Continand in greutate minimum 6% plastifianti:
Cu o grosime de maximum 1 mm
Cu o grosime peste 1 mm
Altele:
Cu o grosime de maximum 1 mm
Cu o grosime peste 1 mm
Din polimeri acrilici:
din poli(Metacrilat de metil)
Altele:
Copolimer din esteri acrilic si metacrilic, sub forma de pelicule cu grosimea de maximum 150 microni
Altele
Din policarbonati, din rasini alchidice, din poliesteri alilici sau din alti poliesteri:
din Policarbonati
Din poli(etilen tereftalat):
Cu grosimea de maximum 0,35 mm:
Pelicule de poli(etilen tereftalat), cu grosimea de minimum 72 microni, dar de maximum 79 microni, pentru producerea discurilor magnetice flexibile
Pelicule de poli(etilen tereftalat), cu grosimea de minimum 100 microni, dar de maximum 150 microni, pentru producerea placilor de imprimare din fo
Altele
Cu grosimea peste 0,35 mm
din poliesteri nesaturati
din alti poliesteri
Din celuloza sau din derivatii ei chimici:
Din celuloza regenerata:
Folii, pelicule, benzi sau lame, rulate sau nu, cu grosimea sub 0,75 mm
Altele
Din acetat de celuloza:
Pelicule sub forma de role sau benzi, pentru cinematografie sau pentru fotografie:
Folii, pelicule, benzi sau lame, rulate sau nu, cu grosimea sub 0,75 mm:
Altele:
din alti derivati ai celulozei
din fibre vulcanizate
Altele
Din alte materiale plastice:
din poli(butiral de vinil)
din poliamide
din rasini aminice
din rasini fenolice
Din alte materiale plastice:
Din produse de polimerizare reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:
Folii si benzi din Poliamida, neacoperite, sau Acoperite ori imbracate numai Cu materiale plastice
Altele
Din produse de polimerizare de aditie:
Folii de polifluorura de vinil
Membrane schimbatoare de ioni, din material plastic fluorurat, utilizate In celule electrolitice Clor-alcaline
Pelicule din poli(alcool vinilic) orientat biaxial, de o grosime de maximum 1mm, neacoperite, continand in greutate minimum 97% poli(alcool vinilic)
Altele
Altele
Alte placi, folii, pelicule, benzi si lame din materiale plastice:
Produse alveolare:
din Polimeri de Stiren
din Polimeri de clorura de vinil
Din poliuretani:
flexibile
Altele
din celuloza regenerata
din alte materiale plastice
Altele:
Din produse de polimerizare de reorganizare sau de condensare, chiar modificate chimic:
Din poliesteri:
Folii si placi ondulate
Altele
din rasini fenolice
Din rasini aminice:
Laminate:
sub presiune inalta, Cu suprafete decorative pe o fata sau pe ambele fete
Altele
Altele
Altele
din Produse de polimerizare de aditie
Altele
Cazi de baie, cazi de dus, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, scaune si capace pentru closete, rezervoare de apa si articole similare pentru u
Cazi de baie, Cazi de dus, chiuvete si lavoare
Scaune si capace pentru closete
Altele
Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; busoane, dopuri, capace, capsule si alte dispozitive de inchidere, din materiale plastice:
cutii, lazi, stelaje si articole similare
Saci, sacose, pungi si cornete :
din Polimeri de Etilena
Din alte materiale plastice:
din policlorura de vinil
Altele
Bidoane, sticle, flacoane si articole similare:
Cu capacitate de maximum 2 l
Cu capacitate de peste 2 l
Mosoare, bobine, canete si suporturi similare:
Bobine si suporturi similare pentru rularea filmelor si peliculelor fotografice si cinematografice, sau a benzilor, filmelor etc mentionate la pozitia 8523
Altele
Busoane, dopuri, capace, capsule si alte dispozitive de inchidere:
capsule si dopuri pentru astupare
Altele
Altele:
Plase extrudate sub forma tubulara
Altele
Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic si articole de igiena sau de toaleta, din materiale plastice:
Vesela si Alte articole pentru servirea mesei sau de bucatarie
Altele:
Din celuloza regenerata:
Bureti
Altele
Altele
Articole pentru echiparea constructiilor, din materiale plastice, nedenumite si necuprinse in alta parte:
Rezervoare, butoaie, cuve si recipienti similari, cu capacitatea peste 300 l
Usi, ferestre, cadre si tocuri, pervazuri si praguri
Obloane, storuri (inclusiv storuri venetiene) si Alte articole similare si parti ale acestora
Altele:
accesorii si garnituri Destinate pentru instalarea definitiva In sau pe Usi, ferestre, scari, pereti sau pe Alte parti de constructii
Conducte, tevi si doze de perete, pentru circuite electrice
Altele
Alte articole din materiale plastice si articole din alte materiale de la pozitiile de la 3901 pana la 3914:
articole de birou si articole scolare
articole si accesorii de imbracaminte (inclusiv manusi, mitene si manusi Cu un deget)
garnituri pentru mobila, caroserii sau similare
Statuete si Alte obiecte de ornament
Altele:
Gratare si articole similare pentru filtrarea apei la intrarea In canalul de scurgere
Altele:
 fabricate din foi
Altele
Capitolul 40 - Cauciuc si articole din cauciuc
Cauciuc natural, balata, gutaperca, guayul, chicle si gume naturale similare, sub forme primare sau in placi, folii sau benzi:
Latex de cauciuc natural, chiar prevulcanizat
Cauciuc natural sub alte forme:
foi afumate
cauciuc natural tehnic specificat (TSNR)
Altele
Balata, gutaperca, guayul, chicle si Gume naturale similare
Cauciuc sintetic si factice derivat din uleiuri, sub forme primare sau in placi, foi si benzi; amestecuri ale produselor din pozitia 4001 cu produse de la
Cauciuc stiren-butadienic (SBR); cauciuc stiren-butadienic carboxilat (XSBR):
Latex
Altele:
Cauciuc stiren-butadienic fabricat prin polimerizare in emulsie (E-SBR), sub forma de baloturi
Copolimeri bloc Stiren-butadien-Stiren fabricati prin polimerizarea In solutie (SBS, elastomeri termoplastici) sub forma de granule, firimituri sau pudra
Cauciuc stiren-butadienic fabricat prin polimerizare in solutie (S-SBR), sub forma de baloturi
Altele
cauciuc butadienic (BR)
Cauciuc izobuten-izoprenic (butilcauciuc)(IIR); cauciuc izobuten-izoprenic halogenat (CIIR sau BIIR):
cauciuc izobuten-izoprenic (butilcauciuc) (IIR)
Altele
Cauciuc cloroprenic (clorobutadienic) (CR):
Latex
Altele
Cauciuc acrilonitrilbutadienic (NBR):
Latex
Altele
cauciuc izoprenic (IR)
Caucic etilenopropilendienic neconjugat (EPDM)
Amestecuri ale produselor de la pozitia 4001 cu produse de la aceasta pozitie
Altele:
Latex
Altele:
Produse modificate prin incorporarea de materiale plastice
Altele
Cauciuc regenerat sub forme primare sau in placi, foi sau benzi
Deseuri, bavuri si resturi de cauciuc nedurificat, chiar in pulbere sau in granule
Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau in placi, foi sau benzi:
cauciuc aditivat Cu negru de fum sau silice
Solutii, dispersii, altele decat cele din subpozitia 4005 10
Altele:
placi, foi si benzi
Altele
Alte forme (de exemplu baghete, tuburi, profile) si articole (de exemplu discuri, rondele) din cauciuc nevulcanizat:
profile pentru resapare
Altele
Fire si corzi din cauciuc vulcanizat
Placi, foi, benzi, baghete si profile, din cauciuc vulcanizat nedurificat:
Din cauciuc alveolar:
placi, foi si benzi
Altele
Din cauciuc nealveolar:
Placi, foi si benzi:
Acoperitoare de podele si stergatoare pentru picioare
Altele
Altele
Tuburi, tevi si furtunuri din cauciuc vulcanizat nedurificat, prevazute sau nu cu accesoriile lor (de exemplu racorduri, garnituri, coturi, flanse):
Neranforsate cu alte materiale, nici asociate cu alte materiale:
Fara accesorii
Cu accesorii
Ranforsate numai cu metal sau altfel asociate numai cu metal:
Fara accesorii
Cu accesorii
Ranforsate numai cu materiale textile sau altfel asociate numai cu materiale textile:
Fara accesorii
Cu accesorii
Ranforsate cu alte materiale sau altfel asociate cu alte materiale:
Fara accesorii
Cu accesorii
Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat:
Benzi transportoare:
Ranforsate numai Cu metal
Ranforsate numai Cu materiale textile
Altele
Curele de transmisie:
Curele de transmisie continue (fara sfarsit), striate, de sectiune trapezoidala, cu o circumferinta exterioara peste 60 cm, dar de maximum 180 cm
Curele de transmisie continue (fara sfarsit), de sectiune trapezoidala, altele decat striate, cu o circumferinta exterioara peste 60 cm, dar de maximum
Curele de transmisie continue (fara sfarsit), de sectiune trapezoidala, striate, cu o circumferinta exterioara peste 180 cm, dar de maximum 240 cm
Curele de transmisie continue (fara sfarsit), de sectiune trapezoidala, altele decat striate, cu o circumferinta exterioara peste 180 cm, dar de maximu
Curele de transmisie continue (fara sfarsit), crestate (sincrone), cu o circumferinta exterioara peste 60 cm, dar de maximum 150 cm
Curele de transmisie continue (fara sfarsit), crestate (sincrone), cu o circumferinta exterioara peste 150 cm, dar de maximum 198 cm
Altele
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc:
de tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv cele de tip break si cele de curse)
De tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane:
Avand un indice de sarcina de maximum 121
Avand un indice de sarcina peste 121
de tipul celor utilizate pentru vehicule aeriene
De tipul celor utilizate pentru motociclete:
de tipul celor utilizate pentru biciclete
Altele, cu crampoane, cu profile "os de peste" sau similare :
de tipul celor utilizate pentru vehicule si masini agricole si forestiere
De tipul celor utilizate pentru vehicule si masini pentru constructii civile si pentru manipularea materialelor in industrie, pentru jenti cu diametrul de ma
De tipul celor utilizate pentru vehicule si masini pentru constructii civile si pentru manipularea materialelor in industrie, pentru jenti cu diametrul peste
Altele
Altele:
de tipul celor utilizate pentru vehicule si masini agricole si forestiere
De tipul celor utilizate pentru vehicule si masini pentru constructii civile si pentru manipularea materialelor in industrie, pentru jenti cu diametrul de ma
De tipul celor utilizate pentru vehicule si masini pentru constructii civile si pentru manipularea materialelor in industrie, pentru jenti cu diametrul peste
Altele
Anvelope pneumatice resapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru pneuri si "flapsuri", din cauciuc:
Anvelope pneumatice resapate:
De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv masinile de tip "break" si masinile de curse)
de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane
de tipul celor utilizate pentru vehicule aeriene
Altele
Anvelope pneumatice uzate
Altele:
Bandaje pline sau cave
benzi de rulare amovibile pentru pneuri
"Flapsuri"
Camere de aer, din cauciuc:
De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv vehicule de tip "break" si vehicule de curse) pentru autobuze sau pentru camioane:
de tipul celor utilizate pentru biciclete
Altele
Articole de igiena sau de farmacie (inclusiv tetinele), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, chiar cu parti din cauciuc durificat (ebonita):
Prezervative
Altele:
Imbracaminte si accesorii de imbracaminte (inclusiv manusi, mitene si manusi cu un deget), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, pentru orice utilizare:
Manusi, mitene si manusi cu un deget:
pentru chirurgie
Altele:
Altele
Alte articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat:
din cauciuc alveolar
Altele:
Acoperitoare de podea si stergatoare de picioare
Gume de sters
garnituri, saibe si Alte etansari
Parasocuri, chiar gonflabile, pentru acostarea navelor
Alte articole gonflabile
Altele:
Pentru automobilele de la pozitiile 8701-8705
Piese din cauciuc-metal
Altele
Altele:
Piese din cauciuc-metal
Altele
Cauciuc durificat (de exemplu ebonita) sub toate formele, inclusiv deseurile si resturile; articole din cauciuc durificat (ebonita):
Sectiunea VIII - Piei brute, piei finite, piei cu blana si produse din acestea; articole de curelarie sau de selarie; articole de voiaj, bagaje de m
Capitolul 41 - Piei brute (alte decat pieile cu blana) si piei finite
Piei brute de bovine (inclusiv de bivol) sau de cabaline (proaspete sau sarate, uscate, cenusarite, piclate sau altfel conservate, dar netabacite, neper
Piei brute intregi, cu o greutate unitara de maximum 8 kg daca sunt numai uscate, 10 kg daca sunt sarate uscat si 16 kg daca sunt proaspete, sarate
proaspete
Sarate umed
Uscate sau Sarate Uscat
Altele
Piei brute intregi, cu o greutate unitara de peste 16 kg
proaspete
Sarate umed
Uscate sau Sarate Uscat
Altele
Altele, inclusiv crupoane, semicrupoane si flancuri (poale)
Piei brute de ovine (proaspete sau sarate, uscate, cenusarite, piclate sau altfel conservate, dar netabacite, nepergamentate sau altfel preparate) chia
Cu lana:
de miel
de Alte ovine
Epilate sau fara lana:
Piclate
Altele
Alte piei brute (proaspete sau sarate, uscate, cenusarite, piclate sau altfel conservate, dar netabacite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar ep
de Reptile
de porcine
Altele
de caprine
Altele
Piei tabacite sau semifinite de bovine (inclusiv de bivol) sau de ecvidee , epilate, chiar spaltuite, dar fara alte prelucrari:
In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu crom, "wet blue"):
Piei fata naturala, nespaltuite; spalt de fata ("grain splits"):
Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 28 picioare patrate (2,6 m2)
Altele:
De bovine (inclusiv de bivol) :
Piei intregi, cu o suprafata unitara de peste 28 picioare patrate (2,6 m2)
Altele
Altele
Altele:
Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 28 picioare patrate (2,6 m2)
Altele:
De bovine (inclusiv de bivol) :
Piei intregi, cu o suprafata unitara de peste 28 picioare patrate (2,6 m2)
Altele
Altele
In stare uscata ( semifinita, "crust skin"):
Piei fata naturala, nespaltuite; spalt de fata ("grain splits"):
Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 28 picioare patrate (2,6 m2)
Piei box de India ("kips") intregi sau chiar fara cap si labe, cu o greutate neta unitara de maximum 4,5 kg, tabacite simplu cu ajutorul unor substante v
Altele
Altele:
De bovine (inclusiv de bivol):
Piei intregi, cu o suprafata unitara de peste 28 picioare patrate (2,6 m2)
Altele
Altele
Altele:
Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 28 picioare patrate(2,6 m2):
Piei box de India ("kips") intregi sau chiar fara cap si labe, cu o greutate neta unitara de maximum 4,5 kg, tabacite simplu cu ajutorul unor substante v
Altele
 Altele:
De bovine (inclusiv de bivol) :
Piei intregi, cu o suprafata unitara de peste 28 picioare patrate (2,6 m2)
Altele
Altele
Piei tabacite sau piei semifinite de ovine, epilate, chiar spaltuite, dar fara alte prelucrari
In stare umeda (inclusiv pieile tabacite cu crom, "wet blue") :
nespaltuite
Spaltuite
In stare uscata (semifinita, "crust skin"):
 de metis de India, pretabacite vegetal, chiar daca au suferit anumite prelucrari, dar care nu sunt In mod vadit utilizabile, In aceasta stare, pentru fabr
Altele:
nespaltuite
Spaltuite
Piei tabacite sau semifinite ale altor animale si piei fara blana , epilate, chiar spaltuite, dar fara alte prelucrari:
De caprine:
In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu crom, "wet blue"):
nespaltuite
Spaltuite
In stare uscata (semifinita, "crust skin"):
din capra de India, pretabacite vegetal, chiar daca au suferit anumite prelucrari, dar care nu le fac In mod vadit utilizabile, In aceasta stare, pentru fab
Altele
De porcine:
In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu crom, "wet blue") :
nespaltuite
Spaltuite
In stare uscata (semifinita, "crust skin"):
nespaltuite
Spaltuite
De reptile:
tabacite vegetal
Altele
Altele:
In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu crom, "wet blue")
In stare uscata (semifinita, "crust skin")
Piei prelucrate dupa tabacire sau dupa uscare, si piei pergamentate de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar spaltuite, altele decat
Piei intregi:
Piei fata naturala, nespaltuite:
Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 28 picioare patrate (2,6 m2):
Piei box de vitel (Box-Calf)
Altele
Altele
Spalt de fata:
Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 28 picioare picioare (2,6 m2):
Piei box de vitel (Box-Calf)
Altele
 Altele:
de bovine (inclusiv de bivol)
de cabaline
Altele:
Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafata unitara de maximum 28 picioare patrate (2,6 m2)
Altele
Altele, inclusiv canate ("sides"):
 Piei fata naturala, nespaltuite:
pentru talpi
 Altele
Spalt de fata:
 de bovine (inclusiv de bivol)
 de cabaline
 Altele:
de bovine (inclusiv de bivol)
de cabaline
Piei prelucrate dupa tabacire sau dupa uscare, si piei pergamentate, de ovine, epilate, chiar spaltuite, altele decat pieile de la pozitia 4114
Piei prelucrate dupa tabacire sau dupa uscare si piei pergamentate ale altor animale,epilate,si piei prelucrate dupa tabacire si piei pergamentate de
de caprine
de porcine
de Reptile
Altele
Piei tabacite in grasimi (piei ,,chamois''), inclusiv cele obtinute prin tabacire combinata; piei finite lacuite sau lacuite stratificate; piei metalizate:
Piei tabacite in grasimi ( inclusiv cele obtinute prin tabacire combinata):
de ovine
de Alte Animale
Piei lacuite sau lacuite stratificate; piei metalizate
Piele reconstituita pe baza de piele sau de fibre de piele, sub forma de placi, foi sau benzi, chiar rulate; resturi si alte deseuri de piele prelucrata sau
Piele reconstituita, pe baza de piele sau de fibre de piele, sub forma de placi, foi sau benzi, chiar rulate.
Resturi si alte deseuri de piele sau piele reconstituita, inutilizabile pentru fabricarea de articole din piele; praf, pudra si faina de piele
Capitolul 42 - Obiecte din piele; articole de curelarie sau selarie; articole de voiaj, bagaje de mana si articole similare; articole din intestine de animal
Articole de selarie sau de curelarie pentru orice animale (inclusiv sleauri, zgarzi, genunchiere, botnite, paturi pentru sa, oblancuri, imbracaminte pent
Valize, geamantane si cufere, inclusiv casete de toaleta si mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri,
Valize, geamantane si cufere, inclusiv casete de toaleta si mape port-documente, serviete, ghiozdane si articole similare:
Cu suprafata exterioara din piele naturala, din piele reconstituita sau din piele lacuita:
Valize, port-documente, serviete, ghiozdane si obiecte similare
Altele
Cu suprafata exterioara din material plastic sau din materiale textile:
Din foi de material plastic:
Valize port-documente, serviete, ghiozdane si obiecte similare
Altele
din material plastic turnat
Din alte materiale, inclusiv fibre vulcanizate:
Valize port-documente, serviete, ghiozdane si obiecte similare
Altele
Altele:
din aluminiu
din alte materiale
Genti de mana, de umar, cu sau fara maner:
Cu suprafata exterioara din piele naturala, din piele reconstituita sau din piele lacuita
Cu suprafata exterioara din foi de material plastic sau din materiale textile:
din foi de material plastic
din materiale textile
Altele
Articole de buzunar sau care se poarta in genti:
Cu suprafata exterioara din piele naturala, din piele reconstituita sau din piele lacuita
Cu suprafata exterioara din foi de material plastic sau din materiale textile:
din foi de material plastic
din materiale textile
Altele
Altele:
Cu suprafata exterioara din piele naturala, din piele reconstituita sau din piele lacuita:
Saci de voiaj, Truse de toaleta, rucsacuri si Saci pentru articole sportive
Altele
Cu suprafata exterioara din foi de material plastic sau din materiale textile:
Din foi de material plastic:
Saci de voiaj, Truse de toaleta, rucsacuri si Saci pentru articole sportive
cutii pentru instrumente muzicale
Altele
Din materiale textile:
Saci de voiaj, Truse de toaleta, rucsacuri si Saci pentru articole sportive
Altele
Altele
Articole de imbracaminte si accesorii de imbracaminte, din piele naturala sau reconstituita:
articole de imbracaminte
Manusi, mitene si manusi cu un deget:
special Destinate pentru practicarea sportului
Altele:
de protectie, pentru toate meseriile
Altele:
pentru barbati si baieti
Altele
Curele, centuri si banduliere
Alte accesorii de imbracaminte
Alte articole din piele naturala sau reconstituita
De tipul celor folosite la masini sau aparate mecanice sau pentru alte utilizari tehnice:
Curele de transmisie sau benzi de transport
Altele
Altele
Articole din intestine (altele decat cele de la viermii de matase), din basici, din vezici sau din tendoane
Capitolul 43 - Blanuri si blanuri artificiale; articole din acestea
Blanuri brute (inclusiv capete, cozi, labe si alte parti utilizabile in blanarie), altele decat pieile brute de la pozitiile 4101, 4102 sau 4103:
de vizon, intregi, Cu sau Fara capete, Cozi sau labe
de miel din speciile astrahan, breitschwanz, caracul, persan sau similare, miel de India, China, Mongolia sau Tibet, intregi, Cu sau Fara capete, Cozi
de vulpe, intregi, Cu sau Fara capete, Cozi sau labe
Alte blanuri, intregi, cu sau fara capete, cozi sau labe:
de marmota
de feline salbatice
Altele
capete, Cozi, labe si Alte parti utilizabile In blanarie
Blanuri tabacite sau apretate (inclusiv capete, cozi, labe si alte parti, deseuri si resturi), neasamblate sau asamblate (fara adaugarea altor materiale),
Blanuri intregi, cu sau fara capete, cozi sau labe, neasamblate:
de vizon
Altele:
de castor
de sobolan de mosc
de vulpe
de iepure de casa sau de iepure de camp
De foca sau otarie:
de pui de foca harpa (Cu mantie alba) sau pui de foca Cu capison (Cu spinarea albastra)
Altele
de lutru de mare sau de nutrie
de marmota
de feline salbatice
de oaie sau de miel
de miel din speciile astrahan, breitschwanz, caracul, persan sau similare, de miel de India, China, Mongolia sau Tibet
Altele:
Altele
capete, Cozi, labe si Alte parti, deseuri si resturi, neasamblate
Blanuri intregi si partile lor si resturi, asamblate:
Piei numite "intinse"
Altele:
de vizon
de iepure de casa sau de iepure de camp
De miel din speciile astrahan, "breitschwanz", caracul, persan sau similare, de miel de India, China, Mongolia sau de Tibet
de sobolan de mosc
de vulpe
De foca sau otarie:
de pui de foca harpa (Cu mantie alba) sau pui de foca Cu capison (Cu spinarea albastra)
Altele
de lutru de mare sau de nutrie
de feline salbatice
Altele
Articole de imbracaminte, accesorii de imbracaminte si alte articole din blana:
Articole de imbracaminte si accesorii de imbracaminte:
din piele de pui de foca harpa (Cu mantie alba) sau pui de foca Cu capison (Cu spinarea albastra)
Altele
Altele
Blanuri artificiale si articole din blanuri artificiale
Sectiunea IX - Lemn, carbune de lemn si articole din lemn; pluta si articole din pluta; articole din impletituri de fibre vegetale sau din nuiele
Capitolul 44 - Lemn, carbune de lemn si articole din lemn
Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, lemn sub forma de aschii sau particule; rumegus, deseuri si
lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni, Ramuri, vreascuri sau sub forme similare
Lemn sub forma de aschii sau particule:
de conifere
Altele decat conifere
Rumegus, deseuri si resturi de lemn, chiar aglomerate sub forma de butuci, brichete, pelete sau sub forme similare:
Pelete
Altele
Rumegus
Altele
Carbune din lemn (inclusiv carbune din coji sau din nuci), chiar aglomerat:
din bambus
Altele
Lemn brut, chiar cojit, curatat de ramuri sau ecarisat:
Tratat Cu vopsea, bait, creozot sau alti agenti de conservare
Altele, din conifere:
De molid din specia Picea abies Karst sau de brad alb (Abies alba Mill):
busteni pentru cherestea
Altele
De pin din specia Pinus sylvestris L:
busteni pentru cherestea
Altele
Altele:
busteni pentru cherestea
Altele
Altele, din tipurile de lemn tropical mentionate la nota 1 de subpozitie din acest capitol. (Nota 1 de subpozitie: In sensul subpozitiilor 4403 414403 49
dark Red Meranti, light Red Meranti, Meranti Bakau
Altele:
Acaju de Africa, Iroko si Sapelli
Okoumé; Sipo
Altele
Altele:
De stejar (Quercus spp. ):
busteni pentru cherestea
Altele
De fag (Fagus spp.):
busteni pentru cherestea
Altele
Altele:
de plop
de eucalipt
De mesteacan:
busteni pentru cherestea
Altele
Altele
Lemn pentru dogarie; prajini despicate; tarusi si pari din lemn, ascutiti, nedespicati longitudinal; lemn simplu degrosat sau rotunjit dar nestrunjit, necu
de conifere
Altele decat de conifere
Lana (pai) de lemn; faina de lemn
Traverse din lemn pentru cai ferate sau similare:
Neimpregnate
Altele
Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, slefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm:
Din conifere:
Slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Geluit:
de molid din specia Picea abies Karst sau de brad Alb (abies alba Mill )
de pin din specia Pinus sylvestris L.
Altele
Altele:
de molid din specia Picea abies Karst sau brad Alb (abies alba Mill.)
de pin din specia Pinus sylvestris L.
                  ț
Altele
Din tipurile de lemn tropical men ionate la nota 1 de subpozitie din acest capitol: (Nota 1: de subpozitie: in sensul subpozitiilor 4403 414403 49, 4407
Mahogany (Swietenia spp ) :
Slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
Altele
Virola, imbuia si balsa:
Slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
Altele
Dark Red Meranti, Light Red Meranti si Meranti Bakau:
Lipit prin asamblare cap la cap, chiar Geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
slefuit
Altele
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti si Alan:
Lipit prin asamblare cap la cap, chiar Geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
slefuit
Altele
Sapelli:
Slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
Altele
Iroko:
Slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
Altele
Altele:
Lipit prin asamblare cap la cap, chiar Geluit sau slefuit
 Altele:
Acaju de Africa, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obeche, Okoumé, Palisa
Geluit:
Palisandru de para, Palisandru de Rio si Palisandru de Rose
Altele
slefuit
Altele:
Azobé
Altele
Altele:
Geluit
slefuit
Altele
Altele:
De stejar (Quercus spp.):
Slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Geluit:
lame si frize pentru parchet, neasamblate
Altele
Altele
de fag (Fagus spp.)
De artar (Acer spp ):
Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
slefuit
Altele
De cires:
Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
slefuit
Altele
De frasin (fraxinus spp.):
Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
slefuit
Altele
Altele:
Lipit prin asamblare cap la cap, chiar Geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
slefuit
Altele:
de plop
de lemn tropical
Altele
Foi pentru furnir (inclusiv cele obtinute prin transarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar si alt lemn taiat longit
Din conifere:
Slefuit; geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Scandurele destinate fabricarii creioanelor
Altele:
Cu grosimea de maximum 1mm
Cu grosimea peste 1 mm
Din tipurile de lemn tropical mentionate la nota 1 de subpozitie a acestui capitol:( Nota 1 de subpozitie: in sensul subpozitiilor 4403 414403 49, 4407
Dark Red Meranti, Light Red Meranti si Meranti Bakau:
Lipit prin asamblare cap la cap, chiar Geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
slefuit
Altele
Altele:
Acaju de Africa, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obeche, Okoumé, Palisandru de Para, Palisandru de Rio, Palisandru de Rose, Sapelli, Sipo, Vir
Slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Geluit
Altele:
Cu grosimea de maximum 1 mm
Cu grosimea peste 1 mm
Altele:
Geluit; slefuit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau slefuit
Altele:
Scandurele destinate fabricarii creioanelor
Altele:
Cu grosimea de maximum 1 mm
Cu grosimea peste 1 mm
Altele:
Slefuit; geluit; lipit prin asamblare cap la cap , chiar geluit sau slefuit
Altele:
Scandurele Destinate fabricarii creioanelor
Altele:
Cu grosimea de maximum 1 mm
Cu grosimea peste 1 mm
Lemn (inclusiv lamele si frizele de parchet, neasamblate), profilat (sub forma de lamba, de uluc, faltuit, sanfrenat, imbinat in V, mulurat, rotunjit sau s
Din conifere:
Baghete si forme de lemn pentru rame de tablouri, de fotografii si obiecte similare
Altele
Altele, decat de conifere:
din bambus
Altele:
Baghete si forme de lemn pentru rame de tablouri, de fotografii si obiecte similare
Altele:
lamele si frize pentru parchet, neasamblate
Altele
Placi aglomerate, panouri numite ''oriented strand board (OSB) si panouri similare (de exemplu, panourile numite '' waferboard''), din lemn sau din a
Din lemn:
Placi aglomerate:
Neprelucrate sau cel mult geluite
Acoperite la suprafata Cu hartie impregnata Cu Melamina
Acoperite la suprafata Cu foi subtiri din materiale plastice
Altele
Panouri numite ''oriented strand board (OSB)
Neprelucrate sau cel mult geluite
Altele
Altele
Altele
Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rasini sau cu alti lianti organici:
Panouri fibrolemnoase de densitate medie (MDF)
Cu o grosime de maximum 5 mm:
Neprelucrate mecanic si nici acoperite la suprafata:
Altele
Cu o grosime de peste 5 mm, dar de maximum 9 mm:
Neprelucrate mecanic si nici acoperite la suprafata:
Altele
Cu o grosime peste 9 mm:
Neprelucrate mecanic si nici Acoperite la suprafata
Altele
Altele:
Cu o densitate peste 0,8 g/ cm3:
Neprelucrate mecanic si nici Acoperite la suprafata
Altele
Cu o densitate peste 0,5 g/ cm3 , dar de maximum 0,8 g/ cm3:
Neprelucrate mecanic si nici Acoperite la suprafata
Altele
Cu o densitate de maximum 0,5 g/ cm3:
Neprelucrate mecanic si nici Acoperite la suprafata
Altele
Placaj, lemn furniruit si lemn stratificat similar:
din bambus
Alt placaj constituit exclusiv din foi de lemn (altele decat bambus), cu grosimea maxima a fiecarei foi de 6 mm:
Cu cel putin o fata exterioara din lemn tropical mentionat la nota 1 de subpozitie de la acest capitol. (Nota 1 de subpozitie: in sensul subpozitiilor 440
de Acaju de Africa, dark Red Meranti, light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp. ), Obeche, Okoumé, Palisandru de para, Palisandru de R
Altele
Altele, avand cel putin o fata exterioara din Alt lemn decat de conifere
Altele
Altele:
Avand la mijloc placute, sipci sau lamele:
avand cel putin o fata exterioara din Alt lemn decat de conifere
Altele
Altele:
continand cel putin un strat din placi aglomerate
Altele
Lemn "densificat", in blocuri, scanduri, lame sau sub forma de profile
Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau pentru obiecte similare:
Din lemn tropical mentionat in Nota complementara 2 de la acest capitol. (Nota complementara 2: in aplicarea subpozitiilor 4414 00 10, 4418 10 10, 4
din Alt lemn
Lazi, ladite, cosuri, cilindri si ambalaje similare din lemn; tambure din lemn pentru cabluri; palete simple, box-paleti si alte platforme de incarcare din
Lazi, ladite, cosuri, cilindri si ambalaje similare; tamburi pentru cabluri:
lazi, ladite, cosuri si ambalaje similare
Tamburi pentru cabluri
Palete simple, box-paleti si alte platforme de incarcare, grilaje din lemn pentru palete:
Palete simple; grilaje din lemn pentru palete
Altele
Butoaie, cuve, putine si alte produse de dogarie si partile lor din lemn, inclusiv lemn pentru doage
Unelte, suporturi si manere de unelte, monturi si cozi din lemn pentru maturi sau pentru perii; forme, calapoade, sanuri si intinzatoare pentru pantofi,
Lucrari de tamplarie si piese de dulgherie pentru constructii, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate pentru acoperit podeaua si sindrile ("shingle
Ferestre, usi-ferestre si ramele si pervazurile lor:
Din lemn tropical mentionat in Nota complementara 2 de la acest capitol. (Nota complementara 2: in aplicarea subpozitiilor 4414 00 10, 4418 10 10, 4
din conifere
din Alt lemn
Usi si ramele lor, pervazuri si praguri:
Din lemn tropical mentionat in Nota complementara 2 de la acest capitol. (Nota complementara 2: in aplicarea subpozitiilor 4414 00 10, 4418 10 10, 4
din conifere
din Alt lemn
Cofraje pentru betonare
Sindrile ("shingles" si "shakes")
Stalpi si grinzi
Panouri asamblate pentru acoperit podeaua
pentru podele mozaicate
Altele, Cu mai multe straturi
Altele
Altele:
din lemn lamelar
Altele
Articole de masa sau de bucatarie, din lemn:
Din lemn tropical mentionat in Nota complementara 2 de la acest capitol. (Nota complementara 2: in aplicarea subpozitiilor 4414 00 10, 4418 10 10, 4
din Alt lemn
Lemn marchetat si lemn incrustat; sipete, casete si cutii pentru bijuterii sau orfevrarie si articole similare, din lemn; statuete si alte obiecte de orname
Statuete si alte obiecte de ornament, din lemn:
Din lemn tropical mentionat in Nota complementara 2 de la acest capitol. (Nota complementara 2: in aplicarea subpozitiilor 4414 00 10, 4418 10 10, 4
din Alt lemn
Altele:
lemn marchetat si lemn incrustat
Altele:
Din lemn tropical mentionat in Nota complementara 2 de la acest capitol. (Nota complementara 2: in aplicarea subpozitiilor 4414 00 10, 4418 10 10, 4
Altele
Alte articole din lemn:
Umerase pentru imbracaminte
Altele:
din Panouri de fibre
Altele
Capitolul 45 - Pluta si articole din pluta
Pluta naturala bruta sau simplu prelucrata; deseuri de pluta; pluta concasata, granulata sau pulverizata:
Pluta naturala, bruta sau simplu prelucrata
Altele
Pluta naturala decojita sau simplu ecarisata sau in cuburi, placi, foi sau benzi de forma patrata sau dreptunghiulara (inclusiv ebosele cu muchii nefini
Articole din pluta naturala:
Dopuri:
Cilindrice
Altele
Altele
Pluta aglomerata (cu sau fara liant) si articole din pluta aglomerata:
Cuburi, blocuri, placi, foi si benzi; placi de orice forma; cilindri plini, inclusiv discuri:
Dopuri:
pentru vin spumos, inclusiv cele Cu garnitura de etansare din Pluta naturala
Altele
Altele:
Cu Lianti
Altele
Altele:
 dopuri
 Altele
Capitolul 46 - Produse din impletituri de fibre vegetale sau de nuiele
impletituri si articole similare din materiale de impletit, chiar asamblate in benzi; materiale de impletit, impletituri si articole similare din materiale de im
Rogojini, stergatoare si impletituri din materiale vegetale:
Din bambus:
Confectionate din impletituri si articole similare din materiale de impletit
Altele
din ratan
Confectionate din impletituri si articole similare din materiale de impletit
Altele
Altele
Confectionate din impletituri si articole similare din materiale de impletit
Altele
Altele:
Din bambus:
impletituri si articole similare din materiale de impletit, chiar asamblate In benzi
Altele:
Confectionate din impletituri si articole similare din materiale de impletit
Altele
Din ratan:
impletituri si articole similare din materiale de impletit, chiar asamblate In benzi
Altele:
Confectionate din impletituri si articole similare din materiale de impletit
Altele
Din alte materiale vegetale:
impletituri si articole similare din materiale de impletit, chiar asamblate In benzi
Altele:
Confectionate din impletituri si articole similare din materiale de impletit
Altele
Altele:
impletituri si articole similare din materiale de impletit, chiar asamblate In benzi
Altele:
Confectionate din impletituri si articole similare din materiale de impletit
Altele
Produse din impletituri, confectionate direct in forma finala din materiale de impletit sau din articole de la pozitia 4601; articole din lufa:
Din materiale vegetale:
din bambus
din ratan
Altele:
impletituri de paie pentru sticle, utilizate ca ambalaj de protectie
Altele:
Produse din impletituri Confectionate direct In forma finala
Altele
Altele
Sectiunea X - Pasta din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hartie sau carton reciclabile (deseuri si maculatura); hartie si carto
Capitolul 47 - Pasta din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hartie sau carton reciclabile (deseuri si maculatura)
Paste mecanice din lemn:
Paste termomecanice din lemn
Altele
Paste chimice din lemn, de dizolvare
Paste chimice din lemn, cu soda sau cu sulfat, altele decat pastele de dizolvare:
Nealbite:
de rasinoase
Altele decat de rasinoase
Semialbite sau albite:
de rasinoase
Altele decat de rasinoase
Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decat pastele de dizolvare:
Nealbite:
de rasinoase
Altele decat de rasinoase
Semialbite sau albite:
de rasinoase
Altele decat de rasinoase
Paste din lemn obtinute prin combinarea unei prelucrari mecanice si a unei prelucrari chimice
Paste din fibre obtinute din hartie sau carton reciclabile (deseuri sau maculatura) sau din alte materiale fibrocelulozice:
Paste din linters de bumbac
Paste din fibre Obtinute din hartie sau carton reciclabile (deseuri si maculatura)
Altele, din bambus
Altele:
mecanice
chimice
Semichimice
Hartie sau carton reciclabile (deseuri si maculatura):
Hartii sau carton kraft Nealbite sau hartie sau carton ondulate
Alte Hartii sau cartoane Obtinute In principal din Pasta chimica albita, necolorate In masa
Hartie sau carton obtinute in principal din pasta mecanica (de exemplu ziare, periodice si imprimate similare):
Numere vechi si nevandute de ziare si reviste, anuare telefonice, brosuri si imprimate publicitare
Altele
Altele, inclusiv deseurile si maculatura netriate:
netriate
Triate
Capitolul 48 - Hartie si carton; articole din pasta de celuloza, din hartie sau carton
Hartie de ziar, in rulouri sau foi
Hartii si cartoane, necretate si neimpregnate, de tipul celor utilizate pentru scris, tiparit sau in alte scopuri grafice si hartii si cartoane pentru cartele s
hartie si carton fabricate manual
hartie si carton suport pentru hartie si carton fotosensibil, termosensibil sau electrosensibil
Hartie suport pentru tapet:
Fara fibre obtinute printr-un procedeu mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totala a compozitiei fibroase o constituite astfel de fibre
Altele
Alte hartie si cartoane, fara fibre obtinute printr-un procedeu mecanic sau chimico-meccanic sau la care maximum 10 % din greutatea totala a compo
Cu o greutate sub 40 g/m2
Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2, in rulouri:
Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar sub 60 g/m2
Cu o greutate de minimum 60 g/m2, dar sub 75 g/m2
Cu o greutate de minimum 75 g/m2, dar sub 80g/m2
Cu o greutate de minimum 80 g/m2
Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2, in foi avand o latura de maximum 435 mm si cealalta de maximum 297 mm, nepliata
La care o latura are 297 mm si cealalta 210 mm (format A4)
Altele
Altele, cu o greutate de minimum 40 g/ m2, dar de maximum 150 g/m2
Cu o greutate peste 150 g/ m2:
In rulouri
Altele
Alte hartii si cartoane, la care peste 10 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre obtinute printr-un procedeu mecanic sau
In rulouri:
Cu o greutate sub 72 g/ m2 si la care mai mult de 50% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre obtinute printr-un procede
Altele
In foi la care o latura are maximum 435 mm si cealalta este de maximum 297 mm, in stare nepliata
Altele
Hartii de tipul celor utilizate pentru hartie igienica, servetele de demachiat, de sters mainile, servetele sau hartii similare de uz casnic, de igiena sau d
Vata de celuloza
Hartie creponata si retele din fibre celulozice numite "panze", cu o greutate pe strat si pe m2:
De maximum 25 g /m2
De peste 25 g/m2
Altele
Hartii si cartoane kraft, necretate si neimpregnate, in rulouri sau in foi, altele decat cele de la pozitia 4802 sau 4803:
Hartie si carton pentru coperti, numite "Kraftliner":
Nealbite:
In care minimum 80 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau
Cu greutatea sub 150 g/ m2
Cu greutatea de minimum 150 g/ m2, dar sub 175 g/ m2
Cu greutatea de minimum 175 g/ m2
Altele
Altele:
In care minimum 80 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau
Realizate dintr-unul sau mai multe straturi nealbite si cu un strat exterior albit, semialbit sau colorat in masa, cu greutatea pe m2:
Sub 150 g
De minimum 150 g, dar sub 175 g
De minimum 175 g
Altele cu greutatea pe m2:
Sub 150 g
De minimum 150 g
Altele
Hartie Kraft pentru saci:
Nealbite:
In care minimum 80 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau
Altele
Altele:
In care minimum 80 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau
Altele
Alte hartii si cartoane Kraft, cu o greutate de maximum 150 g/ m2:
Nealbite:
In care minimum 80% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau c
 utilizate ca izolant In electrotehnica
 Altele
 Altele
Altele:
In care minimum 80 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau
 albite uniform In masa
 Altele
 Altele
Alte hartii si cartoane Kraft, cu o greutate peste 150 g/ m2, dar sub 225g/ m2:
Nealbite:
In care minimum 80 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau
Altele:
Hartie si carton numite "saturating kraft"
Altele
Albite uniform in masa si la care peste 95 % din greutatea compozitiei fibroase totale este constituita din fibre de lemn obtinute printr-un procedeu ch
In care minimum 80% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau c
Altele
Altele:
In care minimum 80% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau c
Altele
Alte hartii si cartoane Kraft, cu o greutate de minimum 225 g/ m2:
Nealbite:
In care minimum 80% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau c
Altele
Albite uniform in masa si la care peste 95% din greutatea compozitiei fibroase totale este constituita din fibre de lemn obtinute printr-un procedeu chi
In care minimum 80% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau c
Altele
Altele:
In care minimum 80 % din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de rasinoase, obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau
Altele
Alte hartii si cartoane necretate, in rulouri sau foi, care nu au fost supuse unei prelucrari suplimentare sau unor tratamente, altele decat cele stipulate
Hartie pentru caneluri :
hartie semichimica pentru caneluri
hartie din paie pentru caneluri
Altele:
Wellenstoff
Altele
Testliner (carton din fibre recuperate):
Cu o greutate de maximum 150 g/m2
Cu o greutate de peste 150 g/m2
Hartie sulfit pentru ambalaj:
Cu o greutate sub 30 g/ m2
Cu o greutate de minimum 30 g/ m2
hartie si carton filtru
hartie si carton fetru, hartie si carton lanos
Altele:
Cu o greutate de maximum 150g/ m2
Cu o greutate de peste 150 g/ m2, dar sub 225 g/m2
Cu o greutate de minimum 225 g/m2:
Realizate din hartie reciclabila
Altele
Hartie si carton sulfurizate, hartie rezistenta la grasimi, hartie calc, hartie pergament si alte hartii glazurate, transparente sau translucide, in rulouri sa
hartie si carton sulfurizate (pergament vegetal)
hartie rezistente la grasimi
hartie calc
Hartie pergament si alte hartii glazurate, transparente sau translucide:
hartie pergament (transparenta)
Altele
Hartii si cartoane asamblate plan prin lipire, necretate la suprafata si neimpregnate, chiar intarite in interior, in rulouri sau coli:
Realizate din hartie reciclabila, chiar acoperite cu hartie
Altele
Hartie si cartoane ondulate (chiar acoperite prin lipire), creponate, incretite, gofrate, stantate sau perforate, in rulouri sau foi, altele decat cele descris
hartie si carton, ondulate, chiar perforate
hartie kraft pentru Saci, creponate sau incretite, chiar gofrate, stantate sau perforate
Alte Hartii kraft creponate sau incretite chiar gofrate, stantate sau perforate
Altele
Hartie carbon, hartie numita "autocopianta" si alte hartii pentru copii (inclusiv hartia cretata, acoperita sau impregnata, pentru hartie stencil sau placi
Hartie "autocopianta":
In rulouri
In foi
Altele
Hartii carbon si hartii pentru copii similare
Altele
Hartie si carton cretate cu caolin sau cu alte substante anorganice pe una sau pe ambele fete, cu sau fara lianti, fara alte stratificari sau acoperiri, ch
Hartii si cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, fara fibre obtinute printr-un procedeu mecanic sau chim
In rulouri:
Hartie si carton suport pentru hartie si carton fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile, cu o greutate de maximum 150 g/m2
Altele
In foi la care una dintre laturi este de maximum 435 mm si cealalta de maximum 297 mm, in stare nepliata:
Hartie si carton suport pentru hartie si carton fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile, cu o greutate de maximum 150 g/ m2
 Altele
Altele:
Hartie si carton suport pentru hartie si carton fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile, cu o greutate de maximum 150g/ m2
Altele
Hartie si carton de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, la care peste 10 % din greutatea totala a compozitiei fibro
Hartie usor cretata, numita LWC:
In rulouri, cu o latime de peste 15 cm sau in foi la care o latura are peste 36 cm si cealalta este de peste 15 cm in stare nepliata
Altele
Altele:
In rulouri
Altele
Hartie si carton Kraft, altele decat cele de tipul folosit pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice:
Albite unform in masa si la care peste 95 % din greutatea compozitiei fibroase totale sunt constituite de fibre de lemn obtinute printr-un procedeu chim
Albite unform in masa si la care peste 95% din greutatea compozitiei fibroase totale sunt constituite de fibre de lemn obtinute printr-un procedeu chim
Cretate sau acoperite cu caolin
Altele
Altele
Alte hartii si carton:
Multistrat:
la care fiecare strat este albit
la care un singur strat exterior este albit
Altele
Altele:
din Pasta albita, Acoperite Cu Caolin
Acoperite Cu pulbere de Mica
Altele
Hartie, carton, vata de celuloza si straturi subtiri din fibre de celuloza, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafata, decorate la suprafata, sau
hartie si carton gudronate, bituminate sau asfaltate
Hartie si carton gomate sau adezive:
Autoadezive:
Cu o latime de maximum 10 cm, a caror acoperire consta in cauciuc, natural sau sintetic, nevulcanizat
Altele
Altele
Hartie si carton, cretate, impregnate sau acoperite cu materiale plastice (cu excluderea adezivilor):
Albite, cu o greutate de peste 150 g/ m2
Altele
hartie si carton, cretate, impregnate sau Acoperite Cu Ceara, Parafina, Stearina, ulei sau glicerol (Glicerina)
Alte hartii si cartoane, vata de celuloza si straturi subtiri din fibre celulozice
Blocuri filtrante si placi filtrante, din pasta de hartie
Hartie pentru tigari, chiar taiata la dimensiune, sub forma de colite sau sub forma tubulara:
Sub forma de colite sau sub forma tubulara
In rulouri cu o latime maxima de 5 cm
Altele:
In role cu o latime de peste 5 cm, dar de maximum 15 cm
Altele
Hartie tapet si hartie similara pentru acoperit peretii; transperante din hartie, pentru ferestre:
Hartie "INGRAIN"
hartie tapet si hartie similara pentru acoperit peretii, constituite din hartie acoperita sau imbracata pe fata Cu un strat de material plastic, gofrate, col
Altele:
hartie tapet si hartie similara pentru acoperit pereti, constituite din hartie imprimata, gofrata, colorata la suprafata, imprimata Cu motive sau altfel dec
Altele
Hartii carbon, hartii denumite "autocopiante" si alte hartii copiative (altele decat cele de la pozitia 4809), hartii stencil si placi offset, din hartie, chiar a
Hartei asa-zisa "autocopiante"
Altele
Plicuri, hartie in forma de plicuri, carti postale neilustrate si carti postale pentru corespondenta, din hartie sau carton; cutii, mape si articole similare, d
Plicuri
hartie In forma de plic, carti postale neilustrate si carti postale pentru corespondenta
cutii, mape si articole similare, din hartie sau din carton, continand un set de articole de corespondenta
Hartii de tipul celor utilizate pentru hartie igienica si pentru hartii similare, vata de celuloza sau straturi subtiri din fibre celulozice, de tipul celor pentru
Hartie igienica:
Cu greutatea de maximum 25 g/m2 pe strat
Cu greutatea peste 25 g/m2 pe strat
Batiste, servetele demachiante si servetele pentru sters mainile:
Batiste si servetele demachiante
Hartie pentru sters mainile:
In rulouri
Altele
fete de masa si servetele de masa
Servetele si tampoane igienice, scutece pentru copii si articole igienice similare:
Servetele, tampoane igienice si articole similare:
servetele igienice
tampoane igienice
Altele
scutece pentru copii si articole igienice similare
imbracaminte si accesorii de imbracaminte
Altele:
articole de uz chirurgical, medical sau igienic, neconditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele
Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hartie, carton, vata de celuloza sau straturi subtiri din fibre celulozice; obiecte din carton pentru birou, p
cutii din hartie sau carton ondulat
cutii si obiecte din carton, pliante, din hartie sau carton neondulat
Saci cu latimea bazei de minimum 40 cm
alti Saci, pungi, mape (Altele decat cele pentru Discuri) si cornete
Alte ambalaje, inclusiv mape pentru Discuri
obiecte din carton pentru birou, pentru magazine si similare
Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitante), agende, blocnotesuri, blocuri de hartie pentru scrisori si articole similare, caie
Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitante), blocnotesuri, blocuri de hartie pentru scrisori, agende si articole similare:
Registre, Registre contabile si carnete de comenzi sau de chitante
carnete de note, blocuri de hartie pentru scrisori si blocnotesuri
agende
Altele
caiete
Bibliorafturi, carnete cu cleme metalice (altele decat copertile de carte), plicuri si coperte de dosare
Formulare pentru diferite activitati si carnete diverse, chiar cu foi intercalate de hirtie carbon
In forme continue
Altele
Albume pentru esantioane sau pentru colectii
Altele
Etichete de toate genurile, din hartie sau carton, imprimate sau nu:
Imprimate:
Autoadezive
Altele
Altele:
Autoadezive
Altele
Tamburi, bobine, fuzete, canete, mosoare si suporturi similare din pasta de hartie, hartie sau carton, chiar perforate sau intarite:
de tipul celor folosite pentru infasurarea firelor textile
Altele
Alte hartii, cartoane, vata de celuloza si straturi subtiri din fibre celulozice, decupate la dimensiune; alte articole din pasta de hartie, din hartie, din car
carton filtru si hartie filtru
hartie Cu diagrame pentru aparatele de inregistrat, sub forma de bobine, foi sau Discuri
Tavi, vesela, farfurii, cani si articole similare din hartie sau carton:
din bambus
Altele:
Tavi, Vesela, farfurii
Altele
Articole turnate sau presate din pasta de hartie:
ambalaje alveolare pentru oua
Altele
Altele:
hartie si carton de felul celor folosite pentru scris, imprimat sau pentru Alte scopuri grafice
Altele
Capitolul 49 - Carti, ziare, imagini imprimate si alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate si schite sau planuri
Carti, brosuri si tiparituri similare, chiar in foi volante:
In foi volante, chiar pliate
Altele:
Dictionare si enciclopedii, chiar In fascicule
Altele
Ziare si publicatii periodice imprimate, chiar ilustrate sau care contin material publicitar:
Cu cel putin patru aparitii pe saptamana
Altele:
Albume sau carti cu ilustratii si carti de desenat sau colorat, pentru copii
Partituri muzicale manuscrise sau imprimate, chiar ilustrate sau legate
Harti, lucrari cartografice si harti similare de orice fel, inclusiv atlase, harti de perete, planuri topografice si globuri, imprimate:
Globuri
Altele:
sub forma de carti sau de brosuri
Altele
Planuri si desene de arhitectura, de inginerie si alte planuri si desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual; t
Timbre postale, timbre fiscale si similare, neobliterate, in circulatie sau urmand a fi puse in circulatie in tara in care ele au, sau, vor avea o valoare re
Timbre postale, Timbre fiscale si similare
Bancnote
Altele
Decalcomanii (abtibilduri) de orice fel:
Decalcomanii vitrifiabile
Altele
Carti postale imprimate sau ilustrate; carton imprimat care cuprinde felicitari, mesaje personale sau anunturi, chiar ilustrate, cu sau fara plicuri, garnit
Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detasabile
Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri si fotografii:
Imprimate publicitare, cataloage comerciale si similare:
cataloage comerciale
Altele
Altele:
imagini, gravuri si fotografii
Altele
Sectiunea XI - Materiale textile si articole din aceste materiale
Capitolul 50 - Matase
Gogosi de viermi de matase de pe care se pot depana fire
Matase bruta (nerasucita)
Deseuri de matase (inclusiv gogosi nedepanabile, deseuri de fire si destramatura)
Fire de matase (altele decat firele din deseuri de matase) neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Nealbite, degomate sau albite
Altele
Fire din deseuri de matase, neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Nealbite, degomate sau albite
Altele
Fire de matase sau din deseuri de matase, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul; intestine de viermi de matase
fire de matase
Fire de deseuri de matase; intestine de viermi de matase
Tesaturi din matase sau din deseuri de matase:
Tesaturi din pieptanatura de matase
Alte tesaturi care contin minimum 85% din greutate matase sau deseuri de matase, altele decat pieptanatura de matase:
Crep:
Nealbite, degomate sau albite
Altele
Ponge, habutai, honan, shantoung, corah si tesaturi similare din Extremul Orient, de matase naturala pura (neamestecate cu pieptanatura de matase
Tesatura panza, nealbita sau simplu degomata
Altele:
 Tesatura panza
Altele
Altele:
Tesaturi transparente (rare)
Altele:
Nealbite, degomate sau albite
Vopsite
Din fire de diferite culori:
Cu latimea peste 57 cm, dar maximum 75 cm
Altele
Imprimate
Alte tesaturi:
Nealbite, degomate sau albite
Vopsite
din fire de diferite culori
Imprimate
Capitolul 51 - Lana, par fin sau grosier de animale; fire si tesaturi din par de cal
Lana, necardata, nepieptanata:
Lana uscoasa, inclusiv lana spalata inainte de separarea de piele:
lana tunsa
Altele
Degresata, necarbonizata:
lana tunsa
Altele
Carbonizata
Par fin sau grosier, necardat si nepieptanat:
Par fin de animale:
de capra de Kasmir
Altele:
de iepure de Angora
de alpaca, de lama, de vicuna
de camila (inclusiv de dromader), de iac, de capra de Angora, de capra de Tibet sau de Alte capre similare
de alti Iepuri decat cei de Angora, de iepure salbatic, de castor, de nutrie sau de sobolani de mosc
Par grosier
Deseuri de lana sau de par fin sau grosier de animale, inclusiv deseuri de fire, cu exceptia destramaturii:
Deseuri de la pieptanarea lanii sau a parului fin de animale:
Necarbonizate
Carbonizate
Alte deseuri de lana sau de par fin de animale:
deseuri de Par grosier de Animale
Destramatura de lana sau de par fin sau grosier de animale
Lana, par fin sau grosier, cardate sau pieptanate (inclusiv lana pieptanata in vrac):
lana cardata
Lana pieptanata:
lana pieptanata In vrac
Altele
Par fin, pieptanat sau cardat:
de capra de Casmir
Altele:
Par grosier, pieptanat sau cardat
Fire din lana cardata, neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Care contin lana minimum 85 % din greutate:
Nealbite
Altele
Care contin lana sub 85 % din greutate:
Cu un continut de lana si de par fin de animale de minimum 85 % din greutate
Altele:
Nealbite
Altele
Fire din lana pieptanata, neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Care contin lana minimum 85 % din greutate:
Nealbite
Altele
Care contin lana sub 85 % din greutate:
Cu un continut de lana si de par fin de animale de minimum 85 % din greutate:
Nealbite
Altele
Altele:
Amestecate in principal sau numai cu fibre sintetice discontinue:
Nealbite
Altele
Altfel combinate (amestecate):
Nealbite
Altele
Fire din par fin de animale, cardate sau pieptanate, neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Cardat:
Nealbite
Altele
Pieptanat:
Nealbite
 Altele
Fire din lana sau din par fin de animale, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Care contin lana sau par fin de animale minimum 85 % din greutate:
In gheme, sculuri sau jurubite cu o greutate peste 125 g, dar de maximum 500 g
Altele
Altele:
Fire din par grosier sau din par de cal (inclusiv fire din par de coada sau coama de cal imbracate cu materiale textile), chiar conditionate pentru vanz
Tesaturi din lana cardata sau din par fin de animale, cardat:
Care contin lana sau par fin de animale minimum 85% din greutate:
Cu o greutate de maximum 300 g/ m2
Altele:
Cu o greutate peste 300 g/ m2, dar de maximum 450 g/ m2
Cu o greutate peste 450 g/ m2
Altele, amestecate In principal sau numai Cu filamente sintetice sau artificiale
Altele, amestecate in principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale discontinue:
Cu o greutate de maximum 300 g/ m2
Cu o greutate peste 300 g/ m2, dar de maximum 450 g/ m2
Cu o greutate peste 450 g/ m2
Altele:
Cu un continut total de materiale textile de la capitolul 50 de peste 10 % din greutate
Altele:
Cu o greutate de maximum 300 g/ m2
Cu o greutate peste 300 g/ m2, dar de maximum 450 g/ m2
Cu o greutate de peste 450 g/m2
Tesaturi din lana pieptanata sau din par fin de animale, pieptanat:
Care contin lana sau par fin de animale minimum 85 % din greutate:
Cu o greutate maxima de 200 g/ m2
Altele:
Cu o greutate peste 200 g/ m2, dar de maximum 375 g/ m2
Cu o greutate peste 375 g/ m2
Altele, amestecate In principal sau numai Cu filamente sintetice sau artificiale
Altele, amestecate in principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale discontinue:
Cu o greutate de maximum 200g/ m2
Cu o greutate peste 200 g/ m2, dar maximum 375 g/ m2
Cu o greutate de peste 375 g/ m2
Altele:
Cu un continut total de materiale textile de la capitolul 50 de peste 10% din greutate
Altele:
Cu o greutate de maximum 200 g/ m2
Cu o greutate de peste 200 g/ m2, dar de maximum 375 g/ m2
Cu o greutate peste 375 g/ m2
Tesaturi din par grosier de animale sau din par de cal
Capitolul 52 - Bumbac
Bumbac, necardat si nepieptanat:
Hidrofil sau albit
Altele
Deseuri de bumbac (inclusiv deseuri de fire de bumbac si destramatura):
deseuri de fire
Altele:
Destramatura
Altele
Bumbac, cardat sau pieptanat
Ata de cusut din bumbac, chiar conditionata pentru vanzarea cu amanuntul:
Neconditionata pentru vanzarea cu amanuntul:
Care contine bumbac minimum 85 % din greutate
Altele
Conditionata pentru vanzarea Cu amanuntul
Fire din bumbac (altele decat ata de cusut), care contin bumbac minimum 85 % din greutate, neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Fire simple, din fibre nepieptanate:
Masurand minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)
Masurand sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)
Masurand sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)
Masurand sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)
Masurand sub 125 decitex (peste 80 numere metrice):
Masurand sub 125 decitex, dar minimum 83,33 decitex (peste 80 numere metrice, dar maximum 120 numere metrice)
Masurand sub 83,33 decitex (peste 120 numere metrice)
Fire simple din fibre pieptanate:
Masurand minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)
Masurand sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)
Masurand sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)
Masurand sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)
Masurand sub 125 decitex, dar minimum 106,38 decitex (peste 80 numere metrice, dar maximum 94 numere metrice)
Masurand sub 106,38 decitex, dar minimum 83,33 decitex (peste 94 numere metrice, dar maximum 120 numere metrice)
Masurand sub 83,33 decitex (peste 120 numere metrice)
Fire rasucite sau cablate, din fibre nepieptanate:
Masurand pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 125 decitex (peste 80 numere metrice pe fir simplu)
Fire rasucite sau cablate, din fibre pieptanate:
Masurand pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 125 decitex, dar minimum 106,38 decitex (peste 80 numere metrice, dar maximum 94 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 106,38 decitex, dar minimum 83,33 decitex (peste 94 numere metrice, dar maximum 120 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 83,33 decitex (peste 120 numere metrice fir simplu)
Fire din bumbac (altele decat ata de cusut), care contin bumbac sub de 85 % din greutate, neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Fire simple, din fibre nepieptanate:
Masurand minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)
Masurand sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)
Masurand sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)
Masurand sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)
Masurand sub 125 decitex (peste 80 numere metrice)
Fire simple, din fibre pieptanate:
Masurand minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)
Masurand sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)
Masurand sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)
Masurand sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)
Masurand sub 125 decitex (peste 80 numere metrice)
Fire rasucite sau cablate, din fibre nepieptanate:
Masurand pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 125 decitex (peste 80 numere metrice pe fir simplu)
Fire rasucite sau cablate, din fibre pieptanate:
Masurand pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)
Masurand pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice pe fir simplu, dar maximum 80 numere metrice pe fir
Masurand pe fir simplu sub 125 decitex (peste 80 numere metrice pe fir simplu)
Fire de bumbac (altele decat ata de cusut) conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Care contin bumbac minimum 85 % din greutate
Altele
Tesaturi din bumbac, care contin bumbac minimum 85 % din greutate, avand o greutate de maximum 200 g/ m2:
Nealbite:
Cu legatura panza, cu o greutate de maximum 100 g/ m2:
Tifon pentru Pansamente
Altele
Cu legatura panza, cu o greutate peste 100 g/ m2:
Cu legatura panza, cu o greutate de peste 100 g/ m2, dar maximum 130 g/ m2 si cu latimea:
De maximum 165 cm
Peste 165 cm
Cu legatura panza, cantarind peste 130 g/ m2 si cu latimea:
De maximum 165 cm
Peste 165 cm
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Albite:
Cu legatura panza, cu o greutate de maximum 100 g/ m2:
Tifon pentru Pansamente
Altele
Cu legatura panza, cu o greutate peste 100 g/ m2:
Cu legatura panza, cu o greutate de peste 100 g/ m2, dar maximum 130 g/ m2 si cu latimea:
De maximum 165 cm
Peste 165 cm
Cu legatura panza, cu o greutate peste 130 g/ m2 si cu latimea:
De maximum 165 cm
Peste 165 cm
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Vopsite:
Cu legatura panza, cu o greutate de maximum 100 g/ m2
Cu legatura panza, cu o greutate de peste 100 g/ m2:
Cu legatura panza, cantarind peste 100 g/ m2, dar maximum 130 g/ m2, de o latime:
De maximum 165 cm
Peste 165 cm
Cu legatura panza, cu o greutate de peste 130 g/ m2, cu latimea:
De maximum 165 cm
Peste 165 cm
Cu legatura diagonala sau incrucisata al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Din fire de diferite culori:
Cu legatura panza, avand o greutate de maximum 100 g/ m2
Cu legatura panza, avand o greutate peste 100 g/ m2
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport cu legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Imprimate:
Cu legatura panza, avand o greutate de maximum 100 g/ m2
Cu legatura panza, avand o greutate peste 100 g/ m2
Alte Tesaturi
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport cu legatura este maximum 4
Altele
Tesaturi din bumbac, care contin bumbac minimum 85 % din greutate, avand o greutate peste 200 g/ m2:
Nealbite:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Albite:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Vopsite:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Din fire de diverse culori:
Cu legatura panza
Tesatura "Denim"
Alte tesaturi, cu legatura diagona sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Imprimate:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Tesaturi din bumbac, care contin bumbac sub 85 % din greutate, amestecate in principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale, avand o greutate
Nealbite:
Cu legatura panza
Alte Tesaturi
Albite:
Cu legatura panza
Alte Tesaturi
Vopsite:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Din fire de diferite culori:
Cu legatura panza
Alte Tesaturi
Imprimate:
Cu legatura panza
Alte tesaturi
Tesaturi din bumbac, care contin bumbac sub 85 % din greutate, amestecate in principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale, avand o greutate
Nealbite:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Albite:
Vopsite:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Din fire de diverse culori:
Cu legatura panza
Tesatura "Denim"
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte tesaturi:
Tesaturi Jacquard
Altele
Imprimate:
Cu legatura panza
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este maximum 4
Alte Tesaturi
Alte tesaturi din bumbac:
Cu o greutate de maximum 200 g/m2:
Nealbite:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Albite:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Vopsite:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Din fire de diverse culori:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Imprimate:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Cantarind peste 200 g/ m2:
Nealbite:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Albite:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Vopsite:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Din fire de diverse culori:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Imprimate:
In Amestec, In principal sau numai Cu In
In altfel de Amestecuri
Capitolul 53 - Alte fibre textile vegetale; fire de hartie si tesaturi din fire de hartie
In brut sau prelucrat, dar nefilat; calti si deseuri din in (inclusiv deseuri din fire si destramatura):
In brut sau topit
In zdrobit, melitat, pieptanat sau altfel prelucrat, dar nefilat:
zdrobit sau melitat
Altele
Calti si deseuri din in:
Canepa (Cannabis sativa L.), bruta sau prelucrata, dar nefilata; calti sau deseuri de canepa (inclusiv deseuri de fire si destramatura):
Canepa bruta sau topita
Altele
Iuta si alte fibre textile liberiene (exceptand inul, canepa si ramia), brute sau prelucrate, dar nefilate; calti si deseuri din aceste fibre (inclusiv deseuri d
Iuta si Alte fibre textile liberiene, brute sau topite
Altele
Fibre din nuca de cocos, de abaca (canepa de Manila sau Musa textilis Nee), ramia sau alte fibre textile vegetale nedenumite si necuprinse in alta pa
Fire din in:
Simple:
Neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Masurand minimum 833,3 decitex (maximum 12 numere metrice)
Masurand sub 833,3 decitex, dar minimum 277,8 decitex (peste 12 numere metrice dar maximum 36 numere metrice)
Masurand sub 277,8 decitex (peste 36 numere metrice)
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Rasucite sau cablate:
neconditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Fire din iuta sau din alte fibre textile liberiene de la pozitia 53 03:
Simple:
rasucite sau cablate
Fire din alte fibre textile vegetale; fire din hartie:
fire din nuca de cocos
Fire din canepa propriu-zisa:
neconditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Altele:
Fire din ramie:
Masurand minimum 277,8 decitex (maximum 36 numere metrice)
Masurand sub 277,8 decitex (peste 36 numere metrice)
 fire din hartie
Altele
Tesaturi din in:
Cu un continut de in de minimum 85 % din greutate:
Nealbite sau albite:
Nealbite
albite
Altele
Cu un continut de in sub 85 % din greutate:
Nealbite sau albite:
Altele
Tesaturi din iuta sau din alte fibre textile liberiene de la pozitia 5303:
Nealbite:
De o latime de maximum 150 cm
De o latime peste 150 cm
Altele
Tesaturi din alte fibre textile vegetale; tesaturi din fire de hartie:
Tesaturi din ramie
Altele
Capitolul 54 - Filamente sintetice sau artificiale; benzi si forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale
Ata de cusut din filamente sintetice sau artificiale, chiar conditionata pentru vanzarea cu amanuntul:
Din filamente sintetice:
Neconditionata pentru vanzarea cu amanuntul:
Fire cu miez, asa-zise "core yarn":
filamente din poliester acopeerite Cu fibre de bumbac
Altele
Altele:
fire texturate
Altele
Conditionata pentru vanzarea Cu amanuntul
Din filamente artificiale:
Neconditionata pentru vanzarea Cu amanuntul
Conditionata pentru vanzarea Cu amanuntul
Fire din filamente sintetice (altele decat ata de cusut), neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul, inclusiv monofilamentele sintetice sub 67 decite
Fire de mare tenacitate din nailon sau din alte poliamide:
din aramide
Altele
fire de mare tenacitate din poliester
Fire texturate:
Din nailon sau din alte poliamide avand finetea firului simplu de maximum 50 tex
Din nailon sau din alte poliamide, avand finetea firului simplu peste 50 tex
din poliester
din Polipropilena
Altele
Alte fire, simple, nerasucite sau avand maximum 50 rasucituri /m:
din elastomeri
Altele, din nailon sau din Alte poliamide
Altele, din poliesteri, partial orientati
Altele, din poliesteri
Altele, din Polipropilena
Altele
Alte fire, simple, avand peste 50 de rasucituri /m:
din nailon sau din Alte poliamide
din poliester
Altele:
din Polipropilena
Altele
Alte fire, rasucite sau cablate:
din nailon sau din Alte poliamide
din poliester
Altele:
din Polipropilena
Altele
Fire din filamente artificiale (altele decat ata de cusut), neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul, inclusiv monofilamentele artificiale avand sub 6
fire de mare tenacitate din filamente de vascoza
Alte fire, simple:
Din filamente de vascoza, nerasucite sau avand maximum 120 rasucituri/m
Din filamente de vascoza, avand peste 120 de rasucituri/m
din Acetat de celuloza
Altele
Alte fire, rasucite sau cablate:
din filamente de vascoza
din Acetat de celuloza
Altele
Monofilamente sintetice avand minimum 67 decitex care au cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale de maximum 1mm; benzi si forme sim
Monofilamente:
din elastomeri
Altele, din Polipropilena
Altele
Altele
Din polipropilena:
Altele
Monofilamente artificiale de minimum 67decitex, care au cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale de maximum 1mm; benzi si forme simila
Fire din filamente sintetice sau artificiale (altele decat ata de cusut), conditionate pentru vanzarea cu amanuntul
Tesaturi din fire de filamente sintetice, inclusiv tesaturile obtinute din produsele de la pozitia 54.04:
Tesaturi Obtinute din fire de mare tenacitate din nailon sau din Alte poliamide sau poliester
Tesaturi obtinute din benzi sau forme similare:
Din polietilena sau din polipropilena, cu latimea:
Sub 3 m
De minimum 3 m
Altele
"Tesaturi" prevazute la Nota 9 de la Sectiunea XI. (Nota9: Sunt asimilate tesaturilor de la capitolele 50-55 produsele constituite din straturi din fire tex
Alte tesaturi, care contin minimum 85% din greutate filamente din nailon sau din alte poliamide:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Alte tesaturi, care contin filamente din poliester texturat minimum 85% din greutate:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Alte tesaturi care contin filamente din poliester minimum 85% din greutate:
Care contin minimum 85% din greutate filamente netexturate din poliester :
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diferite culori
Imprimate
Altele:
Nealbite sau albite
Altele
Alte tesaturi, care contin sub 85% din greutate filamente sintetice :
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Alte tesaturi, care contin sub 85% din greutate, filamente sintetice si amestecate in principal sau numai cu bumbac:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Alte tesaturi:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Tesaturi din fire de filamente artificiale, inclusiv tesaturi obtinute din produsele mentionate la pozitia 5405:
Tesaturi Obtinute din fire de mare tenacitate din filamente de vascoza
Alte tesaturi, care contin minimum 85 % din greutate, filamente sau benzi sau alte forme similare, artificiale:
Nealbite sau albite
Vopsite:
Cu latimea de peste 135 cm, dar de maximum 155 cm, cu legatura panza, diagonala, incrucisata sau satin
Altele
Din fire de diverse culori:
Imprimate
Alte tesaturi:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Capitolul 55 - Fibre sintetice sau artificiale discontinue
Cabluri din filamente sintetice:
din nailon sau din Alte poliamide
Din poliesteri
Acrilice sau modacrilice
din Polipropilena
Altele
Cabluri din filamente artificiale:
din viscoza
din Acetat
Altele
Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate si nici altfel prelucrate pentru filare:
Din nailon sau din alte poliamide:
din aramide
Altele
Din poliesteri
Acrilice sau modacrilice
din Polipropilena
Altele:
Fibre artificiale discontinue, necardate si nepieptanate si nici altfel prelucrate pentru filare:
din viscoza
Altele
Deseuri din fibre sintetice sau artificiale (inclusiv pieptanatura, deseuri de fire si destramatura):
Din fibre sintetice:
din nailon sau din Alte poliamide
Din poliesteri
Acrilice sau modacrilice
din Polipropilena
Altele
din fibre artificiale
Fibre sintetice discontinue, cardate, pieptanate sau altfel prelucrate pentru filare:
din nailon sau din Alte poliamide
din poliester
Acrilice sau modacrilice
Altele:
Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptanate sau altfel prelucrate pentru filare
Ata de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue, chiar conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Din fibre sintetice discontinue:
neconditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Din fibre artificiale discontinue:
neconditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul
Fire din fibre sintetice discontinue (altele decat ata de cusut), neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Care contin fibre discontinue din nailon sau din alte poliamide minimum 85 % din greutate:
simple
rasucite sau cablate
Care contin fibre discontinue din poliester minimum 85 % din greutate:
simple
rasucite sau cablate
Care contin fibre discontinue acrilice sau modacrilice minimum 85 % din greutate:
simple
rasucite sau cablate
Alte fire, care contin fibre sintetice discontinue minimum 85 % din greutate:
simple
rasucite sau cablate
Alte fire din fibre discontinue de poliester:
amestecate In principal sau numai Cu fibre artificiale discontinue
amestecate In principal sau numai Cu lana sau Par fin de Animale
amestecate In principal sau numai Cu bumbac
Altele
Alte fire din fibre discontinue acrilice sau modacrilice:
amestecate In principal sau numai Cu lana sau Cu Par fin de Animale
amestecate In principal sau numai Cu bumbac
Altele
Alte fire:
amestecate In principal sau numai Cu lana sau Par fin de Animale
amestecate In principal sau numai Cu bumbac
Altele
Fire din fibre artificiale discontinue (altele decat ata de cusut), neconditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Care contin fibre artificiale discontinue minimum 85 % din greutate:
simple
rasucite sau cablate
Alte fire, amestecate In principal sau numai Cu lana sau Par fin de Animale
Alte fire, amestecate In principal sau numai Cu bumbac
Alte fire
Fire din fibre sintetice sau artificiale discontinue (altele decat ata de cusut), conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:
Din fibre sintetice discontinue, care contin astfel de fibre minimum 85 % din greutate
Din fibre sintetice discontinue, care contin astfel de fibre sub 85 % din greutate
din fibre artificiale discontinue
Tesaturi din fibre sintetice discontinue care contin fibre sintetice discontinue minimum 85 % din greutate:
Care contin minimum 85 % din greutate fibre discontinue din poliester :
Nealbite sau albite
Altele:
Imprimate
Altele
Care contin fibre discontinue acrilice sau modacrilice minimum 85 % din greutate :
Nealbite sau albite
Altele:
Imprimate
Altele
Altele:
Nealbite sau albite
Altele:
Imprimate
Altele
Tesaturi din fibre sintetice discontinue, care contin astfel de fibre sub 85 % din greutate, amestecate in principal sau numai cu bumbac, avand o greu
Nealbite sau albite:
Din fibre discontinue de poliester, cu legatura panza:
Cu o latime de maximum 165 cm
De o latime peste 165 cm
Din fibre discontinue de poliester, cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este de maximum 4
Alte Tesaturi din fibre discontinue de poliester
Alte Tesaturi
Vopsite:
Din fibre discontinue de poliester, cu legatura panza:
Alte Tesaturi din fibre discontinue de poliester
Cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este de maximum 4
Altele
Alte Tesaturi
Din fibre de diferite culori:
din fibre discontinue de poliester, Cu legatura panza
Alte Tesaturi
Imprimate:
din fibre discontinue de poliester, Cu legatura panza
Alte Tesaturi
Tesaturi din fibre sintetice discontinue, care contin astfel de fibre sub 85 % din greutate, amestecate in principal sau numai cu bumbac, avand o greu
Nealbite sau albite:
din fibre discontinue de poliester, Cu legatura panza
Din fibre discontinue de poliester, cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este de maximum 4
Alte Tesaturi
din fibre discontinue de poliester
Altele
Vopsite:
din fibre discontinue de poliester, Cu legatura panza
Din fibre discontinue de poliester, cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este de maximum 4
Alte Tesaturi din fibre discontinue de poliester
Alte Tesaturi
Din fibre de diferite culori:
din fibre discontinue de poliester, Cu legatura panza
Din fibre discontinue de poliester, cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este de maximum 4
Alte Tesaturi din fibre discontinue de poliester
Alte Tesaturi
Imprimate:
din fibre discontinue de poliester, Cu legatura panza
Din fibre discontinue de poliester, cu legatura diagonala sau incrucisata, al caror raport de legatura este de maximum 4
Alte Tesaturi din fibre discontinue de poliester
Alte Tesaturi
Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue:
Din fibre discontinue de poliester:
Amestecate in principal sau numai cu fibre discontinue de viscoza:
Nealbite sau albite
Imprimate
Altele
Amestecate in principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale:
Nealbite sau albite
Imprimate
Altele
Amestecate in principal sau numai cu lana sau par fin de animale:
Amestecate in principal sau numai cu lina sau par fin de animale, cardate:
Nealbite sau albite
Altele
Amestecate in principal sau numai cu lana sau par fin de animale, pieptanate:
Nealbite sau albite
Altele
Altele:
Nealbite sau albite
Imprimate
Altele
Din fibre discontinue acrilice sau modacrilice:
Amestecate in principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale:
Nealbite sau albite
Imprimate
Altele
Amestecate in principal sau numai cu lana sau par fin de animale:
Amestecate in principal sau numai cu lana sau par fin de animale, cardate:
Nealbite sau albite
Altele
Amestecate in principal sau numai cu lana sau par fin de animale, pieptanate:
Nealbite sau albite
Altele
Altele
Alte tesaturi:
Amestecate in principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale:
Nealbite sau albite
Imprimate
Altele
Altele:
Nealbite sau albite
Imprimate
Altele
Tesaturi din fibre artificiale discontinue:
Care contin fibre artificiale discontinue minimum 85 % din greutate:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fibre de diverse culori
Imprimate
Care contin fibre artificiale discontinue, minimum 85 % din greutate, amestecate in principal sau numai cu alte filamente sintetice sau artificiale:
Nealbite sau albite
Vopsite
Din fire de diverse culori:
Tesaturi Jacquard cu o latime de minimum 140 cm (panza de saltele)
Altele
Imprimate
Care contin fire artificiale discontinue sub 85 % din greutate, amestecate in principal sau numai cu lana sau par fin de animale:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Care contin fibre artificiale discontinue sub 85 % din greutate, amestecate in principal sau numai cu bumbac:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fibre de diverse culori
Imprimate
Altele:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fibre de diverse culori
Imprimate
Capitolul 56 - Vata, pasla si materiale netesute; fire speciale; sfori, funii, franghii si articole din acestea
Vata din materiale textile si articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), noduri si nopeuri (butoni) din
Servete si tampoane igienice, scutece pentru copii si articole igienice similare, din vata:
din materiale textile sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Vata; alte articole din vata:
Din bumbac:
Hidrofila
Altele
Din fibre sintetice sau artificiale:
Rulouri cu un diametru de maximum 8 mm
Altele:
Altele
fire tunse de pe postav, noduri si nopeuri (butoni) din materiale textile
Pasla, chiar impregnata, imbracata, acoperita sau stratificata:
Pasla compactizata cu placi cu ace si produse cusute-tricotate:
Neimpregnate, neacoperite, nestratificate:
Pasla compactizata cu placi cu ace :
Din iuta sau din altfel de fibre textile liberiene de la pozitia 5303
din alte materiale textile
Produse cusute-tricotate:
din lana sau Par fin de Animale
din alte materiale textile
Alte pasle neimpregnate,neimbracate, neacoperite si nestratificate
Alte pasle, neimpregnate, neimbracate, nici acoperite si nici stratificate:
din lana sau din Par fin de Animale
din alte materiale textile
Altele
Articole netesute, chiar impregnate, imbracate, acoperite sau stratificate:
Din filamente sintetice sau artificiale:
Cu o greutate de maximum 25 g/ m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Cu o greutate de peste 25 g/m2, dar maximum 70 g/m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Cu o greutate de peste 70 g/m2, dar de maximum 150 g/m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Cu greutatea de peste 150 g/m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Altele:
Cu greutatea de maximum 25 g/m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Cu greutatea de peste 25 g/m2, dar de maximum 70 g/m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Cu greutatea de peste 70 g/m2, dar de maximum 150 g/ m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Cu greutatea peste 150g/ m2:
Imbracate sau acoperite
Altele
Fire si corzi din cauciuc, acoperite cu materiale textile; fire textile, benzi si forme similare de la pozitiile 5404 sau 5405, impregnate, imbracate, acop
fire si corzi din cauciuc, Acoperite Cu textile
Altele
Fire de mare tenacitate din poliester, din nailon sau din alte poliamide sau din viscoza, impregnate sau imbracate
Altele
Fire metalizate, chiar "imbracate", constituite din fire textile, benzi sau forme similare de la pozitia 5404 sau 5405, combinate cu metal sub forma de f
Fire "imbracate" cu materiale textile, benzi si forme similare de la pozitiile 5404 sau 5405, "imbracate", (altele decat cele de la pozitia 5605 si altele
Fire "cu bucleuri"
Altele:
Fire "imbracate”
Altele
Sfori, funii si franghii impletite sau nu, chiar impregnate, imbracate cu cauciuc sau material plastic:
Din sisal sau alte fibre textile din genul "Agave":
Sfori de legat
Altele:
Din polietilena sau polipropilena:
Sfori pentru legat
Altele:
Masurand peste 50 000 decitex (5g/m):
Impletite
Altele
Masurand maximum 50 000 decitex (5g/m)
Din alte fibre sintetice:
Din nailon sau din alte poliamide sau din poliester:
Masurand peste 50 000 decitex (5g/m) :
Impletite
Altele
Masurand maximum 50.000 decitex (5g/m)
Din alte fibre sintetice:
Altele:
Din abaca (canepa de Manila sau ''Musa textilis Nee'') sau alte fibre (din frunze) dure; din iuta sau din alte fibre textile liberiene de la pozitia 5303
Altele
Plasa cu ochiuri innodate, din sfori, funii sau franghii; plase confectionate pentru pescuit, si alte plase confectionate din materiale textile:
Din materiale textile sintetice sau artificiale:
Plase confectionate pentru pescuit:
Din sfori, funii sau franghii
Altele
Altele:
Plase confectionate:
Din nailon sau din alte poliamide:
din Sfori, corzi sau franghii
Altele
Altele
Altele
Altele
Articole din fire, benzi sau forme similare de la pozitiile 5404 sau 5405, sfori, funii si franghii, nedenumite si necuprinse in alta parte.
Capitolul 57 - Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile
Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncte innodate sau infasurate, chiar confectionate:
Din lana sau din par fin de animale:
Cu un continut de matase sau de deseuri de matase (altele decat pieptanatura de matase) peste 10 % din greutatea totala
Altele
Din alte materiale textile:
Din matase, deseuri de matase (altele decat deseurile de pieptanatura de matase), din fibre sintetice, din deseuri de fire de la pozitia 5605 sau din m
din alte materiale textile
Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile, tesute, fara smocuri sau suvite, chiar confectionate, inclusiv covoarele numite "Kelem", "S
Covoare "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" si covoare similare tesute manual
Acoperitoare de podea din fibre Nuci de cocos
Altele, plusate, neconfectionate:
Din lana sau par fin de animale:
Covoare Axminster
Altele
Din materiale textile sintetice sau artificiale:
Covoare Axminster
Altele
din alte materiale textile
Altele, plusate, confectionate:
Din lana sau par fin de animale:
Covoare Axminster
Altele
Din materiale textile sintetice sau artificiale:
Covoare Axminster
Altele
din alte materiale textile
Altele, neplusate, neconfectionate:
din lana sau din Par fin de Animale
Din alte materiale textile sintetice sau artificiale:
din Polipropilena
Altele
din alte materiale textile
Altele, neplusate, confectionate:
din lana sau din Par fin de Animale
Din materiale textile sintetice sau artificiale:
din Polipropilena
Altele
din alte materiale textile
Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri, chiar confectionate:
din lana sau din Par fin de Animale
Din nailon sau din alte poliamide:
Imprimate:
Covorase a caror suprafata este de maximum 1 m2
Altele
Altele:
Covorase a caror suprafata este de maximum 1 m2
Altele
Din alte materiale textile sintetice sau artificiale:
Din polipropilena:
Covorase a caror suprafata este de maximum 1 m2
Altele
Altele:
Covorase a caror suprafata este de maximum 1 m2
Altele
Din alte materiale textile:
Covorase a caror suprafata este de maximum1 m2
Altele
Covoare si alte acoperitoare de podea, din pasla, fara smocuri sau suvite, chiar confectionate:
Covoare a caror suprafata este de maximum 0,3 m2
Altele
Alte covoare si acoperitoare din podea din materiale textile, chiar confectionate:
din lana sau din Par fin de Animale
din materiale textile sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Capitolul 58 - Tesaturi speciale; tesaturi cu smocuri; tesaturi buclate; dantele,tapiserie; pasmanterie, broderii
Catifele si plusuri tesute si tesaturi tip chenille ("omida"), altele decat articolele de la pozitiile 5802 sau 5806:
din lana sau din Par fin de Animale
Din bumbac:
Catifele si plusuri de batatura, Netaiate
Catifele si plusuri de batatura, taiate, reiate
Alte tipuri de Catifele si plusuri de batatura
Catifele si plusuri de urzeala, ripsate,
Catifele si plusuri de urzeala, taiate
Tesaturi tip Chenille ( "omida" )
Din fibre sintetice sau artificiale:
Catifele si plusuri de batatura, Netaiate
Catifele si plusuri de batatura, taiate, reiate
Alte Catifele si plusuri de batatura
Catifele si plusuri de urzeala, ripsate,
Catifele si plusuri de urzeala, taiate
Tesaturi tip Chenille ( "omida" )
Din alte materiale textile:
din In
Altele
Tesaturi buclate de tip buret ("eponge"), altele decat articolele de la pozitia 5806; suprafete textile cu smocuri, altele decat produsele de la pozitia 57
Tesaturi buclate de tip buret ("eponge"), din bumbac:
Nealbite
Altele
Tesaturi buclate tip buret ("eponge"), din alte materiale textile
suprafete textile Cu smocuri
Tesaturi tip gazeu, altele decat cele de la pozitia 5806:
din bumbac
din matase sau din deseuri de matase
Altele
Tuluri, alte panze tip tul si tesaturi cu ochiuri innodate; dantele din una sau mai multe bucati, benzi sau motive decorative, altele decat cele de la pozi
Tuluri, alte panze tip tul si tesaturi cu ochiuri innodate:
Simple
Altele
Dantele executate mecanic:
Din fibre sintetice sau artificiale:
Fabricate pe masini cu fuse
Altele
Din alte materiale textile:
Fabricate pe masini cu fuse
Altele
Dantele executate manual
Tapiserii tesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais si similare) si tapiserii cu acul (de exemplu cu punct mic, cu cruciulite ), chiar c
Panglici, altele decat articolele de la pozitia 5807; panglici fara batatura, din fire sau fibre paralelizate si lipite (bolduc):
Panglici din catifea, plus, tesatura tip chenille("omida" )saudin tesaturi buclate tip buret ("eponge")
Alte panglici, care contin fire din elastomeri sau din cauciuc minimum 5 % din greutate
Alte panglici:
din bumbac
Din fibre sintetice sau artificiale:
Cu liziere reale
Altele
din alte materiale textile
panglici Fara batatura, din fire sau fibre paralelizate si lipite (bolduc)
Etichete, ecusoane si articole similare din materiale textile, sub forma de bucati, benzi sau decupate, nebrodate:
Tesute:
Cu inscrisuri sau motive Obtinute prin tesere
Altele
Altele:
Din pasla sau materiale netesute
Altele
Impletituri sub forma de bucati; articole de pasmanterie si articole ornamentale similare, din una sau mai multe bucati, fara broderie, altele decat cele
Impletituri din una sau mai multe bucati
Altele
Tesaturi din fire din metal si tesaturi din fire metalice sau din fire textile metalizate de la pozitia 5605, de tipul celor utilizate pentru imbracaminte, mo
Broderii sub forma de bucati, benzi sau motive decorative:
Broderii prin coroziune ("chimice") sau aeriene si broderii cu fond decupat (broderii "sparte"):
Cu o valoare peste 35 EURO/Kg (greutate neta)
Altele
Alte broderii:
Din bumbac:
Cu o valoare peste 17,50 EURO/ Kg (greutate neta)
Altele
Din fibre sintetice sau artificiale:
Cu o valoare peste 17,50 EURO/ Kg (greutate neta)
Altele
Din alte materiale textile:
Cu o valoare peste 17,50 EURO/ Kg (greutate neta)
Altele
Produse textile matlasate din una sau mai multe bucati, constituite dintr-unul sau din mai multe straturi de materiale textile asociate cu un material de
Capitolul 59 - Tesaturi impregnate, imbracate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile
tesaturi acoperite cu clei sau cu substante amilacee, de tipul celor utilizate in legatorie, cartonaj, ca materiale de acoperire sau pentru utilizari similar
Tesaturi Acoperite Cu clei sau Cu Substante amilacee, de tipul celor utilizate In legatorie, cartonaj, ca materiale de acoperire a cartilor sau pentru uti
Altele
Tesaturi cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta din nailon sau din alte poliamide, din poliester sau vascoza:
Din nailon sau din alte poliamide:
impregnate Cu cauciuc
Altele
Din poliester:
impregnate Cu cauciuc
Altele
Altele:
impregnate Cu cauciuc
Altele
Tesaturi impregnate, imbracate, acoperite sau stratificate cu material plastic, altele decat cele de la pozitia 5902:
Cu poli(clorura de vinil):
impregnate
Acoperite, imbracate sau stratificate
Cu poliuretan:
impregnate
Acoperite, imbracate sau stratificate
Altele:
impregnate
Acoperite, imbracate sau stratificate:
Cu derivati din celuloza sau din Alte materiale plastice, materialul textil reprezentand doar fata
Altele
Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constand dintr-o imbracare sau o acoperire aplicata pe un suport textil, chiar decupate:
Linoleumuri
Altele
Tapet din materiale textile:
constand din fire dispuse paralel pe un suport
Altele:
din In
din Iuta
din fibre sintetice sau artificiale
Altele
Tesaturi cauciucate, altele decat cele de la pozitia 5902:
Benzi adezive cu latimea de maximum 20 cm
Altele:
din materiale tricotate sau crosetate
Altele:
tesaturi prevazute la nota 4 litera (c) din prezentul capitol. (Nota4: in sensul pozitiei 5906, "tesaturi cauciucate" inseamna: (a) tesaturile impregnate, i
Altele
Alte tesaturi impregnate, imbracate sau acoperite; panze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de ateliere sau utilizari similare:
Fitile textile tesute, impletite sau tricotate, pentru lampi, lampi de gatit, brichete, lumanari sau articole similare; mansoane pentru lampi cu incandesc
Furtunuri pentru pompe si furtunuri similare din materiale textile, chiar cu armaturi sau accesorii din alte materiale:
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Benzi transportoare sau curele de transmisie, din materiale textile, chiar impregnate, imbracate, acoperite, sau stratificat cu materiale plastice sau ra
Produse si articole textile pentru utilizari tehnice, mentionate la nota 7 din acest capitol: (Nota7: Pozitia 5911 cuprinde urmatoarele produse, care nu
Tesaturi, pasle si Tesaturi dublate Cu pasle, Acoperite, imbracate sau stratificate Cu cauciuc, piele sau Alte materiale, de tipul celor utilizate pentru f
Panze de sita, chiar confectionate
Tesaturi si pasle Fara sfarsit sau prevazute Cu dispozitive de jonctiune, de tipul celor utilizate la masinile de prelucrare a hartiei sau la masinile simila
Cantarind sub 650g/ m2:
Din matase, fibre sintetice sau artificiale:
Tesaturi chiar captusite Cu Pasla, din fibre sintetice, de tipul celor utilizate pentru masinile de fabricat hartie
Altele
din alte materiale textile
Cantarind minimum 650g/ m2:
din matase, din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Tesaturi groase de tipul celor utilizate la presele de ulei sau pentru utilizari tehnice similare, inclusiv cele din Par uman
Altele:
din Pasla
Altele
Capitolul 60 - Materiale tricotate sau crosetate
Catifea, plus, inclusiv materiale asa-zise cu "par lung" si materiale buclate, tricotate sau crosetate:
Materiale asa-zise cu "par lung"
Materiale buclate:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Altele:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de maximum 30 cm, care contin minimum 5 % din greutate fire din elastomeri sau fire din cauciuc, altele
Care contin minimum 5 % din greutate fire din elastomeri, dar nu contin fire din cauciuc
Altele
Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de maximum 30 cm, altele decat cele de la pozitiile 6001 sau 6002:
din lana sau din par fin de animale
din bumbac
Din fibre sintetice:
Dantele Raschel
Altele
din fibre artificiale
Altele
Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de peste 30 cm, care contin minimum 5% din greutate elastomeri sau fire din cauciuc, altele decat cele d
Care contin minimum 5% din greutate elastomeri dar nu contin fire din cauciuc
Altele
Materiale tricotate cu urzeala (inclusiv cele obtinute pe masini de produs panglici), altele decat cele de la pozitiile 6001 pana la 6004:
Din bumbac:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diferite culori
Imprimate
Din fibre sintetice:
Nealbite sau albite:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Dantele Raschel, altele decat pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Altele
Vopsite:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Dantele Raschel, altele decat pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Altele
Din fire de diverse culori:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Dantele Raschel, altele decat pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Altele
Imprimate:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Dantele Raschel, altele decat pentru perdele sau perdele-retea (perdele –tul)
Altele
Din fibre artificiale:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diverse culori
Imprimate
Altele
din lana sau din par fin de animale
Altele
Alte materiale tricotate sau crosetate:
din lana sau par fin de animale
Din bumbac:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diferite culori
Imprimate
Din fibre sintetice:
Nealbite sau albite:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Altele
Vopsite:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Altele
Din fire de diferite culori:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Altele
Imprimate:
Pentru perdele sau perdele-retea (perdele-tul)
Altele
Din fibre artificiale:
Nealbite sau albite
Vopsite
din fire de diferite culori
Imprimate
Altele
Capitolul 61 - Articole si accesorii de imbracaminte, tricotate sau crosetate
Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane si articole similare, tricotate sau crosetate, pentru barbati sau pentru baieti, cu exceptia articolelor de
Din bumbac:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare
Hanorace, bluzoane si articole similare
Din fire sintetice sau artificiale:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare
Hanorace, bluzoane si articole similare
Din alte materiale textile:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare
Hanorace, bluzoane si articole similare
Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane si articole similare, tricotate sau crosetate, pentru femei sau fete, cu exceptia articolelor de la pozitia 6
Din lana sau par fin de animale:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare
Hanorace, bluzoane si articole similare
Din bumbac:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare
Hanorace, bluzoane si articole similare
Din fibre sintetice sau artificiale:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare
Hanorace, bluzoane si articole similare
Din alte materiale textile:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare
Hanorace, bluzoane si articole similare
Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi (altele decat cele pentru baie), tricotat
Costume sau compleuri
Din lina sau par fin de animale
Din alte materiale textile
Ansambluri:
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Jachete si sacouri:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Taioare, ansambluri, jachete sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi (altele decat cele de baie),
Taioare:
din fibre sintetice
Din alte materiale textile
Din bumbac
Din alte materiale textile
Ansambluri:
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Din lina sau par fin de animale
Din alte materiale textile
Jachete si sacouri:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Rochii:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din fibre artificiale
din alte materiale textile
Fuste si fuste-pantalon:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Camasi si bluze, tricotate sau crosetate, pentru barbati sau baieti:
din bumbac
Din fibre sintetice sau artificiale:
din fibre sintetice
din fibre artificiale
Din alte materiale textile:
din lana sau par fin de animale
Altele
Bluze, camasi si bluze-camasi, tricotate sau crosetate, pentru femei sau fete:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
Din alte materiale textile:
din lana sau din par fin de animale
din matase sau deseuri de matase
din In sau ramie
Altele
Chiloti, indispensabili, camasi de noapte, pijamale, halate de baie si articole similare, tricotate sau crosetate, pentru barbati sau baieti:
Chiloti si indispensabili:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Camasi de noapte si pijamale:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Altele:
din bumbac
din alte materiale textile
Combinezoane sau furouri, jupoane, chiloti, camasi de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casa si articole similare, tricotate sau cr
Combinezoane sau furouri si jupoane:
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Slipuri si chiloti:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Camasi de noapte si pijamale:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Altele:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Tricouri (T-shirts) si maiouri de corp, tricotate sau crosetate:
din bumbac
Din alte materiale textile:
Din lana sau din par fin de animale ori din fibre sintetice sau artificiale
Altele
Jerseuri, pulovere, veste cu maneci lungi („cardigan”), veste si articole similare, tricotate sau crosetate:
Din lana sau par fin de animale:
din lana
Jerseuri si pulovere, cu un continut de lana de minimum 50 % din greutate si cu o greutate de minimum 600 g pe bucata
Altele:
pentru barbati sau baieti
pentru femei sau fete
din par de capra de Casmir
pentru barbati si baieti
pentru femei sau fete
Din alte materiale textile:
pentru barbati sau baieti
pentru femei sau fete
Din bumbac:
Tricotaje subtiri, care se poarta sub pulovere
Altele:
pentru barbati sau baieti
pentru femei sau fete
Din fibre sintetice sau artificiale:
Tricotaje subtiri, care se poarta sub pulovere
Altele:
pentru barbati sau baieti
pentru femei sau fete
Din alte materiale textile:
din In sau ramie
Altele
Imbracaminte si accesorii de imbracaminte, tricotate sau crosetate, pentru sugari:
Din bumbac:
manusi
Altele
Din fibre sintetice:
manusi
Altele
din alte materiale textile
Din lana sau par fin de animale:
manusi
Altele
Altele
Treninguri, salopete si costume de schi si costume de baie, tricotate sau crosetate:
Treninguri:
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Costume de schi
Costume de baie pentru barbati sau baieti:
Din fibre sintetice:
Cu un continut de fire din cauciuc de minimum 5% din greutate
Altele
Din alte materiale textile:
Cu un continut de fire din cauciuc de minimum 5% din greutate
Altele
Costume de baie pentru femei sau fete:
Din fibre sintetice:
Cu un continut de fire din cauciuc de minimum 5% din greutate
Altele
Din alte materiale textile:
Cu un continut de fire din cauciuc de minimum 5% din greutate
Altele
Imbracaminte confectionata din materiale tricotate sau crosetate de la pozitiile 5903, 5906 sau 5907:
Din materiale tricotate sau crosetate de la pozitia 5906
Altele
Alte articole de imbracaminte din materiale tricotate sau crosetate:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte articole similare, inclusiv ciorapii cu compresie progresiva (spre exemplu, pentru varice) si incaltaminte f
Ciorapi cu compresie progresiva (spre exemplu, pentru varice)
Ciorapi pentru varice, din fibre sintetice
Altele
Alti ciorapi-chilot:
Din fibre sintetice, avand finetea firului simplu sub 67 decitex
Din fibre sintetice, avand finetea firului simplu de minimum 67 decitex
din alte materiale textile
Alti ciorapi lungi si ciorapi trei-sferturi de dama, avand finetea firului simplu sub 67 decitex:
Din fibre sintetice:
Ciorapi trei-sferturi
alti ciorapi
din alte materiale textile
Altele:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
Din fibre sintetice:
Ciorapi trei-sferturi
Altele:
Ciorapi pentru femei
Altele
din alte materiale textile
Manusi, mitene si manusi cu un deget tricotate sau crosetate:
Impregnate, imbracate sau acoperite cu materiale plastice sau cauciuc:
manusi impregnate, imbracate sau acoperite cu cauciuc
Altele
Altele:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Alte accesorii confectionate de imbracaminte, tricotate sau crosetate; parti de imbracaminte sau accesorii de imbracaminte, tricotate sau crosetate:
Saluri, esarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete si articole similare
Alte accesorii:
din Tesaturi tricotate sau crosetate elastice sau cauciucate
Altele
parti
Capitolul 62 - Articole si accesorii de imbracaminte, altele decat cele tricotate sau crosetate
Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane si articole similare, pentru barbati sau baieti, cu exceptia articolelor de la pozitia 6203:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare:
din lana sau par fin de animale
Din bumbac:
Cantarind, pe bucata, maximum 1kg
Cantarind, pe bucata, peste 1kg
Din fibre sintetice sau artificiale:
Cantarind, pe bucata, maximum 1kg
Cantarind, pe bucata, peste 1kg
din alte materiale textile
Altele:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane si articole similare, pentru femei sau fete, cu exceptia articolelor de la pozitia 6204:
Paltoane, scurte, pelerine si articole similare:
din lana sau par fin de animale
Din bumbac:
Cantarind, pe bucata, maximum 1kg
Cantarind, pe bucata, peste 1kg
Din fibre sintetice sau artificiale:
Cantarind, pe bucata, maximum 1kg
Cantarind, pe bucata, peste 1 kg
din alte materiale textile
Altele:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi (altele decat cele pentru baie), pentru
Costume sau compleuri:
din lana sau par fin de animale
din fibre sintetice
Din alte materiale textile:
din bumbac
din fibre artificiale
Altele
Ansambluri:
Din bumbac:
de lucru
Altele
Din fibre sintetice:
de lucru
Altele
Din alte materiale textile:
Din fibre artificiale:
de lucru
Altele
din lana sau par fin de animale
Altele
Jachete si sacouri:
din lana sau par fin de animale
Din bumbac:
de lucru
Altele
Din fibre sintetice:
de lucru
Altele
Din alte materiale textile:
Din fibre artificiale:
de lucru
Altele
Altele
Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi:
Din lana sau par fin de animale:
Pantaloni si pantaloni scurti
salopete Cu bretele
Altele
Din bumbac:
Pantaloni si pantaloni scurti:
de lucru
Altele:
Din tesaturi asa-zise "denim"
din catifea si plus din urzeala, taiate, reiate
Altele
Salopete cu bretele:
de lucru
Altele
Altele
Din fibre sintetice:
Pantaloni si pantaloni scurti:
de lucru
Altele
Salopete cu bretele:
de lucru
Altele
Altele
Din alte materiale textile:
Din fibre artificiale:
Pantaloni si pantaloni scurti:
de lucru
Altele
Salopete cu bretele:
de lucru
Altele
Altele
Altele
Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi (altele decat pentru baie),
Taioare:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
Din alte materiale textile:
din fibre artificiale
Altele
Ansambluri:
din lana sau par fin de animale
Din bumbac:
de lucru
Altele
Din fibre sintetice:
de lucru
Altele
Din alte materiale textile:
Din fibre artificiale:
de lucru
Altele
Altele
Jachete si sacouri:
din lana sau par fin de animale
Din bumbac:
de lucru
Altele
Din fibre sintetice:
de lucru
Altele
Din alte materiale textile:
Din fibre artificiale:
de lucru
Altele
Altele
Rochii:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
din fibre artificiale
Din alte materiale textile
Din matase sau deseuri de matase
Altele
Fuste si fuste-pantalon:
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice
Din alte materiale textile:
din fibre artificiale
Altele
Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi:
Din lana sau par fin de animale:
Pantaloni si Pantaloni scurti
Altele
Din bumbac:
Pantaloni si pantaloni scurti:
de lucru
Altele:
Din tesaturi numite "denim"
din catifea si plus din urzeala, taiate, reiate
Altele
Salopete cu bretele:
de lucru
Altele
Altele
Din fibre sintetice:
Pantaloni si pantaloni scurti:
de lucru
Altele
Salopete cu bretele:
de lucru
Altele
Altele
Din alte materiale textile:
Din fibre artificiale:
Pantaloni si pantaloni scurti:
de lucru
Altele
Salopete cu bretele:
de lucru
Altele
Altele
Altele
Camasi pentru barbati sau baieti:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
Din alte materiale textile:
din In sau ramie
Altele
Bluze, camasi si bluze-camasi pentru femei sau fete:
din matase sau din deseuri de matase
din lana sau par fin de animale
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
Din alte materiale textile:
din In sau ramie
Altele
Bluze de corp si maieuri, chiloti, indispensabili, slipuri, camasi de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casa si articole similare, pentru barbati s
Chiloti si indispensabili :
din bumbac
din alte materiale textile
Camasi de noapte si pijamale:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Altele:
din bumbac
din alte materiale textile
din fibre sintetice sau artificiale
Altele
Bluze de corp si camasi de zi, chiloti, combinezoane, jupoane, camasi de noapte, pijamale, neglijeuri, capoate, halate de baie, halate si articole simil
Combinezoane sau furouri si jupoane:
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Camasi de noapte si pijamale:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Altele:
din bumbac
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Imbracaminte si accesorii de imbracaminte pentru sugari:
din bumbac
din fibre sintetice
din alte materiale textile
din lana sau din par fin de animale
Altele
Imbracaminte confectionata din produsele de la pozitiile 5602, 5603, 5903, 5906 sau 5907:
Din produsele de la pozitiile 5602 sau 5603:
Din produsele de la pozitia 5602
Din produsele de la pozitia 5603
Alta imbracaminte de tipul celei vizate la subpozitiile 6201 11- 6201 19
Alta imbracaminte de tipul celei vizate la subpozitiile 6202 11 - 6202 19
Alta imbracaminte pentru barbati sau baieti
Alta imbracaminte pentru femei sau fete
Imbracaminte de sport (treninguri), combinezoane si costume de schi, costume, chiloti si slipuri de baie; alte obiecte de imbracaminte:
Costume, chiloti si slipuri de baie:
pentru barbati sau baieti
pentru femei sau fete
Combinezoane si Costume de schi
Alta imbracaminte, pentru barbati sau baieti:
Din bumbac:
imbracaminte de lucru
Imbracaminte de sport (treninguri) cu captuseala:
al carei exterior este realizat dintr-unul si acelasi material
Altele:
parti superioare
parti inferioare
Altele
Din fibre sintetice sau artificiale:
imbracaminte de lucru
Imbracaminte de sport (treninguri) cu captuseala:
al carei exterior este realizat dintr-unul si acelasi material
Altele:
parti superioare
parti inferioare
Altele
din alte materiale textile
Alta imbracaminte, pentru femei sau pentru fete:
din lana sau par fin de animale
Din bumbac:
sorturi, bluze si Alta imbracaminte de lucru
Imbracaminte de sport (treninguri) cu captuseala:
al carei exterior este realizat dintr-unul si acelasi material
Altele:
parti superioare
parti inferioare
Altele
Din fibre sintetice sau artificiale:
sorturi, bluze si Alta imbracaminte de lucru
Imbracaminte de sport (treninguri) cu captuseala:
al carei exterior este realizat dintr-unul si acelasi material
Altele:
parti superioare
parti inferioare
Altele
din alte materiale textile
Sutiene, brauri, corsete, bretele, cingatori, jartiere si articole similare si partile lor, chiar tricotate sau crosetate:
Sutiene si bustiere:
prezentate In Seturi conditionate pentru vanzarea Cu amanuntul, continand un sutien sau o bustiera si un slip
Altele
Brauri si Brauri-chilot
Corsete
Altele
Batiste:
din bumbac
din alte materiale textile
Saluri, esarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete si articole similare:
din matase sau din deseuri de matase
din lana sau par fin de animale
din fibre sintetice
din fibre artificiale
din alte materiale textile
Cravate, papioane si fulare-cravata:
din matase sau din deseuri de matase
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Manusi, mitene si manusi cu un deget
Alte accesorii confectionate de imbracaminte; parti de imbracaminte sau de accesorii de imbracaminte, altele decat cele de la pozitia 6212:
Accesorii
Parti
Capitolul 63 - Alte articole textile confectionate; seturi; imbracaminte purtata sau uzata si articole textile purtate sau uzate; zdrente
I. ALTE ARTICOLE TEXTILE CONFECTIONATE
Paturi si pleduri:
paturi electrice
Paturi (altele decat cele electrice) si pleduri din lana sau din par fin de animale:
tricotate sau crosetate
Altele
Paturi (altele decat paturile electrice) si pleduri, din bumbac:
tricotate sau crosetate
Altele
Paturi (altele decat paturile electrice) si pleduri din fibre sintetice:
tricotate sau crosetate
Altele
Alte paturi si pleduri:
tricotate sau crosetate
Altele
Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie:
Lenjerie de pat, tricotata sau crosetata
Alta lenjerie de pat, imprimata:
din bumbac
Din fibre sintetice sau artificiale:
netesute
Altele
Din alte materiale textile:
din In sau ramie
Altele
Alta lenjerie de pat:
din bumbac
Din fibre sintetice sau artificiale:
netesute
Altele
Din alte materiale textile:
din In sau ramie
Altele
Lenjerie de masa, tricotata sau crosetata
Alta lenjerie de masa:
din bumbac
Din fibre sintetice sau artificiale:
netesute
Altele
din alte materiale textile
din In
Altele
Lenjerie de toaleta sau de bucatarie, din tesaturi buclate tip buret ("eponge"), din bumbac
Altele:
din bumbac
Din fibre sintetice sau artificiale:
netesute
Altele
din alte materiale textile
din In
Altele
Perdele, draperii si storuri de interior; garnituri si draperii de pat:
Tricotate sau crosetate:
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Altele:
din bumbac
Din fibre sintetice:
netesute
Altele
Din alte materiale textile:
netesute
Altele
Alte stofe de mobilia, cu exceptia celor de la pozitia 9404:
Cuverturi de pat:
tricotate sau crosetate
Altele:
din bumbac
din In sau ramie
din alte materiale textile
Altele:
tricotate sau crosetate
Altele decat cele tricotate sau crosetate, din bumbac
Altele decat cele tricotate sau crosetate, din fibre sintetice
Altele decat cele tricotate sau crosetate, din Alte materiale textile
Saci si saculeti de tipul celor folositi pentru ambalarea marfurilor:
Din iuta sau din alte fibre textile liberiene de la pozitia 5303:
uzate
Altele
din bumbac
Din materiale textile sintetice sau artificiale:
Containere (ambalaje) flexibile pentru materiale in vrac:
Din benzi sau forme similare de polietilena sau de polipropilena:
tricotate sau crosetate
Altele:
Altele
Altele, obtinute pornind de la foi sau forme similare de polietilena sau de polipropilena:
tricotate sau crosetate
Altele:
Altele
din alte materiale textile
Prelate, storuri pentru exterior si umbrare; corturi; vele pentru ambarcatiuni, planse cu vele carucioare cu vela; articole de camping:
Prelate si storuri pentru exterior si umbrare:
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Corturi:
din fibre sintetice
din alte materiale textile
Vele
Saltele pneumatice
Altele:
din bumbac
din alte materiale textile
Alte articole confectionate, inclusiv tipare de imbracaminte:
Panze groase pentru spalat podeaua, carpe pentru vase sau pentru sters praful, lavete, piele de caprioara si articole similare de intretinere:
tricotate sau crosetate
netesute
Altele
centuri si veste de salvare
Altele:
tricotate sau crosetate
Altele:
Din pasla
Altele
II. SETURI
Seturi compuse din bucati de tesaturi si din fire, cu sau fara accesorii, pentru confectionarea carpetelor, tapiseriilor, fetelor de masa sau a prosoapelo
III. IMBRACAMINTE PURTATA SAU UZATA SI ARTICOLE TEXTILE PURTATE SAU UZATE; ZDRENTE
Imbracaminte purtata sau uzata si alte articole purtate sau uzate
Carpe, zdrente, sfori, franghii si funii, din materiale textile, sub forma de deseuri sau de articole uzate:
Triate:
Altele
Sectiunea XII - Incaltaminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora; p
Capitolul 64 - Incaltaminte, ghetre si articole similare; parti ale acestor articole
incaltaminte etansa cu talpi exterioare si fete din cauciuc sau din material plastic a carei fata nu a fost nici fixata de talpa exterioara prin coasere sau
Incaltaminte care incorporeaza inpartea anterioara un bombeu de protectie din metal:
Alta incaltaminte:
Care acopera glezna, dar nu acopera genunchiul:
Cu fete din cauciuc
Cu fete din material plastic
Altele
Alta incaltaminte cu talpi exterioare si fete din cauciuc sau din material plastic:
Incaltaminte pentru sport:
Incaltaminte pentru schi si incaltaminte pentru surf pe zapada:
incaltaminte pentru schi
incaltaminte pentru surf pe zapada
Altele
incaltaminte cu fete din curele sau bride fixate de talpa prin stifturi
Alta incaltaminte:
care acopera glezna
Care incorporeaza in partea anterioara un bombeu de protectie din metal
Altele
Altele:
Care incorporeaza in partea anterioara un bombeu de protectie din metal
Altele
Cu fete din cauciuc
Cu fete din material plastic:
Incaltaminte a carei caputa (fata) este formata din cureluse sau din una sau mai multe bucati decupate:
A caror inaltime a tocului (inclusiv talpa) este peste 3 cm
Altele
Papuci de casa si Alta incaltaminte de interior
Alta incaltaminte, cu talpile interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
incaltaminte care nu poate fi identificata a fi pentru barbati sau pentru femei
Altele:
pentru barbati
pentru femei
Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturala sau reconstituita si cu fete din piele naturala:
Incaltaminte pentru sport:
incaltaminte pentru schi si incaltaminte pentru surf pe zapada
Altele
incaltaminte cu talpi exterioare din piele naturala si cu fete confectionate din benzi din piele naturala care trec peste ristul piciorului si inconjoara dege
Alte articole de incaltaminte care incorporeaza la partea anterioara un bombeu de protectie din metal
Alte articole de incaltaminte cu talpi exterioare din piele naturala:
Care acopera glezna:
incaltaminte cu talpa de lemn, fara talpi interioare
Altele
Care acopera glezna, dar nu acopera pulpa, cu talpile interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
pentru barbati
pentru femei
Altele, cu talpi interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
pentru barbati
pentru femei
Altele:
incaltaminte cu talpa de lemn, fara talpi interioare
Altele
Incaltaminte cu caputa confectionata din benzi sau din una sau mai multe bucati decupate:
Cu inaltimea tocului (inclusiv talpa) peste 3 cm
Altele, cu talpile interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
pentru barbati
pentru femei
Papuci de casa si alta incaltaminte de interior
Altele, cu talpile interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
pentru barbati
pentru femei
Alta incaltaminte:
Care acopera glezna:
incaltaminte cu talpa de lemn, fara talpi interioare
Altele
Care acopera glezna, dar nu acopera si pulpa, cu talpile interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
incaltaminte care nu poate fi identificata a fi pentru barbati sau pentru femei
Altele:
pentru barbati
pentru femei
Altele, cu talpile interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
incaltaminte care nu poate fi identificata a fi pentru barbati sau pentru femei
Altele:
pentru barbati
pentru femei
Altele:
incaltaminte Cu talpa de lemn, Fara talpi interioare
Altele
Incaltaminte a carei caputa este confectionata din benzi sau din una sau mai multe bucati decupate:
Cu inaltimea tocului (inclusiv talpa) de peste 3 cm
Altele, cu talpi interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
incaltaminte ce nu poate fi identificata a fi pentru barbati sau pentru femei
Altele:
pentru barbati
pentru femei
Papuci de casa si Alta incaltaminte de interior
Altele, cu talpile interioare de o lungime:
Sub 24 cm
De minimum 24 cm:
incaltaminte ce nu poate fi identificata a fi pentru barbati sau pentru femei
Altele:
pentru barbati
pentru femei
Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturala sau reconstituita si cu fete din materiale textile:
Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc sau material plastic:
Incaltaminte pentru sport; incaltaminte asa-zisa pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastica, pentru antrenament si incaltaminte similara
Altele:
Papuci de casa si Alta incaltaminte de interior
Altele
Incaltaminte cu talpi exterioare din piele naturala sau reconstituita:
Papuci de casa si Alta incaltaminte de interior
Altele
Alta incaltaminte:
Cu fete din piele naturala sau reconstituita
Cu fete din materiale textile:
Cu talpile exterioare din lemn sau Pluta
Cu talpile exterioare din alte materiale:
Papuci de casa si Alta incaltaminte de interior
Altele
Altele:
Cu talpile exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturala sau reconstituita
Cu talpile exterioare din Alte materiale
Parti de incaltaminte (inclusiv fetele, chiar fixate pe talpi, altele decat talpile exterioare); talpi interioare detasabile, branturi si articole similare detasab
Fete de incaltaminte si partile lor, exclusiv staifurilor si bombeurile dure:
Din piele naturala:
din alte materiale
Talpi exterioare si tocuri, din cauciuc sau din material plastic:
din cauciuc
din material plastic
Altele:
din lemn
Din alte materiale:
Combinatii formate din fete de incaltaminte fixate pe primele talpi (talpi interioare) sau pe alte parti inferioare, dar care sunt lipsite de talpile exterioare
talpi interioare detasabile si alte accesorii detasabile
talpi exterioare din piele sau Inlocuitori de piele
Altele
Capitolul 65 - Obiecte de acoperit capul si parti ale acestora
Calote si capisoane neformate pe calapod si fara boruri, discuri si cilindrii pentru palarii, din fetru, chiar taiate in directia inaltimii
Calote sau forme pentru palarii, impletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material, neformate si fara boruri, necaptusite si neimpodobite
Palarii si alte articole pentru acoperit capul, impletite sau confectionate prin asamblarea benzilor din orice material, chiar captusite sau impodobite
Palarii si alte articole pentru acoperit capul, tricotate sau crosetate, confectionate din dantela, pasla sau alte produse textile, sub forma de una sau m
Plase si fileuri pentru par
Altele:
Din pasla din par fin de animale sau din lana si par fin de animale, facute cu ajutorul discurilor si cilindrilor de la pozitia 6501
Altele
Berete, bonete, calote, fesuri si alte articole similare pentru acoperit capul
Caschete, chipiuri si alte articole similare (cu cozoroc) pentru acoperit capul
Altele
Alte palarii sau obiecte pentru acoperit capul, chiar captusite sau impodobite:
Articole pentru acoperirea capului, de protectie (casti de protectie):
din material plastic
din alte materiale
Altele:
din cauciuc sau din material plastic
din alte materiale
Din pasla din par fin de animale sau din lana si par fin de animale, facute cu ajutorul discurilor si cilindrilor de la pozitia 6501
Altele
Benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau captuseli, capace, huse, carcase, cozoroace si cureluse pentru obiecte de acoperit capul
Capitolul 66 - Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravase si parti ale acestora
Umbrele de ploaie, umbrele de soare (inclusiv umbrele-baston, umbrele de gradina si articole similare):
Umbrele de gradina si articolele similare
Altele:
Cu tije sau manere telescopice
Altele:
Cu aparatoare din material textil tesut:
din fibre sintetice sau artificiale
din alte materiale textile
Altele
Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravase si articole similare
Parti, garnituri si accesorii pentru articolele de la pozitiile 6601 sau 6602:
cadre pentru umbrele, inclusiv cadre cu bete sau manere pentru umbrele de ploaie sau umbrele de soare
Altele:
manere si maciulii
Altele
Capitolul 67 - Pene si puf prelucrate si articole din pene sau puf; flori artificiale; articole din par uman
Piei si alte parti ale pasarilor, acoperite cu pene sau cu puf, pene, parti de pene, puf si articole din aceste materiale (altele decat produsele de la poz
Flori, frunze si fructe artificiale si partile lor; articole confectionate din flori, frunze sau fructe artificiale:
din materiale plastice
din alte materiale
Par uman pieptanat, subtiat, albit sau altfel prelucrat ; lana, par de animale si alte materiale textile, preparate pentru fabricarea perucilor si a articolel
Peruci, barbi, sprancene, gene, mese si articole similare din par uman, din par de animale sau din materiale textile; articole din par uman nedenumite
Din materiale textile sintetice:
Peruci complete
Altele
din par uman
din alte materiale
Sectiunea XIII - Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau din materiale similare; produse ceramice; sticla si articole din sticla
Capitolul 68 - Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica si materiale similare
Pavele, borduri pentru trotuar si dale pentru pavaj, din pietre naturale (altele decat ardezia)
Pietre monumentale sau pentru constructie (altele decat ardezia) prelucrate si articole din aceste pietre, cu exceptia celor de la pozitia 6801; cuburi,
Dale, cuburi si articole similare, rectangulare sau nu (inclusiv patrate), la care cea mai mare suprafata poate fi inscrisa intr-un patrat cu latura sub 7 c
Alte pietre monumentale sau pentru constructie si articole din aceste pietre, cioplite simplu sau taiate, cu suprafata plana sau neteda:
Marmura, travertin si alabastru
Granit
Alte pietre
Altele:
Marmura, travertin si alabastru:
Alabastru slefuit, decorat sau altfel prelucrat, dar nesculptat
Altele
Alte pietre calcaroase:
Slefuite, decorate sau altfel prelucrate, dar nesculptate
Altele
Granit:
Slefuit, decorat sau altfel prelucrat, dar nesculptat, cu o greutate neta de minimum 10kg
Altele
Alte pietre:
Slefuite, decorate sau altfel prelucrate, dar nesculptate, cu o greutate neta de minimum 10kg
Altele
Ardezie naturala prelucrata si articole din ardezie naturala sau aglomerata (ardezina):
Ardezie pentru acoperisuri sau pentru fatade
Altele
Pietre de moara, pietre abrazive si articole similare, fara batiuri, pentru macinat, defibrat, concasat, ascutit, polizat, slefuit, rectificat, taiat, pietre de a
Pietre de moara si pietre abrazive pentru macinat, sfaramat, defibrat si decorticat
Alte pietre de moara, pietre abrazive si articole similare:
Din diamante naturale sau sintetice, aglomerate
Din alte materiale abrazive aglomerate sau din ceramica:
Din abrazive artificiale, cu aglomeranti:
Din rasini sintetice sau artificiale:
Fara armatura
Cu armatura
Din ceramica sau din silicati
Din alte materiale
Altele
Din pietre naturale
Pietre de ascutit, slefuit sau polizat manual
Pulberi sau granule abrazive naturale sau artificiale, aplicate pe suport din materiale textile, din hartie, din carton sau din alte materiale, chiar decupa
Aplicate numai pe tesaturi din materiale textile
Aplicate numai pe hartie sau carton
Aplicate pe alte materiale:
Aplicate pe tesaturi din materiale textile, combinate cu hartie sau carton
Aplicate pe fibre vulcanizate
Altele
Lana de zgura, de roca si alta lana minerala similara; vermiculita expandata, argile expandate, zgura expandata si produse din materiale minerale sim
Lana de zgura, de roca si alta lana minerala similara, chiar amestecate intre ele, in vrac, foi sau rulouri
Vermiculita expandata, argila expandata, zgura expandata si produse minerale similare expandate, chiar amestecate intre ele:
Argila expandata
Altele.
Altele
Articole din asfalt sau din materiale similare (de exemplu smoala, reziduuri de gudron, bitum de petrol):
In rulouri:
Articole de acoperire si de captusire
Altele
Altele
Panouri, planse, dale, blocuri si articole similare, din fibre vegetale, din paie sau din fibre de lemn, din talas rumegus, aschii sau din alte deseuri din l
Articole din ipsos sau din compozitii pe baza de ipsos:
Planse, placi, panouri, dale si articole similare, neornamentate:
Acoperite sau intarite numai cu hartie sau cu carton
Altele.
Alte articole
Articole din ciment, din beton sau din piatra artificiala, chiar armate:
Tigle, dale, caramizi si articole similare:
Blocuri si caramizi pentru constructii:
Din beton usor (pe baza de piatra ponce sfarimata, zgura granulata etc.)
Altele
Altele:
Tigle pentru acoperisuri
Alte tigle si pavele (dale):
Din beton
Altele
Altele
Alte articole:
Elemente prefabricate pentru cladiri sau constructii civile:
Elemente pentru podele
Altele
Altele
Articole din azbociment, celulozociment sau similare:
Care contin azbest
Care nu contin azbest :
Placi ondulate
Alte placi, panouri, pavele, dale, tigla si articole similare:
Placi pentru acoperisuri sau fatade, ale caror dimensiuni sunt de maximum 40x60cm
Altele
Tuburi, tevi, conducte si accesoriile lor
Alte articole
Azbest prelucrat in fibre; amestecuri pe baza de azbest sau pe baza de azbest si carbonat de magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbe
Din crocidolit :
Prelucrat in fibre; amestecuri pe baza de crocidolit sau pe baza de crocidolit si carbonat de magneziu
Altele
Altele
Imbracaminte, accesorii de imbracaminte, incaltaminte si obiecte de acoperit capul
Hartii, cartoane si pasle
Foi din azbest si elastomeri comprimati, pentru imbinari, chiar prezentate in rulouri
Altele:
 Azbest prelucrat in fibre; amestecuri pe baza de azbest sau pe baza de azbest si carbonat de magneziu
 Altele
Materiale de frictiune si articole din acestea (de exemplu: placi, role, benzi, segmenti, discuri, saibe, membrane), nemontate, pentru frane, pentru am
Care contin azbest
care nu contin azbest
Garnituri de frana
Altele
Mica prelucrata si articole din mica, inclusiv mica aglomerata sau reconstituita, chiar pe suport din hartie, din carton sau din alte materiale:
Placi, foi si benzi de mica aglomerata sau reconstituita, chiar pe suport
Altele
Articole din piatra sau din alte minerale (inclusiv din fibre de carbon si articole din acestea si articole din turba), nedenumite si necuprinse in alta part
Articole din grafit sau alt carbon, pentru utilizari, altele decat cele electrice:
Fibre de carbon si articole din fibre de carbon
Altele
Articole din turba
Alte articole:
Care contin magnezita, dolomita sau cromita
Altele:
Din materiale refractare, aglomerate cu un liant chimic
Altele
Capitolul 69 - Produse ceramice
I. PRODUSE DIN PULBERI SILICIOASE FOSILE SAU DIN PAMÂNTURI SILICIOASE SIMILARE SI PRODUSE REFRACTARE
Caramizi, blocuri, dale, placi si alte produse ceramice din pulberi silicioase fosile (de exemplu: kiselgur, tripolit, diatomit) sau din pamanturi silicioase
Caramizi, dale, placi si produse similare din ceramica, refractare, pentru constructii, altele decat cele din pulberi silicioase fosile sau din pamanturi si
Cu un continut in greutate peste 50% de Mg, Ca, sau Cr, considerate izolat sau impreuna, exprimate ca MgO, CaO sau Cr2O3
Cu un continut in greutate peste 50% de alumina (Al2O3), de silice (SiO2) sau de un amestec ori o combinatie a acestor produse:
Cu un continut de silice (SiO2) de minimum 93% din greutate
Altele:
Cu un continut de alumina (Al2O3) peste 7%, dar sub 45% din greutate
Altele
Altele
Alte articole ceramice refractare (de exemplu: retorte, creuzete, mufle, ajutaje, tuburi de evacuare, tampoane, suporturi, cupe, tuburi, tevi, teci, baghe
Cu un continut in greutate peste 50% de grafit sau alt carbune sau de un amestec din aceste produse
Cu un continut in greutate peste 50% de alumina (Al2O3) sau de un amestec sau o combinatie de alumina si silice (SiO2):
Cu un continut de alumina (Al2O3) sub 45% din greutate
Cu un continut de alumina (Al2O3) de minimum 45% din greutate
Altele:
Cu un continut de grafit sau alt carbune sau de un amestec al acestor produse, peste 25%, dar maximum 50% din greutate
Altele
II. ALTE PRODUSE CERAMICE
Caramizi pentru constructii, dale de pardoseala, caramida pentru fatade si articole similare, din ceramica:
Caramizi pentru constructii
Altele
Tigla pentru acoperisuri, elemente de semineu si de cosuri de fum, canale de fum, ornamente arhitectonice din ceramica si alte articole de constructi
Tigla pentru acoperisuri
Altele
Tevi, jgheaburi si accesorii de tevarie, din ceramica
Placi si dale din ceramica pentru pavaj sau pentru acoperit peretii, nelacuite, nesmaltuite; cuburi si articole similare din ceramica pentru mozaicuri, ne
Placi, cuburi si articole similare, chiar de forma nerectangulara, a caror suprafata, cea mai mare poate fi inscrisa intr-un patrat a carui latura este sub
Altele:
Placi duble de tipul "spaltplatten"
Altele:
Din gresie
Din faianta sau ceramica fina
Altele
Placi si dale din ceramica pentru pavaj sau pentru acoperit peretii, lacuite sau smaltuite; cuburi si articole similare din ceramica, pentru mozaicuri, lac
Placi, cuburi si articole similare, chiar de forma nerectangulara, a caror suprafata cea mai mare poate fi inscrisa intr-un patrat cu latura sub 7 cm:
Din ceramica comuna
Altele
Altele:
Din ceramica comuna:
Placi duble de tipul "spaltplatten"
Altele, de o grosime maxima:
De maximum 15 mm
Peste 15 mm
Altele:
Placi duble de tipul "spaltplatten"
Altele:
A caror suprafata este de maximum 90 cm2
Altele:
Din gresie
Din faianta sau ceramica fina
Altele
Aparate si articole din ceramica pentru laborator, utilizari chimice sau pentru alte scopuri tehnice; jgheaburi, rezervoare si recipiente similare din cera
Aparate si articole pentru laborator, utilizari chimice sau pentru alte scopuri tehnice:
Din portelan
Articole avand o duritate echivalenta de minimum 9 pe scala Mohs
Altele
Altele
Chiuvete, lavoare, suporti pentru lavoare, cazi de baie, bideuri, vase de closet, rezervoare de apa pentru closet, pisoare si articole similare fixe din ce
Din portelan
Altele
Articole pentru servicii de masa sau de buctarie, alte articole de menaj sau de uz gospodaresc si articole de igiena sau de toaleta, din portelan:
Articole pentru servicii de masa sau de bucatarie
Altele
Vesela, alte articole de menaj sau de uz gospodaresc si articole de igiena sau de toaleta, din ceramica, altele decat din portelan:
Din ceramica comuna
Din gresie
Din faianta sau ceramica fina
Altele
Statuete si alte obiecte de ornament din ceramica:
Din portelan
Altele:
Din ceramica comuna
Altele:
Din gresie
Din faianta sau ceramica fina
Altele
Alte articole din ceramica:
Din portelan
Altele:
Din ceramica comuna
Altele
Capitolul 70 - Sticla si articole din sticla
Cioburi si alte deseuri si resturi din sticla; sticla in masa:
Cioburi si alte deseuri si resturi din sticla
Sticla in masa:
Sticla optica
Altele
Bile din sticla (altele decat microsferele de la pozitia 7018), bare, baghete sau tuburi, neprelucrate:
Bile
Bare sau baghete:
Din sticla optica.
Altele.
Tuburi:
Din cuart topit sau din alte silice topite.
Din alta sticla cu un coeficient de dilatare liniara de maximum 5x10-6 per grad Kelvin intre 0°C si 300°C.
Altele.
Sticla turnata, laminata in placi, foi sau profile, chiar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrata prin alte procedee:
Placi si foi nearmate:
Colorate in masa, opacifiate, placate (dublate), sau cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant:
Din sticla optica
Altele:
Cu strat nereflectorizant
Altele.
Altele:
Din sticla optica
Altele
Placi si foi, armate
Profile
Sticla trasa sau suflata, in foi, chiar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrata prin alte procedee:
Sticla colorata in masa, opacifiata, placata (dublata), sau avand strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant:
Sticla optica
Altele:
Cu strat nereflectorizant
Altele
Alta sticla:
Sticla optica
Altele
Geam (sticla flotata si sticla slefuita sau polizata pe una sau doua fete) in foi sau in placi, chiar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant,
Geam nearmat, cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant:
Cu strat nereflectorizant.
Altele, cu grosimea:
De maximum 3,5 mm
Peste 3,5 mm, dar maximum 4,5 mm
Peste 4,5 mm
Alte geamuri nearmate:
Colorate in masa, opacifiate, placate (dublate) sau simplu slefuite:
De maximum 3,5 mm
Peste 3,5 mm, dar maximum 4,5 mm
Peste 4,5 mm
Altele:
De maximum 3,5 mm
Peste 3,5 mm, dar maximum 4,5 mm.
Peste 4,5mm
Geam armat
Sticla de la pozitiile 7003, 7004 sau 7005, curbata, bizotata (taiata oblic), gravata, perforata, emailata sau altfel prelucrata, dar neinramata si necomb
Sticla optica.
Altele
Sticla securit, constand din sticla calita sau formata din foi lipite (stratificata):
Sticla securit calita:
De dimensiuni si forme care permit utilizarea lor pentru autovehicule, vehicule aeriene, nave sau alte vehicule:
De dimensiuni si forme care permit a fi folosite pentru autovehicule si tractoare
Altele
Altele:
Emailate
Colorate in masa, opacifiate, placate (dublate), sau cu strat absorbant sau reflectorizant
Altele
Sticla securit formata din foi lipite (stratificata):
De dimensiuni si forme care permit utilizarea lor pentru autovehicule, vehicule aeriene, nave sau pentru alte vehicule:
 De dimensiuni si forme care permit a fi folosite pentru autovehicule si tractoare
Altele
Altele.
Sticla izolanta cu straturi multiple:
Colorata in masa, opacifiata, placata (dublata) sau cu strat absorbant sau reflectorizant
Altele:
Formate din doua placi de sticla inchise ermetic de jur imprejur printr-o imbinare, si separate printr-un strat de aer, de alt gaz sau de vid
Altele.
Oglinzi din sticla, chiar inramate, inclusiv oglinzile retrovizoare:
Oglinzi retrovizoare pentru vehicule
Altele:
Neinramate
Inramate
Damigene, sticle, baloane, borcane, cani, ambalaje tubulare, fiole si alte recipiente, din sticla, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din s
Fiole.
Dopuri, capace si alte dispozitive de inchidere
Altele:
Recipiente de sterilizare.
Altele:
Obtinute din tuburi (tevi) de sticla
Altele de o capacitate nominala:
De minimum 2,5 l
Sub 2,5 l:
Pentru bauturi si alte produse alimentare:
Sticle:
Din sticla necolorata de o capacitate nominala:
De minimum 1 l
Peste 0,33 l, dar sub 1 l
De minimum 0,15 l, dar maximum 0,33 l
Sub 0,15 l.
Din sticla colorata de o capacitate nominala:
De minimum 1 l
Peste 0,33 l, dar sub 1 l
De minimum 0,15 l, dar maximum 0,33 l
Sub 0,15 l.
Altele, de o capacitate nominala:
De minimum 0,25 l
Sub 0,25 l
Pentru produse farmaceutice, de o capacitate nominala:
Peste 0,055 l
De maximum 0,055 l
Pentru alte produse:
Din sticla necolorata.
Din sticla colorata
Invelisuri din sticla (inclusiv baloane si tuburi), deschise si parti ale acestora din sticla, fara garnituri, pentru lampi electrice, tuburi catodice sau simila
Pentru iluminat electric.
Pentru tuburi catodice
Altele
Obiecte din sticla pentru servicii de masa, pentru bucatarie, toaleta, birou, pentru decorarea locuintelor sau pentru utilizari similare, altele decat cele
Obiecte din vitroceramica.
Pahare cu picior pentru baut, altele decat cele din vitroceramica:
Din cristal cu plumb:
Prelucrate manual
Prelucrate mecanic
Altele:
Prelucrate manual
Prelucrate mecanic
Alte pahare pentru baut, altele decat cele din vitroceramica:
Din cristal cu plumb:
Prelucrate manual:
Slefuite sau altfel decorate
Altele
Prelucrate mecanic:
Slefuite sau altfel decorate
Altele
Altele:
Din sticla calita
Altele:
Prelucrate manual:
Slefuite sau altfel decorate.
Altele
Prelucrate mecanic:
Slefuite sau altfel decorate
Altele
Obiecte pentru servicii de masa (altele decat paharele de baut) sau pentru bucatarie, altele decat cele din vitroceramica:
Din cristal cu plumb:
Prelucrate manual
Prelucrate mecanic
Din sticla cu un coeficient de dilatare liniara de maximum 5x10-6 per grad Kelvin intre 0°C si 300°C
Altele:
Din sticla calita
Altele:
Prelucrate manual
Prelucrate mecanic
Alte obiecte:
Din cristal cu plumb:
Prelucrate manual
Prelucrate mecanic
Altele
Articole din sticla pentru semnalizare si elemente de optica din sticla (altele decat cele de la pozitia 7015), neprelucrate optic
Sticla pentru ceasuri si sticla similara, sticla pentru industria optica sau medicala, bombata, curbata, scobita sau similare, neprelucrata optic; sfere (b
Sticla pentru optica medicala
Altele
Pavele, dale, caramizi, placi, tigle si alte articole, din sticla presata sau turnata, chiar armata, pentru cladiri sau constructii; cuburi, blocuri si alte artic
Cuburi si alte articole din sticla, chiar pe suport, pentru mozaicuri sau decoratiuni similare
Altele:
Sticla asamblata in vitralii.
Blocuri si caramizi pentru cladiri sau constructii
Altele.
Sticlarie de laborator, de igiena sau de farmacie, chiar gradata sau calibrata:
Din cuart topit sau din alte silice topite
Din alta sticla cu coeficientul de dilatare liniara de maximum 5x10-6 per grad Kelvin intre 0°C si 300°C
Altele
Margele din sticla, imitatii de perle naturale sau de cultura, imitatii de pietre pretioase sau semipretioase, articole similare de sticlarie si articole din a
Margele din sticla, imitatii de perle naturale sau de cultura, imitatii de pietre pretioase sau semipretioase si articole similare din sticla:
Margele de sticla:
Slefuite si polizate mecanic.
Altele
Imitatii de perle naturale sau de cultura.
Imitatii de pietre pretioase sau semipretioase:
Slefuite si polizate mecanic.
Altele
Altele.
Microsfere din sticla, cu diametrul de maximum 1 mm.
Altele:
Ochi de sticla; obiecte de sticlarie.
Altele.
Fibre de sticla (inclusiv vata de sticla) si articole din aceste materiale (de exemplu: fire, tesaturi):
Suvite, semitort (rovings) si fire, taiate sau nu:
Fire taiate (chopped strands), cu lungimea de maximum 50 mm
Semitort (rovings)
Altele:
Din filamente
Din fibre discontinue
"Voal","covorase", captuseala, saltele, panouri si produse similare netesute:
"Covorase"
"Voal"
Altele.
Tesaturi din semitort (rovings).
Alte tesaturi:
Cu latimea de maximum 30 cm
Cu latimea de peste 30 cm, legatura panza, cu o greutate sub 250 g/m2, din filamente care masoara, pe un singur fir, maximum 136 tex
Altele.
Altele:
Fibre din alte materiale decat textile, in vrac sau in smocuri
Suluri si invelitori pentru izolarea tevilor
Altele:
Din fibre textile
Altele
Alte articole din sticla:
Tuburi de reactie din cuart si suportii lor destinati cuptoarelor de difuzie si oxidare pentru producerea materialelor semiconductoare.
Baloane din sticla pentru recipiente izolante sau pentru alte recipiente izotermice a caror izolatie este asigurata prin vid:
Prelucrate incomplet
Prelucrate complet.
Altele:
Din cuart topit sau alte silice topite
Din sticla cu un coeficient de dilatare liniara de pana la 5x10-6 per grad Kelvin la o temperatura intre 0°C si 300°C
Altele.
Sectiunea XIV - Perle naturale si de cultura, pietre pretioase sau semipretioase, metale pretioase, metale placate sau dublate cu metale pre
Capitolul 71 - Perle naturale si de cultura, pietre pretioase sau semipretioase, metale pretioase, metale placate sau dublate cu metale pretioase si ar
I. PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE NATURALE, ARTIFICIALE SAU RECONSTITUITE
Perle naturale sau de cultura, chiar prelucrate sau asortate, dar neinsirate, nemontate, neincastrate; perle naturale sau de cultura, insirate temporar
perle naturale.
Perle de cultura:
Neprelucrate.
Prelucrate
Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate si neincastrate:
Nesortate
Industriale:
Neprelucrate sau simplu taiate, despicate sau degrosate.
Altele.
Neindustriale:
Neprelucrate sau simplu taiate, despicate sau degrosate.
Altele.
Pietre pretioase, altele decat diamantele, si semipretioase chiar prelucrate sau asortate, dar neinsirate, nemontate, neincastrate; pietre pretioase si s
Neprelucrate sau simplu taiate sau degrosate
Altfel prelucrate:
Rubine, safire si smaralde
Altele
Pietre artificiale sau reconstituite, chiar prelucrate sau asortate, dar neinsirate, nemontate, neincastrate; pietre artificiale sau reconstituite, neasortate
Cuart piezoelectric
Altele, Neprelucrate sau simplu taiate sau degrosate
Altele
Pulberi si praf de pietre pretioase sau semipretioase, naturale sau artificiale :
de diamant
Altele
II. METALE PRETIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PRETIOASE
Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub forma bruta sau semiprelucrata sau sub forma de pulbere:
Pulberi
Altele:
Sub forma bruta:
Cu o puritate de minimum 999 miimi
Cu o puritate sub 999 miimi.
Semiprelucrate:
Cu o puritate de minimum 750 miimi.
Cu o puritate sub 750 miimi.
Metale comune placate sau dublate cu argint, sub forma bruta sau semiprelucrate
Aur (inclusiv aur platinat), sub forma bruta sau semiprelucrata sau sub forma de pulbere:
Care nu se utilizeaza in monetarie:
Pulberi.
sub Alte forme brute
Sub alte forme semiprelucrate:
Bare, tije, fire si profile, cu sectiunea plina; planse; foi si benzi a caror grosime, fara suport, este peste 0,15 mm.
Altele
utilizat In monetarie.
Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub forma bruta sau semiprelucrata
Platina, sub forma bruta sau semiprelucrata, sau sub forma de pulbere:
Platina:
sub forma bruta sau sub forma de pulbere
Altele:
Bare, tije, fire si profile, cu sectiunea plina; planse; foi si benzi a caror grosime, fara suport, este de peste 0,15 mm
Altele
Paladiu:
sub forma bruta sau sub forma de pulbere
Altele
Rodiu:
sub forma bruta sau sub forma de pulbere
Altele
Iridiu, osmiu si ruteniu:
sub forma bruta sau sub forma de pulbere
Altele
Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platina, sub forma bruta sau semiprelucrata.
Deseuri si resturi de metale pretioase sau de metale placate sau dublate cu metale pretioase; alte deseuri si resturi care contin metale pretioase sau
Cenusi care contin Metale pretioase sau compusi ai metalelor pretioase.
Altele:
de aur sau de metale placate sau dublate cu aur, excluzand resturile care contin alte metale pretioase.
de platina sau de metale placate sau dublate cu platina, excluzand resturile care contin alte metale pretioase
Altele
III. BIJUTERII, ARTICOLE DE GIUVAERGERIE SI ALTELE
Articole de bijuterie sau de giuvaergerie si parti ale acestora, din metale pretioase sau din metale placate sau dublate cu metale pretioase:
Din metale pretioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale pretioase:
din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale pretioase.
din alte metale pretioase chiar acoperite, placate sau dublate cu metale pretioase
din metale comune placate sau dublate cu metale pretioase
Articole de aurarie sau argintarie si parti ale acestora, din metale pretioase sau din metale placate sau dublate cu metale pretioase:
Din metale pretioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale pretioase:
din argint, chiar acoperit, placat sau dublat cu alte metale pretioase
din alte metale pretioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale pretioase
din metale comune placate sau dublate cu metale pretioase
Alte articole din metale pretioase sau din metale placate sau dublate cu metale pretioase:
Catalizatori din platina sub forma de plasa de sarma sau de retea
Altele:
din metale pretioase
placate sau dublate cu metale pretioase.
Articole din perle naturale sau de cultura, din pietre pretioase sau semipretioase naturale, artificiale sau reconstituite:
din perle naturale sau de cultura
Din pietre pretioase sau semipretioase, naturale, artificiale sau reconstituite:
Numai din pietre pretioase sau semipretioase naturale:
Coliere, bratari si alte lucrari din pietre pretioase sau semipretioase naturale, simplu insirate, fara dispozitiv de inchidere sau alte accesorii
Altele.
Altele.
Imitatii de bijuterii:
Din metale comune, chiar aurite, argintate sau platinate:
butoni pentru mansete si butoni similari.
Altele:
care contin si parti din sticla
Care nu contin parti din sticla:
aurite, argintate sau platinate
Altele
Altele
Monede:
Monede care nu au curs legal, altele decat monedele din aur:
din argint
Altele
Altele
Sectiunea XV - Metale comune si articole din acestea
Capitolul 72 - Fonta, fier si otel
I. PRODUSE PRIMARE; PRODUSE PREZENTATE SUB FORMA DE GRANULE SAU PULBERI
Fonte brute si fonte-oglinda (spiegel) in lingouri, blocuri, bulgari sau alte forme primare:
Fonte brute, nealiate, continand maximum 0,5% din greutate fosfor:
Cu un continut de mangan de minimum 0,4% din greutate:
Cu un continut de siliciu de maximum 1% din greutate
Cu un continut de siliciu peste 1% din greutate.
Cu un continut de mangan de minimum 0,1%, dar sub 0,4% din greutate.
Cu un continut de mangan sub 0,1% din greutate
Fonte brute, nealiate, continand peste 0,5% din greutate fosfor.
Fonte brute, aliate; fonte oglinda (spiegel):
Fonte brute, aliate, cu un continut de titan de minimum 0,3% si maximum 1% din greutate si cu un continut de vanadiu de minimum 0,5% si maximu
Altele
Feroaliaje:
Feromangan:
Continand, in greutate, peste 2% carbon :
Cu o granulometrie de maximum 5 mm si cu un continut de mangan peste 65% din greutate.
Altele
Altele
Ferosiliciu:
Continand, in greutate, peste 55% siliciu
Altele:
Cu un continut de magneziu de minimum 4% din greutate, dar maximum 10%
Altele
Ferosiliciu-mangan
Ferocrom:
Continand, in greutate, peste 4% carbon:
Cu un continut de carbon peste 4%, dar maximum 6% din greutate
Cu un continut de carbon peste 6% din greutate
Altele:
Cu un continut de carbon de maximum 0,05% din greutate
Cu un continut de carbon peste 0,05%, dar maximum 0,5% din greutate.
Cu un continut de carbon peste 0,5%, dar maximum 4% din greutate.
Ferosiliciu-crom.
Feronichel
Feromolibden
Ferotungsten si Ferosiliciu-tungsten
Altele:
Ferotitan si Ferosiliciu-titan.
Ferovanadiu
Feroniobiu
Altele:
Ferofosfor
Ferosiliciu-magneziu
Altele
Produse feroase obtinute prin reducerea directa a minereului de fier si alte produse feroase spongioase, in bucati, pelete sau forme similare; fier cu o
Produse feroase Obtinute prin reducerea directa a minereului de fier
Altele
Deseuri si resturi de fonta, de fier sau de otel (fier vechi); deseuri lingotate din fier sau otel:
deseuri si resturi de fonta
Deseuri si resturi de oteluri aliate:
De oteluri inoxidabile:
Cu un continut de nichel de minimum 8% din greutate.
Altele
Altele
deseuri si resturi de fier sau de otel cositorit
Alte deseuri si resturi:
Deseuri de aschiere, span, deseuri de macinare, pilitura si resturi de stantare sau decupare, chiar sub forma de baloturi:
deseuri de aschiere, span, deseuri de macinare, pilitura
Deseuri de stantare sau decupare:
sub forma de baloturi
Altele.
Altele:
Fragmentate
Altele:
sub forma de baloturi
Altele.
deseuri lingotate.
Granule si pulberi, de fonta bruta, de fonta-oglinda (spiegel), de fier sau de otel:
Granule
Pulberi:
de oteluri aliate
Altele
II. FIER SI OTELURI NEALIATE
Fier si oteluri nealiate, in lingouri sau in alte forme primare, cu exceptia fierului de la pozitia 7203:
Lingouri
Altele
Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate:
Continand, in greutate, sub 0,25% carbon:
Cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara a caror latime este mai mica decat dublul grosimii:
Laminate sau obtinute prin turnare continua:
din otel pentru prelucrare pe masini-unelte automate.
Altele:
Cu grosimea de maximum 130 mm
Cu grosimea peste 130 mm
Forjate
Altele, cu sectiune transversala dreptunghiulara:
Laminate sau Obtinute prin turnare continua
Forjate
Altele:
Cu sectiunea transversala circulara sau poligonala:
Laminate sau Obtinute prin turnare continua
Forjate
Altele
Continand, in greutate, minimum 0,25% carbon:
Cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara, a caror latime este mai mica decat dublul grosimii:
Laminate sau obtinute prin turnare continua:
din otel pentru prelucrare pe masini-unelte automate.
Altele, cu un continut in greutate:
De minimum 0,25%, dar sub 0,6%, carbon
De minimum 0,6%, carbon.
Forjate
Altele, cu sectiunea transversala dreptunghiulara:
Laminate sau Obtinute prin turnare continua
Forjate
Cu sectiunea transversala circulara sau poligonala:
Laminate sau Obtinute prin turnare continua
Forjate
Altele
Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate, cu o latime de minimum 600 mm, laminate la cald, neplacate si neacoperite:
In rulouri, simplu Laminate la cald, prezentand modele In relief
Altele, in rulouri, simplu laminate la cald, decapate:
Cu o grosime de minimum 4,75 mm
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm
Cu o grosime sub 3 mm
Altele, in rulouri, simplu laminate la cald:
Cu o grosime peste 10 mm
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm.
Cu o grosime sub 3 mm
Altfel decat in rulouri, simplu laminate la cald, prezentand modele In relief
Altele, altfel decat in rulouri, simplu laminate la cald:
Cu o grosime peste 10 mm:
Cu o grosime peste 15 mm
Cu o grosime peste 10 mm, dar maximum 15 mm, cu latimea:
 De minimum 2050 mm
 Sub 2050 mm
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm:
Laminate pe cele patru fete sau in calibru inchis, cu latimea de maximum 1250 mm
Altele, cu latimea:
De minimum 2050 mm
Sub 2050 mm
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm:
Laminate pe cele patru fete sau in calibru inchis, cu latimea de maximum 1250 mm si grosimea de minimum 4 mm
Altele
Cu o grosime sub 3 mm
Altele:
Perforate.
Altele
Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate, cu o latime de minimum 600 mm, laminate la rece, neplacate si neacoperite:
In rulouri, simplu laminate la rece:
Cu o grosime de minimum 3 mm.
Cu o grosime peste 1 mm, dar sub 3 mm:
Numite "magnetice".
Altele
Cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar maximum 1 mm:
Numite "magnetice".
Altele
Cu o grosime sub 0,5 mm:
Numite "magnetice".
Altele:
Cu o grosime de minimum 0,35 mm, dar sub 0,5 mm
Cu o grosime sub 0,35 mm
Altfel decat in rulouri, simplu laminate la rece:
Cu o grosime de minimum 3 mm.
Cu o grosime peste 1 mm, dar sub 3 mm:
Numite "magnetice".
Altele
Cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar maximum 1 mm:
Numite "magnetice".
Altele
Cu o grosime sub 0,5 mm:
Numite "magnetice".
Altele
Altele:
Perforate.
Altele
Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate, cu o latime de minimum 600 mm, placate sau acoperite:
Acoperite cu cositor:
Cu o grosime de minimum 0,5 mm.
Cu o grosime sub 0,5 mm:
Tabla cositorita
Altele
Acoperite cu plumb, inclusiv fierul mat
Acoperite electrolitic cu zinc
Altfel acoperite cu zinc:
Ondulate
Altele
Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom si oxizi de crom
Acoperite cu aluminiu:
Acoperite cu aliaje de aluminiu-zinc
Altele
Vopsite, lacuite sau acoperite cu materiale plastice:
Tabla cositorita lacuita; produse acoperite cu oxizi de crom, sau cu crom si oxizi de crom, lacuite
Altele
Altele:
Placate
Cositorite si imprimate
Altele
Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate, cu o latime sub 600 mm, neplacate si neacoperite:
Simplu laminate la cald:
Laminate pe cele patru fete sau in calibru inchis, cu o latime peste 150 mm si cu o grosime de minimum 4 mm, altfel decat in rulouri si fara modele in
Altele, cu o grosime de minimum 4,75 mm
Altele
Simplu laminate la rece:
Continand, in greutate, sub 0,25% carbon :
Numite "magnetice".
Altele:
Cu o grosime de minimum 0,35 mm
Cu o grosime sub 0,35 mm
Altele
Altele:
Perforate.
Altele
Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate, cu o latime sub 600 mm, placate sau acoperite:
Acoperite cu cositor:
Tabla cositorita, simplu tratata la suprafata.
Altele
Acoperite electrolitic cu zinc
altfel acoperite cu zinc
Vopsite, lacuite sau acoperite cu materiale plastice:
Tabla cositorita, simplu lacuita; produse acoperite cu oxizi de crom sau cu crom si oxizi de crom, lacuite
Altele
Altfel acoperite:
Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom si oxizi de crom
Acoperite cu crom sau cu nichel
Acoperite cu cupru
Acoperite cu aluminiu:
Acoperite cu aliaj de aluminiu-zinc
Altele
Altele
Placate
Bare si tije laminate la cald, in rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din fier sau din oteluri nealiate:
care au crestaturi, nervuri, adancituri sau alte deformari produse In cursul laminarii
Altele, din oteluri pentru prelucrare pe masini unelte automate.
Altele:
Cu sectiunea circulara cu un diametru sub 14 mm:
de tipul celor utilizate la armarea betonului
de tipul celor utilizate (ca insertie) pentru anvelope pneumatice
Altele:
Cu un continut de carbon de maximum 0,06% din greutate.
Cu un continut de carbon peste 0,06%, dar sub 0,25% din greutate
Cu un continut de carbon de minimum 0,25%, dar maximum 0,75% din greutate.
Cu un continut de carbon peste 0,75% din greutate.
Altele:
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate.
Cu un continut de carbon de minimum 0,25%, din greutate
Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate, laminate, trase sau extrudate la cald, inclusiv cele torsionate dupa laminare:
Forjate
care au crestaturi, nervuri, adancituri sau alte deformari produse In cursul laminarii sau care au fost torsionate dupa laminare
Altele, din oteluri pentru prelucrare pe masini unelte automate
Altele:
Cu sectiunea transversala dreptunghiulara (alta decat patrata):
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate
Cu un continut de carbon de minimum 0,25% din greutate.
Altele:
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate:
de tipul celor utilizate pentru armarea betonului
Altele, cu sectiunea circulara avand diametrul:
De minimum 80 mm
Sub 80 mm
Altele
Cu un continut de carbon de minimum 0,25% din greutate:
Cu sectiunea circulara avand un diametru:
De minimum 80 mm
Sub 80 mm
Altele.
Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate:
din oteluri pentru prelucrare pe masini-unelte automate, simplu obtinute sau finisate la rece
Altele, simplu obtinute sau finisate la rece:
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate:
Cu sectiunea transversala dreptunghiulara (alta decat patrata)
Altele
Cu un continut de carbon de minimum 0,25% din greutate
Altele
Profile, din fier sau din oteluri nealiate:
Profile in forma de U, I sau H, simplu laminate, trase sau extrudate la cald, cu o inaltime sub 80 mm
Profile in forma de L sau T, simplu laminate, trase sau extrudate la cald, cu o inaltime sub 80 mm:
profile In forma de L
profile In forma de T
Profile in forma de U, I sau H, simplu laminate, trase sau extrudate la cald, cu o inaltime de minimum 80 mm:
Profile in forma de U:
Cu inaltimea de minimum 80 mm, dar maximum 220 mm.
Cu inaltimea peste 220 mm
Profile in forma de I:
Cu inaltime de minimum 80 mm, dar maximum 220 mm:
Cu fetele aripilor paralele
Altele.
Cu inaltimea peste 220 mm:
Cu fetele aripilor paralele
Altele.
Profile in forma de H:
Cu inaltimea de minimum 80 mm, dar maximum 180 mm.
Cu inaltimea peste 180 mm
Profile in forma de L sau T, simplu laminate, trase sau extrudate la cald, cu o inaltime de minimum 80 mm:
profile In forma de L
profile In forma de T
Alte profile simplu laminate, trase sau extrudate la cald:
Cu sectiunea transversala ce poate fi inscrisa intr-un patrat cu latura de maximum 80 mm.
Altele:
profile plate Cu proeminente
Altele
Profile simplu obtinute sau finisate la rece:
Obtinute din produse laminate plate:
Profile in forma de C, L, U, Z, Ω sau tub deschis.
Altele
Altele
Altele:
Obtinute sau finisate la rece din produse laminate plate:
Tabla cu nervuri (striata)
Altele
Altele
Sarma, din fier sau din oteluri nealiate:
Neacoperita, chiar lustruita:
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate:
Cu cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale sub 0,8 mm
Cu cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale de minimum 0,8 mm:
care au crestaturi, caneluri, nervuri sau Alte deformari Produse In timpul procesului de laminare
Altele
Cu un continut de carbon de minimum 0,25%, dar sub 0,6% din greutate.
Cu un continut de carbon de minimum 0,6% din greutate
Acoperita cu zinc:
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate:
Cu cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale sub 0,8 mm
Cu cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale de minimum 0,8 mm
Cu un continut de carbon de minimum 0,25%, dar sub 0,6% din greutate.
Cu un continut de carbon de minimum 0,6% din greutate
Acoperita cu alte metale comune:
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate:
Acoperite cu cupru
Altele
Cu un continut de carbon de minimum 0,25%, dar sub 0,6% din greutate.
Cu un continut de carbon de minimum 0,6% din greutate
Altele:
Cu un continut de carbon sub 0,25% din greutate
Cu un continut de carbon de minimum 0,25%, dar sub 0,6% din greutate.
Cu un continut de carbon de minimum 0,6% din greutate
III. OTELURI INOXIDABILE
Oteluri inoxidabile in lingouri sau in alte forme primare; semifabricate din oteluri inoxidabile:
Lingouri si alte forme primare.
Altele:
Cu sectiune transversala rectangulara, (alta decat patrata):
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate
Altele:
Cu sectiunea transversala patrata:
Laminate sau obtinute prin turnare continua
Forjate
Altele:
Laminate sau obtinute prin turnare continua
Forjate
Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, cu o latime de minimum 600 mm :
Simplu laminate la cald, in rulouri
Cu o grosime peste 10 mm
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate
Cu o grosime sub 3 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Simplu laminate la cald, altfel decat in rulouri:
Cu grosime peste 10 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm.
Cu o grosime sub 3 mm
Simplu laminate la rece:
Cu o grosime de minimum 4,75 mm
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Cu o grosime de peste 1mm, dar sub 3 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar de maximum 1 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Cu o grosime sub 0,5 mm:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Altele:
Perforate.
Altele
Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, cu o latime sub 600 mm:
Simplu laminate la cald:
Cu o grosime de minimum 4,75 mm
Cu o grosime sub 4,75 mm
Simplu laminate la rece:
Cu grosimea de minimum 3 mm, cu un continut in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Cu grosimea peste 0,35 mm, dar sub 3mm, care contin in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Cu grosimea de maximum 0,35 mm, care contin in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Altele:
Perforate.
Altele
Bare si tije, laminate la cald, in rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din oteluri inoxidabile:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate
Alte bare si tije din oteluri inoxidabile; profile din oteluri inoxidabile :
Bare si tije simplu laminate, trase sau extrudate la cald:
Cu sectiune circulara:
Cu diametrul de minimum 80 mm, cu un continut in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Cu diametrul sub 80 mm, care contin in greutate:
De minimum 2,5 % nichel.
Sub 2,5 % nichel.
Altele:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate.
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate.
Bare si tije simplu obtinute sau finisate simplu la rece:
Cu sectiunea transversala circulara:
Cu un diametru de minimum 80 mm, cu un continut in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Cu diametrul de minimum 25 mm, dar sub 80 mm, care contin in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Cu diametrul sub 25 mm, care contin in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Altele, cu un continut in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Alte bare si tije:
Forjate, cu un continut in greutate:
De minimum 2,5% nichel
Sub 2,5% nichel
Altele
Profile:
simplu laminate, trase sau extrudate la cald
simplu obtinute sau finisate la rece.
Altele
Sarma, din oteluri inoxidabile:
Cu un continut de nichel de minimum 2,5% din greutate:
Cu un continut de nichel cuprins intre minimum 28% si maximum 31% si cu un continut de crom cuprins intre minimum 20% si maximum 22%
Altele
Cu un continut de nichel sub 2,5% din greutate:
Cu un continut de crom cuprins intre minimum 13% si maximum 25% si cu un continut de aluminiu cuprins intre minimum 3,5% si maximum 6%
Altele
IV. ALTE OTELURI ALIATE; BARE SI TIJE TUBULARE PENTRU FORAJ, DIN OTELURI ALIATE SAU NEALIATE
Alte oteluri aliate in lingouri sau in alte forme primare; semifabricate din alte oteluri aliate:
Lingouri si alte forme primare:
din oteluri de scule
Altele
Altele:
din oteluri de scule
Altele:
Cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara:
Laminate la cald sau obtinute prin turnare continua:
A caror latime este mai mica decat dublul grosimii:
din oteluri rapide.
Cu un continut de carbon de maximum 0,7%, de mangan de minimum 0,5%, dar maximum 1,2%, si de siliciu de minimum 0,6%, dar maximum 2,3%
Altele
Altele.
Forjate
Altele:
Laminate la cald sau obtinute prin turnare continua:
Cu un continut de carbon de minimum 0,9%, dar maximum 1,15%, si un continut de crom de minimum 0,5%, dar maximum 2%, si, eventual, un con
Altele.
Forjate
Produse laminate plate, din alte oteluri aliate, cu o latime de minimum 600 mm :
Din oteluri cu siliciu, numite "magnetice":
Cu graunti orientati
Altele:
Laminate la cald.
Laminate la rece.
Altele, simplu laminate la cald, in rulouri:
din oteluri de scule
din oteluri rapide
Altele
Altele, simplu laminate la cald, altfel decat in rulouri:
Din oteluri de scule
din oteluri rapide.
Altele:
Cu grosimea peste 10 mm
Cu grosimea de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm
Cu o grosime sub 4,75 mm
Altele, simplu laminate la rece:
din oteluri rapide.
Altele
Altele:
Acoperite electrolitic Cu zinc
altfel Acoperite Cu zinc
Altele
Produse laminate plate, din alte oteluri, cu o latime sub 600 mm:
Din oteluri cu siliciu numite "magnetice":
Cu granuti orientati
Altele:
simplu Laminate la cald
Altele
din oteluri rapide
Altele:
Simplu laminate la cald:
din oteluri de scule
Altele:
Cu grosimea de minimum 4,75 mm
Cu grosimea sub 4,75 mm.
simplu Laminate la rece
Altele:
Acoperite electrolitic Cu zinc
altfel Acoperite Cu zinc
Altele
Bare si tije, laminate la cald, in rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din alte oteluri aliate:
din oteluri rapide
din oteluri silico-manganoase
Altele:
Cu un continut de bor de minimum 0,0008 % din greutate, fara ca alt element sa atinga continutul minim prevazut la nota 1 litera (f) a acestui capitol.
Cu un continut de carbon de minimum 0,9%, dar maximum 1,15% si un continut de crom de minimum 0,5%, dar maximum 2% si, eventual, cu un co
Altele
Alte bare si tije, din alte oteluri aliate; profile din alte oteluri aliate; bare si tije tubulare, pentru foraj, din oteluri aliate sau nealiate:
Bare si tije, din oteluri rapide:
Simplu laminate, extrudate sau trase la cald; laminate, extrudate sau trase la cald, simplu placate.
Forjate.
Altele
Bare si tije, din oteluri silico-manganoase:
Cu sectiunea dreptunghiulara (alta decat patrata), laminate la cald pe cele patru fete
Altele:
Simplu laminate, extrudate sau trase la cald; laminate, extrudate sau trase la cald, simplu placate.
Altele
Alte bare si tije, simplu laminate, trase sau extrudate la cald:
din oteluri de scule
Cu un continut de carbon de minimum 0,9%, dar maximum 1,15% , si un continut de crom de minimum 0,5%, dar maximum 2% si, eventual, cu un c
Cu sectiunea circulara, cu diametrul de minimum 80 mm
Altele
Altele:
Cu sectiunea circulara avand diametrul:
De minimum 80 mm.
Sub 80 mm.
Cu sectiunea dreptunghiulara (alta decat patrata), laminate la cald pe cele patru fete.
Altele
Alte bare si tije, simplu forjate:
din oteluri de scule
Altele
Alte bare si tije, simplu obtinute sau finisate la rece:
din oteluri de scule
Cu un continut de carbon de minimum 0,9%, dar maximum 1,15% si cu un continut de crom de minimum 0,5%, dar maximum 2% si, eventual, cu
Altele:
Cu sectiunea circulara avand diametrul:
De minimum 80 mm.
Sub 80 mm.
Altele
Alte bare si tije:
 din oteluri de scule
 Altele.
Profile:
simplu Laminate, trase sau extrudate la cald
Altele
bare si tije tubulare, pentru foraj
Sarma, din alte oteluri aliate:
din oteluri silico-manganoase
Altele:
din oteluri rapide
Cu un continut de carbon de minimum 0,9%, dar maximum 1,15%, si cu un continut de crom de minimum 0,5%, dar maximum 2% si, eventual, cu u
Altele
Capitolul 73 - Produse din fonta, fier si otel
Palplanse din fier sau din otel, chiar perforate sau confectionate din elemente asamblate; profile, obtinute prin sudare, din fier sau din otel:
Palplanse.
Profile.
Materiale de constructie pentru liniile ferate, din fonta, din fier sau din otel: sinecontrasine si cremaliere, ace si inimi de macaz, macazuri si alte elem
Sine:
Conductoare de curent, Cu parti din Metale neferoase
Altele:
Noi:
Sine cu cap rotund cu talpa lata(sine tip Vignole):
Cu o greutate pe metru, de minimum 46 kg
Cu o greutate pe metru de minimum 27 kg dar sub 46 kg
Cu o greutate pe metru sub 27 kg
Sine Cu sant
Altele.
Folosite
ace si inimi de macaz, macazuri si Alte Elemente de incrucisare sau de schimbare de cale
Eclise de imbinare si placi de baza.
Altele
Tuburi, tevi si profile tubulare, din fonta:
Tuburi si tevi, de tipul celor utilizate pentru canalizari sub presiune
Altele
Tuburi, tevi si profile tubulare, fara sudura, din fier sau din otel:
Tuburi si tevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze:
din oteluri inoxidabile.
Altele:
Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm
Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm.
Cu diametru exterior peste 406,4 mm
Tuburi si tevi de cuvelaj sau de productie si prajini de foraj, de tipul celor utilizate pentru extractia petrolului sau a gazelor:
prajini de foraj din oteluri inoxidabile
Alte prajini de foraj.
Altele, din oteluri inoxidabile
Altele:
Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm
Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm
Cu diametrul exterior peste 406,4 mm
Altele, cu sectiune circulara, din fier sau din oteluri nealiate:
Trase sau laminate la rece:
de precizie
Altele.
Altele:
Brute, drepte si cu peretii de grosime uniforma, destinate exclusiv fabricarii tevilor si tuburilor cu alte sectiuni si cu alte grosimi ale peretelui
Altele:
Tuburi filetate sau filetabile, numite "gaz":
Acoperite cu zinc.
Altele
Altele, cu diametrul exterior:
De maximum 168,3 mm
Peste 168,3 mm dar de maximum 406,4 mm
Peste 406,4 mm
Altele, cu sectiunea circulara, din oteluri inoxidabile:
trase sau laminate la rece
Altele:
brute, drepte si cu peretele de grosime uniforma, destinate exclusiv fabricarii tuburilor si tevilor cu alte sectiuni si cu alte grosimi ale peretelui
Altele:
Cu diametrul exterior de maximum 168,3mm
Cu diametrul exterior peste 168,3mm dar de maximum 406,4 mm
Cu diametrul exterior peste 406,4 mm
Altele, cu sectiunea circulara, din alte oteluri aliate:
Trase sau laminate la rece:
Drepte si cu peretele de grosime uniforma, din oteluri aliate, cu continut in greutate de minimum 0,9% si de maximum 1,15% carbon, si de la 0,5% l
De maximum 0,5 m
Peste 0,5 m
Altele:
de precizie
Altele
Altele:
brute, drepte si cu peretele de grosime uniforma, destinate exclusiv fabricarii tevilor si tuburilor cu alte sectiuni si cu alte grosimi ale peretelui.
Altele, drepte si cu peretele de grosime uniforma, din oteluri aliate, cu un continut in greutate de minimum 0,9% si de maximum 1,15% carbon, si de
De maximum 0,5 m
Peste 0,5 m
Altele:
Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm
Cu diametrul exterior peste 168,3 mm dar de maximum 406,4 mm
Cu diametrul exterior peste 406,4 mm.
Altele
Alte tuburi si tevi (de exemplu sudate sau nituite), cu sectiune circulara, cu un diametru exterior peste 406,4 mm, din fier sau din otel:
Tuburi si tevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze:
Sudate longitudinal sub flux.
Altele, Sudate longitudinal
Altele
Tuburi si tevi de cuvelaj de tipul celor utilizate pentru extractia petrolului sau a gazelor.
Altele, sudate:
Sudate longitudinal.
Altele
Altele
Alte tuburi, tevi si profile tubulare (de exemplu sudate, nituite, faltuite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din otel:
Tuburi si tevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze:
Sudate, din oteluri inoxidabile:
Sudate longitudinal
Sudate elicoidal
Altele:
Sudate longitudinal:
Sudate elicoidal
Tuburi si tevi de cuvelaj si de productie de tipul celor utilizate pentru extractia petrolului sau a gazelor:
Sudate, din oteluri inoxidabile.
Altele.
Altele, sudate, cu sectiune circulara, din fier sau din oteluri nealiate:
De precizie, cu grosimea peretelui:
De maximum 2 mm.
Peste 2 mm
Altele:
Tuburi filetate sau filetabile numite "gaz":
Zincate
Altele
Altele, cu diametrul exterior:
De maximum 168,3 mm:
Acoperite cu zinc.
Altele
Peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm
Altele, sudate, cu sectiune circulara, din oteluri inoxidabile:
trase sau laminate la rece
Altele
Altele, sudate, cu sectiune circulara, din alte oteluri aliate:
de precizie
Altele.
Altele, sudate, cu sectiune alta decat circulara:
Cu sectiune patrata sau dreptunghiulara:
Din oteluri inoxidabile
Altele
Cu grosimea peretelui de maximum 2 mm:
Cu grosimea peretelui peste 2 mm:
Cu alte sectiuni, altele decat circulare:
din oteluri inoxidabile
Altele
Altele
Accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, mansoane) din fonta, din fier sau din otel:
Turnate:
Din fonta nemaleabila:
pentru Tuburi si tevi de tipul celor utilizate pentru canalizari sub presiune.
Altele
Altele:
din fonta maleabila
Altele.
Altele, din oteluri inoxidabile:
Flanse si bride.
Coturi, curbe si mansoane, filetate:
Mansoane.
Coturi si curbe
Accesorii pentru sudat cap la cap:
Coturi si curbe
Altele
Altele:
Filetate
care se sudeaza
Altele
Altele:
Flanse si bride.
Coturi, curbe si mansoane, filetate:
Mansoane
Coturi si curbe
Accesorii pentru sudat cap la cap:
Cu cel mai mare diametru exterior de maximum 609,6 mm:
Coturi si curbe.
Altele
Cu cel mai mare diametru exterior peste 609,6 mm:
Coturi si curbe.
Altele
Altele:
Filetate
care se sudeaza
Altele
Constructii si parti de constructii (de exemplu poduri si elemente de poduri, porti de ecluze, turnuri, piloni, stalpi, coloane, sarpante, acoperisuri, usi s
Poduri si Elemente de poduri
Turnuri si piloni
Usi, ferestre si tocurile lor, pervazuri si praguri.
Materiale de schelarie, de cofraj, de sustinere sau de sprijinire:
material de sustinere pentru mine.
Altele
Altele:
Baraje (stavilare), vane, porti-ecluze, debarcadere, docuri fixe si alte constructii maritime sau fluviale.
Altele:
Numai, sau in principal, din tabla:
Panouri formate din doi pereti din Tabla nervurata si Cu un strat interior izolant.
Altele
Altele
Rezervoare, cisterne, cuve si recipiente similare pentru orice fel de substante (cu exceptia gazelor comprimate sau lichefiate) din fonta, din fier sau d
pentru Substante gazoase (Cu exceptia gazului comprimat sau lichefiat)
Pentru substante lichide:
Cu captuseala sau izolatie termica
Altele, cu o capacitate:
Peste 100 000 l
De maximum 100 000 l.
pentru Substante solide
Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii si recipiente similare, pentru orice fel de substante (cu exceptia gazelor comprimate sau lichefiate), din fonta, din
Cu o capacitate de minimum 50 l.
Cu o capacitate sub 50 l:
Cutii care se inchid prin sudare sau prin sertizare:
cutii de tipul celor pentru conservarea alimentelor
cutii de tipul celor pentru conservarea bauturilor.
Altele, cu o grosime a peretelui:
Sub 0,5 mm.
De minimum 0,5 mm.
Altele:
Cu o grosime a peretelui sub 0,5 mm.
Cu o grosime a peretelui de minimum 0,5 mm
Recipiente pentru gaze comprimate sau lichefiate, din fonta, din fier sau din otel:
Fara sudura
Pentru o presiune de minimum 165 bari, cu o capacitate:
Sub 20 l
De minimum 20 l, dar maximum 50 l
Peste 50 l
Altele
Altele, cu capacitate:
Sub 1000 l
De minimum 1000 l
Toroane, cabluri, benzi impletite, parame, odgoane si articole similare, din fier sau din otel, neizolate electric:
Toroane,parame si cabluri:
din otel inoxidabil
Altele, cu cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale:
De maximum 3 mm:
Acoperite cu aliaje pe baza de cupru-zinc (alama)
Altele
Peste 3 mm:
Toroane:
Neacoperite
Acoperite:
Acoperite cu zinc
Altele.
Cabluri si parame , inclusiv cabluri si parame inchise:
Neacoperite sau simplu acoperite cu zinc, cu cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale:
Peste 3 mm dar de maximum 12 mm
Peste 12 mm dar de maximum 24 mm.
Peste 24 mm dar de maximum 48 mm.
Peste 48 mm.
Altele
Altele
Sarma ghimpata din fier sau din otel; torsade ghimpate sau nu, din sarma sau din benzi de fier sau de otel, de tipul celor utilizate pentru imprejmuiri.
Panze metalice (inclusiv panzele continue sau fara sfarsit), grilaje, plase si zabrele din sarma de fier sau de otel; table si benzi expandate, din fier sa
Panze metalice tesute:
panze metalice continue sau Fara sfarsit, pentru utilaje, din oteluri inoxidabile.
Alte panze metalice Tesute, din oteluri inoxidabile
Altele.
Grilaje, plase si zabrele, sudate in punctele de intersectie, din sarma cu dimensiunea maxima a sectiunii transversale de minimum 3 mm si ale caror
din sarma nervurata.
Altele
Alte grilaje, plase si zabrele, sudate in punctele de intersectie:
Zincate.
Altele
Alte panze metalice, grilaje, plase si zabrele:
Acoperite cu zinc
Cu ochiuri hhexagonale
Altele
Acoperite cu materiale plastice:
Cu ochiuri hexagonale
Altele
Altele
Table si benzi expandate
Lanturi si partile lor, din fonta, din fier sau din otel:
Lanturi cu zale articulate si partile lor:
Lanturi cu role:
de tipul celor utilizate pentru biciclete si motociclete
Altele
Alte lanturi.
Parti
Lanturi antiderapante
Alte lanturi :
Lanturi Cu zale Cu punte de legatura.
Alte lanturi, cu zale sudate:
Cu dimensiunea maxima a sectiunii transversale a materialului constituent de maximum 16 mm.
Cu dimensiunea maxima a sectiunii transversale a materialului constituent peste 16 mm
Altele
Alte parti.
Ancore, ancore gheare de pisica si partile lor, din fonta, din fier sau din otel
Cuie, tinte, pioneze, crampoane cu varf, agrafe ondulate sau cu margini taiate oblic (altele decat cele de la pozitia nr. 8305) si articole similare, din fo
Pioneze
Altele:
Presate la rece din sarma:
Tinte, prinse In benzi sau rulouri
Tinte din otel cu continut de carbon de minimum 0,5% din greutate, calite.
Altele:
Acoperite cu zinc
Altele
Altele.
Suruburi, buloane, piulite, tirfoane, carlige filetate, nituri, cuie spintecate, stifturi, piroane, pene, saibe, inele (inclusiv saibele si inelele elastice, de sig
Articole filetate:
Tirfoane
Alte suruburi pentru lemn:
din otel inoxidabil
Altele
Carlige si pitoane filetate.
Suruburi autofiletante:
din otel inoxidabil.
Altele:
suruburi pentru tabla.
Altele
Alte suruburi si buloane, chiar cu piulitele, saibele sau inelele lor:
Suruburi strunjite din bare, profile sau sarma, cu sectiunea plina, cu grosimea maxima a tijei 6 mm
Altele:
pentru fixarea elementelor de cale ferata.
Altele:
Fara cap:
din otel inoxidabil
Din alte oteluri, cu rezistenta la tractiune:
Sub 800 Mpa
De minimum 800 Mpa
Cu cap:
Despicat sau cu adancitura in forma de cruce:
din otel inoxidabil
Altele.
Cu adancitura capului hexagonala:
din otel inoxidabil
Altele
Hexagonal:
din otel inoxidabil
Din alte oteluri, cu rezistenta la tractiune:
Sub 800 Mpa
De minimum 800 Mpa
Altele.
Piulite:
Strunjite din bare, profile sau sarme, cu sectiunea plina, cu diametrul gaurii de maxim 6 mm
Altele:
din otel inoxidabil
Altele:
de siguranta.
Altele, cu diametrul interior:
De maximum 12 mm
Peste 12 mm
Altele.
Articole nefiletate:
saibe si inele elastice, de siguranta si Alte saibe si inele de blocare
Alte saibe si inele
Nituri.
Cuie spintecate, stifturi, piroane si pene
Altele
Ace de cusut, ace de tricotat, andrele, crosete, ace de brodat si articole similare pentru folosire manuala, din fier sau din otel; ace de siguranta si alte
ace de siguranta
Alte ace
Altele
ace de cusut, de stopat sau de brodat
Altele
Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel:
Arcuri cu foi si foile lor:
Formate la cald:
Arcuri parabolice si foile lor
Altele.
Altele
Arcuri elicoidale:
formate la cald
Altele:
Arcuri de compresiune.
Arcuri de tractiune.
Altele
Altele:
Arcuri plate In spirala
Arcuri In forma de discuri
Altele.
Sobe de incalzit, cazane cu vatra, masini de gatit, cuptoare (inclusiv cele care pot fi utilizate suplimentar si la incalzirea centrala), gratare barbecue, p
Aparate de gatit si plite de incalzit:
Cu combustibili gazosi sau cu gaz si cu alti combustibili:
Cu cuptor, inclusiv cuptoarele separate
Altele.
Cu combustibili lichizi
Altele, inclusiv cu combustibili solizi
Alte aparate:
Cu combustibili gazosi sau cu gaz si cu alti combustibili:
Cu evacuarea gazelor arse
Altele
Cu combustibili lichizi:
Cu evacuarea gazelor arse.
Altele
Altele, inclusiv cu combustibili solizi
Parti
Radiatoare pentru incalzirea centrala, cu incalzire neelectrica si partile acestora, din fonta, din fier sau din otel; generatoare si distribuitoare de aer ca
Radiatoare si partile lor:
din fonta
Altele
Altele
Articole de menaj sau de uz gospodaresc si partile lor, din fonta, din fier sau din otel; sarma de parchet din fier sau din otel; bureti, spalatoare de vas
Sarma de parchet din fier sau din otel; bureti, spalatoare de vase, manusi si articole similare pentru curatat, lustruit sau utilizari similare.
Altele:
din fonta, neemailate
din fonta, emailate.
Din oteluri inoxidabile:
articole pentru servicii de masa
Altele.
Din fier sau din otel, emailate:
articole pentru servicii de masa
Altele
Altele:
articole pentru servicii de masa
Altele:
lacuite sau vopsite
Altele
Articole sanitare, de igiena sau de toaleta si partile lor, din fonta, din fier sau din otel:
chiuvete de bucatarie si de baie, din oteluri inoxidabile
Cazi de baie:
din fonta, chiar emailate.
Altele.
Altele, inclusiv parti
Alte articole turnate din fonta, din fier sau din otel:
Din fonta nemaleabila:
Trape de vizitare
Altele:
articole pentru canalizari.
Altele
Altele:
bile si articole similare pentru concasoare
Altele:
din fonta maleabila.
Altele
Alte articole din fier sau din otel:
Forjate sau stantate dar neprelucrate altfel:
bile si articole similare pentru concasoare
Altele:
Forjate
Altele.
Articole din sarma de fier sau de otel:
Custi si colivii
cosuri impletite
Altele
Altele:
Tabachere, cutii pentru tigarete, pudriere, cutii de farduri si obiecte asemanatoare de buzunar.
scari si trepte
Palete si tavi de genul celor utilizate pentru manipularea marfurilor.
bobine pentru cabluri, furtune, etc.
Volete de aerisire nemecanice, jgheaburi, carlige si alte lucrari utilizate In industria constructiilor
cosuri din Tabla si articole similare pentru filtrarea apei la intrarea In jgheaburi
Alte articole din fier sau otel:
Forjate
Stantate.
Sinterizate
Altele.
Capitolul 74 - Cupru si articole din cupru
Mate de cupru; cupru de cementare (precipitat de cupru)
Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitica.
Cupru rafinat si aliaje de cupru, sub forma bruta:
Cupru rafinat:
Catozi si sectiuni de catozi
Bare pentru sarma ("wire-bars")
Tagle
Altele
Aliaje de cupru:
Aliaje pe baza de cupru-zinc (alama)
Aliaje pe baza de cupru-staniu (bronz)
Alte aliaje de cupru (cu exceptia aliajelor de baza de la pozitia nr. 74.05)
Deseuri si resturi de cupru:
din cupru rafinat
Din aliaje de cupru:
Pe baza de cupru-zinc (alama)
Altele
Aliaje de baza, din cupru.
Pulberi si fulgi (paiete) de cupru:
pulberi Cu structura nelamelara
Pulberi cu structura lamelara; fulgi (paiete)
Bare, tije si profile din cupru:
din cupru rafinat
Din aliaje de cupru:
Pe baza de cupru-zinc (alama):
bare si tije.
Profile
Altele
Pe baza de cupru-nichel (cupronichel) sau pe baza de cupru-nichel-zinc (alpaca)
Altele
Sarma din cupru:
Din cupru rafinat:
A carei dimensiune maxima, a sectiunii transversale, este peste 6 mm.
Altele:
A caror cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale este peste 0,5 mm.
A caror cea mai mare dimensiune a sectiunii transversale este de maximum 0,5 mm
Din aliaje de cupru:
Pe baza de cupru-zinc (alama)
Pe baza de cupru-nichel (cupronichel) sau pe baza de cupru-nichel-zinc (alpaca)
Altele
Tabla si banda din cupru, cu o grosime peste 0,15 mm:
Din cupru rafinat:
In rulouri.
Altele
Din aliaje pe baza de cupru-zinc (alama):
In rulouri.
Altele
Din aliaje pe baza de cupru-staniu (bronz):
In rulouri.
Altele
Din aliaje pe baza de cupru-nichel (cupronichel) sau din aliaje pe baza de cupru-nichel-zinc (alpaca):
Pe baza de cupru-nichel (cupronichel)
Pe baza de cupru-nichel-zinc (alpaca)
din alte aliaje de cupru.
Folii si benzi subtiri din cupru (chiar imprimate sau fixate pe hartie, pe carton, pe material plastic sau pe suporturi similare) cu o grosime de maximum
Fara suport:
din cupru rafinat
din aliaje de cupru
Pe suport:
din cupru rafinat
din aliaje de cupru
Tuburi si tevi din cupru:
Din cupru rafinat:
Drepte, cu grosimea peretelui:
Peste 0,6 mm
De maximum 0,6 mm
Altele
Din aliaje de cupru:
Pe baza de cupru-zinc (alama):
Drepte
Altele
Pe baza de cupru-nichel (cupronichel) sau pe baza de cupru-nichel-zinc (alpaca).
Altele
Accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, bucse), din cupru:
din cupru rafinat
din aliaje de cupru
Toroane, cabluri, odgoane,benzi impletite si articole similare, din cupru, neizolate electric:
din cupru rafinat
din aliaje de cupru
tinte, cuie, pioneze, agrafe (altele decat cele de la pozitia 8305), crampoane cu varf si articole similare, din cupru sau cu tija din fier sau din otel si ca
Tinte, Cuie, pioneze, agrafe, crampoane Cu varf si articole similare
Alte articole, nefiletate:
Saibe si inele (inclusiv saibe si inele elastice de siguranta)
Altele
Alte articole, filetate:
Suruburi; buloane si piulite.
Altele
Articole de uz casnic sau de uz gospodaresc, sanitare, de igiena sau de toaleta si partile lor, din cupru; bureti din sarma, spalatori de vase, manusi s
Articole de uz casnic sau de uz gospodaresc si partile lor; bureti din sarma, spalatori de vase, manusi si articole similare pentru curatat, pentru lustru
Bureti din sarma, spalatori de vase, manusi si articole similare pentru curatat, pentru polizat sau pentru utilizari similare.
Altele
aparate neelectrice pentru gatit sau pentru incalzit, de tipul celor de uz gospodaresc si partile lor, din cupru
Altele
articole sanitare, de igiena sau de toaleta si partile lor.
Alte articole din cupru:
Lanturi si partile lor
Altele:
turnate, formate, stantate sau Forjate, dar Neprelucrate altfel
Altele
Panze metalice (inclusiv panze continue sau fara sfarsit), grilaje si plase, din sarma de cupru a carei dimensiune maxima a sectiunii transversale nu
Arcuri
Altele
Capitolul 75 - Nichel si articole din nichel
Mate de nichel, "sinteri" de oxizi de nichel si alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului:
mate de nichel.
"Sinteri" din oxizi de nichel si alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului
Nichel sub forma bruta:
nichel nealiat
aliaje de nichel
Deseuri si resturi, din nichel:
din nichel nealiat.
din aliaje de nichel.
Pulberi si fulgi (paiete), din nichel.
Bare, tije, profile si sarma, din nichel:
Bare,tije si profile:
din nichel nealiat
din aliaje de nichel
Sarma:
din nichel nealiat
din aliaje de nichel
Table, benzi si folii, din nichel:
din nichel nealiat
din aliaje de nichel
Tuburi, tevi si accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, mansoane), din nichel:
Tuburi si tevi:
din nichel, nealiat
din aliaje de nichel
accesorii de tevarie
Alte articole din nichel:
panze metalice si grilaje, din sarma de nichel
Altele
Capitolul 76 - Aluminiu si articole din aluminiu
Aluminiu sub forma bruta:
aluminiu nealiat.
Aliaje de aluminiu:
Primare
Secundare:
In Lingouri sau In stare lichida.
Altele
Deseuri si resturi din aluminiu:
Deseuri:
Deseuri de aschiere, span, deseuri de macinare, pilitura; deseuri de foi si de benzi subtiri, colorate, acoperite sau lipite intre ele, cu o grosime de ma
Altele (inclusiv rebuturile de fabricatie)
Resturi
Pulberi si fulgi (paiete) din aluminiu:
pulberi Cu structura nelamelara
Pulberi cu structura lamelara; fulgi (paiete)
Bare, tije si profile din aluminiu:
Din aluminiu nealiat:
bare si tije.
Profile.
Din aliaje de aluminiu:
profile tubulare
Altele:
bare si tije
Profile
Sarma din aluminiu:
Din aluminiu nealiat:
A carei dimensiune maxima, a sectiunii transversale, este peste 7 mm.
Altele
Din aliaje de aluminiu:
A carei dimensiune maxima a sectiunii transversale, este peste 7 mm.
Altele
Table si benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm:
De forma patrata sau dreptunghiulara:
Din aluminiu nealiat:
lacuite, Vopsite sau Acoperite Cu material plastic.
Altele, cu grosimea:
Sub 3 mm
De minimum 3 mm, dar sub 6 mm
De minimum 6 mm
Din aliaje de aluminiu:
Benzi pentru jaluzele "venetiene".
Altele:
lacuite, vopsite sau acoperite cu material plastic
Altele, cu grosimea:
Sub 3 mm.
De minimum 3 mm, dar sub 6 mm.
De minimum 6 mm.
Altele:
din aluminiu nealiat.
din aliaje de aluminiu.
Folii si benzi subtiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate pe hartie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o grosime de
Fara suport:
Simplu laminate:
Cu grosimea sub 0,021 mm
In rulouri avand fiecare o greutate de maximum 10 kg
Altele
Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm
Altele:
Cu grosimea sub 0,021 mm
Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 mm:
Autoadezive
Altele.
Pe suport:
Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusa) sub 0,021 mm.
Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusa) de minimum 0,021mm, dar de maximum 0,2 mm:
Autoadezive
Altele
Tuburi si tevi din aluminiu:
din aluminiu nealiat
Din aliaje de aluminiu:
Sudate.
Altele:
simplu extrudate la cald.
Altele
Accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, mansoane) din aluminiu.
Constructii si parti de constructii (de exemplu poduri si elemente de poduri, turnuri, piloni, stalpi, coloane, sarpante, acoperisuri, usi si ferestre si ram
Usi, ferestre si ramele lor, pervazuri si praguri.
Altele:
Poduri si elemente de poduri, turnuri si piloni
Altele
Rezervoare, cisterne, cuve si recipiente similare pentru orice substante (cu exceptia gazelor comprimate sau lichefiate), din aluminiu, cu o capacitate
Rezervoare, butoaie, butii, bidoane, cutii si recipiente similare din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare rigide sau flexibile), pentru orice substante (cu
recipiente tubulare flexibile
Altele:
recipiente tubulare rigide.
recipiente de tipul celor utilizate pentru aerosoli
Altele, cu capacitatea:
De minimum 50 l
Sub 50 l
Recipiente din aluminiu pentru gaze comprimate sau lichefiate
Toroane, cabluri,benzi impletite si articole similare, din aluminiu, neizolate electric:
Cu inima de otel.
Altele
Articole de uz casnic sau de uz gospodaresc, sanitare, de igiena sau de toaleta si partile lor, din aluminiu; bureti de sarma, spalatoare de vase, manu
Articole de uz casnic sau de uz gospodaresc si partile lor; bureti de sarma, spalatoare de vase, manusi si articole similare pentru curatat, pentru lustr
Bureti de sarma, manusi si articole similare pentru curatare, lustruire sau pentru utilizari analoage
Altele:
turnate sau presate
Altele
articole sanitare, de igiena sau de toaleta si partile lor.
Alte articole din aluminiu:
Tinte, Cuie, crampoane Cu varf, suruburi, buloane, Piulite, Carlige Cu filet, nituri, Cuie spintecate, stifturi, pene, saibe si inele si articole similare
Altele:
panze metalice, grilaje si Plase din sarma de aluminiu
Altele:
turnate sau presate
Altele
Capitolul 78 - Plumb si articole din plumb
Plumb sub forma bruta:
plumb rafinat
Altele:
continand antimoniu ca Alt element predominant In greutate.
Altele:
Pentru rafinare, continand minimum 0,02% din greutate argint (lingouri de plumb).
Altele:
aliaje de plumb
Altele.
Deseuri si resturi din plumb
Placi, table, folii si benzi, din plumb; pulberi si fulgi (paiete) din plumb:
Placi, table, folii si benzi :
Folii si benzi cu o grosime de maximum 0,2 mm (fara a considera suportul).
Altele
Pulberi si fulgi (paiete)
Alte articole din plumb:
ambalaje prevazute cu blindaje de protectie din plumb contra radiatiilor, pentru transportul sau depozitarea materialelor radioactive
bare, tije, profile si sarma
Tuburi, tevi si accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, mansoane)
Altele
Capitolul 79 - Zinc si articole din zinc
Zinc sub forma bruta:
Zinc nealiat:
Continand, in greutate, minimum 99,99% zinc.
Continand, in greutate, sub 99,99% zinc:
Continand, in greutate, minimum 99,95%, dar sub 99,99% zinc
Continand, in greutate, minimum 98,5%, dar sub 99,95% zinc
Continand, in greutate, minimum 97,5%, dar sub 98,5% zinc
aliaje de zinc
Deseuri si resturi, din zinc
Praf, pulberi si fulgi (paiete), din zinc:
Praf de zinc
Altele
Bare, tije, profile si sarma, din zinc
Table, folii si benzi, din zinc
Alte articole, din zinc
Tuburi, tevi si accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, mansoane)
Altele
Capitolul 80 - Staniu si articole din staniu
Staniu sub forma bruta:
staniu nealiat
aliaje de staniu
Deseuri si resturi de staniu.
Bare, tije, profile si sarme din staniu
Alte articole din staniu
Table, benzi si folii, cu o grosime peste 0,2 mm.
Folii si benzi (chiar imprimate sau fixate pe hartie, pe carton, pe materiale plastice sau pe suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fara
Tuburi, tevi si accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, mansoane)
Altele
Capitolul 81 - Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale
Tungsten (wolfram) si articole din tungsten, inclusiv deseuri si resturi:
Pulberi
Altele:
Tungsten sub forma bruta, inclusiv barele si tijele simplu obtinute prin sinterizare
Sarma.
deseuri si resturi
Altele
bare si tije, Altele decat cele simplu obtinute prin sinterizare, profile, Table, benzi si folii.
Altele
Molibden si articole din molibden, inclusiv deseuri si resturi:
Pulberi
Altele:
molibden sub forma bruta, inclusiv barele si tijele simplu obtinute prin sinterizare
bare si tije, altele decat cele simplu obtinute prin sinterizare, profile, table, benzi si folii
Sarma.
deseuri si resturi.
Altele
Tantal si articole din tantal, inclusiv deseuri si resturi:
Tantal sub forma bruta, inclusiv barele si tijele simplu obtinute prin sinterizare; pulberi:
deseuri si resturi
Altele:
bare si tije, altele decat cele obtinute prin sinterizare, profile, sarme, table, benzi si folii
Altele
Magneziu si articole din magneziu, inclusiv deseuri si resturi:
Magneziu sub forma bruta:
Continand minimum 99,8% magneziu in greutate.
Altele
deseuri si resturi
Span si granule, calibrate; pulberi.
Altele
Mate de cobalt si alte produse intermediare ale metalurgiei cobaltului; cobalt si articole din cobalt, inclusiv deseuri si resturi:
Mate de cobalt si alte produse intermediare ale metalurgiei cobaltului; cobalt sub forma bruta; pulberi
deseuri si resturi
Altele.
Bismut si articole din bismut, inclusiv deseuri si resturi:
Bismut sub forma bruta; desuri si resturi; pulberi
Altele
Cadmiu si articole din cadmiu, inclusiv deseuri si resturi:
Cadmiu sub forma bruta; pulberi
deseuri si resturi
Altele
Titan si articole din titan, inclusiv deseuri si resturi:
Titan sub forma bruta; pulberi
deseuri si resturi
Altele:
bare, tije, profile si sarme.
Table, benzi si foi.
Tuburi si tevi
Altele.
Zirconiu si articole din zirconiu, inclusiv deseuri si resturi:
Zirconiu sub forma bruta; pulberi.
deseuri si resturi
Altele
Antimoniu (stibiu) si articole din antimoniu, inclusiv deseuri si resturi:
Antimoniu (stibiu) sub forma bruta; pulberi
deseuri si resturi
Altele.
Mangan si articole din mangan, inclusiv deseuri si resturi:
Mangan sub forma bruta; deseuri si resturi; pulberi:
Mangan sub forma bruta; pulberi.
deseuri si resturi
Altele.
Beriliu, crom, germaniu, vanadiu, galiu, hafniu (celtiu), indiu, niobiu (columbiu), reniu si taliu, precum si articole din aceste metale, inclusiv deseuri si
Beriliu:
Sub forma bruta; pulberi
deseuri si resturi.
Altele
Crom:
Sub forma bruta; pulberi:
Aliaje de crom cu un continut de nichel peste 10% din greutate
Altele
deseuri si resturi.
Altele
Taliu:
Sub forma bruta; pulberi
deseuri si resturi
Altele
Altele:
Sub forma bruta; deseuri si resturi; pulberi:
Hafniu (celtiu).
Niobiu (columbiu); reniu; galiu; indiu; vanadiu; germaniu:
deseuri si resturi.
Altele:
niobiu (columbiu), reniu.
Indiu
Galiu
Vanadiu.
Germaniu.
Altele:
Hafniu (celtiu); germaniu
Niobiu (columbiu); reniu
Galiu; indiu; vanadiu
Metaloceramice si articole din metaloceramice, inclusiv deseuri si resturi:
Metaloceramice sub forma bruta.
deseuri si resturi
Altele
Capitolul 82 - Unelte si scule, articole de cutitarie si tacamuri, din metale comune; parti ale acestor articole, din metale comune
Unelte manuale: cazmale, harlete, lopeti, tarnacoape, sape, sapaligi, furci, greble si raclete; securi, topoare, barde, cosoare de gradina si unelte simi
Cazmale, harlete si lopeti.
Furci
Tarnacoape, sape, sapaligi, greble si raclete.
Securi, topoare, barde si unelte similare Cu tais.
Foarfece de gradinar si alte foarfece similare actionate cu o singura mana (inclusiv foarfece pentru pasari de curte).
Foarfece pentru garduri vii, de gradinar si Altele unelte similare, actionate Cu doua maini
Alte unelte agricole, horticole sau forestiere, manuale.
Ferastraie manuale; panze de ferastrau de orice fel (inclusiv freze-ferastrau si panze nedanturate pentru taiere):
Ferastraie manuale
Panze de ferastrau-banda (ferastrau-panglica).
Panze de ferastrau-circular (inclusiv freza-ferastrau):
Cu partea activa din otel
Altele, inclusiv parti
Lanturi numite " taietoare " pentru ferastraie cu lant
Alte panze de ferastrau:
panze drepte de ferastrau pentru prelucrarea metalelor.
Altele:
Cu partea activa din otel:
pentru prelucrarea metalelor.
pentru prelucrarea altor materiale
Cu Partea activa din Alte materiale
Pile, raspele, clesti (chiar pentru taiat), patente, pensete, foarfece de taiat metale, unelte de taiat tevi, unelte de taiat buloane, poansoane, preducele
Pile, raspele si unelte similare
Clesti (chiar pentru taiat), patente, pensete si unelte similare:
Pensete
Altele
Foarfece de taiat Metale si unelte similare
unelte de taiat tevi, unelte de taiat buloane, poansoane, preducele si unelte similare
Chei de strangere manuale (inclusiv chei dinamometrice); bucse si mansoane de strangere interschimbabile, cu sau fara maner:
Chei de strangere, manuale :
Fixe
Reglabile
Bucse si mansoane de strangere interschimbabile, cu sau fara maner
Unelte si scule manuale (inclusiv diamante pentru taiat geamuri) nedenumite si necuprinse in alta parte; lampi de sudura si similare; menghine, clem
unelte si scule de gaurit, de filetat sau de tarodat
Ciocane, baroase si maiuri
Rindele, dalti si unelte similare de taiat, pentru prelucrarea lemnului
Surubelnite.
Alte scule si unelte de mana (inclusiv diamante pentru taiat geamuri):
de uz gospodaresc
Altele:
unelte pentru zidarie, turnare, cimentare, modelare Ipsos si zugravit
unelte (pistoale) pentru nituit, fixat tampoane, cepuri etc., care functioneaza prin detonarea unui cartus.
Altele
Lampi de sudura si similare
Menghine, cleme de strangere si similare
Nicovale; forje portative; polizoare cu batiuri, manuale sau cu pedala
Seturi de articole de la cel putin doua dintre subpozitiile de mai sus
Unelte de la cel putin doua din pozitiile 8202 pana la 8205, prezentate in seturi pentru vanzarea cu amanuntul
Unelte interschimbabile pentru utilaje de mana, mecanice sau nu, sau pentru masini-unelte (de exemplu: de ambutisat, de stantat, de poansonat, de
Unelte pentru forare sau pentru sondare:
Cu Partea activa din metaloceramice
Altele, inclusiv parti:
Cu partea activa din diamant sau din diamant aglomerat
Altele
Filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor:
Cu partea activa din diamant sau din diamant aglomerat.
Cu partea activa din alte materiale
Unelte pentru ambutisat, stantat sau pentru poansonat:
pentru prelucrarea metalelor
Altele
Unelte pentru tarodat sau filetat:
Pentru prelucrarea metalelor:
unelte de tarodat
unelte de filetat
Altele
Unelte pentru gaurit:
Cu partea activa din diamant sau din diamant aglomerat.
Cu partea activa din alte materiale:
Sfredele pentru zidarie
Altele:
Pentru prelucrarea metalelor, cu partea activa:
din metaloceramice
din oteluri rapide.
din alte materiale.
Altele.
Unelte pentru alezat sau brosat:
Cu partea activa din diamant sau din diamant aglomerat.
Cu partea activa din alte materiale:
Unelte pentru alezat:
pentru prelucrarea metalelor.
Altele.
Unelte pentru brosat:
pentru prelucrarea metalelor.
Altele.
Unelte pentru frezat:
Pentru prelucrarea metalelor, cu partea activa din:
Metaloceramice
Alte materiale:
Freze cu coada
Freze-mama (freze-melc)
Altele.
Altele
Unelte pentru strunjire:
Pentru prelucrarea metalelor, cu partea activa:
din metaloceramice
din alte materiale
Altele
Alte unelte interschimbabile:
Cu partea activa din diamant sau din diamant aglomerat.
Cu partea activa din alte materiale:
lame de surubelnite.
Unelte de danturare (pentru prelucrarea rotilor dintate).
Altele, cu partea activa din:
Metaloceramice:
pentru prelucrarea metalelor
Altele.
Din alte materiale:
pentru prelucrarea metalelor
Altele.
Cutite si lame taietoare, pentru masini sau pentru aparate mecanice:
pentru prelucrarea metalelor
pentru prelucrarea lemnului.
Pentru aparate de bucatarie sau pentru masini folosite in industria alimentara:
Cutite circulare
Altele
pentru masini agricole, horticole sau forestiere.
Altele.
Placute, baghete, varfuri si obiecte similare pentru unelte si scule, nemontate, din metaloceramice:
placute detasabile.
Altele
Aparate mecanice actionate manual, cu o greutate de maximum 10 kg, utilizate pentru prepararea, conditionarea sau servirea alimentelor sau bautur
Cutite (altele decat cele de la pozitia 82.08) cu lama taietoare sau zimtata, inclusiv cosoare care se inchid, si lamele lor:
Seturi.
Altele:
Cutite de masa cu lama fixa:
Cutite de masa, cu maner si lama din otel inoxidabil
Altele
Alte cutite cu lama fixa
Cutite, altele decat cele cu lama fixa, inclusiv cosoarele care se inchid
Lame
manere din Metale comune
Brice si aparate de ras, si lamele de ras (inclusiv ebosele in benzi):
Brice si aparate de ras :
aparate de ras cu protectie cu lama neinlocuibila
Altele
Lame pentru aparatele de ras cu protectie (inclusiv ebosele in benzi)
Alte parti.
Foarfece cu doua brate si lamele lor.
Alte articole de cutitarie (de exemplu, masini de tuns, satare de macelarie sau de bucatarie, cutite de ghilotina, cutite de transat sau de tocat, cutite d
Cutite de taiat hartie, de deschis scrisori, cutite de razuit, ascutitori de creioane si lamele lor
Instrumente si seturi de instrumente pentru manichiura sau pedichiura (inclusiv pilele de unghii)
Altele
Linguri, furculite, polonice, spumiere, palete pentru prajituri, cutite speciale pentru peste sau pentru unt, clesti pentru zahar si articole similare:
Seturi care contin cel putin un obiect argintat, aurit sau platinat:
ce contin numai obiecte argintate, aurite sau platinate.
Altele:
din oteluri inoxidabile
Altele
Alte seturi:
din oteluri inoxidabile
Altele
Altele:
argintate, aurite sau platinate.
Altele:
din oteluri inoxidabile
Altele
Capitolul 83 - Articole diverse din metale comune
Lacate, broaste, inchizatori, incuietori si zavoare (cu chei, cu cifru sau electrice), din metale comune; incheietoare si monturi-incheietoare prevazute
Lacate
broaste, inchizatori si incuietori de tipul celor utilizate pentru autovehicule.
broaste, inchizatori si incuietori de tipul celor utilizate pentru mobila
Alte broaste, inchizatori, incuietori, zavoare:
Broaste, inchizatori si incuietori de tipul celor utilizate pentru usile cladirilor:
broaste, inchizatori si incuietori cu cilindru
Altele
Alte broaste, inchizatori si incuietori; zavoare
Incheietoare si monturi-Incheietoare prevazute cu incuietori
Parti
Chei prezentate separat.
Decoratiuni, articole de feronerie si articole similare, din metale comune, pentru mobila, pentru usi, pentru scari, pentru ferestre, pentru jaluzele, pent
Sarniere si articulatii de orice fel (inclusiv balamale si similare)
Rotite si rotile
Alte ornamente, podoabe, decoratiuni, imbinari metalice, articole de feronerie si articole similare pentru autovehicule.
Alte ornamente, podoabe, decoratiuni, imbinari metalice, articole de feronerie si articole similare:
pentru constructii
Pentru usi
Pentru ferestre si usi-ferestre (glasvanduri)
Altele
Altele, pentru mobila
Altele
Cuiere pentru haine, Cuiere pentru palarii, suporturi si articole similare
inchizatori automate pentru usi
Case de bani, usi blindate si compartimente pentru camere blindate, cufere si casete de siguranta si articole similare, din metale comune:
Case de bani
Usi blindate si compartimente pentru camere blindate.
cufere si casete de siguranta si articole similare.
Clasoare, fisiere, cutii de clasat, suporturi pentru hartii, penare, portstampile si materiale si furnituri similare pentru birou, din metale comune, cu exc
Mecanisme pentru legarea foilor volante sau pentru clasoare, cleme si agrafe pentru hartii, colturi pentru documente, calareti si obiecte similare de b
Mecanisme pentru legarea foilor volante sau pentru clasoare.
agrafe prezentate In benzi
Altele, inclusiv partile.
Clopote, clopotei, gonguri si articole similare, neelectrice, din metale comune; statuete si alte obiecte de ornament, din metale comune; rame pentru
Clopote, clopotei, gonguri si articole similare.
Statuete si alte obiecte de ornament:
argintate, aurite sau platinate
Altele:
din cupru
din alte metale comune
Rame pentru fotografii, pentru gravuri sau pentru altele similare; oglinzi
Tuburi flexibile din metale comune, cu sau fara accesoriile lor:
din fier sau din otel
din alte metale comune.
inchizatoare, monturi-inchizatoare, catarame, catarame-incheietori, agrafe, copci, capse si articole similare, din metale comune, pentru imbracaminte
agrafe, copci si capse
nituri tubulare sau cu tija bifurcata.
Altele, inclusiv parti.
Dopuri (inclusiv dopurile cu coroana, cu filet si de turnare in pahare), capace, capsule pentru sticle, cepuri filetate, acoperitoare de cepuri, sigilii si alt
dopuri cu coroana.
Altele:
Capsule din plumb; capsule din aluminiu cu un diametru peste 21 mm.
Altele
Placi indicatoare, placi pentru firme, pentru adrese si alte placi similare, cifre, litere si insemne diverse, din metale comune, cu exceptia celor clasific
Sarma, baghete, tuburi, placi, electrozi si articole similare din metale comune sau din carburi metalice, acoperite sau umplute cu decapanti sau cu fo
Electrozi acoperiti, pentru sudura cu arc electric, din metale comune :
electrozi pentru sudura, Cu Miez din fier sau otel, Acoperiti Cu materiale refractare.
Altele
sarma umpluta, pentru sudura Cu arc electric, din Metale comune
Baghete Acoperite si sarma umpluta, pentru lipire sau sudura Cu flacara, din Metale comune.
Altele
Sectiunea XVI - Masini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de in
Capitolul 84 - Reactoare nucleare, cazane, masini, aparate si dispozitive mecanice; parti ale acestora
Reactoare nucleare; elemente combustibile (cartuse) neiradiate pentru reactoare nucleare; masini si aparate pentru separare izotopica:
Reactoare nucleare (Euratom)
Masini si aparate pentru separare izotopica si partile lor (Euratom)
Elemente combustibile (cartuse) neiradiate (Euratom).
Parti de reactoare nucleare (Euratom).
Cazane generatoare de abur sau de alti vapori (altele decat cazanele pentru incalzire centrala destinate sa produca in acelasi timp apa calda si abur
Cazane generatoare de abur sau de alti vapori :
Cazane acvatubulare cu o productie orara de abur peste 45 tone
Cazane acvatubulare cu o productie orara de abur de maximum 45 tone
Alte cazane generatoare de vapori, inclusiv cazane mixte:
Cazane ignitubulare
Altele
Cazane "de apa supraincalzita"
Parti
Cazane pentru incalzire centrala, altele decat cele de la pozitia 8402:
Cazane:
din fonta
Altele
Parti:
din fonta
Altele
Instalatii auxiliare pentru cazanele de la pozitile 8402 sau 8403 (de exemplu economizoare, supraincalzitoare, dispozitive de curatat funingine sau re
Instalatii auxiliare pentru cazanele de la pozitiile 8402 sau 8403
Condensatoare pentru masinile Cu abur sau alti vapori
Parti
Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apa, cu sau fara epuratoarele lor; generatoare de acetilena si generatoare similare de gaz, pr
Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apa, cu sau fara epuratoarele lor; generatoare de acetilena si generatoare similare de gaz, pr
Parti
Turbine cu abur si alte turbine cu vapori:
turbine pentru propulsia navelor
Alte turbine:
De o putere peste 40MW:
turbine cu abur pentru antrenarea generatoarelor electrice.
Altele.
De o putere de maximum 40 MW:
Turbine cu abur pentru antrenarea generatoarelor electrice cu puterea:
De maximum 10 MW
De peste 10MW
Altele.
Parti:
Palete de stator, rotoare si paletele lor
Altele
Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scanteie (motoare cu explozie):
motoare pentru aviatie
Motoare pentru propulsia navelor:
Suspendate (exterioare bordului):
Cu capacitatea cilindrica de maximum 325 cm3.
Cu capacitatea cilindrica peste 325 cm3:
Cu puterea de maximum 30 kW
Cu puterea peste 30 kW
Altele:
Cu puterea de maximum 200 kW
Cu puterea peste 200 kW
Motoare cu piston alternativ de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87:
Cu capacitatea cilindrica de maximum 50 cm3
Cu capacitatea cilindrica peste 50 cm3, dar de maximum 250 cm3:
Cu capacitatea cilindrica peste 50 cm3, dar de maximum 125 cm3
Cu capacitatea cilindrica peste 125 cm3, dar de maximum 250 cm3
Cu capacitatea cilindrica peste 250 cm3, dar de maximum 1000 cm3:
Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpozitia 8701 10 si autovehiculelor de la pozitiile 8703, 8704 si 8705.
Altele
Cu capacitatea cilindrica peste 1000 cm3:
Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpozitia 8701 10, autovehiculelor de la pozitia 8703, autovehiculelor de la pozitia 8704 cu cap
Altele:
Folosite.
Noi, cu capacitatea cilindrica:
De maximum 1500 cm3.
Peste 1500 cm3
Alte motoare:
Cu capacitatea cilindrica de maximum 250 cm3
Cu capacitatea cilindrica peste 250 cm3:
Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpozitia 8701 10, autovehiculelor de la pozitia 8703, autovehiculelor de la pozitia 8704 cu cap
Altele:
Cu puterea de maximum 10 kW
Cu puterea peste 10 kW
Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel):
Motoare pentru propulsia navelor:
Folosite:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele.
Noi, cu puterea:
De maximum 15 kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00.
Altele.
Peste 15 kW, dar de maximum 50 kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele.
Peste 50 kW, dar de maximum 100 kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele.
Peste 100 kW, dar de maximum 200kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele.
Peste 200 kW, dar de maximum 300kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele
Peste 300 kW, dar de maximum 500 kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele
Peste 500 kW, dar de maximum 1000 kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele
Peste 1000 kW, dar de maximum 5000 kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele.
Peste 5000 kW:
Pentru vasele maritime de la pozitiile 8901-8906, remorcherele de la subpozitia 8904 00 10 si vasele de razboi de la subpozitia 8906 10 00
Altele.
Motoare de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87:
Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpozitia 8701 10, autovehiculelor de la pozitia 8703, autovehiculelor de la pozitia 8704 cu cap
Altele:
Pentru tractoare agricole si tractoare forestiere cu roti, cu puterea:
De maximum 50 kW.
Peste 50 kW, dar de maximum 100 kW
Peste 100 kW.
Pentru alte vehicule de la Capitolul 87, cu puterea:
De maximum 50 kW.
Peste 50 kW, dar de maximum 100 kW
Peste 100 kW, dar de maximum 200 kW
Peste 200 kW.
Alte motoare:
de propulsie pentru vehicule feroviare
Altele:
Folosite
Noi, de o putere:
De maximum 15 kW.
Peste 15 kW, dar de maximum 30 kW.
Peste 30 kW, dar de maximum 50 kW
Peste 50 kW, dar de maximum 100kW
Peste 100 kW, dar de maximum 200kW.
Peste 200 kW, dar de maximum 300kW.
Peste 300 kW, dar de maximum 500kW
Peste 500 kW, dar de maximum 1000kW
Peste 1000 kW, dar de maximum 5000 kW.
Peste 5000 kW
Parti care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau in principal motoarelor de la pozitiile 8407 sau 8408:
de motoare pentru aviatie
Altele:
Destinate numai sau In principal motoarelor Cu piston Cu aprindere prin scanteie
Altele
Turbine hidraulice, roti hidraulice si regulatoare pentru acestea:
Turbine si roti hidraulice:
De o putere de maximum 1000 kW.
De o putere peste 1000 kW, dar de maximum 10 000 kW
De o putere peste 10 000 kW
Parti, inclusiv regulatoarele:
turnate, din fonta sau otel.
Altele
Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz:
Turboreactoare:
De o forta de maximum 25 kN
De o forta peste 25 kN:
De o forta peste 25 kN, dar de maximum 44 kN
De o forta peste 44 kN, dar de maximum 132 kN.
De o forta peste 132 kN
Turbopropulsoare:
De o putere de maximum 1100 kW.
De o putere peste 1100 kW:
De o putere peste 1100 kW, dar de maximum 3730 kW
De o putere peste 3730 kW
Alte turbine cu gaz:
De o putere de maximum 5000 kW.
De o putere peste 5000 kW:
De o putere peste 5000 kW, dar de maximum 20 000 kW
De o putere peste 20 000 kW, dar de maximum 50 000 kW
De o putere peste 50 000 kW
Parti:
de Turboreactoare sau de turbopropulsoare.
Altele
Alte motoare si masini motrice:
Propulsoare Cu reactie, Altele decat turboreactoarele.
Motoare hidraulice:
Cu miscare rectilinie (cilindri):
Sisteme hidraulice
Altele.
Altele:
Sisteme hidraulice
Altele:
motoare hidraulice Cu ulei
Altele.
Motoare pneumatice:
Cu miscare rectilinie (cilindri)
Altele
Altele:
masini Cu abur sau alti vapori.
Altele
Parti:
de Propulsoare Cu reactie, Altele decat turboreactoarele
de motoare hidraulice.
Altele
Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare; elevatoare de lichid:
Pompe care contin un dispozitiv de masurare sau sunt concepute pentru a fi echipate cu un asemenea dispozitiv:
Pompe pentru distribuirea carburantilor sau lubrifiantilor, de tipul celor utilizate la statiile service sau In garaje
Altele
Pompe manuale, altele decat cele de la subpozitiile 8413 11 sau 8413 19.
Pompe de carburant, de ulei sau de lichid de racire pentru motoarele cu aprindere prin scanteie sau prin compresie:
Pompe de injectie
Altele
Pompe de beton
Alte pompe volumice alternative:
agregate hidraulice
Pompe dozatoare
Altele:
Pompe cu piston:
Pompe hidraulice Cu ulei.
Altele.
Altele.
Alte pompe volumice rotative:
agregate hidraulice
Altele:
Pompe cu angrenaj:
Pompe hidraulice Cu ulei.
Altele.
Pompe cu palete de antrenare:
Pompe hidraulice Cu ulei.
Altele.
Pompe Cu surub elicoidal
Altele.
Alte pompe centrifuge:
Pompe submersibile:
Monoetajate
Multietajate
Pompe pentru circularea apei In instalatii de incalzire centrala si de apa calda
Altele, avand orificii de refulare de un diametru:
De maximum 15 mm
Peste 15 mm:
Pompe cu roti cu canale si pompe cu canal lateral.
Pompe centrifuge radiale:
Monoetajate:
Cu un singur flux:
Monobloc
Altele
Cu mai multe fluxuri
Multietajate.
Alte pompe centrifuge:
Monoetajate
Multietajate.
Alte pompe; elevatoare de lichid:
Pompe.
Elevatoare de lichid
Parti:
de pompe.
de Elevatoare de lichid.
Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze si ventilatoare; hote aspirante de extractie sau de reciclare, cu ventilator incorporat,
Pompe de vid:
Destinate a fi utilizate la fabricarea semiconductorilor
Altele:
Pompe Cu piston rotativ, Pompe Cu Palete, Pompe moleculare si Pompe Roots
Altele:
Pompe de difuzie, Pompe criostatice si Pompe de adsorbtie.
Altele.
Pompe de aer actionate de mana sau de picior:
Pompe actionate de mana pentru biciclete
Altele
Compresoare de tipul celor utilizate in echipamentele frigorifice:
Cu puterea de maximum 0,4 kW
Cu putere peste 0,4 kW:
ermetice sau semiermetice
Altele.
Compresoare de aer remorcabile montate pe sasiuri cu roti:
Cu debitul de maximum 2 m3 pe minut.
Cu debitul peste 2 m3 pe minut.
Ventilatoare:
Ventilatoare de masa, de sol, de perete, de fereastra, de plafon, de acoperis, cu motor electric incorporat de o putere de maximum 125W.
Altele:
Axiale
Centrifugale
Altele.
Hote a caror cea mai mare latura orizontala este de maximum 120 cm
Altele:
Turbocompresoare:
Monoetajate
Multietajate
Compresoare volumice alternative, ce pot furniza o suprapresiune:
De maximum 15 bari, cu un debit pe ora:
De maximum 60 m3
Peste 60 m3.
Peste 15 bari, cu un debit pe ora:
De maximum 120 m3.
Peste 120 m3
Compresoare volumice rotative:
Cu un singur arbore
Cu mai multi arbori:
Cu surub
Altele.
Altele
Parti
Masini si aparate pentru conditionarea aerului, care au ventilator cu motor si dispozitive proprii de modificare a temperaturii si umiditatii, inclusiv cel
De perete sau de fereastra, formand un singur corp sau de tipul "splitsystem" (sisteme cu elemente separate):
formand un singur corp.
Sisteme cu elemente separate ("split system")
de tipul celor utilizate pentru confortul persoanelor In autovehicule
Altele:
Cu dispozitiv de racire si supapa pentru inversarea ciclului termic (pompe de caldura reversibile).
Altele, cu dispozitiv de racire
Fara dispozitiv de racire
Parti
Arzatoare pentru alimentarea focarelor cu combustibili lichizi, cu combustibili solizi pulverizati sau cu gaz; focare automate, inclusiv antefocarele, gra
Arzatoare pentru combustibili lichizi:
Cu dispozitiv de control automat incorporat
Altele
Alte arzatoare, inclusiv arzatoare mixte:
care functioneaza numai cu gaz, monobloc, avand incorporat un ventilator si un dispozitiv de control.
Altele
Arzatoare mixte
Altele
Focare automate, inclusiv antefocarele lor, gratarele lor mecanice, dispozitivele lor mecanice pentru evacuarea cenusei si dispozitivele similare
Parti
Furnale si cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice:
Furnale si cuptoare pentru calcinare, topire sau alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor
Cuptoare de brutarie, patiserie sau pentru fabricarea biscuitilor:
cuptoare tunel.
Altele
Altele:
Cuptoare si furnale pentru arderea produselor ceramice
Cuptoare si furnale pentru arderea cimentului, sticlei sau produselor chimiceproduselor ceramice
Altele
Parti
Frigidere, congelatoare si alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de caldura altele decat masinile si aparatele pentru c
Frigidere si congelatoare combinate, prevazute cu usi exterioare separate:
Cu capacitatea peste 340 l.
Altele
Frigidere de tip menajer:
Cu compresie:
Cu capacitatea peste 340 l.
Altele:
Model masa
pentru incastrat.
Altele, cu capacitatea:
De maximum 250 l
Peste 250 l, dar de maxim 340 l
Altele
Congelatoare tip lada, de o capacitate de maximum 800 l:
Cu capacitatea de maximum 400 l
Cu capacitatea peste 400 l , dar de maximum 800 l.
Congelatoare tip dulap, de o capacitate de maximum 900 l:
Cu capacitatea de maximum 250 l
Cu capacitatea peste 250 l, dar de maximum 900 l
Alt mobilier ( lazi, dulapuri, vitrine, tejghele si mobila similara) pentru conservarea si expunerea produselor, avand incorporat echipament pentru prod
Vitrine si tejghele frigorifice (cu grup frigorific sau evaporator incorporat):
pentru Produse congelate
Altele.
Alt mobilier frigorific:
Congelatoare, altele decat cele de la subpozitiile 8418 30 si 8418 40
Altele
Alte masini si aparate pentru producerea frigului; pompe de caldura:
Pompe de caldura, altele decat cele pentru masinile si aparatele pentru conditionarea aerului de la pozitia 8415
Altele
Parti:
mobilier destinat echipamentelor pentru producerea frigului
Altele:
Evaporatoare si Condensatoare, Altele decat cele pentru aparatele de tip menajer
Altele.
Aparate si dispozitive, chiar incalzite electric ( cu exceptia furnalelor, cuptoarelor si a altor aparate de la pozitia 8514), pentru prelucrarea materialelo
Incalzitoare de apa neelectrice, cu incalzire instantanee sau cu stocare:
Cu incalzire instantanee, Cu gaz.
Altele
Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator
Uscatoare:
pentru Produse agricole.
pentru lemn, Pasta de hartie, Hartii sau cartoane
Altele:
pentru articole ceramice.
Altele
aparate de distilare sau de rectificare.
schimbatoare de caldura
aparate si dispozitive pentru lichefierea aerului sau a altor gaze
Alte aparate si dispozitive:
Pentru prepararea bauturilor calde, gatirea sau incalzirea alimentelor:
Filtre si Alte aparate pentru prepararea cafelei si a altor bauturi calde
Altele.
Altele:
Turnuri de racire si dispozitive similare pentru racire directa (Fara perete despartitor), prin recircularea apei
aparate si dispozitive de metalizare sub vid
Altele.
Parti:
Pentru sterilizatoarele de la subpozitia 8419 20 00.
Altele
Calandre si laminoare, altele decat cele pentru metale sau sticla si cilindri pentru aceste masini:
Calandre si laminoare:
de tipul celor folosite In industria textila.
de tipul celor folosite In industria hartiei.
de tipul celor folosite In industria cauciucului si materialelor plastice
Altele
Parti:
Cilindri:
din fonta.
Altele.
Altele
Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale; masini si aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau gazelor:
Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale:
centrifuge pentru smantanire
Uscatoare de rufe
Altele:
centrifuge de tipul celor utilizate In laboratoare
Altele
Aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor:
pentru filtrarea sau epurarea apei
pentru filtrarea sau epurarea bauturilor altele decat apa
pentru filtrarea uleiurilor minerale In motoare cu combustie interna
Altele
Aparate pentru filtrarea sau purificarea gazelor:
Filtre de aer pentru motoarele cu combustie interna
Altele:
aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului
Aparate pentru filtrarea sau purificarea altor gaze:
prin procedee umede.
prin procedee catalitice
Altele.
Parti:
de centrifuge, inclusiv de uscatoare centrifugale
Altele
Masini pentru spalat vesela; masini si aparate pentru curatat sau uscat sticle sau alte recipiente; masini si aparate pentru umplut, inchis, astupat sau
Masini pentru spalat vesela:
de tip menajer
Altele
masini si aparate pentru curatat sau Uscat sticle sau Alte recipiente
Masini si aparate pentru umplut, inchis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; masini si aparate de capsulat sticle, borcane, tubur
Alte masini si aparate de impachetat sau de ambalat marfurile (inclusiv masinile si aparatele de ambalat In folie termoretractabila)
Parti:
de masini de spalat vesela
Altele
Aparate si instrumente de cantarit, inclusiv bascule si balante pentru verificat piese industriale, excluzand balantele sensibile la o greutate de 5 cg sa
Cantare de persoane, inclusiv cantare pentru sugari; cantare de uz menajer:
Balante de uz menajer.
Altele
Bascule pentru cantarire continua a marfurilor transportate pe banda.
Bascule pentru cantariri constante, Balante si Bascule de insacuire sau de dozare
Alte aparate si instrumente de cantarit:
Cu o capacitate de cantarit de maximum 30 kg:
instrumente de control prin referinta la o greutate predeterminata, Cu functionare automata, inclusiv masinile de sortat dupa greutate.
aparate si instrumente de cantarit si etichetat Produsele preambalate
Balante de magazin
Altele.
Cu o capacitate de cantarit peste 30 kg, dar de maximum 5000 kg:
instrumente de control prin referinta la o greutate predeterminata, Cu functionare automata, inclusiv masinile de sortat dupa greutate.
Altele.
Altele
Greutati pentru orice tip de balante; parti de aparate sau instrumente de cantarit.
Aparate mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi; extinctoare, chiar incarcate; aerogr
Extinctoare incarcate sau nu:
Cu greutatea de maximum 21 kg
Altele
pistoale pentru pulverizat Cu Jet de aer (aerografe) si aparate similare
Masini si aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori si aparate similare cu jet:
Aparate de curatire cu apa, cu motor incorporat:
echipate Cu dispozitiv de incalzit
Altele, cu o putere a motorului:
De maximum 7,5 kW
Peste 7,5 kW
Alte masini si aparate:
Cu aer comprimat
Altele.
Alte aparate:
Pentru agricultura sau horticultura:
aparate de stropit
Altele:
aparate portative.
Altele:
Pulverizatoare si prafuitoare concepute pentru a fi purtate sau trase de tractor
Altele
Altele
Parti
Palane, altele decat ascensoare basculante, trolii si cabestane; cricuri si vinciuri:
Palane, altele decat ascensoare basculante:
Cu motor electric.
Altele:
actionate manual, Cu lant
Altele.
Alte trolii; cabestane:
Cu motor electric.
Altele:
Cu motor Cu aprindere prin scanteie sau prin compresie
Altele.
Cricuri si vinciuri:
Elevatoare fixe de masini, pentru garaje.
Alte Cricuri si vinciuri, hidraulice.
Altele
Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; poduri rulante, macarale-portal de descarcare sau de manevrare, macarale pod, ca
Poduri rulante si grinzi rulante, macarale portal, macarale pod si carucioare-calaret:
Poduri rulante si grinzi rulante pe suporti ficsi
Portaluri mobile pe roti Cu pneuri si carucioare calaret
Altele
macarale-turn
macarale-portal.
Alte masini si aparate, autopropulsate:
pe roti Cu pneuri
Altele
Alte masini si aparate:
Destinate a se monta pe un vehicul rutier:
macarale hidraulice pentru incarcarea sau descarcarea vehiculului.
Altele
Altele
Carucioare-stivuitoare; alte carucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat:
Carucioare autopropulsate cu motor electric:
Care ridica la inaltimea de minimum 1 m.
Altele
Alte carucioare autopropulsate:
Care ridica la inaltimea de minimum 1 m :
carucioare stivuitoare pentru orice tip de teren
Altele.
Altele
Alte carucioare.
Alte masini si aparate de ridicat, de manevrat, de incarcat sau de descarcat (de exemplu ascensoare, scari rulante, transportatoare, teleferice):
Ascensoare pentru persoane si ascensoare pentru marfuri:
Electrice.
Altele
Elevatoare sau transportoare, pneumatice:
special concepute pentru exploatari agricole
Altele:
pentru Produse In vrac.
Altele.
Alte elevatoare, transportoare sau conveioare, cu actiune continua, pentru marfuri:
special concepute pentru extractia miniera subterana sau pentru Alte activitati subterane.
Altele, Cu cupe
Altele, Cu banda sau curea.
Altele:
transportoare sau conveioare Cu role sau galeti.
Altele.
scari si trotuare rulante.
Teleferice, telescaune, teleschiuri; mecanisme de tractiune pentru funiculare
Alte masini si aparate:
Dispozitive pentru laminoare: cai de rulare pentru alimentarea sau indepartarea laminatelor; dispozitive pentru rasturnarea, manevrarea si transportu
Altele:
Incarcatoare special concepute pentru exploatarile agricole:
concepute pentru a fi atasate tractoarelor agricole
Altele.
Altele:
Incarcatoare si colectoare mecanice pentru materiale vrac
Altele.
Buldozere (inclusiv cu lama orientabila), gredere, nivelatoare, screpere, lopeti mecanice, excavatoare, incarcatoare si lopeti incarcatoare, compactoa
Buldozere (inclusiv cu lama orientabila):
pe senile.
Altele
Gredere si nivelatoare.
Screpere
Compactoare si rulouri compresoare:
Rulouri compresoare:
rulouri vibratoare
Altele.
Compactoare
Lopeti mecanice, excavatoare incarcatoare si lopeti incarcatoare:
Incarcatoare si lopeti incarcatoare cu incarcator frontal:
Incarcatoare special concepute pentru mine subterane sau pentru Alte munci subterane
Altele:
Incarcatoare pe senile
Altele.
Echipamente a caror suprastructura poate efectua o rotatie de 360°:
excavatoare pe senile
Altele.
Altele
Alte masini si aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extractia sau forarea pamantului, mineralelor sau minereu
Sonete pentru baterea pilonilor si masini (dispozitive) pentru extragerea pilonilor.
Pluguri de zapada si dispozitive pentru indepartat zapada
Haveze si masini de sapat tuneluri sau galerii:
Autopropulsate.
Altele
Alte masini de sondaj sau de foraj:
Autopropulsate.
Altele
Alte masini si aparate, autopropulsate.
Alte masini si aparate, neautopropulsate:
masini si aparate de tasat sau de compactat.
Altele
Parti care pot fi recunoscute ca fiind numai sau in principal destinate masinilor sau aparatelor de la pozitiile 8425-8430:
De masini sau aparate de la pozitia 8425
De masini sau aparate de la pozitia 8427.
De masini sau aparate de la pozitia 8428:
pentru ascensoare de persoane sau de marfuri sau pentru scari rulante
Altele:
Pentru dispozitive de laminare de la subpozitia 8428 90 30
Altele
De masini sau aparate de la pozitiile 8426, 8429 sau 8430:
Cupe, bene, graifere, Lopeti, clesti
lame de Buldozere, chiar reglabile.
Parti de masini pentru sondaj sau pentru foraj de la subpozitiile 8430 41 sau 8430 49.
Altele:
turnate, din fonta sau otel
Altele
Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregatirea sau lucrul solului sau al culturilor; tavaluguri pentru peluze sau terenur
Pluguri:
Grape, scarificatoare, cultivatoare, extirpatoare, sape, masini de plivit si prasitori:
Grape Cu disc
Altele:
cultivatoare si scarificatoare
Grape, Altele decat Cu disc.
Motosapatoare.
Altele.
Semanatoare, masini de plantat sau de transplantat (de repicat):
Semanatori:
de precizie, Cu comanda centrala
Altele
Plantatoare si transplantatoare (repicatoare)
Distribuitoare de ingrasaminte si gunoi:
de Ingrasaminte minerale sau chimice
Altele
Alte masini, aparate si dispozitive
Parti
Masini si utilaje pentru recoltat si treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; masini si utilaje pentru tuns gazon si pentru sece
Masini si utilaje pentru tuns gazon:
Cu motor, avand dispozitiv de taiat cu rotire in plan orizontal:
Electrice
Altele:
Autopropulsate:
prevazute Cu scaun
Altele
Altele.
Altele:
Cu motor:
Electric
Altele:
Autopropulsate:
prevazute Cu scaun
Altele
Altele
Fara motor
Seceratori, inclusiv barele de taiat care se monteaza pe tractor:
Motoseceratori
Altele:
Concepute pentru a fi tractate sau atasate la tractor:
Cu dispozitive de taiat Cu rotire In plan orizontal
Altele.
Altele.
Alte masini si utilaje de cosit:
Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare:
Prese colectoare
Altele
Alte masini si utilaje pentru recoltat; masini si utilaje pentru treierat:
Combine pentru recoltat si treierat.
Alte masini si utilaje pentru treierat
Masini pentru rec