BORANG F APJ

Document Sample
BORANG F APJ Powered By Docstoc
					                          BORANG F

                   AKTA PENDAFTARAN JURUTERA 1967

                 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN JURUTERA 1990

                          (Peraturan 35)


                              No. Pendaftaran:   …..………………


                      LEMBAGA JURUTERA
                        MALAYSIA         PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI AMALAN JURUTERA PERUNDING


INI ADALAH UNTUK MEMPERAKUI BAHAWA
Nama *ketuanpunyaan tunggal/perkongsian/pertubuhan perbadanan: …....……….…….………………………..

………..……………………………………………………………………………………………………………..

Alamat: …………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………

Cawangan Kejuruteraan ………..…..…………………………………………………………………………..
yang telah mematuhi kehendak-kehendak Akta Pendaftaran Jurutera 1967 dan telah membayar fee pendaftaran
didaftarkan sebagai suatu AMALAN JURUTERA PERUNDING dalam cawangan kejuruteraan yang
dinyatakan di atas tertakluk kepada *syarat-syarat dan/atau sekatan-sekatan yang dinyatakan di bawah.

*Syarat-syarat/sekatan-sekatan: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………..Perakuan pendaftaran ini habis tempoh pada …………….…………………………………………………… .                                  …………………………………….
                                    Yang Dipertua                                  …………………………………….
                                     Pendaftar

Meterai Biasa:


Tarikh Dikeluarkan ……………………………

__________________________________________________________________________________________
               *potong yang mana tidak berkenaan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: BORANG
Stats:
views:74
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:1