NPA-bos by chenshu

VIEWS: 3 PAGES: 22

									DOOBUKA PRAVNIKA U OBLASTI LJUDSKIH
 PRAVA U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVJE
HR-undervisning for jurister i Det tidligere
       Jugoslavia

 REZULTATI REGIONALNOG PROJEKTA
      2001 – 2005

        Finansirano od strane
 Norveškog Ministarstva inostranih poslova preko NPA
     PARTNERI PROJEKTA
  Beogradski centar za ljudska prava
  Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
  Hrvatski helsinški komitet za ljudska prava
  (Zagreb)
  Akcija za ljudska prava Crne Gore (Podgorica)
  Norwegian Peoples’ Aid
  Norveški centar za ljudska prava, Univerzitet u
  Oslu
  od 2005: FORUM-Centar za istraživanje i
  dokumentaciju (Skoplje, Makedonija)
   KAKO SMO POĈELI
 PROJEKAT INICIRAN 2001.
 IMPLEMENTIRA SE OD 2002.
 GLAVNA AKTIVNOST – DOOBUKA
 PRAVNIKA IZ BOSNE I HERCEGOVINE,
 HRVATSKE, SRBIJE, CRNE GORE I
 MAKEDONIJE NA TEMU LJUDSKIH PRAVA
  ZAŠTO REGIONALNI TRENINZI O
     LJUDSKIM PRAVIMA?
 Radi poboljšanja i razvijanja novih
 koncepata obrazovanja na temu ljudskih
 prava
 Radi uspostavljanja kontakata i daljeg
 jačanja regionalne saradnje izmeĎu
 glavnih stejkholdera, vladinih i ne-vladinih
 institucija u regionu
 Da bi se doprinijelo procesu opšteg
 pomirenja u regionu
     PRVA FAZA PROJEKTA
  (Decembar 2001 – Decembar 2002)

 TRENINZI – TRAJANJE 10 DANA
 PUBLIKA – VIŠE OD 150 PRAVNIKA
 5 SEMINARA ODRŢANIH U OPATIJI
 (HRVATSKA), BEOGRADU (SRBIJA), PETROVCU
 (CRNA GORA), SARAJEVU (BOSNA I
 HERCEGOVINA) I DUBROVNIKU (HRVATSKA)
MAPA PRVE FAZE
     DRUGA FAZA PROJEKTA
  (Decembar 2002 – Decembar 2003)

 TRENINZI –TRAJANJE 5 DANA
 PUBLIKA – OKO 200 PRAVNIKA
 8 SEMINARA ODRŢANIH U OPATIJI
 (HRVATSKA), BEOGRADU (SRBIJA), BUDVI
 (CRNA GORA) I SARAJEVU (BOSNA I
 HERCEGOVINA)
MAPA DRUGE FAZE
      SADRŢAJ KURSEVA:
Predavanja, radionice, panelne diskusije i simulacije
 suĎenja sa slijedećim temama:

  Pravo na pravedno suĎenje
  Pravo na mirno uţivanje imovine
  Zabrana diskriminacije/Prava manjina i osjetljivih grupa
  Zabrana mučenja, nehumanog i degradirajućeg tretmana
  i kazna/Pravo na slobodu i sigurnost lica
  Pravo na privatnost/Sloboda izraţavanja
  Ekonomska, socijalna i kulturna prava
  ICTY/ICC/SuĎenja za ratne zločine na prostoru bivše
  Jugoslavije
  UČESNICI > Geografska podjela
Po zemljama:   52

         50
 Srbija 48
         48
 BiH 45             Srbija
         46       BiH
 Crna Gora 51          Crna Gora
                 Hrvatska
         44
 Hrvatska 52
         42

         40
            Učesnici
       UČESNICI >
     PODJELA PO PROFESIJI
  Sudije (35%),
              35%
  Sudski pomoćnici             Sudije

              30%
  (25%),
              25%        Sudski pomoćnici


  Sudski savjetnici   20%
  (20%),         15%
                       Sudski savjetnici
  Tuţioci i zamjenici  10%        Tužioci/zamjenici
                       tužioca

  tuţioca (15%),     5%
                       Drugi

  Drugi 5% (advokati,  0%
                 Profesija
  predstavnici vlasti,
  NVO aktivisti, itd.)
     TREĆA FAZA PROJEKTA
  (Decembar 2003 – Decembar 2004)
 TRENINZI –TRAJANJE 5 DANA
 PUBLIKA – VIŠE OD 200 PRAVNIKA
 8 SEMINARA ODRŢANIH U SARAJEVU
 (BOSNA I HERCEGOVINA), BEOGRADU
 (SRBIJA), PULI (HRVATSKA), NOVOM
 SADU (SRBIJA), OPATIJI (HRVATSKA),
 IGALU (CRNA GORA) I BUDVI (CRNA
 GORA)
MAPA TREĆE FAZE
      SADRŢAJ KURSEVA:
  Pravo na pravedno suĎenje
  Pravo na mirno uţivanje imovine
  Zabrana diskriminacije/Prava manjina i osjetljivih
  socijalnih grupa
  (izbjeglice,djeca, ţene, osobe sa poteškoćama, itd.)
  Zabrana ropstva i prinudnog rada/Trgovina ljudima
  Zabrana mučenja, nehumanog i degradirajućeg tretmana
  i kazna/Pravo na slobodu i sigurnost lica
  Pravo na privatnost/Sloboda izraţavanja/Sloboda medija
  Ekonomska, socijalna i kulturna prava/Zajednička
  odgovornost za kršenje ljudskih prava
  ICTY/ICC/SuĎenja za ratne zločine u zemljama bivše
  Jugoslavije/Organizovani kriminal/Zaštita svjedoka
       UČESNICI>
     Geografska podjela
Po zemljama
          70

          60
 Srbija 62             Srbija
          50
 BiH 51
          40       BiH
 Crna Gora 50
          30       Crna
 Hrvatska 51            Gora
          20
                  Hrvatska
          10

          0
             Učesnici
          UČESNICI >
        Podjela po profesiji
  Sudije (39%),
  Tuţioci i zamjenici tuţioca  40%
  (33%),            35%
                          Sudije
  Sudski savjetnici i sudski  30%
  pomoćnici (16%),       25%
                          Tužioci


  Advokati (5%),
                          Sudski
                 20%       savjetnici
                          Advokati
  Predstavnici NVO-a (4%)    15%
                          NVO
  3% drugih (predstavnici    10%
  ministarstava, kancelarija  5%
                          Drugi


  ombudsmena, itd.)       0%
                    Učesnici
  PERIOD 2002 - 2004


UKUPAN BROJ DIREKTNIH KORISNIKA
     – VIŠE OD 500
 PROJEKTNE AKTIVNOSTI U 2005.
 Uključivanje pravnika iz Makedonije u
 treninge
 2 opšta treninga organizovana u Skoplju i
 Ohridu u aprilu i maju 2005.
 Pravnici iz Makedonije (oko 70,
 respektivno) upoznati sa osnovama
 ljudskih prava i standardima humanitarnog
 prava
 PROJEKTNE AKTIVNOSTI U 2005.
 TRENINZI – TRAJANJE 5 DANA
 PUBLIKA – OKO 120 PRAVNIKA
 4 NAPREDNA SEMINARA ODRŢANA U
 PULI (HRVATSKA), BEOGRAD (SRBIJA),
 PETROVCU (CRNA GORA) I SARAJEVU
 (BOSNA I HERCEGOVINA)
MAPA DEŠAVANJA U 2005.
 PROJEKTNE AKTIVNOSTI U 2005.
 SADRŢAJ KURSEVA: Predavanja,
 radionice, panelne diskusije i simulacije
 suĎenja
 Uvedena nova radionica: Kako
 pristupiti izvorima informacija u
 elektronskoj formi i efektivno ih primjeniti
 u sudskoj praksi?
 Oformljen regionalni pool trenera
      Norveški eksperti koji su
      prezentirali različite teme:
    Mrs. Gro Hillestad Thune, stariji savjetnik, Norveški centar za ljudska
  prava, Oslo
    Mr. Karl Arne Utgård, sudija, Vrhovni sud Norveške
    Mr. Lars Oftedal Broch, sudija, Vrhovni sud Norveške
    Ms. Therese Steen, advokatica, Norveško drţavno odvjetništvo
    Mr. Erland Håskjold, advokat, Norveško drţavno odvjetništvo
    Mr. Ole Bjørn Støle, sudija, Vrhovni sud Norveške
    Mrs. Marry-Ann Hedlund, sudija, Borgarting apelacioni sud u Oslu
    Mr. Marius Emberland, istraţivač/urednik Nordijski ţurnal ljudskih
  prava, Oslo
    Ms. Martine Scheie, Norveški centar za ljudska prava, Univerzitet u Oslu
    Ms. Mette Birkelund, specijalista za humanitarno pravo, Oslo
    Mr. Svein Kristensen, sudija, apelacioni sud Oslo


								
To top