MERA on Tour MERA Konkurrenskraft - Formning, fogning by wgl15609

VIEWS: 0 PAGES: 6

									MERA on Tour: MERA Konkurrenskraft –
Formning, fogning och tillverkningsberedning för
ökad tillväxt
Mål med turnén

  1) Att sprida kunskap om MERA-programmet till en större krets av svenska
   företag genom uppsökande seminarier på tre orter

  2) Att sprida resultat från MERA-projekt inom Hytt- och Karossklustret till
   alla berörda och intresserade på företag, högskolor och institut i olika delar
   av landet

  3) Att informera om hur företag som inte själva deltagit i projekten kan få
   tillgång till resultat i framtiden

  4) Inbjuda till aktivitet i det planerade forskningsprogrammet
   Fordonsforskning för Innovation.

Genomförande

Viktiga resultat från 18 projekt presenterades av antingen projektledare, en
forsknings/företagspartner eller av turnéledningen från Hytt- och Karossklustret.
Nader Asnafi, Volvo Personvagnars representant i MERA Gouvernance Board
inledde varje dag med en bakgrund till MERA-programmet, och avslutade med en
introduktion till det nya planerade forskningsprogrammet. Vid frågestunderna

                     1

                                      BOEL WADMAN, 2008-11-10
fanns också möjlighet att ge synpunkter på kommande projektaktiviteter, vilket
flera åhörare hörsammade.

Orterna Umeå, Borlänge och Jönköping valdes för att nå företag och
underleverantörer i en stor del av Sverige, och inbjudan spreds via MERA-
projektens adressregister, Swereas intressentföreningar samt genom företagen
Volvo Trucks i Umeå, Almi, lokala IUC, Triple Steelix, SSAB Tunnplåt och
Högskolan i Jönköping. Seminarierna var kostnadsfria, och bidrag från
VINNOVAs teknikspridning beräknas användas för förtäring och lokaler.
Studiebesök för intresserade anordnades av värdarna Volvo (hyttmontering) och
SSAB Tunnplåt (valsverket). I Jönköping var Tekniska Högskolan värd för
seminariet.

Mellan 35 och 20 personer deltog per dag, med flest åhörare i Umeå och
Jönköping, och något färre i Borlänge. Åhörare. Ca 30 % av företagen hade inte
deltagit i ett MERA-projekt. Totalt ca 90 mycket aktiva personer från
fordonsföretag, underleverantörer och högskolor deltog i seminarierna, och alla
var nöjda med upplägget (listorna nedan visar anmälda i förväg, några tillkom
under dagarna).

Seminarieformatet var mycket lyckat och turné-ledningen (Elisabeth, Boel, Arne
och Nader) drog lärdomar av detta format och kommer säkerligen att använda sig
av detta format i kommande (inte nödvändigtvis MERA-relaterade)
resultatspridningsaktiviteter och andra typer av seminarier/sammankomster.

Några kommentarer från diskussioner vid seminarierna

  •  Företag som deltagit i projekten inom Hytt och Kaross var mycket nöjda
    med sitt deltagande, och såg både de tekniska resultaten och det ökade
    samarbetet mellan olika företag, institut och högskolor i MERA-projekten
    som en väsentlig del av projektleveransen.

  •  Kommunikationen mellan företag och forskningsutförare har förbättrats
    avsevärt genom MERA-programmets fokuserade satsning på
    produktionsteknisk forskning och de bildade klustergrupperna.
                    2

                                     BOEL WADMAN, 2008-11-10
Umeå den 4 november 2008
Presentatörer

Nader Asnafi        Volvo Personvagnar
Arne Melander       Swerea KIMAB
Elisabeth Sagström     Swerea IVF
Boel Wadman        Swerea IVF
Roger Andersson      Svensk Vertygsteknik
Göran Berglund       ACCRA
Peter Jonsson       Volvo Aero
Mats Oldenburg       LtU
Jack Samuelsson      VCE
Håkan Sundberg       AB Volvo

Deltagare

Jaakko Hakala       Danatec
Peter Hedlund       Danatec
Lars Jonsson        Danatec
Göran Sundqvist      Danatec
Richard Larker       Indexator
Tomas Bodén        Nymek
Christian Strand      Nymek
Robert Ågren        Nymek
Jörgen Wiklander      Permascand
Malin Eliasson       Volvo Lastvagnar
Ulf Holmgren        Volvo Lastvagnar
Yngve Häggström      Volvo Lastvagnar
Magnus Johansson      Volvo Lastvagnar
Anders Jonsson       Volvo Lastvagnar

                3

                         BOEL WADMAN, 2008-11-10
Mikael Jonsson      Volvo Lastvagnar
Roger Jonsson      Volvo Lastvagnar
Lars-Ove Karlsson    Volvo Lastvagnar
Niclas Karlsson     Volvo Lastvagnar
David Law        Volvo Lastvagnar
Anette Nilsson      Volvo Lastvagnar
Martin Olsson      Volvo Lastvagnar
Jesper Gran       ÅLÖ
Seth Karlsson      ÅLÖ
Borlänge den 5 november 2008
Presentatörer

Nader Asnafi       Volvo Personvagnar
Arne Melander      Swerea KIMAB
Elisabeth Sagström    Swerea IVF
Boel Wadman       Swerea IVF
Michael Lindgren     Ortic
Joakim Larsson      SSAB Tunnplåt

Deltagare

Hans Gustafson      Bendiro AB
Kennet Olsson      Business Development Automotive
Lars Melin        Consulting AB
Fredrik Pettersson    Consulting AB
Martin Björling     SSAB Tunnplåt
Robert Bjöör       SSAB Tunnplåt
Magnus Eriksson     SSAB Tunnplåt
Anders Halldin      SSAB Tunnplåt
Jarmo Hirvelä      SSAB Tunnplåt
                4

                              BOEL WADMAN, 2008-11-10
 Gani Mohammed Abdul    SSAB Tunnplåt
 Thomas Mueller      SSAB Tunnplåt
 Tony Nilsson       SSAB Tunnplåt
 Frank Ruijs        SSAB Tunnplåt
 Robert Ström       SSAB Tunnplåt
 Anders Sundberg      SSAB Tunnplåt
 Börje Sundell       SSAB Tunnplåt
 Lars Troive        SSAB Tunnplåt
 Sigge Ben Atilla     SSAB Tunnplåt
 Bengt Löfgren       Triple Steelex
 Sofia Käck        Högskolan Dalarna
 Tahir Mohammed      Högskolan Dalarna
 Jönköping den 6 november 2008
Presentatörer

Nader Asnafi        Volvo Personvagnar
Arne Melander       Swerea KIMAB
Elisabeth Sagström     Swerea IVF
Boel Wadman        Swerea IVF
Anna-Karin Christiansson  Högskolan Väst
Kenneth Kjelsson      Volvo Personvagnar
Bertil Jonsson       VCE
Niclas Strömberg      Tekniska Högskolan i Jönköping

Deltagare

Ingemar Haase       AQ Holmbergs
Per Nilsson        AQ Holmbergs
Lars Hammar        Faurecia Exhaust Systems
Linus Nyman        Faurecia Exhaust Systems

                 5

                              BOEL WADMAN, 2008-11-10
Hans Berntsson          GGP Sweden AB
Ivan Judinsson          Gnohow i Gislaved
Bo Willermark          Gnohow i Gislaved
Stefan Bennedahl         Lindén International
Peter Cindric          Lindén International
Mikael Englöf          Lindén International
Gunnar Aili           Scania CV
Yngve Bergengren         Scania CV
Claes Carlson          Scania CV
Conny Elmbro           Scania CV
Mats Eskner           Scania CV
Rikard Ottosson         Scania CV
Ulf Petersson          Scania CV
Staffan Pettersson        Scania CV
Per-Ola Svensson         Scania CV
Martin Andersson         Veprox
Mikael Cederfeldt        Tekniska Högskolan i Jönköping
Staffan Sunnersjö        Tekniska Högskolan i Jönköping
Joel Johansson          Tekniska Högskolan i Jönköping
 Turnéledningen från Hytt och Kaross, fr. v. Boel Wadman Swerea IVF, Arne
 Melander* Swerea KIMAB, Nader Asnafi Volvo Personvagnar, och Elisabeth
 Sagström* Swerea IVF.
 *Akademisk koordinator i Hytt- och Karossklustret.                    6

                                   BOEL WADMAN, 2008-11-10

								
To top