Docstoc

BORANGTUNTUTAN PERJALANAN

Document Sample
BORANGTUNTUTAN PERJALANAN Powered By Docstoc
					                                LAMPIRAN A .

 KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI
   BAGI BULAN :     /


            MAKLUMAT PEGAWAI

Nama (Huruf Besar) :

No. Kad Pengenalan :

Gred / Kategori /  :

( Kumpulan * )

Jawatan :   PEN. PEG. TEKNOLOGI MAKLUMAT

               Gaji    :        RM

Pendapatan ( RM ) :      Elaun-Elaun :       RM

               Jumlah     :      RM

               Jenis Model    :
               No. Kenderaan     :
               Kuasa ( C.C )   :
               Kelas Tuntutan     :    A/B/C/D/E(**)


Alamat Pejabat        HOSPITAL TUANKU FAUZIAH KANGAR, PERLIS
Alamat Rumah
Nama Bank


No Akaun

               M/S 1
                              Kenyataan Tuntutan
                               Elaun Perjalanan
                    KENYATAAN TUNTUTAN

             Wa ktu                     Jarak ( Km )
 Tarikh     Bertolak     Sampai  Tujuan / Tempat           RM
                               Jumlah : RM
* Cacatan :-
        X Elaun Loging Sebanyak RM    / Hari=
        X Elaun Hotel Sebanyak RM    / Hari=
        X Elaun Makan Sebanyak RM    / Hari=
        X Elaun Harian Sebanyak RM    / Hari=
                        M/S 2
                                    Kenyataan Tuntutan
                                     Elaun Perjalanan
            TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN


Bagi  :

  500 Km Pertama          :    Km X          : RM

  501 Km hingga     1000 Km :     Km X          : RM

 1001 Km hingga     1700 Km :     Km X          : RM

 1701 Km Seterusnya        :    Km X          : RM                                   : RM
            TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

      Teksi     ( Resit                  ) : RM

      Bas      ( Tiket                  ) : RM

      Kereta Api   ( Tiket                  ) : RM

      Feri      ( Tiket                  ) : RM

      Kapal Terbang                       : RM
                               JUMLAH : RM


             TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

       X Elaun Makan Sebanyak RM :      / Hari     : RM
       X Elaun Harian Sebanyak RM :      / Hari     : RM

  X Elaun Makan Kursus Sebanyak RM :        / Hari     : RM


                               Jumlah : RM
                       M/S 3                                    Kenyataan Tuntutan
                                     Elaun Perjalanan
      TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL ( BSH ) / ELAUN LOGING


    X BSH Sebanyak RM               / Hari           : RM

    ( Resit              )
    Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan                  : RM


 x   Elaun Loging Sebanyak RM            / Hari           : RM


                                     Jumlah : RM


                  TUNTUTAN PELBAGAI


              Tol ( Resit                     ) : RM
     Tempat Letak Kereta ( Resit     No.               ) : RM
             Dobi ( Resit                     ) : RM
              Pos ( Resit                     ) : RM
      Telefon, Teleks, Fax ( Resit                     ) : RM

    Kerugian Pertukaran Mata Wang Asing ( @ 3 % )
    ( Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan
    dan Brunaei Darussalam Sahaja )                      : RM


                                JUMLAH TUNTUTAN : RM

                     PENGAKUAN


Saya Mengaku Bahawa ;
   a) Perjalanan Pada Tarikh-Tarikh Tersebut Adalah Benar dan Telah Dibuat
     Atas Urusan Rasmi;
   b) Tuntutan Ini Dibuat Mengikut Kadar dan Syarat Seperti Yang Dinyatakan
     Di Bawah Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai Bertugas Rasmi dan / atau
     Pegawai Berkursus Yang Berkuasa Semasa ;
   c) Perbelanjaan Yang Bertanda ( * ) Berjumlah Sebanyak / Telah Sebenarnya
     Dilakukan dan Dibayar Oleh Saya ;

                        M/S 4

                                          Kenyataan Tuntutan
                                           Elaun Perjalanan
    d) Panggilan Telefon Sebanyak RM                  Dibuat Atas Urusan
     Rasmi: dan
    e) Butir-Butir Seperti Yang Dinyatakan Di Atas Adalah Benar dan Saya
     Bertanggungjawab Terhadapnya.


Tarikh :
                                  ( Tandatangan )                  PENGESAHANAdalah Disahkan Bahawa Perjalanan Tersebut Adalah Atas Urusan Rasmi. Tarikh :
                                  ( Tandatangan )


                                    ( Nama )


                                    ( Jawatan )
                                 b.p. Ketua Setiausaha /
                                  Pegawai Pengawal

            PENDAHULUAN DIRI ( jika ada )


  Pendahuluan Diri Diberi  :                      RM
  Tolak ( Tuntutan Sekarang ) :                     RM


  Baki Tuntutan / Baki Dibayar Balik                   RM


  Cacatan :
     ( * ) - Jika Pegawai Memilih Untuk Tidak Menerima SSB
     ( ** ) - Potong Mana Yang Tidak Berkenaan
                    M/S 5
                                      Kenyataan Tuntutan
                                       Elaun Perjalanan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:349
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:5