BORANG TUNTUTAN by ebookadsense

VIEWS: 877 PAGES: 5

									     UKM Pakarunding Sdn. Bhd. (561663-U)
     UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
     43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan.
     Tel : 03-89250552/89213142 Fak : 03-89252469
     e-mel : ceo@pakarunding.ukm.my


                  BORANG TUNTUTAN
               BAGI ............................., ..................
                      (Bulan)         (Tahun)


NAMA PROJEK :                                     Kod Projek :


                   MAKLUMAT PEGAWAI

Nama (Huruf Besar) :

No. Kad Pengenalan :                                 UKM (PER) :

No. Tel (Bimbit) :                    e-mail :

Gred/Kategori/ [kumpulan ] :

Jawatan :

                   Gaji :

Pendapatan (RM)           Elaun :

                   Jumlah :

                   Jenis/Model :

Kenderaan              No. Pendaftaran :

                   Kuasa :

                   Kelas Tuntutan :

Alamat Pejabat
Alamat Rumah
               KENYATAAN TUNTUTAN

        Waktu                         Jarak
Tarikh                 Tujuan/Tempat
     Bertolak  Sampai                      (km)
                            Jumlah (km)


                                       2
           TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Bagi kelas A;


 500 km pertama:           km x 70 sen/km:         RM
 501 km hingga 1000 km        km x 65 sen/km:         RM
 1001 km hingga 1700 km        km x 55 sen/km:         RM
 1,701 km dan seterusnya       km x 50 sen/km:         RM


                          Jumlah  RM

          TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM *

 Teksi     [ Resit                      ] : RM

 Bas      [ Resit                      ] : RM

 Kereta Api [ Resit                        ] : RM

 Feri     [ Resit                      ] : RM

 Lain-lain                             : RM

                          Jumlah    RM

             TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

     x  Per Diem sebanyak RM      /hari           RM

     x Elaun Makan sebanyak RM     /hari           RM

     x Elaun Harian sebanyak RM     /hari           RM

                          Jumlah    RM

 * Sila sertakan tiket / resit-resit sebagai bukti perjalanan.
                                      3
       TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING

   x BSH sebanyak RM        /hari                RM
[ Resit                                ]

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :                 RM

   x Elaun lojing sebanyak RM       / hari :           RM

                             Jumlah    RM

                 TUNTUTAN PELBAGAI

Tol [ No. Resit                          ]    RM

Tempat Letak Kereta [ No. Resit                  ]    RM

Dobi [ No. Resit                         ]    RM

Pos [ No. Resit                          ]    RM

Telefon, Teleks, Faks [ No. Resit                 ]    RM

Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%)    :             RM
[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei D.S.)

                   JUMLAH TUNTUTAN RM


               PENDAHULUAN DIRI (Jika Ada)

 Pendahuluan Diri diberi                          RM

 Tolak : Tuntutan Sekarang                         RM

 Baki dituntut / Baki dibayar balik                    RM
                                        4
                   PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa :

(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;

(b) tuntutan ini dibuat megikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah
  peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang
  berkuatkuasa semasa;

(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM               telah sebenarnya
  dilakukan dan dibayar oleh saya;

(d) panggilan telefon sebanyak RM       dibuat atas urusan rasmi; dan

(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab
  terhadapnya.


 …..……………………………………….…                 Tarikh : ………………………………..
     (Tandatangan)


                   PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa pejalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Perakuan Penyelaras Projek :
 …………………………………………….               Tarikh : ...............................................
(          )
             UNTUK KEGUNAAN PEJABAT UKMP


Disemak oleh :                Diluluskan oleh :


………………………………………………..             ………………………………………………….
(         )             (         )

Tarikh :                   Tarikh :
                                                      5

								
To top