PUBliC RELATIONS Media RelatiOnS by vix66821

VIEWS: 50 PAGES: 2

									reference        PUBliC RELATIONS
      Media RelatiOnS
      Se společností Oracle spolupracujeme již pátým rokem. Díky aktivní a flexibilní spolupráci v oblasti media relations
      je Oracle zastoupen ve všech odborných médiích, kdykoliv se diskutují témata vztahující se k širokému portfoliu služeb
      našeho klienta. Také v nejvýznamnějších ekonomických médiích je Oracle již automaticky vnímán jako nejvlivnější hráč
      v oblasti softwaru a manažeři Oraclu sdělují své názory v četných anketách a komentářích.

      Oracle je příkladem klienta, který využívá výhod trvalého smluvního partnerství s námi.      Proč zvolit Virklis:
        Zvýšíme povědomí u široké i odborné veřejnosti o Vaší firmě, Vašich produktech a službách.

        Nabídneme přehled o mediálním trhu; lepší zacílení Vašich mediálních a reklamních kampaní.

        Zajistíme přípravu a distribuci tiskových zpráv.

        Připravíme a zrealizujeme tiskové konference nebo neformální setkání s novináři.

        Poskytneme monitoring a analýzu médií.
           Pár slov od Marty Lipovské, PR manažerky společnosti Oracle:
        [+]
        „Agentura Virklis je pro nás zázemím, bez kterého bychom se při uskutečňování naší PR strategie již neobešli. Zejména oceňuji rychlost,
        s jakou lidé v agentuře reagují na změny českého mediálního trhu.“
                          tiskové konference nebo neformální setkání novinářů
                          s klientem jsou varianty jak prezentovat společnost na
                          veřejnosti. Dalšími prostředky ke zviditelnění společnosti, jejich
                          produktů a služeb jsou odborné články, případové studie či
                          rozhovory v různých médiích.agentura Virklis        Základem práce společnosti Virklis je komunikace s médii, což dokazuje i tým profesionálů, který má
úzký vztah k novinářům. Skvělým prostředkem prezentace při propagaci nového produktu či služby jsou tiskové zprávy, odborné
články, případové studie či rozhovory v odborných médiích, ale také tiskové konference nebo neformální setkání s novináři.
Svým klientům vybíráme taková média, která uveřejňují témata odpovídající oblastem zájmu společnosti.
PR    marketing     reklama    design     školení    analýzy

								
To top