SAMOSTALNA AGENCIJA ZA KOMPJUTERSKE I POSLOVNE AKTIVNOSTI Vladimira Cvetkova Zrenjanin

Document Sample
SAMOSTALNA AGENCIJA ZA KOMPJUTERSKE I POSLOVNE AKTIVNOSTI Vladimira Cvetkova Zrenjanin Powered By Docstoc
					  SAMOSTALNA AGENCIJA
ZA KOMPJUTERSKE I POSLOVNE                          Vladimira Cvetkova 43
    AKTIVNOSTI                                  23000 Zrenjanin
                                        Tel/fax: 023/234-632
                                        Mob: 063/73-29-850
                                    Web: www.bscomputer.com
                                   Email: office@bscomputer.com
                    Važi od 01.03.2007.


     Cenovnik Internet marketing usluga
          Naziv usluge                      Cena
Izrada projekta web prezentacije                    10 € / sat rada
Izrada idejnog rešenja web prezentacije                15 € /sat rada
Postavljanje web prezentacije na web server              5 € / sat rada
Registracija i podešavanje servera                   10 € / sat rada
Konsalting radi optimizacije web prezentacije - SEO
                                    10 € / sat rada
(Operativni elaborat o optimizaciji web prezentacije)
Procena (Evaluacija) web prezentacije + upoređivanje sa
                                      20 €
konkurencijom
Izrada koncepta prisustva firme na Internetu              10 € / sat rada
Istraživanje konkurencije                       10 € / sat rada
Izrada Internet marketing plana                    15 € / sat rada
Izrada Internet PR plana                        15 € / sat rada
Procena i redefinisanje poslovnog nastupa firme na
                                    15 € / sat rada
Internetu
Prijavljivanje na web pretraživače, direktorijume i       do 30 pretraživača - 1,50 € /
kataloge    (minimalno je prijavljivanje na 10            pretraživač
pretraživača)                          preko 30 pretraživača - 1 € /
                                    pretraživač
Kreiranje statičnog reklamnog banera za internet              15 €
Kreiranje animiranog reklamnog banera za internet
                                      25 €
(GIF/Flash tehnologija)
Cene usluga van navedenih grupa usluga                 15 € / sat rada


  •  Iznosi se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti na osnovu važećeg deviznog kursa na dan
    fakturisanja.
  •  U zavisnosti od obima usluga moguće su modifikacije svih navedenih cena.