BORANG PENYERTAAN KAM by ebookadsense

VIEWS: 453 PAGES: 2

									               BORANG PENYERTAAN
      KARNIVAL ANAK MALAYSIA BIRMINGHAM 2003

Nama:                   Tel:        E-mel:

    PERTANDINGAN         KATEGORI   UMUR    Jumlah Penyertaan

    KUIZ (BM + BI + UI)            < 16 thn      Kumpulan
    3 peserta satu Kumpulan          < 12 thn      Kumpulan

    SYARAHAN           B Malaysia  < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang
                   B Inggeris  < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang

    BERCERITA           B Malaysia  < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang
                   B Inggeris  < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang

    DEKLAMASI SAJAK /       B Malaysia  < 16 thn      Orang
    POEM                    < 12 thn      Orang
                   B Inggeris  < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang

    MENULIS KARANGAN       B Malaysia  < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang
                   B Inggeris  < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang

    MELUKIS (7 – 9 thn)                      Orang

    MEWARNA (< 6 thn)                       Orang

    NASYID (Maksima 10 peserta)  Lelaki              Kumpulan
                   Perempuan            Kumpulan

    HAFAZAN AYAT LAZIM             < 16 thn      Orang
                          < 12 thn      Orang

    MUSABAQAH AL-QURAN      Lelaki              Orang
                   Perempuan            Orang

    AZAN             Lelaki    < 12 thn      Orang

    KHAT                    < 16 thn      Orang

    TULISAN JAWI                < 12 thn      Orang




                                        1/2
  PERTANDINGAN             KATEGORI        UMUR      Jumlah Penyertaan

  BOLA SEPAK 6 sebelah         Lelaki         Dewasa            Pasukan
                                < 16 thn           Pasukan
                                < 12 thn           Pasukan

  BOLA JARING             Wanita         Dewasa            Pasukan
                                < 16 thn           Pasukan

  SEPAK TAKRAW             Lelaki         Dewasa            Pasukan

  SEPAK RAGA BULATAN          Lelaki         Dewasa            Pasukan
  (5 orang satu Pasukan)

  PING PONG Perseorangan        Lelaki         Dewasa            Orang
                     Wanita         Dewasa            Orang

  PING PONG Beregu           Lelaki         Dewasa            Regu
                     Wanita         Dewasa            Regu

  BADMINTON Beregu           Lelaki         Dewasa            Regu
                                < 16 thn           Regu
                     Wanita         Dewasa            Regu
                                < 16 thn           Regu

  BOLA TAMPAR             Lelaki         Dewasa            Pasukan
                     Wanita         Dewasa            Pasukan

  DAM HAJI                                         Orang

  CONGKAK                                         Orang

  BATU SAREMBAN                                      Orang

  DART                                           Orang

  BAYI SIHAT                         < 2 thn           Orang



Nota:
    ‘Nama’ bermaksud nama perseorangan, kumpulan atau persatuan
    Sila nyatakan nombor telefon (sama ada talian tanah atau mobil) dan alamat e-mail
    Untuk menyertai pertandingan, sila klik dalam kekotak dan tandakan ‘X’ dan jumlah penyertaan
    Topik syarahan dan karangan, dan tajuk cerita dan sajak akan dimaklumkan
    Peserta pertandingan melukis dikehendaki membawa pensil warna
    Peserta pertandingan mewarna dikehendaki membawa pensil warna atau krayon
    Peserta pertandingan nasyid hanya perlu mendendangkan satu lagu (pilihan sendiri)
    Ayat-ayat Lazim untuk pertandingan hafalan akan dimaklumkan
    Ayat-ayat Al-Quran untuk pertandingan musabaqah akan dimaklumkan
    Penganjur akan menyediakan kesemua peralatan sukan, tetapi peserta digalakkan membawa
    sendiri peralatan seperti reket badminton dan bat ping pong
    Kategori dan/atau Umur jika tidak dinyatakan dalam Borang bermakna penyertaan adalah tidak
    tertakluk kepada jantina dan/atau had umur
    Sila e-melkan Borang yang siap diisi kepada : nor_ns2002@yahoo.com


                                                    2/2

								
To top