Nieuwsbrief maart 2009 - Van pup

Document Sample
Nieuwsbrief maart 2009 - Van pup Powered By Docstoc
					Inhoudsopgave:

    Behendigheid   Jaargang: 10        Uitgave: 2           datum februari 2009
    overdag
    Simulatieweds
    trijd 15 maart
                Column Marielle            enkele moeite kost. Uit stand springt hij
                                    over een hek van een meter hoog. We
    Nieuwe      Puberen..                   proberen hem dit nu af te leren, maar
             Wij hebben, zoals de meesten van jullie    tot op heden zonder resultaat, het is
    kantine in
             wel weten, zes honden. Nu zijn de       voor hem een veel te leuk spelletje. Hij
    gebruik
             leeftijden zeer divers, maar we hebben    heeft echter ook de schapen van de
    Verhaal van
             een drietal jonge honden, waarvan       buren leren kennen en is een paar keer
    een cursist    Hurricane (cane) de jongste is. Hij is nu   over het hek heen gesprongen om de
    Historie     10 maanden. Als pup was hij heel erg     schapen te drijven. Hij doet ze helemaal
    hondenschool   braaf en makkelijk op te voeden. Hij     niets, maar drijft ze keurig zoals het
    door Angelien   leerde snel en was eigenlijk nooit echt    hoort. Maar ja, de buurman en de
    Tine       stout. Maar wat is hij dat nu aan het     schapen zijn hier natuurlijk niet zo blij
    beterschap    inhalen…… Het is een stiekeme rotzak     mee, dus nu hebben we maar weer een
             af en toe. Hij steelt van alles, als de    hoog hek laten plaatsen, zodat onze
             slaapkamerdeur openstaat, sleept hij de    schapendrijver tot onze eigen grond is
             meest genante artikelen als niet       verbannen. Hij heeft dus weer veel geld
             opgeruimde onderbroeken en sokken       gekost. Dat had hij laatst ook al, toen hij
             naar een mand en gaat er daar eens      (hij was toen 8 maanden) onze Ebony
             lekker op liggen kluiven. Vooral de      even had gedekt….. We waren ervan
             spullen van mij zijn niet veilig, zo heeft  overtuigd dat ze nog niet “op haar
             hij al twee beha’s gemold en van       hoogtepunt” was, maar hielden de
             diverse andere kledingstukken         oudere reuen natuurlijk wel goed in de
             gatenkazen gemaakt. Het is omdat we      gaten. Maar Cane dacht: laat ik het
Bergerdensestraat 25A  hem soms op heterdaad betrappen,       maar eens proberen en Eb ging er
6681 LK Bemmel      anders geloofden we eigenlijk niet dat    keurig voor staan in de keuken. Tja,
Tel: 06-29025038     Cane dit kattenkwaad uithaalde, maar     daar zaten we dan,een kwartier op de
www.hondenschoollinge  zou de verdenking eerder op Cimi of      knieen bij deze ongewenste dekking,
waard.nl         Gas zijn gevallen. Maar Cane heeft      een beetje schaapachtig te lachen. De
info@hondenschoollinge  meer eigenaardigheden. Zo kan hij met     volgende dag met Ebony naar de
waard.nl         zijn grote neus prima deuren openen,     dierenarts om e.e.a. ongedaan te laten
             het liefst die van het toilet. Daar haalt   maken, kosten: 115 euro…… wederom
             hij dan een paar wc-rollen op en maakt    een duur geintje dus.
             hier andere modelletjes van, zodat het    Cane zorgt dus graag voor verassingen
             billen afvegen bij ons heel voorzichtig    en is altijd in voor een beetje
             moet gebeuren, met papier waar        kattenkwaad. Hij is echt vreselijk aan
             allemaal gaten in zitten…..          het puberen en dat is vooral lastig met
             Het is lastig boos worden op Cane. Hij    trainen. Hij is snel afgeleid, gaat graag
             heeft nog zo’n puppyhoofd en kan je      eens even overal buurten en komt
             aankijken met een blik waarbij de       vooral niet als je hem roept. Ik weet nu
             grootste hondenhater wel door de       weer wat iedereen doormaakt met een
             knieen moet gaan. Bovendien loopt hij     puber, ik was het bijna vergeten, maar
             weg als je hem iets te streng         wordt er nu in alle hevigheid mee
             toespreekt. Hij kan niet zoveel druk     geconfronteerd…….
             hebben en begrijpt ook helemaal niet
             dat hij niet altijd geweldig is. Cane heeft  Marielle
             nog een paar onhebbelijkheden die we
             hem niet afgeleerd krijgen. Hij springt
             over alle hekken heen, alsof het geen
                  trainen, laat dit dan even weten.    spelen en kennismaken,
                  We zullen eind maart een        waardoor hij sociaal onhandig
                  planningslijst maken, waarbij je    was. Langzaam verbetert dit
                  je dus ook voor training overdag    gedrag en heeft hij al wat nieuwe
                  kunt inschrijven. Indien dit      honden leren kennen. Ik ben
                  succesvol blijkt te zijn, gaan we    enorm blij dat Condor een goed
                  ook meer                thuis heeft gevonden bij Hanny
                  gehoorzaamheidstrainingen        en Henri en wens Hanny heel
                  overdag geven.             veel succes in de behendigheid
                                      met hem!
                   Simulatiewedstrijd
                    15 maart 2009
                   Op zondag 15 maart is er een
                  landelijke
  Nieuwe kantine         simulatie/trainingswedstrijd
Nou, hij staat er hoor, de nieuwe  agility op de hondenschool. Circa
kantine. Er moet nog wel het een  80 deelnemers zullen deze
en ander gebeuren, maar er is    wedstrijd gebruiken als training
vreselijk hard gewerkt door     voor de start van het
diverse vrijwilligers om hem in   wedstrijdseizoen. Ze krijgen de
een week tijd te bouwen. Langs   mogelijkheid om alle dingen die
deze weg wil ik dan ook iedereen  ze tijdens de winter hebben         Verhaal van een
heel erg bedanken voor alle hulp
en steun. Zonder jullie hadden
                  getraind, nu in een
                  wedstrijdsituatie uit te gaan
                                          cursist
we dit nooit mogelijk kunnen                        Hieronder een geweldig verhaal
                  proberen. Maar natuurlijk is het
maken. Er zal de komende week                        van een van onze cursisten, Yvon
                  ook een wedstrijd en er vallen
nog hard gewerkt worden om                         Beke. Yvon, hartelijk dank voor je
                  wel degelijk prijzen te winnen.
ook de bestrating rond de                     e    leuke bijdrage!
                  Een hele belangrijke is de 10
kantine aan te passen en de                         VIES
                  plaats. Omdat de hondenschool      Ik draaf. Soms doe ik dat zó vroeg
kantine verder in te richten.    dit jaar 10 jaar bestaat, zal de 10
                                    e
                                      dat ik in neonhesje en m’n
Maar het grote project zit er    prijswinnaar extra in het zonnetje   Hondenbeest in halsband met
bijna op. We hopen dat jullie    worden gezet. De wedstrijd       kerstverlichting gekleed moet.
hem net zo mooi zullen vinden    wordt gesponsered door Nutro,      Heerlijk om de stad wakker te
als wij!              en de dag zal muzikaal verzorgd     zien worden en het grauwgrijs
                  worden door Mc. Leon.Iedereen      van de nacht kleur op de wangen
                  is van harte welkom om te
   Behendigheid          komen kijken en onze eigen
                                      te zien krijgen. We wandelen ook
                                      wel hoor. Dat wil zeggen; ík
    overdag           cursisten aan te moedigen. We
                  starten om 9.00 uur en de dag zal
                                      wandel want het Beest houdt
Als ons nieuwe                               altijd de pas erin. Zo komen we
                  rond 18.00 uur afgelopen zijn.     over heel wat wegen en paden
behendigheidsblok half april gaat
starten, gaan we een proef doen                       en passeren daarbij veel
                                      mededravers en
                  Condor geplaatst bij
met lesgeven overdag. Er zullen
op de dinsdagmiddag en                           medewandelaars. Zo ook laatst.
donderdagmiddag              Hanny               We waren op Mariëndael.
                                      Middenin het bos kwam ons een
behendigheidstrainingen       Een aantal weken geleden kreeg
gegeven gaan worden. Zowel                         Heer tegemoet. Geen man, geen
                  ik een e-mail van een pupkoper.
beginners, gevorderden als                         kerel, geen vent maar een Heer.
                  Zij had een hond van mij uit het
wedstrijdlopers zijn van harte                       Keurig gekapt&geschoren, sjaal
                  tweede nestje van Ebony en had
welkom. Er zijn veel mensen die                       omgeknoopt zoals ze dat alleen
                  eigenlijk te weinig tijd voor haar
overdag niet, of parttime werken                      vroeger konden, jas met
                  hond. Of ik een goed
en deze mensen willen wij graag                       strijkvouwen die naadloos
                  herplaatsingsadres wilde zoeken.
de mogelijkheid bieden om                          overgingen in die van z'n broek
                  Condor is terechtgekomen bij
overdag te gaan trainen. Een                        en glimmend gepoetste, leren
                  Hanny, een van onze instructeurs
andere reden is de grote drukte                       schoenen. Heel voorzichtig
                  en hij heeft het geweldig naar
bij behendigheid in de avonden.                       schuifelde hij naast het bospad
                  zijn zin bij haar. Hij leert veel en
We hebben bijna geen plaats                         naar beneden, angstvallig op
                  snel. Condor kwam namelijk niet
meer voor nieuwe groepen.                          zoek naar betere plekken om z'n
                  zonder problemen. Hij had nooit
Indien je graag overdag op                         voeten neer te zetten. Hij ziet me
                  met andere honden mogen
dinsdag of donderdag wilt                          aankomen en wijst richting pad
met de woorden “Pas op hoor,     op fiets en vluchtweg. Hij herkent
het is een beetje vies daar”. Na
regen, sneeuw, vorst en weer
                   me en ik vraag toch
                   beleefdheidshalve of hij de weg
                                          Historie
regen was ik gekleed zoals een    heeft kunnen vinden. In detail       hondenschool
echte struiner in dat soort      volgt de genomen route waarna     Hieronder een bijdrage van
omstandigheden gekleed gaat:     hij afsluit met de legendarische   Angelien, zij is al vanaf de eerste
schoenen die meer dan modder     woorden: “Toen ik hier vorige     dag instructeur bij onze
aankunnen, broek en jas van      week was, was het een stuk      hondenschool!
weervast materiaal en dat alles in  beter. Het was nu erg nat en vies
kleuren die gelijk zijn aan de    op de paden; daar zouden ze
omgeving. Als ik in de modder     toch eens wat aan moeten
val, vind je me alleen nog op de   doen”. Ik ben met stomheid
tast terug. Na zijn waarschuwing   geslagen. Het risico op
kijk ik naar het pad en naar het   reprimandes nemend, kijk ik            Herinneringen aan 10
bos om me heen en vraag me af     overdreven om me heen, kijk de    jaar hondenschool
waar hij met `daar' bedoelt. Ik    Heer aan en zeg “Ach, volgens     Laat ik bij het aller begin
wijs op mijn schoenen en       mij hoort dat bij een bos”. Even   beginnen. Ik leerde Marielle
verzeker hem dat ik het wel ga    blijft het stil. Dan komt de     kennen tijdens de cursus Flyball.
redden op het pad. Hij vraagt de   priemende vinger mijn kant op.    Iedere zaterdag een potje Flyball.
weg naar het             Hij blijft even hangen en gaat dan  Marielle met Amber en ik met
herdenkingsprieeltje en ik wijs    ineens omhoog.“U heeft gelijk…    Iris, onze eerste Golden.
hem deze.               u heeft helemaal gelijk!” De Heer   Meestal zaten we in een team.
                   lacht breed en stapt in. Ik merk   Black and White noemden we
                   dat ik weer begin te ademen en    onze honden(had Marielle
                   ook lach; altijd fijn als je iemand  verzonnen).Na een mooie
                   de lach van de dag kunt geven.    zomervakantie is onze 3 jarige
                   Uit mijn ooghoeken zie ik nog net   Iris, waarschijnlijk aan een
                   de afdruk van twee modderige     hardnekkig virus, overleden.
                   pootafdrukken naast een strakke    Daarna ben ik Marielle even
                   vouw.                 kwijtgeraakt, out of the picture,
                                      zullen we maar zeggen.
                                      Inmiddels had ik twee Goldens
Uit het niets ontbrandt hij in een
betoog over algemene
                   Kortingsregeling Het         Lily en Sibyl en had Marielle een
omgangsvormen en              Molentje            dierenwinkel in Driel. Onze
                                      fokker Peter en Marianne kende
normen&waarden die in deze tijd    Al jaren hebben wij een
niet meer gelden. Eigenlijk ben ik                     ze ook…..Allemaal die
                   samenwerkingsverband met
het met hem eens maar hou me                        hondenmensen kennen elkaar of
                   Dierenspeciaalzaak Het Molentje
in om hem niet aan te moedigen.                       weten in ieder geval over wie ze
                   in Elst. Dat betekent voor jullie
Dit soort vogels laat zich moeilijk                     het hebben. Natuurlijk deden we
                   een cursistenkorting van 7% op
afschudden is mijn ervaring                         al onze
                   het hele assortiment voor
inmiddels en ik wil graag verder.                      “hondenboodschappen”bij
                   honden van Het Molentje. Je
Ik word gered door een andere                        Marielle in Driel. Hartstikke
                   kunt vanaf nu heel makkelijk van
hondenbaas waarvan één hond                         gezellig, de koffie stond altijd
                   dit aanbod gebruik maken door
enthousiast twee pootafdrukken                       klaar. Op extra tijd moest je wel
                   een mailtje te sturen naar het
achterlaat tussen twee vouwen                        rekenen! Ook dat je altijd met
                   Molentje en je gegevens door te
van de jas van de Heer. Die ziet                      meer dingen de winkel uitkwam
                   mailen. Deze gegevens komen
zijn kans schoon om daad bij zijn                      dan waarvoor je eigenlijk ging….
                   dan in de computer te staan en
verhaal over fatsoensnormen te                       Op een zaterdag deelde Marielle
                   zo weten de dames bij een
voegen en de man met                            mee dat ze zelf een
                   bezoek aan de winkel direct dat
priemende vinger te wijzen op                        hondenschool ging beginnen en
                   je cursistenkorting krijgt. Maak
zijn slechte beurt. Ik maak                         nog een puppyjuf zocht.”Dan
                   dus gebruik van dit aanbod in
gebruik van de gelegenheid,                         moet je haar hebben!!!” zei mijn
                   deze “crisistijd”!
wens beiden vooral een fijne                        man Ton heel enthousiast en
middag en maak dat ik wegkom.                        wees naar mij.( Ik was inmiddels
Na een heerlijke ronde kom ik                        bevoegd om les te geven door de
weer in de buurt van m'n fiets.                       instructeurs cursus van
Gelijk met mij wandelt de Heer                       Cynophilia). Ik had eigenlijk nog
het bos uit richting een                          zo mijn twijfels(die heb ik
glimmende automobiel. Er is                         trouwens altijd). Awel, we zijn
                   www.faunalandhetmolentje.nl
geen ontkomen aan dus ik loop                        van start gegaan. De eerste tijd
                   faunaland@molentje.info
rustig verder, ogen strak gericht                      gaven we met zijn tweeën les.
Spraken van te voren af wat we    cursisten naar ons toe. Sommige    Het lijkt nog maar zo kort
gingen doen. –Als jij dan het    cursisten die ik heb gehad lopen    geleden dat we 5 jaar bestonden
volgen doet, doe ik het zit en af-  nu nog bij ons(zelfs als        en met oudgedienden uit gingen
We hadden ook een goede       instructeur) of je ziet ze zeker    eten bij de Italiaan. Zelfs toen
leermeester: Peter de Haar! Hij   met open dagen terug.         wat het al ouwe koeien uit de
had al vele lesuren ervaring. Hij  Bij de puppycursus hielden we     sloot halen! Ook daarvan zijn
wilde ons in het begin wel      ook, voor iedere pup, een boekje    enkelen van het toneel
bijstaan met het lesgeven. Zo    bij. De resultaten per les! Dat    verdwenen om toch later weer
stonden we dus met z’n drieën    boekje kregen ze tussendoor en     terug te komen met een
voor een groepje cursisten(Peter   aan het einde mee. Dat was later    pup…Ook ik heb een soort
op de achtergrond). Een hoop     natuurlijk niet meer te doen.     sabatical gehad. Ben tussentijds
vragen van cursisten gingen naar   Veel flyers hebben we in het      wel blijven trainen met mijn
Peter, die begon dan te vertellen  begin in brievenbussen gestopt,    hond Megan dus niet echt weg
en uit te leggen, waarbij ik zelfs  samen met Freek en Lieke.       geweest. Welnu, ik tracht net
aan zijn lippen hing(figuurlijk   Visitekaartjes lieten we ook      zoals de voorgaande jaren goed
dan). Peter werkte in de stad,    overal achter, bij supermarkten    opgevoede puppy’s af te leveren,
kwam dan bij os eten, waarna we   en dierenwinkels om zo veel      dusdanig dat de baasjes ook
gezamenlijk met twee auto’s     mogelijk cursisten te werven. En    enthousiast zijn en het leuk
naar Driel reden. Lily en Sibyl   natuurlijk de meeste honden uit    vinden! Groet, Angelien van den
deden behendigheid met Ton en    mijn buurt hebben minstens een     Driesschen
Lieke, eigenlijk andersom hè!?    of twee cursussen gelopen bij
Totdat Peter ons niets meer kon
leren en stonden we alleen voor
                   onze hondenschool.
                   Vele mensen en net zoveel
                                      Tine van de Broeke
de groep. Aan het einde van een   honden zijn de revue          beterschap!!!
cursus probeerden we de groep    gepasseerd! Natuurlijk denk ik     Iedereen die op de dinsdagavond
nog een beetje actief te houden   wel eens wat zou daarvan        traint en een paar weken geleden
en organiseerden dan een       geworden zijn. Gekke mensen,      aanwezig was, heeft het
wandeling. Dit is pas een periode  vreemde honden. Ja, ook honden     waarschijnlijk wel meegekregen.
van 3 maanden beschreven, nu     die dus een tumor in de kop      Tine v.d. Broeke trainde met haar
de rest van 10 jaar nog…..      hadden, zo bleek later, en       Groenendaeler Cayenne bij Karin
Het was op een gegeven moment    daarom zo vreemd deden.        in de BOG II toen ze zwaar ten val
nog moeilijk voor Marielle haar   Enkele anekdotes; Noem je hond     kwam. Ze verstapte zich en viel
eigen “droom” te handhaven      geen “Cookie”, zodra je hem      hard op haar arm. Ze had zelf
omdat een aantal           roept komen alle honden achter     direct in de gaten dat het “foute
medeoprichters er een        je aan! Zet nooit je hond vast aan   boel” was en dat bleek ook zo te
vereniging , of zo, van wilden    een plastic stoeltje of tafel. Ooit  zijn. Na eerste hulp van Marieke
maken. Deze zijn na een tijdje    een hond gezien op de vlucht      bleek de arm gebroken te zijn en
hun eigen weg gegaan.        voor een tafel of stoel die hij zelf  daar het een open breuk betrof,
Ik kan natuurlijk niet alles     achter zich aan trekt?         lieten we direct een ambulance
letterlijk beschrijven maar wel   Verschrikkelijk. Hoe krijg je een   komen. Tine is de volgende dag
gedeeltes die mij nog goed in het  hond van een openstaande        aan haar arm geopereerd. Er zijn
geheugen staan. Zo gaven we     deur(klep) van de afwasmachine,    diverse platen geplaatst en ze
ook les in een manege en als je   die grommend de restjes eten      heeft twee grote littekens. En ze
dan je neus snoot (misschien de   verdedigd? Hoe krijg je de kop     heeft nog steeds erg veel pijn en
volgende dag pas) was je snot    van een hond weer tussen dat      last van haar arm. Helaas blijkt
helemaal zwart van het stof. In   hek uit?    Waarom luistert mijn  haar ongelukkige val een enorme
diezelfde manege moest je ook    hond wel naar mijn man en niet     nasleep te hebben. Wij wensen
eerst paardenstront ruimen      naar mij? Een mannelijke cursist    haar enorm veel sterkte toe en
voordat je kon beginnen. Dat was   die het eerste kwartier al drijfnat  hopen haar toch weer zo snel
dus ruim van te voren aanwezig    is van het zweten. En dan moest    mogelijk terug te zien op de
               e
zijn! Ook zal ik nooit de 40     hij nog 40 minuten! Een Jack      hondenschool!
verjaardag van Paul vergeten, in   Russel van de boerderij die
de manege en neem gezellig je    letterlijk stijf staan van de
hond mee…… Het was een hele     wormen. “Oh daarom liep hij
happening. Op een gegeven      niet!” Eigenaar van een
moment kwamen ook een hoop      labrador;”moet je zo’n hond
bekenden uit de kynologie bij ons  borstelen dan???” Mijn hond
lessen. Of waren ze gewoon      (flatcoated)hoeft niet in een
nieuwsgierig omdat wij zonder    bench!!! Week later;”Je had toch
slipkettingen werkten???? Velen   gelijk, hij heeft de halve keuken
zijn blijven hangen, of stuurden   aangevreten.”

				
DOCUMENT INFO