Docstoc

BORANG SEBUT HARGA

Document Sample
BORANG SEBUT HARGA Powered By Docstoc
					Dokumen B – Sebutharga                                  Borang Sebutharga              JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA SELANGOR

                BORANG SEBUTHARGA NO: JPS K.SEL. 10/2008
TAJUK KERJA:
Kerja-Kerja Membaikpulih Kerosakan-kerosakan Kuarters-kuarters JPS Daerah Kuala Selangor, Selangor
Darul Ehsan.
Sebutharga ini ditutup pada 17hb APRIL, 2008 jam 12.00 tengahari di pejabat JPS Daerah Kuala Selangor..
Tawaran hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat bermeteri yang ditandakan pada di atasnya dengan
nombor rujukan sebutharga yang berkenaan..

                                        KADAR      JUMLAH
 BIL           BUTIR-BUTIR KERJA         UNIT  KUANTITI
                                        ( RM )      ( RM )
    Mengadakan peralatan, tenaga kerja dan
    bahan-bahan untuk melaksanakan kerja-
    kerja membaikpulih kerosakan-kerosakan di
    Kuarters kediaman kakitangan JPS Daerah
    Kuala Selangor.
 A   Menyediakan laporan bergambar (berukuran       -    -    Harga
    5R) kerja yang dilaksanakan yang                    Borongan
    ditampal/dicetak pada kertas A4 dan dijilid
    secara "ring binding" serta satu (1) salinan 'soft
    copy' yang dimuat dalam cakera padat (CD)
    termasuk kerja-kerja berkaitan.
    Setiap tapakkerja yang berlainan hendaklah
    mengandungi tidak kurang dari 24 gambar
    penunjuk keadaan sebelum, semasa dan
    selepas yang menunjukkan kronologi kerja yang
    dilaksanakan.
                                   JUMLAH BESAR A
 B   KUARTERS NO 168 JALAN SG KAJANG TG.
    KARANG

 1   Bekal dan memasang baru pintu dari jenis kayu    nos    3
    keras lengkap dengan kunci, engsel dan selak
    pintu serta kerja-kerja berkaitan.
 2   Bekal, memasang menggantikan baru siling dari    nos   15
    jenis asbestos bersaiz 4' x 2' termasuk kerja-
    kerja berkaitan.
 3   Bekal, memasang dan menggantikan papan        -    -    Harga
    lantai dan dinding dari jenis berkualiti untuk             Borongan
    lantai bahagian dapur termasuk kerja berkaitan.
 4   Bekal dan memasang jaring nyamuk termasuk      m2    35
    kambi serta kerja-kerja berkaitan.
 5   Bekal, memeriksa dan membaiki semula         -    -    Harga
    pendawaian termasuk kerja-kerja berkaitan.               Borongan

    i) Kipas syiling                   nos    2
    ii) Lampu kalimantang panjang            nos    7
    iii) Plug 3 pin                   nos   10

                                    JUMLAH KECIL B
                                                Mukasurat B/1
Dokumen B – Sebutharga                                Borang Sebutharga                                        KADAR     JUMLAH
 BIL         BUTIR-BUTIR KERJA          UNIT   KUANTITI
                                        ( RM )     ( RM )
                           Jumlah Kecil B dibawa ke hadapan
 6   Bekal,memasang dan menggantikan sistem       -     -    Harga
    perpaipan dalam rumah dari jenis paip 'PVC'              Borongan
    bersaiz 25mm dia. dan menyelenggara tandas
    termasuk kerja-kerja berkaitan.
 7   Bekal dan memasang 225mm longkang          m     70
    separuh bulatan termasuk sekeliling rumah
    kerja-kerja berkaitan.
 8   Bekal dan memasang pagar jejaring berangkai    m2     300
    3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring
    berukuran 75mm berbentuk berlian setinggi 2
    meter termasuk ground beam dan kerja-kerja
    berkaitan.
 9   Bekal dan memasang pintu pagar jejaring       -     -    Harga
    berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan               Borongan
    jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian
    setinggi 2 meter termasuk dan kerja-kerja
    berkaitan.
 10  Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci    m2     340
    dan mengecat dua lapisan cat kilau dibahagian
    luar dan dalam termasuk kerja-kerja berkaitan.
 11  Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci    m2     15
    dan mengecat dua lapisan syelec dibahagian
    luar dan dalam bangunan termasuk kerja-kerja
    berkaitan.
                                   JUMLAH BESAR B

 C   KUARTERS NO 120 JALAN SG. KAJANG
    TG.KARANG
                                2
 1   Bekal dan memasang jaring nyamuk termasuk      m     35
    kambi serta kerja-kerja berkaitan.
 2   Bekal dan memasang 'awning' termasuk rangka     m     30
    dan kerja-kerja berkaitan.

 3   Bekal dan memasang baru frame pintu jenis     nos     3
    kayu keras berukuran 1.2m x 2.13m termasuk
    kerja-kerja berkaitan.
 4   Bekal dan memasang baru pintu kayu dari jenis   nos     3
    keras termasuk memasang kunci, engsel serta
    kerja-kerja berkaitan.

 5   Bekal dan memasang bumbung serta kerja-       -     -    Harga
    kerja membaiki kerosakan pada bahagian                 Borongan
    bumbung kuarters termasuk kerja-kerja
    berkaitan.

 6   Membekal dan memasang tangki najis dari jenis    -     -    Harga
 -   bulat termasuk kerja-kerja pemasangan                 Borongan
    perpaipan serta kerja-kerja berkaitan.

                                   JUMLAH BESAR C
                                               Mukasurat B/2
Dokumen B – Sebutharga                                Borang Sebutharga
                                        KADAR     JUMLAH
 BIL         BUTIR-BUTIR KERJA          UNIT   KUANTITI
                                         ( RM )     ( RM )
 D   RUMAH PAM DAN KUARTERS KEDIAMAN
    KG ASAHAN DAN KG KUANTAN

 1   Rumah Pam
 1.1  Bekal, memasang dan menyiapkan awning        m2     20
    termasuk kerja-kerja pemasangan 'bolt dan nut'
    serta kerja-kerja berkaitan.
 1.2  Memeriksa dan memperbaiki sistem perpaipan      -     -    Harga
    tandas dalam rumah pam serta kerja-kerja                Borongan
    berkaitan.
 1.3  Kerja-kerja membaiki kerosakan-kerosakan       m     250
    pagar mengelilingi kuarters dan rumah pam
    termasuk kerja-kerja menanggal cat sediada
    dan mengecat semula dengan 'anti rust' serta
    kerja-kerja berkaitan.
 1.4  Kerja-kerja memeriksa dan membaiki sistem      nos     8
    pendawaian elektrik bagi lampu limpah
    (sportlight) dan lampu jalan yang mengelilingi
    kawasan rumah pam termasuk kerja berkaitan.

 2   Kuarters
 2.1  Bekal dan memasang bumbung serta kerja-       -     -    Harga
    kerja membaiki kerosakan pada bahagian                 Borongan
    bumbung kuarters termasuk kerja-kerja
    berkaitan.
                                2
 2.2  Bekal dan memasang 5mm tebal kepingan        m      5
    simen asbestos dua kali condong kumai
    dipasang ditanggam dan di tepi serta kerja-kerja
    berkaitan.
 2.3  Bekal dan memasang garaj kereta bersaiz 10' x    -     -    Harga
    10' menggunakan tiang konkrit termasuk kerja-              Borongan
    kerja pemasangan bumbung dan siling serta
    kerja-kerja berkaitan.
 2.4  Bekal dan memasang kemasan lantai dari jenis    m2     25
    jubin bersaiz 150mm x 150mm x 8mm untuk
    bahagian tandas serta kerja-kerja berkaitan.

 2.5  Membekal dan memasang tangki najis dari jenis    -     -    Harga
    bulat termasuk kerja-kerja pemasangan                  Borongan
    perpaipan serta kerja-kerja berkaitan di Kuarters
    No.137 Kg Kuantan.
 2.6  Kerja-kerja membaiki kerosakan-kerosakan       -     -    Harga
    pada tangki septic sediada termasuk kerja-kerja             Borongan
    berkaitan.
 2.7  Bekal dan memasang baru pintu termasuk       nos     3
    kunci, engsel dan selak bagi pintu dari jenis
    kayu keras serta kerja-kerja berkaitan.

                                   JUMLAH BESAR D
                                                Mukasurat B/3
Dokumen B – Sebutharga                             Borang Sebutharga                                     KADAR     JUMLAH
 BIL         BUTIR-BUTIR KERJA         UNIT  KUANTITI
                                     ( RM )     ( RM )
 E   KUARTERS KEDIAMAN JPS IBU
    AMPANGAN SG BERNAM.

    Kuarters BRH 1
 1   Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci   m2    340
    dan mengecat dua lapisan cat kilau dibahagian
    luar dan dalam termasuk kerja-kerja berkaitan.

 2   Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci   m2    20
    dan mengecat dua lapisan cat simen
    dibahagian luar dan dalam bangunan termasuk
    kerja-kerja berkaitan.
    Kuarters BRH 2
 3   Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci   m2    260
    dan mengecat dua lapisan cat kilau dibahagian
    luar dan dalam termasuk kerja-kerja berkaitan.

 4   Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci   m2    30
    dan mengecat dua lapisan cat simen
    dibahagian luar dan dalam bangunan termasuk
    kerja-kerja berkaitan.
    Kuarters BRH 3
 5   Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci   m2    550
    dan mengecat dua lapisan cat kilau di bahagian
    luar dan dalam bangunan termasuk kerja-kerja
    berkaitan.

                                 JUMLAH BESAR E

 F   LONGKANG SALIRAN TAMBAHAN DI
    KELOMPOK KUARTERS JPS JALAN
    SG.KAJANG TG.KARANG.
 1   Kerja-kerja mengorek semula longkang konkrit   m    80
    sediada dan membuang bahan korekan di
    kawasan yang ditentukan oleh pegawai
    penguasa termasuk kerja-kerja berkaitan

 2   Kerja-kerja membekal dan memadatkan pasir    m3    10
    sebagai 'sand beding' setebal 75mm dan
    dipadatkan termasuk kerja-kerja berkaitan

 3   Bekal dan memasang baru longkang konkrit     m    80
    jenis 'V' bersaiz 600mm x 600mm disusun
    mengikut jajaran yang ditetapkan serta
    membina dinding bata setinggi 150mm pada
    kedua-dua bahagian tebing longkang termasuk
    kerja-kerja berkaitan.


                                 JUMLAH BESAR F

 G                  JUMLAH BESAR HARGA KERJA (A+B+C+D+E+F)
                                            Mukasurat B/4
Dokumen B – Sebutharga                                                       Borang Sebutharga                                                              KADAR          JUMLAH
 BIL              BUTIR-BUTIR KERJA                   UNIT     KUANTITI
                                                              ( RM )          ( RM )

 H    LAIN-LAIN

 1    Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk                    -        -       Harga
     Insurans Tanggungan Awam (Public Liability)                                  Borongan
     dan Pampasan Pekerja (Workmen
     Compensation) termasuk kerja-kerja berkaitan.

                                                     JUMLAH BESAR H

 I                                        JUMLAH KESELURUHAN ( G+H )
                    RINGKASAN SEBUTHARGA NO: JPS K.SEL. 10/2008

TAJUK KERJA:
Kerja-Kerja Membaikpulih Kerosakan-kerosakan Kuarters-kuarters JPS Daerah Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan.

            BIL      RINGKASAN HARGA                                       HARGA
            1 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN A
             2   JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN B
             3   JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN C
             4   JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN D
             5   JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN E
             6   JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN F
             7   JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN H
                              JUMLAH HARGA DITAWARKAN ( I )

Dalam perkataan:
(Ringgit Malaysia :.................................................................................................................. )

Tempoh kerja boleh disiapkan : .................. Minggu.
Tandatangan : ..............................................            Tandatangan : ..............................................
(Pemborong)                                     (Saksi)

Nama :.....................................................................     Nama :.....................................................................
No.KPT : ......................................................           No.KPT : ......................................................
No.Tel : ......................................................           No.Tel : ......................................................
Tarikh : ...........................                        Tarikh : ...........................
                                                                          Mukasurat B/5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: BORANG, SEBUT, HARGA
Stats:
views:7355
posted:4/20/2010
language:Malay
pages:5