PowerPoint Sunusu by pengxiang

VIEWS: 194 PAGES: 66

									        HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

       Karantina Daire Başkanlığı

 Kırım – Kongo
Kanamalı Ateşi ve
   Kene


        HOŞGELDİNİZ …

             Dr. Ali AY
       Epidemiyoloji ve Seyahat Sağlığı Şubesi
    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi

  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
     Karantina Daire Başkanlığı
2
    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi

  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
     Karantina Daire Başkanlığı
3
  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
       MÜDÜRLÜĞÜ
  Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
4
  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
       MÜDÜRLÜĞÜ
  Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
5
  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
       MÜDÜRLÜĞÜ
  Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
6
  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
       MÜDÜRLÜĞÜ
  Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
7
  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
       MÜDÜRLÜĞÜ
  Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
8
  HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
       MÜDÜRLÜĞÜ
  Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
9
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
10
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
11
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
12
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
13
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
14
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
15
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
16
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
17
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
18
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
19
    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi

   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
     Karantina Daire Başkanlığı
20
   Fare imlecini resmin üzerine getirip tıklayınız.
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
21
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
22
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
23
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Kene ?

    Ülkemizde halk arasında kene, sakırga, yavsı, kerni gibi
   isimlerle bilinmektedir.
    Keneler zorunlu kan emici artropodlar olup dünyanın her
   bölgesinde yaşamaktadırlar.
    Keneler morfolojik olarak diğer artropodlardan farklı olup,
   vücutları tek bir parçadan oluşmuştur.
    Vücudun ön tarafında ağız organelleri yer almaktadır.
    Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 850 kene türü
   bilinmektedir.

24
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
25
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
26
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
                    Hyalomma

27
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi

          Hyalomma
     KKKA’nın bulaşmasında
   Hyalomma soyuna ait keneler
     daha büyük bir yere sahip
   olmakla birlikte, 30 kene türünün
    bu hastalığı bulaştırabileceği
    bildirilmektedir. Henüz ergin
   olmamış Hyalomma soyuna ait
   keneler, küçük omurgalılardan
     kan emerken virüsleri alır,
   gelişme evrelerinde muhafaza
     eder. Keneler, insan veya
    hayvanlardan kan emerken
      virüsleri de bulaştırırlar.
28
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
                    Hyalomma
      Hyalomma soyuna ait keneler Ülkemizin de içinde
    bulunduğu çok geniş bir coğrafik alanda yerleşmişlerdir.
    Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça
    uygun bir yapıya sahiptir. Türlere göre değişmekle beraber
   kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından evcil
     memeli hayvanlara ve kuşlara kadar geniş bir konakçı
29           spektrumları mevcuttur.
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
   Hastalık sıklıkla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da görülmektedir.
    Son yıllarda Bulgaristan, Makedonya, Pakistan, Irak, Afganistan, İran,
     Kosova, Kazakistan, Sahra altı Afrika ülkeleri, eski Sovyetler Birliği,
     Yugoslavya, Yunanistan, Arap yarımadası, Dubai, Kuveyt, Çin ve
30           Moritanya’da salgınlar yaptığı bildirilmiştir.
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
   Ülkemizin coğrafik yapısı ve iklimi kenelerin yaşamaları için
     uygun bir yapıya sahiptir. Bu sebeple hastalık, özellikle
   hayvancılığın yapıldığı; nemin, çalı ve çırpılı alanlar ile gür
   otlakların bulunduğu yerler başta olmak üzere, ülkemizin her
   yerinde görülebilir. 2002 yılında bahar ve yaz aylarında bazı
   illerimizde görülmüş ve Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu
       çalışmalar neticesinde hastalığın KKKA olduğu
31              doğrulanmıştır
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Mevsimle ilişkisi var mı ?

   Hastalık mevsimsel özellik göstermektedir. Genel
   olarak mayıs ve ekim ayları arasında görülmesine
   rağmen, değişik aylarda da görülebilir.
32
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Riskli kişiler ?

   Hastalık için çiftlik çalışanları, çobanlar, kasaplar,
   mezbaha çalışanları, hayvancılık ile uğraşanlar,
   veteriner hekimler, Veteriner sağlık teknisyenleri,
   akut hastalarla temas olasılığı bulunan salgın
   bölgelerde görev yapan sağlık personeli, askerler,
   kamp yapanlar risk altındadır.33
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nedir ?

   Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ilk kez 1944 ve
   1945 yılı yaz aylarında Batı Kırım steplerinde
   çoğunlukla ürün toplamaya yardım eden Sovyet
   askerleri arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım
   hemorajik ateşi adı verilmiştir.
34
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nedir ?

   1956 yılında Zaire’de (Bugünkü Demokratik Kongo Cumhuriyeti)
   ateşli bir hastadan Kongo virüsü tespit edilmiştir.
   1969 ise Kongo virüsu ile Kırım hemorajik ateşi
   virüslerinin aynı virüs olduğu belirlenmiş ve Kırım-
   Kongo kanamalı ateşi olarak hastalık yeniden
   adlandırılmıştır.35
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl Bulaşır ?

   Hastalık insanlara kenelerin ısırması veya kenelerle
   temas sonucu bulaşır; evcil hayvanlara da kenelerin
   ısırması ile bulaşabilmektedir. Ancak, hastalık
   hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda
   öldürücü olabilmektedir.
36
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl Bulaşır ?

   Yaban kemirici hayvanlar, kuşlar ve keneler
   hastalığın doğadaki devamlılığını sağlayan
   canlılardır. Keneler beslenmek için bu hayvanlardan
   kan emerler; kan emme sırasında aldıkları, virüsü
   vücutlarında çoğaltırlar ve insanlardan kan emerken
   bulaştırırlar.37
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl Bulaşır ?

   Hastalık kene ısırmasının yanı sıra, vücudunda
   virüs bulunan hayvanların kanlarına, vücut
   sıvılarına veya diğer dokularına temas etmekle
   bulaşabildiği gibi bu hastalığa yakalanmış insanların
   kan veya vücut sıvılarına temas sonucu da bulaşma
   olabilmektedir.38
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Kuluçka süresi ?

   Kene tarafından ısırılma ile virüsün alınmasını
   müteakip kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür; bu
   süre en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan,
   ifrazat veya diğer dokulara doğrudan temas sonucu
   bulaşmalarda bu süre 5-6 gün; en fazla ise 13 gün
   olabilmektedir.39
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Hastalık Nasıl Oluşur ?

   Klinik semptomlar karaciğer ve damarların iç
   yüzünü kaplayan hücrelerin hasarı ile kandaki
   pıhtılaşma hücrelerindeki düşüşün bir sonucu
   olarak ortaya çıkmaktadır. Trombosit adı verilen bu
   kanama hücreleri kanamayı önleyici görev yapar.
   Ancak kenelerin ısırmasıyla vücuda giren virüs
   yüzünden trombositlerin sayısı giderek azalır ve
   damarlarda hasar meydana gelir. Bu da
   kanamalara sebep olur.

40
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Belirtileri Nelerdir ?

   Hastalık;
    ateş
    ani başlayan baş ağrısı
    kollarda, bacaklarda ve sırtta şiddetli ağrı
    kırıklık, halsizlik
    belirgin iştahsızlıkla başlar;
    bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi
   şikâyetler de görülebilir.
41
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Belirtileri Nelerdir ?

   İlk günlerde;
    yüzde ve göğüste kızarmalar ile gözlerde
   kanlanmalar ortaya çıkabilir,
    göğüs ve karından başlamak üzere vücuda
   yayılan küçük nokta şeklinde kanamalar olabilir ve
   bu kanamalar büyüyerek vücuda yayılabilir,
    burun ve dişeti kanamaları gibi vücudun değişik
   yerlerinde kanamalar da olabilir.

42
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Belirtileri Nelerdir ?

   İleri evrede;
    burun kanaması, kanlı kusma, kanlı dışkı ve kanlı idrar
   sıktır,
    genellikle hepatit görülür,
    ağır olgularda hastalığın 5. gününden itibaren karaciğer,
   böbrek ve akciğer yetersizlikleri görülebilir,
    ateş 5 veya 12. güne kadar çıkar ve yavaş yavaş düşer,
    iyileşme dönemi uzun sürer,


43
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Ölüm nedeni ?

   Ölüm olayları daha çok hastalığın ikinci haftalarında
   (5-14 gün) görülebilmekte ve bu oran yaklaşık %
   30’ları bulabilmektedir. İyileşme hastalığın
   dokuzuncu veya onuncu günlerinde olmaktadır.
44
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl kuşkulanırız ?

   Yukarıdaki belirtilerin bulunduğu kişilerin son iki hafta içinde;
    Kene ısırması veya kene ile temas hikâyesi varsa,
    Çalı, çırpı, su kenarları veya gür otların bulunduğu
   alanlara piknik amaçlı veya diğer bir sebeple gitmeleri söz
   konusu ise,
    Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya diğer
   dokularına temasları var ise,
    Bu hastalığa yakalanmış kişilerin kan ve vücut sıvılarına
   bir temasları olmuş ise Kırım-Kongo kanamalı ateşinden
   şüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakın sağlık
   kuruluşuna başvurulmalıdır.

45
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Isırınca ne yapmalıyız ?

    Yapışan keneler ise kesinlikle öldürülmeden,
   ezilmeden/patlatılmadan ve kenenin ağız kısmı
   koparılmadan, bir pensle doğrudan düz olarak,
   döndürmeden yavaşça çekilip alınmalıdır. Isırılan
   yere; bol sabunlu suyla yıkanıp temizlendikten
   sonra iyotlu antiseptik(tendürdiyot) sürülmelidir.
   (şayet sabunlu su bulunmaz ise alkol içeren
   mendiller kullanılabilinir).

46
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Isırınca ne yapmalıyız ?

    Çıplak elle keneye temas edilmemeli eğer elle
   tutulacaksa eldiven giyilmeli veya naylon bir poşet
   yardımı ile keneler toplanmalıdır.
47
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Isırınca ne yapmalıyız ?

    Vücuttaki kenelerin üzerine herhangi bir kimyasal
   madde (alkol, kolonya, gazyağı v.b) dökülmemeli,
   sigara veya ateş kullanarak keneler
   uzaklaştırılmamalıdır. Çünkü bu maddeler kenenin
   kusmasına sebebiyet vereceğinden hastalık
   bulaştırma riskini artırmaktadır.48
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Isırınca ne yapmalıyız ?

    Isırılan kişi iki hafta süreyle ateş,yoğun halsizlik,
   baş ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler yönünden
   takip edilmesi gerekmektedir. (ateşin 38,3 °C veya
   üzerinde olması halinde acilen tam teşekkülü
   hastaneye başvurulmalıdır)
49
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
50
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
51
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
52
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi
53
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Kene riski olan yerlerde bulunuldugunda, vücudu
   tamamen örtecek
   giysiler giyilmeli ve açık renkli elbiseler tercih
   edilmelidir.
54
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Kenelerin vücuda girebilecegi açıklıkların
   kapatılması önemlidir (Pantolon paçalarının çorap
   içine konulması, çizme giyilmesi vb.).
55
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Kırsal alanlara gidildiğinde vücudun açıkta kalan
   kısımlarına repellent olarak bilinen böcek kovucu
   maddelerin sürülmesi, kenelerin birkaç saat vücuda
   yaklaşmalarını engellemektedir.
56
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği
   alanlarda bulunulması - yaşanması durumunda,
   vücut belirli aralıklarla kene yönünden muayene
   edilmelidir.
57
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Dıs elbiselere, yıkamaya da dayanıklı olan, etki
   süresi uzun kene öldürücü ilaçlar (insektisit)
   sürülmesi etkili bir korunma aracı olabilmektedir.
58
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Ormanlarda çalışan işçilerin ve ava çıkanların
   lastik çizme giymeleri veya pantolonlarının
   paçalarını çorap içine almaları kenelerden koruyucu
   olabilmektedir.
59
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Vücut kene yönünden sık sık kontrol edilmeli,
   kene varsa bir pens veya cımbızla, kenenin deriye
   yapıştığı yerden tutulup sağa sola oynatılarak çivi
   çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Kene vücuttan ne kadar
   kısa sürede çıkarılırsa hastalık riski de o kadar
   azalmaktadır.60
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Keneyi vücuttan uzaklaştırma konusunda bilgi
   sahibi olmayanlar dışında, vücuda yapışmış
   kenenin uzaklaştırılması için sağlık kurulusuna
   başvurmaya gerek bulunmamaktadır. Vücuttan
   kene uzaklaştırmak usulünce yapıldığı takdirde
   kolayca ve risksiz yapılabilecek bir işlemdir. Kene
   çıkarıldıktan sonra kenenin yapıştığı yere
   tentürdiyot gibi antiseptik maddeler sürülmelidir.

61
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Vücudundan kene yapışan kişiler 10 gün kadar
   ani başlayan ateş, bas ağrısı, yoğun halsizlik,
   bulantı ve kusma gibi şikâyetler yönünden
   kendilerini izlemeli, böyle bir şikâyetin olması
   durumunda en yakın sağlık kurulusuna
   başvurmalıdır.62
   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL
        MÜDÜRLÜĞÜ
   Karantina Daire Başkanlığı    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi


   Nasıl korunuruz ?

    Vücuttan uzaklaştırılan keneler çamaşır suyu,
   alkol veya insektisit içine atılarak öldürülmelidir.
63
    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi

   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
     Karantina Daire Başkanlığı
64
    Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi

   HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
     Karantina Daire Başkanlığı
65
        HUDUT ve SAHĠLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

       Karantina Daire Başkanlığı

 Kırım – Kongo
Kanamalı Ateşi ve
   Kene


        TEŞEKKÜRLER …

             Dr. Ali AY
       Epidemiyoloji ve Seyahat Sağlığı Şubesi

								
To top