Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

BORANG JPJ

Document Sample
BORANG JPJ Powered By Docstoc
					                         JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA
                         BORANG PERMOHONAN LESEN MEMANDU                              (JPJL1)

i) Sila baca panduan di muka sebelah sebelum mengisi borang ini                                  (BORANG INTERNET)
ii) Gunakan HURUF BESAR

A. JENIS PERMOHONAN

B. BUTIR-BUTIR PEMOHON
  1. No. KP / Pasport /                                        2. Kategori
    Polis / Tentera

  3. Nama


  4. Alamat


  5. Poskod                         6. Bandar

  7. Negeri                                                     8. Jantina (L / P)
  9. Tempat Lahir                                        10. Tarikh Lahir
  (untuk PMA sahaja)
                                                              Hari Bulan    Tahun
C. BUTIR-BUTIR LESEN
  1. Untuk Permohonan Lesen Memandu Baru, atau Tambah Kelas sahaja

              Kelas          Tarikh Lulus            Siri DL 18 / JPJL 3

          i.
          ii.
          iii.
                    Hari    Bulan        Tahun

  2. Untuk Pertukaran Lesen sahaja
    Kod Negara / Agensi yang mengeluarkan Lesen Asal            Jika negara asing, Nyatakan
  3. Untuk Permohonan Salinan atau Permit Memandu Antarabangsa sahaja
    No. Siri Lesen

    Kelas Lesen  4. Tarikh Luput Lesen                            5. Tempoh Permohonan
    (jika berkenaan)        Hari Bulan     Tahun          (jika berkenaan)

D. PENGAKUAN (Untuk Permohonan Lesen Belajar Memandu Baru, Lesen Memandu Baru atau Tukar Lesen Sahaja)

   Adakah anda mengalami perkara-perkara seperti berikut? Jika YA, tandakan          dalam petak berkenaan.

          A   Hukuman Mahkamah             D   Pitam dan Pengsan

          B   Penyakit Gila Babi            E   Kesukaran membaca sejauh 23m pada masa cuaca terang

          C   Cacat anggota              F   Penyakit Lain, Nyatakan  ……………………………………

         No. Pendaftaran Kenderaan
         (Untuk cacat anggota sahaja)
   Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.


Tarikh …………………………………..                                       ……………………………………………
                                                    Tandatangan Pemohon
                                 KEGUNAAN PEJABAT
                                                                    JPJL1
                                                                 (BORANG INTERNET)
                 PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN LESEN MEMANDU
PERHATIAN:
(i) Borang ini perlu diisi apabila:-
   a. Anda memohon lesen belajar memandu baru / lesen percubaan baru / lesen memandu baru / tambah kelas / salinan lesen.
   b. Anda memohon pertukaran lesen daripada lesen asing / polis / tentera kepada lesen memandu atau lesen percubaan Malaysia.
   c. Anda memohon permit memandu antarabangsa.
(ii) Gunakan SATU borang untuk satu jenis transaksi sahaja.
(iii) Sertakan 1 keping gambar pemohon dan pastikan semua dokumen lengkap semasa mengemukakan permohonan.
(iv) Tulis dengan terang dan jelas, gunakan HURUF BESAR.
(v) Di petak yang disediakan, gunakan satu petak bagi setiap huruf atau angka dan tinggalkan satu petak kosong di antara perkataan.
   Gunakan ejaan ringkas jika ruangan tidak mencukupi.

BAHAGIAN A. JENIS PERMOHONAN Gunakan kod berikut (Pilih satu sahaja)
06 - LESEN BELAJAR MEMANDU BARU                               15 -  PERTUKARAN LESEN PERCUBAAN
24 - TAMBAH KELAS LESEN BELAJAR MEMANDU                           00 -  LESEN MEMANDU BARU
38 - SALINAN LESEN BELAJAR MEMANDU                              04 -  PERMIT MEMANDU ANTARABANGSA (PMA)
53 - TAMBAH KELAS & BAHARUI LESEN BELAJAR MEMANDU                      05 -  TUKAR LESEN
54 - SALINAN & BAHARUI LESEN BELAJAR MEMANDU                         20 -  TAMBAH KELAS LESEN MEMANDU
55 - TAMBAH KELAS & SALINAN LESEN BELAJAR MEMANDU                      30 -  SALINAN LESEN MEMANDU
56 - TAMBAH KELAS & SALINAN BAHARUI LESEN BELAJAR MEMANDU                  50 -  TAMBAH KELAS & BAHARUI LESEN MEMANDU
10 - LESEN PERCUBAAN BARU                                  60 -  SALINAN & BAHARUI LESEN MEMANDU
11 - TAMBAH KELAS LESEN PERCUBAAN                              64 -  TAMBAH KELAS & SALINAN LESEN MEMANDU
12 - SALINAN LESEN PERCUBAAN                                 67 -  TAMBAH KELAS & SALINAN & BAHARUI LESEN
14 - TAMBAH KELAS & SALINAN LESEN PERCUBAAN                             MEMANDU


BAHAGIAN B. BUTIR-BUTIR PEMOHON
1. No KP / Pasport / Polis / Tentera                   Jika anda sedang berkhidmat dalam pasukan polis atau tentera, isikan nombor
                                     polis/tentera mengikut mana yang berkenaan. Jika anda bukan rakyat Malaysia,
                                     isikan nombor pasport. Jika anda orang awam, isikan nombor kad pengenalan.
                                     Contohnya : 123456-10-0956, isikan

                                      1  2  3  4   5   6  1  0  0  9  5  6

2. Kategori                               Gunakan kod seperti berikut:
                                     0 - Penduduk Tetap Malaysia       7 - Sijil Kelahiran Malaysia
                                     1 - Orang Awam Malaysia         8 - Resit Pengenalan Malaysia
                                     2 - Anggota Polis            9 - Bukan Warganegara Malaysia
                                     3 - Anggota Tentera
3. Nama                                 Isikan nama anda seperti didalam kad pengenalan atau pasport.
4. Alamat                                Isikan alamat rumah anda sekarang.
5. Poskod                                Isikan poskod kawasan anda menetap sekarang.
6. Bandar                                Isikan bandar tempat anda menetap sekarang.
7. Negeri                                Isikan negeri anda menetap sekarang.
8. Jantina                                Isikan L - Lelaki, P - Perempuan.
9. Tempat Lahir (Untuk pemohon permit antarabangsa)           Isikan bandar tempat kelahiran anda.
10. Tarikh Lahir                             Isikan tarikh lahir anda. Contohnya 13 hb Februari 1960, isikan:

                                      1  3  0  2   1   9  6  0BAHAGIAN C. BUTIR-BUTIR LESEN
1. Untuk permohonan lesen memandu baru atau tambah kelas sahaja.
                                                    B 1
  Kelas                 Isikan kelas lesen yang anda telah lulus. Jika B1, isikan
  Tarikh Lulus              Isikan tarikh lulus kelas lesen.
  JPJL3                 Isikan nombor siri JPJL3 bagi setiap kelas yang anda lulus.
2. Untuk Pertukaran Lesen sahaja     Isikan TEN jika lesen asal dikeluarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia.
  Kod Negara/Agensi yang         Isikan POL jika lesen asal dikeluarkan oleh Polis Di Raja Malaysia.
  Mengeluarkan Lesen Asal        Isikan SIN jika lesen asal dikeluarkan oleh negara Singapura.
                     Isikan KDT jika permohonan daripada Diplomat dan Bukan Diplomat yang diluluskan oleh
                     Wisma Putra atau Ibu Pejabat JPJ.
                     Isikan LLN jika lesen asal dikeluarkan oleh Negara asing (kecuali Singapura).
  Jika Negara Asing, Nyatakan      Nyatakan nama negara jika lesen asal dikeluarkan oleh negara asing.
3. Untuk permohonan salinan atau permit memandu antarabangsa sahaja
  Siri Lesen               Isikan nombor siri Lesen Belajar Memandu/Lesen Percubaan/Lesen Memandu anda.
  Kelas Lesen              Isikan Kelas Lesen seperti tercatat pada Lesen Belajar Memandu/Lesen Percubaan/Lesen
                     Memandu anda.
4. Tarikh Luput Lesen           Isikan tarikh luput lesen belajar / lesen percubaan / lesen memandu anda sekarang.
5. Tempoh permohonan           Isikan samada 1, 2, 3, 5 atau 10 tahun bagi Lesen Memandu dan 02 bagi Lesen Percubaan
                     (Jika memohon 3 tahun, Isikan 03 dalam petak).


BAHAGIAN D. PENGAKUAN (Untuk permohonan lesen belajar memandu baru, lesen memandu baru atau tukar lesen sahaja)
Tandakan dalam petak yang berkenaan sahaja
Tandatangan              Borang ini hendaklah ditandatangan oleh pemohon sendiri.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: BORANG
Stats:
views:7431
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:2