BORANG MAKLUMAT TAMBAHAN SPP

					                                                           LAMPIRAN L1
                                                         BK-4.9-BP-04-00-01
                     BORANG MAKLUMAT (TAMBAHAN)

1.  Nama :: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.  No. Kad Pengenalan : (B) …………………………..……………. (L) ……………………………………Tarikh Lahir : …………………………….
3.  Alamat Tempat Bertugas     : ……………………………………………………………………………………………………………………………
                   …………………………………………………………………………………………………………………………….
4.  No. Telefon : (P) ………………………………. (HP/R) ……………………………………………. No. Faks : …………………………………….
5.  Tarikh melapor diri bertugas : (Isi yang mana berkenaan)
   5.1 Guru Sandaran Terlatih (Belum lantik tetap)     5.2 Guru PPPBS/PPPLD Tetap (Sepenuh masa/PJJ)
    a. Tarikh lapor diri di Kementerian Pelajaran     a. Tarikh Lantikan Pertama : ……….…………………………………..…
      bagi calon Semenanjung yang ditempatkan
      di Sabah dan Sarawak:               b. Tarikh Pengesahan Perkhidmatan : ….………………………….……
      ……….…..………………………………………………….
                                c. Jawatan/Gred (Sekarang) …….…………………….………………….
    b. Tarikh Lapor diri di Sekolah
      Pertama : …………………………….…………………….          d. Tarikh Penempatan semula selepas tamat cuti belajar
                                 ……...……………………………………………………………………..
    c. Nama dan Alamat Sekolah
      Pertama : ……...………….……………………………….         e. Bagi Calon lulusan luar negeri, tarikh lapor diri di Bahagian
      ………...….…………………………………………………              Biasiswa : …….…………….……………………………………………
      ………...….…………………………………………………
      …….……….………………………………………………..            f. Kursus Induksi/PAK* : Lulus penuh/lulus sebahagian/gagal/
                                 belum menduduki*
    d. Elaun diterima : RM ………….…….……………………..
                               g. Tarikh Pergerakan gaji (TPG) : ….…………………………………….

                                   h.  Gaji pokok semasa TPG terakhir : …………………………………..
6.  Kelayakan Akademik
   Ijazah/Diploma/*        : Nama Institusi IPT    : …...…..…………………………………………………………………………...
        Status Ijazah*    Nama Ijazah/Diploma*   : ...…..……………………………………………………………………………...
      Sepenuh      PJJ   Pengkhususan/Opsyen    Major ………………………………..Minor ….……………………………...
      Masa           Tarikh Lulus**      : ...…..……………………………………………………………………………...
                   Nilai Taraf        : Am/Kepujian/Separa Professional/
      (Sila tandakan)                    Professional/Perakaunan* (Sila rujuk laman web JPA)

                   No. Ruj. Surat JPA   : …………………………………………….. Tarikh : ……………….……..……
   STPM/STP/HSC*         : Lulus Penuh/Lulus Sebahagian/Gagal*  Tahun** : ……………………………………..
                     (Lulus Penuh = P.Am Lulus+3E/2C/B+D/A+E/2E+2R atau 4E dalam 2 Sijil/3

   SPM/SPVM/           : Tahun Lulus**       : ……………………………….. Bahagian : ….………………………………….
   SPMV/MCE*

   Kepujian B. Melayu       : Nama Sijil : SPM/SPVM/SPMV/SAP/STPM/STP/HSC/Univ. (UM, UPM dan USM) Bahagian : ………
                   Tahun Lulus** : …………………………….. Ujian Lisan*       : Lulus/Gagal
7.  Kelayakan Ikhtisas
   Ijazah/Diploma/Sijil*
        Status Ijazah*    Nama Institusi            : …………………………………………………………………………………..
      Sepenuh      PJJ  Nama Kelayakan Ikhtisas       : …………………………………………………………………………………..
      Masa                             …………………………………………………………………………………..
                                     …………………………………………………………………………………..
      (Sila tandakan)     Pengkhususan / Opsyen        Major ……………………….…...……Minor …..……...……………………..
                   Tarikh Lulus**            : …………………………………………………………………………………..
8.  Maklumat Penempatan
      GST        CMK      PJJ        CLJ       Bekas Tentera/Polis
                                        LL
     (Sila tandakan)
  No. Rujukan                : …………………………………………………….. Tarikh :            …………………………………….
Nota:  GST - Guru Sandaran Terlatih
     CAL - Calon dari Agensi Lain yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Awam
     CMK - Guru Tetap yang mengikuti Ijazah secara Cuti Belajar Separuh Gaji
     SAN - Guru Sekolah Agama Negeri (Bawah Kerajaan Negeri)
     PJJ - Guru Tetap Yang Mengikuti ijazah Secara Sambilan / Pengajian Jarak Jauh
     SAR - Guru Sekolah Agama Rakyat
     CLJ - Calon yang telah meletak jawatan dalam perkhidmatan Awam
     PPGB-Program Pensiswazahan Guru Besar yang mengikuti Kursus Mod-Intensif
     Bekas Tentera/Polis - Bekas tentera/polis yang tamat tempoh berkhidmat dan tidak menerima pencen

   * Potong yang mana tidak berkenaan
   ** Seperti yang tercatat di sijil
                      SENARAI TUGAS DAN KO-KURIKULUM
Sila tanda (/) dan isi ruangan yang berkaitan

    SEKOLAH MENENGAH                        SEKOLAH RENDAH

    Mengajar Tingkatan :                      Mengajar Kelas :

(  )  Kelas Peralihan                    (  )  Pra Sekolah
(  )  Tingkatan 1                      (  )  Tahun 1
(  )  Tingkatan 2                      (  )  Tahun 2
(  )  Tingkatan 3                      (  )  Tahun 3
(  )  Tingkatan 4                      (  )  Tahun 4
(  )  Tingkatan 5                      (  )  Tahun 5
(  )  Tingkatan 6 Rendah                   (  )  Tahun 6
(  )  Tingkatan 6 Atas                    (  )  Kelas Bercantum
(  )  Matrikulasi                      (  )  Kelas Pemulihan
(  )  Kaunselor sepenuh masa
(  )  Lain-lain institusi : ……………………………………

    MATA PELAJARAN                KO-KURIKULUM              AKTIVITI-AKTIVITI LAIN
                                          Jawatan  Aktiviti          Jawatan
(  )  Alam dan Manusia            (  ) Pasukan Berunifom
(  )  Amalan Perdagangan           (  ) Bulan Sabit Merah      ………… ( ) Biasiswa            …………
(  )  Bahasa Melayu              (  ) Bomba            ………… ( ) Bilik Guru           …………
(  )  Bahasa Inggeris             (  ) Pancaragam         ………… ( ) Bimb. Dan Kaunseling      …………
(  )  Bahasa Cina               (  ) Pandu Puteri        ………… ( ) B.S.N             …………
(  )  Bahasa Arab               (  ) Kadet Remaja Sekolah    ………… ( ) Disilplin           …………
(  )  Bahasa Tamil              (  ) Pengakap          ………… ( ) Guru Asrama          …………
(  )  Biologi                 (  ) Seni Pertahanan Diri    ………… ( ) Guru Jadual Waktu       …………
(  )  Ekonomi                 (  ) Puteri Islam        ………… ( ) Harta Benda Sekolah      …………
(  )  Ekonomi Rumah Tangga          (  ) Polis            ………… ( ) Kes. Jalan Raya        …………
(  )  Fizik                  (  ) St. John Ambulan      ………… ( ) Koir              …………
(  )  Kemahiran Hidup Bersepadu        (  ) Tunas Puteri        ………… ( ) Panitia Mata Pelajaran     …………
(  )  Kesusasteraan Melayu          (  ) ………………………………….       ……………( ) Perpustakaan          …………
(  )  Kesusasteraan Inggeris         (  ) ………………………………….       ……………( ) PIBG              …………
(  )  Kimia                                     ( ) Pusat Kegiatan Guru      …………
(  )  Matematik                                   ( ) SPBT              …………
(  )  Matematik Tambahan           Permainan               ( ) ………….……………………         ……………
(  )  Muzik                                     ( ) ………….……………………         ……………
(  )  Pendidikan Islam            (  ) Badminton          …………
(  )  Pendidikan Jasmani           (  ) Bola Jaring         …………
(  )  Pendidikan Moral            (  ) Bola Lisut         ………… KEGIATAN DI LUAR SEKOLAH
(  )  Pendidikan Seni             (  ) Bola Sepak         …………
(  )  Pengajian Am              (  ) Bola Tampar         …………  Aktiviti             Jawatan
(  )  Perdagangan               (  ) Cator            …………
(  )  Prinsip Akaun              (  ) Congkak           ………… 1 ...………………………..          …………
(  )  Rampaian Sains             (  ) Guru Rumah Sukan      ………… 2 ………………………….           …………
(  )  Sains Pertanian             (  ) Hoki            ………… 3 …………………………..           …………
(  )  Sejarah                 (  ) Kriket           ………… 4 …………………………..           …………
(  )  Teknologi Maklumat           (  ) Olah Raga          ………… 5 ………………………….           …………
(  )  Biokimia                (  ) Ragbi            …………
(  )  Sukan Dan Rekreasi           (  ) …………………………………        …………
(  )  Kejuteraan Kimia            (  ) …………………………………        ………… PENGAKUAN
(  )  Hortikultur
(  )  Statistik                Persatuan/Kelab :              Saya mengaku dengan sesungguhnya
(  )  Syariah Islamiah                                   bahawa kenyataan ini adalah benar
(  )  Bimbingan Dan Kaunseling        (  ) Agama Islam         …………    kesemuanya:
(  )                      (  ) Bahasa Melayu        …………
(  )                      (  ) Bahasa & Sastera      …………
                        (  ) Bahasa Inggeris       …………
Mata Pelajaran Teknik dan            (  ) Bahasa Cina         …………    …………………………………………….
Vokasional/Lain-lain:              (  ) Bahasa Tamil        …………      (Tandatangan Calon)
                        (  ) Drama            …………
1. …...………………………………..              (  ) Geografi          …………    Nama (Huruf Besar) ………...………………..
2……. ..………………………………               (  ) Komputer          …………
3. ……...……………………………..              (  ) Matematik          …………    No. K/P : …...………………………………….
4. …….....……………………………              (  ) Mencegah Dadah       …………
5. ……..………………………………               (  ) Pengguna          …………    Tarikh : ……...…………………………………
6. …….....……………………………              (  ) Sains            …………
7. …….....……………………………              (  ) Sejarah           …………
8. ………..……………………………               (  ) Seni & Budaya        …………
                        (  ) ……………….………………….

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:296
posted:4/20/2010
language:Indonesian
pages:2