AL Safety Design by vla87225

VIEWS: 6 PAGES: 1

									AL Safety Design


       Käyttövarmuussuunnittelu
AL Safety Design Oy
on v.1991 perustettu
riippumaton yksityinen
konsulttitoimisto.

Olemme erikoistuneet

• Luotettavuustekniikkaan
• Turvallisuus- ja riskianalyyseihin
• Laatutekniikkaan

Toimeksiannot teemme alan
viimeisimpien standardien ja
käytäntöjen mukaisesti.

Olemme tehneet käyttö–
varmuussuunnittelua
voimalaitoksille, paperikoneille,
kulkuneuvoille, vaativille
instrumenteille,
                    AL Safety Design:lla on laaja kokemus käyttövarmuussuunnit-
ohjausjärjestelmille jne.       telusta eri teollisuuden aloilla. Laadimme tarvittavat suunnitelmat
                    kehitys– ja hankintaprojekteihinne:


                     •  Käyttövarmuuden hallinta
                           - osana suunnittelu– tai hankintaprojektia

   Reliability, Safety
                     •  Käyttövarmuusmalli, RAM-analyysi
                           - “pullonkaulojen” analysointi, vaikutus ja poistaminen
        and
                     •  Epäkäytettävyyskustannukset
  Quality Engineering                - vika-, huolto- ja seisokkikustannusten ennuste (= LCC)

      Services           •  Vaatimukset toimittajille
                           - käyttövarmuustakuu, -analyysit, sopimukset

                     •  Käyttövarmuuden seuranta
                           - vika– ja häiriötietojen keruu ja käsittelyjärjestelmät
  AL Safety Design
                     •  Datakartoitukset, käyttövarmuus
       Osoite
 Yläportti 1B, 02210 ESPOO        Asiakkaitamme mm: JP International, Boise Cascade (USA), Primalco, Fortum,
                     Metso, Borealis, Foster Wheeler Energia, UPM–Kymmene, Tampella Power, VR,
 WWW.ALSAFETY.COM             Rautaruukki Transtech, Det Norske Veritas, Rintekno jne.

   Puhelin: 09-884 3066         * RAM=Reliability, Availability, Maintainability. LCC= Life Cycle Cost
   Faksi: 09-863 0454

 Email: webmaster @ alsafety.

								
To top