CONTOH KERTAS KERJA BANTUAN by ebookadsense

VIEWS: 1,372 PAGES: 5

									         CONTOH FORMAT KERTAS KERJA
      PERMOHONAN BANTUAN PENGUKUHAN/PEMANTAPAN
      PEMASARAN/PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SKM1.  LATAR BELAKANG

   1.1  Nama         :

   1.2  Alamat        :


   1.3  Tarikh Daftar    :

   1.4  Nombor Daftar    :

   1.5  Jumlah Syer/Yuran  :

   1.6  Bilangan Anggota   :

   1.7  No. Telefon/Fax   :

   1.8  Aktiviti       :
2.  PERMOHONAN BANTUAN

   2.1  Jumlah        :

   2.2  Tujuan        :
3.  PENTADBIRAN/PENGURUSAN

   3.1  Bilangan Anggota     :
      Lembaga

   3.2  Ahli Lembaga Utama    :

       Pengerusi       :

       Bendahari       :

       Setiausaha       :
                            1
   3.3  Pekerja Tetap       :

   3.4  Mesyuarat Agung Akhir   :

   3.5  Mesyuarat ALK       :
                   :
                   :


4.  AKTIVITI EKONOMI SEMASA KOPERASI
5.  KEWANGAN KOPERASI

   5.1  Lampirkan penyata kewangan beraudit terakhir
   5.2  Kedudukan Akaun Untung Rugi 2 tahun kebelakangan


      Pendapatan
      Perbelanjaan
      Keuntungan
      Margin Keuntungan (%)


   5.3  Analisa Kewangan


      Profit Margin (%)
      Current Ratio (X)
      Net Working Capital (RM)
      Gearing Ratio (X)
      Net Tangible Assets (RM)
      EPS (sen)
      Return On Assets (X)
      Return On Equity (X)
      Dividen (%)
                               2
   5.4  Kewangan Semasa

      (a)  Baki bank
      (b)  Sipiutang
      (c)  Siberhutang
      (d)  Simpanan Tetap
      (e)  Pelaburan
      (f)  Pinjaman Jangka Panjang
         Institusi Meminjam :
         Jumlah :
         Tempoh :
         Kadar Faedah :
         Tujuan :
         Ansuran Bulanan :
         Baki Pinjaman :6.  CADANGAN PROJEK

   6.1.  Keterangan Projek

      6.1.1 Lokasi      6.1.2 Latar belakang
   6.2  Sebab Pemilihan Projek
   6.3  Pengurusan
   6.4  Daya Maju Projek                      3
      6.4.1 Aliran Tunai Projek (Dilampirkan)
      6.4.2 Anggaran Untung Rugi Projek (tahun pertama)
7.  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN


   7.1  Analisa Kekuatan
   7.2  Analisa Kelemahan
   7.3  Analisa Peluang
   7.4  Analisa Ancaman
8.  ULASAN DAN PANDANGAN PEGAWAI PENYELIA                                4
   8.1  Pentadbiran (Termasuk pematuhan Akta)
   8.2  Kewangan
   8.3  Pengurusan Projek
   Tarikh :            Tandatangan :
                   Nama :9.  PERAKUAN PENGARAH SKM CAWANGAN
   Tarikh :            Tandatangan :
                   Nama :
                           5

								
To top