Docstoc

BORANG KAJI SELIDIK PERHEBAT

Document Sample
BORANG KAJI SELIDIK PERHEBAT Powered By Docstoc
					                                     JLP/KP/05
                BORANG KAJI SELIDIK

PERHEBAT sedang membuat kaji selidik keatas bekas peserta yang telah
menghadiri Kursus Refleksologi yang telah dilaksanakan dengan kerjasama
Seri Penawar Refexology Academy. Kajian ini adalah untuk mengenalpasti
tentang keberkesanan kursus tersebut dan samada tuan/puan mendapat
manafaat daripadanya. Hasil dari kaji selidik ini akan membantu PERHEBAT
untuk membuat perancangan samada kursus ini perlu diperbaiki dan
diteruskan atau sebaliknya. Kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk
melengkapkan ruangan-ruangan yang telah disediakan dibawah dan
mengembalikannya ke PERHEBAT melalui perkhidmatan pos (setem
disediakan)

A.    BUTIR-BUTIR PERIBADI

1.    Nama : ___________________________________ 2. No. Tentera : ________________

3.    Pangkat : ________________________________ 4. No. KP : ____________________

5.    Alamat Surat Menyurat : __________________________________________________

     ___________________________________________ Poskod ________________________

6.    No. Tel/HP : _______________________ 7. E-mail : ____________________________

B.    MAKLUMAT KERJAYA

8.    Adakah melibatkan diri dalam bidang Refleksologi      YA / TIDAK *
     atau bidang yang berkaitan ?
     (jika TIDAK ruangan selanjutnya tidak berkaitan)

9.    Penglibatan secara : SEPENUH MASA / SAMBILAN *

10.   Purata Pendapatan sebulan : RM _________________

11.   Kategori pelanggan : ORANG AWAM / SAUDARA / KAWAN *

12.   Tempat Operasi :  RUMAH / KEDAI / LAIN-LAIN *


C.    CADANGAN

13.   Sila nyatakan sebarang cadangan jika ada : ______________________________

     ___________________________________________________________________________

Nota :

* potong yang tidak berkaitan
……………………………………………. lipat disini ………………………………………….
                            Setem
     Kepada :

          Ketua Pengarah PERHEBAT
          Kompleks PERHEBAT
          Kem Sungai Buloh
          Peti Surat 65
          47000 SUNGAI BULOH
          Selangor Darul Ehsan

          (UP : Pengarah Pendaftaran LP & Promosi)
……………………………………………. lipat disini ………………………………………….

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:516
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:2