DIT MAG EEN COMPETENTE MANAGEMENT ASSISTANT NIET MISSEN HOWEST departement by ramhood17

VIEWS: 181 PAGES: 2

									   “DIT MAG EEN COMPETENTE MANAGEMENT          “DIT MAG EEN COMPETENTE MANAGEMENT
       ASSISTANT NIET MISSEN”                ASSISTANT NIET MISSEN”                    PRAKTISCH
HOWEST departement Simon Stevin Brugge 28 maart 2007  HOWEST departement Simon Stevin Brugge 28 maart 2007
                                                       Verloop van het event

NETWERKEN EN LEVENSLANG LEREN             SPREKERS                        18.00 uur  Ontvangst met koffie
Op woensdagavond 28 maart 2007 organiseert
de bachelor in het Office Management                Els Peeters      18.30 uur      18.30 uur  Els Peeters
afstudeerrichting management assistant van de            Projectleider Talent
Hogeschool West-Vlaanderen een studieavond             Kamer van Koophandel West-
voor haar studenten, afgestudeerden en andere            Vlaanderen                19.10 uur  Anneke Pieters
geïnteresseerden. Plaats van het gebeuren is de
campus van het departement Simon Stevin.
                            Het lerend netwerk voor management           19.50 uur  Chantal Sneijkers
Op die avond brengen we netwerken en levenslang    assistants uit diverse bedrijven en sectoren
leren onder de aandacht. De eerste en derde
spreekster willen aanzetten tot nationaal en                                 20.45 uur  Receptie
internationaal netwerken. De tweede spreekster zal         Anneke Pieters     19.10 uur
u een interessante tool aanreiken om uw               Lector
taalbeheersing te meten. Op die manier kan u uw           Hogeschool West-Vlaanderen        Einde    voorzien rond 22.30 uur
levenslang leren in de goede richting sturen.            departement Simon Stevin
Tijdens de afsluitende receptie kan u hierover met                              Inschrijven kan
bekende en nieuwe gezichten van gedachten
wisselen.                       Dialang, de sterke en zwakke kanten van uw       per post  Hogeschool West-Vlaanderen
                            beheersing van een vreemde taal onderzoeken            departement Simon Stevin
DOELGROEP                       en uw niveau van taalvaardigheid nagaan              t.a.v. Rita De Clerck
                                                             Rijselstraat 5
Studenten en afgestudeerden management                                          8200 Brugge (Sint-Michiels)
assitant
                                  Chantal Sneijkers    19.50 uur
                                                       per mail  sst.vto@howest.be
                                  management assistant
WAT BIEDEN WE?
                                  bij Lena De Meerleer,           per fax   050 38 11 71
    Drie interessante voordrachten               productiemanager Sporza
                                                       online   www.howest.be > Simon Stevin >
    Een receptie om te netwerken                                           onder Opleiding: Meer > Verder
                            European Association for Management                studeren
BEGIN EN EINDE                     Assistants (EUMA): doelstelling EUMA en
                            voorstelling van het internationale congres te     Schrijf € 10 over op rekeningnummer 001-2653115-
Vanaf 18.00 uur ontvangen we u met koffie en      Brussel op 18 en 19 oktober 2007            47 met vermelding: niet te missen + uw naam en
frisdrank. Het einde is voorzien rond 22.30 uur.                               voornaam

                                                         Uiterste inschrijvingsdatum 27 maart 2007
           INVULFORMULIER
                                          HOWEST departement Simon Stevin Brugge 28 maart 2007De heer / mevrouw                                 Woensdag 28 maart 2007 van 18.00 tot 22.30 u.

                                          Prijs: € 10 (gratis voor studenten management
Voornaam: …………………………………………......                          assistant van de Hogeschool West-Vlaanderen)

Naam: …………………………………………………..

Functie: …………………………………………………                                  Hogeschool West-Vlaanderen
                                                 departement Simon Stevin          “Dit mag een
Bedrijf: …………………………………………………..                              Rijselstraat 5, 8200 Brugge (Sint-Michiels)
                                              T 050 38 12 77    F 050 38 11 71
BTW.nr.: ………………………………………………..
                                          Wil u meer info over dit event? Surf dan naar
Adres: …………………………………………………..                            www.howest.be                       competente
………………………...…………………………………

Provincie: …..….……………………………………….                                                     management assistant
Tel.: ………..……………………………………………

GSM: …...……......………….………………………….
                                                                       niet missen!”
e-mail: ...………………………...................................
Wij kunnen bovenstaande adresgegevens doorgeven aan derden.            Vanuit Oostende – Afrit 7:
Overeenkomstig de Privacywet hebt u recht op inzage, correctie en/of schrapping.
                                          Kon. Albertlaan, 2de rotonde naar rechts en vóór
                                          de kerk links.
                                          Vanuit Brussel – Afrit 8—vanuit Kortrijk:
                                          Expresweg, 1ste lichten rechts, rotonde naar links,
                                          rechtdoor.
                                          Station – Te voet
                                          Uitgang Sint-Michiels, oversteken en rechtdoor.

								
To top