PEMBETULAN KADAR PERLINDUNGAN

Document Sample
PEMBETULAN KADAR PERLINDUNGAN Powered By Docstoc
					       PILIHAN PELAN BARU UNTUK TAHUN 2010:
             PEMBETULAN
             6 APRIL 2010
  PELAN TAKAFUL KHAIRAT INDIVIDU

 Umur                      Sumbangan         Manfaat Perlindungan (RM)
           Pilihan Pelan
 Peserta                    Tahunan (RM)      Urus Jenazah       Kematian

        1. Khairat Asas            15.00         500.00           500.00
        2. Khairat Mulia           20.00         500.00          1,200.00

 18 – 65    3. Khairat Sayang           25.00         500.00          2,200.00

        4. Khairat Kasih           30.00         500.00          3,000.00

        5. Khairat Prihatin          35.00         500.00          4,000.00
 66 – 80    6. Khairat Kifaalah          30.00         400.00            0.00

Nota: Pembetulan bagi kadar Pelan 2 untuk Perlindungan Kematian. Maafkan atas kesilapan taip.


  PELAN TAKAFUL KHAIRAT KELUARGA
 Sumbangan                                            Manfaat
                      Ahli Yang Dilindungi
Tetap Tahunan                                          Kematian (RM)
                  Ahli atau pasangan (18-65 tahun)                 1,000.00
RM25.00 untuk           Ahli atau pasangan (66-75 tahun)                  500.00
 satu keluarga
             Anak (sehingga 3 kematian dalam setahun dari
                                                    500.00
            semua anak-anak layak dalam keluarga tersebut)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:46
posted:4/25/2010
language:Malay
pages:1