mail Marketing E-mail Marketing by afi10398

VIEWS: 37 PAGES: 6

									E-mail Marketing
         Същност
• E-mail маркетингът е форма на директен маркетинг с
 клиенти, потребители, бизнес партньори. Той е
 таргетиран, персонализиран, интерактивен,
 проследим и много по-евтин

• Осъществява се персонализирана комуникация
 между рекламодател и клиент/и

• Базира се на технологията на електронната поща и е
 изключително ефикасно средство за достигане до
 целевите групи
          Предимства
• Използва като носител най-разпространената услуга в Интернет
 – електронната поща, което прави тази реклама достъпна до
 над 90% от уеб-аудиторията

• Стига директно до заинтересованите групи, а може да атакува
 направо конкретния потребител

• Има висока ефективност, тъй като ползвателите сами за
 изискали получаването на информацията

• Той е проактивен – напомня за фирмата и активно насочва
 хората към нейния сайт. Промоциите и офертите обявени чрез
 имейл към добре подбрана група абонати предизвикват
 моментална реакция: покупки (особено онлайн), запитвания,
 регистрации.
      Недостатъци
• СПАМ - лошото лице на e-mail маркетинга

• Неправилното провеждане на една кампания.
 Включване на e-mail адресите и IP адресите
 в т.нар. “blacklists” (черни списъци) като
 спамъри, негативно отношение от
 потърпевшите към тази фирма/организация и
 други.

• “Мръсна” мейл листа – прекалено много
 грешни, нежелани и дублирани адреси
    Как да стартираме успешно
    e-mail маркетинг кампания?
•  Изготвяне на чисти и анализирани мейл листи - премахване на
  адресите, на които не се доставят писмa

•  Получаване на разрешение от клиента – например чрез форма за
  регистрация за получаване на бюлетини на фирмения сайт

•  Определяне на най-привлекателна и подходяща тема на e-mail
  маркетинг кампанията. Използване на стратегии при сегментация на
  потребителите

•  Събуждане на интереса в пощенската кутия – имейлът, който е
  изпратен трябва да се откроява много ясно в пощенската кутия, тъй
  като, трябва да се приеме, че получателят може да получава десетки
  или дори стотици други мейли

•  Използване на двойно потвърждение за съгласието на потребителя
Благодаря за вниманието!

								
To top